Page 1

Evangelium till alla MissionsVisionen Våren 2019

Kampanjrapporter från ETIOPIEN sid 8-12,16

Lagens tid ÄR förbi

sid 4-7


I DETTA NUMMER

Från min SYNVINKEL

Något var fel med Mose lag, s. 4-6,11 Genombrott i Jimma, s. 8-11 Reportage från Ziway, s. 12-13,16 Nyheter, s. 14

Att “provocera”, plus något om det

Taina får sista ordet, s. 15

Stöd ETAL via: NR 123 666 42 96

NR 115 645 Följ med på webbsidorna ...www.

etal.se peteryoungren.org etal.no Följ oss på /Peter Ljunggren /ETAL Utgiven av: Evangelium Till Alla länder (ETAL) Ansvarig utgivare: Peter Ljunggren Design & Layout: Iréne Jarlsdotter & Amanda Rasheed Tryck: Kjells Tryckeri Kontouppgifter: Plusgiro 35 34 79-9 / 477 84 03-8 (OCR) Bankgiro 5613-4216 Swish 123 666 42 96 Kontakt: 036 121210 / info@etal.se ETAL Box 78 55112 Jönköping Sverige

sid 2

Nya förbundet, och bibelskolan i Myanmar

Någon kallade mig nyligen en ”provokatör”. Jag tog det som en komplimang, med tanke på att Jesus och Paulus provocerade sin omgivning till att tänka nytt. Egentligen är jag inte ute efter att provocera, men jag inser att evangeliet i sig är djupt provocerande. Huvudartikeln har titeln, Något var fel med Moses lag (s. 4); provocerar titeln? Kanske? Jag skriver nämligen inte för att utveckla teologiska nyanser, utan sätta fokus på att vad vi tror betyder väldigt mycket. Det påverkar allt; hur vi ser oss själva och samhället, hur vi tänker och hur vi tilltalar andra. Evangelium är budskapet om Kristus och det är viktigt att vi vet vad det budskapet är. Mer konstigheter Den alltför vanliga blandningen av Nya och Gamla förbundet i modern kristendom, har lett till märkliga uttryckssätt. Jag nämner några i artikeln. Här är några konstiga uttryck till: - Vi måste pressa in i Guds närvaro. - Gud är helig; Han kan inte se synden. - Välkommen till Guds hus denna söndagsförmiddag. - Jag tar en resa till det Heliga Landet. - Det är bara lovsång och bön som kan öppna en stängd himmel. Kan du föreställa dig någon av apostlarna - Petrus, Johannes eller Paulus – tala så? Nej, knappast inte! Om varken Jesus eller apostlarna uttryckte sig så här, var kommer då denna jargong ifrån? Jo, den är rotad i det föråldrade förbundet (se


.

artikeln). Ord är viktiga, därför att vad hjärtat är fullt av talar munnen. Kanske är det dags att uppdatera vårt sinne, så att vi får en terminologi som stämmer med den som Jesus och apostlarna hade. Vårt uppdrag är att ge evangeliet till alla människor, men också att frigöra kristna som är inlåsta i en bedräglig “behovs-mentalitet”. Verkligheten är att vi redan har Guds närvaro och smörjelse. Kristus är i oss, och Jesus har öppnat himlen en gång för alla. Byggnader och land är inte heliga - vi är heliga! Gud kan se på synd för Han var i Kristus, just då Kristus bar världens synd, och försonade världen med Gud. För övrigt, om Gud inte kan se på synd, hur kan han då hjälpa oss? Jag vill höra ifrån dig Hur ser du på saken? Låt mig höra ifrån dig! Kanske ger du mig anledning att kommentera på Facebook med en kort videoundervisning. Sänd frågor och kommentarer till pjl@etal.se. Om du är intresserad av undervisning om det Nya förbundet (och det finns inte mycket sådan i Sverige) finns information i girobilagan om några av vårt bästa undervisningsmaterial. Jag är angelägen om att du tar del av detta, för när vi upptäcker Jesu Kristi fullbordade verk kommer vi aldrig vilja backa ifrån det. Men så länge vi är i ”behovs-zonen”, skiljer vi oss inte från andra religioner. Alla söker efter Gud, försöker få Guds välsignelse, och hoppas på ett genombrott. Behovs-zonen handlar om att du lever ditt kristna liv som en andlig tiggare, ständigt ropande till Gud om vad han ska göra, men utan någon uppenbarelse om vad han redan gjort. Jag råder dig att skaffa denna undervisning, som kanske provocerar, men den provocerar för att hjälpa oss se vad Kristus har gjort, vilka vi är och vad våra resurser är i Honom. Till understödjare! Bilderna och rapporterna från ETALs kampanjer finns med för att berätta vad Gud gör genom dig! Ditt givande, din kärlek och tro resulterar i mycket gott. ETAL handlar om hur Gud verkar genom varje understödjare. Vi står skuldra vid skuldra för att ge Kristi evangelium till världen. ETAL öppnar skola i Myanmar När denna tidning går i tryck, är jag glad att rapportera att ETAL lanserar vår fjärde bibelskola, nu i Myanmar. På sidan 14 finns lite mer information, men det kommer mycket mer framöver. Detta är ett enormt tillfälle att påverka den buddhistiska världen med evangeliet. Tack till dig i Jesu namn! .

Bönämnen

Du är välkommen att skicka bönämnen via webbbsidan: etal.se & epost: info@etal.se. Du kan också smsa bönämnen, tacksägelseämnen, och annat du vill berätta till 0708 649850 (obs endast sms). Detta nr är bara till för kontakt med ETALs understödjare och vi välkomnar dig att kontakta oss även på det här sättet. sid 3


SINAI

t l l y f p p U _______

_ ____ __ __ __

GOLGATA

d e m l e f r __ a v t o Någ MOSE L AG Av Peter Ljunggren

om vi trots varningar i Bibeln, blandar det Gamla förbundet med det Nya, förlorar evangeliet sin kraft och attraktion, och vi förstör för oss själva. Det Gamla Förbundet fick ett abrupt slut den 4:e augusti år 70 e.Kr. Den dagen brändes och utplånades det judiska templet i Jerusalem, när de romerska härarna besegrade de judiska rebellerna. Mose lag hade dragit sin sista suck. Detta var slutet för den uråldriga judendomen. Även om det judiska folket fortfarande hade orden i Toran, så försvann alla möjligheter att leva enligt Moselagen. Utan ett tempel fanns inget fungerande offersystem, och utan offer ingen förlåtelse för synd, ingen relation med Gud. Sex år tidigare, 64 e.Kr, hade Hebreerbrevets författare (vi är inte säkra på vem författaren var) förutsagt att de sista spåren av lagen var “nära att försvinna”: När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. (Hebreerbrevet 8:13). 70 år innan templet förstördes hade ängeln tillkännagett att Frälsaren för alla folk var född i Betlehem. Nationalistiskt stamtänkande var förbi, Guds löfte till sid 4

Abraham – att välsigna alla nationer – skulle nu fullbordas. Och på korset bekräftade Jesus slutet på den gamla eran, när han ropade – det är fullbordat! Inom judendomen fortsatte man efter Jesu uppståndelse med offren i templet. Hebreerbrevet skrevs för att stärka judiska troende, som frestades att lämna sin nyfunna tro på Kristus och återvända till Mose lag. Författaren uppmanar enträget läsarna att fortsätta med Kristus och att inte blanda det Gamla och det Nya förbundet. Han visar att Jesus är större än Mose, större än översteprästen, och det nya förbundet är överlägset Toran. Och Jesu en-gång-för-alla-offer har satt punkt för behovet av tempeloffer; de är “nära att försvinna”, enligt Hebreéerbrevet - och sex år senare hade offren försvunnit. Sorgligt nog försöker vissa än idag blanda det Gamla och det Nya förbundet, vilket Jesus, Apostlarna, och Hebreerbrevet varnade för. Vi läser: Om det första förbundet hade varit utan brist, hade det


inte behövt ersättas med ett annat (Hebreerbrevet 8:7). Här står det “brist”, medan en annan överättning använder ordet “fel” (New International version). Ta en stund och smält detta! Det är skarpa ord – något var fel med det Gamla förbundet! Tänk efter noga! Den del av Bibeln där Mose lag finns innehåller fel, annars skulle inte ett nytt förbund ha behövts.

bok, så är detta en förhastad slutsats. Dessa är några av mina favoritböcker, eftersom de pekar på Kristus. På ETALs bibelskola undervisar jag tre kurser, vardera 18 timmar lång, från just dessa böcker. Jesus sa till lärjungarna på vägen mot Emmaus att Mose lag och hela Skriften innehåller viktig information om Honom.

Kyrkofädernas intresse för Gamla testamentet handlade inte om att blanda Mose lag med det Nya Förbundet, deras intresse var Kristologiskt. predikade Kristus utifrån de PÅSTÅR VERKLIGEN De judiska skrifterna. Lägg också EN DEL AV BIBELN märke till att Jesus aldrig sa; ATT DET FINNS FEL I studera Moseböckerna så att ni kan komplettera evangeEN ANNAN DEL? lium med lagen.

Kan detta vara sant? Påstår verkligen en del av Bibeln (Hebreerbrevet) att det finns fel i en annan del (2–5 Mosebok)? Ja, så är det! Antingen har jag fel, eller är bibelversen som jag just citerade från Hebreerbrevet fel. Det kan inte vara både och. Nu menar jag inte att allt i Moseböckerna är fel. Inte alls! Där finns många guldkorn, inte minst profetiska bilder som syftar framåt på Jesus, men jag hävdar utifrån Bibeln, att något är fel.

Är det här ett alltför starkt påstående? Du kanske vill lägga den här artikeln åt sidan? Vår tendens är att snabbt förkasta bevis som motsäger vad vi tidigare har uppfattat som det rätta. Jag fick min första Bibel när jag var 10 år, men ingen varnade mig för att det i Gamla testamentet skulle finnas fel och brister som skulle få sin fulla förklaring först i Nya testamentet. Hebreerbrevets författare introducerar ett annat starkt ord – föråldrat (se bibelversen ovan, Hebreerbrevet 8:13). Bibeln kallar alltså Toran - Mose lag - föråldrad, ja att själva existensen av ett nytt förbund gör det tidigare förbundet föråldrat

Varför gav då Gud lagen överhuvudtaget, om den ändå var avsedd att bli föråldrad? Någon kanske säger, ”Jag trodde att Guds förbund var eviga; varför har Mose Lag ett utgångsdatum?” Paulus, aposteln, svarar: Varför gavs då lagen? Den blev tillagd på grund av överträdelserna för att gälla tills avkomlingen kom, han som löftet gällde (Galaterbrevet 3:19). Svaret är tydligt; Lagen var avsedd att gälla tillfälligt, den “blev tillagd”. Mose lag hade alltså ett utgångsdatum redan från början. Lagen skulle upphöra när Gud hade infriat sitt löfte till Abraham om avkomlingen som skulle komma. Den “avkomlingen” syftar på Kristus och han har redan kommit. Paulus illustrerar vidare att lagen var en övervakare till dess att Kristus skulle komma. När väl Kristus har kommit behövs ej längre övervakaren. Sammanfattningsvis:

Föråldrat betyder förlegat. Bibeltroende vänner, här har vi det. En del av Bibeln, Hebreerbrevet, kallar en annan del av Bibeln föråldrad. Har din pastor varnat dig för att inte fastna i de föråldrade delarna av Bibeln? Bara för att något är föråldrat är det inte dåligt eller ont. Bara för att jag inte använder kassettband längre, så betyder det inte att jag tycker kassetter är onda. Nej, de tjänade sin tid, men nu finns bättre alternativ. Tänk på ett pass, det har ett fastställt datum när det inte gäller längre. När slutdatumet kommer är passet föråldrat, giltighetstid har upphört. Återigen, det är inte dåligt eller ont, bara föråldrat. Om du tror att jag förkastar 2: a, 3:e, 4:e och 5:e Mose-

4 aug 70 e.Kr., förstördes templet i Jerusalem, alla offer som var nödvändiga för syndernas förlåtelse upphörde - Lagen fungerade inte längre. si d 5


Mose lag var ett tidsbegränsat förbund för nationen Israel, medan Guds förbund med Abraham, som fullbordades av Jesus, är evigt och gäller hela världen. Till skillnad ifrån många idag, hade de religiösa ledarna på Jesus tid inga problem att förstå att Jesus hade kommit för att uppfylla lagen. Därför korsfäste de honom. Vid åtminstone sex tillfällen hade Jesus sagt: Lagen säger… men jag säger er. Jesus var ganska tydlig med vad han höll på med! Vissa menade att Jesus ville omintetgöra lagen. Jesus förklarade: Tro inte att jag har kommit för att upphäva (omintetgöra) lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla (Matteus 5:17).

#3. Jesus var inte ännu en i en rad av lärare och profeter; han var den siste i raden – han uppfyllde allt. När en skuld är avbetalad är den slut, skuldförpliktelsen är uppfylld. Jesus var avkomman som Gud lovade Abraham, och när han hade kommit, var lagen uppfylld! Gud hade ingen mer förpliktelse att ge frälsning till världen, löftet om frälsning hade uppfyllts i Jesus. Så vad hände den 4 augusti år 70 e.Kr.? Jo, den dagen upphörde offren i templet. Konsekvenserna var enorma för Mose efterföljare; ingen mer förlåtelse för synder, inget mer personligt tillträde till Gud.

Inte upphäva (omintetgöra) – men uppfylla! Vad är skillnaden?

Kanske du behöver förlåtelse för synd? Om du tror att Mose lag fortfarande gäller, måste du offra djur. Det kan bli problematiskt, särskilt om du Läs nästa vers: Jag säger er bor i en lägenhet eller i en stad sanningen: Innan himmel och där slakt på bakgården inte är HAR DIN PASTOR jord förgår ska inte en bokstav, tillåten. På en bondgård kan det inte en prick i lagen förgå, inte vara enklare, men du har ändå VARNAT DIG ATT förrän allt har skett. Följ med ett problem. För att ditt offer INTE FASTNA I noga nu: ska vara giltigt, så måste slakten utföras av en erkänd levit. Det DE FÖRÅLDRADE #1. De som tror finns inte alltför många sådana DELARNA AV att Mose lag i Skandinavien idag, och inte gäller nu är BIBELN? heller i Israel. Så om du tror att skyldiga att lyda Mose lag är för dig, ligger du illa varje prick och till, då sitter du fast i dina synbokstav. der. Men, säger någon, ”Peter, Är du med? Stena rebelliska jag bara åkallar Gud i Jesus namn och mina synder är barn vid stadsporten, avhåll dig från räkor, griskött och förlåtna.” Inte så fort. Det tillåts inte i de judiska skrifbacon, och blanda inte din klädsel (att blanda linne, ull terna, det Gamla förbundet. Det gäller bara i det Nya och bomull är en styggelse); Du som vill ha både Mose förbundet på grund av Jesus fullbordade verk. Om du lag och Nya Förbundet får inte välja och vraka genom tror att Mose lag gäller oss idag, så är det bäst att du att ta till dig vissa bud och skippa andra. Plocka inte följer dess föreskrifter, annars är du dömd. russinen ur kakan genom att välja dina favoritbud. Om Mose lag fortfarande gäller är du underkastad varje Varför är detta så viktigt? bokstav och varje prick. Inga ursäkter! I nutida kristendom, inte minst i Skandinavien, finns #2. När ”allt är uppfyllt” fören tendens att blanda de två förbunden. Detta leder svinner Mose lag. till främmande och märkliga beteenden. Jag nämner Jesu åhörare var inne på att hans avsikt var att uppfylla några: allt, och sedan skulle lagens tid vara förbi, punkt och slut. Den grekiska termen som översätts ”uppfylla” anHar du hört någon säga att Gud ska döma landet för vänds i Matteus och i Lukas, och betyder att föra till ett dess synd? Detta tankesätt kommer inte från Jesus, avsiktligt slut. Jesus kom för att föra lagen till det slut som sa att han inte kom för att döma världen, men som Gud hade avsett ifrån början. för att frälsa. Idén är rotad i det föråldrade, förlegade förbundet.

Forts. på sid 11

sid 6


Staden där muslimer brände 59 kyrkor möter evangeliets kraft! Vänskapsfestivalen i Jimma, den största staden i sydvästra Etiopien, började med en middag där islamiska, ortodoxa och protestantiska ledare var samlade. Peter Ljunggren menar att det är viktigt att bygga broar av vänskap, mellan ledare för olika religioner och politiska partier, allt för att presentera evangeliet för ett brett spektrum av människor. I Jimma var det extra viktigt på grund av det extrema våld som regionen upplevde för några år sedan. Staden har haft sin beskärda del av våld. Under andra världskriget ockuperades Jimma av italienska styrkor, som slutligen besegrades 1941. 1975 var det våldsamma sammandrabbningar mellan studenter och lokala jordbrukare. Under det etiopiska inbördeskriget 1991 belägrades staden av Revolutionary Democratic Front. De våldsamma konflikterna mellan kristna och muslimer under 2011 rapporterades av inter-

nationella nyhetsmedier. Förutom att kyrkor och andra byggnader brändes ner, blev tusentals hemlösa. Oavsett historia och bakgrunder är människor redo att ta emot evangeliet eftersom Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. I Jimma visade muslimer och kristna att de var öppna för att ta emot Guds kärlek genom Jesus Kristus. Under de två kampanjerna (Jimma och Ziway) nu i år fick mer än 50 000 personer ta emot uppföljningsmaterial för nya troende. Etiopien har en djupt religiös förankring. Muslimer, ortodoxa kristna och protestanter har alla sina välbevakade områden. Varje religiöst varumärke har sina egna regler och föreskrifter för hur man ska blidka en ’vred’ gud. Detta gör pastorsseminarier mycket viktiga för att för medla en ny uppenbarelse av evangeliet. si d 7


Stadion var full och många satt på de omgivande murarna för att få en bra utsikt över plattformen.

Säkerhetspådrag överallt; minnen av de våldsamma konflikterna mellan muslimer och kristna är färska.

På Vänskapsmiddagen förmedlar vi evangelium till muslimska och ortodoxa ledare.

Ung kvinna vittnar om hur hennes förlamade ben hade blivit helat.

Redan på flygplatsen möttes Peter av journalister och troende. Och det blev ett in promto möte.

sid 8


Kvinnan glädjer sig över att Gud har öppnat hennes blinda ögon.

Ung man helad från förlamning.

Svår benskada efter bilolycka, nu kan han röra sig fritt.

Intensiv smärta på grund av njureinfektion, nu helad. Förlorat synen på grund av högt blodtryck, nu vittnar hon exalterad hur hon kan se allt tydligt.

Jesus öppnade hennes döva öron.

Stort gensvar i staden Jimma, där 90% är muslimer. si d 9


Över 1300 ledare samlades i Jimma och ytterligare 650 var samlade i staden Ziway (se artikel på sid 12). Sammantaget blev detta en betydelsefull satsning för att förmedla den utrustning som pastorerna behöver för att ge evangeliet vidare. Budskapet som Peter förkunnade på kampanjen var klart: Profeten Jeremia sade: ”O, Herre Gud, se, du har gjort himmel och jord med din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt”. Ängeln Gabriel utropade: ”Ty för Gud är ingenting omöjligt”. Och Jesus sade:

“För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt”. Sanningen att “med Gud är allt möjligt” nådde långt utanför Jimma, och många vittnade om vad Gud hade gjort för dem. Peter kommenterade efter kampanjen: “När jag ser gensvaret, påminns jag om Jesu ord att skörden är stor, men arbetarna är få. Jag är tacksam att Gud verkar igenom våra understödjare så att vi har de medel som behövs för att påskynda evangeliets spridning”.

Helad efter 20 år med grön starr kan nu läsa liten text.

1300 pastorer och ledare tränades i Jimma och ytterligare 650 i Ziway. Tack understödjare som gjorde det möjligt.

Många blev starkt berörda när den Helige Ande uppenbarade vad Kristus har gjort för dem.

sid 10

Glad kvinna efter att Jesus öppnat hennes blinda ögon.


Forts. från sid 6

Ett annat märkligt beteende är att kalla byggnader, platser eller dagar ”heliga”. Man talar om det ”heliga landet” eller om ”sakrala” byggnader och dräkter. Sådana uttryck kommer från det förlegade förbundet. I det Nya Förbundet, är det vi troende som kallas heliga.

KYRKOFÄDERNAS INTRESSE I DET GAMLA FÖRBUNDET VAR KRISTOLOGISKT En tredje besynnerlig uppfattning, rotat i det förlegade förbundet, är att för mycket av Guds nåd leder till synd. Det är föråldrat tänkande! Det Nya Förbundet säger att: Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden (Romarbrevet 6:14). Alltså, mer nåd betyder att synd inte har herravälde över oss. Någon kanske frågar, “är inte de 10 budorden själva grunden för det västerländska samhället, har inte dessa stort värde?” Ja, budorden är, som aposteln Paulus sade, heliga, fullkomliga och rättfärdiga. Men det finns något fel även med dessa 10 budord – de kan inte göra oss heliga, fullkomliga och rättfärdiga. Precis som en spegel bara visar smutsen, och inte kan tvätta ansiktet, så är de 10 budorden maktlösa när det gäller att rena från synd. Om vi vill att syndens makt bryts över vårt samhälle, är svaret inte att sätta upp 10 budord på offentliga platser, men att göra Jesus känd. Istället för att de 10 buden sättas upp på allmänna platser, eller i vårt vardagsrum, kanske vi skulle visa på Johannes kapitel 3 och vers 16, “För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv “. Medan de 10 budorden orsakar en medvetenhet om synd, väcker de också, enligt aposteln Paulus, en begärelse i oss att synda. Endast Jesu evangelium ger kraft att övervinna synd, död och mörker. Det är vårt lands hopp!

dendom till tro på Kristus var att dessa tidiga troende hade en klar förståelse av att Jesus hade uppfyllt Mose lag. Nu gällde frälsning genom Jesus för både jude och hedning. Fiendskapen (Lagen) mellan juden och de andra folken var nedriven; och nu fanns ett förbund för alla. Tyvärr har evangeliets klara vatten under århundraden grumlats så till den grad, att många inte längre uppfattar budskapet som attraktivt. Har vi förgiftat vårt budskap? Om vi blandar det Nya förbundet, som ger liv, med Lagen, som dödar (2 Korintierbrevet 3), är det som att lägga gift i en annars hälsosam sallad. Om du blir upprörd av mina ord, läs 2 Korintierbrevet kapitel 3; du kanske finner Paulus ord än mer upprörande. Evangelium är ett attraktivt budskap, men vi måste lära känna vårt budskap. Då kommer vi att upptäcka att världen är mer redo att ta emot det, än vad vi kunnat föreställa oss.

Tidslinje för det Nya Förbundet: f.Kristus: Profeterna talade om det Nya förbundet. År 0: Ängeln vittnade om det Nya förbundet. 33 e.Kr.: På korset proklamerade Jesus: Det är fullbordat. 64 e.Kr.: Hebréerbrevets författare säger att det Gamla förbundet är “nära att försvinna”. 4 augusti 70 e.KR.: Templet förstörs. Inga fler offer. Det gamla försvinner. Idag: Frälsning för alla - jude och hedning - i Kristus.

Att blanda det Gamla och Nya förbundet skadar oss personligen, och det skadar evangeliets sak. En anledning varför urkristendom vände Romarriket från hesi d 1 1


g i s t a t n ä v r ö f e Ingen had en stor kampanj i Z IWA Stort gensvar på frälsningsinbjudan.

Efter kampanjen i Jimma fortsatte teamet till Ziway. Tyvärr glöms ofta muslimska områden eftersom det är mycket lättare att genomföra evangelistiska satsningar där kristna redan är i majoritet. I Ziway är väldigt få kristna, definitivt inte en stad där du förväntar dig att se tusentals samlas på en idrottsarena för en kristen kampanj. Etiopien har mer än 100 miljoner innevånare, och landet är genomsyrat av religion. Varje grupp (muslim, ortodox och protestantisk) följer sina egna strikta regler om hur man kommer nära Gud. Trots ivrig strävan och ansträngning upplever få någonsin sanningen och friheten i Kristus. Ziway-kampanjen hade ett syfte - att ge skaror av icke kristna sin första kontakt med

Många politiska och religiösa ledare deltog på Vänskapsmiddagen.

sid 12

evangeliet. Resultatet blev enastående; ett historiskt genombrott för många muslimer och andra som aldrig tidigare hade upplevt den levande Jesus Kristus. Folk satt runtom på idrottsplanen, en del på murar, andra under träd utanför stadion, och alla lyssnade intensivt. Varje kväll var det tusentals som bad och bekände Jesus som sin frälsare. I flera veckor innan kampanjen annonserades: blinda ser, döva hör, lama går. Många var nyfikna; hur skulle detta kunna hända?


AY

En del klättrade upp i träd för att se bättre.

Redan i det första mötet fick åhörarna uppleva att Gud gör under. Varje kväll bad Peter: “Herre Jesus, hjälp mig att predika ditt evangelium med kraft, och hjälp folket att lyssna, tro och ta emot”. När folk tog emot de goda nyheterna om Jesus som sin Frälsare, blev de också helade till sina kroppar. Smärta och förlamning försvann, blinda såg, döva hörde, och de som hade tumörer såg dessa försvinna. Peter lämnade över en av kampanjkvällarna till sin medarbetare, Dean Morris. Visionen för ETAL är att utbilda hundratals i apostolisk tjänst, att göra samma arbete som Peter Ljunggren har gjort nu i många år. Dean förkunnade att Jesus är större än våra behov. Den sista kvällen predikade Peter på temat, Hur jag vet att Jesus lever, och strömmen av människor som ville vittna om tumörer som

hade försvunnit verkade aldrig ta slut. Folk fortsatte att prisa och lova Gud till långt in på natten. Precis som i Jimma hölls ett seminarium för pastorer och ledare där 650 deltog. Många reste lång väg för att vara med. Kampanjen i Ziway kunde hållas tack vare trogna understödjare till ETAL. Tack till alla som var med! - Dean Morris

Många döva öron öppnades.

si d 1 3


Nyheter

Eleverna på ETALs bibelskola i Indonesien spred evangeliet till mer än 500 familjer. ETALs bibelskola i Indonesien når ut! Studenterna på ETALs bibelskola i Indonesien fick användning för det de lärt sig när de höll en familjefestival i ett område som inte tidigare nåtts av evangeliet. Över 500 familjer fick höra de goda nyheterna om Jesus! Susan Hoover, skolans ledare, var överväldigad, “En ledares största glädje är att inte behövas, utan att se till att eleverna lyckas bra med att göra jobbet!” Myanmar: Grattis till bröllopet! Grattis till Kyaw Lin och Sansanlisu Sansan som nyligen gift sig. Både Kyaw Lin och Sansanlisu var tidigare buddhister och är nu förvandlade av evangeliet. Kyaw Lin har hjälpt Peter Ljunggren med kampanjer i Myanmar och kommer nu att fungera som ledare för ETALs bibelskola i Mandalay, Myanmar.

Det nygifta paret Kyaw Lin & Sansanlisu Sansan

sid 14

ETAL öppnar bibelskola i buddhistvärlden Buddhistvärlden är öppen för evangeliet, och ändå är det få som arbetar där. Peter Ljunggren har länge velat träna elever också i buddhistvärlden och denna längtan har nu blivit verklighet. Förutom bibelskolorna i Indonesien, Kenya och Tanzania, kommer ETAL nu också starta en bibelskola i Mandalay, Myanmar i september. Kyaw Lin, skolans rektor sa: “Det här är goda nyheter för mitt land. Peter har påverkat så många buddhister med Guds kärlek. Nu kan vi träna många elever att fortsätta påverka denna nation.” Alla ETALs bibelskolor har ett tvåårsprogram på heltid. Muslimska ledare välkomnar Dean Morris Dean Morris besökte Mwanza, Tanzania för att förbereda ETALs kampanj. Han träffade lokala muslimska ledare för att inbjuda dem till Vänskapsfestivalen. “De regionala shejkerna och muslimska ledarna är redo att varmt välkomna pastor Peter till Mwanza,” rapporterade Dean. Tre kampanjer i Tanzania ETAL har ett av sina mest späckade scheman i år, med nio kampanjer. Under de kommande veckorna kommer kampanjer att äga rum i Tanzania, i tre städer med stort islamiskt inflytande. I en av städerna har inte genomförts någon kampanj på mer än 20 år. Dean Morris, som kommer att leda kampanjen i staden Katoro, kommenterade: “Jag är tacksam för att Peter Ljunggren lär mig hur man gör det han gör. Evangeliet har en enorm inverkan i så många nationer genom ETAL. Jag vet att fantastiska saker kommer hända i Tanzania. Tack till alla understödjare som gör det möjligt.“

Jakob Wendesten håller sin första kampanj Ett av ETALs mål är att träna hundratals att genomföra kampanjer. Om bara några veckor, kommer Jakob, som har hjälpt ETAL de senaste åren att ordna kampanjer i Afrika och Asien, att hålla sin allra första kampanj i Magu, Tanzania. Jakob delade sin förväntan: “Jag tror att den här festivalen kommer att bli något speciellt, många kommer att ta emot Guds frälsningsgåva, och mirakel kommer att följa evangeliet!” Peter Ljunggren tillade: “Jag blir glad över att se andra komma fram och göra vad jag brukar göra.

Jakob Wendesten med en ortodox ledare. Kampanjförberedelser på gång i Indonesien Under hösten kommer ETAL att hålla tre Vänskapsfestivaler i Indonesien, i områden där många är muslimer, medan andra utövar animism som är den traditionella religionen i Papua. Daniel Sugiar-to, ETALs medarbetare i Indonesien, har mött ledare för att tala om den kommande festivalen. Daniel sa, “Vi hade ett underbart möte med över 39 samfund representerade. Man kunde riktigt känna spänningen och förväntningarna. Regionen är redo för en stor kampanj”.


Taina får sista ordet Medlemskap som betyder något!

Peter och jag måste flyga mycket. Nästan alla flygbolag

har egna medlemskap som ger förmåner. Miles, poäng, belöningar, kuponger, prisjusteringar.... Ja, det låter bra, men om du reser mycket har du kanske märkt hur svårt det är att verkligen använda dessa förmåner? Det finns fler restriktioner än jag bryr mig om att nämna, och minskar ofta utsikterna att få en gratisbiljett. Än en gång sitter vi på ett flyg på väg till Vancouver i västra Kanada, och mina tankar går till ett speciellt medlemsprogram som aldrig löper ut och vars förmåner ständigt kan lösas in - medlemskapet i Guds rike! Jag kan inte föreställa mig en bättre förmån än den vi fått genom Jesus Kristus; Vi har tillgång till Nådens Tron, huvudkontoret för detta medlemskapsprogram, som finns att tillgå 24 timmar per dygn året om. Dörren är aldrig stängd – vi får ta kontakt hur ofta vi vill. Ingen väntetid, inga köer, inga krav. Vi blir alltid välkomnade med överflödande glädje och evig kärlek. Guds visdom ges fritt och för intet, närhelst vi har behov ... och låt oss inte glömma Hans tröst i svårigheter, och upprättelse när vi känner oss brutna och nedslagna. En annan förmån är hälsa. Ibland glömmer vi det, men frälsningen i Jesus Kristus täcker in hela vårt fysiska och emotionella välbefinnande! Jag påminner mig om denna förmån, särskilt när jag tar nattvarden, “Jesus, du

tog min sjukdom, min svaghet och bytte den till ditt liv, din hälsa och din läkedom.” Vilken förmån - medlemskap i Guds rike låter bra, eller hur? Vi får också skörda Guds välsignelse när det gäller visdom för vår ekonomi. Gud har visat sig trofast i mitt liv; Han har aldrig svikit mig ekonomiskt. ETAL saknar ofta de nödvändiga ekonomiska medlen till en kampanj eller ett pastorsseminarium (faktiskt är det så varje gång, visionen kommer först och sedan ekonomin) - men Gud försörjer och ser till att hans evangelium presenteras för hungriga hjärtan. Jag har använt termerna “Guds rike” och “medlemskap” och det kan upplevas lite lekfullt i den här artikeln. Sanningen är att du och jag är arvingar till förbundet mellan Jesus och Fadern; det är det som verkligen betyder något. Vårt medlemskap är garanterat eftersom Gud, Fadern och Gud, Sonen aldrig misslyckas. I medlemskapsprogrammet från den heliga Treenigheten - Far, Son och den Helige Ande - finns en absolut garanti. Inget jordiskt medlemskapsprogram kommer ens i närheten. Min vän, låt oss ta vara på våra förmåner genom att söka (vara medvetna om) Guds rike och Hans rättfärdighet, ty då har vi löfte om att allt vi behöver ska tillfalla oss.

VARFÖR

JESU BLOD R Ä FORTFARANDE VIKTIGT 1CD

Varför Jesu blod fortfarande är viktigt 1CD 100 kr

Världens Ljus - Mänsklighetens sökande efter Gud 50 st 200 kr - 100 st 350kr - 200 st 500kr si d 1 5


Posttidning B

2 0 2 5 1 5 8 3

Returadress: ETAL, Box 78, 55112 Jönköping, Sverige

y Mer från Ziwa Lycklig man som bivit helad i sina ben.

Ung man läser häftet Världens Ljus.

Blind man demonstrerar att han nu kan se. Pastorsseminariet i muslimstaden Ziway samlade 650 deltagare. Många kom långväga ifrån.

- SVERIGE Box 78 · 551 12 Jönköping · Sverige · Tel 036 121210 · E-post: info@etal.se · www.etal.se - NORGE Postboks 3507 · 3007 Drammen · Tel 0047 911 050 46 · E-post: info@etal.no · www.etal.no

Profile for ETAL

Evangelium Till Alla - Våren 2019  

ETAL Evangelium Till Alla MissionsVisionen Peter Ljunggren

Evangelium Till Alla - Våren 2019  

ETAL Evangelium Till Alla MissionsVisionen Peter Ljunggren

Advertisement