Page 1

Extern Informatiemagazine van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Verschijnt vier keer per jaar

Herfst 2012


Herfst 2012 Redactie: J. Aman J.T.C. Bijl S. van der Ent D. van der Leer P.J. Moret-Visser R. van Noort M.C. Oosterwijk C.D. Schutrups-Duyvendak Ds. J.A.P. Vlasblom

Redactionele bijdrage: E. van de Lagemaat D. van der Leer P.J. Moret-Visser

Fotografie: J.T.C. Bijl W. Boon P.J. Moret-Visser

Redactie adres en/ of adreswijzigingen: Ikazia Ziekenhuis Directiesecretariaat Montessoriweg 1 3083 AN ROTTERDAM Telefoon: 010 297 50 00 Internet: www.ikazia.nl E-mail: post@ikazia.nl

Uitgeverij: Business Communications Uitgevers BV Postbus 416, 8600 AK Sneek Telefoon: 0515 429 429 Fax: 0515 429 422 administratie@bcuitgevers.nl Directie: G. van Leeuwen en F. Visser

Bladmanager/ Advertentieverkoop: Barbara Verschoor, Telefoon: 06 455 766 70 Digna Schoonen, Telefoon: 0515 429 424

Als u dit leest, zijn waarschijnlijk de uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen bekend. Gezien de voorspellingen van zetelverdeling betekent dit echter nog niet dat ook de samenstelling van een nieuw kabinet al even duidelijk is. De afgelopen maanden hebben de verschillende politieke partijen ons hun visie bijna “opgedrongen” hoe naar de verschillende items op velerlei terreinen gekeken moet worden. En ook welke, afhankelijk van de politieke visie, oplossingen er zijn. Kijkend naar de gezondheidszorg, weet iedere partij, van welke kleur of richting dan ook, te vertellen dat de gezondheidszorg te duur is. Dat het allemaal doelmatiger moet, dat er (te) veel gebruik wordt gemaakt van de medischspecialistische zorg. Daarbij wordt door een aantal het in gang gezette traject van marktwerking al weer ter discussie gesteld, alsmede het teruggrijpen op het oude budgetsysteem. Langzamerhand raakt de politiek er in ieder geval wel van doordrongen dat er eindelijk keuzes moeten worden gemaakt. En kiezen betekent ook wellicht minder populair zijn. Zo werd in de zomer de discussie aangezwengeld over de dure medicatie bij zeldzame ziektes. Bedragen van meerdere tonnen in euro’s per jaar per patiënt. Wat in ieder geval niet moet gebeuren is dat deze vraagstelling (wel of niet geven, voor hoe lang en dergelijke) op het bordje van de sector zelf moet worden gelegd. Zo wordt in landen om ons heen, bijvoorbeeld Engeland, een bepaald bedrag gehangen aan de maximale kosten die per individuele patiënt per jaar mag worden uitgegeven. De vraag werpt zich op of een levensjaar daadwerkelijk in geld te kwantificeren valt. Ik denk dat het zonder meer goed is dat in ieder geval de discussie wordt gevoerd. Individueel willen we namelijk allemaal de beste zorg krijgen als het nodig is. Financiën kunnen daarbij weliswaar zeker een leidraad zijn. Of het ook het uitgangspunt moet zijn is nog maar de vraag.

Foto cover:

In de komende periode zullen we ervaren of er initiatieven genomen zullen gaan worden. Ik ben benieuwd en ook enigszins bezorgd. Het is namelijk vele malen gemakkelijker om gewoon de sector een bezuiniging op te leggen, dan politiek fundamentele vraagstukken te behandelen en tot besluitvorming te komen. In Ikazia zullen we vooral aandacht blijven schenken aan onze patiënten, waarbij de individuele aandacht recht doet aan de zorg die iedere patiënt nodig heeft.

Dr. F. Croon-de Boer, internist-hematoloog en de heer A.G. Steijger

Mr. R.P.D. Kievit, arts algemeen directeur

Vormgeving: Hannique de Jong Telefoon: 0515 429 420

Druk: Telenga Media, Franeker

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

1

Woord vooraf

COLOFON


Als ik groot ben zal ik weten hoe de wilde dieren heten,

Gedicht

hoe de bergen zijn ontstaan, en hoe diep de zeeĂŤn gaan. Als ik groot ben zal ik weten hoe ik alles uit kan meten, waar de zon is en de maan, en hoe ver de sterren staan. Als ik groot ben zal ik vragen waarom God in weinig dagen, alles maakte, alles schiep, en de mens tot leven riep. Van God zal ik antwoord krijgen als de grote mensen zwijgen. Want ook zij begrijpen niet wat God in de mensen ziet. Maar nu wil ik nog niet denken met mijn armen vol geschenken. Nu geniet ik alle dagen. Morgen zal ik God wel vragen.

Wonno Bleij

2

Ikazia Nieuws - Herfst 2012


Inhoud

deze uitgave: Zorg met een keurmerk pagina

4

Top maaltijden pagina

13

Dagopname afdeling Oncologie pagina

18 CCU verpleegkundige pagina

24

en verder: Woord vooraf ................................................................................................................... Gedicht ............................................................................................................................. De heer A.G. Steijger ........................................................................................................ Hoofd kwaliteit Marlise Schouten .................................................................................... Keurmerken ..................................................................................................................... Topmaaltijd voor de heer G.P. van Hussen ........................................................................ De hobby van Maurice Laban ............................................................................................ LezersenquĂŞte .................................................................................................................. Pastorale .......................................................................................................................... Fotoreportage dagbehandeling Oncologie ....................................................................... Astma middag 3 oktober 2012 .......................................................................................... 1000e baby / Ikazia blij met babykleertjes ........................................................................ Stichting tot Steun ........................................................................................................... Kinderpuzzel .................................................................................................................... Kruiswoordpuzzel ............................................................................................................ Recept .............................................................................................................................. Klachten ........................................................................................................................... Contact ............................................................................................................................ Informatieavond aanstaande ouders ................................................................................ Informatieavond borstvoeding ......................................................................................... Specialisten ......................................................................................................................

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

1 2 6 8 10 14 15 16 17 18 21 23 27 29 31 33 34 35 35 35 36

3


Zorg met een keurmerk

4

Ikazia Nieuws - Herfst 2012


‘Bevestiging van onze hoge kwaliteit van zorg’ Internist-hematoloog dr. F. Croon-de Boer is trots op het Groene vinkje dat de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties heeft toegekend voor de zorg aan patiënten met bloed- en lymfeklierkanker in Ikazia. “Het is een bevestiging dat wij in dit toch kleinere ziekenhuis hoge kwaliteit zorg bieden.” Het was de inspirerende sfeer binnen de afdeling

organisaties stelt voor het keurmerk: “CT-scans

Inwendige Geneeskunde/Maag-Darm-Levercentrum

moeten volgens de HOVON-norm beoordeeld worden,

van Ikazia die mevrouw Croon in 2008, nog tijdens

er moeten voldoende mogelijkheden voor pijn-

haar specialisatie aan het VUmc in Amsterdam, deed

bestrijding zijn, patiënten moeten 24 uur per dag

besluiten in Rotterdam aan het werk te gaan. “Ik

contact kunnen zoeken met de oncologie-afdeling,

deed op dat moment mijn dubbelspecialisatie

er moet aandacht zijn voor de psychosociale zorg en

Hematologie-Oncologie. Ik trof in Ikazia een warm

een diagnose moet binnen de vereiste tijd gesteld

en kundig team dat openstaat voor vernieuwing. Dat

worden. Dat zijn allemaal zaken waar wij al aan

klikte zo dat ik versneld ben overgestapt.” Mevrouw

voldeden binnen ons streven goede zorg te verlenen.”

Croon roemt de korte lijnen tussen de verschillende afdelingen in het Ikazia Ziekenhuis. “Bijvoorbeeld met de radiologen en het laboratorium. Wij werken met een vast team dat goed op elkaar is ingespeeld. In Ikazia kunnen wij daarom een snelle diagnose stellen bij onze patiënten. Vaak sneller dan in academische ziekenhuizen.”

Up-to-date zorg De internist-hematoloog vindt de kankeronderzoeken waaraan Ikazia deelneemt belangrijk. “De afgelopen jaren is het aantal HOVON-studies waaraan wij meedoen uitgebreid. Deze stichting houdt zich bezig met het verbeteren van de behandelmethoden voor mensen met bloed- en lymfeklierkanker. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van de behandelingen steeds verder verbeteren. Bovendien schept het vertrouwen bij onze patiënten dat wij up-to-date zorg bieden en samenwerken met academische ziekenhuizen.” 24-uurs bereikbaarheid Het doen van onderzoek is een van de vereisten om

Open communiceren Voor dokter Croon houdt goede zorg niet op bij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. “Ik ben vooral ook een ‘mensendokter’. Ik vind het belangrijk dat patiënten vertrouwen in mij hebben. Dat ik hen gerust kan stellen en dat wij al het mogelijke doen om hen te helpen. Op een open manier communiceren is daarbij heel belangrijk. Ik probeer alle problemen te benoemen en uit te leggen waarom wij voor een bepaalde behandelwijze kiezen. Door duidelijkheid te scheppen, neem je bij mensen een belangrijke last weg.” Groen vinkje Het Ikazia Ziekenhuis heeft het Groene vinkje. Het vinkje laat zien dat patiënten bij Ikazia terecht kunnen voor de beste zorg rondom bloed-, lymfklier- en darmkanker. Onze zorg voldoet aan de eisen die de Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties stelt.

in aanmerking te komen voor het Groene vinkje. Dokter Croon somt nog enkele andere eisen op die de Nederlandse Federatie van kankerpatiënten-

NV

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

5

Zorg met een keurmerk

Internist hematoloog dr. F. Croon-de Boer


Zorg met een keurmerk

6

Ikazia Nieuws - Herfst 2012


‘Een sfeer van empathie’ De heer A.G. Steijger staat positief in het leven. “Maar toen ik een jaar geleden hoorde dat ik Non Hodgkin (een vorm van lymfeklierkanker) had, stond mijn wereld wel even stil.” De 74-jarige Barendrechter herpakte zich snel. “Ik kreeg te horen dat het in een vroeg stadium was en goed te behandelen. Ik heb meteen gezegd dat alles gedaan moest worden om er voor te zorgen dat ik weer gezond werd. Zelf ben ik ook volledig gegaan voor de behandeling.” De heer Steijger heeft zijn lichaam altijd goed verzorgd met veel beweging en gezonde voeding. “Dan sta je er helemaal niet bij stil dat je ziek kan worden. Ik ben er van overtuigd dat mijn goede conditie heeft geholpen de chemokuren aan te kunnen.” De ziekte van de heer Steijger kwam aan het licht

Daarnaast werd toen net bekend dat Ikazia tweede

na een bezoek aan KNO-arts J.W. Arendse in

stond in de ranglijst van beste ziekenhuizen in het

Carnisselande. “Ik ging daarheen omdat ik moeilijk

Algemeen Dagblad (2011).” Ook tijdens de chemo-

door mijn neus ademde. Mijn neustussenschot is toen

kuren en CT en PET-scans die de heer Steijger tussen

rechtgezet en dat hielp in eerste instantie goed. Na

augustus en december 2011 onderging, werd hij naar

ongeveer twee maanden ging ik toch weer moeilijker

tevredenheid behandeld. “Ik ben in Ikazia steeds

ademen en verscheen er aan de buitenkant van mijn

goed opgevangen. De mensen die daar werken,

neus een bobbel. Mijn vrouw vertrouwde het niet.

weten je goed op je gemak te stellen. Er hangt een

Kort daarna is er een biopt (weghalen van een stukje

sfeer van empathie en dat maakt het voor mij een

weefsel) van die bobbel genomen en een week

heel fijn ziekenhuis.”

daarna vertelde dokter Arendse dat ik Non Hodgkin, lymfeklierkanker, had. Na dit slechte nieuws wilde ik dat er snel actie werd ondernomen. Na enig aandringen kon ik een paar dagen later al terecht bij dokter Croon en startte de molen van onderzoeken. Het viel mij op dat alle onderzoeken in één week tijd werden gedaan.”

‘Het viel mij op dat alle onderzoeken in één week tijd werden gedaan’ AD ranglijst De heer Steijger heeft er geen moment aan gedacht naar een ander ziekenhuis te stappen voor de

Niet ongerust Aanvankelijk had de heer Steijger nauwelijks last van de behandeling. “Pas van de laatste chemo’s werd ik erg ziek. In één keer was mijn conditie weg en hijgde ik om niets. Maar ook dat maakte mij niet ongerust want dokter Croon had dat al voorspeld.” Al na vier chemo’s bleek de behandeling goed aan te slaan. “Om de behandeling helemaal af te maken werden toch ook de vijfde en zesde chemokuur gegeven.” In januari 2012 kreeg de heer Steiger te horen dat de Non Hodgkin was verdwenen. Kort voor deze zomer kreeg hij het goede bericht dat zijn lichaam nog steeds helemaal ‘schoon’ is en dat er geen reden is aan te nemen dat de kanker snel terugkomt. Inmiddels voelt de heer Steijger zich weer als vanouds en is hij veelvuldig in de sportschool en op de golfbaan te vinden. Zijn positieve instelling heeft hij niet verloren. “Toch zegt mijn vrouw dat ik iets veranderd ben en wat emotioneler ben geworden.”

behandeling. “Wij komen eigenlijk altijd in Ikazia en dokter Croon gaf ons een vertrouwd gevoel.

NV

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

7

Zorg met een keurmerk

Patiënt de heer A.G. Steijger


Het NIAZ is het Nederlands Instituut

Zorg met een keurmerk

voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het Ikazia Ziekenhuis is NIAZ geaccrediteerd. Dat betekent dat zij voldoet aan de eisen die het NIAZ stelt aan zorginstellingen. Iedere vier jaar krijgen alle instellingen met een accreditatie opnieuw een bezoek van het NIAZ. Tijdens dit bezoek controleren zij of wij werken volgens de gemaakte afspraken, de NIAZ-norm. Ook kijken zij of die afspraken bijdragen aan een goede organisatie van alle werkzaamheden. Daarna kan de NIAZ accreditatie verlengd worden. Zo kunnen patiĂŤnten blijven rekenen op goede kwaliteit zorg.

8

Ikazia Nieuws - Herfst 2012


‘Kijken wat nog beter kan’ Ziekenhuizen kunnen op allerlei zorggebieden keurmerken behalen. Patiëntenverenigingen en overkoepelende stichtingen zoals het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg verlenen deze keurmerken aan ziekenhuizen die voldoen aan de eisen die deze instanties hebben vastgelegd. Ikazia heeft tien van deze keurmerken behaald waaronder de twee smiley’s (kindvriendelijkheid), het Roze lintje (borstkankerzorg), twee Groene vinkjes (oncologische zorg) het Vaatkeurmerk (hart- en vaatziekten) en het Borstvoedingscertificaat.

Marlise Schouten, hoofd van de afdeling Kwaliteit en

nieuwe Moeder en Kind Centrum. “In Ikazia hechten

Patiëntveiligheid onderschrijft het belang dat Ikazia

wij veel belang aan het bieden van kindvriendelijke

hecht aan deze keurmerken. “Ikazia wil graag goede

en gezinsgerichtezorg. Ouders kunnen 24 uur per

zorg bieden. Een keurmerk geeft patiënten en zorg-

dag bij hun kind zijn. Kraamvrouwen verblijven met

verzekeraars, een goede indicatie van de kwaliteit van

hun baby in de kraamsuites of couveusesuites en

zorg die wij leveren.” Het bieden van hoge kwaliteit

worden actief begeleid bij het geven van

van zorg is vast verankerd in het beleid van Ikazia en

borstvoeding. Doordat Ikazia aan deze normen

de keurmerken tonen hoe goed die Ikazia-zorg is.

voldoet komt de kraamzorg in aanmerking voor de

“Dus als er een nieuw keurmerk voor de zorg komt,

derde smiley.” Eerder werden aan Ikazia al twee

willen wij dat ook halen.” Maar het draait bij

smileys uitgereikt door Kind en Ziekenhuis aan de

kwaliteit zeker niet alleen om de keurmerken. “Het

afdeling Dagbehandeling en de Kinderafdeling.

belangrijkste is misschien wel dat onze patiënten Ikazia gemiddeld een 8,2 geven voor de ontvangen zorg”, zegt Marlise Schouten niet zonder trots.

Continu onderzoek De afdeling Kwaliteit en Patiëntveiligheid doet in het ziekenhuis continu onderzoek naar de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid. “Alles is erop gericht om fouten te voorkomen en om verbeteringen door te voeren. En mocht er toch iets verkeerd lopen dan wordt het beleid aangepast, want met elkaar kijken wij steeds wat nog beter kan. Zo ontwikkel je topzorg. We werken steeds aan kwaliteit van zorg en voldoen meestal al aan de belangrijkste eisen voor een keurmerk. Vaak gaat het om kleine aanpassingen, zoals het maken van een duidelijke informatiefolder of het vastleggen van een bepaalde werkwijze om het keurmerk te kunnen behalen.” Op naar de derde smiley Het voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen motiveert het ziekenhuis ook tot ingrijpender aanpassingen, dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het

‘Patiënten geven Ikazia gemiddeld een 8,2 voor de ontvangen zorg’ Ziekenhuisranglijsten Een belangrijke opsteker voor het werk van Marlise en haar collega's waren de goede noteringen van Ikazia in de ziekenhuisranglijsten in 2011. In de AD Ziekenhuis top 100 haalde Ikazia de tweede plaats. Ook werd bij dr. Yep een top drie klassering gehaald voor patiënttevredenheid. “Deze resultaten geven patiënten extra vertrouwen in Ikazia.” Voor Marlise en Ikazia heeft het behalen van het NIAZ-keurmerk mogelijk nog iets meer belang. “Dit jaar moet ons NIAZ keurmerk worden vernieuwd. Dat is altijd een spannend proces want het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg onderzoekt de kwaliteit van zorg echt ziekenhuisbreed.” NV

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

9

Zorg met een keurmerk

Hoofd Kwaliteit en Patiëntveiligheid Marlise Schouten


Keurmerken

Twee smiley’s Smileys betekenen dat een ziekenhuis kindvriendelijk is. In Ikazia hebben we er twee, daar zijn we uiteraard trots op. Maar wat maakt een ziekenhuis kindvriendelijk? Bij ons betekent kindvriendelijkheid dat ouders zoveel mogelijk bij hun kind zijn. Zo mogen ouders de hele dag bij hun kind blijven en ’s nachts mag er een ouder blijven slapen. Ook mag er een ouder bij het kind blijven wanneer hij of zij onder narcose gaat voor een operatie en wanneer hij of zij weer wakker wordt uit de narcose. Het belangrijkste uitgangspunt is dat ouders actief worden betrokken bij de behandeling van hun kind tijdens het verblijf op de Kinderafdeling.

Certifcaat: Zorg voor borstvoeding In het Moeder en Kind Centrum maakt de aandacht voor borstvoeding deel uit van de goede zorg die wij bieden. Centraal in het Moeder en Kind Centrum staat het gezin. Moeder en baby verblijven op één kamer en brengen zo veel mogelijk tijd samen door. Het samen zijn van moeder en kind is een belangrijk onderdeel van de tien vuistregels voor borstvoeding. Evenals de ondersteuning die de moeder krijgt bij het geven van borstvoeding. Ikazia voldoet aan alle tien vuistregels en heeft daarom het certificaat “Zorg voor Borstvoeding” ontvangen.

10

Ikazia Nieuws - Herfst 2012 Ikazia Nieuws - Herfst 2012


Keurmerken

Roze lintje Het oncologisch team van Ikazia zet zich met hart en handen in om de zorg en begeleiding voor patiënten met borstkanker en hun direct betrokkenen continu te verbeteren. En met succes, want Ikazia voldoet aan alle criteria die de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) stelt aan de zorg rondom borstkanker. Daarom hebben wij het Roze lintje. Daarnaast rekent Zorgverzekeraar CZ Ikazia zelfs tot één van de weinige “excellente” ziekenhuizen in Nederland.

Vaatkeurmerk Het Ikazia Ziekenhuis voldoet aan de criteria van De Hart&Vaatgroep en heeft daarom het Vaatkeurmerk. Het keurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals.

CCKL Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) en het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) voeren analyses uit van bloed of andere lichaamsvochten op aanvraag van artsen en specialisten. Ook zorgen zij voor bloed en bloedproducten die aan patiënten toegediend moeten worden. Voor al deze diensten moet het laboratorium voldoen aan nationale en internationale eisen die in een kwaliteitshandboek zijn opgenomen. Het laboratoriumbeleid is gericht op het constant verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, het laboratoriumonderzoek en het functioneren van het laboratorium. Mede hierdoor heeft het laboratorium het kwaliteitskeurmerk CCKL.

Ikazia Nieuws - Herfst 2012 Ikazia Nieuws - Herfst 2012

11


Top maaltijden in Ikazia

“Zoiets is niet leuk, maar naar het lekkere eten kan ik uitkijken” De heer G.P. van Hussen Patiënt

De heer G.P. van Hussen heeft tijdens zijn opname begin dit jaar enorm genoten van de maaltijden in Ikazia. Hij schreef ons een complimentenbrief. Naar aanleiding van die brief nodigden we hem uit om nog eens zo’n maaltijd te komen eten, kok Michael van ’t Hoff bereidde de maaltijd.

Het zal u wellicht verbazen deze brief te ontvangen. Hij komt van een U onbekende Ikaziapatiënt die gedurende de gehele maand januari 2012 op de afdeling Orthopedie heeft gelegen, of beter gezegd, heeft gezeten. De reden dat ik U schrijf is U te complimenteren met de maaltijden die U met Uw brigade kookt. Het was mij elke dag na vijven een vreugde een der voedingsdeskundigen, Asja, Marja of Ineke, met een blad warm eten binnen te zien komen. Indonesisch koken kunt U ook als de besten. Ik vroeg steeds om een dubbele portie. Ik denk weleens, indien ik op een dag trek in een Ikazia-maaltijd heb dan ga ik er ’s ochtends heen, geef mijn keuze op onder een kamernummer met een leeg bed, en om vijf uur zit ik daar op die bedrand en komt het blad binnen. Niemand die merkt dat ik een culinair verstekeling ben. In een aantal weken moet ik weer worden opgenomen. Zoiets is niet leuk, maar naar het lekkere eten kan ik uitkijken. Veel succes

12

Ikazia Nieuws - Herfst 2012


Top maaltijden in Ikazia

“Eten moet een feest zijn” Michael van ’t Hoff Kok

Michael van ’t Hoff werkt als kok in het Ikazia Ziekenhuis. De beleving van de patiënt staat bij hem voorop. Eten speelt daar in een rol en door zich in te zetten voor een mooie presentatie, geur, kleur en smaak draagt Michael zijn steentje bij. “Ik ben continue bezig met het verbeteren van de maaltijd voor de patiënt. Op een gewone werkdag bereid ik het eten. Daarnaast werk ik op de achtergrond steeds aan het verbeteren van de recepten,” vertelt Michael. “Ik ben nu bezig met het uitdokteren van recepten uit verschillende culturen, collega’s met een andere culturele achtergrond leren mij met veel enthousiasme nieuwe smaken kennen, zo benutten we hun kennis. We hebben Roti en Kip Tajine aan de menukeuzes toegevoegd.” Ruime keuze in maaltijden is belangrijk in Ikazia. Maar zeker zo belangrijk is de bereidingswijze van de maaltijden. Ikazia heeft het HACCP keurmerk. Michael legt uit: “Voor het HACCP keurmerk wordt de verzorging van producten en ruimtes van A tot Z gecontroleerd. Van binnenkomst tot het opdienen bij de patiënt moeten we aan allerlei eisen voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van versheid, verpakking en temperatuur.” Wist u bijvoorbeeld dat de maaltijd bij het opdienen aan de patiënt minmaal 75 oC moet zijn? Het HACCP keurmerk laat zien dat patiënten een uiterst veilig bereide maaltijd krijgen. Maar smaak

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and

is ook heel belangrijk en dat heeft patiënt de heer

Critical Control Points, is een risicoinventarisatie

Van Hussen zelf ervaren. Michael reageert op de

voor voedingsmiddelen. De Nederlandse

brief van de heer Van Hussen: “De brief was een

vertaling is: gevarenanalyse en kritische

blijk van waardering naar ons toe en dat waarderen

controlepunten. Dit controle-

wij enorm. We hebben de heer Van Hussen en zijn

proces zorgt ervoor dat

vrouw dan ook met open armen ontvangen toen zij

het productieproces van

hier kwamen eten. Eten moet een feest zijn,”sluit

voeding gepaard gaat

Michael af.

met zo min mogelijk risico op besmetting.

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

13


AK W

V

SY ST

EE MP LA F

ON DS SC

HEID

INGS WAN DEN E N BETIM MERING

ER K

KW AL IT

EIT

&

PER FEC TIE

Simonse Afbouw B.V.

NvS Schilder & Behangwerken B.V.

Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811440 Fax 078 - 6811449 info@simonseafbouw.nl

Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811444 Fax 078 - 6811449 info@nvs-schilders.nl


De hobby van...

De hobby van Maurice Laban “De postduivensport was al in de familie voor ik geboren was”, vertelt Maurice Laban, sinds juli 2009 manager van de poliklinieken in Ikazia.

Maurice (35) woont met zijn vrouw en twee zoontjes

huis komen.” En dat doet Maurice met succes: zowel

in Oud-Beijerland. De circa 60 duiven ‘wonen’ achter

lokaal als provinciaal waren er al leuke successen te

hun huis in een hok in de tuin.

melden!

“Mijn vader is een enthousiaste duivenmelker. Ik heb

“Naast het werk en mijn gezin ben ik actief in de

de liefde voor de duivensport letterlijk en figuurlijk

kerkelijke gemeente waar ik lid van ben. Mocht

spelenderwijs van hem meegekregen. Het voeren en

gezin, werk of kerk meer tijd of aandacht vragen dan

verzorgen van de duiven schept een band met de

komen de duiven op de laatste plaats. Het blijft

dieren en de sport. De successen behaald samen met

immers een hobby!”

mijn vader is vast één van de redenen geweest om te proberen dit zelf voort te zetten.”

Is er een overeenkomst tussen je hobby en je werk als manager? “Management is een beetje te vergelijken

De duiven van Maurice vliegen afstanden tussen de

met het vasthouden van een duif: ‘Houd je hem te

100 en 500 kilometer. “Met beperkte mogelijkheden

stevig vast dan gaat het fout met de duif, houd je

qua financiën, ruimte en tijd probeer ik mee te doen

hem te los dan vliegt hij weg’!

met de beste. Ik neem het als hobbyist graag op tegen de (semi) professionals. De uitdaging is om de

Mijn werk in Ikazia doe ik met plezier. Dienend

duiven kwalitatief en conditioneel optimaal te

leiderschap spreekt mij aan. Het beste uit de mensen

krijgen zodat ze als snelste van een wedstrijd naar

halen is waar ik mij dagelijks voor inzet.”

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

15


Lezersonderzoek Ikazia Nieuws Lezersonderzoek

Ieder kwartaal kunt u de nieuwste editie van Ikazia Nieuws lezen. Wij maken het blad met veel zorg en aandacht. Natuurlijk zijn wij benieuwd wat u van Ikazia Nieuws vindt. Daarom hebben wij een vragenlijst opgesteld.

Als u Ikazia Nieuws thuis ontvangt. Vindt u de vragenlijst als bijlage los in het blad. Wij stellen het op prijs als u de vragen beantwoordt en terugstuurt naar ons antwoordnummer. Ontvangt u Ikazia Nieuws niet thuis? Dan kunt u via internet meedoen aan het onderzoek. Gaat u daarvoor naar www.ikazia.nl/lezersonderzoek Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, Redactie Ikazia Nieuws

16

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

Wees er snel bij en maak kans op een leuke attentie!


Bij de afdeling Radiologie hangt een hoepel aan de muur. Als je daar doorheen past, pas je door de scan. Ik schat de doorsnee op 70 cm en ik stel me voor hoe dat in mijn geval zou uitpakken. Het is niet ruim. In de verte hoor ik het geluid van het apparaat. Het is niet zacht. De MRI scan is een prachtig apparaat, het kan heel de binnenkant van je lichaam in kaart brengen. Zo’n onderzoek is soms nodig in het ziekenhuis. Ik zie de smalle tafel waarop je door het apparaat wordt geschoven en in stilte bewonder ik de moed van de mensen die dit ondergaan. Vandaag ben ik even op bezoek bij mijn collega’s van Radiologie. “Wat doen jullie nou als iemand niet durft?” vraag ik langs mijn neus weg. Wat blijkt? Dat is een belangrijk onderdeel van het werk van de radiologisch laborant: omgaan met de angst van een patiënt. De tijd nemen, geduldig zijn, goed luisteren naar wat mensen zeggen: dat hoort allemaal bij de vakkundigheid van de laborant. Al zit de wachtkamer vol, al is de tijd kostbaar, al is de werkdruk hoog, toch neem je de tijd voor iemand die bang is. Alleen zo, leggen ze mij uit, alleen zo kan je het onderzoek laten slagen. Angst vraagt erom serieus genomen te worden. Angst serieus nemen, dat is een hele kunst. Generaties kinderen zijn in hun angst voor de tandarts benaderd met: Niet zo kinderachtig doen, hoor! En grote mensen blijven elkaar vaak op die manier benaderen. In het vliegtuig hoorde ik de man achter mij geïrriteerd reageren op zijn vrouw die duidelijk bang was om te vliegen: Jij ook altijd! Als je zelf niet bang bent is het vaak ook moeilijk om de angst van een ander te begrijpen. Als je zelf nooit bang bent gewéést is het misschien wel onmógelijk om de angst van een ander te begrijpen. Maar begrijpen hoeft niet eens. De angst van een ander serieus nemen, dat is in elk geval op de afdeling Radiologie een werkzaam principe. Je éigen angst serieus nemen is ook nog wel een vak apart. “Ik hóef niet bang te zijn” zei een oudere dame tegen mij. Ze was heel ziek en een nare droom had

haar angst aangejaagd. “Ik wéét, ik hóef niet bang te zijn” zei ze de volgende ochtend tegen mij. Zo probeerde ze haar eigen angst te verjagen. Haar geloof was altijd sterk geweest en daar paste het niet bij om bang te zijn. Maar ja, soms is een mens bang en wat kan het een opluchting zijn om dat dan toch gewoon te zeggen. Bij Radiologie hebben ze daar een mooie vorm voor gevonden. Als je de tunnel ingaat krijg je een balletje in je handen waar je in kan knijpen als het je teveel wordt. Breekt de angst uit dan trek je aan de bel. Heel simpel eigenlijk, maar met een groot effect. Je hoort de stem van de laborant die vraagt hoe het is. Je kan terugpraten. Je kan stoppen of nieuwe moed verzamelen. Alleen al de ervaring van het balletje in je handen kan mensen soms de rust geven om het vol te houden. Het brengt mij bij het Bijbelverhaal over Petrus die, net als Jezus, over het water loopt, maar dan bang wordt en wegzakt, de kolkende chaos in. Een adembenemend verhaal over angst en omgaan met angst. Het was door het contact met Jezus gekomen, dat Petrus durfde te lopen over het water. De angst ontstaat op het moment dat het contact wegvalt en Petrus meer let op de wind dan op Jezus. Maar óp het moment dat Petrus roept, is er ook een hand die hem vasthoudt. Mij vertelt dit verhaal over het contact dat we zoeken als we zoiets doen als bidden: Heer, red mij. Je neemt je angst serieus, je gooit een lijntje uit, je roept en dan is er ook een hand die vasthoudt. Niet dat je van alle ellende wordt bevrijd. Wel dat je uit de eenzaamheid die angst met zich meebrengt wordt verlost. Roepen als het nodig is, roepen uit de diepte, plaatst je terug in het contact met God. Bidden, veel mensen doen dat in het ziekenhuis. Ook mensen die dat normaal gesproken niet zo doen. Het is een uitweg, even niet alleen zijn met je angst. Mooi dat dat kan. Zoals het ook mooi is als mensen nabij zijn, een radiologisch laborant bijvoorbeeld. ds. Lida Tamminga tekst: Matteüs 14: 22 - 33

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

17

Pastorale

Angst


Dagopname op de Dagopname De heer A.G. Steijger meldt zich bij de dagbehandeling oncologie, voor een chemokuur.

De apotheek heeft de kuur al klaar gemaakt. De heer Steijger kan plaatsnemen in de stoel. De oncologieverpleegkundige controleert de gegevens.

18

Ikazia Nieuws - Herfst 2012


Dagopname

afdeling Oncologie

De oncologieverpleegkundige brengt het infuus aan. De heer Steijger krijgt zijn chemokuur toegediend.

Tijdens het inlopen van de chemokuur krijgt de heer Steijger eten en drinken aangeboden.

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

19


Astma middag INfo

Woensdag 3 oktober 2012 15.00 - 18.00 uur Uw longen zorgen ervoor dat u iedere vier seconden zuurstof inademt. Dat is meer dan 20.000 keer per dag! Astma is een chronische ontsteking van de longen en kan veel klachten veroorzaken. Ruim 500.000 mensen in Nederland hebben astma, waarvan 15.000 kinderen tot 14 jaar.

Ikazia wil u zo goed mogelijk ondersteunen bij

Kijk voor meer informatie en aanmelden op:

astma, van u of uw kind. Daarom organiseren wij de

www.ikazia.nl/astmamiddag

astma middag op woensdag 3 oktober 2012.

Tijd voor vragen • Informatieve stands met onder andere informatie over het Astma Fonds, allergieën en eczeem • Ruimte voor het stellen van al uw vragen aan de

Chantal Kroese, longarts

16.00 - 17.00 uur

Simone Dijkstra, kinderarts

16.00 - 17.00 uur

Eveline Benjert, Ria van der Linde,

artsen, longverpleegkundigen of overige

Wendy Groenendijk,

deskundigen

longverpleegkundigen

15.00 - 18.00 uur

Monica Nielen, • En terwijl u in gesprek bent, zijn er leuke activiteiten voor de kinderen: ‘test je longen’,

Karlijn Geurts, diëtisten

15.00 - 18.00 uur

Esther Stolk, fysiotherapeut

15.00 - 18.00 uur

poppendokter en blikgooien

Het Stiltecentrum

In het ziekenhuis kan veel op u afkomen: onderzoeken, uitslagen en behandelingen. In het Stiltecentrum kunt u de tijd even stopzetten. Even nadenken, stil zijn, even alleen zijn met uzelf en/of met God. Het Stiltecentrum is duidelijk afgescheiden van de hectiek van het ziekenhuis. U vindt er bijbels, religieuze boeken, gedichtenbundels en een gebedsboek. Hierin kunt u gebedspunten opschrijven die de dominee meeneemt in de voorbede tijdens de kerkdiensten op zondag. Het Stiltecentrum is voor iedereen dag en nacht geopend.

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

21


Partusassistentie Thuiskraamzorg

IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG

Avondzorg Cursussen

www.kraamzorgrotterdam.nl 010 – 282 6220 (24 uur per dag) partusassistentie 010 – 282 6230 (tijdens kantooruren) klanteninformatielijn

Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef


Op 24 juni 2012 werd in Ikazia de duizendste baby van 2012 geboren. Elian is de zoon van de heer en mevrouw Hilario. Aan zijn geboorte werd feestelijk aandacht besteed. Elian ontving uit handen van de directie van Ikazia een grote knuffelbeer en zijn moeder een bos bloemen en een cadeaubon. Moeder en kind maken het goed.

De heer mr. R.P.D. Kievit, arts, algemeen directeur, met moeder Hilario en Elian.

Moeder en Kind Centrum Mevrouw Hilario-David is bevallen in het Moeder en Kind Centrum. Centraal in het Moeder en Kind Centrum staat het gezin. Moeder en baby blijven ook na de geboorte samen op één kamer. Zo brengen zij zo veel mogelijk tijd samen door, ook de partner kan er steeds bij blijven. De geboorte- en kraamsuites geven moeders en hun familie het gevoel van thuis, met de zekerheid van medische zorg vlakbij.

Ikazia blij met vrolijk gekleurde babykleertjes De Kinderafdeling van Ikazia heeft van Stichting DaDa ruim 1000 babyartikelen gekregen. Verpleegkundige Evelien de Jong diende de aanvraag in, waaraan Stichting DaDa gehoor gaf. De fel gekleurde babykleertjes, hydrofiel luiers en aankleedhoezen fleuren de afdeling helemaal op.

De Kinderafdeling maakt deel uit van het nieuwe Moeder en Kind Centrum. De nieuwe afdeling is prachtig “maar de kleertjes waren allemaal erg wit”, vertelt Evelien de Jong. “Toen heb ik een aanvraag ingediend bij Stichting DaDa, ik moest aangeven hoeveel spullen we nodig hadden en uiteindelijk ontvingen we € 3000,-. Daarvan hebben we ruim duizend rompertjes, pakjes, hydrofiel luiers en aankleedhoezen gekocht.” Iedereen reageert enthousiast op de vrolijk gekleurde nieuwe spullen.

Stichting DaDa Stichting DaDa wil bijdragen aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland. Dat doet zij door het realiseren van projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis gefinancierd kunnen worden.

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

23

Moeder en Kind Centrum

1000e baby


In Opleiding 24

Ikazia Nieuws - Herfst 2012


“Als CCU verpleegkundige heb ik de verantwoordelijkheid voor de patiënten op de hartbewaking. Door mijn specialisatie kan ik mij nu verdiepen in het ziektebeeld van deze patiënten, de medische en persoonlijke geschiedenis.” Arianne de Waard volgde de één jaar durende

verhoogd cholesterol, de invloed van stress,

opleiding tot Cardiac Care Unit (CCU) Verpleeg-

pilgebruik en eetgewoonten. De gemiddelde leeftijd

kundige en behaalde haar diploma in januari van

van onze patiënten, maximaal zes, is 70 jaar. We

dit jaar. De 37-jarige verpleegkundige doorliep al

verplegen ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

verschillende studies. Ze begon na de middelbare

Zo’n 50% heeft een dreigend hartinfarct of heeft er

school met een opleiding tot verzorgende en werkte

reeds één gehad. Nadat de cardioloog de patiënten

enkele jaren in de ouderenzorg en de thuiszorg.

rond 08.30 uur heeft bezocht, nemen we als team

Op een gegeven moment wilde ze meer en besloot

alle gegevens door en beslissen wat voor afspraken

HBO-V in deeltijd te gaan studeren. Het vierde jaar

er gemaakt moeten worden. Het kan zijn dat we een

liep ze stage in Ikazia waar ze na haar diplomering in

longfoto moeten aanvragen of een andere specialist

2004 kon blijven. “Ik werkte op 6B, de afdeling

moeten consulteren. De patiënt ligt hier meestal

Neurologie & Cardiologie. Als HBO-V’er had ik enkele

maar één of twee dagen. Dagen waarop we veel

extra taken. Zo nam ik deel aan de werkgroep

onderzoek doen en de patiënt scherp in de gaten

ondervoeding en patiëntgerichte zorg. Ook heb

houden.”

ik meegedacht over het meerjarenbeleid voor cardiologie en neurologie. Per november 2010 bleek

Sommige patiënten worden na onderzoek verwezen

er een vacature te zijn op de CCU: hartbewaking.

naar een ander ziekenhuis voor een dotter-

Ik mocht twee maanden meedraaien om te kijken

behandeling en/of het plaatsen van stents. Deze

of het werk als CCU-verpleegkundige mij wat leek;

behandelingen duren maar kort en de patiënt komt

ik was meteen verkocht.”

in de regel nog dezelfde dag terug bij ons voor observatie en start van de hartrevalidatie. Bij ontslag adviseren we de patiënt over een gezonde levens-

‘Twee maanden proefdraaien en ik was meteen verkocht’ Arianne vervolgt: “Op afdeling 6B bestond mijn werk voornamelijk uit het verzorgen van de 24 patiënten. Nu verricht ik zelf onderzoek: bloed afnemen, ECG (hartfilmpjes) maken en aflezen, hartritmes herkennen, bloeddruk meten, klachten en

wijze. We maken een afspraak voor bezoek aan de gespecialiseerd verpleegkundige op de polikliniek Cardiologie, die de begeleiding van de patiënt overneemt.”

Nazorg polikliniek Sinds kort zijn we gestart met de nazorg polikliniek. Patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt komen binnen een week terug op de polikliniek en krijgen daar verdere voorlichting en begeleiding.

symptomen herkennen en behandelen. “Door de opleiding weet ik veel meer over oorzaken van hartklachten zoals: diabetes, hoge bloeddruk,

EvdL

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

25

In Opleiding

“Fijn om me te verdiepen in patiënten met hartklachten”


PrivaZorg Rotterdam ZHE Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen Zuid-Hollandse Eilanden, Capelle a/d IJssel

PrivaZorg staat voor: Kwalitatieve thuiszorg door zelfstandige zorgverleners Georganiseerd vanuit de cliënt (geen roosters) Levert de zorg waar u recht op heeft In het zorgplan komen noodzaak en wens samen Geleverd door gemotiveerde ZZP’ers AWBZ gefinancierd of via PGB, particulier Thuiszorg tot en met 24-uurs zorg

PrivaZorg Rotterdam ZHE ’s-Gravenweg 45, 2901 LA Capelle a/d IJssel 010-4472227 info@privazorgrotterdam.com www.privazorgrotterdam.com


Het doel van de Stichting tot Steun is het ziekenhuis te voorzien van extra middelen die niet uit het normale ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Door de steun van de vele donateurs kunnen die extra’s worden gerealiseerd. Denkt u hierbij aan de tweede predikantenplaats, ’t Lichtpunt, het patiënten service bureau, activiteiten ter ondersteuning van de identiteit en het magazine Ikazia Nieuws (IN). Bij een donatie van minimaal € 12,50 per jaar ontvangt u ons magazine IN thuis. Het gironummer van de Stichting tot Steun is 368420. De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status. U kunt uw giften dus aftrekken van de belasting en ook hoeft de Stichting geen successie- of schenkingsrechten te betalen.

Machtigingsformulier Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis

!

Wanneer u al lid bent van de Stichting tot Steun van Ikazia betaalt u tot nu toe uw bijdrage via een acceptgirokaart, die u jaarlijks wordt toegezonden. Langs deze weg willen wij u vragen om de Stichting tot Steun te machtigen uw jaarlijkse bijdrage automatisch van uw rekening te incasseren, daar in de nabije toekomst de acceptgirokaart waarschijnlijk komt te vervallen. De machtiging vervangt dus de acceptgirokaart. Bent u nog geen donateur maar wilt u wel donateur worden? Ook dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Ook kunt u de Stichting tot Steun met dit formulier machtigen tot het innen van een eenmalige schenking.

Ondergetekende verleent hierbij een algemene machtiging, tot wederopzegging, aan: Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Postbus 5009, 3008 AA ROTTERDAM / Bankrekening 368420 om jaarlijks automatisch van mijn bankrekening af te schrijven wegens donatie n € 12,50

n meer, namelijk €

per jaar

n Ik doe een éénmalige gift en machtig het Ikazia Ziekenhuis om éénmalig af te schrijven van mijn bankrekening.

n €

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken. Naam en voorletters

M/V

Adres Postcode en plaats Telefoon

Rekeningnummer

Datum

Handtekening

Al lid? Dan s.v.p. uw lidnummer van de Stichting tot Steun vermelden. Indien u uw donatie middels internet overmaakt, wilt u dan vermelden: uw lidmaatschapnummer, uw naam en uw adresgegevens. U kunt deze machtiging opsturen naar de Stichting tot Steun van het Ikazia ziekenhuis, Antwoordnummer 80513, 3080 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig).

Lekker lezen Met dank aan Stichting tot Steun worden de wachtruimten en verpleegafdelingen van Ikazia sinds kort iedere maand voorzien van een nieuw tijdschriftenpakket. Het pakket bestaat uit een zorgvuldige selectie van onder andere woonbladen en vrijetijdsbladen. Naast het nieuwe pakket vindt u ook nog steeds de christelijke leesmap met de Terdege, Gezinsgids, Bimbam en Kids. Zo bieden wij iedereen iets plezierigs te lezen.

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

27

Stichting tot Steun

Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis


ordzoeker. o w e d in t ie . at n december a.s woorden sta 1 e r z o e o d v n r a o v o v n EĂŠ ia.nl aan: in@ikaz g in s s lo p o e Mail j

ijs! r p e i o o m n e en win e L

T P A T W E Z I S O U A P L A T E I C E R N J T E E V N E D N S O R T T O D E E N R I B G E I D N A H N E G N E L Z K I N V I T N A G U T R E D N S E D O M N V L F N Q E P N N I I V E D N A E J E F G C N E E T R O I P E N E E K G U U I T K D E P T R D F E F N T X D G N L E G K N T O R R S G A T Z I V T R E X N O E F L S T E O N E T N K S T B V E D S P C U H F I I A A C P S A V E G M M R R S I I Z F T A C D W A T M D C R K V Y T N N O L F E C M E L F E M D S E C A S R E T S I E F L U A A C I T I G P R D U A V E G L O S T N V L E Y K I Q N O E W M B E L T S N A T V Y E R I W I O E P G U O I D N I K M V I R A I T E E L K N U H N E I L E D N S J E K R I P R L H T V M J A D M S E A U F D R A R I E I A S N E M A A W E R V W E I I R E G R Z K O E R N K E O W I B E G G E C Q D R M D P E K N C D S K B N I P M E P W N A A R T D H O I Y E N N N E S R T H A Z J E S R Y T O R Y E T E U E K L R R P S T R T P C K M O E C R S K W E G A O N P C I R E C A A N T H C A D et ker in h e o z d r en o De wo gewonn s i r e m um uit zomern d Hamid a m m a h o door M ter. am. d rpleegs e v Rotter : s a ssing w De oplo

te Van hariteerd! gefelic

Zoek de volgende woorde n:

verkiezingen, budgetsyst eem, aandacht, vraagstukken, internist, ve rtrouwen, samenwerken, onderzoek, voeding, cond itie, empathie, keurmerk en, zorggebieden, patientenve renigingen, smiley, vaatkeurmerk, borstvoedin g, certificaat, kindvriendelijk, patientte vredenheid, maaltijden, culinair, postduivensport , duivenmelker, kleertjes, hartbewaking, dotterbeha ndeling, enquĂŞte

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

29

Kinderpagina

! e e m l e z z Pu


KLAASWAAL Voorstraat 14a, 0186-571447 NIEUW-BEIJERLAND Kerkstraat 33, 0186-692053 WESTMAAS van Koetsveldlaan 24, 0186-573150 ( Ook voor kinderfysiotherapie )

Praktijk voor:

• Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Manuele lymfedrainage • Manuele therapie • McKenzie therapie • Orofaciale therapie Wij zijn voorkeur verwijsadres voor het traumanetwerk in de Hoekse Waard * en doen mee aan het Combined Quality Care traject. * Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Nieuw-Beijerland en Numansdorp.

Algemeen telefoonnummer:

088-3232323 www.fysiocura.nl info@fysiocura.nl Behandeling op afspraak. Wij zijn direct toegankelijk, u heeft geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Wij bieden tevens fysiotherapie aan huis en op uw werkplek in de Hoekse Waard, de Drechtsteden, Rotterdam en omstreken.

info@fysio4free.nl www.fysio4free.nl


Kruiswoordpuzzel

Kruiswoordpuzzel

De oplossing van de prijsvraag van het zomernummer 2012 is: ambulance De 10 winnaars hebben het Rituals pakket inmiddels ontvangen. De oplossing voor dit nummer kunt u tot 1 december a.s. inleveren of opsturen aan: Ikazia Ziekenhuis - t.a.v. het PatiĂŤnten Service Bureau - Postbus 5009 - 3008 AA ROTTERDAM U kunt uw oplossing ook mailen aan: in@ikazia.nl

der oten on We verl ers d n e z e in de goed akketten. ls p 10 Ritua

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

31


ctie de reda

Gebonden pompoensoep (4 personen)

Kwartelfilet met risotto en eekhoorntjesbrood (4 personen)

Ingrediënten: • 1 sjalotje en 1 teentje knoflook

Ingrediënten:

• 300 gram pompoen blokjes

• 4 stuks kwartelfilets

• 500 cc kippenbouillon en 50 cc witte wijn

• 15 gram eekhoorntjesbrood

• 50 cc slagroom

• 0,5 liter kippenbouillon

• Een klein beetje olijfolie

• 20 gram sjalotjes

• 6 plakjes gerookt spek

• 1 teentje knoflook • 200 gram risotto rijst

Bereiden: Ui en twee plakjes spek fijn snijden en in olie aanfruiten, (andere plakjes spek in pan uitbakken en apart houden). De pompoen even mee laten baken en afblussen met witte wijn, daarna de wijn laten verdampen. De bouillon en 40 cc room toevoegen en op smaak brengen met peper en zout, daarna ongeveer 15 minuten zachtjes laten koken. De soep met mixer pureren en door een zeef halen. De soep warm houden en met een klein beetje room bovenop en het plakje spek apart serveren. Heerlijk op een gure dag met een glaasje witte wijn en stokbrood!

Uw recept in Ikazia Nieuws Wij zouden het leuk vinden om uw recept in het volgende nummer te plaatsen. Dus heeft u een recept wat extra

• 300 gram gemengde paddenstoelen • 1dl gebonden jus • 1 bosje peterselie

Voorbereiding: Verwarm de kippenbouillon en week hierin het eekhoorntjesbrood zodat het zacht kan worden en zijn smaak aan de bouillon kan afgeven. Verhit de olijfolie en fruit hierin de sjalotjes zonder ze te kleuren. Voeg de knoflook en rijst toe en bak deze glazig. Voeg de bouillon toe en roer het geheel goed door tot het aan de kook komt. Zorg dat de risotto gaar wordt. Maak de kwartels schoon. Bak de kwartels kort zodat beide zijde bruin zijn. Daarna de kwartels nog 5 minuten in de oven op 180 graden. Snijd dan dunne plakjes van de filet. Bak de paddenstoelen in de boter van de kwartels. Giet de gebonden jus erbij en maak het geheel af met de peterselie. Schep de risotto in een mooi diep bord en verdeel hierover de kwartelfilets en de paddenstoelen.

lekker, heel bijzonder of gewoon voor alle dag is? Stuur het naar Patiënten Service Bureau,

Opmerking: Gedroogde paddenstoelen kunnen zand

Postbus 5009, 3008 AA Rotterdam of e-mail naar

bevatten. Let daarom altijd goed op dat er tijdens

in@ikazia.nl

het weken in de bouillon het zand naar de bodem kan zakken.

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

33

Recept

kelijk! a m s t e E sie commis


Klachten

Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan willen we dat graag weten.

Klachten? Praat erover! Goede zorg voor de hele mens. Dat staat bij Ikazia voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Laat dat ons dan weten. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen leren van ervaringen van patiĂŤnten. Daarom vragen we u niet met uw klacht te blijven rondlopen, maar deze met ons te bespreken. Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt en er is een situatie waarover u eens wilt praten, neemt u dan contact met ons op.

Zo kunt u bij ons terecht: 1. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten met de betrokkene. Zo kan de klacht of het probleem misschien direct worden verholpen. 2. Wilt u hierin worden bijgestaan, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij kan u adviseren en ondersteunen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Klachtenfunctionaris: Telefoon:

010 297 55 08

Postadres:

Ikazia Ziekenhuis t.a.v. mw. C.D. Schutrups-Duyvendak Klachtenfunctionaris Antwoordnummer 80161 3080 VB Rotterdam

E-mail:

klachtenfunctionaris@ikazia.nl

Bezoek ook eens onze website

www.ikazia.nl 34

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

3. U kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Deze commissie hoort de betrokkenen en kan naar aanleiding van uw klacht officieel aanbevelingen doen aan de directie om de zorgen dienstverlening te verbeteren. 4. Wilt u er voor zorgen dat uw geboortedatum op de klachtbrief vermeld staat.

Klachtencommissie: Uw klacht kunt u indienen bij de Klachtencommissie: Schriftelijk: Ikazia Ziekenhuis t.a.v. Klachtencommissie Antwoordnummer 80161 3080 VB Rotterdam E-mail: KlachtenComm@ikazia.nl


INfo

Contact Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1, 3083 AN ROTTERDAM Telefoon: 010 29 75 000 Fax:

010 29 75 400

Internet:

www.ikazia.nl

E-mail:

post@ikazia.nl

Postadres: Postbus 5009, 3008 AA ROTTERDAM

Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande Middeldijkerplein 36, 2993 DL BARENDRECHT Telefoon: 0180 64 22 22 E-mail:

buitenpoli@ikazia.nl

Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal Kerkstraat 20, 3286 AK KLAASWAAL Telefoon: 0186 57 11 11 E-mail:

klaaswaal@ikazia.nl

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

35


Specialisten

Specialisten Anesthesiologie C.R. Bello mw. K.T. Dahmen L. Klompe M.J.B. Los mw. dr. M.C.O. van den Nieuwenhuyzen (opleider) mw. M.W. Oltmans-van Dommelen C.J. van Oort dr. H.C. Rettig F.A. Verhoeven Apotheek mw. L. Kuiper W.J. Liefers Cardiologie dr. E.A. Dubois M.P. Freericks J.P. Kerker dr. G.J. Nollen mw. S.K. Zoet-Nugteren Chirurgie dr. R.U. Boelhouwer dr. P.T. den Hoed (opleider) dr. C.J. van Steensel dr. B.R. Toorenvliet dr. W.J. Vles dr. W.F. Weidema mw. A.M.E. van Well Dermatologie dr. H.J.H. Engelkens E.R. Lonnee Gynaecologie mw. S.M.A. Groenen mw. V. Haitsma mw. A.D. van Heesewijk mw. A.C. van Hof dr. J.W. de Leeuw (opleider) G.C.H. Metz mw. B. Morrel T.M. Potijk (waarnemer) Intensive Care geneeskunde M.P.C. Middelkoop mw. M. Muller mw. dr. F.J. Schoonderbeek mw. dr. A.F.C. Schut dr. E.J. Wils mw. H.F.E.M. Willems

Interne geneeskunde dr. M.G.A. Baggen mw. dr. F. Croon-de Boer dr. A. Dees dr. F.E. de Jongh mw. E.N.M. Overkleeft

36

Ikazia Nieuws - Herfst 2012

mw. dr. I.C. van Riemsdijkvan Overbeeke mw. dr. A.A.M. Zandbergen (opleider)

Kaakchirurgie dr. G.J. van Beek C.A. Bertheux (waarnemer) dr. dr. L.O.H. Dessau J.G. van der Hee mw. dr. J.M. Kwakman F.R. Praal L.J. Rijksen dr. dr. D. Rink Kindergeneeskunde C. Aleman mw. S.H. Dijkstra mw. K.A. Goud D.J.M. van Heemstra mw. B.C.C. Heinerman mw. I. Heuts-van der Kragt mw. C.M. Messemaker mw. H.S. Paizano-Thijssen mw. A.M. Robinson mw. K.A. Schuitevoerder mw. M.B. van Veenendaal Klinische chemie dr. M.A. Fouraux dr. W. van Gelder Klinische psychologie mw. dr. J.E.W.M. van Dongen-Melman G. Plaisier (opleider) KNO-heelkunde J.W. Arendse mw. A.A.C. Aukema J.J. van Twisk Longziekten P.R.M. Hekking mw. R. Heller-Baan F.A.H. Jacobs mw. C.W.H.M. Kroese-BovĂŠe J.C.E. Meek

Oogheelkunde mw. J.A. de Beijer-Dominicus mw. E. van Campen-Molenaar mw. A.F.G. Jansen mw. dr. J.A.F.M. van Neerven Orthopedie M.M. Campo dr. C.H. Geerdink W. Kuis B.B.A.M. Niers Pathologie Prof. dr. M.A. den Bakker Prof. dr. dr. R.W.M. Giard dr. H.F.G.M. van den Ingh dr. M. Kliffen Plastische Chirurgie R. Tjong Psychiatrie mw. S.K. Kalidien Radiologie L.C.W. de Jonge J.G.J. Jonkman J.W.A.M. Mensing mw. dr. A. Preda P.A.M. Rosekrans J.W. van der Sluijs dr. ir. M.J. Stoutjesdijk Reumatologie mw. F. Bonte-Mineur dr. M.R. Kok Revalidatiegeneeskunde M.A. Los Sportgeneeskunde dr. B.A.G. Bulder mw. S.G. van der Putten Urologie E. Kats dr. J.E. Nienhuis

Maag-, darm- en leverartsen dr. P.C.J. ter Borg dr. R.J.Th. Ouwendijk mw. H.G. Vermeulen mw. C. Verveer Medische Microbiologie dr. M. van Rijn Neurologie L.J.M.M. Mulder D.M.H. Zuidgeest

A.D. van Heesewijk, gynaecoloog


Herfst 2012  
Herfst 2012  

Ikazia Nieuws met hierin: Zorg met een keurmerk, Dagopname oncologie, Top maaltijden en In Opleiding

Advertisement