Page 1

E-AVIS

COMWELL CONFERENCE CENTER COPENHAGEN / AC HOTEL BELLA SKY


Kære læser IKAs Årskonferenceudvalg har været i gang siden maj 2018 for at kunne præsentere dette års program og setup for jer. Det er altid en balancegang at lægge programmet for årskonferencen, hvor der skal være noget interessant for alle, både indkøbschefen, udbudskonsulenten og controlleren. Samtidig skal såvel ordre- som tilbudsgivervinklen tilgodeses. I år har vi forsøgt at ændre lidt på rammerne, så der begge dage er mulighed for at vælge mellem indlæg på hhv. hovedscenen og de mere dybdegående “ekspertindlæg” på den lille scene. Begge scener ligger i år tæt ved udstillingen, så I hele tiden har muligheden for at veksle mellem indlæg og netværk. Konferencen byder på mange spændende indlæg – en bred vifte af flere forskellige indlægsholdere, som nøje er udvalgt for at sikre interesse for alle, - såvel ordregivere som leverandører. Vi har fundet aktuelle indlægsholdere, som kan tilføre jer alle noget fagligt såvel som socialt. Årets program er skarpt, målrettet og et af de bedste, vi har lavet. Vi ser frem til at præsentere IKA Årskonference 2019. Ligesom deltagerne glæder vi os, udover det fastsatte program, meget til at netværke med vores udbuds-kollegaer, hvor vi kan drøfte stort og småt og få gode ideer omkring udbud, controling, kontraktstyring m.m. med hjem til vores egne afdelinger. Vi ses på IKA Årskonference 2019. De bedste hilsner Udvalget for IKAs Årskonference Stine Rahr, Ditte Nicolajsen, Adam Hey


IKA Årskonference afholdes den 13.-14. marts 2019 og repræsenterer offentlige ordregivere samt leverandører til det offentlige. Konferencen løber over to dage og afholdes på Comwell Conference Center Copenhagen / AC Hotel Bella Sky. På konferencen kan du opleve engagerende udstilling, deltage i faglige spor om de nyeste tendenser for udbud og indkøb, komme i dialog med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet samt udvide din horisont med inspirerende indlæg.


PROGRAM GENERALFORSAMLING 09.30 – 10.30

Brunch og registrering

10.30 – 11.30

Generalforsamling og brunch

IKA ÅRSKONFERENCE 2019 ONSDAG DEN 13. MARTS 11.30 – 13.00

Registrering, netværk og frokost

13.00 – 13.30

Åbning af IKA Årskonference 2019 Hovedscenen

13.30 – 14.00

KLs og Regionernes indkøbsstrategi – Hvordan skal vi spille sammen? Hovedscenen

13.30 – 14.00

Forum for Udbud Lillescenen

14.00 – 14.15

Netværk i udstillingen

14.15 – 15.00

Fremtiden kommer! Hovedscenen

14.15 – 15.00

Samarbejde på tværs Lillescenen

15.00 – 16.00

Netværk i udstillingen

16.00 – 16.45

Klagenævnet for Udbud – Bag scenen! Hovedscenen

16.00 – 16.30

Fremtiden er her! Lillescenen

16.30

Tak for i dag på Lillescene

16.45

Tak for i dag på Hovedscenen

17.00 – 18.00

Netværk i udstillingen

18.30 – 24.00

Netværksmiddag


TORSDAG DEN 14. MARTS 09.00 – 10.00 Hvilken rolle har du på fremtidens arbejdsplads? Hovedscenen

10.00 – 11.00

Netværk i udstillingen

11.00 – 11.40

Transaktionsomkostninger Hovedscenen

11.00 – 11.40

Når det vi siger, og det vi gør, hænger sammen Nuanceret konsistens! Lillescene

11.40 – 12.00

Prisuddeling Hovedscenen

12.00 – 13.00

Netværk i udstillingen

13.00 – 13.40

FNs verdensmål – Et forkromet overblik Hovedscenen

13.00 – 13.40

Årets priser – Uddybende interview med vinderne Lillescene

13.40 – 14.15

Breaking News Hovedscenen

13.45 – 14.15

FNs verdensmål – Fra papir til hverdag! Lillescene

14.15

Tak for nu på Lillescene

14.15 – 15.00

Netværk i udstillingen

15.00 – 16.00

Manipulation

16.00

Tak for i år!


BEDRE SAMMENHÆNG FOR PATIENTERNE SIKRES GENNEM FÆLLESOFFENTLIGT INDKØB AF SUNDHEDS-ARTIKLER

Patienten er i fokus, når Region Nordjylland og de nordjyske kommuner går sammen om at indkøbe de samme sårprodukter til borgerne. Fordele for patienter og personale Borgere, der har været i behandling på et hospital, har fordele ved at benytte samme produkter, når de er udskrevet fra hospitalet. Dette bidrager til en mere sammenhængende patientbehandling på tværs af sektorer. Når patienter med sår overgår fra behandling på hospitalet til behandling i hjemmeplejen eller på plejehjem, er der mange fordele forbundet med, at de samme sårprodukter anvendes både på hospitalerne og i kommunerne. Bl.a. opnår patienterne og personalet bedre

kendskab til færre produkter, og dette reducerer risikoen for fejlagtig brug af produkterne. Dette er en af baggrundene for, at Region Nordjylland og kommunerne i regionen er blevet enige om at lave et fælles udbud af sårplejeprodukter, der skal sikre et fælles sortiment på tværs af region og kommuner. - Vi skal videre ad denne vej. Der er flere områder, hvor der er åbenbelyse fordele for patienter og personale, hvis regioner og kommuner køber sundheds-produkter ind i fællesskab. Vi er klar til flere lignende pilotprojekter, og ønsker at projekterne udbredes på landsplan, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Udbuddet består af en bred række kompressions- og sårprodukter, som bidrager til en effektiv sårbehandling indenfor alle typer af sår. Udarbejdelse af sortimentsbehov varetages i tæt samarbejde med klinisk fagpersonale fra begge

sektorer, og det er forventningen, at udbudsmaterialet offentliggøres i marts 2019 med kontraktstart december 2019. - Det giver rigtig god mening med en fælles indkøbsaftale, som kan bidrage til en øget sammenhæng og ensartethed i behandlingen inden for en række kliniske områder. Desuden er forventningen også, at en fælles indkøbsaftale kan bidrage til en øget ensartethed på bl.a. prisen. Ud over en fælles aftale på sår- og kompressionsområdet, ser vi også potentialer på andre områder, fx inkontinens, siger Jette Husth Larsen, områdeleder for sygeog hjemmeplejen, Hjørring Kommune Det bliver Region Nordjylland, som kommer til at stå i spidsen for det tværoffentlige udbud, og alle de nordjyske kommuner er med. Kilde: Region Nordjylland


NYT UDBUDSFAGLIGT RÅD SKAL STYRKE KONKURRENCEN OM OFFENTLIGE OPGAVER

Et nyt råd skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre offentlige udbud og fremme konkurrencen om de offentlige opgaver. Derfor nedsætter erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag Forum for Udbud. Forummet skal især drøfte aktuelle, udbudsfaglige problemstillinger samt skabe dialog og videndeling mellem centrale aktører inden for offentlige udbud. Forummet kan desuden komme med anbefalinger og løsningsforslag, både til erhvervsministeren og til offentlige myndigheder og virksomheder. Erhvervsminister Rasmus Jarlov: ”Regeringen er tilhænger af konkurrence og udbud af offentlige opgaver. Derfor nedsætter vi nu Forum for Udbud, der skal bidrage til at styrke konkurrencen på det her område. Det skal give mere kvalitet, innovation og effektivitet i opgaveløsningen, og det ser jeg frem til.” Forum for Udbud er nedsat for foreløbig tre år og erhvervsministeren har udpeget direktør for Engineering i NCC, Marlene Haugaard, som formand.

Formand Marlene Haugaard: ”Det er vigtigt, at der skabes effektiv konkurrence om de offentlige opgaver, så vi kan få endnu bedre løsninger for de 355 milliarder kroner, som det offentlige årligt køber ind for. Jeg tror på, at Forum for Udbud kan blive et stærkt omdrejningspunkt for udviklingen af udbudskulturen i Danmark med det formål, at vi fremmer værdiskabende udbud og indkøb til den offentlige sektor. Et af fokusområderne er, at udgifterne for tilbudsgivning holdes på et fornuftigt lavt niveau.” Etableringen af rådet er ét af initiativerne i regeringens udspil ”Konkurrenceudsættelse - den bedst mulige service for pengene” fra maj i år. Forum for Udbud består derudover af 14 medlemmer, der repræsenterer erhvervsog lønmodtagerorganisationer og offentlige myndigheder. Kilde: Erhvervsministeriet


…KOM OG

MØD

KENATUR Kentaur er markedsleder på markedet for uniformer til de ansatte i ældreplejen. En position der er nået ved et konstant fokus på at skabe den optimale helhed ud fra kommunens, brugerens og vaskeriets ønsker til design, pasform, funktionalitet, økonomi og bæredygtighed. Vi håber, at vi som sædvanligt kan tage imod en masse kommuner og få en god dialog omkring fremtidens udbud på beklædningsløsninger.

HØJAGER BELYSNING Højager Belysning forhandler elartikler til private virksomheder og offentlige institutioner i Danmark. Vi tilbyder flere løsninger fra rådgivning om og salg af enkeltprodukter og projektering af nye belysnings-anlæg samt disponering af belysningsrenovering. Vi arbejder derfor i høj grad på rådgivning af slutbruger, hvor energioptimering på lyskildevalg og belysningsanlæg er et stort fokuspunkt.

BEKEY BEKEY gør nøglen digital for hjemmeplejere, der skal have adgang til plejekrævende borgeres hjem. Over 40 kommuner i Danmark og Norge har allerede valgt BEKEYs løsning. Dermed har de en nem, digital administrationsløsning, der fjerner nøglebøvlet i hverdagen, optimerer arbejdsrutiner, øger sikkerheden og reducerer driftsomkostninger ved de fysiske nøgler. Dét giver mere tid til kerneopgaven.

REFURB Optimer værdien af det brugte IT, sænk omkostninger ved håndteringen, hold datasikkerheden i top og giv vores fælles miljø en gevinst. Refurb sikrer, at det afskrevne it-udstyr samles sammen, værdisættes, dataslettes og sørger for, at det kommer videre ind i et genbrugs-loop. Genbrug har et stort miljømæssigt potentiale og en markant påvirkning af totalomkostningen ved at købe, drive og afvikle IT.


DANSK INDUSTRI

UNIQA UNO UNIQA Group er Danmarks største totalleverandør indenfor indretning og udemiljøer. Med fokus på leg, læring og bevægelse indretter vi børnehaver, skoler og andre læringsrum, både indenfor og udenfor. Vi er nemlig førende, når det handler om at udforme og designe unikke og enestående løsninger, som har mennesker i centrum. Kom forbi os til en snak, så skal vi vise dig, hvad vi mener!

Danmark vinder, når vi samarbejder. Danmark viser sig fra sin allerbedste side, når det offentlige og private sammen skaber smartere, billigere og ikke mindst bedre kernevelfærd for den enkelte borger. Værdier som pragmatik, fordomsfrihed og nytænkning kan bane vejen for et endnu stærkere Danmark. På DI’s stand kan du høre virksomhedernes bud på, hvordan vi skaber et bedre og et stærkere samarbejde.

ABENA KLAR, PARAT, SORTÉR! I år 2022 er målet at 50% af husholdnings-affaldet genanvendes. Genanvendelse starter med en effektiv sortering, tilpasset det enkelte sted og dets brugere. I Abena har vi mere end 800 forskellige affaldsbeholdere og kan skræddersy løsninger til ethvert behov. Kig forbi vores stand A1-82 til IKA Årsmødet og se nogle af vores nyheder.

REGIONERNES FÆLLES INDKØB Kig forbi Regionernes Fælles Indkøb stand på IKA årskonference. Hér kan du høre om regionernes fælles indkøb, tværoffentlige indkøb og meget mere. Du finder os på stand 02.


VINGSTED Danmarks aktive hotel & konferencecenter med optimale faciliteter, og fleksible løsninger i naturskønne rammer og med placering i den smukke Vejle Ådal.

I august 2019 indvies den nye konferencesal med flytbar teleskoptribune, som kan rumme op 800 personer. Fakta er - vi har 33 mødelokaler, 187 værelser og mere end 500 gratis p-pladser. Vil du vide mere – så kom forbi os på stand nr. 24

LEGOLAND HOTEL & CONFERENCE® Vi har med 365 værelser og 25 mødelokaler optimale faciliteter til jeres næste event. Sammen skaber vi møder og konferencer, der involverer og inspirerer Konferencer eller møder skal helst være alt andet end hverdagsagtige. Giv plads til leg og læring og lad os hjælpe dig med at sammensætte et program, som giver deltagerne både leg, inspiration og ny energi. Mulighederne er der til at gøre næsten hvad som helst.

COLOPLAST ID IDENTITY NY PRO Wear Care kollektion fra ID® ID® Identity lancerer i 2018 en kollektion med EU blomsten egnet til vaskerisegmentet - PRO Wear Care. ID® ønsker at bidrage til mindskelse af den samlede miljøbelastning fra produktion til forbrug. EU Blomst miljømærket ser på hele produktets rejse og bidrager til at løse de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer. Se serien og få mere info på Årskonferencen.

Coloplast udvikler produkter, som er specielt tilpasset de behov mennesker med bl.a. sår og hudproblemer lever med. Vores formål er at opnå færre dage med sår, og det gør vi gennem intelligent, prisbelønnet produktdesign, som kombinerer helingsteknologi med brugervenlighed. Vores uddannelsesprogrammer støtter sundhedspersonalet til sikkert og effektivt at kunne behandle sår- og hudproblemer.


TRICOM

SUPERMARKEDET INTERVARE I 19 år har vi leveret dagligvarer til visiterede borgere, og vores fuldservicekoncept skaber fortsat tryghed og stabilitet for borgerne, der alle får adgang til samme gode service. Det handler om at skabe livskvalitet, og sørge for, at de som ikke længere selv kan komme ud og handle, ikke afskæres de mange valgmuligheder, der er på markedet. Resultatet er effektivisering, der frigiver ressourcer.

Som markedsførende indenfor elektronisk samhandel dækker Tricoms løsninger alt fra e-handel, kontraktstyrring og analyseværktøjer over match, servicebestillinger til udbud af tjenesteydelser. Vi ønsker at udfordre og udforske tilgangen til online handel og sikre styring af alt fra varekøb til tjenesteydelser i samspil med vores kunder. Kom og se hvordan vi kan understøtte jeres organisation.

SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S Vi har i år på IKA konferencen fokus på Volkswagens nye Elbils modeller. Vi har allerede i dag flere Elbiler på markedet, sidste nye model er vores store Volkswagen Crafter varevogn. 2019/2020 bliver et spændende år, hvor der kommer endnu flere varianter i vores modelprogram - Blandt andet helt ny VW I.D. NEO, El-Caddy og El-Transporter. Mød os på standen, og lad os tage en snak om den spændende fremtid, vi går i møde.

DR. SCUTZ Guldvinder i German Innovation Award 2018 ”Dette system kan etableres på praktisk talt alle overflader, og dermed et stærkt alternativ til renovering af gamle og nedslidte gulve, i stedet for at skifte til nyt.” BÆREDYGTIGT - Ny fabriksfinish på dit gulv. Verdens første grønne gulvbelægning, udviklet for at imødekomme dine behov for velfærd, bæredygtighed, miljøsikring og omkostningsbevidsthed.


TOLSTRUP & HVILSTED Det sidste år har Tolstrup & Hvilsted gennemført 59 udbud fra A-Z i tæt samarbejde med vores offentlige kunder. Vores viden om udbud, indkøbs-analyser, controlling mv., deler vi gerne med jer på IKA Årskonference 2019. Kom forbi til en uforpligtende snak på stand A1-26+27 Tolstrup & Hvilsted arbejder kun for den offentlige sektor og har ikke én privat kunde!

DIVERSEY Vi har fokus på at optimere arbejdet med hygiejne bl.a. med vores to nye innovationer MoonBeam og SKY indenfor UV desinfektion. MoonBeam er et enkelt, sikkert og transportabelt alternativ til eksisterende tidskrævende desinfektions-løsninger. Optimering/bedre rengøring – her kommer vi ikke uden om vores innovative IntelliBot gulvrengøringsrobot som allerede anvendes i en række kommuner og hospitaler i DK.

TRUELINK PROTAC Protac udvikler, producerer og sælger sansestimulerende og beroligende hjælpemidler med plastkugler. Udgangspunktet er sanseintegration, mange års ergoterapeutisk erfaring og forskning, der dokumenterer effekten af vores hjælpemidler. Vi prioriterer formidling om de ergoterapeutiske principper om sanseintegration og på at lade kunderne gøre sig deres egne erfaringer med vores beroligende produkter.

TrueLink styrker fællesskabet igennem dialogen med e-udbud og e-indkøb Markedsdialog mellem Ordregiver og Tilbudsgiver, Driftsdialog mellem Kontraktansvarlig og Indkøber, Driftsdialog mellem Kontraktansvarlig og Leverandør – TrueTender og TrueTrade er en komplet løsning for udbud- og indkøb i kommunen. Mød os på stand 35, hvor vi er klar til at præsentere vores dialog-løsninger


JOBINDEX

BERENDSEN Berendsen er en del af Elis – en international multiserviceleverandør, der tilbyder svanemærkede løsninger indenfor tekstil-, hygiejne- og facility services. Vores 18 danske vaskerier servicerer den offentlige sektor og private virksomheder med skræddersyede løsninger indenfor arbejdstøj, toiletmiljøer, måtter, linned, renrum, mopper og miljøklude. Vi er CSR certificerede og tildelt en Kronesmiley

Jobindex kan meget mere end annoncering. Kig forbi os, og få en snak om, hvordan vi kan lette din rekruttering, og hvordan du kan: - lære selv at skrive jobannoncen, der får kandidaterne til at ansøge - lade os udføre det tunge, administrative rekrutteringsarbejde - få en ekspert i employer branding til at skrive dine jobannoncer. Vi har kandidaterne og den viden, du skal bruge for at komme helt i mål – til en virkelig god pris pr. kandidat!

GARDINMOTØREN BOTEX ERHVERV Gardinmontøren Botex Erhverv, en professionel landsdækkende leverandør inden for gardiner og indvendig- og udvendig solafskærmning. Vi har skabt en række løsninger, der kan noget konkret i forhold til varmerefleksion, styring af akustik og solafskærmning. Vores produkter er løsningen på en række arbejdsmiljømæssige problematikker, bl.a. til pleje, sundhed, skole- og uddannelsessektoren.

JYDEN WORKWEAR Jyden Workwear designer og udvikler arbejdstøj, til sundhedssektoren. Vi har fingeren på pulsen, når det drejer sig om at fremstille beklædning til plejeområdet, der er klassisk, funktionelt, komfortabelt og bæredygtigt. Kig forbi og lad dig inspirere.


COMWELL HOTELS ROCHE DIABETES CARE Roche Diabetes Care ønsker at flytte fokus fra at være leverandør af diabetesudstyr til en værdiskabende samarbejdspartner i sundhedsvæsenet. I 2018 har vi introduceret de første værdibaserede sundhedsprogrammer inden for diabetes til kommunerne. Her inddrager vi eksperter på tværs af de sundhedsfaglige områder, og kommunernes udgifter afhænger direkte af borgernes forløb og tilfredshed med behandlingen.

Efter flere års massive investeringer i renoveringer, koncepter og omstilling til bæredygtighed har Comwell Hotels indgået en rammeaftale om indkøb af møder og konferencer med den danske stat. Den nye aftale, som Moderniseringsstyrelsen har lavet på vegne af staten, omfatter 12 af Comwells hoteller i Danmark og er gældende for to år. Aftalen omfatter alle ministerier og styrelser, og giver desuden medarbejdere i regioner og kommuner mulighed for at indgå i aftalen.

BASWARE

NYBO WORKWEAR Innovation, omtanke og komfort er noget af det første, som springer i øjnene ved Nybo Workwear. ✓ Først med bæredygtigt tøj; NATURE kollektion i let, åndbar økologisk bomuld og genanvendt polyester. ✓ Banebrydende med high performance tøj; NEW GEN kollektion med multifunktionelle detaljer og power stretch. ✓ Kom ind og mød os og hør meget mere om vores tøj, der passer lige til dig og din hverdag.

Bliv compliant på indkøb en gang for alle Basware automatiserer og forenkler indkøbsprocessen. Vi leverer ét samlet indkøbsnetværk, hvor alle godkendte leverandører figurerer med aktuelle priser. Enkel bestilling, ingen fejlkøb og maksimal udnyttelse af rabatter. Med effektiv leverandørstyring sparer I både tid, penge og har altid komplet indsigt i jeres indkøb. Gør det nemt for medarbejderne at træffe de rigtige indkøb med intelligente arbejdsgange understøttet af Machine Learning og AI.


DE FORENEDE DAMPVASKERIER

KONICA MINOLTA Konica Minolta er en global ITvirksomhed, som forandrer og revolutionerer fremtidens måde at arbejde på. Vi bygger bro mellem papir og digitalisering ved at levere innovative kvalitetsløsninger inden for print og IT infrastruktur. Oplev vores intelligente kameraløsninger, som bygger på innovative og unikke teknologier. Læs mere om løsningerne her.

På IKA Årskonference tager vi fat på temaet samarbejde. Med fokus rettet på stærke partnerskaber og tæt dialog ser vi et stort potentiale for sammen at løse aktuelle udfordringer inden for den offentlige sektor. På DFD’s stand bringer vi vores viden og inspiration om ressourcestyring, beklædning og hygiejne i spil. Du kan bl.a. høre, hvordan vi ser på de totaløkonomiske muligheder i et udbud.

DANSK STANDARD OG MILJØMÆRKNING DANMARK Hvorfor starte forfra på et udbud, når du kan hente krav og kriterier i standarder, som ISO og miljømærker? Der findes mere end 27.000 forskellige standarder. Kig forbi vores stand, og hør hvordan de kan lette dit arbejde. Vi giver gode råd og vejledning om brug af standarder i udbud. Tag gerne udbudsplanen med og få en vurdering af, hvilke udbud I kan stille krav om standarder og miljømærker. Vi glæder os til at se dig!


HØJER MØBLER Højer Møbler skaber aktiverende læringsrum, der højner tryghed og læring. Vi er på SKI aftalen 03.13 for undervisningsmøbler. Højer Møbler er en bæredygtig virksomhed. Vi har fokus på høj kvalitet og lang produktlevetid. Vi arbejder med FNs verdensmål, grønne kommuneaftaler, cirkulær økonomi og socialøkonomisk tankegang, hvor bl.a. genbrug og istandsættelse af skolemøbler er en del af aftalen.

SKI Kom og tag et kig på SKI’s ”Blockbusters” i vores ”biograf”. Du kan bl.a. glæde dig til at se eller gense Vikarydelser, Kontorartikler, Managementkonsulentydelser og flere andre af de kendte. Du kan også få et sneakpeek på nogle af de kommende titler bl.a. Digitale læremidler. Kig forbi stand 69 til en snak, popkorn og en cola.

IHM Tryghed og sikkerhed

LYRECO

Beredskabsplaner? - IHMs overfaldsalarmer og –systemer til fx borgerservice, skoler og socialforvaltninger er hurtige og nemme at installere, og det professionelle valg til kommuner.

Lyreco er altid ved din side for at gøre dit arbejdsliv enklere! Vi kan medvirke til effektive indkøb med små transaktionsomkostninger og mindske småindkøb i din organisation. Vores brede udvalg betyder, at du får produkter til de bedste vilkår og med fokus på kvalitet og miljø. Vi er leverandør på tre SKI-rammeaftaler og kan levere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige.

Fælles platform til alle typer af alarmer? - IHM Vagtcentralsløsning integrerer alarmer fra hjemmeboende, beboere på plejehjem, elevator-, tyveri og/eller tekniske alarmer. Læs mere ihm.dk.


SCAN OFFICE

BUBOBUBO bubobubo – et sammenhængende univers indenfor indkøbsanalyse bubobubo tilbyder løsninger til indkøbsanalyse, kontraktstyring og e-handel. Vælg buboINVOICE, buboCM og bubo24 til effektiv kontrol og analyse af prisudvikling, compliance, benchmarking og e-handel, baseret på validerede data. Løsningerne leveres med intuitivt, moderne design og en række nye funktionaliteter. Velkommen til en god snak om indkøb på stand 48. www.bubobubo.dk

I Scan Office er vi dedikeret til, at være en bæredygtig virksomhed der har fokus på hele værdikæden hos vores mange kunder. Bæredygtighed er noget vi alle skal forholde os til. Både som leverandør og forbruger. Dette vigtige emne vil vi gerne fortælle meget mere om på vores stand i år. Kom forbi og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med at blive endnu mere bæredygtig.

LEKOLAR MØBLER, LEGEPLADS, LEG, LÆRING Når vi indretter nutidens vuggestuer, børnehaver og skoler, er vi med til at forme morgendagens børn og unge. Det er en fantastisk udfordring og et stort ansvar. Forståelsen for lærerens og pædagogens hverdagssituation er vigtig for os derfor har vi pædagogisk uddannet personale ansat på flere områder. Vi har fokus på miljøhensyn, bæredygtighed og sikkerhed når vi tager nye produkter i sortiment. For børnenes og for fremtidens skyld.

LANTMÄNNEN CEREALIA Lantmannen Cerealia er en del af en stor svensk fødevarekoncern. Under vores kendte brands; Havnemøllerne, KornKammeret, Amo, Axa og Axana producerer vi kvalitetsvarer inden for mel, melblandinger, gryn og mysli, såvel konventionelle som økologiske. I os finder du en professionel partner med fokus på miljø, gode råvarer og godt håndværk.


FORTEM I FORTEM bruger vi vores stærke erfaringer fra både indkøber- og leverandørsiden, når vi arbejder med udbud. Vi tilpasser og optimerer dialogen i alle aspekter, så udbuddene bliver endnu bedre og konkurrencen øges - det gør leverandørerne mere interesseret i at byde og giver ordregiveren det bedste tilbud. Vi tror på, at denne tilgang bliver vigtigere og vigtigere for udbudsprocessen fremadrettet.

MERCELL Digitalt bindeled mellem offentlige indkøbere og leverandører I portalen kan alle former for udbudog indkøbsprocesser håndteres, og som noget nyt kan du nu • Starte processerne med oprettelse af Udbudsplaner • Nemt gennemføre miniudbud med Mercells Leverandørregister til SKIs aftaler • Standardisere udbudsmaterialer med Mercells dynamiske dokumenter baseret på IKAs udbudsskabeloner

OK OK er et 100 % danskejet energiselskab med 11.600 medejere. Og det forpligter. Derfor arbejder vi hver dag på at gøre din hverdag smartere, nemmere og bedre. For eksempel har vi udviklet et mobil-tankkort, så du nemt kan give dine medarbejdere mulighed for at tanke og vaske bilerne med OK's app. Og skal en medarbejder ikke længere have adgang, deaktiverer du nemt kortet. Mød os her på IKA og hør mere.

Smart lagerstyring med stregkodescanning og integration til indkøbssystemet. Scan stregkoden, når varer modtages og forbruges - automatisk og tidstro justering af lageret - automatisk genbestilling - scanning betyder sikker registrering af varedata Præcis styring af lotnr., udløbsdato og automatisk genbestilling betyder optimering af lager og lagerbinding, sporbarhed samt færre spildvarer. Desuden er der bedre muligheder for kvalitetssikring og statistisk opfølgning.


MASCOT® WORKWEAR Arbejdsbeklædning af højeste kvalitet. Høj komfort og innovative detaljer giver produkter, der imødekommer de højeste krav til arbejdsbeklædning. Med MASCOT er leveringen også i top. Produkterne bliver sendt fra vores højteknologiske logistikcenter med en kontinuerlig lagerbeholdning på mere med 4,3 millioner produkter. Læs mere på www.mascot.dk

COMCARE I Comcare A/S brænder vi for at drive digitaliseringen af indkøb og kontrakt-styring ved at digitalisere manuelle processer på den mest brugervenlige måde. Derfor udvikler vi systemerne i samarbejde med vores kunder. Vi sikrer en intuitiv brugergrænseflade, der understøtter alle facetter af ebusiness. Derfor er vi markedsledende inden for ehandelsløsninger til det offentlige. Kig forbi stand 59.

GS1 DENMARK Hvorfor er det vigtigt med standardiserede produktinformationer? Det vil vi gerne tale med jer om på stand nr A1-44. GS1 Denmark er en not-for-profit organisation, som udvikler og implementerer globale standarder indenfor logistik. En af vores services er udveksling af standardiserede produktinformationer, vi kalder det ”a single point of truth”. Kom og hør mere om GS1Trade Sync, og hvad vi ellers laver i GS1 Denmark.

…SNART PRÆSENTERER VI ENDNU FLERE UDSTILLERE


INDKØBERNES ÅRSKONFERENCE Netværk er en stor del af IKA Årskonference og noget af det, som deltagerne sætte stor pris på. Vi har talt med nogle af de trofaste indkøbere, som bliver ved med at vende tilbage på konferencen og spurgt dem om, hvad de får ud af at deltage og hvorfor, de bliver ved med at vende tilbage. NETVÆRK Indkøbskoordinator Anne Fanøe Nilsson, Jammerbugt Kommune fortæller. ”Det er 6. år i træk, at jeg deltager på IKA Årskonference. Den primære grund til, at jeg bliver ved med at deltage, er muligheden for at netværke med kollegaerne, og muligheden for at gå i dialog med både nuværende og måske

kommende leverandører.” Indkøbskonsulent Brith Fendinge Christiansen, Nordfyns Kommune, bakker op og siger, at det vigtigste for hende er, at bevare det gode netværk, som hun efterfølgende gør stor brug af i hendes dagligdag. På IKAs Årskonference får hun netop mulighed for at pleje netværket. ”Det første år jeg deltog, gik jeg rundt og var lidt usynlig, da jeg ikke kendte nogen af deltagerne. Nu kender jeg rigtig mange af deltagerne og det dejligt at udveksle erfaringer med dem.” DET GODE PROGRAM Programmet er også en vigtig del af konferencen og en af grundene til, at deltagerne bliver ved med

at vende tilbage. Brith Christiansen og Anne Nillsson er enige om, at et spændende program og muligheden for at tilegne sig ny viden, er en vigtig faktor for, at de deltager i konferencen. GODE GRUNDE TIL AT DELTAGE Brith Fendinge Christiansen har til sidst opsummeret de vigtigste grunde, der får hende til at vende tilbage på IKAs Årskonference hvert år: • Får en ny viden • Bliver inspireret af mine kollegaer og udstillere • Møder mange af mine indkøbskollegaer • Bevarer det gode netværk • Møder leverandørerne og har tid til at snakke med dem.


DIALOGTORVET IKA Dialogtorv byder på åben dialog, videndeling og uformelle snakke om fremtiden for offentlige indkøb. På Dialogtorvet har du ikke kun mulighed for at hvile benene, men kan samtidig også netværke med andre deltagere. Dialogtorvet vil i pauserne være bemandet med personer fra IKA Dialoggruppen, hvor gruppens medlemmer vil stå på torvet og være klar til dialog. Derudover kan du også komme og få en snak med ikke-kommercielle organisationer, som gerne vil tage en dialog med såvel indkøbere som leverandører, som er deltagere på IKA Årskonference. Programmet for IKA Dialogtorv bliver løbende opdateret.

ONSDAG DEN 13. MARTS KL. 11.30 - 13.00 FREJ, FØDEVAREPOLITISK TÆNKETANK KL. 11.30 - 13.00

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

KL. 15.00 - 16.00 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 10.00 - 11.00 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KL. 10.00 - 11.30

FSC

KL. 10.00 - 13.00 FREJ, FØDEVAREPOLITISK TÆNKETANK KL. 12.00 - 13.00 DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL KL. 12.00 – 13.00 FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØB

…SE DETAJLERET PROGRAM PÅ IKA.DK


HVAD ER FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye

dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre på de otte såkaldte 2015mål (Millennium Development Goals (MDGs)), som havde deadline ved udgangen af 2015. 2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter. Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden

faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS. De ny verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere. De vil én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere grad fokusere på bæredygtighed. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.


UNIVERSELLE MÅL De nye verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikkelydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og

globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab. Verdensmålene er resultatet af tre års diplomatisk arbejde, som fik startskud ved Rio+20 topmødet i 2012. De er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige globale konsultationsproces i FN’s historie. Udover den mellemstatslige Åbne Arbejdsgruppe, FN Generalsekretærens Højniveau Panel af Eminente Personer, bidrag fra civilsamfundet, privatsektoren og FN systemet, er der gennemført

over hundrede nationale og elleve globale tematiske konsultationer, samt en direkte online survey MyWorld, hvor mere end ti millioner mennesker verden over har givet deres mening til kende. Den omfattende konsultationsproces har sikret offentlig indflydelse og bredt ejerskab, som er afgørende elementer, når den nye dagsorden skal omsættes til handling over de kommende 15 år.


…KOM OG Kickoff-speak

OPLEV

ved konsulent Emil Dahl-Nielsen, bro Emil rådgiver organisationer om, hvordan de kan forstå og fortælle om sig selv med den rette kommunikation og strategi. Ja, vi kunne også bare kalde det branding. Emil bruger sin baggrund som retoriker og teaterverdenen, når han faciliterer, skriver og underviser på imponerende vis.

HOVEDSCENEN DEN 13. MARTS KL. 13.00 KLS OG REGIONERNES INDKØBSSTRATEGI – HVORDAN SKAL VI SPILLE SAMMEN? Ved Kontorchef, Katrine Mau, KL og Direktør/Cheføkonom Rikke Friis, Danske Regioner

Rikke Friis har arbejdet 18 i Danske Regioner og har fokus på, at man i det offentlige skal levere det bedst mulige inden for de prioriterede rammer til borgerne. Vi har en stor opgave i det offentlige med hele tiden at forbedre os for at kunne leve op til borgernes forventninger. Det gælder også indkøb, innovation og samspil med det private. En meget stor del af økonomien i det offentlige går netop til køb af varer mv. Det skal være effektivt. Men ligesom mange andre områder, så godt købmandskab ikke en given størrelse. Det skal udvikles. Regionerne har nogle meget dedikerede indkøbsafdelinger, som også har stor interesse i at udvikle sig sammen. Det er jeg glad for, at vi Danske Regioner kan være med til at understøtte.

HOVEDSCENEN DEN 13. MARTS KL. 13.30


FORUM FOR UDBUD Ved formand Marlene Haugaard, Forum For Udbud Direktør for Engineering, Marlene Haugaard, NCC, er udpeget til formand for nyt råd, der skal fremme konkurrencen om offentlige udbud. Forum for udbud er nedsat af erhvervsminister Rasmus Jarlov og har 15 medlemmer.

LILLESCENE DEN 13. MARTS KL. 13.30

FREMTIDEN KOMMER! Ved CEO Peter Sorgenfrei, Autonomous Mobility A/S

Peter har siden 2016 bygget Autonomous Mobility (AM), der leverer selvkørende køretøjer og droner til person og varetransport i Norden og Baltikum, op til den førende spiller i sit felt. Som øverst ansvarlige driver Peter Autonomous Mobilitys strategiske roadmap, varetager relationer til myndigheder og partnere i 8 lande og rekrutterer kernemedarbejdere. Inden Autonomous Mobility tilbragte Peter 13 år i New York for Toyota og DaimlerChrysler, som aktieanalytiker på Wall Street og i seks år som selvstændig, hvor han byggede en international rådgivningsvirksomhed op inden for fremtidig produkt- og serviceudvikling. Peter har også boet tre år i London, hvor han byggede en startup, der brugte big data til at identificere talenter og forbedre virksomheders rekruttering af medarbejdere. Peter har ansat 30 mennesker (baseret i Lyngby) og leverer ydelser til Movia, Ruter (Oslo’s transportselskab), Aalborg Kommune og Gøteborg Kommune. AM vil henover foråret åbne ruter i Nordhavnen og i København, samt Aalborg. Virksomheden forventer at være aktivt opererende i 5 lande i år og ekspanderer til Tyskland og Frankrig i 2020.

HOVEDSCENEN DEN 13. MARTS KL. 14.15


FREMTIDEN ER HER!

Ved Information Engineer Janus Heie, Enversion

KLAGENÆVNET FOR UDBUD BAG SCENEN! Ved landsdommer Nikolaj AarøHansen

Nikolaj Aarø-Hansen er landsdommer og har siden 2017 været formand for Klagenævnet for Udbud. I 2009-2017 var han næstformand i Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans, hvis hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af udbudsreglerne. Klagenævnets kompetence følger af Lov om Klagenævn for Udbud.

Janus Heie har arbejdet på mange måder med at gøre organisationer i stand til mere end de kan i dag. Det kan være med nye processer, nye organiseringer i og omkring indkøb, men mere og mere med ny teknologi på området. Han er drevet af en grundlæggende tro på det transformative potentiale der ligger i, at bruge kunstig intelligens til at skabe nye kompetencer i en organisation, og ikke længere kun være afhængig af menneskelig intelligens til at opbygge kompetence. Praktiske implementeringer i konkrete processer og målbare effekter er ledestjernerne og vejen der til er brolagt med solid forandringer hvor menneskene får nogle endnu bedre arbejdsdage.

LILLESCENE DEN 13. MARTS KL. 16.00

HOVEDSCENEN DEN 13. MARTS KL. 16.00 HVILKEN ROLLE HAR DU PÅ FREMTIDENS ARBEJDSPLADS?

Ved Chief Futurist Liselotte Lyngsø, Future Navigator Liselotte Lyngsø er én af de mest inspirerende og entusiastiske mennesker, som du kommer til at møde. Hun har en fantastisk evne til at male mentale billeder af, hvordan udviklingen vil påvirke os. Hun designer visionsprojekter for flere store globale virksomheder, hvor hun hjælper dem med at hoste fremtiden.

HOVEDSCENEN DEN 14 MARTS KL. 09.00


SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Ved Udbuds- og projektkonsulent Mads Nørgaard Seirup, Region Nordjylland og fagchef for Sundhed og Ældre Tue von Påhlman, Mariagerfjord Kommune Mads Nørgaard Seirup har en diplomuddannelse i Offentlig Innovation og Projektledelse. Han har arbejdet som Udbudskonsulent hos både kommunen og regionen, sammenlagt er det efterhånden blevet til 11 år hos Region Nordjylland. Mads har gennem sin tid som Udbudskonsulent arbejdet med rigtig mange forskellige typer af udbud, hvilket har betydet, at Mads derved har oparbejdet stor erfaring med en bred vifte af sundhedsartikler, samt med udbudsprocesser som helhed. Senest er Mads blevet udvalgt til, at lede og stå i spidsen for en innovativ udbudsproces på sårprodukter, hvor Region Nordjylland og samtlige nordjyske kommuner har valgt at gå sammen om indkøb af sårprodukter – en indkøbsstrategi som også er i fokus hos politikkerne på Christiansborg: ”Regeringen vil i samarbejde med KL og Danske Regioner forankre indkøb af en række sundhedsartikler i regionerne med henblik på at sikre lavere priser og bedre service for borgeren i overgangen fra sygehus til den kommunale sektor” Finansministeriet, juni 2017. For Mads som udbudskonsulent er det utrolig spændende at være en del, at et nyt banebrydende forløb som det tværoffentlige samarbejde på sårprodukter, og han glæder sig over, at kunne konstatere, at dette udbud skal stå som inspiration til mange flere af sin art: ”Vi skal videre ad denne vej. Der er flere områder, hvor der er åbenbelyse fordele for patienter og personale, hvis regioner og kommuner køber sundhedsprodukter ind i fællesskab. Vi er klar til flere lignende pilotprojekter, og ønsker at projekterne udbredes på landsplan”, siger regionsrådsformand Ulla Astman. Tue von Påhlman har 12 års erfaring med strategisk ledelse indenfor sundhed- og ældreområdet. Derfor kender han til den kommunale virkelighed og ved hvor stor betydning det professionelle og organisatoriske samarbejde har, når det gælder om at udvikle faglig kvalitet gennem fælles ansvar mellem ledere, medarbejdere og borgere. Tue har desuden erfaring med ledelse af forandringer, økonomistyring og ikke mindst med at skabe et velfungerende samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere, som bidrager til en bedre service for borgerne. Det er forventningen, at udbudsmaterialet for sårprodukter offentliggøres i marts/april 2019 med kontraktstart december 2019.

LILLESCENE DEN 13. MARTS KL. 14.15


TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER

Ved ph.d., Professor Ole Helby Petersen, RUC Ole Helby Petersen har en kandidatgrad fra statskundskab, Københavns Universitet (2007), og en ph.d.-grad fra Copenhagen Business School (2011). Siden 2016 har Ole været professor (Mso) og centerleder på Roskilde Universitet med ansvar for at opbygge et forskningscenter inden for samspil mellem den offentlige og den private sektor. Ole startede sit arbejdsliv som embedsmand i Finansministeriets Departement, hvor han bl.a. arbejdede med finanslov, budgetstyring, kommuneforhandlinger og større analyser. Ole fik imidlertid lyst til at vende tilbage til forskningen og dykke længere ned i emnerne og selv have mulighed for at udvikle centrale forskningsdagsordener. Derfor begyndte han at skrive en ph.d.-afhandling om offentlige-private partnerskaber, og siden da har den forskningsinteresse udviklet sig til at dække alle former for samspil mellem den offentlige og private sektor. Ole forsker pt. i transaktionsomkostninger, effekter af OPP og udlicitering, kvalitet på frit-valgs markeder, og effekten af indkøb gennem centraliserede rammeaftaler. Udover at lave forskning er Ole interesseret i, hvordan forskning og praksis kan samarbejde, så ny viden kan skabe værdi i offentlige og private organisationer uden for forskningen.

HOVEDSCENEN DEN 14. MARTS KL. 11.00

FNS VERDENSMÅL - ET FORKROMET OVERBLIK

Ved Direktør Mikkel Stenbæk Hansen, DIEH Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) – er det danske samlingssted for virksomheder, erhvervsorganisationer, NGO, fagbevægelsen og offentlige institutioner, der vil arbejde med etisk handel og verdensmålene. Mikkel har 15 års erfaring i arbejdet med strategi, politik og ledelse inden for miljø- og bæredygtighedsområdet fra den offentlige sektor, erhvervslivet, rådgivningsbranchen, miljø- og udviklingsorganisationer samt forskningsverdenen. Mikkel var i sin tid med til at forhandle de 17 verdensmål på Danmarks vegne og har god indsigt i, hvordan man kan anvende verdensmålene i praksis

HOVEDSCENEN DEN 14 MARTS KL. 13.00


BREAKING NEWS

Ved partner og advokat Martin Stæhr, Advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann Martin Stæhr har været et fast indslag på IKA årskonference de sidste 7 år og er et yderst velkendt ansigt blandt IKAs medlemmer, hvor han er fast advokat for mange i udbudsretlig sammenhæng. I september måned sidste år forlod Martin tilværelsen som selvstændig i Udbudsjura.dk og blev en del af det nystartede advokatfirma Stæhr Schütze Ingemann, som han driver sammen med erhvervsjurist Emil Schütze og advokat 3 TING DU IKKE VIDSTE OM Kasper Ingemann. Samarbejdet har gjort det MARTIN STÆHR muligt at skabe endnu mere dybde i den • Da Martin skulle forhandle sin udbudsretlige rådgivning. første sag i Klagenævnet for Udbud, nedkom hans kæreste Martin er indbegrebet af udbudsret og har med en pige 33 timer før rådgivet og undervist om emnet i årevis. forhandlingen – 14 dage før Kunderne er primært kommuner, regioner og termin! Proceduren blev skrevet i andre offentlige myndigheder, men der er datterens sovepauser på også en del private virksomheder, der gør Rigshospitalets barselshotel, og brug af Martin, når der skal bydes på med nogle få minutters søvn i offentlige kontrakter. bagagen blev debutsagen i Klagenævnet vundet – tilmed Martin er ikke en klassisk skrivebordsover den udbudsretlige advokat, men en strategisk rådgiver, der sværvægter Kurt Bardeleben. bedst kan lide at være til stede, derude hvor • Martin har et ”bierhverv”. Udover det sker. Han bliver ofte hevet ind med kort at være advokat står han på varsel, når der opstår komplikationer i sidelinjen som cheftræner og forbindelse med et udbud. For Martin er det holdleder for 60 6-7 årige at levere udbudsretlig rådgivning ikke bare et fodbolddrenge i Allerød FK. Med spørgsmål om at kende reglerne i detaljen, på holdet er Martins egne men også at kunne forvalte dem bedst tvillingedrenge Alexander og muligt i en verden, hvor der også er mange Frederik, der begge har en klar andre hensyn at tage, herunder af politisk og forventning om at blive solgt til økonomisk karakter. udlandet. • Martin er et udpræget AMartin er i IKA-sammenhænge ”Mr. Breaking menneske, og vækkeuret er på News”, og igen i år vil han præsentere hverdage stillet til kl. 5.00, hvor konferencedeltagerne for en række af de den står på 6-7 kilometers vigtigste kendelser og domme, der er afsagt løbetur, inden resten af familien siden sidst. Afgørelserne vil blive leveret med vågner. Den gode halve times tid, et praktisk ”twist”, så de er forståelige og som løbeturen varer, er det håndgribelige i forhold til konferenceeneste tidspunkt på døgnet, hvor deltagernes udbudsretlige hverdag. du med sikkerhed ikke kan fange Martin på IKA-hotlinen!

HOVEDSCENEN DEN 14. MARTS KL. 13.40


FNS VERDENSMÅL - FRA PAPIR TIL HVERDAG!

Ved seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut som interviewes af Cecilie Beck Stig Yding Sørensen er leder af Teknologisk Instituts indsats for de 17 verdensmål, og har tidligere i 19932001 beskæftiget sig indgående med offentlig grøn indkøbspolitik – både som fuldmægtig i Miljøstyrelsen og i konsulentfirmaet CASA. Stig har lavet undersøgelser, stået bag miljøvejledninger, håndbøger og cirkulærer om grønne indkøb. På det tidspunkt havde han et ret stort netværk blandt IKAs medlemmer, men de seneste 15-17 år har Stigs veje gået i en anden retning end offentlige indkøb. Det er dog et emne som han stadig har en stor passion for – så kombinationen IKA og verdensmål kan næsten ikke blive bedre.

LILLESCENE DEN 14. MARTS KL. 13.45

MANIPULATION Ved manipulationsekspert Jan Hellesøe Det var i DR3-programmet “Fuckr med dn hjrne”, manipulationseksperten for alvor blev kendt i den brede befolkning. Senest har vi mødt ham i “Manipulator”. Her blev vi klogere på, hvordan vi mennesker bliver manipuleret i hverdage. Glæd dig til at blive fantastisk underholdt og oplev hypnotiske teknikker samt psykologiske manipulationer udført af en meget omhyggelig og velforberedt ekspert. Du vil blive forundret og så forbløffet, at selv den mest forhærdede sjæl må overgive sig.

HOVEDSCENEN DEN 14. MARTS KL. 15.00


IKA PRISER Du kender det; Du har lagt et kæmpe arbejde i et udbud, måske også med et par bump på vejen, og når du kigger tilbage på processen, har sliddet været det hele værd - Dét giver god energi! Med IKAs to priser; IKA Dialogpris og Danmarks Bedste Udbud, har du faktisk mulighed for at give dine indkøbs- eller leverandørkolleger lidt ekstra energi og et skulderklap med på vejen.

IKA DIALOGPRISEN

DANMARKS BEDSTE UDBUD

Prisen tildeles den enkelte virksomhed eller afdeling og ikke selve udbuddet.

Oftest er det hårdt arbejde at gå forrest; Der er regler, der skal overholdes, forventninger, der skal afstemmes, og der skal bruges ressourcer på at finde nye løsninger og metoder. Det gode udbud er inspirator og vejviser for fremtidige udbud.

Som navnet antyder omhandler prisen den gode dialog, hvor du har mulighed for at give dig selv eller en anden et velfortjent klap på skulderen. Den gode dialog er ikke nødvendigvis der, hvor du har indgået kontrakt, men der, hvor dialogen har været noget særligt.

Rammerne for nominering er brede, og som nomineret kan man eksempelvis have: • bidraget med nytænkning, der gør hverdagen lettere • bidraget til bedre dialog, både i forbindelse med udbudsrunder, men også i hverdagen • bidraget med konstruktiv dialog før - under - efter et udbud • åbenhed, konstruktiv dialog til f.eks. spørgemøder • klare og tydelige evalueringer

Formålet med at uddele Danmarks Bedste Udbud er at skabe fokus på den ekstraordinære indsats.

Prisen tildeles selve udbuddet og ikke den enkelte person eller samarbejdet. De nominerede har eksempelvis været: • nytænkende i sin definition af opgaven og/eller organiseringen af samarbejdet • skabt rum for den private leverandørs tilførsel af merværdi til opgaveløsningen • sikret et balanceret fokus på omkostningseffektivitet og kvalitet i forhold til den udbudte ydelse • været processuelt veltilrettelagt


DET HURTIGE OVERBLIK 82. ABENA

15.

KENTAUR

79.

AV FORM

36.

KMD

47.

BABYTROLD

73.

KONICA MINOLTA

74.

BASWARE

34.

LANTMÄNNEN CEREALIA LEGOLAND HOTEL &

07. BEKEY

64.

76. BENIFY

28.

LEKOLAR

12.

BENT BRANDT

72.

LIVING ART

17.

BERENDSEN TEXTIL SERVICE

50.

LOUIS NIELSEN

48. BUBOBUBO 63. CGI DANMARK

13.

LYRECO DANMARK

77.

MASCOT INTERNATIONAL

54.

65.

MERCELL DANMARK

59. COMCARE

38.

NYBO WORKWEAR

31.

52.

OK

58. CREATIV COMPANY

20.

OLUF BRØNNUM & CO.

18.

71.

PROCESSIO

04.

PROTAC

67. DE FORENEDE DAMPVASKERIER

19.

REFURB

11.

02.

REGIONERNES FÆLLES INDKØB

05. DR. SCHUTZ SCANDINAVIA

57.

ROCHE DIABETES CARE

75.

10.

SCANDIC-FOOD

08. GARDIN LIS

61.

SCAN OFFICE

01.

GARDINMONTØREN BOTEX HOME

40.

SKANDINAVISK MOTOR CO.

44.

GS1 DENMARK

69.

SKI

42.

HOLMRIS B8

06.

SUPERMARKEDET INTERVARE

66. HØJAGER BELYSNING

26.

TOLSTRUP & HVILSTED

80. HØJER MØBLER

32.

TRICOM

22.

ID IDENTITY

35.

TRUELINK

25.

IHM

09.

TUNSTALL

30. INNOVASION

56.

UDBUDSVAGTEN

45.

JDE PROFESSIONAL

81.

55.

JOBINDEX

24.

UNIQA VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER

21.

WECARE4U

03.

COLOPLAST DANMARK COMWELL DANSK INDUSTRI DANSK STANDARD/ MILJØMÆRKNING DK DIVERSEY FORTEM

83. JYDEN WORKWEAR

CONFERENCE


STANDPLAN

HOVEDSCENEN

076

LILLESCENE


10 VIRKELIG GODE GRUNDE TIL AT DELTAGE I IKA ÅRSKONFERENCE 2019 Er du endnu ikke overbevist om, hvorfor du og dine kollegaer skal deltage i IKA Årskonference 2019? Så giver vi dig 10 virkelig gode grunde her!

1. NETVÆRK MED DINE KOLLEGAER På IKA Årskonference har du en unik mulighed for at netværke med dine kollegaer fra hele landet, hvor du kan drøfte stort og småt og få gode ideer med hjem til din afdeling.

2. ENGAGERET UDSTILLING Du har mulighed for at besøge de mange udstillere, som står klar til dialog og inspiration. IKAs mantra er; Viden er noget vi deler. 3. ET AMBITIØST PROGRAM Årets program er noget helt særligt. Du får både bredde og dybde i vekslen mellem praktiske og inspirerende indlæg. 4. DE NYESTE TENDENSER Lad dig inspirere af de nyeste tendenser i offentlig indkøb både gennem oplæg, netværk og udstilling. 5. SMUKKE RAMMER De imponerende faciliteter på Comwell Conference Center indbyder til, at du kan slappe af og koncentrere dig om det, der er vigtigt - at netværke og blive inspireret.


6. NETVÆRKSMIDDAG Vi har skabt de perfekte rammer til at netværke. Til netværksmiddagen onsdag aften kan du sætte dig ned med dine kollegaer fra hele landet, hvor i sammen kan fordøje dagens indtryk.

7. PRISEN Du kan deltage til en af de absolut laveste konferencepriser - Du giver KUN 3.650,00 kr. for 2 dage med overnatning og fuld forplejning! 8. DANMARKS BEDSTE UDBUD Gå ikke glip af kåringen af Danmarks Bedste Udbud, hvor vi sætter fokus på den ekstraordinære indsats. 9. DIALOGPRISEN Oplev magien, når Dialogprisen 2019 blive uddelt til dem, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog. 10. FORDI VI SÅ GERNE VIL SE DIG! Bare fordi... Behøver du flere grunde?

TILMELD DIG PÅ WWW.IKA.DK


VI GLÆDER OS TIL AT SE

DIG .

Profile for IKA

IKA Årskonference 2019  

IKA Årskonference 2019  

Advertisement