CATALOGO IKAS-ART 2011

Page 1INSTRUCCIONES PORTADA FOTOLUMINISCENTE CARGA: Acercar la portada a una fuente de luz, dígase bombilla, lámpara, ventana, linterna … Tras unos segundos de espera encerrarse en una habitción oscura y descubrir nuestra doble portada.Antolatzaileak / Organizan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Babeslea / Patrocinan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Koordinaketa teknikoa eta produkzioa / Coordinaci贸n t茅cnica y producci贸n ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Komunikabide laguntzaileak / Medios colaboradores ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Laguntzaileak / Colaboran ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


ZUZENDARITZA/DIRECCIÓN Koldo Santiago García EHUko Arte Ederren Fakultatea / Facultad de Bellas Artes de la UPV ZUZENDARIORDETZA/SUBDIRECCIÓN Iñaki Alonso KOORDINAZIOA/COORDINACIÓN Amelia Mena ARTE ZUZENDARITZA/DIRECCIÓN DE ARTE Olga Iradier María Luisa Rodríguez ZABALGUNEA/COMISARIADO Leyre Goikoetxea Martínez BULEGOAK/OFICINAS Polígono Belako. Makoaga Bidea 8B Nave 1 - 48.100 Mungia - Bizkaia TEL + 34 94 453 86 80 FAX + 34 94 453 86 81 EMAIL info@ikas-art.com WEB www.ikas-art.com PRENTSA/PRENSA ENKARTUR + 34 94 680 13 56 info@enkartur.net PUBLIZITATEA/PUBLICIDAD GRUPO INTERMEDIO + 34 94 453 86 80 grupo@intermedio.es IMPREZIOA/IMPRESIÓN Grafilur

ISSN: 2174 - 8721 Depósito Legal: BI-1603/2010


10-13 Noviembre 2011

BEC Bilbao Exhibition Centre


2011

ik ar Ikas-Arten hirugarren edizioa erakusketa unibertsitate artearen platafoma ezinobea delaren baiztepena suposatzen du. Bilbao Exhibition Centre-an (BEC) ospatzen da berriro, erakusketaren 13.000 m2ek Ikas-Art ekartzen digun eskaitzaren begirada bakarra ematen digu.

Nazioarteko Unibertsitate gehiago ekartzea zen urte honetako gure erronka, eta arrotasunez esan dezakegu gurekin egongo direla herri ezberdinetako 12 zentru egongo direla, 5 latinoamerikar eta 7 europearrak erakutsiko dizkigute haien obrak estatuko 15 zentruekin batera, zeintzuek gurekin daude urte bat gehiago.

Pasa den edizioko arloak mantentzen ditugu baina berrikuntza batzuekin, Intersekzioak diseinuari hulbilago dagoen arte espazioa bihurtzen da: moda, industri diseinua, diseinu grafikoa,‌ Bertan estatuko 6 eskola garrantzitsuenak parte hartzen dute. Beste berrikuntza bat Zabalgunea sekzioa da, fakultate gainetik eta diszplina anitzeko espazio irekia da non fakultate ezberdinetako 8 ikasleen proiektuak erakutsiko dira. Partehartzearekin, instalazioarekin eta prozesualari hurbilago dauden proiektuak. Ikas-Art es da arte erakusketa puntuala, guztiok parte hartzen dugun proiektu hau sortzeko plataforma bat baizik: sarearen bidez, facebooken 3.000 lagun baino gehiago), blogean argitaratzeko beren obrak bidaltzen dizkiguten ikasleak, IK aldizkaria, eta laugarren ediziorako martxan jarriko diren proiektuak.

Gure proiektuan konfidantza izan duten erakundeei eskerrak eman nahi dizkiegu eta era berezi batean parte hartzen duten unibertsitate zentru guztiei ere, Euskal Herriko Unibertsitatea buruan, zeintzuek urte zail honetan benetako esfortzua egin duten Ikas-Art erakusketaren edizio berri honetan egoteko.

LK


kas rt La tercera edición de Ikas-Art supone la confirmación de esta Muestra como una excepcional plataforma internacional del arte universitario. Se celebra una vez más en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), 13.000m2 de exposición que permiten la visión simultánea de toda la oferta que este año nos acerca Ikas-Art.

Nos planteamos el ambicioso reto de duplicar el número de universidades internacionales asistentes y podemos decir con satisfacción que este año doce centros de diferentes paises, cinco latinoamericanos y siete europeos, exponen sus obras junto con los quince estatales que repiten su asistencia. Mantenemos las secciones de anteriores ediciones pero con alguna novedad, Intersecciones se convierte en un espacio artístico más cercano al diseño: moda, diseño industrial, diseño gráfico, etc. En el que participan seis de las escuelas de diseño más importantes del estado.

Otra de las nuevas secciones es Zabalgunea, espacio abierto multidisciplinar y transfacultad donde se mostrarán proyectos de alumnos de varias de las facultades participantes. Proyectos más cercanos a la intervención, la instalación y lo procesual.

IKAS-ART ya no es una muestra puntual de arte, sino una plataforma en la cual todos colaboramos formando parte de este proyecto: a través de la red (con más de 3.000 amigos en facebook), del blog con todos los estudiantes que participan enviandonos su obra para publicar, la revista IK, y un montón de nuevos proyectos que se pondrán en marcha antes de la cuarta edición.

Queremos agradecer a las instituciones que han confiado en nuestro proyecto y de manera especial a todos los centros universitarios, con la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea a la cabeza, que en un año complicado para todos, han vuelto a realizar el esfuerzo de estar presentes en esta nueva edición de IKAS-ART.

LK


Aurki bidea Indice w


e

HITZAURREA/INTRODUCCIÓN

3

UNIBERTSITATEAK/UNIVERSIDADES UPV/EHU Altea Aranjuez Barcelona Cuenca Granada Madrid Málaga Murcia Pontevedra Salamanca Sevilla Tenerife Teruel Valencia Argentina. Rosario Colombia. Uniandes Ecuador. PUCE Francia. Bordeaux 3 Gran Bretaña. Bradford SAM Italia. Casa Falconieri Italia. ABA di Sassari Italia. ABA di L’Aquila México. U. Bauhaus México. ENAP Panamá. Ganexa Portugal. IPL Leiria

20 34 50 66 80 94 108 122 136 150 166 180 194 208 220 236 248 262 274 288 300 314 326 336 346 360 374

INTERSECCIONES UPV. Master Moda Bau Escola. Barcelona EASD. Valencia EASD. Vitoria ESDIR. La Rioja Llotja. Barcelona

386 390 392 394 396 398

ZABALGUNEA

400


ANGEL GABILONDO PUJOL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hezkuntza-ministroa Ministro de EducaciĂłn

E

zagutza eta edertasuna sortzea errentagarria da gizartearekiko. Ez da merkatal gai bat soilik, bizi aukera berri eta hobeak sortzea baizik.

Ikas-Arteko antolatzaileak zoriontzen ditut ideia ona bat izateagaitik, originala den ideia bat zeinak berezko merezimenduengatik bere hirugarren ediziora heldu da, erreza ez den helmuga, eta hain modu eraginkorrean egiteagaitik ere. Hirugarren erakusketa hau estatuan bakarra den ekimen berri baten sendotzea erakusten digu, non artista gazteak, irakasleak eta arte kudeatzaileak biltzen diren Arte Ederren Fakultateen unibertsitate komunitatearen partaideen artean elkarketa puntu bat sortzeko. 2008. urtean ekimen hau laurogeietako hamarkadan Toulusen, Bartzelonan, Amberesen, Tenerifen,‌ egiten ziren nazioarteko Arte Ederren fakultateen arteko bilerak berreskuratzeko saikera bat bezala sortzen da. Lortutako emaitzak ikusita, partehartzaile eta bisitarien areagotzea halaber, eta baita bere nazioarteko ildo progresiboa ere, saikera errealitate bihurtu da, Espainan arte sortuberriaren erakusketen artean garrantzitsuenetariko bat bihurtuz. Krisi garaian, kontrakoa pentsa dezakegun arren, kreatibitatearen aldeko apostua beharrezkoa da eta Arte Ederrak adibide bat dira, es soilik kontzeptualki, non informazio garrantzitsuena bisuala dela, industri ehunaren aplikazioak gero eta garrantzitsuagoak dira, ekintza ekonomikoari eta enpleguari onura emanez. Ikas-Artek ezaugarri honetako erakusketek gizarteari dakarzkion onuren aldeko apostua egiten du, baita ospatzen den tokiari eta parte hartzen duten elkarteenganako onuren alde ere. Ikas-Art ohiko Arte erakusketa bat baino gehigo da. Inplikaturiko agente guztiek parte hartzen duten plataforma bat da. Ezaugarri hau lagundu da modu berezi batean, teknologi berriei onura ateratzen eta Web 2.0 tresnaren erabilera zentzuduna eginez topaketa eta eztabaida birtualak areagotuz. Ikas-Art arteari sustapen bat da eta administrazio eta euskal giza agenteen apostu bat da, miretsi behar dugun sustapena eta gure laguntza eta gure esker ona eskeini. Aurreko edizioen arrakasta lortu dezan espero dut eta gure gizartearen eraldaketa lortzeko gazte sortzaileen arteko nazioarteko erakusketen artean erreferentzi gisa sendotu arte.

12


G

enerar conocimiento y belleza es rentable socialmente. No se trata de un mero asunto mercantil, es una corresponsabilidad en la creación de nuevas y mejores posibilidades de vida.

Felicito a los organizadores de IkasArt por haber tenido una buena idea, una idea original que ha alcanzado su tercera edición por méritos propios, algo que no es fácil de conseguir, y por haberla realizado eficazmente. Esta tercera exposición IKASART nos muestra la consolidación de una iniciativa única en el país, en la que se reúnen jóvenes artistas, profesores y gestores de arte para concretar un punto de encuentro de los integrantes de las comunidades universitarias de las Facultades de Bellas Artes. La iniciativa, que surge en 2008, quiere ser un intento de recuperar los encuentros universitarios internacionales de facultades de Bellas Artes que se organizaron en los años ochenta en lugares como Toulouse, Barcelona, Amberes, Tenerife, etc. A la vista de los resultados obtenidos, incremento del número de participantes y asistentes, así como su progresiva internacionalización, el intento se ha convertido en una realidad, convirtiendo esta muestra en una de las citas más importantes del arte emergente en España. En momentos de crisis, aunque pudiera pensarse lo contrario, la apuesta por la creatividad es fundamental y las Bellas Artes son un ejemplo, no sólo conceptualmente, de que en un mundo donde la información predominante es la visual, las aplicaciones al tejido industrial son cada vez mas relevantes, con el consiguiente beneficio para la actividad económica y el empleo. IkasArt apuesta por la rentabilidad social que tiene un encuentro de estas características tanto para las instituciones implicadas como para el lugar donde se celebra. IkasArt es más que una muestra convencional de Arte. Ha venido a ser una plataforma en la que todos los agentes implicados colaboran. Este hecho se ha favorecido de forma especial, sabiendo adaptarse para sacar partido a las nuevas tecnologías con un uso inteligente de las herramientas de la Web 2.0 aplicadas para favorecer los encuentros y las discusiones virtuales. IkasArt es un impulso al arte y una apuesta de las administraciones y los agentes sociales vascos a la que debemos admirar y ayudar con nuestra implicación y con nuestro reconocimiento. Deseo que el éxito de las ediciones anteriores se confirme de nuevo y se incremente hasta consolidarse como referencia y muestra internacional de la pujanza de los jóvenes creadores para el cambio y la transformación de nuestra sociedad.

13


José Luis Bilbao >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bizkaiko Ahaldun Nagusia Diputado General de Bizkaia

B

erriz ere, eta aurtengoa hirugarren urtea da, ikerkuntza, berrikuntza eta sorkuntza batera aurkezten zaizkigu Ikas Arten. Bilketa kulturala da, hasieratik aurreko ereduekin hautsi zuena eta 2008an egin zen bere lehen ediziotik, hazi ahala, bere burua finkatzea lortu duena. Erakusketa hau Enkarterri eskualdea proiektatzeko bitarteko garrantzitsua izan da eta da, finkatzea lortu du da eta sustraitu egin da gure esparru kulturalean eta nazioartekoan, eta edizio berri bakoitzak adar berria gehitzen dio hasierako enborrari, kultura organismo bizia dela erakutsiz, krisi egoeran murgilduta egon arren arnasa hartzeko eta aire berriak bilatzeko gauza dena. Bizitzarekin gertatzen den moduan Ikas Art ez da gelditzen. Iaz ekitaldiak hartu zituen garrantzia eta neurria itzelak izan ziren eta derrigorrezkoa izan zen hasierako bere kokapenetik, Gueñesko Arenatzarte parketik, Bilbao Exhibition Centreko instalazioetara eramatea. Aurten ekitaldia bi sektorera zabaldu da, modarena eta diseinuarena, Enkarterri eskualdearen garapenean erronkarik garrantzitsuenak bihurtu direnak. Ikas Art beti izan da kasuan kasu ikastetxeetan gora egiten ari diren artista gazteen erakusleihoa; aurten ezaugarri berriak ere baditu eta, alde batetik, moda eta diseinuaren –grafikoa eta industriala- arloetan parte hartzen dutenen arteko sinergien sortzailea da eta, beste alde batetik, ahalegina egingo du Gueñesko Lasier auzoan kokatuko den moda eta altzarien sorkuntzarako etorkizuneko I+G+i zentroaren bidez, eskualdean sektore horiek bultzatzen. Horrela Ikas Art, sortzaile eta joera artistiko berrien bilgune moduan nazioartean duen garrantzia gaindituz, eragile ekonomiko bihurtuko da eta, beraz, arreta gune eta indar erakartzaile bihurtuko da. I+G+i zentroa proiektu baten ostean aplikagarriak izango diren ideien mintegia izango da, bi sektoreetan dagoeneko tradizioa duen Bizkaiko eskualdea modaren era diseinuaren abangoardian jarri nahi duena; Gueñesko paperezko soinekoak, hemendik aurrera, paperezko soinekoak baino zerbait gehiago izango dira eta gaur egun une larriak pairatzen dituen altzarien sektoreak indar berriak jasoko ditu Ikas Artek arnasten dituen aire berriei esker. Harrotasun osoz ikusten dugu berriz ere Ikas Arten bultzada, aldi berean, Bizkairen bultzada dela. Horregatik atsegin osoz jaso dugu gure etorkizuna, ez bakarrik sorkuntzaren arloan baizik eta baita ekonomikoen ere, bideratzen lagunduko digun edizio honetako euskal eta nazioarteko askotarikotasun kulturalaren uholdea.

14


I

nvestigación, innovación y creatividad vuelven a darse cita otro año más, el tercero, en Ikas Art. Un encuentro cultural que rompió moldes en sus inicios y que desde su primera edición en 2008 ha ido consolidándose prácticamente al mismo ritmo en que iba creciendo. Esta muestra, que ha sido y es un importante medio de proyección de la comarca de Las Encartaciones, se ha afianzado, ha echado raíces en nuestro panorama cultural y en el internacional y cada edición va sumando al tronco central una nueva rama, demostrando que la cultura es como un organismo vivo que, aun en estos tiempos de crisis, es capaz de respirar y de hacerlo buscando aires nuevos. Como la vida misma, Ikas Art no se detiene. El año pasado, la magnitud alcanzada por este evento fue de tal calibre que forzó su traslado desde su original emplazamiento en el Parque Arenatzarte de Güeñes a las instalaciones del Bilbao Exhibition Centre. Este año, el certamen se amplía a dos sectores, el de la moda y el diseño, que se han convertido en una de las apuestas más fuertes de desarrollo de la comarca encartada. Ikas Art añade en esta edición a su tradicional imagen de escaparate para los artistas noveles que despuntan en los diferentes centros docentes la condición de generador de sinergias entre sus participantes en las secciones de moda y diseño –gráfico e industrial– y el impulso que se quiere dar a esos sectores en la comarca a través del futuro centro de I+D+i en creación de moda y mobiliario que se ubicará en el barrio Lasier de Güeñes. Con ello, Ikas Art se convierte también en un tractor económico más allá de su relevancia internacional como punto de encuentro de nuevos creadores y tendencias artísticas y, por tanto, como foco de atención y atracción. Se transforma en un vivero de ideas que podrán aplicarse después en un proyecto, el de ese centro de I+D+i, que busca colocar en la vanguardia de la moda y el diseño de mobiliario a una comarca vizcaina que tiene ya una tradición en ambos sectores. Los vestidos de papel de Güeñes serán a partir de ahora algo más que vestidos de papel, y el sector del mueble, que atraviesa tiempos difíciles, se verá revitalizado por los aires nuevos que respira Ikas Art. Nos satisface comprobar que, una vez más, el impulso de Ikas Art es también el impulso de Bizkaia. Por eso recibimos con los brazos abiertos al caudal de diversidad cultural vasca e internacional que en esta edición nos ayudará a encauzar nuestro futuro no solo en el ámbito de la creación, sino también en el económico.

15


IĂ‘AKI GOIRICELAIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea Rector de la Universidad del PaĂ­s Vasco

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IKAS-ART 2011: ARTEA EKINEAN

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

H

irugarren urtez jarraian, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateak Ikas-Art antolatu du, unibertsitate-artearen erakusketa globala. Ikas-Art funtsezko hitzordu bihurtu da gazteen sormena zertan den jakiteko, mundu osoko arte-fakultateetako ikasleen lanaren berri izateko. Gure unibertsitatea gaur egungo artearentzat oinarrizkoa den ekimen honen bultzatzaile nagusi da, eta oso pozgarria da hori UPV/ EHUko kide guztiontzat. Gainera, nabarmentzekoa da Ikas-Art bere jardueren programa zabaltzen ari dela urtetik urtera. Erakusketaz gainera, gogoeta-saio oso bat ere proposatzen digu gazteak egiten ari diren arteari buruz, mahainguru, hitzaldi, tailer eta urte osoan zehar zabalik den komunitate birtual baten bidez. Zalantzarik gabe, Arte Ederren Fakultateetan sortzen ari den artearen erakusketa handi eta zabalena da. Ikas-Art, horrenbestez, aukera ezin hobea da artista gazteentzat, beren lanen bidez esperientziak partekatu eta kontzeptu kreatiboak truka ditzaten. Horri guztiari esker, Ikas-Art ekimen original eta ausarta da, etorkizun oparoa duena, unibertsitate-artearen eremuan dagoeneko erreferentzia bihurtu den erakusketa bikaina. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiet Enkartur Enkarterrietako Turismo Elkarteari, egitasmo honen alde egin duen apustuagatik, eta ezinbesteko babesa eskaintzen diguten entitate publiko eta pribatuei. Denen laguntzari esker, Ikas-Art egitasmoak ezin saihestuzko hitzordu izaten jarraitzen du mundu osoko unibertsitate-artearentzat.

16


.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

IKAS-ART 2011: EL ARTE EN ACCIÓN

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

P

or tercer año consecutivo, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco organiza Ikas-Art, la muestra de arte universitario global. Ikas-Art se ha constituido en una cita ineludible para pulsar el estado de la creatividad más rabiosamente joven: la que está emprendiendo el alumnado de las facultades de arte de todo el mundo. A las personas que formamos la UPV/EHU nos llena de satisfacción que nuestra institución se haya convertido en el núcleo impulsor de una iniciativa tan importante para el arte contemporáneo. Pero además hay que destacar que Ikas-Art va extendiendo su programa de actividades. Además del espacio para la exposición, Ikas-Art alberga en su seno toda una reflexión sobre el arte que realizan hoy mismo los más jóvenes, con mesas redondas, conferencias, talleres y una comunidad virtual que prolonga sus contactos a lo largo del año. Se trata de la mayor y más amplia exposición de arte gestado en las facultades de Bellas Artes a la que se puede acceder hoy día. Ikas-Art se ha convertido en una oportunidad extraordinaria para que los jóvenes artistas dialoguen a través de su obra, compartan experiencias e intercambien conceptos creativos. Todo ello hace de esta muestra una experiencia original, audaz y con un espléndido futuro, una muestra que ya se ha convertido en una referencia dentro del ámbito del arte universitario. Sólo me queda agradecer a la Asociación de Turismo de las Encartaciones, Enkartur, la apuesta por este proyecto, y a todas las Instituciones públicas y privadas que también nos ofrecen su decidida colaboración. Todos ellos nos ayudan a que Ikas-Art siga siendo una cita ineludible para el arte universitario a nivel internacional.

17


KOLDO ARTARAZ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Enkarturreko Presidentea Presidente de Enkartur

I

kas Art erakusketaren edizio berri baten aurrean gaude, alegia, unibertsitate arteaen hirugarren topaketa. Bertan, Estatuko eta atzerriko Arte Ederren unibertsitate desberdinek ikasleen lanak erakusgai jartzen dituzte. Tipologia eta jatorri desberdineko lan horiei esker, bisitariek artea bere alderdi desberdinetan ezagutu dezakete.

Hauxe da Ikas Art erakusketaren hazia, ARENATZarte-tik sortu zena, Gue単eseko eskultura parkea. Proeiktu berritzaile eta sortzaile hau oso hain garrantzitsu bilakatu da, ezen, aurreko edizioan bezala, BEC bezalako gune bat behar dugu hari bultzada emateko. Baina hasierako helburua bere horretan mantentzen da eta hura da Enkartur elkartearen xede: turismo berri bat sortu eskualdean artearekin eta naturarekin lotuta. Ematen ari garen urratsek eta bisitariak adierazten ari diren onespenak bide onetik goazela adierazten digute. ARENATZarte-ko aldi baterako erakusketak, eskolen eta partikularren eskaintza tailer sortzaileetan parte hartu ahal izateko eta unibertsitate hitzordu honek sortarazten duen interesa (Ikas Art), proiektu honen garapen onaren bermea dira. Ekarterrietako Turismo Entitate honetatik artea eskualderako elementu berritzaile eta ekonomia erakarpeneko gisa plantetatzen dugu, turismoarekin eta naturarekin lotuta. Horregatik, filosofia honekin bat eginez, I+G+B esparruko zentro bat eraikitzeko proiektua sortu da, Enkarterriak eskualdeok ekoizpen sarearen berrikuntza maila handitu ahal izateko, hots; berrikuntza enpresen lehiakortasuna eta euren produktuen kalitatea handitzeko funtsezko erreminta gisa ulertuta. Eraikin abangoardista honen helburua Ikas Art erakusketaren antolaketan burututako lana aprobetxatzea izango da. Aipatutako erakusketari esker, Estatuko eta nazioarteko Arte Ederren fakultate desberdien arteko kolaborazio sareak sortu ahal izan dira, ikerketa, berrikuntza eta sorkuntza bezalako zereginak garatzeko.

18


E

stamos ante una nueva edición de Ikas Art, el tercer encuentro de arte universitario donde diferentes universidades de Bellas Artes del Estado y del extranjero, muestran las obras de sus alumnos. Obras de diferente tipología y procedencia que permiten a los visitantes descubrir el arte en sus diferentes facetas.

Este es el germen de Ikas Art, lo que se ideó desde ARENATZarte, el parque de las esculturas de Güeñes. Un proyecto innovador y creativo que ha adquirido tal magnitud que, al igual que en la edición anterior, necesitamos para su impulso un espacio como es el BEC. Pero el objetivo inicial se mantiene y es por el que estamos trabajando desde Enkartur: crear un nuevo turismo en la comarca vinculado con el arte y la naturaleza. Los pasos que vamos dando y la aceptación por parte del visitante nos indican que vamos por el buen camino. Las exposiciones temporales en ARENATZarte, la demanda de centros escolares y particulares por participar en los talleres creativos y el interés que suscita esta cita universitaria, Ikas Art, nos avalan el buen desarrollo de este proyecto. Desde la Entidad de Turismo de Las Encartaciones nos planteamos el arte como un elemento innovador y de atracción económica para la comarca vinculado con el turismo y la naturaleza. Por ello, acorde con esta filosofía ha surgido el proyecto de construcción de un centro I+D+I dirigido a aumentar el grado de innovación en el tejido productivo de la comarca encartada, entendiendo la innovación como una herramienta fundamental a la hora de incrementar la competitividad de las empresas y calidad de sus productos. El objetivo de este edificio vanguardista consistirá en aprovechar el trabajo realizado en la organización de Ikas Art, que ha permitido la creación de redes de colaboración entre las diferentes facultades de Bellas Artes estatales e internacionales para el desarrollo de tareas tales como investigación, innovación y creatividad.

19


Eusďż˝ kadi 21


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

euskal herriko unibertsitatea arte ederren fakultatea

universidad del pais vasco facultad de bellas artes

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

jon stone > maria cortina > diego romĂĄn > ainhoa ortells > miriam isasi > vicky trespando > david osĂŠs > jesika martinez- alcocer > nayade c. martĂ­n > nanda gamarra > maite leyĂşn > pau figueres

22


josu rekalde izagirre

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko Dekanoa Decano de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU

B

este urte batez, eta oraingoan UPV/EHUko Arte Ederretako Fakultatearen 40. urteurrenarekin batera, IKASART ekitaldiaren anfitrioiak gara berriz ere, ekitaldi hau funtsezko erakusleihoa baita guretzat, unibertsitateko artea erakusteko. Dena dela, IKASART erakusketaekintzatik haratago doan plataforma bat ere bada, zeren fakultateen arteko sare bat eratzeko bidea eskaintzen baitu, eta horrek Arte Ederretako ikasleen arteko komunikazioa eta ezagutza pertsonala sustatzen ditu, bai nazio mailan eta bai nazioartean. Horregatik, pairatzen ari garen krisi ekonomikoa gorabehera, zita hau antolatzeko erronka onartu dugu, artearen alorreko praktika, irakaskuntza eta ikerkuntzari buruzko eztabaida-foro iraunkor bihurtzen saiatzeko konpromisoarekin. Gure Fakultatearen testuinguruan, IKASARTekin EUSKAMPUS bikaintasun-campusaren sormenildoa irekitzen dugu aurten. Gune sortzaile hau diziplina anitzeko elkargune bat da, Artearen, Zientziaren eta Giza Zientzien arteko sailkapen eskolastikoak gainditzen dituzten praktikak biltzen dituena. Oraingo gizarteak zeharkako logika batetik ibili behar du, status quo akademikoa suntsituz eta ezagutzaren arlo guztiak eskura jarriz. Esperientzia gradu bat da, dio atsotitz batek, eta hogei urte ez dira ezer, dio tango batek. Guretzat, berrogei urte hauetan gure Fakultatean igaro den denboraren bidez eskuratutako esperientzia egunerokotasunaren errutina erritmikoa hautsi nahi duen melodia bihurtzen da. Asmo horrekin, eta erakusketaren “standekin” batera –horiek dira, neurri batean, erakusketa honen protagonistak-, Arteen ezagutzari lotutako ekoizpenaren beste alderdi batzuk ezagutzera eman nahi dituzten atalak antolatu dira. Hala, IKASART 2011n atal hauek aurki daitezke: Showroom: aurkezpen teorikoak eta ekintzen erakusketak egiteko espazioak: performanceak, demoak, audioa… Atal honetan, zenbait Fakultatetako ikertzaile gazteek artearen alorrean egindako 11 ikerketa-proiekturen aurkezpen teorikoak egingo dira. Horiek funtsezko hiru ardatzen bidez gauzatuko dira: “Ikerkuntza, sorkuntza, artea eta gizartea”, “Artearen, zientziaren eta teknologiaren arteko loturak, konektatutako gizartean”, eta “Hezkuntza artistikoaren erronka berriak”. Mikroespazioak: pabilioian han-hemenka banatuta, kanal bakarreko bideo-proiektuak erakutsiko dituzte, “kartara” modalitatean. Bideoak ikusteko espazio horiek bateragarriak izango dira, aldi berean, beste erabilera batzuekin: atseden-lekuak, spotak, WIFI, trukea… Zabalgunea (Ez Stand): gune ireki bat da, dizplina aintzekoa eta fakultate artekoa; bertan, parte hartzen duten fakultate batzuetako ikasleek gauzatutako 8 proiektu erakutsiko dira. Espazio honetan, esku-hartzetik, instalaziotik eta prozesu-zereginetik gertuago dauden proiektuak azalduko dira. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateak ekitaldi hau antolatzen du, ENKARTURekin batera, EUSKAMPUS bikaintasun-campusaren eta EHUNDU programaren bidez. Aurkezpen hau bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu, bihotz-bihotzez, IKASART 2011 egitea ahalbidetu duten instituzioei, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari; halaber, Hezkuntza Ministerioaren lankidetza ere eskertu behar dugu.

23


hgfdsazx

U

n año más, y en esta ocasión coincidiendo con el 40 aniversario del la creación de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, volvemos a ser los anfitriones de IKASART, un evento que para nosotros supone un escaparate fundamental para la muestra del arte universitario. Pero IKASART es una plataforma que va más allá del hecho expositivo, ya que gracias a él se facilita tejer una red entre las facultades que fomenta la intercomunicación y el conocimiento personal entre los diferentes estudiantes de Bellas Artes provenientes tanto del ámbito nacional como del internacional. Por ello, y a pesar de la crisis económica en la que estamos sumidos, aceptamos el reto de organizar esta cita con el compromiso de pretender convertirla en un foro permanente de debate sobre la práctica, la docencia y la investigación en el arte. En el contexto de nuestra Facultad, este año abrimos con IKASART la línea de creatividad del campus de excelencia EUSKAMPUS. Este complejo creativo constituye una confluencia multidisciplinar en donde las prácticas desbordan a las clasificaciones escolásticas entre Arte, Ciencia y Humanidades. La sociedad actual necesita caminar a través de una lógica transversal que haga saltar por el aire el status quo académico y haga permeables todas las áreas de conocimiento. La experiencia es un grado, dice un refrán, y que veinte años no son nada, dice un tango. Para nosotros, la experiencia adquirida a través del tiempo transcurrido en estos cuarenta años en nuestra Facultad se convierte en una melodía que quiere romper con la rutina rítmica de lo cotidiano. Con este propósito y paralelamente a los “stands” expositivos, que son en gran medida los protagonistas de esta muestra, se han organizado secciones que dan a conocer otras facetas de la producción en el conocimiento de las Artes. Así, en IKASART 2011 se pueden encontrar las siguientes secciones: Showroom: Espacio para presentaciones teóricas y exhibiciones de acciones como performances, demos, audio… En esta sección tendrán lugar las presentaciones teóricas de 11 proyectos de investigación en materia de arte, llevados a cabo por jóvenes investigadores de las diferentes Facultades. Éstos se llevaran a cabo a través de tres ejes clave: “Investigación, creatividad, arte y sociedad”,”Relaciones entre arte, ciencia y tecnología en la sociedad conectada” y “Nuevos retos en la educación artística”. Microespacios: Distribuidos por diferentes puntos del pabellón ofrecerán el visionado de proyectos en vídeo monocanal en la modalidad de “a la carta”. Estos espacios de visionado serán compatibles con los de ser usados al mismo tiempo como zonas de descanso, spots WIFI, intercambio… Zabalgunea (No Stand): Es un espacio abierto, multidisciplinar y transfacultativo, donde se mostrarán 8 proyectos del alumnado proveniente de varias de las facultades participantes. En este espacio se revelarán proyectos más cercanos a la intervención, a la instalación y a lo procesual. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, junto a ENKARTUR, organiza este evento a través del Campus de Excelencia EUSKAMPUS y del programa EHUNDU. Para finalizar esta presentación, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a las Instituciones que hacen posible IKASART 2011, como son: La Diputación Foral de Bizkaia, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la colaboración del Ministerio de Educación.

24


s Eat Worst > AINHOA ORTELLS > Óleo sobre lienzo

25


s De temporada > MIRIAM ISASI > Técnica mixta

s Aditivos E1442 y E450 > JESIKA MARTINEZ- ALCOCER > Fotografía sobre aluminio

26


s Marte > MARĂ­A CORTINA > Tinta china, acuarela y collage sobre papel

27


s Agua > JON STONE > Loza, arcilla roja y negra

28


s Sin título > NANDA GAMARRA

>Técnica mixta

29

s Serie Princesas > NAYADE C. MARTÍN > Tinta y lápices de colores sobre papel


s Toilet piece fontana > PAU FIGUERES > Registros de una acci贸n

30


s Untitled (spinal bone) > DIEGO ROMÁN > Óleo sobre lienzo

31


s Siete > DAVID OSÉS > acrílico y óleo sobre lienzo

32


s Sin título > MAITE LEYÚN > Instalación

s Coral Pink, Caribbean Blue (II) > VICKY TRESPANDO >

33

técnica mixta


s Tienes 649 contactos > Tamara García > Vídeo s De tripas corazón > Sophia Grandio > Vídeo s Bambola > Elisabeth Pérez Fernández > Vídeo s Proyecto BIDEA > Xabier Barrios > Vídeo

34


Al� tea 35


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

facultad de bellas artes

universidad miguel hernández de elche kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

alberto josé ferrandiz > antonio llorens > carlos llorente > celia puerto > elena sierra fortaleza > elia torrecilla > eva martí domingo > evaristo alguacil > fani viozquez > inma brotons > israel nicolás > javier reina > joan esquerdo ivars > juan fco. navarro > juan palomares > lola pomar > mari cruz gisbert > miguel sellers > miriam martinez > saúl sellés > amelia campos > lluís masià > juan fco. navarro > nadinne fillol > reinaldo thieleman

36


José Manuel Álvarez Enjuto

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

????????????????????????? Responsable del Área de Estética y profesor de Diseño y Montaje Expositivo

Y

van tres y a mayor. Tres convocatorias, tres celebraciones consecutivas (aunque la periodicidad no haya sido uniforme) y un mismo objetivo en este magnífico, ambicioso y entusiasta proyecto expositivo del IKAS Art, promovido por la universidad vasca, el de promocionar y divulgar el resultado creativo y compositivo de los trabajos más representativos realizados por cuantos alumnos se hallen matriculados en cada una de las distintas facultades de Bellas Artes de la Universidad española, y con la intención programática de incorporar, progresivamente, a medida que las circunstancias lo permitan, a otras facultades de bellas artes de otros países. Sin duda, aunque nos reiteremos al decirlo, estamos ante uno de los proyectos universitarios culturales y educativos con mayor grado de interés y transcendencia de cuantos podamos encontrar en materia docente propuestal. Se trata de una posibilidad única de ver reunidos, de manera excepcional, porque jamás volverán a darse los mismos encuentros, los trabajos artísticos configurados por los alumnos correspondientes a cada nueva matriculación vigente. Es el caso de nuestra Facultad. Todos los alumnos matriculados, fuere cual fuere el curso en el que se hallen inscritos, son aptos para presentar su obra al concurso selectivo del que saldrá la representación formal e ilustrada del alumnado del Campus de Altea en el proyecto expositivo del Ikas Art. Las obras seleccionadas comparecientes en esta tercera edición, corresponden a la totalidad de los cursos registrados en nuestra Facultad. La selección se realizó arbitrando el que las obras contuvieran la esencia, el carácter y el verdadero sentido instructor de nuestro plan de estudios, fundamentado en la libertad y en el conocimiento profundo de la evolución del arte y el pensamiento. Asimismo, el diseño planteado para mostrar estos trabajos, se inspira en un modelo estructural sin principio ni fin, sin antes ni después, siendo en sí mismo por voluntad cromática y dinamismo espacial. La distribución de las obras en ese recinto abierto se guía según su complementación. Un modelo que consideramos enseñará de manera clara, correcta y atractiva los trabajos que representan a este Campus de Altea.

37


hgfdsazx

Y

van tres y a mayor. Tres convocatorias, tres celebraciones consecutivas (aunque la periodicidad no haya sido uniforme) y un mismo objetivo en este magnífico, ambicioso y entusiasta proyecto expositivo del IKAS Art, promovido por la universidad vasca, el de promocionar y divulgar el resultado creativo y compositivo de los trabajos más representativos realizados por cuantos alumnos se hallen matriculados en cada una de las distintas facultades de Bellas Artes de la Universidad española, y con la intención programática de incorporar, progresivamente, a medida que las circunstancias lo permitan, a otras facultades de bellas artes de otros países. Sin duda, aunque nos reiteremos al decirlo, estamos ante uno de los proyectos universitarios culturales y educativos con mayor grado de interés y transcendencia de cuantos podamos encontrar en materia docente propuestal. Se trata de una posibilidad única de ver reunidos, de manera excepcional, porque jamás volverán a darse los mismos encuentros, los trabajos artísticos configurados por los alumnos correspondientes a cada nueva matriculación vigente. Es el caso de nuestra Facultad. Todos los alumnos matriculados, fuere cual fuere el curso en el que se hallen inscritos, son aptos para presentar su obra al concurso selectivo del que saldrá la representación formal e ilustrada del alumnado del Campus de Altea en el proyecto expositivo del Ikas Art. Las obras seleccionadas comparecientes en esta tercera edición, corresponden a la totalidad de los cursos registrados en nuestra Facultad. La selección se realizó arbitrando el que las obras contuvieran la esencia, el carácter y el verdadero sentido instructor de nuestro plan de estudios, fundamentado en la libertad y en el conocimiento profundo de la evolución del arte y el pensamiento. Asimismo, el diseño planteado para mostrar estos trabajos, se inspira en un modelo estructural sin principio ni fin, sin antes ni después, siendo en sí mismo por voluntad cromática y dinamismo espacial. La distribución de las obras en ese recinto abierto se guía según su complementación. Un modelo que consideramos enseñará de manera clara, correcta y atractiva los trabajos que representan a este Campus de Altea.

38


s Interacción > EVARISTO ALGUACIL

> mixta - soporte tabla > 100 x 81 cm

s La espiral del silencio > Antonio Lloréns Cobos > Madera, aluminio, impresión fotográfica.

Mosaico de 224 fotografías > 160 x 280 x 1,6 cm

39


s Souvenir de Łód (Poland) > Elia Torrecilla Patiño > Instalación > 50 x 70 x 7 cm

s Stool lips (prototipo de silla) > JAVIER REINA IBÁÑEZ > cartón reciclado, acrílico lacado, ruedas de metacrilato > 57 x 57 x 71 cm

40


s Ausencia y dolor oprimido en la forma>

s Plantas - carnívoras > MIRIAM MARTÍNEZ

FANI VIOZQUEZ ALCÁNTARA >

GUIRAO >

madera > 30 x 15 cm

41

materiales: resina y

Cabello cosido a mano, óleo, lápices de colores, sobre papel de 250g. aprox. > 110 x 25 cm.


s Muñecas > Inma Brotons > Montaje Escultórico > 150 x 150 cm

s Lenguaje y redención > Juan F. Navarro Llinares > Fotografía (serie de 4 fotografías) > 10 x 15 cm c/u

42


s Enfermedades en cuerpo y alma > Elena Sierra Forteza

> madera y latas de metal > 97,5 x 50 x 46,5 cm

43


s Lilith y Adán > Carlos Llorente Requena > Óleo sobre lienzo > 114 x 162 cm

s Nozaroc - traeh > Leles Pomar >

Técnica mixta > 55 x 70 cm

44


s Sin título > Saúl Sellés > Grafito y mina

roja sobre papel > 35 x 50 cm

s Mesalina > Israel Nicolás > Óleo y acrílico > 2 x 1,30 m

s Noqueo Emocional > Celia Puerto Espinós > metacrilato, venda de escayola y madera > 90 x 60 x 95 cm

45


s Sumisión > Juan Palomares Pérez > Óleo sobre lienzo > 200 x 135 cm

s Sometimiento > J0AN ESQUERDO IVARS > Hierro > 100 x 18 x 15 cm

46


s Figura cruzando una puerta

> ALBERTO JOSÉ FERRÁNDIZ > Oleo sobre tabla > 120 x 170 cm

47

s Sin Recuerdos > MARICRUZ GISBERT VIVES > óleo sobre lienzo> 100 x 100 cm


s Rainbow 2 > Amelia Campos Acevedo > Fotograf铆as a color de: Instalaci贸n

+ Acci贸n performativa > 20 x 30 cm

s MasMediaMierda > Lluis Masia Perales > escultura povera: materiales

provenientes de reciclaje > 2 x 1 x 1 m

48


s ¿Tienes novio, ya?

> Eva Martí Domingo > Fotografía > 50 x 35 cm

s Fisonomías > Miguel Sellers Reig > Acrílico sobre azulejo > 9 piezas de 19’5 x 19’5 cm

49


s Caleidoscopio > Nadinne Fillol > Vídeo s Sin título > Reinaldo Vicente Thielemann

> Escultura, proyección sobre escayola > 190 x 100 X 70 cm

s Oposicional dogma > Juan F. Navarro Llinares > Vídeo

50


Aran juez 50


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES

FELIPE II

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

maria alonso > raquel sánchez > álvaro báez domènech > alfonso leal > noélia serrano > jasmina merkus > catalina aparicio > j. antonio fernández-arroyo > luz velasco rodríguez > juan de la rosa > adrià navarro > isabel sánchez de la nieta > maría jesús garcía valera > marta sangre > hugo gonzález > miguel ángel fúnez > nagore etxedona > javier gonzález > álvaro velázquez de castro > irene gómez > soraya gil > eva c. muñoz > pablo mateos > paula mancheño

51


MERCEDES ELICES LÓPEZ

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Felipe II BHIko Campusa Errektoreordea Vicerrectora del Campus CES Felipe II de Aranjuez

E

n esta tercera edición de Ikas-Art desde el CES Felipe II de Aranjuez, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, no sólo queremos dar a conocer el trabajo que desarrollamos en la titulación de Bellas Artes, nuestro objetivo será acercarles bajo el título de “PAISAJES” a la permanente colaboración que desde nuestro centro se viene llevando a cabo con la Fundación Paisaje Cultural, Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Aranjuez. No en vano los estudios de Bellas Artes inician su andadura en el CES Felipe II en octubre del año 2001, casi de manera premonitoria a la declaración de su Paisaje Cultural como Bien Patrimonio de la Humanidad en diciembre de este mismo año 2001. Por lo tanto, desde los inicios de nuestros estudios hemos asumido una responsabilidad con el entorno de Aranjuez muy especial y que ha cohesionado nuestros títulos de Bellas Artes y Turismo como un referente tanto a nivel nacional como internacional entorno al Paisaje, natural, humano y arquitéctonico. En este curso académico, además de dirigir nuestro proyectos de innovación y mejora de la calidad docente a articular nuestras enseñanzas dentro de este marco natural tan privilegiado en el que nos encontramos, hemos constituido un grupo de investigación interdisciplinar TMAAP, que bajo la denominación “Tecnologías y métodos artísticos aplicados al paisaje” como embrión de futuros acuerdos con distintas universidades con las que venimos colaborando en la actualidad. De esta forma, queremos formalizar la aplicación de nuevas tecnologías, metodologías, identificación de recursos digitales para su experimentación y análisis, … que nos permitan configurar el paisaje cultural como el elemento dinamizador del desarrollo local. En definitiva, confiamos en ser capaces de ayudar a construir riqueza. Por último, como siempre queremos dar las gracias a los estudiantes pues sin su trabajo y colaboración hoy no podríamos estar aquí. Son artistas noveles todavía en período de formación, pero con una gran capacidad de trabajo, imaginativos, con ideas y una ilusión que nos contagian todos los días en las aulas. Ellos son los responsables, los que renuevan nuestra vocación por la enseñanza y nos conducen a emprender juntos nuevas iniciativas.

Mayo 2011

52


hgfdsazx

E

n esta tercera edición de Ikas-Art desde el CES Felipe II de Aranjuez, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, no sólo queremos dar a conocer el trabajo que desarrollamos en la titulación de Bellas Artes, nuestro objetivo será acercarles bajo el título de “PAISAJES” a la permanente colaboración que desde nuestro centro se viene llevando a cabo con la Fundación Paisaje Cultural, Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Aranjuez. No en vano los estudios de Bellas Artes inician su andadura en el CES Felipe II en octubre del año 2001, casi de manera premonitoria a la declaración de su Paisaje Cultural como Bien Patrimonio de la Humanidad en diciembre de este mismo año 2001. Por lo tanto, desde los inicios de nuestros estudios hemos asumido una responsabilidad con el entorno de Aranjuez muy especial y que ha cohesionado nuestros títulos de Bellas Artes y Turismo como un referente tanto a nivel nacional como internacional entorno al Paisaje, natural, humano y arquitéctonico. En este curso académico, además de dirigir nuestro proyectos de innovación y mejora de la calidad docente a articular nuestras enseñanzas dentro de este marco natural tan privilegiado en el que nos encontramos, hemos constituido un grupo de investigación interdisciplinar TMAAP, que bajo la denominación “Tecnologías y métodos artísticos aplicados al paisaje” como embrión de futuros acuerdos con distintas universidades con las que venimos colaborando en la actualidad. De esta forma, queremos formalizar la aplicación de nuevas tecnologías, metodologías, identificación de recursos digitales para su experimentación y análisis, … que nos permitan configurar el paisaje cultural como el elemento dinamizador del desarrollo local. En definitiva, confiamos en ser capaces de ayudar a construir riqueza. Por último, como siempre queremos dar las gracias a los estudiantes pues sin su trabajo y colaboración hoy no podríamos estar aquí. Son artistas noveles todavía en período de formación, pero con una gran capacidad de trabajo, imaginativos, con ideas y una ilusión que nos contagian todos los días en las aulas. Ellos son los responsables, los que renuevan nuestra vocación por la enseñanza y nos conducen a emprender juntos nuevas iniciativas.

Mayo 2011

53


s Sueños > IRENE GÓMEZ > Fotografía

s Tendidos > ISABEL SÁNCHEZ de la nieta > Grabado en relieve a once tintas. 10 ejemplares >

54


s Joguines grotesques > ADRIà NAVARRO > Técnica mixta: juguetes modificados con masilla epoxi y pintados y cajas >

Instalación de dimensiones variables: cajas de 10 x 8 x 7 cm. y juguetes.

s 3Ds > juan jesús de la rosa moreno > fotomontaje digital > 135 x 14 cm

55


s Cierren con llave (el paisaje

de la locura) > MARÍA JESÚS GARCÍA VALERA > Instalación (imágenes de la instalación) > 122x100cm (el soporte de cada una de las fotografías )

s Sin título> Marta san gregorio >

acrílico sobre tabla > 100x100cm

56


s Entre el cielo y la tierra > HUGO GONZÁLEZ > Técnica mixta sobre tabla > 160x120 cm

57


s Estudio de Metal .I. (Heavy Metal) > Javier González Campos >

Óleo sobre soporte rígido > 50 x 70 cm

s Traje de la voluntad > raquel sánchez > tela, corchetes, hilo, tornillos

y tuercas y aguja > 30x 50cm aprox. (cada pieza)

58


s Totem’on > álvaro báez domènech > Escultura. Cartón de embalaje reciclado de distintas texturas ,colores y gramaje. Pegamento termofusible > 1,30 x 3,60 x 0,80 m

s Sin título > MARÍA ALONSO > Fotografía digital > 50 x 70 cm

59


s Saltos > J. ANTONIO FDEZ-ARROYO > fotomontage digital > 42 x 28 cm y 36 x 29 cm

60


s Colecci贸n de mariposas > JASMINA MERKUS

s Recuerdos > Catalina Aparicio > encuadernaci贸n y troquelado a

mano > dos libros 25 x 30 y 33 x 33 cm

61


s Mathesis en laberinto de la memoria > Alfonso Leal Mu帽oz > Construcci贸n de pladur > 70 x 95 x 300 cm

s Hoja de ruta > LUz velasco rodr铆guez >

Instalaci贸n > 250 cm. X 100 cm

62


s Dossieres > alumnos CES Felipe II de Aranjuez

63


s Enveloppe > noelia serrano > video-performance

s Lastre > Nagore Etxedona. > Perfomance registrada en video

64


s Paisaje interior I > ÁLVARO Velázquez de Castro > Dibujo a grafito sobre papel > 300 x 150 cm

s Genetically modified > MIGUEL ÁNGEL FÚnEZ > Serigrafía,

Técnica directa sobre papel, 14 ejemplares > 50 x 65 cm.

65


Bar� celo� na 66


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES

universidad de barcelona kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ariadna estalella > arnau musachs > arnau pascual > daniel puiggr貌s > ayuko hoshino > carla pruns > fernando contreras > helio le贸n > manuel moreno > mariya alipieva > saleta losada

67


salvador garcía fortes

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Bartzelonako Arte Ederretako Fakultateko dekanoa Decano de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona

E

n la pasada edición de IKAS-ART me despedía haciendo referencia a ese “ir más allá del arte” como posicionamiento frente a lo incierto.

Posicionamiento y proyección pública del pensamiento artístico que se revalida en esta su tercera edición. Para las facultades de Bellas Artes nuestra cita en Bilbao significa un motivo de orgullo al haber conseguido una periodicidad anual y su consolidación en estos momentos de crisis. El hecho de mantener la firme voluntad de dar visibilidad pública a los resultados las Facultades de Bellas Artes del Estado, se constituye en prueba de esa tan deseada unión entre arte y vida. Visibilidad y relación con la sociedad de la que forman parte y que, junto a la ya arraigada arquitectura del Espacio Europeo de Educación Superior, ha sido posible gracias a ese órgano colegiado, cada vez más vigoroso, que es la Conferencia de Decanos. El trabajo realizado en los últimos años ha supuesto la consecución de nuevas estructuras docentes. Su valor y racionalización dependerá de si sabemos debatir y plantear los temas y estrategias que conduzcan de manera adecuada los compromisos derivados de la implantación de los nuevos grados. Comprometiendo a los organismos competentes en nuestras propuestas en positivo, pero también en su apoyo en la resolución de nuestras necesidades más apremiantes. Los proyectos, tal como apuntaba el año pasado, han pasado a ser realidades que se perciben como cambio fundamental en la práctica docente de las artes, así como en los diferentes posibles ámbitos de la investigación, cambiantes y en expansión. Por lo que respecta a nuestra facultad, los resultados de ese empeño son visibles en el entramado artístico y cultural de Barcelona, con la creación de una red de conectividad real con los espacios de producción, expositivos y culturales de la ciudad, que afianzan la profesionalidad de nuestros egresados a nivel internacional. Esto, en paralelo a las propuestas de programas, estudios e investigación, con nivel de excelencia que son homologables a los impartidos en cualquier otra parte del continente europeo. A esa actividad propia, se añaden otras que establecen colaboraciones directas en proyectos y certámenes europeos, como la Bienal de Jóvenes Artistas Europeos; colaboraciones en diversos salones internacionales (París, Salón Internacional de Dibujo. Ninth International Biennial of Print-Art 2011, India. BLAU, intercambio internacional Barcelona - Munich), o bien la publicación de nuestra facultad en la plataforma IMAIAM de el “Degree Show” S/T. Desde esta voluntad de conexión y visibilidad, agradecemos el buen hacer de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y su equipo decanal. Es un honor concurrir de nuevo al palacio de congresos de Bilbao con una representación y selección de los trabajos de los alumnos de bellas artes de toda España, agradeciendo la invitación a nuestra facultad para participar en IKAS-ART 2011 y, especialmente, a las personas que han hecho posible esta tercera edición de IKAS-ART 2011.

68


hgfdsazx

U

UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

E

sta III edición de IKAS-ART es una oportunidad inmejorable para hacer visible el trabajo de nuestros estudiantes y dar continuidad a un proyecto de “arte e investigación universitario” que cubre un hueco muy importante en las políticas culturales públicas del Estado Español.

69


s Memory is written in lowercase > Ayuko Hoshino > 贸leo / grafito sobre papel > dimensiones variables (entre 15 y 25 cm)

70


s Capturados > Fernando Contreras DĂ­az > copia fotogrĂĄfica digital

71


s Proves > Arnau Musachs

72


s Mi padre: una tendencia / Mi madre: otra > Carla Pruns Ruiz > instalaci贸n > Variables. Aprox. 1,30 x 3,60 m

73


s Bliness > Saleta Losada > instalaci贸n > 190 x 190 cm

74


75


76


s Objetos > Mariya Alipieva > Serigraf铆a / Instalaci贸n

formada por 114 estampas y 9 libros de artista

77


s 74 km > Manuel Moreno Sánchez > vídeo > 17’12’’

78


s A/B memorias construidas > Arnau Pascual Monells Daniel Puiggròs Coll >

vídeo > 20’10’’

s El aroma de las cenizas: descenso > Helio León > vídeo > 4’30’’

79


Cuen ca 80


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ana belén arias maleno > adrián langreo ibáñez > esther madrazo sánchez > francisco molina moya > begonya garcía garcía > beatriz moreno ramos > héctor morejón de girón gómez > inma herrera > ignacio lobera garcía > luis bouille de vicente > laura flores ibáñez > mercedes bellido > marina casaos anuarbe > mario garcía arévalo > manuel herreros lópez > sandra martínez iglesias > ana fuentes cantillana gregory gallego > laura egea > alejandra huerga > paula jimenez > josé luís vieco

81


Ana Navarrete 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Dekanoa Decana

qwertyuioplkjh Guillermo Navarro

8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Unibertsitate hedapeneko eta kanpo-praktiketako dekanordea Vicedecano de extensión universitaria y prácticas externas

I

KAS-ARTen III edizio hau aukera paregabea da gure ikasleen lana ezagutzera emateko eta “unibertsitateko artea eta ikerkuntza” proiektuari jarraitutasuna emateko, Espainiar Estatuko kultur politika publikoek uzten duten hutsunea betetzen duena.

IKAS-ART proposamen leherkorra da eta, aldi berean, eztabaida-gunea eta topagunea Arte Ederretako Fakultate Publikoko ikasleentzat eta irakasleentzat. Gure fakultateetan arte gaztea sustatzea gure ikasleek jasotzen duten trebakuntza ikusgarri egiteaz gain, interes partikularrak eta are gutxiago merkataritzakoak ezin ditzakete izan. “Unibertsitate publikoan gertatzen denak guztioi axola digu eta hura zuzentzeko modua edo politikak ondasun sozial eta hiritarron eskubidea dela sendotzen laguntzen badute bakarrik dute zentzua”. Herritarrek museoetatik eta merkatal galerietatik kanpo gozatu ahal izango dute gure ikasketen proposamenekin, eta horrek askatasuna ematen digu artearen merkatutik kanpo. Hemen aurkezten diren lanak gure ikasleek geletan ikasitakoaren mugak gainditzeko egin duten lana eta esfortzuaren emaitzak dira. Beraz, hainbat modutara, denak ez badaude ere, gure Fakultateko lana ongi ordezkatzen duten ikasleen talde baten jakin min plastikoak eta kontzeptualak islatzen dituzte proposamen artistiko hauek. Taldean, hasieratik lizentziatura gurekin ikasi duten ikasleak daude, baina baita SICUE programan zein ERASMUSean parte hartu dutenak ere. Hauek gure zentroa aukeratu dute heziketako etapa batean, eta irudikapenaren eta arte ikasketen eremuan jakintzak eta esperientziak trukatu ahal izan dituzte, askok nahi dutena hain zuzen. Hortaz, lanen selekzio hau gure fakultatean artelanek jarraitzen ari diren bide anitz eta desberdinen oso adierazle ona da, hainbat interesek egiten baitute bat eta hainbat modutara ulertu baita artea eta artearen ikasketa.

82


hgfdsazx

E

sta III edición de IKAS-ART es una oportunidad inmejorable para hacer visible el trabajo de nuestros estudiantes y dar continuidad a un proyecto de “arte e investigación universitario” que cubre un hueco muy importante en las políticas culturales públicas del Estado Español. IKAS-ART es una propuesta expositiva y a su vez un foro de debate y encuentro de los estudiantes y profesores de las Facultades de Bellas Artes públicas. Promocionar el arte joven en nuestras Facultades es en si un fin que, además de hacer visible la formación que reciben nuestros estudiantes, cumple una función que no pueden delegarse a intereses particulares y mucho menos mercantiles. “Lo que pasa en la universidad pública nos compete a todos y su direccionamiento y políticas tienen sentido en la medida en que contribuyan a consolidar su naturaleza como un bien social y un derecho ciudadano.”1

El público podrá disfrutar de las propuestas de nuestro estudiantes fuera del contexto de las instituciones museísticas y de las galerías comerciales, lo que sin duda nos permite un margen de libertad fuera de las presiones del mercado del arte. Los trabajos que aquí se muestran son el resultado del empeño y esfuerzo de nuestros estudiantes en expandir los límites de lo aprendido en las aulas. Son pues, unas propuestas artísticas que plasman, de las más diversas maneras, las inquietudes plásticas y conceptuales de un grupo que, aunque incompleto, sí es lo suficientemente representativo de nuestra Facultad. Entre este grupo encontramos estudiantes que han cursado la licenciatura con nosotros desde el inicio de sus estudios pero, también, alumnos participantes tanto en el programa SICUE como en el programa ERASMUS, que han elegido nuestro Centro como destino de una etapa en su formación, creando entre ellos el tan deseado y deseable intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la creación y la enseñanza artísticas. Así pues, esta selección de obras es una buena muestra de los múltiples y diversos derroteros que está siguiendo la creación artística en nuestra Facultad gracias a la confluencia de diversos intereses, de muchas y diversas subjetividades y de las variadas formas y modos de entender el arte y la enseñanza del arte. 1. Alfonso Tamayo Valencia, http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=3 62&Itemid=81

83


s Infinitas maneras de ser Begonya García

> Begonya García García > Estantería de madera blanca y 100 posters impresos blanco y negro > marco 35x40cm, estantería 15x40 cm, posters 29x42cm

s Cuerpo-Macetero > Ana Fuentes Cantillana > Escultura y

fotografía de acción > Medidas variables

s Camuflaje/ Equilibrios/ Liturgia > Gregory Gallego > Madera, grafito y tela / Plástico / crucifijo y fotografía > Medidas variables

84


s Lo siento pero me obligaste a ello > Ignacio Lobera García >

Caja de luz. Tinta sobre papel > 57x39x11,5cm

s El hombre bala. Proyecto Humanicity. (Fotografía de una de las acciones urbanas desarrolladas para el proyecto. Para ver el trabajo completo acceder a la web: http://humanicity.blogspot.com/) > Héctor Morejón de Girón Gómez > Fotografía digital > 45x60cm

85


s Epidermis #02 > Laura Flores IbĂĄĂąez > Estampa digital con collage de gofrados > 3x (29x90cm)

86


s La sombra de Campanilla > Paula Jimenez Bueno / Kalte Dulkenheit

> Fotografía

s Labios (Lips) > Mario García Arévalo > Lápiz de color sobre papel encolado a tabla > 50x70cm

s La Villa Kunterbunt: okupación y autogestión cultural > Laura Egea > Fotografía > 100x70cm

s Homúnculo > Alejandra HUERGA > Fotografía digital

retocada > 100x60cm

87


s Cine sólido > Luis Bouille de Vicente > Instalación > Dimensiones variables

s Por dentro más que por fuera > Sandra Martínez Iglesias > Fotografía digital > 100x70cm

88


s Teatro Español. Espectáculo sin audiencia. Soledad con espectador (1/5) > Inma Herrera > Collagraph, aguafuerte, fotograbado, impresión digital y dibujo. Libro con selección de imágenes de la estampas que se encuentran en el interior > Escultura: 80 x 65 x 36 cm. Libro: 50x35cm

s ANI-MAL > Manuel Herreros López > Fotografía Digital > 3x (30x42cm)

89


s Ni単a de Rayas > Marina Casaos Anuarbe > Tinta, acuarela, hilo y tela sobre papel > 54x30cm

90


s Insectario / Pescador >

José Luís Vieco > Muñecos, acetatos y alfileres / Lata & diversos materiales > 40x27x5cm / 8x8x6cm

91


s Desinformativos > Ana Belén Arias Maleno

> Audiovisual > 27’ 14’’

92


s Naturaleza Envasada. La potencia y fuerza de la

naturaleza en manos de la ciencia humana y estudio del hombre > Adrián Langreo Ibáñez y Francisco Molina Moya > Vídeo > 3’ 47’’

s Hielo > Mercedes Bellido > Vídeo > 3’ 35’’

s El gato negro > Beatriz Moreno Ramos

> Animación stop motion > 2’ 27’’

s Catarsis de la identidad. Purificación emocional,

corporal, mental y religiosa. Mediante la experiencia de la compasión y el miedo > Adrián Langreo Ibáñez y Esther Madrazo Sánchez > Vídeo > 2’ 57’’

93


Graďż˝ nada 94


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES “ALONSO CANO”

UNIVERSIDAD DE GRANADA

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

alberto marcos > cristina capilla > irene gonzalez navarro > jose david romero martin > laura segura > mª dolores gallego > miguel scheroff > sonia torres > ursula tutosaus > olga ozieranska > beatriz regueira > nankayshan > rafael garcía > davinia sánchez > beatriz pedrosa > rocío menguiano > abel fdez lópez > estela de frutos > sonia torres > maría barquilla > pablo vallejo > jeremías schussler > rosa navarro > alba lópez

95


VĂ?CTOR J. MEDINA FLĂ“REZ

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 “Alonso Cano� Fakultatearen Dekanoa Granadako Unibertsitatea Decano de la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, de Granada

A

rte Ederren ikasketak Unibertsitatean sartzeak artea jakintza bezala onartzea dakar. Horrela, artearen baldintzen inguruko ideiek ere balio handiagoa izango dute, ez ikasketa mailan edo ondare sormenean zein ikerketan bakarrik, gizarte eta kultura dinamizatzaile moduan ere baizik. Horrela, Arte Ederretako fakultateak, erakunde artistiko eta akademiko bezala, ardura handia du artearen heziketan, berrikuntzan eta ikerketan, eta haiek ekoizten dituztenen baldintza optimoetan. Baina unibertsitateko ikasketak direla eta, ez da helburu horietan bakarrik mugatzen. Haien ondoriozko konpromiso sozialen inguruan duen erantzukizunaz ere arduratuko da, jakintza artistikoaren transferentzia zuzenean baitago erlazionatuta kulturaren garapenarekin, eta komunitateak artea baloratzeko duen moduarekin, hau da, ongizatearen eta jakintzaren garapenarekin. Granadako Arte Ederretako Fakultateak berea egin du konpromiso hori, bere jardueraren ikuspegi guztietatik, eta artearen eta gizartearen arteko loturak estutzen saiatu da, artisten komunitatearekin elkarlanean, kultura agenteekin bereziki, haien gure jarduera ezagutzera emateko eta komunikatzeko ingurune egokia eratzen baitute, eta profesionaltasuna, baita enpresa jarrera ere, ematen baitiete gure zentroan ikasketa eta ikerketa jardueretan oinarritutako artelanei. Horregatik eta politika horri jarraiki, gure Fakultateak esfortzu handia egiten du gure ikasleek azoketan eta antzerako ekintzetan parte hartzeko. Horien artean nabarmenetariko bat dugu (sortu zenetik izan duen oihartzuna dela eta) IKAS ART Unibertsitateko artearen nazioarteko azoka. Hain zuzen ere, eremu horretan egindako jarduera oso garrantzitsua bilakatu da emaitza bikainak eman baitizkigu geuk jarritako xedearekiko: gure ikasleek sortzeko eta ekoizteko gaitasunari proiekzio soziala ematea. Gainera, horietako batzuei mundu profesionalean bultzadatxo bat eman diegu. Gure zentroak IKAS ARTen parte hartzea horren adibide argia da, Granadako Arte Ederren Fakultatetik sortutako ekoizpen artistikoa nazio mailan aurkezten duelako. Azkenik, eta Granadako Arte Ederren Fakultateko Dekano gisa, deialdi honetan parte hartu duten ikasleak zoriondu nahi ditut. Bai BECeko standean lanak erakutsiko dituztenei, bai bideo programan parte hartu dutenei edo eztabaida-gune teorikoan hitz egingo dutenei. Eskerrak eman nahi dizkiet ekimen hau gauzatu duten guztiei, eta modu batera edo bestera IKAS ARTen edizio berria martxan jarri dutenei, artista gaztenenentzat, profesionalentzat eta arte zaleentzat topagunea dena eta azken artelanentzako plataforma bikaina dena. Eskerrik asko guztiei.

96


hgfd-

L

a incorporación de los estudios de Bellas Artes en la Universidad implica el reconocimiento del arte como un campo de saber. Del mismo modo, este hecho conlleva también una mayor consideración sobre las condiciones del arte, no solo como ámbito de docencia, de creación patrimonial y de investigación, sino como agente dinamizador social y cultural. Así pues, una facultad de Bellas Artes, como institución artística y académica, ostenta una gran responsabilidad respecto a la formación, la innovación y la investigación artísticas y a las condiciones óptimas en las que éstas se producen. Pero, dado su carácter universitario, no solo debe limitarse a estos objetivos, sino que también debe ocuparse y preocuparse de su responsabilidad en relación con los compromisos sociales que derivan de aquellas, en tanto que la transferencia del saber artístico está directamente relacionada con el desarrollo de la cultura y la valoración del arte por la comunidad y, en definitiva, el desarrollo del bienestar y del conocimiento. La Facultad de Bellas Artes de Granada asume este compromiso, desde todas las facetas de su actividad, tratando de crear y estrechar vínculos entre el arte y la sociedad, actuando y colaborando con toda la comunidad artística y, muy especialmente, con los agentes culturales, en tanto que son ellos los que proporcionan un entorno favorable para la transmisión y la comunicación de nuestra actividad a la vez que le aportan dimensión profesional, e incluso empresarial, a la producción artística que se desarrolla en nuestro centro a partir de la actividad formativa e investigadora. Por este motivo, fiel a esta política, nuestra Facultad dedica un gran esfuerzo a desarrollar, así como también a apoyar, cualquier tipo de participación en ferias, salones y otros eventos que sirvan de plataforma a nuestros alumnos. Entre ellos destaca de una forma muy especial, -por la gran repercusión que ha tenido desde su nacimiento-, la participación en la muestra internacional de arte interuniversitario IKAS ART. Precisamente, la actividad desarrollada en este ámbito, se ha constituido en un medio de especial relevancia para nuestro centro, en tanto que nos ha ofrecido excelentes resultados respecto a la meta que nos habíamos propuesto: darle proyección social a la capacidad creativa y productiva de nuestro alumnado, a la vez que también les ha servido a algunos de ellos para proporcionarles el necesario impulso para su promoción profesional. De este modo, la presencia de nuestro centro en IKAS ART es un claro ejemplo de todo ello ya que, visibiliza a nivel nacional la producción artística que se genera desde la Facultad de Bellas Artes de Granada. Por último, como Decano de la Facultad de Bellas Artes de Granada, quiero felicitar a los alumnos y alumnas que participan en esta convocatoria exhibiendo sus obras en nuestro stand del BEC ó en el programa de video, o bien presentando comunicaciones en el foro teórico paralelo. Además, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible esta iniciativa, así como también a todos los colaboradores que de un modo u otro, han participado para poner en pie una edición más de la reseña IKAS ART, un punto de encuentro de jóvenes artistas, profesionales y fruidores del arte, y una valiosa plataforma de la creación artística reciente. A todos ellos gracias.

97


s Santiago Ydáñez > JOSE MIGUEL JIMENEZ SCHEROFF > Óleo sobre lienzo > 200x146cm

98


s Artist meat / Real / Vanguardia del arte / Wonderland gallery > ALBERTO MARCOS >

Monotipo trazado sobre papel sĂşper-alfa > 112x76cm

99


s Yacente > Cristina Capilla > Fotografía digital impresa

en papel fotográfico sobre Foam > 150x75cm

s Estar en la cuerda floja / Fase 2 / Hueco > LAURA SEGURA

100


s Contenedores humanos. Dispositivos para condici贸n corporal (serie) > Jos茅 David Romero > 3 piezas escult贸ricas o m贸dulos en DM, lacadas y pintadas > 90x60x180cm

101


s Tríptico animales hilvanados > Mª DOLORES GALLEGO > Acrílico, rotuladores e hilo sobre tela roja, amarilla y blanca > 348x100cm

102


103


s Mecanismo Protector ¿Cómo olvidar? > Sonia Torres > Instalación: Serie de 23 marcos con fotografía b/n y 4 sin fotografías. Serie de 23 tarros de cristal, biruta de goma y etiquetado de frases a máquina de escribir. Báscula retro

s De la alfombra roja a los monstruos I copia

> URSULA TUTOSAUS > 70x100cm

104


s Iconos de silencio 01 > IRENE GONZALEZ NAVARRO > 122x97cm

105


s Imperceptible > OLGA OZIERA SKA > videocreación > 4’ 08” s Nido II > BEATRIZ REGUEIRA > videocreación > 2’ 20’’

s Identidad > ABEL FDEZ LÓPEZ

> videocreación > 1’03”

s Blanco > BEATRIZ PEDROSA

> videocreación > 2’

s Sin título > NANKAYSHAN

> videocreación > 2’45”

s Fuego > ROCÍO MENGUIANO

> videocreación > 38”

s Silencio informativo > RAFAEL GARCÍA

> videocreación > 3’40’’

s Sobre blanco > DAVINIA SÁNCHEZ > videocreación > 3’38’’

106


s Lucerna > ESTELA DE FRUTOS > videocreación > 30’ s Blanco > BEATRIZ PEDROSA > videocreación > 2’ s Retazos de memoria > MARÍA BARQUILLA > videocreación > 2’46” s Natura > PABLO VALLEJO

> videocreación > 2”50’

s Uróboros > JEREMÍAS SCHUSSLER > videocreación > 1’34’

s La casa de mi memoria > ROSA NAVARRO > videocreación > 3’04” s Sin título > ALBA LÓPEZ

> videocreación > 5’

107


Maďż˝ drid 108


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

juancho arregui > begoña lópez piedra > marta labad > mar hernández > daniel bazaco > mónica lópez > elena alonso > juanjo lópez cediel > cristina robles elvira > sandra blancaranda > raquel sánchez castellanos > jesús ruiz > viviana silva

109


Josu Larra単aga

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Madrilgo Arte Ederretako Fakultateko Dekanoa Decano de la Facultad de Bellas Artes de Madrid

Lidia Benavides 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Ikas-Art Koordinatzailea, UCM Coordinadora Ikas-Art, UCM

I

kas-Art Unibertsitateko Artearen Nazioarteko III Azoka pizgarria da eta erronka handia Arte Ederren gradua, lizentziaturaren bukaera, masterra edo doktoretzako ikasleentzat.

Aukera paregabea dute etorkizuneko artisten azken ikasketa urteetan egiten duten hainbat diziplinetako lanak elkartzeko. Aukera berezia da, sortzeko estilo puruenean eta gure gizartea islatzen duen sortzeko pentsamolde artistikoko prozesuetan daudelako, artearen merkatuaren eta gure eremu profesionalaren erakusketa zirkuituen egitura berezietan barneratu aurretik. Arte Ederren Fakultate desberdinei irekitako espazio komunean gure ikasleei proiektu artistikoak (naziokoak zein nazioartekoak) erakusteko aukerak, topagune aberasgarria eskaintzen digu ideiak eta ikuspuntuak partekatzeko. Unibertsitateetan jaiotzen den artea ikerkuntzaren eta gero eta diziplina gehiago jorratzen dituen berrikuntzaren fruitu da. Haietan, askatasunak proposamen guztien batura ahalbidetzen du eta hauek jakintza desberdinekin eta haien arteko elkarketarekin aberasten dira. Horregatik, ikasten ari diren ikus artistak Artearen bitartez jakintzaren transmisio dinamikoa sortzen duten planteamendu berrien bila ari daitezke. Norbera ezagutzetik, komunikabideek transmititzen duten informazioa barneratzera, gizarte sare berrietara, antzinako egitura zaharrak berez erortzen ari dira eta lekua uzten ari diete beste moduak asmatzeak behar duen malgutasunari eta egokitzapenari, eta eraldaketa handiak ematen dituzte. Ikas-Artek ikasleek haien lanak sortzeko duten askatasunetik abiatuta eraikitzen dituzten planteamendu anitzak elkartzeko aukera ematen digu. Sortzen doazen proiektuak erakusteak, mundu osoan egiten eta garatzen diren banakako esperientzia gero eta unibertsalagoak, ikusteko eta partekatzeko leku irekia.

110


hgf-

L

a III Muestra Internacional de Arte Universitario Ikas-Art, supone un nuevo estímulo y un gran reto para todos los alumnos que cursan el grado, el final de la licenciatura, master o doctorado en Bellas Artes.

Es una oportunidad magnífica para poner en común los procesos de trabajo pluridisciplinares que se gestan en los años de formación de nuestros futuros artistas. Supone una oportunidad especial ya que aun están inmersos en los procesos más puros de la creación y el pensamiento artístico que asimila la creación más actual reflejo de nuestra sociedad, antes de llegar a sumergirse en las particulares estructuras del mercado del arte y los circuitos expositivos de nuestro ámbito profesional. La posibilidad de mostrar los proyectos artísticos de nuestros alumnos en un espacio común abierto a distintas Facultades de Bellas Artes, nacionales e internacionales permite generar un encuentro muy enriquecedor en el que poder contrastar ideas y modos distintos de ver. El arte que nace desde las Universidades surge de la investigación y la búsqueda de la innovación cada vez más transdisciplinar en la cual la libertad permite la convivencia de todo tipo de propuestas que se nutren de distintas áreas del conocimiento y de la fusión de éstas. Por ello, los artistas visuales en formación pueden profundizar en la búsqueda de nuevos planteamientos que generan la transmisión dinámica del conocimiento a través del Arte. Desde el autoconocimiento, a la asimilación de la información que transmiten los medios de comunicación, a las nuevas redes sociales, vivimos un momento en que las viejas estructuras caen por si solas para dejar paso a la flexibilidad y a la adaptación a las actuales circunstancias que suponen reinventar modos distintos para dar paso a profundas transformaciones. Ikas-Art nos ofrece la oportunidad de poner en común la diversidad de planteamientos que nuestros alumnos construyen desde la libertad de sus procesos creativos. Contrastar y compartir un espacio abierto a la experiencia que supone mostrar proyectos que emergen, se elaboran y desarrollan en distintos lugares del mundo, experiencias individuales a la par que cada vez más universales.

111


s Instituto Valenciano de Arte Modern. Carrer de Guill茅m de Castro 118, Valencia 46003. Serie: DesLocalizaciones > Juancho Arregui > Elast贸mero de silicona y arpillera > medidas variables

112


s Almohada > RAQUEL SANCHEZ CASTELLANOS > Bolsas de té,

papel japonés, hilo y almohada > 70x40x12cm

s The revealing veil > Jesús Ruiz Bago > Serigrafía sobre imágenes de periódico y fotocopias en color de pinturas famosas

montadas en cajas de metacrilato > 40x30x4cm

113


s Loading III / Loading VII > Bego帽a L贸pez Piedra > Fotograf铆a Digital combinada con Ilustraci贸n > 60x40cm

114


s El juego de las sillas > Mar Hernandez riquelme > Instalaci贸n compuesta por 6 impresiones digitales y una intervenci贸n en pared mediante dibujo. > Dimensiones variables. Cada impresi贸n mide 39x50cm

115


s Ser f贸sil > MARTA LABAD > Fotograf铆as, impresi贸n inkjet > 20x30cm y 15x20cm

s Ajo (de la serie jewels) > JUANJO LOPEZ CEDIEL > Fotograf铆a > 25x25cm

116


s Construcciones org谩nicas > DANIEL BAZACO > Cultivo microbiol贸gico > Medidas variables

117


s Sistema de conexi贸n [1] (Del proyecto Mundo Intruso) > Elena Alonso > 220x200x50cm (aprox)

118


s Out of this world > Cristina Robles Elvira > FotografĂ­a digital > 192x65cm

s Synthetic Sea > SANDRA BLANCARANDA > Arena y desechos > 3m2x15cm

119


s En paralelo > Mónica López barrio > Corto documental > 9 ‘4 ‘‘

s Migraciones > Viviana Silva Flores > Circuitos de cobre bordados > 44x74cm

120


s Tres d铆as sin comer > Viviana Silva Flores > Instalaci贸n con lentejuelas > 10x157cm

121


´ Ma� laga 122


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

marilo jiménez baena > javier artero > cristina monereo > carlos delgado garcía > manuel gaitán salinas > maría castillo serrano > araceli zumaglini ruiz > rubén espada aurioles > alonso fernández de la peña > cristina monereo > paloma graglia díaz> miguel azuaga > francisco javier cerezo bueno > francisco javier valverde buforn > federico fidel miró jurado > gonzalo fuentes > andrea artimez wetz > julia moreno león

123


Salvador Haro González

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Dekanoa Decano

D

uela ia laurogei urte, John Dewey-k “El arte como experiencia” argitaratu zuen. Bertan, esperimentazioa defendatu zuen esperientzia estetikorako pribilegiozko bide gisa. Berak “learning by doing” deitu zion, ikasten eginez. Eragin handiko kontzeptu hura printzipio metodologiko gisa sartu da Goi Hezkuntzako Europar Gunearen eraikuntzan. Hain zuzen ere, ikasten eginez, aspalditik printzipio ukaezina izan da arteen goi irakaskuntzan. “Learning by seeing” (hala deitu baitaiteke), halakoa izan da ere. Ez naiz bakarrik arte lan garrantzitsuak behatzeari buruz ari, baizik eta, oso modu berezian, ikasleari, beste ikasleen lanak behatzeak dakarkion prestakuntzarako ahalmenaz. Garai batean Arte Ederren fakultate baten ikasleak izan ginen guztiok bat egiten dugu, sarritan, gure irakaskuntza-iturria ikaskideak beraiek izan direla esatean. Gure fakultateko geletan, garai horretan eta gaur egun ikasleen arteko eztabaida interesgarrietan hartzen dugu parte, lanei eta euren prozesuei buruz, eta hori, zalantzarik gabe, prestakuntzarako erreminta garrantzitsua da. 2008. urteko lehenengo ediziotik, Ikas-Art, Espainiako goi mailako arte irakaskuntzaren topaketa bilakatu da. Horren eraginez, gure ikasleak eta irakasleak, fakultateak berak eskaintzen duen baino eztabaida eta topaketa gune zabalagoan sartu daitezke. Bertaratzen diren ikasleak Espainiako estatuko fakultate guztietan sortutako lanekin aurrez aurre aurkitzen dira, eta baita beste lekukoak ere, eta askotan lan horien egileekin bat egiten dute, ikasten ikusiz egi biribila izateari dagokionez. Malagako Unibertsitatearen Arte Ederren Fakultateak proiektu honetan hasieratik irmo sinesten eta parte hartzen du eta honen antolatzaileei eskerrak ematen dizkie aurten ere gu kontuan hartzeagatik. Ulertzen dugu eztabaida eta topaketa gune honek gure fakultateen arteko harreman instituzionalak sendotzen dituela, eta hein berean, gure hezkuntza metodoen eta proposamenen egokitasunari buruzko eztabaida gunea dela. Gure irakaskuntzak hobetzeko ideiak elkar trukatzeko eta ondorioak ateratzeko aukera ezin hobea da, eta honek garrantzi handia hartu du ikasketa plan berriak ezartzen ari diren une honetan. Malagako Unibertsitatearen Nazioarteko Kultura eta Harreman Instituzionalen Saileko Errektoreordetzari eskerrak eman behar zaizkio, proposamen honen ahalmen handia nabarmentzeagatik, eta aurten ere ekimen honekin bat egiteagatik, bere kolaborazio sendoarekin. Ikasleen lanak dira denok islatzen garen ispilua. Oraingo honetan, Ikas-Art erakusketan baliabide desberdinez ekoiztutako lan batzuk aurkeztuko ditugu, barne hartzen dituen multzo heterogeneoa adierazten eta irudikatzen duten hautaketa bat egiteko asmoz. Lan horiek guztiek ezaugarri bereizgarri berbera dute: lizentziatura eta graduko ikasleek gure fakultatean, klaseko lan bezala sortu dituzte. Ikas-Art erakusketari esker, beste fakultateko ikasleek egindako lanekin erkatu eta bateratu ahal izango dira. Espainian ekoiztutako arte gazteenaren multzo honek, guztioi, biharko artearen aire freskoa dakarkigu. Borges-ek zera zioen “ez dakigu ezer etorkizunari buruz, orainaldia ez bezalakoa izango dela izan ezik”. Ziur nago etorkizuneko zantzuak nonbait aurkituko baditugu, hura gure ikasleen lanen freskotasunean izango dela, dagoeneko, zoragarria izango den etorkizunean parte hartzen duten ikasleak.

124


hgfdsazx

H

ace ya casi ochenta años, John Dewey publicó El arte como experiencia. En él defendía la experimentación como la vía privilegiada para la experiencia estética, lo que él llamó learning by doing, aprender haciendo, concepto de gran impacto que se ha incorporado como principio metodológico en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. En efecto, el aprender haciendo ha sido desde hace mucho tiempo un principio incuestionable en la enseñanza superior de las artes, pero también lo ha sido el learning by seeing, si se me permite la expresión. No me estoy refiriendo únicamente a la contemplación de importantes obras de arte, sino de manera muy especial al potencial formativo que supone al estudiante la visualización de los trabajos de otros alumnos. Todos los que algún día fuimos estudiantes en una facultad de bellas artes solemos coincidir en que a menudo nuestra principal fuente de aprendizaje fueron nuestros compañeros. En las aulas de nuestras facultades asistíamos y asistimos actualmente a interesantes debates entre estudiantes acerca de las obras y sus procesos, lo que constituye, sin lugar a dudas, una importante herramienta formativa. Desde la primera edición en 2008, Ikas-Art se ha convertido en el espacio de encuentro de la enseñanza artística superior en España. Esto ha supuesto que nuestros estudiantes y profesores, accedan a un espacio de debate y encuentro más amplio que el que le ofrece la propia facultad. Los alumnos asistentes se encuentran cara a cara con obras producidas en todas las facultades del estado español, y también de otros lugares, y con frecuencia coinciden con los autores de estos trabajos, con lo que el aprender viendo alcanza su máxima expresión. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga cree y participa firmemente en este proyecto desde sus inicios y agradece a sus organizadores que hayan contado un año más con nuestra presencia. Entendemos que este espacio de encuentro y debate fortalece las relaciones institucionales entre nuestras facultades, y asimismo supone un punto de discusión sobre la validez de nuestros métodos y programas educativos. Se trata de una magnífica oportunidad de intercambiar ideas y extraer conclusiones para la mejora de nuestras enseñanzas, lo que adquiere una especial relevancia en estos momentos de implementación de nuevos planes de estudio. La Facultad de Bellas Artes de Málaga no podía dejar de asistir un año más a esta III Muestra internacional de Arte Universitario donde tienen cabida interrelaciones entre jóvenes artistas e instituciones antes mencionadas. Ello adquiere especial significación en una facultad emergente, como la nuestra, que aún tiene importantes retos por delante antes de su consolidación. Es necesario agradecer en estas líneas a los Vicerrectorados de Cultura, Estudiantes e Investigación de la Universidad de Málaga, por vislumbrar el enorme potencial de esta propuesta y sumarse este año con su decidida colaboración a esta iniciativa. El espejo en el que todos nos reflejamos es el de los trabajos de nuestros alumnos. En esta ocasión presentamos en Ikas-Art una serie de obras producidas en distintos medios, que tiene la voluntad de constituir una selección significativa y representativa del heterogéneo conjunto al que pertenece. Todas estas obras presentan la característica común de haber sido producidas como parte del trabajo de clase en nuestra facultad por alumnos de licenciatura y grado. Ikas-Art permitirá la confrontación y puesta en común con los trabajos realizados por alumnos de otras facultades. Este conjunto del arte más joven producido en España es para todos nosotros como un soplo de aire fresco del arte del mañana. Decía Borges que “nada sabemos del porvenir, salvo que diferirá del presente”. Estoy seguro de que si hay algún lugar donde encontrar las pistas del porvenir, es en la frescura de los trabajos de nuestros alumnos y alumnas, que son ya parte de un futuro que será a buen seguro fascinante.

125


s Proyectos 2 Glamorous > Alonso

Fernández de la Peña >

> 70x60cm/cu

126

Tinta sobre papel


s Regn, Avdrift > Araceli Zumaglini Ruiz > AcrĂ­lico sobre papel > 97x148cm

127


s Figuración asimétrica I, II, III, IV > Manuel

Gaitán Salinas >

Grabado. Aguafuerte sobre papel Canson Edition. > 60x57cm c/u

128


s Conversaciones del Yo > Paloma Graglia DĂ­az > FotografĂ­a sobre foam 5mm. > 60x22cm c/u

129


s Feminidades > Cristina Monereo > TĂŠcnica mixta sobre papel > 30x21cm c/u

130


s Billboard 1,2 y 3 > CARLOS Delgado García >

Técnica Mixta sobre DM > 97x148cm

s Constancia > María Castillo Serrano >

Toallitas de bebé pintadas sobre DM > 8 piezas 60 x 60 c/u. 60x480cm

131


s Volumen II. La guerra civil (Dos Espa帽as) > Francisco Javier Cerezo Bueno / Francisco Javier Valverde Buforn. / Federico Fidel Mir贸 Jurado / Gonzalo Fuentes / Andrea Artimez Wetz / Julia Moreno Le贸n > Construcci贸n en hierro > 280x310x50cm

132


s Eternal Sunshine of the Spotless Mind > Rubén Espada Aurioles

> Técnica mixta sobre madera > 61x148cm c/u 4 piezas

133


s Desde dentro I // Desde dentro II > Miguel Azuaga >

134

V铆deo-instalaci贸n con monitores, sonido


s Inside me > Cristina Monereo > Vídeo 2’14’’

s Sin anclaje 1 > Marilo Jiménez Baena > Vídeo 18’53’’

s Caduco // La orilla > Javier Artero > Vídeo

135


Mur cia 136


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

facultad de bellas artes

UNIVERSIDAD DE murcia

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

adelaida martinez lozano > adrián madrid romero > cristina franco roda > cristóbal hernández barbero > elena lópez martín > francisco javier ortega lópez > gloria lapeña > guillermo velandrino trigueros > miguel ángel aznar garcía > montserrat moreno serrano > pedro alonso ureña > sabina antón cardenal > vanesa garcía lópez

137


Salvador Conesa Tejada

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Murtziako Arte Ederren Fakultateko Irakaslea Profesor de la Facultad de Bellas Artes de Murcia

2

008an agertu zenetik, gertakizun hau Arte Ederren fakultateen arteko topaketa garrantzitsua eta interesgarria bilakatzea lortu du IKAS-ARTek. Aurreko edizioetan bezala, erakusketa erakargarriaz gain, ikerkuntzaren eta irakaskuntzaren inguruko eztabaida-guneak interesgarriak dira oso. IKAS-ART ikasitakoa erakusteko plataforma aparta da, eta baita ikasleen lanen eboluzioa ikustekoa ere. Bertan hartzen dute parte unibertsitateko ikasleen belaunaldi berriek eta ikasketa egiturak sendotzen dira. Murtziako Arte Ederren Fakultateak parte hartzaile guztien arteko eztabaida eta erakundeen arteko elkarlana indartzen laguntzeko asmoz hartuko du parte. Gazteen artea sustatu eta ikasgeletan ikasitakoa gainditzeko xedearekin, gure fakultateko hainbat diziplinaren adierazgarri diren artista taldea proposatu dugu. Artelanen selekzio honekin, gure ikasleen lanak inguru berrian ikusteko aukera aparta dugu, ohiko testuingurutik at, non irakasleak eta ikasleak lasai eztabaidatu ahal izango duten irakaskuntza prozesuei buruz eta jakintzak aplikatzea sustatzeko moduei buruz. Gure ikasleak europar unibertsitate-proiektuan kokatzea zaila dela jakinik, Murtziako Arte Ederren Fakultateak ez du hitzordu hau pasatzen utzi nahi izan, eta urteroko erakusketa honen garrantzia transmititu nahi izan die ikasleei. IKAS-ART gure ikasleen heldutasuna ikasketa praktikoaren bidez bultzatzeko tresna bezala ere ikusi beharra dago. Horrela, gure ikasle askok parte hartuko dutela esan beharra dago, iazko eskakizunen kopurua areagotu da aurten, eta gure fakultateak erakusketa hau ongi hartu duela ikus dezakegu. Ikasten ari diren artista plastikoen talde honentzat, IKAS-ART aurrera pauso garrantzitsua da beraien arte-heziketan. Erakusketa, arte joera berrien erakusleiho izanik, espezializatutako ikusle mordoa erakartzen du eta aukera aparta da gure ikasleak etorkizunean profesional bihurtzeko. Gainera, arte profesional ugari hurbiltzen denez, lotura zuzena dute artearen ekoizpen, erakusketa eta kultur guneekin. Ondorioz, IKAS-ARTek lotura bikaina eratzen du unibertsitatearen eta gizartearen artean eta ikasketari zein hausnarketa kritikoari lotutako praktika artistikoan ikerketaren izaera deskribatzeko orduan lagungarri da. Beraz, eskerrak eman nahi diegu IKAS-ARTen hirugarren edizio hau posible egin dutenei, eta zoriondu nahi ditugu hautatutako ikasleak, haien gogo eta lanarengatik.

138


hgfdsa-

D

esde su aparición en el año 2008, hemos podido ver como IKAS-ART ha conseguido consolidar este evento como un importante e interesante encuentro académico entre facultades de Bellas Artes. Igual que en ediciones anteriores, su atractiva propuesta expositiva se ve reforzada por los foros de debate en torno a la investigación y la docencia. IKAS-ART se presenta como una plataforma perfecta para mostrar los resultados académicos y su evolución, con la participación de las nuevas generaciones de universitarios y la consolidación de las estructuras docentes. La Facultad de Bellas Artes de Murcia participa en esta tercera edición con el ánimo de contribuir a fortalecer el diálogo y la cooperación institucional con todos los participantes. Bajo la idea de promocionar el arte joven y de traspasar los límites de lo aprendido en las aulas, hemos propuesto un grupo de artistas de diversas disciplinas representativo de nuestra facultad. Con esta selección de obras tenemos una oportunidad extraordinaria de observar el trabajo de nuestros estudiantes en un nuevo entorno, fuera del contexto habitual, en el que profesor-alumno pueden debatir abiertamente sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y el modo de potenciar la aplicación de sus conocimientos. Conscientes de las dificultades que entraña situar a nuestros estudiantes en el proyecto universitario europeo, la Facultad de Bellas Artes de Murcia no ha querido pasar por alto esta cita, intentado transmitir a sus alumnos el interés y el potencial que encierra esta muestra anual. IKAS-ART también debe ser entendida como una herramienta encaminada a potenciar la madurez de nuestros estudiantes mediante el aprendizaje práctico. En este aspecto, tenemos que destacar la alta participación de nuestros alumnos, aumentando el número de solicitudes con respecto al año anterior y constatando la buena acogida que tiene este evento en nuestra facultad. Para un grupo de artistas plásticos en periodo de aprendizaje, IKAS-ART supone un paso importante en su formación artística. Esta muestra, al ser un escaparate de las nuevas tendencias artísticas, congrega un numeroso público especializado, brindando una oportunidad única en la futura profesionalización de nuestros alumnos. Además, la presencia de profesionales del arte proporciona una conexión directa con los espacios de producción, expositivos y culturales del arte. De este modo, IKASART mantiene un enlace perfecto entre universidad y sociedad, ayudando a describir la naturaleza de la investigación en la práctica artística vinculada al estudio y a la reflexión crítica. Así pues, sólo nos queda agradecer el esfuerzo de los que han hecho posible esta tercera edición de IKAS-ART y felicitar a los estudiantes seleccionados por su entusiasmo y dedicación.

139


s 44H > Elena López Martín > Acrílico, cianotipia y pigmento sobre tabla > 120x150cm

s Sin título > Adelaida Martínez-Lozano

> Mixta > 10x30x30cm

140


s Ausencia…de sentido común > Adrián Madrid Romero > Fotografía > 100x70cm

141


s Exhorta > Sabina Ant贸n Cardenal > Fotograf铆a > 100x100cm

142


s Sin tĂ­tulo I > Gloria LapeĂąa > Digital > 60x112cm

s Las fases del amor > Cristina Franco Roda > Mixta sobre papel > 140x200cm

143


s Se acabó la fiesta > Francisco Javier Ortega López > Óleo sobre tabla > 155x105cm

144


s Future > GUILLERMO VELANDRINO TRIGUEROS > Fotografía > 50x70cm

145


s Sin título1 / Sin título 2 > Montserrat Moreno Serrano

> Fotografía > 60x35cm / 23,5x35cm

146


s Search > Cristóbal Hernández Barbero > Acrílico sobre lámina de resina y cortezas de madera > 150x150x5cm

147


s Naturaleza perdida > Vanesa García López > Fotografía > 100x66cm

s Discapacidad > Miguel Ángel Aznar García > Video > 3’ 35”

148


s Periplo > Pedro Alonso UreĂąa > FotografĂ­a digital sobre papel > 65x30cm

149


Pon� teve� dra 150


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

facultad de bellas artes

universidad de vigo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

sabrina fernández casas > santiago besteiro > sandra prieto rodríguez > josetxu f. carcamo > marta fariña > marta fortes > lucía graña > estefanía fernández rodríguez > olalla barrosa pereira > maría arias rey > miriam cartagena > alba blanco

151


Juan Carlos Meana

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Pontevedrako Facultade de Belas Artes-eko Dekanoa Universidade Vigo Decano de la Facultade de Bellas Artes de Pontevedra Universidade Vigo

D

enboran zehar mantendu behar den proiektu orotan alderdi bikoitza eman behar da: denbora tarte eta dinamika bat finkatu arte eta, bestalde, esperimentazio sendo bat hil egin ez dadin. Ikas-Art erakusketarekin hirugarren ediziora iritsi gara eta esan dezakegu gertakarian inplikatutako eragile ugarien laguntza eta parte-hartzea duen proiektu bat dela. Horrez gain, behin eta berriro berritzen ari da hobekuntza-espiritu batekin, bai antolaketari dagokionez eta bai lortu nahi diren helburuei dagokienez. Pontevedrako Arte Ederren Fakultatetik, Vigoko Unibertsitatearen barruan, hasieratik iruditu zaigu eskoletan eta ikerketa ikastetxetan agerian dagoen premia bat barne hartzen saiatu den gertakaria dela: garai berdinean ari diren ikasleen eta ikertzaileen arteko topaketa eta elkartrukea bideratzea, euren etorkizuna markatuko duen garai eta euren prestakuntzaren esperientziak okupatzen duen garaia. Ez da txantxetakoa, harekin egiaztatu baita ez dela bakarrik ibiltzen ari, baizik eta, guztion artean konpartitutako esperientzia arinagoa da eta eramateko errazagoa da. Eta hori eskalaz mugitu dezakegu, banakako, kolektibo gisa erabiliz, eta baita instituzio akademiko gisa ere. Etorkizunari begira, gure ustez oso hiruki egokia ematen da, eta hura sakontzen jarraitu behar da, alegia; instituzio akademikoen arteko kolaborazioa, hots; Unibertsitatea parte hartzen duten Arte Ederren Fakultate desberdinen bidez; topaketa bideratzen eta motibatzen duen instituzioa, Enkartur Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera; eta baita antolaketaz arduratzen den enpresa pribatua ere. Gure ustez, lantzen eta sakontzen jarraitu behar den adibide bat da, bakoitzak bere posiziotik ekarri dezakeen hoberena kontuan hartuz. Pontevedrako Arte Ederren Fakultateak dagoeneko hogei urtetik gorako ibilbidea dauka eta esfortzu handia egin du, azken urteotan, Europak exijitzen dituen plangintza berrietara egokitzeko. Arte Ederretako Graduaren bigarren promozioa eta Arte Garaikidearen Unibertsitate Masterraren lehenengoa graduatu berri dira. Sorkuntza eta Ikerketa, hori guztia doktoretza berriekin amaitzen da, unibertsitate ziklo osoaren prestakuntza-eskaera biribilduz. Gure prestakuntza profesionalagoa den ikuspegi baten arabera osatzen da, Liburu ilustratuaren eta Ikus-entzunezko Animazioaren Masterrarekin, eta baita Ehungintza eta Moda Diseinuko Goi Ikasketekin ere (ESDEMGA), erdiesten ari den lorpen bikainekin. Aukera hau aprobetxatu nahiko genuke gertakariaren antolatzaileei eta sustatzaileei esplizituki eskerrak emateko eta laguntza eskaintzeko, gure UPV/EHUko lagunak, eta baita parte hartzen dutenei ere, euren gogo biziarengatik. Horri guztiari esker, hiru edizioetan soilik, Ikas-Art erreferentziazko eta atzera egin ezineko gertakari bilakatu da, Arte Ederren etorkizuneko graduatuen prestakuntzan zehar.

152


hgfdsa-

E

n todo proyecto que haya de permanecer en el tiempo se ha de dar una doble faceta: un tiempo y dinámica hasta su consolidación y, de otra parte, una permanente experimentación para que no acabe muriendo. Con Ikas-Art llegamos a la tercera edición y podemos considerarlo un proyecto que goza del apoyo y participación de numerosos agentes implicados en el evento. Además, no deja de reinventarse permanentemente en un espíritu de mejora, tanto en su organización como en los objetivos que se persiguen. Desde la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, inserta en la Universidad de Vigo, nos ha parecido, desde sus inicios, un acontecimiento que intenta dar cabida a una necesidad patente en los centros docentes e investigadores: Posibilitar el encuentro e intercambio entre estudiantes e investigadores que poseen en común un tiempo, aquél que marcará su futuro y que no es otro que el que ocupa la experiencia de su formación. No es baladí, porque se constata con ello que no se camina sólo, que la experiencia compartida es más liviana y fácil de llevar. Y esto lo podemos trasladar de escala sirviéndonos como individuos, también como colectivo y, más aún si cabe, como instituciones académicas. Apuntando hacia el futuro pensamos que se da una triangularidad muy acertada sobre la que hay que seguir profundizando, a saber, la colaboración entre instituciones académicas, entiéndase la Universidad a través de las diferentes Facultades de Bellas Artes que participan; la institución que hace posible, motiva y posibilita el encuentro, Enkartur junto con la Diputación Foral de Bizkaia; así como la empresa privada que se encarga de la organización. Creemos que es un ejemplo en el que hay que seguir trabajando y ahondando teniendo presente aquello que cada uno mejor puede aportar desde su posición. La Facultad de Bellas Artes de Pontevedra tiene ya más de veinte años de andadura y ha hecho un esfuerzo importante, en los últimos años, por adaptarse a los nuevos planteamientos que Europa exige. Tal es así que acaba de graduarse la segunda promoción de Grado en Bellas Artes y la primera del Master Universitario en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación, todo ello se culmina con los nuevos doctorados, que cierran la oferta formativa de todo el ciclo universitario. Nuestra formación se completa desde una perspectiva más profesionalizante con el Master en Libro ilustrado y Animación Audiovisual, así como los Estudios Superiores de Diseño Textil y Moda (ESDEMGA), que tan buenos logros está consiguiendo. No quisiéramos dejar pasar esta ocasión para agradecer y apoyar explícitamente a los organizadores e impulsores del evento, nuestro colegas de la UPV/EHU, así como a cuantos participan, por su entusiasmo. Todo ello hace que, en tan solo tres ediciones, Ikas-Art se haya convertido en un evento de referencia e ineludible en el transcurso del periodo de formación de los futuros graduados en Bellas Artes.

153


s Pink Chick Trip > Roberta V谩zquez de Cabo

> Instalaci贸n y dibujo > medidas variables

154


s Serendipia. Reflexo dun tempo materializado > maría arias

> Instalación. Fotografía en color y sujeciones métalicas > dimensiones variables

155


s Tiempos Compuestos > Sabrina Fernández Casas

> Gofrado, óleo, tinta, resina epoxy sobre madera > 98x66cm

s Las pelusas comestibles y otros cuentos metafísicos > Estefanía Fernández Rodríguez

> Libro de artista. Serigrafía y collage > dimensiones variables

156


s Ausencia > Lucía Graña > Serigrafía sobre papel azabache > 82x62cm

157


s Espacios ambulantes > Miriam Cartagena > Fotograf铆a anal贸gica Lambda Kodak Endura sobre metacrilato > 40x60cm

s El circo de Emma > Alba Blanco >

Performance > duraci贸n 3h

158


s Mudanza > Marta Fari単a > Cajas de mudanza y dispositivo sonoro > dimensiones variables

159


s Sin título > Josetxu f Carcamo> Pañuelos de papel usado, vitrina > 112x100cm

s Panoptic Bank > Santiago Besteiro> Serigrafía sobre cristal > 50x70cm

160


s Una nueva pregunta es una buena respuesta > Olalla Barrosa Pereira

> Instalaci贸n > dimensiones variables

161


s Cuando el plano sale del plano > Sandra Prieto RodrĂ­guez

> Tinta sobre contrachapado de chopo > 100x250x100cm

162


s Sin tĂ­tulo > Marta Fortes > Ă“leo sobre tabla > 30x30cm

163


s Bury Me > Lidia Alonso Sánchez, Laura Estévez Alfonso, Antía Barba Mariño, Miguel A. Varela Iglesias, Nuria Bouzas Loureiro > Video > 2min. 25” s Huelga > Oscar Tosar, Santiago Besteiro >

Video > 4min. 50”

s ¿Nos haremos daño? > Anabel Gaudioso, Pedro García, Natalia Torres

> Video > 3min. 15” s S/T > Mariña Pérez Vilar, Julia Huete Iglesias, Eva López Uribarri >

1min. 58”

Video >

s S/T > Julia Abal Rúa > Video > 6min.

17”

s S/T > Mateo Alvarellos RodríguezNavas, Cynthia Alfonso Barreiro, Sandra Revuelto Sánchez, Candela Baliño Rey

> Video > 3min. 32” s Caminos Rurales > María Prada > Video > 9min. 46” s Métodos de cura. (Sobrestímulo frente

a la catarsis que genera lo cotidiano) > Agustín Caetano Fernández Váquez > Video > 3min. 58”

s Agateofobía > Lúa Louro, Lucía Pérez, Paula Purriños, Belén Naveira

> Video > 3min. 33”

164


s Heaven > David Fidalgo Omil, Fernanda Llovo Otero, Lara González García > Video > 2min. 31” s Heterotopías > Clara Pisón, Eila Pérez >

Video > 2min. 30”

s ¿Nos haremos daño? > Anabel Gaudioso, Pedro García, Natalia Torres

> Video > 3min. 15” s P F M > Fass Castro, Míriam Rodrí-

guez >

Video > 2min. 33”

s Sésamo > Clara Sobrino Heyvaert >

Video > 5min. 45”

s Aguas Residuales > Tamara Alonso, Noe Blanco, Marcos Covela

> Video > 7min. 10” s Give up the ghost > Mario Poyatos >

Video > 4min. 7”

s That’s Life > David Fidalgo Omil > Video > 1min. 13” s Pin Pan Pun > Minia Martinez Seijas

> Video > 4min. 30”

s Freilach > Fass Castro > Video > 3min.

47”

165


Sala� man� ca 166


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES

UNIV. DE SALAMANCA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

cristina pérez huarte > daniel berea barcia> roberto carbajal massó colaboración:pablo poveda > miguel gonzález diez > laura ramis moreno > carlos durán mayoral > silvia gómez bermejo > laura pilar delgado santos > juan diego gonzálvez izquierdo > adrián arias astorgano > dennis eckhardt romero > andrés ferrandiz calvo > francisco gonzález rodríguez > alejandro pérez carbajal > miguel gonzález diez > gonzalo de miguel villa

167


josÉ manuel prada VEGA

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Arte Ederren Fakultateko Dekanoa Salamankako Unibertsitaea Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca

A

rtista plastikoa errealitateen birsortzailea edo eraldatzailea da, edo beste modu batera esanda, ilusioen, fikzioen, itxuren eta fantasien sortzaile bat (grekoen fantasmatak). Gaur egungo arteak zalantzan jartzen du, batzuetan, artistaren begiradaren objektibotasuna, eta sorkuntza plastikoaren subjektibotasun saihestezina nabarmen definitzen da. Subjektibotasun horrek, batzuetan ere, teorikoki errealitatea zintzotasunez transkribatzen duten adierazpenak zikintzen ditu: argazkiak, bideoa, zinea. Fikzio plastiko oro errealitatearen estilizazio zehatz bat dela abiapuntu hartzen badugu, planteatu dezakegu adierazpen aldagai abstraktuaren eta figuratiboaren artean tradizioz ezarritako polarizazio metodologikoak zentzua edukitzeari uzten diola arte garaikidearen dinamikan: edozein errealismo era errealitatea aldentzeko modu bat da, eta abstrakzio era oro errealitate motaren bati egindako erreferentzietan hasten eta bukatzen da. Gure ikasleek, oso heldutasun artistiko nabarian, aurkeztutako lanetan erakusgai uzten dute arte plastikoek, duela 25 urte baino gehiago, Salamancako Arte Ederren Fakultateak bere ibilbideari ekin egin zionean, izan duten bilakaera eta aldaketa sakonak. Aurkezten ditugun lan gehienak San Marcos Sarien XV. ediziokoak dira, publiko zabalari gure eskolan ikasten duten artista gazteen lanak ezagutzera emateko helburuarekin sortuak, baliabide tradizionalak azken urteotan sortu direnekin uztartzen dituzten lanak. Guztira 14 lan dira, XXI. mendearen hasierako lengoaia artistikoa osatzen duten adierazpen ildo desberdinak barne hartzen dituztenak. Horien bidez, urtetik urtera, Arte Ederren fakultateetan burututako ikasketak erabat baliozkoak direla egiaztatzen da.

168


hgfdsazx

E

l artista plástico es un recreador o transcreador de realidades o, lo que es lo mismo, un creador de ilusiones, de ficciones, de apariencias y fantasías (los fantasmata de los griegos). El arte actual pone en entredicho la, a veces, pretendida objetividad de la mirada del artista, quedando claramente definida la inevitable subjetividad de la creación plástica, subjetividad que tiñe incluso las manifestaciones consideradas teóricamente como mas fieles transcriptoras de la realidad: fotografía, video, cine Si partimos del hecho de que toda ficción plástica supone una determinada estilización de la realidad, podemos plantearnos que la polarización metodológica establecida tradicionalmente entre las variables representativas abstracta y figurativa deja de tener sentido en la dinámica del arte contemporáneo: cualquier forma de realismo es una manera de abstraer la realidad, y toda forma de abstracción empieza y termina en referencias a algún tipo de realidad. Nuestros estudiantes, en una madurez artística mas que notable, muestran en las obras presentadas la evolución y los cambios profundos que han experimentado las artes plásticas desde que, hace ya mas de 25 años, empezara su andadura la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Las obras que presentamos proceden en su mayor parte de la XV edición de los Premios San Marcos, instituidos con la finalidad de dar a conocer a un público amplio las creaciones de los artistas jóvenes que se forman en nuestro centro, creaciones que combinan los medios tradicionales con los que han surgido en los últimos años. Son un total de 14 obras, que abarcan las variadas líneas de expresión que configuran el lenguaje artístico en los albores del siglo XXI, a través de las que se confirma, año tras año, la plena validez de los estudios realizados en las facultades de Bellas Artes.

169


s Remodelado Espejos > ALEJANDRO PÉREZ CARBAJAL > Mixta > 120x240cm

170


171


s Tete de Gomme > CRISTINA Pร REZ HUARTE > Lรกpiz y tinta > 178x200cm

172


s Lumière > MIGUEL GONZÁLEZ DIEZ > Escultura. DM con pintura forja > 40x40x40cm

s Mastica Fuerte > ROBERTO CARBAJAL MASSÓ (Colaboración: PABLO POVEDA) >

Digital > 29x39cm

Collage.

s Deforestación > DANIEL BEREA BARCIA > Diseño > 29x42cm

173


s Sin título > LAURA RAMIS MORENO > Diversos materiales > 60x15x83cm

s Pendiendo de un hilo > CARLOS DURÁN MAYORAL > Fotografía > 30x45cm

174


s He sido curiosa > SILVIA GÓMEZ BERMEJO > Fotografía > 28x42cm (x 6 piezas)

175


s Arco de ceguera > JUAN DIEGO GONZÁLVEZ IZQUIERDO > Aditivas

> 76x112cm

s Sin título > LAURA PILAR DELGADO SANTOS

> Offsetgrafía y xilografía > 52x72cm

s Entre ruinas > ADRIÁN ARIAS ASTORGANO

> Digital > 50x70cm

176


s Peguerinos > ANDRÉS FERRÁNDIZ CALVO > Mixta > 200x200cm

177


s Secuencias de un “tic” > DENNIS ECKHARDT ROMERO

> Óleo sobre tabla > 60x100cm (x 4 piezas)

178


s A Documental Film > MIGUEL GONZÁLEZ DIEZ >

Videocreación > 4´ 30´´

s Sin título 2 > FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ >

Ensamblaje > 112x182cm

s Los hombres no vuelan tanto como los pájaros > GONZALO DE MIGUEL VILLA >

Animación > 1´ 45´

179


Seviďż˝ lla 180


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES

universidad de SEVILLA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ana barriga oliva > ildefonso cecilia > luís manuel capitán minguet> diego cerero molina > mª reyes fernández garcía> andrés garcía simarro > pablo merchante > gema garcía gonzález > diego pérez galindo > rafa prada, eriz moreno, cristina bazán > rafael jiménez > diego jesús cabezas rivera > ildefonso cecilia > francisco jesús jiménez garcía, miguel romero mata > alberto estudillo

181


MarĂ­a Teresa Carrasco Gimena

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Arte Ederren Fakultateko Dekanoa Sevillakoko Unibertsitatea Decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla

G

aur egungo krisialdian, ekonomikoa ez ezik, desioen eta balioetan ere, funtsezkoa da ikasleek Arte eta Kulturako berritutako kontzeptuan parte hartzea sustatzea, komunikazioa eta ideien elkar trukea bultzatzen duten jardueren konfigurazioaren bidez, indibidualismo akademikoaren eta sozialaren aurka. Horri dagokionez, IKAS ART erakusketak aukera interesgarria eskaintzen du, erakusketa-arlo bat topaketarako plataforma erakargarri bat bilakatzeko, ikuspegi desberdinak eta urruntzen diren begiradak ezagutzeko. Unibertsitate Artearen Nazioarteko Erakusketa bateratzailea esplorazio eta berrikuntza laborategi gisa proposatu da. Bertan, funtsezko gaiei heltzen zaie, ikerketaren, irakaskuntzaren eta ekoizpen artistikoaren inguruan. Aldi berean, proiekzio eragile gisa finkatzen ari den gertakaria da, Arte Ederretako Fakultateen ikasleentzat. Ikasketak amaitu berri dituzten gure ikasleak lan munduan txertatzearen alde egitea zerbait saihestezina da; onartu behar da arte plastikoen eta ikuste-arteen sektorearen sistematizatze urria estu lotuta dagoela “benetako artista� edozein planeamendu pragmatikotik urruntzen duen ikuskera erromantikoaren iraupenarekin, jarduera profesionalizatzearen aurkako gutxiespen axiomatikoa sortuz. Hala ere, kultur industriak izeneko horien barruan aberastasun handia sortzeko gaitasuna duen sektore bat da eta saiatu behar gara sortzaileen egoeran eragin proportzionala eragin dezala. Lan artistikoa aintzat hartzearen aldeko neurriak abian jarri behar dira, gizarte dinamikak erabat txertatzen saiatuz. Asoziazionismo profesionaleko formula berriak planteatu behar dira, ikusteartistek diziplina arteko taldeetan parte hartzearen alde egin behar da berrikuntza + garapeneko proiektu ugarietarako, artistaren autonomo gisako baldintzak errebisatzea, bildumazaletasuna sustatzea hobari fiskal handiagoen bidez... Baina kontuan hartu behar dugu jarduera artistikoa profesionalizatzearen aldeko bultzada kaltegarria izan litzatekeela, ez bada analisi kritikorako gaikuntza sendoarekin batera egiten, askatasun sortzailea lan-baldintza ukaezin gisa mantendu ahal izateko. Bereizteko gaitasun hura inprimatzen duen trebakuntza, prestakuntza intelektual, tekniko eta sortzaile hoberenarekin batera: horrek guztiak balio etiko eta estetikoak uztartzeko gai den ikuspegi eraldatzailea sortaraziko du, sorkuntza artistikoaren prozesu anitzetan. Unibertsitatea, era honetan, Artearekiko ezagutzak aurrera egiteko epizentro ordezkaezin gisa agertu da, bere emaitzen transferentziaren bidez, gure gizartearen ezinbesteko aurrerabide humanistikoaren alde eginez. Fakultate honetatik eskerrak eman nahi dizkiogu Sevillako Unibertsitatearen Harreman Instituzionalen Errektoreordetzari, urtetik urtera hautatzen diren ikasleek parte hartzeko eta bertaratzeko aukera behin eta berriro suertatzeagatik. Eskerrak eman nahi dizkiogu ere Bilboko Arte Ederren Fakultateari eta ekimen egoki honi jarraipena ematearen alde egin duten guztioi. Zorionak eta desio hoberenak opa nahi dizkiegu edukia, lanen, ideien eta jardueren bidez ekartzen duten ikasle guztiei.

182


hgfdsa-

E

n el actual contexto de crisis, no sólo económica sino también de anhelos y de valores, resulta vital fomentar la participación de los estudiantes en la creación de un concepto renovado de Arte y de Cultura mediante la configuración de actuaciones que impulsen la comunicación y el intercambio de ideas frente al individualismo académico y social. A este respecto IKAS ART ofrece una interesante oportunidad para convertir un área expositiva en sugestiva plataforma de encuentro para el descubrimiento de visiones desiguales y miradas divergentes. La concertadora Muestra Internacional de Arte Universitario se propone como laboratorio de exploración e innovación en el que se abordan cuestiones esenciales en torno a la investigación, la enseñanza y la producción artística. Es, al mismo tiempo, un evento que se consolida como motor de proyección para los estudiantes de las Facultades de Bellas Artes. El fomento de la integración laboral de nuestros egresados es una responsabilidad que no podemos eludir; es preciso reconocer que la escasa sistematización del sector de las artes plásticas y visuales está relacionada con la pervivencia de una concepción romántica que aleja al “verdadero artista” de cualquier planteamiento pragmático, generando un rechazo axiomático hacia la profesionalización de la actividad. Sin embargo, se trata de un sector que encierra un considerable potencial de generación de riqueza dentro de las llamadas industrias culturales y tenemos que procurar una repercusión proporcional en la situación de los creadores. Se hace necesario poner en marcha medidas favorecedoras del reconocimiento efectivo del trabajo artístico, procurando una plena incorporación a las dinámicas sociales. Cabe plantear nuevas fórmulas de asociacionismo profesional, potenciar la participación de los artistas visuales en equipos interdisciplinares para los más diversos proyectos de innovación + desarrollo, revisar las condiciones del artista como autónomo, fomentar el coleccionismo mediante mayores incentivos fiscales... Pero debemos considerar que el impulso hacia la profesionalización de la actividad artística podría resultar nefasto si no va acompañado de una importante capacitación para el análisis crítico que permita mantener la libertad creativa como condición de trabajo irrenunciable. Una formación artística que imprima esa capacidad de discernimiento aunada con la mejor preparación intelectual, técnica y creativa, propiciará una visión transformadora capaz de conjugar con acierto los valores éticos y estéticos en los múltiples procesos de la creación artística. La Universidad se revela de este modo como epicentro insustituible para el avance del conocimiento en relación con el Arte, contribuyendo, mediante la transferencia de sus resultados, al necesario progreso humanístico de nuestra sociedad. Desde esta Facultad manifestamos nuestro agradecimiento al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla por su reiterado apoyo para hacer posible la participación y la asistencia de los alumnos que cada año resultan seleccionados. Nuestro agradecimiento también a la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y a todos los que han contribuido a dar continuidad a esta oportuna iniciativa. Nuestra felicitación y nuestros mejores deseos para todos los estudiantes que aportan el contenido a través de sus trabajos, ideas y acciones.

183


s Desplegables II (piezas estáticas)> > Mª Reyes Fernández García > Serigrafía sobre cartón de proyectos ensamblados con bisagras > Medidas variables

184


s Sin título > DIEGO CERERO MOLINA > Óleo sobre lienzo> > 81x81cm

185


s Cien visiones de un cuarto > AndrĂŠs GarcĂ­a Simarro > Grafito y

tinta sobre papel > 14x14cm cada una. (Serie de 100 piezas)

186


s QuĂŠ triste es ser amarillo > Ana Barriga Oliva >

AcrĂ­lico sobre papel > Montaje de 14 obras de dimensiones variadas

187


s Al sol de su jubilación > Luís Manuel Capitán Minguet > Óleo sobre lienzo > 100x100cm

188


s Sofá 1 (Living Room) > JULIÁN BAENA CALDERÓN > Tinta sobre papel, cavado digital > Medidas variables

s Distorsiones (3 piezas del conjunto) > Diego Pérez Galindo >

Estampaciones digitales > 13x13cm cada una

189


s Congoleses camino del Rocío > Pablo Merchante > Técnica mixta sobre papel > 200x300cm (Díptico)

s El surtidor de energía renovable > Ildefonso Cecilia >

76x56cm

190

Acrílico sobre papel >


s Estómago 4 (Serie Estómagos) > GEMA GARCÍA GONZÁLEZ >

Fotografías y texto > 210x150cm

191


s Continente > Diego Jesús Cabezas Rivera > Vídeo > 2’53’’ s Heygate estate > Rafa Prada, Eriz Moreno, Cristina Bazán > Vídeo > 8’57’’ s Encuentro > Diego Jesús Cabezas Rivera > Vídeo > 1’17’’ s Inc-o-nexos > Ildefonso Cecilia > Vídeo > 8’ s Supraestructuras > Rafael Jiménez > Vídeo >2’36’’

192


s 1.080 s. Retrato (violeta) > Alberto Estudillo > Vídeo > 1’15’’ s Second opinion > Francisco Jesús Jiménez García, Miguel Romero Mata > Vídeo > 2’20’’ s Half past ten > Francisco Jesús Jiménez García, Miguel Romero Mata > Vídeo > 2’15’’ s Metápolis > Diego Jesús Cabezas Rivera > Vídeo > 1’17’’

193


Te� ne� rife 194


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES

UNIV. DE LA LAGUNA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

sara beneglia > raquel montilla > miriam corredera > domingo gonzález > cristóbal tabares > sheila hernández > raquel rojo> natalia alfageme > kevin aammit > ines peña

195


Alfonso Ruiz Rallo

qwertyuioplkjg 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 La Laguna Unibertsitateko Arte Ederren Dekanoa Decano de la Facultad de Bellas Artes de la ULL

A

tsegin handiz, aurten ere, IKASART erakusketan parte hartuko dugu, zalantzarik gabe, dagoeneko erreferente garrantzitsu bilakatu den gertakaria, Unibertsitatean eta Unibertsitatetik sortutako arte garaikidearen sustapenari dagokionez. Hirugarren edizioa antolatzegatik esan dezakegu “unibertsitate artea� lurraldeen arteko guztion adierazpen eta komunikazio baliabide bilakatu dela: gure garaiaren bilakaera globalizatuaren sintoma bat gehiago. Bertan, adierazpen artistikoek erreferentzia, sintaxi eta gai berberak dituzte, eta horien bidez, belaunaldi gazteak gure gariaren erretratua eraikitzen saiatzen dira. Periferiako biztanle gisa, atsegin handiz, egiaztatu dezakegu erdigunera gerturatzerakoan, gure ikasleen arazoak eta motibatzen dituzten kezkak antzekoak direla. Euren lanekin, urruntasun geografikoa desagertzen dira kultur gertutasuneko testuinguru batean. Hala ere, kanpoaldean bizitzeak bitxitasuna eman beharko lioke gauzekiko daukagun ikuspegiari eta agian, erdigunetik urrun bizitzeak edo, beste era batera esanda, ertzetik gertu bizitzeak kultura plastikoko guztion proiektu honi mugen egiaztapenaren balio eransteko aukera ematen digu. Hain zuzen ere, mendearen azkeneko laurdenean, muga ekonomikoak, nazionalak, etnikoak, kulturalak..., hautsi egin dira eta hala ere, periferiatik, argi ikus daiteke gure bizimoduaren mugak eraikitzen duen horma handi berri hori. Hesi handiak erori diren garaia bizi dugu, baina horiekin kanpora ateratzearen aukera suntsitu dugu. Globalizatutako mundu bat, hein berean, itxitako mundua da, bere mugen ezinbesteko existentzia bereganatzeko zereginean murgilduta. Kanpokotasunik gabeko mundu batek birsortzearen zalantzaren alde egiten du. Eta birsortzean badatza, nork egin dezake artistak baino hobe, mendez mende hura egiten jardun duena.

196


gfdsa

N

os complace poder participar un año más en IKASART, un evento que ya es sin duda un referente importante en lo que se refiere a la promoción del arte contemporáneo producido en y desde la Universidad. Al celebrar su tercera edición podemos constatar cómo este “arte universitario” se ha convertido en un medio común de expresión y comunicación entre territorios: un síntoma más del devenir globalizado de nuestra época, donde las expresiones artísticas comparten referencias, sintaxis y temáticas comunes mediante las que las jóvenes generaciones intentan construir el retrato de nuestro tiempo. Como lugareños de la periferia, nos es grato comprobar que al acercarnos al centro, los problemas e inquietudes que motivan a nuestros alumnos se parecen. Con sus obras, hacen que la distancia geográfica se desvanezca en un contexto de proximidad cultural. Sin embargo, vivir en las afueras debería aportar algo de singularidad a nuestra visión sobre las cosas y quizás nuestra lejanía del centro o, lo que es lo mismo, nuestra proximidad al borde, nos permite aportar a este proyecto en común que es la cultura plástica el valor añadido de la constatación de los límites. Efectivamente, en el último cuarto de siglo hemos asistido a la ruptura de las fronteras económicas, nacionales, étnicas, culturales…, y sin embargo desde la periferia, es claramente perceptible la construcción de ese nuevo gran muro que constituye el límite de nuestra forma de vida. Hemos vivido la época de la caída de las grandes barreras, pero con ellas hemos arruinado también la posibilidad de exterioridad. Un mundo globalizado es a la vez un mundo clausurado, embarcado en la empresa de asumir la ineludible existencia de sus límites. Un mundo sin exterioridad, lo es revertido en la incertidumbre de reinventarse. Y si se trata de reinventar quién mejor que el artista, que lleva siglos haciéndolo.

197


198


s Sin título > CristÓbal Tabares > Acrílico sobre lienzo > 35x27cm (cada cuadro)

199


s Sin tĂ­tulo > Sara Benaglia > Dibujo vectorial > 30x22cm / 30x20cm / 30x21cm / 30x27cm / 30x22cm / 30x21cm

200


s Escape > Domingo GonzÁlez DÍaz > Instalación > 500x130cm

s Autorretrato > Domingo GonzÁlez DÍaz >

Video interactivo por proximidad > 100x70cm

201


202


s Sin título > Miriam Corredera > Instalación, técnica mixta > Dimensiones variables

203


s Entrepliegues > Raquel Montilla > Instalaci贸n, t茅cnica mixta > Dimensiones variables

204


205


s OGM > Ines PeÑa. > Vídeo > 5’ 29’’

s Liquid Barcelona - Liquid Gran Canaria Liquid Madrid - Liquid Tenerife > Kevin Aammit > Vídeo > 3’ / 2’50’’ / 2’45’’ / 2’20’’

s Autorretrato > Sheila HernÁndez > Vídeo > 6’41”

206


s Sin título > Raquel rojo > Vídeo > 4’49’’

s Emulaciones > NATALIA ALFAGEME

> Vídeo > 2’18’’

207


Te ruel 208


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

elisa m. forcano > laura hernández moreno > alicia hernández moreno > tana garrido ruiz > jorge fornieles álvarez > selen çiftçioglu senkaya > eduardo pardos sánchez > fernando laredo núñez > inés gonzález herreros > isabel abad collados > ana azón fanlo

209


María Luisa Esteban Salvador

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Dekanoa Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Universidad de Zaragoza

I

KASART erakusketaren hirugarren edizioa errealitate biribila da azken urteotako ezegonkortasun ekonomikoa bizi arren. Zoritxarren, krisialdietan, defizita saneatzeko lehenengo murrizpenak kulturaren jardueran ematen dira. Hala ere, Euskal Herriko Unibertsitatearen Arte Ederren Fakultatea egiten ari den lanari eta esfortzuari esker, Enkartur elkartearekin kolaboratuz, eta Arte Ederren Dekanoen laguntzari esker, unibertsitate esparruko gazte artistentzako topaketa honi jarraipena ematea lortu dute. Eta une latz hauetan, IKASARTek bizirik iraun badu, hura finkatu dela argi eta gari esan dezakegu. IKASART unibertsitate topaketa foroak ikasleak suspertzen ditu eta euren curriculumerako gaitasunak bereganatzen laguntzen die. Mota honetako kultur esperientziek ikasleak sorkuntza artistikora bultzatzen dituzte eta Arte Ederretako gure titulazioen ikasketa planak Goi Hezkuntzako Europar Gunera gerturatzen dituzte. Era berean, ikasleen mugikortasuna sustatzen dute, Bilbon elkarrekin bizi diren egunetan ezarritako harremanei esker. Edizio honetan, Terueleko fakultatearen ikasleek lanak aurkezteko dituzte pintura, eskultura, marrazki, grabatu, bideo, instalazioak eta argazkigintza espezialitateetan. Eskerrak eman nahi dizkiogu Euskal Herriko Unibertsitatearen Arte Ederren Fakultatearen zuzendaritza-taldeari hain berezia eta aberasgarria den ekimen honetan parte hartzeko luzatutako gonbidapenarengatik. Era berean, esker onak eman nahi ditugu ere gure Arte Ederretako titulazioak, Espainiako gazteena, IKASART aldizkariaren 1. alean parte hartzeko eman diguzuen aukerarengatik. Era berean, eskerrak eman behar dizkiogu ere Terueleko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko gure eskolako José Prieto Martín irakasle jaunari, jarduera hau koordinatzeagatik, eta baita ere kolaboratu diren eta proiektu honetan hasieratik inplikatu diren irakasle guztiei, aurtengo 2011. urtean honako hauek izanik: Manuel Adsuara Ruiz, Joaquín Escuder Viruete, Pedro Luis Hernando Sebastián, Rubén Benedicto Rodríguez, Francisco López Alonso, Silvia Hernández Muñoz eta Soledad Córdoba Guardado. Baina batez ere, parte hartu duten ikasle guztiei, bai edizio honetan eta bai aurrekoetan, horiek gabe, eta Arte Ederretako ikasketak dituzten unibertsitate titulazioen gainontzeko ikaslerik gabe, IKASART erakusketak ez luke zentzurik izango. IKASARTen atea zabalik dute ekimenen eta esperientzien elkar trukea sustatzeko, izan ere, askotan erabakigarriak izango dira euren etorkizun profesionalerako, sorkuntzaren mundu artistikoan.

210


hgfdsazx

L

a tercera edición de IKASART es una realidad a pesar de la situación de inestabilidad económica que estamos viviendo los últimos años. Desafortunadamente, en épocas de crisis los primeros recortes para sanear el déficit suelen darse en la actividad cultural. Sin embargo, el empeño y esfuerzo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, en colaboración con Enkartur, y el apoyo de la Conferencia de Decanos de Bellas Artes, han servido para conseguir dar continuidad a este punto de encuentro para jóvenes artistas del ámbito universitario. Y si en estos complicados momentos IKASART ha sobrevivido, podemos hablar claramente de consolidación. El foro de encuentro universitario IKASART estimula la formación de los estudiantes y ayuda a adquirir competencias necesarias para su curriculum. Experiencias culturales de este tipo animan a los alumnos y alumnas a la creación artística y acercan los planes de estudio de nuestras titulaciones en Bellas Artes al Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, fomentan la movilidad estudiantil gracias a los contactos establecidos durante los días de convivencia en Bilbao. Esta edición, los estudiantes de la facultad turolense presentan trabajos en las especialidades de pintura, escultura, dibujo, grabado, video, instalaciones y fotografía. Agradecemos al equipo de dirección de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco por la invitación que nos brinda para participar en una iniciativa tan especial y enriquecedora. Del mismo modo, queremos mostrar nuestra gratitud por habernos dado la oportunidad de que nuestra titulación de Bellas Artes, la más joven de España, haya podido participar en el número 1 de la revista IKASART. Igualmente es obligado el agradecimiento al profesor de nuestro centro, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, José Prieto Martín por coordinar esta actividad, y a todos los profesores que han colaborado y se han implicado en este proyecto desde sus inicios, y que este año 2011 son: Manuel Adsuara Ruiz, Joaquín Escuder Viruete, Pedro Luis Hernando Sebastin, Rubén Benedicto Rodríguez, Francisco López Alonso, Silvia Hernández Muñoz y Soledad Córdoba Guardado. Pero ante todo, a los estudiantes participantes, tanto en esta edición como en las anteriores, pues sin ellos, y sin el resto de alumnos y alumnas de las titulaciones universitarias con estudios en Bellas Artes, IKASART no tendría sentido. En IKASART tienen la puerta abierta para fomentar el intercambio de iniciativas y experiencias que en muchas ocasiones van a ser decisivas para su futuro profesional en el mundo artístico de la creación.

211


s Habitar las sombras > Alicia Hernandez >

Instalación / 4 cajas de luz > 200x150x20cm (cada caja)

s Cirugía; Albarracín > Laura Hernández Moreno

> Fotografía > 20x30cm

212


s Lost pieces > Selen Ciftcioglu Senkaya > TĂŠcnica mixta sobre madera > 152x160cm

213


s ½ tonelada en 3 al aire > Fernando Laredo Núñez >

Escultura (acero corten) > 200x165x135cm

s Paisaje > Ana Azón Fanlo

> Grabado > 100x60cm

214


s Recuerdos de un camino > Eduardo Pardos SĂĄnchez > Serie 8 fotografĂ­as.

Goma bicromatada sobre papel > 30x50cm

215


s Retratos > Isabel Abad Collados

> Dibujo (Oleo sobre tabal y acuarela) > A3

216


s Serie Vinos Rioja > Inés González Herreros > Vino puro y sustancias químicas del vino sobre lienzo y

sobre papel de acuarela > 100x70cm (pinturas) A3 (dibujos)

217


s Transiciones > Elisa M. Forcano > Fotografía >

6 fotografía A3. Conjunto: 100x100cm

218


s Sabar > Jorge Fornieles Álvarez

> Vídeo > 20’’

s Allium cepa / Brassica oleracea var. capitata > Tana Garrido Ruiz > Vídeo > 1’42’’ / 2’3’’

219


Va� len� cia 220


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

FACULTAD DE BELLAS ARTES SAN CARLOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

juan carlos forner > elena cortés > guillem juan > julia puyo > javi gayet > ester marín > estela sanchís > alejandro bonnet > javi navarro romero > dani tomás > ximo ortega > carmen carrión > eva borrás > toni costa > alejandra de la torre > héctor prats > pablo lópez > jj ortíz zahonero > cachetejack > martin piolatti > blanca giménez calpe > carmen lópez > ana espuig

221


José Luis Cueto Lominchar

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Facultat de Belles Arts de Sant Carles fakultateko dekanatua Universitat Politècnica de València Decano de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles Universitat Politècnica de València

H

iru, hirugarrena. Eta hirugarrengoan… Ikas-Art erakusketaren edizio berri hau guretzat Bilbon sortutako deialdi baten finkapena da, Dekanoen Hitzaldira aurkeztuta, hondartza hauetatik oso gertu eta gure Fakultate guztientzat zabalik; deialdi hau pertsona izango balitz, guk ia adinez nagusitzat joko genuke lortutako seriotasunarengatik eta heldutasunarengatik, bere emaitzengatik, eta gure herrialdean, arte garaikidearen inguruan, antolatzen diren gertakari handiei inbidia izateko zio gutxirekin: batere itxurari dagokionez eta oso gutxi mamiari dagokionez, kontuan hartzen badugu Ikas-Art erakusketan lanak erakusgai jartzen dituztenak, zorte pixka batekin, beste gertakari handi horietan ikusiko dugunaren etorkizuna direla. Oraindik ere gogoan dugu Ikas-Art erakusketaren lehenengo edizioa izan zena eta Gueñesen, Sopen eta Balmasedan izan genuen harrera abegitsua. Primeran pasa genuen aurrekoaren aldaketa kualitatiboarekin, bigarrengoa, BECen antolatzeagatik super produkzio bat bezala: jaialdiko geruzetatik estadio handira pasa genuen. Eta guztion esfortzua kontuan hartu behar dugu, aurten gogorragoa izango den esfortzu bat, krisialdiaren testuinguruarengatik. Hala ere, ziur aski, esfortzu hori, oraingo honetan ere, emaitzekin aise konpentsatuko da. Jean-Francoise Lyotar-ek duela hogei urte baino gehiago aitortu zuen artea krisi iraunkorra zela. Hala bada, abantailarekin jokatzen dugu, arazoen aurrean kementsu bilakatzen garelako. Gure hezkuntza instituzioek pultsua mantentzen ikasi dute, euren izaerak urtez urte, ikasturtez ikasturte berrikuntza inplikatzen du progresio berberean, ikasleen promozioz promozio. Ez dago zalantzarik, hainbeste denboraren ondoren, nahitaezko doiketak egin, sorkuntza baliabideak moldatu eta prestakuntza hobetzeko nahitaezko eguneraketak egin ondoren, urtez urte, ikasturtez ikasturte, promozioz promozio. Horregatik, UPVko Facultat de Belles Arts fakultateak egindako apustuak irakaskuntzaren emaitzak adierazi nahi ditu une honetan bertan, sorkuntzaren aukera garaikideen aukeretako batzuk eta irudien erabilera zabalduz. Berriro ere adostutako bilera gunean, esfortzuak eta kapitalak bikoiztuz (gizakikoak, sorkuntzakoak, ekonomikoak). Beraz, antolaketari eskerrak eman nahi dizkiogu ahaleginengatik eta Ikas-Art guztiontzako aukera ezin hobea dela berretsi nahi dugu: neurrira egindako erakusleiho bat, gure ikasleen ekoizpena erakusgai jartzeko, hobeto ordezkatzen gaituztenak, deialdiz deialdi, eta geure buruarekin moldatzea edo ohitzea uzten ez digutenak, baizik eta, nahita nahiez, etengabe eta modu garbian definitzera behartzen gaituztenak, konparazioaren bidez, Berkeley-k esaten zuen bezala.

222


hgfdsazx

T

res, tercera. Y a la tercera… Esta nueva edición de Ikas-Art marca para nosotros la consolidación de una convocatoria nacida en Bilbao, presentada a la Conferencia de Decanos muy cerca de estas playas y abierta para todas nuestras Facultades; una convocatoria que, de ser persona, para nosotros casi se habría ganado la mayoría de edad por la seriedad y madurez que alcanza, por sus resultados, y con poco que envidiar a los grandes eventos que en torno al arte contemporáneo se celebran en nuestro país: nada en la forma y muy poco en el fondo si alcanzamos a pensar que los que muestran su trabajo en Ikas-Art son el futuro de lo que, con un poco de suerte, veremos en esos otros grandes eventos. Todavía recordamos la aventura que fue la primera edición de Ikas-Art y la cálida acogida en Gueñes, Soupe y Balmaseda. Disfrutamos con el cambio cualitativo de la anterior, la segunda, al desembarcar en el BEC como en una superproducción: de las carpas del festival pasamos a un gran estadio. Y debemos reconocer el esfuerzo de todos, un esfuerzo que este año será más duro por el contexto de crisis si bien, seguro, éste se va a ver altamente recompensado por los resultados, una vez más. Jean-Francoise Lyotar declaraba hace más de veinte años que el arte era una crisis perpetua. De ser así, jugamos con ventaja por la experiencia de crecernos ante los problemas. Nuestras instituciones educativas han aprendido a mantener el pulso, su naturaleza implica su renovación en la misma progresión año a año, curso a curso, con el paso de las promociones de estudiantes. Qué duda cabe, después de tanto tiempo, de los ajustes siempre necesarios, de la contemporización de los medios creativos y de las actualizaciones siempre obligadas de cara a una mejor formación año a año, curso a curso, promoción tras promoción. Por eso, la apuesta de la Facultat de Belles Arts de la UPV trata de mostrar los resultados de la docencia en este preciso momento, desplegando varias de las posibilidades contemporáneas de la creación y el manejo de las imágenes. Otra vez en el punto de reunión acordado, redoblando esfuerzos y capitales (humanos, creativos, económicos), agradecemos pues a la organización los desvelos y nos reafirmamos en la oportunidad que supone Ikas-Art para todos: un escaparate hecho a medida donde mostrar la producción del nuestros estudiantes, los que mejor nos representan, convocatoria tras convocatoria, y que no nos permiten acomodarnos o acostumbrarnos con nosotros mismos sino que nos obligan a definirnos necesaria, continua y sanamente por comparación, como decía Berkeley.

223


s De Papel > Alejandro Bonnet de Le贸n > Papel de peri贸dico > 180x50x170cm

224


s La belleza de la acumulación > alejandra de la torre > Técnica mixta > Medidas variables

s Serie Juventud-Senectud > ESTER MARÍN> Fotografía digital > 32x26cm

225


s La Nueva Era. Serie > CACHETEJACK > Impresi贸n digital > medidas variables

226


s Una tarde gris > EVA BORRÁS > Políptico, 9 lienzos de 30x50cm. óleo sobre lino/tabla > 30 x 50 cm c/u

s La raó de ser i no va ser > daniel tomás marquina > Escayola, pintura acrílica, gres y madera > 145x190x70,5cm

227


s Agorafobia Norte > CARMEN CARRIÓN > Impresión digital sobre aluminio anonizado > 100x50cm

s Revista “Troquel” > ANA ESPUIG > Impresión digital

228


s Mujer en el mato. Serie Resquicio

> TONI COSTA > Óleo sobre lino > 200x11x5cm

s Serie II, Petite mort > ELENA CORTÉS > Acuarela sobre

papel y transferencia sobre poliuretano > 20x25cm c/u

229


s Serie 1988 > ESTELA SANCHIS > Fotografía digital. Impresión sobre papel RC-Semimate > 30x40cm

s Mapa del discurso político. Mapa del discurso informativo. Mapa de la opinión pública > JULIA PUYO > Impresión

digital > 30x25cm c/u

230


s Serie Cartografías del abandono > GUILLEM JUAN

> Mixta sobre papel lithographic 270 gr

s Sheila 9.221 / Anna 8.748. Proyecto 100 billones > JAVI GAYET > Impresión electrónica sobre papel fotográfico, tintas encapsuladas, laminado brillo protección u.v. sobre forex y marco de aluminio negro > 180x120cm

231


s Luz Marina > JUAN CARLON FORNER > Acrílico sobre lienzo > 162x195cm

s El niño > JJ ORTÍZ ZAHONERO > Ten-

go el monete / Oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeé! > Rotring, acuarela y rotulador sobre papel > 27x35 cm / 24x30cm

232


s El niño > XIMO ORTEGA > Madera y restos > medidas variables

s Sin título > PABLO LÓPEZ > Collage y cinta de carrocero sobre tela > 55x66cm / 42x58cm

233


s Exámen / Manto > HÉCTOR PRATS > Grafito sobre papel > 35,5x21 cm / 28,5x28cm

s Serie “Sobre sábanas”. > MARTIN PIOLATTI > Acrílico, laca y aerosol sobre tela > 170x150cm

234


s Un mar de lágrimas > BLANCA GIMÉNEZ CALPE >

Vídeo en formato digital > 5’01’’

s Cuerpo y Espacio > CARMEN LÓPEZ

> Vídeo monocanal > 2´37”

s La armadura Afrodita > JAVI

NAVARRO ROMERO > Escultura de bulto redondo (lana, tachuelas, lentejuelas, terciopelo, peluche, sobre cráneo natural de carnero y resina de poliéster) > 75x36cm

235


Ar� gen� tina 236


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO ESCUELA DE BELLAS ARTES FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

analí chanquía > paula dameno almirón > mimí laquidara > david lázzuri > alicia carolina nakatsuka > maría inés cabrera > carlos daniel villa-romina casile > eliana martín > maricel navarro > silvia maría valdano > vanesa mariel andrés > julieta pansa > virginia gallizio > lelis yanina coronel

237


SUSANA ECHEVESTE

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Rosarioko Arte eta Humanitate fakultateare arte ederretako eskolaren Zuzendaria. Argentina. Directora de la escuela de bellas artes de la facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Argentina.

A

rte Ederren Eskola Rosarioko (Argentina) Giza Zientzien eta Arteen Fakultatea osatzen duten zortzietako bat da. 40eko hamarkadan, gure tokiko kulturaren aitzindarienetariko batek amestuta eta antolatuta, Banderaren Monumentuaren eraikitzaileetako bat: Angel Guido arkitektoa. Hiria artista plastiko handien jaioterria da, besteak beste: Antonio Berni, Lucio Fontana Leónidas Gambartes, eta Juan Grela. Ikasketa amaitu berri dituzten artista gazteei dagokienez, Graciela Sacco, Romás Vitali, Claudia del Río, Leonardo Batisttelli eta Guillermo Forchino. Eta bertako geletatik pasa dira Nicola Constantino eta Adrián Villar Rojas. Lizentziatuaren eta Irakaslearen karreran gai praktikoak, teorikoak eta teoriko/praktikoak garatzen dira. Horiek guztiek lau orientazioetan bat egiten dute: Pintura, Grabatua, Eskultura eta Teoria eta Kritika Tailerra. Gai desberdinetako irakasleen eskaintzak irizpide eta ikuspegi zabalak inplikatzen ditu, estetikoak zein pedagogikoak, korronte modernoei eta garaikideei helduz. Geletan, ekoizpen eta gogoeta artistikoaren ezagutza bariatua eta anitza sustatzen da. Irakasle gehienek sorkuntza plastikoa, oinarritutako kritika eta auto kritika sustatzen dituzte. Irakasleen lanaren ardatz gisa, katedra askatasunari heltzen zaio, Ikasketa Planak adierazten dituen parametroen barruan. Gaur egun, Argentinako eta Latin Amerikako arteari, bereziki, buruzko ikerketa ikasketak eta proiektuak sustatzen dira. Mercosur osatzen duten herrialde desberdinen artean sortutako harreman estuei dagokienez, Montevideo Taldearen bidez, proiekzio pedagogiko eta artistikoko hitzarmenak ezartzea aurreikusi da, herrialdeko beste unibertsitateekin.

238


hgfdsazb-

L

a Escuela de Bellas Artes es una de las ocho que integran la Facultad de Humanidades y Artes, en Rosario, Argentina. Soñada y organizada por uno de los pioneros de nuestra cultura local en los años ´40, co-constructor del Monumento a la Bandera: el arquitecto Angel Guido. La ciudad es cuna de grandes artistas plásticos como Antonio Berni, Lucio Fontana Leónidas Gambartes, y Juan Grela, entre otros. En cuanto a los artistas jóvenes han egresado Graciela Sacco, Romás Vitali, Claudia del Río, Leonardo Batisttelli y Guillermo Forchino. Y han pasado por sus aulas Nicola Constantino y Adrián Villar Rojas. En la carrera de Licenciado y Profesor se desarrollan materias prácticas, teóricas y teóricoprácticas que confluyen en cuatro orientaciones: Pintura, Grabado, Escultura y el Taller de Teoría y Crítica. La oferta de docentes en las diferentes áreas implica amplitud de criterios y enfoques, tanto estéticos como pedagógicos, abordando las corrientes modernas y contemporáneas. En las aulas se impulsa el conocimiento variado y múltiple de la producción y reflexión artística. La mayoría de docentes incentivan la creación plástica, la crítica fundamentada y la autocrítica. Como eje del trabajo docente se abraza la libertad de cátedra, dentro de los parámetros que señala el Plan de Estudios. Actualmente se promocionan los centros de estudios y los proyectos de investigación referidos al arte argentino y latinoamericano especialmente. En referencia a las estrechas relaciones suscitadas entre los países integrantes del Mercosur, a través del Grupo Montevideo, se proyectan establecer convenios de proyección pedagógica y artística con otras universidades de la región.

239


s Serie sintonías > María Inés Cabrera > Acrílico sobre tela > 40x40cm

240


s La Condesa Blanca > David Lázzuri > Acrílico sobre tela >

60cm de diámetro x 5cm de espesor

241


s Serie Garuhapé > Alicia Carolina Nakatsuka > Fotografía

> 3872 x 2592. Nikon D60. Distancia focal 18mm

s Camino > LAURA PECORARO > Óleo sobre lienzo > 100x50cm

242


s Sin título > Mimí Laquidara > Técnica: dibujo digital en Paint

+ microfibras > 16x20cm

s Red Social, Majo > Analí Chanquía > Lápiz color y grafito > 28x20cm

243


s Seguirán con fuego en los pies quemando olvido, silencio y perdón... > Silvia María Valdano >

244

Serigrafía > Edición variable. 40x42cm


s Coraz贸n I // Coraz贸n II

> Vanesa Mariel Andr茅s > Serigraf铆a > 55x60cm

245


s Sueño / Sueño II > ELiana Martín > Serigrafía > 48x39cm / 36x30cm

s Conformación terrenal > Maricel Navarro > Collagraph > 104x45cm

246


s Contacto > Carlos Daniel Villa-Romina Casile > Video

247


Co lom bia 248


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

departamento de arte FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

álvaro álvarez > juana anzellini > diana camacho > william contreras > ketty hernández > gustavo niño > juan pablo plazas > andrés ribero > josé sarmiento > felipe uribe > luisa valderrama > nicolás vizcaíno sánchez > juan cortés > manuela garcía > laura aparicio > antonio bermúdez > paola martí > antonio castles > edward o. díaz > jairo restrepo > alexandra gonzález

249


Lucas Ospina

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Felipe II BHIko Campusa Errektoreordea Director. Departamento de Arte Facultad de Artes y Humanidades. Universidad de los Andes

E

n 1955, bajo el cerro tutelar de Monserrate en Bogotá,, en las antiguas instalaciones de lo que fue la lavandería de una prisión femenina, se hicieron algunas adecuaciones para dejar entrar la luz y el aire, e instalar caballetes y mesas de dibujo. Así comenzó el primer taller de arte de la Universidad de los Andes que llevó el pintoresco nombre de “Sección Femenina”. La universidad, fundada en 1948, privada y laica, inauguró un espacio que sacaba al arte de los cursillos de artesanía doméstica en los que estaba confinado hasta el momento, más destinados a que las alumnas visitaran el campus para que se “casaran bien” —con los más hidalgos estudiantes de economía e ingeniería del país—, y no a que se dejaran despeinar por el soplo vital del arte.

De esta fecha hasta su cierre en 1971 el programa contó con dos fuertes protagonistas, una argentina y un español. Por un lado, Marta Traba, la escritora y crítica de arte, que entre 1956 y1965 dictó su cátedra de Historia del Arte que a pesar de los continuos bostezos de muchas señoritas, pudo transmitir a una inmensa minoría de mujeres, y uno que otro jovencito, una pulsión por el arte que aun late en los que la conocieron. Lo mismo hizo el artista Juan Antonio Roda que comenzó como profesor de cátedra pero que desde 1962 ejerció como director y supo transformar una escuelita de bellas artes en un espacio que anteponía la creatividad a cualquier otro requisito, bien fuera formalista o burocrático. Esta etapa llegó hasta comienzos de los setenta cuando el programa fue cerrado bajo el argumento de la inviabilidad económica, un sofisma técnico que cortó de tajo el sarampión de las revueltas juveniles que comenzaban a contaminar la universidad, muchos estudiantes y profesores de arte se contaron entre las personas infectadas.

En 1974, el último de los alumnos inscritos en arte obtuvo su grado. Ya sin actores como Roda y Traba, desapareció el rastro del arte en la universidad.. En 1978, gracias a un énfasis en ciertos cursos de extensión, surgió el Programa de Textiles y nuevamente, vía un pensúm que le dio seriedad a una actividad que muchos veían como artesanía doméstica, el arte volvió a tener cabida en la universidad. Fue gracias al tesón de María Teresa Guerrero, su directora, que en 1982 se inauguró el programa de Talleres Artísticos. Y es posible afirmar que tal vez sin ella y sus cómplices hoy no habría arte en la universidad.

Desde entonces bajo el puente han pasado unos cuantos directores, decenas de profesores y cientos de alumnos. Reformado el programa, un nuevo pensúm se acaba de formular y el próximo año habrá un pregrado en Historia del Arte. Aun así el arte siempre debe negociar su lugar en la universidad, entre lo público y lo privado, entre lo social y lo asocial, entre el anarquismo y la normatividad, entre la libertad y el orden. Esta actividad demanda una actitud profanadora que le figura al arte un destino incierto que por su misma incertidumbre resulta vital, como debe ser.

250


hgfdsazx

E

n 1955, bajo el cerro tutelar de Monserrate en Bogotá, en las antiguas instalaciones de lo que fue la lavandería de una prisión femenina, se hicieron algunas adecuaciones para dejar entrar la luz y el aire, e instalar caballetes y mesas de dibujo. Así comenzó el primer taller de arte de la Universidad de los Andes que llevó el pintoresco nombre de “Sección Femenina”. La universidad, fundada en 1948, privada y laica, inauguró un espacio que sacaba al arte de los cursillos de artesanía doméstica en los que estaba confinado hasta el momento, más destinados a que las alumnas visitaran el campus para que se “casaran bien” —con los más hidalgos estudiantes de economía e ingeniería del país—, y no a que se dejaran despeinar por el soplo vital del arte.

De esta fecha hasta su cierre en 1971 el programa contó con dos fuertes protagonistas, una argentina y un español. Por un lado, Marta Traba, la escritora y crítica de arte, que entre 1956 y1965 dictó su cátedra de Historia del Arte que a pesar de los continuos bostezos de muchas señoritas, pudo transmitir a una inmensa minoría de mujeres, y uno que otro jovencito, una pulsión por el arte que aún late en los que la conocieron. Lo mismo hizo el artista Juan Antonio Roda que comenzó como profesor de cátedra pero que desde 1962 ejerció como director y supo transformar una escuelita de bellas artes en un espacio que anteponía la creatividad a cualquier otro requisito, bien fuera formalista o burocrático. Esta etapa llegó hasta comienzos de los setenta cuando el programa fue cerrado bajo el argumento de la inviabilidad económica, un sofisma técnico que cortó de tajo el sarampión de las revueltas juveniles que comenzaban a contaminar la universidad, muchos estudiantes y profesores de arte se contaron entre las personas infectadas.

En 1974, el último de los alumnos inscritos en arte obtuvo su grado. Ya sin actores como Roda y Traba, desapareció el rastro del arte en la universidad ... En 1978, gracias a un énfasis en ciertos cursos de extensión, surgió el Programa de Textiles y nuevamente, vía un pensúm que le dio seriedad a una actividad que muchos veían como artesanía doméstica, el arte volvió a tener cabida en la universidad. Fue gracias al tesón de María Teresa Guerrero, su directora, que en 1982 se inauguró el programa de Talleres Artísticos. Y es posible afirmar que tal vez sin ella y sus cómplices hoy no habría arte en la universidad.

Desde entonces bajo el puente han pasado unos cuantos directores, decenas de profesores y cientos de alumnos. Reformado el programa, un nuevo pensúm se acaba de formular y el próximo año habrá un pregrado en Historia del Arte. Aun así el arte siempre debe negociar su lugar en la universidad, entre lo público y lo privado, entre lo social y lo asocial, entre el anarquismo y la normatividad, entre la libertad y el orden. Esta actividad demanda una actitud profanadora que le figura al arte un destino incierto que por su misma incertidumbre resulta vital, como debe ser.

251


s Maja / Atención a esa prostituta tan querida > álvaro álvarez > Collage > 10 x 12 cm / 9 x 16 cm

s Currículo > Ketty Hernández >

Instalación con espiral de fotocopias y video > Dimensiones variables

252


s Serie Provocaciones (poses que tienen la particularidad de deformar el gesto usual de una cara) > Juana Anzellini > Pintura al 贸leo sobre lino > 26 x 32 cm c/u

253


s Es que menos es más / Deberías llevarlo más lejos > Gustavo Niño > Esmalte y ensamblaje de madera > 41 x 28cm / 62 x 64 cm

254


s Sin tema no hay título > Felipe Uribe > Dibujo y recortes sobre papel > Dimensiones variables

s Uno x Uno > diana camacho > Óleo y acrílico sobre lienzo y proyección de vídeo > Paisaje: 40 x 60 cm / Bodegón: 30 x 50 cm

255


s Colección de obras maestras > Andrés Ribero > Serie de 150 dibujos en marcos de diapositivas, realizados sobre acetato a partir de la memoria, después de haber revisado algún libro de arte con reproducciones de obras famosas del arte occidental y proyector de diapositivas > 150 dibujos de 4 x 4 cm c/u

256


s Serie Kids > José Sarmiento > Pinturas al óleo de amigos adolescentes del artista que han vivido historias dolorosas o conflictivas. Cada personaje proponía una manera de ser pintado. > 110 x 120 cm c/u

s Paréntesis > Juan Pablo Plazas > Cartón y pegante > 42 x 25,5 x 20 cm

257


s Tarde en el R / Canasta de la familia colombiana contemporĂĄnea > luisa valderrama > Ă“leo y acrĂ­lico sobre lienzo

> 76 x 101 cm / 60 x 90 cm

258


s Sin tĂ­tulo > William Contreras > fotografĂ­as digitales > 16 x 13 cm c/u

259


s Sin Título/ Cámara Lúcida > Juan Cortés > video monocanal > 2’ 33’’ s Necesita más de una hora para prepararlo > Alexandra González > video instalación > 17’’ s Sin título > Manuela García > video instalación > 1’ 39’’ s Instalación Corredor > Antonio Bermúdez > video instalación > 2’ 10’’ s Mezclador de video construido por el artista > Jairo Restrepo > instalación audiovisual interactiva > 1’ 42’’

260


s Demolición > Laura Aparicio > video instalación > 1’ 29’’ s Primero de Mayo > Antonio Castles

> proyección de cine (super 8) sobre pantalla de humo > 4’ 30’’

s Instrucciones para detectar una situación de peligro

> Nicolás Vizcaíno > video instalación > 1’ 38’’

s Percusión Proyección Interactiva > Edward O. Díaz

> video instalación > 1’ 42’’

s Proyección sobre puente peatonal > Paola Martí > video instalación > 1’ 50’’

261


Ecua dor 262


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Carrera de Artes Visuales FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

erika daniela ortiz martínez > 3rnst salazar rodríguez > fabián haro (lordorf) > galo samaniego > leandro lince > natalia mora de labastida > maría paula betancourt rodríguez > roberto vega cornejo > isabel natalia llaguno albán > pamela suasti > samanta ullauri > valeria samaniego

263


Manuel Corrales Pascual

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 PUCEaren errektorea Rector de la PUCE

1

995az geroztik, Pontificia Universidad CatĂłlica del Ecuadorek (PUCE) Arkitektura, Diseinu eta Arte Fakultatea du (FADA). Hirugarren mailako hiru tituluren programak ematen dituzte Fakultate honetan: Arkitektura, Diseinua eta Ikus arteak.

Unibertsitate humanistikoa izanik, heziketa integrala lortu nahi du, ez bakarrik ikasleei dagokienez, baizik eta unibertsitateko komunitatea osatzen dutenei dagokienez ere. Horregatik, arteei eskainitako lekua garrantzitsua da. Ikus Arteen karrera ideien gune probokatzailea izan nahi du, non lantzen diren lanak zehazten diren. Zortzi seihilekotan, ikasleek hainbat baliabide tekniko erabiltzen ikasten dute eta ekoizpen kulturalen funtzio sinbolikoaren balioaz jabetzen dira. Garrantzia handia ematen zaio bertako testuinguruan egiten diren irudikapen prozesuen jarraipenei. Beraz, bai ikasleak bai irakasleak, adi daude inguruko ikus baldintzei historiakultura esparruaren garapenean. Ikuspuntu etikoa, “bestearekin� harremanean garrantzia hartzen duena, ezinbestekoa da karreran. Horregatik, Fakultate honetako ikus artista profil zabaleko intelektual gisa hezten da, eremu espezifiko batetik eta erantzukizunez, eta bere burua ikus ekoizle sentikor, irudikapenezko, analitiko eta kritiko gisa ikusten du. PUCEk IKAS-ART 2011 Unibertsitateko Artearen Topaketaren antolatzaileei eskertu nahi die ekintza garrantzitsu honetara etortzeko egin dion gonbidapena. Aukera aparta da hainbat kontinentetako beste unibertsitateetako lagun eta kideekin arte prozesuen inguruan lanean eta eztabaidatzen hasteko.

264


hgfdsazx

D

esde 1997, la Carrera de Artes Visuales, pasó a formar parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde entonces, en esta Facultad se desarrollan programas para tres titulaciones de tercer nivel en esos tres campos. Como universidad de raigambre humanista, aspira a una formación integral, no solo de sus estudiantes, sino también de todos los miembros de la comunidad universitaria. Por ello es importante el espacio concedido a las artes. La Carrera de Artes Visuales trata de desarrollarse como un espacio provocador de ideas que se concretan en las obras que en ella se trabajan. Los estudiantes, a lo largo de ocho semestres, aprenden a manejar diferentes medios técnicos y adquieren conciencia del valor de la función simbólica en la producción cultural. Se da particular importancia al seguimiento de los procesos creativos dentro del contexto local. Por ello tanto los profesores como los estudiantes están atentos a los requerimientos visuales del medio en el marco de su desarrollo histórico-cultural. La perspectiva ética, en la que tiene un espacio de particular relevancia la relación con “el otro”, se considera componente indispensable del ser y quehacer propios de la carrera. Consiguientemente, el artista visual de esta Facultad se va formando como un intelectual de perfil amplio que, desde su campo específico y de manera responsable, se concibe a sí mismo como un productor visual sensible, creativo, analítico y crítico. En esta ocasión, 12 estudiantes seleccionados previamente por un comité curatorial conformado por docentes de la Carrera, presentan sus propuestas y procesos, desarrollados dentro de los talleres de la CAV. La reflexión en casi todas la obras gira alrededor del ser humano y la cotidianidad. Es decir, que dejan ver su preocupación en cuanto a la condición humana y sus sutiles características: el ser humano y el lugar que habita, su habitus y su identidad, sus debilidades, la rutina, el mestizaje, el otro. La PUCE agradece a los organizadores del Encuentro de Arte Universitario IKAS-ART 2011 por la invitación a participar en este importante evento. Es una oportunidad excepcional para iniciar, con colegas y compañeros de otras universidades de varios continentes, un trabajo y un debate fecundo sobre los procesos artísticos.

265


s Memoria > Erika Daniela Ortiz MartĂ­nez > Fotograbado > 320x215cm

266


s Acromatopsia > Natalia Mora De Labastida > Grafito y lรกpices de color

> 3 bastidores de 100x70cm

s Cigarro (Te timbro) > Galo Samaniego > Escultura con cigarrillos > 67x15x15cm

267


s De Lordorf a Fabiancito, Regresiones Art铆sticas > Haro (Lordorf) > Empastado, edici贸n e impresi贸n digital > 20x28cm

268


s INVASIÓN (la pared) > Isabel Llaguno Albán > Mixta > 150x75cm

s Dioses Personales > 3rnst Salazar Rodríguez > Ilustración vectorial experimental >

42x30cm - 11 ilustraciones (200x200cm por toda la serie)

269


s Totem > Leandro Lince > Doblado de hojas > 284cm

270


s ¿Yo corrupto? > María Paula Betancourt Rodríguez > Instalación > 100x70cm

271


s Yo en representación de otro > Samanta Ullauri > Fotografía

s Manuel(a) > Valeria Samaniego > Fotografía

272


s Viaje: ejercicios de la memoria > Roberto Vega Cornejo > Video Instalaci贸n

s Caminando ando > Pamela Suasti > Video Instalaci贸n

273


Burďż˝ deos 274


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

dĂŠpartement arts plastiques

universitĂŠ de bordeaux 3 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

amĂŠlie innocente > annelieke castronovo > aurore laronze > benjamin horrut > carmen herrera nolorve > claire lupiac > guillaume rouxel > laureen dumas > laurie oyarzun > lucie parrens > marie escorne > marion mandeville > marjorie palacio > vanessa wullhien

275


Elisabeth Magne

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Arte Plastiko Sailaren Zuzendaria Directora del Departamento de Artes Plásticas

Ir a Bilbao…

E

s un honor para nosotros el formar parte de los invitados internacionales a Ikas’art.

La cooperación artística, pedagógica y científica que desde 1992 une al departamento de artes plásticas de Bordeaux 3 a la facultad de Bellas Artes de la universidad del País Vasco de Bilbao (UPV/EHU), da origen a una apertura privilegiada de nuestros colaboradores hacia España. Coloquios, intercambios, jornadas de estudios, asociación Erasmus con Bilbao, Madrid y Aranjuez, y muy pronto el doble diploma de “licence” en artes plásticas con Teruel- universidad de Zaragoza, hacen que la frontera de los Pirineos desde hace mucho tiempo ya no lo sea. Ikas’art 2008 y 2010 han acelerado los encuentros y enriquecen, por la confrontación de nuestras diferentes prácticas pedagógicas y de nuestras áreas de investigación, la reflexión sobre nuestro trabajo de profesor-investigador. Este año, inauguramos un nuevo plan de formación de cinco años, hemos trabajado durante muchos meses en la escritura del nuevo programa, para lo cual frecuentemente nos hemos basado en nuestro conocimiento de las universidades españolas. El refuerzo de la enseñanza práctica, del dibujo y de los talleres especializados en “licence”, revelan la influencia de esta relación. Las formaciones en artes plásticas y el diseño en Burdeos 3 Las formaciones en artes plásticas y en diseño, en plena expansión en la universidad de Burdeos, abren nuevas oportunidades para el inicio del curso lectivo del 2011. Una “licence” completa y un master en diseño acogen nuevos estudiantes deseosos de encontrar su lugar en las artes aplicadas. La calidad de la enseñanza y la inserción profesional, son los objetivos principales de estas áreas, que desde ahora están asociadas a una red de colaboradores internacionales. La versión 2011 de la “licence” en artes plásticas y de la maestría en investigación, enfocan la enseñanza hacia la practica disciplinara y hacia la calidad de la investigación en estética y en artes plásticas. Los estudiantes se forjan una doble pericia: teórica y practica. Practica pues se trata de adquirir un saber-hacer y de continuar con experimentaciones concretas, utilizando diferentes medios puestos a disposición de los artistas plásticos. Teórica puesto que conviene dar sentido a une producción personal, confrontándola a las realizaciones contemporáneas y poniéndola en perspectiva con los modelos y contextos culturales e históricos. Una maestría profesional « Prácticas artísticas y acción social » vino a completar en el 2006 esta oferta de formación, respondiendo a una necesidad de visibilidad y de legitimación del estatus de artista-interventor. El departamento de artes plásticas y diseño de Burdeos, asociado a muchas instituciones colaboradoras regionales e internacionales, persigue una dinámica de exposiciones, de investigación y de publicaciones, destinada a valorizar el trabajo interno de estudiantes y de profesores. Ikas’art se ha vuelto una etapa anual de estas energías puestas en común.Gracias por asociarnos de nuevo este año.

276


hgfdsazx Ir a Bilbao…

E

s un honor para nosotros el formar parte de los invitados internacionales a Ikas’art.

La cooperación artística, pedagógica y científica que desde 1992 une al departamento de artes plásticas de Bordeaux 3 a la facultad de Bellas Artes de la universidad del País Vasco de Bilbao (UPV/EHU), da origen a una apertura privilegiada de nuestros colaboradores hacia España. Coloquios, intercambios, jornadas de estudios, asociación Erasmus con Bilbao, Madrid y Aranjuez, y muy pronto el doble diploma de “licence” en artes plásticas con Teruel- universidad de Zaragoza, hacen que la frontera de los Pirineos desde hace mucho tiempo ya no lo sea. Ikas’art 2008 y 2010 han acelerado los encuentros y enriquecen, por la confrontación de nuestras diferentes prácticas pedagógicas y de nuestras áreas de investigación, la reflexión sobre nuestro trabajo de profesor-investigador. Este año, inauguramos un nuevo plan de formación de cinco años, hemos trabajado durante muchos meses en la escritura del nuevo programa, para lo cual frecuentemente nos hemos basado en nuestro conocimiento de las universidades españolas. El refuerzo de la enseñanza práctica, del dibujo y de los talleres especializados en “licence”, revelan la influencia de esta relación. Las formaciones en artes plásticas y el diseño en Burdeos 3 Las formaciones en artes plásticas y en diseño, en plena expansión en la universidad de Burdeos, abren nuevas oportunidades para el inicio del curso lectivo del 2011. Una “licence” completa y un master en diseño acogen nuevos estudiantes deseosos de encontrar su lugar en las artes aplicadas. La calidad de la enseñanza y la inserción profesional, son los objetivos principales de estas áreas, que desde ahora están asociadas a una red de colaboradores internacionales. La versión 2011 de la “licence” en artes plásticas y de la maestría en investigación, enfocan la enseñanza hacia la practica disciplinara y hacia la calidad de la investigación en estética y en artes plásticas. Los estudiantes se forjan una doble pericia: teórica y practica. Practica pues se trata de adquirir un saber-hacer y de continuar con experimentaciones concretas, utilizando diferentes medios puestos a disposición de los artistas plásticos. Teórica puesto que conviene dar sentido a une producción personal, confrontándola a las realizaciones contemporáneas y poniéndola en perspectiva con los modelos y contextos culturales e históricos. Una maestría profesional « Prácticas artísticas y acción social » vino a completar en el 2006 esta oferta de formación, respondiendo a una necesidad de visibilidad y de legitimación del estatus de artista-interventor. El departamento de artes plásticas y diseño de Burdeos, asociado a muchas instituciones colaboradoras regionales e internacionales, persigue una dinámica de exposiciones, de investigación y de publicaciones, destinada a valorizar el trabajo interno de estudiantes y de profesores. Ikas’art se ha vuelto una etapa anual de estas energías puestas en común.Gracias por asociarnos de nuevo este año.

277


s Crie! > Annelieke Castronovo

> acrĂ­lico sobre lienzo

278

s DoĂąa Caytana > Carmen Herrera Nolorve > aguatinta, punta seca y buril


s Circus > Am茅lie Innocente > instalaci贸n

279


s Cadavre exquis > Laurie Oyarzun

> rotuladores sobre pared

s Cocon > Aurore Laronze > plรกstico y metal

280


s Traité d’architecture fonctionnelle > Benjamin Horrut > fotografía análoga

281


s Vitrines cannibales > Guillaume Rouxel > tinta china sobre papel

282


s Forêt fabuleuse > Marie Escorne > fotografía digital

s Fractal Wood > Marjorie Palacio > tríptico, madera, plástico y cáñamo

283


s J’ai touché le fond de la piscine > Claire Lupiac

> acuarela e instalación

284

s Sans titre > Marion Mandeville > tubos, hormigón y silicona


s Ombilique > vanesa pichon > punz贸n, punta seca y manera negra

285


s Sin tĂ­tulo > Lucie Parrens > alambres elĂŠctricos y madera

286


s Spirale > Laureen Dumas > alambres elĂŠctricos y madera

s Abomination putrescent > Laurine Sarrouy > estructura de alambre y plĂĄstico

287


Brad ford 288


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

BRADFORD

SCHOOL OF ARTS AND MEDIA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

rebecca greenwood > carole walley > lisa normington manya donaque > helen birch > helen wood > susan king > y otros estudiantes de BA bellas artes / arte y diseño, diseño gráfico, illustración e imagen digital asi como estudiantes del master MA artes visuales y nuestros amigos erasmus de la UPV EHU universidad del país vasco, académicos y alumnos.

289


Manya Donaque

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Akademika, Grabaketa Saila Académica, Departamento de Grabado

I

kas Art 2011 edizio honetan, Bradford School of Arts & Media eskolak Unibertsitateko Arte Erakusketan aurten aurkezteko proiektu espezifikoa dakar: ‘Crossing the Boundaries’.

Arte Ederretako eskola osok ikasleek har zezaketen parte proiektu horretan, bakoitza bere diziplinan: grabatuak, marrazketa, pintura, zeramika, ehungintza, moda, diseinu grafikoa eta argazkilaritza. Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren marrazketa Fakultateko gure Erasmusei ere gonbidatu genien parte hartzera, azken urteotan ikasleen eta irakasleen trukea eta harremanak baititugu harekin. Bi irakaslek, Helen Birch (marrazketa departamentua) eta Manya Doñaque (grabatu departamentua) artelana aldi baterakoa delako zuten kezkari erantzuna emateko sortu zen proiektua. Gainera, artelana kalean jarriz gero haren balioaren inguruan hausnartzen du, aldi baterako izateak artelanari balorea kentzen dion aztertzen du. Parte hartzaileek eranskailu bat edo bat baino gehiago sortzea da ideia (edizioa edo serieak), A4 baino txikiagoak, itsasteko, likarekin itsasteko, lotzeko, euskarri bati edo objektu bati magnetizatzeko,…Horrela, proiektuan parte hartzen duten ikasleek hainbat modutara interpretatu ahal izango dute eta diziplinen arteko mugak eta lurralde banaketak gainditu nahi dira horrela. Hortik dator bere izenburua: “crossing boundaries”. Bradford School of Arts and Mediak beti izan du kultura aniztasuna eta diziplina aniztasuna bereizgarri eta horregatik kezkatzen gaitu “crossing the boundaries” gaiak, hiriaren oroipenetan sartzeak liluratzen gaituelako, leku batean geure marka uzteak, gure lekurik gogokoenean mezua uzteak, hiriko ezkutuko leku batean, eta bertan bizi garenetan, eta zer falta da? zer utziko zenuke marka bezala? zer gustatuko litzaizuke esatea, ikustea edo aurkitzea? Arte galeria txiki bat kalean sortzea eta zuzentzearen ideia gogokoa dugu, espazio publiko kreatibo batean, denok eta denontzat egina, egun eta gau osoa irekita egongo zena, non eguraldiak eta ikusleek parte hartzeko ahalmena izango duten (piezarekin interakzioa, bandalismoa…) kokapenarekin bat datorren denbora ekintza edo behin betirakoa osatuz.

http://stickertastic.blogspot.com dentro / fuera / galeria / calle / 2D / 3D / virtual / real / local / internacional

290


hgfdsazx

P

ara esta edicion de Ikas Art 2011 La Escuela de Bradford School of Arts & Media presenta un proyecto especificamente creado para este año en la Muestra Internacional de Arte Universitario, titulado: ‘Crossing the Boundaries’.

Este proyecto fué abierto a la participación de toda la escuela de Bellas Artes con sus respectivas disciplinas: grabado, dibujo, pintura, cerámica, textiles, moda, diseño gráfico y fotografía. Del mismo modo invitamos a nuestros Erasmus partners de la Facultad de dibujo de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, con los cuales mantenemos vínculos e intercambios de estudiantes y profesores desde hace ya varios años. La idea de este proyecto surgió como respuesta a una inquietud de dos profesoras, Helen Birch (Departamento de dibujo y Manya Doñaque (Departamento de grabado) sobre la efímeralidad de la obra de arte, y este proyecto a su vez trata de crear un espacio para reflexionar sobre la validez de la obra si ésta, esta colocada en la calle, es su carácter efímero el que le quita el valor de obra de arte. La idea es que los participantes creen una o varias pegatina/s (edición o series) no mayor a din A4 y que idealmente se pueda pegar, colar, atar, magnetizar a un soporte, objeto etc.... de esta manera los estudiantes participantes en el proyecto estan abiertos a interpretarlo de varias maneras, también queremos cruzar las fronteras entre disciplinas y divisiones territoriales....por ello el titulo de ‘crossing the boundaries’. Bradford School of Arts and Media se ha caracterizado por su caracter multicultural y multidisciplinar y es por ello que el tema: crossing the boundaries nos inquieta y apasiona pensar en la posibilidad de formar parte de la memoria de la ciudad, de un lugar en concreto, dejar una marca en un sitio especifico, dejar mensajes en nuestro sitio favorito, nuestro lugar secreto en la ciudad y a los que habitamos en ella, que falta?, que quisieras dejar como tu huella, marca?, que te gustaria ver/ encontrar/decir? Del mismo modo nos gusta pensar en la idea de crear y comisariar una mini galería pública de arte en la calle y de arte de la calle... en un espacio público creativo, creado por todos y para todos, una galería que permanezca abierta todo el día y toda la noche, en el que la intervención del clima asi como la de la audiencia podrá tomar parte (vandalismo, la interacción con la pieza).....como acción temporal / permanente deacuerdo a su ubicación.

http://stickertastic.blogspot.com dentro / fuera / galeria / calle / 2D / 3D / virtual / real / local / internacional

291


s Sings > Rebecca Greenwood > Imagen Digital

292


s Free fall > Lisa Normington > Imagen Digital

293


s De la serie pieles > Manya Donaque > Imagen Digital

s Scanned Egg > Carole Walley > Imagen Digital

294


s In the Sky > Lisa Normington > Imagen Digital

s Keys> Helen Wood > Imagen Digital

295


296

s Colour panel > Helen Birch > Imagen Digital


s Mnemonic> Helen Birch y Manya Donaque > Imagen Digital

297


s Now-Oraintxe-Ahora I > Carmen Marin UPV EHU > Imagen Digital

s Javi / Patella > Manya Donaque > Imagen Digital

298


s Collected books > Susan King > Imagen Digital

299


Casa Falcoďż˝ nieri 300


ďż˝

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Centro di Sperimentazione e Ricerca Cagliari Casa

Falconieri

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

andrea spiga > marta revillas > daniele ledda > jorge garcia > lucas bolaĂąo > simone dulcis

301


qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Zuzendaria Directora

G

ure ikerketa proiektuan, IKAS-ARTerekin dugun hitzordua kultura dimentsio zehatzak baldintzatutako egoeraren barruan duen konfrontazio-unean nabarmentzen da. III Encuentro Internazinale de Arte Universitario delakoarekin, azpimarratu beharreko alderdia da haren nazioarteko panoraman. Ikas-Art bultzatzen duen pentsamoldea ere, nazioarteko kultura eta arte erakundeak baloratzen dituzten indarrak eta idealak jartzen dituen egitura antolatuarekin, haren helburuetan hartzen du parte eta gure lanean zuzentzen gaituen pentsamolde demokratikoan sartzen da eta hura hedatzen du. Kultura egiteko eta sustatzeko, etika konpaktua behar da. Irudikatzeko energia handiarekin batera, hazteko ahalmen eta munduko errealizazioen sistema zaila ulertzeko tresna izan daiteke kultura. Artea, definizioetatik ihes egiten duen indarra, gai da gauzak deskodifikatzeko eta, are gehiago, harago doan begiradaren gaitasuna ere badu, hurbiletik ikusterik ez dagoena ikustekoa. Casa Falconierik aurkeztu duen lanean, hausnarketa kritikotik abiatuta egin den ikerketaren objektua, Bidaia kontzeptua eta artistaren, espazio fisikoaren eta arte/kontzeptuen espazioaren arteko harremana nabarmentzen da. Elementu malgua eta aldakorra. Espazioak, zeharkatzeko dituen aukera mordoa eskaintzen ditu; kontzientziaren bidaia da, baina baita besteekin harremanetarako gure esperientziak berriro sortzeko lekua ere. Bidaiatzeak, ekintza kontzeptuala edo erreala eta fisikoa, esperimentatzeko eta bilatzeko unea bilakatzen da, non teknika ere oinarrizko elementua bihurtzen den, aurkitzeko eta interpretatzeko esanahiez betetakoa. Errealitatearen ulermena, ikusi daitezkeen eta ezin diren arazoak, eta giza harremanen sisteman eta sistema naturalean elkar eragiteko aukerak ere, irudimenezko proiekzio ireki eta egiaztagarri batekin lan egiten duten metodo eta objektu jasangarriak garatzera eramaten gaitu. Viagiatori proiektuan sartuta dauden artistak ikerkuntza aberasgarri batean daude lanean, etengabe eboluzionatzen duena, eta jasotako arte lurraldeen mugetarantz doaz eta bultzatzen dute beti. 2011ko programa Europan burutuko diren hainbat zitaren barruan dago. Bilbon bereziki. Casa Falconieriko laborategian lan egiten duten artista eta irakasleen koordinazioari esker, kultura-zubia ezarri nahi dute Cagliari-Veneci-Bilboren artean aurten.

302


hgfdsazx

E

n nuestro proyecto de Investigación, la cita con IKAS-ART se sitúa de manera destacada en un momento de confrontación dentro de una situación que está condicionada por su específica dimensión cultural. Algo que, con el III Encuentro Internazinale de Arte Universitario, representa un aspecto a subrayar en el panorama internacional en el que se ve involucrado. El pensamiento que anima Ikas-Art, con su estructura lucidamente organizada que pone las fuerzas y los ideales en valorar las instancias culturales y artísticas internacionales, se siente partícipe de sus objetivos, se involucra profundamente y amplifica el pensamiento democrático que nos guía en nuestro trabajo. Hacer cultura y promoverla requiere una ética compacta que unida a una gran energía creativa, permite que pueda utilizar lo cultural como potencia de crecimiento y como instrumento de compresión en el complicado sistema de realizaciones del mundo. El Arte, fuerza que escapa a las definiciones, tiene el gran poder de descodificar las cosas y, todavía más, posee la capacidad de una mirada que llega más lejos y que ve también aquello que no es ni inmediato ni físicamente perceptible. En el trabajo que Casa Falconieri presenta, objeto de investigación a través de una reflexión crítica, destaca el concepto de Viaje y la relación entre el artista, el espacio físico y el espacio artístico/conceptual. Elemento fluido y mutable, el espacio crea infinitas posibilidades para ser atravesado; es un viaje en la consciencia pero también un lugar de reelaboración de nuestras experiencias en relación con las de los demás. El acto de viajar, conceptual o real y físico, se convierte en un momento de experimentación y de búsqueda en el que también la técnica se transforma en elemento vital, cargado de significados a descubrir e interpretar. La compresión de la realidad, las problemáticas visibles y no tan visibles, así como la posibilidad de interaccionar en un sistema de relaciones humanas y naturales, nos empuja a desarrollar métodos y objetivos sostenibles que trabajan con una proyección creativa abierta y verificable. Los artistas involucrados en el proyecto Viaggiatori, se mueven en el ámbito de una investigación enriquecedora y en continua evolución, que empuja y avanza siempre hacia los confines de los territorios artísticos adquiridos. El programa de 2011 está ligado a una serie de citas que se desarrollarán en el territorio europeo centrándose de manera particular en Bilbao y que, atreves de la coordinación de una serie de artistas y docentes que trabajan en el laboratorio de Casa Falconieri, persiguen la creación de un puente cultural que este año seguirá las huellas de las coordenadas geográficas entre Cagliari-Venecia-Bilbao.

303


304


s Andrea Spiga > Pastello a olio > 90x120cm (courtesy CROBU INC)

305


306


s Marta Revillas > Puntasecca y monotipo > 50x50cm

307


s Simone Dulcis > Performance

308


309


s Jorge Garcia > Acero y barniz > 117x43x52cm / 50x70cm

310


s Ripeticion y error 1 cm > Lucas BolaÑo > Fotografia y grabado > 30x40cm

311


312


s Daniele Ledda > Frame da video

313


Cerďż˝ dena 314


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Accademia di Belle Arti Mario Sironi di

Sassari

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

alejandra marcela caro > paolo marchi > silvia pazzola > william casula > peter trnkus > paolo pibi > davide fadda > luca rossi > simone carta

315


Antonio Bisaccia

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Zuzendaria Director

S

assariko Arte Ederren Akademia Ikuste Arteen Prestakuntza Aurreraturako Italiako eskola publikoa da 1989. urtean sortu ondoren, Sardinia irla egoitza du, hots; ikuste-arteen ekoizpenetarako bereziki aberatsa den lurralde etno–antropologikoa eta soziokulturala.

Hurrenkera kronologikoan, akademia nazionalen artean berriena eta ederrena da, ez “historikoen” artean eta 1999. urtean, 508. Legeari esker, Goi Mailako Kultura Artistikoaren Institutu bilakatu zen. Bere egoitza irlako hiri zaharrenetariko batean dauka, Sassari, Europako unibertsitate ikasketen zentro kultural zaharrenetariko bat (hiriko Unibertsitatea XVI. mendekoa da). Hasieran Aragoikoa zen eta ondoren Ciudad Real izendatu zen Sassari hiria izen handiko kulturaren gizon eta artista ugarien jaioterria izan da (Errepublikako bi presidente barne, Antonio Segni eta Francesco Cossiga, alegia). Sassariko Arte Ederren Akademiak, Italiako beste Akademiek bezala, ikasleak arte jardueran prestatzea du xede, eta ikuste-arteen eta prestakuntza artistikoaren Estatuko maila artistiko handiena dauka. Goi prestakuntza, ikerketa eta sektore artistikoko ikerketako lehen mailako zentro bat da, eta prestakuntza eta ekoizpeneko elkarrekin lotutako jarduerak garatzen ditu, sorkuntza artistiko garaikide berrietarako, bai teknika tradizionalari dagokionez eta bai esperientzia teknologiko eta zientifiko aurreratuenei dagokienez. Nortasun juridikoa dauka eta autonomia estatutario, didaktiko, zientifiko, administratibo, finantzario eta kontabilitatekoa ditu. Prestakuntza ikastaroak antolatzen eta bideratzen ditu. Horietan sartzeko bigarren graduko Bigarren Mailako Eskolaren Diploma eskuratu behar da, sarrera azterketa egin ondoren, eta baita hobekuntza eta espezializazio ikastaroak ere, Eskolako ikastaroen barruan, bai izaera tradizionalekoak (aurretik lau urtetan) Pintura, Dekorazio, Eskultura eta Eszenografiakoak, eta bai berriagoak diren segmentuekin lotutakoak, besteak beste, Arte Grafikoak, Teknologia Berriak eta Artearen Didaktika. Eskola lehen mailako berezko diploma akademikoa igortzen du. Eskainitako tituluak Europar eremuko unibertsitate ikasketetako tituluekin baliokideak dira. Gaur egun, Sassariko Arte Ederretako Akademia Italiako Ikuste Arteen Goi Prestakuntzarako erakundea erne, gazte eta suspergarrienetariko da eta baita Estatuko Arte Ederren Akademia ezagun eta sarituenetariko bat ere (bere ikasle gazteekin “Arteen lau Sari nazionalera arte” lortu du azken bost urtetan). Azken urtean, Institutuak irakaskuntzarako, irudikapenerako eta kulturaren eta arteen munduarekiko harreman publikoetarako guneak eraldatzeko, berregituratzeko eta eguneratzeko egitura berri bat proposatu du, eremu nazionalean zein nazioartekoan. 2001. urtetik aurrera, eskolak Sassariko “Mario Sironi Arte Ederren Akademiaren” izena hartu du, Sassari hirian jaiotako artista italiar handiaren omenez. Sassariko Akademiak bere Erasmus Bulego propioa eta Argitalpenetarako Akademia bat dauka, egungo sektore teknologikoan, artistikoan eta kulturalean espezializatuta dagoen egitura editorialarekin.

316


hgfdsazx

L

a Academia de Bellas Artes de Sassari es una escuela pública italiana para la Formación Avanzada en Artes Visuales. Fundada en 1989, tiene como sede la isla de Cerdeña, un territorio etno-antropológico y sociocultural especialmente rico para las producciones de artes visuales.

En orden cronológico, es la más reciente y bella de las academias nacionales, dentro de las no “históricas” y en 1999, gracias a la ley 508, se convirtió en el Instituto de Alta Cultura Artística. Tiene su sede en una de las ciudades más antiguas de la isla, Sassari, centro de estudios universitarios y cultural de los más antiguos de Europa (la Universidad de la ciudad se remonta al siglo XVI). Ciudad primero aragonesa y posteriormente nombrada Ciudad Real, Sassari ha sido la localidad natal de muchos hombres de la cultura y artistas ilustres (incluyendo a dos presidentes de la república, como Antonio Segni y Francesco Cossiga). La Academia de Bellas Artes de Sassari, al igual que las otras veinte Academias Italianas, tiene como misión preparar a sus alumnos en el ejercicio del arte, y representa el nivel artístico más elevado de las artes visuales y de la formación artística en el estado. Se trata de un centro primario de alta formación, de investigación y de investigación en el sector artístico, y desarrolla actividades interrelacionadas de formación y de producción para nuevas creaciones artísticas contemporáneas, tanto en el sentido de la técnica tradicional como en el de las experiencias tecnológicas y científicas más avanzadas. Cuenta con personalidad jurídica y goza de autonomía estatutaria, didáctica, científica, administrativa, financiera y contable. Organiza y apoya cursos de formación a los cuales se accede con el Diploma de la Escuela Secundaria de segunda grado, previo examen de admisión, y también cursos de perfeccionamiento y de especialización dentro de los cursos de la Escuela, tanto de carácter tradicional (anteriormente en cuatro años) de Pintura, Decoración, Escultura y Escenografía, como relacionados con segmentos más novedosos, como las Artes Gráficas, las Nuevas Tecnologías y la Didáctica del Arte. La escuela expide un diploma académico propio de primer nivel. Los títulos ofrecidos son equivalentes a los títulos de estudios universitarios en el ámbito europeo. Actualmente, la Academia de Bellas Artes de Sassari representa una de las instituciones más atentas, jóvenes y estimulantes para la Alta Formación de las Artes Visuales en Italia y una de las más conocidas y premiadas Academias de Bellas Artes del Estado (ha conseguido con sus jóvenes alumnos hasta cuatro “Premios nacionales de las Artes” en los últimos cinco años). En el último año, el Instituto ha propuesto una nueva estructura de transformación, restructuración y actualización de los espacios para la enseñanza, para la representación y para las relaciones públicas con el mundo de la cultura y de las artes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. A partir del año 2001, la escuela toma el nombre de “Academia de Bellas Artes Mario Sironi” de Sassari, en homenaje al gran artista italiano nacido en la ciudad de Sassari. La Academia de Sassari cuenta con su propia Oficina Erasmus y con una Oficina de Publicaciones, con una estructura editorial especializada en los sectores tecnológico, artístico y cultural actuales.

317


s Alejandra Marcela Caro > Pintura

318


s Ho visto volare i gabbiani > PAOLO MARCHI > FotografĂ­a

319


s Piccoli creativi crescono > SILVIA PAZZOLA > FotografĂ­a

s Antico palinsesto - nuova icona > Peter Trnkus > Temple de huevo y pan de oro > 6u. 38cmx37cm

320


s Calamus > william casula > Hierro y cart贸n

321


s Lucentia fluidum > PAOLO PIBI > Acrílico > 80x100cm

322


s dissolve#13 > PAOLO PIBI > Acrílico > 30x15cm

s dissolve#14 > PAOLO PIBI > Acrilico > 30x15cm

s Orbital junk > PAOLO PIBI > Acrílico > 50x70cm

s Endosimbiosi >

DAVIDE FADDA > Hierro, alambre y resina > 1,80x1,80cm

323


s LUCA ROSSI > Escultura

324


s Odio la noia > SIMONE CARTA > Fotografía

325


‘ LA

qui la 326


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

DELL’AQUILA

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

lory marrancone > monica renzi > lucilla maragni > matteo ludovico > michela matani > gianluca d’angeli > grazia de laurentis

327


Eugenio Carlomagno

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Zuzendaria Director

1

969. urtean sortu zenetik, L’Aquilako Arte Ederren akademia Italiako arte garaikidearen hezkuntzasareko nodo garrantzitsua izan da, eta baita ere Fabio Mauri eta Carmelo Beneha bezalako irakasleen jarduerari esker.

Erakundearen eskaintza didaktikoa, hasieratik, praktika eta teoriaren arteko diziplinen fusioan oinarritu da. Espezialitate desberdinen eta ondoren, sektoreko artista edo profesional gisa ikuste-kulturaren testuinguruan lan egiten duten ikasleek, era horretan, euren praktika propioa oinarritu ahal izan dute ikuspegi teknikoaren arabera egituratutako prestakuntza sendo batean, baina baita ikuspegi teorikoaren arabera ere. Azken urteotan, Akademiak prestakuntza-sistema desberdinekin esperimentatu du, ikuste-arte garaikideak, edo diseinu tradizionala eta digitala, barne hartzen dituen heziketa bat emateko helburuarekin, inauguratu berri den Zaharberritze Eskolaraino iritsi arte – 2009ko apirilaren 6ko lurrikarara arte. 2009ko apirilaren 6ko L’Aquilako lurrikarak hiritarren bizitzan eta hiriko hirigintza egituran eragindako ondorio sozialak eta estrukturalak Akademiak sustatutako ikerketa eta ekoizpeneko jarduera desberdinen aztergai izan dira. Diziplina desberdinetako ikasleek eta irakasleek hirirako eta hiriaren inguruko proiektuetan lan egin dute eta horiek lehiaketa nazional eta nazioarteko ugaritan erakusgai jarri dira (baita Akademiako Nazioarteko Harremanen Bulegoaren jarduerari esker ere, beti erne ikasleek eta irakasleek Europar testuinguru honetan parte hartu dezaketen sareen eraikuntzan). Lurraldeko bertako ikerketarekin, autonarrazioarekin esperimentatu duten ikasleak, erlazioaren eremu poetikoan mugitzen diren praktika sortzaileekin (gizarte zibilarekin, lurraldearekin, unibertsal bilakatzen diren historia pertsonalekin). Ikerketa periplo honen bidez, Akademiak L’Aquila analisien eta irudikapenen xede izan den erakusketa eta proiektu ugarien alde egin du, hots; institutuaren eta lurraldearen arteko lotura estuaren ezaugarri bereizgarria, prestakuntza akademikotik haratago egiten duena. Nabarmendu behar da Zaharberritze Eskolaren jarduera, sortu berriko prestakuntza-proiektua. Hura, azken urteotan, 2009. urtean gertatutako lurrikararekiko erantzun aktibo eta proposamen ugari gisa bideratu da: L’Aquila hiriko eta bere historia/ingurumen ondareko aldeko proiektu bat. Zaharberritzeko lehenengo profesionalak graduatzear dagoen Eskola zaharberritzearen eta ikasketa museografikoen alderdi praktikoei eta historikoei buruzko prestakuntza intentsiboko eskola gisa egituratu da. Goi kalitateko prestakuntza maila mantentzeko, Akademiak ikasleentzako laborategiak eta ikasketa guneak eraiki ditu. Laborategiak barne hartzen dituen eta hurrengo hilabeteotan ikasleek eta irakasleek erabilgarri izango duten pabilioi berria Paolo Portoghesi-k laurogeiko hamarkadaren amaieran proiektatutako jatorrizko eraikinarekin batera izango da. Aurten ere, gure Akademiak Ikas Art erakusketan hartuko du parte, Anna Maiorano eta Cristina Reggio irakasleek antolatuta, MICROGalleria antolatzeaz arduratzen direna. Proiektu horretan, erakusketa-jarduera ikerketa didaktiko eta artistikoaren zentro batean burutzen da. Esperientzia hau irakasleentzat zein ikasleentzat, nazioarteko didaktika artistikoaren bertan bertako ezagutza-tresna erabilgarria da. Bertan, gure Akademiak parte hartzen du Erasmus Heziketa Trukearen proiektuaren bidez, Europar Batasunak finantzatuta. Edizio honetan parte hartuko duten ikasleek gai berdin baten inguruan egiten dute lan, esperantza; gure hiriko biztanleen banako eta errealitate sozialarekin estu lotuta, oraindik lurrikararen esperientzia tragikoak markatuta. Bestalde, gai honen inguruan, une honetan erakusketa-proiektu bat gauzatzen ari da, Desiderata Exquisita. Horrek gure Akademiaz gain, Valentziako Unibertsitate Politeknikoren Arte Ederren Fakultatea eta Aranjuezeko Felipe II Goi Mailako Ikasketen Eskola hartzen ditu barne. Erakusketak, Ikas Art antolatuko dela aprobetxatuz, beste erakundeen ikasleei eta irakasleei aipatutako proiektuan parte hartzeko gonbidapena egin zaie.

328


hgfdsazx

D

esde su fundación en 1969, la Academia de Bellas Artes de L’Aquila ha sido un nodo importante en la red educativa del arte contemporáneo italiano, gracias también a la actividad de profesores como Fabio Mauri y Carmelo Bene.

La oferta didáctica de la institución desde sus inicios se ha fundamentado en la fusión interdisciplinar entre la práctica y la teoría. Los alumnos de las diferentes especialidades y que han trabajado posteriormente en el contexto de la cultura visual como artistas o como profesionales del sector, han podido así fundamentar su propia práctica sobre una formación fuertemente estructurada desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista teórico. En los últimos años, la Academia ha experimentado con diferentes sistemas formativos, con el objetivo de proporcionar una educación que comprenda las artes visuales contemporáneas, o el diseño tradicional y digital, hasta llegar a la Escuela de Restauración, recientemente inaugurada - justo tras el terremoto del 6 de abril de 2009. El terremoto de L’Aquila del 6 de abril de 2009 y sus repercusiones sociales y estructurales sobre la vida de los ciudadanos y sobre la estructura urbanística de la ciudad han sido el centro de diferentes actividades de investigación y producción promovidas por la Academia. Alumnos y profesores de diferentes disciplinas han trabajado en la realización de proyectos para y sobre la ciudad que se han expuesto en diversos certámenes nacionales e internacionales (también gracias a la actuación de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Academia, siempre atenta a la construcción de redes en las que alumnos y profesores puedan sentirse parte de un contexto europeo). Los alumnos han experimentado con la investigación sobre el terreno, la autonarración, con prácticas creativas que se mueven en el ámbito de la poética de la relación (con la sociedad civil, con el territorio, con las historias personales que se convierten en universales). A través de este periplo de investigación, la Academia ha dado su apoyo a muestras y proyectos expositivos en los que L’Aquila ha sido objeto de análisis y de representación, seña inequívoca del vínculo del instituto con el territorio, que va más allá de la pura formación académica. Cabe destacar la actividad de la Escuela de Restauración, proyecto formativo de reciente creación, que en los últimos años se ha sustanciado como una respuesta activa y llena de propuestas de la Academia frente al terremoto acaecido en 2009: un proyecto en apoyo de la ciudad de L’Aquila y de su patrimonio histórico/ ambiental. La Escuela, que está a punto de graduar a los primeros profesionales de la Restauración, se ha estructurado como una escuela de formación intensiva sobre los aspectos prácticos e históricos de la restauración y de los estudios museográficos. Para mantener un nivel formativo de alta calidad, la Academia ha llevado a cabo la construcción de laboratorios y de espacios de estudio para los alumnos. El nuevo que pabellón que alberga los laboratorios y que estará a disposición de alumnos y profesores en los próximos meses, acompañará al edificio original proyectado a finales de los años ochenta por Paolo Portoghesi. También este año la participación de nuestra Academia en el Ikas Art está organizada por las profesoras Anna Maiorano y Cristina Reggio, organizadoras de la MICROGalleria, un proyecto en el cual la actividad expositiva se realiza en el centro de investigación didáctico-artística. Se trata de una experiencia que representa, tanto para los docentes como para los alumnos, un instrumento útil de conocimiento “sobre el terreno” de la didáctica artística internacional, en el que la participación de nuestra Academia se articula con el proyecto de Intercambio Educativo Erasmus, financiado por la Comunidad Europea. Los alumnos que participan en esta edición han trabajado sobre un tema común, la esperanza, profundamente ligado a la realidad individual y social de los habitantes de nuestra ciudad, marcada todavía por la trágica experiencia del terremoto. Por otra parte, bajo este tema, se está realizando un proyecto expositivo en estos momentos, Desiderata Exquisita, que implica, además de a nuestra Academia, a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y al Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez, y que con ocasión del Ikas Art, también se ha cursado invitación para participar en dicho proyecto a alumnos y profesores de otras instituciones.

329


s Eden, desiderio paradisiaco > Lory Marrancone > Instalaci贸n

330


s Maternità > Gianluca D’Angeli > Escultura

331


s Bidimensional Ego > Matteo Ludovico > Dise単o

332


s I want exit without entering > Michela Matani > Audio - escultura

333


s Trafugamento > Lucilla Maragni > Instalaci贸n multimedia

s Elettra > Monica Renzi > Instalaci贸n

334


s Namastè > Grazia De Laurentis > Vídeo stop motion

335


Pue� bla. Mx 336


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

UNIVERSITARIO BAUHAUS

PUEBLA. MÉXICO

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

alejandro castillo verde > gammaliel hernández luna > leonardo flores parés > luis hilario tovar bonilla > saúl lópez payan > arturo montalvo román

337


Arq. Maruzka Retif Altmann

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Errektorea Rectora

1

996an, Barhauseko Diseinu eta Arte Eskola Librea sortu zen (gaur egun Barhaus unibertsitatea), diseinuaren, artearen eta arkitekturaren irakaskuntzan dauden metodoei erantzuna emateko, eta arlo horiek sustatzeko.

Bauhaus Unibertsitatea Pueblako hiri kolonialean dago, Mexicon. Sormena eta sentsibilitatea erabiltzen duten eremuetan espezializatutako Goi Heziketako erakundea da. Gaur egun, ondorengo lizentziaturak erakusten ditu: > Barne-arkitektura > Diseinu eta komunikazio grafikoa > Arte plastikoak Bauhausen pedagogian oinarrituta, sormen askea, erantzukizuna eta errespetua indartu nahi dugu, ikasketa eraikitzaile, parte hartzailea eta barneratzaile baten esparruan, irudikapen handiko enpresariak sortzeko. Guretzat, arte eskolak ekoizten erakutsi beharko luke eta ez jakintza transmititzen soilik, modu kritikoan, proposamenen bidez eraldatu behar baitu, gure gizartearen errealitatearekin bat eginez, berariazko jakintza eraikitzen irakasteko, artea gizartea garatzeko baldintza baita, ezinbestekoa komunitate guztietan. Bauhauseko giroa aparta da irudikapenezko proposamenen askatasuna eta teoriaren eta praktikaren arteko oreka elkartuz oso lehiakorrak izango diren profesionalak eratzeko. Ikasleek espiritu kritikoa, analitikoa eta proposamenak aurkeztekoa garatzen dute konstruktibismoan oinarritzen den hezkuntzari esker. Diziplina anitzeko hezkuntza jasotzen dute ikasleek eta, ondorioz, haien espezialitateari osagarriak diren arloetan ere egin dezakete lan, 1919an Bauhaus Eskolan gertatu zen bezala. Bauhaus Unibertsitateak gizartearen hazkuntza eta grapen beharrekin konpromiso soziala hartzen du bere gain, bertan, eskualde mailan, nazioan edo nazioarteko mailan. Haren ikasketa jardueren artean lotura sortzen du, eta ireki eta hedatu egiten ditu jarduerok, eta unibertsitateko komunitatea gizarteari hurbiltzen du horrela. Arte Plastikoko Lizentziaturan, gogor dihardugu lanean bai ikasketak bai gure ikasleak pertsona moduan garatzeko. Jakin badakigu eta artearen adierazpen plastiko guztiak betekizun berezia duela gure bizitzetan, guztiok berez dugun irudikapenezko adierazpide naturala sorrarazten duelako eta balore sozialak zein moralak pizten dituelako; irudikapena, sentsibilitatea, estetika eta adierazpena garatzen ditu, zeinak irudikapen espiritua eta soziala garatzen duten faktoreak diren, eta banakakoa gizartean komunikatzaile, historia metatzaile eta gizartearen termometro bihurtzen duten. Hauek dira Bauhausen oinarrizko baloreak: Askatasuna, Errespetua eta Konpromisoa. Bauhausek Unibertsitatean artista gazte petoak daudela badakigu. Egunero, arte adierazpen desberdinen bitartez adierazteko laguntza ezari, errepresioari, kritikari aurre egiten diotenak. Hitzik gabe esan nahi digutena, gure errealitate sozialaren parte diren istorio hunkigarriak, haien ikuspegi kritikotik abiatuta, ezin adierazi eta ezin onartu izanagatik indarkeriaren eta drogen munduan sartzeko hautagai bihurtzen direnak eta erakunde gisa, gu geu garen bigarren etxea eskaini behar dizkiegu, jakintzen, baloreen, kritikatzeko gaitasunaren eta talde baten partaide izatearen bitartez. Bauhaus unibertsitatea.

338


hgfdsazx

E

n 1996, se funda la Escuela Libre de Diseño y Arte Bauhaus (ahora Universitario Bauhaus), como una respuesta a las metodologías existentes en la enseñanza del diseño, el arte y la arquitectura para salir del estancamiento académico en que se sumergían estas áreas.

El Universitario Bauhaus está ubicado en la ciudad colonial de Puebla, México. Es una institución de Educación Superior especializada en las áreas en donde se involucra la creatividad y la sensibilidad; actualmente ofrece las siguientes licenciaturas: > Arquitectura interior > Diseño y comunicación gráfica > Artes plásticas Inspirado en la pedagogía de la Bauhaus, sustentamos los valores de la libertad creativa, la responsabilidad y el respeto, en un marco de enseñanza constructivista, participativa e incluyente para la formación de empresarios creativos. Trabajamos con la premisa de que una escuela de arte debe enseñar a producir, a crear, y no sólo debe transmitir el conocimiento, sino que debe transformarlo de una manera crítica y propositiva, acorde a nuestra realidad social para enseñar a construir el conocimiento propio, ya que el arte es un requisito para el desarrollo social, indispensable para todas las comunidades. En Bauhaus se encuentra un ambiente idóneo en donde la libertad de propuestas creativas y el equilibrio teórico práctico se conjuntan para la formación de profesionistas altamente competitivos y visionarios, desarrollando en sus estudiantes, un espíritu crítico, analítico y propositivo, mediante una educación basada en el constructivismo y logrando en sus miembros una educación multidisciplinaria, para hacerlos capaces de incursionar en las áreas complementarias a su especialidad, tal y como sucedió en la Escuela Bauhaus de 1919. El Universitario Bauhaus, asume un compromiso social con las necesidades de crecimiento y desarrollo de la sociedad, a nivel local, regional, nacional e internacional, generando vinculación, apertura y difusión de sus actividades académicas, logrando el acercamiento de su comunidad universitaria a la sociedad. En nuestra Licenciatura en Artes Plásticas, trabajamos arduamente en el desarrollo académico y personal de nuestros alumnos, pues sabemos que el arte con sus diferentes manifestaciones artísticas, juega un papel muy importante en nuestra vida, pues genera la expresión creativa natural que todo ser trae consigo, y estimula los valores sociales y morales; desarrolla la creatividad, la sensibilidad, la estética y la expresión, que son factores que contribuyen al espíritu creativo y social de todo individuo, transformándolo en un comunicador social, en un recopilador de la historia y en un termómetro de la sociedad. Los valores primordiales en Bauhaus son: Libertad, Respeto y Compromiso. En Universitario Bauhaus sabemos que existen jóvenes artistas natos, que diariamente se enfrentan a la represión, la critica y a la falta de apoyo para expresar por medio las diferentes manifestaciones artísticas, eso que quieren decirnos sin palabras, historias desgarradoras de acontecimientos que son parte de nuestra cruda realidad social, vista a través de sus ojos críticos, que al no poder expresarse y ser reconocidos, se vuelven vulnerables a entrar al mundo de la violencia y las drogas y que como institución, tenemos el compromiso de brindarles los conocimientos, los valores, el sentido crítico y un espacio de pertenencia, su segundo hogar, que somos nosotros... Universitario Bauhaus.

339


s Equipamiento > Alejandro Castillo Verde > Zapatillas de soccer con clavos (Mixta) > 40x40cm

340


s Evento popular / Proceso de penitencia / Abuso de consumo > Gammaliel Hernández Luna > Impresiones en serigrafía sobre papel destraza / Escultura cerámica y cajas de cartón /Plata y cobre > 70x54cm y 54x42cm / 90x60cm y 60x80cm / 11x8x4cm

341


s Flores de la suerte Jardín para Interior de la serie Sueños, El Dinero se da en Macetas de la serie Sueños, Flores de la suerte Jardín para Interior de la serie Sueños > Leonardo Flores ParÉs > Técnica Mixta-Instalación

342


s Empaque de objeto de forma cúbica > Luis Hilario Tovar Bonilla >

Fotografía

343


s PueblaYork / Eloidas / De Costa a Costa/ > Sa煤l L贸pez Payan > ArteObjeto

344


s Métodos Educativos > Arturo Montalvo Román > Vídeo > 2’21’’

345


´ Mexi� co 346


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ENAP. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ignacio salazar arroyo > jesús martínez alvarez > gilberto aceves navarro > gerardo portillo > pedro ascencio mateos > gerardo ruiz maldonado > josé de santiago > eduardo ortiz vera > luis rené alba rosas > javier anzúrez torres > francisco castro leñero > juan manuel salazar > víctor ríos olmos > fernando ramírez espinosa > maría eugenia figueroa > diana salazar m. > tania de león > martha yáñez > carmen lópez > herlinda sánchez laurel > patricia soriano >alejandro alvarado carreño > víctor frías >rubén maya > alfredo nieto > alejandro pérez cruz> luís argudín > jorge fanuvy núñez aguilera > rafael barajas (el fisgón) > vicente jurado lópez > juan gonzález naranjo > darío menéndez > fernando de alba > raúl méndez c.

347


Dr. JosĂŠ Daniel Manzano Aguila

qtyuiplkjhgfd 8989878787878787878787878787878787878787878787878787 Zuzendaria Director de la ENAP

M

exikoko Unibertsitate Nazional Autonomoaren Arte Plastikoen Eskola Nazionalak onura handiak ekarri dizkio bertako ondare artistikoari; horren isla dira eraikin zaharrenen muralak, besteak beste: San Ildefonso Eskola, Unibertsitate Hiriko Alde Zaharra, Gune Eskultorikoaren lan monumentala eta Formatu Ertaineko Obra Artistikoaren Bilduma, eskultura, pintura, grabatua, marrazki eta argazkigintzako diziplina desberdinetan, besteak beste. Bertan, profesionalen belaunaldi desberdinek gure herrialdea aberasten dute, eta bertan, ezagupen unibertso bat existitzen da. Azken hura, denboraren poderioz, hedatuz doa, ikuste-arteetarako eta diseinurako ondare gisa. Horrenbestez, UNAMen lehenengo Urteurrenean lortutako kulturaondareak harro sentiarazten ditu mexikarrak. Unibertsitate Nazionalak bere autonomia lortu zuen 1929. urtean; garai horretako prozesu garrantzitsua San Carlos Akademiako jurisdikzioa izan zen, hura izan baitzen hainbat mugimendu sozialetan eta politikoetan parte hartzea erabaki zuena. Ondoren, muralen mugimenduak iraultza ondorengo estatuko erregimen berriaren kultur politikan parte hartu zuen, eta gizartearen hezkuntzari bultzada eman zion. Horrez gain, nortasun nazional bat eraiki zuen, hezkuntza publikoaren eta artearen bidez. Denbora horretan, San Carlos Akademiaren ezaugarri bereizgarria mugimendu sozialetan parte hartu zuten arte ekoizleen prestakuntza kritikoa izan zen, herrialdea gizartearen mesederako eraldatu zuen kontzientzia politikoa sortuz. Arte Plastikoen Eskola Nazionalak, egun, San Carlos Akademiaren ospea heredatu du, eta ikusteartisten eta diseinatzaileen prestakuntzaren alde egin du, gure inguruko eta gure errealitateko ikuspegi garaikidea dutenak.

348


dsSFGUMasd azx

L

a Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha aportado grandes beneficios al patrimonio artístico de la nación; muestra de ello son los murales de los edificios más antiguos, como el Colegio de San Ildefonso, el Casco Antiguo de Ciudad Universitaria, la obra monumental del Espacio Escultórico y la Colección de Obra Artística de Mediano Formato en las diversas disciplinas de escultura, pintura, grabado, dibujo y fotografía, entre otras; en donde diversas generaciones de profesionistas enriquecen nuestro país, y donde existe un universo de conocimiento, que con el paso del tiempo permanece en expansión, como patrimonio para las artes visuales y el diseño. Por tanto el acervo cultural obtenido en el primer Centenario de la UNAM, es motivo de orgullo para los mexicanos. La Universidad Nacional obtuvo su autonomía en 1929; un proceso importante de ese momento fue la jurisdicción de la Academia de San Carlos, que determinó su participación en diversos movimientos sociales y políticos. Posteriormente el movimiento muralista formó parte de la política cultural del nuevo régimen del estado posrevolucionario, dando impulso a la educación de la sociedad, así como a la construcción de una identidad nacional, a través de la educación pública y del arte. Durante este tiempo la Academia de San Carlos se caracterizó por la formación crítica de productores de arte que participaron en los movimientos sociales, generando una conciencia política que transformó al país en beneficio de la sociedad. La Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la actualidad, es heredera del prestigio de la Academia de San Carlos, la cual ha contribuido con la formación de artistas visuales y diseñadores, poseedores de una visión contemporánea de nuestro entorno y nuestra realidad.

349


Muestra de treinta y cuatro artistas recordando doscientos años de Independencia de la corona española y cien años de la Revolución Mexicana, 1810-1910. s El zapata que todos llevamos dentro > Ignacio Salazar Arroyo, Jesús Martínez Alvarez, Gilberto Aceves Navarro, Gerardo Portillo, Pedro Ascencio Mateos, Gerardo Ruiz Maldonado, José de Santiago

350


351


s Villa: se busca vivo o muerto > Eduardo Ortiz Vera, Luis René Alba Rosas, Javier Anzúrez Torres, Francisco Castro Leñero, Juan Manuel Salazar, Víctor Ríos Olmos, Fernando Ramírez Espinosa

352


353


s Las adelitas > María Eugenia Figueroa, Diana Salazar M., Tania de León, Martha Yáñez, Carmen López, Herlinda Sánchez Laurel, Patricia Soriano

354


355


s Los héroes que nos dieron patria> Alejandro Alvarado Carreño, Víctor Frías, Rubén Maya 4.-Alfredo Nieto, Alejandro Pérez Cruz, Luís Argudín, Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

356


357


s ¿Quién es tu corregidora? > Alejandro Alvarado Carreño, Víctor Frías 3, Rubén Maya, Alfredo Nieto, Alejandro Pérez Cruz, Luís Argudín, Jorge Fanuvy Núñez Aguilera

358


359


Pana� ma´ 360


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

UNIVERSIDAD DEL ARTE

GANEXA

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

josé carlo alvarado > verónica larré > isabel chacín > melisa guerrero > bredio mendieta > edwin vargas > maría ines rodríguez > mónica gamboa > aníbal morales > stacy ibáñez > marcela giraldo > elsie andrade > gabriel aldrete > maría josé morazán > franklin colpas > gabriel aldrete > ana moreno > luis castillo > ximena varela > gabriel bárcenas > dante villareal > frank ferrer > david fung > isaac ortega > gino nicolas rovetto correa > giannina angell > haydee espino > arturo wong

361


Mgter Luz Eliana Tabares P

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Errektoreordea Rectora

H

emen aukeratutako artelanek Ganexa Arte Unibertsitatea ordezkatzen dute �Mugarik gabe� deritzon sozializazio kulturaleko jardueraren esparruan. Haren ezaugarri nagusia artearen praktikatik eta hainbat anitzen arteko loturetatik abiatuta hausnartzea da. Ikasleek hainbat proposamen egin dituzte haien diziplinetatik abiatuta: Arte plastikoak, Diseinu Grafikoa, Moda Diseinua eta Argazkilaritza, eta argi utzi nahi dituzte hizkuntza estetikoak, kultura aniztasuna, historiaren ulermen berria eta irudikapena gaur egungo sortzeko baldintzen inguruan hausnartzeko eta artearen praktika horiek definitu duten ohiko mugak ezabatzen dituzten estrategien inguruan hausnartzeko. Gaur egungo egilea edukiak eta metodoak mugarik gabe erabiltzeko gai den profesionala izatea lortu nahi dute.

362


hgfdsazx

E

l conjunto de obras aquí seleccionadas es una muestra representativa de la Universidad del Arte Ganexa, en el marco de una actividad de socialización cultural llamada “Sin fronteras”, que se caracteriza por su reflexión a partir de la práctica artística y las interconexiones multidisciplinares. Los estudiantes, desde sus diferentes disciplinas: Artes Plásticas, Diseño Gráfico, Diseño de Modas y Fotografía han elaborado diferentes propuestas artísticas que ponen en evidencia la pluralidad de lenguajes estéticos, la multiculturalidad, la reinterpretación histórica y la creatividad como pautas para generar una reflexión sobre la condición de la creación actual y las diferentes estrategias que van borrando esos límites convencionales que han definido a las distintas prácticas atísticas, convirtiendo al creador actual en un profesional con capacidad de interrelacionar contenidos y métodos sin limitarlas “fronteras” desucreatividad.

363


s José Carlo Alvarado > Prenda de vestir, hecha con

plumas, licra, malla y accesorios

s Isabel Chacín > Vestido de noche, en

satín con accesorios y plumas inspirado en el misterioso movimiento del viento

s Verónica Larré > Vestido de noche, en chifón y satín

inspirado en la voluta de la pluma

s Melisa Guerrero > Vestido de fantasía, en seda con accesorios y plumas blancas inspirada en la cabeza del ave

s Bredio Mendieta > Vestido de

fantasía, en satín inspirado en los cuervos

s Birds - una interpretación desde Alfred Hitchcock 364


s Una revisión al discóbolo de Mirón (490/430 a.C.) > Edwin Vargas

> Impresión digital sobre lienzo > 51”x34”

s Aceptación > María InÉs Rodríguez > Acrílico sobre lienzo > 80x80cm

365


s Nunca podrás sacarme de tu mente > Mónica Gamboa >

Lámpara al estilo “Diablorojo”. Ensamblaje y transfer, elementos varios > 50x15cm

s Entras - estás - sales > Stacy Ibáñez > Pintura mixta > 100x45cm

366


s Panamán > Aníbal Morales > Revista tipo comic - full color - Papel Satinado > 20 páginas 16x10cm

s Manual de Instrucciones > HaydeeEspino

s Bohemia mía > Marcela Giraldo > Mobiliario reciclado > 120x70cm

367


s Curriculums Creativos

s Elsie Andrade > Envase de perfume

> 25x4x4cm

s Gabriel Aldrete > Cerveza > 18x6cm

s Franklin Colpas > Té frío > 22x6cm

s María José Morazán >

Envase de refresco > 20x7cm

s Ana Moreno > Caja de bolsitas de té > 15x4x3.5cm

s Gabriel Aldrete > Caja de Gelatina > 7x10x2cm

368


s Moni Lisa > Luis Diego Castillo > Fotografía > 16”x 20”

s Honor a la sensualidad >

Dante Villareal >

Fotografía

369


s Copitas > Ximena Isabel Varela Eleta

370

s Miss Bipolar > David Fung


s Overseas > Gabriel Bรกrcenas

371


s Eschaton > Frank Ferrer > Impresión digital, acrílico y oleo sobre canvas > Tamaño variable

s La chica y el mar > Arturo Wong > Fotografía digital > 20”x14 “

372


s El romance de las perlas > Giannina Angell

s Celestial > Isaac Ortega > 21’’x14’’

s La ragazza di rosso > Gino Nicolás Rovetto Correa

> Fotografía, retocada en Photoshop > 16’’x20’’

373


Porďż˝ tugal 374


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

instituto PolitĂŠcnico de leiria

Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ana terencio > andreia santana > antonio amorim > catarina pereira > constança clara > daniel fernandes > horacio borralho > ines hipolito > joana trindade > leandro valente > leonardo rito > luis paixão > luisa davet > rosa batista > rui carreira

375


Susana Rodrigues

qwertyuioplkjh 8989878787878787878787878787878787878787878787878787

Zuzendaria Directora

O

rain dela 20 urte sortu zela, Caldas de Rainha-ko Arte eta Diseinuko Goi Eskola (ESAD.CR) 7 lizentziatura eskeintzen ditu: Arte Plastikoak, Inguruen Diseinua, Beira eta Zeramika Diseinua, Grafiko eta Multimedia, Disenu industriala, Irudi eta Soinua, Antzerkia, eta 6 master: Arte Plastikoak, Produktu Diseinua, Diseinu Grafikoa, Tipografi Diseinua, Antzerkia eta Kudeaketa Kulturala. ESAD.CR-ak berezko espazio bat menderatu du, irudi bakarra duena panorama nazional eta nazioartekoan. Horren adierazagarria da sail ezberdinetan nazioan zein nazioartean lortu dituen 250 sariak. Sari hauek cultura eta artearen ikerketaren ezagutzearen erreflexu dira, ikasleek ikasten duten aniztasunaren, sormenaren eta berrikuntzaren sustagarri etengabeak, kolore eta materialekin esperimentazio moduak, bizia sentitzeko modua eta objetuaren garapenarekin sortzen diren interpretazioak. ESAD.CR-aren parte hartzea IKAS-ARTen, Portugaletik etorriko eskola bakarra, objektu estrategiko bateri forma emateko xedea dauka: komunikazioa eta dibulgazioa. Esperimentazioan eta garaikidetasunaren elkarrizketa kritikoan oinarritutako arte plastikoen ikasleen lanen dibulgazioa prozesu sortzaileen aniztasuna eta esperimentazio metodoak erakustea du xede gisa, hala nola, medio ezberdinetan oinarritutako ezagupenen disziplina aniztasuna (klasikoagoak diren marrazketa eta pinturatik, montaia eta bideorarte) Ikasleen lanen zabalketaz aparte, ESAD.CR-ak ekitaldien antolaketa proposatzen du ezagupena eraikitzeko eta ideiak eztabaidatzeko, ezagupen horren fruitua argitaratzen du, nazio zein nazioarteko lehiaketetan parte hartzea sustatzen du ikasleen artean eta eskolen arteko esperientzi eta ezagupen trukea areagotzen du. ESAD.CR-a eskola bizia eta elkarreragilea da, bizi den komunitaterako baloreak sortzearen errespontzabilitatearekin. Gainera, ESAD.CRĂĄk erakunde, instituzio eta entrepresekin proiektu eta elkarlanen garapena bilatzen du; bereriazko hezkuntza ekintzen garapenaren bidez hezitzen eta ematen dio gizarteari beharrezkoak dituen gaitasunak; nagusien komunitaterako giza ekintza garatzen ditu; gazteei eta komunitate orokorrari zabaltzen dizkiio bere ateak antolatutako bisitak eta ate irekiko jardunaldiekin. Nazioarteko ikuspegian, nazioarteko protokoloei esker ikasle, irakasle eta ez-irakasleen mugimendua baimendu du, eta baita ikerkuntza eta proiektuen elkar produkzioa ere. “Egun Internazionalaâ€?-ren sustapenak atzerriko ikasleen kultura eta lanak zabaltzea errazten du, ezagupenen abestasunarekin. Nazioarteko bisitariek, eskola edo erakundeetatik etorriak, ESAD.CR-eko ikasleen lanak ikusten gozatuko dute, edota aktoreak bihur daitezke esperimentazio, galdera eta sormenaren atmosferan sartuz. Ezagupenen sormenean eta ikerketan oinarritzen da ESAD.CR-aren ibilbidea, doktore hezkuntza finkatzen ari diren irakasle anitzean oinarritua, baita ikertzaileen, irakasleen eta ikasleen jabetza intelektualaren erregistroan eta finantziaturiko proiektuetara heltzean ere. Proiektuak errealitatea egitearen dinamika honetan, ziur nago ikasle eta irakasleen lorpenetaz onura ateratzen jarraituko dugu, eta hau sariak lortzean itzuliko da. Eskola artistikoen barne harrigarri eta berritzaileen artean jarraitu nahi du ESAD.CR-ak, etorkizuneko sormena profilatzen den eta eguneko paradoxa eta ezezagupenak zalantzan jartzen diren ikuspegi nazional zein nazioartean bere tokia finkatuz.

376


hgfdsazx

C

on más de 20 años de existencia, la Escuela Superior de Artes y Diseño de Caldas de Rainha (ESAD.CR) ofrece 7 licenciaturas: Artes Plásticas, Diseño de Ambientes, Diseño de Cerámica y Vidrio, Diseño Gráfico y Multimedia, Diseño Industrial, Sonido e Imagen, Teatro, y 6 másteres: Artes Plásticas, Diseño de Producto, Diseño Gráfico, Diseño de Tipografía, Gestión Cultural y Teatro. La ESAD.CR ha conquistado un espacio propio, con una imagen única, en el panorama nacional e internacional. La prueba de ello son los más de 250 premios nacionales e internacionales obtenidos en las distintas áreas. Los galardones reflejan el reconocimiento de la exploración artística y cultural, los constantes estímulos de diversidad, creatividad e innovación que reciben los alumnos, su forma de experimentar con los materiales y los colores, de sentir la vida y crear interpretaciones que se materializan con el desarrollo del objeto. La participación de la ESAD.CR en la IKAS ART, la única escuela portuguesa, tiene la finalidad dar cuerpo a un objetivo estratégico: el de la comunicación y la divulgación. La divulgación de los trabajos de los alumnos de artes plásticas basados en la experimentación y el diálogo crítico con la contemporaneidad, tiene el propósito de mostrar la multiplicidad de los procesos creativos y métodos de experimentación, así como la multidisciplinariedad de conocimientos basada en los distintos medios (desde los más clásicos como el dibujo o la pintura, hasta el vídeo y el montaje). Además de la divulgación de los trabajos de los alumnos, la ESAD.CR propone la organización de eventos para el debate de ideas y la construcción del conocimiento, edita y publica el fruto de ese conocimiento, incentiva la participación de los alumnos en concursos nacionales o internacionales y promueve el desarrollo de proyectos que valoricen el intercambio de experiencias y conocimientos entre escuelas. La ESAD.CR es una escuela viva e interactiva, con responsabilidad en la creación de valores para la comunidad en la que está inscrita. La ESAD.CR promueve asimismo el desarrollo de colaboraciones y proyectos con organizaciones, instituciones o empresas; forma y dota a la sociedad de las competencias necesarias mediante el desarrollo de acciones de formación específicas; promueve actividades en el ámbito de la responsabilidad social para la comunidad de mayores; abre sus puertas a los jóvenes o a la comunidad en general mediante la “organización de visitas” y “jornadas de puertas abiertas”. En el panorama internacional, el establecimiento de protocolos internacionales ha permitido la movilidad de alumnos, docentes y no docentes, así como la realización de proyectos o de investigación conjunta. La promoción del “Día Internacional” permite la divulgación de trabajos y culturas de los alumnos extranjeros, con un enriquecimiento de los conocimientos. Los visitantes internacionales, procedentes de Escuelas u organizaciones, disfrutan con la visualización de los trabajos de los alumnos de la ESAD.CR, o se convierten en actores, sumergiéndose en la atmosfera de la experimentación, la interrogación y la creación. La trayectoria de la ESAD.CR se apoya asimismo en la investigación y la creación de conocimientos, apoyada por un creciente número de docentes que van consolidando su formación doctoral, en el registro a la propiedad intelectual de investigadores, profesores y alumnos y en el acceso a proyectos financiados. En esta dinámica de hacer realidad los proyectos, estoy segura de que seguiremos beneficiándonos de los logros de alumnos y profesores, que se traducirán en la continuidad de la obtención de galardones. La ESAD.CR desea seguir destacándose entre las más innovadoras y sorprendentes escuelas artísticas, consolidándose como uno de los lugares en el panorama nacional e internacional donde se cuestionan las incógnitas y paradojas del presente y se perfila la creatividad del futuro.

377


s Sin título > Joana Trindade > Tinta china, acrílico y hoja de oro sobre papel > DIN A1

s Tendidos > Luísa Davet > Vara de acero calibrado > 148x170cm

378


s Mar vermelho > Catarina Pereira > Impresión de chorro de tinta > 90x60cm

s Sin título > Luís Paixão > Técnica mixta

379


s Warhol/Basquiat > Horácio Borralho > Óleo sobre tela > 120x100cm

s Frutalidades > Rui carreira > Acrílico sobre algodón > 140x230cm

380


s Breakfast / Cuts of Pork > Inês Hipólito > Alambre galvanizado, soldado > 110x150cm / 60x90cm

s Sin título > Leandro Valente > Técnica mixtal > 190 x90cm

381


s Cura do paralitico > Leonardo Rito > Óleo sobre madera > 275x183,5cm

s Sin título > Ana Terêncio > Silicona > 127,5x97cm

382


s Maqueta Praga > Ant贸nio Amorim > T茅cnica mixta > 130x85x16cm

383


s Escavações > Andreia Santana > Tierra y cola blnca > 50x85x50cm

s Sin título > Rosa Maria Nogueira de Matias Baptista > Óleo sobre tela > 112cmx92cm

384


s Scapegoat > Constança Clara > Modelado en cemento > 140x100x50cm

s De algum modo ficar de pé #4 > Daniel Fernandes > Técnica mixta sobre tela > 127x164cm

385


in� ter� sec� cio� nes 386


sssssssssssssssssssssssssss Espacio dedicado a actividades también artísticas pero que tienen más que ver con el diseño como: la moda, diseño industrial, diseño gráfico, etc

sssssssssssssssssssssssssss

387


ssssssssssssssssssssssssss

Título Especialista Universitario en Diseño de Moda. UPV-EHU.

ssssssssssssssssssssssssss

Lo que presentamos en esta edición de Ikas Art son los proyectos realizados por las 13 alumnas que han finalizado el Título de Especialista Universitario en Diseño de Moda de la UPV-EHU. Los proyectos se han desarrollado a partir de aspectos antropológicos, desde el expresionismo abstracto, los nudos y la indumentaria tradicional, la Antigüedad Clásica, el cuento de Peter Pan, el mundo del arte, los complementos, pasando por el mundo árabe, Alicia en el País de las maravillas, la naturaleza, la geometría, el siglo XVIII o Japón. Para ello han utilizado organzas, sedas, drapeados, estampados, fornituras, colores negros, rojos, anaranjados, blancos, … Haizea, M. Clara, Ane, Silvia, Izaskun, Idoia, Laura, Almudena, Mariangela, Rebeca, Lorena, Iratxe y Raquel han estado acompañadas y dirigidas por el profesorado que ha impartido docencia en este Título. Esta segunda edición ha sido posible gracias al Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes que asumió la dirección de este Título, al Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, al Vicerrectorado del Campus de Bizkaia que ha puesto a nuestra disposición todas las instalaciones que le hemos solicitado para el desarrollo del curso, al Instituto Nicolás Larburu de Baracaldo, por prestarnos sus instalaciones para impartir las asignaras de Patronaje, a BilbaoArte, por ofrecernos sus instalaciones.

388

Ikas Art erakusketaren edizio honetan aurkeztuko dugu UPV-EHUko Moda Diseinuko Adituaren Unibertsitate Titulua amaitu duten 13 ikaslek burututako proiektuak. Proiektuak garatzerakoan hainbat alderdi hartu da abiapuntu, besteak beste: antropologikoak, espresionismo abstraktua, korapilo eta jantzi tradizionalak, Antzinatasun Klasikoa, Peter Pan ipuina, artearen mundua, osagarriak, Arabiar mundua, Alizia mirarien herrialdean, natura, la geometria, XVIII. mendea edo Japonia. Horretarako, honako materialak erabili dituzte: organizak, zetak, drapeatuak, estanpatuak, forniturak, beltzak, gorriak, laranjak, zuriak, … Haizea, M. Clara, Ane, Silvia, Izaskun, Idoia, Laura, Almudena, Mariangela, Rebeca, Lorena, Iratxe eta Raquelekin batera Titulu honen irakasleak aritu dira haiek zuzentzen. Bigarren edizio hau antolatu ahal izan da hainbat erakunderi esker, besteak beste: Arte Ederren Fakultateko Marrazki Saila (titulu honen zuzendaritza bere gain hartu zuena), Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko Departamentua, Bizkaiko Campusaren Errektoreordetza (ikastaroa garatzeko eskatu dizkiogun instalazio guztiak gure eskura jarri dizkigu), Barakaldoko Nicolás Larburu Institutua Patroien irakasgaia eskaintzeko bere instalazioak uzteagatik, BilbaoArte bere instalazioak eskaintzeagatik.

También mostrar nuestro agradecimiento al respaldo del sector industrial por medio de la Asociación Bizkaiko Moda Bizkaia.

Horrez gain, industria sektoreari eskerrak eman nahi dizkiogu bere laguntza eskaintzeagatik Asociación Bizkaiko Moda Bizkaia elkartearen bidez.

Para más información. titulo.moda@ehu.es www.ehu.es/titulomoda

Informazio gehiagorako. titulo.moda@ehu.es www.ehu.es/titulomoda


s HAIZEA AEDO GOÑI ANA JOSE ALBISU IRIARTE IRATXE ALVAREZ REOYO MARIANGELA ARTESE SILVIA BALTASAR ELIZBURU IZASKUN CATARAIN GARMENDIA REBECA DE LA GRANJA VALDEON IDOIA GABANCHO RECALDE LORENA GIL DE GOMEZ HERREROS RAQUEL JUIZ URTIAGA MARÍA CLARA PARADA SARMIENTO LAURA RECARTE ARREGUI ALMUDENA RUIZ HELGUERA

389


ssssssssssssssssss

Bau, Escola Superior de Disseny. BARCELONA

sssssssssssssssss Bau, Escola Superior de Disseny es un centro de estudios universitarios especializado en la formación superior del diseño en los ámbitos del Diseño Gráfico, el Diseño de Interiores, el Diseño de Moda y el Diseño Audiovisual. Como centro adscrito a la Universidad de Vic y con más de 20 años de experiencia en la formación especializada, BAU ofrece estudios oficiales universitarios de Grado en Diseño, Diplomas en Diseño Bau Noche y Masters y Posgrados en las diferentes especialidades del ámbito del diseño.

s Money, Success, Fame and Glamour > ARNAU P. BOSCH > Moda, técnica mixta: vestido de llaveros

Bajo un planteamiento y una actitud de profesionalización, todos los Masters y Posgrados ofertados en BAU están fundamentados en la innovación tecnológica, la creatividad, la experimentación y la profesionalización de los alumnos en los diferentes ámbitos de estudio propuestos. El objetivo principal de los Masters y Posgrados es ofrecer a los participantes los instrumentos, las actitudes y los conocimientos necesarios para hacer frente a las exigencias del mundo profesional, potenciando las habilidades técnicas y las capacidades creativas de los estudiantes. Por ello, todos los cursos de formación continua de Bau tienen una relación directa con las empresas del sector, haciendo partícipes a los alumnos de los casos reales en los ámbitos del Motion Graphics, el Diseño de Branding y Packaging, el Diseño Editorial, la Tipografía, el Diseño de Interiores, la Restauración de Espacios, los Espacios Comerciales, el Estilismo y Tendencias de Moda, el Diseño de Punto e la Ilustración y sus nuevas aplicaciones. Con esta completa oferta formativa Bau quiere potenciar y garantizar la especialización de sus estudiantes y la ampliación de sus conocimientos para facilitarles el acceso al mercado laboral o garantizarles una mejora de su posición en éste.

Bau, Escola Superior de Disseny, Diseinu Grafikoko, Barnealdeen Diseinuko, Modako Diseinuko eta Ikusentzunezkoen Diseinuko eremuetan goi mailako trebakuntza ematen duen unibertsitate ikastetxea da. Vic-eko Unibertsitatera atxikita dago eta 20 urtetik gorako eskarmentua du trebakuntza espezializatuan. BAUk unibertsitateko Graduko ikasketa ofizialak eskaintzen ditu Diseinuan, Bau Noche Diseinuan Diplomak eta diseinuaren hainbat eremutako espezialitateetan Masterrak eta Graduondokoak ere. Lanbide bihurtzeko planteamendu eta jarrerarekin, BAUak eskainitako Master eta Graduondoko guztiak berrikuntza teknologikoan, sormenean, esperimentazioan eta proposatutako ikasketa eremuetako ikasleen profesionalizazioan daude oinarrituta. Masterren eta Graduondoko ikasketen helburu nagusia partaideei lan munduko eskakizunei aurre egiteko tresnak, jarrerak eta jakintzak eskaintzea da. Horretarako, ikasleen abilezia teknikoak eta sormena sustatzen dira. Horregatik, Bauko etengabeko trebakuntzako ikastaro guztiak daude sektoreko enpresekin lotuta, eta Motion Graphicsen, Branding eta Packaging Diseinuetan, Diseinu Editorialean, Tipografian, Barnealdeko Diseinuan, Espazioen Zaharberritzean, Denden Diseinuan, Estilismoan eta Moda joeretan, Puntu Diseinuan eta Ilustrazioan eremuetan eta haien aplikazioetan kasu errealetan hartzen dute parte ikasleek. Eskaintza zabal horrekin, Bauk ikasleen espezializazioa sustatu eta bermatu nahi du eta haien ezagutza zabaltzea lan merkatuan sartzea errazteko edo haiek merkatuan duten kokapena hobetzeko.

390

s Proyecto OSO > VV.AA. (varios autores)

32 x 45 cm

> Transfers sobre papel karft >


Barcelona ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO CENTRO ADSCRITO A LA

s Desdoblaments 1 (desdoblamientos) > Martina Tarabal > Lápiz > 34x39,5cm s Being there, still here > JORDI ÁLVAREZ >

Moda > Técnica mixta

s Piscis > ENRIQUE SÁNCHEZ > lápiz y

acuarela > 29,7x42cm

s Clarendon. Homenaje a Robert Besley > Sebastian Castro > Escultura tipográfica – Packaging Madera y Piel > 31x26x4,5cm

391


sssssssssssssssss

EASD. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia sssssssssssssssss La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, es un centro que oferta enseñanza cualificada en los diversos ámbitos del diseño, la creación y las artes práticas. A lo largo de sus más de 150 años de historia, esta escuela ha conocido diversos planteamientos pedagógicos, siempre centrados en la enseñanza directa y práctica del taller. Tuvo diversos nombres (Escuela de Artes y Oficios), pero siempre ha contado con el trabajo continuado de un equipo de profesionales y profesores implicados en una enseñanza en relación con el entorno social, productivo y cultural. En sus aulas se han formado gran parte de los profesionales del diseño valenciano. La EASD Valencia es un centro público, dependiente de la Generalitat Valenciana. En este momento la Escuela oferta los grados en diseño de Interiores, de Producto, de Gráfico y de Moda. Así como estudios de Fotografías Artística, Joyería Artística y Artes Aplicadas de la Escultura.

Valentziako Arte eta Diseinu Goi Eskolak irakaskuntza gaitua eskaintzen du diseinu, sorkuntza eta arte praktikoetako esparru desberdinetan. Historiako 150 urteen zehar, eskola honek hainbat plangintza pedagogiko ezagutu du, beti ere tailerraren irakaskuntza zuzenean eta praktikoan murgilduta. Hainbat izen eduki zuen (Arteen eta Ogibideen Eskola), baina beti gizarte, ekoizpen eta kulturaren inguruarekin lotuta egon den irakaskuntzan inplikatutako profesional eta irakasle talde baten etengabeko lana izan du. Bertako geletan Valentziako diseinuaren profesional ugarik ikasi dute. Valentziako ADGE eskola publikoa da, Valentziako Generalitatekoa. Une honetan, Eskolak graduak eskaintzen ditu Barneen diseinuan, Produktu diseinuan, Diseinu Grafikoan eta Moda Diseinuan. Baita Argazki Artistikoen, Bitxigintza Artistikoen eta Eskulturari Aplikatutako Arteen ikasketak ere.

392

s jennifer pÉrez


s borja_sobrino

s david munal

s manu martĂ?n

393


ssssssssssssssssss

EASD VITORIA-GASTEIZ Escuela de Arte y Superior de Diseño

s Calendario > Alexandre Fernández Villanueva

> Digital > 185x29cm

sssssssssssssssss La pasión es para el arte la bocanada de aire fresco que necesitamos puntualmente para seguir, para crear, para reconocernos a nosotros mismos como personas. La pasión nos llevará tan lejos como queramos ir, nos abrirá a mundos inimaginables y nos llenará de experiencias y conocimientos. Sin pasión no hay arte, y nos atreveríamos a decir que en realidad no hay nada.

Y efectivamente es esta pasión la que nos ha permitido recorrer este camino de casi 30 años para convertirnos en la única escuela del Pais Vasco en la que se imparten los Estudios Superiores de Grado en la especialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, así como también ofrecemos los Ciclos superiores de arte de Fotografía artística y de Ilustración; una oferta que hemos mantenido y consolidado con la pasión propia de los que trabajan en el campo de la creación artística y que, aprovechando la oportunidad que nos brinda la organización de IKASART, queremos mostrar al resto de la comunidad universitaria participante en esta valiente propuesta. Somos una Escuela pública y, por lo tanto, necesitada de plataformas como ésta en la que mostrar los resultados de nuestras metodologías educativas a través de los trabajos de nuestros alumnos y alumnas; es evidente que además constituye un inmejorable punto de encuentro en el que todos aquellos que trabajamos en la enseñanza superior artística y de diseño podemos intercambiar experiencias que inevitablemente nos enriquecerán en nuestro trabajo futuro.

Pasioa dugu arte-kontuetan unean-unean hain beharrezko dugun haize freskoaren bafada, jarraitzeko behar duguna, sortzeko, nortzuk garen jakiteko. Nora joan nahi dugun, hara eroango gaitu pasioak. Mundu izugarriak zabalduko dizkigu pasioak, esperientziez eta ezagupenez beteko gaitu. Pasio barik, arterik ez; are gehiago: funtsean, pasio barik, ez dago ezer.

Izan ere pasio honek eraman gaitu 30 urteko ibilbidea egitera, Diseinu Grafiko eta Barne Diseinuko Gradu ikasketak batetik, eta Argazkilaritza Artistikoa eta Ilustrazioko Goi-mailako Zikloak bestetik, eskaintzen dituen Euskal Herriko eskola bakarra bihurtu arte. Aipatutako eskaintza, sormen artistikoan lan egiten dutenen pasioarekin mantendu eta indartu da, eta IKASART antolatzen dutenek ematen diguten aukera aprobetxatuz, proposamen ausart honetan parte hartzen duen gainontzeko unibertsitate elkarkidegoari nahi diogu ezagutarazi. Goi-mailako eskola publikoa izanik, honelako plataformen beharrizana dugu gure hezkuntzametodologiak ikasleen lanen bidez erakusteko; horretaz gain, arte eta goi-mailako diseinu ikasketetan lan egiten dugunontzako elkargune ezin hobea dela argi dago, ondorioz, aukera ederra gure etorkizuneko lana aberastuko duten esperientziak trukatzeko.

394

s K! Televisión > Josu Aingeru Álvarez Martinez >

Gráfica > 70x50cm


s CODA > Endika Portillo > Fotografía

s Volar al cubo. Proyecto para exposición de aviación en el Depósito de Aguas de Vitoria-Gasteiz, Centro Cultural Montehermoso. > Gorka Tuesta Sánchez > Digital > 4xA2

395


sssssssssssssssssssssssssssssssssssss

“ESDIR” Escuela Superior de Diseño de La Rioja

sssssssssssssssssssssssssssssssssssss 125 años. A lo largo de estos años, el centro ha experimentado diversas transformaciones de nombre y de contenidos, adaptándose siempre de forma puntual a los cambios evolutivos que sociedad e industria marcaban, ofreciendo una educación y una enseñanza capaz de responder a lo que los grupos sociales, profesionales e industria, demandaban. Atrás quedaron numerosos Sistemas Educativos, numerosas ofertas de enseñanza que pasaron por los Oficios Artísticos, por las Artes Aplicadas, los Bachilleratos, los Ciclos Formativos o los Estudios Superiores, formando una pirámide que ha culminado, con la adaptación de nuestras enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior. Hace dos años la Escuela de Arte, se convirtió en Escuela Superior de Diseño de La Rioja y por ello en la actualidad se imparten exclusivamente estudios de Grado en Diseño, transformación que se realizaba para seguir prioritariamente las pautas que todas Leyes Educativas defienden y que no las vamos a olvidar, transmitir y ejercitar los valores que hacen posible la vida en sociedad. Pero sobre todo, para adaptarla a los nuevos tiempos, dándole su importancia a los estudios de Diseño, pues hoy ya supone un valor añadido, de competitividad y de diferenciación del producto industrial que tiende un puente entre industria y creación, terminando así con la secular desconexión entre ambas, dando una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad, que hará más fácil la actividad cotidiana, y nos ayudará a mejorar la calidad de vida. Hoy se ha conseguido que el diseño, se caracterice por su buen uso y no por su originalidad o estética En la Esdir desde siempre hemos tenido claro que en la formación de las personas, léase: educación, enseñanza, conocimiento, ciencia, en definitiva, cultura, están las claves para enriquecernos en valores humanos, están las claves de una Comunidad, de un País. En la Esdir caminamos desde esos ojos que no perciben el vacío, desde esos ojos que forman los espacios, con un discurso plástico en busca del germen de la tranquilidad, del lenguaje del diseño y de la belleza, manipulando, disponiendo y organizando conceptos. Diseño por ello, como Educación, como Cultura, como Identidad. El Diseño es antiguo, pero como diría el poeta, está cargado de futuro. Ricardo González Gil Director “ESDIR” Escuela Superior de Diseño de La Rioja

396

125 urte. Urte hauetan zehar zentruak izen eta eduki aldaketa ugari jazan ditu, industria eta gizarteak markatzen zituzten aldaketa puntualei erantzuteko, aldaketa hauei erantzuna emateko gai izan den hezkuntza bat eskainiz. Iraganean gelditu dira Hezkuntza Sistema anitz, Arte Ofizioetatik, Arte Aplikatuetatik, Batxillergoetatik, Hezkuntz Zikloetatik edota Goi Hezkuntzatir pasa ziren eskaitza ugari pirámide bat sortuz, zeinak gure hezkuntzak Europear Espazioaren Goi Hezkuntzara adaptatzean amaitu da. Orain dela bi urte Arte Eskola Errioxako Diseinu Goi Eskolan bihurtu zen eta horregaitik egun Diseinuko Graduko ikasgaiak egiten dira soilik, Hezkuntza Legeak defendatzen dutena jarraitzeko eta ahaztu ezin dugunak, giza bizitza posible egiten duten baloreak zaindu eta transmititzeko. Guztiaren gainetik, denbora berrietara moldatzeko, Diseinuaren hezkuntzari garantiza emateko, gaur gain balio bat daukate, industria eta sormenaren arteko zubi bat sortutako industri produktuaren ezberdintasun eta konpetibitatea alaber. Horrela gizartearen beharrei eratzun on bat ematen dio, eguneroko aktibitatea errazten duena, eta bizi kalitate hobetzen lagunduko gaituena. Egun, diseinua bere erabilera korrektuari esker ezaugarritzea lortu da, eta ez bere originalitate edota estetikari esker. ESDIRean beti izan dugu argi pertsonen formazioan, hau da, hezkuntza, ezagupena, zientzia, azkenean cultura, giza baloreetan aberasteko dago gakoa, Herri edota Komunitate bateko gakoak. Hutsa ikusten es duten begi horietatik ibiltzen gara ESDIRean, espazioak sortzen dituzten begi horietatik, lasaitasuna, diseinuaren lengoaia eta edertasuna bilatzen duten diskurtso plastiko batekin, kontzeptuak eraldatzen, kokatzen eta antolatzen. Diseinua, Hezkuntza bezala, Kultura bezala, Identitatea bezala. Diseinua zaharra da, baina poetak esango zuen bezala, etorkizunaz beteta dago.


s PATRICIA ESPINOSA RUIZ

s CRISTINA PÉREZ LOZANO

s JAVIER CRESPO GASTóN

s MIGUEL OLARTE ANDA

s LIZAR ADRIAN GOENAGA

s DAVID ALFARO s RUBéN MONTAVA

s VIRGINIA ECHEVERRía

s SERGIO GARCÍA

s JORGE MARTíNEZ

s SANTIAGO DUARTE PABLO

397


ssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Escuela de Arte y Superior de Diseño y arte LLOTJA. Barcelona

sssssssssssssssssssssssssssssssssssss Es para Llotja en tanto que centro público superior que imparte enseñanzas de Arte y Diseño, un honor y un privilegio poder participar activamente en esta nueva edición de IKAS-ART 2011. Creemos que iniciativas como ésta representan un escaparate inmejorable para unas enseñanzas que, condicionadas en demasiadas ocasiones por intereses ajenos a ellas, encuentran serias dificultades para visibilizar el proyecto artístico y de diseño en su formato procesual y especulativo. Confiamos que nuestra aportación contribuya también a mantener vivo el intercambio de ideas en esta plataforma de debate, de inestimable interés para la comunidad educativa y el público en general. Es relevante señalar la importancia que tiene para centros como el nuestro el proceso de homologación educativa europea, que incorpora nuestros estudios superiores de Arte y Diseño en el marco de estudios superiores. Esta concepción europeísta nos mantiene en una línea ideológica donde ambas disciplinas se imbrican en una dialéctica contínua, donde el arte se desarrolla en los procesos de transformación con voluntad crítica y el diseño implementa y crea nuevas perspectivas. Esta interrelación entre las disciplinas favorece y propicia la formación integral de nuestros alumnos y alumnas, y es nuestra filosofía básica. Llotja, como Escuela Superior de Arte y Diseño en continuo replanteamiento y sujeto a fuertes cambios derivados de la implantación de nuevas estructuras docentes, se enmarca también en la línea de incorporar los nuevos paradigmas de nuestra sociedad del siglo XXI, donde las nuevas tecnologías y el estudio del contexto nos obligan a trabajar con renovados planteamientos pedagógicos a la vez que crear itinerarios adaptados a los nuevos retos artísticos y profesionales que se nos presentan, a la vez que nuevos modelos de convivencia con nuevas definiciones de individuo y sociedad. Multidisciplinaritat, sostenibilidad, nuevos modelos de relación, nuevas formas de consumo, son imprescindibles para avanzar en una economía absolutamente necesitada de innovación y de democratización de los hábitos, con fórmulas más maduras y con productos que no busquen simbolizar las diferencias, sino la lógica de la identidad más profunda. Finalmente, teniendo en cuenta que nuestro centro aglutina experiencias y procesos creativos de amplio espectro y que basa su formación actual en la transversalidad de conocimientos, hemos escogido para esta edición de IKASART 2011, mostrar trabajos de nuestros estudiantes que están en el punto medio de hibridación entre artes visuales y proyectos utilitarios, confluencia compleja pero a la vez vertebradora de nuevos modos de entender el Arte, el Diseño y su aspecto formativo.

398

Llotja-rentzat, Arte eta Diseinua erakusten duen goi zentru moduan, ohore eta pribilegio handi bat da IKAS-ART 2011. edizioan parte hartzea. Ezaugarri honetako ekimenak erakuslehio paregabea dela uste dugu irakasgai mota honetarako. Irakasgaiak, gehinetan haien intereses propioetatik at baldintzatuak dira, bere formatu prozesu eta espekulatiboan arte eta diseinu proiektuak ikusteko arazo larrian aurkitzen dira. Eztabaida leku honetan gure parte harzea ideien trukea bizirik mantentzeko garrantzitsua izango den espero dugu. Garrantzitsua da aipatzea gure ezaugarriak dituen zentru baterako europear homologazio prozesua, zeinak gure goi ikasketak Arte eta Diseinu goi ikasketetan gehitzen dituen. Europear ildo honek pentsamendu modu batean mantentzen gaitu, non artea transformazio prozesuetan garatzen da boluntate kritikoarekin, eta disenua inplementatzen da eta ikuspegi berriak sortzen dituen. Disziplinen arteko elkarharremana gure ikasleen hezkuntza osoa errazten du eta gure oinarrizko filosolia. Llotja, momento oro antolatzen ari den eta hezkuntza egitura berrien inplantazioa jazatzen ari den Arte eta Diseinu goi eskola bezala, XXI. Mendeko gizartearen paradigma berriko lineak hartzen ditu, non teknologia berreen eta kontestuaren ikasketak pedagogi planteamendu berriekin lan egitera bultzatzen gaitu, aldi berean agertzen diren arte eta profesional erronka berrientzat sortutako bide berriak garatu behar ditugu, bide batera indibiduaren eta gizartearen definizio berriak dituen elkarbizitzaren modelu berriekin. Disziplina anitza, sostenibilitatea, harreman modelu berriak, kontsumo era berriak, nahitaezkoak dira berrikuntza eta ohituren demokratizaioaren beharra daukan ekonomian aurrera joateko, formula garatuagoak eta ezberdintasunak areagotzen ez dituzten produktuenkin, identitatearen logika sakonagoa baizik. Azkenik, kontuan izanda zentruak esperientzia eta prozesu creativo anitz hartzen duela eta bere gaurko hezkuntza ezagupenen zeharkakotasunen duela oinarri, IKAS-ART 2011. ediziorako arte bisualaren eta erabilgarri diren proiektuen arteko gure ikasleen lanak hautatu ditugu erakusgai.


s Los límites del inconsciente > Maria Palomeras Cros > Lana fieltrada > 220x250x5cm s El hombre del silencio > MARTA CALLÉN SISÓ>

Mixta

s Caída libre > MAX DALMAU ABRAHAM

> Bronze > 43x24cm Altura variable s Te extraño > Pan wei

ju >

Tejidos con la cita VHD, una estructura de hierro > 300x70x70cm

s Carpophorus > Sergio Fernández Montoya >

Técnicas mixtas

s El silencio de Átropos>

Sergio Plaza Garcia >

Hilo sobre cartón

s Refugio alterado > Ulla Lima >

Fotografía

s Lámpara Feliziana > Cristina Gili

> Arte y diseño, experimentación telas, luz y flexibilidad > 25x 35x15cm

s Deep connection > Eila Alonso Siverio > Confección en piel s Desensaciones Trazadas > Iban Galán > Acrílico sobre cuerpo humano > Roll up de 210x90cm s El jardín ambulante > Jorgelina Rodríguez Louro > Modelado en cera perdida / Plata s Sin Título > Laia Mercader Carbonell >

Video HDV

s Collar Scheuermann > Laura Freire

Domínguez >

Módulos de papel de arroz.

s Luonnollinen > Maria Codina

Casellas > Collar de cobre patinado, tul blanco y hilos de seda y algodón. Técnica mixta

399


ZA� BAL� GU� NEA

400


ddddddddddddddddddddddd Muestra transdisciplinar y transfacultad con trabajos seleccionados de entre los alumnos de todas las facultades participantes. Este espacio estรก especialmente dedicado a proyectos expositivos tipo instalaciones, trabajos procesuales, etc.

ddddddddddddddddddddddd

401


d Gorputzgrafiak / Grafías del cuerpo

> Nora Aurrekoetxea Etxebarria > Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco

d Ambigüedad espacial y límites emocionales

> Álvaro Velázquez de Castro Redondo > CES Felipe II (Aranjuez)

d Serie - desLocalizaciones > Juancho Arregui > Universidad Complutense de Madrid

402


d S/T (0-87070-341-2) > David F. Mutiloa > Universidad de Barcelona

403


d Monstruos domĂŠsticos

> Alba Blanco Boga > Universidad de Vigo

d Brown > carlos valverde > Universidad de Barcelona

404


d Refugio de la memoria > Maria Matesanz > Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del PaĂ­s Vasco

d Tiempo relacionado > Pablo Lerma > Universidad de Barcelona

405


406


407


SELECCIÓN VÍDEOS facultad de bellas artes - universidad de altea

autora: amelia campos acevedo titulo: rainbow 2 duración: 3´48`` autor: juan f.navarro llinares titulo: oposicion al dogma cartesiano duración: 2´39`` autora: nadine fillol titulo: caleidoscopio duración: 6´10`` facultad de bellas artes - universidad de cuenca

autora: ana belén arias titulo: desinformativos duración: 7´22``/ 7´32``/ 6´05``/6´15`` autora: mercedes bellido titulo: hielo duración: 3´35`` autores: adrián langreo y esther madrazo titulo: catársis de la identidad duración: 2´56`` autora: beatriz moreno titulo: el gato negro duración: 2´28`` accademia di belli arti l`aquila

autora: grazia di laurentiis titulo: namasté duración: 2´57`` facultad de bellas artes - universidad de la laguna

autor: kevin zammit titulo: tenerife / madrid / barcelona / gran canaria duración: 11´15`` autora: inés peña titulo: ogm duración: 5´29`` autora: raquel rojo titulo: someter duración: 4´52`` autora: sheila hernández titulo: autorretrato autora: natalia alfageme titulo: emulaciones duración: 2´18`` facultad de bellas artes - universidad de sevilla

autores: eriz moreno, cristina bazán y rafa prada

408

titulo: heygate estate duración: 8´24`` autor: rafael jiménez titulo: supraestructuras duración: 2´35`` autor: diego jesús cabezas rivera titulo: metápolis duración: 1´30`` autores: miguel romero mata y fº jesus jimenez garcia titulo: half past ten duración: 2´00`` autora: cecilia ildefonso titulo: inc-o-nexos duración: 8´ autor: diego jesús cabezas titulo: encuentroestate duración: 1´20`` autores: miguel romero mata y fº jesus jimenez garcia titulo: half past ten duración: 2´00`` autor: alberto estudillo ruiz titulo: 1.080 s retrato (violeta) duración: 1´20`` autores: miguel romero mata y fº jesus jimenez garcia titulo: second opinion duración: 2´10`` facultad de bellas artes - universidad de murcia

autor: miguel aznar garcía titulo: instrucciones para dar un salto duración: 3´37`` facultad de bellas artes de granada

autora: olga ozieránska titulo: imperceptible duración: 4´08`` autora: beatriz regueira titulo: nido ii duración: 2´20`` autor: nankayshan titulo: s/t duración: 2´45`` autor: rafael garcia titulo: silencio informativo duración: 3´40``


autora: davinia sánchez titulo: sobre blanco duración: 3´38`` autora: beatriz pedrosa titulo: blanco duración: 2´ autora: rocio menguiano titulo: fuego duración: 38`` autor: abel fdez lópez titulo: identidad duración: 1´03``

titulo: tienes 649 contactos duración: 3´07`` autor: xabier barrios titulo: bidea duración: 4`34´´ autora: nora bernaola titulo: zu ni ni zu gu duración: 3´21´´

facultad de bellas artes - universidad de salamanca

autora: estela de frutos titulo: lucerna duración: 30``

autor: gonzalo de miguel villa titulo: los hombres no vuelan tanto como los pájaros duración: 1´45``

autora: sonia torres titulo: quejío, voz que hace olvidar duración: 1´27``

autor: miguel gonzález diez titulo: documental film duración: 4´13``

autora: maría barquilla titulo: retazos de memoria duración: 2´46`` autor: pablo vallejo titulo: natura duración: 2´50`` autor: jeremías schussler titulo: uróboros duración: 1´34`` autora: rosa navarro titulo: la casa de mi memoria duración: 3´04`` autora: alba lópez titulo: s/t duración: 5´

facultad de bellas artes de san carlos - universidad politécnica de valencia

autora: blanca gimenez titulo: un mar de lágrimas duración: 5´00´´ autora: carmen lópez ortega titulo: cuerpo y espacio duración: 2´43`` autor: martin pilatti luna titulo: no vemos más que lo que miramos duración: 4´17´´ autora: julia puyo titulo: lo que hay entre la escucha y la opinión duración: 8´03`` facultad de bellas artes - universidad de malaga

facultad de bellas artes – universidad complutense de madrid

autora: mónica lopez barrio titulo: en paralelo duración: 9´37`` autora: mónica aranegui titulo: wallpapers duración: 7´48`` facultad de bellas artes de la universidad del pais vasco upv/ ehu euskal herriko unibertsitatea

autora: sophia grandío barrio titulo: de tripas corazon duracion: 3´59´´

autora: marilo jiménez baena titulo: sin anclaje 1 duración: 19´06`` autor: javier artero titulo: caduco duración: 6´17`` autor: javier artero titulo: la orilla duración: 1´37`` autora: cristina monereo titulo: inside me duración: 2´20`` facultad de bellas artes - universidad de teruel

autora: elisabeth perez fernandez titulo: bambola duracion: 53´´

autora: tana garrido ruiz titulo: allium cepa duración: 1´45´´

autora: tamara garcia

autora: tana garrido ruiz

409


titulo: brassica oleracea var.capitata duración: 2´16`` facultad de bellas artes - universidad de pontevedra

autores: lidia alonso sánchez, laura estévez alfonso, antía barba mariño, miguel a. varela iglesias y nuria bouzas loureiro titulo: bury me duracion: 2´22´´ autores: mariña pérez vilar y julia huete iglesias eva lópez uribarri titulo: s/t duracion: 1´58´´ autores: mateo alvarellos rodríguez-navas, cynthia alfonso barreiro, sandra revuelto sánchez y candela baliño rey titulo: s/t duracion: 3´32´´

duracion: 1´13´´ autores: fass castroy míriam rodríguez titulo: p f m duracion: 2´33´´ autor: mario poyatos titulo: give up the ghost duracion: 4´7´´ autora: minia martínez seijas titulo: pim pam pum duracion:4´30´´ autores: clara pisón y eila pérez titulo: heterotopías duracion: 2´30´´ autor: fass castro titulo: freilach duracion: 3´47´´ ces felipe ii (aranjuez )

autores: oscar tosar y santiago besteiro titulo: huelga duracion:4´50´´ autora : julia abal rúa titulo: s/t duracion: 6´17´´ autora: maría prada titulo: caminos rurales duracion: 9´29´´ autor: agustín caetano fernández váquez titulo: métodos de cura. (sobrestímulo frente a la catarsis que genera lo cotidiano) duracion: 3´58´´ autores: anabel gaudioso, pedro garcía y natalia torres titulo: ¿nos haremos daño? duracion: 3´ 15” autores: lúa louro , lucía pérez , paula purriños y belén naveira titulo: agateofobia duracion 3´33´´ autores: lara gonzález y fernanda llovo titulo: boomer duracion: 2´10´´ autores: david fidalgo omil, fernanda llovo otero y lara gonzález garcía titulo: heaven duracion: 2´31´´ autores: tamara alonso, noe blanco y marcos covela titulo: aguas residuales duracion: 7´10´´ autora: clara sobrino heyvaert titulo: sésamo duracion:5´45´´ autor: david fidalgo omil titulo: that’s life

410

autora: noelia serrano titulo: romero del hombrebueno duración: 5´44`` autora: nagore etxedona zubiria titulo: lastre duración: 7´02`` autor: jade rodriguez arroyo titulo: transformaciones duración: 5´30`` facultad de bellas artes – ROSARIO. argentina

autor: carlos villa y romina casile titulo: contacto duracion: autor: alicia nakatsuka titulo: garuhapé duracion: autor: julieta pansa titulo: martha ofelia duracion: autor: virginia gallizio titulo: lento acercamiento hacia lo profundo de ti duracion: autor: lelis yanina coronel titulo: espacios. los mios y los otros duracion:


www.ikas-art.com

411Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.