Mnytt Mars 2024

Page 1

FRÅN MÄKLARKÅREN I ÖSTRA VÄRMLAND MOTORNYTT Trädgårdshandlarna laddar för våren Äggsäsongpå Berga Skafferi Se fler nyheter på nättidningen: mnytt.se Mars-april 2024 Fråga juristen Sid 2 Trädgårdsdags Sid 10 Auktionskollen Sid 30 Test: Smart #3 Sid 22 Sid 16 Sid 10 BO BRA! 0586 - 44064 www.senate.se Ljusa trivsamma lägenheter i Degerfors! FÖR MER INFO. 070-788 38 40 Skogsbovägen 23, Karlskoga. (Vid Dollarstore) DIN MILJÖVÄNLIGA GÖR-DET-SJÄLV-BILTVÄTT! FÖRETAG? Skaffa tvättkort till hela företaget och samla alla köp på en faktura. ALLTID ÖPPET! NU 10% RABATT TVÄTTA fr. 30:Upp till 20% extra värde vid köp av tvättkort. • Tapetsering • Sprutmålning av möbler och köksluckor • Blästring & industrimålning • In- och utvändig målning 070-782 32 32 Påskkänsla i Kil Vardagsdesign på konstmuseet Sid 6 Sid 17 April-november kanvihämta trädgårdsavfall hemmahosdigsom boriKarlskoga ochStorfors. 890kr/säsong karlskogaenergi.se/tradgard

Påskatider

Katarina Nordin på Nordins juristbyrå i Karlskoga, hjälper oss att besvara frågor från er läsare.

Påsken är på väg och i år ligger den ganska tidigt i kalendern. Förutom att vara en stor kristen högtid, finns de hedniska inslagen med påskkäringar, ägg och fjäderprytt ris - och där, med björkriset som knoppas i stugvärmen, vaknar tanken på våren och funderingar över vad man skall odla i trädgård eller på balkong...

Vad är trendigt? Vad är nytt? Vad passar mig? Vår reporter har hört sig för hos våra handelsträdgårdar i närområdet och en del av svaren redovisas redan i detta nummer av Mnytt, som också bland annat innehåller motornyheter, juridikråd, auktionskoll och design. Mycket nöje! /MW

Postadress

Box 195, 691 24 Karlskoga

Besöksadress

Gustavsgatan 15B, Karlskoga

Tel 0586 - 555 08

info@mnytt.se

REDAKTION

Ansvarig utgivare

Mats Wettergren

Tel. 070-828 09 64

mats@marknadmedia.se

SKRIBENT/FOTO

Nicklas Remmegård

Eva Wiklund m.fl.

ANNONS

Annonsbokning

Tel 0708-28 09 64

eller 0586 -555 08

GRAFISK FORM & PRODUKTION

Erik Lodetti erik@mnytt.se

Sandra Wallin sandra@mnytt.se

Tryck Pressgrannar i Linköping

Distribution Svensk Direktreklam NWT Direkt

Fick du ingen tidning? Svensk Direktreklam

019-10 49 40

Distribution sker kostnadsfritt till hushåll i Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Filipstad, Storfors, Svartå, Björneborg och Åtorp.

Periodicitet 11 ggr per år.

Har du frågor om familjerätt, mejla mig på: info@nordinsjuristbyra.se

Ibland kommer spalten även att ta upp ämnen som är aktuella inom familjen, som t ex framtidsfullmakt, testamente och bodelning.

Har du en fråga så är du välkommen att skicka den till tidningen på info@mnytt.se eller direkt till Nordins juristbyrå på info@nordinsjuristbyra.se Vill du se mer om Nordins juristbyrå, eller komma i kontakt med Katarina direkt kan du besöka hemsidan på www.nordinsjuristbyra.se.

Fråga: Jag har tre barn sedan tidigare och tillsammans med min fru har jag fyra barn. Vi funderar nu hur vi kan minska bara mina barns arvsrätt eftersom jag inte fått ha någon kontakt med dem sedan deras mamma bestämde att jag inte är någon bra förälder för ca 35 år sedan. Min fru ärver ju mig men hur lite måste bara mina barn få om jag dör först?

Svar: Jag vill först förklara arvsordningen innan jag tar ställning till hur lite dina särkullbarn har rätt att erhålla i arv efter dig.

Vid din bortgång skall en bodelning ske. Vid denna skall all er egendom som är giftorättsgods, d v s allt utom eventuell enskild egendom, delas i två lika delar värdemässigt sett och detta utan hänsyn till vem som äger vad. Därefter skall din bodelningsandel delas i så många delar som du har barn, sju delar. Dina särkullbarn har rätt att få ut sina arv direkt medan dina med din nuvarande fru gemensamma barn måste vänta till dess både du och deras mamma gått bort innan de får sina farsarv och då också sina morsarv.

Detta innebär att din fru inte har någon direkt arvsrätt efter dig, det är dina barn som ärver dig. Men eftersom du och din nuvarande fru har gemensamma barn träder hon in istället för de gemensamma barnen och tar arv med fri förfoganderätt. Att erhålla ett arv med fri förfoganderätt innebär att man får förbruka egendomen men man har inte rätt att gynna andra i avsikt att den först avlidnes barn inte skall erhålla något eller mindre arv.

Det du har rätt att göra genom ett testamente är att begränsa dina särkullbarns rätt till arv efter dig genom att ange att de endast skall erhålla sina laglotter. Det är hälften av vad de skulle erhållit om du inte upprättar något testamente, d v s i

ditt fall kan du begränsa dina särkullbarns rätt till arv till 1/14 vardera av din bodelningsandel.

Du är välkommen att återkomma om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente.

Fråga: Jag har en fastighet som jag vill ge min dotter. Jag är änkling efter min fru som hade fyra barn men bara ett är mitt, min dotter. Har jag rätt att ge min dotter fastigheten?

Detta är en svår fråga att svara på utan att ha tittat på bouppteckningen efter din fru och eventuellt arvskifte samt därigenom eventuella dokument du och din fru upprättade innan hon gick bort. Generellt gäller att när man ger ett barn gåvor, som inte är födelsedagsgåvor eller julklappar, ger man sitt barn ett förskott på arv. Vid ens bortgång skall gåvorna tittas på för att ta ställning till om någon justering behöver göras gentemot andra barn.

I ditt fall blir det avgörande om din frus särkullbarn erhöll hela sina arv efter henne eller om du och din fru hade skrivit testamente och begränsat deras arvsrätt. Har din frus särkullbarn erhållit hela sina arv kan du ge din dotter fastigheten utan att det blir några frågetecken vid din bortgång. Har särkullbarnen efterarv att erhålla, d v s att de skall komma tillbaka och erhålla ytterligare arv eller hela sina arv vid din bortgång, behöver du och din dotter veta vad som gäller vid din bortgång och hur eventuella dokument skall utformas. Min starka rekommendation är att du tar juridisk hjälp vid upprättandet av en gåvohandling. Du är välkommen att återkomma så kan vi boka en tid för konsultation.

Katarina Nordin jur. kand. Juridiska konsultationer inom familjerätten i framförallt Karlskoga och Degerfors.

VI HJÄLPER DIG MED FAMILJERÄTTEN!

Kungsvägen 33

Karlskoga

Tel. 0586-506 97

www.nordinsjuristbyra.se

• Bouppteckning

• Arvskifte

• Testamente

• Framtidsfullmakt

• Gåvobrev m.m.

2 INNEHÅLL FRÅGA JURISTEN LEDARE 2 Frågajuristen 4 Miljövinsternärvärmenätkopplas samman 5 Premiärsuccéför Gammelbackapuben 6 VardagsdesignpåKristinehamns Konstmuseum 10 Trädgårdshandlarnainför säsongen 10 GrönaGuiden 12 DetaröverBjurbäckensSlusscafé 12 HelenärÅretsNyföretagarei Storfors 12 StorforsarrangerarUKM 13 Mobiltvårdteamgermeravancerad sjukvårdihemmet 14 Ökaderesurserför säkerhetssamordning 15 Enkät:Såförberederviossförkris 16 ÄggsäsongpåBergaSkafferi 17 LyckadfårfestiKil 19 DegerforsIFoptimistiskainför säsongen 19 Klartmedkonstnärlig gestaltningenavStora Södermalmshallen 19 JohanJanssonStiftelsedelarut stipendiertillsarkomforskningen 20 Motornytt:Gammaläräldst 22 Biltest:Smart#3 23 Carl-IngemarPerstadsmotorkrönika 26 Hantverksguiden 27 Välfylldantikmässa 28 Värmlandskrysset/Sudoku 29 MarknadsplatsÖstraVärmland 30 Auktionskollen
OCH SVAR OM FAMILJERÄTT MissaintenästanummeravMnytt –kommeribrevlådan26april!
FRÅGOR
Tel.
ÖPPET/TELEFONTID: Mån 9 -12 • Tis 13 -16 • Ons 9 -12 • Fre 9 -12 2
3 KRISTINEHAMN

Få som de senaste månaderna rest mellan Karlskoga och Degerfors har nog missat det grävarbete som sker längs sidan av vägen. Här arbetas för fullt med att gräva och lägga ner rör för att koppla samman fjärrvärmenäten i Karlskoga och Degerfors.

- Vi lägger nästan tio kilometer ledning åt varje håll, så det är ett stort infrastrukturprojekt, säger Sebastian Cabander, VD på Karlskoga Energi & Miljö.

Sebastian Cabander berättar att sammankopplingen av näten innebär flera fördelar. Exempelvis kan man gå in och stötta varandra vid toppar i förbrukningen, men det innebär också att man kan sänka såväl bränslekostnaderna som koldioxidutsläppen genom att optimera användningen av olika bränslen. Vid tillfällen där man i Karlskoga tidigare eldat med olja – vilket man exempelvis gjort sommartid då övriga pannor på kraftvärmeverket är stängda för underhåll – kan man efter att näten kopplats ihop istället leverera energi från Degerfors där man använder sig av biobränsle.

Just de minskade utsläppen var en nyckel till att projektet kunde bli verklighet. Idén har funnits i många år, men genom att man beviljades medel från Klimatklivet, ett EU-finansierat investeringsstöd från Naturvårdsverket som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning, kunde man nu göra slag i saken.

- Projektet har en budget på 136 miljo-

ner kronor vilket till 45% bekostas av klimatklivspengar, säger Cabander, det är den hittills största klimatklivstilldelningen i Örebro och Värmlands län. Han menar att samarbetet med Degerfors Energi fungerar mycket bra och att projektet är ett sätt att stärka och utveckla samarbetet i regionen.

- Vi har ett jättegott samarbete och båda en vilja och tilltro till både varandra och att det här blir en bra helhetslösning där vi skapar nytta för varandra, säger han och påpekar att det finns liknande projekt på andra platser i landet som visat väldigt goda resultat.

Bygget är beräknat att vara färdigt till sommaren, vilket är en plan som i dagsläget ser ut att hålla. Sebastian Cabander ser fram emot att slutföra projektet att knyta samman energibolagen.

- Som sätt att producera och leverera fjärrvärme är det ett jättespännande projekt. Jag är jätteglad och stolt över att vara en del av att skapa det här nya

energisystemet och samarbetet med Degerfors, säger han och tillägger:

- Vi bygger något för en lite mer hållbar miljö, en lösning som ska finnas

här för att fungera i generationer framöver. Text

4 KARLSKOGA KRISTINEHAMN
& Foto: Nicklas Remmegård Foto: Karlskoga Energi & Miljö
Sebastian Cabander,VD på Karlskoga Energi & Miljö och Peter Lilja, VD på Degerfors Energi tar ett första spadtag. Robotsvetsning av rör

Tidigare i år stod det klar att Gammelbackapuben flyttar in i den klassiska publokalen på Fabriksgatan i Karlskoga, och när man efter några veckors intensiv flytt bjöd in till nyöppning i början av mars blev det genast succé.

- Det var över förväntan, säger Gammelbackas Tony Tingström ett par dagar efter premiären, sånt otroligt drag trodde jag inte det skulle bli.

Det har varit snabba puckar för Gammelbackapuben sedan det blev klart att man tar över lokalen där Woodys och Bryggeriet tidigare huserat. Man fick nycklarna i mitten av februari, och andra helgen i mars slog man upp portarna för premiär.

- Så vi har jobbat på som bara den för att få allt i ordning, säger Tony Tingström med ett leende.

Han berättar att man letat efter en ny lokal till sin pub en tid och när man då fick chansen att ta över den klassiska publokalen fanns inte mycket att tveka på.

- Vi har alltid gillat lokalen och tittade på den redan i höstas när Karlskoga Bryggeri skulle lägga ner sin pub, och nu hittade vi en lösning för att kunna komma in här, det känns jätteroligt. Vi träffas måndagen efter premiärhelgen, och det går inte att ta miste att det är en väldigt nöjd, om än något trött, bryggare och krögare som visar oss runt i de nya lokalerna. Öppningen blev en succé och responsen har varit uteslutande positiv.

- Det var otroligt mycket folk både fredag och lördag, och folk var lyriska över maten, säger Tony och tillägger med ett leende:

- Många som varit hos oss på gamla stället tyckte burgarna var godare här, fast vi gör dem på samma vis.

Från att man tidigare enbart haft öppet fredagar har man i och med flytten gått över till att ha öppet både fredag och lördag varje vecka, man har även breddat menyn med framförallt lite fler förrätter och desserter, och tanken är att kunna erbjuda ett större utbud av drinkar för att möte efterfrå-

gan från gäster som kommer lite senare på kvällen.

Det finns lite tankar på hur man ska kunna utveckla det hela vidare, men inget som ännu tagit särskilt konkret form.

- Nu ska vi bo in oss och få in känslan, så får vi se vad vi kommer hitta på.

Text och foto: Nicklas Remmegård

5 KRISTINEHAMN KARLSKOGA
VÅRFINAJACKORHARINKOMMIT! Öppettider:Tis-Tors 11-18.Fre11-16.Lör 11-14. Torget14,Karlskoga.Tel0586-52505. Tel. 0586-580 00 Mob. 070-665 80 00 cjfastigheter@telia.com Hyreslägenheter i Karlskoga För tumörforskning och cancerskadade, tar tacksamt emot bidrag. Plusgiro: 90 00 46 - 4 Bankgiro: 5221 - 0366 swish 1239000464 HEMSIDA: www.jj-stiftelse.org
Tony Tingström nöjd med premiären

Hög igenkänningsfaktor när museet visar vardagsdesign

På utställningen Scandinavian Design for Everyday Life som nu visas på Kristinehamns Konstmuseum står vardagsdesignen i centrum. Här visas bruksföremål som om inte alla så åtminstone de allra flesta av oss har ett förhållande till.

- Det är väldigt mycket igenkänning, säger Lena Örtlund, intendent på Kristinehamns konstmuseum, det är vardagsdesign man har i köksskåpet eller som fanns hos farmor.

Utställningen visar föremål från andra halvan av 1900-talet i plast, aluminium, glas och rostfritt stål. Vissa av dem är sällsynta och eftersökta av samlare, många ännu vanliga. Några av dem –exempelvis Sigvard Bernadottes välkända Margretheskål – finns rentav i produktion än i dag.

- Det är en kul blandning med allt från Stig Lindberg till matlådor märkta Electrolux, säger Erik Axelsson Omsford, kommunikatör på museet, det är en väldigt bred utställning.

Igenkänningsfaktorn är hög, flera av föremålen så spridda att de känns tidlösa och självklara. I en av montrarna ligger en sax med orange plasthandtag. Så vanlig att den för många utgör sinnebilden av en sax. Här visas den intill en plastservis i samma färg, får ett sammanhang.

- Många dras till plasten, menar Lena Örtlund, det är en rolig monter med mycket färg.

Föremålen i utställningen kommer från Thomas Lindblads samling, som anses vara den främsta samlingen av skandinavisk bruksdesign i världen. I samband med vernissagen fanns han

på plats på konstmuseet för att berätta om föremålen, och han kommer komma tillbaka för ett föredrag senare under våren.

- Fjärde april kommer Thomas tillbaka och håller föredrag hos oss, säger Lena Örtlund.

Parallellt med Scandinavian Design of Everyday Life visas 2024 års stipendiat Ruben Risholms utställning Transsubstantiationer, som består av ett antal stora träskulpturer. Risholm, som föddes i Karlstad, inspireras av mytologi och religion vilket syns i skulpturer som Meirothea och Sfinx som båda för tankarna till det antika Egypten, eller Ägget som kanske snarare väcker en känsla av något som skulle ha passat in i ett grekiskt tempel.

- Det blir en kul kontrast mellan utställningarna, menar Erik Axelsson Omsford, med det funktionella, maskinella i vardagsföremålen mot det här otroligt organiska. Det är roligt att kunna visa så olika utställningar tillsammans.

Text & Foto: Nicklas Remmegård

Foto: Ruben Risholm / Kristinehamns konstmuseum

6 KRISTINEHAMN
7

Välkommen på vår invigning 29 mars! Lite överraskningar väntar ... Går du i tankar på att köpa ett sommarboende?

Nu är det rätt tid att börja leta.

KRISTINEHAMN

3:a Centralt

Pris 695 000 kr eller högstbjudande

Adress Österlånggatan 1E

Avgift 5 778 kr/mån Boarea 63 kvm Mäklare Johan Bergling Telefon 0735-97 05 08

KRISTINEHAMN

Friliggande villa Villastaden

Pris 749 000 kr eller högstbjudande

Adress Rökarvägen 5

Boarea 114 + 75 kvm Tomtarea 1088 kvm

Mäklare Fabian Henriksson

Telefon 0764-95 36 47

ÅTORP

Fritidshus

Pris Ej angivet

Adress Gisslenäs 134

Boarea 35 + 3 kvm Tomtarea 1 188 kvm

Mäklare Johan Bergling Telefon 0735-97 05 08

KRISTINEHAMN 3:a Centralt

Pris 595 000 kr eller högstbjudande

Adress Österlånggatan 1D

Avgift 6 080 kr/mån Boarea 70 kvm

Mäklare Johan Bergling

Telefon 0735-97 05 08

BJÖRNEBORG

2:a Centralt

Pris 55 000 kr eller högstbjudande

Adress Nordenfeltsgatan 3

Avgift 4296 kr/mån Boarea 61 kvm

Mäklare Fabian Henriksson

Telefon 0764-95 36 47

BJÖRNEBORG

2:a Centralt

Pris 55 000 kr eller högstbjudande

Adress Nordenfeltsgatan 3

Avgift 4047 kr/mån Boarea 58 kvm

Mäklare

KRISTINEHAMN

Fritidshus Medhamn

Pris 1 200 000 kr eller högstbjudande

Adress Medhamnsvägen 14

Boarea 55 kvm Tomtarea 1560 kvm

Mäklare Johan

0735-97 05 08

KRISTINEHAMN

Friliggande villa Djurgården

Pris 2 300 000 kr eller högstbjudande

Adress Fältvägen 37

Boarea 153 kvm Tomtarea 892 kvm

Mäklare Johan Bergling

Telefon 0735-97 05 08

STORFORS

Friliggande villa

Pris 349 000 kr eller högstbjudande

Adress Palmérsgatan 15

Boarea 54 + 50 kvm Tomtarea 1342 kvm

Mäklare Fabian Henriksson

Telefon 0735-97 05 08

Den här bostaden är ännu inte ute på den öppna marknaden. Kontakta ansvarig mäklare.

Du får ökad trygghet med Länsdeklarerat Plus. Huset är besiktat före försäljning och försäkrat mot dolda fel.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Kristinehamn

Tegelslagaregatan 29, 68131 Kristinehamn | 0550-791000 kristinehamn@lansfast.se | www.lansfast.se/kristinehamn

7 KRISTINEHAMN
Bergling
05 08
Telefon 0735-97
Tomtarea
KRISTINEHAMN Friliggande villa Pris Ej angivet Adress Älvängsgatan 46 Boarea 68 + 52 kvm
680 kvm Mäklare Johan Bergling Telefon
Fabian Henriksson Telefon 0764-95 36 47

KARLSKOGA

FriliggandevillaBregården

Pris4995000ellerhögstbjudande

AdressHertigCarlsallé32

Boarea203+78kvmTomtarea916kvm

MäklareGustafFlorenius

Telefon0707-201788

KARLSKOGA

FriliggandevillaSandviken

Pris2495000krellerhögstbjudande

AdressBöljevägen26

Boarea110kvmTomtarea474kvm

MäklareGustafFlorenius

Telefon0707-201788

KARLSKOGA

FriliggandevillaHäsängen

Pris1395000krellerhögstbjudande

AdressHemmansvägen8

Boarea101kvmTomtarea853kvm

MäklareMagnusSkagerstam

Telefon0707-204788

KARLSKOGA

FriliggandevillaAggerud

Pris2795000krellerhögstbjudande

AdressBjörnbärsvägen31

Boarea158kvmTomtarea1320kvm

MäklareGustafFlorenius Telefon0707-201788

KARLSKOGA

FriliggandevillaStackfallet

Pris995000krellerhögstbjudande

AdressRostarevägen4

Boarea70kvmTomtarea781kvm

MäklareThereseAndersson

Telefon0700-914788

KARLSKOGA

FriliggandevillaÖstervik

Pris2495000krellerhögstbjudande

AdressÖstervikNamnhällarna431

Boarea60kvmTomtarea10014kvm

MäklareMagnusSkagerstam

Telefon0707-204788

KARLSKOGA

4:aKarls-Åby

Pris1095000krellerhögstbjudande

AdressFilipstadsvägen19B

Avgift5361kr/månBoarea94kvm

MäklareNathalieIsraelsson Telefon0737-276592

KARLSKOGA

3:aKarlberg

Pris495000krellerhögstbjudande

AdressKilstavägen12D

Avgift5970kr/månBoarea75kvm

MäklareMarieFlorenius Telefon0707-201716

KARLSKOGA

FriliggandevillaKedjeåsen

Pris995000krellerhögstbjudande

AdressKedjeåsen403

Boarea254kvmTomtarea1428kvm

MäklareJimmyBjörndahl

Telefon0707-219095

KARLSKOGA

FriliggandevillaNedreSkranta

Pris4595000krellerhögstbjudande

AdressÖvreTrädgårdsgatan27

Boarea190kvmTomtarea2069kvm

MäklareGustafFlorenius

Telefon0707-201788

KARLSKOGA

RadhusStråningstorp

Pris895000krellerhögstbjudande

AdressKlarbärsvägen75

Boarea115+13kvmTomtarea255kvm

MäklareGustafFlorenius

Telefon0707-201788

KARLSKOGA 5.aKarlberg

Pris595000krellerhögstbjudande

AdressFloravägen7

Avgift7364kr/månBoarea115kvm

MäklareMarieFlorenius

Telefon0707-201716

KARLSKOGA

FriliggandevillaSandviken

Pris1495000krellerhögstbjudande

AdressSunnanvägen28

Boarea141kvmTomtarea513kvm

MäklareThereseAndersson Telefon0700-914788

KARLSKOGA

FriliggandevillaSandviken

Pris1095000krellerhögstbjudande

AdressSunnanvägen35

Boarea134kvmTomtarea424kvm

MäklareThereseAndersson

Telefon0700-914788

KARLSKOGA

FriliggandevillaFlottnäset

Pris1495000krellerhögstbjudande

AdressNäckrosvägen21

Boarea71mkvmTomtarea448kvm

MäklareMagnusSkagerstam

Telefon0707-204788

Hållbartvalärettboendemedettmindreklimatavtryck.Bostadenärenergisnål, harenenergieffektivuppvärmningochdärmedmindrepåverkanpåmiljön.

DufårökadtrygghetmedLänsdeklareratPlus.

Husetärbesiktatföreförsäljningochförsäkratmotdoldafel.

Denhärbostadenärännuinteutepådenöppnamarknaden.Kontaktaansvarigmäklare.

KARLSKOGA

FriliggandevillaBacka

Pris1995000krellerhögstbjudande

AdressSandåsvägen8

Boarea103kvmTomtarea879kvm

MäklareThereseAndersson Telefon0700-914788

KARLSKOGA

2:aKarlberg

Pris295000krellerhögstbjudande

AdressFlygfältsvägen7A

Avgift3762kr/månBoarea54kvm

MäklareNathalieIsraelsson Telefon0737-276592

KARLSKOGA

RadhusStråningstorp

Pris1595000krellerhögstbjudande

AdressRönnbärsvägen15D

Boarea116kvmTomtarea201kvm

MäklareJimmyBjörndahl

Telefon0707-219095

LänsförsäkringarFastighetsförmedlingKarlskoga Urbrinken4,69131Karlskoga|0586-740000 Medborgargatan8,69330Degerfors|0586-740000 karlskoga@lansfast.se|www.lansfast.se/karlskoga

KARLSKOGA

RadhusKnektåsen

Pris995000krellerhögstbjudande

AdressKnektåsvägen6E

Boarea117kvmTomtarea202kvm

MäklareJimmyBjörndahl

Telefon0707-219095

KARLSKOGA

FriliggandevillaStackfallet

Pris1095000krellerhögstbjudande

AdressStackfallsvägen20

Boarea75kvmTomtarea1203kvm

MäklareThereseAndersson

Telefon0700-914788

KARLSKOGA

FriliggandevillaAggerud

Pris1895000krellerhögstbjudande

AdressJordgubbsvägen4

Boarea111kvmTomtarea906kvm

MäklareJohanBergling

Telefon0735-970508

KARLSKOGA

FriliggandevillaBråten

Pris1095000krellerhögstbjudande

AdressNoravägen139

Boarea104kvmTomtarea1350kvm

MäklareNathalieIsraelsson

Telefon0737-276592

KARLSKOGA

FriliggandevillaKarlshagen

Pris1295000krellerhögstbjudande

AdressGeijersvägen7

Boarea67kvmTomtarea512kvm

MäklareJohanBergling

Telefon0735-970508

Karlskogas störstamäklare

SomKarlskogaochDegerforsstörstamäklareärdetklartatt alltintefårplatshärmenbesökgärnavårhemsidalansfast.se/ Karlskogaföratttadelavallavårabostäder,justnu99stycken.

DEGERFORS

DEGERFORS BostadsrättAgen

Pris795000krellerhögstbjudande

AdressLärarevägen12D

Avgift6853krBoarea92,5kvm

MäklareLinaWreje-Larsson Telefon0704-1523

DEGERFORS FriliggandevillaKarlshagen

Pris7495000krellerhögstbjudande

AdressGaragegatan24

Boarea124+35kvmTomtarea1301kvm

MäklareLinaWreje-Larsson

Telefon0704-152327

KARLSKOGA

FriliggandevillaBregården

Pris4250000krellerhögstbjudande

AdressHertigCarlsAllé37

Boarea190kvmTomtarea889kvm

MäklareGustafFlorenius

Telefon0707-201788

KARLSKOGA

FriliggandevillaLöten

Pris1495000krellerhögstbjudande

AdressYttrelötsvängen41

Boarea115kvmTomtarea250kvm

MäklareGustafFlorenius

Telefon0707-201788

KARLSKOGA

FriliggandevillaStorängen

Pris1995000krellerhögstbjudande

AdressStorängsvägen14

Boarea114kvmTomtarea1045kvm

MäklareJohanBergling

Telefon0735-970508

DEGERFORS FriliggandevillaÅtorp Pris650000krellerhögstbjudande AdressVästervägen1 Boarea107+80kvmTomtarea1120kvm

DEGERFORS FriliggandevillaStrömtorp

Pris950000krellerhögstbjudande

AdressJägmästaregatan12

Boarea147kvmTomtarea587kvm

MäklareLinaWreje-Larsson

Telefon0704-152327

DEGERFORS

FriliggandevillaStrömtorp

Pris950000krellerhögstbjudande

AdressBragegatan6

Boarea112kvmTomtarea820kvm

Mäklare

DEGERFORS RadhusBossåsen

Pris495000krellerhögstbjudande

AdressVästraLånggatan26C

Boarea60kvmTomtarea175kvm

MäklareThereseAndersson

Telefon0700-914788

LänsförsäkringarFastighetsförmedlingKarlskoga Urbrinken4,69131Karlskoga|0586-740000 Medborgargatan8,69330Degerfors|0586-740000 karlskoga@lansfast.se|www.lansfast.se/karlskoga

LinaWreje-Larsson Telefon0704-152327
MäklareLinaWreje-Larsson Telefon0704-152327

Trädgårdshandlarna ivriga att dra igång säsongen

Våren smyger sig på och snart är trädgårdssäsongen i full gång. Vi ringde upp trädgårdshandlarna för att kolla hur läget är såhär just innan säsongen drar igång på allvar.

Sivert Andersson, Klockargårdens Handelsträdgård

Hur är känslan inför säsongen?

Det har varit en lång vinter känns det som, men även om det är lite gråmulet just nu känns det som att längtan finns hos människor att komma ut i trädgården och sätta igång. Vi har en bra känsla inför säsongen.

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

Det som är ätbart håller nog i, att folk odlar lite matnyttigt. Dahlior har kommit starkt på senare år – det har vi satsat på en del.

Har ni några nyheter?

Vi har ändrat lite på sortimentet. Det växlar inte så mycket från år till år men det blir lite andra färger och så vidare. Vissa växter som vi sett efterfrågan på har vi lite mer av i år, och det kommer alltid en del nytt även om det sällan är så annorlunda från ett år till ett annat. Det som är populärt fortsätter vi satsa på, som million bells.

När öppnar ni för säsongen?

Vi öppnar för allmänheten till påsk, så hoppas vi att vårvädret hinner komma till dess.

Jonas Grund, Stolpens Trädgård

Hur är känslan inför säsongen?

Det verkar vara ett sug att få komma igång. Samtidigt ser vi att internethandeln på växter ökar och att det dyker upp nya konkurrenter där. På internet är det inte alltid bra grejer, men det är enkelt och folk handlar där ändå. Det är också ett lite jobbigt läge med inflation och annat, men där kan effekten snarare bli omvänd att man tycker att man kan köpa nya växter till trädgården istället för att lägga pengar på annat. Vi tar hem mycket växter och är flexibla, men vi tror och hoppas att det ska rulla på ungefär som vanligt.

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

Jag tycker själv att det är roligt med ovanliga ätliga växter, som valnötter eller ovanliga fruktträd, och det ökar hela tiden. Likaså ätliga perenner. En del sådana kan vara svåra att få tag på, men det är roligt att erbjuda. Äpple är kanske inget som ökar, men har alltid en stadig efterfrågan. Konsultation och ritningar minskar alltid i dåliga tider, men jag upplever att trädbeskärningar verkar ha ökat redan nu.

Har ni några nyheter?

Lite nya prydnadsgrejer, och vi har alltid en del nyheter på växter. Bland annat några ny sorters magnolia, en del fruktträd som persika, och vindruvor har vi fått tag på lite nya roliga sorter. Och en del nya blommor och prydnadsväxter så klart. Även prydnadsväxter har ett ekologiskt värde och gynnar bland annat bin och andra pollinatörer, och även vissa prydnadsväxter går faktiskt att äta.

När öppnar ni för säsongen?

Onsdag 20 mars, om det inte blir tio minusgrader till dess.

Kjell Svedrin, Svedrins Trädgård

Hur är känslan inför säsongen?

Vi får hoppas att det blir en bra säsong. Ser redan nu att det börjar komma folk trots att vi inte öppnat ännu (intervjun gjordes första veckan i mars, reds. anm.), så folk blir sugna när solen skiner.

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

Frukt och grönsaker och allt som går att äta har varit populärt de senaste åren, och det tror jag kommer fortsätta.

Har ni några nyheter?

Jag har inte jättekoll på exakt vad vi tagit in till butiken, jag jobbar mer med partidelen. Lite nya grejer och växter är det varje år, men kan inte peka ut något specifikt.

När öppnar ni för säsongen? 15 mars öppnar vi.

Stolpens Trädgård HB

• Växter för trädgården: Träd, buskar, perenner, klängväxter, terrassplantor och trädgårdstillbehör.

• Landskaps- och trädgårdsprojekt.

• Projektering och trädgårdsdesign.

• Trädgårdsanläggning och skötseluppdrag.

• Föreläsningar.

Klockargården

Stor pelargonsortering från egen odling, ampelväxter, sommarblommor mm.

Svedrins Trädgård Stort sortiment av både parti- och minutförsäljning. Vi har allt från sommarblommor, perenner, kryddor, buskar och träd. Redskap och tillbehör. Vi har också glass, kaffe och läsk.

Växtzon

Zon 3

Zon 4

Svartå
Degerfors
10 KRISTINEHAMN GRÖNA GUIDEN
Text: Nicklas Remmegård Foto: Nicklas Remmegård, Lars Larsson, Eva Wiklund, Bergslagscenter
7

Marco Åkesson, Plantmarknaden Lindesberg.

Hur är känslan inför säsongen?

Vi hoppas på att det ska bli en bra säsong. Det har varit en lång vinter, så då kan man ju hoppas på en fin vår. Vad det blir för väder är så klart avgörande, men vi tror och hoppas på en fin säsong.

Här är vi redan igång att räfsa gräsmattor fast det bara är början av mars, det känns vårligt i luften, vi längtar. Vi har full produktion i våra växthus, och ser verkligen fram emot sommarplanteringarna och sticklingarna.

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

63

Hällefors

Grythyttan

känslan att det skulle vara ätbart, men nu känns det mer fifty-fifty att man vill ha både det ätbara och det blommande. Känslan är att det kommer bli en bra säsong.

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

Jag tror att det vi sett de senaste åren med odling av ätbart kommer förstärkas. Med det omvärldsläge som vi tyvärr har är det nog fler som kommer vilja odla själva. Grönsaker och sättpotatis, men också bärbuskar och fruktträd. Tror även vi kommer fortsätta se en trend på dahlior. För några år sedan var det ett gäng influencers som satte fart på dahliatrenden, och sedan dess har det framförallt varit en yngre generation som ”tagit över” och vill odla dahlior.

Har ni några nyheter?

Det kommer en del nyheter på växtsidan, och till sensommaren i fjol byggde vi ett växthus som vi kommer fylla med roliga grejer. Det tror vi kommer bli väldigt bra.

När öppnar ni för säsongen?

Vi öppnar inomhusavdelningen för fröer, jord, krukväxter med mera 18:e mars. Utomhusavdelningen räknar vi med att öppna fredag 12:e april, om inte vintern skulle komma tillbaka.

Nils Bergslid, Niklasdamms trädgård

Karlskoga

Hur är känslan inför säsongen?

60 E18 Kopparberg

Jag längtar verkligen efter våren. Det har varit en ovanligt lång och lite småkrånglig vinter. Man ska inte klaga, men det var lite kallt med 30 minus, det är man inte riktigt van vid.

Degerfors

Varmt välkomna!

Det är lite svårt att säga, det vet man aldrig riktigt vad som kommer bli populärt. Men jag kan tänka mig, och hoppas på, att många vill ha blommor med lite färg.

Det är så dystert i världen och ett världsläge man inte trodde vi skulle hamna i, och då tror jag man vill ha färgglada växter som man blir glad av runt sig.

Har ni några nyheter?

Vi har en hel del nyheter på sommarblomsfronten, en del växter vi inte odlat förut så det blir nytt både för oss och konsumenten.

När öppnar ni för säsongen?

Vi har inte helt spikat datumet men senast till påsk, helgen innan om vädret tillåter.

Arnold Kuipers, Helianthus Blomsterhandel Storfors

Studio FloraRosea

Vi hjälper dig minnas alla stora och små stunder i livet med blommor och vackra bilder.

Hur är känslan inför säsongen?

Känslan kommer mer och mer nu när det blir bättre väder och bättre temperatur. Här i Storfors ligger ännu en hel del snö och is kvar nu i början av mars, men vi förbereder en del för påsk och ser fram emot att trädgårdssäsongen ska ta fart.

60

Hos oss finner ni även inredning, bland annat krukor, handgjorda ljus samt underbart gott kaffe och te!

TL´s Trädgård & Skog

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

Utför allt inom trädgårdsarbete, gräsklippning, stubbfräsning, nedtagning av träd, samt trädbeskärning.

Tulpaner i kruka provade vi i fjol och det blir mer och mer populärt, så det tror jag på. Fördelen med tulpaner i kruka är att de håller längre än vanliga tulpaner och kan stå i 2-3 veckor. Det ger mycket med lite vårblommor i hemmet.

Vi har ett samarbete med ett företag i Nederländerna som ska leverera bärbuskar, häckplantor och annat. Vi har direktimport från Holland genom kontakter sedan jag var trädgårdsmästare där nere, bland annat av tuja och häckar. Det ska man börja med tidigt och inte sätta på hösten som sägs ibland, det ser man bara på vintern som varit nu, när det blir så kallt växer inte tujan, eller andra häckar, så bra. Det kan fungera i södra Sverige men inte här i Värmland.

När öppnar ni för säsongen?

Butiken är öppen hela året utom några veckor i januari, men vi börjar öppna upp utedelen lite smått i mitten av mars och fyller på undan för undan. Vädret får styra, så nu hoppas vi att vädret spelar med.

David Hveem, Hveems Handelsträdgård

Hur är känslan inför säsongen?

Det är alltid kul när solen tittar fram, och det inte skulle vara så tokigt att själv vara hemma och pilla i trädgården. Vi håller på att planera för fullt och hoppas allt vi beställt ska komma. När omvärldsläget är så tungt måste man ha blommor.

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

Som vanligt tror jag det lättskötta kommer vara efterfrågat. Folk vill ha sådant som är lätt att sköta och som står kvar om man åker på semester i tre veckor på sommaren. Rosa och orange blommor är alltid efterfrågat. Det är ganska lika från år till år i den här branschen, en del vet vad de vill ha, andra vill fråga om råd. Har ni några nyheter?

Krukhallon tror jag kommer vara populärt. De är bra i och med att man inte blir så begränsad, och har man ingen stor trädgård kan man ändå ha en kruka på balkongen eller uteplatsen, och de är taggfria vilket är bra om man har barn. Även syrenhortensior och hortensior överlag. De är lätta att torka, och torkat är fortfarande väldigt trendigt.

Har ni några nyheter?

Det kommer alltid nya sorter varje år, både perenna och prydnadsbuskar och annat. Men den stora nyheten vi har är att vi kommer lansera en webbshop under våren. Där kommer vi ha hela sortimentet på heminredning, som man kommer kunna beställa hemifrån.

När öppnar ni för säsongen?

Butiken är öppen året runt, sedan hänger det på vädret när vi kan öppna utomhusdelen. Påsk brukar vara en stor trädgårdshelg, men i och med att det ligger tidigt i år och att vädret är en osäkerhetsfaktor vet man inte riktigt. Men vi håller koll på vädret och vill inget hellre än att säsongen ska komma igång!

Diana Hoogendijk, Lilla Trädgården i Nora

Hur är känslan inför säsongen?

Det är en bra känsla. Det är skönt när solen kommer fram och det blir vår.

Kumla Örebro

Bergslagscenter

Välkommen till en mysig handelsträdgård!

Har ni några nyheter?

• Krukväxter

• Trädgårdsväxter

• Sommarblommor

Mån-Fre: 10-18. Lör-sön: 10-15

Svartå

Långfre & Påskaft. 10-13. Påskdagen: Vila

Visnums kyrka, vid väg 26.

Tel: 070-652 90 42

• Heminredning

fika i vårt trevliga café.

www.klockargardenstradgard.se

GISSELBACKA, RUDSKOGA

Penséer,pelargoner,grönaväxter. Träd,buskar och perennerbörjarkomma fram.Det finnsäven krukoroch inredningför hemochträdgård.MissaintevårFYNDBOD! Öppet:Vard:10-18.Lör-sön10-15(fr.o.m1/5-30/6lör-sön10-16). Tel.070-6333431.Varmtvälkomna!

Lite nya färger på blommor, och vi har lite mer eukalyptus i år så det hoppas vi folk vill ha. På det stora hela kör vi på som vanligt.

När öppnar ni för säsongen? 2 april.

Elvira Sandwall-Lundin, Bergslagscenter

Hur är känslan inför säsongen?

Känslan är att folk är väldigt taggade på att komma ut i sin trädgård. I fjol och året innan var

ons-fre 10-18

lör-sön 11-15

tel. 070-7475112

Ölme Stolpen, Kristinehamn

Finns det något du tror kommer bli populärt, efterfrågat eller trendigt i år? Något du tror lite extra på?

Det är svårt att säga något specifikt just i år, men man märker att det blir mer och mer att man odlar själv hemma, särskilt ätbara saker.

Har ni några nyheter?

Inga direkt nyheter vad gäller produkter men vi har lite nya märken och leverantörer.

När öppnar ni för säsongen?

Vi öppnade butiken 7 mars.

Nora Lindesberg
11 GRÖNA GUIDEN KRISTINEHAMN
VÅREN ÄR I ANTÅGANDE!
VI ÄRLADDADE FÖR VÅREN!
www.stolpenstradgard.se HANDELSTRÄDGÅRD VISNINGSTRÄDGÅRD DESIGN
Missa inte vårt FYNDBORD!

Jenny och Robert tar över Bjurbäckens Slusscafé

- Vi kommer att driva caféet vidare i samma anda som tidigare, säger Jenny, men hintar också om några förändringar.

Redan under påsken planerar paret, som ursprungligen kommer från Kil men som nu bor i Broby i norra Ölme, att slå upp portarna till caféet.

Både Robert och Jenny har erfarenheter från skiftande yrkesområden. Jenny är utbildad hotell- och restaurangchef och jobbade under många år på lyxyachter i Miami, Aten och i Karibien. Numera är hon utbildad sjuksköterska och jobbar som ambulanssjuksköterska - ett jobb som hon pausar för att satsa helhjärtat på Slusscaféet.

Robert har jobbat som dykinstruktör, bartender och servitör i Filippinerna och även i byggbranschen. Idag är han yrkeslärare inom mark- och anläggningsarbete på Nobelgymnasiet i Karlskoga.

Båda gillar utmaningar och det var ett gemensamt beslut att satsa på någon ny, utvecklande verksamhet.

- Det känns jättekul att få bli entreprenör och verkligen få forma en verksamhet på vårt sätt, säger Jenny.

Båda har en förkärlek för skog och gamla torp och det var också så de hamnade i Broby, där en gammal kyrka förvandlades till bostad med högt i taket och massor av rymd.

- Att vi hittade Bjurbäcken var en ren slump. Vi visste inte att det fanns ett smultronställe precis runt hörnet, men så hamnade vi där och träffade Lars-Erik Wall som sökte sin efterträdare, säger Robert.

Under april och maj väntar helgöppet liksom en bit in på hösten. Juni, juli och augusti blir månader med öppet varje dag precis som tidigare. De populära räkmackorna kommer att finnas kvar, men menyn kommer att breddas med en fläkt från grannlandet i söder.

- Jag älskar verkligen smörrebröd, så det

kommer vi att erbjuda i lite olika former på rågbröd, säger Robert, och får något drömmande i ögonen medan han mumlar om sill, potatis, salami och brieost.

Kanske blir det någon form av lättare lunch eller soppa framåt hösten - men så långt är planerna ännu inte klara.

Att det blir hembakade bullar har dock varit självklart från start och när Robert plockar fram nygräddade skapelser ur ugnen smakar det som en mycket lovande sommar i Bjurbäcken.

Helt klart är det också att det blir en loppis i förrådet strax norr om slussvaktarstugan och några spel och fotbollsmål på gräsplanen för att roa yngre cafébesökare.

Att jobba en hel sommar är inget som får paret att tveka. De kommer att ha hjälp av syskonbarn och av Jennys pensionerade mamma.

- Det blir som ett familjeföretag och vi ser fram emot att träffa glada, sommarlediga människor, säger hon.

Ett veteranbilsgäng har redan bestämt träff i Bjurbäcken varje onsdag, och de båda entreprenörerna pratar också om grillkvällar och kanske någon trubadur.

Vad ska då möta gästerna i Bjurbäcken sommaren 2024?

- Det blir familjärt, lantligt, varmt och opretentiöst, säger Robert.

- Ja, och enkelt men med kvalitet, fyller Jenny i.

Helen prisas som Årets Nyföretagare i Storfors

Årets Nyföretagare i Storfors heter Helen Sohlberg Svensson och driver företaget Helens Hemservice. Det har Nyföretagarcentrum beslutat med en god motivering.

Årets Nyföretagare i Storfors heter Helen Sohlberg Svensson och driver företaget Helens Hemservice.

Det har Nyföretagarcentrum beslutat med en god motivering.

Det var en överraskad och glad företagare som fick ta emot både diplom, gratulationer och blommor från rådgivare Börje Andersson, ordförande Torbjörn Johansson och näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

- Det känns ju väldigt roligt att få en sådan här uppmuntran, säger Helen, som jobbat i städbranschen i 25 år.

De senaste åren har hon varit egenanställd, men det var först förra året som hon tog steget till att starta aktiebolag. Det gjorde hon med hjälp av Nyföretagarcentrum där hon även deltagit i ett mentorsprogram.

- Det har gett trygghet och nya kunskaper, säger hon.

Nöjda kunder är självklart målet, och hon menar att det ger stor frihet att läg-

ga upp arbetet som egen företagare.

- Jag lämnar inte en kund förrän jag själv är nöjd med städningen. När man jobbar åt ett annat företag kan det finnas mer stress, säger Helen, som tycker att hon har ett fritt och roligt jobb, där en stor fördel är alla trevliga människor hon får träffa. Till största delen har hon privatkunder, både barnfamiljer och pensionärer, men även några företag. Eftersom hon jobbar ensam finns inga vikarier om hon blir sjuk.

- Kunderna vet att de får vänta om jag blir sjuk, men de är väldigt nöjda med att det är samma person som kommer varje gång, säger hon.

I motiveringen från Nyföretagarcentrum betonas Helens goda förmåga att bygga upp en fin kundstock med många nöjda kunder.

- Hon är ett mycket gott exempel på en lyckad företagsstart här i Storfors, säger Börje Andersson.

Text & foto: Eva Wiklund

Storfors arrangerar UKM den 12 april i Kulturhuset

Den 12 april arrangeras Ung Kultur Möts, UKM, i Storfors Kulturhus klockan 18.00.

UKM betyder att alla unga mellan 13 och 25 år kan delta med allt inom kultur. Det kan handla om musik, poesi, konst eller något annat uttryck. Musiklärare Oskar Johansson håller i trådarna tillsammans med ett antal unga medhjälpare.

UKM arrangeras på många olika håll i landet under några veckor på våren. Det är ingen tävling och det finns inga priser. Men en urvalsgrupp väljer ut några bidrag som går vidare till regionfinal. Där väljs ett antal ut som går vidare till riksfinal. Anmälan kommer att kunna göras via UKM.se

Scenen är redo för UKM den 12 april. Foto: Olle Rodéhn

12 KRISTINEHAMN STORFORS
Sommarens cafébullar är redan provbakade hemma i Broby.
Text & foto: Eva Wiklund
Text: Eva Wiklund
Robert och Jenny delar intresset för naturen Inför säsongen 2024 har Robert Karlsson och Jenny Mattson tagit över driften vid Bjurbäckens populära slusscafé i Storfors.
1
Torbjörn Johansson och Börje Andersson från Nyföretagarcentrum gratulerar Helen Sohlberg tillsammans med näringslivsutvecklare Kicki Karlsson.

Mobilt vårdteam för hela Östra Värmland

Nu finns ett mobil närvårdsteam som kan ge mer avancerad sjukvård i hemmet – även i Storfors.

- Vi har haft ett palliativt team riktat mot cancersjuka patienter, men nu kommer vi även att skriva in personer med hjärtsvikt och kroniska lungsjukdomar, säger Ingela Agnarsson, vårdcentralschef i Östra Värmland.

Lena Edgren är chef för det mobila närvårdsteamet och även för närvårdsavdelning 85 som finns på Kristinehamns sjukhus.

- Vi är glada att vi nu har breddat verksamheten och kan hjälpa många typer av patienter som behöver palliativ vård. I mån av utrymme kommer vi även att hjälpa andra patientgrupper, exempelvis ALS-patienter, säger hon.

Teamet består av en läkare, fem sjuksköterskor och undersköterska förutom chef och vårdadminstratör. Till teamet knyts också fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator vid behov.

Personalen i närvårdsteamet jobbar enbart ute i patienternas hem, men samarbete finns självklart med närvårdsavdelningen där även dessa patienter enkelt kan skrivas in om det uppstår behov av slutenvård. Att direkt få skrivas in på avdelningen utan att behöva gå omvägen

via en akutmottagning är en stor fördel, som även gäller andra patienter som kan skrivas in direkt från vårdcentralerna.

- Det krävs en remiss för att bli inskriven på närvårdsavdelningen men vi försöker att ge patienter som är inskrivna i närvårdsteamet förtur, säger Lena.

Teamet har upptagningsområde från Gullspång till Lesjöfors och i verksamheten räknar man med plats för cirka 25 patienter. I hemmet kan man få hjälp med symtomlindring, omläggning av sår, provtagning och undersökningar under dagtid på vardagarna.

- Genom att vi nu har tillgång till en läkare på heltid kan vi göra tätare uppföljningar och helt enkelt göra det bättre att

vara patient, säger Ingela, som också betonar att en stor del av vården sker i nära samverkan med kommunernas egna sjuksköterskor.

- Om det finns behov kan närvårdsteamet också skriva in patienter som bor på särskilt boende, säger Ingela Agnarsson, som poängterar att samarbetet med

Vi köper ditt virke!

Vi köper ditt virke!

Vi köper ditt virke!

Vi köper ditt virke!

Dags för avverkning i skogen? Våra virkesköpare hjälper dig hela vägen fram till en lönsam och smidig virkesaffär. Vi finns där du finns och besöker dig gärna i din skog. Du är varmt välkommen att höra av dig!

Dags för avverkning i skogen? Våra virkesköpare hjälper dig hela vägen fram till en lönsam och smidig virkesaffär. Vi finns där du finns och besöker dig gärna i din skog. Du är varmt välkommen att höra av dig!

Dags för avverkning i skogen? Våra virkesköpare hjälper dig hela vägen fram till en lönsam och smidig virkesaffär. Vi finns där du finns och besöker dig gärna i din skog. Du är varmt välkommen att höra av dig!

Martin Jonsson

Karlstad Kommun

kommunerna är viktigt.

- Vi har en mycket bra dialog med de kommunala sjuksköterskorna i våra tre kommuner, vilket är en förutsättning för att det här ska bli riktigt bra, säger hon.

Text & foto: Eva Wiklund

Mer timmer i skogen moelven.se/skog

Mer timmer i skogen moelven.se/skog

Dags för avverkning i skogen? Våra virkesköpare hjälper dig hela vägen fram till en lönsam och smidig virkesaffär. Vi finns där du finns och besöker dig gärna i din skog. Du är varmt välkommen att höra av dig! Mer timmer moelven.se/skog Martin

Martin.j.jonsson@moelven.se

Martin Jonsson Karlstad, Molkom, Munkfors, Forshaga, Kristinehamn 010-122 65 56

010-122 65 56

Martin.j.jonsson@moelven.se

Eric Pettersson

Martin Jonsson

Lekeberg, Laxå,

Karlstad Kommun

Ann Eriksson Degerfors, Karlskoga, östra Kristinehamn 010 122 65 75

Mer timmer i skogen moelven.se/skog

Martin.j.jonsson@moelven.se

010-122 65 56

Ann.Eriksson@moelven.se

Rickard.Flygelholm@moelven.se

Eric Pettersson

Mathias Eriksson Filipstad, Hällefors 010-122 65 62

Lekeberg, Laxå, Degerfors

Eric Pettersson Lekeberg, Laxå, Degerfors 010-122 65 70

Eric.Pettersson@moelven.se

Eric.Pettersson@moelven.se

010-122 65 70

Hällefors

Mathias.Eriksson@moelven.se 010-122 65 62

Mathias.Eriksson@moelven.se

13 STORFORS KRISTINEHAMN
Närvårdsteamet består av bland andra Anna Boholm, Anna Jensevik Shed, Josefin Lilleh, Annika Gustavsson Gryth, Golnar Zand, Ann-Louise Blom, Lena Edgren, Ingela Agnarsson.
Karlstad
Martin.j.jonsson@moelven.se 010-122
Pettersson Lekeberg, Laxå,
Eric.Pettersson@moelven.se 010-122
Filipstad,
Lena Edgren (tv) är chef för det mobila närvårdsteamet. Här tillsammans med Ingela Agnarsson som är vårdcentralschef för hela Östra Värmland.
Martin Jonsson
Kommun
65 56 Eric
Degerfors
65 70 Mathias Eriksson
Degerfors Eric.Pettersson@moelven.se 010-122 65 70
Mathias Eriksson Filipstad, Hällefors Mathias.Eriksson@moelven.se 010-122 65 62
Mathias Filipstad, Mathias.Eriksson@moelven.se 010-122
Lekeberg,
Jonsson Karlstad Kommun Martin.j.jonsson@moelven.se 010-122 65 56 Eric Pettersson
Laxå, Degerfors Eric.Pettersson@moelven.se 010-122 65 70
Mathias Eriksson Filipstad, Hällefors Mathias.Eriksson@moelven.se 010-122 65 62
Rickard Flygelholm Filipstad, Hällefors, Ljusnarsberg 010-122 65 72

Höjt säkerhetsläge och uppmaningar att tänka tanken att krig även på olika sätt kan drabba Sverige. Det är den nya verklighet som råder sedan en tid tillbaka. På kommunal nivå utökas nu resurserna för säkerhetssamordning och kommunen har pekat ut informationspunkter.

På sikt ska alla kommuner skapa trygghetspunkter för befolkningen. Det ska vara platser där befolkningen kan samlas om behov uppstår i händelse av kris eller krig.

- Vi kommer att bygga upp den typen av trygghetspunkter även i Storfors och Filipstad där jag också jobbar, men det finns ännu inte klara besked om hur de ska utformas, säger säkerhetssamordnare Michael Björklund.

I dagsläget har kommunen pekat ut tre informationspunkter där allmänheten ska kunna få säkerställd information även om de digitala kanalerna inte fungerar.

Platserna är Kommunhuset i Storfors, Skolan i Tåbäcken och församlingshemmet i Lungsund.

- Vi ser det som ett bra första steg på vägen, säger Michael Björklund, som poängterar att kommunerna under lång tid har arbetat med att höja allmänhetens medvetenhet om krisberedskap.

Att Sveriges överbefälhavare uppmanat befolkningen att förbereda sig för krig ser han som en uppmaning att skapa en snabbare och större beredskap för olika typer av kriser och krigshandlingar som kan drabba även oss.

- Jag skulle inte vilja säga att risken för krig är överhängande, men vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetsläge där var och en måste skapa en egen beredskap, säger han.

Kommunchef Johan Rosqvist betonar att kommunens ansvar är detsamma i en krissituation som i den ”vanliga vardagen”.

- Kommunen ska säkra äldrevård, barnomsorg, skola och kommunal infrastruktur. Vuxna, friska medborgare kommer att behöva klara sin egen krisberedskap för att vi ska kunna ta hand om dem som inte kan klara sig själva, säger han.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekommenderar att varje medborgare ska förbereda sig för att klara minst en vecka utan hjälp uti-

ökar nu säkerhetssamordningen genom att gemensamt anställa ytterligare en person förutom Michael Björklund. Med två heltidstjänster kommer kommunerna att kunna bygga en mer robust verksamhet och samtidigt hålla sig uppdaterade om de snabba förändringar som sker.

Inom säkerhetssamordnin-gen ryms också det brottsförebyggande arbetet som är under uppbyggnad i hela landet.

- Vi vet att kommunerna står inför många nya åtaganden och att det kommer att finnas statliga medel att söka, säger Michael Björklund. Storfors och Filipstad kommer också att söka medel för den kontinuitetsplanering som måste ske.

från. De viktiga behoven är mat, vatten och värme samt möjlighet att tillreda maten. Det övergripande behovet är också att kunna hålla sig informerad även när elektriciteten försvinner och mobiltelefonerna slutar fungera. En vevradio är en bra investering, gärna inställd på beredskapskanalen P4.

På kommunens hemsida finns länkar och tips för egen hemberedskap och där finns även en digital utgåva av MSBs folder ”Om krisen eller kriget kommer”.

På hemsidan finns också länkar till MSBs skyddsrumskarta och kartbilder över var skyddsrummen inom kommun gränsen finns.

Storfors och Filipstads kommuner ut-

- Det finns nu flera olika bidrag att söka för att öka kommunernas beredskap, både när det gäller krisberedskap och brottsförebyggande arbete. Vi följer detta mycket noga för att hålla oss uppdatera och kunna ta del av olika anslag, säger Michael.

Han menar att det till stor del handlar om att som kommun skaffa sig en handlingsberedskap för vad som ska hända.

Där kan ingå reservkraft, utbildning inom hot och våld, översyn av cybersäkerhet och IT-säkerhet och ett systematiskt brandskyddsarbete.

- Vi måste helt enkelt säkerställa alla våra system. Idag ser man att vi i Sverige är för öppna vilket skapar sårbarhet, säger Michael, som menar att både personal och befolkning kommer att höra ordet ”säkerhet” allt oftare i framtiden.

- Vi jobbar med att hela den kommunala verksamheten ska ställa om för ökad säkerhet och ökat civilt försvar. Det är tråkiga omständigheter, men det är samtidigt bra att vi får mer medel, mer kompetens och möjlighet att bli effektivare för att skapa ökad trygghet, säger han.

14 BEREDSKAP
Text & foto:
Eva Wiklund Säkerhetssamordnare Michael Björklund delar ut ett pris Kommunchef Johan Rosqvist Michael Björklund med en krislåda

I början av året blev det en hel del uppståndelse när såväl regeringsföreträdare som ÖB under Folk & Försvars rikskonferens gick ut och uppmanade folket att höja sin beredskap för kriser. När det nu gått ett par månader, har de uppmaningarna fått någon effekt? Vi hörde av oss till en rad profiler inom politik, offentlig förvaltning, näringsliv, kultur och idrott med frågan om man vidtagit några åtgärder till följd av nämnda uttalanden. Här är svaren vi fick.

Fler svar finner du i nästkommande nummer av Mnytt då vår serie om Beredskap fortsätter.

Anneli Mylly (V), Kommunstyrelsens ordförande Degerfors: Jag har förberett mig privat med att jag har mat för flera veckor. Har även tabletter för vattenrening och vattendunkar. Bor precis bredvid en älv så vattentillgång finns. Har köpt stormkök har även gasolgrillar med gasol i lager. Jag har även köpt en nödradio. Jag har också en del kontanter för ett par veckor.

Helene Almqvist, Nyföretagarcentrum: Jag kan inte direkt säga att jag vidtagit så mycket åtgärder om krisen kommer, däremot så har jag sen tidigare både stormkök och varma sovsäckar. Har i och för sig en laddning med konserver och lite torrmat. Jag har husbil med både solceller och vattentank.

Åsa Hååkman-Eriksson (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Filipstad: Ja, har inhandlat konservburkar, har lagrat vatten. Värmeljus, tändstickor, tändare o gniststål finns, liksom toalettpåsar, mediciner och första hjälpen, yxa, såg, extra bränsle till motorsåg. Vet vart skyddsrummen finns.

Pernilla Rosin, kyrkorherde i Karlskoga församling samt Degerfors-Nysunds församling: Ja jag har bland annat köpt vevradio och tänker på att ha extra torrvaror hemma. Jag har också koll på närmaste skyddsrum. Hitta

Anna Posth, Näringslivschef Karlskoga kommun: Jag har inte vidtagit några direkta åtgärder. Jag håller mig förstås informerad om världsläget och har en mental beredskap för vad som kan ske i vårt samhälle. I övrigt har jag inte agerat på något sätt.

Magnus Ahlberg, chef för Kultur- och fritidsförvaltningen Karlskoga kommun: Jag har köpt en vevradio. Dessutom har vi installerat en braskamin som vi kan elda i. Det är ju bra om fjärrvärmen skulle lägga av vid en kris.

Not: Undersökningen gjordes via e-post i slutet av februari och början av mars. Ett 50-tal personer, däribland företrädare för samtliga av de etablerade politiska partierna, tillfrågades varav de medverkade ovan är de som valt att svara. Om något svar inkommit efter pressläggning kommer dessa publiceras på mnytt. se. Vissa av svaren har redigerats avseende längd eller tydlighet.

Sebastian Cabander, VD Karlskoga Energi & Miljö: Nej, jag har inte ändrat mig. Har redan innan uppmaningen förberett för mat och vatten för att klara en krisperiod på upp till en vecka.

Text: Nicklas Remmegård

Tomas Molin, författare: Så här långt allra mest en ökad medvetenhet, man har liksom vaknat till. Vi har tänkt skaffa en nödradio, den är på gång. I övrigt inga inköp men man tänker mer nu och har ett större fokus vilket känns viktigt.

Foto: Nicklas Remmegård, Tomas Molin, Eva Wiklund, Degerfors Kommun, Filipstads Kommun, Kristinehamns Kommun, Miljöpartiet Degerfors, Karlskoga Kommun, Möckelnföreningarna

Vill du bo centralt nära service och pendlingsmöjlighet? Med sjöutsikt eller med egen täppa? Eller kanske granne med svampskogen? I Storfors finns lägenheter för olika smakriktningar. Här visar vi några av de som är lediga just nu - se fler på vår hemsida.

15 KRISTINEHAMN BEREDSKAP
rätt bokänsla i Storfors!
Välkommen
www.stiftelsenbjorkasen.se. stiftelsen.bjorkasen@storfors.se Etagelägenhet, 3 rok, 69 kvm, Björkåsg 13A, Hyra 6.996:- inkl hushållsel. Ligger i det sk ”tåget” med egen ingång och har uteplats mot grönområde på baksidan. 2 rok, 54 kvm Stationsgatan 64 B Hyra 5.368:-. exkl hushållsel. Lägenheten är nymålad och ligger på 2:a våningen med balkong. Gångavstånd till två livsmedelsbutiker. 3,5 rok, 80 kvm Smedbygatan 6 C Hyra 7.191:- , exkl hushållsel. Lägenheten ligger på 2:a våningen med balkong. Hiss finns. Utsikt över grönområdet Ravinen. Nära till vårdcentral, förskola och apotek.
att kontakta oss! Tel: 0550-652 90

På Berga är man redo för äggets högtid

På Berga Skafferi utanför Fjugesta är det full fart inför påsken och våren. Här finns det mesta för påskbordet, producerat på gården eller i närområdet. Inte minst ägg som kommer direkt från gårdens 12000 ekologiska höns.

När vi kommer på besök har det precis kommit en leverans av tunnbröd som bakats i trakten, och trots att det är en vanlig torsdagsförmiddag kommer kunder i en jämn ström till den obemannade äggboden. Påsken närmar sig, och visst märker man en ökad efterfrågan såhär års.

- Folk äter alltid ägg, säger Karolina Schneider, men påsk är äggets högtid.

Hon påpekar dock att det även om påsken är högsäsong varit mycket kunder hela året.

- När det pratats i media om äggbrist så gör det att fler kommer hit.

På Berga Gård råder dock ingen brist på ägg, men då hälften av de 12000 hönsen nyligen bytts ut menar Karolina att det för tillfället finns lite färre ägg av udda storlekar än vanligt, fram-

små fina påskägg från de unga hönsen.

Även om äggen står i centrum är Berga Skafferi mycket mer än så. I såväl butiken som äggboden finns ett brett utbud av närproducerade produkter. En hel del är sådant som kommer från den egna gården, annat från gårdar och producenter i närområdet.

förallt de största äggen. Detta eftersom äggens storlek ökar med hönsens ålder.

- Men vi hoppas på lite påfyllning med

- Vi vill ha svenskt och så närproducerat som möjligt, och det bästa är om det är både närproducerat och ekologiskt.

Till påskbordet kan man exempelvis erbjuda lamm som fötts upp på går-

16 PÅSK KRISTINEHAMN

Lyckad fårfest i Kil

Vid månadsskiftet februari-mars hölls den årliga Fårfesten i Kil. Nära 10000 besökare kom för att botanisera bland de omkring 120 utställarnas utbud och ta del av det digra programmet. - Det var väldigt lyckat, säger Karin Granström, ordförande i arrangerande FÅReningen Fårfest i Kil, vi brukar ha som målsättning att vi ska ha det bästa året någonsin och det känns som vi når upp till det varje gång. den, liksom glassen man gör på ägg från gården och mjölk från grannen. Även ostar av olika slag är efterfrågat av kunderna, och inte minst ostkakan som inte bara vunnit medalj i SM för mathantverk utan rentav lockar smålänningar att köpa med tillbaka till Småland. Bättre betyg kan en ostkaka knappast få.

- Och eftersom jag är från Småland tycker jag att jag har rätt att baka småländsk ostkaka, säger Karolina med ett leende.

Text & foto: Nicklas

Fårfesten i Kil har arrangerats sedan 2006 med målet att inspirera, skapa nätverk, sprida kunskap och vara en marknadsplats för produkterfrånfår. Karin Granström berättar att de som jobbar med att arrangera Fårfesten alla är något av ullnördar och vill sprida att ullen är ett väldigt bra, hållbart och mångsidigt material.

- Vi ville skapa en marknadsplats för att öka användningen av ull, säger hon.

FÅReningen har i dag omkring 150200 medlemmar, och Fårfesten lockar

årligen tusentals besökare till Kil. I år hade man en bit över 9000 besökare under de tre dagarna, och såväl besökare som utställare kom från vida omkring.

- Tågen hit är fulla de här dagarna, ler Karin och berättar att de mest långväga i år var en buss som kom från Haparanda.

- Och vi har utställare från norra Island som kommer varje år.

Utbudet hos utställarna var som vanligt brett, och en nyhet för i år var en utställare som sålde glass gjord på

fårmjölk – som visade sig vara så populär att han sålde slut. Även bland övriga programpunkter fanns en stor bredd med allt från föreläsningar och kurser till uppvisningar och ull-SM där fårägare kunde tävla i vem som hade den finaste ullfällen.

- Våra hantverkskurser är alltid populära, och fårklippningen på Kil Arena som var nästan fullsatt, säger Karin. Hon berättar att responsen från besökarna har varit god med bara positiva kommentarer, och även i FÅReningen är man väldigt nöjda med årets evenemang.

- Det är ett stort arrangemang och ett stort engagemang hos våra medlemmar, säger hon, ullen är en folkrörelse.

Text: Nicklas Remmegård

Foto: Marita Olén Widenberg

17 KRISTINEHAMN PÅSK
Remmegård Kristina Friberg sålde huvudbonader i ull.
8
Påskpynt med de klassiska färgade ullduttarna.

Färg & Byggnadsvård

100% sköna saker! Färg, byggnadsvård, inredning.

• ÄGGOLJETEMPERA

• LASOL LINOLJEFÄRG

• OTTOSSON LINOLJEFÄRG

• SLAMFÄRG• TJÄRA

• PIGMENT • LINOLJA

• BESLAG

• GOLVBEH

• SÅPA

• TAPETER

• LINDREV • ELART ISOLERING

• SMIDE

• GJUTJÄRN

• EMALJ, INREDNING MM MM

Vi bryter vår äggoljetempera & linoljefärg med traditionella äkta pigment.

Att besöka oss eller gå in på www.ovolin.se för info & öppettider.

Välkomna till vår butik i Örebro!

Tegelmagasinet, Kvarnfallsvägen, 705 93 Örebro, 019/22 71 81

Info & öppettider: www.ovolin.se

Tel: 019-22 71 81

Tegelmagasinet i Karlslund/Örebro.

Vårutflykt med fika & lokalt mathantverk

Ekologiska Ägg, Glass & Ostkaka. Lamm, vilt, höns och kyckling.

Ekologiska grönsaker, bröd och goda ostar.

Ö ppettider : Tors-fre kl. 14-18. Lörd kl. 12-16.

Äggboden är öppen alla dagar kl. 06-22. Ekologiska Ägg m.m.

Berga gård, Fjugesta. Tel. 070-631 65 05 www.berga.net

HYR VARMA OCH SÄKRA FÖRRÅD HOS OSS!

Nybyggda förråd med vattenburen golvvärme för bästa klimat!

VI HAR MINDRE OCH STÖRRE FÖRRÅD BÅDE FÖR PRIVATPERSONER/FÖRETAG.

• Möjlighet till personlig visning av förråd.

• Nybyggda förråd uppvärmda med golvvärme.

• Mycket hög säkerhet med Securitaslarm och bevakning.

• Tillträde genom modernt passersystem med personlig tagg.

• Flera storlekar: 3 - 4,5 - 9 samt 18 kvm yta.

• Alla förråd är insynsskyddade.

Då finns lösningen för dig hos Karlskoga Selfstorage. Ring oss på: 0586- 314 44 Besök kgalager.se för aktuella priser.

Skogsbov. 12, Storängen, Karlskoga

Tel 0586-314 44. info@kgalager.se

Är ditt hem fullt av möbler och saker som du vill rensa ur, men inte slänga eller skänka bort?

www.kgalager.se

18
OVO www.ovolin.se Tel. 019-22 71 81 Kvarnfallsvägen Tegelmagasinet Örebro tempera och bryter med äkta traditionella pigment.
LIN

Optimism i Degerfors inför seriestarten

Foto: MSB

Med bygget av Stora Vallas nya läktare igång och en stark försäsong i ryggen blåser positiva vindar kring Degerfors IF inför nystarten i superettan.

- Läktaren kommer komma på plats, vi känner ett starkt stöd från supporterled, engagemanget har växt, det kan bli ett roligt år säger klubbchef Lars Weman.

Grävmaskinerna rör sig makligt i solskenet längs Stora Vallas ena långsida. Ännu pågår mestadels markarbeten, men under våren kommer här den nya läktaren växa fram. Att den behövs har stått klart sedan länge –under åren i allsvenskan spelade Degerfors på dispens från förbundets arenakrav – men vägen till byggstart har varit krokig. Enligt plan ska läktaren stå klar i juli, och även om det blir lite rörigt under byggprocessen går det inte att ta miste på att man är glada över att spaden äntligen satts i marken.

- Det har varit en lång följetong med många turer fram och tillbaka så det känns väldigt positivt att bygget är igång, säger Lars Weman, hade den inte byggts hade det inte funnits förutsättningar för oss att gå upp igen.

- Framför allt är det väldigt skönt att slippa ha de icke uppfyllda kraven på arenans utformning, menar presschef Timmie Falk, men det blir också en förbättring av arenaupplevelsen och evenemanget, bättre för publiken.

Att Degerfors i höstas åkte ur allsvenskan och får börja om i superettan har inte haft någon större påverkan på intresset eller engagemanget kring klubben, om något har det snarare växt.

- Folk är taggade på ett omtag och ser det som en nystart, säger Timmie Falk och får medhåll av Lars Weman:

- Vi ser när vi är på skolbesök att det är rödvitt på barn och unga på ett

sätt det inte var för några år sedan. Målsättningen är dock tydlig: att ta sig tillbaka till allsvenskan. Styrelsen har tagit fram en strategi för att gå upp inom tre år, men redan i år ser det med en stark försäsong bakom sig lovande ut.

- Det är en oviss serie men vi har en stark trupp, så vi har goda förhoppningar, menar Lars Weman.

- Kan vi inleda bra och få lite vind i ryggen tror jag det kan gå riktigt bra, tillägger Timmie Falk.

Första hemmamatchen i seriespelet spelas lördag 6 april, och att man från klubbens håll verkligen ser fram emot att få börja spela fotboll råder inget tvivel om.

- Det har varit en lång vinter så det ska bli jättekul att matcherna börjar, säger Lars Weman och avslutar med ett leende: det är det vi jobbar för.

Text och foto: Nicklas Remmegård

CIRKEL ska pryda nyrenoverade Stora Södermalmshallen

Nu står det klart hur den konstnärliga gestaltningen av Stora Södermalmshallen som just nu renoveras kommer se ut. Skissförslaget för Aleksandra Stratimirovics verk CIRKEL har godkänts och ska installeras på hallens fasad till sommaren.

Sedan i höstas pågår renoveringen av Stora Södermalmshallen i centrala Kristinehamn. 2019 beslutade kommunen att tillämpa den så kallade enprocentsregeln, det vill säga att en procent av kostnaderna för ny-, om- och tillbyggnader av kommunens lokaler ska användas för konstnärlig gestaltning. I linje med detta utlystes i samband med att ombyggnationen av Stora Södermalmshallen inleddes uppdraget att konstnärligt gestalta hallens fasad. I november stod det klart att uppdraget tilldelas Aleksandra Stratimirovic, och nu kan verket CIRKEL som kommer pryda hallens kortsida presenteras.

– Min intention med verket är att belysa vikten av kroppens rörelse och glädjen i att dela tid med vänner. Gestaltningen består av fem figurer som utför olika aktiviteter såsom innebandy, badminton, gymnastik och bollsport - alla vanliga aktiviteter i en idrottshall, säger konstnären Aleksandra Stratimirovic i ett pressmeddelande.

Verket består av vita figurer som skapar kontrast mot fasadens röda tegel, och är tänkt att symbolisera glädje, vänskap, gemenskap, motion, lek och nöje. Det kommer även ge byggnaden lite extra karaktär då en av figurerna håller en ljuscirkel som sträcker sig en bit ovanför taket.

– Det kommer bli en tjusig och välkomnande byggnad. Med en sån här konstnärlig gestaltning får hallen ett ordentligt lyft, säger kulturchef Maria Lobell. Utöver den konstnärliga gestaltningen görs en genomgripande renovering för att anpassa hallen, som byggdes 1962, till dagens behov. Bland annat blir hallen tillgänglighetsanpassad, det byggs nya omklädningsrum, förråd, kiosk och städutrymmen. CIRKEL förväntas monteras på fasaden i juni, och renoveringen av hallen beräknas vara färdig till höstterminen.

Text: Nicklas Remmegård

Johan Jansson Stiftelse delar ut stipendier till sarkomforskningen

Johan Jansson Stiftelse har vid en sammankomst den 25 januari vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg delat ut stipendier för 2023 på sammanlagt 750 000 kronor till följande forskare;

1. Christina Berger, Tumörortopedi, Sahlgrenska. Långtidsuppföljning av megaproteser efter genomgången sarkomkirurgi.

2. Peter Bergh, överläkare; Tumörortopedi, Sahlgrenska. Utvärdering av kirurgisk behandling av angiosarkom.

3. Wilma Canfjorden, cancercentrum, Sahlgrenska.The impact of deregulated SWI/SNF subunits in cancer.

4. Anna Gustafsson, cancercentrum, Sahlgrenska. Profiling cellular heterogeneity in FET sarcomas using spatial transkriptomics.

5. Peter Micaller, doktorand; Cancer-

centrum, Sahlgrenska. Two-tailed PCR for detection of fusion oncgenes in fluid samples.

6. Malin Linden, doktorand; Cancercentrum, Sahlgrenska. Impact of FET oncoproteins in SWI/SNF chromatin remodelling complexes in sarcoma.

7. David Wennergren, överläkare; Tumörortopedi, Sahlgrenska. Vilka faktorer påverkar prognosen vid perifera/sekundära chondrosarcom.

8. Tobias Österlund, doktorand, Cancercentrum, Göteborgs universitet. Identification of patient-specific mutations in sarcoma using NGS.

Utdelningar och gåvor har bidragit till att Johan Jansson Stiftelse under de år Stiftelsen funnits delat ut 15,5 miljoner kronor till forskning. Ett varmt tack till alla bidragsgivare.

19
Bilder: Kristinehamns Kommun
4

Gammal kärlek rostar aldrig,

Chevrolet Suburban

89 år

Att gammal är äldst bevisas av Chevrolet Suburban. Modellen introducerades redan 1935 och trots sina 89 år på nacken känns suven piggare än någonsin. Designmässigt har Suburban gjort en resa som saknar motstycke, men en sak är säker – amerikanaren bjussar på samma generösa innerutrymmen. Numera färdas upp till nio resenärer utmärkt i den ombonade kupén med bra bensträckarmöjligheter och bekvämligheter som digitala skärmar på nackstöden. Chevrolet Suburban är måhända äldst i gemet, men bju-

Mini Cooper

63 år

1952 slog British Motor Corporation upp sina portar och sju år senare skapade Alec Issigonis hysteri med sin rullande hundkoja. Men det var först 1961 som trimmade Cooper dök upp med sin tvärställda bensinfyra på 55 hästkrafter. Släktskapet med dagens modell går inte att missa eftersom retrodesignen lever vidare och likaså har den stora ovala tillika mittplacerade hastighetsmätaren förvandlats till en digital oledskärm på 9,4-tum. Nya Mini Cooper E är som namnet antyder elektrisk och därmed tar britterna den legendomsusade småbilen in i framtiden.

Morgan 4/4 (Plus Four)

88 år

Anrika Morgan Motor Company började sin bana med att tillverka trehjulingar 1910 och tjugosex år senare rullade britterna ut sin första fyrhjuliga sportvagn vid namn 4/4. Modellnamnet stod inte helt otippat för 4-hjul och 4-cylindrar. Alla modeller från 1936 till 2018 baserades på ett stålchassi med bladfjädring, vilket bibehölls i stort sett oförändrat under hela produktionsgången. Fortfarande tillverkar familjeföretaget i fjärde generation sina sportvagnar på den engelska landsbygden och Plus Four väcker liv i glansdagarna från förr. Designen är underbart klassisk men under aluminiumkarossen är allt hypermodernt.

Porsche 911

61 år

Porsche 911 är en rullande ikon som förfinats med varsam hand alltsedan premiären 1963. Men under ytan har tiden inte stått stilla utan snarare rullat på i blixtsnabbt tempo. Modellen skulle egentligen ha döpts till 901 men efter en namntvist med Peugeot så ändrades det helt sonika till 911. Därefter har succéerna avlöst varandra under mer än sextio år och tyskarna är nu inne på den åttonde generationen. Men det är faktiskt inte bara grundformen som är sig lik - även drivlinelösningen med en rumpmonterad boxermotor har fått hänga med under alla år.

Ford F-serie

76 år

Att jänkarna har fått smak för flaklivet är Ford F-series förtjänst eller kanske förlust om du är miljövän. Modellen lanserades redan 1948 och har sedan slutet av sjuttiotalet hållit ett järngrepp om titeln som USA:s mest sålda bilmodell. Mycket vatten har runnit under Detroitflodens broar sedan dess och fjorton generationer senare är pickupen populärare än någonsin. Därmed rullar den amerikanska drömmen vidare trots det faktum att nya F-150 inte bara erbjuds med den omåttligt populära V8-motorn på fem liter utan även eldrift. Den senare är dock svårsåld ”in the land of freedom”.

Ford Mustang

60 år

När Ford släppte ut sin första Mustang från paddocken i Dearborn 1964 blev det en omedelbar succé. Sedan dess har aveln på den ikoniska muskulösa springaren fortsatt i exakt sextio år och hela tiden med den genetiska sportbilskoden i behåll. Mustangen har dessutom medverkat i över 500 filmer och är en av de mest omsjungna bilarna genom tiderna. Vad är det då som är så speciellt med bilmodellen? Bakom ratten på femte generationen är det inte svårt att fatta ”galoppen”. Det handlar om att tämja en vilding med extremt hög svansföring.

20 KRISTINEHAMN

Det finns bilmodeller som närmast är rullande institutioner och borde få medalj för sina oförtröttliga insatser i generation efter generation. Åldermannen i gänget heter Chevrolet Suburban och firar snart nittio år i lång och trogen tjänst. Du kanske saknar vissa namnkunniga ikoner men vi presenterar enbart bilmodellerna som varit i kontinuerlig produktion alltsedan starten. Därmed sållas agnarna från vetet och kvar är tio modeller som tillsammans har 709 års spetskompetens.

eller?

Toyota Land Cruiser

73 år

Det sägs att varenda avkrok på moder jord haft besök av en Land Cruiser och med tanke på att över elva miljoner exemplar sålts världen över de senaste 73 åren så är det säkert sant. Den första ”landkryssaren” såg dagens ljus 1951 och allt sedan dess har Toyotan tjänat mänskligheten i många olika skepnader. Nu väntar nya äventyr tillsammans med åttonde generationen men givetvis snackar vi fortfarande om ett stryktåligt rambygge med minst sagt välbeprövad teknik. Egenskaper som uppskattas mer än någonsin när man kör genom obefolkade områden där närmsta märkesverkstad ligger en flygresa bort.

Toyota Corolla

71 år

Amerikanska presidentvalet är en komplicerad och långdragen process, men det amerikanska sportvagnsvalet har alltid varit lätt. Corvette är ett riktigt muskelknippe som lirar i högsta divisionen på alla punkter förutom en - priset! Jänkarna kallar fenomenet för ”most bang for the buck” eller ”mest fart för stålarna”. Muskelbilen föddes den 17 januari 1953 och nu är det således åttonde generationen gillt. Senaste nyheten är Corvette E-Ray och jänkaren skapar feta rubriker på hemmaplan då den klassiska V8:an även fått draghjälp av en främre elmotor.

58 år

Sistaplatsen knips av världens mest sålda bilmodell - Toyota Corolla. Den populära folkbilen lanserades 1966 och har sedan dess existerat i många olika skepnader. Sedan, kombi, halvkombi, coupé och faktiskt även cabriolet. Själva namnet betyder liten krona på latin och som kronan på verket slog Corolla självaste Volkswagen Beetle som världens mest sålda bil 2007. Nu är man inne på den tolfte generationen och totalt har japanerna krängt över 50 miljoner exemplar. Visste du förresten att en ny Corolla säljs var 36:e sekund? Det innebär att under tiden du läste hela detta reportage såldes ytterligare cirka femton bilar.

70 år

Mercedes siktade mot stjärnorna när man presenterade 300 SL på bilsalongen i New York 1954 och besökarna tappade hakan när dörrkonstruktionen demonstrerades. Bilen hade ett väldigt komplext rörramschassi, vilket ledde till extremt djupa dörrtrösklar. Tyskarnas lösning blev att placera dörrupphängningen i taket och därmed blev smeknamnet måsvingen. Sjuttio år senare fortsätter modellserien att fascinera och lämpligt nog är det sjunde generationen som just nu rullar ut från drömfabriken i Bremen. Vet du förresten vad SL står för? Rätt svar är ”Sport Leicht eller ”Sportigt Lätt”.

Funderar ni på att byta bil?

Gå in på

www.mnytt.se

och ta del av ett antal intressanta biltester!

DINA SOMMARDÄCK KÖPER DU HÄR!

• Vi reparerar och servar alla bilmärken!

• Vi utför hjulinställning!

• Vi är certifierade på AC-service och AC-reparationer!

21 MOTORNYTT
BIL AB AUKTORISERAD BILSKROT Silovägen 3, Karlskoga • Tel. 0586-310 31 • www.bjuhrsbilab.se VI ÄR EN CERTIFIERAD BILSKROT – HÄMTNING AV SKROTBILAR INOM KARLSKOGA/DEGERFORS OMRÅDET
BJUHRS
sommaren!
Dags att fixa din AC inför
Chevrolet Corvette Mercedes SL
5

Smartast i klassen?

Palma – Mallorca Smart fick inte någon rivstart i livet utan snarare ett rejält motorstopp. Företaget var millimeter från att bli ihågkommen som den största bilfloppen genom tiderna men räddningen blev Mercedes. 1998 klev tyskarna in som majoritetsägare men åkturen har varit skumpig genom årens lopp. Mercedes har därför inlett ett samarbete med kinesiska Geely och resultatet är nya #3. Vad sägs om en jättesmart familjebil?

Bilindustrin präglas av allt fler oheliga allianser och i fallet Smart innebär det tysk-kinesiska samarbetet att Mercedes står för designen och Geely för tekniken. Således har nya Smart #3 en form som påminner om det tyska ursprunget medan plattformen är samma som hos bland annat Volvo EX30. En kombination som resulterat i en snygg bil med överraskande goda egenskaper.

Kockarnas kamp

Man brukar säga ju fler kockar desto sämre soppa och i fallet Smart har kökspersonalen avlöst varandra. Historien började på åttiotalet med att Volkswagen och klocktillverkaren Swatch skulle bygga en citybil tillsammans, vilket slutade i katastrof. Mercedes tog över ansvaret för menyn och tyskarna blandade in ingredienser från såväl Mitsubishi som Renault – ändå uteblev smaksensationen. Den här gången har man lärt sig läxan och har två ansvariga vid spisen med tydligt avgränsade ansvarsområden. Om vi börjar med formgivningen så är nya Smart #3 förvillande lik Mercedes EQE SUV och det är ett gott betyg. I den futuristiska inredningen förmedlar också de stora runda luftutblåsen en omisskännlig doft från det tyska kö-

ket. Däremot har den 12,8 tum stora pekskärmen och övriga interiördetaljer en alldeles egen karaktär. Man sitter dessutom riktigt bra såväl fram som bak.

Smart smakresa

Smart #3 erbjuds i fem olika anrättningar varav inroparen heter Pro och kan bli din för 429900 kronor. Vi börjar dock provkörningen från den rakt motsatta änden - med dyraste varianten som kostar 554900. Brabus-modellen bjuder på en hisnande körupplevelse med sina 428 elektriska hästkrafter och fyrhjulsdriften gör att däcken biter sig fast i asfalten längs serpentinvägarna på Mallorca. Visst är det underhållande men inte särskilt smart i långa loppet. Grundmotorn på 272 hästar i kombination med bakhjulsdrift är ett betydligt vettigare köp och det går utmärkt att få till glada svansviftningar även här. Färden noll till hundra km/h rullar på 5,8 sekunder i stället för 3,7 och batteriet på 66 kilowattimmar klarar 45,5 mil jämfört med värstingens 41,5. Smarts nykomponerade meny är däremot inte närproducerad utan tillverkningen sker i Kina. Bon appétit!

Text: Willy Priske och Johannes Gardelöf / © CNP AB. Foto: CNP AB

22 KRISTINEHAMN MOTORNYTT

Tekniska data

Elmotor Max effekt 272 hk. Max vridmoment 343 Nm

Batteri NCM-batteri på 66 kWh. Laddeffekt 22 kW AC / 150 kW DC

Kraftöverföring Motorn bak, bakhjulsdrift. Fast reduktionsutväxling

Fjädring Fram: fjäderben med undre triangellänk. Bak: multilänkaxel.

Styrning Elservo. Vändcirkel 11,0 meter.

Bromsar Skivor fram och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt (cm/kg) Axelavstånd 279, längd 440, bredd 184, höjd 156. Tjänstevikt 1 810. Släpvagnsvikt 1 600 kg.

Prestanda Toppfart 180 km/h. Acceleration 0-100 km/h 5,8 sek.

Förbrukning/Miljö 16,3 kWh/100 km blandad körning. Räckvidd 455 km (WLTP).

Pris 509 900 kronor

+ Plus... - Minus...

Delar plattform med Volvo EX30

Rymlig och flexibel interiör

Bra köregenskaper

Dragvikten

Liten frunk á 15 liter

Vägljud från däcken

När topplocket ryker

Cape Coral – USA Plötsligt hörs en skällande hund och innan jag hinner vända mig om har bestens käkar tagit ett stabilt grepp om min hand. Nyårslöftet om att försöka minska på användningen av hästkrafter till förmån för apostlahästarna har tagit en ände med förskräckelse. På akuten i Cape Coral sys min såriga hand ihop och där får jag även tips om hur man gör promenaden hundsäker. ”Om man nu är så dum att man lämnar bilen hemma” för att citera läkaren.

Vi följer rekommendationen och kör till första bästa ”säkerhetsbutik” för att kolla utbudet. Här har man en hel arsenal med hjälpmedel mot aggressiva varelser på såväl två som fyra ben. Läkaren tipsade mig om en pepparspray som amerikanska brevbärare använt sedan 1966 och den finns från läppstiftstorlek till jättebehållare som närmast påminner om brandsläckare. Allt är tillåtet - det är ju USA!

00 www.automekanik.se

Pepparspray för en hundring verkar som ett bra köp. Men killen bakom disken, vältatuerad och med en Trumpmössa på huvudet, avråder å det bestämdaste. Förvånad frågar jag varför? ”Om du sprayar mig i ögonen blir jag förbannad och därmed är risken stor att jag drar fram pistolen och skjuter dig direkt. Sprayer gör bara konflikter värre och borde förbjudas”. Det låter som han har egen erfarenhet, men det är inte läge att fråga… Försäljaren tar mig i stället vidare till en avdelning med hjälpmedel för att göra bilresan säkrare. Nej, det handlar inte om självklara prylar som reservdunkar och bogserlinor. Här snackar vi om att förse bilen med en hel vapenarsenal för att överleva aggressiva förare eller ”roadrage” som fenomenet heter i staterna. Det är valår i USA och i takt med att den politiska temperaturen närmar sig kokpunkten har ilskan även smittat av sig på landets bilister. Amerikanare har mer än gärna politiska dekaler på sina bilar som tydligt visar vilken presidentkandidat dom stödjer: Biden eller Trump. Håller du inte med och lägger dig på tutan kan det räcka för att man ska få en puffra upptryckt i nyllet. Därför rekommenderar försäljaren mig att ha minst ett

skjutvapen i bilen - men allra helst två. Ett placerat under framsätet och det andra som backup i handskfacket. Han demonstrerar på bästa säljmanér några nyligen inbytta, lätt begagnade, pistoler och frågar om jag vill provskjuta. Hans personliga rekommendation är en Sig Sauer eller Glock - båda prissänkta eftersom det är fjolårsmodeller. Det låter som om vi diskuterar en bilaffär och när säljaren märker att jag tvekar prutar han ytterligare. Vi är nu nere på samma pengar som man får betala för en full tank bensin i Sverige. Jag tackar dock vänligen men bestämt nej till erbjudandet med kommentaren att det finns redan mer än tillräckligt med vapen ute på dom amerikanska gatorna. Försäljaren blänger ilsket på mig och skakar på huvudet. När jag till sist investerar i en visselpipa som med lite tur lyckas skrämma en förrymd Chihuahua får jag skynda mig ut från butiken. Nu är det bara en tidsfråga innan topplocket ryker på säljaren vars keps bär budskapet ”God, Gun and Trump”.

23 MOTORNYTT
USA-korrespondent / © CNP AB .bilteknikab.se .bilteknikab.se 732 Bilteknik Pr Telefon 0586-728 732 Karlstadsvägen
Carl-Ingemar Perstad, CNP: s
44. Kristinehamn • Tel. 0550-180
KRÖNIKA
Aero-serien
–skönare
SERVAR OCH SÄLJER
0550-810 11
Nya
Smartare luft/luftvärmepumpar
vardag året runt VI
ÄVEN ANDRA MÄRKEN! Tel.
Karlstadsvägen 46, Kristinehamn. www.klimatvvs.se

AudiA3Sportback30TFSI

Proline,AttractionEuro

Årsmodell:2019,Mil:4100, Bensin,A3,Färg:Svart 183000kr

DaciaDuster1.5dCiEDC

LimitedEditionBlack Shadow

Årsmodell:2017,Mil:15600, Diesel,Duster,Färg:Svart 119000kr

KiaOptima1.7VGTDCT GT-LineEuro6

Årsmodell:2017,Mil:10400, Diesel,Optima,Färg:Blå 179000kr

KymcoAgility1500.15CVT 11hk

Årsmodell:2016,Mil:2500, Bensin,Agility,Färg: Flerfärgad 16000kr

MitsubishiSpaceStar1.2 CVTEuro6automat

Årsmodell:2022,Mil:2100, Bensin,SpaceStar,Färg:Vit 147000kr

HyundaiKonaHybrid1.6 DCTEuro6

Årsmodell:2024,Hybridel/ bensin,Kona,Färg:Grå 387500kr

HyundaiBayon1.2MPi Euro6

Årsmodell:2022,Mil:1950, Bensin,Bayon,Färg:Svart 175000kr

HyundaiIONIQPlug-in1.6+ 8.9kWhDCTEuro6

Årsmodell:2019,Mil:11900, Hybridel/bensin,IONIQ, Färg:Vit 205000k

Begagnadebilar

Hyundaii201.2MPiEuro6

Årsmodell:2022,Mil:2250, Bensin,i20,Färg:Blå 164000kr

Mercedes-BenzVito116cdi 4x42,89g-tronic

Årsmodell:2021,Mil:6100, Diesel,Vito,Färg:Silver 529000kr

Stefan 055039380

Janne 055039382

Johannes 055039383

HyundaiKristinehamn. Stationsgatan 6,68130

Verkstad/reservd. Mån-fre 7-12,13-16

Verkstad0550-39386

Reservd.0550-39385

Biluth.0550-39383

www.carab.com

Kristinehamn.Tlf. 0550-15980,info@carab.com

Öppettider Mån-fre:09.00 –18.00

Lörd: 10.00–14.00.

Med reservation för eventuella andringar

Hantverkare Entreprenörer GUIDEN

TILL

I ÖSTRA VÄRMLAND

www.allcleaning.se

Vi har städgaranti –vi åtgärdar det kunden inte är nöjd med!

Janet Johansson 0735-642 642 janet@allcleaning.se

Huvudkontor: Storgatan 31, Kil Kontor: Bortägovägen 3, Kristinehamn

VI UTFÖR:

Vi har mer än 30-års erfarenhet inom städbranschen! Välkommen att boka konsultation, så går vi igenom dina önskemål!

• HEMSTÄD

• STORSTÄD

• FLYTTSTÄD

• BYGGSTÄD

• FÖNSTERPUTS

i Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors och Karlstad.

Staket ¡ Grindar ¡ Galler ¡ Glasstaket ¡ Handledare ¡ Trappräcken ¡ Smidesdekorationer ¡ Balkongräcken ¡ Fönstergaller ¡ Gallergrindar ¡ Inkrypningsskydd m.m till både privat och offentlig miljö.

VI TILLVERKAR EFTER DINA ÖNSKEMÅL!

Välkommen

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR VATTENPUMPANLÄGGNINGAR

Fast pris & VATTENGARANTI!

5 tums vattenbrunnar!

BRUNNSBORRNING OCH ENERGIBORRNING

FJUGESTA: 0585-313 33

Fredrik mob: 070-674 71 56 lekebergsbrunnsborrning@hotmail.com www.lekebergsborr.se

Hur har du det med din sommarstuga om vintern?

Jag kan spara energi och pengar åt dig!

Veta mer:

www.optab.se/alvi

www.optab.se/alvi

Tel: 076-406 41 63 0586-333 64

Veta mer: mnytt.se/2020/06/24/alvikapar-elkostnaderna/

tfn: 076-406 41 63

GPS AB

Galler Plåt Smide

4, Karlskoga. Tel. 0586-343 59, 070-557 66 04

KalleGustafsson: 070-3389461

kalle@lekeberg elektriska.se

Jour: 070-3389462

www.lekebergelektriska.se

Artikel i mnytt: mnytt.se/2022/08/26/radikaltsankt-elforbrukning-med-alvi/ www.solkraft.info

26 KRISTINEHAMN
rent hem och tid över till annat är det många som önskar!
Ett
Besök oss gärna på vår hemsida: www.gpsgaller.se till Hangarvägen
30ÅRSPRODUKTOCHEFFEKTGARANTI Glas/Glas-paneler utveckladeiSchweiz ochtillverkadeiTyskland 4
019-143000

Cyklar, Svenskt Tenn och mycket annat på årets antikmässa

Första helgen i mars, parallellt med Allt för Sjöns första helg, arrangerades Antikmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. Med över 150 utställare och ett gediget scenprogram fanns mycket att se –och kanske rentav fynd att göra – för den antikintresserade.

Årets mässa hade temat Dåtid, nutid och framtid – Antikmässan genom tiderna, och utöver alla de antikhandlare och andra som visade upp sig och sitt utbud visades två specialutställningar under mässan. Dels utställningen Cykeln genom tiderna där den tidigare Antikrundanprofilen Peter Pluntky visade upp historiska cyklar ur sin egen samling och du som besökare fick chansen att lära dig mer om detta fordons historia. Pluntky höll under mässans gång även ett dagligt scenföredrag på ämnet för den som ville veta mer.

Med anledning av att Firma Svenskt Tenn under 2024 firar sitt hundraårsjubileum arrangerade Antikmässan även en hyllningsutställning med föremål från firmans långa historia. Flertalet av föremålen i utställningen var äldre föremål som inte varit i produktion på många år, och där visades allt från

tennföremål till möbler och tygmönster, många av dem ovanliga. Även denna utställning kompletterades med scenföreläsningar där Svenskt Tennexperten Jenny von Platen, som varit med och skapat utställningen, berättade om företagets historia från att det startades av Estrid Eriksson fram till i dag och om de föremål som visades i utställningen.

I mässhallen var det som vanligt fullt av såväl besökare som föremål, och många var de antikviteter som fick ett nytt hem under helgen. I år gjorde man även en extra satsning på byggnadsvård varför flera av de främsta hantverkarna inom området fanns på plats för att inspirera, svara på frågor och låta besökarna själva prova på byggnadsvård.

Text: Nicklas Remmegård. Foto: Angelica Liljenroth/Stockholmsmässan

27 MÄSSA

Kryssa & vinn! Skicka in lösningarna senast den 15 april till: Marknad & Media, Box 195, 691 24 Karlskoga. Märk kuvertet: ”Värmlandskrysset”. Lycka till! Bland de rätta svaren drar vi tre vinnare som får var sin dubbeltrisslott.

SUDOKU

Bland de rätta svaren drar vi tre vinnare som får var sin dubbeltrisslott.

Gör så här: Fyll i de gula rutorna genom att leta på och skriva av motsvarande rutor som finns utspridda i tidningen.

Fyll sedan i siffror i de övriga rutorna så att samtliga siffror 1 till 9 finns en enda gång på varje vågrät och varje lodrät rad, liksom i alla de nio fälten om 3 x 3 rutor.

Skriv sedan av de fem siffrorna i det grönkantade fältet nertill och skicka till oss.

Senast den 15 april vill vi ha din lösning. Via e-post till: sudoku@marknadmedia.se.

Eller per post till: Marknad & Media AB, Box 195, 691 24 Karlskoga. Märkes med ”Sudoku”. Kom ihåg att uppge namn och postadress.

Vinnarna i Värmlandskrysset februari 2024

De tre först öppnade rätta lösningarna vann en dubbeltrisslott. Vi gratulerar vinnarna som får vinsten hemskickad med posten. Grattis!

1. Gun Hävert, Degerfors

2. Britt Martinsson, Karlstad

3. Yvonne Ericson, Karlskoga

Vinnarna i SUDOKU februari 2024

De tre först öppnade rätta lösningarna vann en dubbeltrisslott. Vi gratulerar vinnarna som får vinsten hemskickad med posten. Grattis!

1. Eivor Sundén Bäck, Filipstad

2. Lars Larsson, Kristinehamn

3. Monica Richardsson, Storfors

28 VÄRMLANDSKRYSSET / SUDOKU
VÄRMLANDSKRYSSET
Namn: ............................................................................................................................................ Adress: ........................................................................................................................................... Postadress: ...................................................................................................................................... 2 3 4 5 7 9 6 8 1 7 1 9 8 4 6 3 5 2 8 5 6 1 3 2 9 7 4 1 7 5 6 2 8 4 9 3 6 9 3 4 5 1 8 2 7 4 8 2 3 9 7 1 6 5 9 2 1 7 8 3 5 4 6 5 6 7 9 1 4 2 3 8 3 4 8 2 6 5 7 1 9 3 1 2 5 8 3 4 8 7 5 1 4 4 9 7 4 5 8 2 9 5 7 8 1 2

SÄLJES

GITARR

Svart stål-strängad westerngitarr, Jack&Danny brothers i fint skick.

Pris 450:-

Tel. 070 3149947

FOTOSKRIVARE

Canon Pixma MP260

Pris 500:-

Tel. 070-331 07 70

DÄCK

4 sommardäck på alu-fälg.

205/55 passar Renault Megan. 2 däck med 3mm samt 2 med 1mm mönsterdjup.

Pris 100:-

Tel. 070-314 99 47

SKRIVARE

Multifuktionskrivare HP nevy 7640

Pris 100:-

Tel. 0706-19 55 19

TECKNAD FILM

7 VHS tecknade filmer

Pris 70:-

Tel. 0706-19 55 19

MOBILTELEFON

Huawei v6 2019 ram 2,0 modell MRDLXI Emuiversionen 9,10.

Pris 100:-.

Tel. 0706195519

DISNEYKLASSIKER

24 VHS Disneyklassiker

Pris 500kr

Tel. 0706195519

TAKBOX

Svart takbox biltema.

Pris 400:Tel. 070 -331 07 70

CYKEL Pojkcykel 20 tum Target Mountain för en 6-8-åring. Mkt bra skick.

Pris 450:Tel. 0550 - 190 23

KOMPRESSOR

Biab på hjul. Effekt 260 l/min. Motor 7,5 hk. Tank 250 liter.

Pris 3.000:-

Tel. 072 - 734 37 02

STENGODSURNA

Rörstrand märkt RS (Roland Sinnemark) 70/150. H24, B30.

Pris 700:Tel. 073 - 683 68 27 (Kga)

GITARR akustisk Oscar Schmidt. Ny. Pris 1.100:Tel. 070 - 550 40 33

VÄSKOR M.M.

bl a MK pris 100:- Plånböcker nya pris 50:-. Bijouterier pris 25:- Barbie pris 100:- USAtavlor pris 50:- Kläder pris 25:Sagoböcker pris 30:- Antik lampa, trälåda pris 120:-/st.

Tel. 070 - 679 54 06

FRIMÄRKEN

Postfriska. Nya, Häften. Märkta med Sverigebrev. Portovärde 18:- Pris 9:-/ frimärke

Tel. 076 - 148 20 55

VI HJÄLPER ER MED ALLA SLAGS TRANSPORTLÖSNINGAR!

• Bohagsflytt/Packning/ Packa upp

• Företagsflytt/Kontorsflytt

• Magasinering

• Flyttstädning

• Expressbud/distribution

SKINNJACKA

Äkta. "Petroff".Mörkbrun. Stl. XL.Varmfodrad. Oanvänd.

Pris 350:Tel. 0586 - 151 20 eller 070 - 622 01 74

För tumörforskning och cancerskadade, tar tacksamt emot bidrag.

Plusgiro: 90 00 46 - 4

Bankgiro: 5221 - 0366 swish 1239000464

HEMSIDA: www.jj-stiftelse.org

▪Flyttransporter

▪Trädgårdsarbete

▪Bortforslingavskräp

▪Fönstertvätt

▪Städningm.m

Tel:072-9178065

Tel:072-9053276

Vi köper även dödsbo, hela eller delar av hem. Tel. 072 – 529 00 18 bengans.alltjanst@hotmail.com

GRATISANNONSERING

När du städar vinden eller källaren, passa på att annonsera här helt GRATIS! (OBS!! Ej motorfordon/djur. Endast för privatpers. Tänk på att sätta ut pris)

ANNONSTEXT (texta TYDLIGT). OBS! Endast ett objekt i varje annons och högst 15 ord. Telefon:

Kupongen insändes till: Marknad & Media AB, Box 195, 691 24 Karlskoga.

OBS! Märk kuvertet med ”Marknadsplats östra Värmland!”

Annonserna för Marknadplats i mars behöver vi ha senast 15/4.

Maila gärna annonsen på: annons@marknadmedia.se

Bilverkstad med över 30 års erfarenhet av service och reparationer på alla bilmärken.

1:a Industrigatan 5 B, Kristinehamn. Tel. 0550 -180 20 www.bilservice-kristinehamn.se

VÄLKOMMEN TILL FURUBERGS GUMMI

• Allbilverkstad • AC-service • Nyckeltillverkning

Furubergs Gummi

Tel. 0586-512 21

Maskinvägen 17, Karlskoga

KARLSKOGA BILSKROT AB

Auktoriserad bilskrot. Lämna din skrotbil på rätt plats!

LÄMNA DIN SKROTBIL TILL OSS – FÅ 2000 kr.

Vi hämtar och betalar 1200 kr!

Vi reparerar inte bilar och säljer inte delar.

OBS! Vi är inte på plats. Ring/mejla för att boka tid för hämtning, lämning eller besök. Tel. tider: Mån-Tor 10-16, Fre 10-13, Lör-Sön Stängt.

( Foto publiceras vid mån av plats, endast digitala bilder till mejladress. )

VI KÖPER DIN SKROTBIL!

www.karlskogabilskrot.se

Hejarvägen 6, Karlskoga · Tel 0586 - 380 10 · info@karlskogabilskrot.se

29 MARKNADSPLATS ÖSTRA VÄRMLAND
SÄLJES BORTSKÄNKES BYTES KÖPES

Vardagsdesign som håller

Med inspiration från den utställning av vardagsdesign på Kristinehamns Konstmuseum du kan läsa om på annan plats i tidningen tittar vi i denna månads auktionskoll närmre på just sådana bruks- och vardagsföremål, varav flera går att se på nämnda utställning.

Den skandinaviska vardagsdesign som under 1900-talet kom att fira triumfer med sin kombination av funktionalitet, kvalitet, ekonomi och, inte minst, att sakerna var vackra att se på kan sägas ha sin grund i Gregor Paulssons 1919

slutet av 60-talet. En uppsättning med koppar, fat, skålar och tallrikar – totalt 29 delar –klubbades häromåret för 2000 kronor hos Gripenbergs.

Skålen Margrethe i design av Sigvard Bernadotte och Acton Bjørn för Rosti lanserades redan 1954 och blev snabbt en klassiker som funnits i otaliga svenska hem och tillverkats i miljoner exemplar. Den är fortfarande i produktion men dyker då och då upp på auktion. Dessa tre i orange klubbades för 200 kronor hos Lysekils Auktionsbyrå.

och konstnärer ska samarbeta med fabrikerna för att på så sätt producera stora volymer av funktionella, högkvalitativa och vackra vardagsföremål som skulle vara tillgängliga för alla. Det var tankar som var inspirerade av Ellen Key och som i någon mån förebådade den funkis som skulle slå igenom ungefär

ett decennium senare (Paulsson var för övrigt en av de drivande krafterna bakom Stockholmsutställningen 1930 där funkisen fick sitt definitiva genombrott i Sverige).

De idéer Gregor Paulsson fört fram smälte samman med funktionalismen, folkhemsbygget och utveckling av nya material, vilket drev fram en utveckling där framstående formgivare skapade bruksföremål av hög kvalitet som genom massproduktion blev tillgängliga för alla. Det är föremål många av oss känner igen och har använt. Vissa av föremålen som formgavs då finns i

Sigvard Bernadottes rostfria kaffepanna för Moderna Kök syns förhållandevis ofta på nätauktionerna och brukar gå för omkring 300 kronor. Denna klubbades för 350 hos Gomér & Andersson.

Innan plasten tog över var pressglas det dominerande materialet för föremål som behövde vara genomskinliga och robusta, som exempelvis lådor för förvaring i kylskåp. Detta par från Electrolux kostade 300 kronor hos Gomér & Andersson.

Text: Nicklas Remmegård Foto: Respektive auktionshus via auctionet.com

Carl-Arne Bregers vattenkanna för Gustavsberg har blivit en svensk designklassiker som trots att den har 65 år på nacken ännu signalerar modernitet och djärvhet. Brukar vara eftertraktad och brukar gå för mellan 5001500 kronor beroende på skick. Denna landade på 1300 kronor hos Stockholms Auktionsverk för ett år se-

Askkoppen Kulan ritades av Gunnar Larson och tillverkades i flera olika färger. Även om behovet av askkoppar har minskat i takt med att allt färre röker dyker den då och då upp på auktioner och loppisar, säljs som regel för ett par hundralappar. Det här paret i tidstypiskt 70-talsorange klubbades för 300 kronor hos Lysekils Auktionsbyrå.

produktion än i dag, andra har blivit åtråvärda designklassiker och några är så vanliga och självklara att vi knappt ens tänker på dem som genomtänkt designade föremål.

Det är föremål som sällan betingar några svindlande belopp på auktioner och loppisar, så det är inget du blir rik på som säljare, men ger dig chansen till riktigt fina fynd som köpare. För många av föremålen håller lika bra både i form och funktion i dag som när de lanserades.

Konservöppnaren Röda Clara är en klassiker många av oss använt. Den ritades av Sigvard Bernadotte och tillverkades av NilsJohan, och kom namnet till trots i fler färger än rött. Dessa fyra, varav två i originalförpackning, såldes på Laholms Auktionskammare för 610 kronor i somras.

Kastrull från Skultuna och stekpanna från Husqvarna som tillsammans gick för 400 kronor hos Gästriklands Auktionskammare. Kastrullen är troligtvis ur serien Party ritad av Pierre Forssell.

Bestickserien Thebe i design av Folke Arström för Gense lanserades första gången 1944 och blev en stor försäljningssuccé. Det är fortsatt efterfrågat och produktionen togs upp igen i samband med 70-årsjubileet 2014. Priserna på auktion varierar beroende på antal delar och vilka delar som finns med. Från några hundralappar till några tusen. Denna uppsättning för tio personer samt smörknivar, smörhundar, soppslev och istång gick för 5500 kronor hos Formstad Auktioner nu i januari.

30 AUKTIONSKOLLEN
Auktionskollen
2

Välkommentill Lanthandelnpå stan!

Butikenmedde unika,goda,hållbara &lokalaprodukterna!

STORTUTBUD AVDELIKATESSER: Viltkött,körv, must,godis,saft,sylt,ost,senap,kryddorm.m.

guld och silver utan att kolla med oss!

TRADITIONELLA AUKTIONER PÅ NÄTET!

Aukti på söndag

ÖPPETTIDER: Mån - Tors kl. 15-18

Patrik 070-269 59 34 • Marina 070-374 84 87

www.karlskogaauktionsverk.se

PRYLGALEN? SAMLARE? FYNDLETARE? DÅ MÅSTE DU BESÖKA OSS!

•Påvårbutiksytapå hela1500 kvm,hittar dualltochlitetill!

•Köperhela-ellerdelar avhem.

•Ävenmagasinering.

ÖPPET:Mån-Fre.10-18

Lör.10-15•Sön.10-14

Bodalsvägen5,68143Kristinehamn

VidMcDonaldskorsetiKristinehamn

Nygatan 3, Hagatorget, Karlstad tel. 054-10 00 75 www.karlstadpantbank.se Sälj inte

Nya prylar från olika säljare inkommer varje vecka! Massor av Vinyl. Öppet 5 dagar/veckan 650:-/

...Hyr loppisplats även du, till fast pris.

Öppettider: Tis 10-16. Ons 10-18. Tors-fre 10-16. Lör. 10-13. Sö-mån stängt. Carls Åbyvägen 2. Karlskoga. Tel. 076-393 23 34

ditt
MÅNAD
•INLÄMNING •VÄRDERING •HEMBESÖK
Nya öppettider Tis 12-18 Ons 12-18 Tor 12-18 Lör 9-13 Stråvägen 24
44 00 • karlskoga@pmu.se Gåvomottagning mån 8-16 tis-tor 8-18 fre 8-16 lör 9-13
71 Hovslagargatan2C, Kristinehamn. ÖPPETTIDER: Ons-fre 10–18 Lörd 10–15
Tel.0550-82806 johan@fyndboa.se www.fyndboa.se Myntannons
0586-20
Tel.070-21992

FÖRSÄSONGSKAMPANJ PÅUTEMÖBLER!

20-50% PÅALLAUTEMÖBLER!

*Gällerendastlagervaror. GällerejGrythyttan.

Välkommenhem!

SvenskaHem.Degerfors-Karlskoga. Karlskogavägen.Tel.0586-49999.

Vard:09.00-18.00.Lörd:10.00-14.00.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.