Page 1

G O D A

N Y H E T E R

T I L L

A L L A

F O L K

Missions Visionen

VREN VÅREN 2012 2012

Vem av dessa har aldrig hört om Jesus? (svar på sidan 15)

ETAL satsar på de onådda i världens största städer,


Sid 2

I detta er numm Världens onådda bor i storstäder s. 3 Onådda folkgrupper s. 4-5 Skördeliknelse s. 6-7 Kampanjrapport från Ambon, Indonesien s. 8-9 Gud ler mot Ambon s. 10-11 Omvändelse vad det är och inte är s. 12-15

Följ med på webbsidorna... www.

etal.se peteryoungren.org gracetelevision.net etal.no Ansvarig utgivare: Peter Ljunggren

Översättning: Johan Olehäll & Iréne Sundbäck Design & layout: Iréne Sundbäck & Melanie Hines Tryck: Skilltryck

I detta nummer får du tal del ETALs vision för de kommande 10 åren och bortom det, Vision 2021. Behovet att evangelisera världen är lika stort som någonsin och ETAL trappar upp sitt arbete. Nästan 3 miljarder människor lever i en miljö utan tillgång till evangelium. Du får också ta del av vittnesbörd fån ETALs senaste kampanj i Ambon, Indonesien. Vi tror att Du kommer att bli välsignad av Peters artikel om omvändelse. Det är befriande att se att det inte handlar om att ta sig själv i kragen och ändra sitt beteende. Sanningen är att vi inte klarar detta, även om vi kanske lurar oss själva till att tro det. Omvändelse är istället att vända sig till en PERSON – Jesus själv. Frukten av relationen med Jesus blir sedan ett helgat liv och ett förbättrat beteende, för Jesus själv är vår helgelse (1 Kor. 1:30). ETAL går just nu igenom en spännande förändringsfas på flera fronter. Utöver att Peter nyligen lanserat Vision 2021, har det kanadensiska högkvarteret flyttats till Toronto. ETAL Kanada, Grace TV, vår bibelskola och församlingen Toronto International Celebration Church kommer därmed att husera under samma tak. Just kombinationen av världsevangelisation, ett stort TV-arbete, bibelskola och allt detta kopplat till en lokal församling, ser vi som mycket spännande. Vår hemsida etal.se har nyligen fått en liten ansiktslyftning och kommer i framtiden att uppdateras betydligt oftare så att Du på ett bättre sätt kan ta del av vad som händer i kampanjer utöver världen. Just nu har du chansen att vinna en resa till någon av ETALs kampanjer under 2013 genom att gå in på hemsidan och registrera dig för e-nyhetsbrevet. Den planerade kampanjen i Guwahati, Indien, som skulle ha genomförts i slutet av mars, är uppskjuten till november på grund av utmaningar i förberedelsearbetet. Stå gärna med oss i förbön för Guwahati, samt för vår kommande kampanj i Sumbawanga, Tanzania, vid månadsskiftet maj – juni. Därefter väntar Karachi, Pakistan, Port au Prince, Haiti och Sargodha, Pakistan under vad som kommer att bli en mycket intensiv sensommar och höst. Tack för att Du står med oss! Gud välsigne Dig! - Johan Olehäll

Foto: Megen Thurber

MISSIONS VISIONEN

Välkommen till MissionsVisionens vårnummer!

VÅ R E N 2 0 1 2


VISION 2021 Sid 3

Världens onådda bor i storstäder

2021-Visionen har fötts fram i lydnad till Jesu ord att predika evangelium för alla folkslag. Jesus uppmanade sina lärjungar att lyfta ögonen och se på fälten, som redan har vitnat till skörd (Joh 4:35). Vi vill fokusera på det som är viktigt för Jesus. Det är därför vi tänker på de 30-40 procent av världens befolkning som är avskurna från tillgång till evangeliet, inte på grund av att de tackat nej till evangelium, utan därför att deras kultur, religion och språk gör att de har liten eller ingen chans att höra om Jesus Kristus.

Det är kristendomens tragedi att så många ännu är onådda, två tusen år efter att missionsbefallningen gavs. Ännu värre är att de kommer att förbli onådda om inte något drastiskt händer. Det samtalas sällan i kristna sammanhang om de onådda, men när ämnet kommer upp, tänker vi oftast på människor som bor långt bort från civilisationen i någon djungel, utan tillgång till radio, TV eller internet. Medan detta är realiteten för ett antal små folkgrupper, måste vi få upp ögonen för att den stora majoriteten av dem som inte har tillgång till evangelium bor i storstäder som Tokyo, Shanghai, Calcutta, Ho Chi Minh City, Dacca eller Makassar.

Det mest omskakande är inte dessa stängda platser, utan de enorma storstäder där befolkningen lever och dör utan evangelium, trots att de skulle kunna nås. En del menar att vi inte kan göra så mycket därför att dörrarna är stängda på grund av regimer som förtrycker och inte tillåter evangelium innanför sina gränser. Det är sant att det finns storstäder som är stängda, åtminstone när det gäller vanliga evangelisationsmetoder. Vad gör vi då angående dessa platser? Vi ber om visdom att hitta nya vägar för att infiltrera också dessa områden med evangelium.

av Peter Ljunggren

Det mest omskakande är inte dessa stängda platser, utan de enorma storstäder där befolkningen lever och dör utan evangelium, trots att de skulle kunna nås. Om det bara fanns nog av initiativ och lydnad till Jesus Kristus, skulle miljarder kunna nås med evangelium. 2021-Visionen sätter fokus på världens 300 största städer, med en befolkning från 1,5 till 35 miljoner människor. När vi ser på dessa storstäder ställer vi två frågor. 1: Är 90 procent eller mer av befolkningen avskurna från tillgång till evangeliet? Om svaret blir ja, kategoriserar vi detta som en onådd stad. Detta leder oss till den andra frågan. 2: Kan vi nå denna stad NU? Kanske svaret är att det är svårt, det finns hinder, men om vi ändå kan säga ”JA”, eller ”KANSKE”, börjar vi att planera för att nå denna stad. I Joh 20:21 sade Jesus ”… som Fadern har sänt mig sänder jag er”. Fadern sände Jesus in i en värld som inte kände Honom, precis som vi är sända till en värld som inte känner Jesus Kristus. På sätt och vis har ETAL arbetat på denna vision i mer än 30 år. 2021-Visionen är bara en stegring av det vi redan gör, och det som ETALs understödjare har arbetat med i över 30 år. Resultaten talar för sig själva, mer än 15 miljoner människor har tagit emot uppföljningsmaterial för nyfrälsta. Över 300 000 har tränats på seminarier, där betoningen ligger på att utrusta pastorer och ledare så att den skörd som bärgas in blir bevarad och läggs till de lokala församlingarna, eller att nya församlingar startas. Denna artikel och de andra artiklarna i MissionsVisionen kommer som en inbjudan till dig. Vill du vara med i denna vision, att göra något historiskt för evangelium? Tack att du är med i förbön, givande och med den tro som Gud har lagt i ditt hjärta. VÅ R E N 2 0 1 2

M I S S I O N S VISIONEN


Sid 4

VISION 2021

FAKTA OM Jesus uppmanade oss att lyfta blicken och se skörden. Här delar vi några mycket viktiga fakta. Låt ditt hjärta gripas. Den stora skörden är inte någon gång i framtiden; Nu är skördens tid. Vad är en folkgrupp? En etnisk grupp med en gemensam identitet. Vad som primärt identifierar en folkgrupp är dess gemensamma språk, men varje folkgrupp delar också en gemensam känsla av identitet och historia samt seder och bruk. Utifrån ett missionsperspektiv kan man säga att en folkgrupp, som nåtts med evangelium, är den grupp genom vilken evangeliet kan spridas utan att möta ett betydande motstånd i form av oförståelse eller brist på acceptans. En folkgrupp benämner vanligtvis de egna för ”oss” och de som står utanför för ”dem”. I bibeln är det grekiska ordet för folkgrupp ”ethne”, vilket vanligtvis översätts som ”folk” eller ”nationer”.

De

Vad är en onådd folkgrupp? En identifierbar grupp av människor som särskiljs genom dess distinkta kultur, språk eller sociala klasstillhörighet och som saknar en kristen population med förmågan att evangelisera gruppen utan hjälp utifrån. Den enda möjligheten att höra evangeliet är genom att kristna utifrån kommer och vittnar. Enligt många missionsexperter nås brytningspunkten som avgör huruvida en folkgrupp skall anses som ”nådd” eller inte när 2 procent av befolkningen blivit Kristi efterföljare. Medan en del onådda återfinns i avlägsna djungler, så lever det stora flertalet människor inom de onådda folkgrupperna i megastäderna, vilka Vision 2021 riktar in sig på att nå. Av världens totala folkmängd på 7,1 miljarder människor lever uppskattningsvis 2,95 miljarder inom onådda folkgrupper med liten eller ingen tillgång till evangelium om Jesus Kristus. Det finns cirka 16 500 unika folkgrupper i världen och av dessa anses omkring 6 900 vara onådda. Den stora majoriteten (95 procent) av de onådda folkgrupperna lever i det så kallade 10/40-fönstret. Mindre än 10 procent av allt missionsarbete som utförs sker bland dessa människor.

 De flesta av världens onådda bor i det så kallade 10/40-fönstret. MISSIONS VISIONEN

VÅ R E N 2 0 1 2

Det finns idag 418 ”totalt onådda” folkgrupper, var och en med en


onådda befolkning över 40 000 personer. Dessa har absolut ingen tillgång till evangelium överhuvudtaget. Av världens alla onådda är dessa 418 grupper kanske de mest behövande, då ingen kyrka, ingen missionär, ingen missionsorganisation… kort sagt ingen har tagit på sig ansvaret att berätta för dem om Jesus Kristus. Vi begrundar dessa tragiska fakta i ljuset av Jesu profetiska ord: ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk(grupper), och sedan skall slutet komma” (Matt. 24:14). Det grekiska ordet för ”folk” eller ”nationer” i detta sammanhang är ”ethne”, vilket syftar på etniska folkgrupper. Vi tror att Jesus klart och tydligt poängterade att evangeliet skall predikas för alla folkgrupper innan Han kommer tillbaka. Just därför är ETALs fokus att predika de goda nyheterna till varje folkgrupp för att så uppfylla Kristi ord. Ibland kan det se mörkt ut när vi ser verkligheten i ögonen. Efter 2 000 år av kristendom finns det fortfarande miljoner som aldrig hört om Jesus. En vers som uppmuntrar mig är Uppenbarelseboken 7:9: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna.” Aposteln Johannes ger oss här en föraning om hur den himmelska lovsången kommer att se ut med ”en skara som ingen kunde räkna”. Bibeln är väldigt klar över att Gud inte kommer att vara ”nöjd” förrän denna oändliga skara av människor från alla folkgrupper finns i himlen. Källor: Joshua Project, Global Frontier Missions och Finishing the Task.

VISION 2021

Sid 5

Exempel på

ONÅDDA*

MEGASTÄDER Tokyo / Yokohama Japan

33,2 miljoner

Osaka, Japan

16,4 miljoner

Bombay, Indien

14,4 miljoner

Delhi, Indien

14,4 miljoner

Calcutta, Indien

12,7 miljoner

Kairo, Egypten

12,2 miljoner

Shanghai, Kina

10 miljoner

Karachi, Pakistan

10 miljoner

Istanbul, Turkiet

9 miljoner

Nagoya, Japan

9 miljoner

Beijing, Kina

9 miljoner

Shenzhen, Kina

8 miljoner

Teheran, Iran

8 miljoner

Bagdad, Irak

6 miljoner

Ho Chi Minh City, Vietnam

5 miljoner

Kuala Lumpur, Malaysia Khartoum, Sudan

4,5 miljoner 4 miljoner

Jeddah, Saudiarabien

2,8 miljoner

Ahmadabad, Indien

6,1 miljoner

Bandung, Indonesien

2,6 miljoner

Bangkok, Thailand

9,1 miljoner

Chongqing, Kina

5,1 miljoner

Durg, Indien

2,9 miljoner

*ETAL definierar de av världens städer som onådda, där 90% eller mer av befolkningen lever avskurna från tillgång till evangeliet. VÅ R E N 2 0 1 2

M I S S I O N S VISIONEN


VISION 2021 Sid 6

Skördeliknelse:

Äppelplockarföreningen En modern liknelse som ger perspektiv på världens evangelisering Det var en gång en äppelodlare som hade tunnland på tunnland, totalt ägde han 10 000 tunnland med äppelträd. En dag åkte han till en närbelägen stad, och lejde 10 000 äppelplockare. Han sade till dem: ”Gå till mina odlingar. Skörda de äpplen som är mogna och bygg lagerbyggnader för dem så att de inte ruttnar. Jag åker bort ett tag, men när jag kommer tillbaka vill jag se hur ni slutfört uppgiften. Då kommer jag att belöna er för ert arbete. Jag kommer att bilda en stor förening för äppelplockning, och ni kommer alla att tillhöra den, och ha ansvar för hela arbetet. I tillägg till de som utför det faktiska skördearbetet, kommer en del att bistå med förnödenheter, andra kommer att tillgodose de fysiska behoven, medan andra kommer att ha administrativa uppgifter.” En del anmälde sig frivilligt att bli plockare och packare. Andra gjorde bruk av sina talanger som lastbilsförare, kockar, revisorer, lagerhusbyggare, äppelinspektörer och administratörer. Alla arbetare kunde naturligtvis ha plockat äpplen, men i slutändan var det endast 100 av 10 000 som blev plockare. De 100 plockarna började skörda omedelbart. 94 av dem började plocka i närområdet, medan övriga 6 blickade ut mot horisonten, och gav sig av mot de avlägsna äppelodlingarna. Inom kort blev förrådshusen tillhörande de 800 tunnlanden i närområdet fyllda med vackra, utsökta äpplen av de 94 plockarna. Fruktträdgårdarna inom de 800 tunnlanden i närområdet hade tusentals äppelträd. Men då nästan alla plockarna koncentrerade sig på dem, blev dessa träd snart utplockade. Faktum är att de 94

MISSIONS VISIONEN

VÅ R E N 2 0 1 2

äppelplockarna i närområdet efter ett tag började får svårt att hitta träd som inte redan blivit plockade. När plockningen avtog i närområdet, började medlemmar istället fokusera på att bygga större förrådshus och utveckla bättre metoder för plockning och paketering. De startade även en del skolor för att träna potentiella plockare till att ersätta de som en dag skulle bli för gamla för äppelplockningsyrket. Sorgligt nog började plockarna i närområdet kivas sinsemellan. Hur otroligt det än kan låta, började en del stjäla äpplen som redan hade plockats. Trots att det fanns nog träd på de 10 000 tunnlanden att hålla varje tillgänglig arbetare upptagen var det knappast någon som gick till de oskördade områdena. De fortsatte bara med att bearbeta de 800 tunnlanden närmast hemmet. Några i den norra delen av området började bearbeta den södra, medan andra i den södra delen började bearbeta den norra. Trots all denna aktivitet blev skördandet av de återstående 9 200 tunnlanden överlåtet till de 6 plockarna. De 6 var, av förståeliga skäl, för få till antalet för att kunna skörda all mogen frukt i alla dessa tusentals tunnland. Så hundra tusentals äpplen ruttnade och föll till marken. En av studenterna i äppelplockarskolan visade prov på en särskild förmåga att plocka snabbt och effektivt. När han hörde om de tusentals orörda tunnlanden började han prata om att åka dit. Men hans vänner gjorde honom missmodig. De sade: ”Dina talanger och gåvor är så stora att du verkligen behövs


VISION 2021 Sid 7

här hemma. Slösa inte bort dina talanger där borta. stolt över att man höjt kvalifikationsstandarden för Du kan hjälpa oss att skörda äpplen från träden i de som fick vara heltidsplockare. centrala delen av de 800 tunnlanden snabbare. Det Ifrån en artikel av James M. Weber, missionär i Japan. En modern liknelse ger oss tid att bygga större och bättre förrådshus. som ger perspektiv på världens evangeliseringNär ägaren, som ju också var grundaren till äppelKanske kan du också hjälpa oss ta fram bättre meplockarföreningen, kommer tillbaka, kommer alla att toder för användning av våra stora förrådshus då vi samlas omkring honom. De kommer stolta att visa i nuläget har mer rum över än vad som behövs för upp de större och bättre stegar de byggt och de den nuvarande skörden.” fina äppelkartonger de designat och tagit fram. Man undrar dock hur glad ägaren kommer att bli när han Med så många arbetare på så få träd fick plockarna tittar ut och ser tunnland på tunnland av orörda äpoch paketerarna, truckförarna och alla de övriga i pelträd med oplockade äpplen. äppelplockarsamhället tid för mycket annat. Från en artikel av James M. Weber, missionär i Japan Originalversionen publicerades i Let’s Quit Kidding De hemmavarande behandlade visserligen alltid de Ourselves About Missions, Moody Press. Artikeln är något redigerad och omarbetad. 6 väl. När någon av dem återvände från de avlägsna fälten rullades röda mattan ut. Men inte desto mindre var de 6 ledsna över att Äppelplockarföreningen spenderade 96 procent av sin budget på bättre plockningsmetoder, utrustning och personal för de 800 tunnlanden i närområdet, medan man bara spenderade 4 procent på alla de avlägsna fälten. Visst, de 6 plockarna visste att ett äpple alltid är ett äpple var det än plockats, att äpplena i närområdet var lika viktiga som de på de avlägsna fälten. Ändå kunde de inte skaka av sig synen av de tusentals träd som aldrig någonsin vidrörts av en enda plockare. De längtade efter att fler skulle komma och hjälpa dem. De önskade hjälp från paketerare, truckförare, tillsyningsmän, reparatörer och stege-leverantörer. De undrade om inte de professionella arbetarna därhemma kunde lära dem bättre plockningsmetoder så att färre äpplen skulle gå till spillo i de områden där de var verksamma. De sex undrade ibland för sig själva om Äppelplockarföreningen verkligen gjorde vad äppelfältens ägare hade bett dem att göra.

“Vår nådefulle Gud ger oss ofta en andra chans, men man får aldrig en andra chans att skörda en mogen gröda.” - Kurt von Schleicher Statistik, onådda* folkgrupper Förklaring: Onådda (röd): Mellan 0,012% evangeliskt kristna. Mindre än 5% bekännande kristna. Nådda (grön): Evangeliskt kristna över 2% av befolkningen. Övriga (gul): Evangeliskt kristna färre än 2%. Bekännande kristna över 5%.

Onådda 6996 (41,6 %)

Nådda 6490 (38,6 %)

Övriga 3343 (19,9 %)

* Som onådd anses här en folkgrupp med mindre än 2 procent evangliskt kristna

Hur som helst var det i alla fall ingen tvekan om att medlemmarna höll sig upptagna. Många av medlemmarna var övertygade att man för bästa äppelplockning behöver den bästa utrustning. Därför såg föreningen till att flera medlemmar la ner tid på att utveckla längre och bättre stegar, samt bättre paket att förvara äpplena i. Föreningen var också mycket

FAKTARUTA Totala antalet folkgrupper: 16 829 Onådda folkgrupper: 6 996 Andel onådda folkgrupper: 41,6% Världens totala befolkning: 7,1 miljarder Antal människor ibland onådda grupper: 2,96 miljarder Källa: The Joshua Project

VÅ R E N 2 0 1 2

M I S S I O N S VISIONEN


Ambon 2012

 En man som varit döv i 10 år visar sin glädje genom att ge sin fru en puss, ögonblicket efter han gett sitt vittnesbörd.

 Efter 6 år kan denna pojke höra igen!

 TV-producenten Megen Thurber skickade dagliga rapporter som finns tillgängliga på etal.se under ”senaste video”. Du kan också se dem genom att gå in på youtube.com och söka på “Peter Youngren/Ambon diary”. MISSIONS VISIONEN VISIONEN MISSIONS

VÅ R E N 2 0 1 2


 Guvernören för Malukuprovinsen hälsar välkommen till Ambon.

Indonesien

 Kvinnan på bilden hade haft problem med synen i 7 år. Hennes make överväldigad av tacksamhet över hennes helande.

 Nyfrälst ambonesisk man läser ”Frälsning – vad är det?”

 Man som varit blind i 20 år har just fått sin syn.

 Publikbilden ovan är tagen ett par minuter efter att en timmes ösregn har upphört. Att folk inte sökte skydd är “otänkbart” i Indonesien, så detta blev också ett vittnesbörd om hungern efter evangelium.

 En 12-årig pojke är upprymd över att kunna se igen. VÅ R E N 2 0 1 2

M I S S I O N S VISIONEN


Sid 10

r e l d Gu mot Ambon

För tolv år sedan skakades Ambon av hat och förstörelse, kyrkor och moskéer sattes i brand, människor blev halshuggna, andra fick kroppsdelar avskurna, många dödades, och tiotusentals människor stod plötsligt hemlösa. Både kristna och muslimer var inblandade, och trots att politiker har försökt att lägga ett lock på det som varit kunde vi ändå förnimma de outtalade såren under ytan – amboneserna levde fortfarande med smärtan från det som hände 1999. Dagen innan kampanjen började höll vi en presskonferens där Peter berättade för journalisterna att hans budskap inte är avsett för en viss folkgrupp: ”Vi har inte rest hit för att nå enbart kristna, muslimer eller buddister, men vi har kommit för att nå alla folkgrupper med de goda nyheterna om Jesus Kristus”. Journalisterna var mycket intresserade av de kampanjer som ETAL tidigare har arrangerat i olika delar av Indonesien, och en av dem berättade att han hade rapporterat från kampanjen i Medan för några år sedan. Guds uppenbara favör Från början till slut var denna kampanj en manifestation av övernaturlig favör och Guds nåd. Guvernören Karel Ralahalu, öppnade kampanjen på onsdagskvällen. Detta gav naturligtvis en signal till hela samhället och båda de stora religiösa grupperna, muslimer och kristna, att alla var välkomna. För mig var detta ett anmärkningsvärt uttryck för den öppenhet vi mötte. Guvernören stannade kvar på mötet och bjöd in vårt team på middag i sitt hem efteråt. Efter middagen hade Peter och jag en stund av bön och samtal med guvernören och MISSIONS VISIONEN

VÅ R E N 2 0 1 2

Av Taina Ljunggren av Taina Ljunggren

hans fru. Oavsett vilka vi är, behöver vi alla Guds hjälp. Vilken underbar start på kampanjen! Ambon är huvudstad i Molukuprovinsen, som består av 5400 öar. Människor från de olika öarna anlände till kampanjen, många av dem fick spendera mycket pengar och de kom med stor förväntan. Likadant var det på pastorsseminariet som inleddes på torsdagsmorgonen - många ledare var närvarande från andra delar av provinsen. Dr Stephen Swisher från Kenneth Copeland Ministries, undervisade tillsammans med Peter på pastorsseminariet från torsdag till lördag. Det var härligt att se hur deltagarna tog emot undervisningen om det nya förbundet. Det gamla är förbi ... Och det nya har gällt i 2000 år! Var det en ängel? Det hände en häpnadsväckande sak på fredagskvällen, en polisman, som videofilmade de personer som kom fram för att vittna om sina helanden, fick med något som liknade en ängel på sin video! Figuren är ganska genomskinlig, större än någon människa och ser glad ut, den klappar händerna och dansar glädjesteg på scenen några meter från Peter. Fantastiskt! Var det en ängel? Polisfilmen spreds och många i Ambon menade att det absolut var en ängel. Möjligtvis! Vi vet från Bibeln att de finns, och hjälper oss. Nåväl, ängel eller inte, Peter fokuserade på Jesus och på Hans fullbordade verk på korset. Vi såg så många människor bli helade under kampanjen att det var svårt att hålla räkning på dem.


Sid 11

Många muslimer kom till kampanjen och blev helade.

Kvinnan kan se igen!

Lycklig och helad!

Regnet hindrade inte folket att möta Jesus!

Fokus på det viktiga Det var rörande att se hur människorna fortsatte att komma kväll efter kväll, trots att kampanjplatsen var belägen på toppen av en hög kulle. I västerländska samhällen, som i de skandinaviska länderna, är vi vana att ha bekväma bilar och smidig kollektivtrafik, men det är faktiskt lyx som inte kan tas för given i många områden i världen. Dessutom är många människor ofta i ett sådant dåligt skick, att de får bäras eller transporteras till kampanjfältet. Det är nästan som de fyra männen i Bibeln som hissade ner sin vän genom taket, när Jesus predikade i huset under. Tro i handling! Pastor David Leggett, från USA, var också med oss i Ambon. Han hade aldrig varit med på en kampanj som denna, och hans reaktioner var uppseendeväckande. Jag menar uppseendeväckande på ett positivt sätt. Varför? Han berättade om hur hans ögon öppnades för att se den andliga hungern hos folket, ofta slåss vi troende om triviala frågor bland oss själva, medan världen omkring oss desperat söker Frälsaren som de ännu inte känner. Jag tror att det tyvärr är väldigt sant. Vi bör vara inriktade på att ge de goda nyheterna om Jesus till människor - jag tror det skulle lösa många frågor och skiljelinjer i Kristi kropp. När vi ser tumörer och förlamning ge vika, döva öron som kan höra, blinda ögon som ser, kan vi inte längre tvivla på Guds kärlek och nåd mot hela mänskligheten. Det finns ett liv och det finns en historia att berätta bakom varje människa som blir frälst och bakom varje helande - och vi bör alltid respektera denna aspekt. Alla människor är värdefulla, och Gud ser på var och en av oss som sin ögonsten, oavsett hur omständigheterna råkar vara i våra liv just nu. Hans nåd är tillgänglig utan diskriminering eller förutsättningar, vilket gör evangeliet till de "Goda Nyheterna". ETALs permanenta mål är att göra Jesus känd för alla människor. Så länge ETAL har understödjare som dig, kommer budskapet att gå fram. Tack för din kärlek och respekt för folket i Ambon. Det var dags för dem att få veta att Gud inte är vred på dem, Han ler mot dem.

VÅ R E N 2 0 1 2

M I S S I O N S V ISIONEN


Sid 12

Omvändelse:

Vad det är och inte är

av Peter Ljunggren

Vikten av omvändelse kan inte nog betonas. Det är en av de första grunderna i den kristna tron. Bibeln säger att ”alla och överallt skall omvända sig” (Apg. 17:30). Nödvändigheten av omvändelse är alltså helt klar, och att förstå vad ordet ’omvändelse’ innebär borde vara enormt viktigt. Trots detta har den egentliga meningen blivit förvanskad av religiösa pålagor med följd att många har inte har en aning om den ursprungliga betydelsen. I den grekiska grundtexten är ordet för omvändelse metanoia. Mellan år 300 före Kristus till år 100 efter Kristus används detta ord frekvent i den grekiska litteraturen och varje gång betydde det ”att ändra sin åsikt eller sitt hjärta efter att ha hört om någon eller något”. Metanoia består av prepositionen ”meta” (efter, med) och verbet ”noeo” (att förstå, att tänka efter, att ha kommit till förståelse om något). Med andra ord att ”tänka annorlunda efter” eller enklare uttryckt att ”tänka om”; en 180 graders sinnesändring. Ordet omvändelse i Bibeln är ofta kopplat till evangelium, att tänka om efter att man hört de Goda Nyheterna om Jesus. Sorgligt nog har religiösa tra-

ditioner haft så stort inflytande att om du slår upp ’omvändelse’ i en ordbok är beskrivningen inte i närheten av den ursprungliga betydelsen.

Kyrkan började lägga till traditioner och religiösa gärningsläror, som varken Jesus eller Paulus förespråkat Originalbetydelsen började sakta förändras i början av det andra århundradet, då kyrkan började lägga till traditioner och religiösa gärningsläror, som varken Jesus eller Paulus hade förespråkat. Det ursprungliga evangeliet kvävdes mer och mer, och omvändelse blev något helt annat än ’metanoia’, och många av missförståelserna lever med oss idag. Från ”tänka om” till botgöring När det Nya Testamentet översattes från grekiska till latin under det fjärde århundradet (Latin Vulgate), blev ordet metanoia aldrig översatt. Istället satte man in ordet paenitentia, nära besläktat med engelskans ”penance” (botgöring), och vars rotord betyder ”att bestraffa”. Omvändelse betydde nu inte längre att ändra inställning och tro på evangeliet, men istället att utföra botgärningar i hopp om att få del av Guds nåd. På kort tid hade evangeliet om Guds nåd förvanskats till att bli religiös gärningslära. Hermas och Justin Martyren är bland de kyrkofäder som först började omdefiniera omvändelse. Kyrkan började nu kräva

MISSIONS VISIONEN

VÅ R E N 2 0 1 2


Sid 13

att människor skulle utföra botgärningar för att visa sin ånger för sin synd och på så sätt kvalificera sig för vattendopet. Augustinus under 400-talet betonade helt riktigt att omvändelse är en Guds gåva, inte en mänsklig prestation, men idén att omvändelse är synonymt med botgärningar fanns kvar och växte sig allt starkare. När William Tyndale översatte Nya Testamentet till engelska såg han medvetet till att inte använda sig av latinets och den Romersk-katolska kyrkans ”botgöring”. Istället översatte han metanoia med ”re-pent” (tänka om). Bortsett från Tydales översättning, överlevde dock tanken om botgöring både under Reformationen och under de senaste 200 årens väckelsehistoria. Detta att vi ska prestera gärningar för att få del av Guds nåd ligger djupt i människans religiösa själ. Människor som grät högljutt ansågs ”mer omvända” än andra. Uttryck som ”En människa måste verkligen omvända sig på allvar” användes flitigt, och det som ofta åsyftades var något yttre som skulle indikera sorg och botgöring.

Detta kommer från den Romersk-katolska förvrängningen av evangelium, där betoningen låg på vad vi skulle göra för att få del av Guds nåd.

I 1917 års översättning används uttrycket, ”Gören bättring”, som ju har mer att göra med det latinska paenitentia än med Nya Testamentets metanoia. Att ”göra bot och bättring” är inte Bibliska ord, detta kommer från den Romersk-katolska förvrängningen av evangelium, där betoningen låg på vad vi skulle göra för att få del av Guds nåd. Sorg över synd Ibland hör vi idag de som talar om att tårar och för-

krosselse är nyckeln till väckelse, men det är inte Bibelns lära, utan ett tillbakablickande till någon väckelserörelse där dessa företeelser kanske sattes i fokus. Denna betoning leder lätt till en gärningslära där folk beter sig på ett visst sätt i bön eller på gudstjänster. Missförstå mig inte, jag har själv upplevt mycket av både tårar, förkrosselse och sorg över synd, men dessa företeelser är inte omvändelse. Någon kanske säger: Bör vi inte vara ledsna över våra synder? Självklart bör vi det, men sorg är inte detsamma som omvändelse. När vi är sorgsna över synder och felsteg kan detta leda oss att öppna våra hjärtan till att se fåfängligheten med att försöka förändra våra liv i egen kraft. Vi ser vår oförmåga och omvänder oss ifrån våra egna prestationer, till att tro och förtrösta på Jesu fullbordade verk på korset. I Korintierbreven berättas om en man med ett mycket syndigt beteende. Efter att han ändrat sig skriver Paulus att han var glad att deras sorg ledde till en förändrad inställning; ”Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en sinnesändring som man inte ångrar och som leder till frälsning” (2 Kor. 7:10). Idag menar vissa att vi dör från synden genom omvändelse, medan vi uppstår till nytt liv genom tro på Jesus. Denna idé reducerar Guds verk samtidigt som den upphöjer vår egen prestation. Evangeliet är mycket klart över att vi har dött från synden, inte genom vår egen prestation, men genom identifikation med Kristi död. Vi uppstår till nytt liv med Kristus genom tro. ’Viljestark omvändelse’? En annan missuppfattning är att vi bryter syndens makt genom omvändelse och bot. Vissa menar att vår viljestyrka är nyckeln, ”vi måste verkligen vilja bli fria från synden”. Om vi kan göra upp med syndens genom en ”viljestark omvändelse”, eller genom bot, är synden inte särskilt kraftfull. Evangeliet lär oss att syndens makt är så stark att vi omöjligen kan övervinna den genom något vi själva kan prestera. Allt vi kan göra är att ändra vårt tänkande från döda religiösa gärningar (Heb 6:1) och vända oss till Jesus för hjälp. VÅ R E N 2 0 1 2

M I S S I O N S V ISIONEN


Sid 14

När människor är bundna av synd är de oförmögna att sluta synda genom sin viljestyrka, därför att viljan är splittrad. Å ena sidan vill de sluta synda, men å andra sidan vill de gärna fortsätta på grund av det nöje synden ger dem. Därför kan sann omvändelse aldrig bara vara en viljehandling. Står striden mellan vår vilja och synden kommer viljan förr eller senare att förlora. Om så inte vore fallet skulle mänsklig viljestyrka vara vår “frälsare”.

Om vi kan göra upp med syndens genom en viljestark omvändelse, eller genom bot, är synden inte särskilt kraftfull.

Hur splittrad din vilja än är kommer evangelium att fungera. Trots din svaghet kan du bedja så här: “Gud, jag klarar inte detta, men jag ändrar mitt tänkande från att tro att jag själv kan lösa min situation eller att jag kan försöka bli en bra kristen. Jag vänder mig till dig Jesus Kristus”. Att omvända sig är just detta; att ändra sitt tänkande ifrån idéer att ens egna prestationer, hur fina och bra de än är, vare sig det handlar om bön, församlingsengagemang, bibelläsning, meditation eller koncentration skulle kunna bryta syndens makt. Man tänker om och tror att endast i Jesus har har vi kraft till ett nytt liv. En glad omvändelse till liv Ordet omvändelse nämns oftast i samband med att omvända sig ifrån synder, men detta yttryck återfinns aldrig i det Nya Testamentet. Istället uppmanas vi att omvända oss till syndernas förlåtelse eller för syndernas förlåtelse. Att omvända sig från något, eller att omvända sig till något är två helt skilda saker. Vad Petrus predikade på pingstdagen var att omvända sig till syndernas förlåtelse: ”Omvänd er till era synders förlåtelse” (Apg. 2:38). MISSIONS VISIONE N

VÅ R E N 2 0 1 2

Vi vänder alltså om ifrån vårt gamla tänkesätt, och vi mottar det som redan finns där för oss, nämligen syndernas förlåtelse. Våra synder blir inte förlåtna vid den tidpunkt vi omvänder oss. Nej, detta hände när Jesus ”en gång för alla” offrades för våra synder på korset. Vi omvänder oss för att att ta emot detta. De som blev frälsta i Kornelius hus mottog ”omvändelse till liv”. När de väl ändrat sitt sätt att tänka var de redo att motta livet. På pingstdagen läser vi att de som hörde budskapet ”med glädje” tog emot Jesus (Apg. 2:41, NKJ:s övers.). Deras omvändelse yttrade sig inte i gråt eller i att de slog sig själva för bröstet i sorg. Det var en ”glad omvändelse”. De ”tänkte om” efter att de hört om vad Jesus hade åstadkommit på korset. En ordagrann översättning av Apg. 3:19 (Young’s Literal) blir: ”Omvänd er… för era synder är utplånande”. Sanningen är helt klar. Våra synder har blivit utplånade och nu ändrar vi vårt sinne till att ta emot vad som redan har skett. Bibeln är konsekvent Ordet metanoia förekommer 58 gånger i det Nya Testamentet och vid varje tillfälle är betydelsen densamma; att ändra uppfattning. Vi tittar nu på några skriftställen, och vi läser dem med den korrekta betydelsen; att tänka om/ byta inställning. Jesus predikade; "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Tänk om och tro evangelium!" (Mark 1:15). Markus fortsätter att Jesus och lärjungarna ”gick ut och predikade att människorna skulle tänka om” (Mark 6:12). I Matteus läser vi att Jesus började ”gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade bytt inställning” (Matt 11:20). Den rike mannen i dödsriket ropade ”Nej, fader Abraham … men om någon kommer till dem från de döda, byter de inställning.” Jesus sa ”Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som ändrar sitt sätt att tänka" (Luk 15:10).


Sid 15

I Efesus predikade Paulus till judar och greker att de skulle tänka om genom att tro på Herren Jesus Kristus (Apg 20:21). Senare skrev Paulus “Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till att ändra inställning?” (Rom 2:4). Vi läser om Isebel i Uppenbarelseboken. Gud sade: ”Jag har gett henne tid att tänka om, men hon vill inte ändra sig från sin otukt” (Upp 2:21). Hon fortsatte med sin sexuella omoral och stod emot den enda möjliga lösningen på problemet; att vända sig till Jesus. Gud vill att hela världen ska komma till tro för ”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall tänka om (2 Petr 3:9). Är synd acceptabel? En del förstår inte budskapet om Guds nåd [eller de kanske inte vill förstå det], utan tror att denna undervisning mer eller mindre gör synden acceptabel.

Vem av dessa har aldrig hört om Jesus? Kanske mannen i mitten på förstasidan mest liknar hur vi tänker oss att personer som aldrig hört evangelium ser ut. Sanningen är att alla personer du ser på framsidan kommer ifrån folkgrupper som är avskurna från tillgång till evangeliet. Mannen i mitten kommer ifrån en liten stam i östra Papuas djungelområden, som fortfarande praktiserar kannibalism. Tillsammans med sin familj reste han i sju dagar med kanot till ett möte där han fick höra om Jesus.

Tvärtom! Sann omvändelse ger oss kraften att leva ett rättfärdigt liv, i 100 procent förtröstan på Jesus och Hans nåd. Jesus sade att “omvändelse och syndernas förlåtelse” måste predikas till hela världen (Luk 24:47). Detta är precis vad vi gör i våra kampanjer för kristna, muslimer, hinduer, buddister eller de som tillhör någon annan religion. Vi annonserar den goda nyheten om syndernas förlåtelse, hur Jesus borttog världens synder på korset. Dina synder är betalda! Jag citerar ofta väckelsepredikanten A.B. Simpson: “Världen har inte ett SYNDPROBLEM utan ett SONPROBLEM”. Våra synder är utplånade och frågan är nu huruvida vi har Jesus eller inte. När väl människor hört dessa fantastiska nyheter blir det naturligt att inbjuda dem att ändra sitt tänkande från att förtrösta på sina egna religiösa gärningar, oavsett vilken religion de har, till att istället förtrösta på Jesus och vad Han har gjort.

ij Högaktuell bok: Mina muslimska vänner

En utmanande och undervisande bok som är mycket angelägen just nu. Denna bok kan bli en bro för evangelium i en värld som har verkat omöjlig att nå. - 149 kr Fler produkter finns på mittsidorna!

K ommande kampanjer och seminarier Sumbawanga, Tanzania (maj 2012) Karachi, Pakistan (augusti 2012)

Port au Prince, Haiti (september 2012) Sarghoda, Pakistan (oktober 2012) Guwahati, Indien (november 2012) VÅ R E N 2 0 1 2

M I S S I O N S V I SIONEN


Posttidning B

2 0 2 5 1 5 8 3

Ranchi, Indien - Befolkning: 2 miljoner Religion: Hinduism 81%, Islam 13%, Returadress: ETAL, Box 87, 576 22 Sävsjö, Sverige Kristendom 2%, Sikher 2%

N VISIO 2021

R E D R ILJA

I R O AB

D R D E Å ONGASTÄD ME

*

1 8,72 ay), b akirta, a P m k o ina , i a h B h J ( C c i a , ,67 9 a r g 0 7 b a n i 8 4 j K , i 0 e , 7 4 4B ,40 an 6 7 8 t 7,25 2 s i a , 0 i k 1 5 d a , In P ina 74 , , , 11 h i e h 7 C l r , e o n Lah apa uhan 65 D J 3 3 , W , 5 o y 5 8 1 , k 5 nai 192 7,43 0 To n , 11,0 e 4 1 6 h 1 3 , , C m 83 gdo dia 5 ,124 8 n i , n 8 I K 8 , a i 6 e d s In,3 ite lor , 4 n a d one g U a a i n b , d a ada 9B a, In ndon t m 1 o t h L 0 u , A c l 5 8 ,15 043 ,129 2 Ca , 7,55 5 7 2 6 h 0 3 9 , s 4 7 , 1 n3 a 3, ,65 glade a n 4 i n p h a a a C B J n i ka, ma, , Ch hou, 769 , a z n i j g h 6 n o n 0 a k a i 1 Yo r 2,9 5 Gu 57 T a 6 2 6 , 9 m 0 , , 3 n eria ya 17 56 g 08 i 5 0 M , , N , 3 4 , n no ngo India 30-40 %2av Kahar Ind3iamiljarderbmänniskor, a , , Y 1 ) d s 1 a Nästan världens befolkning, inte a 7 , a w, In 97 r 4 , o adr e 9 n 3 d k 7 y 3 , c Lu 3,0bor i avlägsna a2 4allra tillgång tillHevangeliet. Några men de diområden, m 856 n 7 I , a 6 , 9 , N r 1 5 u 94 8 pmiljoner).* 2 n 4 , 3,6flesta borCiitMEGASTÄDER , a 6 , Viet 2 K y 3 (1,5 35 2,2 h iwan 882 , n a a i i T 1 d M , 4 n i I i 8 e h r, ipETAL haft unik 2, Ljunggren8och neu a o e p T 30 år har Peter framgång i den d r g i Ho CUnder n a I o d’lv ,36 7N an, 0 e d 9 t e 2 5 o , 5 M C , 3 icke kristna världen, bland muslimer, buddister och hinduer. 51 ,24 719 2 dia 2 2 , , idjan, n I 4 9 n , 6 7 a r t ,8 sänt kisJesu ord i Joh. 2,0 ”Som Fadern aipu är ett gensvar atill a20:21: n 1har Vision J2021 i P o s , 1 o e d r 9 n a e o 8 b am d m a l N n a I a t 79,mig C , s i e i , g a sänder MEGASTÄDER KAN la NU. dun g, V uaNÅS n n o 58 Fjag er”. Många a o D 9 , h B 2 P 2 9 0 du vara med? Hai 661 4,80 2,4 Vill , 9,75 4 8 0 8 6 8 4 , 1 7 , , gal 1 814 ba 2 n 1,7 , e u a n t 1 C e s i a S a i k pa d a , r o n P I van a h , , k i B e a d r alpin Indo ,674 35 D w 8 6 2 , a 0 5 8 R 6 9 1 tio 1, 8, a 2 r 4 n 1,99 7 e , a 8 , d d 9 SVERIGE · DANMARK NORGE FINLAND 4 ijanETAL1· Box 87 1,7Adress: ri, Su AEM - PL 11 ussian Fe a h n b a Adress: ETAL · Postboks 3507 · a r B p e z ,R kLahti , Ja tum s o r r 576 22 Sävsjö · Sverige 3007h Drammen 15501 r i ku, A a o b i p s K ap12261 · Fax 0382 12263 81 Al-Tel 0047 911 050 46 ovo Tel +358 453 104007 N 9TelS0382 ndia 8 I 1 0 3 , , 7 , a 3 0 0 r , 2 E-post: info@etal.se E-post: info@etal.no da info@youngrensuomi.net 79 1,7 439 doE-post: , a n 1 a V a www.etal.se www.etal.no www.youngrensuomi.net d i 3 u m, SSverige, Plusgiro 353479-9 a, Ind Giro 7878 0537 0,06 u n 409 Tapiola 363630-2519049 3 o a i 4 t , r h 1 a d u a i L d Danmark, Giro 893-7346 a, In ,875 r 9 g 5 A 5 06 a 1, 38,5

M

MissionsVisionen Våren 2012  

MissionsVisionen Våren 2012

Advertisement