Mnytt sept-okt 2022

Page 1

FRÅN MÄKLARKÅREN I ÖSTRA VÄRMLAND MOTORNYTTLena skapar nytt av gammalt INOMHUSFIXTEMA 35 000 hushåll i östra Värmland Sept – Okt 2022 Fråga juristen Sid 2 Energitipset Sid 8 Hantverksguiden Sid 22-23 Prisbelönt byggare tilldelas utmärkelsen Årets Hantverkare Sid 4-5 Höstens inredningstrender Sid 7 Husnostalgi – hus med historiska minnen Sid 17 VärmlandskökKänsla,service,kunskapsedan1989 054-57 01 90 DRÖMMENFÖRVERKLIGAvarmlandskok.seOMETTNYTTKÖK Bjuhrs Bil bjuder in till öppet hus Sid 24 Sid 12 Kampanjpris på nya gasolflaskor! PC 5 1295:- inkl. gasol PC 10 1695:- inkl. gasol •Gasol på •LPG-gas•Gasolprodukter•Gasolkaminerlösvikt Ditt energibolaglokala Kristinehamn!i Besök vår hemsida eller ring oss för att teckna www.kristinehamnsenergi.s0550elavtal!88150e

19 Årets Storforsare brinner för ungdomsarbete

25 Bilnyheter

26 Biltest: Range Rover

OM

Energitipset

30

m.m. Kungsvägen 33 Tel.Karlskoga0586-506 www.nordinsjuristbyra.se97 ÖPPET/TELEFONTID:

27 Mickes Skog & Trädgård stor på 4-hjulingar

2 INNEHÅLL FRÅGA JURISTEN2LEDAREINNEHÅLLFrågajuristen

Upplaga 35 000 ex. Distribution sker kostnadsfritt till hushåll i Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Svartå, Björneborg och Åtorp.

6 Annika värnar fria skaparkraften

19 Välbesökt medborgarceremoni

29 Marknadsplats östra Värmland Månadens auktionskoll Antik- & loppisguiden OCH SVAR FAMILJERÄTT Framtidsfullmakt Gåvobrev Mån 9 -12 Tis 13 -16 Ons 9 -12

9 Ihopkopplade fjärrvärmenät i Karlskoga och Degerfors

Periodicitet 11 ggr per år. 0586

16 Smaka på Värmland

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se Vill du se mer om Nordins juristbyrå, eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på www.nordinsjuristbyra.se.

Fråga; Jag vill ha ut mitt arv efter min mamma nu. Hon var gift med min styvpappa och de har skrivit tes tamente där det står att jag inte ska få någonting nu när hon dött. Jag ska få mitt arv när min styvpappa också har dött. Kan de göra så?

8

18 Rowdy startar ny rörfirma i Storfors

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare. Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

17 Husnostalgi – hus med historiska minnen

VI HJÄLPER DIG MED FAMILJERÄTTEN! • Bouppteckning • Arvskifte • Testamente •

Det råder delade meningar om hösten. Vissa brister ut i ett – äntligen. En härlig årstid med massor av sprakande färger, ren luft och en och annan tratt kantarell ute i skogen. Myggen har börjat vila upp sig eller om de går hädan som djur och insekter med korta levnadsbanor plägar göra. Sedan finns det andra som tycker helt annorlunda om hösten. Det är ganska många som blir mer eller mindre deprimerade och längtar tillbaka till ljusa och varma sommar dagar med bad och osande grillfester. Det känns så här i september som om vi får stålsätta oss och tappert härda ut med kommande snöslask och läckande gummistövlar. Själva ordet höst har för övrigt mycket gamla anor. Det har hängt med ändå sedan medeltiden. Det finns belägg för ordet höst i svenskan sedan år 1526 enligt Svenska akademiens historiska ordbok, SAOB. Men or det höst är alltså äldre än så. Det har utvecklats från fornsvenskans ”Höster” och har sina rötter i det germanska ”harbusta”. Det ordet låter som engel skans ”harvest” (skörd) och det påminner i sin tur om tyskans ”herbst” (höst). Orden anses därmed sprungna ur samma betydelse – höst och skördetid.

Allt hänger ihop

Fick du ingen tidning? Svensk Direktreklam Tel. 019-10 49 40

12 Lena skapar nytt av gammalt

Tryck Pressgrannar i Linköping Distribution Svensk PostNordDirektreklam

Postadress Box 195, 691 24 Karlskoga Besöksadress Centralplan 3, Karlskoga Tel

- 555 08 REDAKTIONinfo@mnytt.se Ansvarig utgivare Mats Wettergren Tel. 070-828 09 m.fl.JohannesEvaNicklasSKRIBENT/FOTOmats@marknadmedia.se64RemmegårdWiklundGardelöf TelLeifANNONSAndersson073-94010 68 Tel.Robertleif@mnytt.seGadde072-00488 bjorn@mnytt.seBjörnsirpa@mnytt.seSirpa&GRAFISKlena.nilsson@mnytt.seTel.Lenarobert@mnytt.se49Nilsson070-2845950FORMPRODUKTIONTanskanenHallin

Att begränsa din rätt till arv så du som mest får din laglott nu är helt möjligt att göra enligt lagreglerna i Ärvdabalken. Utifrån vad du uppger om testamentet har du rätt att komma tillbaka när din styvpappa avlider och då få din resteran de andel av ditt arv. Jag tycker att du bör kontakta en jurist för att gå igenom och diskutera vad som är det bästa för dig att göra i denna situation, begära din laglott eller godkänna testamentet i sin helhet.

14 Plantera i höst för en härlig trädgårdsvår

7 Höstens inredningstrender

28 Värmlandskrysset/Sudoku

Björn Hallin

22-23 Hantverksguiden

Fråga; Jag vill upprätta ett testamen te där jag ger allt efter mig till olika fonder, Barncancerfonden, Nyckel fonden och Hjärt-Lungfonden. Jag har bara syskonbarn, vilka jag inte har träffat på 25 år. Min fun dering är bara, vem tar hand om allt efter mig, bostadsrätt, bil och värdepapper, och ser till att fon derna får alltihop?

prisbelönta

Svar; Vid din bortgång skall dina sys konbarn kontaktas och de skall få se det testamente du efterlämnar. De har ingen absolut arvsrätt efter dig men ef tersom du skriver bort dem måste de se testamentet. De ska antingen god känna detta eller så kan de ta del av detsamma. Godkänner de testamentet gäller det direkt. Om de däremot väl jer att ta del av testamentet har de sex månader på sig att vända sig till tings rätten och väcka talan om att det är formellt oriktigt, t ex. att du inte haft den mentala förmågan att upprätta ett testamente, blivit lurad eller blivit tving ad till att upprätta det. Det är den som väcker talan som har att bevisa att vad den påstår har hänt. Eftersom du inte haft kontakt med dina syskonbarn på 25 år har de ju inte någon kännedom om dig i den situation du upprättar testamentet så jag skulle säga att de troligen inte skulle ha någon framgång med att gå emot testamentet. När det sedan kommer till boutred ningen och avvecklingen av ditt dödsbo tycker jag att du i testamentet skall utse en testamentsexekutor. Denne får då ansvar för att tillse att avvecklingen av ditt dödsbo sker på ett bra sätt och att fonderna får din kvarlåtenskap utifrån ditt testamente. Testamentsexekutorn skall också tillse att bouppteckning och arvskifte upprättas. Antingen är testa mentsexekutorn kunnig och gör detta själv eller så anlitar den någon som kan göra det. Vanligt är att om en jurist eller advokat upprättar ett testamente där endast utomstående skall erhålla kvar låtenskapen så erbjuder denne sig att vara testamentsexekutor. Om du vill ha hjälp med att upprätta testamentet är du välkommen att höra av dig.

24 Bjuhrs Bil bjuder in till öppet hus

• Fre 9 -12 –MissaintenästanummeravMnyttkommeribrevlådan21oktober!

22 Öppet hus hos KVT Kristinehamn

30-31

4-5 Degerstedts Bygg hantverkare

Har du frågor om familjerätt, mejla mig Katarinaellerinfo@nordinsjuristbyra.sepå:ringtel.0586-50697Nordin jur. Degerfors.KarlskogarättentionerJuridiskakand.konsulta-inomfamiljeiframföralltoch FRÅGOR

20 Stor efterfrågan på skogsråvara

Svar; Du har rätt att få ut din laglott nu, om du vill det. Laglotten är hälften av vad du skulle fått om testamentet inte funnits över huvud taget. Det du måste göra är att begära jämkning av testa mentet för utfående av din laglott. Det gör du genom att skriva på en vidimerad kopia av testamentet att du vill få ut din laglott nu. Du bör också skriva om du godkänner testamentet i övrigt eller om du tar del av det. Om du godkänner tes tamentet i övrigt är det det som gäller så fort du skrivit på det. Om du skriver att du tar del av testamentet kan du inom sex månader väcka talan hos domstol om du tycker att det är något formellt fel med testamentet. Formella fel är t ex. att din mamma inte visste vad hon gjor de, att hon kände sig tvingad till att skri va på testamentet eller att bevittningen är felaktig på något sätt. Det är du som måste bevisa inför domstolen att det är så som du påstår.

ÖPPETTIDER: Mån-Tors: 10 –17 • Fre: 10 –16 • Lör – sön: Stängt Sannagatan 29 Kristinehamn • Tel. 0550 - 41 10 99 • info@kakelhuset.nu • www.kakelhuset.nu TOTALENTREPRENAD AV BADRUM v Utför kompletta lösningar för badrum. v Endast certifierade hantverkare. v Välsorterad badrumsbutik. v Vi åtar oss även köksmontering m.m. Tänk vad en se/skogVillbetydligtavkastning.enfaktumDetskogsbruksplanoffensivkangöra!duserpåbildenärförståsettlekfulltmontage.MenärattenoffensivskogsbruksplankaninnebärastorskillnadförskogensutvecklingochdinframtidaDenkandessutomgöralivetsomskogsägareenklare.duvetameromallafördelarna?Läsmerpåmoelven.ellerkontaktadinlokalavirkesköpare. Eric Pettersson Lekeberg, Laxå, 010-122eric.pettersson@moelven.seDegerfors6570 Martin Jonsson Karlstad 010martin.j.jonsson@moelven.sekommun1226556 Mathias Eriksson Filipstad, 010-122mathias.eriksson@moelven.seHällefors6562Mertimmeriskogenmoelven.se/skog

det att spara 15-20 procent på material kan vi utföra lite mer jobb för

de pengarna istället.

Prisbelönt Filipstadsbyggare med erfarenhet, bredd och kompetens i blodet

Degerstedts har fått förtroendet att resa flera hus i Forshaga åt LB-hus.

– Vi är två man här, resten är ute på jobb, ler han. Det är inte på kontoret man tjänar pengar.

Det finns bred kompetens inom fö retaget och man gör det mesta inom byggnation. Man kan såväl gräva grund som att måla, renovera en lägenhet el ler bygga ett hus från grunden. I och med att man har bredden kan kunden erbjudas en helhetslösning, och företa get kan ta de flesta typer av jobb. Nå got man gör en hel del av är badrum; hela vägen från skiss till att det nya badrummet är helt färdigt, allt enligt kundens önskemål.

Bygg kan med bred kompetens erbjuda kunden helhetslösningar inom byggnation. Fyra av de fem senaste åren har man tilldelats utmärkelsen Årets Hantverkare.

sådana golv. För några år sedan ville många ha mosaik. Nu går trenden mot allt större plattor, uppemot en gånger en meter är inte ovanligt i dag. Degerstedts strävar ständigt efter att sänka kostnaden för kund. Exempelvis har de egen import av fönster vilket sänker materialkostnaden och genom att ha en egen miljöstation där bygg avfallet av olika slag sorteras kapas kostnader och hanteringen underlät tas.–Går

Här är erfarenheten viktig. Under många år har företaget byggt många badrum och man har samlat på sig kunskap om vad som fungerar och vad som bara blir dyrt utan att det ger någotMattiasmervärde.konstaterar att det hänt en del med badrummen under åren. När han började var klinkergolv ovanligt, nu har nästan alla badrum de bygger

– Det är helt personalens för tjänst, ett bra kvitto på att vi har den personal vi vill ha, säger Mattias Degerstedt.

Mattias Degerstedt är mer eller mindre född in i yrket som hantverkare. Både hans far och farfar arbetade som byggare.

I dag har M Degerstedt Bygg 30-talet anställda, och tar jobb i hela Värmland med omnejd. När Mnytt är på besök ligger ett bedrägligt lugn över loka lerna i Filipstad. Bara Mattias och en kollega som står och skrapar färg från ett äldre fönster finns på plats, och det vore lätt att tro att folk trots förmid dagstimmen gått för dagen.

För Mattias Degerstedt finns byggan det näst intill i blodet. Både far och far far arbetade som byggare, och i dag är de fyra av fem bröder som på olika vis arbetar i företaget Mattias startade 2006.–Jag

Foto: Nicklas Remmegård, Degerstedts

4

– Det är kunden som bestämmer, sä ger Mattias, men märker vi att det kan bli en fördyrning kan vi bromsa och föreslå en lösning som ger bättre effekt.

– Vi gör mycket försäkringsjobb och då märker man vad som kan ha blivit fel och lär sig av det. I detta yrke blir man aldrig fullärd.

4 HEMMA HOS

Filipstadsbaserade M Degerstedt

Text: Nicklas Remmegård

Företaget har en egen miljöstationdär byggavfallet sorteras.

är mer eller mindre född in i yrket, säger han med ett skratt.

Genom åren har han hunnit se det mesta, men nyfikenheten och viljan att fortsätta lära är fortfarande stor, både hos Mattias personligen och i firman som helhet.

5HEMMA HOS Vill du förnya ditt hem? Du har en massa idéer om hur du vill göra om hemma. På Colorama hjälper vi dig att få ihop idéerna till en helhet och ser till att det blir precis som du vill ha det. Välkommen in till din närmaste butik eller colorama.se Skrantabacken 38, Karlskoga. Tel. 0586 - 385 00 Vard: 07.00 - 18.00 Lör: 10.00 - 14.00 FÄRGTAPETKAMPANJOCH 25% Gäller fr.o.m 26/9 –16/10 2022. Välkommen till NORDS – Byggbutik & Heminredning! Mån-fre: 10-17 lördag 10-13 Linnebäck, tel 0586-72 20 10www.nords.seVIHAR FLYTTAT OCH ÄNDRAT SORTIMENTET SORTIMENTETKollaindetpånords.seellergörettbesök.Viharkvarinrednings-avdelningendärviblandarnyttochbegagnat Köp din färg för målarprojekt.målarprojekt.höstensVibryterframdinkulör!förhöstensVibryterframdinkulör! SuperlådanTräskruv TFT 5,0x80C4 700 st 5,0x90 600 st 5,0x100 500 st 6,0x100 400 st 6,0x120 300 st 389:- /låda Ankarskruv Protect 4. 5,0x40 mm - 250 stBalksko 12.50 /st 45x137 mm 17.50 /st 45x168 mm 22.00 /st nytt och BYGGBESLAGbegagnatVinkel MF 90x90x65 mm 7.90 /st E18 E18 Karlskoga Kristinehamn NORDS LINNEBÄCK 552 99:215:Farmarskruv Svart. 4,8x35 mm - 250 st fr 169:Åter i lager Sanna Hissgardin, vit och grå + många nyheter regnvatten-system fem.gångerkarehantvertillutsettsochochbadrummångaharDegerstedtsbyggtkökharåretsfyraav

När Mnytt är på besök är förberedel serna inför Konst Runt Möckeln i full gång. Annika har varit med på rundan sedan starten och ser fram emot att åter välkomna besökare till verkstaden.

– Det är det som är roligt med att jobba så här, att leva på glädjen.

Bredden har hon hållit fast vid. Hon gör keramik och skulptur men ägnar sig också åt måleri och grafik, har medverkat med text och bild i barn böcker, blandar gärna material. På ett bord står skulpturen ”Konstnären”, en brett grinande hund i fläckig må larrock och med penslarna i högsta hugg. Annika beskriver den som en galen konstnär som lever på intuition och glädje.

– Det är spännande att öppna ugnen och se om det blev som man hade tänkt eller om det blev något helt an nat, kanske bättre.

Hon lyfter vikten av att värna kreativitet och skapande, av att få vara lite friare, att inte vara och tänka som alla andra.

Hon beskriver det som att det har något speciellt att jobba med skulptur, att varje skulptur blir unik och att det finns så mycket man kan göra.

Keramik, skulptur, måleri. An nika Nielsen, som har sin verk stad på Berget i Degerfors, har en stor bredd i sin konst, och vill värna det fria skapandet.

– Jag har varit på Berget sedan 1970-talet, säger Annika Nielsen med an vi pratas vid i skuggan av hennes många skulpturer. Jag startade upp ihop med min mamma och syster och har varit här sedan dess.

Annika vill värna den fria skaparkraften

– Det är roligt att vara bred, blir man fastlåst vid ett sätt att job ba är det inget roligt längre.

6 Färg & Byggnadsvård Vi bryter vår äggoljetempera & linoljefärg med traditionella äkta pigment. Att besöka oss eller gå in på www.ovolin.se för info & öppettider. Tegelmagasinet, Kvarnfallsvägen, 705 93 Örebro, 019/22 71 81 • ÄGGOLJETEMPERA • LASOL LINOLJEFÄRG • OTTOSSON LINOLJEFÄRG • SLAMFÄRG• TJÄRA • PIGMENT • LINOLJA • BESLAG • SÅPA • GOLVBEH • TAPETER • LINDREV • ELART ISOLERING • SMIDE • GJUTJÄRN • EMALJ, INREDNING MM MM Välkomna till vår butik i Örebro! Info & öppettider: www.ovolin.se Tel: 019-22 71 81 Tegelmagasinet i Karlslund/Örebro. LIN OVO www.ovolin.se Tel. 019-22 71 Kvarnfallsvägen81Tegelmagasinet, Örebro Vi tillverkar färdig äggoljetempera och bryter med äkta traditionella pigment. Hos oss finns: Inredningsdetaljer Linoljefärg Slamfärg Tjäror Såpor Beslag Gångjärn Lås 100% sköna saker! Färg, byggnadsvård, inredning. KONSTHANTVERK Öppet: Tis-Tors 11-18. Fre 11-16. Lör 11- 14. Oxelbergsgatan 1, Karlskoga. Tel 0586-525 05. HÖSTNYHETER! Bergsmansgatan 4. Karlskoga. Tel. 070-565 08 16. www.amisnyarum.se Mån 11-17 • Tis-Ons 11-18 • Tors 11-17 • Lör 10-13 HÖSTNYHETER!Gardiner,tyger,garnerm.m. Vikontinuerligtuppdaterar www.mnytt.se med bonusmaterial WEBBTIDNING MED KOPPLING TILL FACEBOOK + INSTAGRAM!

– Man får tycka vad man vill om konst, men vi ska värna den fria ska parkraften.SjälvharAnnika skapat så länge hon kan minnas. Hennes mor och morbror sysslade båda med keramik och lät henne vara med i verkstaden som barn. Senare flyttade hon till Stockholm, ut bildade sig på Konstfack. Hon betonar åter friheten, hur skolan uppmuntrade till att prova uttryck och tekniker.

Text och foto: Nicklas Remmegård

Annika Nielsen tycker om att skapa lite friare.

Gemensamt för de tre teman som presenterats, kallade Conservatory Archives, Ethernal Dreamland och Neo Nostal gic, är att de alla på olika vis förhåller sig till den oroliga omvärlden. Antingen genom en längtan efter har moni och trygghet (ED), en strävan efter något grundläggande där na turliga former inspirerar (CA) eller en färgstark lekfullhet (NN) som kontrast till omvärldens mörker.

Vad gäller material lyfts struktur fram som en av höstens starkaste trender. Man vill ha ytor som skapar effekter, men också material som har eller med tiden får en vacker patina. Trä kommer vara ett dominerande material, men man kommer enligt rapporten också se många vackra blandningar av mate rial och att man leker med materialen på nya och spännande vis. Omvärldens oro sipprar in i designen, för att låta oss glömma den.

ler i så väl föremål som materialval och går igen i flera av de trendteman som identifierats av Formex Trends.

Under höstens Formex, som nu var tillbaka på Stockholmsmässan efter att de senaste åren hållits digitalt, presenterade trendexper ten Jan Rundgren som brukligt trendguiden Formex Trends som sammanställer höstens inredningstrender.

Neo Nostalgic

Orolig omvärld präglar höstens trender

Text: Nicklas Remmegård Foto: Stockholmsmässan

Ser man till färg handlar det om en kombination av jordiga, naturnära färger och mer karamelliga, klara ku lörer. Överhuvudtaget ser man mycket enfärgat snarare än mönster i höst, vilket också hänger ihop med att man vill ha ett lugn i hemmet. Flera av höstens trender talar som sagt till ett behov av trygghet, av det ombonade och drömlika. Men där finns också en lekfullt tillbakablickande trend där

Conservatory Archives Ethernal Dreamland KRUKVÄXTER HÖSTNYHETER!HEMINREDNING Hos oss hittar du utvalda produkter för hem & trädgård. Välkommen hälsar ELVIRA med personal. KRANSAR & DEKORATIONER HÖSTBLOMMOR TEXTILIER KLÄDER & SNITTBLOMMORSMYCKENHÖST- & JORDTRÄDGÅRDSREDSKAPVITLÖK&JORDFÖRBÄTTRING Labinhöjdsvägen 9, Karlskoga, 0586-527 10 Öppet: Vardagar 10-18, Lörd 10-15, Sönd 10-14 Välkommen hit och njut av hembakat härligt fikabröd.

man använder inspiration från äldre stilar för att skapa nya uttryck. En del i det är att inreda med personliga, kära ting som kommer att finnas med oss länge, och ett fokus på långsiktigt och hållbart framför slit och släng. Det gäl

7INREDNING

hemsida ”Hantverkarformuläret-17” Hur mycket en åtgärd kan ge i mins kad energianvändning och i minskade energikostnader beror på ditt hus för utsättningar och var i landet du bor. En bra utgångspunkt för att ta reda på husets besparingspotential är titta på åtgärdsförslagen i  husets energidekla Startaration.

• Lär dig mer om solcellsenergi.

alltid med att minska behovet av värme och varmvatten. Kombinera gärna flera olika uppvärm ningsalternativ, för att sprida riskerna och så att du blir mindre sårbar för energipriser, nu och i framtiden. Se till att din nuvarande uppvärmning fungerar så bra som möjligt. Det kan handla om att optimera injusteringen, att rengöra eller byta filter i luftvärme pumpen, att byta cirkulationspumpar och äldre termostater till radiatorer i det vattenburna systemet eller att in stallera ett styrsystem.

Att försöka energieffektivisera sitt boende minskar inte bara energianvändningen och gör dig mindre känslig för höga elpriser. Det kan även ge ett skönare inomhusklimat, bättre luftkvalitet, minskat bul ler utifrån och det bidrar till att du och ditt hus klarar eventuella strömavbrott bättre. Samtidigt gör du en insats för miljön och klima tet, eftersom all energiproduktion påverkar miljön.

PRISET PÅ ENERGI ÄR DET HÖGSTA PÅ LÄNGE Tel. 0586-580 00 Mob. 070-665 80 cjfastigheter@telia.com00 HYRESLÄGENHETERIKARLSKOGA Gustavsg. 25, Karlskoga. Tel. 0586-77 88 55. Webshop: www.skohornet.com LördagarFreMån-TorsÖPPETTIDER:10-1710-15stängt VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR: FOTTRYCKS-GRATISMÄTNING Skohörnet 1600 x 1000 mm. HÖSTENS NYHETER FRÅN JOYA, HOKA & ICEBUG NU I BUTIKEN! Kan du inte komma på våra öppettider, ring så bokar vi en tid. Välkommen! Icebug dubbsko!mestvärldens–sålda Hoka – otroligt lätt och mjuk promenad- och avlastarJoyajoggingsko.–mjukochskönskosomkroppen och hjälper mot hälsporre.

• Hur kan jag sänka mina elkostnader?

Börja energismartamedvanor

Att minska energianvändningen i sitt hus förknippas med renovering och kostnader, men faktum är att det kan vara både enkelt och gratis. Genom att se över dina vanor och beteenden kan du som bor i huset börja göra skillnad redan idag.

vändning ser ut över dygnet. Inspektera ditt hus, skick på fönster, dörrar, är vinden Uppvärmningssystem,välisolerad?ventilation.

Vi hjälper dig spara energi och pengar!

Har du frågor om energi- och klimatrådgivning, mejla mig: timo.kuru@karlskoga.se

Minska behovet av värme och varmvatten

För att kunna fatta kloka beslut be höver du få koll på nuläget i just ditt hus. Hur många kilowattimmar går åt hemma hos dig? Hur upplever du inomhusmiljön? Vad har huset för för utsättningar och var finns utvecklingsKollapotentialen?dittelavtal och räkning, elleverantörerna har ofta tjänster som ”mina sidor” där du kan se hur din energian

För att minska dina energikostnader och få ett så effektivt hus som möjligt är det viktigt att först minska husets behov av värme. Det är klokt att göra dessa åtgärder innan du uppgraderar eller byter ut ditt uppvärmningssys tem. Då riskerar du inte att få över kapacitet i värmesystemet. Här år några åtgärder som ger en betydande minskning av energianvändningen för de flesta husen.

• Tilläggsisolera och isolera, börja med vinden om det är möjligt, det är kost •nadseffektivt.Minskaanvändningen av varmvat ten, snålspolande munstycken, se till att varmvattenrör är isolerade. Om det finns återvinning av värmen i ven tilationen, rengör ventilationskanaler och fläktar, byt filter och underhåll din ventilation så att den fungerar som den ska

• Täta och renovera dina fönster och dörrar för att förhindra kallras, om de är i väldigt dåligt skick så kan det vara motiverat med byte till nya.

• Vilka bidrag kan man få?

Välj uppvärmning som passar dig och ditt hus. Ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare som kan visa på olika alternativ och vara ett bollplank från start till mål.

8 ENERGI

Ta in offerter från flera leverantörer, jämför inte bara pris utan även annat Ta reda på vilken service och vilket un derhåll din nya uppvärmning behöver i framtiden för att fungera bra och om det finns webbsidor, appar eller andra hjälpmedel som gör att du kan följa upp din energianvändning och se att allt somfungerardetska.

Opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, små och medelstora företag. energiochklimat@karlskoga.setimo.kuru@karlskoga.se

Några enkla saker som gör skillnad kan vara att sänka inomhustempera turen, diska i diskmaskin, tvätta med fylld tvättmaskin, duscha kortare tid, enkla åtgärder som gör skillnad.

Gör en husesyn

Timo Kuru Energikommuner&förklimatrådgivareochKarlskogaDegerfors

När du ska anlita hantverkare så finns det ett bra formulär på konsumentverkets

under många år, och den här investe ringen ökar möjligheten att även fort satt ha en stabil prisbild, säger Sebas tian ReaktionernaCabander.på projektet har överlag varit positiva. Peter Lilja berättar att man redan haft kunder som hört sig för om möjligheterna att koppla på sig längs den kommande ledningen.

För närvarande pågår upphandling av projektering. Själva bygget ligger ännu en bit fram. Det troliga är att man bör jar gräva tidigast nästa sommar, och

I påskas kom beskedet att projektet beviljats ett bidrag på 60 miljoner från Klimatklivet, Naturvårdsverkets inves teringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Efter beslut från politiken i Karlskoga och Degerfors, både Kemab och Degerfors Energi är kommunala bolag, kunde projektet dra igång på allvar runt midsommar.

går allt enligt plan kommer det hela stå färdigt sommaren därpå, 2024.

Mindre utsläpp och lägre kostnader med ihopkopplade fjärrvärmenät

Sebastian Cabander, Karlskoga Energi & Miljö och Peter Lilja, Degerfors Energi

Lilja, VD på Degerfors Energi. Vi får fler produktionsenheter att använda tillsammans vilket ger oss möjlighet att använda det som är miljömässigt och ekonomiskt Investeringenbäst.har beräknats till 136 miljoner (varav 60 alltså kommer från Klimatklivet), men med hänsyn till in flationen har man tagit höjd för att det kan öka till 150 miljoner. En investe ring som innebär lägre produktions kostnader, vilket i slutänden gynnar –fjärrvärmekunderna.Prisetpåfjärrvärmen har varit stabilt

6 Ledig lokal! Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Din dröm kan bli verklighet i en av våra lokaler i Karlskoga.centrala Läs mer och gör din anmälanintresse-idagpågladsheim.se

– Vi har sett fram emot det här i många år, säger han, jag tror inte vi haft något bättre projekt.

– Den eskalerande energikrisen gör det angeläget att ha det här igång, säger Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi & Miljö.

9KARLSKOGA

Text: Nicklas Remmegård Foto: Karlskoga Energi & Miljö

– De stora fördelarna är framförallt miljö, ekonomi och robusthet, mins kad sårbarhet i systemet, säger Peter

Idén att koppla samman fjärrvärmenäten i Karlskoga och Deger fors har lyfts då och då under åren utan att det blivit verklighet. Förrän nu.

I och med att näten byggs ihop kan man vid exempelvis driftstörningar el ler underhåll undvika att elda olja som reserv, och när man i Degerfors tidi gare fått köra in dyr spetsproduktion under vintern kan man nu istället köpa från Karlskoga. Det innebär att koldi oxidutsläppen minskar samtidigt som bolagen sparar pengar.

Pris2:aKARLSKOGAKarlberg

Adress Björnbärsvägen 33

FriliggandeKARLSKOGAvilla Kilsta By

625 000 kr eller högstbjudande

Pris3:aKARLSKOGACentralt

329 000 kr eller högstbjudande

Boarea 160 kvm Tomtarea 775 kvm

Du får ökad trygghet med Länsdeklarerat Plus.

Adress Hotellgatan 3 B

Pris3:aKARLSKOGACentralt

Adress Noravägen 25 A

Avgift 4 234 kr/mån Boarea 82 5 kvm

Avgift 2 804 kr/mån Boarea 54 kvm

795 000 kr eller högstbjudande

Adress Distansvägen 8

Boarea 129 kvm Tomtarea 725 kvm

Den här bostaden är ännu inte ute på den öppna marknaden. Kontakta ansvarig mäklare.

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Adress Slåttervägen 27

Fisksjön

Centralplan 3, 691 32 Karlskoga | 0586 - 74 00 00

Adress Röjarstigen 4 Boarea 196 kvm Tomtarea 708 kvm

Adress Hallänningsgatan 9 B

Adress Mellanåsgatan 33

Adress Nyponvägen 3

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Karlskoga

Karlberg

Pris 895 000 kr eller högstbjudande

Mäklare Gustaf Florenius Telefon 0707-20 17 88

Mäklare Anna Nordvall Holmberg Telefon 0707-21 90 95

1 295 000 kr eller högstbjudande

Aggerud

Boarea 127 kvm Tomtarea 1 427

Mäklare Johan Bergling Telefon 0735-97 05 08

Karlberg

Pris 1 750 000 kr eller högstbjudande

Mäklare Marie Florenius Telefon 0707-20 17 16

Avgift 2 870 kr/mån Boarea 51 kvm

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Mäklare Therese Andersson Telefon 0700-91 47 88

Karlberg

Karlberg

Mäklare Therese Andersson Telefon 0700-91 47 88

Pris 3 495 000 kr eller högstbjudande

595 000 kr eller högstbjudande

Adress Malmhagsvägen 16

FriliggandeKARLSKOGAvilla Aggerud

Pris 995 000 kr eller högstbjudande

Avgift 4 234 kr/mån Boarea 82,5 kvm

Mäklare Anna Nordvall Holmberg

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Adress Såningsvägen 4 B

Avgift 4 759 kr/mån Boarea 69 kvm

Pris 1 595 000 kr eller högstbjudande

Telefon 0707-21 90 951

Boarea 145 kvm Tomtarea 888 kvm

Pris 1 795 000 kr utgångspris

Bohult

Pris3:aKARLSKOGARävåsen

Telefon 0707-21 90 95

Mäklare Therese Andersson Telefon 0700-91 47 88

Avgift 3 242 kr/mån Boarea 65 kvm

Pris2:aKARLSKOGAKarlberg

Mäklare Anna Nordvall Holmberg

Adress Solvargsvägen 3 Boarea 70 kvm Tomtarea 813 kvm

Boarea 94 kvm Tomtarea 617 kvm

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Avgift 2 667 kr/mån Boarea 49 kvm Mäklare Johan Bergling Telefon 0735-97 05 08

Mäklare Therese Andersson Telefon 0700-91 47 88

Mäklare Marie Florenius Telefon 0707-20 17 16

795 000 kr eller högstbjudande

PrisRadhusKARLSKOGAKnektåsen

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Medborgargatan 8, 693 30 Degerfors | 0586 - 74 00 00 karlskoga@lansfast.se | www.lansfast.se/karlskoga

FriliggandeKARLSKOGAvilla Aggerud

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Pris 4 950 000 kr eller högstbjudande

Pris 3 995 000 kr eller högstbjudande

Boarea 106 kvm Tomtarea 1 000 kvm

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Noravägen 23 D

Adress Bohultsgatan 14 A

530 000 kr eller högstbjudande

Nedre Aggerud

Adress Knektåsvägen 6 D Boarea 117 kvm Tomtarea 208 kvm

Pris3:aKARLSKOGARosendal

Pris 7 750 000 kr utgångspris

Mäklare Gustaf Florenius Telefon 0707-20 17 88

Avgift 3 477 kr/mån Boarea 65 kvm

Mäklare Marie Florenius Telefon 0707-20 17 16

Adress Kilsta 306

550 000 kr eller högstbjudande

Boarea 173 kvm Tomtarea 1 228 kvm

Boarea 68 kvm Tomtarea 2 312 kvm

Adress Klokhetsvägen 10

Pris 1 350 000 kr eller högstbjudande

Pris 1 950 000 kr eller högstbjudande

Huset är besiktat före försäljning och försäkrat mot dolda fel.

Pris2:aKARLSKOGACentralt

Adress Gustavsgatan 18 A

Boarea 172 kvm Tomtarea 900 kvm

Adress3:aKARLSKOGARosendal

Mäklare Anna Nordvall Holmberg Telefon 0707-21 90 951

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Adress Dahlgrensvägen 4 A

Adress Urbergsvägen 6

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

1 295 000 kr eller högstbjudande

Nedre Skranta

Strömtorp

Adress Faktorivägen 4 A

395 000 kr eller högstbjudande

Mäklare Anna Nordvall Holmberg Telefon 0707-21 90 951

Pris 4 500 000 kr eller högstbjudande

Adress Sandtorpsvägen 3 B

Pris 795 000 kr eller högstbjudande

Avgift 3 711 kr/mån Boarea 62,5 kvm

FriliggandeKARLSKOGAvilla Bråten

Mäklare Marie Florenius

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Avgift 3 850 kr/mån Boarea 54,5 kvm

Pris 2 695 000 kr eller högstbjudande

Mäklare Gustaf Florenius Telefon 0707-20 17 88

350 000 kr eller högstbjudande

Boarea 157 kvm Tomtarea 521 Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Boarea 106 kvm Tomtarea 1 161ww kvm

Boarea 134 kvm Tomtarea 333 kvm

Boarea 172 kvm Tomtarea 611 kvm

Telefon 0707-20 17 88

Mäklare Lina Wreje-larsson Telefon 0704-15 23 27

Adress Lisavägen 11

Pris 1 495 000 kr eller högstbjudande

Adress Björklundsgatan 31

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Pris 1 750 000 kr eller högstbjudande

Adress Trestegsvägen 29

FriliggandeDEGERFORSvilla Bossåsen

Boarea 97 kvm Tomtarea 861 kvm

Mäklare Therese Andersson Telefon 0700-91 47 88

Adress Yttre Lötsvängen 11

Avgift 4 446 kr/mån Boarea 69 kvm

450 000 kr eller högstbjudande

Adress Birgittavägen 6

Mäklare Gustaf Florenius Telefon 0707-20 17 88

1 195 000 kr eller högstbjudande

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

FritidshusKARLSKOGAÖstra Lönntorp

Pris2:aDEGERFORSCentralt

Adress Sandgatan 17 A

Mäklare Nathalie Israelsson Telefon 0737-27 65 92

Pris2:aKARLSKOGASandviken

Adress Gösta Berlings Väg 31

FriliggandeKARLSKOGAvilla Löten

175 000 kr eller högstbjudande

Pris2:aKARLSKOGAEkeby

Pris2:aKARLSKOGAKarlsÅby

Pris 1 295 000 kr eller högstbjudande

Boarea 165 kvm Tomtarea 1 159 kvm

495 000 kr eller högstbjudande

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Pris 1 395 000 kr eller högstbjudande

Adress Klaravägen 1 Boarea 114 kvm Tomtarea 800 Mäklare Petter Hedström Telefon 070-454 19 00

Boarea 118 kvm Tomtarea 853 kvm

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Boarea 115 kvm Tomtarea 831 kvm

Pris2:aKARLSKOGAKarls-Åby

Mäklare Marie Florenius Telefon 0707-20 17 16

Telefon 0707-21 90 95

FriliggandeKARLSKOGAvilla Bråten

Bråten

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

PrisRadhusKARLSKOGAStackfallet

Avgift 2 692 kr/mån Boarea 56 kvm

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Karlskoga Centralplan 3, 691 32 Karlskoga | 0586 - 74 00 00 Medborgargatan 8, 693 30 Degerfors | 0586 - 74 00 00 karlskoga@lansfast.se | www.lansfast.se/karlskoga

Adress Yttre lötsvängen 29 Boarea 115 kvm Tomtarea 269

Degerfors

Pris 1 795 000 kr eller högstbjudande

Boarea 125 kvm Tomtarea 1 139 kvm

Mäklare Anna Nordvall Holmberg

PrisButikslokalKARLSKOGASandviken

Area 240 kvm Tomtarea 764 kvm

Skranta

FriliggandeKARLSKOGAvilla Löten

Mäklare Magnus Skagerstam Telefon 0707-20 47 88

Boarea 67 kvm Tomtarea 617 kvm

Pris2:aKARLSKOGAHaren

Adress Östra Lonntorp 521 Boarea 45 kvm Tomtarea 1 114 kvm

Adress Masmästarevägen 8

Mäklare Nathalie Israelsson

Telefon 0707-20 17 16

Adress Timotejvägen 6

Adress Klövervägen 35

Pris 995 000 kr eller högstbjudande

Pris 1 695 000 kr eller högstbjudande

Skranta

Adress Hedgatan 25 D

595 000 kr eller högstbjudande

Adress Bleckslagarevägen 6

FriliggandeKARLSKOGAvilla Bråten

Avgift 3 049 kr/mån Boarea 59,5 kvm

Avgift 3 300 kr/mån Boarea 52 kvm

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Adress Sandviksvägen 15

Pris 1 595 000 kr eller högstbjudande

FriliggandeKARLSKOGAvilla

Telefon 0737-27 65 92

Pris 2 495 000 kr eller högstbjudande

Mäklare Gustaf Florenius

FriliggandeDEGERFORSvilla

Adress Vintergatan 9

Adress Faktorivägen 8 A

– Den är det många som säger att de vill ha, ler Lena, särskilt män. Strax intill har skelettet av en lampskärm och en tratt förvandlats till ljushållare,

Trattar som ljushållare, textiler som färgats med rost och blommor, stolar med broderier som klädsel, en billykta som blivit en lampa. När Lena Johansson ger gamla saker ett nytt liv är det med inspirerande –kreativitet.Ävenom det börjat ändras lever vi i ett slit- och slängsamhälle, då är det roligt att kunna visa upp och inspirera till vad som går att göra med gamla grejer, säger hon.

12 ÅTERBRUK

Hon tror att det handlar mycket om nyfi kenhet, att se vad som går att göra, vad man kan hitta för saker på en loppis eller tygaffär eller var det än må vara och vad som går att göra med dem.

Lena skapar nytt av gammalt

– Det är som en liten installation, det blev jätteläckert.

– Det är sällan jag får en idé jag inte genomför. Allt blir såklart inte bra eller som man tänkt från början, men man vill ändå göra det, och när det blir bra blir man nöjd. En av dessa idéer är en lampa som sitter i hallen. Strålkastaren till en Volvo PV60 har fått nytt liv som dekorationsbelys ning då den utrustats med en batteri lampa och monterats under en spegel.

och på matsalsbordet står ljusstakar gjorda av gamla kamax lar. De har stått utomhus i flera år, och under vintrarna när vatten som samlats i dem fryser, går det att dra upp som ett ljus av Stolarnais. runt bordet har hon klätt om med vad som från början var en brode rad tavla vilket innebär att inga av sto larna är exakt likadana men likväl tydligt hör ihop.

– Det är bara synd att de ska stå under bordet, säger hon med ett skratt.

=

Gamla skor blir

I sovrummet har ett gammalt ekskåp bli vit en sänggavel. Lenas pappa hade skå pet i garaget i flera decennier och det krävdes en hel del skurande för att få det rent från rester av olja och allt vad som lagt sig på det genom åren.

konsthallen och med rekvisita på Kulturskolans teaterinriktning.

Lampskärm + tratt lampett.

Text & foto: Nicklas Remmegård

en inredningsdetalj.kul

Se mer av Lenas arbetenpå instagram @lena.e.j

– Jag är jättenöjd med den här, säger Lena, jag har minnen av skåpet och det var kul att återskapa. Jag kommer aldrig byta ut den.

Sänggaveln var tidigare ett skåp, även lamporna intill sängen har fått en makeover.

Lena Johansson är väldigt nöjd med de gamla dörrarna, de är som en installation.

Riktigt när hon började göra om gamla saker vet hon inte, hon har alltid roats av att skapa något nytt av saker hon kan hit ta och har genom större delen av livet ar betat med bild och form, bland annat på

– När jag ser saker tänker jag: vad kan jag göra med det här, berättar hon, kre ativiteten snurrar alltid.

Då: kamaxlar.

Nu: ljusstakar.

– När vi hittade dem hade de legat i ett uthus i minst 40 år, säkert mer. Fantas tiskt vilket virke, säger Lena Johansson och stryker med handen över de gam la dörrarna hon och maken monterat i dörröppningen som ”blev över” när de köpte grannlägenheten och slog ihop med Rutornasin. i dörrarna har dekorerats av konstnären Göran Persson som gjort ett träsnitt som tryckts på plexiglaset, och där bakom sitter belysning som skänker en extra lyster.

Vi är glada och stolta att ha gjort er nöjdast i Sverige sju år i rad. Våra mäklare kommer fortsätta att göra det så enkelt som möjligt för dig i livets största affär. Läs mer på lansfast.se/ski eller kom in till oss i bobutiken så berättar vi mer!

Avgift 3 041 kr/mån Boarea 38 kvm

villa

74 kvm Mäklare

Mäklare Adrian Johansson Telefon 070-020 02 00

Mäklare Adrian Johansson Telefon 070-020 02 00

Boarea 106 kvm Tomtarea 1 163 kvm

Mäklare Adrian Johansson Telefon 070-020 02 00 000 kr utgångspris

Sveriges mest nöjda kunder - sju år i rad!

Adress Horrsjön 50

Avgift 901 kr/mån Boarea Lena Persson 070-642

Avgift 2 933 kr/mån Boarea 51 kvm

Pris 1 095 000 kr utgångspris

FriliggandeFILIPSTAD villa

Mäklare Adrian Johansson Telefon 070-020 02 00

PrisFriliggandeBRATTFORSvilla

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Filipstad Bronellsgatan 5, 682 30 Filipstad | 0590 - 102 21 filipstad@lansfast.se | www.lansfast.se/filipstad Pris3:aFILIPSTADCentralt 135 000 kr eller högstbjudande Adress Hertig Filipsgatan 9 B

nöjda kunder

02 00 Pris2:aFILIPSTADCentralt 85 000 kr

Lokalarea 1 700 kvm Markareal 10 736 kvm

4

Adress Finnshyttegatan 3 C

Adress Tegnergatan 10 Boarea 198 kvm Tomtarea 911 kvm Mäklare Lena Persson Telefon 070-642 60 38

Pris 495 000 kr utgångspris

495 000 kr utgångspris

Pris1:aFILIPSTADCentralt 60 000 kr eller högstbjudande

Boarea 100 kvm Tomtarea 972 kvm

12 Boarea 78

FriliggandeFILIPSTAD

Pris 595 000 kr utgångspris

Adress Radhusgatan 10

Boarea 137 kvm Tomtarea 947 kvm Mäklare Adrian Johansson Telefon 070-020 02 00

PrisIndustrifastighetNYKROPPA

PrisFritidshusHORRSJÖN 750

FriliggandeFILIPSTAD villa

FriliggandeSTORFORS villa

PrisFritidshusHÄLLEFORS 750

Mäklare Rebecca Tah Persson Telefon 073-093 55 41

Pris 875 000 kr utgångspris

630 kvm Mäklare

Mäklare Lena Persson Telefon 070-642 60 38

Pris Ringebugatan kvm Tomtarea Adrian Johansson 070-020 eller högstbjudande

Adress Kastenshult 313

Adress Västra Skyttegatan 15

Boarea 74 kvm Tomtarea 1 800 kvm

Adress Järnvägsgatan 41

575 000 kr utgångspris

60 38 Pris2:aFILIPSTADCentralt 100 000 kr eller högstbjudande Adress Klippgatan 7 C Avgift 2 567 kr/mån Boarea 54 kvm Mäklare Lena Persson Telefon 070-642 60 38 PrisFritidshusFILIPSTAD 1 900 000 kr utgångspris Adress Finngårdarna 115 Boarea 49 kvm Tomtarea 2 429 kvm Mäklare Rebecca Tah Persson Telefon 073-093 55 41 FriliggandeFILIPSTAD villa

Telefon

Adress Geijers väg 9

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2021

Telefon

Boarea 40 kvm Tomtarea 1 265 kvm

Adress Malmdragarvägen

Sveriges mest

Adress Bergslagstorget 2 B

Boarea 105 kvm Tomtarea 1 270 kvm

Mäklare Adrian Johansson Telefon 070-020 02 00

445 000 kr utgångspris Adress

Mäklare Lena Persson Telefon 070-642 60 38 000 kr utgångspris

Att plantera på hösten innebär att eta bleringen blir säkrare och att växterna får en tidigare start. När våren kom mer finns de redan på plats med rötter i jorden och kan därmed komma igång direkt när tjälen går ur marken, vilket dels innebär att de hinner växa och blomma mer men också att de jämfört med vårplanterade växter har större möjlighet att klara exempelvis försom

Text: Nicklas Remmegård

Foto: Blomsterfrämjandet, Pixabay, Freepik

Foto: Blomsterfrämjandet

Bara för att hösten smyger sig på är inte trädgårdssäsongen över. Många lökar ska exempelvis planteras på höstkanten, och hösten är också en lämplig tid till för att plantera allt från perenner till lövfällande träd och buskar.

Spenat och ruccola går utmärkt att så framåt höstkanten. Även sättvitlök ska sättas i jorden nu för att kunna skördas nästa sommar. Hösten är en bra period för att plantera både träd och buskar. Kratta inte bort alla löv i trädgården. KARLSKOGA Tel. 073-767 31 41. Gammelbackavägeninfo@gammelbacka.se6,Karlskoga. www.gammelbacka.se Välkommen att boka catering, öl- och ginprovning hos oss på Gammelbacka Bryggeri! Öppettider i Bryggeripuben varje fredag 16 – 22. GLÖM OKTOBERFESTINTE! 1 OKTOBER! Vikontinuerligtuppdaterar www.mnytt.se med bonusmaterial Webbtidning med koppling till Facebook + Instagram! Hamnbrogatan 11, Kristinehamn Tel. 0550 - 196 info@johnnyskog.se38 OCHTRÄDGÅRDENwww.johnnyskog.seALLTFÖRSJÖN,SKOGEN! KVALITET OCH SERVICE SEDAN 1971. Öppettider: Vard 8-18. Lör 9-12 6

Baggetorpsvägen 2, Storfors Tel. 0550-606 15, 070-042 19 88 www.heliantus.se LördTis-freÖppettider:10-1810-14 Nyinkommet! Massor av tulpanlökarblomsterlökar,m.m.Varmtvälkomna!

14 TRÄDGÅRD

Plantera i höst för härlig trädgårdsvår

ha i köksträdgården när annat börjar tappa sugen. Även aklejor kan sås i krukor under hösten och lämnas ute under vintern för att sedan planteras ut i rabatten till våren. Även sättvitlök ska sättas i jorden nu för att kunna skördas nästa sommar. Hösten är också tid att städa trädgår den inför vintern, men det ska göras med måtta. Perenner klarar exempel vis vintern bättre om de får behålla bladen. Ligger stora mängder löv på gräsmattan är det dock bra att ta bort dem för att undvika skador på grä set. Ett och annat löv får dock gärna ligga kvar för maskarna att ta hand

om. På ovan nämnda sajt tipsar Sylvia Svensson om att köra över löven med gräsklipparen för att underlätta för maskarna. Hon påpekar också att blad och frukt med svampangrepp bör grä vas ned eller brännas för att undvika att svampsjukdomar sprids i trädgår den. Övriga löv kan dock med fördel läggas i komposten eller i rabatten för att skydda mot tjälen.

När du ändå är igång och förbereder trädgården för vintersäsongen kan det också vara läge att se om trädgårds möblerna behöver oljas. Då klarar de vintern bättre, och du slipper förhopp ningsvis göra det när du ställer ut dem igen till våren och bara vill njuta av solen.

Foto: Blomsterfrämjandet

martorka, menar trädgårdsmästaren Robert Stenbom på Blomsterlandet. Anna Theorin på odla.nu lyfter även fram spenat och ruccola som två väx ter som kan vara lämpliga att så fram åt höstkanten. Hon menar att de ofta går i blom om de sås på sommaren, men att de växer fort och kraftfullt i det kallare vädret, och att de tål en hel del kyla vilket gör dem trevliga att

Foto: Blomsterfrämjandet

Foto: Blomsterfrämjandet

ÅTERFÖRSÄLJARENS rengör den, byter kollar batteriet och uppdaterar mjukvaran. över

knivar,

OCHVINTERSERVICEADRESSFÖRVARING! Gör din Husqvarna Automower® redo för nästa säsong. Vi

vi

Vi rengör den, byter knivar, kollar batteriet och uppdaterar mjukvaran. Vill du, så förvarar den över vintern.

Vill du, så förvarar vi den

vintern. ÅTERFÖRSÄLJARENS OCHVINTERSERVICEADRESSFÖRVARING! Gör din Husqvarna Automower® redo för nästa säsong.

Gör din Husqvarna Automower® redo för nästa säsong.

Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00. Lördag 10.00-13.00 Hangarvägen 12, Karlskoga • Tel. 0586-72 40 40 • www.pm-hem.se Stort utbud kemprodukterav till spabad! Spabad från Westerbergs. Pris 44.995:-från 9.995:Ord.pris 15.700:Duschkabin Hafa Polaris Komplett inkl. blandare köksblandareHafa Pris 1.496:-från hållarepappersToalett Ready 429:duschkorgBeslagsboden Hänges blandaren)på 499:3.695:-HygienicGustavsbergFlush Ord.pris 6.495:Fullutrustat massagebadkar PM Viskan 170 (finns även i 160) 20.995:-

CYKEL & TRÄDGÅRD Storängen, Karlskoga. Tel 0586-530 30 www.mandels.se LördagMån-FreÖPPETTIDER10-1810-14Hos oss hittar du det mesta inom cykel, skogträdgårdsmaskiner.och

Vi rengör den, byter knivar, kollar batteriet och uppdaterar mjukvaran. Vill du, så förvarar vi den över vintern.

Hertig Karlsgatan 25 Tel.Filipstad070-380 01 www.bocentrum.se67 FILIPSTAD LESJÖFORSFILIPSTADFILIPSTAD Blombackavägen 11, Fstad Villa med två lägenheter. I lägenheten på våning ett har både badrum och kök rustats upp. Tak och fönster är nyligen bytta, samt elen är omgjord på våning ett och två. Ett bekvämt och billigt boende. Utgångspris: 995 000 kr. Pålandsvägen 75, Fstad 1½-plansvilla med naturnära läge men ändå med gångavstånd till Filipstads centrum. Stort garage på tomten med förråd på ena sidan. Huset står på en välskött trädgårdstomt samt har en stor parkering. Utgångspris: 525 000 kr. Andersson & FastighetsförmedlingJansson Myrängsvägen 8, Filipstad Trevligt enplanshus med källare och varmgarage. Stort kök, rymligt vardagsrum med en vacker kakelugn. Tre sovrum, Källare med stor gillestuga, dusch/bastu/tvättstuga, hobbyrum och flera förråd. Utgångspris: 875 000 kr. Ängkärret 25, Fstad Timmerstuga i ett plan, rymligt vardagsrum med öppen spis och plats för säng, soffa och matbord. Praktiskt kök med plats för matbord, inglasad veranda med utsikt mot sjön. Gäststuga som uppfördes för 8 år sedan. Utgångspris: 690 000 kr. FILIPSTAD Strandvägen 33 B, Nykroppa Mysigt enplansradhus om tre rum och kök. Ett fint och lättskött ´hus som är fräscht renoverat. Ett mycket hemtrevligt boende med närhet till skola, vandringsleder, badplats och småbåtshamn. Utgångspris: 380 000 kr. Älvgatan 6 F, Fstad Trevlig bostadsrätt på Älvgatan 6F. Hörnlägenhet på första våningen med egen ingång, uteplats med morgon- och kvällssol. 60,5 kvm med vardagsrum, sovrum, kök, duschrum med tvättmaskin. Stabil förening. Utgångspris: 225 000 kr. NYKROPPA FILIPSTADGRYTHYTTAN Sommarrovägen 4, Fstad Välskött 1½-plansvilla som har haft endast en ägare! Stort kök, rymligt vardagsrum och matrum ett. Fyra sovrum, källare med gillestuga, öppen spis, toalett, dusch med bastu, allrum, matkällare, hobbyrum, pannrum, groventré. Utgångspris 1300 000 kr Erik Andersgatan 3 och 7 populära Grythyttan väntar nu en riktig bostadsdröm på en ny ägare. Här får man sin egna gård med stor trädgårdstomt med både stort uthus och ett stort växthus. Bostadshuset är vackert renoverat. Utgångspris 1 270 000 kr

Under smakrundan, som alltså arrang eras parallellt med matfestivalen i Kris tinehamn, bjuder över 50 matföretag i hela Värmland (från Hygn i söder till Sysslebäck i norra Värmland) in till be sök i deras lokaler eller kommuner. Även här är utbudet brett och du kan besöka gårdar, butiker, bagerier, bryg gerier och mycket mer. En nyhet för

Matfestivalen i Kristinehamn arrang eras i stadsparken där ett drygt 20-tal utställare samlas för att visa upp sina produkter. Det bjuds ett brett utbud av allt från chark till grönsaker och chok ladpraliner, men också kokböcker, ke ramik och annat för det dukade bordet.

Smakaprodukter.på Värmland arrangeras av Nifa, Visit Värmland och Visit Kristine hamn som tillsammans arbetar för att hela Värmland ska vara en stark matoch dryckesdestination. Matfestivalen arrangeras för tolfte året i rad och har kommit att bli ett av Sveriges populä raste matevenemang.

16

Daniel Andersson

Helgen 24-25 september är det åter dags för Smaka på Värmland, matfestivalen och smakrundan som syftar till att lyfta fram lokala matproducenter i Värmland.

i år att man kommer ha en samlings punkt likt den i stadsparken vid Wiks fors Bruk i närheten av Säffle där ett tiotal utställare finns på plats med sina

Nu är det dags för smaka på Värmland

SmakaVÄRMLANDpåVärmlandbestår

Mobil:Mäklarassistent07038001 67 Mail: daniel@bocentrum.se 8

Marina Jansson

En matfestival och en smakrunda.

Text: Nicklas Remmegård

Mail:Mobil:Fastighetsmäklare0703800168marina@bocentrum.se

av två ben.

Foto: Smaka på Värmland

Text: Björn Hallin Foton: Kristinehamns bildarkiv.

Björneborgs Herrgård i Brf Nordenfeltsgatan Fritid. Lägen heten har en bra planlösning med fönster åt tre håll och en matplats med mysigt burspråk. Låg månadsavgift, endast 2610 kr/mån, där både internet och tv ingår. Ligger i lugnt område med närhet till skog och natur, mat butik och pizzeria samt busshållplats där buss till både Kristinehamn och Degerfors går. Utgångspris: 70 000 kr

Några av husen står kvar än idag med an andra har rivits. Till den sistnämnda kategorin hör Broängsbadet som revs för ett antal år sedan. Broängsbadet är också den yngsta byggnaden i ut ställningen medan betydligt fler har ett stort antal år på nacken. Till dem hör Wallnerska villan som var aktuell i tv-programmet ”Det sitter i väggarna” som visades på TV 1 för ett tag sedan.

Spelmansgatan 39 - Krhmn Mycket fint renoverad trea på 67 kvadrat. Mycket låg mån. avg, endast 3117 kr och inkluderar både hushållsel och internet. Lägenheten ligger på andra våningen och har en trevlig planlösning med stor balkong med härligt söderläge. Totalrenoverat kök från 2022. Utgångspris: 795 000 kr

Värmlands Säbys gård

För de yngre som kanske inte är lika fascinerade av gamla hus visas en ut ställning som bygger på Martin Wid marks och Helen Willis bok ”LasseMaja & Cirkusmysteriet”.

Byggnader med historia visas på Kristinehamns Historiska museum

Jernfeltsgatan 3 - Björneborg

Välskött villa med fint läge på Stenfallet. Huset är i mycket gott skick, helt nytt kök, ny tvättstuga, nytt yttertak, ny pel letspanna, ommurad skorsten, nyare badrum, fiber och nya ytskikt i de flesta rummen. Stor och fräsch källare, nyligen omdränerad med Pordrän. Utgångspris: 1 600 000 kr

till en kopia av utställningspaviljongen. Arkitekt Carl Österman hade ritning arna klara 1893. Under åren som gått har huset väckt stor uppmärksamhet och när det var till salu för något år sedan på Hemnet blev det ett av de mer klickade objekten. Hemnets besö kare drogs till bilderna på huset med sin nationalromantiska stil och ett överflöd av snickarglädje På bara elva dagar fick huset 73 000 besök och un der en vecka var det det mest klickade huset i Sverige. Enligt en gammal tid ningsartikel kallades det i folkmun för ”Spökslottet” då en brunkklädd dam sägs ha spökat i fastigheten, Spökeri

CENTRALTCENTRALT

KRISTINEHAMN

erna upphörde dock någon gång spå Ett1950-talet.annatanrikt hus som visas på ut ställningen är Björneborgs Herrgård med sina två flyglar plus en rad an dra anrika byggnader. Totalt finns det spännande bilder på 32 fastigheter som kan berätta en historia. Den älds ta bilden är en bild med Rådhuset som togs av fotografen Anna Ollson någon gång på 1850-talet. Till utställningen hör ett häfte med texter om byggna derna. Utställningen pågår till 13 janu ari nästa år.

STRANDSKATANSTENFALLET

Wallnerska villan med all sin snickarglädje

HOS OSS FINNS KOMPETENSEN Tel. 070-577 22 03. www.mdsbygg.se • Snickare • Målare • Murare • Glasmästare • Plattsättare • Golvläggare • Grävmaskinist VI UTFÖR ALLA TYPER AV BYGGARBETEN I HELA LANDET! – INGET JOBB ÄR FÖR LITET FÖR OSS! Järnvägsgatan 9 www.bocentrum.seTel.Kristinehamn0550-38000 Detta är ett urval av våra bostäder till salu! Hela vårt utbud ser Du på vår hemsida: www.bocentrum.se BJÖRNEBORG Södra Ringvägen 54 D - Krhmn Fint renoverad trea. Ligger endast en halvtrappa upp. Bal kong med söderläge. I stort sett hela lägenheten renove rades 2020, med bland annat nytt kök, nya vitvaror, nya golv och innerdörrar, nya ytskikt i alla rum samt att bad rummet fick en uppfräschning. Utgångspris: 400 000 kr Nordenfeltsgatan 11 - Björneborg Trevlig gavellägenhet

17

Stampbrogatan 20 - Krhmn

Mysig tvåa på 58,5 kvm. Ligger på tredje våningen i hus med hiss. Stor, inglasad balkong västerläge, fint badrum från 2019, med klinkergolv, golvvärme och kaklade väggar. Stabil och bra bostadsrättsförening där internet ingår av giften. Utgångspris: 400 000 kr

Många kommer att känna igen sig i den nya utställningen som Kris tinehamns bildarkiv visar upp i Kristinehamns Historiska museum. ”Husnostalgi – hus med historiska minnen” visar ett brett urval av bilder från Kristinehamns tidigare stadsbild och byggnaderna som formade staden.

Nolbygatan 27 - Krhmn

Den anrika och speciella villan köptes av trafikchef Jacques Julius Wallner år 1880. På världsutställningen i Paris 1889, som han besökte, fascinerades han av den svenska paviljongen som byggts av guldsmeden Jean Jansson. Huset väckte uppmärksamhet för be sökare från hela världen och när Wall ner kom hem igen efter sitt besök i Paris beslöt han att bygga om sitt hus

Trevlig lägenhet om 2 rum och kök på 59 kvm och har en bra planlösning med kök med matrum, stort vardagsrum och stor balkong med västerläge och utsikt mot sjön. Här bor du vid ett trevligt grönområde, med närhet till närbu tik och pizzeria. Även närhet till natur, elljusspår, lekpark och utegym. Utgångspris: 65 000 kr

– Det har hela tiden varit min dröm att få driva eget företag. Det kändes som rätt tid just nu, säger Rowdy, som också flyttat tillba ka till Storfors med sina tre barn.

säger Rowdy, som redan fått förfråg ningar av kunder som han jobbat åt i rollen som anställd på andra firmor.

– Jag har alltid varit händig och gillar att greja med saker, säger han. Som ung sommarjobbade han med gräsklippning och senare med ”allt

möjligt” på en bondgård. Rowdys senaste arbetsgivare var Bad & Värme i Kristinehamn där han också bodde under en period. Men för ett år sedan köpte han ett hus i Storfors och för bara ett par månader sedan tog han steget ut i eget företagande.

– Det känns roligt att få jobba åt sig själv och dessutom mer flexibelt. Men jag är också beredd på att det kan bli intensiva dagar och kanske även lite tufft i starten innan jag har gjort mig känd, säger han.

hade han tänkt bli snickare eller kanske elektriker, så valet av yr kesbana var mer en slump.

När det gäller badrumsrenoveringar kan han erbjuda en helhetsentrepre nad genom samarbete med Kristine hamnsföretagen Franssons Golv, LK Bygg och El-Richard.

– De tar ju också in mig till olika jobb, så vi har ett fint samarbete, säger han. Till en början kommer han att jobba ensam i firman, men han har större

Som 14-årig flyttade Rowdy Claus från Holland till Småland med sina föräldrar. Året efter landade familjen i Storfors och här stannade han kvar även när föräldrarna flyttade tillbaka till Småland efter ett par år.

– I vår bransch finns det massor av jobb eftersom det är brist på rörmo kare, men det gäller att göra bra jobb,

Efter nio år som anställd rörmokare satsar Rowdy Claus nu på egen firma i branschen.

18 STORFORS

Några tvivel på att det finns utrymme för firman i Storfors och Östra Värm land har han dock inte.

– Jag trivdes med lugnet och männ iskorna i Storfors och det var här jag började min utbildning på Praktiska gymnasiet, säger Rowdy, som fick slut föra utbildningen i Karlstad när skolan lades Egentligenner.

planer än så för framtiden. Målet är en firma med flera anställda, men han vill ta det i lugn takt och i flera steg.

– Jag är ensamstående med tre barn och min särbo-sambo, som vi brukar kalla det, bor i Örebro med sina barn. Det är mycket tack vare hennes kom petens inom ekonomi som jag vågar satsa på eget företag, för den delen känns som den krångligaste. Det är ju viktigt att pappersarbetet blir rätt, sä ger Rowdy, som nu ser fram emot att skaffa sig en kundkrets i närområdet.

Text & foto: Eva Wiklund

Badrumsrenoveringar är en av Rowdy Claus specialiteter. Han jobbar också mycket med installation av värmepumpar.

Rowdy ser fram emot att göra sig känd i närområdet.

– Jag har jobbat mycket med just det, säger han.

ANNONSERA DÄR DU SYNS BÄST! Du når minst 35.000 hushållmånad!varje Östra STÖRSTAVärmlandshem-ochmotortidning! Distributionsomr: Karlskoga, Kristinehamn, Björneborg, Degerfors, Åtorp, Svartå, Storfors & Filipstad.FacebookmedWebbtidningenkopplingtill+Instagram! www.mnytt.se MNYTT = PRINT + DIGITALT + SOCIALT

Claussons Rörservice erbjuder allt inom värme och sanitet, men installa tion av värmepumpar och badrumsre noveringar ligger Rowdy extra varmt om hjärtat.

Rowdy startar rörfirma i Storfors

- När man har ett litet företag är det svårt att anställa folk man inte känner. Därför skulle jag gärna ta emot skol elever för praktik och senare anställa dem som lärlingar om det fungerar bra. Det är också ett sätt att hjälpa branschen att få fler rörmokare, säger Rowdy, som har hjälp i firman av sin särbo som är ekonom.

- Det känns roligt att kunder hör av sig och det är ju ett kvitto på att jag lyckas göra så bra jobb som jag vill. Självklart är det viktigt med bra funktion och bra lösningar, men jag tycker att det ska vara snyggt också, säger han.

Välbesökt

Text & foto: Eva Wiklund

Årets Storforsare brinner för ungdomsarbete

Årets Storforsare är i år två personer som brinner för barns och ungas fritid.

Under själva hembygdsdagen får de båda firas på distans med hjälp av sto ra plakat, men det råder ingen tvekan om att publiken instämmer i hem bygdsföreningens val av kandidater. En lång, varm applåd ackompanjera de kommunalråd Hans Jildesten som läste upp motiveringen till utmärkelse. Förutom äran så får de båda en tavla av konstnären Stefan Höglin.

Många hade slutit upp till medborgarceremonin i Storfors. Några av dem ville också vara med på bild.

– Vi har bott i Storfors i sju år och triv des från första början. Vi tycker att allt är bra här; skolan, förskolan, vårdcentralen, människorna och naturen, säger Nawras.

– Från ungdomarna såklart. Det är en

– Lena Andersson och Jimmy Serigstad var helt enkelt ett själv klart val, säger ordförande Agneta Svanlund.

Lena och Jimmy driver fritidsgården i Kyrksten där kommunen och IOGT-NTO samverkar. Men de jobbar också för ungdomsföreningen Junis och under långa perioder har de varit familjehem.

– Jag trivs verkligen här med naturen och människorna, jag gillar att plocka bär och att odla grönsaker, säger Sanvang, som re dan hunnit vara svensk medborgare i tre år. Belgaren Erik van Workens har bott i Sve rige i nio år, och har valt att slå sig ner i Bjurtjärn. Han jobbar med IT-säkerhet åt flera stora företag och trivs med att bo på landet.

19STORFORS

På fritiden är det öppen dörr och kon takter med ungdomar som dominerar. Nyligen reste föreningen till Göteborg med 40 ungdomar.

Till årets ceremoni för personer som blivit svenska medborgare, var ett rekordstort antal personer inbjudna.

– På landsbygden känner alla varandra och det är väldigt trevligt folk som jag har omkring mig, säger Erik.

Text & foto: Eva Wiklund

– Min fru jobbar både på Sjögläntan och i hemtjänsten. Jag har tidigare jobbat som vaktmästare, men nu testar jag att jobba som vikarie i vården, säger han.

Nawras al Ahmed är på plats tillsammans med barnen Mariam, Ahmed, Moham med och Hamza medan hustrun Hiba Al Habib jobbar just idag.

– Oj, nu får jag tårar i ögonen. Det här är stort, säger Lena, och Jimmy –instämmer:Vilkentotal överraskning. För oss är det vardagsliv att engagera oss i ung domar, men självklart känns det jättekul att få den här utmärkelsen, säger han.

Närmare ett 70-tal personer som bor i Storfors har under de senaste tre åren blivit svenska medborgare. En del av dem har bott mycket länge i kommunen, med an andra har sökt svenskt medborgar skap så snabbt som möjligt. Alla kunde inte delta, men många hade slutit upp. Sanvang Tochawng, som kommer från Burma, har bott i Storfors de senaste 14 åren. Barnen har vuxit upp och två av dem bor numera i Göteborg.

Var drivkraften kommer ifrån är själv klart för Lena:

ära för oss att vi får vara med dem och att de vill dela sin tid med oss. Det ger massor av energi, säger hon.

– Vi brukar göra en resa strax inn an skolan börjar så att alla barn och ungdomar har något att berätta efter sommarlovet, säger Jimmy.

– Tyvärr har vi fått avvakta på grund av pandemin, men nu vill vi varmt välkomna alla nya svenskar till Storfors, säger kommunal råd Hans Jildesten, som delade ut flaggor och presentkort. medborgarceremoni i Storfors

De utsågs enhälligt av styrelsen för Storfors Hembygdsförening.

Just detta år fick utmärkelsen ske lite i förväg eftersom de båda huvudper sonerna var bortresta just under hem Detbygdsfesten.ärtvåmycket rörda personer som möter Agneta vid hembygdsgården och som får läsa motiveringen som be tonar makarnas engagemang för barn och unga i bygden.

som skapar arrangemang och enga Detgemang.besitter Årets Storforsare som är två Lenapersoner.Andersson och Jimmy Serigstad har en drivkraft utöver det vanliga och en omtanke om alla - stora som små. Utöver driften av fritidsgården i Kyrksten satsar de stort ideellt engagemang genom IOGT-NTO och på sin fritid för att göra Storfors kommun till en bättre Hosplats.Lena och Jimmy är dörren alltid öppen och de har även hjälp många unga genom åren i rollen som familjeDethem.är av största vikt för en kommun att det finns engagerade människor som gör skillnad. Där har ni bidragit stort vilket gör er till givna kandidater som Årets Storforsare 2022.

– Att få välkomna nya svenskar till Storfors känns som ett hedersamt uppdrag även om jag kanske inte lyckades uttala alla namn perfekt, säger Magnus.

Under hembygdsfesten tackades även Agneta Svanlund och Leif Svanlund för lång och trogen tjänst i föreningen. De båda trappar nu ner sitt engagemang. Hembygdsföreningens motivering till Årets Storforsare:

Två hjärtan av guld som slår hårt för barn och unga i Storfors kommun. Fyra händer och två kreativa hjärnor

Lena Andersson och Jimmy Serigstad prisades personligen av hembygdsföreningens sekreterare Agneta Svanlund ett par dagar före själva hembygdsdagen.

En lång rad vuxna och barn ropades upp av Magnus Söreskog, chef på arbetsmark nadsenheten. De som fanns på plats fick ta emot flaggor och presentkort av kom munalråd Hans Jildesten, som hade hjälp av folkhälsosamordnare Kicki Karlsson.

Foto: Nicklas Remmegård, Unsplash

Skogen en nyckelroll för den grö na omställningen. Därför blir det också allt viktigare med ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. – Skogen är en viktig tillgång och kommer bara öka i betydelse, säger Jens Ohlson, förvaltare på Moelven Skog.

ett stort värde i vår lokala förankring, fortsätter Victor Åslund, där vi har många lokalkontor och närheten till våra sågverk gör att det blir korta transporter för virket. Efterfrågan på skogsråvara har växt

de senaste åren, inte minst i takt med att det byggs allt fler och allt större byggnader av trä.

efterfrågan

20 SKOGSBRUK

– Vi trycker på att alla som har en skogsfastighet bör ha en skogsbruks plan och certifiera sin skog, säger Jens Ohlsson.Hanpåpekar att de senaste årens problem med granbarkborre antag ligen hade kunnat minskas om man gjort rätt från början, med rätt träds lag på rätt typ av mark och avverkat skogen innan träden blivit försvagade av ålder eller andra yttre förhållanden.

Moelven Skog har uppdraget att skaf fa fram virke till Moelvens sågverk runt om i Sverige. På kontoret i Molkom jobbar man rent geografiskt mot östra Värmland och området runt Karlstad, och i stort sett allt timmer från det om rådet går till Valåsens sågverk i Karl skoga. Där går det åt 760 000 kbm virke om året, och det är bara en liten del av vad som totalt hanteras inom koncernen.Dethandlar

hållbar skogsråvaraMoelvengängetsom

dock inte enbart om att köpa upp timret, utan man erbjuder skogsägarna helhetsservice där man hjälper till att förvalta skogen och skö ter all avverkning och transport.

Jonsson och Victor Åslund jobbar som virkesköpare.–Viserockså

3

– Vi ser att det blivit vanligare att bygga även stora konstruktioner i trä, säger Martin Jonsson och nämner bland annat ett par arenor i Karlstad som byggts av trä från Moelven. Då det i kundledet efterfrågas att rå varan är certifierad är det av stor vikt att sköta skogen på ett hållbart sätt. Att certifiera sin skogsfastighet i en lighet med PEFC och/eller FSC är ett bevis på hållbart brukande och kom mer inom en snar framtid att bli en förutsättning för att en trygg avsätt ning finns för alla sortiment vid av verkningstillfället.

Text: Nicklas Remmegård

– Det är bra att vara aktiv som skogs ägare och det finns mycket att vinna på att ta hand om skogen, både eko nomiskt och ur miljösynpunkt.

Stor på

arbetar på kontoret i Molkom. Från vänster: Mathias Eriksson, Jens Ohlsson, Martin Jonsson, Victor Åslund.

– Vi har hela kedjan från plantering till avverkning, menar Mathias Eriks son, som tillsammans med Martin

NYBYGGDA FÖRRÅD MED VATTENBUREN GOLVVÄRME FÖR BÄSTA KLIMAT! Vi har mindre och större förråd både för privatpersoner/företag. • Möjlighet till personlig visning av förråd. • Nybyggda förråd uppvärmda med golvvärme. • Flera storlekar: 3 - 4,5 - 9 samt 18 kvm yta. • Mycket hög säkerhet med Securitaslarm och bevakning. • Alla förråd är insynsskyddade. • Tillträde genom modernt passersystem med personlig tagg kl. 06-22 alla dagar i veckan. Besök kgalager.se för aktuella priser. Skogsbov. 12, Storängen, Karlskoga Tel 0586-314 44. info@kgalager.se www.kgalager.se Är ditt hem fullt av möbler och saker som du vill rensa ur, men inte slänga eller skänka bort? Då finns lösningen för dig hos Karlskoga Selfstorage. Ring oss på: 0586- 314 44 HYR VARMA OCH SÄKRA FÖRRÅD HOS OSS!

Vi har ett stort urval av bänkskivor i natursten i sortimentet.

– Att slå ihop två firmor till en och gå upp i KVT har så klart inneburit en hel del jobb. Det har tagit lite tid att få allt att falla på plats, men i och med att viljan funnits från båda håll har det gått smidigt, säger Magnus.

Redan någon timme efter öppning har många nyfikna tittat förbi för att ta del av vad KVT Kristinehamn kan erbjuda, gratulera till samgåendet och låta sig smaka av den grillade korven.

I början av september firade Rör teknik och M.R. Kyl & värme att företagen gått ihop och blivit KVT Kristinehamn med öppet hus i lo kalerna på Karlstadsvägen i Kris tinehamn. En uppskattad och välbesökt dag där de glada tillropen och lyckönskningarna var många.

En utställningsvagn med olika värmepumpar.

– Det har varit väldigt positiva ton gångar från dag ett, fyller Thomas i. Som kund, menar de, kommer den största skillnaden att bli att du kom mer höra ett nytt namn i telefon, men att gå ihop ger en större bredd, och man samlar fler kompetenser inom sina fyra väggar.

sammanslagna KVT har tillsammans en bred erfarenhet.

Text & foto: Nicklas Remmegård

Sammanslagningen av de två företagen firades med bland annat korvgrillning.

Personalen på det

en stor efterfrågan på värmepumpar och lösningar för att spara energi. Ge nom samgåendet kan företaget erbju da fler märken på pumpar och kan i ännu högre grad än tidigare skräddar sy lösningar för kunden.

– Tack vare att vi jobbat proaktivt med att beställa värmepumpar har vi ett hyfsat lager jämfört med många andra, säger Magnus och berättar att de leveransproblem som följt i spåren av pandemin och Ukrainakriget skulle kunna innebära att en pump som be ställs hos tillverkaren i dag kanske inte levereras förrän om ett år.

Samgåendet blev officiellt sista au gusti, men man har jobbat ihop sedan början av juni.

– Det har varit över förväntan och vi har fått många intressanta tips om kunder, säger Magnus Nordin när Mnytt får en pratstund med honom och Thomas Larsson som nu tillsam mans blivit en del av KVT. Reaktioner na har varit väldigt positiva.

– Tillsammans blir vi starka

– Nu är vi ett fullstort serviceföretag, vi har alla kompetenser och vi kommer kunna ta större uppdrag, och behöver inte ringa in exempelvis rörmokare el ler elektriker utifrån.

Köp bänkskivan av din lokala stenhuggare

22 EntreprenörerHantverkareGUIDENTILLIÖSTRA VÄRMLAND Rådalsvägen 11 Skåre, Karlstad Tel. 054-53 40 70 www.backmanssten.se

När energipriserna nu rusar ser man

I ochKarlskoga,Kristinehamn,DegerforsKarlstad.www.allcleaning.se Vi har mer än 30-års erfarenhet inom städbranschen! VI VILL GÄRNA STÄDA HEMMA HOS ER! Ring eller mejla oss för ett kostnadsförslag utifrån dina behov. Just nu bjuder vi på första städningen om du bokar ett abonnemangsstäd i minst 6 månader. Tel 0735-642 janet@allcleaning.se642 Vi har städgaranti –vi åtgärdar det kunden inte är nöjd med! Skogsbov. 12 F Tel.Karlskoga0586-456 60 Öppet: Vard 7-16 Luft-luft IVÄRMEPUMP3.000:-UTBYTESRABATT Grön teknik typ rot -50% direkt påLADDBOXfakturanELBIL DEL AV Det är lönsamtalltidmed solceller! Kontakta oss för gratis offert. Tel.www.elpab.se073-70790 73 Utnyttja ROT på arbetet! Kontakta oss för kostnadsfri offert! • ELINSTALLATIONER•DATA/TELE • KRAFT & BELYSNING • SERVICE • NYBYGGNATION VI UTFÖR: Certifierad kontrollansvarig enl. nya Pbl-lagen. De flesta hus riskerar att drabbas, av fukt- och mögelangrepp både på vind och i krypgrund. Vi installerar “Trygghetsvakten”, en intelligent avfuktare som skyddar ditt hus. — Driftsäkra — Energisnåla — Effektiva 70% av alla vindar har problem med mögel! 7-ÅRS GARANTI PÅ ALLA DELAR, SAMT NÖJD-KUNDGARANTI UNDER ETT ÅR BOKA EN 0586-REDANBESIKTNINGGRATISIDAG!727235 Gjuterigatan rikard@gtbygg.se1 www.gtbygg.se Tel. 0586-72 72 35 Rikard 070-171 02 17 — Intelligent styrda — Helt ljudlösa • Tapetsering • Sprutmålning av möbler och köksluckor • Blästring & industrimålning • In- och utvändig målning 070-782 32 32 BESTÄLL NU OCH FÅ 15% RABATT I HÖST! Besök oss gärna på vår hemsida: www.gpsgaller.se Välkommen till Hangarvägen 4, Karlskoga. Tel. 0586-343 59, 070-557 66 04 Galler Plåt SmideGPSAB Staket ¡ Grindar ¡ Galler ¡ Glasstaket ¡ Handledare ¡ Trappräcken ¡ Smidesdekorationer ¡ Balkongräcken ¡ Fönstergaller ¡ Gallergrindar ¡ Inkrypningsskydd m.m till både privat och offentlig miljö. VI TILLVERKAR EFTER DINA ÖNSKEMÅL! Östra Skyttegatan 36, claussons@hotmail.comStorfors. Tel. 070-930 93 www.claussons.com04 RörserviceClaussons Vi erbjuder tjänster & service inom värme, vatten och sanitet med tio års erfarenhet inom branschen. Välkomna att höra av er! Tel. 070-566 34 02 info@nordentak.se www.nordentak.se Nyläggning, omläggning, reparation och underhåll av duk & papptak. VI UTFÖR: • Renovering kök/badrum • Kakel/Klinker • Altaner • Renovering & omklädning av möbler/dynor. Urban 070 - 363 17 14 Helene 070 - 313 06 56 www.designavh.se BRUNNSBORRNING OCH ENERGIBORRNING VI SÄLJER OCH VATTENPUMPANLÄGGNINGARINSTALLERAR Fast pris &GARANTI!VATTEN5 brunnar!vatten-tums FJUGESTA: 0585-313 33 Fredrik mob: 070-674 71 56 lekebergsbrunnsborrning@hotmail.com www.lekebergsborr.se Hur har du det med din sommarstuga om vintern? Jag kan spara energi Vetawww.optab.se/alvipengarochåtdig!tfn:0764064163mer:mnytt.se/2020/06/24/alvi-kapar-elkostnaderna/ Tel. 073 - 50 800 43 Varvsgatan 2, Kristinehamn SPARA ENERGI – TÄTA FÖNSTER OCH DÖRRAR PÅ RÄTT SÄTT! Professionell fönstertätning av fönster och dörrar, höjer värmen, påbullrigochenergikostnadernaminskardufårmindreinomhusmiljököpet. Fönstertätning Fönsterrenovering Persiennreparation Fönsterputs Petri Pyrrö 073-909 35 10 petripyrro@hotmail.comBerggatan19,Storfors PERSONLIG SERVICE INOM • Elinstallation • Service • Felsökning • Elmaterial PP-EL i Storfors Telefon: 0550-21 42 90 eller 073-909 35 10 E-post: petripyrro@hotmail.com Adress: Berggatan 19, 688 31 STORFORS P-EL P Vänd dig lokaleförtroendemedtillelektriker! Personlig service inom l Elinstallation l Service l Felsökning l Elmaterial VÄND DIG ELEKTRIKER!TILLFÖRTROENDEMEDDINLOKALA Mer än 35 års erfarenhet i branschen! P-EL

Under dagen kommer man visa upp däck, men också fälgar.

– Det blir en glad liten dag för att dra igång säsongen för vinterdäck, säger Pär Bjuhr på Bjuhrs Bil.

8

visa upp vad man gör och hur det går till vid Säsongenhjulinställningar.harsomsagt kickats igång på det här viset några år och tidigare öppna hus har varit välbesökta med god respons från kunderna.

Foto: Sirpa Tanskanen, Bjuhrs Bil

Bjuhrs

– Vi har kört det här i flera år nu, som en återkommande dag för att dra igång säsongen, säger Pär Bjuhr. Under dagen kommer man att visa upp vad som finns av framförallt däck men också fälgar, och man kommer att ha en del specialerbjudanden och kampanjer.

Tobias Brunzell och David Lundström.

– Folk frågar efter det och undrar om det ska bli snart igen, ler Pär, det tyder ju på att man gör något rätt.

BJUHRS BIL AB AUKTORISERAD BILSKROT Silovägen 3, Karlskoga. Tel. 0586-310 31 www.bjuhrsbilab.se PRISER PÅ DÄCK & GoodyearRepresentanterFÄLGAR!frånochPirellipåplats. EN EUROMASTER PARTNERÖPPET HUS Onsdag den 28 september Kl. 07.00–16.30 Vi medpåbjuderkorvbröd!TÄVLING!VINNFINAPRISER!

Pär berättar att Ukrainakriget innebu rit leveransproblem. Utöver att en del däck tillverkas där, framställs mycket av materialet i sådana områden som direkt eller indirekt påverkas av kriget. Detta har lett till att det är brist i år, så då är det bra att se vad som finns på marknaden och att vara tidigt ute för att vara säker på att få de däck man vill ha.

Oavsett om du är vinterälskare eller suckar djupt vid tanken på kyla och mörker dröjer det inte innan vintern är här, och snart är det dags att sätta på vinterdäcken. För att uppmärksamma detta bjuder Bjuhrs Bil in till öppet hus för att visa upp nyheter och sortiment inför vinterdäckssäsongen.

– Det kommer att finnas däck, men alla märken kommer kanske inte att kunna levereras i alla dimensioner och man kanske inte kan få exakt det man vill ha den kommande vintern. Representanter från ett flertal däckfab

rikat kommer att besöka oss för att visa och informera om sina produkter, vilket brukar vara ett uppskattat in slag. Man kommer exempelvis även

Bil bjuder in till öppetÖppethushushosBjuhrs Bil är ett uppskattat evenemang.

Onsdag 28 september är det åter dags för öppet hus på Bjuhrs Bil i Karlskoga. Ett arrangemang som uppskattas av både kunder och personal.

Pär Bjuhr på Bjuhrs Bil.

Text: Nicklas Remmegård

Snacka om glassig Porsche

BILNYHETER FRÅN VÄRLDENS ALLA HÖRN!

25 STATIONSGATAN Tel: 10–14 Mån-fre: 09.00 – 18.00 Lördag: 10.00 – 14.00 Citroën C5 X PHEV 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 30 g/km, 16 kWh/100 km. Citroën C5 X Bensin 6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 148 g/km. Värden är angivna enligt WLTP-körcykeln, avser blandad körning och gäller för specificerad grundnivå. Citroën garantier: 5 års fabriksgaranti eller max 100 000 km, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti. Batteriet omfattas av garanti i 8 år eller 160 000 km för 70 % av laddkapaciteten. *Pris avser C5 X FEEL PureTech 180 AUT. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. För mer information se citroen.se. 5NYA CITROËN C5 X Från 399.990*IMPONERANDEkr ÅKKOMFORT NY MODERN TEKNIK INNOVATIV DESIGN NYA CITROËN C5 X PLUG-IN HYBRID AN INVITATION TO SERENITY FINNS HEMMA FÖR PROVKÖRNING NU!

Just nu pågår inspelningen av en ny svensk bilfilm. ”Ett sista race” är en fart fylld actionkomedi och handlar om en street-racing-legend som spenderat livet på fel sida av lagen men som bytt bana och numera lever ett stillsamt liv. Allt ställs dock på sin spets när tonårsdottern beslutar sig för att delta i en biltävling med sin kille. Föräldrarna tvingas följa efter och nu börjar ett sista race med högoktanig aktion. Biorullen har premiär på juldagen 2023 och i rollerna får vi be kanta oss med skådespelare som Malin Åkerman och David Hellenius.

Nu är det tjugo år sedan Koenigsegg rullade ut sin alla första produktionsbil och dessutom fyller grundaren Christian von Koe nigsegg femtio år. Det ska naturligtvis firas genom att tillverka sjuttio CC850, vilket är en modern tolkning av företagets ikoniska första modell CC8S. Bakom den retroinspirerade karossen arbetar en femliters V8:a med dubbelturbo på totalt 1185 hästkrafter som hämtats från Jesko. Lådan är däremot en liten revolution eftersom det är en niostegad automat som även kan jobba manu ellt med sex växlar och kopplingspedal. Priset? Tja, runt 40 miljoner!

Ett sista race

MOTORNYTT

Alla Bondfantaster kommer att vilja öpp na plånboken på vid gavel den 28 sep tember. Då slår auktionshuset Christie´s upp portarna till ”Sixty Years of James Bond” och bland utropen hittas flera spektakulära objekt. Vad sägs om att lägga vantarna på en Aston Martin DB5? Stuntbilen är en av totalt åtta som tillver kades specifikt till ”No Time To Die” och rariteten förväntas inbringa runt 25 mil joner kronor. En annan godbit som rullar under klubban är den Aston Martin V8 Vantage som kördes av Daniel Craig i samma film.

Nästa år släpper Bentley tillsammans med The Macallan en läcker nyhet som kommer falla många på läppen. The Ho rizon är en whiskeyupplevelse som kitt lar smaklökarna och bara själva buteljen är ett mästerverk i sig. Designen ska återspegla något man valt att kalla de sex pelarna och är ett tvistat konstverk som tillverkats av aluminium, läder, ek, koppar samt glas – material som åter vunnits från Bentleys produktion. Den sjätte pelaren är givetvis en maltwhisky i absolut världsklass. Priset och upplagan är än så länge en välbevarad hemlighet.

Porsche släpper nu ett iskallt tillbehör i sommarvärmen som kommer få alla got tegrisar att dra på smilbanden. Biltillver karen har nämligen specialtillverkat en serie med pinnglassar och de iögonfal lande förpackningarna har givetvis motiv med Porsche-modeller. Nyheten lanse ras i fem läckra smaker - Mint Green, Strawberry Red, Macadamia Metallic, Frozen Berry och Lime Gold. Årets glas sigaste nyhet kommer finnas för prov smakning på olika Porsche-event samt bilsalonger.

Bond firar 60 år

Bentley på butelj

Text: Jenny Nilsson/CNP AB Foto: CNP AB

Koenigsegg firar milstolpe

Styrning: Elservo. Vändcirkel 11 meter.

Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla triangellänkar. Bak: multilänkaxel.

Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdrift. 8-växlad automatlåda.

Prestanda: Toppfart 250 km/h. Acceleration 0-100 km/h 4,6 sek.

Max effekt 530 hk mellan 5 500-6 600 varv/min.

Oh dear,adligvilkenbritt

Den femte generationens Range Ro ver bjuder på stilrena linjer och saknar allt vad skarpa veck heter. Formen är på gränsen till anonym samtidigt som helheten förmedlar stil och klass, vil ket även går igen i utformningen av interiören. Här finns magnifika utrym men att avnjuta vare sig man sitter i de bekväma framstolarna eller i det spatiösa baksätet. Även lastutrym met är väl tilltaget och för dom som önskar uppleva en äventyrlig brunch i terrängen så fungerar nederdelen av bakluckan som en tvåmanssoffa med uppfällbart ryggstöd. Finessen kallas för ”event suite” och ingår i den minst

sagt generösa standardutrustningen tillsammans med bland annat ett öpp ningsbart panoramasoltak.

+ Plus… - Minus…

Stil och klass

Max vridmoment 750 Nm mellan 1 800-4 600 varv/min.

Slott till koja

Du som vill ratta klimatsmart gör klokt i att sluta läsa här. Tack för visat intresse! För alla andra väntar ett nästan förbjudet möte med det brittiska hovets favoritbil - Range Rover. Nu är det dags att syna den femte generationen i dubbelsömmarna och vår testbil är specificerad som sextio procent av alla förhandsbeställningar. Vad sägs om lyx i överflöd och en bensinåtta på 530 hästkrafter?

Text & foto: Johannes Gardelöf och Willy Priske / © CNP AB

Tekniska data för Range Rover P530 SWB First Edition V8 4,4

26 MOTORNYTT

Bromsar: Skivor fram och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Suveräna terrängegenskaper Malusskatt á 70 104 kr de första 3 åren Hög standardutrustning Förbrukningen i verkligheten Plats för hela familjen Priset Otrolig komfort

Motor: V8 bensin med överliggande kamaxlar och 4 ventiler per cyl.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 300, längd 505, bredd 205, höjd 187. Tjänstevikt 2 585. Dragvikt 3 500. Bränsletank 90 liter.

Vi talar nämligen om en lyxsuv för i runda slängar två miljoner kronor och vars driftkostnader tenderar att bli lika höga som tonläget i det brittiska par lamentet. I underhuset är ledamöter na oense om det mesta – förutom att drottning Elizabeth II ska åka Range Rover. Det är lika självklart som att dricka ”afternoon tea”.

Förbrukning/Miljö: 11,4 liter per 100 km blandad körning. CO2: 259 g/km (WLTP). Pris: 2 043 700 kronor.

Det första exemplaret levererades i smyg till prins William och Kate, vil ket säger en hel del om målgruppen.

I maskinrummet på vår bronsfärgade testbil arbetar ett kraftpaket som kla rar av att förflytta 2,6 ton till 100 km/h på smått otroliga 4,6 sekunder. Ben sinåttan levererar 530 hästkrafter och dricker på det berömda pappret 1,14 liter milen. I verkligheten är siffran be tydligt högre och i synnerhet om du tänker använda bilen i sitt rätta ele ment – terrängen. Med 30 centimeter i markfrigång tar sig vår Range Rover P530 First Edition an utmaningarna på ett imponerande sätt. Vad sägs om att gyttjevada i 90 centimeter, klara 45 graders sidolutning och bemästra stigningar på 34,7 grader? Siffror som många konkurrenter bara kan dröm ma om! Medaljens baksida är pris lappen á 2 043 700 kronor, ett dyrt bränslekonto och en minst sagt saftig malusskatt. Fast det är ”easy-breezy” för den kapitalstarka målgruppen.

9

– Det har blivit en stor bit, säger Micke och berättar att man säljer ett drygt hundratal fyrhjulingar om året. Sortimentet hos Mickes Skog & Träd gård är brett, och vad som är mest efterfrågat varierar med årstid. Cyklar och trädgårdsmaskiner säljs av förklar liga skäl mest på våren och somma ren, snöslungor av lika begripliga skäl på vintern, medan fyrhjulingar och produkter för husdjur går året om. Så här på höstkanten är det mycket på –jaktbiten.Jaktoch

27 Hantverkargatan 6. Kristinehamn. Tel 0550 - 150 40 el. 070-628 76 49 LACKAR ALLT IFRÅN HUSBILAR TILL KÖKSLUCKOR! .bilteknikab.se .bilteknikab.se 732 Bilteknik Pr Telefon 0586-728 732 Karlstadsvägen 44. Kristinehamn • Tel. 0550-180 www.automekanik.se00 Funderar ni på att byta bil? Gå in www.mnytt.sepåochtadelavettantalintressantabiltester! Webbtidning med koppling till Facebook + Instagram! MOTORNYTT Ingen fara! Vi ser till att din bil rullar även denna vintern. Hos oss får du hjälp med att hitta de bästa däcken för ditt fordon. Vi förstår bilar. Vi förstår dig. Fändriks Fordonsteknik Kristinehamn 0550-69 29 50 Karlskoga 0586-311 99 Pressarvägen 3, Karlskoga • Mån-Tor 07.00-16.30 • Fre 7-14 • Lunch 12-13 www.bilteknikab.se MONTERAT&KLART

Sedan Micke Andersson öppnade Mickes Skog & Trädgård i Hällefors hösten 1992 har både sorti mentet och butiken växt. I dag har företaget 800 kvm butiksyta med såväl trädgårdsmaskiner och cyklar som jakt- och fiskeproduk ter, tillbehör till hund och katt och inte minst fyrhjulingar.

Mickes gör dig redo för jaktsäsongen

I våras firade Mickes Skog & Trädgård sina första 30 år med ett stort jubileum

ter och de som bor här jagar och fiskar i kommunen med omnejd, och nu är det högsäsong. Med undantag för va pen har vi allt som krävs för jakt. Överhuvudtaget är upptagningsområ det för butiken stort och företaget har kunder i både Värmland, Örebro län och Dalarna, framför allt på de lite större bitarna som fyrhjulingar och robotgräs klippare. Där erbjuds en helhetslösning där man inte bara säljer gräsklipparen utan även utför installation och ser till att kunden kommer igång och kan bör ja använda sin maskin.

och Micke ser ljust även på framtiden. – Vi jobbar på, men på sikt finns ab solut planer och idéer, säger han med ett leende.

Text: Nicklas Remmegård Foto: Michael Söderström

En annan viktig del av verksamheten är verkstaden. I dag sysselsätter den och butiken ungefär lika många per soner, och när butiken häromåret flyt tade till en ny lokal gjorde man även en satsning på verkstaden som fick större ytor och en hel del ny utrust ning. Man utför service och reparatio ner på allt från cyklar till fyrhjulingar och trädgårdsmaskiner.

Micke säljer drygt ett hundratal fyrhjulingar om året.

fiske är stort häromkring, berättar Micke Andersson, både turis

I våras firade Mickes Skog & Trädgård sina första 30 år med ett stort jubileum.

1. Vivi FilipstadOskarsson, 2. Anita KarlskogaWahlström, 3. A-K Frank, Fjugesta

Via e-post till: sudoku@marknadmedia.se.

VÄRMLANDSKRYSSET

Vinnarna i Värmlandskrysset augusti 2022.

Skrivrutor.sedan av de fem siffrorna i det grönkantade fältet nertill och skicka till oss.

Kom ihåg att uppge namn och postadress.

De tre först öppnade rätta lösningarna vann en dubbeltrisslott. Vi gratulerar vinnarna som får vinsten hemskickad med posten. Grattis!

2. Annette Jonsson, Karlskoga

De tre först öppnade rätta lösningarna vann en dubbeltrisslott. Vi gratulerar vinnarna som får vinsten hemskickad med posten. Grattis!

Eller per post till: Marknad & Media AB, Box 195, 691 24 Karlskoga. Märkes med ”Sudoku”.

Vinnarna i SUDOKU augusti 2022.

Namn:

Kryssa & vinn! Skicka in lösningarna senast den 11okt. till: Marknad & Media, Box 195, 691 24 Karlskoga. Märk kuvertet: ”Värmlandskrysset”. Lycka till! Bland de rätta svaren drar vi tre vinnare som får var sin dubbeltrisslott.

Fyll sedan i siffror i de övriga rutorna så att samtliga siffror 1 till 9 finns en enda gång på varje vågrät och varje lodrät rad, liksom i alla de nio fälten om 3 x 3

Fyll i de gula rutorna genom att leta på och skriva av motsvarande rutor som finns utsprid da i tidningen.

Bland de rätta svaren drar vi tre vinnare som får var sin dubbeltrisslott.

1. Sven Olov Ahlinder, Degerfors

3. Toini Keskinen, Kristinehamn

GörSUDOKUsåhär:

............................................................................................ Adress: .............................................................................................. Postadress: ......................................................................................... 5 6 9 7 7 5 3 24 5 3 2 7 6 3 82 7 8 5 4 5 8 9 Namn: Postadress:Adress:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 9 5 6 7 2 4 1 3 6 1 7 8 4 3 2 9 5 4 3 2 9 5 1 8 7 6 9 8 4 3 1 7 6 5 2 3 2 6 5 8 9 7 4 1 7 5 1 4 2 6 3 8 9 1 4 3 7 6 5 9 2 8 2 6 8 1 9 4 5 3 7 5 7 9 2 3 8 1 6 4

28 Leif sky Pagrot Sysselsätter dig just nu Ragata Herr Kring Växt Musikal Valuta Plats sugen för fika Räcks upp till Samlas uti papper Hade med mack Grekö Låta bero Kan sömnen störa kerbit tid socSåldes för bot förr Kör full KanonRemar Decigram kabel Ö i Lura Vänern Erhålla Guding En pianot Lars vid Bebor Graz Bira term BridgeKan väl tist säcirkusar- Vulkan Avisa Vinst Är gulI kopp blå fana Är den nar kel som saki ringen Frazier Gång Island ar t på Förbunden Gatt Tordön i Afrika Vatten Sky polis MilitärTräslag rum Peppe Glosa på TV4 Inleder Sväres besatt Modell Lamav bilen MetallIntill skräp Före nåd någon Kort Grekisk gudinna Penning delse försänMusi Cooder cerande Inbringar tidning KF Mandarin Nuddas Rimmad Razzia Brukar Rede Waldner Håller Reparera mjölken kall Förenar liv svenska öronlös Hypotes virus Dödligt På åker segel Sträcka Ö i Kari havet biska GåtfullKompakt hetens Noas Lyxbil son Gjorde hungrige den Doris Nord Fransk stad kust Företag Soft Kråkljud på slut I början Uppsyn EssenSmila tiell Tide varvet Dess ger olja frön Julitös bittrad FörVaruhus tagligt På Dimma Slitet Amason Ses på scen skådis Roger gas vara En borghini Kyrkoräddare Ruckel Ses i gård ladu Är allVarnan säl Är en VÄRMLANDSKRYSSET / SUDOKU

Senast den 11 okt. vill vi ha din lösning.

LP-SKIVOR OCH SINGLAR, även CD köpes och hämtas. Tel. 070 - 643 89 51

ÄLGHORN, 2 st. För pris ring. Tel. 072 - 722 24 60

PERSIENNER. Silverfärgade. 6 st. i packe. 140, 120. 80, 80, 75 resp. 60 cm. Som nya. Pris 500:- Tel. 073 - 622 01 74 eller 0586 - 151 20

MOTORCYKEL köpes, Honda Kawasaki, Yamaha osv. Defekt, avställd, obesiktigad, allt av Tel.intresse.070 - 385 44 26

DEGERFORS SMÅ MOTORER säljer nya och begagnade maskiner allt efter kundens behov. Vi servar och lagar trädgårdsmaskiner, cyklar, m.m. Säljer reservdelar/tillbehör/miljöbensin från Aspen och är Stiga/Briggs återförsäljare/verkstad. Tel. 0586-442 18, 070-693 73 52 • Bryggargatan 19, Degerfors

Kroppav. 20. info@arnenilssonab.seStorfors. Tel. 070-516 10 www.arnenilssonab.se41

SPECIALISTEN befintliga fönster

VI BEVARAR HUSETS KARAKTÄR!

• Lagning

BAKPLÅTSSTÄLL i stål. Svart. Pris 100:- Tel. 070 - 456 88 62

ALLA MYNT OCH SEDLAR

BÄDDSOFFFA, Två bäddar. Liten. Fin, bra skick. Pris 200:Tel. 072 - 703 15 17

Tel. 070 - 624 18 97

BALKONGBORD. Biltema. 3 st. Använda en säsong. Pris 75:-/st. Tel. 070 - 679 29 84

FRIMÄRKEN, svenska. (Brev, urklipp) 1970 - 1990. Totalt 2 kg. Pris 200:Tel. 0590 - 133

AV

Art.MONTERINGSSTÖD78nr.70.6st.Pris 1.200:-

RUNDSLING 525 kg. Längd 1 meter. Cirka 70 st. Pris 10:/st. Tel. 070 - 372 70 20

För tumörforskning och cancerskadade, tar tacksamt emot bidrag.

Plusgiro: 90 00 46 - 4 Bankgiro: 5221 - 0366 swish 1239000464

VI RENOVERAR ALLA TYPER TRÄFÖNSTER! av fönsterbågar

ANNONSTEXT (texta TYDLIGT). OBS! Endast ett objekt i varje annons och högst 15 ord. Telefon: GRATISANNONSERING När du städar vinden eller källaren, passa på att annonsera här helt GRATIS! (OBS!! Ej motorfordon/djur. Endast för privatpers. Tänk på att sätta ut pris) SÄLJES BORTSKÄNKES BYTES KÖPES Kupongen insändes till: Marknad & Media AB, Box 195, 691 24 Karlskoga. OBS! Märk kuvertet med ”Marknadsplats östra Värmland!” Annonserna för Marknadplats i oktober behöver vi ha senast 11/10. Maila gärna annonsen på: annons@marknadmedia.se ( Foto publiceras vid mån av plats, endast digitala bilder till mejladress. ) ALLBILSVERKSTAD Tel. 0550-167 25. Nyhamnsvägen 1. auto-center.info 1:a Industrigatan 5 B, Kristinehamn. Tel. 0550 -180 20 www.bilservice-kristinehamn.se Bilverkstad med över 30 års erfarenhet av service och reparationer på alla bilmärken. VI HJÄLPER ER MED ALLA TRANSPORTLÖSNINGAR!SLAGS • PackaBohagsflytt/Packning/upp

Vi köper även dödsbo, hela eller delar av hem. Tel. 072 – 529 00 18 bengans.alltjanst@hotmail.com

• Kittning • Insättning av energiglas och målning • Blyinfattningsarbeten

• Magasinering

TALLRIKAR. Jultallrikar Rör strand 1970-1987 18 st. Jubileumstallrik Rörstrand 1979-1989. 1

SPJÄLSÄNG, komplett. Fräsch. Pris 350:Tel. 073 - 991 03 22 (Kga)

FÖNSTERRENOVERINGPÅ Energibesparing i

29MARKNADSPLATS ÖSTRA VÄRMLAND KARLSKOGA BILSKROT AB Lämna din skrotbil på rätt plats! Vi är en auktoriserad & certifierad bilskrot. • Vi är inte någon bilverkstad eller säljer bilar. • Vi säljer inte beg. delar, däck, fälgar. LÄMNA DIN SKROTBIL TILL OSS – FÅ 2000 kr. Vi hämtar och betalar 1200 kr! Gäller t.o.m 1 jan 2023. VI KÖPER DIN SKROTBIL! www.karlskogabilskrot.se Hejarvägen 6, Karlskoga · Tel 0586 - 380 10 · info@karlskogabilskrot.se OBS! Vi är inte på plats. Ring/mejla för att boka tid för hämtning, lämning eller besök. Tel. tider: Mån-Tor 10-16, Fre 10-13, Lör-Sön Stängt. DAGS ATT SERVA DIN TRÄDGÅRDSMASKIN!

• Flyttstädning

HEMSIDA: www.jj-stiftelse.org

Vi uppdaterar kontinuerligt www.mnytt.se med bonusmaterial 7 SÄLJES

TV, VIDEO, TV-BÄNK. Pris 400:Tel. 070 - 240 38 96

Vikontinuerligtuppdaterar www.mnytt.se med bonusmaterial WEBBTIDNING MED KOPPLING TILL FACEBOOK + INSTAGRAM! ÖNSKAS HYRA Söker bostad på Karlskoga.ilandsbygdennärhetenav Tel. 073 - 675 66 65 KÖPES

• Expressbud/distribution

GITARR akustisk. Oscar Schmidt. Ny. Pris 1.200:Tel. 070 - 550 40 SÅNGANLÄGGNING33. 2 aktiva högtalare, 3 mickar, mixer, 2 notställ, kablar och stativ. Bra. Pris 7.000:Tel. 073 - 683 68 27 (Kga)

• Företagsflytt/Kontorsflytt

PrisGore-TexMC-STÖVLAR.500:-/st.CYKLARPrismetall,FÄLGARTel.1933.utgåendeFärdvägar150:-.slagensStockholm-Westerås-Berg1939.Krylbo.Påalteinb.gar.Fischerström:JÄRNVÄGSLITTERATURTel.1972.Olympiadtallrik1JultallrikdalMorsdagstallrikar1971-1987.Morsdagstallrikar1973Farsdagstallrik1974Morsdagstallrikst.Rörstrand1st.Rörstrand1stKunglDansk17st.Bing&Grön1971-198717st..Bing&Gröndal1971.st.Bing&Gröndal1st.Lämnagärnabud.072-7302776SverigesJärnväFörSJ:Sanställda.1971.40:-.Morgan:SchöneEisenbahnen.1976.Inb.tyska.40:-.Käll:KlarttillBanvaktenberättar.Inb.150:-.Ekegren:jernvägar.1971.Inb.Sjöbeck:Västergötland.ochvandringsstigarfrånstambanorna.Inb.100:-.070-7985503.TILLSAAB,4st.Lätt15tum,5-bultar.200:-Tel.073-9479918,herrresp.dam.PrisTel.070-5360588AlpinestorsStl.38.Nyskick.500:-Tel.070-3416939

GLASFAT 2 st. Svenskt Tenn. Ovala. Gröna. 23 x 30 cm. Pris 600:- för båda. (Nypris 960:-/st.) Tel. 0730 - 47 44 45 (Kga)

ARMBANDSUR och FICKUR köpes.Även konst. Tel. 073-599 97 33

Ett tecken på hur intresset för retroporslinet ökat under året är den evigt populä re Stig Lindbergs servis Tahiti. I januari klubbades fem koppar med fat för 26 000 hos Stockholms Autktionsverk Malmö, några månader senare såldes lika många för hela 42 000 på Tradera.

Just Upsala-Ekeby dominerar på listan, men även Rörstrand och Gustavsberg går bra.

16 delar av Solros av Lillemor Man nerheim klubbades häromåret för 21 263 kronor på Höganäs Auktionsverk. Furuvik från Gefle Tradera.förEkeby,Upsalasåld82300på Två tekoppar ur serien Pärlhyacint, sålda för 53 000 kronor hos Auk tionshuset Thelin & Johansson. 80 000 kronor blev

i januari, fem månader senare gick lika många för 42 000.

Tradera.

för tekopparna

Hela 270 000 kronor drog sex koppar av modellen Delila nytt rekord för svenskt porslin på

Fem koppar ur Stig Lindbergs Tahiti såldes för 26

Säljläge svenskt retroporslin

in,

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Tradera, Auctionet.com

Det är inte bara på Tradera det svenska porslinet visat starka papper den se naste tiden. Under året har två tekoppar utan fat ur serien Pärlhyacint som Ellen Mortensen formgav för Upsala-Ekeby klubbats för 53 000 hos Auktionshuset Thelin & Johansson (en likadan med fat gick för drygt 39 000 på Tradera), och en enstaka kopp ur Hertha Bengtsons Rörstrandservis Fructus såldes så sent som i mitten av september för 15 000 kronor hos Crafoord Auktioner i Lund.

I augusti i år slogs ett rekord då sex koppar och åtta fat ur serien Delila från Upsala-Ekeby ropades hem för 270 000 kronor, och med det blev den dyraste svenska porslinsauktionen någonsin på Tradera. Det tidigare rekordet, då bara några dagar gammalt, slogs med nära 90 000 kronor.

– Det är väldigt bra säljläge för den som har kvar ovanliga serier från främst 1950- och 1960-talet av dessa porslinstillverkare, säger Sofia Hagelin.

30 ANTIKT / LOPPIS / SECOND HAND Auktionskollen Gilla oss på Öppettider: Tis. 10-16. Ons. 10-18. Tors-fred 10-16. Lör. 10-13. Sö-må. stängt. Carls Åbyvägen 2. Karlskoga. Tel. 076-393 23 34 Nya prylar från olika säljare inkommer varje vecka! Massor av Vinyl. Öppet 5 dagar/veckan500:-/MÅNAD...Hyrloppisplats även du, till fast pris. – Vi säljer utan provision! Nygatan 3, Hagatorget, Karlstad tel. 054-10 00 75 www.karlstadpantbank.se Sälj inte ditt guld och silver utan att kolla med oss! TRYGGHET OCH KVALITET - 60 ÅR I BRANSCHEN KARLSTAD-HAMMARÖ AUKTIONSVERK Ett av de 10 ledande auktionshusen i Sverige Mottagning pågår till våra stads- och kvalitetsauktioner Vi söker konst, gärna Lars Lerin, Erling Ä, Stefan J, Rackenkolonin m. fl. Norskt måleri, möbler, antikviteter, guld, silver, smycken, kristallkronor, mynt m. m. Inlämning - Värdering - Hembesök alla vardagar www.hammaroauktionsverk.se Bruksgatan 22, Skoghall • 054-51 00 75 NÄSTASistaKVALITETSAUKTIONInlämningpågårinlämningsdag28novFörstaavslut3dec TRYGGHET OCH KVALITET - 60 ÅR I BRANSCHEN KARLSTAD-HAMMARÖ AUKTIONSVERK Ett av de 10 ledande auktionshusen i Sverige Mottagning pågår till våra stads- och kvalitetsauktioner Vi söker konst, gärna Lars Lerin, Erling Ä, Stefan J, Rackenkolonin m. fl. Norskt måleri, möbler, antikviteter, guld, silver, smycken, kristallkronor, mynt m. m. Inlämning - Värdering - Hembesök alla vardagar www.hammaroauktionsverk.se Bruksgatan 22, Skoghall • 054-51 00 75 7 Priserna på svenskt retroporslin har skjutit i höjden under året. Hos Tradera har nio av de tio dyraste porslinsauktionerna de se naste fem åren noterats sedan i maj i år. – Sällsynta porslinsserier från 1960-talet, exempelvis Gefle Upsala Ekeby, Rörstrand eller Gustavsberg går för mycket höga slutpri ser, säger Sofia Hagelin, presschef på Tradera.

– Vi ser en tydlig trend där priserna på svenskt retroporslin började att öka under första kvartalet i år. Under det senaste halvåret har snittpriserna stigit med nästan 20 procent jämfört med samma period i fjol, säger Sofia Hagelin, presschef på Tradera i ett pressmeddelande.

Dyraste porslinet på Tradera. slutpriset Tulip. 000

ÖPPET: Mån - Fre. 10 -18 Lör. 10 -14 • Sön. 10 -14 Bodalsvägen 5, 681 43 Kristinehamn Vid McDonaldskorset i Kristinehamn. • På vår butiksyta på hela 1500 kvm, hittar du allt och lite till! • Köper hela- eller delar av hem. • Även magasinering. Tel. 0550-828 06 • johan@fyndboa.se www.fyndboa.se FYNDLETARE?PRYLGALEN?SAMLARE? DÅ MÅSTE DU BESÖKA OSS! tis 12-18 tor 12-18 lör 9-13 Ditt fynd förändrar liv och miljö öppettidVåraerStråvägen24•0586-204400 Röda dagar stängt. GåvomottagningButik mån 8-16 tis 8-18 ons 8-16 tor 8-18 fre 8-16 Snart öppnar caféet igen - håll utkik! •INLÄMNING •VÄRDERING •HEMBESÖK www.karlskogaauktionsverk.se TRADITIONELLA AUKTIONER PÅ NÄTET! Aukti på söndag Ö PPETTIDER: Mån - Tors kl. 15-18 Patrik 070-269 59 34 • Marina 070-374 84 87 FÖRENINGEN INTEGRERA I KARLSKOGA (Samarbete med Kommunen, KEMAB och Finsam) LOPPIS • SNICKERI • BYGG Välkommen till Bangatan 9, Karlskoga. (F.d. Gamla Brandstationen). Tel. 073 - 313 04 94. www.foreningenfik.com MÖBELRENOVERING & ÅTERBRUK M.M. Du kan skänka saker & möbler på Mosserud eller till butiken. Vi kan även hämta. Öppettider: Måndag – fredag kl. 9 -16 BesökosspåHÖSTMARKNADEN1/10! GÅRDSLOPPISPLATS:BACKEBERGA533,GRANBERGSDAL Massor av lösöre till humana priser. Verktyg i nyskickMaskiner - Elsvets - Elverk - Generator - VapenskåpKassaskåp - Snöslunga - Gräsklippare - Säkerhetsskåp mm. För mer info, ring 073-675 66 65 eller maila:Kontantlokatten007@gmail.combetalning. GÅRDSLOPPISLördag1oktoberkl.11-16 Lindgrensgatan 8, Degerfors. PÅ GÅRDEN • VÄXTHUSET • GLASVERANDAN • MINICAFÉ Tel. 076-091 17 99. Instagram: VintageLotta MEDKÄNSLA!HÖSTPorslin, tavlor, speglar, vaser, ljuslyktor, ljusstakar, trädgårdsprydnader, rostiga saker och småmöbler. All möjlig inredning. Varmt välkomna! Gammalt & nytt • Vintage • Second hand • Kuriosa

Tel. 0550-810 Karlstadsvägen1146, Kristinehamn. www.klimatvvs.se Trygga och värmepumpar.effektiva Kampanjpris på flera modeller.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.