IMA03-2020

Page 1

www.imaintain.info

03 20 ZEVENTIENDE JAARGANG – LOSSE VERKOOPPRIJS € 19,-

ONDERHOUD IN CORONATIJD VRAAGT OM SLIMME INTERVENTIES Omslag los IMA 3-2020.indd 1

21-04-20 17:27 21/04/2020 17:00


iMaintain 2020 SC

HR

IJF

NU

IN

SC

DUDOK HUIS - TATA STEEL | VELSEN-NOORD | 18 SEPTEMBER

O HET SCHADUWPARLEMENT VAN ONDERHOUD Onderhoud is niet een woord dat vaak voorkomt in de troonrede of wordt uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen. Daarom vindt het iMaintain platform het hoog tijd om een eigen Schaduwparlement van Onderhoud op te richten. Op de derde vrijdag van september dienen verschillende schaduwkamerleden moties, wetswijzigingen en begrotingsvoorstellen in die de staat van de Nederlandse assets moeten versterken. Zowel in de infrastructuur als in de industrie. Debatteer en stem met ons mee op vrijdag 18 september bij Tata Steel in IJmuiden!

Verkiezing Techniekheld 2020 De uitdaging is duidelijk: industrie en infrastructuur hebben technici nodig om de boel draaiende te houden en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Denk aan de energietransitie en het creĂŤren van economische stabiliteit. Dat kan alleen als de jongere generatie geĂŻnspireerd raakt om in de techniek te werken. Daarom zijn er voorbeelden nodig. Techniekhelden dus. Heb jij een collega die verschil maakt en jongeren kan inspireren? Meld hem of haar dan aan!

Initiatiefnemer:

Partners:

www.imaintain2020.nl Omslag los IMA 3-2020.indd 2 IMA A Cover.indd 2

21-04-20 17:27


INHOUD 3

08 Coronacrisis lakmoesproef voor asset management Waternet Corine Hoogenbosch, afdelingshoofd Onderhouden Technische Installaties bij Waternet, ziet dat de eerder ingezette verschuiving naar asset management in crisistijd overeind blijft. ‘We blijven het geplande onderhoud uitvoeren. Soms gaat dat nu juist makkelijker.’

12 Onderhoud in coronatijd vraagt om slimme interventies Waar de één zijn shutdown uitstelt, denkt de ander na over het naar voren halen van onderhoud. Altijd staat de persoonlijke veiligheid en gezondheid voorop. Met creativiteit en ondersteuning van informatie- en communicatietechnologie kunnen asset owners de integriteit van hun installaties blijven borgen.

14 Optimaliseren onderhoudsintervallen door out-of-the-box denken Energieleverancier Engie heeft in Nederland zeven zogenoemde STEGS (stoom- en gasturbinecentrales). ‘De laatste jaren hebben we de onderhoudsintervallen aanzienlijk kunnen optimaliseren, zonder verhoogde veiligheidsrisico’s’, zegt plantmanager Harry Talen.

En verder 05 COMMENTAAR 06 ACTUEEL 17 SCHADUWPARLEMENT IMAINTAIN 2020: ‘OVERHEID MOET KLANT WORDEN VAN START-UPS’ 18 STILLEGGEN HEEFT OOK FINANCIËLE CONSEQUENTIES

22 MAINTENANCE MANAGER: ONDERHOUD EEN GEZICHT GEVEN BINNEN EEN BLIKFABRIEK 26 ONDERHOUDSPROJECTEN 30 TECHNIEKHELD: ‘JE KAN DOOR BLIJVEN GROEIEN IN ELEKTROTECHNIEK’

03

iMaintain 20

IMA B Inhoud.indd 3

21/04/2020 16:36


ADOPTEER EEN PUP ADOPTEER EEN PUP Arbeidsbemiddeling voor Ingenieurs

Wij brengen technische professionals en industriële opdrachtgevers bij elkaar.

ADOPTEER EEN PUP EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN HELPWWW.ADOPTEEREENPUP.NL ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

Meer weten? Neem contact met ons op! sabdetachering.nl | 0251 – 26 72 72

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

iMaintain

geeft nog meer waarde voor uw geld Meer nieuws dan ooit • • • • • • •

Actuele berichtgeving over de gehele onderhoudssector Alle productinnovaties overzichtelijk bij elkaar Volledig evenementenoverzicht Online catalogi met producten en diensten Multimediale bedrijfspresentaties Tweewekelijkse nieuwsbrief Volg de status van nieuwe projecten en uitbreidingen in de projectendatabase

iMaintain-abonnees krijgen meer • De nieuwste iMaintain staat een week voor verschijnen online • Abonnees krijgen toegang tot alle eerder verschenen artikelen • U kunt naar aanleiding van uw abonnement ook besluiten om bedrijfslid van het iMaintain platform te worden. Hierbij krijgt u onder andere voor twee personen toegang tot het jaarcongres iMaintain. Meer weten? Kijk op www.imaintain.info/bedrijfslidmaatschap

Ga direct naar imaintain.info/abonneren en blijf iedereen voor IMA Advertenties.indd 4 IMA_half_liggend.indd 1

21/04/2020 16:38 13-12-17 12:44


COMMENTAAR 5

We will maintain We hebben even een polletje opgezet. Wat is reden genoeg om een geplande onderhoudsstop toch te beginnen? Bijna iedereen die meedeed aan de poll zag meerdere redenen om een geplande turnaround toch te beginnen in tijden van corona. De meest aangeklikte: Om stilstand te voorkomen door falen van apparatuur of verbod door bevoegd gezag. Maar misschien nog opvallender: Niemand zag voldoende reden om onderhoudsstops onder de strenge coronamaatregelen niet door te laten gaan. Toegegeven, de enquête is niet van voor naar achter gevalideerd. Het was een respons van zeventig mensen tijdens onze eerste digitale talkshow Industrielinqs LIVE. Dat het onderwerp leeft, is duidelijk. Meer dan 250 inschrijvers. Na vijf weken intelligente lockdown lijkt de onderhoudssector onverschrokken. Misschien wel meer dan ooit. Ze lijkt veel meer te voelen voor de Shell- dan voor de Gunvor-lijn. De eerste heeft zoveel extra maatregelen getroffen, dat een grote stop op Pernis vanaf half april toch doorgaat. De tweede durft het toch niet aan. Gevolg: de overheid heeft de Gunvor-raffinaderij in de Rotterdamse haven stilgelegd. Burgemeester Aboutaleb maakt het Shell-scenario mogelijk. In een brief stelt hij dat groot onderhoud, ondanks dat het niet onder de vastgestelde vitale processen valt, toch moet gebeuren. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) wil onder strenge voorwaarden een uitzondering maken voor onder andere turnarounds. Wel moet de gezondheid van werknemers en die van contractors worden gewaarborgd, met de nodige onderbouwing. Ook op social media lijkt het vertrouwen groot. Een paar reacties uit een debatje op Linkedin: ‘De meeste bedrijven waarvoor een groot onderhoud van toepassing is, hebben al ervaring met complexe chemische gevaren. Het aanpassen van de HSE-plannen aan dit biologische gevaar is geen sinecure, maar goed haalbaar. Bout gesteld denk ik dat het minder lastig is dan chemische gevaren als bijvoorbeeld H2S.’ Als reactie daarop een HSE-vertegenwoordiger van een asset owner: ‘Het is inderdaad ‘gewoon’ een extra risico. H2S-maatregelen kennen we al ‘vijftig jaar’ en de Covid19maatregelen zijn nog nieuw. Maar worden daardoor niet minder serieus genomen.’ Alom lijkt er voldoende respect voor het virus, maar de mensen van het onderhoud laten zich niet gemakkelijk uit het veld slaan. Alsof er een luid ‘We will maintain’ schalt. Toch wil ik er nog luider aan toevoegen: ‘Stay safe!’

COMMERCIEEL MANAGER

Janet Robben 020 3122 085 janet@industrielinqs.nl NUMMER 3 - 2020

UITGAVE VAN

Industrielinqs pers en platform Gedempt Hamerkanaal 155 1021 KP Amsterdam

MEDEWERKERS

Monique Harmsen, Broer de Boer, Joost Boers, David van Baarle, Evi Husson

LAY-OUT

Bureau OMA BV, Wehl

COVER

Adobestock

UITGEVER EN HOOFDREDACTIE Wim Raaijen 020 3122 081 wim.raaijen@industrielinqs.nl

EINDREDACTIE

Miriam Rook 020 3122 086 Liesbeth Schipper 020 3122 083 redactie@industrielinqs.nl

REDACTIE

Dagmar Aarts 020 3122 084 redactie@industrielinqs.nl

TRAFFIC

Breg Schoen 020 3122 088 abonnementen@industrielinqs.nl

ADVERTENTIEVERKOOP

Jetvertising www.jetvertising.nl Rob Koppenol

rob@jetvertising.nl | 070 3990 000

Arthur Middendorp

arthur@jetvertising.nl | 070 3990 000

DRUKWERK

PreVision Graphic Solutions

ABONNEMENTEN (EXCL. BTW) Nederland/België € 105,Introductie NL/B 25% € 78,50 Overig buitenland € 131,Losse verkoopprijs € 19,Studenten € 43,Proefabonnement 3 mnd € 30,50

Wim Raaijen Reageren? Via mail: wim@industrielinqs.nl of via Twitter : @wimraaijen

OPZEGGEN

Dit magazine hanteert de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Proef- en kennismakingsabonnementen worden niet automatisch verlengd en stoppen na het aantal aangegeven nummers. Opzeggen en wijzigen kan via abonnementen@industrielinqs.nl, per post of per telefoon. De opzegtermijn is acht weken voor het einde van uw abonnementsperiode. Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door ons is ontvangen. Als u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement. Overige vragen kunt u stellen via abonnementen@industrielinqs.nl of neem telefonisch contact met ons op via 020 312 20 88.

INDUSTRIELINQS PERS EN PLATFORM

Prijswijzigingen voorbehouden. ISSN: 2211-6826 © Industrielinqs pers en platform BV Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de uitgever.

Papier binnenwerk: PAPER & BOARD MADE OF

AGRI-WASTE WWW.PAPERWISE.EU

Papier omslag:

Gedempt Hamerkanaal 155 1021 KP Amsterdam 020 3122 088 abonnementen@industrielinqs.nl

03

iMaintain 20

IMA C Commentaar Wim.indd 5

21/04/2020 16:37


6 ACTUEEL

De grootschalige werkzaamheden aan de A10 Noord en A8 gaan ondanks de coronamaatregelen vooralsnog door als gepland. Het gaat om kritieke infrastructuur die draaiende moet worden gehouden, stelt Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat moet de twee belangrijke verkeersaders aan de noordkant van Amsterdam gedurende meerdere weken in één richting afsluiten. Dat is nodig om nieuw asfalt aan te brengen, voegen te vervangen en de afvoer van regenwater te verbeteren. Dit groot onderhoud aan wegen is ongeveer eens in de vijftien jaar nodig als gevolg van slijtage aan de asfaltlaag. De A10 Noord pakt Rijkswaterstaat in beide richtingen aan en de A8 alleen richting Amsterdam. Vanaf 3 juli start het groot onderhoud en het werk duurt tot 11 augustus. De grootschalige werkzaamheden zijn in de zomer gepland, omdat het dan relatief rustig is op deze wegen. Ook is zoveel mogelijk rekening gehouden met andere werkzaamheden en evenementen. De twee richtingen van de A10 Noord worden na elkaar aangepakt, maar overlappen deels met de afsluiting van de A8.

Reuzentransformatoren ontsluiten zonne- en windparken Nieuwe wind- en zonneparken bezorgen netbeheerders een groot probleem. De netcapaciteit is namelijk niet berekend op dergelijke spanningspieken. Liander kwam in het Gelderse Ulft met een tijdelijke oplossing: de installatie van twee reuzentransformatoren met ieder een vermogen van 40 megavolt Ampère. Nu kunnen de kabels worden aanleggen. Als alle werkzaamheden afgerond zijn, kunnen nieuwe windparken direct op het station worden aangesloten.

Gunvor stelt onderhoudsstop uit

De turnaround van Borealis Plastomers op Chemelot is zo goed als afgerond. Toen de coronamaatregelen van kracht werden, was de stop al begonnen. Omdat de fabriek plastomeren produceert voor onder andere medische toepassingen, is alles in het werk gesteld om de turnaround zo snel mogelijk af te ronden. De gezondheid van de medewerkers was daarbij natuurlijk een extra punt van aandacht. Bij de stop waren vijfhonderd medewerkers betrokken, maar dat aantal liep gaandeweg snel terug, liet Borealis weten. Er is tijdens de turnaround maximaal ingezet op de gebruikelijke RIVMmaatregelen. Maar ook praktische zaken zijn aangepast. Zo werd de lunch als pakket uitgedeeld. Ook is het aantal werkplekken en kleedruimtes uitgebreid.

03 20 iMaintain

IMA D Actueel.indd 6

Dunea en Rijnland gaan nog meer samenwerken om het beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen te optimaliseren. De werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van ruim 250 kilometer aan persleidingen komt bij Dunea te liggen. De samenwerking biedt voordelen voor beide partijen, waarbij water de verbindende factor is. Dunea en Rijnland werken al langer samen op het gebied van procesautomatisering, fysieke beveiliging en noodvoorraadbeheer. En sinds december 2019 levert Dunea materiaal en mankracht om de leidingen van Rijnland te repareren tijdens storingen. Dankzij de goede ervaringen wordt de samenwerking nu uitgebreid. Dunea gaat voortaan ter plaatse een storing oplossen, samen met het calamiteitenteam van Rijnland en een aannemer. ‘Deze overeenkomst is een logische vervolgstap omdat wij met ruim vijfduizend kilometer aan ondergrondse infrastructuur specialisten zijn in dergelijk onderhoud’, stelt Wim Drossaert, directeur van Dunea.

Aboutaleb: vrijstelling groot onderhoud mogelijk in Rijnmond Groot onderhoud valt niet onder vitale processen onder de huidige coronamaatregelen. Toch wil de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) onder strenge voorwaarden een uitzondering maken voor onder andere turnarounds. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in een brief aan directies van productiebedrijven in de regio. Daarmee wil de burgemeester een uitzondering maken op de noodverordening die hij als voorzitter van de VRR op 30 maart afkondigde. Bedrijven kunnen een ontheffing of vrijstelling aanvragen zodat geplande grote onderhoudsprojecten door kunnen gaan. Bedrijven die een ontheffing willen hebben, moeten wel inzichtelijk maken welke maatregelen ze treffen om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook moeten ze aangeven hoe ze de gezondheid van de werknemers waarborgen. Daarnaast moeten ze specifieke afspraken maken met de externe opdrachtnemers, die normaal gesproken in grote getalen aanwezig zijn bij grote onderhoudsprojecten. En ten slotte moeten ze een goed plan hebben over hoe ze het tijdelijk onderkomen van externe opdrachtnemers regelen.

FOTO: FRANS BERKELAAR

Borealis kan na grote stop fabrieken weer opstarten

Dunea neemt onderhoud persleidingen Rijnland over

FOTO: PEXELS

De turnaround van de raffinaderij van Gunvor in de Europoort gaat niet door als gevolg van de coronacrisis. De raffinaderij blijft voorlopig buiten bedrijf. Gunvor verwacht dat de verplichte pauze zeker zes maanden duurt. In maart liet het bedrijf weten: ‘De onvoorspelbare verspreiding van COVID-19 in combinatie met diverse voorschriften en strikte veiligheidsmaatregelen hebben geresulteerd in een situatie die het onmogelijk maakt om het origineel geplande werk uit te voeren. Op dit moment zijn de demobilisatieprocedures van start gegaan.’

FOTO: RWS / HARRY VAN REEKEN

Gepland groot onderhoud A10 Noord en A8 gaat door

BEDRIJVENNIEUWS

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

21/04/2020 16:49


ACTUEEL 7

FOTO: SHELL

Shell neemt extra maatregelen bij onderhoudsstop Pernis Half april is de geplande onderhoudsstop bij Shell Pernis begonnen. Tijdens de onderhoudsstop werken ongeveer vijftienhonderd mensen extra op het terrein. Om dat in goede banen te leiden, heeft Shell samen met aannemers extra maatregelen getroffen. In het plan om de werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren, heeft Shell de richtlijnen van het RIVM verwerkt. Dit houdt onder andere in dat mensen op 1,5 meter afstand van elkaar werken. Waar dat niet mogelijk is, wordt gewerkt met gelaatsschermen en andere beschermende middelen. Daarnaast heeft Shell een analyse gemaakt van plaatsen waar veel medewerkers bij elkaar komen, zoals in kantines en rookruimtes. Om ook daar 1,5 meter afstand te kunnen handhaven, zijn bijvoorbeeld de lunchruimtes anders ingericht en de pauzes en schema’s in tijd gespreid. Verder wordt er in vaste kleine teams gewerkt om het coronavirus geen kans te geven zich breed te verspreiden. Ook heeft Shell de toegang tot de fabriek sterk beperkt. Op die manier wil het bedrijf het aantal aanwezige medewerkers per moment zo laag mogelijk houden. Dankzij de verspreiding van werkzaamheden heeft Shell het aantal medewerkers op de site bijna kunnen halveren. Shell Pernis vervangt tijdens de stop onder andere convectiebanken. Deze zijn onderdeel van de fornuizen en warmen bijvoorbeeld de nafta op tijdens het productieproces. De nieuwe convectiebanken zijn efficiënter en technisch verbeterd. Ze realiseren dezelfde warmteoverdracht als de oude, maar verbruiken minder energie.

FOTO: SCHIPHOL

Slim onderhoud op stil Schiphol Nu op Schiphol op veel plekken geen reizigers komen, biedt dat de luchthaven alle kansen om onderhoud te plegen. Zowel in de vertrek- en aankomsthallen als bij de landingsbanen is onderhoud naar voren gehaald. Onderhoud is op Schiphol een ongoing process. Als de luchthaven volledig in gebruik is, gebeurt dat vooral in de nachtelijke uren. Dan is het rustig en geeft het de minste overlast. Ook doet de luchthaven veel werkzaamheden in fasen omdat soms niet alles af is voordat er weer veel reizigers zijn. Maar door de stilte hoeft Schiphol daar even geen rekening mee te houden. In Vertrek en Aankomst 3 verving de onderhoudsploeg de afsluiter van de drinkwaterleiding. Een grote en normaal best ingewikkelde klus. Maar nu er weinig reizigers zijn, was dit het juiste moment. Ook werkt de luchthaven aan het uitbreiden van het aantal security lanes in vertrekhal 4 en zetten men extra balies neer voor paspoortcontrole in Vertrek 3. Maar er gebeurt ook heel veel onderhoud op IT-gebied. Van software-updates tot het plaatsen van schermen en het uitrollen van het glasvezelnetwerk. De onderhoudsmedewerkers van Schiphol maken van de gelegenheid gebruik om het landingsterrein onderhanden te nemen. Maar ook de toegangswegen rondom kunnen nu eindelijk worden aangepakt. Vooral wegwerkzaamheden komen eigenlijk nooit goed uit. En al helemaal niet als het om de drukste toegangsweg gaat. Die loopt vanaf de afslag Schiphol op de A4 naar de vertrekhallen. Toch moet de onderhoudsploeg ook daar af en toe het wegdek bijwerken. Om reizigers zo min mogelijk overlast te geven, was hiervoor na veel gepuzzel een gefaseerde planning opgesteld. Die is inmiddels overboord, want de luchthaven kan praktisch alle werkzaamheden in de komende weken versneld uitvoeren. Veiligheid staat op Schiphol altijd voorop en ook nu. Bij alle werkzaamheden is op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen werken een belangrijke basisvoorwaarde. Als dat niet kan, verschuift de luchthaven het werk naar een moment waarop dat wel mogelijk is.

BEDRIJVENNIEUWS Vervangen van spoorstaven Schipholtunnel vervroegd De spoorstaven in de Schipholtunnel zijn eerder dan gepland vervangen nu er vanwege het coronavirus minder treinen rijden. In totaal is 7,3 kilometer aan spoorstaven vervangen. Sommigen stammen al uit de jaren zeventig, anderen uit de jaren negentig. Uit routinecontroles bleek dat de staven sneller versleten dan aanvankelijk gedacht. Het vervangen van spoorstaven heeft een behoorlijke impact op het treinverkeer. Het plan was, dat de werkzaamheden zouden worden uitgespreid over 2020. Een deel zou zelfs pas in 2021 kunnen plaatsvinden. De laatste periode is het aantal reizigers met meer dan 85 procent afgenomen. Dienstregelingen zijn daarom aangepast. Hierdoor zijn sommige stukken spoor gemakkelijker buiten gebruik te houden. Omdat de tunnelbuis nu langere tijd buiten gebruik kon worden gesteld, is begin april bijna al het werk in één keer gedaan.

Onderhoud dankzij steiger De cv-installatie van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Prinsenhof bleek zijn levensduur bereikt te hebben. WZH en Unica hebben samen gekeken naar een passende oplossing voor het vervangen van de installatie. Een oplossing die geen hinder mocht geven aan het zorgpersoneel en de bewoners én zorgde voor een veilige situatie van de monteurs door het naleven van de RIVM maatregelen. In plaats van door de voordeur zijn de monteurs met gepaste afstand via de parkeerplaats, met een opgebouwde steiger, het ketelhuis ingegaan. Unica zorgde ervoor dat een deel van de oude installatie met een noodoplossing kon blijven draaien. Het andere deel is met een vrachtwagenkraan naar buiten getild en vervangen voor een duurzaam en toekomstbestendig alternatief.

uw mailbox? Al het nineuvoworsoninze nieuwsbrief op

iMaintain.info!

Meld u aa

03

iMaintain 20

IMA D Actueel.indd 7

21/04/2020 16:49


8 INTERVIEW

Coronacrisis lakmoesproef voor asset management Waternet

Corine Hoogenbosch, afdelingshoofd Onderhouden Technische Installaties bij Waternet: ‘Het vergt leiderschap om collega’s op afstand in nieuwe werkwijzen te begeleiden, te motiveren en te inspireren om het werk zo goed als mogelijk gedaan te krijgen.’

03 20 iMaintain

IMA H Hoofdinterview.indd 8

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

21/04/2020 16:52


INTERVIEW 9

De coronacrisis raakt iedereen. Ook Waternet moet zich aanpassen om ervoor te zorgen dat de eerste levensbehoefte, drinkwater, sanitatie en schoon en veilig oppervlaktewater beschikbaar blijft. Corine Hoogenbosch, afdelingshoofd Onderhouden Technische Installaties, ziet dat de eerder ingezette verschuiving naar asset management in crisistijd overeind blijft. ‘We weten nu beter welke risico’s er gepaard gaan met het uitstellen van onderhoud, dus blijven we het geplande onderhoud uitvoeren. Soms gaat dat juist gemakkelijker omdat er minder verkeer op straat is.’

David van Baarle

FOTO’S: WATERNET/CORINE HOOGENBOSCH

Ze ziet er fris en vitaal uit op de webcam, toch blijft Corine Hoogenbosch bewust thuis. Net als bijvoorbeeld de contractmanagers, onderhoudspecialisten en werkvoorbereiders. ‘Wie geen fysieke taken uitvoert, kan veilig vanuit thuis inloggen en daar zijn werk uitvoeren’, zegt Hoogenbosch. ‘Werkorders kunnen we digitaal versturen, zodat ook de technici in het veld en de contractors weten waar ze aan toe zijn.’ Het managementteam begint de dag met digitale dagstarts en probeert in ieder geval twee à drie uur per week live aanwezig te zijn. ‘Zo houden we samen op een nieuwe manier zoveel mogelijk controle over de assets die ons drinkwater zuiveren, rioolwater verwerken en het watersysteem regelen.’

Doorgaan De overweging om door te gaan, is bewust genomen. ‘Onze eerste reactie was om alleen nog maar storingen te

verhelpen’, zegt Hoogenbosch. ‘Maar in lijn met de intelligente lockdown besloten we vanuit het oogpunt van integraal asset management ook het preventief onderhoud door te laten gaan. Als we nu beslissen gepland onderhoud uit te stellen, is er een kans dat we bij een droge zomer dit preventieve onderhoud bijvoorbeeld op de drinkwaterzuiveringen niet meer kunnen inhalen. Dan kan de bedrijfszekerheid van de installatie teruglopen. Risico’s in de drinkwatervoorziening willen we te allen tijde voorkomen. Maar ook bij het zuiveren van afvalwater en het op peil houden van het oppervlaktewater willen we de risico’s beperken door de assets juist nu in goede conditie te houden.’ En dus gaan de onderhoudsprojecten zoveel als mogelijk door. Of het mogelijk is, hangt ook af van mogelijkheden bij de leveranciers. ‘We organiseren extra toezicht op de afgesproken regels en communiceren hierover met alle leveranciers. Als

Corine Hoogenbosch: ‘We willen de risico’s beperken door de assets juist nu in goede conditie te houden.’ 03

iMaintain 20

IMA H Hoofdinterview.indd 9

21/04/2020 16:52


10 INTERVIEW

publieke organisatie houden we ons strikt aan de RIVM-regels. Het management volgt nauwgezet de richtlijnen en vertaalt deze met ons crisisteam door naar passend beleid voor de verschillende organisatieonderdelen van ons bedrijf.’

Leiderschap Hoogenbosch ziet hier en daar zelfs voordelen van de intelligente lockdown. ‘We merken dat we het onderhoud aan de gemalen in de stad nu sneller uitvoeren omdat er veel minder verkeer op straat is. Ook maken we gebruik van deze situatie door juist nu de regenwaterkolken te reinigen. Deze kolken liggen in het wegdek en door dit nu op te pakken, veroorzaken we veel minder overlast in het verkeer. De kunst is nu om op basis van de richtlijnen en kennis de juiste passende keuzes te maken, zonder je te laten leiden door emotie. Het vergt leiderschap om collega’s op afstand in nieuwe werkwijzen te begeleiden, te motiveren en te inspireren om het werk zo goed als mogelijk gedaan te krijgen.’ De reactie op de crisis laat ook het persoonlijk leiderschap van de collega’s goed zien. ‘Het is echt mooi om in deze tijd de betrokkenheid en flexibiliteit van onze collega’s te ervaren. Het werk aan onze vitale assets gaat ook op een nieuwe wijze gewoon door.’ Deze wendbaarheid is nu en is de toekomst noodzakelijk voor de snel veranderende omgeving waarin Waternet opereert. ‘Het feit dat we deze beslissingen kunnen nemen op rationele en meer door data onderbouwde gronden, is een enorme winst. Dat traject zijn we een aantal jaren geleden ingegaan, maar we zijn nog lang niet klaar.’

Grote veranderingen Hoogenbosch is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het tweede- en derdelijns-onderhoud aan de technische objecten. ‘Dat betekent dat ik het onderhoud aan bijvoorbeeld leidingen en dijken aan andere experts overlaat. Tegelijkertijd is Waternet bezig met het uniformeren en continu verbeteren van het gehele onderhoudsproces. Voor dat traject ben ik wel verantwoordelijk voor de niet-technische objecten.’ Veranderende omstandigheden waren aanleiding om twee jaar geleden het roer om te gooien. Hoogenbosch: ‘Veel

technische assets bereiken een kritische leeftijd, waarbij in sommige gevallen de economische levensduur al overschreden is terwijl ze technisch nog prima functioneren. Het vergt wel een andere benadering om deze assets in conditie te houden. Bovendien zien we door klimaatverandering meer stress ontstaan in het watersysteem. We krijgen aan de ene kant meer te maken met wateroverlast door stortbuien, terwijl droge zomers juist tot watertekorten kunnen leiden.’ De druk op de assets neemt dus toe, terwijl de beschikbaarheid van technisch personeel afneemt. ‘Net als veel technische bedrijven kennen wij ook de problemen van vergrijzing en ontgroening. Op basis van de leeftijdsopbouw verwachten we dat zo’n 25 procent van de onderhoudsorganisatie binnen tien jaar uitstroomt. Daarmee verdwijnt twintig tot veertig jaar kennis. Het is nu zaak om de kennis die in die hoofden zit digitaal vast te leggen en op een slimme manier te ontsluiten. Als we deze uitdagingen met minder fysieke mankracht willen aangaan, moeten we vooral slimmer onderhoud uitvoeren. De nieuwe generatie kan veel beter omgaan met nieuwe media, dus willen we in de toekomst bijvoorbeeld gebruik gaan maken van virtual en augmented reality om onderhoudsinstructies voor installaties in 3D te visualiseren.’

Blokonderhoud De reikwijdte van de taken van Waternet zijn voor Nederland redelijk uniek. Doorgaans zijn waterschappen alleen verantwoordelijk voor rioolwaterzuivering en het beheer van oppervlaktewater. Het portfolio van Waternet omvat daarnaast ook nog de drinkwatervoorziening en riolering van Amsterdam en omstreken. Die diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden brengen in het onderhoud voordelen met zich mee. Hoogenbosch: ‘We proberen onze technici flexibeler in te zetten. In de basis verschillen de assets van een rioolwaterzuivering niet heel veel van een drinkwaterinstallatie of een sluis. Als we dezelfde groep op verschillende plekken kunnen inzetten, vergroot dat de slagkracht. Het mooie is dat het zwaartepunt van de drie taken verschuiven naar gelang het seizoen en de weersomstandigheden. Bij hevige regenval neemt de druk op de RWZI’s en sluizen bijvoorbeeld toe, terwijl bij droogte het zwaartepunt in de

installatie op de drinkwatervoorziening komt te liggen. We zijn gestart met multidisciplinaire ploegen die zogenaamd turnkey blokonderhoud uitvoeren. Zie het als een soort mini-turnaround waarbij we een gehele sluis of delen van waterzuiveringsinstallatie in een tijdsbestek van rond de twee weken aanpakken. Waar voorheen werktuigbouwers en elektrotechnici van onszelf of van de contractors hun taken apart uitvoerden, werken ze nu samen aan een onderhoudsproject. Dat maakt het werk een stuk doelmatiger en bovendien een stuk leuker. Tenminste, dat horen we van onze medewerkers én de dienstverleners.’

Change management De complexe assetorganisatie met drie kernverantwoordelijkheden gaat gepaard met een behoorlijke onderhoud en beheerorganisatie. Hoogenbosch: ‘Zo’n honderdveertig technici, planners en bijvoorbeeld contractmanagers zorgen dat de uiteenlopende assets in conditie blijven. En dan besteden we nog steeds zeventig procent van het onderhoud uit aan contractors. Uiteraard nemen we ook die mee in de verschuiving van een onderhoudsorganisatie naar een focus op asset management. Al met al zetten we met de verschuiving van technisch gedreven onderhoud naar datagedreven asset management een verandertraject in beweging dat zijn weerslag heeft in alle lagen van de organisatie. Dat betekent bijvoorbeeld een duidelijke knip tussen het dagelijkse maintenance management en maintenance engineering. Als je de hele dag bezig bent met het managen van storingen, gaat dat immers ten koste van root cause analyses van repeterende storingen of het maken van datagedreven beheersplannen.’ De kritische assets worden de komende tijd onderworpen aan een risico-analyse via FMECA-studies, terwijl de minder kritische technische installaties een soort reversed FMECA ondergaan. ‘We toetsten de bestaande onderhoudsroutines aan de reversed FMECA’s en zagen dat we op basis van jarenlange ervaring onbewust toch al veel goed uitvoerden. Door met digitaal ondersteunde FMECA’s te gaan werken, hopen we onderhoudsplannen sneller aan te kunnen passen aan de gevraagde onderhoudsniveau’s en de gevolgen voor de risico’s en financiën daarmee voorspelbaar te maken.’

03 20 iMaintain

IMA H Hoofdinterview.indd 10

21/04/2020 16:52


INTERVIEW 11

Beter communiceren Standaardisatie kan ook de efficiency vergroten. In procedures en werkprocessen, maar bijvoorbeeld ook in de artikelenbestanden en reserveonderdelen. Hoe meer uniformiteit je kunt bereiken in bijvoorbeeld het gebruik van pompen, hoe eenvoudiger het life cycle management wordt. ‘We zijn nu artikelenbestanden aan het aanleggen conform de ETIMstandaard om in ieder geval de artikelclassificatie uniform te krijgen. Zo krijgen we niet alleen zelf meer grip op spares en assets, maar kunnen we de uitvraag naar dienstverleners ook specifieker maken.’ Tegelijkertijd verandert de samenwerking met dienstverleners. Contracten die jarenlang min of meer ongewijzigd zijn verlengd of op de markt gezet, worden nu qua uitvraag kritisch onder de loep genomen. ‘We hebben hiervoor een onderhoudscontract managementteam opgericht, op voorwaarde dat ze zichzelf terugverdienden. Dat bleek inderdaad het geval. In het verleden werden nog wel eens inspecties en preventieve onderhoudsrondes gehouden die in retroperspectief niet altijd nodig waren. Nu we meer inzicht krijgen in storings- en faalgedrag, kunnen we veel gerichtere interventies uitvoeren. Een uitvoerder moet daar ook flexibeler mee kunnen omgaan en dus werken we meer met raamcontracten die meeveren met de snel veranderende marktomstandigheden en inzichten. Een groot voordeel is dat die manier van samenwerking beide partijen dwingt om beter te communiceren. We zien de contractwaardes dan ook verminderen, terwijl de kwaliteit toeneemt.’

Data De maintenance manager ziet met name op het gebied van datagedreven onderhoud een schat aan onontgonnen goud liggen. ‘We verzuipen bijna in de data, maar maken daar nog weinig gebruik van in het onderhoudsproces. Onze veldbesturingssystemen loggen storingen en we kunnen die koppelen aan de procescondities of externe omstandigheden. Om die data in ons voordeel te gebruiken en er waardevolle onderhoudsinformatie van te maken voor het EAM-systeem zetten we data-analisten in. We hebben nu nog teveel technische storingen die voor lief worden genomen als dagelijkse praktijk. Terwijl je een storing aan een pomp ook kunt voorkomen door aanpassingen in de

Pas als je de hele asset base in kaart hebt, zie je waar de blinde vlekken zitten en welke data ontbreekt.’

processen of door een ander soort pomp in te zetten. De meeste nieuwe pompen hebben al een debietmeter. Als het elektriciteitsverbruik toeneemt terwijl een pomp onderpresteert, neemt de kans op uitval toe. We hebben de afgelopen twee jaar nodig gehad om al dit soort zaken te inventariseren en zijn nog bezig de hele

asset base in kaart te brengen. Pas als je dat hebt gedaan, zie je waar de blinde vlekken zitten en welke data ontbreekt. Het heeft niet zoveel zin om extra sensoren in een bestaand technisch systeem in te bouwen als je de bestaande data nog niet gebruikt. Bovendien moeten we de sensoren ook weer onderhouden.’ ■

03

iMaintain 20

IMA H Hoofdinterview.indd 11

21/04/2020 16:52


12 CORONA

Onderhoud in coronatijd vraagt om slimme interventies De coronacrisis stelt de industrie voor een aantal dilemma’s. Waar de één zijn shutdown uitstelt vanwege het virus, denkt de ander na over het naar voren halen van onderhoudsactiviteiten. In alle gevallen staat de persoonlijke veiligheid en gezondheid voorop. Maar met een beetje creativiteit en ondersteuning van de informatie en communicatietechnologie kunnen de asset owners de integriteit van hun installaties blijven borgen.

David van Baarle

Industrielinqs Live Het was even schakelen, maar videoconferentie blijkt voor vele bedrijfstakken de redding. Zo organiseerde ook Industrielinqs (uitgever van iMaintain) voor het eerst de online talkshow Industrielinqs Live onder leiding van Wim Raaijen. Plantmanager van de RWE Eemscentrale Marinus Tabak en managing director Ann Geens van chemiebedrijf Ducor gaven een zeer intiem inkijkje in de dagelijkse praktijk van bedrijven die niet zomaar hun productie kunnen stoppen. Wouter van Gerwen van Bilfinger en Gerlof Sijnstra van Bureau Veritas brachten hun expertise in om alternatieven aan te reiken voor onderhoudsstops in coronatijd. Jan Peter Kruiger van MAAK coördineerde de vragen die het publiek via de chat stelde. Kijk op onze site www.imaintain.info of www.industrielinqs.nl voor nieuwe data en afleveringen!

03 20 iMaintain

IMA P Corona.indd 12

Net als veel managers werken ook Marinus Tabak en Ann Geens zoveel mogelijk thuis. De productie van de Eemscentrale en de chemische site van Ducor op het terrein van Huntsman gaan gewoon door. ‘We hebben helaas al een incident gehad’, zegt Marinus Tabak. ‘Een van onze medewerkers kwam terug van wintersport en bleek daar besmet te zijn geraakt met het virus. We hebben hem en zijn ploeg direct naar huis gestuurd en veertien dagen in quarantaine gezet. Gelukkig was verder niemand besmet en zowel de medewerker als zijn ploeg zijn inmiddels weer aan het werk.’ Het voorval laat wel zien hoe kwetsbaar de industrie is, ondanks alle genomen maatregelen. ‘Ook wij houden ons aan de RIVM-richtlijnen’, zegt Geens. ‘En dus houden we afstand, wassen handen en gebruiken zoveel mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar hoe veilig je ook op de site werkt, corona houdt niet op bij de bedrijfspoorten. Veel medewerkers worden met busjes gebracht. Die kunnen natuurlijk niet met tien man in één busje gaan zitten. We moeten elkaar dus continu scherp houden en als management ook laten zien dat we de veiligheidsmaatregelen serieus nemen. Wij zitten op een site met Amerikaanse aandeelhouders. Die zijn vaak wat voorzichtiger. Bij ons mag dan ook niemand het terrein op voordat zijn of haar temperatuur is opgenomen.’

jecten. De wettelijk verplichte keuringen zullen we moeten uitvoeren, andere strategische zaken kunnen we beter uitstellen. De Eemscentrale heeft bijvoorbeeld hele complexe machines waar ongeveer twee mensen maar verstand van hebben. Als ze hem dan open leggen en één begint te hoesten, heb je een probleem. Op het moment zijn kolen duurder dan gas en draait de centrale niet op volle toeren. Het is dan ook niet heel ongunstig om het onderhoud wat uit te smeren of uit te stellen.’ Tabak stuit ook op heel praktische problemen door de coronacrisis. Zo moeten Poolse steigerbouwers als ze naar huis gaan eerst twee weken in quarantaine. ‘Die ben je dus twee weken kwijt.’

Grote stop

Ageing assets

Voor RWE komt bij het dagelijkse werk om de centrale draaiende te houden nog een extra uitdaging. Tabak: ‘Iedere vier jaar moeten we een stop uitvoeren voor groot onderhoud en de verplichte keuringen aan de drukapparatuur. In mei zouden we twaalfhonderd man over de vloer krijgen. Maar dat is natuurlijk onder de huidige omstandigheden niet te managen. We gaan dat onderhoud dan ook een beetje uitsmeren en opknippen in deelpro-

Ducor kwam onlangs nog in het nieuws omdat het bedrijf werd aangeklaagd door de Plastic Soup Foundation. Die hadden plastic korrels in de haven gevonden. Geens dook meteen op de zaak en kwam erachter dat maar een klein deel van Ducor afkomstig was. Toch pakt ze het probleem aan, samen met collegakunststofproducenten. De Rotterdamse site draait inmiddels op een lagere capaciteit, omdat de vraag

Marinus Tabak, RWE

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

21/04/2020 16:54


CORONA 13

Uitstel Stops helemaal uitstellen lijkt nog niet nodig, maar kan op den duur wel noodzakelijk zijn. Gerlof Sijnstra, die vanuit Bureau Veritas de wettelijke keuringen uitvoert, ziet de nodige uitdagingen.

Met modulaire technieken hoef je een machine alleen maar Ann Geens, Ducor

stil te leggen om een offsite

Wouter van Gerwen, Bilfinger Tebodin

geproduceerde module te naar sommige kunststofproducten daalde dankzij de coronacrisis. ‘Net als veel bedrijven in Nederland heeft ook Ducor assets die rond de veertig jaar oud zijn. Ons groot onderhoud hebben we in 2018 al gehad en we zouden pas in 2024 verplicht weer uit bedrijf moeten. We denken er echter over een aantal van de ageing assets onder handen te gaan nemen nu ze toch stilstaan. Ook nu merken we dat we onderdeel van een keten zijn. Zowel aan de aanbod- als aan de vraagkant zien we dat de productie stagneert. We weten nog niet hoe lang de lockdown gaat duren, maar als we nog maar zeventig tot tachtig procent van de grondstoffen krijgen, lopen we tegen de kritische grens aan. We moeten onze onderhoudsstops in ieder geval goed timen, omdat we weer volop willen draaien zodra de crisis is afgewend. Je ziet nu wel dat stops langer duren vanwege de praktische beperkingen die een anderhalve meter afstand met zich meebrengt. Zo moeten mensen een ruimte verlaten om overleg te kunnen plegen.’ Ze vervolgt: ‘Bovendien kunnen we pas op het laatst beslissen of een onderhoudsstop al dan niet doorgaat. We weten immers niet van tevoren of we genoeg personeel beschikbaar hebben. Ducor heeft maar een kleine site, met honderd man vast personeel. We zijn voor een dergelijke stop afhankelijk van de ondersteuning van contractors. En als we bijvoorbeeld niet over de juiste externe utilities beschikken, kunnen we niet gecontroleerd stilvallen. Daarbij moeten we ook over voldoende reserveonderdelen kunnen beschikken. We zijn voor een aantal spares afhankelijk van Italiaanse leveranciers. Die levering komt met een langdurige lockdown in gevaar.’

vervangen.

‘Bedrijven kunnen een tot anderhalf jaar uitstel aanvragen voor de wettelijke keuringen aan hun hogedruksystemen. Bedrijven die vorig jaar uitstel hebben aangevraagd zouden dan voor juli hun inspecties moeten hebben gedaan. Daarna zouden ze officieel moeten worden stilgelegd. We hebben al overleg aangevraagd met de overheid om hier een verlenging te verlenen. Voorlopig geeft men echter voorrang aan het binnenhalen van mondkapjes.’ Uitstel zou volgens Sijnstra niet direct tot problemen leiden. ‘De machines die jaren goed draaiden zullen in zo’n periode niet ineens veel onveiliger zijn. Natuurlijk moet je daarna wel zo snel mogelijk alsnog alles openleggen, onderhouden en keuren. We stellen dan ook voor aan de overheid om soepeler met keuringen om te gaan en wel te verplichten, maar niet direct te handhaven.’

Gerlof Sijnstra, Bureau Veritas

Formule 1 Wouter van Gerwen van Bilfinger Tebodin ziet dat bedrijven voldoende mogelijkheden hebben om onderhoud uit te stellen dan wel slimmer inrichten. ‘Bedrijven moeten zich allereerst afvragen waarom ze een stop uitvoeren. Zijn het wettelijke verplichtingen of een noodzakelijke uitbreiding? Welke onderdelen van een stop zijn kritisch en welke kan je nog uitstellen? Ga ook bewust om met de tijd die een stop nodig heeft. Het grootste deel van de tijd van een stop wordt gebruikt om assets te laten afkoelen en weer op te warmen. Daar hoeven bijna geen mensen bij te zijn. Kijk vervolgens wat er echt nodig is om bijvoorbeeld het komende jaar veilig te draaien. Door kleine stops met kortere intervallen te plannen, spreid je de druk op de site.’ Van Gerwen trekt het vergelijk met de Formule 1: ‘Als er een pace car op de baan rijdt, gebruiken de teams die tijd om banden preventief te wisselen. Daardoor zijn ze voorbereid als iets onverwacht langer duurt. Bedrijven zouden deze teruggang in productie kunnen gebruiken voor kleine onderhoudsinterventies om klaar te zijn zodra de consumptie weer aantrekt.’ De techniek lijkt er klaar voor. Met industrie 4.0 en het internet of things houden bedrijven controle over hun assets zonder dat ze deze hoeven stil te leggen. ‘En met modulaire technieken hoef je een machine alleen maar stil te leggen om een offsite geproduceerde module te vervangen. Bedrijven kunnen hun fabriek inscannen waardoor ze veel virtueel kunnen produceren en voorbereiden. Onderhoudsstops worden dan inbouwacties.’ ■ Kijk de hele aflevering terug via: https://youtu.be/J02ycxUS6gU

03

iMaintain 20

IMA P Corona.indd 13

21/04/2020 16:54


14 ASSET MANAGEMENT

Optimaliseren onderhoudsintervallen door out-of-the-box denken Energieleverancier Engie heeft in Nederland zeven zogenoemde STEGS (stoom- en gasturbinecentrales), verdeeld over de locaties Eemshaven en Lelystad. ‘De laatste jaren hebben we de onderhoudsintervallen aanzienlijk kunnen optimaliseren, zonder verhoogde veiligheidsrisico’s’, zegt plantmanager Harry Talen, verantwoordelijk voor deze zeven units.

Evi Husson

‘Veiligheid is prioriteit nummer één, zowel voor onze mensen als voor het voortbestaan van de elektriciteitscentrales. Dat is altijd zo geweest en dat blijft ook altijd zo. Tegelijkertijd zoeken we voortdurend mogelijkheden om onze bedrijfsvoering slimmer aan te pakken.’ In eerste instantie was dit uit urgentie. ‘Door de moeilijke marktsituatie van een aantal jaar geleden hadden we de keuze om onze fabrieken te sluiten of om met innovatie en andere methodieken de centrales rendabeler te maken. We kozen voor dit laatste.’

Kennis Bij het zoeken naar verbetermogelijkheden zijn twee aspecten erg belangrijk, stelt Talen. ‘Je moet out-of-the-box durven te denken en buiten bestaande denkkaders durven te treden. Daarnaast is kennis heel belangrijk. We beschikken over Laborelec, een expertise- en onderzoekscentrum in technologie met betrekking tot elektrische energie en een Europese groep experts met ontzettend veel specifieke vakkennis

Corona Het coronavirus zorgt ervoor dat heel de wereld op z’n kop staat. Talen: ‘We zijn de afgelopen tijd in een achtbaan beland, zowel zakelijk als privé. Ook in deze moeilijke periode moeten we erop toezien dat de processen geruisloos blijven draaien. Onze hoogste prioriteit is niet onderhoud, maar business contingency. Ons productieproces moeten we altijd kunnen voortzetten waarbij we erop toezien dat de operators en monteurs die aan het werk zijn, het werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. De nodige afstand - minimaal anderhalve meter – moet altijd worden bewaard. Dit vergt enige aanpassing in protocollen en procedures. Aangezien de kans groter is dat iemand thuis besmet geraakt door het virus, is het van cruciaal belang dat er op het werk geen besmettingskans is. Grote groepen die tegelijkertijd aan het werk zijn, zoals bij onderhoudswerkzaamheden is even niet aan de orde. Ook het laten invliegen van een expert uit een ander land is niet mogelijk wat eveneens een impact heeft. Uiteindelijk hebben de maatregelen ook impact op de opbrengsten en heeft corona een enorme impact op wereldeconomie. We zitten nu in een crisis waar alles draait om gezondheid, maar ook wanneer we dit virus onder controle hebben zal het nog enige tijd duren vooraleer de economie hiervan is hersteld.’

03 20 iMaintain

IMA N uitstel.indd 14

over onze processen en onderdelen van de gasturbines. Deze kennis kun je inzetten om het onderhoud te verbeteren. Zo hebben we een aantal machines met een hoge staat van dienst. Wat we hebben gemerkt, is dat het onderhoud aan deze machines nog steeds op dezelfde manier werd uitgevoerd als bij aanschaf. Terwijl er gedurende twee decennia kennis en ervaring is opgebouwd om tot nieuwe inzichten te kunnen komen. Onze experts hebben veel studies gedaan en testen uitgevoerd om na te gaan waar verbeteringen mogelijk waren. Denk bijvoorbeeld aan destructief onderzoek op onderdelen die we in het verleden uit machines hebben gehaald. In sommige gevallen bleek meer en in andere gevallen minder onderhoud de beste aanpak.’

Ander materiaal Ook het gebruik van ander materiaal leidde tot betere onderhoudsresultaten. ‘In gasturbines zijn vooral de schoepen het kritische onderdeel dat bepaalt wanneer je een onderhoudsstop moet inplannen. De coatinglagen op de schoepen kunnen na enige tijd puntjes vertonen die mogelijk kunnen afbreken. Wanneer deze puntjes worden geconstateerd, moet je een onderhoudsplan opstellen. Dit om te voorkomen dat die puntjes zich uitbreiden zodat kleine delen van de schoepen afbreken en in de machine terechtkomen wat kan leiden tot grotere technische schade. We hebben daarom meer borescope-inspecties (inspecties met camera’s aan touwtjes die je in de machine laat zakken, red.) ingevoerd om sneller onregelmatigheden te kunnen detecteren. Ook is het gebruikte materiaal onder de loep genomen. Zo heeft een nieuwe coating ervoor gezorgd dat er minder snel slijtage ontstaat.’

Studie Gebruikmaken van een nieuwe coating gaat niet zomaar. ‘Het begint met gron-

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

21/04/2020 16:53


FOTO’S: ADOBESTOCK

ASSET MANAGEMENT 15

dige studies door onze experts. Wanneer uit de resultaten blijkt dat met een nieuw soort coating of materiaal verbetering mogelijk is, wordt vervolgens beroep gedaan op de OEM’er die dit materiaal levert. Ook onze verzekeraar verwacht dit en wil een bevestiging dat veranderingen ook door de OEM’er worden gedragen. In de praktijk komt het bij ons regelmatig voor dat we bij OEM’ers aankloppen met specifieke vragen: ‘De markt vraagt om deze innovatie in de gasturbines, kunnen jullie ons helpen om een oplossing te vinden voor dit probleem?’ Denk aan het goedkoper, sneller of geleidelijker op- en afschakelen. We vragen de OEM’er dan of ze een specifiek product kunnen leveren dat dit mogelijk maakt.’

lijk ook Laborolec de opdracht krijgen om uitvoerig te onderzoeken wat de positieve gevolgen op onze processen of op het onderhoud kunnen zijn. Aan de hand van een nagebouwd model, een simulatie of door destructief kan worden bepaald of er voldoende vertrouwen is in de voorgestelde innovatie. Blijkt het een meerwaarde te bieden met voldoende rendabiliteit, dan gaan we vervolgens in gesprek over de aankoop en implementatie.’

Harry Talen (Engie): ‘Zelf kennis verzamelen en inzicht meenemen in de gesprekken zodat je goed beslagen te ijs komt, is belangrijk.’

Samenwerken op kennisniveau Niet alleen Engie, maar ook OEM’ers zelf komen soms met verbeterideeën. ‘Hun innovaties implementeren we evenmin zomaar. We willen eerst zelf tot op de bodem de innovatie kunnen begrijpen waarna onze Europese experts en moge-

Tot de beste uitkomst kom je door goed samen te werken. ‘We hebben in principe altijd een gedeeld belang. Het is in het belang van de OEM’er dat wij geld kunnen verdienen met onze turbines zodat

wij blijven investeren in de technologie en machines. Het is in ons belang dat de OEM‘er een goede business heeft zodat ze expertise kunnen opbouwen en ons verbeteringen kunnen aanleveren. Wanneer je een OEM’er puur om een kostenreductie vraagt of je legt de nadruk alleen op een langere standtijd, dan wordt dit een heel moeilijke discussie. Belangrijk is om op kennisniveau in gesprek te kunnen gaan. Stel dat je een OEM’er vraagt om een oplossing om de standtijden op te rekken. Bedrijven die daarbij zelf geen kennis inbrengen, lopen mogelijk een groter risico dat ze over bepaalde grenzen heen gaan. De OEM’er heeft immers nooit honderd procent inzicht in de bedrijfsprocessen en situatie van zijn klant. Daarom is zelf kennis verzamelen en inzicht meenemen in de gesprekken zodat je goed beslagen te ijs komt een belangrijk aspect.’

Nadeel uitstel onderhoud Verbeteringen kunnen leiden tot het uitstellen van onderhoud, maar dit levert niet in iedere situatie voordeel op, waarschuwt

03

iMaintain 20

IMA N uitstel.indd 15

21/04/2020 16:53

09FOT


16 ASSET MANAGEMENT

Talen. ‘Materialen kunnen vaak meerdere cycli meegaan. Wanneer je een eerste onderhoudsstop veel later plant dan gebruikelijk, vertoont een aantal onderdelen mogelijk meer slijtage waardoor een opknapbeurt om een tweede cyclus mee te draaien, weinig zin heeft. Ook met dit soort risico’s moet je rekening houden als je langer wilt doordraaien. Anderzijds kan het ook – door de vraag in de markt in een bepaalde periode – nodig zijn om juist wel langere standtijden te hebben. Belangrijk is dus om het goede evenwicht te vinden om tot de meest ideale situatie te komen, maar uiteraard altijd op een veilige manier.’

Auto De extreme marges die in het verleden werden aangehouden, zijn tegenwoordig minder extreem, maar nog ruim binnen de veiligheidsmarges. ‘We voeren tegenwoordig veel gerichter onderhoud uit door de kritieke onderdelen op regelmatige basis te meten. Aan de hand van de uitkomst van deze metingen en de trends die daaruit volgen vergelijkend met een referentie, bepalen we wanneer onderhoud nodig is. Vergelijk het met onderhoud aan een auto. Een auto waarmee in Scandinavië in koude omstandigheden vaak korte ritjes van tien kilometer worden gereden, zal in een veel slechtere conditie zijn en sneller onderhoud nodig hebben dan een auto waarmee in een mild klimaat eenzelfde aantal kilometers wordt gereden met honderd kilometer per uur en afstanden van duizend kilometer per rit. Zo is het ook met onze gasturbines. We lassen niet zomaar na een bepaalde periode een onderhoud in, maar nemen monsters van de olie, voeren borescope-inspecties uit en controleren voortdurend diverse data en parameters. Aan de hand daarvan bepalen we de beste onderhoudsstrategie.’

onderdelen kunnen we reconditioneren, warmteverliezen en andere lekkages hebben we kunnen terugbrengen, enzovoorts. We besteden misschien veel meer aandacht aan preventief dan correctief onderhoud zodat de standtijden kunnen worden verlengd.’

Harry Talen: ‘Ook in tijden waar het goed gaat, moet je blijven innoveren.’

Verbeteringen ‘Uit analyses hebben we bijvoorbeeld geconstateerd dat starten en stoppen van een eenheid heel belastend is. Als je dat beter kunt laten verlopen, door bijvoorbeeld de temperatuur geleidelijk zonder schokken te laten oplopen, zorgt dit voor minder snelle slijtage van de materialen. Zo hebben we ook de waterkwaliteit veel beter onder controle, is gezocht naar een coatingkwaliteit die zorgt voor minder oxidatie in het ketelgedeelte, bepaalde

Ander inzetpatroon Deze aanpak leidt echter niet tot grote veranderingen in de uitvoering van onderhoudstops, zegt Talen. ‘Het onderhoud an sich verandert niet zoveel. Wel verwachten we dat de beschikbaarheid en het toenemende gebruik van zonne- en windenergie invloed heeft op onze turbines. Het is niet onze doelstelling om zoveel mogelijk

gas te verbranden, maar juist gas te verbranden wanneer alternatieve energiebronnen niet beschikbaar is. Dat betekent dat we in de toekomst mogelijk een heel andere inzetpatroon van de gasturbines hebben. Gasturbines zijn erg geschikt om snel op- en af te schakelen naargelang de energiebehoefte. In het verleden draaiden we veel dag en nacht continu. In de toekomst draaien we veel minder uren en schakelen we vaker op- en af. Dit betekent dat het veel belangrijker wordt om de processen van op- en afschakelen perfect onder controle te hebben waardoor dit niet leidt tot meer slijtage van onze systemen. Dat hebben we al erg goed onder de knie aangezien we voortdurend inzetten op innovatie.’ De nood om te innoveren ontstond destijds als sense of urgency. ‘Nu probeer ik dit vast te houden. Ook in tijden waar het goed gaat, moet je blijven innoveren. Het is zoveel gemakkelijker om innovatie door te voeren op het moment dat de cashflow gezond is in plaats van dat je geen euro verdient om uit te geven.’ ■

03 20 iMaintain

IMA N uitstel.indd 16

21/04/2020 16:53


IMAINTAIN 2020 17

‘ Overheid moet klant worden van start-ups’

FOTO: SEMIOTIC LABS

Onderhoud is een woord dat niet vaak voorkomt in de troonrede of wordt uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen. Daarom vinden wij het hoog tijd om een eigen Schaduwparlement van Onderhoud op te richten. Simon Jagers van Semiotic Labs trapt af. Als lid van het Schaduwparlement wil hij een wetswijziging indienen. Volgens hem moet de overheid stoppen met het geven van subsidies aan beginnende bedrijven die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie en data-science op het gebied van onderhoud. In plaats daarvan moet de overheid klant bij hen worden.

Dagmar Aarts

iMaintain 2020: Debatteer mee! Op 18 september dienen tijdens het congres iMaintain 2020 verschillende schaduwkamerleden moties, wetswijzigingen en begrotingsvoorstellen in die de staat van de Nederlandse assets moeten versterken. Zowel in de infrastructuur als in de industrie. Debatteer en stem met ons mee bij Tata Steel in Velsen-Noord! Aanmelden kan op onze website www.imaintain.info.

In onderhoudsland vinden snelle ontwikkelingen plaats op het gebied van datascience en kunstmatige intelligentie. En daar laten we, ‘en zeker de overheid’, de bal liggen volgens Simon Jagers. ‘Als je investeert in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en je algoritmes blootstelt aan meer data, worden je algoritmes en de kwaliteit van je analyses steeds beter.’

Wereldkampioen Nederland is wereldkampioen onderhoud en daardoor is het interessant om juist hierin te investeren. Jagers: ‘Kies als overheid voor de sectoren waar je al de beste in bent. Juist in zo’n sector zorgt de combinatie van diepe domeinkennis en kunstmatige intelligentie voor snelle vooruitgang. En als er geïnvesteerd gaat worden, moet de overheid dat doen door klant te worden, niet door subsidies te verlenen.’ De meeste bedrijven op dit terrein zijn start-ups of scale-ups. ‘Een subsidie bestaat doorgaans uit een zak met geld, een inspanningsverplichting en een hoop

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

IMA O Schaduwkamer.indd 17

administratieve verplichtingen. Dat is een beetje gek vind ik’, zegt Jagers. ‘Je kan ergens wel een heleboel tijd aan besteden, maar de vraag is of die tijd nuttig is besteed. Die vragen kan je veel beter beantwoorden als je als overheid klant bent. Ook geef je bedrijven zo de kans om algoritmes in de echte wereld te testen en bloot te stellen aan data waarmee de algoritmes worden getraind en verbeterd.’

Wet aanpassen Om geen subsidie meer te geven, maar klant te worden als overheid stelt Jagers voor om de wet te wijzigen. ‘Je zou hetzelfde mechanisme dat oordeelt of een subsidie moet worden toegekend kunnen toepassen op de vraag of je als overheid klant wordt van een bedrijf. Uiteindelijk worden we zo nog beter in onderhoud en wordt het een nog interessanter exportproduct.’ ■

Op onze website www.imaintain.info staat een uitgebreide versie van dit artikel.

03

iMaintain 20

21/04/2020 16:56


18 ASSET MANAGEMENT

Stilleggen heeft ook financiële consequenties In de offshore hebben ze er veel ervaring mee, maar ook op land worden installaties regelmatig stilgelegd en – soms zelfs jaren – in de mottenballen gezet. Vaak ingegeven door veranderende marktomstandigheden, zoals nu bijvoorbeeld als gevolg van de huidige coronacrisis. Die drukt onder andere de vraag naar brandstoffen enorm. Het lijkt daarom onvermijdelijk dat raffinaderijen hun productie terug moeten schroeven of zelfs stil komen te liggen. Maar hoe dan?

Wim Raaijen

Voor de coronacrisis haalden veel bedrijven industriële installaties juist uit de mottenballen. Want het ging economisch gewoon goed. Denk aan een hele productielijn van methanol bij BioMCN in Delfzijl. En nog steeds worden aardgascentrales of onderdelen daarvan opnieuw in gebruik genomen, waaronder de hypermoderne Clauscentrale van RWE in Maasbracht, de warmtekrachteenheid Delesto 2 van Nouryon in Delfzijl en twee grote units van de Eemscentrale van Engie in het Noorden. Reden is dat de marktomstandigheden veel gunstiger zijn dan een paar jaar geleden toen de installaties werden stilgelegd. Zo was de aardgasprijs een paar jaar geleden veel hoger dan nu en de CO2prijs veel lager. Kolenstroom was daarom eerder veel goedkoper, maar de rollen zijn inmiddels volledig omgedraaid. Helemaal nu ook de politieke druk op snelle sluiting van kolencentrales groter wordt.

Gunvor De wereldwijde coronamaatregelen hebben de boel echter op zijn kop gezet. Veel sectoren hebben met een enorme vraagval te maken en zeker ook de raffinage. Er wordt nauwelijks meer kerosine gebruikt en ook veel minder benzine. Opslagtanks raken vol, transportleidingen worden volledig gevuld en er worden zelfs oude tankers uit de mottenballen gehaald om als opslag te fungeren. Het zal niet lang duren dat raffinaderijen stil komen te liggen. In Rotterdam is dat natuurlijk al gebeurd met Gunvor. De officiële reden is dat het management geen grote onderhoudsstop aandurft onder de extreme omstandigheden. Van overheidswege is vervolgens besloten dat de raffinaderij dan ook niet mag draaien, omdat de integriteit van de installaties niet kan worden gegarandeerd. Een eindje verderop gaat een grote turnaround bij Shell Pernis wel door. Wel

03 20 iMaintain

IMA Q Mottenballen.indd 18

met enorm veel extra maatregelen. Vanuit economisch perspectief is dat wellicht een slimme keuze. Een raffinaderij kan natuurlijk het beste volop draaien als de vraag groot is en de prijzen aan de pomp hoog. En het komt economisch het minst slecht uit als je groot onderhoud doet als de vraag juist klein is en de prijzen laag. Zoals nu.

Niet overleven Een onderhoudsstop is echter slechts een tijdelijke capaciteitsvermindering in de raffinagesector en mogelijk ook een druppel op de gloeiende plaat. Het ziet er niet naar uit dat de vraag naar brandstoffen namelijk snel gaat herstellen. Misschien is er zelfs een blijvend effect. Veel mensen hebben in een steile leercurve kennis gemaakt met Teams, Zoom en andere hulpmiddelen om thuis te werken. Wellicht dat het personenverkeer daardoor voor langere tijd beduidend minder zal zijn. En wat zijn de gevolgen van de energietransitie? Wat als de elektrische auto echt gaat doorbreken?

Paddy Reijnders (PDM): ‘Bij stilleggen liggen de operationele kosten lager, maar de kapitaalsinvesteringen zijn er nog steeds.’ Het lijkt onherroepelijk dat raffinaderijen op redelijk korte termijn stil moeten worden gelegd en misschien zelfs een tijdje op non-actief blijven. Volgens senior consultant Paddy Reijnders van PDM, zou dit ook voor een sanering van de raffinaderijsector kunnen zorgen. Er is al een tijdje sprake van overcapaciteit in Europa. Hij trekt een vergelijking. ‘Oude schepen die in de nabije toekomst niet meer voldoen aan emissie-eisen worden niet

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

21/04/2020 16:52


ASSET MANAGEMENT 19

meer rendabel. De CO2-taks komt er aan. Moet je dan nog in kostbaar onderhoud investeren?’ Zo zijn er volgens Reijnders raffinaderijen die al een tijdje richting de rand van levensvatbaarheid schuiven en nu door corona versneld op omvallen kunnen komen te staan. Die gaan deze crisis mogelijk niet overleven. De vraag is volgens hem ook of de regering moet investeren in financiële hulp om deze bedrijven te ondersteunen.

Er zijn echter voldoende gezonde raffinaderijen die onder de huidige extreme omstandigheden ook in de problemen komen. Gewoonweg omdat ze straks een groot deel van hun producten niet kwijt raken. Volgens Reijnders wordt het dan serieus een optie om een raffinaderij deels of geheel in de mottenballen te zetten. ‘Dat is zeker een van de scenario’s. Mijn advies is om de mogelijkheden vanuit een businesscase te benaderen. Want in de mottenballen zetten is ook niet gratis. Een andere optie kan verkopen zijn. De fabriekseigenaar moet financieel een aantal scenario’s doorrekenen. Een kleine raffinaderij heeft ongeveer een marge van 100.000 euro per dag. Bij een zeer grote raffinaderij kan dat oplopen tot 500.000 euro. Bij het stilleggen zullen de operationele kosten lager liggen omdat je bijvoorbeeld minder personeel hebt, maar de capex, kapitaalsinvesteringen, zijn er nog steeds.’ Stilleggen heeft dus ook financiële consequenties. HRM moet berekenen wat de personele kosten zijn per scenario. En wat is er bijvoorbeeld nodig om de installatie technisch goed te conserveren? Een goede analyse van de installatie is volgens Reijnders zeer aan te bevelen. Welke onderdelen zijn gemakkelijk te conserveren en welke onderdelen blijven aandacht nodig hebben?

Nood aan de man Volgens Reijnders hoeft een onderzoek naar mogelijke scenario’s niet veel tijd te kosten. ‘Je begint quick and dirty. Je kunt al vrij snel zien welke scenario’s veel meer kosten dan andere. Die vallen dan ook meteen af. Een paar scenario’s ga je dan verfijnen en dan rolt er vanzelf het beste scenario uit.’ Belangrijk is om mee te nemen dat in een stilgelegde raffinaderij ook onderhoud kan

FOTO: WIM RAAIJEN

Capex

worden gepleegd. Verschillende activiteiten zijn misschien naar voren te halen, zodat de installaties wanneer de markt aantrekt weer op en top draaien. ‘Als dat gebeurt, moet je ook snel weer de productie kunnen opvoeren. Vooral de beslissing moet snel worden genomen. Daar moet je dan niet weken over doen.’ De raffinagesector kan veel leren van de offshore. ‘In de offshore zijn ze gewend aan sterk wisselende marktomstandigheden. Daar hebben ze plannen voor mothballing klaar liggen’, stelt Reijnders, die zelf ook decennia lang in de offshore heeft gewerkt. Hij denkt dat fabriekseigenaren op land er ook goed aan doen om daar plannen voor te ontwikkelen. Op het moment dat de nood aan de man komt, kunnen ze dan snel onderzoek doen en beslissen.

Walsen Ook is het volgens hem van belang dat op het moment van stilleggen, goed duidelijk is wat er moet gebeuren om de installatie goed te conserveren. Om de fabriek

later weer soepeler te kunnen opstarten. Vaak worden beslissingen uit nood genomen, ad hoc of zelfs uit politieke overwegingen. En dan is er te weinig aandacht voor. Reijnders: ‘Regelmatig hoor je argumenten die niet de echte redenen zijn. Besluiten waar andere beweegredenen onder liggen dan worden getoond. Door corona kan zo maar een situatie worden gecreëerd met bijvoorbeeld een massaontslag zonder sociaal plan. Dergelijke financiële prikkels zijn niet altijd zichtbaar. Onderliggende redenen kunnen heel banaal zijn en zijn niet financieel onderbouwd.’ Een goede strategie helpt en natuurlijk ook oplettende medewerkers. Zoals het – misschien bekende – verhaal van een technicus bij de papierfabriek (indertijd van Parenco) in Renkum. Vanaf het moment dat een van de productielijnen uit gebruik werd genomen, heeft hij elke twee weken de walsen een kwartslag gedraaid. Daardoor zakten ze niet in. Dat bespaarde de eigenaar miljoenen euro’s, toen de lijn weer uit de mottenballen werd gehaald. ■

03

iMaintain 20

IMA Q Mottenballen.indd 19

21/04/2020 16:52

09FOT


Het iMaintain platform brengt experts, gebruikers en leveranciers van producten en diensten bijeen om bij te dragen aan transparante informatievoorziening rond onderhoud en asset management. Het platform belicht op een journalistieke en onafhankelijke manier innovaties, behandelt actuele onderwerpen en inspireert. Via het vakblad iMaintain, met de website www.imaintain.info, met drie rondetafelmeetings per jaar, diverse bijeenkomsten en met een jaarcongres bereikt het iMaintain platform haar doelgroep.

Partnernieuws NS start aanbesteding nieuwe generatie toegankelijke dubbeldekkers NS startte begin april met de Europese aanbesteding voor een nieuwe generatie toegankelijke dubbeldekkers. Daarbij kijkt NS naar een trein die bestaat uit zowel enkeldeksals dubbeldeksrijtuigen die de noodzaak van een hoge capaciteit met een goede toegankelijkheid combineert. Om deze nieuwe treinen aan te kunnen schaffen, start NS nu het aanbestedingstraject met een informatieaanvraag aan de industrie. Het doel hiervan is om eerst potentiële leveranciers te selecteren. Dit is de eerste stap in een proces dat uiteindelijk kan leiden tot de bestelling van de trein in 2022. Nieuwe energiehaven voor duurzame toekomst Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven bij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam hebben hierover een convenant ondertekend. De nieuw te ontwikkelen haven is cruciaal bij de bouw van windparken op de Noordzee. De komende jaren worden steeds meer windparken gebouwd op de Noordzee en de Energiehaven is een belangrijke uitvalsbasis voor de aanleg en het onderhoud daarvan. Tata Steel ondersteunt dit initiatief en heeft een bedrijventerrein van vijf hectare beschikbaar gesteld. Bovendien geeft Tata Steel toegang over land via het terrein in Velsen-Noord richting de Energiehaven. Hiermee is het vervoer van personeel en de bereikbaarheid van hulpdiensten geregeld. 3D-printers helpen Zuyderland aan hulpstukken voor maskers Medewerkers van Zuyd Hogeschool hebben in samenwerking met Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), RepRapUniverse, Achatz Industries, Blackbelt 3D en ColorFabb in een recordtijd ruim 300 hulpstukken voor maskers voor het Zuyderland Medisch Centrum geprint. Het ZMC had voor het behandelen van coronapatiënten dringend behoefte aan minstens tweehonderd verbindingsstukken om snorkelmaskers te kunnen aansluiten op een filtersysteem. Medewerkers van Zuyd Hogeschool hebben met bedrijven in de buurt (Chemelot Innovation and Learning Labs, RepRapUniverse, Achatz Industries, Blackbelt 3D en Colorfabb) binnen 72 uur ruim driehonderd exemplaren geprint en afgeleverd.

Partners van het iMaintain platform

Bekijk alle partnerfilmpjes op www.imaintain.info/partners-leden

Contentpartners Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie

Leden van het iMaintain platform

Wilt u meer weten over lidmaatschap of partnering van het iMaintain platform, kijk dan op www.imaintain.info of neem contact op met Janet Robben: Janet@industrielinqs.nl – 020 3122 085

IMA G Platform.indd 20

21/04/2020 16:53


‘Quotes’ ‘We merken dat we het onderhoud aan de gemalen in de stad nu sneller uitvoeren omdat er veel minder verkeer op straat is. Ook maken we gebruik van deze situatie door juist nu de regenwaterkolken te reinigen. Deze kolken liggen in het wegdek en door dit nu op te pakken, veroorzaken we veel minder overlast in het verkeer. De kunst is nu om op basis van de richtlijnen en kennis de juiste passende keuzes te maken zonder je te laten leiden door emotie.’ Corine Hoogenbosch, Waternet, over onderhoud in coronatijd in het hoofdinterview van deze editie.

‘Materialen kunnen vaak meerdere cycli meegaan. Wanneer je een eerste onderhoudsstop veel later plant dan gebruikelijk, zal een aantal onderdelen mogelijk meer slijtage vertonen waardoor een opknapbeurt om een tweede cyclus mee te draaien, weinig zin heeft. Ook met dit soort risico’s zul je rekening moeten houden als je langer door wil draaien.’ Harry Talen, Engie, over het oprekken van onderhoudsintervallen in deze editie.

Het expertpanel van het iMaintain platform bestaat uit: Henk Akkermans Hoogleraar Supply Chain Management, Universiteit Tilburg

Mark Haarman

Nico van Kessel

Jan Stoker

Maarten Habets

Ton Klinkenberg

Roelf Venhuizen

Managing partner, Mainnovation

Principal consultant Asset Management, Tata Steel

Wetenschappelijk directeur WCM Erik Bijlsma Directie-adviseur asset management, Gemeente Amsterdam

Dennis Braamse

Manager asset management, LambWeston/Meijer

Senior global lead Maintenance & Asset management, Heineken Maintenance Manager of the Year 2018

Hans Hennekam

Manager IA Service Europe, Yokogawa

Directeur, Phijns

Senior lecturer assetmanagement en maintenance, Hogeschool Utrecht

Bestuurslid, Veiligheid Voorop, Voormalig CEO NAM en voorzitter Profion

Theo Knijff

Senior maintenance & reliability manager, Dow Chemicals

Binne Visser

Director Prod. Eng. & Maintenance, Philips Maintenance Manager of the Year 2017

Annemarie Burgemeester

Senior asset manager civiel, Rijkswaterstaat

Michael Donders

Manager techniek & engineering, Delicia Eigenaar Donders RCM Consultancy

Leo van Dongen

Professor Maintenance Engineering, Universiteit Twente

Ivo van der Gaag

Operational director, Alpha Storage Group

Rob de Heus

Champion World Class Maintenance, Sitech Services

Cor van de Linde

Directeur innovatieplatform iTanks

Ivo van Vliet

Algemeen directeur, ENGIE Services West Industrie

Maintenance Manager of the Year 2012

Geert-Jan van Houtum

Professor Reliability, Quality en Maintenance, TU Eindhoven

Ton Huibers

Manager Technische Dienst, Nedschroef

Celeste Martens

Manager maintenance, Croonwolter&dros

Oprichter Semiotic Labs

Asset manager, Schiphol Group

Maintenance Manager of the Year 2019

Taco Mets

Technical director, Van Meeuwen Industries

Maintenance Manager of the Year 2013

Simon Jagers

Ron Wever

Johan Wolt

Maintenance manager, Nouryon MCA Delfzijl Maintenance Manager of the Year 2014

Mark Oosterveer

Programmamanager, iTanks

Tim Zaal

Consultant TZConsultancy

Bestuurslid WCM

Michel Grijpink

Learning & Development consultant, Hogeschool Utrecht

IMA G Platform.indd 21

Giel Jurgens Asset owner, Havenbedrijf Rotterdam

Peter Schokker

Maintenance manager, Koninklijke Vezet Maintenance Manager of the Year 2016

21/04/2020 16:53


22 MAINTENANCE MANAGER

Onderhoud een gezicht geven binnen een blikfabriek Laten zien dat je met jouw onderhoudsplan aan de bedrijfsdoelstellingen denkt, daarmee wil Erno Kersbergen (54 jaar) onderhoud een gezicht geven. En hoopt de maintenance manager van Trivium Packaging de middelen te krijgen om van reactief naar preventief onderhoud te gaan.

Dagmar Aarts

De fabriek van Trivium Packaging (voorheen Ardagh en daarvoor Thomassen & Drijver) in Deventer is een complexe fabriek met acht lijnen voor het maken van deksels, zeven lijnen voor het maken van twee- en driedelige bussen (vakjargon voor blikjes) en zes lijnen voor lakken en knippen. Per jaar rollen er 1 miljard blikken en 2,2 miljard deksels voor de voedingsindustrie van de band die hun weg vinden naar het (deels) geautomatiseerde warehouse, met onder meer acht AGV’s. Die hoge aantallen vergen heel veel controle op het productieproces. Het onderhoud van zo’n complexe fabriek met veel tooling (vorm-, snij- en stansinstallaties) is een uitdaging. Kersbergen, nu drie jaar aan het werk in Deventer en hoofd van de bedrijfstechnische dienst, heeft een eigen filosofie ontwikkeld rondom onderhoud. ‘Het gaat er niet om de techniek in stand te houden, maar om de functionaliteit. Er worden bepaalde functies gevraagd van een machine. Die functies liggen op het gebied van kwantiteit, kwaliteit, veiligheid en milieu. Als je dan rechttoe rechtaan onderhoud doet, knoop je het nooit aan strategische doelen.’

Consequenties En dat moet juist wel worden gedaan, want zo kan je laten zien waarom je onderhoud doet. ‘Het grootste probleem is dat veel onderhoudsmanagers het lastig vinden onderhoud een gezicht te geven’, legt Kersbergen uit. ‘Daardoor is het voor financiële- of plantmanagers moeilijk om onderhoud te zien als een afdeling die bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. In eerste instantie rekenen ze je alleen af op de zichtbare kosten.’ Het gevolg is dat het budget voor onderhoud naar beneden gaat. Dat leidt tot achterstallig onderhoud, waarvan de gevolgen pas na een paar jaar te zien zijn. De onderhoudsafdeling moet duidelijk kunnen maken wat de mogelijke vervolgkosten zijn als onderhoud wordt uitgesteld of geschrapt. Kersbergen: ‘Het is wel lastig om die kosten boven water te krijgen want ze zijn vaak verborgen in overwerk, controleacties, salvagekosten en claims. Wij moeten nog de stap maken om dit systematisch in beeld te krijgen. Maar wij laten nu van elke onverwachte storing die te wijten is aan achterstallig onderhoud door gebrek aan budget, de consequenties zien

RAZENDSNEL DEKSELS MAKEN De fabriek van Trivium Packaging in Deventer is enorm complex. Zo bestaat een lijn waar deksels op worden gemaakt wel uit tien machines. Het vormproces alleen al gebeurt in zo’n twintig stapjes in een razendsnel tempo van 1950 deksels per minuut. Het begint met het ontstapelen van een pakket gesneden en gelakte platen. Via een feeder gaan de platen naar de schaar die ze in stroken knipt. Daarna worden de deksels uitgestanst en komt er een felsrandje aan. In de conversiepers krijgen ze vervolgens een ribbeltje voor extra sterkte.

03 20 iMaintain

IMA J Maintenance manager.indd 22

Om te zorgen dat klanten het deksel open kunnen maken, komt er een insnijding in waar daarna het tabje op wordt geplaatst. Ook het tabje is weer helemaal van plaatmateriaal gemaakt. Maar dan zijn we er nog niet. Op de plek waar het dekseltje op het blikje komt, moet rubber liggen anders sluit hij niet goed af. Vervolgens wordt de coating die op sommige plekken is beschadigd door het proces hersteld, gaat het dekseltje de droogoven in, wordt getest en gaat uiteindelijk naar een verpakkings- en stapelsysteem.

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

21/04/2020 16:57


FOTO’S: TRIVIUM PACKAGING

MAINTENANCE MANAGER 23

aan het management. Met deze voorbeelden maken we de risico’s heel concreet. Wat je op onderhoud bespaart, krijg je soms drie keer zo hard terug.’

Risk based maintenance Volgens Kersbergen moet je als onderhoudsman kunnen laten zien dat het onderhoud dat je doet risicogestuurd is. Dat doet hij zelf met Risk Based Maintenance (RBM). Hiermee worden bedrijfsmatige risico’s die beïnvloedbaar zijn door onderhoud gestructureerd, geïnventariseerd en gekwantificeerd. ‘RBM helpt om de bedrijfsdoelstellingen te halen. Als je dat kan laten zien komt er een aha-moment bij de financiële man. Afhankelijk van de strategische doelen zijn er belangrijke of mindere belangrijke risico’s. Onderhoud doe je altijd om afbreuk aan beschikbaarheid, kwaliteit, veiligheid, milieu of om vervolgkosten te voorkomen. Het klinkt raar voor een onderhoudsmanager, maar geen onderhoud is eigenlijk het uitgangspunt. Maar door risico’s, waarbij geldt risico is kans maal effect, systema-

tisch te inventariseren op de genoemde gebieden kan je de juiste onderhoudsplannen ontwikkelen. Die gericht zijn op het reduceren van kansen of effecten tegen economisch aanvaardbare kosten. Maar wanneer financiële middelen schaars zijn, kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt waar bepaalde risico’s bewust worden aanvaard.’

is. Deze systematiek komt uit de vliegtuigindustrie en kan ook prima op hoog risico industrie, zoals de (petro)chemie, worden toegepast. Maar het is zeer arbeidsintensief. Als je van tevoren zegt dat het in jouw fabriek om betrouwbaarheid draait, dan heb je al een vooringenomen positie ten opzichte van de strategie. Betrouwbaarheid is misschien helemaal niet de strategie die je moet vasthouden.’

Erno Kersbergen (Trivium

Brandpreventie

Packaging): ‘Ik hoor te veel over Reliability Centered Maintenance en te weinig over Risk Based Maintenance.’

Kersbergen hoort naar eigen zeggen nog te veel over Reliability Centered Maintenance (RCM) en te weinig over RBM in onderhoudsland. ‘Bij RCM ga je er al vanuit dat betrouwbaarheid het ultieme

Niet alleen naar ‘boven’ toe probeert Kersbergen veranderingen door te voeren. Ook de verschillende onderhoudsafdelingen moeten hun aanpak aanpassen. De onderhoudsorganisatie kreeg steeds minder middelen, waardoor ze op een gegeven moment last kreeg van achterstallig onderhoud. ‘De laatste jaren zijn we te veel in een correctieve modus geschoten’, zegt Kersbergen. ‘Het is moeilijk om daar uit te komen. Medewerkers zijn brandjes aan het blussen en hebben geen tijd voor brandpreventie.’ Toch is er de laatste twee jaar een slag

03

iMaintain 20

IMA J Maintenance manager.indd 23

21/04/2020 16:57

09FOT


MAGAZINE

NIEUWS BEREIK NETWERK EVENEMENTEN KENNIS DELEN BRANDED CONTENT ONLINE

www.imaintain.info

04 19 ZESTIENDE JAARGANG – LOSSE VERKOOPPRIJS € 19,-

VERGUNNING NET ZO BEGRIJPELIJK ALS HET WEERBERICHT

Het iMaintain platform informeert en inspireert door kennis te delen over trends en ontwikkelingen op het gebied van asset management en onderhoud Het iMaintain platform deelt kennis door middel van een crossmediale aanpak met online berichtgeving, magazines, netwerk, nieuwsbrieven, films, congressen en andere events.

Het iMaintain platform versterkt uw netwerk.

Het iMaintain platform kent experts, leden en partners.

Meer weten: Janet Robben +31(0)20 31 22 085 janet@industrielinqs.nl

Het iMaintain platform biedt experts, gebruikers en leveranciers van producten en diensten zichtbaarheid en gelegenheid tot constructieve samenwerking.

www.imaintain.info iMaintain platformadvertentie IMA Advertenties.indd 24 nieuw.indd 1

16-07-19 14:56 21/04/2020 16:39


MAINTENANCE MANAGER 25

gemaakt en is er extra tijd geïnvesteerd in het verbeteren van processen en onderhoud. Ook doet de productie nu een deel van het onderhoud. ‘Het schoonmaken bijvoorbeeld’, legt Kersbergen uit. ‘Dat is de ruggengraat van je onderhoud. Rotzooi verstopt en maakt dingen stuk. En als installaties niet goed schoon zijn, kan je gebreken ook minder goed zien. Iemand die schoonmaakt en een beetje weet waar hij op moet letten, signaleert vroegtijdig. De onderhoudsafdelingen doen de zaken waar meer kennis voor nodig is. Dat zijn leuke ontwikkelingen.’

superdruk heeft en ze op een andere fluitend rondlopen. Als je een totaaloverzicht hebt, kan je een monteur naar een andere afdeling sturen voor een week. Dat is nu niet aan elkaar gekoppeld.’

Kersbergen: ‘Ik zoek heel erg de samenwerking met maintenance managers van de andere vestigingen. We praten dezelfde taal.’

Eén systeem Een andere ontwikkeling waar nog aan wordt gewerkt, is om alle onderhoudsafdelingen met hetzelfde systeem te laten werken. De verschillende lagen van onderhoud werken nu namelijk allemaal op een eigen manier. ‘Het eerste jaar dat ik dit zei, was ik een roepende in de woestijn’, vertelt Kersbergen. ‘We doen toch goed onderhoud?, was de reactie. Maar er zijn geen KPI’s en weinig tot geen onderhoudsstandaarden. Ook is er geen totaaloverzicht van al het werk. Het kan zijn dat een technische dienst op de ene afdeling het

Ook het inhuren van contractors is nu niet gecentraliseerd. Bij de ene afdeling komt contractor x, terwijl voor eenzelfde klus bij een andere onderhoudsafdeling contractor y langskomt. Kersbergen: ‘Dan versnipper je je inkoopkracht. Als ik die verschillende opdrachten bij één contractor kan wegzetten, is het interessanter voor hem om met ons te praten en wordt het voor ons economisch aantrekkelijker. In dat soort dingen kunnen wij nog slagen maken.’

Meer info Trivium Packaging is al wel een stap verder met een maintenance managementsysteem. Daarbij is gekozen voor SAP PM. ‘Omdat we een groot bedrijf zijn (meer dan zestig locaties wereldwijd, red.), kunnen we niet zelf bepalen welk systeem we kiezen. SAP PM is niet makkelijk om mee te werken en het levert op dit moment nog weinig informatie, zoals dashboards, op waarmee we ons onderhoud kunnen verbeteren. Daar moeten we aan werken. Ik zoek heel erg de samenwerking met maintenance managers van de andere vestigingen. Zij hebben vaak dezelfde frustraties en we praten dezelfde taal. Binnen de vestigingen in Nederland vinden we elkaar heel goed en proberen we samen om het systeem te verbeteren.’ Alle veranderingen zijn een meerjarenplan. Kersbergen voelt zich soms net een missionaris, omdat hij maar blijft vertellen hoe belangrijk onderhoud is en hoe het beter kan. ‘Het begint wel te landen. Als onderhoudsafdelingen krijgen we nu steeds meer armslag. Het is een vliegwiel dat je op gang moet krijgen. Uiteindelijk gaat het lopen. We zijn op weg en dat is heel goed.’ ■

03

iMaintain 20

IMA J Maintenance manager.indd 25

21/04/2020 16:57


26 ONDERHOUDSPROJECTEN DEFENSIE Wie: Koninkijke Luchtmacht Waar: Gilze-Rijen Wanneer: 2021 - 2022 Wat: moderniseren Apache-vloot

In totaal worden 28 Apache-gevechtshelikopters van de Koninklijke Luchtmacht herbouwd en gereviseerd. De AH-64D-helikopters worden voorzien van nieuwe rompen, transmissies en rotorbladen. Daarnaast wordt het vermogen van de motoren vergroot.

INFRA Wie: Gemeente Amsterdam Wat: programma Aanpak Wegtunnels Waar: Amsterdam Wanneer: 2019 - 2025

De gemeente Amsterdam pakt drie tunnels en de Verkeerscentrale aan. De Piet Heintunnel moet aangepakt om te voldoen aan nieuwe wetgeving. De renovatie begint in het voorjaar van 2021 en duurt tot de zomer van 2022. In de Amsterdam Arenatunnel worden technische installaties verbeterd en in de Michiel de Ruijtertunnel de brandbestendigheid van het beton.

Wie: NS Wat: modernisering 81 dubbeldekkers Waar: Haarlem Wanneer: tot met 2020

NS moderniseert tussen 2016 en 2020 81 dubbeldekkers. Er komen elk jaar ongeveer twintig nieuwe treinen op het spoor die weer jaren meekunnen.

Wie: NS Wat: modernisering 45 dubbeldekkers Waar: Haarlem Wanneer: vanaf 2020

De modernisering van 45 dubbeldekkers gaat om 242 rijtuigen met 24.500 zitplaatsen. De ombouw van het eerste treinstel is eind 2020 gereed. Na een testperiode met deze trein begint in de loop van 2021 de serieproductie en gaan ze het spoor op. Deze dubbeldekkers kunnen dan weer zo’n twintig jaar mee. Lees meer over dit project in iMaintain 2, 2019.

Wie: Port of Den Helder Wat: renovatie Zeedoksluis Waar: Den Helder Wanneer: tot en met maart 2021

Port of Den Helder heeft BAM Infra opdracht gegeven de Zeedoksluis in Den Helder te renoveren. Het is de eerste grondige renovatie sinds de bouw van het dok in 1974. De sluis wordt voorzien van nieuwe elektrotechnische bedienings- en besturingsinstallaties. Verder worden de bewegingswerken van de sluisdeuren vervangen en krijgt het schilderwerk een opfrisbeurt.

Wie: ProRail Wat: onderhoud emplacement Kijfhoek Waar: Barendrecht / Zwijndrecht Wanneer: tot en met 2023

Met 50 hectare, 43 verdeelsporen, 14 aankomstsporen en 12 opstelsporen is Kijfhoek het grootste emplacement van Nederland. Kijfhoek is meer dan veertig jaar oud en toe aan grootschalig onderhoud. In 2021 tot en met 2023 wordt het heuvelsysteem vernieuwd, en er worden sporen en wissels vervangen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: groot onderhoud A4, A8, A10 Waar: Noord-Holland Wanneer: in 2019 en 2020

Rijkswaterstaat laat groot onderhoud uitvoeren aan rijkswegen A4, A8 en A10 in Noord-Holland. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vernieuwen van in totaal zeventig kilometer asfalt. Daarnaast vindt er op verschillende plaatsen onderhoud of vervanging plaats aan voegovergangen van bruggen en viaducten.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie Waalbrug Waar: Nijmegen Wanneer: in 2019 en 2020

De renovatie van de Waalbrug omvat het vervangen van het betondek, onderhoud- en schilderwerkzaamheden, herstel en versterking van de staalconstructie, een nieuwe brugindeling en onderhoud aan de verlichting en leuningen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: groot onderhoud aan de N200 Waar: Amsterdam Wanneer: in 2019 en 2020

De N200 tussen Amsterdam A10 West en Halfweg is toe aan groot onderhoud en krijgt gedeeltelijk een nieuwe weginrichting. Het project omvat een dijkophoging, vervanging van drinkwatertransportleidingen en het vernieuwen van boezembruggen en een duiker.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie Wantijbrug Waar: Dordrecht Wanneer: in 2020

De opdracht voor de renovatie van de Wantijbrug is gegund aan Volkerbrug, een combinatie van Vialis, Volker Rail Nederland en Volker Staal en Funderingen. Volkerbrug gaat onder andere de twee vallen, het beweegbare deel, van de brug vervangen. Het industriĂŤle automatiseringsdeel van de renovatie is aan Siemens gegund.

03 20 iMaintain

IMA R Onderhoudsprojecten.indd 26

21/04/2020 16:55


ONDERHOUDSPROJECTEN 27 Wie: Rijkswaterstaat Wat: versterking Houtribdijk Waar: IJsselmeer Wanneer: 2019 - 2020

De Houtribdijk, de dam tussen het IJsselmeer en het Markermeer, of tussen Lelystad en Enkhuizen, voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet en wordt daarom over 25 kilometer met zand en steen versterkt. Na de versterking is de dijk bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de tienduizend jaar voorkomen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie stuw Nederrijn en Lek Waar: Hagestein, Amerongen en Driel Wanneer: tot en met 2021

De renovatie van stuwensemble Nederrijn en Lek omvat onder andere het moderniseren van de bediening en besturingsinstallaties van stuwen en sluizen, het verduurzamen van sluisdeuren, vizier- en cilinderschuiven en de realisatie van centrale bediening. Na de oplevering van het renovatieproject volgen nog achttien maanden onderhoud

Wie: Rijkswaterstaat Wat: versterken Afsluitdijk en sluizen Waar: Noord-Nederland Wanneer: 2019 - 2022

Rijkswaterstaat versterkt samen met consortium Levvel de Afsluitdijk. Levvel ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt de versterking gedurende 25 jaar. Het project omvat het aanbrengen van 32 kilometer beschermende toplaag tegen overslaand water, het versterken van sluizen, aanleg van nieuwe stormvloedkeringen en inbouw van pompen bij Den Oever. Lees meer in iMaintain 2, 2019.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie Van Brienenoordbrug Waar: Rotterdam Wanneer: 2020 - 2021

De renovatie van de Van Brienenoordbrug omvat onder andere het versterken van de westelijke boogbrug (tweede brug) en inspectie van de oostelijke boogbrug (eerste brug) en aanbruggen van beide bruggen. Ook de systemen voor bediening, besturing en bewaking van de beweegbare delen moeten vernieuwd. De beweegbare delen van de oostelijke brug moeten vernieuwd.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: grootschalig onderhoud A79 Waar: Limburg Wanneer: 2020 - 2021

Rijkswaterstaat vervangt de deklaag van de snelweg A79 door stiller asfalt (zoab) en past onder andere de geleiderails, afwatering en bermen aan zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast wordt een aantal op- en afritten verlengd om de komende jaren een goede doorstroming van het verkeer te kunnen waarborgen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: groot onderhoud aan de N3 Waar: Dordrecht Wanneer: 2020 - 2022

Het asfalt en de fundering op de gehele N3 is aan vervanging toe. Daarom wordt er over tien kilometer nieuw asfalt gelegd. Over de gehele lengte komt daaronder ook een nieuwe funderingsconstructie te liggen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: dijkversterking Marken Waar: Marken Wanneer: in 2021

De dijk rond Marken heeft stabiliteitsproblemen en is op delen te laag. Op veel plekken ligt de steenbekleding los en bovendien is de dijk op dit moment slecht te onderhouden. Plan is om de Zuidkade en Westkade buitenwaarts te verplaatsen en te versterken

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie IJsselbruggen Waar: Arnhem Wanneer: in 2021

In 2021 laat Rijkswaterstaat renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan de onderzijde van de twee stalen IJsselbruggen in de A12 richting Duitsland. De bruggen zijn na uitvoering van de renovatie dertig jaar vrij van groot onderhoud.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: onderhoud Oosterscheldekering Waar: Zeeland Wanneer: tot en met 2022

De constructie van de 124 cilinders en 32 schuiven van de Oosterscheldekering zijn van staal en gevoelig voor roest. Ze krijgen daarom iedere tien jaar een nieuwe, beschermende verflaag.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie brug Urmond Waar: Urmond Wanneer: 2022 - 2023

Tijdens het opknappen van brug Urmond over het Julianakanaal in 2017, waarbij de stalen boogconstructie werd geconserveerd en verstevigd, bleek dat er meer moest worden gedaan. Rijkswaterstaat onderzoekt wat de beste oplossing is.

Mist u een project? Mail het naar redactie@industrielinqs.nl

IMA R Onderhoudsprojecten.indd 27

03

iMaintain 20

21/04/2020 16:55


28 ONDERHOUDSPROJECTEN Wie: Rijkswaterstaat Wat: versterking waterkering IJmuiden Waar: IJmuiden Wanneer: 2022 - 2024

De kering rondom het sluizencomplex bij IJmuiden voldoet op onderdelen niet meer aan de toekomstige veiligheidsnormen. De bekleding moet op delen van de kering worden verbeterd en de hoogte van de kering moet op delen worden opgehoogd.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie Heinenoordtunnel Waar: regio Rotterdam Wanneer: 2023 - 2024

De Heinenoordtunnel is toe aan een grote opknapbeurt. De tunnel krijgt een nieuwe vluchtgang en de technische installaties en systemen worden vervangen.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: renovatie draaibruggen Waar: Zeeland Wanneer: tot en met 2024

De draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent worden op afstand bedienbaar en daarna gerenoveerd. Het nieuwe bediensysteem biedt voor de toekomst mogelijkheden tot uitbreiden, aanpassen en onderhouden.

Wie: Rijkswaterstaat Wat: onderhoud sluizen Heumen en Weurt Waar: regio Nijmegen Wanneer: 2020 – tweede kwartaal 2023

Een aantal onderdelen van de sluizen Heumen en Weurt in de omgeving van Nijmegen heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Daarom krijgen de sluizen, die dateren van 1927, een stevige onderhoudsbeurt. De laatste grote onderhoudswerkzaamheden zijn in 2008 uitgevoerd.

PROCESINDUSTRIE NIEUW PROJECT Wie: polypropeenfabriek Wat: turnaround Waar: Kallo Wanneer: maart - mei 2020

Borealis heeft eind januari de propeenfabriek (Dehy1) op de site in Kallo stilgelegd voor een turnaround. Dit doet het bedrijf elke drie jaar. Begin maart volgde de polypropeenfabriek (PP3). Het einde van onze onderhoudswerkzaamheden is gepland rond 11 april voor Dehy1 en rond 20 mei voor PP3.

UPDATE Wie: Gunvor Wat: turnaround Waar: Rotterdam Wanneer: uitgesteld

Tijdens de onderhoudsstop neemt het bedrijf fabrieken uit bedrijf om ze te reinigen, inspecteren, onderhouden en waar nodig te verbeteren. Ook worden diverse projectwerkzaamheden uitgevoerd. De projecten zijn onderdeel van de G2030 strategie, die gericht is op de transitie naar schonere producten en productieprocessen. Hoewel de installatie al voor onderhoud uit bedrijf is genomen, is de turnaround van het voorjaar van 2020 vanwege het coronavirus uitgesteld.

Wie: Nouryon Wat: herstart Delesto 2 Waar: Delfzijl Wanneer: eind 2020

Nouryon gaat de warmtekrachteenheid Delesto 2 weer in gebruik nemen. De installatie op het Chemiepark Delfzijl zal eind 2020 gaan fungeren als start/stop-installatie voor de levering van elektriciteit aan het openbare net op piekmomenten. Dat is ruim acht jaar nadat de eenheid uit gebruik is genomen. De installatie is sinds 2012 zeer degelijk geconserveerd.

Wie: OCI Manufacturing Fertilizers Wat: turnaround Waar: Geleen Wanneer: uitgesteld tot najaar 2020

OCI Manufacturing Fertilizers heeft in 2020 een onderhoudsstop van drie weken. OMF produceert in Geleen salpeterzuur en kunstmest. Salpeterzuur wordt geproduceerd in drie fabrieken (SZF4, SZF5 en SZF6), kunstmest wordt gemaakt in de nitraatfabriek (NF2). Wegens het coronavirus is de turnaround tot in het najaar uitgesteld.

NIEUW PROJECT Wie: Shell Wat: onderhoudsstop Waar: Moerdijk Wanneer: uitstel tot na de zomer 2020

Shell Moerdijk heeft vanaf begin maart tot half april groot onderhoud uitgevoerd aan twee fabrieken. Aansluitend zou in mei een derde fabriek volgen. De grote onderhoudsstop aan deze derde fabriek is echter uitgesteld tot direct na de zomer.

Wie: Shell Wat: onderhoudsstop Waar: Pernis Wanneer: mei - juni 2020

Shell Pernis heeft in mei en juni een grote onderhoudsstop. Tijdens de stop worden er onder andere vaten, torens en warmtewisselaars geĂŻnspecteerd, vervangen en gereinigd, zodat ze er weer drie tot zes jaar tegenaan kunnen. Shell vervangt tijdens de stop onder andere een grote strippenkolom van 32 meter.

03 20 iMaintain

IMA R Onderhoudsprojecten.indd 28

21/04/2020 16:55


ONDERHOUDSPROJECTEN 29 Wie: Zeeland Refinery Wat: turnaround Waar: Vlissingen Wanneer: medio 2020

Zeeland Refinery heeft medio 2020 een turnaround. Tijdens de stop wordt een extra reactor in het proces opgenomen, naast de twee bestaande reactoren. De bouw van de nieuwe reactor heeft zo’n drie jaar geduurd. Vorig jaar in juli werd de dertig meter hoge reactor al op z’n plek gehesen. Aandeelhouders Total en Lukoil hebben 40 miljoen euro in de uitbreiding geïnvesteerd.

Wie: Yara Wat: turnaround ammoniakfabriek D Waar: Sluiskil Wanneer: in 2020

Ammoniakfabriek D krijgt sinds oktober 2018 overtollig waterstof van Dow Benelux via een bestaande loze gasleiding van Gasunie. In de turnaround die in 2020 op de planning staat, moeten nog meer verbeteringen worden doorgevoerd. Daarbij kan wellicht worden geprofiteerd van de onderhoudsstop van ammoniakfabriek E in 2018.

SLOOP Wie: EPZ Wat: ontmanteling kolencentrale Waar: Borssele Wanneer: 2019 - 2021

EPZ is begonnen met de ontmanteling van zijn kolencentrale in Borssele. De centrale is in 1987 in gebruik genomen en sinds 2000 wordt er ook biomassa meegestookt. Vóór de sloop is de installatie zoveel mogelijk gereinigd. Volgens de planning worden de ontmanteling en bodemsanering eind juli 2021 afgerond.

Wie: NAM Wat: sloop locatie Sleen-4 Waar: Emmen Wanneer: voorjaar 2020

NAM heeft de gasproductie van de locatie Sleen-4 bij Emmen stopgezet. Na de voorbereidende werkzaamheden worden de twee op locatie aanwezige gasproductieputten opgeruimd. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2020 gebeuren.

Wie: Vattenfall Wat: ontmanteling Hemweg 8 Waar: Amsterdam Wanneer: vanaf 2020

Vattenfall heeft zijn kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam eind december 2019 gesloten. Het ontmantelingstraject van Hemweg 8 begint in 2020. Het terrein wordt een plek voor productie, doorvoer en tijdelijke opslag van fossielvrije elektriciteit en warmte.

UTILITIES Wie: Dunea Wat: modernisering productielocatie Waar: Katwijk Wanneer: tot en met 2025

De procesautomatisering van productielocatie Katwijk wordt vervangen door volautomatische procesvoering. Verder worden elektrotechnische installaties aangepast. BAM Industrie is in december 2018 begonnen met voorbereidingen voor de vernieuwing van de energievoorziening van het drinkwaterpompstation. Dunea wil de middenspanning distributie en noodstroomvoorziening herinrichten.

Wie: Engie Wat: heringebruikname units Waar: Eemshaven Wanneer: eind 2020

Engie neemt twee units van haar Eemscentrale in augustus en november weer in gebruik. De twee STEG-units met ieder een capaciteit van 350 megawatt zijn in 2017 stilgelegd. Om de gasturbines weer in goede conditie te krijgen, is een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s nodig.

Wie: RWE Wat: onderhoud aan Clauscentrale Waar: Maasbracht Wanneer: tot en met 2020

RWE haalt de Clauscentrale in Maasbracht uit de mottenballen. De gascentrale werd in 2014 wegens overcapaciteit gesloten, maar wordt in 2020 weer in gebruik genomen. De centrale heeft vier jaar stilgestaan en hoewel er onderhoud is gepleegd, moet alles weer in topconditie worden gebracht. Daarom worden tot 2020 nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Wie: TenneT Wat: grote vervangingsopgave Waar: Nederland Wanneer: tot en met 2028

TenneT vervangt assets op hoogspanningsstations. Het gaat om primaire assets (transformatoren tot vermogensschakelaars), secundaire (aansturing tot telecommunicatiesystemen) en tertiaire componenten van een station.

Wie: Waterschap Brabantse Delta Wat: renoveren afvalwaterpersleiding Waar: Noord-Brabant en Zeeland Wanneer: start medio 2019

De afvalwaterpersleiding transporteert afvalwater van industrieterrein Moerdijk en 35 dorpen en steden naar de RWZI in Bath. In 2019 start de renovatie van persstations bij Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath. Ook wordt de leiding over 3,5 kilometer verdubbeld. De extra leiding is in 2020 in bedrijf en de gerenoveerde persstations in 2023.

03

iMaintain 20

IMA R Onderhoudsprojecten.indd 29

21/04/2020 16:55


30 TECHNIEKHELD

‘ Je kan door blijven groeien in elektrotechniek’ Yvette Wilson (43 jaar) werkte tijdens de crisis in de bouw bij een architectenbureau en raakte haar baan kwijt. Via een project van de gemeente Rotterdam kwam ze in de elektrotechniek terecht bij Croonwolter&dros. Volgens haar werkgever past ze prima in deze ‘mannenwereld’. Binnen een paar jaar groeide ze uit tot werkvoorbereider en is er volgens haar werkgever veel respect en draagvlak voor haar aanwezigheid en inzet op projecten.

Dagmar Aarts

Hoe kwam je in de techniek terecht? Nadat bij mijn vorige werkgever collectief ontslag was aangevraagd vanwege de crisis, werd ik gebeld door de gemeente Rotterdam. Ze vroegen of ik een carrièreswitch zou willen doen naar elektrotechniek. Ik had mijn toekomst gefocust op bouwkunde, dus ik moest er even over nadenken. Ik realiseerde me dat niemand zonder elektrotechniek kan in deze digitale wereld. Na de eerste cursussen besefte ik vrij snel dat er een grote verscheidenheid is in dit beroep en dat je na tien jaar nog steeds niet bent uitgeleerd. Het boeide me, dat je jezelf als individu kunt blijven ontwikkelen.’

Hoe vond je het om weer van onderaf aan te beginnen? ‘Het heeft geen zin om in een andere functie te beginnen als je de basis niet weet. Daarom ben ik als monteur begonnen bij Shell Pernis. Daar kwam ik erachter dat ik door wilde groeien naar iets anders. Uiteindelijk ben ik in enkele jaren doorgegroeid naar werkvoorbereider. Het is een afwisselende functie. Dit past bij mij omdat ik uitdaging en afwisseling in mijn baan wil hebben. Het leuke aan mijn werk is dat ik met veel verschillende mensen te maken heb: de uitvoerder, de monteurs en klanten. Het belangrijkste is voor mij om goed met elkaar te communiceren. Je hebt in dit beroep de input van je collega’s nodig om een project voor een klant goed af te kunnen ronden.’

Techniekhelden

Zou je anderen een carrièreswitch naar de techniek aanraden?

Techniekhelden zijn technici die om bepaalde redenen onmisbaar zijn voor het bedrijf of die iets bijzonders doen of hebben gedaan met grote impact. Heeft u een collega die u in het zonnetje wilt zetten? Laat het ons weten via redactie@industrielinqs.nl

‘Jazeker, het leuke van mijn werk bij Croonwolter&dros is dat je altijd door kan groeien als je dat wilt. Jouw toekomst heb je in je eigen handen. Als je iets wilt, moet je ervoor gaan. Voordat je aan een baan in de techniek begint, moet je wel goed weten wat het werk inhoudt, wat je zelf wil en beseffen dat je als een individu

03 20 iMaintain

IMA L Techniekheld.indd 30

met een team een project moet afronden. Er zijn daarnaast heel veel mogelijkheden binnen dit beroep.’

Volgens jouw werkgever ben je een dame die prima in hun ‘mannenwereld’ past en kan je een voorbeeld zijn voor andere vrouwen om ook voor techniek te kiezen. Wilson barst in lachen uit. ‘Ik heb vaker gehoord dat ze vinden dat ik er goed tussen pas. Als je in de techniek wil werken, moet je ervan bewust zijn dat mannen soms op een directe manier hun zaken aanpakken. Daarin kan ik me goed bevinden. Je moet heel assertief zijn in deze mannenwereld. Die mannen gooien van alle kanten projectielen op je af en dat is niet slecht bedoeld. Je moet ertegen kunnen, jezelf flexibel opstellen en het niet persoonlijk opvatten. En als het nodig is, moet je ze op hun plek zetten. Ik raad iedereen aan om een beroep in de elektrotechniek te overwegen. Als je eenmaal in de techniek komt werken, zie je hoe leuk en divers het is. Zoals het gezegde klinkt: Don’t knock it ‘till you’ve tried it.’ ■

Abonnees lezen meer op www.imaintain.info

21/04/2020 16:56


IN

DELTAVISIE 2020

SCH

R

U IJF N

IN

INNOVATIEKRACHT | SPIJKENISSE | 3 SEPTEMBER

OPEN DE POORT Industrie en samenleving worden vaak gezien als twee aparte werelden met daartussen een hek. Dat terwijl ze juist niet zonder elkaar kunnen om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, veiligheid en economische ontwikkeling aan te pakken. Zo heeft de industrie betrokken en goed opgeleide mensen nodig om te werken aan de energie- en grondstoffentransitie. De industrie wil iedere dag samen met andere partners innovatieve oplossingen ontwikkelen, zoals nieuwe medicijnen, lichtere auto’s en betere isolatie.

Verkiezing Plant Manager of the Year 2020 De Plant Manager of the Year-verkiezing draagt bij aan een positief imago van de Nederlandse procesindustrie. Dit doet zij door de inspanning en prestaties van plantmanagers te benoemen en te waarderen. De focus ligt hierbij op veiligheid, gezondheid, milieu, productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid. Om dit voor het voetlicht te brengen, verschijnen er interviews en films van de genomineerden in het blad en op de website.

Daarom is het van groot belang om in contact met elkaar te blijven, met elkaar te discussiëren, elkaar te inspireren en ook samen nieuwe richtingen uit te zetten. Deltavisie 2020 zet daarom op 3 september de poort tussen samenleving en industrie wagenwijd open.

2020

Denk en debatteer je met ons mee? Founding partners:

Partners:

www.deltavisie2020.nl Omslag los IMA 3-2020.indd 31

21-04-20 17:27 21/04/2020 17:00


3P Quality Services zoekt: 3P Quality Services B.V. is een onafhankelijk technisch inspectiebureau binnen de petrochemische industrie, process industrie, offshore en energiesector. Wij bieden een breed scala aan support services, Onze sleutelwoorden zijn: Inspectie, Maintenance en Vendor inspectie activiteiten. 3P Quality Services B.V. bemiddelt vanuit een projectmatige aanpak en/of vanuit een vaste bemiddeling binnen de vakgebieden Engineering, Construction management, Shutdown management en Project management. Voor diverse nationale en internationale functies op het gebied van inspectie en aanverwante diensten, zijn wij doorlopend op zoek naar:

QUALITY SERVICES

Werktuigbouwkundigen MBO/HBO niveau De ideale kandidaten beschikken minimaal over: • MBO/HBO werktuigbouwkunde • Opleiding IKT/SKK (II/III) – en/of MLT/EWT/IWT • Beheersing van Microsoft Office • Goede contactuele eigenschappen • Grote mate van zelfstandigheid 3P Quality Services biedt kansen en mogelijkheden ook voor 50 plussers en starters op de arbeidsmarkt. 3P Quality Services is gecertificeerd volgens ISO 9001/VCA. Een kwaliteitsgarantie gaat echter niet alleen om systemen en standaarden, maar vooral om mensen. Daarom investeren wij voortdurend in onze professionals door middel van opleidingen en coaching. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Dhr. C.J. de Graaf of Dhr. K. van Oevelen T +31(0)161 438 500. Bent u onze juiste kandidaat? Mail dan uw sollicitatie met CV naar 3pqs@3pgroup.com onder vermelding van 3P zoekt werktuigbouwkundigen en jong talent.

Omslag los IMA 3-2020.indd 32 IMA A Cover.indd 1

3P zoekt ook jong talent 3P heeft in samenwerking met diverse klanten een overeenkomst om jonge talenten een kans te geven. 3P en onze klanten willen graag investeren voor nu en in de toekomst en 3P verzoekt kandidaten die als lasser of NDO-er reeds 5 jaar ervaring hebben en een MTS diploma hebben en/of dit willen behalen te solliciteren. In overleg en in samenwerking met onze klanten zoekt 3P een geschikte werklocatie om op termijn door te groeien naar een volwaardige QC-er en/of inspecteur. Voor een volledig overzicht van de vacatures bekijk het aanbod op: www.3pgroup.com

Continuïteit door deskundigheid.

21-04-20 17:27