Page 1

WERKPLEKBEVEILIGING

Van voorbereidingen tot uitvoering

Imtech en veiligheid Imtech heeft de veiligheid van mens, maatschappij en het milieu hoog in het vaandel staan. Daarom hebben wij veiligheid zo veel mogelijk geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen van onze organisatie. Wij investeren doorlopend in het verbeteren en waarborgen van veiligheid binnen onze organisatie met als doel het veiligheidsniveau te verhogen.

Veiligheid langs het spoor ProRail streeft als beheerder van het landelijke spoorwegennet naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de railinfrastructuur conform de arbeidshygiënische strategie. Om de veiligheid bij het uitvoeren van werkzaamheden langs het spoor te garanderen hanteert ProRail het Normkader Veilig Werken (RLN00091) in combinatie met het Voorschrift Veilig Werken (RLN00073) en het Voorschrift voor Werkzaamheden aan of in de nabijheid van Spanningsvoerende delen (RLN00128). Het Normkader geeft invulling aan de verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsveiligheid bij het werken aan of nabij railinfra, in het bijzonder het minimaliseren van aanrijd- en elektrocutiegevaar bij werkzaamheden in de nabijheid van ‘het risicogebied’ (pvr + rmg) en spanningsvoerende delen.

Imtech is een door Stichting railAlert gecertificeerd werkplekbeveiligingsbedrijf. Veilig werken begint met een zorgvuldige voorbereiding. Imtech heeft een aanpak waarbij veiligheid volledig is geïntegreerd in de projectaanpak, van voorbereiding tot en met uitvoering en logistieke coördinatie. Aan de hand van een werkplan wordt een veiligheidsplan opgesteld, waarin beveiligingsplannen, veiligheidsprocedures en -middelen zijn opgenomen. Dankzij onze kennis op het gebied van werkplekbeveiliging en tractie-, besturings- en beveiligingsinstallaties zijn wij in staat om voor u een optimaal beveiligde werkplek te realiseren die volledig voldoet aan de wet- en regelgeving. Wij verzorgen onder andere het aanvraagproces van buitendienststellingen, het buitendienst nemen van sporen met eigen veiligheidspersoneel en het plaatsen van fysieke afscherming.

Werkplekbeveiligingsmiddelen Voor het veilig inrichten van werkplekken in de uitvoering maken wij gebruik van een breed aanbod van gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen met, waar vereist, een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Al onze middelen zijn voorzien van een uniek registratienummer waarmee de status, locatie, incidenten, het gebruik en het onderhoud van deze middelen wordt bijgehouden. Zowel bij uitgifte als inname van middelen wordt een inspectie uitgevoerd en gecontroleerd op compleetheid en het correct functioneren.


VCA, BTR en IVW Imtech Rail verzorgt complete werkplekbeveiliging en beschikt over de kennis en ervaring om onder alle omstandigheden veilig te werken. Naast de erkenning van Stichting railAlert voor werkplekbeveiliging beschikken wij over een gecertificeerd veiligheidszorgsysteem en kwaliteitssysteem. Naast de VGM Checklist Aannemers (VCA**) zijn wij in het bezit van de erkenning Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR) voor het uitvoeren van werken in de risicogebieden van de railinfra. Daarnaast zijn wij in het bezit van een veiligheidsattest, verstrekt door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

Imtech Rail Imtech Rail is onderdeel van Imtech Infra en specialist op het gebied van montage van communicatie-, besturings- en beveiligingsinstallaties, tractievoedingen en het leggen en monteren van kabels en leidingen. Hierdoor zijn wij in staat om de gehele technische railinfrastructuur in te vullen voor overwegen, emplacementen, tracĂŠs, tractie/voedingen en onder- en schakelstations.

Veiligheidsfunctionarissen: L Veiligheids- en GezondheidscoĂśrdinator Uitvoering (VGC-U) L Werkplekbeveiliger (WB-O, U en V) L Leider Werkplekbeveiliging (LWB) L Leider Lokale Veiligheid (LLV) L Veiligheidsman (VHM) L Grenswachter (GRW) L Praktijkbeoordelaar NVW L Verkeersregelaar Wij kunnen o.a. het volgende voor u verzorgen: L VGM-plan uitvoering (inclusief organisatie) L Inspecties en audits L V&G documentatie L Branchespecifiek advies L Incidentenonderzoek L Taak Risico Analyse (TRA) L Spanningsloosstellingen conform RLN00128

Imtech Infra B.V. Imtech Rail Hardwareweg 11, 3821 BL Amersfoort Postbus 725, 3800 AS Amersfoort T +31(0)33 450 22 11 F +31(0)33 455 98 12 E werkplekbeveiliging.infra@imtech.nl I www.imtech.nl/infra

Imtech Infra - Werkplekbeveiliging  

Imtech heeft veiligheid zo veel mogelijk geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen van de organisatie. Wij investeren doorlopend in het verbete...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you