Page 1

Extern Informatiemagazine van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Verschijnt vier keer per jaar

Zomer 2012


Zorggroep Rijnmond, is met 11 locaties verspreid over Rotterdam e.o. dé protestants christelijke zorgaanbieder in de regio. Zorgdragen voor Elkaar is ons motto. In Rotterdam-Zuid gaat het om de volgende locaties: Siloam en Westerstein, centra voor (kleinschalige) verpleeghuiszorg, wonen en welzijn • revalidatie, behandeling en zorg na ziekenhuisverblijf; • chronische somatische zorg en behandeling -verpleeghuis; • palliatieve zorg unit; • psychogeriatrische zorg en behandeling - wonen in een kleinschalige woonomgeving. Gerenoveerd in 2010. Slingedael, Centrum voor Korsakov en Psycho Geriatrie • biedt zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov of mensen die lijden aan dementie; • in de benadering van PG-clienten staan geborgenheid en eigenwaarde voorop; • Korsakovcliënten hebben behoefte aan structuur, die wij nu o.a. bieden in onze werkplaats voor bewoners (0.a. kaarsenmakerij). Daarnaast vindt een grondige verbouwing plaats (gereed eind 2011) om kleinschalig wonen te kunnen realiseren. Kleinschalig wonen draagt bij aan de nodige structuur. Bewoners worden betrokken bij allerlei (huishoudelijke) taken. Dit activeert bewoners, geeft ritme aan de dag en bevordert hun gevoel van eigenwaarde.

Oranjehof, Centrum voor kleinschalige verpleeghuiszorg, wonen, zorg en welzijn • een kleinschalige woonomgeving voor mensen die lijden aan dementie; • Oranjehof maakt deel uit van Lombarde, een wooncomplex met een wijkwelzijnsfunctie. De Koningshof, zorgcentrum • biedt onder meer persoonlijke verzorging en begeleiding; • kortdurend verblijf is mogelijk; • het restaurant van De Koningshof is wijd en zijd bekend. Waelestein, woonzorgcentrum • combinatie van een wooncentrum (met huishoudelijke en persoonlijke zorg en verpleging) en een zorgcentrum, voor cliënten die intensievere zorg nodig hebben; • faciliteiten voor kort verblijf en dagzorg voor cliënten uit de omgeving. Voor alle bovengenoemde zorgvormen is een indicatie van het CIZ nodig. Maatschappelijk werk van het ziekenhuis kan u hier informatie over geven. Voor meer informatie: www.zorggroeprijnmond.nl Of telefoon: (010) 25 10 100 In Rotterdam Noord hebben wij de volgende locaties: Atrium woonzorgcentrum, De Burcht - centrum voor kleinschalige verpleeghuiszorg, wonen en welzijn, Pniël - verpleeghuis, De Regenboog - palliatief centrum en Tiendhove - centrum voor kleinschalige verpleeghuiszorg, wonen en welzijn.


Zomer 2012

Het liefst parkeert iedereen als het kan bij de voordeur. Sterker nog, af en toe heb ik het idee

Redactie: J. Aman J.T.C. Bijl S. van der Ent D. van der Leer P.J. Moret-Visser R. van Noort C.D. Schutrups-Duyvendak Ds. J.A.P. Vlasblom

dat binnen staan nog meer de voorkeur heeft. Daarom was het voor velen wennen dat de entree van onze parkeergarage een eindje lopen betekende alvorens bij onze nieuwe hoofdingang te zijn. Een afstand die voor een bepaalde groep patiënten toch wel als groot wordt ervaren. Vanzelfsprekend kunnen bezoekers en patiënten

Redactionele bijdrage:

die slecht ter been zijn en worden gebracht,

E. van de Lagemaat P.J. Moret-Visser N. Veringmeier

zich af laten zetten voor de voordeur van onze nieuwe hoofdentree, waarna de automobilist de auto weg moeten zetten in de beschikbare

Fotografie: J.T.C. Bijl W. Boon P.J. Moret-Visser K. van Noord M. van Straaten N. Veringmeier

Redactie adres en/ of adreswijzigingen: Ikazia Ziekenhuis Directiesecretariaat Montessoriweg 1 3083 AN ROTTERDAM Telefoon: 010 297 50 00 Internet: www.ikazia.nl E-mail: post@ikazia.nl

Uitgeverij: Business Communications Uitgevers BV Postbus 416, 8600 AK Sneek Telefoon: 0515 429 429 Fax: 0515 429 422 administratie@bcuitgevers.nl

parkeervakken of onze parkeergarage. Luisterend naar de opmerkingen is door de organisatie gezocht naar een goede en adequate oplossing om de gevoelde afstand van het lopen te verkleinen. Dit leidde tot het testen van een aantal elektrische karretjes om patiënten en bezoekers uit onze parkeergarage heen en weer naar onze hoofdingang te vervoeren. Belangrijke aandachtspunten die bij het testen naar voren kwamen waren, zeker in de koude winterse dagen, de temperatuur en de gevolgen van de forse hoosbuien die ons landje af en toe kent. Uiteindelijk kwam er een definitieve keuze en een aantal specifieke wensen. Deze zijn de afgelopen periode vertaald bij de definitieve opdracht voor het maken van ons elektrisch vervoermiddel.

Directie: G. van Leeuwen en F. Visser

Bladmanager/ Advertentieverkoop: Barbara Verschoor, Telefoon: 06 455 766 70 Digna Schoonen, Telefoon: 0515 429 424

Vormgeving: Hannique de Jong Telefoon: 0515 429 420

U leest het goed, elektrisch, omdat wij vinden dat ook daar aandacht aan moet worden besteed. En vervolgens is met behulp van de Stichting tot Steun deze ‘Mee-Ga-Mobiel’ aangeschaft en vervoert hij ondertussen sinds eind mei onze bezoekers en patiënten. Een welkome aanvulling op de service die wij als Ikazia aan onze patiënten en bezoekers willen bieden.

Druk: Telenga Media, Franeker

Foto cover:

Mr. R.P.D. Kievit, arts

Zadeldekje Ikazia

algemeen directeur

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

1

Woord vooraf

COLOFON


Gedicht

De vogels zingen nog voordat de zon opgaat, dat is geloven Jaap Zijlstra

2

Ikazia Nieuws - Zomer 2012


Inhoud

deze uitgave: Huisarts in Carnisselande pagina

4 Patiënt in Carnisselande pagina

6

Ingrid Heuts: “De moeder mag altijd bij de baby slapen” pagina

13

Dr. J.W. de Leeuw op de fiets pagina

15

en verder: Woord vooraf ................................................................................................................... Gedicht ............................................................................................................................. Buitenpolikliniek Carnisselande ........................................................................................ Foto-expositie .................................................................................................................. Mevrouw A. Moelchand ................................................................................................... De eerste baby op de polikliniek ....................................................................................... Dr. J.W. de Leeuw op de fiets ............................................................................................ Dagboek op de Intensive Care .......................................................................................... Pastorale .......................................................................................................................... Fotoreportage colonoscopie ............................................................................................. Roparun ........................................................................................................................... Ikazia en Laurens .............................................................................................................. In opleiding ...................................................................................................................... Stichting tot Steun ........................................................................................................... Kinderpuzzel .................................................................................................................... Kruiswoordpuzzel ............................................................................................................ Recept .............................................................................................................................. Klachten ........................................................................................................................... Contact ............................................................................................................................ Informatieavond aanstaande ouders ................................................................................ Informatieavond borstvoeding ......................................................................................... Specialisten ......................................................................................................................

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

1 2 8 11 12 14 15 16 17 18 21 23 24 27 29 31 33 34 35 35 35 36

3


Huisarts Carnisselande

4

Ikazia Nieuws - Zomer 2012


Korte lijnen met de specialisten Steven Janssen is als huisarts van Huisartsenpraktijk Carnisselande een naaste buur van de Ikazia Buitenpolikliniek Carnisselande. De Barendrechtse huisarts is tevreden over de samenwerking met de buren. “Door de korte afstand is overleg met een specialist gemakkelijk. Wij weten over en weer wat we aan elkaar hebben.”

Steven Janssen is al tien jaar huisarts in Carnisselande.

Kroese dan weten zij dat er echt iets aan de hand is.

Aanvankelijk op een tijdelijke locatie in een woon-

Andersom kunnen zij bepaalde patiënten weer naar

huis. “Dat was in afwachting van de oplevering van

ons terugverwijzen omdat zij weten dat de patiënten

Gezondheidscentrum Carnisselande aan het

hier in vertrouwde handen zijn. En als ik inschat dat

Middeldijkerplein. Ik koos voor Carnisselande

er echt sprake is van spoed dan is het vanwege die

vanwege de nieuwe wijk. Op die manier kun je

korte lijnen ook mogelijk snel door te verwijzen.”

geleidelijk een nieuwe praktijk opbouwen.” Janssen

De drempel naar de buitenpolikliniek is voor de huis-

wijst als ander voordeel van de gezamenlijke praktijk

artsen dusdanig laag dat zij ook wel eens persoonlijk

op de samenwerking met de andere huisartsen.

bij de specialist langsgaan voor een advies. “Wij kijken direct mee naar de foto’s en uitslagen van

‘Zonder afspraak foto’s maken’ “Als jonge huisarts met een gezin is het handig dat huisartsen patiënten van elkaar kunnen overnemen bij vakanties, onverwachte gebeurtenissen of calamiteiten. De praktijk bestaat uit meerdere maatschappen. Vanaf de start werk ik met dokter Van Aggelen-Visser en na het vertrek van dokter Lobo is dokter Zarba gekomen. Het mooie van de samenwerking is ook dat wij allemaal onze specialisatie hebben en dat je op elkaar kunt terugvallen als je met vragen zit.”

Vertrouwde handen Dat de Buitenpolikliniek Carnisselande zo naast de deur is bij het Barendrechtse gezondheidscentrum, ziet Steven Janssen als een bijzondere mogelijkheid om van elkaars sterke punten gebruik te maken. “Door de korte afstand en de nascholingsbijeenkomsten die de specialisten geven aan huisartsen, zijn er goede persoonlijke contacten ontstaan. Als ik een patiënt met diabetes doorstuur naar dokter Baggen of een longpatiënt naar dokter

onze patiënten.”

Naast de deur Ook voor zijn patiënten ziet huisarts Janssen de voordelen van een buitenpolikliniek naast de deur. “In het gezondheidscentrum hebben wij onder andere een apotheek, fysiotherapeuten en verloskundigen. De buitenpolikliniek maakt dat rijtje compleet. Als ik een verwijsbrief voor een patiënt schrijf, kunnen zij meteen doorlopen om een afspraak te maken. Daarbij zijn de wachtlijsten in Carnisselande kort. Ook kunnen patiënten zonder afspraak in de buitenpolikliniek terecht voor een röntgenfoto bij vermoeden van een breuk of kneuzing, een longfoto, bloedprikken of een ECG (hartfilmpje). Het zou veel meer tijd kosten als zij daarvoor naar Rotterdam zouden moeten reizen.” Tot slot wijst Steven Janssen nog op de goede bereikbaarheid. “De tram stopt voor de deur en patiënten kunnen gratis parkeren.”

NV

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

5

Huisarts Carnisselande

Buitenpolikliniek Carnisselande: huisarts Steven Janssen


PatiĂŤnt Carnisselande

6

Ikazia Nieuws - Zomer 2012


Patiënt Carnisselande

Buitenpolikliniek Carnisselande: patiënt mevrouw H. de Mink-Koopman

‘Het is altijd beter als je zelf uit de voeten kunt’ De 91-jarige mevrouw H. de Mink-Koopman uit Barendrecht moet er niet aan denken dat Buitenpolikliniek Carnisselande er niet was. “Nu kan ik nog zelf op de fiets naar de specialist. Als ik in Rotterdam naar het ziekenhuis zou moeten, heb ik hulp van anderen nodig. Dat is niet zo’n probleem. Er zijn hier in de flat genoeg buren die mij willen helpen maar het is altijd beter als je zelf uit de voeten kunt.”

Mevrouw De Mink is opvallend fit voor haar 91 jaar.

Mevrouw De Mink kent de eerste reactie wel als zij

“Ik kom uit een actieve familie en doe zelf nog aan

met haar heerlijke eigen gebakken koekjes aankomt.

yoga en gymnastiek. Zwemmen lukt helaas niet meer.

“Je hoort dan altijd dat het niet goed is voor de lijn.

Dat is ook de reden dat ik in de buitenpolikliniek

Maar dat lach ik weg. Een koekje zal het verschil niet

kom. Ik bezoek daar uroloog Kats.” Ook lopen gaat

maken.”

haar steeds minder goed af. Voor dat probleem is mevrouw De Mink al enkele malen in Carnisselande bij neuroloog Mulder geweest. “Ik heb vaatvernauwing in mijn bovenbenen en dat is zeer pijnlijk. De specialist heeft gezegd dat ik niet meer

‘Meestal gaat alles prachtig op tijd’

de leeftijd heb om de vierdaagse nog te lopen. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in maar de laatste tijd gaat het een stuk minder goed. Ik moet daarom maar weer eens een afspraak maken. Dan moet hij mij maar aanmelden voor zo’n scootmobiel.”

Zelfgebakken koekjes Voor mevrouw De Mink-Koopman is het geen enkel probleem binnen te stappen bij de buitenpolikliniek in De Elf Ranken om een afspraak te maken. “Ik ga regelmatig op bezoek bij bekenden in het zorgcentrum en loop dan sowieso wel eens binnen bij de polikliniek. Ik ken de medewerkers goed en neem vaak koekjes voor hen mee.” De Barendrechtse vindt dat niet zo bijzonder. “Ik bak graag en neem eigenlijk altijd koekjes mee als ik bij mensen op bezoek ga. Je kunt bloemen of andere cadeautjes kopen maar koekjes lust iedereen. In de Buitenpolikliniek zag ik dat er wel eens koffie aan de mensen in de wachtruimte wordt aangeboden en ik heb gedacht dan hebben ze nog wat om uit te delen.”

Prachtig op tijd Inmiddels is mevrouw De Mink-Koopman een graag geziene gast in Buitenpolikliniek Carnisselande. En niet alleen vanwege haar koekjes. “De mensen die daar werken zijn erg aardig en het is altijd leuk daar even langs te gaan.” Ook als de 91 jarige patiënt er moet zijn voor een bezoek aan de specialist, voelt zij zich op haar gemak. “Het is allemaal niet zo grootschalig als in een ziekenhuis en je treft er steeds de vertrouwde gezichten. De stoelen zitten lekker, er is altijd wat te lezen en meestal gaat alles prachtig op tijd.”

NV

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

7


Buitenpolikliniek Carnisselande

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

8


Patiënten roemen gemoedelijke sfeer “Buitenpolikliniek Carnisselande heeft niet zo’n ziekenhuissfeer. Mensen lopen gemakkelijk binnen en veel patiënten ken ik bij naam”, vertelt verpleegkundige Simone Pörtzgen over de polikliniek van Ikazia die in zorgcentrum De Elf Ranken gevestigd is. “Wij hebben niet alleen patiënten uit de directe omgeving van Barendrecht. Vanwege de goede bereikbaarheid en de vrij korte wachttijden, komen hier ook veel mensen uit de Hoeksche Waard, Pernis en Hoogvliet.

Verpleegkundige Simone werkt al 21 jaar in Ikazia en

specialismen. Drie jaar geleden kwam bijvoorbeeld de

is vanaf de start, acht jaar geleden, bij de buitenpoli-

röntgenafdeling erbij. Inmiddels groeien wij bijna uit

kliniek betrokken. “Daarvoor werkte ik als verpleeg-

ons jasje.”

kundige op de Medium Care-afdeling. Dat was een hectische tijd waarin ik veel avonddiensten draaide. Toen de Medium Care vanwege de opening van de grotere, nieuwe Intensive Care verdween, solliciteerde ik naar de vacature voor verpleegkundige op de buitenpolikliniek. Veel mensen

‘De drempel is laag en de wachttijden kort’ dachten dat ik dat hectische van de Medium Care zou gaan missen. Maar dat is nooit gebeurd. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Wij hebben vanaf de start alles zelf moeten opbouwen en doen met een klein team alle werkzaamheden. Dat maakt het werk erg afwisselend. Naast het werk achter de balie en de

‘Verademing’ De werkvreugde van Simone wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de gemoedelijke sfeer die hangt in de buitenpolikliniek van Ikazia. “De drempel om binnen te lopen is laag en wij kunnen de mensen meestal snel helpen. Maar het kan soms ook heel druk zijn. Wij zetten er dan klapstoelen bij. Als het echt te druk wordt proberen we soms met het ronddelen van een kopje koffie het wachten wat te veraangenamen.” Het blijkt juist die informele sfeer te zijn die wordt geroemd door de patiënten. Simone hoort dan vaak zeggen: “Oh wat een verademing die sfeer hier.” Ook als het heel druk is, probeert zij rekening te houden met de privacy van de patiënt. “Maar dat lukt niet altijd vanwege open karakter van de wachtruimte en omdat iedereen dicht op elkaar zit.”

telefoon, assisteer ik de chirurgen en de uroloog met kleine ingrepen, ik neem bloed af en maak hartfilmpjes. Dat maakt het werk elke dag anders.” Simone vertelt dat het in het kleine team onderling goed klikt. “Ik deel mijn functie met verpleegkundige Mieke Wieringa en doktersassistente Dianne Boone werkt fulltime. Wij hebben in acht jaar iets moois

Gastvrij Dat de patiënten zich in Buitenpolikliniek Carnisselande zo op hun gemak voelen is ook te danken aan gastvrije houding van de medewerkers. “Ik ken vele patiënten bij naam en ook de specialisten maken hier gemakkelijk een praatje.”

opgebouwd. Van een rustige polikliniek die nog moest groeien tot een grote polikliniek met veel

NV

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

9

Buitenpolikliniek Carnisselande

Buitenpolikliniek Carnisselande: verpleegkundige Simone Pörtzgen


AK W

V

SY ST

EE MP LA F

ON DS SC

HEID

INGS WAN DEN E N BETIM MERING

ER K

KW AL IT

EIT

&

PER FEC TIE

Simonse Afbouw B.V.

NvS Schilder & Behangwerken B.V.

Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811440 Fax 078 - 6811449 info@simonseafbouw.nl

Noordeinde 32-34 3341 LW H.I. Ambacht Tel. 078 - 6811444 Fax 078 - 6811449 info@nvs-schilders.nl


Ikazia Nieuws - Zomer 2012

11


Moeder en Kind Centrum

“Het was fijn om ons eigen plekje te hebben” Mevrouw A. Moelchand Patiënt

Mevrouw A. Moelchand heeft in maart een tweeling gekregen, Ranisha en Anisha. De twee waren te vroeg geboren en hebben daarom drie weken in Ikazia gelegen. In een van de couveusesuites. “De baby’s zijn geboren in het Sophia Kinderziekenhuis, maar op de tweede dag zijn we naar Ikazia ‘verhuisd’. Daar lagen de baby’s in het nieuwe luxe gedeelte in een couveusesuite, hun eigen kamertje. Ik moest zelf op de kraamafdeling blijven, omdat ik niet verzorgd kon worden in de couveusesuite. Overdag ging ik wel altijd naar de baby’s toe. Dan bleef ik de hele dag bij hen en kwam er ook regelmatig bezoek. Het was fijn om ons eigen plekje te hebben waar niemand meeluistert.” In het Moeder en Kind Centrum krijgt de moeder alle kans om zelf voor de baby te zorgen. Mevrouw A. Moelchand vertelt: “De meisjes waren zó klein toen ze net geboren waren, ik vond het eng om ze zelf te verzorgen. De verpleegkundigen waren heel soepel en deden de verzorging. Ze waren vaak bij de baby’s, dat voelde voor mij erg goed. Toen de baby’s wat gegroeid waren, in de laatste periode, ging ik steeds meer mee helpen bijvoorbeeld met het badje.” “Over de couveuse zat vaak een hoes, dan liggen de baby’s in het donker. Dat is helemaal niet vervelend maar juist prettig, in mijn buik was het ook ongeveer zo. De kleintjes waren merkbaar rustig als de hoes over de couveuse zat. Om het baarmoedergevoel na te bootsen was er ook een speciaal kussen een soort ‘grote slipper’. De baby ligt dan op een kleedje met de beentjes in een hoes, dat vinden ze fijn. Ik ben echt tevreden over de zorg voor mijn kleintjes.”

12

Ikazia Nieuws - Zomer 2012


Moeder en Kind Centrum

“De moeder mag altijd bij de baby slapen” Ingrid Heuts Kinderarts

Ingrid Heuts is kinderarts in het Moeder en Kind Centrum van Ikazia. Zij heeft speciale interesse in de neonatologie: de behandeling van pasgeboren baby’s. In Ikazia zijn speciale couveusesuites ingericht. Daar verblijven baby’s en moeders die na de bevalling zorg nodig hebben. Gezinsgerichte zorg staat centraal in het Moeder en Kind Centrum. Bij gezinsgerichte zorg wordt het hele gezin betrokken bij de opname van de baby en de moeder. “Moeder en kind moeten zoveel mogelijk samen zijn. Dat vermindert de stress voor moeder en baby, daarnaast zorg je op die manier voor een goede hechting, de band tussen moeder en kind.” De moeder mag altijd bij de baby slapen, ook als zij zelf niet in ons ziekenhuis is opgenomen. Wanneer de moeder wel opgenomen is, wordt zij verzorgd in de couveusesuite, tenzij haar eigen zorgbehoefte dit niet toelaat. Niet alleen de moeder maar ook andere familieleden zijn belangrijk. Zij krijgen de vrijheid om zelf voor de baby te zorgen, de verpleegkundigen helpen hen daarbij, zij coachen de families. Zij geven bijvoorbeeld uitleg over de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van de baby. “Voor de ontwikkeling van pasgeboren baby’s is rust belangrijk. Veel licht, beweging en harde geluiden zijn niet goed. We gebruiken speciale hoezen voor over de couveuses, met die hoezen wordt de couveuse een donker rustig plekje. De verzorging en de medische onderzoeken bundelen we, zodat de baby zo min mogelijk gestoord wordt. Als de baby slaapt, ligt hij of zij vaak in een speciale doek of kussen. Die vormt als het ware een nestje, inbakeren noemen we dat. Het nestje geeft de baby een geborgen gevoel, een beetje vergelijkbaar met de baarmoeder.” Moeder en kind kunnen zo lang als nodig is in de suite blijven. Bij thuiskomst kunnen zij gewoon kraamzorg krijgen. De vergoedingen zijn afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar.

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

13


De eerste baby op de polikliniek Terug naar 1964

Jeannette van Boven werkt als endoscopieassistente in het Maag- Darm-Levercentrum. Daar zet zij zich met hart en ziel in voor de begeleiding van patiënten. Jeannette doet haar werk in Ikazia met veel plezier en heeft daarnaast een bijzondere band met ons ziekenhuis.

In 1964 werd Jeannette geboren. Toen ze twee maanden oud was kreeg ze op het consultatiebureau haar eerste prik, een DKTP inenting. Nog voor het einde van de dag kreeg ze koorts, haar moeder ging met haar naar de huisarts. “Ik bleek allergisch voor kippeneiwit en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De huisarts verwees ons toen naar Ikazia.” Ikazia was op dat moment nog in aanbouw en de officiële opening was nog niet eens geweest. Toch was de Kinderpolikliniek al open en draaide de kinderarts dienst. Zo kwam Jeannette op de Kinderpolikliniek terecht en daar werd zij als allereerste baby behandeld. Achttien jaar later kwam ze terug in Ikazia als doktersassistente. “Het ziekenhuis begin jaren tachtig was voor mijn doen best streng. Pantykousen, haardracht en onderjurken werden dagelijks gecontroleerd door het hoofd van de poliklinieken.” Jeannette maakte een overstap naar het Clara Ziekenhuis waar ze een hele tijd met veel plezier haar werk en diverse opleidingen deed. Drie jaar geleden kwam Jeannette terug in Ikazia, terug in het ‘warme nest’, ze zocht een ziekenhuis waar de zorg voor de patiënt nog centraal staat. “Ik heb geen moment spijt gehad van de stap terug naar Ikazia, hier is de patiënt geen nummer, maar heb je nog tijd voor elkaar. Tijdens het endoscopie onderzoek begeleid ik de patiënt, ik praat ze er echt door heen. De aandacht die ik de patiënt hier kan geven was de reden om vroeger de zorg in te gaan en is nu de reden dat k zo geniet van mijn werk.” Deze spaarpot kreeg Jeannette bij haar eerste kennismaking met Ikazia.

14

Ikazia Nieuws - Zomer 2012


Van 26 augustus t/m 2 september 2012 wordt de Tour for Life gefietst. Dit is een tocht van ruim 1300 km. De tocht start in Italië, daarvandaan fietsen de deelnemers in 8 etappes, via Frankrijk, België en Luxemburg naar Valkenburg. Iedere dag leggen zij een afstand tussen de 100 en 230 km af. Met de tour zamelen zij geld in voor Artsen Zonder Grenzen.

Dokter J.W. de Leeuw is gynaecoloog in het Ikazia

Fietsende Gynaecologen Nederland. “De combinatie

Ziekenhuis. Samen met zijn team gaat hij de

van een goed doel, een persoonlijke uitdaging en het

uitdaging aan om de Tour for Life te fietsen.

team maken de Tour for Life ongelofelijk leuk. Overnachten tijdens de tocht doen we in tenten.

Hij vertelt: “Artsen zonder Grenzen is een onverdacht

De organisatie regelt de campings en het eten, dat

goed doel. In geval van crisis gaan zij als eerste het

wordt allemaal gesponsord. Het geld dat de teams

gebied in en komen er als laatste weer uit. Daarnaast

inbrengen gaat direct naar Artsen Zonder Grenzen,

is de tour een persoonlijke uitdaging, die ik fiets met

die overigens zelf ook met een team meedoen.”

een leuke club.” De teamleden van dokter De Leeuw zijn gynaecologen uit ziekenhuizen door heel Nederland.

Het is de opdracht voor ieder team om € 15.000,-

Zij zijn allemaal lid van de VFGN, Vereniging

in te zamelen. Wilt u dokter De Leeuw en zijn team “Gynaecologen for Life” steunen? Ga dan naar www.tourforlife.nl. Heeft u vragen (bijv. over sponsoring) of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar in@ikazia.nl.

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

15

Tour fot Life

Dr. J.W. de Leeuw op de fiets


Dagboek op de Intensive Care INfo

Een hulpmiddel bij de verwerking van een opname op de Intensive Care Uit onderzoek is gebleken dat patiënten na een verblijf op de afdeling Intensive Care problemen kunnen hebben met het verwerken van deze periode. Patiënten en familieleden van de Intensive Care kunnen vanaf nu een dagboek bijhouden. De periode van opname is vaak verwarrend en

kan zijn voor de betrokkenen. Op dit moment wordt

indrukwekkend. Door medicatie en ziektebeeld

er gekeken, in landelijke navolging, naar de mogelijk-

treden er regelmatig hiaten op in het geheugen van

heden van een Intensive Care Nazorg polikliniek.

de patiënt. Soms worden patiënten in slaap gehouden omdat dit van belang is voor hun genezingsproces. De familie kan naast de (veranderingen in de) gezondheidstoestand van hun naaste ook dagelijkse gebeurtenissen zoals het nieuws van de dag, het weer, verjaardagen en dergelijke in het dagboek beschrijven. De patiënt krijgt zo een beeld van de periode dat hij op de Intensive Care lag. Deze verslaglegging van gebeurtenissen heeft een positief effect op de verwerking van de opname en alles wat er gebeurd is. Op 24 april 2012 is het patiëntendagboek in gebruik genomen. Het dagboek is ontwikkeld door de werkgroep Familie-Naasten-Plan en door de firma Pfizer belangeloos ter beschikking gesteld.

van links naar rechts: Dr. F.J. Schoonderbeek, intensivist

Uit studie is gebleken dat bespreking van het dag-

Caroline Goedegebuur, intensive care

boek tijdens een polikliniek bezoek heel belangrijk

verpleegkundige en Helen van Dijk, firma Pfizer

Het Stiltecentrum

In het ziekenhuis kan veel op u afkomen: onderzoeken, uitslagen en behandelingen. In het Stiltecentrum kunt u de tijd even stopzetten. Even nadenken, stil zijn, even alleen zijn met uzelf en/of met God. Het Stiltecentrum is duidelijk afgescheiden van de hectiek van het ziekenhuis. U vindt er bijbels, religieuze boeken, gedichtenbundels en een gebedsboek. Hierin kunt u gebedspunten opschrijven die de dominee meeneemt in de voorbede tijdens de kerkdiensten op zondag. Het Stiltecentrum is voor iedereen dag en nacht geopend.

16

Ikazia Nieuws - Zomer 2012


Drie jaar geleden kocht ik een mooie nieuwe fiets. Eigenlijk was hij niet heel erg mooi én hij was ook niet nieuw, maar ik was er wel heel blij mee. Na hem al heel vaak op Marktplaats te hebben bekeken, heb ik een bod gedaan. Natuurlijk was mijn bod te laag en het tegenbod van de verkoper veel te hoog, maar uiteindelijk werden we het eens. Hij was nieuw en mooi genoeg om er naast een flink bedrag een rit naar Zwolle voor over te hebben. Als je twee meter vijf bent heb je ook niet heel veel keuze als het om een fiets gaat. De nieuwe fiets was dan wel niet helemaal nieuw en ook niet meer heel mooi, hij was wel hoog genoeg. Het zadel moest zelfs nog een flink stuk naar beneden. Het was een echte “Snel”, handgemaakt door de gelijknamige fietsenmaker in Utrecht. De Zwolse rijwielhandel liet me nog eens beseffen dat ik de rit naar Zwolle niet voor niets had gemaakt. Het was dan wel een occasion, maar zo’n fiets zag je niet vaak. “Kijkt u maar eens naar de onderdelen, allemaal topkwaliteit, hij is dan wel niet meer nieuw, maar u kunt er nog jaren mee vooruit”. Het eerste jaar was m’n Snel inderdaad een genot. Met plezier fietste ik bijna elke dag naar Ikazia. Weer en (tegen)wind deden me weinig. Totdat er langzaam steeds iets meer speling op de trapper kwam te zitten en later ook doortrapte. Uiteindelijk zat er niets anders op dan naar de fietsenmaker, die tegenwoordig rijwielhersteller heet, te gaan. De lol was er wel goed af, ongeveer alles wat er los zat aan m’n fiets moest vervangen worden. “Ja mijnheer, zelfs de beste onderdelen vragen onderhoud”. In de week dat mijn Snel bij de rijwielhersteller stond bleken er steeds meer onderdelen los te kunnen. Telkens weer werd ik opgebeld “Ja mijnheer, het valt wel een beetje tegen”. Toen ik hem na een dag of tien op kon halen was de rekening hoger dan de aanschafprijs. “Maar dan kunt u er ook

wel weer jaren mee vooruit, per jaar valt het mee”. Helaas volgden er maanden met sneeuw, ijs, ijzel en pekel, heel veel pekel. Daar kunnen fietsonderdelen, ook die van het topmerk niet tegen. Na de winter bleek heel het zaakje zoveel pekelschade te hebben opgelopen dat er weer een megaoperatie nodig was. “Maar ja... het heeft nu eenmaal onderhoud nodig... en dan kunt u er wel weer jaren mee vooruit”. Totdat bleek dat ook al dat onderhoud de speling op de trapper niet afdoende had kunnen verhelpen. “Tja, dat was niet te voorzien, maar ook het duurste merk kent z’n grenzen”. Kortom ik moest op zoek naar een nieuwe fiets. Eindeloze oriëntatie leerde me (bijna) alles over fietsen en fietsonderdelen. Hoe zelfs de duurste onderdelen niets waard zijn op een minder goed frame en hoe een goed frame zonder de juiste onderdelen ook weggegooid geld is. Op weg naar mijn rijwielleverancier, deze keer in Veenendaal, waar ik met behulp van het Ikazia fietsplan een prachtige gloed nieuwe fiets heb gekocht, denk ik wat na over de identiteit van Ikazia waar we de dag ervoor over vergaderden. Eigenlijk is het met de identiteit van een ziekenhuis hetzelfde als met een fiets. Je bent er nooit klaar mee. De hoge klassering in een enquête betekent niet dat er voorlopig geen onderhoud nodig is. Als je vergeet dat onderhoud te plegen kom je er op een kwade dag achter dat er “niets meer aan te doen is”. Ook bij een ziekenhuis kan het “frame” nog zo goed zijn, de zwakste schakel van de “losse onderdelen” bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het geheel. Gelukkig hebben we tijdens de vergadering over de identiteit besloten tot regulier onderhoud en is daar een meerjarenplan voor opgesteld. Eigenlijk een goed idee voor mijn nieuwe fiets. Ds. J.A.P. Vlasblom

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

17

Pastorale

Van een fiets kunnen we leren


Wat gebeurt er als u naar het Ikazia Colonoscopie In Ikazia gebruiken we een speciale ‘colonoscopiebroek’. De broek heeft een luikje aan de achterkant. Op deze manier kan het onderzoek uitgevoerd worden terwijl u toch nog iets aan heeft.

Voordat het onderzoek begint krijgt u in principe een roesje. Dit is een slaapmiddel zodat u minder last heeft van het onderzoek.

18

Ikazia Nieuws - Zomer 2012


Colonoscopie

voor een colonoscopie Ziekenhuis komt?

De nieuwe scopiekamers zijn uitgerust met speciale verlichting en een muziekinstallatie. De endoscopist kan door deze verlichting de beelden nog beter beoordelen.

Na het onderzoek slaapt u uit in onze uitslaapruimte. Daar krijgt u iets te eten, te drinken en een krantje.

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

19


Mee-Ga-Mobiel, gaat u mee? INfo

Sinds maandag 21 mei 2012 rijdt de Mee-Ga-Mobiel tussen de parkeergarage en de hoofdingang van Ikazia. Wanneer u moeite heeft met de afstand van de parkeerplaatsen naar het ziekenhuis kunt u gratis mee in de Mee-Ga-Mobiel. Zo zorgen wij voor u nog vóór u binnen bent. De heer De Wit komt samen met zijn zus naar het Ikazia Ziekenhuis. Lachend komt hij naar de Mee-Ga-Mobiel lopen. Vrienden hadden hem al geïnformeerd over het nieuwe vervoer. “De mobiel ziet er mooi uit en instappen gaat gemakkelijk. Een fantastische service.” Aldus de heer De Wit. De Mee-Ga-Mobiel is mogelijk gemaakt met financiële middelen van de Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis.

Ikazia loopt Bevrijdingsvuur van Wageningen naar Rotterdam Samen zorgen we ervoor dat het Bevrijdingsvuur in heel Nederland brandt! Onder het motto van dit jaar: “Vrijheid geef je

deel aan dit unieke, nationale evenement.

door!” zijn lopers uit heel Nederland in de nacht

De lopers van het Roparunteam van Ikazia en niet

van 4 op 5 mei 2012 vanuit Wageningen met het

te vergeten de fietsers, chauffeurs en masseurs

Bevrijdingsvuur naar hun woonplaats gelopen. In

hebben de vlam naar Rotterdam gebracht. Op

totaal namen er ongeveer 2000 lopers en begeleiders

het Bevrijdingsfeest aan de Parklaan in Rotterdam werd de vlam overhandigd aan burgemeester Aboutaleb die op zijn beurt het bevrijdingsvuur ontstak. Dit onder grote belangstelling van het enthousiaste publiek. Het Roparunteam kon zich met deze loop vast sportief voorbereiden op de grote tocht: de Roparun. Op zaterdag 26 mei 2012 vertrok het team met vele anderen naar Parijs (en dit jaar ook naar Hamburg) om vandaar in estafetteloop terug te gaan naar Rotterdam.

Roparun Ikazia Team 58 Voor de 8e keer deed Ikazia Roparun-team in 2012 mee met de langste non-stop estafetteloop ter wereld van Parijs naar Rotterdam. Samen hebben we de tocht van 530 km afgelegd in stralend zonnige dagen en door donkere nachten via de heuvels van Frankrijk en België naar Nederland. We liepen mee in deze unieke hardloopwedstrijd, met een even uniek doel: “Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

21


Partusassistentie Thuiskraamzorg

IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG

Avondzorg Cursussen

www.kraamzorgrotterdam.nl 010 – 282 6220 (24 uur per dag) partusassistentie 010 – 282 6230 (tijdens kantooruren) klanteninformatielijn

Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef


Samenwerken aan zorg

Ikazia en Laurens: Samenwerken aan zorg

Ellen van Alphen en Hans Smitshoek

Het Ikazia Ziekenhuis werkt samen met het specialistisch thuiszorg team van Laurens. Die samenwerking biedt ons de kans de patiënt optimale zorg te bieden. Maar hoe werkt zo’n samenwerking nu eigenlijk in de praktijk? Hartfalen verpleegkundige Ellen van Alphen en Hans Smitshoek, teamleider Laurens Specialistisch Team, bespreken samen de casus van de eerste patiënt die via Ikazia zorg ontvangt van het specialistisch team. Ellen vertelt: “Op de afdeling Cardiologie hadden wij

dagelijks en op vrijdag halen we het eruit. De patiënt

een patiënt die al een aantal keer was opgenomen

hoeft voor het infuus geen 48 uur in het ziekenhuis

met hartfalen. De patiënt kreeg medicijnen in tablet-

te liggen, maar kan gewoon thuis blijven. Laatst

vorm, maar na verloop van tijd hielpen deze tabletten

hebben we het infuus een dagje eerder aangebracht

onvoldoende. De enige oplossing die er toen nog

zodat de patiënt een weekendje weg kon. Onze

was, was medicatie via een infuus. Dat zou betekenen

eerste klant is erg tevreden.”

dat de patiënt iedere week 48 uur opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Zo’n wekelijkse opname is

Niet alleen de patiënt maar ook Ikazia en Laurens

erg belastend voor de patiënt. Op dat punt ga je

zijn tevreden en de toekomst biedt kansen. “Elke

nadenken over andere mogelijkheden, bijvoorbeeld

twee weken hebben wij contact, de behandeling van

zorg bij de patiënt thuis.”

de patiënt blijft namelijk onder de verantwoording van de cardioloog in Ikazia,” vertelt Ellen. “Door

Hans startte toen net met zijn specialistisch team, een

deze goede ervaring kijken we nu bij iedere patiënt

team van hoogopgeleide verpleegkundigen met veel

heel bewust naar mogelijkheden voor zorg bij de

ervaring in de zorg. Hij vertelt: “We namen deze

patiënt thuis.” Hans vult aan: “ Vertrouwen is

patiënt aan als onze eerste klant. In overleg met de

belangrijk, het ziekenhuis moet de zorg voor de

cardioloog van Ikazia werd de behandeling van de

patiënt in vertrouwen uit handen kunnen geven aan

patiënt gestart. Iedere woensdag morgen sluiten wij

het specialistisch team. Deze casus was een goede

een infuus aan. Vervolgens controleren we het infuus

eerste stap.”

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

23


In Opleiding 24

Ikazia Nieuws - Zomer 2012


Door ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden bepaalde werkzaamheden in ziekenhuizen niet meer uitsluitend door artsen uitgevoerd, maar ook door specialistisch verpleegkundigen. Zo zijn er tal van functies bijgekomen zoals Nurse Practioner en Physician Assistant (PA). Deze laatste functie is sinds 2000 vooral in Amerika in opmars. Het Ikazia Ziekenhuis zal begin 2014 haar eerste PA in dienst hebben: Barbara van Krevelen

Barbara is momenteel in opleiding voor PA met als

laatste half jaar voornamelijk op mijn mastherthese

specialisatie Maag, Darm- en Leverziekten. “Ik heb

(scriptie). De opleiding is behoorlijk pittig want ik

HBO-V gedaan en ben vanaf 2005 werkzaam geweest

werk ook gewoon in het MDL-centrum waar ik drie

in het Erasmus MC als endoscopie verpleegkundige.

dagdelen colonoscopieën verricht. Binnenkort zal ik

Ik ben daar gevraagd deel te nemen aan een onder-

mijn eigen spreekuur gaan doen. Dan zie ik nieuwe

zoek naar de kwaliteit en verschillen van endoscopie

patiënten die door de huisarts zijn doorverwezen

onderzoeken uitgevoerd door artsen in opleiding in

met bijvoorbeeld darmklachten of een colonoscopie

vergelijking met verpleegkundigen. De arts-assistent

hebben ondergaan.”

en ik kregen dezelfde training op simulatiepatiënten. Daarna mocht ik onder toezicht van de specialist gastro- en colonoscopieën gaan verrichten. Uit het onderzoek bleek dat er geen verschil zit in de vaardigheden van de arts-assistenten en de verpleegkundigen in het onderzoek. Ook bleek dat patiënten

‘De opleiding is behoorlijk pittig’

erg tevreden waren over de endoscopie verpleegkundigen. Ik kon vervolgens in het EMC niet verder met mijn kennis en kunde. Ik solliciteerde bij

“Zodra ik gediplomeerd ben mag ik zelfstandig

Ikazia en ben hier begonnen als verpleegkundig

diagnoses stellen, onderzoeken aanvragen en

endoscopist. Ik wilde graag de opleiding tot PA gaan

verrichten en medicijnen voorschrijven die te maken

doen om meer medische kennis op te doen. Ik heb

hebben met mijn specialisatie. Uiteraard blijft de

een business case geschreven om voor de opleiding

supervisie van specialisten. We hopen dat we volgend

in aanmerking te komen. Dat is gelukt en nu volg ik

jaar een verpleegkundig scopist aan ons team

een studie van twee en een half jaar.”

kunnen toevoegen, want vanaf 2013 begint de

“De studie PA is een medische opleiding en bestaat

landelijke screening op darmkanker. De werkdruk op

uit 10 blokken van 10 weken. In ieder blok wordt

endoscopieafdelingen zal daardoor toenemen.

een ander specialisme behandeld en loop je mini-

Ik hoop als PA een bijdrage te kunnen leveren aan de

coschappen van 17,5 dag. Zo word ik breed

opvang van deze nieuwe toestroom van patiënten.”

opgeleid en specialiseer ik me ondertussen in de MDL.” De PA houdt zich bezig met de behandeling en genezing van patiënten. Als ik alle blokken en de minicoschappen heb doorlopen, richt ik me het

EvdL

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

25

In Opleiding

Barbara: “Als PA mag ik zelfstandig maag- en darmonderzoek doen, diagnoses stellen en behandelen”


Haar doet je goed... • Maat haarwerk • Haar aanvullingen • Kant en klare oplossingen • Door zorgverzekeraars erkend haarwerk specialist. • Aanvraag zorgvergoeding wordt voor u door ons geregeld. • Huisbezoek op afspraak

en dat verdien je! NIEUW : directe en trefzekere oplossing voor haaruitval tengevolge van bijv. chemotherapie. Van natuur haar vervaardigde ready-to-wear haarwerken, direct uit voorraad leverbaar.

Heemraadssingel 144, 3021 DJ Rotterdam tel./fax. 010 47 72 754

www.ernablokhaarprotheses.nl info@ernablokhaarprotheses.nl

PrivaZorg Rotterdam ZHE Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen Zuid-Hollandse Eilanden, Capelle a/d IJssel

PrivaZorg staat voor: Kwalitatieve thuiszorg door zelfstandige zorgverleners Georganiseerd vanuit de cliënt (geen roosters) Levert de zorg waar u recht op heeft In het zorgplan komen noodzaak en wens samen Geleverd door gemotiveerde ZZP’ers AWBZ gefinancierd of via PGB, particulier Thuiszorg tot en met 24-uurs zorg

PrivaZorg Rotterdam ZHE ’s-Gravenweg 45, 2901 LA Capelle a/d IJssel 010-4472227 info@privazorgrotterdam.com www.privazorgrotterdam.com

26


Het doel van de Stichting tot Steun is het ziekenhuis te voorzien van extra middelen die niet uit het normale ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. Door de steun van de vele donateurs kunnen die extra’s worden gerealiseerd. Denkt u hierbij aan de tweede predikantenplaats, ’t Lichtpunt, het patiënten service bureau, activiteiten ter ondersteuning van de identiteit en het magazine Ikazia Nieuws (IN). Bij een donatie van minimaal € 12,50 per jaar ontvangt u ons magazine IN thuis. Het gironummer van de Stichting tot Steun is 368420. De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status. U kunt uw giften dus aftrekken van de belasting en ook hoeft de Stichting geen successie- of schenkingsrechten te betalen.

Machtigingsformulier Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis

!

Wanneer u al lid bent van de Stichting tot Steun van Ikazia betaalt u tot nu toe uw bijdrage via een acceptgirokaart, die u jaarlijks wordt toegezonden. Langs deze weg willen wij u vragen om de Stichting tot Steun te machtigen uw jaarlijkse bijdrage automatisch van uw rekening te incasseren, daar in de nabije toekomst de acceptgirokaart waarschijnlijk komt te vervallen. De machtiging vervangt dus de acceptgirokaart. Bent u nog geen donateur maar wilt u wel donateur worden? Ook dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Ook kunt u de Stichting tot Steun met dit formulier machtigen tot het innen van een eenmalige schenking.

Ondergetekende verleent hierbij een algemene machtiging, tot wederopzegging, aan: Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam Postbus 5009, 3008 AA ROTTERDAM / Bankrekening 368420 om jaarlijks automatisch van mijn bankrekening af te schrijven wegens donatie n € 12,50

n meer, namelijk €

per jaar

n Ik doe een éénmalige gift en machtig het Ikazia Ziekenhuis om éénmalig af te schrijven van mijn bankrekening.

n €

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken. Naam en voorletters

M/V

Adres Postcode en plaats Telefoon

Rekeningnummer

Datum

Handtekening

Al lid? Dan s.v.p. uw lidnummer van de Stichting tot Steun vermelden. Indien u uw donatie middels internet overmaakt, wilt u dan vermelden: uw lidmaatschapnummer, uw naam en uw adresgegevens. U kunt deze machtiging opsturen naar de Stichting tot Steun van het Ikazia ziekenhuis, Antwoordnummer 80513, 3080 WB Rotterdam (een postzegel is niet nodig).

Ik ben meteen lid geworden De heer Aad Duinkerke is een positieve man die al jaren in het Ikazia Ziekenhuis komt. Zijn eerste opname kan hij zich nog goed herinneren, dat was is het voorjaar van 1966. “Ik kwam bij de internist, dokter Baas. Mijn bloeddruk bleek veel te hoog en daarom moest ik voor een aantal dagen opgenomen worden. Die opname was een heel goede ervaring met Ikazia, ik ben meteen lid geworden van de Stichting tot Steun. En dat ben ik nog steeds. Laatst zag ik achter de balie bij de Interne Geneeskunde een dame. Toen het ziekenhuis pas net geopend was werkte zij als jong meisje ook al in dit ziekenhuis, ik herkende haar nog en zei: “U hoort inmiddels ook bij de inventaris.” Daar hebben we samen om gelachen.

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

27

Stichting tot Steun

Stichting tot Steun van het Ikazia Ziekenhuis


ordzoeker. o w e d in t ie .s. at n woorden sta september a e 5 z 1 e r d o o n v a v l .n n EĂŠ zia g aan: in@ika in s s lo p o e j il Ma

prijs! e i o o m n e e en win

K K Y T I S K J E E O K C O R S P Z G C F D F D E R D E F A O A M D R I A E A B A R H A B K V F N I G E L R I E B G O W W L E I I T C N M A N R E G E O P N O I R E A O I S H I B C Y S O A E E N P E F L S C C S S G N O L R R D I F H S O U C S S J W A N O U E P L I U P N E K N E I A E G R N K R K E I R O N U I L W C C A U Z A I I T S A S K R E A R H O I M T B K L S A A C E D L N E T L D E E N K O T R K O C D K D V R O E K Q I E P O T R P T E O E F U G J L O N N Z C S U I O O P N I I E T A K M E R H E O E P X G N S M N L L L I T A S V T E C B O P E T E V U U S E S U N E T I Zoek de volgende woorde n:

r in het e k e o z d r nnen De woo is gewo r e m m uit lentenu de Jong a r a S door . ijerland Oud-Be

te Van har eerd! t gefelici

huisarts, verwijsbrief, ca rnisselande, polikliniek, kneusing, longfoto, bloed prikken, ecg, uroloog, koekjes, wachtruimte, af spraak, kleinschalig, bereikbaarheid, wachtruim te, privacy, couveusesuite , bevalling, inbakeren, baar moeder, nestje, fietstoch t, tour, gynaecologen, roparu n, verpleegster, scopiekamer, colonoscopie , krant, koffie, diagnose, darmonderzoek, bloeddruk

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

29

Kinderpagina

! e e m l e z z Pu


KLAASWAAL Voorstraat 14a, 0186-571447 NIEUW-BEIJERLAND Kerkstraat 33, 0186-692053 WESTMAAS van Koetsveldlaan 24, 0186-573150 ( Ook voor kinderfysiotherapie )

Praktijk voor:

• Fysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Manuele lymfedrainage • Manuele therapie • McKenzie therapie • Orofaciale therapie Wij zijn voorkeur verwijsadres voor het traumanetwerk in de Hoekse Waard * en doen mee aan het Combined Quality Care traject. * Mijnsheerenland, Westmaas, Klaaswaal, Nieuw-Beijerland en Numansdorp.

Algemeen telefoonnummer:

088-3232323 www.fysiocura.nl info@fysiocura.nl Behandeling op afspraak. Wij zijn direct toegankelijk, u heeft geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Wij bieden tevens fysiotherapie aan huis en op uw werkplek in de Hoekse Waard, de Drechtsteden, Rotterdam en omstreken.

info@fysio4free.nl www.fysio4free.nl


Kruiswoordpuzzel KRUISWOORDPUZZEL

Kruiswoordpuzzel

Š Sanders puzzelboeken, Vaassen

HORIZONTAAL 1 sissend geluid, 3 limousine, 7 hooghartig, 11 gespitste mond, 15 Amerikaanse federale politie, 17 prestatieverhogend middel, 18 golfterm, 19 soort computer, 20 maand, 22 garant, 23 fiasco, 25 familielid, 26 world wide web (afk.), 28 redelijk wezen, 30 versuikerde tablet, 32 bedekken, 34 rustteken, 35 brede sjaal, 37 Engelse titel, 39 pl. in Noord-Brabant, 40 knop op een toetsenbord, 41 afdeling (afk.), 43 fotoboek, 46 omroepvereniging, 48 verboden, 50 Internationaal Monetair Fonds (afk.), 51 soort visnet, 54 schrede, 55 meskant, 56 lijst, 57 waterstand, 58 lus, 60 biersoort, 62 soort stof, 65 pl. in Drenthe, 66 drab van koffie, 70 nieuw (voorvoegsel), 72 rang, 74 grap, 75 trip, 77 land in Afrika, 80 aansteekkoord, 81 venten, 83 soezen, 85 schaakstuk, 86 hectogram, 87 vrucht, 88 oliehoudend gewas, 90 deel v.e. trap, 92 soort appel, 93 lastdier met bulten, 94 wilde haver, 95 aardrijk, 96 advertentie (afk.), 97 sportief, 98 gewricht, 99 bladader, 100 kraan.

VERTICAAL 2 versleten, 3 tennisterm, 4 draagbare muziek- en mediaspeler, 5 welriekende gomhars, 6 geschonden, 8 wedren, 9 uitroep van medelijden, 10 spinachtig diertje, 11 dubbel rijwiel, 12 dicht op elkaar, 13 voedsel, 14 fijn, 16 balsport, 20 beeldbericht per telefoon, 21 dochter van Cadmus, 23 verharde huid, 24 vereniging, 26 voorschrift, 27 knoest, 29 kampeergerei, 31 soort boor, 33 opvoedkundig, 34 lekkers, 36 afbeelding (afk.), 38 bloedverwanten, 40 vreselijk, 42 afgemeten hoeveelheid, 44 onzes inziens (afk.), 45 laagfrequent (afk.), 46 wenden, 47 gekkekoeienziekte, 48 stapel, 49 bouwland, 51 telwoord, 52 ontkenning, 53 Spaanse uitroep, 59 redactie (afk.), 60 gereed, 61 water in Friesland, 63 elasticiteit, 64 onder invloed van drugs, 66 bagagedrager op vliegveld, 67 glazen verpakking, 68 muziekinstrument, 69 bekvechten, 71 Zuid-Europese plant, 72 Stichting Leerplanontwikkeling, 73 meisjesnaam, 74 hertshoorns, 76 aanbouw, 78 voetbalclub, 79 graadmeter v.d. effectenbeurs, 81 riv. in Portugal, 82 edelgas, 83 vleesgerecht, 84 afwaarts, 87 graanafval, 89 korte kous, 91 gekkengetal. 1

2

3

4

5

6

7

17 20

21

28

29

10

30

41

31

42

32 38

43

44

49

54

24

37

48

64 72

66

93 97

98

52

53

57 62 69

63 70

76

83

71 77

84

89 94

27

46

75 82

26

40

68

88

16

34

61

67

87

15

51

60

81

96

33

45

74

86

14

56

65

80

13

25

50

59

73

12

39

55 58

11 19

23

36

47

9

18 22

35

8

90

78

79

85 91

92

95 99

100

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de hokjes in de balk. Deze letters vormen de oplossing. 96

28

16

39

80

36

70

92

65

De oplossing van de prijsvraag van het lentenummer 2011 is: beter voor elkaar De winnaar is: V. Bedet, wonende te Hoogvliet De oplossing voor dit nummer kunt u tot 1 september a.s. inleveren of opsturen aan: Ikazia Ziekenhuis - t.a.v. het PatiĂŤnten Service Bureau - Postbus 5009 - 3008 AA ROTTERDAM U kunt uw oplossing ook mailen aan: in@ikazia.nl

der oten on We verl ers d n e z e in de goed akketten. ls p 10 Ritua

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

31


de salade. Was de krop sla, dep de blaadjes droog

Ingrediënten:

(of doe dat in een sla centrifuge) en verdeel over een

• 2 Galia meloenen

grote schaal. Kiep de salade op de slablaadjes. Eet

• 6 ijsblokjes

met warm brood en drink er een gekoelde Rosada

• 4 eetlepels goede geurige olijfolie

rosé bij. Doe eventueel wat uitgebakken spekjes of

• handvol basilicumblaadjes

stukjes chorizo door de salade.

• 1 ons Parmaham

Bereiden: Snij de meloen in tweeën en schep de zaadjes eruit. Snij het vruchtvlees in stukjes. Pureer het in de keukenmachine met de helft van de basilicum, de ijsblokjes en een snuf zout tot een gladde soep. Voeg op het laatst de olie toe. Verdeel de soep over zes kommen. Strooi de fijngesneden vleeswaar over de soep. Scheur de overgebleven blaadjes basilicum en strooi eveneens over de soep.

Flensjes met ijs en bramen (6 personen) Ingrediënten: • 400 gram bramen

• 50 gram witte basterd suiker • 12 flensjes • wat muntblaadjes • 2 dl rode port • ijs

Bereiden: Houd wat bramen apart voor garnering.

Salade (6 personen)

Bramen, port en suiker in steelpannetje doen en

Ingrediënten: • 2 bossen radijs • 150 gram zwarte Griekse olijven met pit • 2 bakjes cherry- of kerstomaatjes • 200 gram kaas in blokjes, bijvoorbeeld Feta en/of Gorgonzola of Roquefort • 2 rode uien in ringen gesneden • 1 paprika, kleur naar eigen keus, in reepjes • bakje champignons • 4 eetlepels goede, geurige olijfolie • rode wijnazijn • knoflook • platte peterselie • warm (stok) brood • mosterd • zout / peper • 1 krop sla

zachtjes verwarmen. Bramen met vork beetje

Voorbereiding: Was de radijsjes en snij ze in tweeën. Veeg de champignons schoon, halveer ze en doe met de radijsjes, de olijven, tomaatjes, kaas, ui en paprika en fijngesneden platte peterselie in een grote kom. Maak een dressing van de olijfolie, scheutje rode wijnazijn, uitgeperst teentje knoflook, wat peper en zout en een flinke theelepel mosterd. Meng dit door

prakken. Mocht de saus wat te dun zijn, dan binden met wat agar agar of maizena. Ondertussen 12 flensjes bakken en per twee op een groot bord leggen. Leg op elk flensje een bolletje vanille- en/of chocoladeijs. Saus erover schenken en flensje eromheen vouwen. Garneer met bramen en een muntblaadje. Lekker met een glas licht gekoelde Rivesaltes (dessertwijn)! Uw recept in Ikazia Nieuws Wij zouden het leuk vinden om uw recept in het volgende nummer te plaatsen. Dus heeft u een recept wat extra lekker, heel bijzonder of gewoon voor alle dag is? Stuur het naar Patiënten Service Bureau, Postbus 5009, 3008 AA Rotterdam of e-mail naar in@ikazia.nl

kelijk! a m s t e E sie commis

ctie de reda

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

33

Recept

Meloensoep met basilicum (6 personen)


Klachten

Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan willen we dat graag weten.

Klachten? Praat erover! Goede zorg voor de hele mens. Dat staat bij Ikazia voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Laat dat ons dan weten. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen leren van ervaringen van patiĂŤnten. Daarom vragen we u niet met uw klacht te blijven rondlopen, maar deze met ons te bespreken. Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt en er is een situatie waarover u eens wilt praten, neemt u dan contact met ons op.

Zo kunt u bij ons terecht: 1. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten met de betrokkene. Zo kan de klacht of het probleem misschien direct worden verholpen. 2. Wilt u hierin worden bijgestaan, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij kan u adviseren en ondersteunen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. Klachtenfunctionaris: Telefoon:

010 297 55 08

Postadres:

Ikazia Ziekenhuis t.a.v. mw. C.D. Schutrups-Duyvendak Klachtenfunctionaris Antwoordnummer 80161 3080 VB Rotterdam

E-mail:

klachtenfunctionaris@ikazia.nl

Bezoek ook eens onze website

www.ikazia.nl 34

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

3. U kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Deze commissie hoort de betrokkenen en kan naar aanleiding van uw klacht officieel aanbevelingen doen aan de directie om de zorgen dienstverlening te verbeteren.

Klachtencommissie: Uw klacht kunt u indienen bij de Klachtencommissie: Schriftelijk: Ikazia Ziekenhuis t.a.v. Klachtencommissie Antwoordnummer 80161 3080 VB Rotterdam E-mail: KlachtenComm@ikazia.nl


INfo

Contact Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1, 3083 AN ROTTERDAM Telefoon: 010 29 75 000 Fax:

010 29 75 400

Internet:

www.ikazia.nl

E-mail:

post@ikazia.nl

Postadres: Postbus 5009, 3008 AA ROTTERDAM

Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande Middeldijkerplein 36, 2993 DL BARENDRECHT Telefoon: 0180 64 22 22 E-mail:

buitenpoli@ikazia.nl

Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal Kerkstraat 20, 3286 AK KLAASWAAL Telefoon: 0186 57 11 11 E-mail:

klaaswaal@ikazia.nl

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

35


Specialisten

Specialisten Anesthesiologie C.R. Bello mw. K.T. Dahmen L. Klompe M.J.B. Los mw. dr. M.C.O. van den Nieuwenhuyzen (opleider) mw. M.W. Oltmans-van Dommelen C.J. van Oort dr. H.C. Rettig F.A. Verhoeven Apotheek mw. L. Kuiper W.J. Liefers Cardiologie dr. E.A. Dubois M.P. Freericks J.P. Kerker dr. G.J. Nollen mw. S.K. Zoet-Nugteren Chirurgie dr. R.U. Boelhouwer dr. P.T. den Hoed (opleider) dr. C.J. van Steensel dr. B.R. Toorenvliet dr. W.J. Vles dr. W.F. Weidema mw. A.M.E. van Well Dermatologie dr. H.J.H. Engelkens E.R. Lonnee Gynaecologie mw. S.M.A. Groenen mw. V. Haitsma mw. A.D. van Heesewijk mw. A.C. van Hof dr. J.W. de Leeuw (opleider) G.C.H. Metz mw. B. Morrel T.M. Potijk (waarnemer) Intensive Care geneeskunde M.P.C. Middelkoop mw. M. Muller mw. dr. F.J. Schoonderbeek mw. dr. A.F.C. Schut dr. E.J. Wils mw. H.F.E.M. Willems

Interne geneeskunde dr. M.G.A. Baggen mw. dr. F. Croon-de Boer dr. A. Dees dr. F.E. de Jongh mw. E.N.M. Overkleeft

36

Ikazia Nieuws - Zomer 2012

mw. dr. I.C. van Riemsdijkvan Overbeeke mw. dr. A.A.M. Zandbergen (opleider)

Kaakchirurgie dr. G.J. van Beek C.A. Bertheux (waarnemer) dr. dr. L.O.H. Dessau J.G. van der Hee mw. dr. J.M. Kwakman F.R. Praal L.J. Rijksen dr. dr. D. Rink Kindergeneeskunde C. Aleman mw. S.H. Dijkstra mw. K.A. Goud D.J.M. van Heemstra mw. B.C.C. Heinerman mw. I. Heuts-van der Kragt mw. C.M. Messemaker mw. H.S. Paizano-Thijssen mw. A.M. Robinson mw. K.A. Schuitevoerder mw. M.B. van Veenendaal Klinische chemie dr. M.A. Fouraux dr. W. van Gelder Klinische psychologie mw. dr. J.E.W.M. van Dongen-Melman G. Plaisier (opleider) KNO-heelkunde J.W. Arendse mw. A.A.C. Aukema J.J. van Twisk Longziekten P.R.M. Hekking mw. R. Heller-Baan F.A.H. Jacobs mw. C.W.H.M. Kroese-BovĂŠe J.C.E. Meek F.M.J. Toben (waarnemer)

Oogheelkunde mw. J.A. de Beijer-Dominicus mw. E. van Campen-Molenaar mw. A.F.G. Jansen mw. H.C.J. Keulen-de Vos (waarnemer) mw. dr. J.A.F.M. van Neerven Orthopedie M.M. Campo dr. C.H. Geerdink W. Kuis B.B.A.M. Niers Pathologie Prof. dr. M.A. den Bakker Prof. dr. dr. R.W.M. Giard dr. H.F.G.M. van den Ingh dr. M. Kliffen Plastische Chirurgie R. Tjong Psychiatrie mw. S.K. Kalidien mw. P. KĂślling Radiologie L.C.W. de Jonge J.G.J. Jonkman J.W.A.M. Mensing mw. dr. A. Preda P.A.M. Rosekrans J.W. van der Sluijs dr. ir. M.J. Stoutjesdijk Reumatologie mw. F. Bonte-Mineur dr. M.R. Kok Revalidatiegeneeskunde M.A. Los Sportgeneeskunde dr. B.A.G. Bulder mw. S.G. van der Putten Urologie E. Kats dr. J.E. Nienhuis

Maag-, darm- en leverartsen dr. P.C.J. ter Borg dr. R.J.Th. Ouwendijk mw. H.G. Vermeulen mw. C. Verveer Medische Microbiologie dr. M. van Rijn Neurologie L.J.M.M. Mulder D.M.H. Zuidgeest

Dr. dr. L.O.H. Dessau, kaakchirurg


Zomer 2012  

Ikazia Nieuws met hierin: Huisarts in Carnisselande, Patiënt in Carnisselande

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you