Page 1

Nieuws voor de huisartsen Jaargang 5 • Nummer 2 • Zomer 2014

“Huisarts als onderdeel van ons multidisciplinair team.” Michel Brugts, internist

Samen werken aan de beste diabeteszorg Diabetes expertise centrum Ikazia ontvangt kangoeroe keurmerk


Voorwoord

Insulinepomptherapie

Geachte huisarts, In de afgelopen maanden hebben we in de media de discussie kunnen volgen over de vrije artsenkeuze van de patiënt. Als uitkomst van een politieke uitruil in het Haagse ligt er nu een coalitie akkoord tussen partijen. Daarbij krijgt de patiënt geen vergoeding meer als hij een specialist bezoekt in een ziekenhuis waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft. De huisarts en de fysiotherapeut zijn van deze nieuwe regel uitgesloten; daar blijft wel de keuzevrijheid bestaan. De consequenties kunnen verstrekkend zijn. Uw patiënt die al jaren in ons ziekenhuis bij een bepaalde specialist bekend is, mag vervolgens niet terecht bij een aangrenzend specialisme omdat dat product mogelijk niet gecontracteerd is. Of als u uw patiënt wilt doorsturen, moet u eerst uitzoeken bij wie uw patiënt verzekerd is. En nagaan of voor die mogelijke aandoening het betreffende ziekenhuis gecontracteerd is. Eigenlijk een onbegaanbaar pad. Uitgangspunt bij deze exercitie: kostenreductie. Dat de zorg veel geld kost is zondermeer waar. Het is echter op zijn minst opmerkelijk te moeten constateren dat voor onze gezondheid de kostprijs, bij de te maken keuzes, leidend wordt. De kwaliteit van de te leveren zorg moet juist centraal staan. We zullen moeten afwachten waar dit alles toe leidt. Wat de uitkomst ook wordt; wij blijven in Ikazia onze patiënt die kwalitatieve zorg verlenen waar hij of zij recht op heeft. Tevens blijven wij investeren in een plezierige en constructieve samenwerking met u als huisarts. Dat uw betrokkenheid bij ons ziekenhuis van waarde is blijkt wel uit het verslag van onze relatiebeheerder Daan van der Leer verderop in dit nummer. Uw betrokkenheid wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet, Rob Kievit, algemeen directeur

Het reguleren van diabetes kan bij sommige patiënten lastig zijn. In een aantal gevallen kan insulinepomptherapie uitkomst bieden. De insulinepomp, eventueel in combinatie met de continumeter, maakt het mogelijk op ieder moment van de dag de bloedglucosespiegel te meten en zo nodig direct insuline toe te dienen. Indien men ook gebruik maakt van de continumeter, geeft deze een signaal bij te snel stijgende of dalende waarden. Niet iedere patiënt komt in aanmerking voor insulinepomptherapie. Indicatiecriteria zijn: HbA1c > 64 mmol/mol, goed HbA1c maar vaak perioden van hypo- of hyperlycemie, zwangerschapswens, dawn fenomeneen of pijnlijke neuropathie. Ook wordt vaak eerst gebruik gemaakt van een diagnostische sensor om het verloop van de bloedglucose goed in kaart te brengen. Van belang is dat de patiënt kennis heeft van koolhydraten en gebruik maakt van de koolhydraatratio. Patiënten dienen de cursus zelfregulatie te volgen. Wanneer overgegaan wordt op insulinepomptherapie volgt een speciaal traject van vier groepsconsulten.

Scholingsagenda 2014 Huisartsen • Woensdag 24 september 2014, Belangrijkste knieklachten en l.o. • Woensdag 26 november POH • Woensdag 1 oktober 2014, COPD • Dinsdag 4 november 2014, COPD • Dinsdag 18 november 2014, Cardiovasculair risicomanagement


Samen werken aan de beste diabeteszorg In de zorg voor mensen met diabetes weten diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners elkaar steeds beter te vinden.

Yvonne Kramer, praktijkondersteuner en Michelle van den Oudenhoven, diabetesverpleegkundige

Michelle van den Oudenhoven van Ikazia en praktijkondersteuner Yvonne Kramer van Gezondheidscentrum Randweg ’t Slag vertellen over hun samenwerking. De beroepsgroepen ontmoeten elkaar op themabijeenkomsten en symposia maar ook bij elkaar op de werkvloer of bij acties in de wijk. Onlangs stonden ze nog met een stand naast elkaar op de Gezondheidsmarkt in ´t Slag. Onder het motto ´Aan de Slag: bewegen´gaven praktijkondersteuners voorlichting over bewegen en gezonde voeding. Mensen konden ook hun bloeddruk laten meten en meedoen aan een diabetes risicotest. Dit allemaal in samenwerking met diabetesverpleegkundige Ciska de Jong, collega van Michelle van den Oudenhoven

“Vanuit de eerste en tweede lijn willen we mensen nog beter begeleiden bij het nemen van de regie over hun gezondheid” Meer complexe patiënten in de eerste lijn Patiënten worden zoveel mogelijk in de eerste lijn behandeld. De overheid en zorgverzekeraars sturen daarop aan. Yvonne Kramer: “Wij zien daardoor meer complexe patiënten, ook veel kwetsbare ouderen. Het is fijn dat we de diabetesverpleegkundigen goed kennen en hen snel kunnen bereiken als we willen overleggen. Het ziekenhuis beschikt over alle kennis en kunde.” De diabetesverpleegkundigen bellen de praktijkondersteuners ook regelmatig. Michelle van den Oudenhoven: “Sommige

patiënten die bij ons komen zijn al langere tijd behandeld in de eerste lijn. We willen dan nog wel eens iets navragen over de behandeling. De praktijkondersteuners krijgen steeds meer kennis en ervaring met deze patiëntengroep. Waardevol is ook dat zij bij de mensen thuis komen. Zij kennen de leefwereld, weten wat daar speelt. Bovendien leren wij van hen over de mogelijkheden van preventie en vroege opsporing van diabetes in de wijken.”

Zelfmanagement Zeer belangrijk is het stimuleren van de ‘eigen kracht’ van patiënten. Zelfmanagement is een uitdaging, zeker in Rotterdam-Zuid waar armoede en werkloosheid relatief veel voorkomen. Ook de taalbarrière speelt een rol bij de verschillende culturen. “Vanuit de eerste en tweede lijn willen we mensen nog beter begeleiden bij het nemen van de regie over hun gezondheid en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Daarover gaan we verder met elkaar in gesprek in de themabijeenkomst ‘Zelfmanagement’ van september. De diabetesverpleegkundigen van het Maasstad Ziekenhuis zijn daar ook bij. Als zelfmanagement in heel Rotterdam beter voor elkaar komt dan is dat grote winst.” Samenwerking zien we ook terug in de Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord, waarin het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en gezondheidscentrum Randweg samenwerken. In deze aanpak gaan landelijke en regionale partijen in de wijk samen de strijd aan tegen overgewicht, obesitas en diabetes.


Diabetes expertise centrum Makkelijk, laagdrempelig en toegankelijk contact tussen huisarts en specialist Michel Brugts is internist in het Ikazia Ziekenhuis. Na zijn opleiding in het Erasmus MC maakt hij de overstap naar Ikazia. “Een middelgroot ziekenhuis met ambitie, dat niet inboet op kwaliteit”, omschrijft hij. Ambitie is Michel niet vreemd, hij beoogt regionale diabeteszorg voor Rotterdam en omstreken met landelijk aanzien. De tendens van de laatste jaren, gestimuleerd vanuit de zorgverzekeraars, is de basis diabeteszorg zoveel mogelijk in de eerstelijn houden. Daarbij fungeert de tweedelijn als belangrijke ruggensteun voor de huisarts. Michel: “De reuring in het veld, vraagt een houding waarbij we over de muren van het ziekenhuis heen kijken en met regionale partners de samenwerking aan gaan. De huisarts mag van ons verwachten dat wij een gespecialiseerd team zijn, dat zich vastbijt in onderzoek, literatuur en de laatste ontwikkelingen op de voet volgt. Diabeteszorg wordt multidisciplinair aangepakt, waarbij de huisarts onderdeel uitmaakt van het totale team.” Samen rondom de patiënt Geïntegreerde zorg staat of valt met elkaar op het juiste moment weten te vinden. “Het is tijd voor een consult bij de specialist als er maximale inspanning geleverd wordt maar de prestatie-indicatoren niet behaald worden. Wanneer u tegen problemen ten aanzien van nieuwe stappen in het behandelplan aanloopt of als er vragen zijn over medicatie die nog niet standaard is, kan expertise u een stap verder helpen.” Problematiek is niet altijd behandelingsgerelateerd, soms ligt het op het relationele vlak. “Twijfel over de behandeling bij de patiënt moet serieus genomen worden. Een bezoek aan de specialist, bevestiging van de zorg en behandeling kan gewenst zijn. Met elkaar kijken of de patiënt volgens de laatste inzichten behandeld wordt. Daarbij staan eersteen tweedelijn samen rondom de patiënt”, benadrukt Michel. “Het tijdelijk uit handen geven van de patiënt

Michel Brugts, internist

is een kwestie van vertrouwen, maar levert uiteindelijk nieuwe kennis en inzichten.”

Toekomst Intensivering van de samenwerking heeft de toekomst. Makkelijk, laagdrempelig en toegankelijk contact tussen huisarts en specialist in een diabetes expertise centrum. “Wij geven als vakgroep alvast de voorzet en werken aan die professionalisering. Met een nieuw meerjarenbeleidplan houden we zorgpaden tegen het licht en hebben hierin aandacht voor de samenwerking met de huisarts.” Wilt u een bezoek brengen aan ons ziekenhuis of kennismaken met de specialisten bij u op de praktijk? Neem dan contact op met Daan van der Leer.


Relatiebeheer Beste huisarts, Ikazia organiseert met regelmaat scholingsavonden voor u als huisarts. Met deze avonden beogen we drie doelen: kennis delen, kennis overdragen en kennismaken. De laatste avond was op 21 mei, met als onderwerp: ‘Aorta aneurysma en dissectie: diagnostiek en behandeling’. Ruim 35 huisartsen waren aanwezig op dit multidisciplinair symposium. Uit de ingevulde enquêtes na het symposium blijkt dat u de avond zeer heeft gewaardeerd. Daar zijn we content mee. Tevens zijn er tips en aanbevelingen gedeeld die we ter harte hebben genomen. Deze zult u terugzien op de volgende avond op woensdag 24 september. De symposia worden voorbereid door huisartsen en medisch specialisten in de scholingscommissie. Deze bestaat uit een viertal huisartsen en een specialist ouderengeneeskunde. In samenwerking met een aantal specialisten en onder leiding van voorzitter Hestia Vermeulen, MDL-arts komen de avonden tot stand. De commissie bespreekt gezamenlijk de onderwerpen die aan de orde moeten komen. De huisartsen hebben hierin een leidende rol. Het is een symposium vóór en dóór huisartsen. Gefaciliteerd door de specialisten in Ikazia. De avondvoorzitter bij deze bijeenkomsten is altijd een huisarts. Vast onderdeel van de avond zijn de opening en sluiting met een kennistoets. Als u wensen heeft ten aanzien van te behandelen onderwerpen, dan hoor ik dat graag.

aan deze activiteiten. Beiden wens ik een goede tijd en een fijne samenwerking.

Op het laatst gehouden symposium hebben we afscheid genomen van Ron den Besten, huisarts uit Charlois. Vele jaren is hij actief lid geweest van de commissie. Op een groot aantal scholingsavonden is hij avondvoorzitter geweest. Hij werd in de bloemen gezet door de voorzitter. Ook namen we afscheid van Annelies Koster, huisarts in Oud Beijerland. Zij vertrekt naar een ander deel van het land. Beiden wil ik vanaf deze plaats hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid. Inmiddels zijn er twee nieuwe leden in de commissie aangetreden: Hans van Noort, huisarts uit Oud-Beijerland en Lia Chan, huisarts in Poortugaal en kaderarts CVRM van IZER. Het is plezierig om te merken dat er betrokkenheid en enthousiasme is vanuit de huisartsen om mee te werken

Hartelijke groet,

In het kader van het relatiebeheer heb ik recent, samen met enkele specialisten, een werkbezoek gebracht aan een nabij gelegen gezondheidscentrum. Daar hebben de huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten inhoudelijk met elkaar van gedachten gewisseld en werkafspraken gemaakt. Nuttig en constructief. Stelt u een bezoek ook op prijs? Laat u mij dit weten, dan ga ik in overleg met de betrokken specialisten.

Daan van der Leer, relatiebeheerder huisartsen

Uitdaging Naast de artikelen die we schrijven in overleg met onze specialisten vinden we het van belang om uw mening te horen. Ik daag u uit om een column of reactie te schrijven over uw samenwerking met het Ikazia Ziekenhuis.

Nieuwe specialisten in Ikazia Mw. dr. I.A.M. Irene van der Avoort, gynaecoloog

Mw. A.R. Sandra Hoogendoorn Giebel, gynaecoloog Werkt voornamelijk in het Spijkenisse Medisch Centrum.

Mw. S. Susanne Stads, intensivist

Mw. J.J. Jorien Alink, kinderarts


CCKL Certificaat voor kwaliteit laboratorium Het Laboratorium in het Ikazia Ziekenhuis levert kwalitatief hoogstaande diagnostiek. Deze kwaliteit wordt tot uitdrukking gebracht in een accreditatie door de Stichting CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de Gezondheidszorg). De sectie Medische Microbiologie ontving haar accreditatie recent. De sectie Klinische Chemie had deze accreditatie al. Daarmee voldoet het Ikazia Laboratorium nu volledig aan alle eisen die aan een modern laboratorium gesteld worden. Laboratoria die geaccrediteerd zijn door CCKL gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen en hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat de kwaliteit blijvend verzekerd is.

Ikazia ontvangt kangoeroe keurmerk Het Ikazia Ziekenhuis heeft twee nieuwe keurmerken het neo- en neokraam keurmerk. Beide keurmerken worden met een kangoeroe aangeduid. De keurmerken bevestigen dat het Moeder en Kind Centrum van Ikazia uitstekende kraamzorg en zorg voor prematuren biedt. Zorg die bovendien past bij de behoefte van ouders en hun pasgeboren kindje. De kangoeroes worden uitgereikt door de Vereniging voor Ouders van Couveuse kinderen (VOC). “In het Ikazia Ziekenhuis is aandacht voor de wensen van ouders. Ouders voelen zich betrokken bij de zorg voor hun pasgeboren baby”, zegt dhr. Gert Jan van Steenbrugge, voorzitter van de VOC. Daarnaast wordt de zorg zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling en het ritme van de baby. Naast het neokeurmerk, ontvingen wij ook het neokraamkeurmerk. De zorg voor de prematuren beperkt zich niet tot de couveuseafdeling, maar wordt ook toegepast op de kraamafdeling. Zelfs als moeder daar opgenomen ligt, kan zij betrokken blijven bij de zorg voor haar kindje. Zo wordt de zorg in het hele Moeder en Kind Centrum aangepast aan de baby en de ouders.

Contact Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam Postbus 5009 3008 AA Rotterdam T 010 29 75 000 I www.ikazia.nl E post@ikazia.nl Buitenpolikliniek Ikazia Carnisselande Middeldijkerplein 36 2993 DL Barendrecht T 0180 64 22 22 E buitenpoli@ikazia.nl Buitenpolikliniek Ikazia Klaaswaal Kerkstraat 20 3286 AK Klaaswaal T 0186 57 11 11 E klaaswaal@ikazia.nl Spoedeisende Hulp (SEH) Ikazia Ziekenhuis Montessoriweg 1 3083 AN Rotterdam T 010 29 75 300 Contactpersonen voor de huisarts Ombudsspecialist Rob Ouwendijk, MDL-arts T 010 297 57 25 E rjt.ouwendijk@ikazia.nl Relatiebeheerder huisartsen/ eerstelijn en coördinator ZorgDomein Daan van der Leer T 010 297 52 94 E d.vander.leer@ikazia.nl Colofon Nieuws voor de huisartsen verschijnt vier keer per jaar en wordt per post verstuurd naar alle huisartsen in de regio. En is digitaal te vinden op www.ikazia.nl/verwijzers. Redactionele bijdrage: Mies Blok Tekst/coördinatie: Afdeling Marketing en Communicatie Ikazia Vormgeving & drukwerk: Goos Communicatiemakers

Nieuws voor Huisartsen Zomer 2014  
Nieuws voor Huisartsen Zomer 2014  
Advertisement