{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Evangelium till alla

MissionsVisionen Hösten 2019

Din kallelse väntar på D IG,

sid 4

Jakob Wendesten, Peter Ljunggren och Dean Morris på plattformen i Mwanza.


I DETTA NUMMER Global Gospel Institute: Det är dags för din kallelse, s. 4-6,15 Gud ler mot Mwanza, s. 7-> Det pratas på stan om att Jesus lever, s. 11->

Från min SYNVINKEL

Publiken fördubblas kväll efter kväll i Katoro, s. 12-> Nyheter s. 14

Stöd ETAL via: NR 123 666 42 96

NR 115 645 Följ med på webbsidorna

etal.se peteryoungren.org etal.no Följ oss på /Peter Ljunggren /ETAL Utgiven av: Evangelium Till Alla länder (ETAL) Ansvarig utgivare: Peter Ljunggren Design & Layout: Iréne Jarlsdotter & Amanda Rasheed Tryck: Kjells Tryckeri Kontouppgifter Sverige: Plusgiro 35 34 79-9 / 477 84 03-8 (OCR) Bankgiro 5613-4216 Swish 123 666 42 96 Kontouppgifter Norge: Giro 7878 05 37409 Vipps 115 645 Kontakt: 036 121210 / info@etal.se ETAL Box 78 55112 Jönköping Sverige

sid 2

Om “böneträsket”,

fler evangelister och onlineskola Jag pratade i telefon med en god vän i Sverige, och frågade om den andliga situationen. Hon berättade att denna sommar har mycket positivt skett med tältmöten och ett utåtriktat fokus, men så tillade hon sorgset, ”nu känns det som att församlingarna är tillbaka i böneträsket”. Ingen förklaring behövdes. Jag tror jag vet vad böneträsket är; att vi kristna ska ropa till Gud: ”Förbarma dig över vårt land”, ”kom över oss”, ”skaka vårt land”, ”rör vid oss Herre”, ”vi ropar till dig nu” o.s.v. När predikanten där framme manar på; “nu måste vi rooopa till Gud, bön är vår enda räddning”, gensvarar publiken med ett stön, ”oh Herre hjälp oss”. Idén är att tjata på Gud att göra någonting tills han kommer igång och skickar väckelsen vi behöver. Ja, apropå väckelsen, vad menar man med den? Jo, det är tåreväckelse, helgelseväckelse, förnyelseväckelse, som någon gång i framtiden ska leda till folkväckelse. Artiklar skrivs om att bön ska förändra landet, eller att bön är Sveriges enda hopp. Väldigt sällan handlar det om vad apostlarna bad; Gud ge oss frimodighet – nej, den här moderna bönerörelsen handlar om att: (1). få Gud att göra något som Gud redan har gjort i Kristus, och (2). få Gud att göra något som han har gett oss av sin Ande för att vi ska göra. Bryt dig ur böneträsket, och kom in i bön som ger dig kraft att leva och tjäna. Jag behöver bön Bön är som att andas; precis som min kropp inte kan överleva utan syre, kan inte mitt andliga liv överleva utan bön. Jag behöver gemenskapen med min himmelske far, men böneträsket behöver jag inte. I böneträsket hittar man besynnerliga uppfattningar. Om något bra händer, typ en kampanj, eller en satsning som når icke-kristna, så menar ”bönekrigarna” att det hände därför att de bad. I motsats, när ingenting händer eller när olycka drabbar, så har man lösningen på det genom att säga att detta beror på att vi inte har bett nog. Oavsett resultatet är det alltid bönekrigarna själva i centrum.


Dig som blir provocerad av det jag skriver, välkomnar jag att gå igenom tidigare nr av Evangelium Till Alla (MissionsVisionen), som finns på nätet. Där hittar du en rad artiklar angående bön. Bl. a. en artikel om att den bön som Salomo bad i 2 Krönikeboken 7:14 har blivit besvarad i Jesus Kristus. Vi behöver alltså inte be om att Gud ska sända förlåtelse och helande till landet, eftersom Gud redan har sänt allt när han sände Jesus. Istället ska vi proklamera DEN Gud har sänt. Det finns en typ av bön, där min ande blir styrkt, och jag blir frimodig. Och när det är saker som jag behöver ta itu med i mitt liv, uppenbarar Guds Ande detta för mig i bönen. Mina böner handlar aldrig om att tigga Gud om att göra det han redan har gjort. Istället tackar jag honom för det fullbordade verket i Kristus, och att han ger mig kraft och nåd att förmedla detta till omvärlden. Fler evangelister i ETAL Jakob Wendesten och Dean Morris är nya evangelister inom ETAL och jobbar inte med bara med de kampanjer jag håller, utan driver också egna kampanjer. De får se tusentals människor komma till tro. I höst förstärker vi till ytterligare två evangelister; Daniel Suggiarto från Sumatra, Indonesien och Yotam Nainggolan från Papua. Daniel har arbetat med mig i flera år med att organisera kampanjer

i Indonesien, och undervisa på seminarier. Yotam kommer från Yalifolket i Papuas bergstrakter. Hans farfar var kannibal, och han var med när de första missionärerna anlände till Yalifolket och blev mördade och uppätna. Yotam har en stark utstrålnng av den Helige Ande, och han når in i människors hjärtan. Fler evanglister betyder att mycket ekonomiska resurser behövs. ETAL tar nu ansvar för att sponsra hDaniel Suggiarto, och Yotam Nianggolan. kampanjerna, inte bara mina utan sammanlagt kampanjer där fem olika evangelister är engagerade. Du kan räkna med under månaderna som kommer att det blir ännu fler. Genom Global Gospel Institute (se nästa artikel), ser du att vi har en vision att träna upp många som ska in i tjänst, så att världen ska få höra evangelium. Tack att du är med! Mer om bön: Gå igenom de 2-3 sista årens Evangelium Till Alla/ MissionsVisionen, och beställ CD-undervisningen Bön är lättare än du tror. Beställ via etal.se / info@etal.se / 036-121210

____

sid 3


Global Gospel Institute:

Det är dags för DIN KALLELSE! KALLELSE

Unikt program med mentorskap, för att hjälpa troende att komma i tjänst. ALLA behöver någon som tror på dem. Paulus fick mentorstöd av Barnabas och Ananias. Tänk på Timoteus; Biblen säger att det inte fanns någon som han. Vilken kallelse! Hur kom Timoteus i tjänst? Jo, det var helt enkelt så att Paulus lade märke till honom och frågade dem som kände Timoteus om de kunde rekommedera honom. När Paulus hörde att Timoteus var en trofast person, inbjöd han honom att följa med på en missionsresa, och resten är historia. Listan skulle kunna bli lång. Moses var en mentor för Josua, Elia gav mentorskap till Elisa, och i Nya Testamentet nämns ett dussintal personer som hade Paulus som mentor.

pastorer i olika delar av världen. När jag först träffade dem var de unga och ville bli använda av Gud, men de visste inte hur. Jag hade privilegiet att vara med och träna dem, och idag är de i tjänst. Syftet med Global Gospel Institute, är att mobilisera troende, som i sin tur för budskapet vidare om Guds kärlek, om Kristus seger över synd, död och helvete. Det är ett unikt program som tar en troende från där de befinner sig och för dem i tjänst. Många upplever den helige Andes maning, men undrar hur de ska komma till skott. Sanningen är att vi alla behöver någon som backar upp oss.

Jag var 19 år gammal när pastor George Tunks i Toronto bjöd in mig för att hålla min första kampanj. Jag funderade inte så mycket över det då, men när jag ser tillbaka förundras jag över att han inte avskräcktes av min ålder – han trodde på mig. Tusentals troende, unga och gamla, är medvetna om Guds kallelse, men de behöver ha någon som tror på dem. Sedan början på 80talet har jag hjälpt andra att komma i tjänst. Jag Vi har tränat 382 000 pastorer och ledare på seminarier utöver världen, fotot är från Pakistan. hade kontakt med sid 4


Vi satsar på andra Genom ETALs seminarier tränar vi tusentals inhemska pastorer och ledare. Dessa tredagarsseminarier ger frihet, vision och tro, och leder många vidare i sin tjänst. World Impact Bible Institute med skolor i fem länder är ett tvåårigt program som har förändrat många på djupet. En del av studenterna vågade inte tala inför folk när de först kom till skolan, men idag predikar de inför tiotusentals. På ETALs hemsida hittar du ett videoklipp ifrån skolan i Nairobi. Jag träffar också predikanter i olika delar av världen; i Indien, Pakistan, olika länder i Afrika, i Ryssland och i Europa, som berättar att de tog emot en livsförvandlande Gudsupplevelse då de, ofta i ung ålder, besökte någon av ETALs kampanjer. Evangelium med kraft Studenter på Global Gospel Institute får lära hur man gör en glasklar presentation av evangeliet, och upptäcka hemligheten i att få budskapet bekräftat med tecken och under. Detta är ett måste när vi betjänar människor som inte tillhör den kristna religionen, de behöver se med sina egna ögon att Jesus Kristus lever.

Biskop Eddick Grabovenko, med examen från ETALs bibelskola, World Impact Bible Institute, leder den ryska pingstunionen med mer än 1 200 kyrkor. Många som studerat på ETALs bibelskolor är idag framstående andliga ledare.

naturligt genom dem. De återvände till Indien, utrustade med kraft till att överbevisa människor om att Kristus verkar idag genom under och mirakel. Global Gospel Institute handlar om att hjälpa troende upptäcka den hemligheten att Gud vill verka genom dem för att bekräfta sanningen i evangeliet genom tecken och under.

Numera framlidne T.L. Osborn gjorde starkt intryck på mitt liv när jag var tonåring. Som en ung man flyttade han till Indien för att, tillsammans med sin fru Daisy, verka som missionärer. De försökte övertyga muslimer om att Jesus Kristus Den osynliga handen är Guds Son, men utan framgång. Osborn höll upp 1980 var jag i Indien och stod inför den största folksin svarta läderbibel och muslimerna höll upp sin samling jag då någonsin sett. En hinduisk familj bar ”heliga bok”, Koranen, och ingen av dem lyckades sin son, en ung man i 20-årsåldern, på en säng övertyga den eftersom han var lam. De lade honom framför andre. Osborns mig och förväntade sig att jag skulle be för deras återvände besvikna son. Då hörde jag Jesus tala i min ande: till Amerika. De var fast beslutna Om du predikar mitt evangelium, och om du tror på att fortsätta tjäna det, så kommer folk att tro på det. Du behöver inte Herren, men inom röra vid de sjuka med dina händer, för Jag kommer för den kristna kulatt röra vid dem med min hand. turen, där människor redan var på Naturligtvis tror jag på handpåläggning i Jesu det klara över att namn, men just detta tilltal kom för att förBibeln var Guds bereda mig för den tjänst Gud gav mig att nå Ord. Kort efter stora skaror av icke-kristna. Jag nämner ofta återvändandet till detta tilltal, och berättar om Kristus osynliga Amerika fick de hand som når till människor på 50-200 meters ett möte med Gud avstånd från estraden. När det skulle ha tagit och förstod att mig många timmar Gud skulle Från början lärde jag mig att om man bara har ord men inte kraft, är det mycket svårt verka överatt övertyga de från icke kristna religioner om verkligheten i Kristus. På GGI-institutet kommer elever få lära sig dessa viktiga principer.

si d 5


en andlig resa där Gud uppenbarade Sin kärlek djupare, bredare och högre än vad jag någonsin hade drömt om. Dessa lärdomar vill jag förmedla och jag lovar att ditt liv kommer bli förvandlat. Fyra kurser De fyra modulerna är omsorgsfullt utformade. I Modul 1 kommer studenten upptäcka evanPastorer och ledare har tränats på pastorsseminarier geliets grundläggande i mer än 40 länder världen över. teologi. Vi kommer titta på Gud uppenbarad i Kristus, och den helige Andes roll i tjänsten. att fysiskt gå omkring och lägga händerna på varje person, rör Kristus osynliga hand vid alla männiI Modul 2 lyfter vi blicken för att se världen. Det skor samtidigt. Genom Global Gospel Institute vill jag är här som studenten lär sig andlig urskiljning, och förmedla det som Gud visat mig. hur man presenterar evangeliet effektivt i olika kulturer. I Modul 3 undervisar vi om principer för leVi är inte “helandepredikanter” darskap och apostolisk tjänst. Det blir mycket inforTecken, under och mirakel är viktiga, men vi får mation som är till hjälp, både andligt och praktiskt. aldrig bli helandepredikanter. Nej, vi predikar Kristi evangelium, Jesu Kristi fullbordade verk, hans död, hans uppståndelse, och att synd, död och Fjärde kursen - du ska ut i tjänst I Modul 4 gör vi något unikt. Här går vi bortom helvete är besegrat. Sedan förväntar vi oss att Gud undervisningen och sänder eleven ut i tjänst att bekräftar detta evangelium med mirakel. Köttet och predika, undervisa, lägga händerna på de sjuka och potatisen i vårt budskap är vad Kristus har gjort, vinna människor för Kristus. Här kommer ETALs och mirakel, frälsning och helande är vad som följer olika kontor i världen bli engagerade att praktiskt budskapet. hjälpa till att organisera väckelsekampanjer och möten för att de som genomgått kursen ska få prakAtt träna andra tisk erfarenhet. Det finns inget som går upp emot Paulus skrev; Det du har hört av mig inför många att själv få se hur Gud verkar igenom dig. vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra, 2 Timoteusbrevet 2:2. I denna vers har vi nyckeln till missionsbefallningen, att förmedla till andra, som i sin tur ger det vidare. År 2002, efter 25 års tjänst, var jag frestad att avsluta min tjänst. Nej, jag funderade aldrig över att sluta tro på Jesus. Jag har sett för mycket för att kunna gå bort från Gud, eller ifrågasätta Kristus; det var tjänsten jag ifrågasatte. På golvet med tårar rinnande nerför kinderna, hörde jag en röst i min ande: Peter, du känner mig inte så väl som du tror att du gör, men jag är redo att visa dig mer av mig själv om du vill. Jag svarade, ”Ja, jag vill.” Detta blev början till sid 6

“Tusentals troende, unga och

gamla, är medvetna om Guds kallelse, men de behöver ha någon som tror på dem

Du är bönesvaret Sociala medier och tv är viktigt, men svaret på mänsklighetens behov är inte teknologi, utan troende, fyllda av den Helige Ande och redo att visa att Jesus Kristus lever. På pastorsseminarier ser vi pastorer, med många års erfarenhet, få sina liv förvandlade. Fortsättning på sid 15


Saronjee Singh och Dean Morris rapporterar från en historisk kampanj.

Gud ler mot Mwanza!

Det var tydligt från första ögonblicket att Peter hade kommit till Tanzania för att riva ner religiösa vanföreställningar om vem Gud är. Jesus Kristus stod i centrum, och genom den Helige Andes kraft fick många möta den levande Kristus. Innan veckan var slut skulle många bli överraskade över hur långt evangeliet skulle nå; ända till det nationella Islamiska Rådet. Ett litet team var med i Mwanza och många av dem hade endast hört talas om festivaler som denna, och var nu helt förundrade över det enorma förberedelsearbete som ETAL hade lagt ned. I varje kampanj krävs att en eller flera av ETALs medarbetare är på plats flera veckor innan för att lägga allt tillrätta inför kampanjen. Enorma affischer annonserade festivalen, och teamet som hade rest till Tanzania fick hjälpa volontärer från lokala församlingar att dela ut flygblad och vara med att evanglisera på gator och marknadsplatser. När Peter anlände hälsades han av flera nyhetsbyråer som var angelägna att intervjua honom på flygplatsen. si d 7


Tusentals gensvarade på frälsningsinbjudan varje kväll.

lKvinnan var förlamad - nu helad.

iMuslimsk Muslimsk kvinna hade en tumör större än en knytnäve som försvann omedelbart. iHelad från förlamning.

Ung muslimsk kvinna får sin syn. m

sid 8


iXx

hDet blev ett stort mottagande ifrån muslimledare. Detta uppmärksammades från Tanzania Broadcasting Corporation. Man är helt ovan vid kristna satsningar som når ut till muslimer, som ETAL gör.

Synskadad man som blev helad.

Blind kvinna får sin syn. hHundratals kampanjarbetare jobbar hårt med att skriva ned namn och adresser på de som tar emot frälsning. si d 9


Peter gick rakt på sak till kärnan i sitt budskap att denna satsning görs för att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus till alla, oavsett religion eller etnicitet. Han citerade uttryck av den vise Salomo om att den vise undviker fientlighet. Den improviserade presskonferensen på flygplatsen följdes av en parad som tågade genom staden, eskorterad av polisen. Samma kväll hölls en vänskapsmiddag för de lokala religiösa och politiska ledarna med många muslimska ledare närvarande. Det var fantastiskt att se när Peter talade både kraftfullt och vänligt om vem Jesus Kristus verkligen är. Kampanjen samlade redan i början en stor folkskara. Orden ekade över det stora idrottsområdet: Gud ler mot Mwanza, och hur vet jag att det är sant? På grund av Jesus Kristus! Traditionen presenterar en Gud som är arg och vill hämnas, men jag är här för att vittna om att Gud är precis som Jesus, full av nåd och sanning. Tusentals gensvarade på frälsningsinbjudan redan den första kvällen, och många helanden ägde rum. Ryktet om kampanjen spreds över hela staden, publiken växte kväll efter kväll och folket kom med höga förväntningar. Entusiasmen inför att ta emot Kristus var överväldigande att se. Peter predikade med auktoritet och passion om vad folket kunde förvänta sig från Jesus Kristus. Många olika helande skedde; blinda fick sin syn, döva kunde höra, förlamade kom ut ur rullstolar och kryckor kastades bort, och jag påmindes omedelbart om Markus 16:17 “...dessa tecken ska följa dem som tro: genom mitt namn...”

Tidigare blind, nu visar han publiken att han kan se.

Allt detta hände under Ramadan när muslimer fastar hela dagen, och sedan bryter sin fasta med en festmiddag strax efter solnedgången. Det orsakade inte så lite uppståndelse när Sheik Hassan, som är ledare för det Muslimska Rådet, bjöd Peter med ett team på 25 biskopar och pastorer på middag i en lokal moské. Tanzania Broadcasting Corporation och andra Tv-stationer var närvarande för att filma denna ovanliga händelse. Alla kristna och muslimer talade om kärlek, fred och enhet, men ingen kom nära att nämna Jesus Kristus. När det var pastor Peters tur att tala, gick han direkt in på anledningen till att han hade kommit till Mwanza - att presentera Jesus Kristus. Kompromisslöst och samtidigt kärleksfullt talade han tydligt om Jesus Kristus, världens frälsare. De som är intresserade av hur Peter presenterar evangeliet i den islamiska världen borde läsa hans bok, Mina muslimska vänner. Den sista kampanjkvällen bjöd på en enorm demonstration av evangeliets kraft när tiotusentals pressade sig nära plattformen för att offentligt proklamera att man beslutat sig för att vända om från döda gärningar och bekänna Jesus Kristus som sin Herre. f 1050 pastorer och ledare deltog på 3-dagars pastorsseminarium.

sid 10


Jakob Wendesten från Hönö håller sin första kampanj.

Det pratas på stan om att ! r e v e l s Jesu

Dean Morris rapporterar från Magu

Kampanjen i Magu, Tanzania var den första på flera sätt. Det var den första satsningen i den här storleksordningen i staden, och också en första gång för Jakob Wendesten, som arbetar för ETAL, att hålla en Vänskapsfestival. För lokalbefolkningen är Magu känt som Tanzanias center för häxkonst, ett rykte som fått många predikanter att hålla sig borta. Inte konstigt att staden var full av frågor men också förväntningar. Annonstavlor och affischer var upphängda överallt, och tusentals nyfikna kom till fältet redan första mötet. Jakob delade ett kompromisslöst budskap om att Kristi kärlek är för människor av alla religioner och bakgrunder, och hans budskap följdes av en inbjudan att ta emot Jesus Kristus. Tusentals gensvarade på frälsningsinbjudan. Kväll efter kväll kom vittnesbörd om helande; blinda ögon öppnades, döva kunde höra, tumörer försvann och lama började gå. En kvinna, skadad i en olycka 6 år tidigare, kom springande fram till scenen och började dansa och visade alla att hon inte längre behövde sin krycka. När Jakob höll hennes käpp högt över huvudet jublade publiken över allt som Jesus hade gjort. En 35-årig kvinna med ögonen fulla av tårar, men med ett stort leende, förklarade hur hon hade behövt en operation för att avlägsna en tumör, stor som en knytnäve, i magen. Det var bara ett problem, hon hade inte pengarna för operationen och hade förlorat allt hopp. När Jakob bad, helade Jesus denna kvinna och tumören försvann. Vice guvernören och flera andra politiska ledare tog med sig en tidigare medarbetare. Mannen hade en gång varit arbetskraftig, men han hade si d 1 1


blivit förlamad och kunde inte längre arbeta och detta hade försatt hans familj i en desperat situation. Det blev stor förundran, inte minst ifrån vice-guvernören, när mannen blev totalt helad. Nyheterna spreds snabbt, och det fortsatte även efter att festivalen var avslutad. Pastor Aaron, ordförande i organisationskommittén, rapporterade “Vi har aldrig sett något så här. Vi har hört talas hHan var lam, men kan nu gå. om liknande händelser i andra städer men aldrig i Magu. När jag besöker marknaden pratas det om att Jesus verkligen lever! “ Detta var första gången för många i Magu att uppleva Jesus, men också livsförvandlande för Jakob Wendesten. Han förklarade: “Jag har haft en livslång dröm om att hålla en sådan här festival. Jag undrade om det var möjligt, men jag insåg den här veckan: Jesus lever i mig. Jag behöver bara göra min del för att predika evangeliet och Jesus kommer alltid att vara trofast att göra sin del och hela folket. Jag kan inte säga tillräckligt tack till Peter Ljunggren och ETAL för möjligheten att få hålla denna festival. “ hHon var blind men kan nu se.

Dean Morris har arbetat med ETAL i 2 år nu, detta var hans 3:e kampanj.

Publiken fördub Jakob Wendesten rapporterar från Katoro

hKvinnan helad från förlamning.

iKvinnan var blind men kan nu se.

f Lycklig över att en tumör i bröstet försvann.

sid 12


bblas kväll efter kväll i Katoro! Efter kampanjen i Mwanza reste teamet, under ledning av Dean Morris, vidare till Katoro, ett distrikt med en stor del muslimsk befolkning. Katoro var av stort intresse för ETAL eftersom denna stad har blivit försummad när det gäller evangelium, och det har inte hållits någon större satsning på årtionden. Trots många hinder i förberedelsearbetet var det värt all möda, när vi fick se många som tog emot Jesus Kristus redan första kvällen. Alla, och särskilt de lokala pastorerna, insåg att detta verkligen var ett genombrott. Ingen hade förväntat sig ett så stort resultat i denna stad. Faktum är, för mig som hade arbetat med hela mitt hjärta för att förbereda denna kampanj, var resultatet långt över mina förväntningar. Det blev en påminnelse för mig att människor verkligen är hungriga efter Gud. Dean Morris delade de goda nyheterna om Jesus Kristus med stor frimodighet, och folk gensvarade ivrigt. Detta var helt nytt för denna stad. Folk från alla bakgrunder såg på med förvåning hur Gud bekräftade evangeliet med tecken, under och mirakel. Varje kväll fördubblades publiken eftersom ryktet om vad Gud gjorde spred sig över hela området. Vi upplevde en djup hunger efter att uppleva evangeliets kraft, och den långa raden av människor som ville f En tumör försvann från den här kvinnans mage.

vittna om helande som hade skett tycktes aldrig ta slut. Tumörer försvann, blinda fick sin syn och lama började gå! Jag glömmer aldrig när Dean Morris bad för de sjuka andra kvällen. Plötsligt kom en man, med tårar i ögonen, och ropade på swahili medan han höll sin son i sina armar. Jag trodde först att han behövde förbön tills någon berättade att pojken som var född döv nu kunde höra! På många sätt var detta en historisk kampanj, eftersom så många muslimer, fick sitt första tillfälle att bekänna Jesus Kristus. Men det var inte begränsat till muslimer; många som hade nominellt medlemskap i en kristen kyrka hade aldrig tidigare upplevt Jesus Kristus på ett personligt sätt. Peter Ljunggren arbetar nu intensivt med att träna hundratals män och kvinnor att göra samma arbete som han har gjort i så många år. Dean och jag är en frukt av detta, och jag hoppas att när andra läser detta kan de inspireras i hur Gud kommer att verka också igenom dem. För mig var det en ren glädje att se Dean Morris dela evangeliet kompromisslöst, men ändå på ett vänskapligt sätt, precis som jag har sett att Peter gör i så många kampanjer. Ett särskilt tack till alla ETALs trofasta understödjare. g Var tidigare döv på höger öra, kan nu höra. si d 1 3


Nyheter Nathan Thurber besöker ledare i Myanmar Från Taunggyis berg till de livliga gatorna i Mandalay fortsätter ETAL att hålla kampanjer i Myanmar. Nyligen besökte Nathan Thurber staden Bago, där ETAL kommer att hålla en kampanj under de kommande månaderna. Bago, där den högsta pagoden i Myanmar tornar upp sig över staden, är hem för det största och mest inflytelserika klostret i Myanmar, som skickar munkar över hela landet. Nathan fick stor favör med de politiska och religiösa ledarna. En av ministrarna i regeringen välkomnade honom varmt och lovade att hjälpa till med de kommande förberedelserna. Nathan berättade: ”Jag fick stor favör överallt dit jag åkte. Stadsledningen är redo för en fantastisk kampanj med Peter Ljunggren där vi får stor möjlighet att förmedla de goda nyheterna om Jesus Kristus till denna stad där buddhismen helt dominerar.”

Nathan blir välkomnad av regeringen i Myanmar.

Största pagoden i Myanmar.

Nathan med buddhistledare.

Introduktion av internationell biblellärare Vera Mrseski som är examinerad på ETALs skola, World Impact Bible Institute, kommer att fokusera på undervisning på ETALs bibelskolor runt om i världen. ”Jag har varit frälst i över 40 år och har alltid haft en passion för att undervisa. Att undervisa på ETALs bibelskolor är en dröm som går i uppfyllelse”, berättar Vera lyckligt.

WIBI expanderar till buddhistvärlden

Vera Mrseski.

World Impact Bible Institute har lanserat sin femte bibelskola; den allra första i den buddhistiska världen. WIBI i Myanmar, ledd av Kyaw Lin, utbildar studenter att påverka landet. Peter Ljunggren sa: ”Sedan lång tid tillbaka har vi haft en vision om bibelskolor som utbildar evangeliearbetare i områden där icke-kristna religioner dominerar. Vi tror att WIBI i Myanmar kommer att göra ett mäktigt avtryck i den buddhistiska världen.”

Första klassen på WIBI, Myanmar, ledd av Kyaw Lin (längst fram till höger). sid 14


Fortsättning från sid 6 Några får se en syn, andra får tag i en uppenbarelse som för alltid förändrar deras tjänst. Jesus bad om skördearbetare, och du är bönesvaret, och därför satsar vi på GGI. Ämnena inkluderar: • Gud; Fader, Son och helig Ande. • Fungerande tro. • Kristus seger och Satans nederlag. • Det ofullbordade uppdraget och hur historien kan förändras nu. • Praktisk tjänst för evangeliet. • Tecken, under och mirakler i Jesu namn. • Praktiska steg in i din livsgärning. • Apostoliskt ledarskap. • Internationell tjänst. • Ekonomi. • Evangelium för buddhister, muslimer, hinduer och icke kristna religioner. • Evangelium till Israel. • Evangelium i den sekulära västvärlden. • Mycket, mycket mer. Visionen ifrån Gud - tre aspekter En vision har tre delar: Problemet, lösningen och slutresultatet. Vi har ett problem! Trots 2000 år av kristendom och vår tids teknologiska framsteg, kristna högskolor och universitet, är det nästan bara hälften av världens befolkning som har hört evangeliet. Och på grund av var de onådda folken bor och språken de

talar, finns risken att de aldrig kommer att nås, om inte vi troende tar nya tag. Vi har en lösning! En armé av troende, utrustade att predika evangeliet såsom Paulus och Petrus och Johannes gjorde. Evangeliet är Guds kraft, men troende behöver veta vad det är och hur det ska presenteras. Vi ser slutresultatet! Det våra fysiska ögon inte ser, ser vi med våra inre ögon; 8 miljarder människor, upplysta av sanningen om Guds kärlek genom Kristus. Goda relationer, tillväxt och frid i sinnet; allt detta kan kopplas till vår kunskap om Kristus. Ytterst sett jobbar vi för en bättre värld, ett bättre samhälle och en underbar evighet för varje människa.

“Det finns inget som går upp

emot att själv få se hur Gud verkar igenom dig.

Behovet har aldrig varit större. Fler röster än någonsin tävlar om vår uppmärksamhet. Men, det finns hopp: Troende i alla åldrar är redo att säga ”Ja” till Guds kallelse, ”Ja” till att ta emot mentorskap, ”Ja” till att bli smord och utsänd, ”Ja” till att skaka världen och skriva historia.

World Impact Bible Institute består nu av 5 bibelskolor och den 6:e öppnas nästa år i östra Indonesien. Fotot från Kenya.


Posttidning B

s v ö h e b u D

2 0 2 5 1 5 8 3

Returadress: ETAL, Box 78, 55112 Jönköping, Sverige

i VISIONSTEAMET VISIONSTEAMET är inte en insamlingsidé ... det är en “GUDS IDÉ”om att bärga in skörden, och mycket mer än att bara “stödja” eller “ge pengar” till ett missionsarbete. Vi arbetar tillsammans med Jesus. Vårt uppdrag är att proklamera den seger som Jesus redan har vunnit för världen, och att erbjuda alla människor möjligheten att ta emot Jesu fullbordade verk. Visionsteamet är aktiva deltagare. Guds kärlek tvingar oss att göra något för andra, och vi står tillsammans i kärlek, tro och bön. Visionsteamet belönas. Kung David, fastslog att sådan deras lott är som drar ut i striden, sådan skall deras lott vara som stannar vi trossen, de ska dela lika. På samma sätt kommer kung Jesus att rikligen belöna alla som arbetar för evangeliet; du som ber för arbetet och skickar medel, och de som går till frontlinjen.

VISIONSTEAMET möjliggör:

Vänskapsfestivaler med så många som 600,000 samlade på ett enda möte.

Literatur- och produktdistribution involverar att förse pastorer och ledare med kursmaterial. Sänder Missionärer till olika delar av världen, denna fas är nu inne i expansion.

Patorsseminarier som har tränat mer än 382,000 pastorer och ledare.

Mission i Israel och Mellanöstern som arbetar med evangelisation bland såväl judar som araber.

Globalt TV-arbete når ut till många delar av världen, inklusive muslimvärlden.

Evangelisation bland politiska och religiösa ledare

Uppföljning för nyfrälsta “Frälsningvad är det?” har delats ut till över 16 miljoner nyfrälsta på många olika språk. Internationella bibelskolor ETAL har nu bibelskolor i 5 länder, och vi expanderar snart med en sjätte bibelskola i Papua, Indonesien.

Gå med i VISIONSTEAMET idag, Se bifogat formulär på mittsidorna.

Förbönscenter

Sänd din gåva till ETAL via: NR 123 666 42 96

Sverige: Plusgiro 35 34 79-9 / 477 84 03-8 (OCR) Bankgiro 5613-4216

NR 115 645 Norge: Giro 7878 05 37409

- SVERIGE Box 78 · 551 12 Jönköping · Sverige · Tel 036 121210 · E-post: info@etal.se · www.etal.se - NORGE Postboks 3507 · 3007 Drammen · Tel 0047 911 050 46 · E-post: info@etal.no · www.etal.no

Profile for ETAL

Evangelium Till Alla Hösten 2019  

ETAL Evangelium Till Alla MissionsVisionen Peter Ljunggren

Evangelium Till Alla Hösten 2019  

ETAL Evangelium Till Alla MissionsVisionen Peter Ljunggren

Advertisement