Page 1

Beheer en bediening op afstand van rioolinstallaties Advies, Ontwerp, Aanleg, Onderhoud en Beheer Bewaking installaties

Nooit meer wateroverlast op straat Door het beheer en de besturing van rioolinstallaties te koppelen aan één integraal overkoepelend monitorings- en bedieningssysteem, kan een optimale benutting van het rioolstelsel verkregen worden. Het operationeel beheer en onderhoud kan hierdoor aanzienlijk efficiënter worden uitgevoerd en het aantal gevallen van wateroverlast wordt geminimaliseerd.

Integrale supervisie Het rioolstelsel bestaat uit verschillende installaties waaronder pomp- en vijzelgemalen, drukriolering, bergbezinkinstallaties en regelbare schuiven. Door de locale besturingssystemen te verbinden met een centraal overkoepelend monitoringssysteem is integrale supervisie en sturing van alle installaties mogelijk. Hierdoor kan de actuele status van het gehele rioolstelsel in één oogopslag zichtbaar worden gemaakt en tijdig passende maatregelen worden genomen.

In het monitoringssysteem worden alle installaties en bijbehorende statussen in een grafisch gebiedsoverzicht zichtbaar gemaakt. Ook storingen van installaties, niveaumetingen en mogelijke overstortsituaties worden direct zichtbaar op het scherm. Zonder ter plaatse te zijn, kan een volledig beeld verkregen worden van de status van de aanwezige rioolstelselinstallaties. Storingen en alarmen worden centraal geregistreerd en waar nodig doorgestuurd naar SemaScript of de GSM van de dienstdoende persoon.

Logging en rapportage Monitoringssystemen beschikken standaard over de mogelijkheid om data en events op te slaan in een database. Deze data, bijvoorbeeld pomptijden, storingen en niveaumetingen, kunnen worden verwerkt in rapportages of trends. Het monitoringssysteem is merkonafhankelijk en kan gekoppeld worden aan alle bestaande en toekomstige installaties binnen uw rioolstelsel. Hierdoor kunnen bestaande hoofdposten worden vervangen door een toekomstgerichte oplossing.


Beheer en onderhoud Door een centraal monitoringssysteem kan het operationeel beheer en onderhoud aanzienlijk efficiĂŤnter worden uitgevoerd. Storingswachtdiensten hebben de mogelijkheid om in te bellen op het centrale systeem zodat zij direct toegang hebben tot alle informatie. Zo wordt bespaard op beheer- en onderhoudskosten.

Beslissingsondersteunend Systeem Door ook externe informatie zoals weersvoorspellingen mee te nemen bij de sturing van het rioolstelsel kan een Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) worden gerealiseerd. Door een BOS kan onder andere geanticipeerd worden op verwachte neerslag. Strategische sturingen kunnen hierdoor volledig automatisch op basis van vooraf gedefinieerde beslisregels worden uitgevoerd.

Real Time Control Bij Real Time Control (RTC) wordt op basis van actuele informatie uit het gehele rioolstelsel samenhangende dynamische sturing voor alle installaties toegepast. Hierdoor kan de bergingscapaciteit van het volledige rioolstelsel worden gebruikt zodat het aantal overstorten kan worden geminimaliseerd, zonder het risico te lopen wateroverlast op straat te hebben. Met Real Time Control kan een noodzakelijke fysieke uitbreiding ter vergroting van de hydraulische capaciteit van het rioolstelsel voorkomen worden door centrale sturing af te stemmen op de volledige capaciteit van het bestaande rioleringsstelsel.

Imtech Infra Oude Blaauwweg 5, 1521 RN Wormerveer Postbus 200, 1520 AE Wormerveer T 075 653 36 30 F 075 653 35 70 E info.infra@imtech.nl I www.imtechinfra.nl

Imtech Infra - Beheer en bediening op afstandvan rioolinstallaties  

Door het beheer en de besturing van rioolinstallaties te koppelen aan één integraal overkoepelend monitorings- en bedieningssysteem, kan een...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you