Page 1

G O D A

N Y H E T E R

T I L L

A L L A

F O L K SOMMAREN 2011

Betesda & Betsaida, där NÅDEN uppenbarades sid 4-7

rapport från Indien sid 8-12


Sid 2

i detta er numm Tankar inför Sommarnumret s. 2-3 Betesda & Betsaida, där nåden uppenbarades s.4-7

H

Kampanjrapport från Ranchi, Indien s. 8-12 Bördan som driver mig s. 13-15 Upprop för tryckning av en miljon uppföljnigsböcker s. 16

Fotot på framsidan är taget vid den 3000-åriga stadsporten till den Bibliska staden Betsaida

följ med på webbsidorna... www.

etal.se peteryoungren.org gracetelevision.net etal.no Ansvarig utgivare: Peter Ljunggren Översättning: Iréne Sundbäck Design & layout: Iréne Sundbäck

är kommer ett färskt sommarnummer av MissionsVisionen! Trevlig läsning!

Kampanjen ”Du & Gud” i Östersund tidigare denna månad, ledde till människors frälsning och gav mersmak på kampanjer i Skandinavien. Varje kväll var det mellan tio till tjugo personer som gav till känna att de ville ta emot frälsning. Ett flertal upplevde helande, medan andra vittnade om befrielse ifrån självrättfärdighet. Östersund är ju inte en traditionell kyrkobygd, vilket gjorde det hela ännu mer glädjande. För mig bekräftades än en gång att skandinaver är öppna för evangelium. Den 22-24 juli ser jag fram emot att vara med på Mirakelkonferensen i Stockholm, som hålls på församlingen Arken för det 25:e året i rad. Hoppas att många av ETALs vänner kan vara med. Namnet på konferensen ger ju en vinkel av vad det hela handlar om; Jesus – miraklernas källa, (se annons nästa sida). ETALs arbete i Israel att förmedla evangelium till både judar och araber fortsätter. När jag nyligen besökte landet blev jag på nytt inspirerad, speciellt av två platser; Betesda och Betsaida, och de sanningar om Guds nåd jag upptäckte där ledde till artikeln som finns med i detta nummer. Debatt i Norge Åge Åleskjaers bok, ”Fullständig Frihet”, väckte stor uppståndelse och debatt i Norge och på sidan 13, får du läsa första kapitlet. Denna bok är värd en stor spridning och kommer att leda till förvandling och nytt liv för många kristna. Du får svar på frågor angående Nådens Evangelium och slutresultatet blir frihet ifrån självcentrering, som utbyts till en Kristus-fokusering. ETAL är ju inget förlag, men vi gjorde ett undantag, eftersom ”Fullständig Frihet” möter ett stort behov och också med tanke på att det finns så lite material på svenska med just denna försoningsförankring. Kampanjer Du får ett rejält kampanjreportage på fem sidor med många bilder från ETALs satsning i Indien. Marius Nicolaisen ifrån Mysen i Norge är ETALs kampanjchef och det är han som ger en inblick i vad Gud gjorde ibland hinduer och animister. För dig som var med och satsade hoppas jag dessa sidor blir inspirerande. Nu när MissionsVisionen går i tryck är vi mitt uppe i en kampanj i Denpasar, Indonesien. Mötena hålls på National Stadium och en sak är jag säker på: evangelium kommer än en gång att visa sin kraft. Två sådana

Tryck: Skilltryck

MISSIONS VISIONEN

Tankar infö

SOMMAREN 2011


ör Sommarnumret kampanjer i rad sätter naturligtvis press på ekonomin. Tack att du är med och satsar också denna månad. Missa inte annonsen på sidan 16, med ett speciellt upprop om hjälp att trycka en miljon böcker för nyfrälsta. En gåva på bara 225 kr räcker till 150 böcker, som blir till stor hjälp för den som just kommit till tro.

Evangelisation görs misstänksamt? Under kampanjen i Östersund tog jag tid att läsa en del skandinaviska kristna tidskrifter och märkte att det finns de som vill ifrågasätta evangelisation. Man gör evangelisation misstänksamt och menar att de som fokuserar på detta ofta är intellektuellt outbildade, saknar förankring i kyrkohistorien och är ensidiga i sin betoning. Denna negativa underton kan vara nedstämmande för de som brinner för att offra, bedja och vara med i evangelisationens sak. I Skandinavien har vi inget behov av att evangelisation ska förringas.

Sid 3

Istället behöver vi ny uppenbarelse om vad evangeliet handlar om och behovet att förmedla till andra. Dessa som själva menar sig vara kyrkohistoriskt förankrade skriver gärna om kyrkohistorien efter egna önskningar och betoningar, allt eftersom det passar. Låt inte denna cyniska attityd slå ner ditt mod. Alla evangelierna slutar med en uppfodran till evangelisation och Apostlagärningarna börjar med det. Jesus nämner varken kloster, kyrbyggnader eller speciella helgon, detta tycks ej ha funnits i Hans tankevärld, men Han lade fokuset på att evangelium ska förkunnas. Låt oss satsa på det som Jesus ansåg viktigt. Vill du få undervisning som hjälper i dessa frågor vill jag rekommendera den nya CD-serien, Evangeliets fulla kraft. Ha en fantastisk sommar! Vi står tillsammans för människors frälsning. -Peter

Hör Peter Ljunggren på MIRAKELFESTIVALEN

3 möten, 22-24 juli: fredag kl 19:30 lördag kl 10:00 söndag kl 10:00

L E K M IRA

N E L A V I T S E F rlighet Där du möter Guds hä 15 -24 juli

us! s e J Stort 25-å rsjubileum Tack

Världstalare H Markku Koivisto H Roger Larsson H Rolf Auke H Leif Hetland H Peter Ljunggren H Linda Bergling H Gunnar Bergling H Björn Aslaksen H Eric & Anette Anders H Theis Bernt Sandvik

Förbön Artister l Lovsång l bad och r ma Som l e l Festivalområd Camp l Kids Action s hop rks Wo l Ungdomsfestival l Konser ter l d och människor Gu d me te l Mö l

Församlingen Arken, Energivägen 9, 196 23 Kungsängen, info@arken.org, tel 08-588 840 00, www.mirakel.org ETALMirakelFestivalen2011 .indd 1

2011-05-02 11:13:40

SOMMAREN 2011

M I S S I O N S VISIONEN


Sid 4

Betesda & Betsaida, där NÅDEN uppenbarades

I

Peter Ljunggren delar under visn ing, mitt-i-prick baserad på det so i nutids-sitautio m hände på dessa nen, men två välkända Bib liska platser.

srael är alltid inspirerande och besöket för några veckor sedan blev inget undantag. Som nästan alla Israelbesökare har jag varit vid Betesda-dammen förut, medan jag som de flesta snabbt kört förbi Betsaida. Nu blev det rejäla besök på båda platserna.

Nådens Hus

Betesda, ”Nådens Hus”, var namnet på den berömda dammen i Jerusalem, där människor tog emot helande, ”För en ängel steg vid en viss tid ned i dammen och rörde upp vattnet, den som sedan först klev i efter att vattnet kommit i rörelse blev helad oavsett vilken sjukdom han hade. ”(Joh 5:4, eng övers.) Ingen kvalifikationsprocess krävdes för att ta emot helande. ”Nådens hus” var alltså ett passande namn, eftersom ”vem som helst” som först hamnade i vattnet, blev botad. Det är intressant att dammen låg nära Fårporten, där man köpte lamm som skulle offras i templet, en påminnelse om att Guds nåd endast finns i samband med Guds lamm som offrades för oss. Namnet ”Nådens Hus” till trots, hade lagiskhet fortfarande ett starkt fäste. Betesda-dammen var en underlig blandning av lag och nåd, där helanden tydligen var tillåtet på sabbaten, medan ”Ta din säng och gå” ansågs som ”arbete” och var förbjudet. Detta påminner om den blandning vi ofta ser i den moderna kristna verksamheten, man predikar nåd och lagiskhet om vart annat. Ofta kan det växla ifrån söndag till söndag, ena veckan betonas vad Gud i Kristus har gjort för oss och nästa handlar det om vad vi ska göra för att få genombrott och välsignelse. För ”det omöjliga fallet” som beskrivs i Johannes evangelium MISSIONS VISIONEN

SOMMAREN 2011

kapitel 5, mannen som hade varit sjuk i 38 år, var Betesda-dammen otillräcklig, han var fortfarande förlamad. Det hela funkade alltså inte och så är det också idag. Att blanda egna prestationer med Guds nåd leder bara till besvikelser och självanklagelse.

”Vill du bli helad?”

Allt förändrades när Han som är nådens fullhet, kom till Nådens hus och frågade: ”Vill du bli helad?” Märklig fråga! Var det möjligt att mannen skulle vilja bli kvar i sitt sjukdomstillstånd? Det kan ha funnits många orsaker, familjäritet, bekvämlighet, ett okomplicerat liv, om han blev frisk skulle han inte ha någon ursäkt att stanna kvar där han var. Kanske ett nytt liv kändes skrämmande. Hur som helst måste frågan ställas, ”vill du bli frisk?” Samma sak gäller oss, är vi villiga att ta emot den nåd som erbjuds oss, fritt och för intet? Eller kör vi hellre på där vi är, i en blandning av nåd och själv-prestationer? Jesus är inte bara den store läkaren, Han är också den store psykologen, som säger ”stå upp”. Mannen var klart lam på utsidan, men utan tvivel var han också förlamad på insidan. Varje mirakel börjar på insidan, vi ser något, tror något, långt innan en förändring sker på utsidan. Jesus talar till insidan av mannen, ”stå upp” och när mannen reser sig upp på insidan följer kroppen med. Jag hör ett profetisk budskap till oss i detta; ”Stå upp, kom ut ur begränsningens värld, kom ut ur denna blandning av nåd och lagiskhet. Gud har något bättre för dig, ett maximalt överflödande liv! ” Jesu nästa befallning, ”Ta din säng och gå” var


Sid 5

chockerande, eftersom Han uppmuntrade mannen att direkt bryta mot den judiska religionens lag. Jesus är här i direkt konfrontation med Mose lag. Budskapet är klart, Jesus har kommit för att visa 100 % nåd; ut med lagiskhet och in med nåden. Jesus praktiserade alltså en mycket radikal nåd, utan rum för blandning eller dialog med fariséernas lära. Om mannen skulle bli botad, måste det bli av bara nåd, utan någon själv-ansträngning. Prestationsbaserad religion och nåd går helt enkelt inte ihop; ”Men om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd”, (Rom 11:6). Precis som Hagar (egen ansträngning) och Sara (nåd) är varandras motsatser enligt Paulus brev till galaterna, kan inte heller nåd och egna prestationer existera ihop i våra liv. Paulus illustrerar samma sak i Romarbrevet 7; du kan inte vara gift med två herrar, Lag och Nåd, men eftersom vi har dött från den självrättfärdiga Lagen, låt oss nu leva trogen den nye Herren, Jesus Kristus, som är nåd och åter nåd. Mannen visste inte att det var Jesus, som hade helat honom. Jag ser ofta underverk hända för människor som inte vet så mycket. Ibland är det så att vi som har varit i att alltför många helande-skolor, tecken- och under-institutioner och mirakelkonferenser, helt enkelt tror vi kan så mycket, vi har räknat ut stegen till miraklet och glömmer bort att fästa uppmärksamheten på Jesus, som är miraklernas källa. Allt det vi studerat och lärt oss blir en lagisk kunskap, som vi förlitar oss på, och mitt i vårt lärande glömmer vi nåden i Jesus och då blir resultatet noll och intet.

signelsen kommer alltid gratis. Du får Anden precis som du är, oavsett ditt usla tillstånd och sedan när du vandrar i Anden som du fått, kommer du inte att göra vad köttet begär, (Gal. 5:16). Först frälsning, välsignelse och Guds Ande; det och endast det leder till ett liv i helgelse, renhet och överlåtelse.

Arkeologi

Artikeln handlar om Betesda och Betsaida, men innan jag delar det som blev levande för mig när jag besökte ruinerna i Betsaida, tar vi lite historia och arkeologi. Ruinerna från staden Betsaida, över vilken Jesus uttalade ett ”ve”, började inte grävas fram förrän 1987. Arkeologer och bibelkritiker ifrågasatte och en del ansåg att staden aldrig funnits, för den skulle ju ligga vid stranden av Galileiska sjön, vilket Bibeln faktiskt aldrig säger. Betsaida ligger i själva verket drygt två kilometer från sjön och när staden till slut upptäcktes blev det ytterligare ett vittnesbörd om att Bibeln är sann, inte som kritikerna hävdade att Betsaida bara var en fantasi. Simon Petrus, Andreas och Filippus föddes i denna stad och enligt Theodosius det sjätte århundradets historiker, var det också Jakobs och Johannes ”födelsestad”. Betsaida var Simon och Andreas födelsestad, medan Kapernaum, som låg precis vid sjön, blev en naturlig hemort för unga män som levde av fiske.

Ut ur Betsaida – ”Jakthuset”

Namnet Betsaida betyder ”jakthuset”. Att jaga är att söka efter, att snärja ett byte, att sträva och leta efter något. Jesus gjorde aldrig något under inne i själva

Helad trots synd

Efter helandet mötte Jesus mannen i templet, och sade: ”Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig, (Joh 5:14). Idag skulle många ge det motsatta rådet, ”först måste du sluta synda och sedan kan du få ditt helande”, men här blev mannen helad, med synd och allt. När han väl blivit helad blev han tillsagd att inte synda mer, eftersom detta skulle leda till ännu värre problem. Välsignelsen kommer alltid först. Det är aldrig du som först ska rätta till ditt liv, göra dig själv rättfärdig och värdig och sen ska Gud välsigna dig. Nej, väl-

Betesdadammen som den anses ha sett ut under andra tempelperioden SOMMAREN 2011

M I S S I O N S VISIONEN


Sid 6

”jakthuset”, utan alltid strax utanför staden. Vid bespisningen av de fem tusen, läser vi, ”... Då tog Han dem åt sidan till en öde plats som hörde till staden

Stora delar av Betsaida är ännu inte utgrävda. Arkeologer jobbar vidare varje år.

Betsaida, där de kunde vara allena.”(Luk 9:10, eng övers). En ”öde plats” betyder inte en öken eller okänd vildmark, utan en ”icke odlad mark”. Markus och Johannes beskriver det som en plats med ”grönt gräs” och ”mycket gräs”. Det ser fortfarande likadant ut idag i Betsaida, med en sluttning av mjukt gräs precis utanfor staden och en vacker flod som rinner vid sluttningens fot. Kan du se en andlig bild i kontrasten mellan det frodiga gräset och ”jakthuset”? Alltför många nutidens kristna är som andliga jägare; välsignelse-jägare, smörjelse-jägare, väckelse-jägare och genombrotts-jägare! Det är så mycket jagande efter ”Gud”, och så lite förståelse av det frodiga gräset, som är en bild på vilan i Jesu fullbordade verk. Lägg märke till samma kontrast i berättelsen om den blinde mannen. ”De kom till Betsaida... Då tog Han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade Han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: ”Ser du något?” Han spärrade upp ögonen och sade: ”Jag ser människorna gå omkring, och de ser ut som träd.” Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart. Jesus sände hem honom med orden: ”Gå inte ens in i byn!” Än en gång, innan Han helade den blinde mannen, tog Jesus honom ut ur ”jakthuset” till den vilsamma platsen precis utanför. Helande och välsignelser blir MISSIONS VISIONEN

S O M M A R en 2 0 1 1

verklighet när vi slutar jaga efter dem och kommer in i trons vila. Jesus ”spottar” på den blindes ögon. Detta verkar ganska grovt i vårt västerländska tankesätt men i Mellanöstern kultur, var saliv en bild på livet; Jesus lät sitt liv röra mannens ögon. En omedelbar förändring följde - mannen kunde se, men dock endast begränsat. Häri ligger ytterligare en bild, det är möjligt att se och ändå inte se. Vi kan se en glimt av Jesu kors, Hans rättfärdighet och välsignelse, men ändå inte riktigt se det. Jag har hört människor säga, ”Ja, jag vet att Jesus är min rättfärdighet, men jag kan inte se mig själv som rättfärdig”, eller ”enligt Bibeln vet jag att Jesus har välsignat mig, men jag har inte blivit välsignad ännu.” Man ser, men ser ändå inte - det är vad aposteln Paulus tog upp i Efesierbrevet 1:18, ” att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp Han har kal�lat er till och hur rikt på härlighet Hans arv är bland de heliga” Det finns ingen antydan om att efesierna inte hade rikedomen och arvet i Jesus Kristus, de be-

Alltför många nutidens kristna är som andliga jägare; välsignelse-jägare, smörjelsejägare, väckelse-jägare och genombrotts-jägare! hövde bara inse vad de hade. Samma sak gäller för församlingen i Uppenbarelseboken som blev tillsagd, ”... smörj dina ögon med salva, så att du kan se.” Den blinde mannen såg människor som vandrande träd. Träd är en förbrukningsvara, vi förvandlar dem till ved, möbler eller papper. Visst är det fint med träd, men vi ser dem bara som en skog, en massa träd, som vi kör förbi längs med landsvägen. Många människor har tagit skada av livets prövningar och känner att de aldrig kan älska igen, tro igen, eller gå med i en kyrka igen. Man är rädd att bli sårad och så isolerar


Sid 7

man sig själv. En hårdhet och misstänksamhet kommer på insidan, och för att skydda oss själva, ser vi andra människor som ”träd” som bara går förbi. Vad är svaret? Jo, när vi ser Gud såsom Han är kan vi se andra som de är. Men om det ska hända måste vi komma ut ur det andliga jakthuset, ut ur Betsaida. Det var först utanför Betsaida som den blinde kunde upptäcka Jesus och få sin syn tillbaka. Så är det också med oss. När vi upptäcker Guds kärlek mot oss, ser vi också Hans kärlek mot alla. Det är så vi lär oss älska andra, genom upptäckten av Guds kärlek. Vad kan vi lära oss från Betsaida? Kom ut ur ”jakthuset.” När du har upptäckt Efesierbrevet 1:3; ” välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse”, behöver du aldrig jaga välsignelser igen. Du är välsignad – punkt slut.

Ditt andliga hem

Det är därför det är så viktigt var du får din andliga mat, var du går på möte, vem du lyssnar på, hur din hemförsamling är. Är din församling ett ”jakthus”, eller är det en ”vilsam plats”? Tar du emot undervisning som handlar om att du ska vidta fler åtgärder för att få ditt genombrott, helande eller smörjelse, eller är undervisningen fokuserad på vad Jesus Kristus har gjort för dig. Lägg märke till att Jesus sa till den blinde; ”gå inte tillbaka in i staden”. När vi väl av nåd har fått Guds välsignelse, ska vi inte återgå till en religiös jakt och jaga efter det som redan är vårt. Jesus sade också till mannen att inte berätta för någon vad som skett. Om det hade varit en befallning för alla tider, skulle naturligtvis berättelsen inte funnits med i Bibeln. Vad betyder det då? Jo, att det som hade hänt inte skulle kunna helt förstås tills ”efter att Människosonen har uppstått”. Här finns alltså en sanning som måste ses utifrån det Nya Förbundets perspektiv, då försoningens verk var färdigt. Först efter Jesu uppståndelse ser vi tillfullo kontrasten mellan egna prestationer och nåden. Med facit i hand ser vi tillbaka på Betsaida och inser hur

denna berättelse blir ett exempel och till undervisning för oss, att inte jaga efter smörjelse, eller för att bli accepterade av Gud. Istället vilar vi nu i det frodiga gröna gräset som är Jesu verk på Golgata.

Är din församling ett ”jakthus”, eller är det en ”vilsam plats”? Betesda och Betsaida visar hur Jesus var mycket radikal i sitt sätt att presentera nåden. Han gav inget utrymme till själv-berömmelse och inget samförstånd med religiösa regler. Det Jesus sa och gjorde skakade om, religiösa ledare blev arga, medan de vanliga människorna gärna hörde Honom. Jesus är densamme idag. Fakta angående Betesda Betesda betyder ”nådens hus”. Tills arkeologer utgrävde Betesdadammen på 1800-talet, ansåg många bibelkritiker att Betesda bara var en fantasi. Nu vet vi genom arkeologin, det som bibeltroende har vetat hela tiden, att bassängen fanns med fem portar där vatten strömmade fram. Precis som Bibeln beskriver det, ligger Betesda nära både fårmarknaden och tempelplatsen i Jerusalem. I Jesaja bok och Konungaböckerna kallas dammen, ”den övre poolen”. Fakta om Betsaida Betsaida betyder ”jakthuset” och har en historia som går tillbaka mer än 1000 år före Kristus. Det finns fortfarande efterlämningar från den kananitiska tiden med dess religiösa riter. En av konung Davids hustrur, Absalons mamma, kom från Betsaida och enligt legenden spenderade Absalon ganska mycket tid där. Josefus omnämner Betsaida från den romerska tiden då Philip Herodes, Herodes den Stores son, återuppbyggde Betsaida och kallade staden Betsaida Julius. På 400-talet efter Kristus hade nästan alla kända platser som associerades med Nya Testamentet blivit upptäckta, med undantag av Betsaida. En del menade att platsen bara var en biblisk fantasi, tills 1985 då arkeologen Bargil Pixner publicerade en artikel om sitt arbete på en plats ungefär 2 kilometer ifrån den Gallileiska sjön. Artikeln ledde till ytterligare undersökningar tills 1987 då Israels regering officiellt fastställde att detta var det bibliska Betsaida. Platsen är öppen för turister idag. S O M M A R en 2 0 1 1

M I S S I O N S VISIONEN


Sid 8

Pastorsseminarium med 1600 delatagare

MISSIONS VISIONEN

SOMMAREN 2011

Tidningarna rapporterade dagligen kampanjen, b책de


Sid 9

TACK! Vi jobbar tillsammans med Skördens Herre!

predikan och vittnesbörd om helande

Fakta om Ranchi-kampanjen: • Ranchi är huvudstad i staten Jharkhand, som är hem för 32 olika stamfolk. Kristendomen är liten; omkring 2% • Församlingar alltifrån anglikanska till olika pingst/karismatiska riktningar arbetade tillsammans • 1600 pastorer och ledare deltog på 3-dagars seminarium • Mer än 60 000 fick uppföljningsmaterial för nyfrälsta • Animism är den största religionen i Jharkhand-staten, tätt följd av hinduism, sedan Islam, följt av kristendom och sikhism SOMMAREN 2011

M I S S I O N S VISIONEN


Sid 10

n ie d n I i, h c n a R n å r f t r o p p a jr n a p m a K STORT

G

STÖT TAR KAMPANJ SOM NÅ

äller Jesu fullbordade verk animister? Hinduer? Vissa skulle säga NEJ, dessa människor dyrkar avgudar och demoner. Efter vår senaste kampanj i Ranchi i Indien kan jag försäkra er: Guds kärlek genom Jesus sträcker sig till alla, även till dem som offrar till flera gudar dagligen och till dem som tillber stenar och träd. Tiotusentals animister, hinduer, kristna och muslimer samlades varje dag under ETALs kampanj i Ranchi. Från första dagen stod det klart att Gud älskar alla utan diskriminering. Peter Ljunggren predikade ett enkelt och klart evangelium varje kväll. Folket tog emot och varje kväll efter predikan bekräftade Gud evangeliet, då plattformen fylldes med människor från många olika bakgrunder och religioner som ville vittna om fantastiska helanden.

Enorm uppmärksamhet i media

Jag har samordnat över 20 kampanjer, men jag kan inte minnas någon annan kampanj där nyhetsmedia så ivrigt rapporterat varje kväll. Reportrar från hinduiska tidningar och TV omringade plattformen för

Kryckorna behövs inte längre MISSIONS VISIONEN

SOMMAREN 2011

att fånga varje ord som talades. Dag för dag hade tidningarna artiklar om kampanjkvällarnas budskap och rapporter om de mirakel som skedde. En tidning skrev: ”Mer än hundra tusen människor från olika religioner lyssnade på Peter Ljunggren när han talade om Guds kärlek till alla människor. Gud skapade en god värld, för människan, men sedan kom synden in i världen och förstörde. Gud har nu ställt allt tillrätta genom att ge sin syndfria Son, Jesus som offer. Nu kan vi få nytt liv genom Jesus.” I Ranchi är nästan alla antingen animister, hinduer eller muslimer, vilket gör artikeln ännu mera anmärkningsvärd, den fortsätter: ”Evangeliet har inga gränser. Det är Guds kraft genom Jesus. Hundratals människor blev helade från obotliga sjukdomar”. Det var fantastiskt att se hur media så tydligt och korrekt publicerade evangeliets budskap. Även den dagliga tidningen som drivs av den mest fanatiska hindufalangen, skrev varje dag om det som hade ägt rum kvällen innan. Reportrar intervjuade och undersökte de människor som hade blivit helade varje kväll för att bekräfta att det var verkligt och sedan kom det i tidningen. Den lokala kampanjkommittén, som bestod av pastorer, var överraskade av alla nyhetsspalter och berättade att de aldrig hade sett något liknande. Evangeliets budskap var utan kompromisser, men det

Kvinna som varit både blind och döv, kan nu både höra och se

13-åring, döv sedan födseln fick sin hörsel


Sid 11

MEDIAUPPBÅD ÅR ONÅDDA FOLK

Folk från många olik

a bakgrunder kom

för att höra

Av Marius Nicolaisen förmedlades i en atmosfär av vänskap och respekt för för att hålla oss sysselsatta i församlingarna. På nåalla. Detta gjorde det lätt för människor från alla bakgot sätt har vi glömt evangeliet, det sanna evangeliet. grunder att ta emot. Uppföljningshäften delades ut Från och med nu jag kommer att ta detta budskap till till de nyfrälsta varje kväll, totalt var det över 60 000 människorna i min stad och mitt folk.” En annan passom fick ta med sig en bok hem och sedan vet bara tor sa: ”Det här budskapet är uppfriskande. Det har Gud hur många som blir berörda för varje bok som förändrat mitt liv och min tjänst. Jag predikar inte ges till en nyfrälst. fördömande religion längre. Från och med nu predikar jag de goda nyheterna om Jesus.” Ledaren för Pastorsseminarium baptistsamfundet i Ranchi sa. ”Jag har varit med på Seminariet för pastorer och ledare hölls i ett bambuotaliga kristna seminarier och konferenser, men vad tält på en lokal skola. Under tre dagar samlades drygt jag har hört här på detta seminarie har verkligen ren1600 pastorer och ledare från hela Jharkhand-provinsat mitt sinne. Fram tills nu har vi fört in så mycket sen för att höra. Peter undervisade hur religiösa tradilagiskhet, religiösa regler och kyrktraditioner i våra tioner och kyrk-barriärer har orsakat en oförmåga att församlingar, att vi har glömt bort Jesus och vad som nå ut till världen och det samhälle vi lever i. På något hände på korset. Från och med nu predikar jag bara sätt har vi blivit så upptagna med oss själva att vi Jesus och min församling kommer att börja sträcka glömmer bort att Guds kärlek är för alla människor. sig ut till de förlorade i min stad. ” Ledarseminariet är mycket betydelsefullt, det öppnar ledarnas ögon för evangeliet och river ner murar av De onådda religion och lagiskhet som hindrar oss att ta de goda Vårt uppdrag gäller de onådda regionerna i världen, nyheterna utanför våra kyrkväggar. och Ranchi är verkligen en av dessa platser. Hundratusentals människor har tagit emot det nya livet geDet är alltid intressant att höra vad pastorerna lärt nom Jesus i Ranchi och bara Gud vet den långsiktiga sig under tre dagars seminarium. En av pastorena sa effekten detta kommer att få i regionen när de nyfrälmedan tårarna rann nerför hans kinder: ”Jag önskar sta tar med sig evangeliet hem till sina byar. att jag hade hört detta budskap för 30 år sedan. Jag är så trött på religion och traditioner som vi har skapat Tack till dig understödjare, som gör det möjligt för ETAL, att ge ut evangelium till platser som Ranchi, där det varit ett desperat behov av evangeliets ljus under en lång tid. Inget är så tillfredsställande som att presentera Jesus för människor som aldrig har hört om Honom. Du var en stor del av denna kampanj genom dina förböner och ditt understöd. Tack!

Var döv i 25 år, kan nu höra

Marius Nicolaisen, Norge

Ung kvinna överlycklig för att Jesus helat henne från polio S O M M A R en 2 0 1 1

M I S S I O N S VISIONEN


Sid 12

n a d r Bö

som driver mig!

”Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta”, (Rom 9:2).

Från första stund då jag fick min kallelse att förkunna evang-

eliet, har jag förstått att vi kristna drar med oss massor av träldom, religiösa regler och mänskliga traditioner in i det kristna

Av Åge Åleskjaer

traditioner leder ofta människor in i strävan och andlig presta-

tionsångest. På många sätt har man ett evangelium för dem som

är resursstarka och energiska och man skapar förlorare som inte klarar av att följa med i svängarna.

Olika uttryck – samma fenomen

livet – bördor som egentligen inte hör hemma där. Jag har

Jag har upplevt detta i alla kristna sammanhang. I min luther-

drar oss från att nå ut till ”vanliga människor” med det glada

det har hjälpt mig att finna den klarhet som jag nu jublar över.

också förstått att det värsta med denna träldom är att den hinbudskapet. De flesta får intrycket att kristendom är en ”tvångströja” som bara passar för en del religiöst lagda människor. Det

ligger ett ok över kristenheten i Skandinavien, ett ok som gör oss ineffektiva i vårt uppdrag. Man har lyckats ”lägga ett ok på lärjungarnas skuldror”, även om de första kristna högtidligt beslutade att man inte skulle göra det! (Apg15:10).

Apostlamötet i Jerusalem

Apostlamötet i Jerusalem i Apostlagärningarna 15 bestämde att de hedningar som blev frälsta inte skulle få ett ok från det

gamla förbundet som bagage i det kristna livet. Mose lag med

sina bud och föreskrifter skulle hållas borta från den nytestamentliga församlingen. De skulle få uppleva livet och friheten

i Kristus och ha Kristus som sin Herre, Mästare och Huvud.

ska uppväxt hade man en väldigt bra förståelse av nåden och Men samtidigt hade man många religiösa regler som gjorde att kristendomen uppfattades som en ”tvångströja” av folk utanför.

Det var extremt strängt i den pietistiska miljö som jag växte upp i. ”Vilodagsbudet” innebar till och med att det var synd att

använda en sax på söndagen! Du kan ju själv gissa hur attraktivt ett sådant evangelium var för vanligt folk… Men jag har

mött samma tankesätt ända fram tills idag. Det finns kristna

som menar att det är synd att fiska på söndagar, synd att hålla

på med sportaktiviteter på söndagar och att det är en stor synd att klippa gräset eller att måla huset på en söndag. Tänk att Jesu

evangelium kan bli förvrängt på det sättet! Paulus varnar för dem som ”vill förvränga Kristi evangelium” (Gal 1:7).

”Jag blev så fruktansvärt trött”!

Från Kristus skulle allt liv strömma till dem och Han skulle

När jag kom in i pingströrelsen och den karismatiska miljön,

sökte träldom smyga sig in i församlingen i Galatien.

tiden fanns det massor av bud om klädstil, långt hår och huvud-

vara deras enda källa till liv och gudsfruktan. Trots detta för-

Även om Paulus ställde allt tillrätta i Galatien, har nya genera-

tioner av kristna upplevt att samma ok har kommit smygande.

så var faktiskt strävan värre där på en del områden. På den här

plagg för kvinnor, samt att man skulle hålla sig borta från vissa sorters mat och dryck.

Jag blev själv automatiskt indragen i dessa tankegångar och

Detta var nya bud för mig som kom från bönehuset. Jag visste

och tradition, senare i pingstkarismatisk tradition och slutligen

ha långt hår och hatt för att behaga Gud, men jag anpassade

traditionella uppfattningar; både genom min lutherska uppväxt i trosrörelsens traditioner.

ju inte att blodkubb var synd, eller att damerna var tvungna att mig snart efter reglerna.

Jesus konfronterade fariséerna med att de tog bort kraften i

För att bli andedöpt ställdes det vissa krav på att man hade upp-

samma fenomen som fortfarande existerar och stjäl friheten

söka Gud och be tillräckligt. Energisk som jag var, kastade jag

Guds Ord genom sina egna föreskrifter och traditioner. Det är från de kristna, den frihet som Jesus betalade så dyrt för. Dessa MISSIONS VISIONEN

SOMMAREN 2011

nått en viss nivå av helgelse och att man hade en förmåga att mig in i detta med stor iver. Det märkliga var att jag tog emot


Sid 13

andedopet först då jag äntligen förstod att Jesus hade fullbordat allt för länge sedan. Anden var utgjuten.

Kristi evangelium, som gavs till Paulus genom en uppenbarel-

Jag var tvungen att förstå att egen strävan inte ledde till något

gott innan undret kunde ske – av nåd genom tro. Senare läste

jag Galaterbrevet 3 och såg att Paulus skrev om just detta. Det är inte bara frälsningen som är av nåd genom tro, utan vi tar

också emot Anden och tecken och under på samma sätt som Paulus beskriver i just Galaterbrevet kapitel 3; utan gärningar genom att höra och tro! I trosrörelsen fanns samma fenomen

beträffande strävan och prestationskristendom, men det handlade om andra saker.

många pastorer fick prestationsångest på grund av all fokuse-

ring på församlingstillväxt. Många sjuka upplevde dessutom

ett ”krav” på större tro för att bli helade, och ungdomar pressades ofta till evangelisation, till att kliva upp i gryningen för att be och uppmanades att hålla sig borta ifrån det motsatta

könet. Naturliga ungdomsförälskelser blev nedtryckta för att

man menade att man skulle hitta den rätta på första försöket. Därmed skapades en ”fruktan” mellan könen som gjorde att Jag kan gott förstå den sjuke man-

nens frustration, som inte hade blivit frisk trots mycket förbön. Han

framstod som en ”avhoppare” och

sa att orsaken var att ”jag blev så fruktansvärt trött!” När man an-

vänder slagord som att ”väckelse

stavas hårt arbete”, och kristna

att ingen skall berömma sig”. Det gäller inte bara frälsningen,

utan också det nya livet: ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar,

för att ingen skall berömma sig. Ty Hans verk är vi, skapade i

Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem” (Ef 2:8-10).

De flesta kristna har förstått att frälsningen är av nåd genom

snabbt tillbaka i strävan, gärningar och egen kraft. Men vers 10

i Efesierbrevet 2 säger att vi är Hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Gud har till och med gjort gärningarna

färdiga i förväg, så att vi kan vandra i dem! Det frigör oss från all strävan och egna prestationer, för det är Han som verkar i oss så att vi både vill och kan verka till Hans välbehag. Dessutom gäller nåden både frälsningen, helgelsen och tjänsten:

”Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla männis-

kor. Den [nåden] fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och

Där var det en strävan kring bön, andlig

krigföring och tro, och många pastorer fick

prestationsångest på grund av all fokusering

böcker handlar om att ”jaga efter

Gud”, så är det klart att man kan

förstå att det finns de som hoppar av för att de ”blir så fruktansvärt trötta!”

Tyvärr har jag sett många ungdomar som har gått i väggen på grund av missuppfattade krav om bön och evangelisation och

allt sådant gör att jag skriver den här boken med stor iver. Jesu inbjudan gäller fortfarande: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok

och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni

finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt” (Matt 11:28-30).

se, förkunnar att frälsningen ”inte är på grund av gärningar, för

tro, men så fort det handlar om helgelsen eller tjänsten är man

Där var det en strävan kring bön, andlig krigföring och tro, och

många förblev ogifta allt för länge.

Nåden frälser, helgar och utrustar till tjänst

på församlingstillväxt. världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är” (Tit 2:11-12).

Samma nåd som frälser, uppfostrar oss också till ett heligt liv!

Nåden ger oss också allt som vi behöver i tjänsten: ”Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och Hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag

själv, utan Guds nåd som varit med mig” (1 Kor 15:10). Allt

annat blir hö, halm och strå! Bara det som Han gör med oss genom Sin nåd har den himmelska kvaliteten som producerar guld, silver och dyrbara stenar.

SOMMAREN 2011

M I S S I O N S VISIONEN


Sid 14

från lagens förbannelse, folk blev glada och många tog emot

Uppröjning i predikoutkasten

Den här boken är egentligen ett resultat av en process som bör-

frälsning, andedop och helande. Himlen var öppen!

blivit andedöpt, och var ivrig efter att predika tro. Jag förstod

Men Cho lade märke till att hans vän inte var nöjd. Desto här-

predika tro, men jag var frustrerad över de kristnas attityd gen-

tion. Han sa till Cho: ”Du kan inte predika på det sättet i den

sepredikant som försöker ge så många människor som möjligt

på näsan! De behöver få veta vart skåpet ska stå. Jag brukar

jade i mitt liv under mitten av 1970-talet. På den tiden hade jag att ”allt är möjligt för den som tror” och därför försökte jag att

ligare mötet blev, desto surare blev han. Senare kom hans reak-

temot ”trons ord”. Jag hade blivit fostrad till att bli en väckel-

här församlingen! Jag känner dem! De behöver få sig en knäpp

dåligt samvete, för att i mötets slutskede inbjuda till förbön.

förmana och tillrättavisa dem varje söndag, för det är vad de

Ytligt sett gav det stora resultat och ibland kom stora delar av

ha kunnat vara underrubriken på den här boken: ”Du måste

behöver.” Då sa Yonggi Cho dessa frigörande ord som skulle

församlingen fram till förbön. Efter ett sådant möte där jag

flytta predikstolen från Sinai till Golgata!” Han förklarade det

tro var så svag, viskade den helige Ande till mig och sa: ”Detta

vett att den börjar äta hos grannen om den blir slagen i huvudet

hade gett församlingen en ”kraftfull” predikan för att deras

grundligare och sa: ”Till och med en hund har så pass mycket

är inte trosförkunnelse, det är fördömelsens tjänst.” Det var en

varje gång som den kommer för att äta!”

visade mig att detta slag av förkunnelse endast skapade fördö-

Tänk på hur många kyrkor, bönehus och möteslokaler som

här typen av förkunnelse skapar fördömelse och fördömelsens

i huvudet.” De har fått höra fraser som dessa: ”Det vi behöver

färdighetens tjänst’, ’försoningens tjänst’ och ’Andens tjänst!’”

”Jag har fått ett ord som har blivit så allvarligt för mig…” Hela

chock för mig, för jag menade att jag hade predikat tro! Herren melse och missmod. Han sa: ”Trons ord skapar tro. Men den

tjänst hör hemma i det gamla förbundet. Jag har gett dig ’rätt-

När jag gick igenom mina predikoutkast, kände jag att

den helige Ande manade mig att kasta hälften av dem, inklusive min specialpredikan ”Du kan inte lura Gud! Detta

var tufft för mig, men det var efter den uppröjningen som

snart är tomma, helt enkelt för att budskapet har ”slagit folk är…” ”Om vi bara hade…” ”Jag känner för min egen del…”

”Detta är inte trosförkunnelse, det är

fördömelsens tjänst”. Det var en chock för

mig, för jag menade att jag hade predikat tro

vändpunkten i min tjänst

kom. Tidigare var jag en arg

predikant, men nu blev jag en

glad predikant. T.L. Osborn säger, ”You can´t preach the good

atmosfären härstammar från Sinai! Om det inte har varit ”mör-

inte predika de goda nyheterna och vara arg, du kan bara pre-

bud: ”Du ska”, och ”du ska inte!” I nyfrälst lycka vill jag visa

Yonggi Cho

”Den stora väsendsskillnaden”

news mad, you can only preach the good news glad!” (Du kan

ker, dimma, blixt och åska”, så har det i alla fall varit krav och

dika de goda nyheterna och vara glad!)

dig en annan och bättre väg!

Nästa steg till ökad förståelse fick jag när jag hörde Yonggi

Processen fortsatte. Under mitt studieår på Rhema föll bitarna

rat från bibelskolan som upplevde hur församlingens utveck-

Romarbrevet 7 och träldomen i egen kraft under lagen. Jag såg

därför hade hans kamrat tillkallat honom för att få hjälp. Cho

inte en pånyttfödd kristen som har upplevt livet i Andens nya

Cho. Han berättade att han hade besökt en gammal klasskam-

i pusslet på plats, med tanke på alla frågor som jag hade kring

ling hade stannat upp. Cho hade framgång och tillväxt och

att kapitlet beskrev en sökande jude som strävade under lagen,

predikade ett frigörande budskap om att Jesus köpte oss fria

lag. Redan på 1970-talet läste vi Ett rikt kristenliv av Watch-

MISSIONS VISIONEN

SOMMAREN 2011


Sid 15

man Nee, och han löste problematiken med lagen på ett mycket

evangeliet. Min nöd och min sorg är att vi som kristna inte

äktenskapen i Romarbrevet 7:4, och just det har jag predikat om

förkunnat en blandning av lag och evangelium som har lett till

tydligt sätt. Han förklarade noggrant skillnaden mellan de två

i över 25 år nu. Men det var delar av dessa texter som var oklara

för mig fram till det året då jag började på Rhema. Bland annat

hade jag aldrig sett hela Romarbrevet 7 i sitt sammanhang, som de visade det på bibelskolan.

Hösten 2001 var temat för mitt årliga seminarium i november: ”Den stora väsendsskillnaden”, grundat på Romarbrevet

7:6: ”Men nu är vi lösta från lagen, i det att vi har dött från det

har klarat av att förkunna evangeliet till våra landsmän. Vi har att medelsvensson tror att kristendomen är en gärningsreligion. Detta har i sin tur lett till att folk tror att St. Pär ska stå vid Pär-

leporten och bedöma oss efter våra gärningar. Så man får hop-

pas att vågen tippar över åt rätt håll. Men gärningsreligionen är en religion som leder till förtappelse och därför ropar jag så

högt! Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus! Vi behöver verkligen ”en ny reformation”, och den börjar med de kristna!

varunder vi förr hölls fångna; och så tjäna vi nu i Andens nya väsende och icke i bokstavens gamla väsende.”(1917)

ab Åge Åleskjaer är pastor och grundare från Oslo Kristna Center. Denna artikel är från första kapitlet i hans högt omdiskuterade bok, ”Fullständig frihet” som kan

Responsen från församlingen gjorde att vi ”tillsammans med

beställas från ETAL.

alla de heliga började förstå längden, bredden, djupet och höjden” av detta budskap. Poängen var inte bara att se skillnaden på det gamla och nya förbundet, utan att också se skillnaden

mellan ”bokstavens gamla väsende” och ”Andens nya väsen-

de”. Man kan nämligen mycket väl dra med sig bokstavens vä-

sende in i det kristna livet, så att också det kristna livet blir krav

titta online på

Du måste gå på möten” osv. Andens nya väsende uppfyller alla

www.gracetelevision.net

och regler: ”Du måste läsa och be. Du måste vittna om Jesus. dessa förväntningar, men det sker i kraft av ett inre liv och inte genom yttre krav.

”Flytta prediksstolen från Sinai till Golgata”

Sedan kom ännu ett seminarium med temat: ”Flytta prediksto-

len från Sinai till Golgata.” Lagen kommer från Sinai, nåden och frälsningen från Golgata kors. Det hela handlar alltså om

att flytta predikstolen från lagen till nåden! Efter det har ljuset varit tänt i vår församling, med tanke på dessa saker, och reak-

tionerna har inte uteblivit. Internt har det lett till en glädje och frihet som har gjort att vi känner oss som nyfrälsta allihop! Det

du kan se Peter Ljunggren på följ med på webbsidorna... - Encounter (60 min) www. - Celebrate (30 min) etal.se streaming online när som helst varje dag peteryoungren.org vittnesbörd - intressanta gäster gracetelevision.net härlig sång - förbön

har gett oss en bra utgångspunkt när vi ska nå ut till nya grup-

per av människor. Självklart har vi stött på motsättningar, men

bara från folk som själva inte har varit närvarande och lyssnat

till det som vi har sagt. Enbart små fragment har presenterats i kristen media och det säger sig självt att det är omöjligt att få fram budskapet på det sättet.

Därför har jag skrivit den här boken. Vi vet att vi har ett evang-

elium att förkunna som sätter fångarna fria. Min bön är att du ska få tag i mitt hjärtas språk! Jag bär på en nöd! Paulus kände

följ med på webbsidorna...

www. etal.se peteryoungren.org gracetelevision.net etal.no

sorg och ständig vånda för att hans landsmän inte tog emot

SOMMAREN 2011

M I S S I O N S VISIONEN


Posttidning B

2 0 2 5 1 5 8 3

Returadress: ETAL, Box 87, 576 22 Sävsjö, Sverige

upprop till hjälp för NYFRÄLSTA

Ranchi, maj 2011

Var med och tryck 1 000 000 böcker för nyfrälsta. I genomsnitt behövs 100 000 per kampanj. 225 kr når 150 nyfrälsta. 900 kr når 600 nyfrälsta.

Ranchi, maj 2011

Din hjälp behövs NU.

Ranchi, maj 2011

Använd gärna den bifogade Plusgiroblanketten för din gåva

SVERIGE · DANMARK

NORGE

FINLAND

Adress: ETAL · Box 87 576 22 Sävsjö · Sverige Tel 0382 12261 · Fax 0382 12263 E-post: info@etal.se www.etal.se Sverige, Plusgiro 353479-9 Danmark, Giro 893-7346

Adress: ETAL · Postboks 3507 · 3007 Drammen Tel 0047 911 050 46 E-post: info@etal.no www.etal.no Giro 7878 0537 409

AEM - PL 11 15501 Lahti Tel +358 453 104007 E-post: info@youngrensuomi.net www.youngrensuomi.net Tapiola 363630-2519049

MissionsVisionen Sommaren 2011  

MissionsVisionen Sommaren 2011