Page 1

Jaargang 1

Nummer 3

Zomer 2010

Anesthesioloog Frank Verhoeven:

‘Schroom niet om een patiënt met langdurige pijnklachten bij ons te presenteren’

Inhoud

Kort nieuws

Pagina 2 Woord vooraf Rob Kievit Interview anesthesioloog Frank Verhoeven Kort nieuws Pagina 3  Interview chirurg Wouter Vles en nurse practitioner Esther Schmidt Kort nieuws Pagina 4  Vervolg pagina 3 Contactgegevens Kort nieuws Colofon

Proef Huisartsenpost in Ikazia

Colonoscopie bij alarmsymptomen

Vanaf 1 september start Ikazia in samenwerking met de Huisartsenpost Rotterdam-Zuid een proef met een huisartsenpost in het Ikazia Ziekenhuis. Elke vrijdagavond en zaterdag zal een huisarts in het Ikazia Ziekenhuis aanwezig zijn.

In september 2010 start het spreekuur voor diagnostische colonoscopieën voor patiënten met alarm­symptomen. Indien u op korte termijn een ­patiënt met alarmsymptomen wilt verwijzen kunt u deze aanmelden via de ­polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, ­telefoonnummer 010 29 75 250.


Woord vooraf

De pijnpolikliniek in Ikazia In juni 2010 ontving de pijnpolikliniek van Ikazia een level B-registratie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Dat betekent dat de pijnpolikliniek vrijwel alle ingrepen op het gebied van pijnbestrijding gecertificeerd kan uitvoeren. De maatschap Anesthesiologie in Ikazia bestaat uit acht anesthesiologen waarvan er vier erkend zijn als pijnbestrijder. Anesthesioloog Frank Verhoeven

Ikazia is volop in beweging. Onlangs werd de eerste paal ‘geslagen’ voor onze nieuwe hoofdentree en nieuwe afdeling Spoedeisende Hulp. Een groot bouwtraject dat naar verwachting medio volgend jaar gereed zal zijn. De groei van het aantal patiënten maakt deze uitbreiding noodzakelijk. Daarnaast zijn er bouwvergunningen aangevraagd voor een nieuwe polikliniek KNO-heelkunde en voor uitbreiding van de polikliniek Oogheelkunde. Ook staat de bouw van ons MDL-centrum op het programma. Ondanks al deze activiteiten, blijven de SEH (7 dagen, 24 uur) en poliklinieken gewoon open. Interne verbouwingen zijn nodig als gevolg van nieuwe inzichten of herinrichting van processen. Zo renoveren we op dit moment de mammografiekamer zodat we patiënten met een mogelijk mammacarcinoom nog sneller kunnen helpen. Overigens zien onze specialisten deze patiënten nu al ruim binnen de gestelde normen. In dit nummer aandacht voor de mammacare, een speerpunt van Ikazia en de maatschap Heelkunde, en voor de level B-registratie die de maatschap Anesthesiologie verkreeg in het kader van de pijnbehandeling. Rob Kievit, arts / algemeen directeur

Nieuw polikliniekgebouw in gebruik genomen Het nieuwe polikliniekgebouw is 14 juni 2010 opgeleverd. In dit gebouw krijgen de poliklinieken Kindergeneeskunde en Inwendige geneeskunde hun plaats.

vertelt over de mogelijkheden en ambities van de pijnbestrijding in Ikazia.

Heeft een patiënt op de pijn­polikliniek onvoldoende baat bij de gekozen ­therapie dan wordt de patiënt ­besproken in het multidisciplinair pijnteam. Het pijnteam van Ikazia bestaat uit de anesthesioloog-pijnbestrijders, een psycholoog, een revalidatiearts en fysio-/manueel therapeuten. ­Verhoeven: ‘Het team overlegt maandelijks over ­patiënten met chronische pijn. Omdat we vanuit een multi­disciplinair perspectief kijken, kunnen we met een pragmatische aanpak vaak winst behalen bij de patiënt. Ook als het gaat om patiënten met pijnklachten zonder aanwijsbare oorzaken.’

Zorg voor chirurgische oncologiepatiënten goed geregeld In 2005 richtte Ikazia de mammapolikliniek op. De manier van werken beviel zo goed dat het ziekenhuis twee jaar geleden startte met een polikliniek voor ­patiënten met darmkanker. Binnenkort wil Ikazia deze werkwijze invoeren voor alle chirurgische oncologiepatiënten. Spil in de zorg voor deze mensen zijn de nurse practitioners. Zij zijn niet alleen de vaste contactpersonen voor de patiënt maar spelen ook in de communicatie met de huisartsen een belangrijk rol.

tegen de pijn. Verhoeven: ‘De epiduSpecialistische pijnbestrijding is landeroscopie is ­bijvoorbeeld een relatief lijk een groeiend fenomeen. Dat is ook nieuwe t­ echniek, waarbij we met een in Ikazia goed te merken. ‘Ondanks de kleine scoop in de epiduraalruimte toenemende vraag streven we er naar ­littekenweefsel en vastzittende zenuwom doorverwezen patiënten binnen wortels kunnen opsporen. Dit kan twee weken te zien’, vertelt Verhoeven. zinvol zijn bij terugkerende pijn na een Het contact met de huisartsen vindt rugoperatie. Tijdens de ingreep ­kunnen de specialist uitermate belangrijk. ‘Ons we littekenweefsel devies aan de huisarts luidt: schroom ‘Vaak kun je met invasieve losmaken van de zenuwwortels en niet om een patiënt verwijderen. met langdurige pijnbehandelingen écht iets Ook beschikken klachten (langer dan we over diverse drie maanden) bij bereiken en daardoor het prik­technieken, ons te presenteren. Wij merken dat een medicijngebruik behoorlijk waarmee we de ­tussenwervelschijven, pijnpolikliniek nogal zenuwwortels en eens als een laatste verminderen’ wervelgewrichten redmiddel wordt ­kunnen ­behandelen. Op die manier beschouwd. Maar zover hoeft het wat kunnen we bijvoorbeeld kleine zenuwons betreft niet te komen. Wij willen takjes doorbranden of lokaal medicatie toegankelijk zijn. Huisartsen kunnen achterlaten. Deze technieken kunnen altijd contact opnemen voor telefonisch een uitkomst bieden bij pijnklachten in overleg.' de nek en rug of bijvoorbeeld bij pijn als gevolg van gordelroos. Vaak kun Naast of aanvullend op een je met deze invasieve behandelingen ­medicamenteuze behandeling écht iets bereiken voor de patiënt en kunnen de specialisten van de pijndaardoor het medicijngebruik behoorlijk polikliniek een aantal invasieve verminderen.’ technieken toepassen in de strijd

Zorgdomein

Afspraken maken via internet

Zorgdomein is nu ruim vier maanden in gebruik. Inmiddels maken 92 huisartsen gebruik van de verwijsapplicatie. Dat is ongeveer 45 procent van het aantal huisartsen dat naar Ikazia verwijst. Via zorgdomein komen ongeveer 60 verwijzingen per week binnen. Een mooi resultaat. Hebt u nog vragen over zorgdomein neemt u dan contact op met Daan van der Leer, projectcoördinator Zorgdomein, telefoonnummer 010 29 75 294

Afspraken maken via internet? Binnenkort kan het. Naar verwachting zal het per 1 september 2010 mogelijk zijn via de website afspraken te maken voor de poliklinieken Oogheelkunde, Dermatologie en Kaakchirurgie. Wanneer dit naar wens verloopt, zal het eind 2010 mogelijk zijn om voor alle poliklinieken afspraken via internet te maken.

2.

De pijnpolikliniek van Ikazia heeft ­behoorlijk wat ambities voor de komende jaren. ‘Zo gaan we volgend jaar beginnen met vertebroplastie bij wervelinzakkingen als gevolg van botontkalking’, vertelt Verhoeven. ‘Een techniek waarbij je wervellichamen kunt stabiliseren door botcement in te spuiten.’ Binnenkort start Ikazia een nieuwe pijnpolikliniek in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. De anesthesiologen houden daar een keer per week spreekuur.

Typerend voor de werkwijze op de mammapolikliniek is toegankelijkheid, goede en persoonlijke begeleiding, een vaste contactpersoon en een snelle terugkoppeling naar de huisarts. Wouter Vles, chirurg: ‘De huisarts kan een patiënt met een verdacht knobbeltje direct naar de mammapolikliniek doorverwijzen. Komt de patiënt hier – en dat kan vrijwel altijd binnen vier dagen – dan volgt een gesprek met een gespecialiseerde nurse practitioner

3.

(NP) en een radiologisch/echografisch onderzoek. Bij verdachte afwijkingen wordt meteen een punctie gedaan. Een vervolgafspraak is twee dagen later gepland bij de chirurg, als alle uitslagen bekend zijn.’ ‘Gaat het om een kwaadaardige afwijking dan overheersen de emoties meestal tijdens dit gesprek’, vervolgt NP Esther Schmidt. ‘Je ziet dat pas na de eerste schok de vragen komen. Vandaar


Cijfers uit Jaarverslag mammapolikliniek 2009 Sinds de start van de mammapolikliniek in 2005 is het aantal nieuwe patiënten toegenomen van 631 per jaar tot 999 per jaar. Ongeveer een kwart daarvan komt binnen via het Bevolkingsonderzoek (BOC) en driekwart via de huisarts. Bij verwijzingen via BOC blijkt 22% een maligne afwijking te hebben, bij het aantal patiënten dat via de huisarts komt is dat 16%. Vles: ‘Het is opmerkelijk dat die percentages vrij dicht bij elkaar liggen terwijl de huisarts zich alleen kan baseren op het klinische beeld. De huisartsen doen het dus goed.’

vrijwel altijd binnen via de internist/ MDL-arts. Bij een verdacht plekje tijdens een scopie wordt er meteen een biopt genomen en treedt ook direct een vervolgtraject in werking bij de coloncare-polikliniek. Een week later zijn alle uitslagen bekend en komt de patiënt bij de arts om deze door te spreken. De patiënt maakt dan ook kennis met de NP die alle onderzoeken en uitslagen in de gaten houdt. Heel belangrijk vindt Schmidt het bieden van continuïteit: ‘Als NP fungeren we als casemanagers in de zorg voor deze patiënten en samen met de chirurgen kunnen we de continuïteit van zorg waarborgen.’ Na poliklinieken voor borstkanker en darmkanker wil Ikazia deze werkwijze uitrollen voor alle chirurgische oncologiepatiënten.

De chirurgen en nurse practitioners vinden het uitermate belangrijk om een dat we deze mensen na een dag of twee goed contact te hebben met de huisartterug laten komen bij een van ons om sen. Vles: ‘We staan open voor overleg alles nog eens rustig door te nemen. en horen graag waar De NP blijft de vaste contactpersoon ‘De nurse practitioner blijft we het beter kunnen doen. Dankzij gedurende het hele het elektronisch behandeltraject. de vaste contactpersoon patiëntendossier Wij zijn goed op kunnen we nu snel de hoogte van het gedurende het hele en eenvoudig terugbehandelplan, de rapporteren aan de onderzoeken en de behandeltraject’ huisarts. In geval van uitslagen en hebben maligniteit proberen we telefonisch tijd en rust om uitgebreid in te gaan op contact op te nemen met de huisarts. ’ allerlei vragen van de patiënt.’ De goede ervaringen met de mammapolikliniek, bij zowel patiënten, huisartsen als het ziekenhuis zelf, hebben er toe geleid dat Ikazia in 2008 een coloncarepolikliniek heeft opgezet volgens hetzelfde model ‘Darmkanker is een minstens zo ingrijpende aandoening’, vindt Vles. ‘Dus moet je deze patiënten dezelfde zorg en service bieden.’ Patiënten met darmkanker komen

De nurse practitioners Esther Schmidt en Hanneke Kreiter zijn te bereiken van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 16.30 uur via 010 29 75 714 of 58 33.

Data huisartsen symposia

Ombudsspecialist

Vanuit de Huisartsencommissie worden op de volgende data ­geaccrediteerde symposia georganiseerd: • Woensdag, 29 september 2010 • Woensdag, 24 november 2010 U bent (weer) van harte welkom!

Bent u van mening dat u niet goed behandeld bent als huisarts en wilt u uw ongenoegen bespreken? Neemt u dan contact op met onze ombudsspecialist, Rob Ouwendijk, telefoonnummer 010 29 75 725

Contact Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam Telefoon: 010 29 75 000 Fax: 010 29 75 400 Internet: www.ikazia.nl E-mail: post@ikazia.nl Postadres: Postbus 5009 3008 AA Rotterdam

Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande Middeldijkerplein 36 2993 DL Barendrecht-Carnisselande Telefoon: 0180 64 22 22 E-mail: buitenpoli@ikazia.nl

Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal Kerkstraat 20 3286 AK Klaaswaal Telefoon: 0186 57 11 11 E-mail: klaaswaal@ikazia.nl

Spoed Eisende Hulp (SEH) Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam Telefoon: 010 29 75 300

Colofon

4.

Ikazia Nieuws voor de huisartsen verschijnt vier keer per jaar en wordt per post verstuurd naar alle huisartsen in de regio. Tekst: De Nieuwe Lijn Vormgeving: De Zaak Launspach

Zomer 2010  

Zomer 2010

Advertisement