Salvatorii Nemteni

Page 1


CUPRINS ◙◙

Editorial 3

◙◙

13 Septembrie- Ziua Pompierilor din România 4

◙◙ Analiza statistică a intervenţiilor în situaţii de urgenţă în perioada 01.01-31.07.2011 6 ◙◙

Concurs cu elevi la poalele muntelui Petricica 10

◙◙

Medalie de aur la I.S.U. Neamţ 13

◙◙ Serviciul voluntar pentru Sitaţii de Urgenţă Săbăoani, 75 de ani de existenţă 14 ◙◙

Măsuri vitale în situaţii de urgenţă 15

SALVATORII NEMŢEMI Revistă ilustrată de analiză şi sinteză, cultura tehnică şi informare publică editată de Inspectoratul pentru situatii de Urgenta “Petrodava“ al jud. Neamţ Adresa: PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 Tel:0233.216815, 0233.216816 Coordonator şi redactor şef: cpt Jugan Iulian Colaboratori: lt.col. Nistor Fănică Răducu, mr. Mitrea Ciprian Concepţie grafică şi realizare: plt. Negru Ovidiu

Însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va pastra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, tinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de maslin verde. Pe pieptul acvilei se află un alt scut de culoarea purpurei, încărcat cu însemnele specifice, tradiţionale, pentru acest domeniu de activitate: a) două topoare încrucişate în saritoare, suprapuse de o cască de pompier asezată din profil; b) în partea inferioară, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint. În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o esarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (SACRIFICIU ŞI DEVOTAMENT). Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumatate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Razboiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea şi o autoritate veche; d) culoarea scutului sugerează lupta cu focul. Sursa: OMIRA 490/200


EDITORIAL

M

eseria de pompier, fie că este privită sau trăită, naşte emoţii şi respect. Pentru cei care o privesc din afară, meseria de salvator este una demnă de respect, pentru curajul şi dăruirea de care dau ►►de cpt. Iulian JUGAN dovadă pompierii ori de câte ori intervin pentru salvarea vieţilor omeneşti, a bunurilor şi mediului. Să lupţi cu secundele, pentru a-ţi salva semenii din încercările la care îi supune viaţa, nu e tocmai uşor. De aceea concetăţeni, cei pe care-i slujim, ne acordă, an de an, încrederea lor deplină în profesionalismul cu care înţelegem să ne îndeplinim misiunea. Aproape că nu există buletine de ştiri care să nu conţină relatări despre intervenţiile pompierilor militari, fie că vorbim despre stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, asanarea teritoriului de muniţiile rămase neexplodate, salvarea persoanelor rămase în medii captive, descarcerarea victimelor accidentelor de circulaţie şi multe alte misiuni aflate în competenţa acestora. Nici provocările naturii nu ies din sfera misiunilor executate de salvatori. Inundaţiile, alunecările de teren şi orice alt eveniment care pune în pericol viaţa şi bunurile reprezintă semnalul de alarmă pentru cei care au ales să slujească această nobilă armă. În meseria de pompier fiecare misiune prezintă un risc pe care salvatorul a înţeles să şi-l asume, dar pe care încearcă să-l controleze prin procedurile de intervenţie şi regulile de protecţie individuală pe care trebuie să le respecte. Nu sunt lipsite de risc, din păcate, nici deplasările spre locurile în care trebuie să intervenim. Dacă până cu ceva timp în urmă, termenul „pompieristic” avea o conotaţie peiorativă, făcând referire la intervenţiile pompierilor caracterizate prin promptitudine dar deficitare la capitolul proceduri, în momentul de faţă acest termen poate avea legătură doar cu timpul foarte scurt de reacţie al forţelor profesioniste, în nici un caz cu modul de gestionare a situaţiilor de urgenţă aflate în competenţă. Nici măcar actualul context socio-economic nu poate afecta profesionalismul, dăruirea şi curajul de care dau dovadă pompierii militari atunci când intervin. De multe ori spiritul de sacrificiu şi devotament de care dau dovadă salvatorii, compensează lipsurile în materie de dotare. Şi în acest an, din păcate, nobila meserie de salvator şi-a cerut tributul, cel mai recent eveniment nedorit petrecându-se în rândul colegilor noştri maramureşeni. Duminică, 28 august a.c., zi care pentru majoritatea sufletelor este una de odihnă, pompierii militari s-au aflat la datorie. Din nefericire, pentru unul dintre salvatorii bravi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş, avea să fie ultima misiune. La doar 27 de ani, căpitanul post-mortem Adrian Marchiş, şi-a pierdut viaţa într-un tragic eveniment petrecut pe timpul deplasării la o intervenţie. Aşa cum se întâmplă de multe ori, din păcate, un participant la trafic, se pare, a ignorat semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei care purta echipajul către un incendiu ce cuprinsese casa unui maramureşean. Gestul inconştient al participantului la trafic a dus la producerea tragediei în care, pompierii militari au ales să-l protejeze, punându-şi în pericol propriile vieţi. Şi de această dat tributul a fost unul greu de acceptat, Adrian pierzându-şi viaţa, în ciuda eforturilor supraomeneşti ale colegilor şi medicilor de a-l salva. Oricât de puternic ai fi, nu poţi rămâne indiferent după un asemenea eveniment, în care lupta cu secundele se dă pentru salvarea unei persoane dragi, un brav coleg. Dar meseria ne obligă să fim puternici şi să reuşim să împiedicăm ca aceste evenimente tragice să-şi pună amprenta asupra misiunilor pe care le avem de îndeplinit. DUMNEZEU SĂ-L IERTE! Nu aş putea încheia acest editorial, fără să amintesc colaborarea foarte bună pe care o avem la nivelul judeţului atât cu autorităţile publice locale cât şi cu instituţiile cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Un loc aparte îl au voluntarii din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă care înţeleg să-şi desfăşoare activitatea cu profesionalism, devenind astfel o prelungire a eforturilor noastre de a preveni şi interveni eficient, acolo unde situaţia o impune.

“Meseria de pompier, fie că este privită sau trăită, naşte emoţii şi respect. “

Audacia et Devotio

3


Septembrie 2011

13 septembrie

ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA

Sacrificiu si Devotament

Ziua de 13 septembrie 1848, reprezintă un moment de seamă al Revoluţiei Române de la 1848, prin faptele de armă săvârşite de pompierii militari bucureşteni, comandaţi de căpitanul Pavel Zăgănescu care, cu preţul sacrficiului suprem, au făcut dovada de necontestat a curajului şi ataşamentului faţă de idealurile revoluţiei.

Î

n anul 1874, prin Înaltul Decret Regal 702, act normativ ce mdifica Legea pentru organizarea armatei, au fost legiferate caracterul militar şi structura organizatorică specifică. Intraţi în subordinea Ministerului de Război, pompierii s-au constituit ca unităţi şi subunităţi în compunerea artileriei teritoriale. Acest tip de organizare şi pregătire a pompierilor şi-a dovedit eficienţa pe timpul Războiului pentru Independenţa de Stat a României din anii 1877 – 1878 când, participând în compunerea bateriilor de coastă şi a bateriilor active, dar 4

şi a coloanelor de transport muniţii, şi-au adus contribuţia la asediul Vidinului, Rahovei şi Plevnei, jurnalele de operaţii menţionându-i ca pe ostaşi destoinici, plini de curaj şi profesionalism. După Războiul de Independenţă, cele 14 baterii de pompieri-artilerişti au trecut direct în subordinea regimentelor de artilerie, situaţie care a durat până în anul 1912 când, prin Înaltul Decret Regal 222 s-a înfiinţat Inspectoratul Pompierilor Militari. În domeniul organizatoric, sfârsitul războiului debutează cu modificări importante. Astfel, în Ordinul Marelui Stat Major nr. 51.666 din 5 mai 1945 se stipula că „Pompierii militari vor trece cu organizarea actuală la Ministerul Afacerilor Interne, figurând numai în organizarea şi situaţiile armatei - Ministerul de Interne va prelua asupra sa dotarea, întrebuinţarea şi inducţia acestui personal”. Ca urmare a acestui ordin, Comandamentul Corpului Pompierilor Militari redevine Inspectoratul General al Pompierilor, batalioanele din Bucureşti şi Ploieşti devin Grupuri de pompieri. Pe 15 decembrie 2004, în baza Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. I/0621 din 01.12.2004, s-a înfiinţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, prin unificarea şi reorganizarea Grupului de Pompieri „Petrodava” al judeţului Neamţ cu Inspectoratul de Protecţie Civilă al judeţului Neamţ. Componentă a forţele de protecţie ale Sistemului de securitate şi apărare naţională şi din Subsistemul judeţului Neamţ de management al situaţiilor de urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă are ca misiuni principale apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva

incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă. De la an la an, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă îşi consolidează poziţia de instituţie aflată în topul încrederii populaţiei, dovedindu-şi capacitatea de a asigura o creştere a nivelului de securitate a vieţii cetăţenilor,


Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş Patronul pompierilor din România

S

„SACRIFICIU ŞI DEVOTAMENT”.

slobozirea ei din toate nevoile ce o împresurau, atunci când parjolul focului s-a intins să cotropească toată cetatea Timişoarei, nu ai fugit ca un fricos, ci ai stat ca un viteaz, biruind puterea focului, prin rugaciunea ta mai fierbinte decât vâlvătaia focului, scăpănd neatinsă biserica slujirii tale şi oprind, prin ploaie năpraznică, pe care cerul a trimis-o ţie în ajutor, întinderea focului...“ (Icosul 7).

•Rugăciunea pompierului Dă-mi, Dumnezeule, tăria, Căci am un unic crez, Şi când mă cheamă datoria Noi vieţi să protejez. Să iau la piept copilul mic Din flacăra din casă, Şi pe ai lui părinţi răniţi De soarta nemiloasă. Şi fă-mă ager şi atent La cea mai slabă şoaptă De treaba mea sunt conştient Pe mine doar m-aşteaptă. Să am menirea de oştean Ce luptă cu dreptate, Să apăr orice cetăţean Şi-a sa proprietate. Şi soarta cruntă de va vrea Să cad la datorie, Tu, Doamne, grijă vei avea De copii şi soţie. 5

Audacia et Devotio

proprietăţii şi mediului. Profesionalizarea structurilor a reprezentat un pas înainte, tendinţa de aliniere la standardele impuse de statutul de ţară membră a Uniunii Europene fiind una evidentă. În ziua de 13 septembrie 2011, când aniversăm Ziua Pompierilor din România şi împlinirea a 163 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, dorim să împărtăşim bucuria momentului aniversar atât concetăţenilor în slujba cărora ne aflăm, cât şi celorlalte instituţii şi autorităţi cu care colaborăm pentru gestionarea cu profesionalism a situaţiilor de urgenţă din competenţă, sub deviza

fântul Iosif cel Nou de la Partoş s-a născut în 1568, în oraşul Raguza din Dalmatia. După moartea tatălui său, s-a mutat împreună cu mama sa în Ohrida, la sud de Dunare. Când a împlinit vârsta de 15 ani a intrat în mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida. După cinci ani de vietuire în această mănăstire, ajunge în Muntele Athos, la Mănăstirea Pantocrator. Aici s-a călugarit şi a primit numele de Iosif. În anul 1653 s-a retras la Mănăstirea Partoş, aproape de Timişoara. Aici a mai vieţuit trei ani şi apoi şi-a dat sufletul în mâinile Domnului. Potrivit tradiţiei, în momentul trecerii sale la cele veşnice, clopotele mănăstirii au început să bată singure. A fost înmormântat în naosul bisericii mănăstiresti. În anul 1956 moaştele sale au fost strămutate în Catedrala mitropolitană din Timişoara. Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş a fost trecut în rândul sfinţilor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe 28 februarie 1950. În urma adresei Ministerului de Interne din anul 1997, Sfântul Sinod a aprobat ca Sfântul Ierarh Iosif cel Nou să fie patron al pompierilor. Din minunile sale menţionam şi salvarea de la un incendiu a unei părţi din Timişoara. Aceasta minune este trecuta şi în Acatistul care îi este închinat: “Ca să arăţi marea ta milostivire pentru turma ta şi râvna ta pentru


Septembrie 2011

Sacrificiu si Devotament

ANALIZA STATISTICĂ A INTERVENŢIILOR ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN PERIOADA 01.01-31-07.2011 CARACTERISTICI GENERALE În perioada 01.01-31.07.2011, serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au fost alertate la 3298 evenimente (în medie15,56/zi), din care : - 291 pentru stingerea incendiilor (8,82%); - 41 pentru asistenţa persoanelor (1,24%); - 108 arderi necontrolate (3,27%); - 127 alte situaţii de urgenţă (3,85%); - 91 alte intervenţii (2,76%); - 2124 pentru cazuri de urgenţă asistate de echipajele de descarcerare şi prim ajutor - S.M.U.R.D. (64,40%), din care: o 1924 misiuni pentru acordarea primului ajutor calificat; o 20 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; o 57 misiuni pentru transportul unor persoane, la solicitarea serviciului de ambulanţă; o 111 misiuni pentru asistenţa persoanelor cazute în locuri publice; o 10 misiuni pentru deblocarea unor persoane; o 1 misiune pentru degajarea unei persoane. o 1 misiune pentru asistenţa unei persoane cu intenţia de a se arunca în gol. - 166 misiuni de supraveghere a zonei de producere probabilă a situaţiilor de urgenţă (5,03%); - 7 misiuni pentru protecţia mediului (0,22%); - 15 misiuni pentru salvări de animale (0,45%); - 144 deplasări fără intervenţie – echipajele au ajuns la locul evenimentului, dar nu au acţionat, întrucât evenimentul a fost rezolvat de către SVSU/ SPSU sau cetăţeni/salariaţi sau pacienţii au refuzat primul ajutor calificat (4,37%); - 102 întoarceri din drum echipajele au fost alertate, dar au fost rechemate la unitate, întrucât nu mai era necesară 6


deplasarea acestora (3,10%); - 82 alarme false - echipajul a ajuns la adresa indicată şi a constatat că evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu există (2,49%); Comparativ cu aceeaşi periadă a anului anterior, numărul intervenţiilor (inclusiv intervenţiile echipajelor de descarcerare S.M.U.R.D.) la care au acţionat serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a crescut cu 79,24 %, respectiv de la 1657 în 2010, la 2970 în 2011.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Neamţ au participat în această lună la 316 intervenţii (37,35% din totalul celor 846 intervenţii, cu excepţia intervenţiilor echipajelor de

În perioada 01.01-31.07.2011, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 291 incendii (în medie 1,37/zi), faţă de 223 în 2010, înregistrându-se o creştere de 30,49%. Pagubele produse în urma incendiilor au fost estimate la 4.442.630 lei, iar valoarea bunurilor salvate a fost estimată la 20.204.400 lei. Ponderea pierderilor materiale produse în urma incendiilor din totalul valorii bunurilor protejate este de 18,03 %. Intervenţiile pentru stingerea incendiilor au avut loc în 69 de localităţi ale judeţului Neamţ, în trei localităţi a judeţului Iaşi şi într-o localitate a judeţului Bacău. În mediul urban – 100 intervenţii pentru stingerea incendiilor (34,36% din totalul incendiilor) în localităţile: Bicaz – 4, Piatra Neamţ – 47, Roman – 31, Roznov – 6, Tîrgu Neamţ – 12, iar în mediul rural – 191 intervenţii pentru stingerea incendiilor (65,64 % din totalul incendiilor).

Împrejurările care au dus la producerea incendiilor pe raza judeţului Neamţ sunt următoarele: Împrejurarea acţiune intenţionată aparate electrice sub tensiune nesupravegheate autoaprindere cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit coş, burlan de fum defect sau necuraţat defecţiuni tehnice de exploatare defecţiuni tehnice de proiectare, construcţii şi montaj echipamente electrice improvizate explozie urmată de incendiu foc deschis în spaţii închise (lumânări, făclii, chibrituri) focul deschis fumatul instalaţii electrice defecte jocul copiilor cu focul mijloace de încălzire improvizate mijloace de încălzire nesupravegheate scântei mecanice scurgeri (scăpări) de produse inflamabile sisteme de încalzire defecte sudura trăsnet şi alte fenomene naturale TOTAL

2010

2011

Dinamica

27 10 4 13 51 1 0 2 2 9 10 23 44 5 2 8 0 2 4 3 1 221

27 11 1 11 61 3 1 2 2 10 24 22 51 20 4 8 5 5 8 2 7 285

0 1 -3 -2 10 2 1 0 0 1 14 -1 7 15 2 0 5 3 4 -1 6 64 7

Audacia et Devotio

descarcerare S.M.U.R.D.), dintre care: - 36 misiuni executate de serviciile voluntare; - 280 misiuni executate de serviciile voluntare în cooperare cu serviciile profesioniste. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, numărul intervenţiilor la care au participat serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Neamţ a scăzut cu 31,67 %, de la 240 în 2010, la 316 în 2011.

II. ANALIZA STATISTICĂ A INCENDIILOR


Septembrie 2011

Sacrificiu si Devotament

În perioada 01.01-31.07.2011, din incendii 51 au fost persoane salvate, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior când 14 persoane au fost salvate. În perioada 01.01-31.07.2011, s-au înregistrat 5 persoane decedate iar 9 persoane au fost rănite în urma producerii incendiilor, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior când 6 persoane au decedat şi 16 persoane au fost rănite.

Un număr de 216 de incendii s-au produs la proprietăţi individuale (195 la locuinţele şi anexele

cetăţenilor, 18 la mijloacele de transport individuale şi 3 la terenuri aflate în afara perimetrului gospodăriilor cetăţeneşti), 1 la domeniul privat al statului, judeţului, localităţii (bunuri car nu fac parte din domeniul public), 34 la domeniul privat român (societăţi, asociaţii, fundaţii, culte), 9 la domeniul privat străin, 1 la domeniul privat mixt (român şi străin) şi 24 la domeniul public al statului, judeţului, localităţii. Comparativ cu anul 2010, numărul incendiilor izbucnite la locuinţele şi anexele cetăţenilor din judeţul Neamţ a crescut cu 25%, respectiv de la 156 în 2010 la 195 în 2011. Tot în această perioadă, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 108 arderi necontrolate, comparativ cu aceeiaşi perioadă a anului anterior când au favut loc doar 32, înregistrându-se o creştere de 237,50%. Media incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 49,79 iar media incendiilor la mia de kilometri pătraţi a fost de 48,17.

III. ANALIZA STATISTICĂ A ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE S.M.U.R.D. Echipajele de descarcerare şi prim ajutor au fost alertate la 2358 evenimente, din care: - 1924 misiuni de acordare a primului ajutor calificat; - 20 misiuni de descarcerare la accidente rutiere; - 111 misiuni pentru asistenţa persoanelor căzute în locurile publice; - 12 misiuni pentru degajarea sau deblocarea unor persoane din alte situaţii; - 57 alte intervenţii; - 138 deplasări fără intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat – echipajele au ajuns la locul evenimentului dar nu au acţionat, întrucât persoana a refuzat primul ajutor calificat; - 26 misiuni în care echipajul a fost întors din drum, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestuia; - 70 alarme false – echipajele s-au deplasat la locul intervenţiei, dar au constatat că pacientul nu există. În această perioadă au fost asistate 2073 persoane (2010 persoane adulte şi 63 copii) din care: - pentru acordarea primului ajutor calificat: 1865 adulţi şi 60 copii; - la descarcerare: 21 adulţi; - pentru asistenţa persoanelor din diverse situaţii: 9 adulţi şi 1 copil; - pentru asistenţa persoanelor căzute în locuri publice: 109 adulţi şi 2 copii. În urma accidentelor rutiere 2 persoane au decedat şi 19 persoane au fost rănite. 8


Timpul mediu de răspuns al echipajelor de ajutor medical de urgenţă şi al echipajelor de descarcerare şi prim ajutor a fost de 10 minute şi 47 secunde, iar timpul mediu de intervenţie de 35 minute şi 22 secunde.

IV. ANALIZA STATISTICĂ A INTERVENŢIILOR PIROTEHNICE

V. SITUAŢII DE URGENŢĂ APĂRUTE CA URMARE A DECLANŞĂRII RISCURILOR NATURALE În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2001, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ a monitorizat 27 de situaţii de urgenţă apărute ca urmare a declanşării riscurilor naturale.

Audacia et Devotio

În perioada 01.01-31.07.2011 echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ a executat 48 misiuni de protecţie civilă, din care 31 misiuni de asanare a teritoriului de muniţia rămasă neexplodată, 3 misiune de distrugere a muniţiei asanate, 7 misiuni pirotehnice pentru distrugerea barajelor de gheaţă formate pe albia râul Bistriţa ca urmare a fenomenului de zăpor şi 7 misiuni pirotehnice pentru distrugerea unor pile din beton, aferente unor punţi pietonale dezafectate şi care prezentau pericol şi risc deosebit. Raportat la aceeaşi perioadă din anul 2010, numărul acţiunilor de protecţie civilă a crescut cu 29,73%, de la 37 în 2010, la 48 în 2011.

În acest interval s-au înregistrat 23 fenomene meteorologice periculoase şi 4 fenomene distructive de origine geologică, astfel: • 10 situaţii ca urmare a ploilor cu caracter torenţial • 4 situaţii ca urmare a intensificărilor de vânt • 3 situaţii ca urmare a apariţiei fenomenului de polei • 3 situaţii ca urmare a manifestării fenomenului de zăpor • 2 situaţii ca urmare a căderilor masive de zăpadă • 1 situaţie ca urmare a producerii de inundaţii • 4 situaţii ca urmare a producerii de alunecări de teren În urma producerii acestor situaţii de urgenţă au fost afectate gospodăriile populaţiei, drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale, drumuri săteşti, poduri, podeţe, obiective turistice, operatori economici, obiective socioculturale, reţele de alimentare cu energie electrică, reţele de telefonie fixă şi terenuri agricole. Pagubele produse în acest interval ca urmare a declanşării riscurilor naturale se ridică la 3.578.797,46 lei. De la începutul anului până la data de 31 iulie 2011, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ a transmis comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea dispunerii de către acestea a măsurilor necesare pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, 93 de avertizări, atenţionări şi informări meteorologice, dintre care 72 avertizări şi atenţionări COD GALBEN şi 3 avertizări COD PORTOCALIU. •

Pentru diverse analize, sinteze, evaluări ale activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava“ al jud. Neamţ accesaţi:

www.ijsunt.ro 9


Sacrificiu si Devotament

Septembrie 2011

CONCURSURI CU ELEVI LA POALELE MUNTELUI PIETRICICA

Î

n lunile aprilie, mai şi iunie, Inspecţia de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ a sprijinit Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru elevi: „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi „Prietenii Pompierilor”. Astfel, la concursul cu tematică de prevenire şi stingere a incendiilor „Prietenii Pompierilor”

Implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a managementului Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, precum şi a profesioniştilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în organizarea şi desfăşurarea acestor concursuri a făcut ca rezultatele obţinute, atât în ceea ce priveşte numărul participanţilor cât şi 10

nivelul de pregătire, să fie unul pe măsura aşteptărilor. Trendul pozitiv al acestor criterii nu face decât să vină în întâmpinarea eforturilor colective de a atinge scopul pentru care sunt organizate aceste concursuri, acela de a forma o generaţie tânără cu trăsături şi comportamente corespunzătoare.


În luna aprilie s-a desfăşurat etapa pe localitate a concursului de elevi cu tematică de protecţie Locul III – Şcoala cu clasele I –VIII Ceahlău.

•Echipaje de băieţi (mixte) Locul I – Clubul Copiilor Săbăoani; Locul II – Şcoala cu clasele I –VIII Girov;

Audacia et Devotio

s-au înscris 98 de echipaje la etapa de zonă. Ca urmare a sensibilizării copiilor prin desfăşurarea campaniei naţionale „O casă sigură – o viaţă în plus” în unităţile de învăţământ de pe raza judeţului, şi în acest an ne-am bucurat de participarea echipajelor reprezentative ale centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, invitaţia adresată acestor copii cu cerinţe educative speciale fiind o prelungire a eforturilor depuse de cadrele didactice de a-i integra în viaţa comunităţii, aşa cum merită orice copil. În data de 23 mai 2011 s-a desfăşurat pe stadionul „Ceahlăul” din municipiul Piatra-Neamţ etapa judeţeană a concursului, iar clasamentul a arătat astfel:

•Echipaje de fete Locul I – Şcoala cu clasele I –VIII Bicaz Chei; Locul II – Şcoala cu clasele I –VIII Stânca - Pipirig; Locul III – Clubul Copiilor Săbăoani; •Centre Şcolare de Educaţie Incluzivă Locul I – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman; Locul II – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu-Neamţ; Locul III – Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă Piatra-Neamţ;

civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. La această etapă au participat 101 cercuri de elevi. Clasamentul final la etapa judeţeană, s-a stabilit pe data de 20 mai pe stadionul „Ceahlăul” din municipiul Piatra-Neamţ: •Gimnaziu Locul I –Şcoala nr. 8 Roman; Locul II – Şcoala de arte şi meserii „Dr. Emanuiel Rigler” Ştefan cel Mare; Locul III– Şcoala cu clasele I – VIII Ţibucani.

11


Septembrie 2011 ghel Rugină” - judeţul Vaslui; Locul III – Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti - judeţul Bacău.

Sacrificiu si Devotament

Rezultatele obţinute în cadrul etapei pe regiune de dezvoltare de către echipajele reprezentative ale instituţiilor de învăţământ nemţene confirmă evoluţia foarte bună pe care au avut-o în cadrul celorlalte etape intermediare. Seriozitatea cu care au pregătit şi abordat aceste întreceri a fost răsplătită printr-un rezultat de excepţie, fiind pentru prima dată când echipele reprezentative ale judeţului Neamţ se califică la etapa naţională.

•Liceu Locul I –Grupul Şcolar Bicaz; Locul II – Liceul Teologic Romano – Catolic Roman; Locul III – Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman. Anul acesta, ca urmare a precizărilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 46078 din 13.03.2009, a venit rândul judeţului Neamţ să organizeze etapa pe regiune de dezvoltare la nivel interjudeţean a concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa” cu echipajele reprezentative ale judeţelor Vaslui, Bacău şi Neamţ. Pe 9 iunie a.c., tot pe stadionul „Ceahlăul” din municipiul PiatraNeamţ, concursul, prezidat de inspectorul şcolar – profesor Vasiliu Dinu Eugen, a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ cu sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ (reprezentant – director executiv Adrian Vasile Niţă), Filiala Neamţ a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie (reprezentant – di12

rector Pîclea Florin) şi Consiliul Judeţean Neamţ. În urma desfăşurării probelor

de concurs, distinct pe cele doua niveluri (ciclul gimnazial – clasele V – VIII şi ciclul liceal – clasele IX – XI), clasamentul final al etapei pe regiunea de dezvoltare arăta astfel: •Gimnaziu Locul I –Şcoala cu clasele I – VIII nr. 8 Roman - judeţul Neamţ; Locul II –Şcoala cu clasele I – VIII Bîrsăneşti - judeţul Bacău; Locul III – Şcoala cu clasele I – VIII nr. 8 „Alexandru Nechita” – judeţul Vaslui; •Liceu Locul I – Grupul Şcolar Bicaz Roman - judeţul Neamţ; Locul II – Colegiul Economic “An-

Desigur, eforturile tuturor persoanelor implicate în desfăşurarea acestor competiţii de tradiţie sunt doar un suport pentru elevi să-şi poată demonstra pregătirea, curajul şi ambiţia de performanţă şi obţinerea de rezultate cât mai bune în aceste concursuri care, în cele din urmă, sunt nu doar o formă de pregătire şcolară, ci o reală pregătire pentru viaţă.


MEDALIE DE AUR LA I.S.U. NEAMŢ

S

Audacia et Devotio

ergentul major Asmarandei Florin, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Roman, a participat în perioada 25 august - 3 septembrie 2011, la Jocurile Mondiale ale Poliţiştilor şi Pompierilor, desfăşurate la New York.În cadrul acestei adevărate olimpiade a sportivilor din structurile de poliţie şi pompieri, colegul nostru a participat la două dintre probe, respectiv „aruncarea greutăţii” şi „aruncarea ciocanului”. La specialitatea concurentului, „aruncarea ciocanului”, sergentul major Asmarandei Florin a obţinut medalia de aur, poziţie ocupată în urma celor peste 51 de metri cât a măsurat aruncarea. În acest clasament, locul II a fost obţinut de un aruncător al ţării organizatoare, sportivul american obţinând o aruncare de 48 de metri. La cea de-a doua probă la care s-a înscris singurul reprezentant nemţean în lotul României, „aruncarea greutăţii”, acesta a obţinut un onorant loc III, adjudecându-şi medalia de bronz. Competiţia a început cu o amânare pentru toate probele, exact în perioada de debut a competiţiei instituindu-se pe teritoriul Statului New York starea de urgenţă. Dacă iniţial, probele erau planificate în jurul datei de 28 august, manifestările Uraganului Irene care a străbătut ţinutul au făcut ca acestea să se desfăşoare pe 31 august. Sergentul major Asmarandei Florin, absolvent al Şcolii de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu„ Boldeşti (2008 – 2010), practică sportul de performanţă din anul 2003, fiind legitimat la unul dintre cluburile cu tradiţie între şcolile de atletism, Clubul Atletic Roman. „Sunt foarte cadrul recor-

pompDupă o rie, voi vreau ca Pompier-

anul ilor care

foarte mulţumit pentru că am încheiat anul competiţional 2011 pe podium, cu două rezultate bune. De-a lungul sezonului 2011, rod al celor 10 luni de pregătire serioasă şi constantă în clubului la care activez - Clubul Atletic Roman, am reuşit să-mi îmbunătăţesc mai multe duri personale şi să obţin mai multe trofee. Olimpiada de la New York, fiindcă sub aspectul organizării şi al pregătirii concurenţilor aici poate fi încadrată, a fost încă un prilej de a-mi îmbogăţi palmaresul. Concurenţa a fost una acerbă, participanţii dovedindu-se a fi competitori redutabili, dar în cele din urmă „sacrificiul şi devotamentul” care ne călăuzeşte pe noi, ierii români, în tot ceea ce facem, au fost determinante pe timpul întrecerilor. pauză competiţională, asimilate unei perioade de odihnă, până în jurul zilei de 15 octombrelua antrenamentele, anul 2012 fiind un an încărcat sub aspect competiţional. Evident, 2012 să fie şi mai bun decât acest an şi, de ce nu, la viitoarele Jocuri Mondiale ale se vor desfăşura la Sidney – Australia, să stabilesc un nou record mondial.” Sergent major Asmarandei Florin

13


Septembrie 2011

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Săbăoani, 75 de ani de existenţă Spiritul civic, dorinţa de a sări în ajutorul aproapelui în momente grele când îi este în pericol viaţa şi avutul, sunt coordonatele la care se raportează şi astăzi membrii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă. Dar voluntariatul, în formă organizată, nu este o descoperire a timpurilor moderne.

Sacrificiu si Devotament

de incendiu din cauza clădirilor ce erau acoperite cu paie şi stuh”. Mai aflăm că în vara anului 1936, într-o duminică liniştită, când ,,tineretul era adunat la terenul de instrucţie pentru pregătirea premilitară” un dangăt jalnic de clopot a anunţat un pericol mare în sat. Se aprinsese casa unui sătean, după ce proprietarul, din neglijenţă, a aruncat cenuşă cu jar pe gunoiul de lângă grajd, flăcările extinzându-se asupra casei şi a stivelor de lemne din curte şi apoi la locuinţa unui vecin. n judeţul Neamţ, în coS-a chemat în ajutor compania de muna Săbăoani, de lângă pompieri din Roman care a acţionat municipiul Roman, încu o pompă manuală trasă de cai, ceputurile în acest domeniu datează reuşindu-se localizarea incendiului din perioada interbelică. care ameninţa să ajungă şi la alte Un registru vechi păstrează spre gospodării. ,,Mare noroc că au fost ştiinţa generaţiilor viitoare istoricul oameni acasă, că era duminică. formaţiei de pompieri voluntari de Dar dacă acest incendiu se întâmla 1936 şi până în 1975. Asemeni pla într-o zi de lucru, ardea satul unui cronicar, persoana care l-a întreg”, notează autorul. Locuitorii întocmit face şi aprecieri personale. au rămas uimiţi atunci de pompa Sunt oferite detalii despre felul în manuală care a stins focul repede care arăta atunci localitatea, pentru şi cu economie de apă. Preotul a a ajunge şi la contextul care a deter- adunat oamenii în faţa bisericii şi a minat o mână de oameni gospodari propus achiziţionarea unei astfel de să ia iniţiativa alcătuirii unei echipe pompe pentru comună. S-a stabilit de intervenţie şi să facă eforturi suma ce revenea fiecărei familii, mari pentru dotările necesare: s-au adunat banii, iar dorinţa ,,Comuna este aşezată pe un deal locuitorilor a devenit realitate. S-a între Siret şi Moldova, un sat mare, format apoi o echipă care să lucreze cu străzi întorchilate. În 1936 în cu pompa şi care să-i înveţe şi pe comună erau 1730 de familii, casele ceilalţi. Cât de utilă a fost achiziţia erau acoperite cu paie şi stuh, nus-a demonstrat la incendiile din mai 4% cu tablă şi 10% cu draniţă. anii următori, când ,,focul s-a stins Surse naturale de apă nu există în repede şi fără pierderi”. Asta până sat, dar sunt 410 fântâni cu adânîn 1944, în timpul războiului, când cime medie de 25 metri. În general pompa a fost distrusă în urma comuna prezintă un mare pericol unui bombardament aerian. Prin

Î

14

1951 s-a dat decretul referitor la organizarea formaţiilor de pompieri voluntari, prevederile sale fiind puse în aplicare şi la Săbăoani. Iarna luase foc şura în care un sătean improvizase o afumătoare pentru carne. Focul s-a stins greu din cauza gerului, dar şi pentru că pompa nu mai era disponibilă. Acest eveniment i-a determinat pe voluntari să facă tot ce era necesar pentru repararea ei, fiind achiziţionate apoi şi două role de furtun şi o ţeavă. Şiau dat seama că mai era nevoie de o serie întreagă de materiale pentru intervenţii. Pentru a aduna banii necesari s-au organizat baluri la care muzicanţi erau pompierii voluntari. Acum se ivise o altă problemă: erau prea multe dotări şi nu exista un loc în care să fie depozitate. S-a decis construirea unei remize, şi s-au adunat bani din tot satul, strângându-se suma de 4010 lei. Jumătate din ei s-au dus pe cheltuieli de transport ale materialelor, iar pentru a completa suma necesară s-au mai organizat două baluri şi o reuniune cu pompierii pe post de muzicanţi. ,,După 4800 de ore de muncă voluntară, remiza a fost gata. Acum aveam o remiză bună şi o formaţie care a cucerit steagul ca formaţiune fruntaşă pe regiune 4 ani la rând”, notează cu mândrie autorul istoricului, încheindu-şi prezentarea cu un îndemn adresat viitorilor pompieri voluntari: ;,Succes înainte la apărarea bunului obştesc!” Serviciul s-a reînfiinţat în anul 2005, tot atunci primind ca donaţie o autospecială de intervenţie la incen-


diu. Primăria a sprijinit serviciul cu materialele necesare renovării actualului sediu şi a remizei. Astăzi, serviciul are în componenţă un şef serviciu voluntar, doi conducători autospecială şi 40 de voluntari. Activitatea de prevenire nu le pune probleme pompierilor voluntari, deoarece localnicii înţeleg rostul ei şi colaborează. În fiecare toamnă şi primăvară, pompierii voluntari vizitează locuinţele din comună, discutând cu sătenii şi îi îndrumă în vederea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor. Astfel, pompierii voluntari din comună nu au doar înţelegere din partea consătenilor lor, ci şi admiraţie, serviciul continuând tradiţia de generaţii în slujba oamenilor, ca parte integrantă din viaţa comunităţii.

►►REŢINEŢI!

MĂSURI VITALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Î

C

15

Audacia et Devotio

C

etăţeni, pregătiţi-vă din timp pentru situaţii de urgenţă: inundaţii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase. fiecare familie poate fi pusă în situaţia de a părăsi locuinţa. pentru astfel de cazuri trebuie să aveţi pregătit rucsacul de urgenţă. acesta trebuie să conţină: • Apă; Alimente compacte şi uşoare: cutii de conserve,alimente deshidratate,biscuiţi,sucuri, cafea, ceai, alimente pentru copii; • Îmbrăcăminte şi încălţăminte; • Un sac de dormit sau pături; • O trusă de prim ajutor : medicamentele personale,analgezice, antiseptice; • Aparate utile: aparat radio cu baterii de schimb, lanternă, telefon mobil, fluier; • Articole de igienă: hârtie igienică, săpun, pastă de dinţi, periuţă de dinţi; • Acte personale: carţi de identitate, carnete de asigurări medicale,bani. n cazul în care autorităţile FIECARE CETĂŢEAN TREBUIE dispun evacuarea de urgenţă a localităţii, respectaţi deciSĂ ACORDE AJUTOR SEME- zia de evacuare. locuinţele vă vor fi păzite/supravegheate de reprezentanţii poliţiei şi jandarmerNILOR AFLAŢI ÎN PERICOL iei. nu vă puneţi în pericol viaţa refuzând să vă evacuaţi. SAU ÎN DIFICULTATE, CÂND ŞI înaltă din apropiere, precizată de • Deplasaţi-vă imediat spre o zonă CÂT ESTE RAŢIONAL POSIBIL! viitură, urcaţi-vă la etajele superioautorităţi; dacă aţi fost surprins de are ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare. • În cazul în care consideraţi că mai aveţi timp, mutaţi obiectele importante la etajele superioare. • Întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze şi energie electrică. • Încuiaţi uşile casei şi protejaţi ferestrele pentru a nu fi distruse de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă. • Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, stabilite de autorităţi. • Când părăsiţi locuinţa, nu vă deplasaţi prin curenţi de apă: puteţi să vă pierdeţi echilibrul şi să vă puneţi viaţa în pericol. Nu vă deplasaţi cu autoturismul în zona inundată. etăţeni! sprijiniţi autorităţile şi forţele de intervenţie ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă în acţiunile pe care le desfăşoară pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. Puteţi ajuta prin : • Realizarea îndiguirilor ; • Încărcarea sacilor cu nisip pentru diguri; • Transportul materialelor utilizate pentru diguri şi consolidări; • Punerea la dispoziţie a utilajelor, uneltelor şi autovehicolelor proprii.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.