Tid att Fokusera nr 6 2019

Page 1

ETT MAGASIN FRÅN INFOMENTOR www.infomentor.se NR 6 | 2019

Nyhet! APP FÖR PERSONAL

Efterlängtad app gör skolvardagen smidigare. SKOLROBOT

Skolroboten AV1 hjälper sjuka barn att hänga med i skolan. ANALYS FÖR FÖRSKOLAN

Kraftfullt analysverktyg nu även för förskolan. Krönika! JENNY NYBERG

Mina superhjältar inspirerade mig att göra skillnad.

Snab för att ba tips ly digita ckas med liserin gen på er skola!

”Så arbetar vi med digitalisering för inkludering.” Martin Bieber på Stenkulaskolan i Malmö har satt som mål för sin arbetsplats att bli Sveriges ledande IKT-skola 2019.


FOTO SJUNNESSON PHOTOGRAPHY

INFOMENTOR LEDARE

Olika röster om skolans digitalisering. I TAKT MED att digitaliseringen breder ut sig i samhället, ställs också krav på att skolan följer med i samma riktning. Hur gör man då om man leder en skola i ett utanförskapsområde där många elever har stora utmaningar i sin vardag? Vi har pratat med Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkulaskolan i Malmö, som har som mål för sin arbetsplats att bli Sveriges ledande IKT-skola 2019. Det arbetet som han och hans kollegor har påbörjat har uppmärksammats bland annat genom priset Ung skolledare på Skolledarkongressen och på sidan 8 delar Martin med sig av sina erfarenheter och bästa tips. SKOLORNA I MALMÖ har kommit långt när det gäller digitalisering och där arbetar också Jenny Nyberg som rektor på Oxievångsskolan. Jenny har skrivit krönikan som ni hittar på sidan 14 i detta nummer. I den reflekterar hon över hur hennes egen skolgång har påverkat hennes yrkesval och hennes väg till rollen som rektor. Hon delar också med sig av sina tankar kring digitalisering i skolan. HUR KAN DÅ ett digitalt hjälpmedel motverka utanförskap? I intervjun med Martin beskriver han hur barn och ungdomar, som på förhand är dömda av samhället, kan få hjälp att lyckas i skolan och därigenom bli inkluderade i samhället vilket tidigare inte har varit självklart. Ett annat sätt är att använda tekniken för att stödja de barn och ungdomar som på grund av långvarig sjukdom inte har möjlighet att gå i skolan. Genom att ta hjälp av skolroboten AV1 kan

dessa elever finnas på plats från sjuksängen och bryta sin isolering. AV1 blir barnets ögon och öron i klassrummet och kan till och med hänga med ut på rasten med kompisarna. Precis som vilket barn som helst. Vi har pratat med Esra Sakka, som har använt skolroboten i 1,5 år när hon har genomgått behandlingar. Läs vad hon och hennes mentor Sarah tycker om detta på sidan 6. NATURLIGTVIS BERÄTTAR VI också lite om vad som är på gång i InfoMentor. Bland annat kommer vi inom kort att släppa en efterlängtad app för lärarna och vårt kraftfulla analysverktyg kommer framöver även att finnas tillgängligt för förskolan. Fler spännande nyheter hittar du på sidan 4 och 13. VI FINNS HÄR som er partner i denna process och erbjuder också ett antal utbildningar och seminarier för att stödja er i arbetet med att utnyttja vår plattform ännu bättre. Resultatet blir med största sannolikhet att du då dessutom får lite tid över och kan sätta ett annat verb bakom Tid att…

NICLAS WALTER Niclas började med programmering redan i gymnasiet 1981 och har jobbat inom IT/telekommunikation sedan 1987.

UTGIVEN AV: InfoMentor, 044-200 123, info@infomentor.se, www.infomentor.se. ANSVARIG UTGIVARE: Helén Jansson. GRAFISK FORMGIVNING: Annelie Tillman. OMSLAGSFOTO: Precious People. TRYCK: Exakta Creative.

02


ETT MAGASIN FRÅN INFOMENTOR www.infomentor.se NR 6 | 2019

För mer information besök, www.infomentor.se FOTO PRECIOUS PEOPLE

02 Ledare 04 Nyhet! Tydligare bedömningsvy

Mindre scrollning och färre klick.

04 Nyhet! Automatiskt

godkännande av frånvaro Enklare hantering för administratörer.

04 Nyhet! Nyinflyttat i

InfoMentor Hub Funktioner flyttar och byter namn.

12 Tips & Trix

Vi och våra kunder delar med oss av våra bästa tips och trix.

13 Nyhet! Kraftfullt analysverktyg

nu även för förskolan Ta fram rapporter, analysera och planera verksamheten.

15 Bidrag till bättre skolutveckling

InfoMentor i samarbete med Guldtrappan och Swedish EdTech.

15 Nyhet! Ökad säkerhet vid

Digitalisering i arbetet med inkludering

08

DIGITALISERING. Är digitalisering svårare att genomföra på en skola med

sociala utmaningar? Vi träffar Martin Bieber på Stenkulaskolan i Malmö, som har satt som mål för sin arbetsplats att bli Sveriges ledande IKT-skola 2019.

06

05

hantering av lösenord Vi förbättrar och förenklar hanteringen.

15 Tyck till och vinn en bok

Vi vill gärna veta vad du tycker om innehållet i denna tidning – och vad du vill läsa mer om. Du kan vinna boken Organisera för en digital skola av Jenny Nyberg.

14

Skolrobot hjälper barn

App för personal

Digitalt ledarskap

DIGITALISERING. Varje dag stannar över 10.000 barn hemma från skolan på grund av svår sjukdom. Istället kan en skolrobot bli deras ögon och öron i klassrummet.

APP. Enklare in- och utcheckning av barn samt smidigare hantering av närvarorapporteringen av elever är några av de funktioner som varit efterlängtade.

KRÖNIKA. Jenny Nyberg är rektor med lång erfarenhet av att utveckla en digital skolorganisation. Läs hennes tankar om digitaliseringens möjligheter i skolan. 03


Tydligare bedömningsvy FUNKTIONALITET. Efter att ha fått in synpunkter från våra använ-

dare har vi gjort förändringar i bedömningsvyn för grupp. Genom att minska höjden på rader och bredden på kolumner så får mer information plats i den vy som visas utan att du behöver scrolla. Vi har även tagit bort ett popup-fönster och ersatt det med en enklare funktion för att göra en markering och du ser direkt i vyn vad som är ändrat. Detta minskar antalet klick som behövs för att dokumentera och gör att det går snabbare att dokumentera flera elever samtidigt. Ännu ett steg i att göra InfoMentor så användarvänligt som möjligt. ● www.infomentor.se/larplattform

AUTOMATISKT GODKÄNNANDE AV FRÅNVARO Utvecklad funktion förenklar hanteringen av frånvarorapportering för skolans administratör. FUNKTIONALITET. InfoMentor Hub är InfoMentors gränssnitt för elever och vårdnadshavare och innehåller flera smarta funktioner, som till exempel frånvarohantering. Här kan vårdnadshavaren rapportera om eleven är frånvarande idag eller imorgon samt rapportera frånvaro för del av dag mot elevens schema (fungerar dock enbart om skolan har schema i InfoMentor). En nyhet är att skolans administratör kommer att kunna aktivera ett val som innebär att frånvaro

som rapporterats från InfoMentor Hub godkänns automatiskt och anmäld frånvaro får direkt statusen Bekräftad. Anmäld frånvaro visas såklart även för undervisande lärare vid närvarorapportering av lektion. – Detta är en efterfrågad funktion och därför är vi naturligtvis extra glada att kunna erbjuda denna valmöjlighet, säger Håkan Johansson, produktansvarig på InfoMentor. ● www.infomentor.se/larplattform

Nyinflyttat i InfoMentor Hub FUNKTIONALITET. Vi har påbörjat ett arbete med att avveckla

familjewebben och i ett första skede innebär det bland annat att funktionen Omdömesblankett flyttar från familjewebben till boxen Bedömning och byter samtidigt namn till Sammanfattande bedömning. Även personallistan, som tidigare har visats i familjewebben, byter plats och är istället tillgänglig via boxen Kontaktlista i InfoMentor Hub. Det som visas är namn, arbetstelefon samt länk till e-post (dock syns inte e-postadressen). Observera att det nu även finns möjlighet att dölja visning av enskild personal. ● www.infomentor.se/hub

04


FOTO GRAPHICTWISTER

EFTERLÄNGTAD APP GÖR SKOLVARDAGEN SMIDIGARE Enklare in- och utcheckning av barn samt smidigare hantering av närvarorapporteringen av elever är några av de funktioner som länge varit efterlängtade av såväl förskolor och fritidshem som skolor. Inom kort släpper vi utökad funktionalitet i vår befintliga app – håll utkik! APP. Allt mer i vår vardag kan numera hanteras via mobila enheter och självklart vill vi att skolornas personal också ska kunna använda sin mobil eller surfplatta för enklare uppgifter. Därför kommer vi inom kort att utöka funktionaliteten i vår befintliga app för personal. Med appen kommer personalen på ett enkelt och smidigt sätt kunna checka in och ut barn från förskole- eller fritidsgrupper. – Detta är något som våra användare har efterfrågat då man oftare har en mobil enhet än datorn med sig ut på skolgården, säger Håkan Johansson, produktansvarig på InfoMentor Har personalen dokumenterat barnens lek eller något annat moment med hjälp av enhetens kamera, kan hen också enkelt överföra detta till olika delar

i InfoMentor. Om bilderna eller filmerna är stora, sker en automatisk komprimering via appen. För grundskolan och gymnasieskolan, har det funnits stora behov av att kunna närvarorapportera eleverna via den mobila enheten – något som nu kommer att vara möjligt i appen. Personalen får i appen en överblick om några elever är frånvaroanmälda och kan direkt bekräfta de elever som skall vara närvarande. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på vad skolan har valt att använda. Personalen parar enkelt ihop appen med sitt konto i InfoMentor och får därigenom tillgång till sina grupper/elever/barn. Det går bra att vara flera användare av appen på samma mobila enhet. ● www.infomentor.se

OM APPEN Innehåller närvarorapportering, in- och utcheckning samt möjlighet att överföra media. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på vad skolan har valt att använda. Enkelt att para ihop appen med sitt konto i InfoMentor. Går att koppla flera användare till samma mobila enhet.

05


INFOMENTOR DIGITALISERING

Varje dag stannar över 10.000 barn och unga hemma från skolan på grund av svår sjukdom. För att minska risken för utanförskap kan en skolrobot bli deras ögon, öron och röst i klassrummet.

A

tt inte kunna delta i skolvardagen och i umgänget med kompisar på grund av långvarig eller kronisk sjukdom, kan vara minst lika smärtsamt för barnet som själva sjukdomen. Då kan skolroboten AV1 vara till stor hjälp genom att bli barnets ställföreträdare i klassrummet. Barnet känner sig delaktigt genom att hen själv kan styra AV1 med en app och får möjlighet att ställa frågor, delta i samtal och delta i undervisningen precis som sina kompisar som är fysiskt närvarande i klassrummet. Det går också bra att delta passivt de dagar som man känner sig mindre bra. Med inbyggt batteri och internetuppkoppling kan AV1 vara med var som helst och det betyder att även svårt sjuka barn kan vara med var som helst. Det gör att man blir en del av gemenskapen trots att man kanske är bunden till en sjukhussäng. Vi har pratat med Esra Sakka, som går i åttan på Apelgårdsskolan i Malmö och hennes mentor, Sarah Hederstierna. De har använt AV1 under 1,5 års tid som hjälp när Esra har gått igenom behandlingar för den tumör som upptäcktes sommaren 2016. – Skolroboten har hjälpt Esra att hänga med i skolarbetet trots långa perioder på sjukhuset eller hemma

06

efter behandlingarna. Vi kallar den Esra och den står alltid på hennes plats, så det är precis som att hon är med som vanligt i klassrummet, säger Sarah. – Mina två bästa vänner har tagit ett stort ansvar genom att ta med skolroboten överallt och det gör att det känns precis som att jag går i skolan, fastän jag kanske är på sjukhuset. Jag är så van att hänga med mina kompisar på sociala media, så detta är nästan samma sak. Jag tycker också att det är bra att jag själv kan bestämma när jag aktivt vill vara med i klassrummet och när jag bara vill kolla och lyssna. Ibland är jag så trött efter en behandling att det är skönt att bara kunna finnas med i bakgrunden, berättar Esra. – Som mentor märker jag stor skillnad mot om vi inte hade haft tillgång till skolroboten. Nu har Esra kunnat hänga med i skolarbetet med bibehållna betyg och har till och med höjt betygen i några ämnen. Utan skolroboten så hade risken varit stor att hon hade varit tvungen att gå om en klass, berättar Sarah. – Alla brukar hälsa på mig via skolroboten varje morgon och det gör att jag känner mig som en del av klassen. Jag tycker att alla barn som behöver en skolrobot ska få en, avslutar Esra. ● www.noisolation.com

OM AV1 AV1 blir ögon, öron och röst i skolan när barnet själv inte kan vara närvarande. När barnet kopplar upp sig via en surfplatta vaknar roboten till. Barnet kan se och höra allt som händer i klassrummet genom en kamera och delta genom att tala via en högtalare. Med hjälp av 4G-teknik kan roboten användas så gott som överallt. Ingen annan än barnet som är uppkopplad till AV1 via en surfplatta eller smartphone kan se vad som händer i klassrummet. Om man tar en så kallad screenshot stängs AV1 av och användaren måste få en ny inloggningskod för att kunna starta roboten igen.


07


Digitalisering har alltid legat Martin Bieber varmt om hjärtat och när han kom till Stenkulaskolan, där många av eleverna på förhand var dömda av samhället, funderade han över hur han skulle kunna använda digitalisering i arbetet med inkludering.

08


INFOMENTOR DIGITALISERING

Är digitalisering svårare att genomföra på en skola med sociala utmaningar? Vi träffar Martin Bieber på Stenkulaskolan i Malmö, som har satt som mål för sin arbetsplats att bli Sveriges ledande IKT-skola 2019.

N

är Martin Bieber började på Stenkulaskolan för fem år sedan, funderade han över hur man kunde arbeta med digitalisering för inkludering av alla elever. Det blev starten till ett annat sätt att arbeta på skolan och han fick nyligen utmärkelsen ”Årets unga skolledare” på Skolledardagarna. Berätta lite om Stenkulaskolan – Det är en F-9 skola med cirka 600 elever och 100 medarbetare. Skolan ligger utanför Rosengård i Malmö och vi bedriver även central autismverksamhet och hörselverksamhet här. 97% av våra elever har ett annat modersmål än svenska och för att förebygga kulturkrockar, arbetar vi mycket med kulturell intelligens, att kunna se den andres perspektiv och att diskutera fram en lösning. All vår personal arbetar för att varje elev ska få en så kallade ”golden ticket”. Det innebär att de ska klara kärnämnena samt ytterligare fem ämnen och genom det få en högre livskvalitet. Om de kommer in på gymnasiet så innebär det ofta en stor förändring, inte bara för eleven själv men även för familjen, gården där eleven bor, kompisgänget och till slut världen i stort.

Ni har som mål att bli Sveriges ledande IKT-skola 2019. Hur uppstod den tanken? – Digitalisering har alltid legat mig varmt om hjärtat och när jag kom till Stenkulaskolan, där många av våra elever på förhand är dömda av samhället, funderade jag över hur jag skulle kunna använda digitalisering i vårt arbete med inkludering. Jag insåg att trots samhällets förutfattade mening så fanns det inget som pekade på att de inte kunde bli bäst på just digitalisering. Målet är att använda digitala hjälpmedel på ett sådant sätt att fler elever ska klara målen. Därför satte vi först målet att vi skulle bli bäst i Malmö på digitalisering, men kände ganska snart att målet skavde lite – vi hade ju redan nått väldigt långt i Malmö. Då bestämde vi oss för att blicka ut över Sverige och sätta målet ännu högre. Vad innebär digitalisering för er? – Ganska ofta har jag stött på exempel där ledningen har köpt in digitala hjälpmedel och sedan skuldbelägger lärarna för att de inte använder dem. För mig är läraren med sin kunskap fortfarande det viktigaste för eleverna, men man kan använda digitala hjälpmedel som en accelerator för ett ökat resultat. 09


FOTO PRECIOUS PEOPLE

Skolutveckling är ständigt närvarande för alla på Stenkulaskolan och man har bland annat synliggjort det genom att måla upp Michael Fullans ”The Coherence Framework på en vägg. Här syns delar av ledningsgruppen – rektor Tomas Strand samt de biträdande rektorerna Emma Abrahamsson och Martin Bieber.

Ett bra exempel är skelettdockan som har använts på biologilektionerna. Nu kan helt plötsligt alla ta del av skelettets olika delar och utforska det närmare genom att vända och vrida på det via sina surfplattor. Ett annat bra exempel är eleven som har svårt att stå inför klassen och prata. Nu kan hen spela in sig själv och visa upp för läraren. Vi har, som en av sex skolor i Sverige, fått en Apple Swift recognition och alla våra lärare ska bli Apple teachers. Det innebär att du visar på att du har förmågan och kunskapen om de program vi använder på skolan och vet hur du ska använda dem för ökat lärande. Vad är syftet för er med digitaliseringen? – Vi vill använda digitala verktyg för att inkludera alla elever. Flera av våra elever lever under ganska svåra förhållanden och på skolan i stort har vi ett förväntat värde att 60% ska klara målen. Det tycker jag är helt oacceptabelt och har istället satt målet att 80% ska klara målen. Vi är nu uppe i 82% vilket är ett fantastiskt resultat och fortsätter arbeta oss uppåt. Jag anser att detta är resultatet av att vi aldrig någonsin ger upp på våra elever – och det vet de. I detta är min förebild 10

Hamish Bewer, en Nya Zeeländsk rektor som arbetar i USA och som har myntat uttrycket ”One more round”. Om vi får våra elever att klara målen och därigenom klara sig ifrån utanförskap, så får vi ungdomar som är bättre samhällsmedborgare och en viktig pusselbit i ett framtida Sverige.

OM MARTIN BIEBER Arbetar som biträdande rektor på Stenkulaskolan i Malmö. Tillsammans med sina kollegor har han lyckats lyfta skolan till ett resultat som ligger 12% över förväntansvärdet i kommunen. Han fick priset som ”Ung skolledare” vid Skolledardagarna 2019 – ett pris som han anser är ett bevis för att det skolan arbetar med är på rätt väg.

Hur arbetar ni för att nå det gemensamma målet? – A och O är att vi har en tydlig riktning dit vi ska och att alla kan vara med och påverka. Grunden i vårt arbete är Simon Sineks tanke om The Golden Circle med ett ”why” i mitten, ett ”how” utanför och ett ”what” längst ut. Han menar att många organisationer har ett svar på vad man gör och hur man gör det man gör, men få vet varför man gör det man gör. För att lyckas i en organisation, menar Simon Sinek att man bör vända på det och börjar med ett varför. Vårt ”why” är att vi ska göra världen bättre genom att låta alla elevers röster bli hörda och utmana systemen. Det väljer man att tro på om man jobbar på Stenkulaskolan. Vi har till och med låtit ett lokalt konstnärskollektiv skapa vårt ”why” på en vägg på skolan så att det alltid finns närvarande. Ledarskapet är väldigt viktigt i detta arbete, och då menar jag all personals ledarskap inte bara själva


FOTO PRECIOUS PEOPLE

Stenkulaskolan pryds av en 7x10 meter stor muralmålning som visar på skolans ”Why”. Kända personer som på olika sätt förändrat världen ska inspirera eleverna till att nå sina drömmar och själva påverka världen.

skolledningen. Vi arbetar mycket tillsammans och delar med oss av våra erfarenheter och kunskap. Till exempel har vi arrangerat Teach-meets där lärare har fått berätta för andra lärare hur de har löst olika situationer. Genom att arbeta tillsammans så utvecklas vi också tillsammans. På samma sätt har vi också en väldigt förlåtande kultur där det är OK att göra fel. Det är inte något vi bara säger, utan vi har verkligen valt att se varje misstag som ett lärtillfälle. Är det svårare att digitalisera en mångkulturell skola i ett utanförskapsområde? – Nej det tror jag inte. Det enda hindret är omvärldens generellt lägre förväntningar på våra elever och att deras vårdnadshavare kanske inte alltid kan hjälpa dem lika mycket trots att de är väldigt måna om sina barn. Att eleverna ska få digital hjälp för att klara målet, styr vi dock över i skolan och vi äger möjligheten att ge dem rätten att använda den. Vad innebar utmärkelsen ”Ung skolledare” för dig? – Jag fick priset på Skolledardagarna 2019 och det är naturligtvis något som jag är otroligt stolt över. Jag

vill dock påstå att jag inte hade fått priset om jag inte hade arbetat på Stenkulaskolan. Hur menar du då? – Det är ett bevis på att vad skolan arbetar med och vad vi står för – ett steg i rätt riktning. Jag hamnade på rätt plats och är på så sätt en del av detta. Det känns också väldigt roligt att en skola i ett utanförskapsområde som vårt uppmärksammas på ett positivt sätt som motpol till den negativa uppmärksamhet som skolor liknande Stenkulaskolan brukar få. När känner du att ni har lyckats nå målet? – Vi kommer aldrig att bli klara. Om vi skulle nå 100% resultat med våra elever i 15 år, så kan vi även göra det i 16 år och så vidare. Vi jobbar hela tiden mot målet och kan känna oss nöjda på vägen, men vi nöjer oss aldrig. Alla lyckade exempel som vi har sett genom åren på vår skola är verkligen ett bevis på att allt går! Naturligtvis finns det fortfarande saker som vi kan göra för att nå längre och vi måste hela tiden ställa oss frågan Vad kunde vi ha gjort mer? ● www.infomentor.se/tidattfokusera

Snab för att ba tips ly digita ckas med liserin gen på er skola!

MARTIN TIPSAR 1. Bestäm er för varför ni ska arbeta med digitalisering. 2. Hur ska ni göra för att digitaliseringen ska bli en accelerator och inte en driver. 3. Vad ska ni faktiskt göra. 4. Skapa en röd tråd genom skolan så att elever och personal känner igen sig oavsett årskurs och ämne. 5. Se till att alla har baskunskaper och har chansen att medverka vid diskussioner och planeringar. 6. Se till att de som vill flyga vidare får chansen att göra det. 7. Lyft och modellera eller låt andra modellera goda exempel. 11


INFOMENTOR TIPS OCH TRIX

Vi gillar att dela med oss av tips och inspiration och vad passar då inte bättre än att även låta våra kunder dela med sig av sina erfarenheter. Ett hett tips är också att följa InfoMentor Sverige på Facebook. Varje vecka delar vår supportavdelning med sig av ett ”Tisdagstips från supporten”.

Hej Christoffer Eideberg, lärare 7-9 på Montessori Bjerred. Du hjälper nyanställda på skolan att komma igång med InfoMentor. Vilka tips brukar du ge? – Det stämmer. Jag tycker att InfoMentor är väldigt smidigt på det sätt att man enkelt kan göra det personligt. Därför brukar jag tipsa om att bygga startsidan så att den passar personen och hens sätt att arbeta. Det går lätt att lägga upp genvägar och favoriter som gör att man minskar antalet klick. Har du något annat bra tips som du vill dela med dig av? – Ja, på vår skola använder vi veckoplanen väldigt mycket för att delge elever och vårdnadshavare information. De vet att all information finns där och vi märker att våra elever känner sig trygga med detta sätt att arbeta. Vi har också fått kommentarer från vårdnadshavare som tycker att det är positivt då de nu vet vad barnen sysslar med i skolan. De är ju inte alltid så pratsamma i den åldern – i alla fall inte när de får frågor från vårdnadshavarna! ● 12

Hej Andy Reis, support- och systemspecialist på InfoMentor. Är det någon fråga som ofta återkommer i de samtal du får? – Ja, lite då och då får vi samtal från kunder som tycker att det är svårt att scrolla i InfoMentor. Oftast beror det på att de använder Google Chrome på Mac. Då brukar jag tipsa dem om att gå in under menyn Allmänt och välja alternativet Alltid vid inställningen för Visa rullningslister. Det löser problemet. Har du något annat bra tips? – Jajamensan. I alla “rutor” där man kan koppla eller söka efter något kan man istället för att scrolla, skriva det man söker efter, till exempel om man vill koppla grupp till ett kunskapsrum så kan man skriva gruppens namn istället för att leta efter den i listan. Ett annat exempel där det fungerar på samma sätt är när man ska ta ut matrisrapport för elev. Istället för att scrolla efter eleven så kan man skriva namnet i rutan. ●

Hej Andreas Ekblad, förstelärare på Aggarpsskolan. Du undervisar inte bara i matematik och NO-ämnena i åk 9, utan är även användarstödjare för InfoMentor på skolan. Vad är ditt bästa tips? – Ett bra trix som jag ofta använder är det lilla frågetecknet som finns uppe till höger när du har loggat in i InfoMentor. För det mesta vet jag hur jag ska göra, till exempel när jag vill registrera frånvaro eller skapa ett kunskapsrum. Men när jag ska göra något som jag inte gör lika ofta, till exempel boka utvecklingssamtal, då är det svårare att komma ihåg hur jag ska göra. Tidigare brukade jag klicka mig runt och bli frustrerad över att inget fungerade som jag ville. Men nu använder jag istället frågetecknet. Om du är i en specifik vy och klickar på frågetecknet så dyker det upp en hjälpguide för just den vyn. Guiden är enkel och tydlig och det finns även en del korta filmer som visar hur du ska gå till väga. Frågetecknet är verkligen en tidssparare som hjälper mig i det vardagliga arbetet. ●


INFOMENTOR ANALYS FÖR FÖRSKOLAN

KRAFTFULLT ANALYSVERKTYG NU ÄVEN FÖR FÖRSKOLAN Marknadens vassaste analysverktyg har länge varit uppskattat av våra kunder och därför känns det roligt att vi inom kort kan erbjuda detta verktyg även för förskolan. INFOMENTOR ANALYS. Vårt analysverktyg för grundskolan har länge varit uppskattat av våra kunder och därför känns det roligt att vi nu kan erbjuda detta verktyg även för förskolan. Det går att ta ut både övergripande och detaljerade rapporter för tidsregistrering och närvaro, vilket underlättar vid rapportering till olika myndigheter, som till exempel Försäkringskassan. På samma sätt kan schemaläggningsrapporter användas som faktureringsunderlag. En nyhet är att det går att ta fram beläggningsrapporter på veckonivå, både framåt och bakåt i tiden – ett väldigt användbart verktyg för ledningen när de ska planera bemanningen. För att följa upp förskolans verksamhet så går det även att ta ut rapporter över dokumentation mot målen i förskolans

läroplan. Rapporterna visar hur många barn som varit delaktiga i lärandet respektive visat tecken på lärande och då det går att filtrera per förskola, avdelning och grupp blir det ett kraftfullt hjälpmedel. – Att kunna få en översikt både på vilka mål det dokumenterats mot, men även vilka mål det gjorts aktiviteter som resulterat i att barn visat tecken på lärande, väcker min nyfikenhet. Vilka pedagoger var inblandade i dessa aktiviteter? Vad gjorde de för spännande saker som gjorde att barnen visade tecken på lärande? Finns det goda exempel att föra vidare? Med InfoMentor Analys för förskolan blir det plättlätt att ta reda på, säger Johan Andersson, kundansvarig på InfoMentor. ● www.infomentor.se/infomentoranalys

OM INFOMENTOR ANALYS FÖR FÖRSKOLAN Rapporter för tidsregistrering och närvaro underlättar vid rapportering till Försäkringskassan. Beläggningsrapporter hjälper till att planera för bemanning. Rapporter för dokumentation mot målen i förskolans läroplan.

13


OM JENNY NYBERG Framgångsrik digital ledare och rektor på Oxievångsskolan i Malmö stad. Har skrivit boken Organisera för en digital skola. Boken ger dig konkreta verktyg till hur du kan nå framgång i ditt systematiska digitaliseringsarbete. Har tillsammans med sitt team DigiMIK erhållit utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2018 och 2019. Föreläser både nationellt och internationellt kring digitaliseringen av skolan.

14

N

är jag var liten drömde jag om att bli lärare. Jag lekte skola och var den som tog platsen längst fram i klassrummet. Då hade jag ingen aning om att jag idag, 30 år senare, skulle inneha en av skolans viktigaste roller – rektor. Under mina år i skolan mötte jag många fantastiska lärare. Lärare som lät mig drömma och skapa, som stöttade mig, lät mig vara kreativ och modig. Dessa lärare blev mina förebilder och jag ville bli som dem när jag blev stor. Men jag mötte tyvärr också lärare som begränsade mig och ville att jag skulle passa in i mallen. Dessa lärare var också personer som jag som elev kände att jag inte riktigt klickade med. När jag själv utbildade mig till lärare funderade jag ofta på vad mina superhjältar till lärare gjorde som fick mig att känna mig värdefull och motiverad i klassrummet. Jag kom ganska snabbt fram till att nyckeln till deras framgång var viljan att skapa en god relation till mig som elev. När jag började arbeta som lärare ägnade jag därför mycket tid åt att lära känna mina elever. Genom att skapa en god relation och stärka deras självförtroende fick jag många lyckliga år som lärare. Självklart

FOTO RICKARD OLIN, EXAKTA FOTO

INFOMENTOR KRÖNIKA

hamnade jag också i utmanande situationer. Men den goda relationen jag byggt upp med eleverna gjorde att vi tillsammans kunde ta oss igenom dessa prövningar. De barn som behövde extra mycket uppmärksamhet och omtanke var också de som prövade och utmanade mig mest. När jag idag tänker tillbaka på mina år i klassrummet och mina år som skolledare så är det några saker som jag anser vara viktiga för ett framgångsrikt ledarskap, oavsett om man är rektor eller lärare. För att lyckas skapa ett utmärkt lärande krävs det ett elevnära ledarskap med lärmiljön i fokus. Vi i skolan måste arbeta för att främja en miljö där alla arbetar för att skapa goda relationer till eleverna. Genom en god lärmiljö och goda relationer ökar också elevernas möjligheter till motivation och drivkraft till sitt inre lärande. För mig är en god lärmiljö en trygg skola som möter varje elev där den befinner sig. Min dröm tog mig vidare till ett yrke där jag kunde göra skillnad för fler elever än för de som befann sig i mitt eget klassrum. Min dröm tog mig vidare till att våga leda en skola! Under dessa år har jag insett att skillnaden mellan att vara rektor och lärare är mindre än man tror. Genom att skapa en organisation där vi alla

arbetar mot samma mål, att skapa varje elevs bästa skola, kan jag ge fler elever förutsättningar att lyckas, mod att ta steget och en biljett till den okända framtiden. Som rektor arbetar jag idag för att skapa en framgångsrik digital skola där jag leder med mod och ett stort hjärta, precis som jag gjorde under mina år som lärare. Jag vågar fortfarande misslyckas, jag vågar fortfarande utvecklas och jag bjuder på mig själv. Jag strävar alltid mot att lyfta medarbetarna, göra dem delaktiga i skolans beslut och riktning och därmed få dem att ta ett stort ansvar för verksamhetens utveckling. För att lyckas bygga en digitaliserad skola måste rektor våga vara tydlig, stödja, ge förutsättningar, visa riktning och vara modig! Digitaliseringen av skolan gör att eleverna fördjupar sitt lärande, förstår omvärlden bättre och lyckas i den ännu okända framtiden. Med digitaliseringens hjälp kan vi få eleverna till nya lärandenivåer i klassrummet. Världens skolor står på kanten av en ny era. Det är onekligen en spännande och utmanande tid att vara pedagogisk ledare! ●

JENNY NYBERG


Bidrag till bättre skolutveckling SAMARBETE. Vi vill bidra till en bättre skolutveckling och har därför

valt att bli en partner till Guldtrappan och vara medlem i Swedish EdTech. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän när det gäller digital skolutveckling och Swedish EdTech är en ideell branschförening som vill bidra till utvecklingen i det svenska utbildningssystemet. – I år är vi extra stolta då vår kund Malmö stad är en av mottagarna av Guldtrappan. Swedish EdTechs målsättning med att sätta Sverige på kartan när det gäller digitalisering stämmer väl överens med vårt arbete, säger Niclas Walter, VD på InfoMentor. ● www.infomentor.se

ÖKAD SÄKERHET VID HANTERING AV LÖSENORD Det är alltid bra att se över säkerheten och vi kommer nu att förbättra och förenkla hanteringen av lösenord.

FOTO JOAKIM AXELSSON

FUNKTIONALITET. Vi har alltid ett stort fokus på säkerheten och har därför valt att stärka vår lösenordshantering genom att ändra komplexiteten i vad ett lösenord behöver innehålla. – Lösenord som skapas i InfoMentor kommer framöver vara längre och innehålla en blandning av versaler, gemener, siffror och specialtecken. Vi har även ett

par nyheter som kommer att minska arbetsbördan för administratörer och personal. Vi introducerar möjligheten att skicka en aktiveringslänk till användaren när ett konto skapas och gör även en förändring som innebär att användaren enklare själv kan be om ett nytt lösenord, säger Håkan Johansson, produktansvarig på InfoMentor. ● www.infomentor.se

Tyck till och vinn en bok TÄVLING. Vi vill gärna veta vad du tycker om innehållet i denna

tidning – och vad du vill läsa mer om. Fyll i formuläret på vår hemsida och du är automatiskt med i utlottningen av boken Organisera för en digital skola av Jenny Nyberg. Vi behöver ditt svar senast den 28/2 2020. Organisera för en digital skola handlar om rektors unika möjlighet att genom strategi, systematik och stort engagemang driva utvecklingen mot ett digitalt förhållningssätt som präglar hela skolan. Den här boken är till bredden fylld av tips och inspiration! Jenny Nyberg utgår från egna erfarenheter kring digitalt ledarskap och de goda resultat Oxievångsskolan i Malmö uppnått genom gediget utvecklingsarbete. ● www.infomentor.se/vinn 15


ma att

n kom

det ka

Utseen . ändras

InfoMentors app för personal gör inom kort skolvardagen betydligt mycket enklare. Vi gör en uppdatering och släpper några riktigt efterlängtade funktioner. Med appen kommer personalen att på ett enkelt och smidigt sätt kunna checka in och ut barn från förskole- eller fritidsgrupper. Det går också att föra över do-

Alla elever ska nå målen! | www.infomentor.se

kumentation som är gjord via den mobila enhetens kamera, direkt in i InfoMentor. Genom att para ihop appen med sitt konto i InfoMentor, får personalen tillgång till sina elever och får snabbt en överblick vilka elever som är frånvarande den aktuella dagen. För mer information, besök www.infomentor.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.