Page 1

OPORTUNIDADES ACTUAIS DE FINANCIACIMENTO DA I+D+i: O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA CURSO: IMPLANTACIÓN DA CULTURA INNOVADORA EN COOPERATIVAS

I+D+I ANTONIO DE LA CRUZ & LUIS TOURIÑO EOSA CONSULTORES


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

SUMARIO

1. OBXECTIVOS DA PRESENTACIÓN 2. INTRODUCIÓN 3. PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO PÚBLICO 4. TIPOS DE FINANCIMENTO PÚBLICO 5. PROGRAMAS DE FINANCIÓN PÚBLICA

6. CONVOCATORIAS ABERTAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA 7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA

2


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

1. OBXECTIVOS DA PRESENTACIÓN Facer unha primeira aproximación ás características das fontes de financiamento público da I+D+i

Coñecer a primeiro nivel os tipos de financiamento público

PROGRAMA INNTERCONECTA

Informar das principais convocatorias actualmente abertas

3


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

2. INTRODUCIÓN

¿POR QUE HAI AXUDAS PÚBLICAS PARA FACER I+D+i?

PORQUE É COMPLEXO

É A BASE PARA SER MÁIS COMPETITIVOS 4


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

3. PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO EXEMPLO DUN PROXECTO DE INNOVACIÓN IMPULSADO POR UNHA PEQUENA COOPERATIVA Unha pequena cooperativa galega orientada á produción ecolóxica de produtos deshidratados puxo en marcha un proxecto de innovación en produto para a deshidratación de hortícolas. ¿Que querían conseguir?

- Diferenciarse respecto ós competidores e poñer no mercado un produto novo -Salvar o problema da estacionalidade dos cultivos -Obter un maior rendemento do secadoiro, manténdoo en funcionamento todos os meses do ano -Darlle saída ó excedente de produción dos produtos hortícolas locais, posto que nos se podía conservar durante demasiado tempo. -Acadar novos mercados fóra da comunidade autónoma: debido o seu período reducido Resultados acadados Como resultado do proxecto a cooperativa, lanzou ó mercado un produto novo e de gran calidade: o grelo ecolóxico deshidratado. A través de distribuidores a nivel nacional logran introducir o grelo deshidratado nunha gran superficie, nas comunidades de Madrid e Barcelona.

5


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

3. PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO ¿CALES SON AS PRINCIPAIS FONTES QUE COÑECEMOS PARA FINANCIAR A INNOVACIÓN NUNHA COOPERATIVA?

CAPITAL PROPIO

ENTIDADES FINANCIERAS CAPITAL RIESGO Y BUSINESS ANGELS FINANCIACIÓN PÚBLICA INCENTIVOS FISCALES

6


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

4. TIPOS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA SUBVENCIÓNS Axudas non reembolsables encaminadas a cubrir os costes subvencionables do proxecto.

CRÉDITOS REEMBOLSABLES Préstamos a interese cero ou con interese subsidiado, con períodos de carencia e compromisos de devolución modulables en función das características do proxecto ao que se destinen.

INCENTIVOS FISCALES Deduccións fiscais para a execución de determinados gastos

MECANISMOS COMPATIBLES 7


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

4. TIPOS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA

8


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

5. PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PROGRAMAS AUTONÓMICOS EDUCACIÓN MEDIO RURAL ECONOMÍA E INDUSTRIA S.X. DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLOXICA IGAPE SANIDADE / MAR

PROGRAMAS NACIONAIS MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 9


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

5. PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA PROGRAMAS NACIONALES FINANCIACIÓN EMPRESARIAL DE PROXECTOS DE I+D+i -

-

Fondo Tecnolóxico NEOTEC (Iniciativa para apoiar a creación e consolidación de novas empresas de base tecnolóxica) FEDER INNTERCONECTA …….

PROGRAMAS EUROPEOS VII Programa Marco de I+D+i -

Investigación en beneficio das PEMES Proxectos EraSME Eurostars Programme

Programa Marco de Competitividade e Innovación -

Programa de Enerxía Intelixente Programa de políticas de apoio ás TIC Programa de emprendimento e innovación

10


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

6. CONVOCATORIAS ABERTAS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA AXUDAS NEOTEC – Axudas reembolsables para a consolidación de empresas independientes de base tecnolóxica. PROXECTOS I+D+I - Axudas parcialmente reembolsables para a realización de proxectos de I+D empresarial Subprograma de Incentivos a proxectos internacionais liderados por empresas (EUROSTARS) Línea Inncorpora-Formación Profesional de Grado Superior 2011 Fondo Tecnológico Proyectos de Investigación y Desarrollo FEDER INNTERCONECTA VII Programa Marco de I+D+i Investigación en beneficio das PEMES

11


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA O FONDO TECNOLOXICO É unha partida especial de fondos FEDER da Unión Europea dedicada á promoción da I+D+i empresarial en España. Está xestionado polo CDTI.

Presuposto para Galicia: 405 millóns de Euros (20% do total – 2.000 millóns de Euros Modalidade de Axudas

AXUDAS PARCIALMENTE REEMBOLSABLES 1. Axuda del 75% do presuposto aprobado 2. Parte a fondo perdido: 33% da axuda 3. Tramo reembolsable: tipo de interese 0% e amortización en 10 anos

12


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA FINALIDADE

Programa Específico de Subvencións de proxectos de desenvolvemento experimental, con carácter estratéxico, grande dimensión e que teñan como obxectivo o desenvolvemento de tecnoloxías novedosas en áreas tecnolóxicas de futuro con proxección económica e comercial a nivel internacional.

TEMAS A FINANCIAR

Calquera temática. Desenvolvemento experimental e investigación industrial

BENEFICIARIOS

Agrupación de empresas: Líder: 1 empresa MEDIANA OU GRANDE Mínimo 3 empresas: debe haber unha PEME 13


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA ¿QUÉ É O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO? Utilización dos coñecementos adquiridos na investigación aplicada para a producción de materiais, dispositivos, procedementos ou servizos novos. Nesta etapa a empresa conseguiu os coñecementos "Know How " (saber facer) e desenvolve os prototipos ou plantas pilotos.

14


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA ¿PODERÍA SER UN PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO? PROXECTO 1 FINALIDADE: Ferramenta informática para a xestión integral nunha empresa do ciclo de vida de proxectos de I+D+i de química orgánica nunha empresa FASES DO PROXECTO 1. Análise de requirimentos do sistema de información 2. Deseño e desenvolvemento do sistema de información 3. Validación do prototipo 4. Integración cos restantes sistema de información da empresa 5. Experiencia piloto con un proxecto químico e validación de resultados 6. Posta en producción

NON

15


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA ¿PODERÍA SER UN PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO? PROXECTO 2 FINALIDADE: Personalización e protección da propiedade intelectural no eido do libro electrónico FASES DO PROXECTO

SI

1. Deseño dunha ferramenta de marcado forense (fingerprinting) axeitada ao mercado do libro electrónico, que comprenderá a combinación dun método de marcado de auga dixital e un código anticonfabulación. 2. Implementación dun piloto de marcado forense coas seguintes funcionalidades: - Xeración dun código asociado a un usuario. - Introdución do código no libro electrónico mediante unha técnica de marcado de auga imperceptible. - Extracción da marca forense inserida en libros marcados e decodificación da mesma

16


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA ¿PODERÍA SER UN PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO? PROXECTO 3 FINALIDADE: Novos modelos de aeromodelismo a partir de materiales celulósicos e deseño do proceso de producción óptimo máis competitivo e alineado co concepto Ready to Fly.

SI

FASES DO PROXECTO 1. Estudio e viabilidade de materiales celulósicos de aplicación ao aeromodelismo. 2. Deseño e elaboración da arquitectura dos prototipos 3. Desenvolvemento experimental de prototipos

17


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA ¿PODERÍA SER UN PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO? PROXECTO 4 FINALIDADE: Desenvolvemento de envases activos flexibles con efecto antimicrobiano e/ou antioxidante a partires de aditivos naturais obtidos de residuos agroindustriais (extractos de uva, allo, cebola, tomate, pemento e oliva).

SI

O obxectivo é incorporar estos extractos aos materiais plásticos para obtener envases activos destinados a aumentar a vida útil en embutidos, carnes, frutas ou verduras. Se pretende desenvolver un prototipo que permita o envasado industrial adaptado ás condicións do envase activo

18


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA ÁMBITO XEOGRÁFICO DURACIÓN DO PROXECTO ORZAMENTO GASTOS SUBVENCIONABLES

Proxectos a realizar en Galicia. Empresas galegas ou con centro en Galicia. Máximo de 3 anos

Presuposto por proxecto: 1,5 millóns de euros mínimo - Coste de equipamiento e instrumental - Gastos de personal - Costes de investigación contractual - Gastos xerais - Outros costes de funcionamento 19


Iniciativa para o impulso da investigaciรณn, o desenvolvemento tecnolรณxico e a innovaciรณn para a promociรณn do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA TIPO DE AXUDA

Axuda a fondo perdido

PEMES Pequena empresa

Mediana empresa

60%

50%

Grande empresa

Desenvolvemento experimental con colaboraciรณn efectiva entre empresas:

40%

20


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA TIPO DE AXUDA

Axuda a fondo perdido

PEMES

Investigación

industrial

colaboración

efectiva

Pequena empresa

Mediana empresa

80%

75%

Grande empresa

con entre

65%

empresas:

21


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

7. O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA CONVOCATORIA

Prevista para o mes de outubro. Un mes de prazo para a presentación de proxectos

PAGOS

Posibilidade de pago fraccionado (anual) abonado con anterioridade a súa xustificación. Non é necesaria a constitución de garantía O pago se realiza a través do líder

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN

Debe participar como subcontratación un organismo de investigación: centros públicos de investigación, universidades públicas e privadas, centros de innovación e tecnoloxía, centros de investigación e desenvolvemento de titularidade privada sen ánimo de lucro 22


Iniciativa para o impulso da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación para a promoción do cooperativismo

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO COOPERATIVISMO MEDIANTE O IMPULSO DA INVESTIGACiÓN, DO DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO E DA INNOVACiÓN, E DINAMIZACIÓN DE REDES ALCANCE DE ACTIVIDADES

ABRIL 2011 ¡¡GRACIAS!!

I+D+I

Presentación Interconecta  

OPORTUNIDADES ACTUAIS DE FINANCIACIMENTO DA I+D+i: O PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA CURSO: IMPLANTACIÓN DA CULTURA INNOVADORA EN COOPERATIVAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you