Page 1

ER DU MED TIL AT STIMULERE SKABERKRAFTEN? Vi har alle et ansvar  4 KÆMPEMÆSSIG VÆKST

Værditilvæksten svarer til to Storebæltsbroer   6

REGERINGSPLAN TRUER IT-IVÆRKSÆTTERIET Forenkling får alvorlige konsekvenser, lyder kritikken  8 SØREN OVERHALEDE SPOTIFY INDENOM

TDC Play kunne være blevet den store it-succes   24

SPECIALNUMMER

DIGITALE ENTREPRENØRER

Hvordan skaber vi den rette grobund?  32

50 mest værdifulde

danske

it-succeser 2018 edition

PEAKON SKAL HYRE 80 PÅ ET ÅR UDEN AT VÆRE LØNFØRENDE  SIDE 18

Computerworld hylder for andet år i træk de største danskstartede it-succeser, som på blot et år er vokset 40 milliarder kroner til en samlet værdi af 260 milliarder kroner. Se hele listen med de 50 virksomheder på side 34-50

Nr. 10  -  38. årgang 18. maj 2018 kr. 69,50

AIRHELP BRUGER ROBOTTER I KAMPEN MOD FLYSELSKABERNE  SIDE 13


VORES IT-TJENESTER OG LØSNINGER GIVER DIG ET FORSPRING. Vi ved, at det er en udfordring at holde sig opdateret inden for IT og sørge for, at brugere og kunder er tilfredse. For at hjælpe dig med at være skridtet foran, tilbyder vi et bredt udbud af tjenester og løsninger inden for blandt andet Arbejdsplads, Infrastruktur, Netværk, Sikkerhed og IT-rådgivning. Velkommen til Dustin.

BESTIL DIREKTE PÅ DUSTIN.DK ELLER RING PÅ TLF. 7013 7040 OG LAD OS HJÆLPE DIG MED AT FINDE EN LØSNING TIL NETOP DIN VIRKSOMHED.

Arbejdsplads Infrastruktur Netværk Sikkerhed IT-rådgivning


CIO◙indhold

50 mest værdifulde

danske

it-succeser 2018 edition

◙specialnummer 4 Leder Er du selv med til at stimulere skaberkraften? 6 De største danske it-succeser er blevet 40 milliarder kroner mere værd på et enkelt år

24 Søren overhalede Spotify indenom Læs historien om skabelsen af TDC Play.

Værditilvæksten svarer omtrent til to Storebæltsbroer.

8 Investeringsvirksomheder advarer Regeringsplan får alvorlige konsekvenser for it-iværksætteriet i Danmark.

10 Uden innovationsmiljøerne var vi ikke kommet så langt Stifterne af Vindstød A/S og Nabto A/S advarer mod regeringsplan. 12 Startup-eventyret Airhelp bruger robotter i kampen med flyselskaberne Det giver mere nøjagtig sagsbehandling og gør virksomheden skalerbar.

26 TDC Play kunne være blevet Danmarks helt store it-succes Det vurderer flere eksperter.

32 Hvordan skaber vi grobund for digitale entreprenører? Der mangler viden, værktøjer og konkrete initiativer.

34 Her er hele listen med de 50 mest værdifulde virksomheder Detaljer om virksomhedernes fortid og nutid, stifterne, investorerne og den aktuelle valuation.

18 Peakon skal hyre 80 folk på et år ... uden at være lønførende Det er en kæmpe udfordring, erkender direktøren.

Computerworld CIO  maj  2018

3


CIO◙leder

Er du selv med til at stimulere skaberkraften?

Computerworld A/S Hørkær 18 2730 Herlev Telefon 77 300 300 redaktionen@cw.dk Ansvarshavende chefredaktør Lars Jacobsen Annoncer annonce@cw.dk Tryk Cool Gray A/S, Skovlunde ISSN 0906-3917 Abonnementsservice computerworld.dk/ abonnement Løssalgspris Kr. 69,50

4

V

elkommen til denne særudgave af Computerworlds CIO-magasin. Det er andet år i træk, at vi udgiver et særmagasin om de 50 mest værdifulde it-successer, som er skabt og udviklet i Danmark. Disse 50 it-successer kan vi alle være stolte af. De udgør spydspidsen i en hel iværksætterkultur, som i de senere år har udviklet sig ganske hastigt – og bliver ved med det. Og de er beviset på, at der i dansk erhvervsliv ligger en kraft, som rækker ud over den klassiske lønmodtagerkultur, der i så mange år har været toneangivende for det danske arbejdsmarked, hvor vi går på arbejde, udfører vores pligter og så tager hjem igen. Det kræver mod, stor risikovillighed, fokus, arbejdsomhed, held, blod, sved og tårer og en årelang indsats at opbygge en virksomhed, og det er ofre, som stifterne af alle de 50 it-successer, som vi nævner i dette magasin, har bragt. Sådan vil det blive ved med at være. I de senere år har noget imidlertid ændret sig, og på it-området er Danmark på mange måder godt på vej til at blive et rigtigt iværksætterland. Det myldrer frem med innovative virksomheder, der er stiftet af modige og entrepenante it-folk, som har set en mulighed – og så rykker på den. Det sidste er det vigtigste: It-iværksætterne ‘rykker’ på den idé, som de har fået. Det har vi ikke set dem gøre i samme omfang tidligere. Årsagen skal vi finde i en lille vifte af betingelser, som sammen skaber gode vilkår: - Efterspørglsen efter innovative it-løsninger og nye, smarte it-værktøjer er tårnhøj i erhvervslivet, hvor digitalisering og it,

Computerworld CIO  maj 2018

der kan give konkurrencemæssige fordele, står højt på dagsordenerne. - Regeringen har fuld fokus på at udvikle og forbedre rammebetingelserne for iværksætterne. Det har været bemærkelsesværdigt, hvor få politiske kampe og hvor lidt konfliktdebat der har været i de senere år om udviklingen af eksempelvis vores uddannelser, finansieringsmetoder og øvrige rammebetingelser for iværksættere. Der er nemlig enighed om, at det er noget, vi vil. Og det virker. Og så bliver vores unge stimuleret til innovation, iværksætteri og skabelse i hidtil uset omfang, og heri ligger det måske vigtigste element i udviklingen af en blomstrende dansk it-iværksætterkultur. Stimuleringen finder vi alle steder: Fra tvkonceptet ‘Løvens Hule’ (hvor en af deltagerne som bekendt lige er blevet udnævnt til minister) over folkeskolens undervisning (der er under kraftig udvikling i disse år), gymnasier og efterfølgende uddannelser til erhvervslivets rektruttering, det politiske spektrum og til samtalerne i det sociale rum: Overalt omtales iværksætteri, kreativitet og skabelse som noget positivt, som vi hylder, mens ‘alle de andre’ vil blive erstattet af robotterne, når/hvis de kommer en skønne dag. Denne stimulering er noget, som vi ikke skal undervurdere i en tid præget af stærkt selvbevidste og individuelle unge – som samtidig er opdraget til at fokusere på samskabelse og samarbejde. Det er i denne ånd, at vi nu udgiver dette magasin: Vi hylder it-iværksætteriet og alle de initiativer, som fremmer det – også hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. For vi skal ikke glemme, at vi alle har et (lille) ansvar for at stimulere den kreative skaberkraft – og det mod og den handlekraft, som er så vigtig for at få den til at blomstre.

Dan Jensen Nyhedsredaktør


Er I tilfreds med jeres nuværende web - og softwareleverandør? Acto giver jer: Den support I gerne vil have Personlig service God sparring på jeres forretningsbehov Høj kvalitet i jeres projekter Tryghed Acto hjælper danske virksomheder med: Udvikling af selvbetjeningsløsninger som brugerne rent faktisk kan anvende At bygge forretningskritisk software som giver værdi og kvalitet At få web- eller software løsninger på ret køl igen Vi er din danske web- og IT partner med højtuddannede IT specialister, som koder alt inhouse.

Kontakt vores team på 60 19 68 50 eller læs mere på www.acto.dk.

Assistant Chief Technology Officer


50 mest vĂŚrdifulde

danske

it-succeser 2018 edition

6

Computerworld CIO  maj 2018


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Kæmpemæssig vækst:

De største danske it-succeser er blevet 40 milliarder kroner mere værd på et enkelt år For andet år i træk sætter Computerworld fokus på de største danske itsucceser målt på valuation, og på bare et enkelt år er selskabernes samlede værdi vokset fra 220 milliarder til 260 milliarder. Værditilvæksten svarer - i hele træskolængder - til prisen på to Storebæltsbroer. Af Niels Veileborg

I

t-virksomheder med danske rødder har betydelig succes. Det viser Computer­worlds oversigt over de 50 mest værdifulde danske it-succeser, som vi for andet år i træk kan offentlig-

gøre. Sidste år var selskabernes samlede valuation 220,8 milliarder kroner, men på bare et år er selskabernes samlede valuation vokset til imponerende 260 milliarder kroner. Det samlede antal medarbejdere er dog ikke vokset så voldsomt - fra De 10 største danskstartede 29.495 medarit-virksomheder i forhold til valuation bejdere sidste Virksomhed Valuation Valuation år til 32.000 2018 2017 medarbejdere Milliarder kroner Milliarder kroner i år. 1. Skype 60 60 2.

Just Eat

45

34

3.

Zendesk

21

14

4.

Unity 3D

17

10

5.

Simcorp

14

14

6.

Navision

11

11

7.

Saxo Bank

10

9

8.

Atea

9

7

9.

Sitecore

8

8

10.

3shape

7

5

202

172

I alt

Seks nye på listen Der er flere forskydninger og nye selskaber på listen i forhold til sidste år. De nye selskaber er Boozt.com, Lessor, Better

Collective, Peakon og AirHelp - og på en 51.-plads uden valuation har vi medtaget Bitcoin Suisse. På selve listen har vi forsynet hvert selskab med et flag, der markerer, i hvilket land ejerskabet pt. er placeret. Det gør vi for at sætte fokus på det faktum, at halvdelen af selskaberne, der repræsenterer to tredjedele af den samlede valuation, i en eller anden forstand er rykket ud af Danmark. Enten har selskabet flyttet hovedsædet til udlandet, eller også er det blevet købt af et udenlandsk selskab. En tredje mulighed er, at selskabet er blevet børsnoteret på en udenlandsk børs - ofte på grund af problemer med at skaffe den nødvendige kapital i Danmark. Blandt de fem mest værdifulde selskaber med tilsammen 6.000 ansatte har fire valgt at flytte hovedsædet til udlandet sammen med hovedparten af

Computerworld CIO  maj  2018

de ansatte.

Sådan har vi udvalgt selskaberne på listen Computerworld har valgt den definition, at virksomhederne skal være startet i Danmark, de skal desuden være startet fra grunden, og endelig skal de stadig eksistere. Adgangskravet til listen er desuden, at virksomheden har en værdi på cirka en halv milliard kroner. Listen er sorteret efter virksomhedernes nuværende værdi ved seneste handel eller kapitaltilførsel, eller den er estimeret ud fra selskabernes regnskabstal. For de børsnoterede selskaber har Computerworld brugt markedsværdien pr. 31/12 2017. For selskaber, der er solgt, er anvendt salgsprisen. For venturefinansierede selskaber er anvendt værdien ved den senest gennemførte kapitaltilførsel. For privatejede selskaber er værdien estimeret ud fra seneste regnskabstal ved at sammenligne med andre tilsvarende børsnoterede eller ventureejede virksomheder. Se hele listen med en beskrivelse af hver enkelt virksomhed på side 34-50.

7


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Investeringsvirksomheder advarer:

Regeringsplan får alvorlige konsekvenser for it-iværksætteriet i Danmark Regeringens planer om at simplificere den måde, som danske it-iværksættere kan tiltrække startkapital på, kan få alvorlige konsekvenser for antallet af danske it-iværksættere. Af Christoffer Lund-Hansen

8

Computerworld CIO  maj 2018


H

vis en anbefaling ender med at blive til virkelighed, kan det have dystre konsekvenser for dansk itiværksættere. I værste fald betyder det, at der bliver færre af dem. Så klar er meldingen fra Lars Stigel, direktør i Capnova og formand for Foreningen af Innovationsmiljøer, samt en række mindre danske it-virksomheder. “Det betyder, at en række iværksættere, som i dag får chancen, ikke vil få chancen i fremtiden,” siger han. Baggrunden for opråbet er, at det såkaldte Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme i begyndelsen af april afleverede 26 anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) med henblik på at sikre et mere gennemsigtigt erhvervsfremmesystem. En af anbefalingerne går på at udfase de såkaldte Innova­ tionsmiljøer.

Iværksættere mister penge Forenklingsudvalget foreslår i stedet, at de nye virksomheder skal have tilskud fra Innovationsfonden, mens de lidt mere modne skal have investeringer fra Vækstfonden. Men det mødes med en manglende forståelse hos både it-virksomheder og innova­ tionsmiljøerne. Her frygter man blandt andet, at der samlet set vil være færre midler til rådighed for iværksætterne, fordi anbefalingen

Hvad er Innovationsmiljøerne? Innovationsmiljøerne er betegnelsen for fire private investeringsselskaber, som efter et EU-udbud har indgået kontrakt med staten om på statens vegne at tilbyde risikovillig finansie­ring til nye vidensbaserede virksom­heder. Virksomhederne må højst være halvandet år gamle og maksimalt have en omsætning på 50.000 kroner. Innovationsmiljøerne forvalter omkring 200 millioner kroner for staten. Modellen er, at innovationsmiljøerne på statens vegne kommer med 82 procent af investeringen. De sidste 18 procent kommer typisk fra de private selskabers egne lommer. De fire investeringsselskaber er Borean Innovation, Capnova, PreSeed Ventures og Syddansk Innovation. Innovationsmiljøerne har siden 1998 investeret i cirka 1.300 selskaber. Omkring 600 af disse er it-selskaber. Trustpilot, Universal Robots, Napatech, Configit, Sybo Games, Vivino og Gomspace er blandt de virksomheder, som har fået en investering fra innovationsmiljøerne. Seks af de syv virksomheder er blandt de 50 største danske it-succeser i 2018.

lægger op til, at puljerne skal varetages udelukkende af offentlige fonde. “Man investerer ikke bare statens penge, men også sine egne penge, så man har i den grad hænderne på kogepladen. Innovationsmiljøerne investerer mellem 40 millioner og 45 millioner kroner om året af vores egne midler, og de pri-

vate midler vil forsvinde ud af iværksætterens hænder, hvis den her ordning skal varetages af offentlige fonde som Vækstfonden og Innovationsfonden,” lyder det fra Lars Stigel. Han fremhæver Universal Robots som et klassisk eksempel på, hvorfor der er brug for Innovationsmiljøerne. “Vi tager den tidlige risiko,

Jeg mener, at det vil være en fejl at nedlægge eller centralisere innovationsmiljøerne yderligere, det vil føre til et videns- og kompetencetab, som vil være umuligt at genskabe. MORTEN JENSEN ØLLGAARD DIREKTØR OG STIFTER AF CLEARVIEWTRADE Computerworld CIO  maj  2018

som Vækstfonden og business angels ikke vil tage. Da Universal Robots begyndte i 2005, var der ingen, der troede på, at man kunne lave sådan en forretning i Danmark. Der gik Syddansk Innovation ind, og først fire år efter kom Vækstfonden på banen.”

It-virksomheder bakker op Lars Stigel mener desuden, at de kompetencer, innovationsmiljøet har opbygget gennem 20 år i forhold til at rådgive de unge virksomheder og netværke for dem, kan risikere at gå tabt, hvis innovationsmiljøerne udfases. Han bakkes op af Morten Jensen Øllgaard, direktør og stifter af ClearviewTrade, som er en it-platform, der faciliterer eksport af varer og sænker transportomkostningerne, og som Capnova har hjulpet med kapital. “Jeg mener, at det vil være en fejl at nedlægge eller centralisere innovationsmiljøerne yderligere, det vil føre til et videns- og kompetencetab, som vil være umuligt at genskabe,” siger han. Samme melding kommer fra Hans Henrik Junge, der er administrerende direktør hos Ingenium Golf, der leverer digitale services til golfklubber og golfspillere. “Capnova viste initiativ og interesse på et meget tidligt tidspunkt, og jeg har virkelig svært ved at se Vækstfonden eller regionale væksthuse gå ind så tidligt, sådan som udvalget foreslår,” lyder det fra Hans Henrik Junge.  ◘

9


CIO◙pointofview/innovationsmiljøer

Carsten Rhod Gregersen, Direktør og founder, Nabto A/S

Af M  orten Nissen Nielsen, Direktør og founder, Vindstød A/S

Uden innovationsmiljøerne var vi ikke kommet så langt

E

rhvervsministeriet har – fornuftigt nok - ønsket sig et mere gennemskueligt erhvervsfremmesystem og derfor bedt et såkaldt ”Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme” om at komme med forslag til hvordan. Ministeriets hensigt er at gøre det nemmere for virksomhederne at overskue mulighederne og sikre, at flere midler går til virksomhedsrettede indsatser frem for administration. Så langt, så godt. Nu er udvalgets forslag blevet præsenteret for erhvervsministeren, og det viser sig desværre, at anbefalingerne også går ud på at udfase fire danske innovationsmiljøer, som er vigtige for danske iværksættere.

Investerer, når ingen andre tør Forenklingsudvalget foreslår, at tidlige iværksættere fremover – i stedet for investering fra de lokale innovationsmiljøer - skal have tilskud fra Innovationsfonden, mens de mere modne skal have investering fra Vækstfonden. Det synes vi, er en dårlig idé. Forslaget behandles nu politisk, så intet står skrevet i sten endnu. Derfor vil vi gerne fortælle, hvorfor innovationsmiljøerne spiller en vigtig rolle i understøttelsen af iværksætteri i Danmark, og hvordan de bidrager med funding og kompetenceløft på projekter, hvor de private investorer ser for stor risiko, ganske enkelt fordi de helt nystartede selskaber skal igennem en udviklingsproces, før de når et markedsproof. Et af de berørte innovationsmiljøer er Capnova, som har kontor i Roskilde og Aarhus og har investeret i vores virksomheder, da ingen andre turde. Innovationsmiljøerne, der er private virksomheder, investerer nemlig egne og statslige midler i iværksættervirksomhedernes helt tidlige fase, heriblandt rigtigt mange it-virksomheder som os i Vindstød og Nabto.

Iværksætteri har det svært nok Vi ønsker at understrege over for erhvervsministeren, at iværksætteri altså har det svært nok i Danmark grundet skattereglerne. Derfor er der ikke behov for, at politikerne yderligere svækker iværksætteriet – tværtimod. Velfærdssamfundet har brug for, at iværksætteriet blomstrer. At tro det vil skabe bedre resultater, såfremt iværksætterne i stedet får tilskud gennem centraliserede eller statslige fonde, er en illusion, og det vil skade dansk iværksætteri. Det samme gælder forslaget om at centralisere dansk investe-

10

ringskapital yderligere hos Vækstfonden med matchning-lån, som næppe vil tage samme høje risiko som innovationsmiljøerne og lokale investorer, der bedre kender projekterne og folkene bag.

Lokal forankring og hånden på kogepladen Vi har begge erfaring fra vores samarbejde med Capnova, som er et af de berørte innovationsmiljøer. Capnova bidrog på et tidligt stadie afgørende til vores virksomheders udvikling – og dette har været væsentligt for, at vores virksomheder i dag er succesfulde og tiltrækker kapital og indtjening fra udlandet. Resultatet er danske arbejdspladser og indtjening, der beskattes i Danmark. Capnova har en stærk lokal forankring. Sådanne decentrale miljøer er langt stærkere end store, centrale enheder. Dette gælder ikke blot på innovationsområdet, men på stort set alle områder. Samtidig har innovationsmiljøerne sammen med lokale investorer selv hænderne på kogepladen. De forvalter egne penge modsat centrale tilskudssystemer, og det alene er helt afgørende for effekten. Herudover er det faktisk private virksomheder, der har vundet retten til at forvalte statslige midler til investering af videntunge innovative iværksættervirksomheder, når det har været i udbud hvert fjerde år. Her er ingen støvet offentlig administrativ tung forvaltning men derimod virksomhedsnær, businessorienteret investering og udvikling.

En vigtig del af fødekæden

Vi ønsker at understrege over for erhvervsministeren, at iværksætteri altså har det svært nok i Danmark grundet skattereglerne. Derfor er der ikke behov for, at politikerne yderligere svækker iværksætteriet – tværtimod.

Computerworld CIO  maj 2018

Derfor, kære Brian Mikkelsen: En forenkling af det offentlige erhvervsfremmesystem er en rigtigt god idé, men bevar de lokale innovationsmiljøer, og lad dem fortsætte arbejdet med risikovilligt at investere statslige og egne midler i tidlige iværksættere, samarbejde med lokale investorer, business angels samt levere nærhed og sparring. Velfærdssamfundet har brug for, at iværksætteriet blomstrer, og innovationsmiljøerne er en vigtig del af fødekæden  ◘


LEJ SOFTWARELICENSER OG DIGITALE ARBEJDSPLADSER - OG FÅ MASSER AF FLEKSIBILITET OG FULD GENNEMSIGTIGHED IT til et fast dagligt eller månedligt beløb er fremtiden. Det er muligheden for at skure op og ned efter behov. Det koster det samme per måned at leje licenser til Microsofts softwareprodukter, som det koster at købe, og det giver kontante fordele. Når du lejer digitale arbejdspladser i stedet for at købe, får du øget oppetid, bedre sikkerhed, fuld dokumentation, hurtig udrykning og lavere TCO. Klik ind på kompetera.dk/leje og læs mere om alle fordelene.

www.kompetera.dk


50 danske 2018 edition

mest vĂŚrdifulde

it-succeser

12

Computerworld CIO  maj 2018


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Stifterne af Airhelp. Fra venstre Henrik Zillmer, Greg Roodt og Nicolas Michaelsen

Startup-eventyret Airhelp bruger robotter i kampen med flyselskaberne Dansk-stiftede Airhelp har taget robotterne Lara, Herman og Aga i brug. Det betyder, at kunderne får en mere nøjagtig sagsbehandling, og samtidig bliver virksomhedens forretningsmodel mere skalerbar Af Jacob Ø. Wittorff

D

en danske startup Airhelp har siden stiftelsen i 2013 været en ven i nøden for flypassagerer, hvis fly er blevet aflyst, forsinket eller overbooket. EU-regler fra 2004 betyder, at flyselskaberne er forpligtiget til at udbetale erstatninger til passagerer, der bliver ramt af forsinkelser, og det så Airhelps stiftere Henrik Zillmer, Nicolas Michaelsen og Greg Roodt i 2013 en forretningsidé i. I dag er Airhelp en af de nye succeser i den danske techbranche, og virksomheden har

hovedkvarter i Soho i New York og kontorer overalt i verden – blandt andet i London, Gdansk og København. Med en værdiansættelse på 0,5 milliarder indtager Airhelp en 49. plads på Computer­ worlds liste over de 50 mest værdifulde dansk tech-selskaber.

Skal skalere med robotter Computerworlds opgørelse viser dog også, at Airhelp med knap 500 ansatte har betydeligt flere ansatte end mange andre virksomheder med lignende værdiansættelser. Det skyldes, at virksomheden

har et stort antal sagsbehandlere ansat, der skal ekspedere kundernes sager, og den slags hæmmer virksomhedens skalerbarhed og hæver marginalomkostningerne. Derfor har Airhelp gennem de seneste år investeret i automatiseringer. “Mennesker skalerer simpelthen ikke hurtigt nok, og derfor tog vi for halvandet år siden beslutningen om, at vi skulle bruge maskiner til mange af de mere simple arbejdsgange, og indtil videre har vi udviklet tre robotter: Aga, Herman og Lara. De udfører nu dele af vores sagsbehandling, og de gør det med op til 100 procents nøjagtighed. Det betyder, at vi

Computerworld CIO maj 2018

kan fortsætte vores vækst uden at skulle ansætte tusindvis af mennesker,” fortæller Henrik Zillmer. Hvordan mærker jeres kunder det? “De mærker det ved en hurtigere sagsbehandling. Samtidig kan vi med større præcision fortælle dem, hvad sandsynligheden er for, at de vinder deres sager, og hvor lang tid der vil gå, før sagen er færdigbehandlet,” siger han. Ifølge Henrik Zillmer har Airhelp især haft fokus på at automatisere de tunge,

13


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Startup-eventyret Airhelp bruger robotter i kampen med flyselskaberne trivielle og rutineprægede arbejdsopgaver. Han forklarer, at den juridiske robot Lara har til opgave at vurdere, om en erstatningssag er stærk nok til at gå i retten med. Til grund for robotten ligger en algoritme, der på baggrund af en række faste variabler i sagerne kan vurdere om de ”skal i retten” eller ”ikke skal i retten.” ”Vi hælder tusindvis af scenarier ind i hjernen på maskinen, og på den baggrund foretager den en vurdering og en beslutning i sagen. Det gør den både hurtigere og med en lavere fejlrate end vores sagsbehandlere og juridiske assistenter. Tidligere brugte vores jurister mellem 20 og 30 minutter pr. sag. Lara gør det på mindre end 4 millisekunder,” siger Airhelp-

14

stifteren.

Medarbejdere måtte afskediges Robotterne som disse kan ikke overtage en medarbejders stilling fra ende til anden. I stedet overtager robotterne typisk en lille del af mange medarbejderes arbejdsopgaver. ”Du vil aldrig opnå, at en robot overtager 100 procent af de arbejdsopgaver, der ligger i en stilling. For vores vedkommende kan vi måske nå 80 procent på et tidspunkt, men de sidste 20 procent af opgaverne skal løses af et menneske,” forklarer han. Alligevel har Airhelp måttet sige farvel til en række medarbejdere, efter robotterne er blevet indført. ”For knap et halvt år siden stod det klart, at vi havde fået for mange hænder. Derfor

Tidligere brugte vores jurister mellem 20 og 30 minutter pr. sag. Lara gør det på mindre end 4 millisekunder. HENRIK ZILLMER AIRHELP

gjorde vi det, at vi tilbød en række medarbejdere, at de kunne komme tilbage på sko-

Computerworld CIO maj 2018

lebænken, hvor vi har lavet vores eget akademi, Airhelp Academy. Men ikke alle sagde ja til tilbuddet, og derfor måtte vi sige farvel til 10 procent af de ansatte,” siger han. På Airhelp Academy bliver medarbejderne tilbudt efteruddannelse, hvor de kan blive bedre til kundekommunikation eller oplært i flypassagerrettigheder i lande, hvor det endnu ikke har været muligt at bygge robotter til at automatisere processerne. Derudover blev en række medarbejdere ifølge Henrik Zillmer flyttet over i Airhelps produktteam, hvor de hjælper med at automatisere nye processer. Ifølge Henrik Zillmer har Airhelp dog gennem de seneste måneder øget bemandingen i andre dele af virksomheden, og derfor har virksomheden omtrent samme medarbejdertal


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

som før afskedigelserne.

Berømte investorer Henrik Zillmer fik idéen til Airhelp, da han selv blev udsat for et forsinket fly og ville have udbetalt erstatning. “Jeg søgte efter hjælp på internettet og fandt frem til nogle enkelte advokatvirksomheder, der tilbød hjælp. De havde alle sammen hjemmesider, som lignede noget fra 90’erne, og de havde heller ikke et internationalt fokus, men koncentrerede

sig om lokale kunder. Bagefter tænkte jeg, at det kunne jeg gøre bedre,” fortæller han. Det at bygge digitale virksomheder er på ingen måde en ny øvelse for Henrik Zilmer. Han har en fortid hos den tyske internetgigant og virksomhedsfabrik Rocket Internet, der blandt andet står bag bag webshoppen Zalando. I sin tid hos Rocket Internet var han med til at starte den australske webshop Iconic samt Zalora, der er en østasia-

tisk udgave af Zalando. Som en af ganske få danske virksomheder er Airhelp blevet udklækket i det berømte amerikanske iværksætter-program Y Combinator, der ledes af den anerkendte iværksætter Paul Graham i San Francisco. ”Jeg havde tidligere haft et internship i Silicon Valley, hvor jeg havde hørt om Y Combinator, og jeg vidste derfor, at det var helt umuligt at komme ind. Men vi tænkte ‘Fuck it, vi prøver alligevel’, og så kom vi

Computerworld CIO  maj  2018

ind,” siger han. I den forbindelse var det nødvendigt for Airhelp at flytte virksomheden til San Francisco, hvor de danske iværksættere lejede et hus, mens de var en del af programmet. ”Det var ægte startup-style. Vi boede fem mand sammen, mens vi knoklede på projektet,” fortæller han. Deltagelsen i Y Combinator har også betydet, at en række af de største profiler i den internationale tech-verden på et tidligt tidspunkt fik øjnene op for Airhelp og valgte at investere i selskabet. Blandt investorerne finder vi stifteren af Sun Microsystems, Venod Khosla, Twitter-stifteren Evan Williams og Naval Ravikant, som startede

15


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Startup-eventyret Airhelp bruger robotter i kampen med flyselskaberne Angellist, der er et populært digitalt mødested for startups og såkaldte angel-investorer. ”Det er alle sammen folk, der har tjent styrtende på deres egne opfindelser, men som nu investerer ’angel money’ i idéer, som de synes, er fede,” siger han.

Svarer til én euro ekstra En dansk undersøgelse fra sidste år viste, at blot en tredjedel af de danske flypassagerer søger om at få udbetalt kompensation. Blandt andet fordi de ikke har kendskab til reglerne og oplever ansøgningsprocessen som for besværlig. Men selv hvis alle flyselskaberne blev tvunget til at udbetale kompensationer til alle de kunder, der var berettiget til det, ville udgiften ifølge Henrik Zillmer kunne hentes hjem ved at hæve billetprisen med blot én enkelt euro. Alligevel har Airhelp siden stiftelsen befundet sig i en konstant krig med flyselskaberne, der ifølge Henrik Zillmer forsøger at lægge hindringer i vejen for virksomheden. I de første år af virksomhedens historie nægtede flyselskaber at acceptere kravene fra Airhelp, og det var tæt på at kvæle virksomheden. Men i dag er det via talrige retssager blevet slået fast, at flyselskaberne skal udbetale de krav, som Airhelp indgiver på vegne af passagerne. Ifølge Henrik Zillmer har Airhelp sagsøgt flyselskaber over

16

Hvis ikke vi fik penge med hjem den dag, var det ‘game over’

I

2014 stod vi i San Francisco til Y Combinators demodag og skulle pitche foran en hel forsamling af de mest indflydelsesrige investorer i Silicon Valley, og der var sgu nerver på. Vi endte heldigvis med at gøre det ret godt, og vi fik investeringer fra Evan Williams, der er medstifter af Twitter, Naval Ravikant, der startede Angellist, Venod Kholsa, der startede Sun Microsystems, og så Paul Buchheit der udviklede Gmail. Men på det tidspunkt havde vi ikke en rød reje tilbage, og vi vidste, at hvis vi ikke havde nogen penge med hjem fra den dag, så var det ‘game over’. Det var uden tvivl det mest nervepirrende øjeblik i Airhelps historie.” Henrik Zillmer, stifter af Airhelp.

hele verden mere end 50.000 gange, og i 97 procent af sagerne har Airhelp vundet. I stedet forsøger nogle af selskaberne sig med at opstille regler for, hvordan kravene skal fremsendes. “Nogle flyselskaber stiller krav om, at erstatningssagerne skal indeholde både kundens signatur og en kopi af kundens pas. Det er der absolut intet belæg for, for de kan uden problemer slå kunden op i

deres system og få bekræftet, at vedkommende var ombord på flyet. På samme måde var der et kendt lavprisselskab, der på et tidspunkt forlangte, at alle sager skulle fremsendes via fax, og det skulle ske hver fredag mellem klokken 12 og 14. Det var ren hetz,” siger Henrik Zillmer. Han vurderer, at indførelsen af robotterne kan give Airhelp et forspring i krigen mod flyselskaberne, fordi det

Computerworld CIO maj 2018

åbner for, at udbetalingen af erstatningerne kan blive endnu mere automatiserede og dermed give en hurtigere og mere sømløs oplevelse for flykunderne. “I øjeblikket befinder vi os i en kamp, der kommer til at stå mellem vores robotter og flyselskabernes manuelle sagsbehandlere. Det er en kamp, som jeg tror, vi vil vinde, og det bliver til gavn for flypassagerne,” siger han  ◘


Mød en edgemo

Verden har ændret sig radikalt det sidste år.

Vi er på vej til at se enden på it-projekter, som vi kender dem. Tidshorisonten er skrumpet voldsomt - i dag er seks måneder for et it-projekt virkelig lang tid. Derfor er Fast Tracks og Services vejen frem. … Men vi er på forkant i edgemo, med vores it-services. Dét er fremtiden. Det er også derfor, at edgemo 2go-services absolut var udslagsgivende for, at jeg valgte det her job. Det har store perspektiver.

Fordi mennesker handler med mennesker Lars Majgaard Regional Director i edgemo a/s

Mød en edgemo_Lars Majgaard_ 210x297.indd 1

07/05/18 12.35


50 danske 2018 edition

mest vĂŚrdifulde

it-succeser

18

Computerworld CIO  maj 2018


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Peakon skal hyre 80 medarbejdere på et år ... uden at være lønførende

Peakon skal i løbet af et år gå fra at have i underkanten af 100 medarbejdere til op imod 180 ansatte fordelt på tre forskellige kontinenter. Selskabet vil hyre “fra den øverste hylde” men er ikke lønførende og skal primært rekruttere fra en branche, der mangler arbejdskraft: “Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe udfordring at skulle hyre så mange folk,” siger direktør Kasper Hulthin. Af Christoffer Lund-Hansen

D

et danske it-selskab Peakon har haft en massiv vækst siden begyndelsen af 2015, men står nu over for en kæmpe udfordring: I løbet af det kommende år skal virksomhedens medarbejderstab udvides fra små 100 mand til at tælle mellem 160 og 180 mand på verdensplan. Det er næsten en fordobling af medarbejderstaben, og det kan i sig selv være udfordrende, men udfordringen bliver ikke mindre af, at Peakon går efter de bedste folk i en itverden, hvor der er mangel på arbejdskraft. “Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe udfordring at skulle hyre så mange folk,” siger medstifter af Peakon, Kasper Hulthin. Peakon er med en valuation

på en halv milliard kroner nummer 48 på årets liste over de 50 mest værdifulde danske it-succeser.

Vil hyre fra øverste hylde Hovedkvarteret i København tæller i dag omkring 30 medarbejdere af vidt forskellige nationaliteter. Cirka en tredjedel af medarbejderne er danskere, men den andel falder måske i den kommende tid.

Vi leder specifikt efter de bedste folk, og så er vi lidt ligeglade med, hvor de kommer fra. KASPER HULTHIN PEAKON

Computerworld CIO  maj  2018

“Vi leder specifikt efter de bedste folk, og så er vi lidt ligeglade med, hvor de kommer fra,” siger Kasper Hulthin. Kasper Hulthin afslører, at det er teknisk talent som udviklere, it-ingeniører, designere og product managers, som han særligt kigger efter til kontoret i København. “De er meget svære at finde, og der er ikke så mange folk. Vi er meget stålsatte på at hyre fra den øverste hylde, så det er erfarne folk, vi skal have fat i. Vi har et af de bedste hold i Europa, og det er klart, at det har en tiltrækningskræft, at man kan komme og arbejde med de bedste,” siger han og fortsætter: “Vi er ikke lønførende i København i forhold til, at folk kan gå til Danske Bank

19


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Peakon skal hyre 80 medarbejdere på et år ... uden at være lønførende og få mere, men omvendt tror jeg ikke, at de folk, som vil noget, sidder sådan et sted. Vi er heller ikke fuldstændigt bagud lønmæssigt, så selvfølgelig kan vi betale folk, så de ikke skal gå fra hus og hjem bare for at være med.” Med den strategi er det blandt andet lykkedes Peakon at hente folk fra virksomheder som Twitter, Bloomberg og One.com.

Ekstrem vækst skal tiltrække medarbejdere Men det er ikke kun hovedkvarteret i København, at Kasper Hulthin skal ansætte nye folk til. Ud over Peakons kontorer i København, Berlin, Auckland og London åbner selskabet til sommer et kontor i New York, hvor der skal bruges op imod 20 nye medarbejdere, ligesom der også skal ansættes nye folk til de andre kontorer rundt om i verden. Derfor skal der spilles på flere parametre for at tiltrække medarbejderne. Et af de parametre er selskabets ekstreme vækst. Virksomheden har øget sin omsætning med omkring 600 procent i løbet af det seneste år og har et mål om, at den samlede omsætning skal over 100 millioner kroner allerede i år. “I november sidste år lavede vi en lige så stor omsætning på én måned som i hele 2016. Og i marts i år lavede vi på en uge en lige så stor omsætning

20

som i hele 2016. I løbet af ti måneder skulle vi altså kun bruge en måned på at tjene de samme penge, som det tog et år at tjene i 2016. Og tre måneder efter skulle vi kun bruge en uge på at tjene de samme penge som i 2016. Så går det i hvert fald i den rigtige vej rent omsætningsmæssigt,” lyder det fra Kasper Hulthin. Det langsigtede mål er, at omsætningen skal ramme en milliard kroner inden 2023. “Vi vil omsætte for en milliard inden for fem år, og jeg tror også godt, at vi kan gøre det hurtigere,” lyder det fra medstifter Kasper Hulthin. “Virksomheden er i meget høj vækst, og det er altid sjovt at være med i en virksomhed, hvor det går fremad. Det er ikke en kælder-startup, men det er heller ikke en stor tung virksomhed. Der sker masser

Vi er en virksomhed, som sælger et værktøj til medarbejder­ engagement, men vi lever også af medarbejder­ engagement. Vi bliver nødt til at tage vores egen medicin. KASPER HULTHIN PEAKON

af udvikling,” siger Kasper Hulthin.

Må tage sin egen medicin Sidst, men ikke mindst er det vigtigt for Peakon at spille på det generelle arbejdsmiljø i virksomheden i rekrutteringen af nye medarbejdere. For når virksomheden nu lever af at måle medarbejdertilfredshed og selv bruger Peakon-systemet hver dag, vil det se mærkeligt ud, hvis medarbejdertilfredsheden er lav. Derfor har Peakon iværksat en række tiltag, som netop skal øge medarbejdertilfredsheden. Der er to faste medarbejderture for alle virksomhedens ansatte hvert år. Medarbejderne er lige kommet hjem fra årets første tur, som gik til Berlin, mens selskabet besøgte Lissabon og Barcelona sidste år. For at være så transparente som muligt har Peakon også besluttet, at lønmodellerne skal være åbne. Medarbejderne kan ikke specifikt se, hvad deres kollega tjener, men de kan se virksomhedens lønmodel, så alle medarbejdere eksempelvis kan aflæse, hvad gennemsnitslønnen er for en udvikler i Peakon. “Vi er en virksomhed, som sælger et værktøj til medarbejderengagement, men vi lever også af medarbejderengagement. Vi bliver nødt til at tage vores egen medicin,” lyder det fra Kasper Hulthin. Han er ikke i tvivl om, at Peakon har ramt en global guldåre med selskabets løsning. “Vi får sindssygt mange hen-

Computerworld CIO  maj 2018

vendelser. Vi tvinger ikke et værktøj ned i halsen på folk, som de ikke ved, at de har brug for. Der er en kæmpestor tendens. Hvis vi havde solgt CRMsystemer for 15 år siden, ville det være den samme tendens,” siger Kasper Hulthin. Og meget tyder på, at Kasper Hulthin har ret. Kundeporteføljen omfatter allerede en række


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

store internationale virksomheder som Capgemini, Harrods, Betfair og Maersk Oil.

Vil gøre op med paradoks Peakon er bygget på et paradoks: Virksomheder over hele verden har gennem de sidste 10 til 15 år udviklet nye metoder til at forbedre kundeoplevelsen

på tværs af forskellige brancher. Fælles for virksomhederne er, at værktøjerne er datadrevne, og analyserne sker i realtid. Til gengæld har der stort set ingen udvikling været i forhold til analyse af virksomhedernes medarbejdere. Det faktum vil Peakon lave om på. Selskabet har udviklet en

platform af samme navn som virksomheden. I stedet for at lave de klassiske medarbejderundersøgelser én gang om året har Peakon en bank med rundt regnet 40 standardspørgsmål, som blandes med den enkelte virksomheds skræddersyede spørgsmål. Prisen er tre til fire euro om måneden pr. medarbejder, og

så bestemmer virksomheden selv, med hvilken frekvens den vil sende spørgsmålene ud til medarbejderne, der så eksempelvis én gang om ugen eller én gang om måneden bruger to minutter på at besvare spørgsmålene. “Før i tiden tog det et eller to år at køre sådan en cyklus. Hos Peakon skal det gerne være én gang om ugen eller én gang om måneden, man kan gøre det,” siger Kasper Hulthin. Han mener, at Peakon opfylder et åbenlyst behov hos virksomhederne i en tid, hvor forandringen er konstant. “Det er utroligt dyrt at miste en dygtig medarbejder, så det giver rigtigt god mening at kunne beholde den gode medarbejder længere. Derudover er det utroligt svært at lave forandringer med en ikke-engageret medarbejderstab. Jo mere engagerede medarbejderne er, jo bedre kan man tilpasse sin virksomhed forandringer.”

Sparer direktøren for beslutninger på mavefornemmelser Lige så snart medarbejderne svarer på spørgsmålene, der er en blanding af multiple choice og felter med fritekst, har ledelsen indsigt i, hvordan de ansatte har det og præsterer. “Virksomhederne skal smide den der tankegang med, at ’en gang om året skal vi finde ud af, om vores medarbejdere har det godt.’ Hvis man var marketingschef og tænkte, at man kun én gang om året Computerworld CIO  maj  2018

21


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Peakon skal hyre 80 medarbejdere på et år ... uden at være lønførende skulle finde ud af, om kunderne havde det godt eller ej, ville man blive fyret på stedet. Det skal være en kontinuerlig proces,” siger Kasper Hulthin og fortsætter: “Hvis du blev administrerende direktør i morgen, ville du ikke have nogen værktøjer til at forstå din organisation, men hvis du blev salgschef i stedet for, så ville du have en masse værktøjer til at forstå dine kunder og salgscyklusser. Hvis du var administrerende direktør, så havde du kun dine mavefornemmelser.”

Stiller opfølgende spørgsmål Medstifteren fortæller, at Peakons system selv kan sortere i de indsamlede data. “Peakon forudsiger, hvad folk vil svare, så hvis 80 ud af 100 medarbejdere svarer, at det går rigtigt godt på kontoret, behøver systemet ikke spørge de sidste 20 medarbejdere om det samme i den pågældende uge,” siger Kasper Hulthin. På samme måde vil Peakonsystemet stille opfølgende og uddybende spørgsmål, hvis én medarbejder viser sig at være enormt tilfreds eller utilfreds i forhold til virksomhedens standard.

Anonymitet sikrer tillidsforholdet For at sikre medarbejdernes fortsatte engagement i de løbende undersøgelser er der også indarbejdet et feedbackmodul i Peakon-platformen, så

22

ledelsen kan gå i dialog med medarbejderne. Alt foregår selvfølgeligt anonymt. “Hvis man giver en masse feedback og aldrig får en skid igen, så er det ikke sjovt at give feedback, men hvis man får en masse igen, så er det faktisk sjovt at give feedback. Det er præcis det, vi ser. Derfor har vi en del mekanismer, hvor man kan interagere anonymt med sine medarbejdere,” siger Kasper Hulthin og fortsætter: “Hele fundamentet for, at tillidsforholdet fungerer, er, at folk ved, at det er anonymt. Det er også derfor, at virksomhederne køber Peakon frem for Surveymonkey eller Google Forms. Så ville medarbejderne vide, hvis de skriver, at chefen er en klovn, så kan chefen se, hvem de er. Det fungerer selvfølgelig ikke. Anonymitet er et vigtigt fundament for hele produktet.”

Vil være smartere end den enkelte virksomhed Kasper Hulthin slår fast, at “hele fundamentet for Peakon er at bygge en datavirksomhed og ikke en spørgeskemavirksomhed.” Peakons ‘unique selling proposition’ er, at selskabet kan aflæse tendenser på tværs af brancher og på den måde beeller afkræfte en række myter for kunderne. “Vores fornemmeste mål er at blive smartere end den enkelte virksomhed i den forstand, at den eneste måde, vi kan blive klogere end virksomhederne på, er, at vi kan forstå tendenser på tværs af virksom-

Hvis man giver en masse feedback og aldrig får en skid igen, så er det ikke sjovt at give feedback. KASPER HULTHIN PEAKON

hederne,” siger Kasper Hulthin, der uddyber ved at forklare, at Peakon for eksempel kan aflæse mønstre på tværs af alle brancher i forhold til, hvordan

Computerworld CIO  maj 2018

eksempelvis mænd og kvinder generelt arbejder, og om nye medarbejdere er mere positive end gamle. “Virksomheder har sagt til os, at de ansatte i deres pågældende land var mere negative end i andre lande, og det kan jo ikke lade sig gøre, at alle lande er mere negative end andre lande. Det har vi så mange data på, og det er kun os, der kan sige det. På den måde er vi smartere end den enkelte virksomhed.” Kasper Hulthin forklarer videre, at det er vigtigt, at virksomhederne forstår at læse systemets data korrekt. Et klassisk eksempel kan være, at en virksomhed på en skala fra 1 til 10 scorer 7 i systemet, fordi en afdeling har præsteret til en score på 8, mens en anden afdeling kun har præsteret til en score på 6. “Det behøver ikke at betyde, at lederen for den første afdeling er god, og den anden er


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

dårlig. Det kan være, at hold– sammensætningen hos den anden leder gør, at hans afdeling kun kan forvente at score 6. Vi gør det hele mere intelligent,” siger Kasper Hulthin.

Stifter går all-in og flytter til New York Peakon har et erklæret mål om at erobre hele verden og blive global markedsleder inden for måling af medarbejderengagement. Det næste led i den plan er, at selskabet til sommer åbner et kontor med op imod 20 ansatte i New York. For at sikre, at virksomhedens fysiske indtræden på det amerikanske marked kommer til at gå så smertefrit som muligt, har Kasper Hulthin valgt selv at flytte til New York. “Jeg flytter selv til USA til sommer for at åbne kontoret og sikre, at vi får hyret de rigtige medarbejdere,” siger han. “Vi forventer, at USA skal være det største marked for Peakon inden for to til tre år. Hvis USA ultimativt set skal være en succes, skal det være vores største marked.”

Derfor har Peakon globalt potentiale Kasper Hulthin mener, at Peakon er førende på det europæiske marked inden for moderne SaaS-forretninger, der fokuserer på medarbejderengagement. Med udvidelsen i USA skal Peakon for alvor tage kampen op globalt med selskaber som Culture Amp og Glint, som ifølge Kasper Hulthin er

Peakons største konkurrenter. Peakon-stifteren har stor tro på, at den mission vil lykkes, fordi medarbejderengagement ikke er branchespecifikt. “Blandt vores kunder har vi alt fra en virksomhed, der er 75 år gammel på vestkysten i USA, og som laver vaskemaskiner til andelsforeninger, til Delivery Hero, som er en af de hurtigst voksende og mest moderne teknologivirksomheder i Tyskland. De har lige meget brug for deres medarbejdere. Det er ikke noget lokalt problem, og det er ikke noget brancheproblem. Derfor er det interessant for os at gå globalt,” siger Kasper Hulthin.

“Vi får pengene for at træde på speederen” Fire gange har Peakon fået kapitalindsprøjtninger udefra, og ifølge Kasper Hulthin “investerer selskaber i Peakon, fordi de tror på potentialet i at bygge det største selskab i verden inden for måling af medarbejderengagement.” Den seneste investeringsrunde kom i starten af året, hvor selskabet rejste omkring 130 millioner kroner med den britiske kapitalfond Balderton Capital, som den største bidragsyder. Det er de penge, der er øremærket til entréen på det amerikanske marked samt udvidelsen af medarbejderstaben.” “Vi får pengene for at træde på speederen igen og sætte den et gear op. Vi investerer i den globale ekspansion. Vores tilgang er, at hvis man skal erobre det amerikanske marked, skal man gøre det ordentligt. Det er

også derfor, vi har budgetteret med at ansætte 10 til 20 mand,” siger Kasper Hulthin, der slet ikke vil afvise, at Peakon kommer til at søge efter investorer igen på et senere tidspunkt. “Hvis der er brug for at træde på speederen igen, så er det muligt, at vi går ud og henter penge igen.” Han understreger dog, at han ikke kan forestille sig, at selskabet får brug for at hente nye investeringer i løbet af 2018.

Ingen planer om flere kontorer I dag skal Peakons største marked findes i Storbritannien. Selskabet har stadig sit hovedkvarter i København, hvor virksomheden startede op i 2015, men en af de tre andre medstiftere, Dan Rogers, åbnede hurtigt herefter et kontor i London, da Peakon havde brug for at være fysisk tilstede på det største marked i Europa. For at være sikre på at blive størst i Europa udvidede selskabet sidenhen med et kontor i Berlin, og Peakon besluttede sig også for at åbne et kontor i New Zealands største by, Auckland, da en dygtig medarbejder af personlige årsager ønskede at flytte hjem. Placeringen på den anden side af kloden åbnede for, at Peakon kan levere kundesupport 24 timer i døgnet. Når kontoret i New York er oppe at køre, har Kasper Hulthin ikke nogen konkrete planer om at åbne flere kontorer, da Peakon strategisk kan servicere de fleste kunder fra selskabets fem kontorer, der nu er placeret over det meste

Computerworld CIO  maj  2018

af verden. “Peakon kræver ikke, at man har et kontor i hver by. I hele Norden har vi kun et kontor i Danmark, og vi har rigeligt med kunder i eksempelvis Sverige,” siger han.

Ingen sorte tal endnu Som de fleste startup-virksomheder har Peakon endnu ikke formået at præstere sorte tal på bundlinjen. Selskabet lavede et minus på 3,7 millioner kroner i 2015, og i 2016 viste de røde tal 14,7 millioner kroner, ligesom 2017-regnskabet også kommer til at vise et underskud, men det er der ikke noget odiøst i, hvis man skal tro Kasper Hulthin. “Det er helt efter planen. Det er svært at vækste en virksomhed med 600 procent uden at investere i den. Hvis verden er i gang med at forandre sig, og vi kan hjælpe verden med at forandre sig, så skal vi investere i det nu – ellers er der andre, der gør det. Derfor har vi optimeret vores virksomhed til at vækste og ikke til at give afkast på bundlinjen,” siger han og forklarer, at hver gang Peakon har hentet nye investeringer, har der været en konkret plan for, hvordan selskabet skulle generere sorte tal på bundlinjen. “Hver gang vi får en portion penge, har vi lavet et budget, der tager os til breakeven. Det, der er sket i mellemtiden, er, at vi har fundet ud af, at det virker, og flere vil købe. Der er ingen grund til at tage foden af speederen, så derfor har vi hentet flere penge.”  ◘

23


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Søren overhalede Spotify indenom

... her er historien om skabelsen af TDC Play Søren Stig Tvilsted fik for knap 10 år siden idéen til TDC Play, der overhalede Spotify indenom og blev verdens første gratis musiktjeneste. Her er historien om, hvordan det gik til.

S

Af Jacob Ø. Wittorff

øren Stig Tvilsted fik for knap 10 år siden idéen til verdens første gratis musiktjeneste, TDC Play. Idéen var så banebrydende, at den fik folk til at måbe, og i dag husker han tydeligt de første reaktioner. ”Da folk hørte, at vi ville give vores kunder gratis musik, kunne de simpelthen ikke begribe det. Mange troede ganske enkelt, at det var en aprilsnar,” siger han. Tjenesten blev lanceret den 1. april 2008, og med et slag fik den danske telekoncerns kunder helt lovlig og gratis adgang til mere end én million musiknumre fra danske og udenlandske musikstjerner. Det var så opsigtsvækkende en nyhed, at den blev opsnappet af adskillige internationale medier. Heriblandt den amerikanske tv-station CBS News, der i en artikel på sin hjemmeside måtte understrege, at

24

en talsmand for det danske teleselskab havde forsikret dem om, at der ikke var tale om en aprilsnar.

Alternativ til pirattjeneste Indtil da havde der været to kilder til musik på nettet. Ulovlige tjenester som Napster, KaZaa og Pirate Bay eller Apples iTunes Store, hvor du betalte syv kroner for en sang og knap 80 kroner for et album. På nogenlunde samme tid sad svenske Daniel Ek og Martin Lorentzon på den anden side af sundet og arbejdede på en lignende tjeneste ved navn Spotify, men den gik først i luften et halvt år senere, den 8. oktober 2008. ”TDC Play var den første tjeneste i verden af sin slags. Punktum. Det var et virkeligt radikalt tiltag,” siger han. Søren Stig Tvilsted husker, at TDC på et tidspunkt fremlagde idéen for en fokusgruppe, der havde svært ved at se perspektiverne.

“De var målløse og forstod slet ikke, hvad sådan et produkt skulle gøre godt for. Projektet var så radikalt, at mange kunder endnu ikke kunne se sig selv i det,” siger han.

Idéen blev født i Berlin Historien om TDC Play tog sin start i efteråret 2006 under et musikstrategiseminar i forbindelse med musikmessen Popkomm i Berlin. Her blev en række TDCansatte bedt om at fremlægge idéer til, hvordan teleselskabet i fremtiden kunne fastholde eksisterende kunder og trække nye ind i folden. I den periode var der især fokus på at udvikle løsninger, der kunne øge kundernes efterspørgsel efter bredbåndsforbindelser, der på det tidspunkt var godt på vej til at afløse ISDN-forbindelsen som danskernes foretrukne internetløsning. Søren Stig Tvilsted var på det tidspunkt chef for TDC Musik, der allerede havde åbnet en digital musikbutik, hvor kunderne enkeltvis kunne købe musik til download. Under seminaret, der fandt sted på en restaurant i den tyske hovedstad, blev han bedt

Computerworld CIO  maj 2018

om at komme med sit bud på en fremtidig strategi. “Her foreslog jeg, at vi købte musik fra pladeselskaberne og gav det gratis til vores kunder.” Det forslag fik hans kolleger til at spærre øjnene op, og senere på aftenen blev det en kilde til stor morskab. “Folk var ved at dø af grin. De havde ganske enkelt aldrig hørt noget så tåbeligt før,” siger han.

Kolleger med fantasifulde idéer I løbet af aftenen kom hans kolleger flere gange hen til ham med deres egne mere eller mindre fantasifulde bud på, hvad selskabet ellers kunne forære til kunderne. “Folk havde mange kreative idéer. Nu, hvor vi var i gang, kunne vi jo også give vores kunder gratis tøj eller mad,” husker han. Efter turen til Berlin forsøgte Søren Stig Tvilsted løbende at sælge sin idé internt, men uden større held. Men knap et halvt år senere fik TDC ny administrerende direktør, den schweiziske Jens Alder. Han hyrede konsulenthuset McKinsey til at komme med et bud på en ny strategi, og en dag dukkede en McKinseykonsulent op ved Søren Tvil-


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

Music - at tilslutte sig TDC Play fra dag ét, og det menes, at TDC over en toårig periode samlet set betalte pladeselskaberne mellem 40 og 50 millioner kroner for at få adgang til mere end én million sange fra selskabernes kunstnere.

Vil ændre kundernes hverdag

steds bord.

McKinsey-konsulent så perspektiverne Her pitchede han nok en gang sin idé til konsulenten, der spurgte interesseret til, hvad det ville koste at købe frikøbe musikken. ”Det er jo helt sindssygt, hvordan vil du nogensinde få det hjem igen?,” spurgte konsulenten i første omgang i et skeptisk tonefald. Søren Stig Tvilsted fortæller, at han herefter fandt et stykke papir frem og lavede et overslag. Her medregnede han den effekt, det ville have, hvis den nye musiktjeneste ville gøre TDC’s produkter så attraktive, at kunderne i gennemsnit beholdt deres abonnement en måned længere. McKinsey-konsulentens reaktion kom prompte: ”Den køber jeg sgu. Jeg går videre til Jens (Alder, red.) med den.” ”Efter en uges tid blev jeg kaldt op til Jens Alder og præsenterede idéen for ham. Han bad mig efterfølgende præsen-

tere idéen for hele chefgruppen,” siger han og tilføjer: “I chefgruppen mente alle, at det var en god idé, men at ingen ville betale for det. Det var jo virkeligt mange penge, der var tale om, og alle mente, at nogle andre skulle betale. Bredbånd mente, at mobil skulle betale, og mobil mente, at kabel-tv skulle betale, og kabel-tv mente, at bredbånd skulle betale ... og så videre,” husker han.

Apple gav håb Den største udfordring ved skabelsen af den nye tjeneste var dog at overbevise pladeselskaberne om, at de skulle stille deres musik til rådighed for et beløb, som det var realistisk, at TDC kunne betale. Udviklingen i musikbranchen på det tidspunkt betød dog, at de fleste pladeselskaber var modtagelige for idéen. Op gennem 90’erne og 00’erne havde verdens pladeselskaber set døden i øjnene, da Napster dukkede op og var med til at rive tæppet væk under pladesalget. Men Apples succes med

De var målløse og forstod slet ikke, hvad sådan et produkt skulle gøre godt for. SØREN TVILSTED TIDLIFGERE CHEF FOR TDC MUSIK

iPod’en og iTunes Store gav dem håb om, at nye digitale løsninger kunne redde dem fra pirateriet. ”Der var enkelte, der mente, at det ville underminere deres eksistens, og de krævede, at vi betalte dem helt astronomiske summer - beløb der svarede til den samlede værdi af hele den danske pladeindustri. Men der var også mange selskaber, som mente, at det var en cool idé, der for alvor kunne stoppe pirateriet. Det var fra den ene yderlighed til den anden,” siger han. I alt valgte 30 pladeselskaber – heriblandt store selskaber som EMI, Sony og Warner

Computerworld CIO  maj  2018

Allerede før lanceringen gik der rygter i internationale medier om, at et dansk teleselskab barslede med en banebrydende ny musiktjeneste, og den 31. marts blev det officielt, da TDC i en pressemeddelelse bekendtgjorde, at tiltaget ville gå i luften den følgende dag. ”Når vores kunder vågner i morgen, vil vi have ændret deres hverdag. Med Play vil de få mulighed for at downloade al den musik, de ønsker, som en del af deres abonnement med TDC og Yousee. Helt lovligt og uden ekstra omkostninger,” siger Jens Alder ifølge pressemeddelelsen, hvor han kalder det for det største strategiske tiltag fra TDC i årevis. Søren Tvilsted blev i TDC i knap halvandet år efter lanceringen af TDC Play. Siden har han udført konsulentarbejde for andre virksomheder, der ønsker at indgå aftaler med musikindustrien. I dag arbejder han som innovationskonsulent hos Region Sjælland, hvor han blandt andet er med til at udvikle digitale løsninger, der skal gøre hverdagen lettere for kræftpatienter. TDC Play eksisterer stadig, men hedder i dag Yousee Musik.  ◘

25


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

TDC Play kunne være blevet Danmarks helt store it-succes TDC Play kunne have udfordret Spotify som global streamingtjeneste, hvis TDC havde valgt en anden forretningsmodel, vurderer flere eksperter. Af Jacob Ø. Wittorff

D

a TDC Play i 2008 blev lanceret som verdens første gratis musiktjeneste, var det meningen, at den skulle bruges som et våben i kampen om de danske telekunders gunst. Men potentialet var til meget, meget mere, og idéen var så innovativ, at den kunne have fået succes uden for landets grænser, hvis TDC havde valgt en anden strategi, vurderer to eksperter, som Computerworld har talt med. Claus Bülow Christensen, der er selvstændig rådgiver og ekspert i medier og streamingtjenester, var selv en af deltagerne, da TDC løftede sløret for den nye streamingtjeneste til en stor lanceringsfest på det københavnske spillested Vega. Han vurderer, at tjenesten havde så stort et potentiale, at den kunne have udfordret svenske Spotify, der blev stiftet omtrent samtidig på den anden side af sundet. ”Jeg tror godt, at TDC Play kunne have taget kampen op

26

Jeg tror godt, at TDC Play kunne have taget kampen op mod Spotify. For det var jo et enormt innovativt produkt, da det blev lanceret. CLAUS BÜLOW CHRISTENSEN EKSPERT I MEDIER OG STREAMINGTJENESTER

mod Spotify. For det var jo et enormt innovativt produkt, da det blev lanceret,” siger han til Computerworld. Han forklarer, at det kom som en stor overraskelse, at TDC var i stand til at lave de nødvendig aftaler med musikindustrien. Det er dog Claus Bülows Christensens Computerworld CIO  maj 2018


TIL VIRKSOMHEDER

Kontorartikler

Elektronik

Møbler

Lager

Køkken & catering

Rengøring

En nem vej til en ny

indretning Indretning af kontor, reception, kantine, lounge eller mødelokale. Vores møbelkonsulenter leverer gratis 3D tegninger og VR-præsentation.

Gavekort til dig Bestil et uforpligtende tilbud og få et GRATIS Go Dream gavekort

Værdi kr. 199,Se hvordan på video

lomax.dk/indretning Online

www.lomax.dk

Ring

Sjælland: 47 36 80 00 Fyn/Jylland: 63 15 25 25

Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.

E-mail

salg@lomax.dk

Lomax

Elsenbakken 37 3600 Frederikssund

Gratis levering ved køb for min. kr. 800,- ekskl. moms (kr. 1000,- inkl. moms)


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

TDC Play kunne være blevet Danmarks helt store it-succes oplevelse, at TDC efterfølgende har forsømt at give produktet den nødvendige opmærksomhed. “Jeg har fulgt udviklingen af Play med en vis undren, for det virker, som om produktudviklingen og vedligeholdelsen af tjenesten gik i stå i undervejs. Det er, som om der forsvandt noget fokus fra produktet,” vurderer han.

Havde krævet en anden forretningsmodel Ifølge Claus Bülow Christensen havde det krævet en anden tilgang til forretningsmodellen, hvis TDC Play skulle have taget kampen op mod Spotify. I stedet for at betragte det som et add-on til et eksisterende teleprodukt skulle TDC i så fald have lanceret det som et

Mange etablerede virksomheder falder i den fælde, at de ser nye digitale tjenester som noget, der skal bruges til at forøge indtjeningen på deres eksisterende produkter. JAN DAMSGAARD PROFESSOR I DIGITALISERING OG IT-LEDELSE VED CBS

28

selvstændigt produkt. Derudover havde det ifølge Claus Bülow Christensen også krævet, at der var blevet investeret endnu mere i produktetudviklingen, hvor kunderne i dag stilller høje krav til kvaliteten af brugerfladen og forventer, at tjenesterne kan tilbyde avancerede musikanbefalingsalgoritmer. Han påpeger ligeledes, at det havde været væsentligt mere bekosteligt og forhandlingsmæssigt krævende for TDC at få sikret sig rettighederne til musikken på tjenesten, hvis tjenesten skulle have været udrullet internationalt. ”Jeg ved dog, at det var nogle meget innovative og dedikerede sjæle, der stod bag TDC Play, og jeg kan derfor godt forestille mig, at det havde været muligt at tage kampen om med Spotify,” siger han og tilføjer: “Men hvis jeg skal være lidt hård, vil jeg også sige, at det nok ikke ligger i et stort tungt teleselskab som TDC’s DNA at gå ud og udfordre et globalt marked med en innovativ forretningsmodel.”

Faldt i en fælde Jan Damsgaard, der er professor i digitalisering og it-ledelse ved Copenhagen Business School samt medlem af regeringens Disruptionråd, påpeger ligeledes, at det i denne type situationer kan være hæmmende for et produkts succes, hvis det er en del af en stor etableret virksomhed. ”Mange etablerede virksomheder falder i den fælde, at de ser nye digitale tjenester som

noget, der skal bruges til at forøge indtjeningen på deres eksisterende produkter, mens iværksættere typisk vil se det som et selvstændigt produkt, der har mulighed for at leve sit eget liv. For Spotify har det derfor været en fordel, at de ikke var ejet af en stor virksomhed, på samme måde som TDC Play var,” siger han.

Adskiller innovationen fra hovedforretningen For at undgå denne type dynamikker ser vi dag, at virksomheder ofte adskiller deres innovationsprodukter fra hovedforretningen. I nogle tilfælde ved

Computerworld CIO  maj 2018

at placere dem på en anden lokation end moderselskabet, og i andre tilfælde ved at spinne dem ud i selvstændige selskaber, der betyder, at de kan agere mere uafhængigt. Et godt eksempel på den strategi er den, som Danske Bank har valgt med den populære betalings-app MobilePay. Her valgte Danske Bank allerede fra starten at gøre løsningen tilgængelig for kunder i konkurrende banker, og derudover har Danske Bank for nylig valgt at udskille MobilePay i et selvstændigt


E

M ENVIRON

T IO CA

LIT

YSTEM

ISO 14001

N

QUA

CE R

IO N

NT S

ORMATIO IN F N

SAF ET

D

Solution 201 6 rgy ne YSTEM

ICAT

FI

ISO 9001

Digi Ad CIO DC1 v2.indd 1

Ou t

ievment Ach 20 16 try us

ME

S T E M CE R TI

Free Cooling

Secure

Future Ready

Sustainable

Innovative

ISO Certified

Cr it

entre 2015 aC at

d ou AL S NT

T IF

SY

n tio

S T E M CE R T I F SY IC

OHSAS 18001

Y

Connected

2016 Best Enterpris eD

RIT Y MANA GE

ISO/IES 27001

Ind

Y

N

CU

IO AT

SE

t Innova Mos tiv eE

2017

Data Centre

2017

2017

d ar

ard Aw

2016

Thinking A ure w ut

ding Big Da an ta st

ironme Env nt al F ic

agement So an lu M

eam- Colo+ Cl sT on

ove & Beyo Ab n re

entre Opera ti aC at

d

Data C en t

The Nordic leader for sustainable, secure and innovative data centres

digiplex.com

in

digiplex @digiplex_ICT

08/05/2018 16:52


50 danske 2018 edition

mest værdifulde

it-succeser

TDC Play kunne være blevet Danmarks helt store it-succes selskab. Jan Damsgaard påpeger dog, at der er nogle grundlæggende forskelle på MobilePay og TDC Play, der gør, at det var en mere nærliggende strategi at vælge for Danske Bank. ”MobilePay har nogle indbyggede netværkseffekter, der betyder, at jo flere der anvender MobilePay, jo mere brugbart er det. Mens TDC Play også har en stor værdi, selvom du er den eneste, der anvender det,” siger han.

Kræver kapital og risikovillig ledelse Alligevel vurderer Jan Damsgaard, at TDC havde været nødt til at udskille TDC Play i et selvstændigt selskab, hvis det havde ønsket at udnytte tjenestens fulde potentiale. ”Det er dog en model, der kræver en topledelse, som er tilstrækkelig risikovillig, og som er villig til at afsætte den nødvendige kapital,” siger han. Jan Damsgaard påpeger ligeledes, at selvom Spotify netop har gennemført en succesfuld børnotering, så har det vist sig, at denne type streamingtjenester bygger på en yderst kapitalkrævende forretningsmodel. Derfor ville det muligvis også have krævet, at TDC Play havde hentet venturekapital udefra.

TDC Musik, den afdeling der stod bag TDC Play, er dog ikke bekendt med, at man skulle have gjort sig denne type overvejelser hos TDC. ”Jeg ved ikke, om der har været overvejelser om at skille TDC Play ud i et selvstændigt selskab og hente venturekapital ind, men jeg tror det ikke, og det er i hvert fald ikke overvejelser, som jeg har kendt til,” siger han. Når han i dag ser tilbage på projektet, kan han dog godt ønske sig, at TDC havde satset endnu mere markant på at udvikle og udbrede tjenesten. “Vi havde jo momentum og var foran alt og alle på det tidspunkt, og jeg er udstyret med et udviklingsgen, der betyder,

Jeg vil ikke udelukke, at det kunne have været en god idé. KASPER ØRTVIG VICEDIREKTØR FOR YOUSEE

at jeg meget gerne ville have haft mulighed for at udvikle endnu mere på TDC Play, siger han tilføjer: “Men jeg ved også, at det havde krævet, at vi havde fået en masse folk ombord, der brændte fuldstændig indædt for det, hvis vi skulle følge med Spotify, der i dag har tusindvis af folk ansat. En virksomhed som TDC har jo fokus på at være den bedste udbyder af bredbånd og telefoni, mens Spotify udelukkende arbejder efter en målsætning om at lave verdens fedeste musiktjeneste.”

“Kan altid gøre det bedre” Kasper Ørtvig, der er vicedirektør for Yousee, afviser dog, at der er blevet investeret for lidt i Yousee Musik, som tjenesten hedder i dag. Tværtimod påpeger han, at TDC siden lanceringen har investeret massivt i tjenesten. Han fremhæver eksempevis, at der siden lanceringen i 2008 er blevet udviklet apps til iPhone og Android-telefoner, samtidig med at konceptet

Havde gerne set mere udvikling Søren Stig Tvilsted, der på daværende tidspunkt var chef for

30

Computerworld CIO  maj 2018

siden er blevet ændret fra at være baseret på download af sange til i dag at være en fuldtonet streamingtjeneste. Han afviser dog ikke, at tjenesten har et uforløst potentiale. ”Vi kan altid gøre ting bedre. Det kan vi i dag, og det har vi sikkert også kunnet gøre gennem de sidste 10 år. Men vores strategi har altid været, at det skulle være en dansk tjeneste, der kom danske brugere og danske kunstnere til gode,” siger han. Når du ser på det i dag, var det så en fejl, at man i tidernes morgen så det som et add-on til de eksisterende ydelser og ikke som et selvstændigt produkt? ”Jeg vil ikke udelukke, at det kunne have været en god idé, men jeg vil ikke stå her og sige, at det havde været den rette løsning. Det havde været en helt anden strategi at vælge. Jeg tror, at det havde givet meget mere mening for et stort globalt teleselskab som eksempelvis Vodafone, end det ville have givet for et dansk teleselskab som TDC,” siger Kasper Ørtvig.  ◘


KONFERENCE OM

15. JUNI 2018 // KØBENHAVN

Praktisk erfaring bag hypen Sådan kan du anvende blockchain til at skabe tillid og effektivisere organisationer Blockchain er en af tidens mest omtalte teknologier. Med sin decentrale struktur bliver den af nogle hyldet som det nye internet, der vil forandre verden. Blockchain kan potentielt bane vejen for en mere pålidelig måde at håndtere digitale transaktioner på, hvor centrale aktører erstattes af et decentralt netværk af spillere, der automatisk verificerer hinandens handlinger. Hvor langt er teknologien egentlig nået? Og hvordan virker den i praksis? Kom og hør, hvordan firmaer som IBM, A.P. Moller - Mærsk og Nordea i dag anvender blockchain til eksempelvis at styre digitale identiteter og kontrakter, effektivisere papirarbejdet i forbindelse med fragt, automatisere finansielle transaktioner og meget andet. Du får også en indføring i teknologien og en modenhedsanalyse af den. Du vil blive godt klædt på til at vurdere blockchains relevans for din virksomhed på et oplyst grundlag.

Se det spændende program og tilmeld dig på www.computerworldevents.dk

www.computerworldevents.dk


CIO◙pointofview/entreprenørskab

Af A  nnabeth Aagaard Lektor og Center Director på Aarhus Universitet

Digitale entreprenører – hvordan skaber vi den rette grobund?

D

et seneste årti har vi set en voksende efterspørgsel efter og bevågenhed med digital transformation og investeringer i digitaliseringen. Dog viser statistikkerne, at små og mellemstore danske virksomheder ofte har sværere ved at følge med digitaliseringen end de store virksomheder. Ifølge Det Digitale Vækstpanel har 75 procent af landets største virksomheder en avanceret digitaliseringsgrad, hvorimod det kun er 30 procent af de mindre virksomheder. Dette gælder dog ikke såkaldte digitale entreprenører eller startups. For med de øgede digitale forretningsmuligheder og opmærksomhed herpå er der opstået et helt nyt ‘marked’ og råderum for digitale entreprenører. De digitale entreprenører/iværksættere er kendetegnet ved at være startet digitalt og med udgangspunkt i digitale teknologier, og de har derfor en digital strategi og et digitalt DNA fra dag ét. Kort fortalt kan digitalt entreprenørskab eller iværksætteri betragtes som en kobling af traditionelt iværksætteri med vægt på at udnytte nye digitale teknologier på nye måder, såsom social, mobil, analytics, cloud og cyber-løsninger, hvor man udvikler den traditionelle måde at skabe og gøre forretninger på i forhold til den digitale æra. Men hvorfor er digitale entreprenører så interessante? Kigger man på verdens 10 største virksomheder (målt på indtjening), indgår følgende fem firmaer på de fleste lister: Apple, Google og Microsoft og stærkt efterfulgt af Amazon og Facebook (The Economist, 2016). Alle fem virksomheder er ‘født’ digitale. Og ser man på de seneste års intense fokus på digitalisering og den offentlige debat om de etablerede virksomheders udfordringer med den digitale transformation, viser der sig et interessant billed. Vil man have succes med digitale forDer skal ny viden, retningsmodeller og digitale målrettede værktøjer teknologier, er det åbenbart en og konkrete digitale fordel at være startet digitalt, initiativer til, hvis den hvis man vil vækste hurtigt. digitale transformaDenne observation sætter fotion skal blive en kus og pres på faciliteringen af virkelighed både for digitale entreprenører. virksomheder og samFor hvis data, digitalisering fund. og digitale teknologier nu og i

“ 32

fremtiden vil drive den nationale og globale vækst og forretningsudvikling, bør vi målrettet understøtte grundlaget for bedre etablering af succesfulde, digitale entreprenører. Ser vi på uddannelsessektoren ... ja, så taler vi om Industri 4.0, men vi er ikke nået til Education 4.0 endnu. Der udbydes alt for få ‘digitale’ fag og digitale uddannelser, og specialister udtaler, at vi uddanner alt for få digitale specialister og dataingeniører i forhold til den efterspørgsel, der er og kommer.

Teknologipagt og behov for digitale initiativer Det betyder i praksis, at mange danske virksomheder må spejde langt efter kompetente ingeniører og it-specialister, og rekrutteringen bliver ikke nemmere i de kommende år. Dette kan blive en regulær vækstdræber, udtaler flere topchefer til Berlingske Business. Derfor har regeringen også iværksat en teknologipagt, der blandt andet skal sikre, at 20 procent flere danskere i 2025 fuldfører en videregående og såkaldt STEM-uddannelse (inden for science, technology, engineering og mathematics). Men en ting er uddannelse, en anden ting er vækstfremmende initiativer for de digitale entreprenører. Velviljen er der, men udfordringen er, at mange væksthuse og andre business development units er gearet til traditionelle (ikke-digitale) iværksættere og ikke har samme viden, kompetencer eller ressourcer til at understøtte udviklingen af digitale startups. Det betyder, at mange digitale entreprenører selv må finde deres vej eller få koblet sig på digitale eksperter, der kan hjælpe dem med at få deres forretningsidé udviklet, implementeret og lanceret.

Et eksempel på en digital startup Et case-eksempel på en dansk og digital startup er årets vinder af Innovationsprisen 2018, IoTee Lab. Innovationsprisen er en årlig konkurrence for alle landets studerende på de videregående uddannelser. Prisen blev i år overrakt af daværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind på Via University College i Aarhus i forbindelse med Forskningens Døgn. IoTee Lab er en IoT-‘turn-key’-leverandør, som er specialiseret i forretningsudvikling og software-cloudintegration. De to iværksættere Hussam Mansour (CEO) og Szabolcs Nagy (CTO) startede i 2017, og ved at koble deres forretnings- og ingeniørmæssige kompetencer udviklede de et intelligent affaldssystem. Forretningsidéen og vinderprojektet består af en sensor, som kan måle mængden af indhold i affaldscontainere og sende direkte besked til renovationspersonalet, når containeren er fuld. Dermed ef-

Computerworld CIO  maj 2018


fektiviseres renovationsarbejdet, så en flaskecontainer eksempelvis kun tømmes, når den rent faktisk er fuld. Den idé faldt i juryens smag og især grundet udviklingen i urbaniseringen og det store potentiale for udbredelse på tværs af byer og sektorer.

Digitalt talent management De to unge mænd havde mødt hinanden gennem uddannelsen, men kunne ikke rigtigt finde grobund for deres idé og valgte derfor at blive en del af det digitale talent management- og resident startup-program, som Centre for Business Development på Aarhus Universitet har etableret udelukkende for digitale entreprenører. Idéen med dette program er at tilbyde entreprenører med digitale forretningsmodeller en platform for at gro deres idé til prototype og videre til markedslancering. Dette indbefatter sparring på den forretningsmæssige og teknologiske/digitale del af projektet, hjælp til at etablere de rette netværk og assistance med at søge midler til videreudvikling af projektet gennem diverse danske og europæiske fonde - og sidst, men ikke mindst muligheden for at indgå i forskning omkring digital forretningsudvikling med udvikling af videnskabelige modeller og publikationer til formidling og præsentation på internationale, videnskabelige konferencer.

Hvorfor fordrer digitale entreprenører noget andet og ekstra? Digitale entreprenører arbejder med teknologier, som vi er ved at lære at kende, og som flytter sig med lysets hast. Derfor er eksperimentering et vigtigt element i understøttelsen af digitalt entreprenørskab. Dette sammen med tilførelsen af ny specialistviden og digitale kompetencer, som kan hjælpe konkret med at udvikle forretningsidéen og udforske de forretningsmæssige potentialer. Det gælder især i forhold til at udbrede og koble den digitale løsning og forretningsmodel til resten af økosystemet. Data giver nemlig unikke muligheder for at gå på tværs af økosystemer og forretningsmodeller og dermed skabe nye forretningsmodeller og samarbejdsmuligheder på tværs af sektorer

og forretninger. Det stiller andre krav til forretningsudviklingen og de metoder og modeller, man bruger. Forskningen er stadigvæk i sin spæde start med henblik på at undersøge dette fænomen, og man bruger derfor de samme modeller og teorier til at vurdere digitale forretninger, som man bruger på traditionelle, ikkedigitale forretninger. Dette er sandsynligvis ikke optimalt, men vi ved ganske enkelt endnu ikke nok til at udvikle modeller og teorier, der udelukkende tilgodeser digitale forretninger. Denne forskning er dog på vej og understøttes af både nationale og internationale forskningsprogrammer, da det har stor bevågenhed fra både brancheforeninger, regeringer, industrier og EU.

Behov for mere forskning og erfaringsudveksling Den manglende viden om og praksiserfaring med, hvordan både nye og etablerede virksomheder kortlægger, implementerer og skaber impakt og resultater gennem deres digitale forretningsmodeller – både individuelt og på tværs af deres økosystem - synliggør et enormt behov for forskning i digitale forretningsmodeller og digitalt iværksætteri. Der er dog også et særdeles stort ønske om praksis- og erfaringsudveksling på tværs af sektorer, for eksempel igennem testbeds, fælles laboratorier og digitale væksthuse, så man kan monitorere og lære af og videreudvikle de digitale teknologier til udvikling af nye og etablerede organisationers forretningsmodeller. Denne udveksling er central for at udvikle vores viden om digitale forretningsmodeller og -entreprenører. Derfor er Centre for Business Development også i gang med at opbygge en digital læringsplatform for at sikre, at virksomheder og andre interesserede kan tilgå viden, værktøjer og modeller samt blive inspireret igennem video cases og tutorials. For der skal ny viden, målrettede værktøjer og konkrete digitale initiativer til, hvis den digitale transformation skal blive en virkelighed både for virksomheder og samfund.  ◘

Computerworld CIO  maj  2018

33


50

mest værdifulde*

danske

it-succeser 2018 edition

      60

milliarder kroner

01

Skype Skype leverer software, der gør det muligt at tale i telefon og se video over internettet. Skype blev lanceret i 2003 og voksede eksplosivt, blandt andet fordi lydkvaliteten var bedre end hos de andre tjenester, der fandtes på dette tidspunkt. Skype-softwaren er baseret på peer to peer-software ligesom fildelingstjenesten Kazaa, som Janus Friis og Niklas Zennström skrev, inden de etablerede Skype. Skype blev købt af Microsoft i 2011 og blev en vigtig del af Microsofts mobil-strategi.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

Janus Friis og Niklas Zennström sammen med Michael Jackson og tre estiske programmører i 2003 Morten Lund, Mangrove Capital Partners, Index Ventures og forskellige udenlandske ventureselskaber. Søgte også penge hos Nordic Venture Partners Over 300 millioner aktive brugere om måneden Købt af Ebay for 2,6 milliarder dollars i 2009 og af Microsoft for 8,5 milliarder dollars i 2011.

* Valuation er anslået af Computerworld ud fra tilgængelige oplysninger. Værdien af de børsnoterede aktier er opgjort pr. 31/12-2017.



Flagene angiver, i hvilket land ejerskabet af virksomheden pt. er placeret

     

44,6

milliarder kroner

02                                      

Just Eat Just Eat leverer et website til bestilling af take away-mad. Firmaet blev stiftet af to forskellige grupper – FoodZoom og Just Eat – der fandt ud af, at de arbejdede på nogenlunde samme koncept, og de besluttede at fusionere. Parterne blev dog uenige og gik fra hinanden i 2002. Hovedkontoret blev flyttet til London i 2006 for at udvide i udlandet og for at skaffe kapital. I 2014 blev firmaet noteret på fondsbørsen i London.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

      34

Computerworld CIO  maj 2018

Jesper Buch, Christian Frismodt m.fl. i 2000 Carsten Mikkelsen, Index Ventures, og andre udenlandske ventureselskaber 1.900 medarbejdere Noteret i London med en børsværdi på 45 milliarder kroner.


21,3

50

     

milliarder kroner

mest værdifulde*

danske

it-succeser

03

Zendesk Zendesk leverer software via internettet til styring af helpdesk, kundeservice og support. Firmaet blev stiftet af Mikkel Svane, Alexander Aghassipour og Morten Primdahl i København. Flyttede hovedkontoret til Silicon Valley, blandt andet fordi selskabet ikke kunne få venturekapital fra Danmark. Firmaet blev børsnoteret i maj 2014 til en børsværdi på cirka en milliard dollars.

Alexander Aghassipour Mikkel Svane, og Morten Primdahl i 2007 Janz, CRV, Benchmark, Matrix, Index, GGV, Redpoint, Goldman – alle fra USA Nøgletal: 2,000 medarbejdere, 119.000 kunder, omsætning på 2,7 milliarder kroner i 2017 Valuation: Børsnoteret i New York med en børsværdi på over 5 milliarder dollars i maj 2018.

Stiftere: Investorer:

13,9 milliarder kroner

2018 edition



17,3

 

milliarder kroner

04                                       

Unity Technologies

Unity Technologies’ udviklingsplatform bruges af over en million aktive spiludviklere. I 2009 fik Unity en investering fra Sequoia Capital, et af verdens førende ventureselskaber.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

David Helgason, Nicholas Francis og Joachim Ante i 2003 Sequoia Capital, Draper Fischer Jurvetson Growth og Chinese Investment Corporation m.fl. Over 1.300 ansatte, cirka 250 i Danmark 10 milliarder kroner ifølge seneste venturerunde, senere steget til 17,3 milliarder kroner

Stiftere: Valuation:

Flemming Tamstorf, Frede Elman Hansen og Niels Molzen i 1971 Børsnoteret med en værdi på knap 14 milliarder kroner pr. 31/12 2017.

05

Simcorp Simcorp udvikler software til styring af investeringer hos pensionskasser og investeringsselskaber. Kunderne tæller bl.a. 170 af de største kapitalforvaltere i verden, som administrerer investeringer for 130 billioner kr. Investorer: 2M Invest købte 20 procent af selskabet i 1998 Nøgletal: 1.500 medarbejdere, 2,6 milliarder kroner i omsætning, 660 millioner kroner i overskud i 2017

                

      Computerworld CIO  maj  2018

35


50

     

mest værdifulde*

danske

it-succeser

11

2018 edition

milliarder kroner

Navision og Damgaard Data Navision udviklede et økonomisystem til små og mellemstore virksomheder. Navision var en fusion mellem Navision Software og Damgaard Data i 2000. Investorer: IBM investerer i Damgaard Data i 1994, Damgaard køber aktierne tilbage i 1998 Nøgletal: Cirka 300 medarbejdere i Microsoft Development Center Copenhagen Valuation: Blev solgt til Microsoft for 11 milliarder kroner i 2002.

06                     

Stiftere:

Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind

Erik Damgaard og Preben Damgaard.

9,9

milliarder kroner

07 

9,4

 

milliarder kroner

08

Atea Atea er Nordens største leverandør af it-infrastruktur. Atea er skabt ved, at det danske selskab Topnordic købte svenske Atea og norske Ementor. Selskabet beholdt det svenske navn, den norske børsnotering og den danske hovedaktionær. I 2016 blev selskabet involveret i en større sag om bestikkelse. Stiftere: Jens Liisberg og Carsten Gottschalck stiftede Topnordic i 1986 Investorer: Consolidated Holdings, ejet af Ib Kunøe, er største aktionær med 25 procent af aktierne Nøgletal: 6.900 medarbejdere (1.600 i Danmark), 31 milliarder norske kroner i omsætning, 512 millioner norske kroner i overskud i 2016 Valuation: Børsnoteret i Oslo med en børsværdi på 12 milliarder norske kroner.

                               

Saxo Bank Saxo Bank har udviklet en online-platform til handel med valuta og værdipapirer, som banken også stiller til rådighed for andre banker som en whitelabel-løsning. Selskabet blev stiftet i 1992 under navnet Midas Fondsmæglerselskab.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

      36

Computerworld CIO  maj 2018

Lars Seier Christensen Kim Fournais og Marc Hauschildt. General Atlantic i 2005, TPG Capital i 2011 1.600 medarbejdere, knap 3 milliarder kroner i omsætning i 2016 og 400 millioner kroner i overskud i 2017 Stifterne solgte 10 procent af aktierne til en valuation på 9,6 milliarder kroner i 2015. Sambo købte 20 procent af aktierne til en valuation på 9,9 mia. milliarder kroner i oktober 2017.


Få en sikker dialogkanal til din virksomheds digitale post

Din virksomheds HR-afdeling kan få udbytte af at gå udenom den ofte belastede og forholdsvis usikre e-mail og vælge e-Boks som direkte kommunikationskanal til medarbejderne. Ved at sende vigtige arbejdsrelaterede dokumenter gennem e-Boks bliver kommunikationen sikkert og specifikt leveret til den relevante medarbejder. Med mySupplys integrationsløsning kan du bruge e-Boks som en sikker tovejsdialogkanal, og der kan sendes til mange på en gang eller specifikt til den enkelte medarbejder.

Hvilke dokumenter er relevante at sende via e-Boks?

Få styr på håndteringen af persondata

HR-afdelinger håndterer dagligt en mængde forskellige dokumenter, der har relation til ansættelsesforhold, har karakter af fortrolighed eller indeholder personfølsomme oplysninger. Disse dokumenter er velegnede til at sende og opbevare i e-Boks.

Når EU’s Persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018, stilles der højere krav til sikkerhed ved transport af personfølsomme oplysninger.

Sender du fx en medarbejder en ansættelseskontrakt, kan du bede om, at du senest 5 dage efter skal have den retur i underskrevet stand. Signerer medarbejderen ikke, får du en notifikation på, at du skal rykke for dokumentet og underskriften.

mySupplys integration til e-Boks giver din virksomhed en platform med mulighed for dialog, for ordentlighed i dokumentudvekslingen samt sikker digital transport og opbevaring.

www.mysupply.dk • info@mysupply.dk • +45 96 96 10 70


7,5

milliarder kroner

2018 edition

7

 

milliarder kroner

10 

Michael Seifert og fem andre datalogistuderende i 2001 TCV fra USA 900 medarbejdere EQT købte aktier til en valuation på 7,5 milliarder kroner i 2016.

                  

3shape 3shape har udviklet et system med 3Dscannere og 3D-printere til tandlæger og høreapparatindustrien. Søgte forgæves efter venturekapital i 2003. Stiftere: Tais Clausen og Nikolaj Deichmann i 2000 Nøgletal: Over 1.00 medarbejdere, 250 millioner kroner i overskud i 2016 Valuation: Cirka 6-8 milliarder kroner.

5

milliarder kroner

11 

4

 

milliarder kroner

12

TradeShift TradeShifts verdensomspændende platform til elektronisk fakturering er baseret på standarden og den infrastruktur, som staten brugte, da man indførte elektronisk fakturering i 2005.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

danske

it-succeser



Sitecore har udviklet et content management system, som bruges af større virksomheder.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

mest værdifulde*

09

Sitecore

Christian Lanng, Mikkel Hippe Brun og Gert Sylvest i 2010 Morten Lund og adskillige udenlandske venturefonde 600 ansatte, cirka 200 i Danmark Cirka 3-4 milliarder kroner.

                           

Netcompany Netcompany leverer it-serviceydelser til store offentlige og private virksomheder. Blev i 2017 det første danske firma stiftet de seneste 20 år, der passerede 1.000 medarbejdere. Stiftere: Carsten Gomard, André Rogaczewski og Claus Jørgensen i 1999 Investorer: Axcel i 2006, som solgte det tilbage til stifterne i 2011 Nøgletal: 1,400 millioner kroner i omsætning, 369 millioner kroner i overskud i 2017. Købte engelske Hunter Macdonald i oktober 2017, og nåede dermed op på 1.800 medarbejdere. Valuation: FSN Capital købte halvdelen af aktierne til en valuation på 2,2 milliarder kroner i 2015. Selskabet overvejer ifølge avisartikler at blive børs noteret i sommeren 2018 til en værdi på omkring 5 milliarder kroner.

      38

50

     

Computerworld CIO  maj 2018


3,1

milliarder kroner

Bootz.com sælger modetøj over nettet, og er den førende skandinaviske onlinemodeshop i skarp konkurrence med blandt andre Zalando og Stylepit.Blev børsnoteret i Stockholm i maj 2017. Lars Munch Johansen og Stiftere: Henrik Haagen i 2007. Investorer: Sunstone Capital, Verdane Capital, ECCO Holding, Sampension, ATP Nøgletal: 224 medarbejdere, over 1 million aktive kunder, 2 milliarder svenske kroner i omsætning i 2017 Valuation: Blev børsnoteret i Stockholm i maj 2017 og har i dag en børsværdi på over 4 milliarder svenske kroner

2,5

Universal Robots

danske

it-succeser 2018 edition



3

 

14                         

15

Universal Robots udvikler industrirobotter, som på en sikker måde kan arbejde side om side med mennesker.

Milestone Systems

Esben Østergaard m.fl. i 2005 Vækstfonden, Enrico Krog Iversen. 470 medarbejdere, 1,1 milliarder kroner i omsætning og 175 millioner kroner i overskud i 2017 Solgt til amerikanske Teradyne for 1,9 milliarder kroner i 2015.

milliarder kroner

Milestone Systems udvikler systemer og software til styring og lagring af video­ overvågning via IP. Firmaet er førende på dette område. Købt af Canon i 2014.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

John Blem og Henrik Friborg Jacobsen i 1998 Index Ventures med 27 millioner dollars i 2008 881 millioner kroner i omsætning, 117 millioner kroner i overskud og 586 ansatte i 2017. Solgt til Canon i 2014 for cirka 2 milliarder kroner.

       

2,5

16 Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

mest værdifulde*

13

Boozt.com

milliarder kroner

50

     

                 

Trustpilot

milliarder kroner

Trustpilot er et community, hvor brugere kan anmelde købs- og serviceoplevelser og virksomheder kan gå i dialog med kunder. Har fået i alt 118 millioner dollars i venturekapital, og er den største danske it-investering for SEED Capital Stiftere: Peter Holten Mühlmann i 2007 Investorer: SEED Capital, Northzone, Index Ventures med flere Nøgletal: Cirka 500 medarbejdere Valuation: Cirka 2,5 milliarder kroner.

      Computerworld CIO  maj  2018

39


50

      2,5

2018 edition

17

GlobalConnect GlobalConnect var en af de første til at rulle fibernet ud og levere hurtige internetforbindeler.

Niels Zibrandtsen i 1998 Paradigm Venture, USA. Obligationer noteret på First North 262 medarbejdere, 694 millioner kroner i omsætning, 2 milliarder kroner i aktiver. Blev solgt til kapitalfonden EQT i december 2016, ifølge Børsen for over 2,5 milliarder kroner.

milliarder kroner

                    

20

Asetek leverer kølesystemer til datacentre, servere, arbejdsstationer og high performance-pc’er.

André S. Eriksen i 2000 Sunstone Capital 93 medarbejdere, 360 millioner kroner i omsætning i 2017. Børsnoteret i Oslo til en børsværdi på 2,6 milliarder norske kroner.

Trackman TrackMan har udviklet et system til indsamling af data i sport, primært golf og baseball. Data bruges til træning, udvikling af atleter samt af tv-stationer, der viser golf og baseball. Stiftere: Morten Eldrup-Jørgensen, Klaus Eldrup-Jørgensen, Fredrik Tuxen og Carsten Hallas Investorer: Ingen Nøgletal: 200 medarbejdere og 108 millioner kroner i overskud i 2017 Valuation: Cirka 2 milliarder kroner.

2

milliarder kroner

19 

Asetek

milliarder kroner

18



2

2,1

 

Stifter: Investorer: Nøgletal: Valuation:

                      

Momondo Momondo startede som en søgemaskiner for flyrejser og er vokset til at være en af de største på dette felt. Har siden udvidet med hoteller m.m. i konkurrence med giganter som Tripadvisor og Hotels.com. Thorvald Stigsen m.fl. i Stiftere: 2006 Investorer: TV2 Danmark m.fl., som solgte i 2011 Nøgletal: Cirka 250 medarbejdere i Danmark Valuation: Momondo Group blev solgt til Priceline i februar 2017 for 3,8 milliarder kroner, og det anslås, at den danske del udgjorde lidt over halv delen af organisationen og værdien.

      40

danske

it-succeser

   

milliarder kroner

Stifter: Investorer: Nøgletal: Valuation:

mest værdifulde*

Computerworld CIO  maj 2018


1,8

milliarder kroner

50

     

mest værdifulde*

danske

it-succeser

21

Greenwave Systems

Greenwave Systems producerer systemer til Internet of Things og maskine til maskine-kommunikation. Har hovedkontor i Californien, men er startet i Danmark. Er stiftet af folkene bag KISS Technology

Stiftere: Peter Wilmar Christensen, Martin Manniche og Milla Manniche i 2008 Investorer: Flere forskellige venturefonde fra USA og Singapore Nøgletal: 300 ansatte, 50 i Danmark Valuation: Har fået 75 millioner dollars i kapital, valuation omkring 2 milliarder kroner.

2018 edition

1,8



milliarder kroner

22                          

Columbus Columbus er en global it-service og konsulentvirksomhed, der udvikler branchespecifikke forretningsløsninger til detail-, fødevare- og produktionsvirksomheder. Stifter: Michael Gaardboe i 1989 Investorer: Consolidated Holdings investerede i 2004 og købte Michael Gaardboes aktier i 2010 Nøgletal: 1.100 medarbejdere, 1,2 milliarder kroner i omsætning, 81 millioner kroner i overskud i 2016 Valuation: Børsnoteret med en børsværdi på 1,8 milliarder kroner pr. 31/12-2017

1,7

milliarder kroner

23 

1,6 milliarder

kroner

24

Systematic Systematic sælger software og konsulentydelser inden for forsvar, sundhed, det offentlige og biblioteker. Hovedkontor i Aarhus og et af Danmarks største og hurtigst voksende it-konsulentfirmaer. Stifter: Michael Holm i 1985 Investorer: Ingen venturekapital Nøgletal: 800 medarbejdere, 1,12 millliarder kroner i omsætning, 375 millioner kroner i overskud før skat i 2017 - dog påvirket af kæmpeordere til det amerikanske forsvar Valuation: 1-2 milliarder kroner.

                       

GomSpace Gomspace udvikler små nano-satelitter på få kilo, der sendes i kredsløb om jorden i lav højde og bruges til datakommunikation, blandt andet kommunikation til Internet of Things. Stiftere: Karl Kaas, Lars Alminde og Morten Bisgaard i 2007 Investorer: NOVI Innovation Nøgletal: 119 medarbejdere, 70 millioner kroner i omsætning i 2017 Valuation: Børsnoteret i Sverige i 2016, børsværdi 1,7 milliarder danske kroner pr. 31/12 - 2017.

      Computerworld CIO  maj  2018

41


1,5

milliarder kroner

E-conomic har udviklet Danmarks mest benyttede webbaserede regnskabsprogram til små og mellemstore virksomheder.

     



Jacob Wandt i 2001 Ingen venturekapital 250 ansatte i Danmark og Blev købt af HgCapital i 2013 for cirka 750 millioner kroner og af Visma i 2015 for 1,5 milliarder kroner.

1,5

milliarder kroner

1,5

milliarder kroner

Jobindex er Danmarks største jobsite, baseret på en jobsøgemaskine, der finder jobannoncer på nettet. Jobindex købte Computerworld i 2013 og jobdatabaserne StepStone og it-jobbank i 2014. Jobindex har cirka totredjedele af online-jobannoncemarkedet sammen med StepStone og it-jobbank.

Kaare Danielsen i 1996 Tiger Global i 2007 250 medarbejdere, 300 millioner kroner i omsætning og 91 millioner kroner i overskud i 2017 Børsnoteret på First North med en børsværdi på 1,5 milliarder kroner pr. 31/12 2017.

               

Siteimprove Udvikler værktøjer til at evaluere og forbedre websites. Morten Ebbesen og Niels Stiftere: E. Ebbesen i 2003 Investorer: Summit Partners Nøgletal: 380 medarbejdere, 200 millioner kroner i omsætning i 2016. Valuation: Summit Partners købte 26 procent af aktierne til en valuation på 1,5 milliarder kroner i 2015.

27

Jobindex

Stifter: Investorer: Nøgletal: Valuation:

danske

it-succeser 2018 edition

26 Stifter: Investorer: Nøgletal: Ukraine Valuation:

mest værdifulde*

25

E-conomic



1,4

milliarder kroner

28                           

Adform Adform udvikler digital reklameteknologi til kreativ optimering, user data management og handel med annoncepladser Stiftere: Gustav Mellentin, Jakob Bak og Stefan Juricici i 2002 Investorer: Via Ventures med 35 millioner kroner i 2009 og 2014, 150 millioner kroner i lån fra Danica i 2015 Nøgletal: 800 medarbejdere, 378 millioner kroner i omsætning, EBITDA på 12 millioner i 2016. Valuation: Overvejer at blive børsnoteret i 2018 til en værdi på op imod 2 mia. kr.

      42

50

     

Computerworld CIO  maj 2018


God kundeservice skaber stærke salgsresultater Simon Larsen Netværks- og sikkerhedsspecialist Direkte tlf.: + 45 8762 5236 E-mail: ssl@ed-data.dk

Simon Larsen mærkede med det samme, at han var kommet til en agil virksom-hed, hvor man forstår at bruge hinandens kompetencer på tværs af hele teamet. Overfor kunderne giver det muligheden for at yde et for branchen sjældent niveau af kundeservice. Og det er noget, der skaber salgsresultater. ED-data er gået fra at være en forretning, hvor man flyttede kasser i en webshop, til at være totalleverandør af IT-infrastruktur til kunderne.

Unik kundeservice i markedet Hos ED-data er den daglige succes præget af virksomhedens kerneværdier; tryghed, relationer og kundeservice.

Det kræver in-house kompetencer at stå stærkt som full-service supplier. Derfor er der i ED-data blevet oprustet med en specialistafdeling, som arbejder vertikalt sammen med salgsafdelingen, og som trækkes ind som projektledere og rådgivende parter på forskellige projekter.

Til forskel fra langt størstedelen af deres ellers sammenlignelige konkurrenter, driver virksomheden i Århus eget konfigurationscenter, service- og reservedelslager. Simon Larsen oplever helt konkrete fordele ved forretningsstrukturen hos ED-data.

I december 2017 blev Simon Larsen ansat som Netværks- og sikkerhedsspecialist, et helt nyt forretningsområde hos ED-data, som skal sikre kunderne endnu mere værdiskabende IT. Simon har flere års erfaring med IT drift, implementering og infrastruktursprojekter, og han bemærker, hvordan IT igennem de senere år er rykket op på en mere strategisk og afgørende plads hos kunderne.

”Vi kan helt bogstaveligt tage hardware eller reservedele i en bil, og køre ud til kun-

deres fremtidsaspekter, give rådgivning derom og komme med konkrete løsningsdesign til at imødekomme deres udfordringer. Det er netop heri min berettigelse som Netværks- og sikkerhedsspecialist ligger, og jeg erfarer gang på gang, hvor stor betydning det har, at den øvrige organisation er med til at skabe den positive relation til kunderne.” Et agilt team, der arbejder tæt sammen Enhver, der arbejder med salg og implementering af IT infrastruktur, kender vigtigheden af at have et stærkt team at trække på. Når en hel organisation arbejder for de samme mål og forstår succes ved de samme værdier, skabes der mere vækst og bedre resultater. Det giver ekstra blod på tanden for en profil som Simon Larsen: ”Som Netværks- og sikkerhedsspecialist er det min rolle at udarbejde løsningsforslag til kunden og derefter være projektleder for at understøtte deres implementering deraf. Vi tager hånd om kundens projekter fra produktafklaring og risikovurdering, til løsningsdesign og implementering. Alt dette er langt nemmere og ikke mindst sjovere, fordi hele teamet arbejder stærkt sammen”, forklarer Simon.

Der er behov for forretningsunderstøttende IT, som tænkes ind i virksomhedens strategi.

”Før var IT en driftsafdeling, der holdt til i kælderen. I dag udgør IT og computerstyrede processer en langt større del af den moderne forretning, og der er større behov for forretningsunderstøttende IT.” Derfor er der i højere grad efterspørgsel på specialister, som kan kigge mere bredt på kundens forretning, for IT har en konkurrencemæssig fordel for virksomheder i dag, og det er kunderne helt bevidste om - også når de er ude og hente rådgivning.

den med det samme. Det er helt unikt i markedet og absolut noget, som kunderne bemærker. Hvis en kunde skal bruge en ny Firewall eller andet hardware nu, så kan og vil vi strække os langt for at få det til at ske”, fortæller Simon. Filosofien er, at uanset hvor stor eller lille kunden er, skal de have samme service, og ifølge Simon skaber den form for kundefokus en stor tillid, som gør det lettere for ham at tale med kunderne om det, der gælder. ”Jeg kan langt hurtigere være forretningsunderstøttende og værdiskabende i vores dialog. Jeg kan tale med kunderne om

ED-data A/S Grenåvej 627A | 8541 Skødstrup +45 70 22 01 50 | www.ed-data.dk | info@ed-data.dk

ED-data_annonce_A4_Simon.indd 1

12/03/2018 13.36


1,3 milliard kroner

RTX udvikler og producerer trådløst kommunikationsudstyr til telebranchen, sundhedssektoren og infotainmentindustrien. Blandt andre Jens Hansen Stiftere: og Jens Toftgaard Petersen i 1993 Investorer: Ingen venturekapital. Nøgletal: 243 medarbejdere, 434 millioner kroner i omsætning, 50 millioner kroner i overskud i 16/17 Valuation: Børsnoteret med en værdi på 1,26 milliarder kroner pr. 31/12-17

1,2

2018 edition

    

1,2

milliarder kroner

30                   

31

EET Europarts er en af Europas største forhandlere og distributører inden for videoovervågning, reservedele til mobiltelefoner, computere, tablets og printere.

    



Area9 Har udviklet software til styring af e-learning, der ved hjælp af kunstig intelligens følger elevens indlæring og forbedrer indlæringsprocessen. Ulrik Juul Christensen, Stiftere: Tommy Olesen, Asger Alstrup, Chaudri Jamil i 2006 Investorer: Ingen venturekapital Nøgletal: 66 medarbejdere i 2014 Valuation: Datterselskab solgt til McGraw-Hill Education i 2014 for cirka 1 milliard kroner ifølge Børsen. Fik i starten af 2017 190 millioner kroner fra Vækstfonden til at udvikle et nyt datterselskab.

1,1

milliarder kroner

32 

John Thomas i 1986 Alipes, FSN 500 medarbejdere Købt af Norske FSN for 1,2 milliarder kroner i 2015.

                     

Lessor Lessor er en af Danmarks største systemer til håndtering af løn, skat, tidsregistrering og andre HR-områder. William Fich i 1972, der Stiftere: fungerede som direktør indtil 1992 Investorer: Ingen venturekapital Nøgletal: 106 medarbejdere, 125 millioner kroner i omsætning i 2017 Valuation: Købt af Axcel i 2016 for 580 millioner kroner og solgt videre til amerikanske Paychex i 2018

      44

danske

it-succeser



EET Europarts

Stifter: Investorer: Nøgletal: Valuation:

mest værdifulde*

29

RTX

milliarder kroner

50

     

Computerworld CIO  maj 2018


1 milliard

50

     

kroner

mest værdifulde*

danske

it-succeser

33

EG EG fra Herning (tidligere EDB Gruppen) er en af Skandinaviens største it-konsulentvirksomheder. Selskabet har udviklet en række brancheløsninger. Stifter: Erik Ove Nielsen i 1977 Investorer: IBM i 1993, Nordic Capital i 2008, Axcel i 2013 Nøgletal: 1.700 medarbejdere, 1,9 milliarder kroner i omsætning, 367 millioner kroner i underskud i 2017 Valuation: Solgt til Nordic Capital i 2008 for 600 millioner kroner og til Axcel i 2013 for 1,3 milliarder kroner.

1

milliard kroner

Sybo Games har udviklet et af verdens mest populære spil kaldet Subway Surfers, der er downloadet 1 milliard gange. Stiftere: Bodie Jahn-Mulliner og Sylvester Rishøj Jensen i 2010 Investorer: Capnova. Er senere købt ud af stifterne Nøgletal: 89 medarbejdere, 124 millioner kroner i bruttofortjeneste, 32 millioner kroner i overskud i 2017 Valuation: Cirka 1 milliard kroner.

1



milliard kroner

34                        

35

Sybo Games

2018 edition

   

���� Configit udvikler softwareløsninger, hvor ERP-, CRM- og PLM-systemer integreres og muliggør, at produkter konfigureres systematisk fra vugge til grav. Har nogle af verdens største virksomheder som kunder.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

                       

0,9

milliarder kroner

36 

Henrik Reif Andersen, Henrik Hulgaard, m.fl. Michael Moesgaard Andersen, Preben Damgaard, Polaris Cirka 90 medarbejdere i Danmark, cirka 200 globalt Aktiemajoritetspost solgt til Polaris i 2016 for 0,5-1 milliard kroner ifølge Børsen.

Kiloo Kiloo er udvikler og publisher af Subway Surfers. Udviklet i samarbejde med Sybo Games.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

Jacob og Simon Møller i 2000. Firmainvest 89 medarbejdere, 124 millioner kroner i bruttofortjeneste og 32 millioner kroner i overskud i 2017. Cirka 1 milliard kroner.

      Computerworld CIO  maj  2018

45


0,9

milliarder kroner

Heini Zachariassen og Theis Søndergaard i 2009 SEED Capital, Creandum, Balderton Venture, Morten Lund, Jesper Buch, Janus Friis 120 ansatte Fik senest tilført 120 millioner kroner i ny kapital i februar 2018. Valuation knap 1 milliard kroner.

kroner

milliarder kroner

38                          

Trifork Trifork udvikler skræddersyede applikationer og end-to-end løsninger blandt andet til smartphones. Blev børsnoteret i 2007, men afnoteret i 2014 og flyttede derefter hovedkontoret til Schweiz.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

Jørn Larsen og Kim Harding Christensen i 1998 Ingen 450 medarbejdere, 490 millioner kroner i omsætning, 102 millioner kroner i overskud i 2017 Handles i Schweiz til 860 millioner kroner.

39

cBrain cBrain udvikler SaaS-systemer, som understøtter digitalisering af sagsgange, forretnings- og vidensprocesser.



0,8

milliarder kroner

40 

Per Tejs Knudsen og Thomas Qvist i 2002 Ingen 75 medarbejdere, 72 millioner kroner i omsætning, 8 millioner kroner i overskud i 2016 Børsnoteret med en børsværdi på 0,8 milliarder kroner pr. 31/12 2016.

0,9



  

0,8 milliarder

                 

Den Blå Avis og Bilbasen

Annonceavis for køb og salg af brugte ting – fra 1995 en markedsplads på nettet. Blev i 2007 slået sammen med Bilbasen og Bilinfo, der leverer data til brugtbilforhandlere. Stiftere: Jac Nellemann og Karsten Ree i 1981 Investorer: Ingen Nøgletal: Cirka 100 medarbejdere Valuation: Blev solgt til Ebay i 2008 for 2,1 milliarder kroner, men er nedskrevet med 1,3 milliarder kroner i 2013.

      46

danske

it-succeser

37

Vivino er verdens største vin-app, downloadet over 20 millioner gange. Brugerne kan scanne en vinetiket, se informationer om vinen og købe den direkte gennem app’en.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

mest værdifulde*

2018 edition

Vivino

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

50

     

Computerworld CIO  maj 2018


– Ny it-lederuddannelse fra IDG Kurser/Computerworld Styrk din ledelse, innovation og eksekvering i en digital verden

IDG Kurser har i samarbejde med forskere fra CBS, ledere, rådgivere og eksperter, fra nogle af Danmarks førende virksomheder, sammensat et helt nyt uddannelsesforløb for dig som er it-chef, digital leder eller CIO. Indholdet af denne masterclass er designet til, at støtte digitale ledere i forhold til de konkrete udfordringer de møder i kampen om at levere de bedste digitale løsninger til organisationen. Virksomheder, organisationer og endda samfundet som helhed udfordres i stigende grad af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder på flere og flere områder. De lavere hængende frugter er efterhånden blevet plukket og digitaliseringsmulighederne indenfor eksempelvis kunstig intelligens, sikkerhed og udvikling presser sig på og strækker sig længere ind i værdikæden. Medarbejdere og teams bliver i stigende grad også mere vidende og specialiserede. Det stiller større og større krav til den direkte leder og udfordrer

Næste gang: 12.9-7.12.2018 (12 dage i alt)

måderne der arbejdes, kommunikeres og organiseres på. At lægge og implementere langsigtede strategier bliver yderligere vanskeliggjort af fragmenterede informationer, rivende teknologisk udvikling og et sløret helhedsbillede. På uddannelsen får du et indgående kendskab til de mest opdaterede og relevante ledelsesværktøjer og hands-on erfaring med agile metoder. Indholdet af uddannelsen er designet til at styrke din position og øge dine chancerne for at få succes med udvælgelsen, implementeringen og driften af nye digitale løsninger. Du får værktøjer til at kommunikere med din egen ledelse, medarbejdere og omverden, så det i sidste evne gavner dig og virksomheden. Ligeledes får du gennem uddannelseforløbet en bedre forståelse af din egen ledelsesrolle, din personlige ledelsesstil. Du får desuden en konkret og individuel handleplan udarbejdet sammen med din personlige ledercoach.

Hørkær 18, 2730 Herlev (Gratis parkering)

IDG Kurser | Hørkær | 2730 Herlev | Tlf: 7718 300 |1232730 | kursus@idg.dk IDG18Kurser | Hørkær Herlev | idgkurser.dk

Tlf: 77 300 123 | kursus@idg.dk | idgkurser.dk

59.500 kr.


0,8 milliarder kroner

mest værdifulde*

danske

it-succeser

41

Falcon.io Falcon.io leverer blandt andet software, der kan måle effekten af markedsføring på de sociale medier. Stifter: Ulrik Bo Larsen i 2010 Investorer: NorthCap Partners med 10 millioner kroner i 2012 Nøgletal: cirka 200 medarbejdere, 89 millioner kroner i omsætning, 81 millioner kroner i underskud i 2016/17, købte i 2018 Komfo med 65 medarbejdere fra firmaet Sitecore

0,8

milliarder kroner

Better Collective er en platform, hvor brugerne kan finde information og data om onlinespil, og som tjener penge ved at skabe trafik og omsætning hos bettingvirksomheder som Unibet og bet365 Jesper Søgaard og Christian Stifter: Kirk Rasmussen i 2002 Investorer: Ingen Nøgletal: 214 medarbejdere, 195 millioner kroner i bruttofortjeneste, 55 millioner i overskud 2017 Valuation: Op imod 1 milliard kroner, overvejer at blive børsnoteret i Sverige i 2018.

2018 edition



0,8

milliarder kroner

42                 

43

Better Collective

        

Blackwood Seven Blackwood Seven leverer blandt andet software, der kan styre, måle og forudsige effekten af markedsføring på flere forskellige medier og på reklamekampagner, der kører på tværs af flere forskellige medier. Stiftere: Henrik Busch, Carl Erik Kjærsgård og Thomas Bertelsen i 2013 Investorer: Vækstfonden, Sunstone Capital, Jolt, Conor, SEED Capital med 35 millioner kroner. Nøgletal: 180 medarbejdere, 430 millioner kroner i omsætning, 52 millioner kroner i underskud i 2016. Valuation: Fik 100 millioner kroner i 2016 fra blandt andre Jolt Capital til en valuation på op mod 1 milliard kroner.

0,8

milliarder kroner

44                           

Octoshape Octoshape har udviklet en særlig teknologi, der gør det muligt at streame tv over internettet i høj kvalitet til et meget højt antal brugere samtidig.

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

      48

50

     

Computerworld CIO  maj 2018

Stephen Alstrup og Theis Rauhe i 2003 NorthCap, Nexit Ventures, Verdane Capital 20 højtuddannede medarbejdere i Danmark Solgt til Akamai i 2015 for knap 1 milliard kroner.


50

     

mest værdifulde*

danske

it-succeser 2018 edition

  

0,8

milliarder kroner

45

CPH Group CpH Group er en fintech-virksomhed, som udvikler online-handelsløsninger til børsmæglere og banker. Har 400 institutionelle kunder over hele verden og håndterer dagligt transaktioner for 30 milliarder kroner. Christian Frahm i 2008 Stiftere: Investorer: Ingen Nøgletal: 70 medarbejdere fordelt i hele verden. Hovedkontor og udvikling i København Valuation: Solgt til engelske Playtech i 2016 for 825 millioner kroner.

0,6

milliarder kroner

Endomondos løbe-app holder styr resultaterne, som kan deles på Facebook. Blev solgt til sportstøjsfirmaet Under Armour i 2015, og Mette Lykke modtog it-prisen samme år.

Mette Lykke, Jakob Jønck og Christian Birk SEED Capital, Preben Damgaard Cirka 20 medarbejdere i Danmark Solgt for 550 millioner kroner i 2015.

    

0,8

milliarder kroner

46

Cloudmade

              

Cloudmade udvikler softwareløsninger til intelligente biler, der er forbundet og udveksler oplysninger. Udvikler blandt andet kortbaserede løsninger med afsæt i machine learning og andre teknologier. Juha Christensen var stifter af Symbian, der blev solgt til Nokia. Han har været på Time Magazines liste over de 25 mest indflydelsesrige europæere inden for it. Han bor i Californien, hvor Cloudmade også blev stiftet og har sit hovedkontor, og er med i bestyrelsen hos blandt andre B&O og Netcompany.



47

Endomondo

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:



                               

Stiftere: Investorer: Nøgletal: Valuation:

Juha Christensen fra London Business School m.fl. i 2007 Sunstone har sammen med Intel og Greylock Partners investeret cirka 130 millioner kroner. Cirka 50 medarbejdere Købt af franske Valeo i 2016 for et højt trecifret millionbeløb ifølge Børsen

      Computerworld CIO  maj  2018

49


50

     

danske

it-succeser 2018 edition

   

0,6

milliarder kroner

48

Peakon Peakon udvikler ledelsessoftware til at forstå og forbedre medarbejdertilfredshed i realtid. Stiftere: Kasper Hulthin, Christian Holm, Daniel Rogers og Phil Chambers i december 2014 Investorer: Tommy Ahlers, Kim Primdahl, EQT Venture Partners, Sunstone, Idinvest, Balderton Nøgletal: 600 procent vækst i 2017, forventer tredobling i 2018 og et trecifret millionbeløb i 2019, 100 ansatte. Valuation: En million euro fra Sunstone og angel investorer marts 2015, ti millioner fra Idinvest og EQT i 2016/17 og 18 millioner euro fra Balderton i februar 2018, i alt cirka 215 millioner kroner

0,5

milliarder kroner

0,5



milliarder kroner

49                         

AirHelp Har udviklet en onlinetjeneste, der hjælper rejsende med at få kompensation fra flyselskaber for aflyste og forsinkede fly. Stiftere: Henrik Zillmer, Nicolas Michaelsen og Greg Roodt i 2013 Investorer: Khosla Ventures, Evan Williams, Naval Ravikant, Jimmy Maymann, U-start og Galvanize Ventures m.fl. samt Nordic Eye Nøgletal: 450 medarbejdere, har sagsøgt flyselskaber mere end 50.000 gange. Valuation: Fik i 2016 en investering på 12 millioner dollars. Fik i 2017 et tocifret millionbeløb fra Nordic Eye.

50

Realm Realm har udviklet en simpel database, som man kan inkludere og bruge i sin software. Databasen er indbygget i programmeringssproget, hvilket gør den nemmere at programmere til. Alexander Stigsen og Stiftere: Bjarne Christiansen i 2011 Investorer: Northcap, Khosla Ventures, Andreessen Horowitz, Y Combinator m.fl. Nøgletal: Et af verdens mest anvendte databaseprogrammer med milliarder af slutbrugere Valuation: Rejste 20 millioner dollars i 2015 – formodentlig til en valuation omkring 0,5 milliarder kroner.



?

  

milliarder kroner

51                   

Bitcoin Suisse Bitcoin Suisse er en crypto-finansiel serviceudbyder, som bl.a. tilbyder online selvbetjeningsløsninger til brokerage, asset management, crowdfunding (ICO), betalingsprocessering og sikker opbevaring af crypto-assets. Stiftere: Niklas Nikolajsen i 2013 Investorer: Ingen Nøgletal: 45 medarbejdere i Schweiz og 16 i Danmark Valuation: Afhænger af dagens kurs på bitcoins, anslået omkring 0,5 milliarder kroner.

      50

mest værdifulde*

Computerworld CIO  maj 2018


Årets CIO 2018 KONFERENCE & KÅRING

Eksklusiv invitation Vær med når Computerworld og IDC kårer Årets CIO 2018.

Årets CIO 2017 Torben Kjær, CIO, Rambøll

Den 6. juni 2018 i København kårer vi for 13. gang Årets

Tidligere vindere:

CIO. Arrangementet starter kl. 14.30 med en stærk faglig eftermiddag, der afsluttes med en eksklusiv middag, hvor Computerworld og IDC i samarbejde med Dansk IT kårer vinderen og landets bedste CIO anno 2018. Her siger vi også tak til Årets CIO 2017, Torben Kjær, CIO, Rambøll, for at have været en god rollemodel i året, der er gået. Tilmeld dig på www.aaretscio.dk Benyt VIP-koden: CWCIO1 Pladserne er forbeholdt CIO’er og it-chefer. Juryen bag kåringen af Årets CIO 2018 er: ■ Torben Kjær, CIO, Rambøll (titelindehaver Årets CIO 2017) ■ Jørgen Bardenfleth, bestyrelsesmand (Topleder repræsentant)

2016 Morten Gade, tidl. Energinet.dk 2015 Torben Ruberg, tidl. Falck 2014 Claus Hagen Nielsen, tidl. COWI 2013 Jens Hartmann, Grundfos 2012 Mikael Munck, tidl. Saxo Bank 2011 Torben Bonde, Vestas 2010 Michael Moesgaard, tidl. Dong Energy 2009 Michael Steen Hansen, tidl. Region Sjælland 2008 Niels Moltzen, tidl. Danisco 2007 Kenneth Schmidt, tidl. Danfoss 2006 Lars Mathiesen, tidl. Nykredit

■ Kim Normann Andersen, Professor ved Department of Digitalization, Copenhagen Business School (CBS) (Akademisk repræsentant).

6. juni 2018 Odd Fellow Palæet Bredgade 28 1260 København

■ Carsten Nørgaard,formand, DIT - Dansk IT ■ Lars Jacobsen, chefredaktør, Computerworld ■ Charlotte Thygesen Poulsen, VP, IDC

Årets CIO 2018 arrangeres af:

Kåringspartner:

Partnere:

16 mm mini

DEVOTEAM LOGOTYPE


Find den rigtige it-profil it-jobbank er spækket med dygtige it-specialister. Vi er nemlig Danmarks største jobsite for it-folk. Og annoncerer du dit job på it-jobbank, kommer det automatisk - og helt gratis - på computerworld.dk. Det er da smart!

Kontakt os og hør mere på 70 22 93 00 eller kontakt@it-jobbank.dk

240x320-find-den-rigtigt-itprofil.indd 1

21/11/2017 14.45

Computerworld CIO: De 50 mest værdifulde danske it succeser 2018 edition  
Computerworld CIO: De 50 mest værdifulde danske it succeser 2018 edition