Page 1

Jaargang 2

Nummer 1

Winter 2011

Longarts Chantal Kroese:

‘De COPD-carrousel kan ook voor huisartsen een uitkomst zijn.’

Inhoud

Kort nieuws

Pagina 2  Woord vooraf Rob Kievit Interview longarts Chantal Kroese over zorg op maat voor longpatiënten dankzij COPD-carrousel Pagina 3  Interview cardioloog Gijs Nollen over cardiale beeldvorming Pagina 4  Nieuwe specialisten bij Ikazia Kort nieuws

Bouw hoofdingang en SEH in volle gang

SEH 7/24 uur beschikbaar

De bouw van de nieuwe hoofdingang en de nieuwe Spoedeisende Hulp zijn in volle gang. Het hoogste punt werd op 17 februari 2011 bereikt. De contouren van de nieuwe hoofdingang zijn inmiddels goed zichtbaar.

De afdeling Spoedeisende Hulp van het Ikazia Ziekenhuis is continu in bedrijf. Wilt u een patiënt insturen dan kan dit 24 uur per dag. De SEH is telefonisch bereikbaar op 010-29 75 300.


Woord vooraf

Zorg op maat dankzij COPD- carrousel

Nieuwe cardioloog richt zich op cardiale beeldvorming

Ikazia werkt sinds vorig jaar met een COPD-carrousel. Dankzij dit multidisciplinaire onderzoek wordt de problematiek van patiënten met COPD breed in kaart

De cardiologie in Ikazia heeft er sinds oktober 2010 een vijfde specialist bij: Gijs Nollen. Hij gaat een belangrijke rol spelen

gebracht. Patiënten krijgen, behalve een uitgebreid longfunctieonderzoek, een

bij de introductie van het cardiale MRI-onderzoek in Ikazia. Op deze plaats stellen wij hem graag aan u voor.

consult bij de longverpleegkundige, de diëtist, de fysiotherapeut en zo nodig een In het afgelopen jaar is de organisatie druk geweest met de uitwerking van een aantal speerpunten van het meerjarenbeleidplan. Een daarvan wordt in dit blad gepresenteerd door collega Chantal Kroese, longarts, namelijk de COPD-carroussel. Een traject met als doel dat de patiënt zolang mogelijk in de eerste lijn behandeld kan blijven worden. Daarnaast vindt u een interview met cardioloog Gijs Nollen, die sinds vorig jaar in ons huis werkzaam is. Ook op het gebied van de cardiologie nemen de mogelijkheden van diagnostiek toe. Bijvoorbeeld met behulp van de MRI-Cardio, een onderzoek dat tegenwoordig bij Ikazia kan worden verricht. Gijs Nollen licht dat graag toe. Ook dit keer is de redactie er in geslaagd een lezenswaardig blad te maken, wat ik graag bij u aanbeveel. Rob Kievit, arts / algemeen directeur

Wat heeft u hiervoor gedaan?

Waar gaat u zich bij Ikazia op richten?

‘Voor mijn komst naar Ikazia heb ik een fellowship gedaan bij de VU in Amsterdam om mij verder te bekwamen in cardiale CT, hartecho en cardiale MRI. Daarvoor heb ik bij het AMC mijn specialisatie afgerond en een promotieonderzoek gedaan op het gebied van het syndroom van Marfan. Een erfelijke aandoening van het bindweefsel waarbij ook de aorta aangetast kan zijn en kan scheuren. Ik heb me vooral verdiept in het MRI-onderzoek naar de elasticiteit van de aorta en de vraag­stelling of de elasticiteit een voorspellende waarde heeft voor het scheuren van de aorta.’

‘Mijn focus ligt hier eveneens bij cardiale CT, MRI en hartecho. De CT doen we hier al en we werken momenteel aan het introduceren van cardiale MRI. Met dit onderzoek kunnen we bij patiënten met onbegrepen hartziekten en patiënten met klachten die wijzen op cardiomyopathie sneller een diagnose stellen. We kunnen de functie, doorbloeding van de hartspier en de aanwezigheid van doorgemaakte hartinfarcten beoordelen en kijken of er nog voldoende vitaal weefsel is om te opereren of te dotteren. Het is dus een extra hulpmiddel bij de diagnostiek. Op dit moment besteden we dit onderzoek uit maar we hopen daar binnen een half jaar zelf mee te starten.’

psycholoog. Ook huisartsen kunnen hun ‘bekende’ COPD-patiënten doorsturen voor een algehele check up en therapeutisch advies.

Longarts Chantal Kroese legt uit: ‘COPD is meer dan een slechte long­functie. Sommige patiënten hebben een redelijke longfunctie maar geven toch blijk van veel ziektelast. Blijkbaar zegt de uitslag van de longfunctietest niet alles. Omdat wij onze COPD-patiënten graag zorg op maat bieden, hebben we de diagnostiek uitgebreid om gerichter te kunnen behandelen. Alle nieuwe COPD-patiënten komen bij ons in de COPD-carrousel. Naast longfoto, hartfilm en uitgebreide longfunctietest, brengen we eventuele co-morbiditeit in kaart. Vervolgens gaat de patiënt naar de longverpleegkundige voor uitgebreide voorlichting. Stoppen met roken is nog steeds de belangrijkste behandeling bij COPD. De longverpleegkundige begeleidt rokers zowel telefonisch als met medicatie bij het stoppen. De ‘stop roken poli’ van Ikazia was vorig jaar zeer succesvol: 57 procent van de patiënten is na een jaar nog steeds gestopt. Ook gaat de patiënt naar de fysiotherapeut voor een looptest en hoest- en ademhalings­techniek. En er staat een consult bij de diëtist op het programma om het voedings­patroon en de spiermassa te beoordelen. Een consult bij een psycholoog behoort eveneens tot de mogelijkheden. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken, stellen we een behandel- en begeleidingsplan op.’ Speerpunt De COPD-carrousel is geïntroduceerd in het kader van de zorgstandaard COPD, en omdat de zorg voor deze patiëntengroep een speerpunt van beleid is binnen Ikazia. ‘Hiermee gaan we steeds meer richting individuele zorg’, zegt Kroese. ‘We varen niet meer uitsluitend 2.

op de longfunctie maar kijken ook naar klachten en beperkingen die de patiënt ervaart en kunnen zo een meer individuele therapie bieden.’ Zorgdomein Huisartsen kunnen gebruik maken van de carrousel om hun COPD-patiënten goed in kaart te brengen. Kroese: ‘Voor de huisarts kan dit een uitkomst zijn. Zeker bij patiënten die niet goed reageren op de therapie of zich slechter voelen dan op grond van de longfunctie­ test te verwachten is’. In de zorgstandaard COPD, die in 2010 verscheen, staat beschreven wanneer patiënten een lichte, matige of ernstige ziektelast hebben en wie in de tweede lijn een keer gezien moeten worden. Na een uitgebreide analyse en individueel behandeladvies kan 80 procent van de patiënten na drie maanden terug naar de eerste lijn. Huisartsen kunnen hun COPD-patiënten verwijzen via Zorg­ domein. Er is geen wachtlijst, patiënten kunnen binnen een week op de polikliniek terecht voor een eerste afspraak.

Van waar die belangstelling voor de cardiologie? ‘Mijn fascinatie voor cardiologie begon al tijdens mijn geneeskundestudie. Ik deed onderzoek bij de VU en vond met name ECG’s, maar ook het stethoscopisch onderzoek aan het hart intrigerend. Het feit dat je aan de hand van tonen en trillingen kunt ontdekken wat er met het hart aan de hand is, dat heeft bijna iets mystieks. Die fascinatie voor hartonderzoek is er nog steeds.’

Hoe ontwikkelt de cardiologie zich verder in Ikazia?

organiseren dat patiënten op één dag alle noodzakelijke onderzoeken kunnen ondergaan. Dat is wel zo prettig voor de patiënt.’ Hoe ziet u het contact met de huisartsen? ‘Ik vind het prettig te merken dat de contacten met de huisartsen goed zijn. Mijn indruk is dat huisartsen tevreden zijn over onze dienstverlening en genegen zijn om naar ons door te verwijzen. We zijn goed bereikbaar, patiënten kunnen hier snel terecht en voor spoedpatiënten maken we altijd ruimte. Ook de terugkoppeling naar de huisarts is goed geregeld. In de regel hebben huisartsen binnen een week een brief. Ik wil er graag aan bijdragen dat we toegankelijk zijn. Huisartsen moeten zonder terughoudendheid contact met ons op kunnen nemen.’

‘We zien dat de vraag naar cardio­­ logische zorg toeneemt. Niet alleen door de vergrijzing, ook doordat de overlevingskansen na bijvoorbeeld een hartinfarct enorm zijn toegenomen. Na de verbouwing zitten we wat ruimer in onze jas en kunnen we ook verder groeien. Daarbij willen we het zo

COPD-netwerk Behalve met de COPD-carrousel zetten de longartsen van Ikazia zich in om een regionaal COPD-netwerk van de grond te krijgen om huisartsen te ondersteunen in de zorg voor COPD- patiënten. Spil in het netwerk zijn de huisartsen S. Janssen (Barendrecht), K. Aulbers (Mijnsheerenland), W. van den Beukel (Ridderkerk) en F. Boute (RotterdamZuid). Bent u geïnteresseerd in dit netwerk of wilt u zich hierbij aansluiten, neemt u dan contact op met hen of via copdcarrousel@ikazia.nl.•

‘we werken momenteel aan de introductie van cardiale MRI’

3.


Nieuwe specialisten bij Ikazia

Contact Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam Telefoon: 010 29 75 000 Fax: 010 29 75 400 Internet: www.ikazia.nl E-mail: post@ikazia.nl

S.M.A. Groenen gynaecoloog

dr. A.F.C. Schut intensivist

K.A. Goud kinderarts

L.Klompe anesthesioloog

Postadres: Postbus 5009 3008 AA Rotterdam

Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande Middeldijkerplein 36 2993 DL Barendrecht-Carnisselande Telefoon: 0180 64 22 22 E-mail: buitenpoli@ikazia.nl

Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal H.G. Vermeulen MDL-arts

C.M.M. Dijkers sportarts

B.A.G. Bulder sportarts

S.G. van der Putten sportarts

Kerkstraat 20 3286 AK Klaaswaal Telefoon: 0186 57 11 11 E-mail: klaaswaal@ikazia.nl

Spoed Eisende Hulp (SEH) Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam Telefoon: 010 29 75 300 dr. G.J. Nollen cardioloog

Data huisartsensymposia 2011 De Huisartsencommissie organiseert op de volgende data symposia: • Woensdag 30 maart sportgeneeskunde • Woensdag 25 mei vasculaire geneeskunde • Woensdag 28 september onderwerp nog niet bekend • Woensdag 30 november onderwerp nog niet bekend U bent (weer) van harte welkom!

dr. A.E.A.M. van Weel reumatoloog

SPECT-CT-camera voor Nucleaire Geneeskunde De afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt verbouwd in verband met de komst van een SPECT-CT-camera. Met deze camera wordt onderzoek gedaan door middel van radioactiviteit en röntgenstralen. De verwachting is dat de camera half april in gebruik wordt genomen.

4.

Colofon Ikazia Nieuws voor de huisartsen verschijnt vier keer per jaar en wordt per post verstuurd naar alle huisartsen in de regio. Tekst: De Nieuwe Lijn Vormgeving: De Zaak Launspach

Winter 2011  
Winter 2011  

Nieuws voor huisartsen met hierin ondermeer: COPD-carrousel, cardiale beeldvorming, SEH, bouw nieuwe hoofdingang en SEH

Advertisement