IMPAKT Festival 2018: Algorithmic Superstructures

Page 1

The

world

as a matter of computational design FESTIVAL

24 — 28.10 IMPAKT.NL


IMPAKT FESTIVAL 2018 WOENSDAG 24 OKTOBER WEDNESDAY 24 OCTOBER FESTIVAL OPENING 20.00 — 22.00 HET HUIS UTRECHT - THEATERZAAL Het festivalprogramma in vogelvlucht, gevolgd door de openings key-note van Adam Greenfield, auteur van Radical Technologies: The Design of Everyday Life.

A bird’s eye view of the festival programme, followed by the opening key note by Adam Greenfield, author of Radical Technologies: The Design of Everyday Life.

Zie verder pagina 10.

Also see page 10.


INHOUDSOPGAVE TABLE OF CONTENTS WELCOME........................................................................................................................4 INTRODUCTION...............................................................................................................6 ABOUT THE CURATORS...............................................................................................8

EVENTS WED. 24-OCT THU. 25-OCT

OPENING NIGHT........................................................................... 10 PANEL BLACK BOXES FOR FICTION MAKERS..................... 11 SCREENING AUTOMATING CINEMA....................................... 12 PANEL ALGORITHMS AND FINANCIAL SPECULATIONS.. 13 LECTURE JULIA KLOIBER.......................................................... 14 SCREENING THE DATA SELF.................................................... 15

FRI. 26-OCT CURATORS TALK.......................................................................... 16 PANEL AUGMENTED CITIES..................................................... 17 SCREENING WHEN OBJECTS DREAM.................................. 18 LECTURE EVGENY MOROZOV ................................................ 19 PERFORMANCE KEIKEN........................................................... 20 SCREENING REALITY GLITCH.................................................. 21 SAT. 27-OCT ROUND TABLE............................................................................. 22 PANEL (INFRA)STRUCTURES OF TRUST ............................. 23 SCREENING QUANTIFIED TRUST .......................................... 24 PRESENTATION BELLINGCAT ................................................ 25 LECTURE METAHAVEN............................................................. 26 SCREENING DESERT OF THE REAL.......................................27

OTHER PROJECTS LARP SKINGAZERS.................................................................................................... 28 AUGMENTED REALITY GAME PATTERNIST......................................................... 29 INSTALLATION FAKE NEWS..................................................................................... 30 MEETUP DATA BROKERS.......................................................................................... 30 CARD GAME FACT AND FICTION............................................................................ 31 WORKSHOP TRUST (IN)FORMATION....................................................................... 31

EXHIBITION 24 OCT - 11 NOV INTRODUCTION............................................................................................................ 32 WORKS .......................................................................................................................... 42 TOURS & INFO.............................................................................................................. 46 STUDENT EXHIBITION................................................................................................47

GENERAL INFO SERVICE & INFO.......................................................................................................... 48 COLOPHON................................................................................................................... 50

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

3


WELKOM! Heel 2018 staat Post-truth centraal in de programmering van IMPAKT. Niet omdat we geloven dat we in een Post-truth-tijdperk leven, en al helemaal niet omdat we ons bij dat idee zouden willen neerleggen, maar vooral in de hoop dat we het hele idee van Post-truth zo snel mogelijk weer kunnen vergeten. Dat we heel even niet meer zagen hoe we media en technologie zo konden gebruiken dat ze onze samenleving zouden versterken en korte tijd het vertrouwen in onze democratie kwijt waren. In het festival staat de relatie tussen Post-truth en algoritmes centraal. Via de informatie die we - bewust of onbewust - op het internet achterlaten, verzamelen bedrijven en overheden steeds meer gegevens over ons. Als zij gaan samenwerken en databestanden koppelen ontstaan er structuren waarin veel macht geconcentreerd is. Met geavanceerde algoritmes IMPAKT FESTIVAL 2018

analyseren deze superstructuren onze gegevens. Ze vormen zo een steeds beter beeld van wie we zijn en waar onze voorkeuren liggen. Het IMPAKT Festival 2018 analyseert de algoritmische superstructuren in onze samenleving en bekijkt hoe algoritmes gebruikt en misbruikt worden. Hoe dragen ze bij aan het Post-truth-tijdperk? Kunnen we algoritmes ook inzetten voor een samenleving waarin het zoeken naar gedeelde waarden en waarheden centraal staat, in plaats van polarisatie, controverse en sensatie? Algoritmes weten wat jij doet. Wil jij ook weten wat algoritmes doen? Kom naar het IMPAKT Festival 2018. Arjon Dunnewind, directeur IMPAKT

4


WELCOME! In 2018, IMPAKT’s entire programme focuses on post-truth. Not because we believe our current era is defined by post-truth, but because we hope to forget the whole idea as soon as possible. Our hope is that on reflection, for a short period of time we were not able to see how media and technology could be applied to strengthen our society and we lost our faith in democracy. This year’s festival particularly reflects on the relationship between Post-truth and algorithms. Companies and governments are collecting an increasing amount of data on us by tracking our social media usage, online shopping and by sourcing the traces we – either knowingly or unconsciously – leave behind. When they combine their forces and data, strong power nuclei are formed. These super structures analyse our data with the use of advanced algorithms and ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

get to know us and our preferences better and better. The IMPAKT Festival 2018 analyses our society’s algorithmic superstructures and explores how algorithms are used and abused. How do they contribute to the post-truth era? Instead of using algorithms for polarisation, controversy and sensationalism, could we repurpose algorithms for a society in which the search for shared values and truths is key? Algorithms know what you do. Do you want to know what algorithms do? Join us at the IMPAKT Festival 2018. Arjon Dunnewind, director IMPAKT

5


INTRODUCTIE Algoritmische superstructuren kijken over je schouder mee. Ze bepalen wat je ziet en anticiperen op je verlangens. Voor ieder van ons hebben ze comfortabele filterbubbelwerelden gecreĂŤerd. Hoe en wanneer is dit gebeurd en waarom hebben we er niets van gemerkt? Met Algorithmic Superstructures beschouwen we de werkelijkheid als een rekenkundig model. De democratie wordt steeds meer uitgehold en populisme en post-truth-retoriek nemen de overhand. Traditionele systemen van politiek, media, communicatie, arbeid en cultuur maken plaats voor nieuwe algoritmische structuren: de interfaces en protocollen die de techno-kapitalistische drang naar kwantificatie en regulering van de menselijke ervaring in de praktijk brengen. In een world-by-default bepalen rekenkundige modellen onze sociale IMPAKT FESTIVAL 2018

navigatie. Omdat algoritmische superstructuren stevig verankerd zijn in de bestaande tastbare infrastructuur van glasvezelkabels, datacentra en computer-hardware, kunnen zij onzichtbare zones van macht en controle creĂŤren. Hierbinnen worden zowel besluitvorming als ons denken onderdeel van een rekenkundige logica. Wiskundige modellen beheersen ons leven steeds meer en vertalen ons zo in een verzameling data. Deze gegevens worden vastgelegd, opgesplitst, geclassificeerd en operationeel gemaakt. Door middel van gesprekken, paneldiscussies, workshops, filmvertoningen en tentoonstellingen verbeeldt en onderzoekt het festival de alomvattende waarheden die algoritmische superstructuren creĂŤren. Alex Anikina, Luba Elliott en Yasemin Keskintepe 6


INTRODUCTION Algorithmic superstructures are looking over your shoulder. Determining what you see, anticipating what you desire, they have built comfortable filter bubble worlds for each and every one of us. How and when did this happen, and why haven’t we noticed? We suggest the idea of Algorithmic Superstructures as a way to imagine reality as a product of computational design. As democracies are becoming empty vessels for populism and post-truth narratives, traditional systems of politics, media, communication, labour and culture are ceding place to new algorithmic frameworks: the interfaces and protocols, installed under the techno-capitalist drive for quantifying and regulating human experience. In a world by default, computational design controls ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

our social navigation. As algorithmic superstructures are deeply embedded in the existing physical infrastructures of fiber optic cables, data centers and computer hardware, they produce an invisible zone of governance. Within it, decision-making and thought itself become automated and implicated in computational logic, displacing the human from the centre of meaning-making. Mathematical models come to govern our life, turning us into data - data that is captured, segmented, categorized and rendered operational. In a series of talks, panels, workshops, film screenings and exhibition displays, the festival leaps into imaginaries and explores what deep truths are created by algorithmic superstructures. Alex Anikina, Luba Elliott and Yasemin Keskintepe 7


OVER DE CURATOREN an artist, she works with moving image, software and lectureperformances, screening and exhibiting internationally. Alex Anikina (Russia/Great Britain) Alex Anikina is onderzoeker, filmmaker en curator. Ze is momenteel bezig met het afronden van haar PhD-onderzoek aan Goldsmiths University, waarin zij de politieke esthetiek van algoritmische cinema onderzoekt. In haar kunstpraktijk werkt Alex Anikina met bewegend beeld, software en lezing-performances. Haar werk wordt internationaal vertoond en tentoongesteld. Alex Anikina is a researcher, filmmaker and independent curator. She is currently completing her PhD project at Goldsmiths, investigating the political aesthetics of computational cinema. As IMPAKT FESTIVAL 2018

Luba Elliott (Great Britain) Luba Elliott is curator en onderzoeker, gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie binnen de creatieve industrie. Zij probeert een breed publiek te betrekken bij recente ontwikkelingen in creatieve kunstmatige intelligentie. Dit doet zij via maandelijkse bijeenkomsten, gesprekken, workshops en tentoonstellingen, onder meer in The Photographers’ Gallery, 8


ABOUT THE CURATORS NIPS Conference, MIT Technology Review en Google. Luba Elliott is a curator and researcher specialising in artificial intelligence in the creative industries. She works to engage the broader public about the latest developments in creative AI through monthly meet-ups, talks, workshops and exhibitions at venues including The Photographers’ Gallery, NIPS Conference, MIT Technology Review and Google.

onderzoekt zij de politiek en poĂŤzie van technologie binnen hedendaagse kunst- en tentoonstellingspraktijken. Sinds 2016 werkt Yasemin Keskintepe bij ZKM | Centre for Art and Media Karlsruhe waar zij cocurator is van de tentoonstelling Open Codes. Yasemin Keskintepe is a curator and theorist who investigates the politics and poetics of technology in contemporary art and exhibiting practices. Since 2016 she is working at the ZKM | Centre for Art and Media Karlsruhe, where she is the co-curator of the exhibition Open Codes.

Yasemin Keskintepe (Germany / Turkey) Yasemin Keskintepe is curator en theoreticus. In haar praktijk ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

9


WED 24.10

OPENING NIGHT 20:00-22:00 HET HUIS - THEATERZAAL

ADAM GREENFIELD: RADICAL TECHNOLOGIES. THE DESIGN OF EVERYDAY LIFE De vertrouwde contouren van het dagelijks leven worden volgens Adam Greenfield gekoloniseerd door informatieverwerking. Welke toekomst zal dit ons brengen? Kritisch bewustzijn van de technologieĂŤn die we omarmen en alle manieren van verzet die tot onze beschikking staan, zijn noodzakelijk als we enige invloed willen behouden op de wereld van de toekomst. Deze key-note is onderdeel van het openingsprogramma dat om 20.00 begint. SPEAKER

According to Adam Greenfield, the familiar contours of everyday life are already being colonized by information processing. What kind of future will this bring us? If we hope to retain any influence over the shape of the world to come, we need to develop critical awareness of the technologies we embrace, as well as the modes of resistance available to us. This key-note is part of the opening programme that will start at 20.00.

Adam Greenfield US/GB

IMPAKT FESTIVAL 2018

10


PANEL DISCUSSION 13:00-14:30 HET HUIS - THEATERZAAL

Algoritmische superstructuren creĂŤren nieuwe rekenkundige vormen van esthetiek en realisme. Met de opkomst van machine learning, verkennen kunstenaars onderwerpen als representatie en betekenisgeving. In deze paneldiscussie staat de vraag centraal welke nieuwe vormen van fictie door deze technologieĂŤn mogelijk worden gemaakt.

Algorithmic superstructures are the source of a new computational aesthetics and realism. Particularly with the development of machine learning, artists are exploring questions of representation and meaning-making. The panel discusses what new forms of fictional storytelling are made possible with these technologies.

PANEL

Egor Kraft RU, Mario Klingemann DE, Nicolas Maigret FR and

Coralie Vogelaar NL

MODERATOR

Luba Elliott GB

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

THU 25.10

11


THU 25.10

SCREENING 15:00-16:30 HET HUIS - STUDIO 3

AUTOMATING CINEMA Automatisering heeft altijd deel uitgemaakt van de filmindustrie, denk aan perforaties in analoge films en video-codecs. Deze filmvertoning gaat over de algoritmische manipulatie van films aan de hand van geavanceerde algoritmen en neurale netwerken. Met een live presentatie van Jan Bot.

Automation has always been a part of cinema, from perforation on analogue film to video codecs. This screening will highlight the current algorithmic manipulations of cinema through advanced algorithms and neural networks, with a live presentation from Jan Bot.

SCREENED WORKS

Terence Broad GB/IE, Autoencoding Blade Runner (2016, 10 min) Ben Grosser US, Computers Watching Movies (2013, 15 min) Bram Loogman* NL and Pablo Núùez Palma* NL/CL, Jan Bot (2016) *presenting project

IMPAKT FESTIVAL 2018

12


PANEL DISCUSSION 17:00-18:30 HET HUIS - THEATERZAAL

Geavanceerde algoritmen, zoals high-frequency trading (flitshandel), hebben een radicale verandering teweeggebracht in de structuur van financiĂŤle markten. Dit panel verkent het ontstaan, het beheer en de manipulatie van deze markten; van de 17e-eeuwse tulpenmanie tot de door algoritmen aangedreven besluitvorming en speculatie van vandaag de dag.

THU 25.10

Advanced algorithms such as highfrequency trading have radically changed the socio-economic and technological structure of financial markets. This panel will put into context how financial markets have been created, governed and manipulated from the tulip mania in the 17th century to today’s algorithm-driven decision-making and speculation.

PANEL

Anna Ridler GB, Demystification Committee GB, Inger Leemans NL

MODERATOR

Marije Meerman NL

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

13


THU 25.10

LECTURE 20:00-21:00 HET HUIS - THEATERZAAL

:

Nieuwe technologieĂŤn bieden enorme mogelijkheden voor het bouwen aan een betere toekomst. Open source- en grassroots-projecten op het gebied van civic technology, data-geletterdheid en de infrastructuur van software bieden mogelijkheden voor innovatie en gemeenschapsvorming. Hoe kunnen we voorbijgaan aan sombere sciencefiction dystopieĂŤn en technologie inzetten voor een betere samenleving?

SPEAKER

New technologies offer tremendous opportunities to build better futures. Open source and grassroots projects around civic tech, data literacy and software infrastructure are sources of innovation and building communities. This talk will discuss how we can look past bleak sci-fi dystopias and focus on how technology can help improve society.

Julia Kloiber DE

IMPAKT FESTIVAL 2018

14


SCREENING 21:30-23:00 HET HUIS - STUDIO 3

THU 25.10

THE DATA SELF In een wereld die bestaat uit signalen en codes, is technologie de lens waarmee identiteit en het ‘zelf’ getransformeerd worden. Door middel van simulaties en in fysieke omgevingen vertellen de films in dit programma menselijke en onmenselijke verhalen en stellen zij vragen over representatie en verbeelding. SCREENED WORKS

In a world shaped by signals and codes, technology often becomes the lens through which identity and selfhood are transformed. The films in this program tell the human and inhuman stories across simulations and real environments in order to question the politics of representation and imagination.

Emma Verhoeven* NL, Nero (2018, 5 min) | Filipa César PT and Louis Henderson GB, Sunstone (2018, 35 min) | David Blandy GB and Larry Achiampong GB/GH, Finding Fanon Part Two (2015, 9 min) | Benjamin Earl* GB, Targets (2018, 6 min) | Melissa Barron US, Odell Lake Glitch (2010, 3 min) | Patrick Hough IE, And If In A Thousand Years (2017, 22 min) *attending screening

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

15


FRI 26.10

CURATORS TALK 10:30—12:00 HET HUIS - KOEPELZAAL

INTRODUCTION TO ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES De curatoren geven een korte introductie op het programma. Ze bespreken hoe ze hun programma hebben ontwikkeld vanuit hun oorspronkelijke vraagstelling en hoe de door hen geselecteerde kunstprojecten en sprekers de algoritmische superstructuren in onze samenleving onderzoeken.

WITH

The curators will introduce their festival programme to you. They will discuss how the program has developed from their initial research and the way the art projects and speakers they have selected explore today’s algorithmic superstructures.

Luba Elliot GB, Yasemin Keskintepe TR/DE, Alex Anikina RU/GB

IMPAKT FESTIVAL 2018

16


PANEL DISCUSSION 13:00-14:30 HET HUIS - THEATERZAAL

FRI 26.10

AUGMENTED CITIES: DATA AND PUBLIC SPACE In smart city-projecten worden surveillance en gegevensverzameling ingezet ter verbetering van de openbare ruimte. Deze methoden brengen echter ook angst voor militaire controle met zich mee. Ontwerpers en kunstenaars dagen ons intussen door middel van games en augmented reality-apps uit om onze stedelijke ervaring te ondervragen. Wat zijn de mogelijkheden van deze vormen van technologie voor digitaal bestuur en digitale participatie?

Surveillance and data collection in smart city projects enhance our public spaces, but also bring a fear of militarized control. In contrast, designers and artists challenge our urban experience in games and augmented reality applications. What is the potential of these technologies for e-governance and e-participation?

PANEL

Judith Bihr DE, Charlie Clemoes GB, Albert Meijer NL

MODERATOR

Marina Otero Verzier NL

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

17


FRI 26.10

SCREENING 15:00-16:30 HET HUIS - STUDIO 3

WHEN OBJECTS DREAM Deze nieuwe film van Emma Charles en Ben Evans James behandelt de hervorming van Kazachstans post-Sovjet identiteit aan de hand van een onderzoek naar lokale folklore, technokapitalistische infrastructuren voor mineraalontginning en elektriciteitsproductie, en de bouw van de nieuwe hoofdstad: Astana.

The new feature film by Emma Charles and Ben Evans James focuses on the reshaping of Kazakhstan’s post-soviet identity by exploring local folklore, technocapitalist infrastructures of mineral mining and electricity production, and the construction of the new capital, Astana.

SCREENED WORK

Emma Charles GB and Ben Evans James* GB, When Objects Dream (2018, 65 min) *attending screening

IMPAKT FESTIVAL 2018

18


LECTURE 17.00-18.30 HET HUIS - THEATERZAAL

FRI 26.10

EVGENY MOROZOV: BIG TECH BEYOND THE ALGORITHM In plaats van te stellen dat algoritmen agency hebben, zouden we onszelf af moeten vragen wat voor algoritmen gebruikt worden voor welke sociaal-economische modellen. In deze lezing bespreekt Evgeny Morozov algoritmes en hun toepassingen terwijl hij reflecteert op de wereldpolitiek en de technologische -strijd tussen China en de Verenigde Staten.

SPEAKER

Rather than attributing agency to algorithms we should focus on the question what kind of algorithms are inserted into what kinds of socio-economic models. Evgeny Morozov will discuss algorithms and how they are applied in the context of broader reflections on geopolitics and the technological competition between China and the United States.

Evgeny Morozov US/BY

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

19


FRI 26.10

PERFORMANCE 20.00-21.00 HET HUIS - THEATERZAAL

KEIKEN: "HONEY, I'M DATA” Terwijl een web van verhalen de werkelijkheid schept, wordt die tegelijkertijd geconditioneerd, gevormd en bestuurd door algoritmisch ontwerp. Deze lezing verkent de gevolgen van kunstmatige intelligentie op traditionele menselijke verhalen over realiteit, feit, fictie en waarheid in een technokapitalistische maatschappij.

As a web of narratives fabricates reality, it is also conditioned, shaped and governed by algorithmic design. This performative and immersive lecture will unfold the implications of artificial intelligence for the traditional human narratives of reality, fact, fiction and truth in a techno-capitalist society.

PERFORMANCE

Keiken GB/AR/IT, “Honey, I’m Data!” (2018, 60 min) | Performance with live sound from Nati Cerutti, live streamed performance from AGF HYDRA and Suzannah Pettigrew, Video design by George Jasper Stone, and including extracts from a conversation with Natasha Vita-More.

IMPAKT FESTIVAL 2018

20


SCREENING 21:30-23:00 HET HUIS - STUDIO 3

FRI 26.10

REALITY GLITCH Hoe wordt werkelijkheid gevormd? Wanneer we geconfronteerd worden met nieuwe datastructuren kan het idee van de werkelijkheid ons ontglippen. De films in dit programma gaan over de verstoring en productie van realiteit; van Youtube-samenzweringen en gamewerelden tot simulaties van een toekomstige dystopie. SCREENED WORKS

How is reality made? The space of the real can become elusive when confronted with new data structures. The films in the program address the glitching and making of reality, from Youtube conspiracies and game worlds to the simulations of a future dystopia.

Graeme Arnfield* GB, Sitting in Darkness (2015, 15 min) | José Miguel Biscaya PT/NL, #29 (2013, 7 min) | Hillevi Högström* SE/IS, A Hand in the Game (2017, 25 min) | Mary Ponomareva* RU/NL, Luxury Survival Fair (2018, 22 min) *attending screening

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

21


SAT 27.10

ROUND TABLE 10:30—12:00 HET HUIS - KOEPELZAAL

ALGORITHMIC DECONSTRUCTIONS Tijdens deze informele ontmoeting met de curatoren, sprekers en kunstenaars willen we de inzichten bespreken die het festival tot nu toe heeft opgeleverd. Kunnen we ons al nieuwe manieren voorstellen waarop we met creatieve en kritische benaderingen weerwoord kunnen bieden aan de algoritmische superstructuren? Dit onderdeel is gratis en voor iedereen toegankelijk.

IMPAKT FESTIVAL 2018

During this informal talk with the curators, speakers and artists we want to share and discuss the questions, statements and ideas expressed in the festival so far. What new understandings has the program offered? Can we already imagine new ways to counter the algorithmic superstructures with creative and critical strategies? Everyone is welcome to join. This programme is free of charge.

22


PANEL DISCUSSION 13:00-14:30 HET HUIS - THEATERZAAL

SAT 27.10

( INFRA )STRUCTURES OF TRUST Nieuwe vormen van sociaal bestuur en activisme bieden mogelijkheden voor digitale samenlevingen die transparantie en verantwoording in het netwerksysteem willen herstellen. Welke alternatieven voor het techno-kapitalisme kunnen we ons voorstellen? Is een digitale verzorgingsstaat mogelijk, of big data-communisme? Welke ‘infrastructuren van vertrouwen’ heeft een digitale samenleving nodig?

New forms of social governance and activism provide alternatives for digital societies trying to reinstate transparency and accountability into the networked system. Can we think of a big data communism, or a digital welfare state, or only techno-capitalisms? What are the infrastructures of trust for a digital society?

PANEL

Jaromil IT, Arnaud Castaignet EE

MODERATOR

Evelyn Wan HK/NL

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

23


SAT 27.10

SCREENING 15:00-16:30 HET HUIS - STUDIO 3

Een van de grondbeginselen van democratie is eerlijke vertegenwoordiging. Echter, in het huidige gegevenstijdperk wordt die vertegenwoordiging zelf gekwantificeerd en in twijfel getrokken. De korte films in dit programma stellen onder andere wiskunde als manier van denken om de werkelijkheid weer te geven en het huidige Nederlandse politieke klimaat ter discussie. SCREENED WORKS

Democracy is based on fair representation. In the data era, representation itself becomes quantified and questioned. The short films in this screening open a discussion from mathematics as a way of thinking and representing reality to the current political environment in the Netherlands.

Milos Trakilovic* NL, XYZ (2016, 7 min) | Byron Peters CA, Pure Difference (2018, 22 min) | Wilf Speller GB, BlkBx.mov (2014, 6 min) | Seecum Cheung* GB, The Dutch Window (2017, 35 min) *attending screening

IMPAKT FESTIVAL 2018

24


PRESENTATION 17:00-18:30 HET HUIS - THEATERZAAL

SAT 27.10

BELLINGCAT: ONLINE FACTCHECKING IN A POST-TRUTH WORLD Met online onderzoek heeft het netwerk voor burgerjournalistiek Bellingcat bijgedragen aan factchecking en waarheidsvinding met betrekking tot de MH-17 ramp, terreurdaden gepleegd door IS en de Syrische burgeroorlog. In deze presentatie zal Higgins ook de workshop bespreken die Bellingcat later in 2018 in Utrecht geeft, in samenwerking met IMPAKT en Residenties in Utrecht.

SPEAKER

With online research the network for citizen journalism Bellingcat contributed to fact-checking and truth-finding in relation to the MH-17 disaster, acts of terror committed by ISIS and the Syrian civil war. In this presentation Higgins will also discuss the workshop that Bellingcat will give in Utrecht, later on in 2018, in collaboration with IMPAKT and Residenties in Utrecht.

Eliot Higgins GB

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

25


SAT 27.10

LECTURE 20.00-21:00 HET HUIS - THEATERZAAL

METAHAVEN: AN EXIT ( REVISITED) In de digitale uitverkoop van sociale media en clickbait-nieuws krijgt iedereen te maken met de oppermacht van het algoritme, maar misschien weerspiegelt dat alleen maar onze afnemende aandacht. Wat zou er gebeuren als we gewoonweg uit de superstructuren stappen?

SPEAKER

An algorithmic superstructure sees its front-end in the shopping mall internet of social media and clickbait news, a formation that may only be mirroring the final stages of our own uninterrupted attention. What if we were to simply exit the superstructure?

Metahaven NL

IMPAKT FESTIVAL 2018

26


SCREENING 21:30-23:00 HET HUIS - STUDIO 3

SAT 27.10

DESERT OF THE REAL In deze film richt Christian von Borries zijn camera op de image wastelands van vandaag de dag: ruïnes van luxe bouwprojecten, reconstructies van Venetië en simulaties van oorlogsvoering op de wapenbeurs. Hij toont de leegte en het potentiële geweld die besloten liggen in holografische beelden en replica’s, in de wereld van selfies, Instagram-posts en tweets.

SCREENED WORK

Christian von Borries’ feature film turns the camera towards the contemporary image wastelands: ruins of luxury developments, reconstructions of Venice, simulations of warfare at the arms fair. At the heart of holographic copies and replicas, in a world custom-made for selfies, Instagram posts, and tweets, he reveals emptiness and potential violence.

Christian von Borries* DE, Desert of the Real (2017, 76 min)

*attending screening

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

27


WED 24 SUN 28

GAME 13:30-16:00 HET HUIS - KOEPELZAAL DEBRIEF 11:00-12:30

OTHER PROJECTS

OMSK SOCIAL CLUB: SKINGAZERS SkinGazers is het nieuwe collectieve cultplatform voor geregisseerde levenservaringen, die je gedurende het IMPAKT Festival, aan de hand van Live Action Role Play (LARP) en Real Game Play (RGP) kunt opdoen.

SkinGazers is the new cult collective platform for orchestrated life experiences, utilized and mutated through live-action-role-play (LARP) and Real Game Play (RGP) throughout IMPAKT festival.

Word lid van de SkinGazersgemeenschap en verdiep je ervaring. Kijk op www.skingazers.com

Join the SkinGazers community and enhance your experience at IMPAKT by checking www.skingazers.com

OMSK Social Club DE

IMPAKT FESTIVAL 2018

28


GAME CONTINUOUSLY - UTRECHT HET HUIS

PATTERNIST Patternist is een met locaties in Utrecht verbonden augmented reality-game. Het spel speelt zich af op een vreemde exo-planeet die op mysterieuze wijze als een deken over het aardoppervlak is gelegd. Spelers kunnen de geheimen van de landschappen van de exo-planeet onthullen door middelen te verzamelen in de augmented reality-wereld die verbonden zijn aan fysieke plekken in Utrecht. Ga voor instructies naar www.pattern.ist

Patternist is a location-based, augmented reality multiplayer game about a strange exo-planet that is mysteriously appearing overlaid onto the Earth’s surface. Players are able to reveal the secrets of the planet’s landscapes by collecting resources that are spawning in an augmented world built around the infrastructure of Utrecht. For instructions, visit www.pattern.ist

Lina Bondarenko, Martin Byrne, Holly Childs, Kei Kreutler, and Jelena Viskovic, Patternist (2018)

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

29


DAILY 25 - 27. 10

INSTALLATION 10.00 – 00.00 HET HUIS – ENTRY HALL

JEROEN VAN LOON – FAKE NEWS Op 10 april 2018 werd Mark Zuckerberg ondervraagd door het Amerikaanse Congres. Jeroen van Loon zet deze hoorzitting met Instagram Face Filters in een nieuw en absurd daglicht.

INSTALLATION

THU 25.10

On 10 April 2018, Mark Zuckerberg was interrogated by US Congress. With Instagram Face Filters Jeroen van Loon creates a new absurdist perspective on this hearing.

Jeroen van Loon NL - Fake News (2018)

MEET-UP 15:00-18:30 HET HUIS - STUDIO 2

TECH SOLIDARITY MEETUP – DATA BROKERS In deze sessie verkennen we het onderwerp van de zogenaamde data brokers: bedrijven die profielen van mensen opstellen, op basis van persoonlijke gegevens, en deze vervolgens verkopen. Hoe zijn de systemen die deze handelaren gebruiken ontworpen en gebouwd? Wat voor gevolgen de hebben keuzes tijdens implementatie op het leven van gewone mensen? IMPAKT FESTIVAL 2018

This session explores the subject of data brokers, companies that sell profiles of people based on aggregated personal data. The conversation will focus on how systems employed by such brokers are designed and built, aiming to understand how choices made during implementation impact the lives of ordinary people.

30


CARD GAME 13.00–14.30 AND 20.00–21.00 HET HUIS - STUDIO 2

DAILY 25 - 27. 10

ONESECONDS – FACT AND FICTION Welkom bij onze tijdelijke filterbubbel! Fact and Fiction is een spel waarbij de mening van de meerderheid de waarheid is. Eén speler verspreidt nieuws door een verborgen bericht te lezen met een speciaal masker. De rest moet beslissen of het nieuwsbericht feit of fictie is. Meld je aan via fact@ impakt.nl.

Welcome to our temporary filter bubble! Fact and Fiction is a game for where the opinion of the majority is the truth. One player spreads news by reading a hidden message with a special mask. It’s up to the other players to decide if the news item is fact or fiction. Please register at fact@impakt.nl or sign op at the festival.

WORKSHOP 13:30—17:30 IMPAKT CENTER

SUN 28.10

CREATIVE CODING – TRUST<IN>FORMATION Hoe kunnen we betrouwbare informatiebronnen en kennisnetwerken opzetten door middel van consensus? Wat zijn ethische manieren om algoritmen te ontwerpen? Deze workshop heeft plek voor maximaal 15 deelnemers. Geef je op via trust@impakt.nl

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

How can we construct reliable resources of information and trusted networks through consensus? What are ethical approaches towards the design of algorithms? This workshop can hold a maximum of 15 participants. Subscribe via trust@impakt.nl

31


FESTIVAL EXHIBITION

INTRODUCTIE TENTOONSTELLING Algoritmische superstructuren kristalliseren langzaam uit tot een overkoepelend raamwerk dat onze samenleving, waaronder onze ideeĂŤn over publieke democratie, media en collectieve actie, radicaal verandert en onder druk zet. Onze omgeving, die steeds meer gecodeerd is, wordt vormgegeven door digitale apparaten die door computernetwerken worden ondersteund. De tentoonstelling laat zien hoe belangrijk de rol is van nieuwe technologieĂŤn in de grootste uitdagingen van onze tijd: de versplintering van onze samenleving, de daaruit voortvloeiende populistische tendensen, autoritaire bestuursvormen en maatschappelijke conflicten, IMPAKT FESTIVAL 2018

alsmede een algeheel gevoel van instabiliteit en onveiligheid op globaal niveau. De werken refereren aan het ontstaan van nieuwe vormen van bestuur en hegemonie die in strijd zijn met democratische waarden en procedures. Om het belang van verantwoording en nieuwe vormen van publieke democratie te onderstrepen, worden in deze tentoonstelling urgente vragen gesteld over hoe algoritmische processen gereguleerd zou moeten worden. De tentoonstelling ondervraagt hoe we tegen deze achtergrond onze democratische legitimiteit kunnen behouden en hoe we tegelijkertijd technologische ontwikkelingen kunnen omarmen en de integriteit van democratische processen veilig kunnen stellen. 32


IMPAKT - CASCO - FOTODOK

INTRODUCTION EXHIBITION Algorithmic superstructures are crystallizing into an overarching framework, radically changing and challenging the fabrics of society, including our understanding of public democracy, media ecology and collective action. Our increasingly encoded environment EXHIBITION is mediated by digital devices and facilitated by computational infrastructure. The exhibition illustrates how new technologies have become instrumental in advancing some of the greatest challenges we are facing today: the dissociation of publics leading to increased populist tendencies, authoritarianism and social conflicts and an ambient feeling of instability and insecurity on a global scale.

of governance and hegemony being established, that stand in opposition to democratic values and procedures. Illustrating how algorithmic superstructures are shaping our thinking, our perception, and value system, they speak to a need for accountability and new forms of public democracy. The exhibition asks how, in this landscape, we can preserve our democratic legitimacy whilst embracing technological developments and maintaining the integrity of democratic processes.

The works in the exhibition are referential to new forms ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

33


FESTIVAL EXHIBITION

PAOLO CIRIO IT GLOBAL DIRECT ( 2014 )

Dit werk doet een voorstel voor een wereldwijde directe democratie waar de mogelijkheden van netwerktechnologieën gebruikt worden voor participatieve besluitvorming, transparante verantwoording en het politieke bewustzijn van burgers. IMPAKT FESTIVAL 2018

This piece presents a proposal for global direct democracy where the opportunities offered by distributed network technology are used to support participatory decision-making, transparent accountability and civil awareness.

34


IMPAKT - CASCO - FOTODOK

DRIES DEPOORTER BE GET POPULAR VENDING MACHINE ( 2016 ) Deze kraslot-automaat, waar bezoekers nepvolgers kunnen winnen, ondervraagt het idee van nieuwe publieken die ontstaan rondom populariteit en het aantal volgers dat iemand heeft in de aandachtseconomie.

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

This vending machine of scratch tickets, where visitors can win fake followers, questions the idea of new publics created around popularity through follower numbers in the attention economy.

35


FESTIVAL EXHIBITION

CONSTANT DULLAART NL & ADAM HARVEY US IMAGENET.XYZ ( 2017 ) EuroNet vraagt zich af of de diverse culturele identiteit en output van Europa gevat kan worden in een dataset van beelden, en of het netwerk het vermogen heeft om te herkennen wat als Europees kan worden beschouwd.

IMPAKT FESTIVAL 2018

EuroNet asks if Europe’s diverse cultural identity and output can be represented within a dataset of images, and what the networks’ capacity is to recognise what is deemed European.

36


IMPAKT - CASCO - FOTODOK

FOUNDLAND COLLECTIVE ZA/SY/NL REAL-TIME HISTORY ( 2018 )

Dit werk geeft een alternatieve interpretatie van op sociale media gevonden beelden van de aanvallen met chemische wapens in Syrië in 2018. Het stelt vragen bij het idee van waarheid zoals dat door westerse media wordt voorgesteld. ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

This piece develops a counter interpretation of visual footage found on social media relating to the 2018 Syrian chemical weapon attacks, to question the notion of truth as presented in Western media.

37


FESTIVAL EXHIBITION

CHLOÉ GALIBERT-LAINE FR & KEVIN B. LEE US/DE BOTTLED SONGS ( 2018 )

De essayfilms in deze installatie zijn onderdeel van een doorlopend audiovisueel onderzoek naar online terroristische propaganda. Ze verkennen de hedendaagse geopolitieke betekenis van de productie en distributie van virale video’s.

The essay films in this installation are part of an on-going audiovisual investigation into the realm of online terrorist propaganda to explore the contemporary geopolitics of viral video production and distribution.

Dit werk is tot stand gekomen binnen het European Media Art Platform EMARE met steun van het Creative Europe Culture Programma van de Europese Unie.

The work was realised within the framework of the European Media Art Platforms EMARE program with support of the Creative Europe Culture Programme of the European Union.

IMPAKT FESTIVAL 2018

38


IMPAKT - CASCO - FOTODOK

KYRIAKI GONI GR AEGEAN DATAHAVEN ( 2017 )

In de toekomst creëert de Egeïsche archipel een gedecentraliseerd netwerkmodel van kleine, volledig duurzame datacenters met klimaatbeheersing, als alternatief voor de alomtegenwoordige cloud-infrastructuur.

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

Set in a future, the Aegean archipelago creates a model of decentralized networks of small, fully sustainable, climatecontrolled data centers, as a counter model to the predominant cloud infrastructure.

39


FESTIVAL EXHIBITION

EGOR KRAFT RU, PEKKA TYNKKYNEN FI, ALINA KVIRKVELIYA RU, KARINA GOLUBENKO RU AIR KISS ( 2017/2018 )

In deze video-installatie van een toekomstige samenlevingsvorm heeft burgerschap de vorm van een digitaal lidmaatschap van een gecentraliseerd systeem dat wordt bestuurd door kunstmatige intelligentie en de plaats inneemt van alle staatsfuncties. IMPAKT FESTIVAL 2018

This video installation depicts a future model for society in which citizenship is a digital membership to a centralised system governed by an AI which substitutes all state functions.

40


IMPAKT - CASCO - FOTODOK

SAM LAVIGNE US THE INFINITE CAMPAIGN (  2017   ) Door het genereren van geautomatiseerde, doelgerichte advertenties, onthult dit werk de rubrieken die Twitter gebruikt om gebruikers “leesbaar” te maken. Het toont aan hoe Twitter en data brokers de taxonomie van de mens beschouwen.

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

By generating automated targeted ads, the piece exposes the rubrics Twitter uses to render its users legible. It shows the taxonomy of humans according to Twitter and its data brokers.

41


FESTIVAL EXHIBITION

ANNA RIDLER GB MOSAIC VIRUS ( 2018 ) Deze met kunstmatige intelligentie gegenereerde video en de onderliggende dataset, schetsen historische overeenkomsten tussen de tulpenmanie die rond 1630 in Nederland heerste en de crypto-valuta-speculatie die momenteel gaande is.

This AI generated video and its underlying dataset draw historical parallels from “tulip-mania” that swept across Netherlands in the 1630s to the speculation currently ongoing around cryptocurrencies.

Dit werk is tot stand gekomen binnen het European Media Art Platform EMARE met steun van het Creative Europe Culture Programma van de Europese Unie.

The work was realised within the framework of the European Media Art Platforms EMARE program with support of the Creative Europe Culture Programme of the European Union.

IMPAKT FESTIVAL 2018

42


IMPAKT - CASCO - FOTODOK

DONNA VERHEIJDEN NL D.A.T.A. DOCK ( 2018 )

Deze installatie verkent de rollen van de prosumer (consument en producent in één), clickbait en de datahandelaar binnen zogenaamde Freemium-services, die economische waarde creëren met het verhandelen van door gebruikers gegenereerde data. ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

This installation discusses the role of the prosumer (consumer who is content prodcucer at the same time), clickbait and the data broker in the so-called Freemium services, which harness user generated data to create economic value. 43


FESTIVAL EXHIBITION

KLARA VITH AT TWITTER. GETUSERTIMELINE ( 25073877 ) ( 2016 )

Door het uitschrijven en publiceren van de tweets van Donald J. Trump op het moment dat ze gepost worden stelt dit werk vragen bij de vluchtigheid van social media en vraagt het om andere interpretaties en waardering.

IMPAKT FESTIVAL 2018

By transcribing Donald J. Trump’s tweets into printed form as they are posted, the work questions the volatility of social media, and asks for a different reading and appreciation.

44


IMPAKT - CASCO - FOTODOK

CORALIE VOGELAAR NL EXPRESSIONIST DRAWINGS CREATED BY AN AI THAT IS FED BY TROLLS ( 2018 )

Deze met kunstmatige intelligentie aangedreven tekenrobot maakt expressionistische tekeningen op basis van beelden die de bot vindt op websites zoals 4chan.

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

This AI-operated drawing bot creates expressionist drawings on the basis of image-boards of sites such as 4chan.

45


SERVICE & INFO FESTIVAL EXHIBTION IMPAKT CENTER FOR MEDIA CULTURE Lange Nieuwstraat 4 OCTOBER 25 — 28 10.00-18.00 OCTOBER 31 — NOVEMBER 11 Wednesday until Sunday 13.00-18.00 CASCO & FOTODOK Lange Nieuwstraat 7 OCTOBER 25 — 28 10.00-18.00 OCTOBER 31 — NOVEMBER 11 Wednesday until Sunday 13.00-18.00 OPENING Wednesday 24 October 17.00

IMPAKT FESTIVAL 2018

GUIDED TOURS IMPAKT, CASCO & FOTODOK Lange Nieuwstraat 4 & 7 Curatoren en kunstenaars geven rondleidingen door de tentoonstelling van het IMPAKT Festival. Do, vr, za, zo 15.30-16.15 Curators and artists give guided tours through the exhibition of the IMPAKT Festival. Thu, Fri, Sat, Sun 15.30-16.15 MUSEUM SPEELKLOK Steenweg 6 In Museum Speelklok worden in twee rondleidingen de speeldozen en pianola’s bekeken vanuit het perspectief van algoritmische superstructuren. Vr en zo 16.3017.15 In Museum Speelklok the music boxes and pianolas are approached in two tours in the light of the theme of algorithmic superstructures. Fri and Sun 16.30-17.15 46


CENTRAAL MUSEUM Agnietenstraat 1

OPENING Wednesday 24 October 16.00

De curatoren van het Centraal Museum geven een rondleiding door de expositie van Janis Rafa en de Line Up, met werk van IMPAKT’s artist in residence Anna Ridler, in aanwezigheid van Ridler en Rafa. Zo 13.30-14.30

Door middel van installaties, video’s en performances reageert een groep studenten van de HKU-afdelingen Media en Beeldende Kunst op het thema van Algorithmic Superstructures. Met een introductie door de studenten op zaterdag om 13.30 uur.

The curators of the Centraal Museum give a guided tour through the exhibition of Janis Rafa and the Line Up, with work by IMPAKT’s artist in residence Anna Ridler, in the presence of Ridler and Rafa. Sun 13.30-14.30

Through installations, videos and performances, a group of students from the HKU’s Fine Art and Media departments respond to this year’s theme: Algorithmic Superstructures. With an introduction by the students on Saturday at 13.30.

STUDENT EXHIBTION ACADEMIEGALERIE Minrebroederstraat 16 OCTOBER 25 — 28 10.00-18.00 OCTOBER 31 — NOVEMBER 11 Wednesday until Sunday 13.00 -18.00 ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

Andrea Asili Megan Auður Maya Berkhof Geertje Brandenburg Indigo Deijmann Kiana Grigorie Matthijs Hannink Zwaantje Kurpershoek Tom Poelen Rashel van der Schaaf 47


SERVICE & INFO KAARTVERKOOP Kaarten kunt u online bestellen op impakt.nl/festival/tickets of tijdens het festival kopen bij de kassa in Het Huis Utrecht.

TICKET SALES You can purchase your tickets at impakt.nl/festival/tickets or at the ticket office at Het Huis Utrecht during the festival.

HET HUIS UTRECHT Boorstraat 107

HET HUIS UTRECHT Boorstraat 107

OPENINGSTIJDEN KASSA Woensdag 24. . ........13.00 — 21.00 Donderdag 25........ 9.30 — 22.00 Vrijdag 26............... 9.30 — 22.00 Zaterdag 27............ 9.30 — 22.00 Zondag 28 .. ................... Gesloten*

OPENING HOURS TICKET OFFICE Wednesday 24........13.00 — 21.00 Thursday 25............ 9.30 — 22.00 Friday 26................. 9.30 — 22.00 Saturday 27. . ........... 9.30 — 22.00 Sunday 28 ........................ Closed*

*Op zondag kunt u terecht bij IMPAKT Centrum voor Mediacultuur 10.00-18.00

*On Sunday, tickets are available at IMPAKT Center for Media Culture 10.00-18.00

IMPAKT Lange Nieuwstraat 4

IMPAKT Lange Nieuwstraat 4

TELEFOON Kassa +31 (0) 6 36 57 50 98 Kantoor +31 (0) 30 294 44 93

TELEPHONE Tickets +31 (0) 6 36 57 50 98 Office +31 (0) 30 294 44 93

IMPAKT FESTIVAL 2018

48


TICKETS

REGULAR

KORTING* DISCOUNT*

EARLY BIRD

PASSE-PARTOUT / FESTIVAL PASS

€ 35

€ 30

€ 25

DAGKAART / DAY TICKET

€ 18

€ 15

€ 12

LOSSE KAARTJES / SINGLE TICKETS

€8

€7

SCREENINGS

€6

€5

TENTOONSTELLING / EXHIBITION

€6

€5

*

Children up to 18 years / cjp / students and holders of a U-pass

FESTIVALRESTAURANT Tijdens het festival is het restaurant op de eerste verdieping van Het Huis Utrecht voor u geopend. Lunch- en dinerbonnen zijn verkrijgbaar bij de kassa.

FESTIVAL RESTAURANT During the festival, the restaurant on the first floor of Het Huis Utrecht will be open. Vouchers for lunch and dinner are available at the ticket office.

OPENING HOURS

PRICE

LUNCH

12.00 — 13.30

€5

DINNER

18.00 — 20.00

€ 15

ALGORITHMIC SUPERSTRUCTURES

49


COLOPHON ORGANISATIE ORGANISATION ALGEMEEN DIRECTEUR GENERAL DIRECTOR ARJON DUNNEWIND ARJON DUNNEWIND HOOFD BEDRIJFSVOERING HEAD OF MANAGEMENT CHRISTINE BREUR

FOTOGRAAF PHOTOGRAPHER PIETER KERS

RAAD VAN TOEZICHT SUPERVISORY BOARD CLAAS HILLE FRANK KOOLEN IMAR DE VRIES

GRAFISCH ONTWERP GRAPHIC DESIGN HOAX (HOAX-AMSTERDAM.COM)

FESTIVALCURATOREN FESTIVAL CURATORS ALEX ANIKINA LUBA ELLIOTT YASEMIN KESKINTEPE PRODUCTIE PRODUCTION CHRISTINE BREUR (GENERAL PRODUCTION) SASKIA REYNOLDS (EXECUTIVE PRODUCER) BRAM KONING (TECHNICAL PRODUCTION) GIULIA DI PIETRO (TALKS) MARISKA VAN ZANTEN (SPECIAL PROJECTS) INEZ DE COO (SCREENINGS) SIULI KO (EXHIBITION) PAUL SCHMIDT (VOLUNTEER COORDINATOR) TESSIE VAN HINTUM (TICKETING, HOSPITALITY AND MANAGEMENT ASSISTANT) GUIDO JANSEN (PROFESSIONALS PROGRAMME) JEROEN WITJES (STUDENTS PROGRAMME) LARA STOLWERK (RESEARCH) MICHAEL VAN ROSMALEN (IT) ANASTASIA BARKA, CHAEREEN KONG, NIAN XU, HEBAH OMARI, CARLOTTA LUPPI, UNA MC AULEY, SIMON KELAITA, ANNE NIEUWHOF, FAYE HOLDERT (TRAINEES)

VIDEOREGISTRATIE VIDEO RECORDING REMKO DEKKER (BLUEWINE)

VERTALER TRANSLATION SANNE OORTHUIZEN CATERING CATERING DE BLAUWE KAMEEL

DANK THANKS ALLE KUNSTENAARS EN VRIJWILLIGERS ALL THE ARTISTS AND VOLUNTEERS GEMEENTE UTRECHT, MONDRIAAN FONDS, STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE, FONDS 21, STICHTING DEMOCRATIE EN MEDIA, CREATIVE EUROPE PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION, K.F. HEIN FONDS, PROVINCIE UTRECHT, FENTENER VAN VLISSINGEN FONDS, PRINS BERNHARD CULTUURFONDS, STICHTING DOEN, HET NIEUWE INSTITUUT, ARTS COUNCIL ENGLAND, HET HUIS UTRECHT, FOTODOK, CASCO, MUSEUM SPEELKLOK, CENTRAAL MUSEUM, ACADEMIEGALERIE, HKU, HOAX, RESIDENTIES IN UTRECHT, BEAM SYSTEMS, STAYOKAY, ASU

PUBLICITEIT PUBLICITY OLGA KETELLAPPER INEZ DE COO JEROEN WITJES

IMPAKT FESTIVAL 2018

50


FUNDERS

PARTNERS & SPONSORS

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


IMPAKT CENTER FOR MEDIA CULTURE IMPAKT presenteert kritische en creatieve perspectieven op hedendaagse mediacultuur en de invloed van technologie op onze samenleving. Naast het festival presenteren we in IMPAKT Centrum voor Mediacultuur een jaarprogramma met filmvertoningen, discussies, lezingen, performances en installaties.

IMPAKT presents critical and creative views on contemporary media culture and the influence technology has on the world we live in. In addition to the festival IMPAKT Center for Media Culture presents a full annual programme with screenings, discussions, lectures, performances and installations.

UPCOMING EVENTS 24 — 11 November 2018 Festival Exhibition 4 November 2018

Culturele Zondag Utrecht Digitaal

13 — 15 November 2018 Bellingcat workshop 22 November 2018 — 30 December 2018 www.impakt.nl/events

A World Without Us: exhibition with works on the post-Anthropocene


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.