Page 1
มีคนจำนวนไม่น้อยหลงใหลในศาสตร์แห่งภาษาอังกฤษ ว่าด้วยภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั่วโลก ทำให้ปัจจุบัน ผู้คนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางไกลจากบ้านเกิดเพื่อการศึกษาและ พัฒนาความรู้ ทักษะการฟัง การพูด การเขียน การอ่าน กับเจ้าของภาษาใน ต่างแดน i-ASiA ฉบับที่ 15 - Education การศึกษา ฉบับนี้พามาทำความรู้จักกับ 2 บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังและสาน ความฝั น ให้ นั ก เรี ย นไทยจำนวนไม่ น้ อ ยที่ เ ลื อ กเรี ย นภาษากั บ โรงเรี ย น Mayfair School of English คนแรกคุณ Naeem Ahmad ผู้ก่อตั้งและผู้ อำนวยการศึกษาโรงเรียน Mayfair School of English โรงเรียนที่เปิดให้ บริการ ด้านการเรียนการสอนบนถนนออกซ์ฟอร์ด มานานกว่า 22 ปี เรียก ได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีประวัติอันยาวนานและได้ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก บริติช เคาน์ซิล มาโดยตลอด คนที่สองคุณ Duncan Watson - Director of Studies, The Mayfair Education Group ชายหนุ่มผู้มีดีกรีจากมหา วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ที่คร่ำหวอดอยู่กับการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้ กับชาวต่างชาติ และเป็นคนกำหนดหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียน Mayfair School of English ในคอลัมน์ iReport ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามมาด้วยอีก 1 คนสำคัญคุณ Rachel Hacking พูดคุยถึงประสบการณ์ จริงกับการทำงานในโรงเรียน Mayfair ทีค่ อลัมน์ iWork at Mayfair ตาม มาติดๆ ด้วย iStudent กับคำบอกกล่าว เล่าถึงประสบการณ์จากนักเรียนPhoto - Kanit Amaralikhit Location - BKK

editor’s talk

ชาย / หญิง ที่ได้เลือกมาเป็นนักเรียนที่นี่ รับรองว่าประสบการณ์และข้อมูล ของน้องๆ ที่นี่จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไทยอีกหลายต่อหลายคนที่กำลัง ตัดสินใจในการเลือกสถานที่เรียนอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้ว iCover Story นำเสนอตารางระดับการศึกษาในยูเค โดยข้อมูลจาก Mayfair เพื่อ ความเข้าใจกับระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญ ที่สุดสำหรับการเรียนคืออาหารสมอง อาหารเช้า ทำง่าย ทานง่าย รวดเร็ว ทันใจแต่ได้สารอาหารและวิตามินที่ครบถ้วน สำหรับนักเรียนและคนทำงาน ที่มีเวลาน้อยกับ iLove Cooking คอลัมน์ การศึกษาพัฒนาความรู้นั้นเป็นเหมือนใบเบิกทางเพื่อสานฝันให้กับ ตัวเองในอนาคต วันนี้เรามาตั้งใจเรียน เขียน อ่าน ฟัง และพูดภาษา อังกฤษกันเถอะค่ะ กุลภัทร แซ่เต็ง

ISSUE 15 JUNE 2009 CONTENTS Photo : Kanitt Amralikhit Location : BKK

C O V E R S T O R Y 40 iSTUDENT 42 iCOVER STORY 44 iARTIST 46 iLOVE COOKING 48 iPLACE 2 EAT

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Mayfair School of English วางแผนอนาคตการศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ โก อินเตอร์ Students: improve your exam results! MERCADO Bar & Cantina

L I F E S T Y L E

20 iHILIGHT Fly 2 Thailand with Jets Airways กลับไทย บิน Jets Airways 22 iHILIGHT “Taste of Thailand at Taste of London” The World’s Greatest Restaurant Festival 18-21 June, Regent Park 26 iTECH “แก้ปัญหายอดตกด้วยระบบ Till Delivery System” 28 iNEW LATITUDE WINE อุปกรณ์คู่กายนักดื่มไวน์ 29 iHOROSCOPE ดวงชะตา ราศี ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2552 50 iCOLUMN บทความ “จริงอย่างที่พี่เขาว่าหรือเปล่า” โดย ชาติ กอบจิตติ 52 iCOLUMN เรื่องสั้น “สมการศีลธรรม (G=Mb^2” (2) โดย ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ 54 iCOLUMN นิยาย “เคหวัตถุ” ร่มของผม (3) โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ 57 iCOLUMN อิงประวัติศาสตร์ “คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม หมอยาผู้วิเศษ” โดย กฤษดา เมืองไชย

32 20
N E W S

10 iSPEAK OUT LOUD! 22 iTALKS

ประชาสัมพันธ์ What people are talking around town

12 iSOCIETY

Charity Night @ Sala Thai Restaurant

P E O P L E

36

42

46

38 14 iSOCIETY 16 iSOCIETY 17 iSOCIETY 18 iSOCIETY 32 iREPORT 36 iREPORT 38 iWORK AT MAYFAIRS

48

28

Fundraising dinner: Thai on the Thames ISS UK - International Social Service New Store Manager @ Browns Shoe, Bond Street Thai Select Award 2009 ทัวร์ฉิ่งฉับกับเจ๊หมวย 31-05-06 Mr. Naeem Ahmad ผู้ก่อตั้งโรงเรียน Mayfair School of English Duncan Watson Director of Studies, The Mayfair Education Group Rachel Hacking ประสบการณ์ทำงาน กับ Mayfair School of English

26
สมัครสมาชิก 1ปี รับฟรี i-ASiA Bag 1 ใบ สำหรับ 250 ท่านแรก เท่านั้น! สมัครสมาชิก ครึ่งปี (6 ฉบับ) 20GBP สมัครสมาชิก 1ปี (12 ฉบับ) 35GBP ชื่อ / สกุล ..................................................................................... ที่อยู่ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... เบอร์ติดต่อ ..................................................................................... อีเมล์ ..................................................................................... ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร สั่งจ่าย I-ASIA Ltd. ส่งไปยัง 1 Jutland Rd. London E13 1JH คำแนะนำ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ +44 (0) 79 8418 1464 หรือ อีเมล์ info@i-asiamag.com 

i-asia team

PRESIDENT Capt. Sa-ad Sobsartrasorn กัปตันสอาด ศบศาตราศร FOUNDER Capt. Tanapat Bunyarak กัปตันธนภัทร บุณยรักษ์ EDITOR Kulaphat Saeteng กุลภัทร แซ่เต็ง EXECUTIVE WRITER Chart Kobjitti, Chartvut Bunyarak, Anusorn Tipayanon, Krisada Muangchai, Jaran Youngyune, Panlop Samsi, Ake Akkee, ชาติ กอบจิตติ, ชาติวุฒิ บุณยรักษ์, อนุสรณ์ ติปยานนท์, กฤษดา เมืองไชย, จรัญ ยั่งยืน, พัลลภ สามสี, เอก อัคคี CONTRIBUTOR Marisa Intrawong, Ronagorn Sornlerts, Penny Jirayuwattana, Nuchanart Chansorn, Anugana Kittisoonthorn, Adisorn Tunwattanasayree, Chatchai Kaorobrat, Droungrat Surakul, Ratchada Limpothong, Ratree Khunkongmee มาริษา อินทวงค์, รณกร สอนเลิส, เพ็ญณี จิรายุวัฒนา, นุชนารถ จันทรศร, อังคณา กิตติสุนทร, อดิศร ตันวัฒนเสรี, ชัชชัย เคารพรัตน์, ดวงรัตน์ สุระกูล, รัชดา ลิมโพธิ์ทอง, ราตรี ขุนคงมี PHOTOGRAPHER Kanitt Amaralikhit, Nunthicha Wongamornchai, Sarawuth Mingkhwan คณิต อัมราลิขิต, นันทิชา วงศ์อมรชัย, สราวุธ มิ่งขวัญ GRAPHIC DESIGNER Artichart Auppalakul, Pawitbhorn Chaiyasajja, Areejitra Modetad อติชาติ อุปละกูล, ภวิษย์พร ไชยสัจ, อารีจิตร โหมดตาด EXECUTIVE ACCOUNT Parintorn Bunyarak ปรินทร บุณยรักษ์ MEDIA Worawut Suranarakun วรวุฒิ สุระนรากุล ADVERTISING SALE MARKETING Chuyot Amaralikhit ชูยศ อัมราลิขิต INTERNATIONAL CONTRIBUTOR James Roosevelt LAW CONSULTANT Pitthaya Pichayasujja, Brinda Bunyarak พิทยา พิชญสัจจา, บรินดา บุณยรักษ์ ADMINISTRATIVE ASSISTANT Chalailat Suppracha ชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา OWNER I-ASIA Ltd. LONDON UK Reg. No. 06456425 เจ้าของ บริษัทไอเอเซีย จำกัด ลอนดอน ยูเค จดทะเบียนเลขที่ 06456425 THAILAND OFFICE 180 Ladpraw 124 Bangkok 10310 Thailand 180 ลาดพร้าว 124 กรุงเทพฯ 10310 Tel: +66 2 934 1058 - 9 Fax : +66 2 539 6974 Mobile : +66 (0) 84 216 3666, +66 (0) 81 487 7711 ENGLAND OFFICE 1 Jutland Rd. London E13 1JH, UK MOBILE +44 (0) 7984 181464, +44 (0) 7947 215335 Web : www.i-asiamag.com Email : info@i-asiamag.com Printed in the UK THE MAGAZINE PRINTING COMPANY


iSPEAK OUT LOUD! 11-14 June 2009 14 June 2009 18-21 June 2009 21 June 2009 27-28 June 2009

ร่วมแข่งขันแบดมินตันกับสิงห์สัมพันธ์ แบดมินตัน Fun Tournament ครั้งที่ 6

Tel. 020 8450 5476 Mob. 077 3821 4985 หรืออีเมล์ thaisportsgroup@hotmail.com

Taste of Thailand at Taste of London 2009 ปีนี้ธีมอาหารไทย ณ Regents Park London

www.tastefestivals.com

ทัวร์ฉิ่งฉับทั่วสหราชอาณาจักร กับเจ๊หมวย ทริป เก็บสตอร์เบอร์รี่ ล่องเรือชมวิวเมือง Cambridge

Tel. 077 1974 4661

Partridges Chelsea London

Tel. 0870 900 207 หรือ www.tourismthailand.co.uk

2 July 2009

Calories Blah Blah - Mini Concert at Thai Square, Trafalgar London

Tel. 020 7839 4000

3 July 2009

ร่วมปฎิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดธรรมปธีป กรุงเอดินเบอระ สก็อตแลนด์

ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2009 Tel. 0131 443 1010 หรือ Web : www.dpadipa.org Email : dhammapadipa@hotmail.com

4 July 2009

วันบวชศีลจาริณี ณ วัดพุทธปธีป กรุงลอนดอน

Tel. 020 8946 1357 หรือ Web : www.watthai.org.uk Email watthaiuk@yahoo.com

5 July 2009

ร่วมทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพุทธปธีป กรุงลอนดอน

10

Taste of Thailand at Taste of Dublin

www.tastefestivals.com

7 July 2009 7-10 July 2009 7-12 July 2009 8 July 2009 9 July 2009

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ได้ที่ www.i-asiamag.com กด i-ASiA Blog หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

19 July 2009

Tel. 020 8946 1357 หรือ Web : www.watthai.org.uk Email watthaiuk@yahoo.com

ร่วมงาน Southampton Thai Festival ชื่องาน Experience Thailand - Thai Green Curry

Tel. 079 1205 6293 หรือ อีเมล์ southamptonthaifestival@gmail.com

พระสงฆ์บิณฑบาต Kim’s Thai Food Store, Manchester

Tel. 0161 998 4427 Mob. 077 9106 9210 หรือ www.watsriuk.net

Thailand : Kitchen of the World at the Royal Show, Warwickshire

Tel. 0870 900 207 หรือ www.tourismthailand.co.uk

Hampton Court Palace Flower Show

Tel. 0870 900 207 หรือ www.tourismthailand.co.uk

ร่วมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธปธีป กรุงลอนดอน

Tel. 020 8946 1357 หรือ Web : www.watthai.org.uk Email watthaiuk@yahoo.com

ร่วมปฎิบัติธรรมในวันเข้าพรรษา ณ วัดธรรมปธีป กรุงเอดินเบอระ สก็อตแลนด์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2009

Tel. 0131 443 1010 หรือ Web : www.dpadipa.org Email : dhammapadipa@hotmail.com

Warwick Thai Festival

ระหว่างเวลา 10am - 7pm. ณ Warwick Market Place, Warwick CV34 4SA Tel. 078 9473 0845 หรืออีเมล์ thefestival@hotmail.co.uk


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Charity Night @ Sala Thai Restaurant Photo : Chuyot Amaralikhit The Mayor of the London Borough of Bexley, Cllr Nick O’Hare launched a charity dinner at Sala Thai Restaurant in Bexleyheath on Wednesday 06th May 2009 to raise funds for the Alzheimer’s Society, Bexley Branch. The Alzheimer’s Society is the leading care and research charity for people with all forms of dementia and their carers.

12


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

Fundraising dinner: Thai on the Thames Photo : Chuyot Amaralikhit

On 12th May 2009, Thai Children’s Trust (formerly Pattaya Orphanage Trust) launched the fundraising dinner at Saran Rom Restaurant in prestigious Imperial Wharf, Fulham to support some of the most disadvantaged children in Thailand. There was also an entertainment on the night along with a raffle offering fantastic prizes!

ISS UK - International Social Service ภาพ : กุลภัทร

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานุชนารถ วะสีนนท์ ภริยาท่านทูต กิตติ วะสีนนท์ นำทีมแม่บ้านเหล่าข้าราชการ ออกร้านขายสินค้าไทย เพื่ อ หารายได้ ส บทบทุ น ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และสตรี ไ ทยผู้ ด้ อ ยโอกาสใน ประเทศไทย ณ งาน World Market ที่ Kensington Town Hall ภาย ใต้องค์กร ISS UK - International Social Service

อ.ชไมพร

คุณนุชนารถ วะสีนนท์

คุณนุชนารถ

บรรยากาศงาน

14

คุณพงษ์เทพ

คุณโบ

คุณเกศินี

คุณณัฐชยาน์


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

คุณปุ๊แสดงความยินดี

คุณ Nuk ผู้จัดการคนใหม่

คุณโบ

ผู้บริหารฝ่ายสูงในเครือ Browns

คุณเพนนี, N. Kirkwood

New Store Manager @ Browns Shoe, Bond Street Photo : Kulaphat Saeteng คุ ณ Nuk - Saradetch Phanarut คนไทยคนแรก

กั บ ตำแหน่ ง Store Manager ร้ า น Browns Shoe

ร้ า นรองเท้ า ไฮโซ สุ ด หรู ในเครื อ Browns Fashion

ย่าน Bond Street, Mayfair, London เมื่ อ ต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายนที่ ผ่ า นมาร้ า น Browns Shoe จั ด Private View Autumn Winter 09 Collection โดยดีไซน์ เนอร์หนุ่มเนื้อหอม Nicholas Kirkwood เพื่อเอาใจลูกค้า โดยรับ made - to - order range ในราคาลดพิเศษ 30%

ไทยสแควร์

แขกวีไอพี

บรรยากาศร้าน

New Collection 09


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

คุณประพล มิลินทจินดา

ศ.ดร. ไชยา ยิ้มวิไล

คุณกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

iSOCIETY

Thai Select Award 2009 Photo : Kulaphat Saeteng

นายประพล มิลินทจินดา เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะเดินทาง มาเยื อ นลอนดอนเพื่ อ พบปะพู ด คุ ย กั บ พี่ น้ อ ง ชาวไทยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในต่าง แดน และเป็ น ประธานในพิ ธี ม อบตรา Thai Select, Thai Cuisine ณ โรงแรม Royal Lancaster Hotel ห้อง Park Room เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา

เหล่าข้าราชการ

17


iSOCIETY

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ชมรูปภาพออนไลน์ ได้ที่ www.i-asiamag.com กด iBlog, iPhoto หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ info@i-asiamag.com

เจ๊หมวยและลูกทีม

ปูเนื้อแน่น

ซีบาสจากทะเล

เจ๊หมวย, คุณน้อย

ทัวร์ฉิ่งฉับกับเจ๊หมวย 31-05-06 ภาพ : กุลภัทร ทัวร์ฉิ่งฉับทั่วสหราชอาณาจักรกับเจ๊หมวย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา เจ๊หมวยพร้อมคณะพาลูกทีมทั้งเด็กและ ผู้ใหญ่กว่า 50 ชีวิตร่วมทริป “กินอาหารทะเล ปิ้ง ย่าง กุ้ง หอย ปู ปลา สดๆ จากทะเล และเดินเล่นอาบแดดที่ ชายหาด Skegness”

คุณม้อยซ์และลูกชาย

รวมพลลูกทีม

คิวรับอาหารทะเล

ช่วยกันปิ้งย่าง

คุณเดวิด, คุณน้อย

18

ชายหาด Skegness


iHIGHLIGHT

บทความ / ภาพ :: กุลภัทร

Fly 2 Thailand with Jet Airways

กลับไทย บิน Jet Airways

เวลาจะเดินทางกลับบ้าน (ประเทศไทย) มั่นใจได้ว่าทุกคนต้องมีคำตอบอยู่ ในใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใช้บริการของสายการบินไหน หากเอ่ยถึงสายการบิน จอโทรทัศน์ส่วนตัวทุกที่นั่ง “Jet Airways” คงมีคนไม่น้อยตั้งคำถามและสงสัยว่า ‘เป็นสายการบินของ ประเทศอะไร เครื่องบินลำใหม่หรือเปล่า น้ำหนักได้กี่กิโล พนักงานบริการ ใช่ ค นไทยมั๊ ย อาหารบนเครื่ อ งบิ น ล่ ะ มี จ อโทรทั ศ น์ ส่ ว นตั ว หรื อ เปล่ า ’

นานาคำถาม แต่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น คำถามไหนก็ สู้ ค ำถามสุ ด ฮิ ต นี้ ไ ม่ ไ ด้ ว่ า

‘เที่ยวบินไปกลับกรุงเทพฯ - ลอนดอน’ ราคาเท่าไร iHighlight - iFly 2 Thailand with Jet Airways ฉบับนี้ทีมงาน

i-ASiA มาไขปัญหาให้กับทุกคำถามจากประสบการณ์ที่ทดลองบินด้วยตัว เองมาฝาก เพราะทาง WestEast Travel จับมือกับ Jet Airways เปิดโอกาส ให้นิตยสาร i-ASiA ได้เดินทางกลับบ้าน (ประเทศไทย) ด้วยสายการบิน

Jet Airways เริ่มต้นการเดินทางด้วยรุ่งอรุณของวันใหม่กับเที่ยวบินเช้า 9 โมง เช็คอินที่เค้าท์เตอร์ Jet Airways ไม่ต้องรอคิวนานเพราะมีบริการหลายช่อง สะดวกรวดเร็วเพราะมี E-Ticket (Electronic Ticket ที่สามารถสั่งปริ๊นท์เอง ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน) น้ำหนักของสัมภาระ ทางสายการบินให้ เตียงปรับนอน 180 องศา น้ำหนักถึง 35 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าสายการบินทั่วไป หลังจากโหลดของ เรียบร้อยแล้ว มีโอกาสโชคดีลุ้นโชคอัพเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ซึ่งตรงกับโฆษณาของ WestEast Travel ในฉบับเดือนเมษายนที่ว่า ‘จองตั๋ว เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน กับ WestEast Travel มีสิทธิ์ ลุ้นโชค “UP GRADE” นั่งชั้นธุรกิจ’ เครื่องบินโบอิ้งค์ 777 ลำใหม่ล่าสุด เป็นเครื่องบินลำใหญ่ ที่นั่งของ ชั้นประหยัดนั่งสบายแถมมีจอโทรทัศน์ระบบ Touch Screen ส่วนตัวทุกที่ รถบัสรับส่งระหว่างเปลี่ยนเครื่อง นั่ง ส่วนชั้นธุรกิจที่นั่งทุกตัวจะถูกแยกออกเป็นสัดส่วน โดยมีฝาไม้รูปทรง โค้งมนกั้นระหว่างที่นั่งผู้เดินทางแต่ละคน ผนังด้านข้างสามารถเลื่อนขึ้นลง ได้เหมือนกระจกเวลาอยากสนทนากับเพื่อนร่วมทาง มีตู้เก็บของส่วนตัวอยู่ ด้านบนที่นั่ง จอโทรทัศน์ส่วนตัวเลื่อนเข้าออกและปรับองศาได้ตามความ พอใจ เบาะนั่งปรับจาก 90 องศาให้เอนหลังนอนพักผ่อนระหว่างเดือนทาง ได้ถึง 180 องศา พนักงานบริการหนุ่มสาวไฟแรง ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่

ผู้เดินทางทุกคนเป็นอย่างดี มีอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกมากมายหลาย ชนิด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. จากลอนดอนถึง Mumbai ประเทศ อินเดีย เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินไปสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยัง ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติจะรวมกลุ่มกันเพื่อรอให้

20

ปุ่มปรับเก้าอี้สำหรับชั้นธุรกิจ

สลัดอาหารว่าง


Fly 2 Thailand with Jet Airways

Translated : Phennapha

ผู้ประสานงาน WestEast - Jet Airlines

เจ้าหน้าที่นำพาไปยังช่องตรวจเช็คอีกครั้งก่อนที่จะ ขึ้นรถโดยสารเล็กปรับอากาศในท่าอากาศยานไปสู่ เครื่องบินอีกลำ โดยใช้เวลาสำหรับการเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 90 นาที ไม่นานอย่างที่คิด ถือว่าพักเบรค ออกมายืดเส้นยืดสายคลายความปวดเมื่อย เครื่องบินลำที่นั่งไปเมืองไทยเล็กกว่าเครื่อง บิ น ลำแรกเล็ ก น้ อ ย แต่ นั่ ง สบายไม่ แ พ้ กั น ทั้ ง

ชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ บนเครื่องพนักงานชุดใหม่ ให้บริการไม่แพ้พนักงานชุดก่อน มีบริการเสิร์ฟผ้า ร้อน ผ้าเย็น เครื่องดื่มนานาชนิด และอาหารหลาย เมนูให้เลือกทาน กับเวลาที่ใช้บินเพียงแค่ประมาณ 3 ชม. เที่ยวบินจากอินเดียก็ถึงเมืองไทย ณ สุวรรณภู มิอย่างสวัสดิภาพ ในเวลาประมาณ 8 โมงเช้าของ เมืองไทย รับอรุณตอนเช้าของวันใหม่ เที่ยวบินขาก ลับจากเมืองไทยสู่ลอนดอน เริ่มต้นตอนเช้า เดิน ทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิสะดวกเพราะไม่ใช่เวลาที่ รถติด จากเมืองเมืองไทยสุวรรณภูมิ ถึง London Heathrow Airport ช่วงก่อนค่ำ... ทริปไปกลับกรุงเทพฯ - ลอนดอน กับ Jet Airways สายการบินของประเทศอินเดียในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ และคิดว่าเป็นอีก ทางเลื อ กหนึ่ ง สำหรั บ การเดิ น ทางกลั บ บ้ า น (ประเทศไทย) ในครั้งต่อไปแน่นอน ว่าด้วยราคาค่า ตั๋วเครื่องบินที่ประหยัด และสามารถเปลี่ยนวันเดิน ทางกลับครั้งแรกได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการจองตั๋ว WestEast Travel 295 King Street Hammersmith London W6 9NH โทร 0844 815 8899 หรือ www.westeast travel.com

Surely everyone has a favourite airline in mind for their trip home to Thailand. If talking about “Jet Airways”, many people might wonder what country this airline belongs to, whether the aircraft are new, how much baggage weight is allowed, if flight attendants are Thai, how the food quality is, or whether personal TV screens are available. But the most important question must be ‘how much is the ticket fare for a London-Bangkok round trip?” This edition i-ASiA team will clarify all your doubts through direct experience on the aircraft as WestEast Travel, together with Jet Airways, allowed i-ASiA team a chance to fly home with Jet Airways. We got a 9 a.m. flight. First, we checked in at Jet Airways where many service counters are available. To facilitate customers, Jet Airways also provides ETicket service for customers to print out documents from their house. The airline allows baggage weight of 35 kilograms, which is more than their counterparts. We could also upgrade our class from economy to business with WestEast Travel’s current promotion, “Book tickets during May & June with WestEast Travel for a chance to win a free upgrade to business class.” We were travelling on a big and newest Boeing 777 aircraft. Economy class seats were comfortable and facilitated with personal TV touch screens while each business class seat was exclusively separated by a curved wooden board which could be slid up and down for passengers to have a talk with their fellow travellers. Personal cabinet for each individual was available above the seat, as well as personal TV touch screen, which could be moved back and forth, and adjusted as desired. The seat could be adjusted from 90˚ to 180˚ for a comfortable res t during a long trip. Flight attendants on board were enthusiastic, friendly, and took a good care of all passengers. A wide variety of foods and drinks were available. It took us about six hours travelling from London to Mumbai, India where passengers changed aircraft for the trip to Suvarnabhumi Airport. Those wishing to travel to Thailand would gather and wait for the staff to take them to another check-in counter before being taken by an air-conditioned bus to another aircraft. All these processes took around 90 minutes which was not as long as expected. The aircraft to Thailand was slightly smaller, but no less comfortable for both economy and business classes. Services provided by flight attendants on this flight were as excellent as the previous one. Warm and refreshing towels, beverages of all kinds, and various food menus were provided during the three-hour trip. The aircraft safely landed at Suvarnabhumi Airport, Thailand at about 8 a.m. Thailand time. The trip back to London was scheduled in the morning, so it was very convenient to travel to Suvarnabhumi Airport as it was free of traffic congestion. Then, we arrived at London Heathrow Airport just before dusk. This London-Bangkok round trip with India’s Jet Airways is such a memorable experience. It is another interesting choice for many people when thinking about travelling back home as the ticket fare is reasonable, the first change of return date is free of charge and tickets are valid for 6 months. For further information and to make your bookings, contact WestEast Travel 295 King Street Hammersmith London W6 9NH Tel. 0844 815 8899 or www.westeasttravel.com

21


iHIGHLIGHT

บทความ :: i-ASiA ข้อมูล :: TAT, London

at Taste of London 2009

The World’s Greatest Restaurant Festival 18-21 June, Regent Park กลับมาอีกครั้งกับงาน Taste of London 2009 เทศกาลอาหารในฤดูร้อน ใจกลางกรุงลอนดอน สถานที่ๆ ผู้ที่เข้าชมสามารถดูการสาธิตการทำอาหาร และลองลิ้มชิมรสชาติอาหารนานาชนิดจากฝีมือของเชฟระดับชั้นแนวหน้าที่ มีดีกรี Michelin Star และร้านอาหาร Capital’s Best Restaurant กว่า

40 แห่ง ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน ณ Regent Park ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้น เป็นประจำทุกปี

ไฮไลท์ของงานปีนี้คือธีมของอาหารไทย “Taste of Thailand at Taste of London” ที่มีหน่วยงานไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น สถานทูตไทยประจำกรุงลอนดอน องค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และอีกหลายหน่วยงานในการประสานและร่วมมือกัน

เพื่ อ พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมไทย และอาหารไทยให้ เ ที ย บเท่ า ระดั บ นานาชาติ โดยมีการออกร้านขายของจากโครงการหลวง ไวน์ไทย อาหาร ไทย โชว์ ก ารแสดงจากที ม อั ง กฤษ และที ม ไทยที่ เ ดิ น ทางมาเพื่ อ งานนี้

โดยเฉพาะบนพื้นที่กว่า 1000 ตารางเมตร

รายชื่อผู้เข้าร่วม

- Thai Royal Project - National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards - ACFS - Patara Fine Thai Cuisine - Blue Elephant - Monsoon Valley Wine - Tawana Ltd. - Thai Select - Tourism Authority of Thailand - Nahm - Mango Tree - Busaba Eat Thai - Benja - Thai Square

22


โปรแกรมงาน

final pavilion : ประตูทางเข้างาน

นอกจากจะได้มีโอกาสลองลิ้มชิมรสชาติอาหารจากร้านอาหารระดับชั้นแนวหน้าแล้ว ยังได้มีโอกาสชื่นชมศิลปะการแสดงและการละเล่นจากผู้มีชื่อ เสียงระดับประเทศอีกมากมาย ที่สำคัญปีนี้เป็นปีของประเทศไทย พวกเราชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชาอาณาจักรที่มีโอกาส ไม่อยากให้พลาดเพราะโอกาส แบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยนัก ข้อมูลเพิ่มเติม www.tastefestivals.com

23


iTALK

เรื่อง :: หมามุ่ย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ทีม งานนิ ต ยสาร i-ASiA ได้ รั บ เกี ย รติ

อย่างสูง เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งท่านผู้หญิง

พันธุ์สวลี กิติยากร ที่ร้าน Nava Thai, Hamilton Arms โดยมีคุณมุทิตา กรรณ สูต พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่าน ที่ ไ ด้ เ คยถวายงานและเคยเข้ า เฝ้ า ท่ า น หญิงฯ เป็นผู้ถวายเลี้ยง ในงานครูน้อง และคุ ณ สาม จาก Thai Dance Academy ได้ ร ำถวายการต้ อ นรั บ

เปิดงาน ท่านหญิงฯ ทรงทอดพระเนตร ด้ ว ยความสนพระทั ย ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ และเป็นที่พอพระทัยปลาบปลื้มเป็นยิ่งนัก

สายข่าวแจ้งว่าได้เจอคุณดำรง พุฒตาล WestEast Travel จับมือ Jet Airways และครอบครัวพร้อมทีมงานที่เดินทางมา พาสื่อไทยหัวนอกบินชั้นธุรกิจลัดฟ้าไป เที่ ย วอั ง กฤษ และถื อ โอกาสแวะทาน เที่ยวเมืองไทยแบบแป๊บเดียวจริงๆ ด้วย อาหารมื้ อ เย็ น ที่ The Foresters สายการบิน Jet Airways งานนี้แว่วมา ย่าน Northfield โดยมีคุณปิ๋ว ศุภลักษณ์ ว่าถึงจะเหนื่อยแต่ก็ประทับใจ อยากรู้ว่า มองโกเมอร์ รี่ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ คุ ณ ดำรง เส้นทางเลือกใหม่เป็นยังไง ลองพลิกไป ฝากอวยพรให้นิตยสาร i-ASiA โด่งดัง อ่านคอลัมน์ iHighligh iFly with Jet เหมือนคู่สร้าง - คู่สมอีกด้วย “หมามุ่ย” Airways กันนะจ๊ะ รับรองไม่ผิดหวัง ขอให้ วั น นั้ น มาถึ ง ไวๆ ด้ ว ยเถอะ... สาธุ...

ข่าวล่ามาว่านักร้องหนุ่มใหญ่ เสียงนุ่ม Calories Blah Blah จะบินมาขับกล่อม บทเพลงรักหวานๆ ที่ Thai Square TSQ Club ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ งานนี้ ขอบอกคู่รักกระหนุงกระหนิงว่าไม่ควร พลาด รีบจองตั๋วด่วนที่เบอร์ 020 7893 4000

คุ ณ หมี หนุ่ ม เสี ย งแหบมี เ สน่ ห์ แห่ ง PowerBitz ฝากประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ มีโปรแกรมรับออร์เดอร์ Eat in / Take Away ระบบ Touch Screen สำหรับ ร้านอาหารไทย มาเอาใจพี่น้องชาวไทย เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า จัด จำหน่ายพร้อมให้คำแนะนำแล้ว ใครเปิด ร้านใหม่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยกัน เถอะ เพราะประหยัดกว่าเยอะ... ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ!!! สนใจติดต่อคุณหมี ได้ที่เบอร์ 079 2190 7276

สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าคุณจิ๋ว สาวสวย แห่งททท. ลอนดอน ด้วยนะคะ... “หมา มุ่ย” และทีมงานนิตยสาร i-ASiA ขอให้ คุ ณ จิ๋ ว มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง สมบูรณ์นะคะ

ช่วงนี้ถึงเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่ ร้าน อาหาร Sala Thai ย่านเมือง Kent กลับ คึกคักเป็นพิเศษ ทั้งๆ ที่ยังเปิดให้บริการ ไม่ถึง 3 เดือน รับลูกค้าแทบไม่หวาดไม่ ไหว ล่าสุด เพิ่งรับหน้าที่จัดงานเลี้ยงให้ พี่น้องชาวไทยห้ามพลาดงาน Taste of Mayor of Kent และแขกวีไอพี ดูภาพ London 2009 วันที่ 18-21 มิถุนายน บรรยากาศงานได้ที่หน้า 12 เลยนะจ๊ะ เพราะว่าปีนี้ธีม Taste of Thailand ใคร ยังไม่เคยไปขอบอกว่าไม่อยากให้พลาด โอกาสดีๆ เพราะปีนี้เป็นธีมประเทศไทย รับรองต้องอลังการงานสร้างสุดๆ (ไม่ เชื่อลองพลิกไปอ่าน iHighlight - iTaste of Thailand)... คุณธเนศวร์ ท่านผอ. ททท. หนุ่ ม หล่ อ ฝากกระซิ บ ว่ า งานนี้ เป็นการยกระดับอาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก ของคนทั่วโลก เพราะแต่ละปีคนเข้าชม งานกว่า 2 แสนคน แต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ไปจริงๆ ไม่ ต้องเสียใจกันนะจ๊ะ i-ASiA ฉบับที่ 16 จะเก็ บ ภาพบรรยากาศมาฝากกั น จ้ ะ ... Happy Birthday ย้อนหลังคุณเอ๋ หรือ ถ้าอดใจไม่ไหวดูภาพ พร้อมวีดีโอแบบ คุ ณ เอมี่ PA สาวสวยสุ ด ฮอตของคุ ณ สดๆ ร้อน ได้ที่ www.i-asiamag.com Kevin แห่ง WestEast ที่จัดงานเลี้ยงวัน หลังวันที่ 21 มิ.ย. ได้เลยจ้า... ไม่มีกั๊ก... เกิดไปเมื่อกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ทีมงานขอให้มีความสุขมากๆ และสวย วันสวยคืนนะจ๊ะ... 24

คอนเฟิร์มจ้า... คอนเฟิร์มจากเจ้านาง แห่งร้าน Princess ย่าน Earl’s Court ว่าตอนนี้ได้ตกลงโอเคกับแลนลอร์ดแบบ ไฟเขียวผ่านตลอด และประกาศว่าจะไม่ ย้ายไปไหนแล้วจ้า... พี่ๆ น้องๆ ผ่านไป ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาทานอาหาร เหนือ รสเด็ดกันนะเจ้า... เดือนที่แล้วคนเกิดกันเยอะถ้า “หมามุ่ย” พลาดไม่อวยพรคู่รักหวานแหว๋ว คู่นี้คง เรียกได้ว่าตกข่าว...แฮ๊ปปี้ เบิร์ดเดย์ คุณ ภิ ญ ฎาและคุ ณ ไมค์ ขอให้ มี ค วามสุ ข มากๆ ถื อ ไม้ เ ท้ า ยอดทองกระบอง

ยอดเพชรด้วยนะจ๊ะ...

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปโดย ไม่มีวันกลับของคุณเย็นตา คุณครูสอน ภาษาไทยให้กับเด็กๆ นักเรียนไทยที่วัด พุทธปทีปด้วยค่ะ


สายตรงจากสก็อตแลนด์ คุณยงยุทธฝาก ภาพข่ า วควั น หลงสงกรานต์ ปี ใ หม่ ไ ทย ย้ อ นหลั ง มาด้ ว ยจ้ า ... ปี นี้ จั ด ที่ Portobello Town Hall รวมเหล่าพี่น้อง ชาวสก็อตติช และนิวคาสเซิลด้วย... ทุก คนคอนเฟิร์มว่าอิ่มบุญกันถ้วนหน้าจ้า

ขอแสดงความยินดีกับน้องป๋อม - ชุติมา เบซซิ น่ า ผู้ ช นะเลิ ศ การแข่ ง ขั น การ ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ คอนเทส ที่ชาร์โต้ 6 เมื่อต้นเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา ด้วยจ้า...

Thai Children’s Trust จัดงานดินเนอร์ การกุ ศ ลเพื่ อ หารายได้ ส มทบทุ น มู ล นิ ธิ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ผู้ ด้ อ ยโอกาส ณ ร้ า น อาหารสราญรมย์... งานนี้ได้เงินมากถึง 930 ปอนด์... “หมามุ่ย” ขออนุโมทนา และยิ น ดี กั บ ผู้ ร่ ว มงานการกุ ศ ลที่ มี จิ ต ศรัทธาทุกคนแทนน้องๆ ที่เมืองไทยด้วย นะจ๊ะ

ไทยสแควร์ ทราฟั ล การ์ ส แควร์ ฝาก ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นราคาพิเศษ ลด ถึ ง 40% สำหรั บ เมนู อ าหารไทยที่ ไ ม่ ธรรมดา สุดพิเศษสำหรับพี่น้องชาวไทย ในค่ำคืนของวันอาทิตย์... รีบไปทดลอง แล้วมาบอกต่อด้วยนะจ๊ะ

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ร้ า นอาหารไทย จำนวนกว่า 40 แห่งที่เดินทางมารับตรา เครื่องหมาย Thai Select ติดต่อกันเป็น เวลาถึง 3 ปี โดยปีนี้คุณประพล มิลินทจิ น ดา เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะเดินทางมา มอบตรา Thai Select ด้วยตัวเอง ณ โรงแรม Royal Lancaster Hotel เมื่อ แหล่ ง ข่ า วแจ้ ง มาว่ า เมื่ อ กลางเดื อ น ต้นเดือนที่ผ่านมา... ดูภาพบรรยากาศ พ.ค.ที่ผ่านมา คุณนุชนารถ ภริยาท่าน งานได้ที่หน้า 17 ได้เลยจ้า ทู ต กิ ต ติ วะสี น นท์ เป็ น เจ้ า ภาพจั ด ทัศนศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ Hampton Court Palace, East Molesey, Surrey ให้ แ ก่ ภ ริ ย ากลุ่ ม อาเซียน โดยอาจารย์ชไมพร มูลิเนอร์ ภริยาบาทหลวงของเดอะควีนเป็นหัวเรือ ใหญ่จ้า แมงเม้าท์ แหล่งข่าวแจ้งมาว่าคุณมิกกี้ แห่ง Royal Lancaster Hotel ที่หาย เดือนกรกฎาคมที่วัดพุทธปทีป วิมเบิล หน้าหายตาเก็บตัวเงียบ เพราะว่าตอนนี้ ดัน จะมีการบวชศีลจาริณีประจำปี ท่าน ความรักกำลังเบ่งบาน โลกนี้เป็นสีชมพู ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กับความรัก รักไม่มีพรหมแดน ไทย 020 8946 1357 อาหรับ...

วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด ตอนนี้ย้ายวัด ไปอยู่ ณ เลขที่ 356 - 358 Abingdon Road, Oxford OX1 4TQ เป็ น ที่ เรียบร้อยแล้วจ้า... ส่วนเบอร์โทรศัพท์ยัง คงใช้เบอร์เดิม วัดใหม่วัดใหญ่กว่าเดิม มาก เพื่อรองรับญาติโยมที่แวะเวียนกัน มาทำบุ ญ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ชาวไทยและ ชาวต่างชาติ

ข่าวดีสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ มือสมัคร เล่น และมือโปร เตรียมตัวออกรอบกัน ให้ พ ร้ อ มเพื่ อ ลงแข่ ง ขั น ชิ ง ถ้ ว ยรางวั ล TAT Cup 2009 ต้ น เดื อ นสิ ง หาคม... แว่วๆ มาว่าจะได้กระทบไหล่โปรกอล์ฟ อย่ า งคุ ณ Richard Ellis ซะด้ ว ย... ข้อมูลเพิ่มเติมอดใจรอ i-ASiA ฉบับหน้า เดือนกรกฎาคมนะจ๊ะ หรือไม่ก็ต้องคอย อัพเดทกันที่ i-ASiA iBlog ได้ทุกๆ วัน จ้า

สุดท้าย... ท้ายสุด... ขอแสดงความยินดี กั บ คุ ณ นุ ก แห่ ง ร้ า นบราวน์ ด้ ว ยที่ ไ ด้ โปรโมทเป็น Store Manager ของบรา วน์สาขา Bond Street ... แว่วมาว่าเป็น คนไทยคนแรกในรอบ 38 ปีด้วย... อย่าง นี้ ต้ อ งเรี ย กว่ า คนไทยเก่ ง จริ ง มั๊ ย คะ... อ้อ... คุณนุกฝากบอกว่ามีส่วนลดพิเศษ ถึง 30 เปอร์เซ็นสำหรับลูกค้าคนไทย... อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า 16 เลยจ้า...

ปลายเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 27-28 มิ . ย. และ 4-5 ก.ค. Wing Yip ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต จั บ มื อ กั บ หน่ ว ยงาน ข้าราชการไทย Thai Trade, TAT ห้าง เซ็นทรัล และ EVA โชว์สาธิตการทำ อาหารไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติดูและได้ ชิมกันสดๆ ที่ Wing Yip ทั้ง 4 สาขา สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Wing Yip ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านได้เลย จ้า

“หมามุ่ย” แอบได้ยินแว่วๆ มาว่าปีนี้เป็น ปีที่สองแล้วที่ Tesco ยูเค นำผลไม้ไทย ไม่ว่าจะเป็น เงาะ มังคุด ลางสาด แก้ว มังกร มะม่วงน้ำดอกไม้ กล้วยไม้ไทย และผลิตภัณฑ์ต่างเข้ามาขายใน Tesco ยูเค กว่า 70 สาขาทั่วประเทศ... แหม๋... เห็ น อย่ า งนี้ แ ล้ ว “หมามุ่ ย ” รู้ สึ ก ภู มิ ใ จ แทนพี่น้องคนไทยทุกๆ คนจริงๆ

25


iTECH

Text : PowerBitz info@powerbitz.co.uk

แก้ปัญหายอดตกด้วยระบบ

Till Delivery System

สวัสดีครับชาวนิตยสาร i-ASiA ฉบับนี้ผม Mr. PowerBitz มีโอกาสมาจับ ปากกาและพู ด คุ ย ถึ ง ระบบการขายโดยควบคุ ม ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ Touch Screen กัน นะครับ ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน ร้านขายของทั่วไป หรือแม้กระทั่งร้านอาหารไทยก็โดนผลกระทบด้วยกัน

ทั้งนั้น... ร้านอาหารไทยในยู.เค. ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ มากจากระบบเศรษฐกิ จ ในขณะนี้ เพราะลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ที่ เ คยออกมา

ทานอาหารนอกบ้านสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้งกว่า 85% หันมาใช้บริการ

26

สั่ ง อาหารทานที่ บ้ า นแบบ Take away / Delivery เพราะฉะนั้ น คอมพิ ว เตอร์ ร ะบบ Till Delivery System จึ ง เข้ า มามี บ ทบาทสำคั ญ

ในการกระตุ้นยอดขายให้กับร้านอาหารไทยได้ในขณะนี้ ทีมงาน PowerBitz มีระบบ Till Delivery System ที่สามารถ

เก็บรายละเอียดของลูกค้า ค้นหาข้อมูล สั่งออร์เดอร์ พิมม์ Copy จาก

ห้องอาหารสู่หัวครัว พิมพ์บิล (Print Bill) โชว์ประวัติการสั่งอาหารของลูกค้า จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว (Contact Detail) ไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่น ชื่อจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งวันเกิด นอกจากนี้แล้วเมื่อลูกค้าโทรเข้ามาสั่ง อาหาร ระบบ Till Delivery System สามารถโชว์ข้อมูลของลูกค้าได้ทันที ระบบนี้ ท ำให้ ลู ก ค้ า ทั้ ง ประจำและไม่ ป ระจำเกิ ด ความประทั บ ใจ เพราะ นอกจากจะสะดวกรวดเร็ ว แล้ ว ยั ง ทำให้ ผู้ รั บ ออร์ เ ดอร์ ส ามารถจดจำราย ละเอียดต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ โดยที่ไม่ต้องถามซ้ำในเรื่องของชื่อ ที่อยู่และ Post Code ที่สำคัญระบบ Till Delivery System ยังสามารถกำหนดระยะ ในการขนส่งได้อีกด้วย โดยเครื่องจะอ่านจาก Post Code จากโทรศัพท์ สายปลายทางจากลูกค้า โดยที่ทางร้านสามารถบอกได้ทันทีว่าทางร้ าน สามารถขนส่งอาหารได้หรือเปล่า หรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเท่าไรหาก บริการขนส่งอาหารนอก Area ระยะทางที่กำหนด ผมมั่นใจว่าระบบ Till Delivery System - Touch Screen เป็น ระบบที่แม่นยำ คลอบคลุมถึงความต้องการของผู้ใช้งาน และเหมาะมาก สำหรั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร ที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด คื อ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ

ราคากับชาวต่างชาติแล้วของไทยเราประหยัดกว่าเยอะ และบริการโดย

คนไทย สามารถสื่ อ สารบริ ก ารได้ ถู ก จุ ด เพราะที ม งาน PowerBitz

พัฒนาระบบนี้มีเพื่อช่วยเหลือ Support กับร้านอาหารไทยโดยเฉพาะ... สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 079 2190 7276 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.powerbitz.co.ok นอกจากจะนี้ทีมงาน PowerBitz ยังรับปรึกษาและแก้ไขปัญหา ต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ด้วย... หากมีปัญหาสามารถเขียนอีเมล์ มาสอบถามกันได้นะครับ โดยคำถามที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเลือกตี พิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านด้วยครับ


iNEW LATITUDE WINE บทความ : Monsoon Valley

อุปกรณ์คู่กายนักดื่มไวน์ การเป็นนักดื่มไวท์ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิดและไม่จำเป็นเสมอไป ว่าคนมีฐานะ ดีเท่านั้นถึงจะเป็นนักดื่มไวท์ได้ ปัญหาหลักของนักดื่มไวท์โดยเฉพาะท่านที่พึ่งเริ่มหัดดื่ม คือความกังวลใจในการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเภทของไวท์ให้ เหมาะกับอาหารที่ทาน กิริยาอาการและมารยาทที่ถูกต้อง เช่นการใช้อุปกรณ์ หรือการ จั บ แก้ ว นอกจากนี้ ยั ง มี ปั จ จั ย ภายนอกที่ ท่ า นไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ มาบั่ น ทอน บรรยากาศในการดื่มเช่นร้านอาหารที่ไม่มีแก้วไวท์ให้บริการ แก้วไวท์ไม่สะอาด เต็มไป ด้วยรอยนิ้วมือและมีกลิ่นอับไม่มีที่เก็บรักษาความเย็นของไวท์ (Ice cubes) ที่แย่ที่สุด คือไม่มีที่เปิดขวดไวท์ หากปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นการทานอาหารคู่กับไวท์จะขาดรสชาติ ทันทีเพราะคุณได้แต่นั่งมองขวดไวท์ที่อยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถนำมาดื่มได้

วิธีแก้ปัญหา คือการเตรียมพร้อม ด้วยตัวเอง เริ่มจากที่เปิดขวดไวท์นับเป็น สิ่งคู่กายที่นักดื่มไวท์ควรพกติดตัวทุกครั้ง เพราะมันจะมีประโยชน์มากๆ อย่างที่คุณ นึกไม่ถึง แถมยังสามารถใช้เป็นของขวัญใน โอกาสพิเศษต่างๆได้อีกด้วย สำหรับแก้ว ไวท์นั้น วิธีเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดคือ การ เก็บกล่องใส่แก้วไวท์ไว้ในรถ แต่ต้องมั่นใจ ว่ามันไม่มีกลิ่นอับชื้นและล้างก่อนนำมาใช้ เสมอ หากรู้ ว่ า สถานที่ จ ะไปไม่ มี ที่ เ ก็ บ รักษาความเย็นของไวท์ให้เตรียมพร้อมด้วย การแช่ไวท์ที่บ้านในช่องเย็นล่วงหน้า 3-4 ชั่ ว โมง แล้ ว ใส่ ไ ว้ ใ นถุ ง เก็ บ ความเย็ น สำหรับไวท์ (หาชื้อได้ตามร้านจำหน่ายไวท์ ทั่ ว ไป) หากไม่ มี ถุ ง เก็ บ ความเย็ น สำหรั บ ไวท์วิธีง่ายๆ คือให้ห่อด้วยกระดาษหนังสือ พิมพ์แค่นี้ทุกท่านคงพร้อมที่จะเพลิดเพลิน และมีความสุขกับการดื่มไวท์กันแล้ว…


ดวงชะตาระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2552

ราศีเมษ

( 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม )

ราศีพฤษภ

( 15 พฤษภาคม – 14 มิถนุ ายน )

ราศีมิถุน

( 15 มิถนุ ายน – 15 กรกฎาคม )

ราศีกรกฎ

( 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม )

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านยังไม่มีอะไรก้าวหน้ามากนัก การศึกษาหาความรู้มักจะเข้า มุ ม มื ด การเรี ย นไม่ ค่ อ ยสนุ ก หรื อ ไม่ ค่ อ ยเข้ า ใจบทเรี ย น การสอบไม่ ว่ า จะ

สอบระดับชั้นอะไรก็ตามมักไม่ได้คะแนนดี ความหวังต่างๆ จะเป็นผลสำเร็จ

ช่องทางทำมาหากินจะตกต่ำหรือแคบลง ทำงานมีความผิดพลาด การเดินทาง น้อยหรือค่อนข้างมีปัญหายุ่งยาก ยังคาดหวังอะไรมากนักไม่ได้ กับเพศตรงข้าม ดาวศุกร์ยังโคจรอยู่ในเรือนวินาศ ถ้าเข้าใจกันยากก็ไม่ควรเข้าใจอะไรกันอีก อะไร ที่เคยได้ง่ายจะกลับได้ยาก ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะห่างเหิน หรือไม่ค่อยได้ใกล้ ชิด ถ้าจะเข้าใกล้กันก็มักจะสวมหัวโขนหรือหน้ายักษ์เข้ามาด้วย จะต้องระวังตัว และเจียมตัวไปทุกฝีก้าว

ในรอบสัปดาห์นี้ การเงินดีขึ้นบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายเดือน โอกาสในเรื่องผลประโยชน์ของท่านจะดีขึ้น ท่านที่ลงทุนลงแรงเท่าไร ก็จะกลาย เป็นผลประโยชน์เข้าหาตัวท่านมากเท่านั้น ดาวอังคารจะอยู่ในเรือนวินาศ ตลอด ทั้งเดือน เลือดลมไม่ค่อยดี จิตใจไม่แจ่มใส ไม่ค่อยกระตือรือร้น สุขภาพอาจเป็น ปัญหาใหญ่ โรคภัยไข้เจ็บจะมาเยือนท่านอีกได้ง่าย คนที่กำลังป่วยอยู่แล้ว อาการ จะทรุดหนักลงไปอีก ควรบำรุงสุขภาพเอาไวัให้ดี ควรระมัดระวังโทสะในเรื่องเกี่ยว กั บ หุ้ น ส่ ว น คู่ ค รอง หรื อ เพศตรงข้ า ม เนื่ อ งจากตั ว ท่ า นเองมั ก มี เ รื่ อ งน้ อ ยใจ

ในเรื่องอารมณ์ หรือเพศตรงข้ามได้บ่อยๆ

การงานค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่ 16 ไปแล้ว

การงานจะได้ ผ ลดี ขึ้ น บรรยากาศโดยรวมธุ ร กิ จ ติ ด ต่ อ จะเริ่ ม ตั้ ง หลั ก ได้ ใ หม่

มีเกณฑ์จะได้รับความสำเร็จอยู่ด้วย การเจรจาในเรื่องผลประโยชน์โดยฝ่ายเพศ ตรงข้ า มหรื อ หุ้ น ส่ ว นจะดี ขึ้ น ตามลำดั บ ถึ ง อย่ า งไรในเดื อ นนี้ ค วามฝื ด เคื อ ง

จะค่อยๆ ผ่อนคลายลง แต่ก็ยังมีฐานะและโอกาสที่จะหาเงินต่ำกว่ามาตรฐาน มี โอกาสจะได้ผู้อุปถัมภ์ทั้งด้านเงินทุนและด้านสติปัญญา มีเกณฑ์จะได้งานที่ดี ผล งานเป็นที่สบายใจหรือได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม คู่ครองจะช่วยเหลือและให้ความสุข เรื่องความรักจะให้ผลประโยชน์และความสบายใจได้มากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์ของท่านเท่าที่มีมาก่อนจะลดลง เรื่องการงานก็คงจะยุ่งยากมากขึ้น คงต้องเดินทางหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงาน มีเกณฑ์ปรับปรุงกิจการงาน ให้ ค ล่ อ งตั ว รายรั บ อาจจะต่ ำ ไปบ้ า ง การเงิ น จะมี เ กณฑ์ ใ ช้ จ่ า ยฟุ่ ม เฟื อ ยหรื อ

อาจใช้จ่ายตามอารมณ์ มีเกณฑ์ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ด้วย ยังหวังพึ่งผู้ใหญ่มากนัก

ยั ง คงไม่ ไ ด้ มี โ อกาสได้ ล าภอย่ า งฟลุ ก ๆ ได้ ง่ า ย ธุ ร กิ จ ติ ด ต่ อ ยั ง มี โ อกาสดี อ ยู่

หลั ง จากนั้ น คงจะไม่ มี ป ระโยชน์ ใ นเรื่ อ งเหล่ า นี้ การพู ด เรื่ อ งผลประโยชน์ ห รื อ


การเร่งรัดหนี้สินก็เช่นเดียวกัน หลังจากกลางเดือนไปแล้วจะพบกับความยุ่งยาก มากขึ้น เรื่องความรักยังคงห่วงหาอาทรไปตลอดทั้งเดือน

ราศีสิงห์

( 17 สิงหาคม – 16 กันยายน )

ราศีกันย์

(1 7 กันยายน – 16 ตุลาคม )

ท่านจะเดินทางไกลหรือไปใกล้ๆ บางทีลำบากถึงกับต้องล้มเลิกความตั้งใจหรือ

ถึงล้มหมอนนอนเสื่อได้ง่าย ด้านธุรกิจการงานจะค่อยๆ เก็บกำไรที่งอกเงยขึ้นมา เรื่อยๆ กิจการที่เคยทำสำเร็จมาแล้วจะขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจและ การประสานประโยชน์จะทำได้คล่องตัว ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทำของ ท่าน ท่านจะกู้เงินจากสถาบันการเงินได้สะดวก การหมุนเงินจะคล่องตัวดี กับ ความรักท่านจะสบายใจดีขี้นอย่างมาก จะโชคดีในเรื่องรัก มักมีกำลังใจดีขึ้น เรื่อยๆ สัมพันธภาพระหว่างท่านกับคู่ครองจะแจ่มใสกลมเกลียวกันยิ่งกว่าแต่ก่อน จะได้ข่าวสารที่ดีจากมวลมิตรที่คอยช่วยเหลือ หรือคอยเป็นกำลังใจให้ท่าน

การเงินจะอ่อนตัวลงไปบ้าง คงใช้จ่ายไม่ได้คล่องตัวนัก เรื่องการเสี่ยงโชคทุกชนิด ยังพออาศัยได้ การลงทุนระยะนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ หรือไม่ได้ทำข้อผูกพันไว้ก่อน

ก็ ไ ม่ ค วรหลงผิ ด ลงทุ น ในระยะนี้ ธุ ร กิ จ ติ ด ต่ อ ยั ง คงเป็ น ประโยชน์ ทั้ ง ด้ า น

หาประสบการณ์และการหมุนเงินจะค่อยๆ ดีขึ้นบ้าง หลังจากกลางเดือนไปแล้ว ผู้ใหญ่จะหันมาสนใจ หรือเห็นความสำคัญของท่านมากขึ้น เรื่องเคราะห์ร้าย หรือ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติพี่น้องถ้าต่อเนื่องมาจากเดือนก่อน หลังจากวันที่ 13 ไปแล้วจะค่อยดีขึ้น ท่านจะมีความคิดแปลกๆ ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

และการงานของท่านที่ทำอยู่ จะได้ท่องเที่ยวกับคนรักหรือคู่ครอง มีความสุข

ความสบายใจดีขึ้น

ราศีตุล

( 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน )

งานที่ทำอยู่จะช่วยให้ได้รับเกียรติยศและชื่อเสียง ท่านจะเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อน ฝูงหรือคนในวงการเดียวกัน ธุรกิจติดต่อจะมีโอกาสดี ควรเร่งรัดการเจรจาเพื่อ

ผลประโยชน์เสียในช่วงเดือนนี้ โอกาสจะได้พบความสำเร็จค่อนข้างมาก ลาภผล อาจจะลดลงไปบ้าง หรือสูญเสียไปบ้างก็เป็นเพียงส่วนน้อย เกณฑ์การเดินทาง

จะปลอดภัย การสมาคมจะได้คบค้ากับผู้มีความรู้ จะมีผลดีกับการติดต่อธุรกิจ หรือฐานะการงานของตัวท่านเอง บุตรธิดาจะมีส่วนผลักดันให้ท่านมีความก้าวหน้า ท่านจะมีเครดิตที่ดีขึ้น จะสบายใจกับความสำเร็จของบุตรหลาน เรื่องเพศสัมพันธ์ ค่อนข้างสดใส จะสบายใจได้มาก

ราศีพิจิก

( 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม )

ธุรกิจติดต่อจะมีอนาคตกว้างขวางขึ้น การเจรจาในเรื่องปัญหายากๆ จะง่ายขึ้น ผลประโยชน์จะเข้ามาได้หลายทาง เครดิตยังคงรักษาได้ดี การเจรจาธุรกิจไม่ว่าใน เรื่องที่ติดค้างกันมานานแค่ไหน เข้าเร่งรัดจัดทำให้สำเร็จก่อนวันที่ 15 หลังจากนั้น ความขยั น หมั่ น เพี ย รจะลดลง การกล้ า ตั ด สิ น ใจก็ จ ะท้ อ ถอยตามกั น ไปด้ ว ย

อย่างไรก็ตามลาภผลจากทรัพย์ในดินหรือผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดจะขายได้ ราคา หากจะพัฒนาหรือปรับปรุงที่ดินขายก็จะทำกำไรได้ง่ายขึ้น โชคฟลุกๆ

ก็คงมีเข้ามาพร้อมกับงาน บุตรธิดาอาจทำเรื่องให้ตกใจ หรือยุ่งยากใจเกิดขึ้นได้

อย่ า งกระทั น หั น ควรระวั ง ความขั ด แย้ ง กั บ ผู้ สู ง อายุ ไม่ ค วรเข้ า ใกล้ ผู้ ใ หญ่

นักบวช นักบุญ หรือเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาในระยะนี้ อาจมีเรื่องที่ทำให้ ผิดใจกันได้ง่าย


ราศีธนู

( 16 ธันวาคม – 14 มกราคม )

ท่านจะมีความรู้สึกนึกคิดใหม่ๆ สะใจอย่างแปลกที่กระจ่างแจ้ง และน่าจะเป็นไป ได้ ชอบอ่านหนังสือหรือภาพยนตร์ลึกลับ การสมาคมจะกว้างขึ้น ได้คบหาวิชาการ ในสาขาวิชาเฉพาะอันจะส่งให้ท่านมีหน้ามีตาดีขึ้น ระหว่างวันที่ 2-24 ดาวพุธโคจร เข้าเรือนอริ ไหวพริบจะไม่ค่อยปราดเปรียว ธุรกิจมีโอกาสสะดุดหรือขาดสภาพ คล่องไปบ้าง อาจลำบากใจในเรื่องการเงิน ต้องประคับประคองตัวเองไว้ให้ดี จะ ใช้จ่ายเงินแต่ละครั้งควรคิดให้รอบคอบ และคงต้องแบกภาระความรับผิดชอบ

และเลื่อนความหวังในการรับเงินต่อไป ถ้าเดือดร้อนต้องการขายที่ดินในระยะนี้ ท่านจะถูกบีบหรือขายไม่ได้ราคา ท่านจะตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องความรัก แต่ก็ เป็นการตกลงใจที่ถูกต้อง

ราศีมังกร

( 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ )

การเงินยังคงเดินผันผวนอยู่บ้าง ไม่ถึงกับทำให้ท่านยุ่งยากอะไรนัก เพียงแต่เงิน

ไม่ เ ข้ า ตามเป้ า หมายเท่ า นั้ น เกณฑ์ จ ะขายที่ ท างหรื อ บ้ า นช่ อ งยั ง มี โ อกาส

น้ อ ยมาก ธุ ร กิ จ ติ ด ต่ อ ต่ า ง ๆ ยั ง ไม่ เ ป็ น ผลดี นั ก ลาภผลที่ ห วั ง ก็ จ ะถู ก ตั ด

หรือบั่นทอนลงไป เหตุการณ์นี้จะทำให้ท่านรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข ตงจะสบายใจ ได้บ้าง หลังจากวันที่ 16 ถึงอย่างไรเกณฑ์ชะตาในช่วงนี้ก็จะต้องการความบันเทิง เริงรมย์อยู่พอสมควร ทั้งนี้เพื่อลืมงานค่อนข้างจะหนัก ท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย เท่ า ๆ กั น ท่ า นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น ความรั ก หรื อ เพศสั ม พั น ธ์ ยั ง อยู่ ใ น

เกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ความเครียดอาจเกิดขึ้นในหมู่ญาติพี่น้อง ซึ่งคงจะทำความ เดือดร้อนรำคาญมาถึงตัวท่านได้

ราศีกุมภ์

( 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม )

การเงินจะมีรายได้เข้ามาเกือบตลอดทั้งเดือน ดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับดาวราหู

จะตกลงไปบ้าง ผลประโยชน์จากการเสี่ยงโชคหรือจากการพนันทุกชนิดยังหา

ได้ยาก เหมาะกับอาชีพธุรกิจหรือการเดินนายหน้าจะทำได้ดี มีเกณฑ์จะได้จับเงิน ก้อนใหญ่ มีเกณฑ์จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำดีขึ้น หากจะถามถึงเรื่องขายสินค้า หรือสั่งจองของมีค่า น่าจะขายได้ดีในระหว่างนี้ ถึงอย่างไร ตัวท่านก็ยังคงมี ความเครียด และจะเครียดมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือน การสมาคมก็จะมากขึ้น ตามลำดับ หากตัวท่านจะคำนึงถึงจากผลได้ดีกว่าเรื่องการสมาคม ความลุ่มหลง มัวเมาในเพศตรงข้ามค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเครื่อง บั่นทอน อาจเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นทางออกของเงินตรา

ราศีมีน

( 15 มีนาคม – 14 เมษายน )

ท่านจะอยู่ในสภาพที่ไม่ขยันและไม่อดทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจใดๆ

ทั้งสิ้น ธุรกิจติดต่อยังพอไปได้ แต่ความกระตือรือร้นค่อนข้างจะอ่อนตัวลงไป

จริงๆ เช่นงานที่ทำใกล้จะสำเร็จแล้วแต่กลับไม่มีการสานต่อ เรื่องความรักยังเป็น ปัญหาใหญ่ที่ทำให้รู้สึกว่าขาดกำลังใจยิ่งขึ้น ในเนื้องานก็จะพบอุปสรรคอย่าง รุนแรง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากตนใกล้ชิด และตัวท่านเองเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเพิ่ม ความขยันและความอดทนให้มากขึ้นจะเป็นจังหวะที่พอมีลาภได้ การเสี่ยงโชคก็ไม่ ค่อยมีหวัง เกณฑ์ชะตาเรื่องร้ายจะรุนแรงขึ้นในช่วงกลางเดือนไปแล้ว มิตรใหม่ๆ จะห่างเหิน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยท่านมักจะปฏิบัติตัวผิดๆ ผิดจากสภาพที่ควร จะเป็น จะแพ้อากาศ หูอื้อฟังไม่ชัด จะได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ เป็นของเก่าของ โบราณ


iREPORT Photo / text :: i-ASiA

Mr. Naeem Ahmad

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน Mayfair School of English คนไทยจำนวนไม่น้อยใฝ่ฝันว่าหากต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักไวยากรณ์ ภาษาพูด การเขียน การใช้ชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอังกฤษ จำเป็นต้องเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง และมีคนไทยจำนวนไม่น้อยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล จากบ้านเพื่อมาตามหาความฝันถึงประเทศอังกฤษ โดยที่ทุกคนจะต้องเริ่มทอฝันด้วยการเลือกสรร โรงเรียนที่ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐานจากบริติช เคาน์ซิล วันนี้ทีมงาน i-ASiA ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับ Mr. Naeem Ahmad ผู้ก่อตั้ง และ

ผู้อำนวยการโรงเรียน Mayfair School of English โรงเรียนสอนภาษาที่อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน คุณ Naeem ได้รับการศึกษาในระบบของอังกฤษมาโดยตลอด ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาโท โดยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ ลอนดอน และได้เริ่มสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติตั้งแต่อายุ 20 ปี คุณ Naeem

เล่าว่า “โรงเรียน Mayfair School of English ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1986 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน บนถนนที่มีแหล่งช้อปปิ้งมากที่สุด และเป็น โรงเรียนที่เปิดดำเนินการมายาวนานที่สุดบนถนนออกซ์ฟอร์ด” “เมื่อปี 2006 ทางโรงเรียนได้ซ่อมแซม และปรับปรุงให้ ห้องเรียนกว้างขวางขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน เพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันและทันสมัย รวมถึงมี ห้องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ฟรี และมี ระบบ WiFi ในอาณาเขตบริเวณของอาคารเรียน นอกจากนี้ยังมี ห้องส่วนกลางให้นักเรียนได้พักผ่อนระหว่างพักอีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นการปรับปรุงเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้สำหรับนักเรียน” ในอังกฤษ โดยเเฉพาะเมืองหลวงอย่างลอนดอนนั้นมีโรงเรียนสอนภาษามากมายให้ เลือกเรียน แต่จะหาโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริติช เคาน์ซิลนั้นต้อง ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเวลาที่ต้องต่อวีซ่า คุณ Naeem บอกว่า “โรงเรียน Mayfair นั้นมีความแตกต่างจากหลายๆ โรงเรียน ว่าด้วยโรงเรียนนั้น เปิดให้บริการมานานถึง 22 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริติช เคาน์ซิล และเป็นสมาชิกขององค์กร อิงลิช ยู.เค ทำให้ Mayfair เป็นที่ยอมรับและได้รับ ความไว้วางใจจากนักเรียนที่เลือกเรียนที่นี่”

32


Mayfair School of English ไม่ มี ส าขาที่ อื่ น ทำให้ โ รงเรี ย น สามารถมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดู แ ลนั ก เรี ย นทุ ก คนได้อย่างทั่วถึงเปรียบเสมือน คนในครอบครัว ซึ่งสร้างความ ประทั บ ใจให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ม า เรียนที่นี่และบอกต่อกันปากต่อ ปาก ทำให้โรงเรียน Mayfair School of English เป็ น อี ก หนึ่ ง โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ วางใจจากนั ก เรี ย นจำนวนไม่ น้อย

บริติช เคาน์ซิล เป็นหน่วยงานตรวจสอบโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ในเรื่องมาตรฐานหลักสูตร การเรียน การสอน และสวัสดิการ อิงลิช ยู.เค. เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ให้ บริการด้านภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร ซึ่งสมาชิกจะต้องให้บริการให้ ได้มาตรฐานสูงสุดแก่นักเรียน โรงเรียน Mayfair ได้รับระดับคะแนนสูงสุด (A - Rate) จากหน่วย งานของโฮมออฟฟิ ศ เพราะมี ม าตรฐานการเรี ย นการสอนที่ ดี ต่ อ เนื่ อ ง

เฉลี่ยจำนวนนักเรียน 16 คนต่อห้องเรียน และ 8 คนสำหรับห้องเรียน เตรียมตัวสอบทำให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และมีคอร์ส เรี ย น 21 ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองในการทำเรื่ อ งขอต่ อ วี ซ่ า และที่สำคัญนักเรียนที่เรียนคอร์สนี้จะได้รับข้อยกเว้นในเรื่อง Council Tax ซึ่งทำให้สามารถประหยัดเงินได้ถึง £700 ต่อปีอีกด้วย “โรงเรียน Mayfair จะเน้ น เรื่ อ งการคั ด สรรบุ ค ลากรที่ ส อน ครู ที่ ส อนที่ นี่ จ ะได้ รั บ ใบ ประกาศนียบัตรในการสอนภาษาอังกฤษ (CELTA) สต้าฟส่วนใหญ่ร่วมงาน กับโรงเรียนมากกว่า 5 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ทำงานและดูแลกัน อย่างครอบครัว” “นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังสามารถเข้า ร่วมกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คอร์สเรียนเรื่องการออกเสียง การสนทนาภาษาอังกฤษได้อีกอาทิตย์ละ 2 ชั่วโมง และ Cinema Club ที่นักเรียนสามารถรวมกลุ่มกันและดูภาพยนตร์

ที่ ช อบร่ ว มกั น ในห้ อ ง Cinema Theatre ของโรงเรี ย นพร้ อ มของว่ า งที่ ทางโรงเรี ย นจั ด ให้ โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย อี ก ทั้ ง ยั ง มี กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษา นอกสถานที่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกด้วย” สำหรั บ นั ก เรี ย นที่ เ ดิ น ทางมาเรี ย นโดยไม่ มี ญ าติ พี่ น้ อ งที่ อั ง กฤษ “ทางโรงเรี ย นมี บ ริ ก ารจั ด หาที่ พั ก เช่ น โฮสแฟมิ ลี่ หรื อ แฟลตใจกลาง กรุงลอนดอน และมีบริการให้คำปรึกษาในเรื่อง Point Base System จาก สต้าฟที่มีประสบการณ์” คุณ Naeem เสริมว่า “Mayfair School of English ไม่มีสาขา ที่ อื่ น ทำให้ โ รงเรี ย นสามารถมุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพและมาตรฐาน ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงเปรียบเสมือน คนในครอบครั ว ซึ่ ง สร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ม าเรี ย นที่ น ี่

และบอกต่อกันปากต่อปาก ทำให้โรงเรียน Mayfair School of English เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนจำนวนไม่น้อย” นอกจาก Mayfair School of English ได้เปิดให้บริการมายาวนา นกว่ า 22 ปี แ ล้ ว ปั จ จุ บั น ทางโรงเรี ย นยั ง ได้ ก่ อ ตั้ ง “The Mayfair Education Group” ซึ่งประกอบด้วย Mayfair School of English - สอนภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป และ พนักงานบริษัท

33


Mayfair College - สอนคอร์สวิชาชีพ และหลักสูต รปริญญา สำหรับนักเรียนต่างชาติ Mayfair Multilingual Service - บริ ก ารสรรหาบุ ค ลากรที่ ม ี

ความชำนาญด้านภาษาอื่นๆ สำหรับกิจการธุรกิจต่างๆ Mayfair Translation Service - บริ ก ารด้ า นการแปลเอกสาร ด้านกฎหมาย คุณ Naeem ทิ้งท้ายโดยให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนว่า “นักเรียน ที่ จ ากบ้ า นมาเพื่ อ มาพั ฒ นาและเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษในต่ า งแดน ขอให้ พยายามตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไปให้ถึงฝัน สู่บันไดแห่งความสำเร็จ และหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต”

34

Mayfair School of English

61-65 Oxford Street London W1D 2EF Tel.02074379941 www.mayfairschool.co.uk

Mr. Naeem Ahmad

Principal of Mayfair School of English If you want to improve your spoken English and grammar then coming to England is the perfect start because you can learn English from native speakers and there are many English schools to choose. If you walk along Oxford Street, London, I am sure that you will spot many English schools there, but only a few are accredited by the British Council.

Today, i-ASiA team has a chance to meet Mr. Naeem Ahmad, the Principal of Mayfair School of English. He has studied in the UK educational system from primary school upwards and completed his postgraduate from King’s College London .He first started teaching English while still at University at the age of 20 at summer schools. He told us “The Mayfair School of English was established in 1986. We are in the heart of London’s west end and sited in its most famous shopping street. Our school is the longest run establishment on Oxford Street between Tottenham Court Road Station and where we are located. After completely refurbishment in 2006, it has 12 fully-equipped, spacious, modern


classrooms and a computer room with free broadband internet access. We also have a common room for our students to relax in and a wireless network throughout our building. It provides a friendly, academic environment for studies and access to everything that London has to offer.” There are many language schools in the U.K., especially in London, so choosing the right one can be very difficult. I asked Naeem what makes the students choose to study at Mayfair School of English. He replied “With over 22 years of experience, we have a number of qualities that we believe set us apart from other schools and make us one of the best options for studying English in London. Mayfair School of English is accredited by The British Council for the teaching of English as a foreign language. We are also members of English UK,

the organization of accredited teaching establishments.” The British Council English in Britain Accreditation Scheme, Accreditation UK, regularly inspects members who offer courses in English as a foreign language. If schools meet high standards in management, resources, premises and teaching and welfare then they are accredited by the British Council and are able to use the marque. The British Council English in Britain Accreditation Scheme protects overseas students at accredited schools within the UK. Membership of the scheme is your guarantee of quality and also provides students with access to an independent complaints procedure. The ENGLISH UK, the association for recognized English language services in the UK. All members of this association promise to provide the highest possible standards of service to their students. “We are also A-rated by the United Kingdom Border Authority (UKBA).” added Naeem “We offer most importantly lessons of the highest possible quality with an average class size of 16 in General English and 8 in exam classes, 21-hour courses that meet all UKBA visa criteria and entitle students to exemption from Council Tax which the students can save up to £700 per year.” I also believe that the Mayfair School is

iREPORT “Our school is growing but it is not a chain, helping us to invest in students more productively and promote a family atmosphere.” said Naeem. “Putting the students at the centre of everything we do is the key to our students’ success.” These really make many students recommend Mayfair School to their friends. different because it has made a commitment to invest in people. Naeem explained “We have a number of highly experienced teaching staffs - all of our teachers hold the CELTA (or equivalent) and over 65% either have a higher level teaching Diploma already or are currently studying towards one, with funding and support from our school.” That is why the majority of the staffs have been at Mayfair School for over 5 years. The students who study with Mayfair School also benefits from joining the varied and exciting free Social Programme with different events every week, free Pronunciation and Conversation sessions every week amounting to two hours extra tuition each week and a free inhouse movie club with the latest films shown every week. “Every week students meet to watch and discuss the latest English language movies at our Cinema Club, as well as being good listening practice this is also a nice social activity and a chance to eat some popcorn. Our Conversation and Pronunciation clubs also take place every week and are free for all Mayfair students. Fridays see excursions in and around London.” In addition, Mayfair School also provide London accommodation for students, ranging from host families to contemporary studio flats in the heart of the city and the friendly office staffs have many years of experience in assisting students with their visa applications in preparation for the UK’s new Points-Based System (PBS). Although Mayfair school has no branches, “Our school is growing but it is not a chain, helping us to invest in students more productively and promote a family atmosphere.” said Naeem. “Putting the students at the centre of everything we do is the key to our students’ success.” These really make many students recommend Mayfair School to their friends. Mayfair School has gained a wealth of experience in languages, training and education and used this expertise to successfully launch the associated companies known as “The Mayfair Education Group” which comprises of Mayfair School of English: English language training for individual and corporate clients. Mayfair College: Professional & vocational training for international students. Mayfair Multilingual Services: Linguistic solutions and multilingual recruitment for businesses. Mayfair Translation Services: Legal and specialist translation & interpreting provision. Global Cat: Competency assurance and training services for the Oil & Gas industry. At the end, Naeem also gave the advice for the students who come to study from abroad. “You are here to study, you pay the tuition fee, so you should come to school and attend the classes regularly, pass the public exams such as IELTS, gain a qualification to take it back with you and this achievement will help you in your career paths in the future.”

35


iREPORT Photo / text :: i-ASiA

Duncan Watson

Director of Studies, The Mayfair Education Group คุณ Duncan Watson ชายหนุ่มผู้หลงใหลเสน่ห์แห่งภาษา ใช้เวลา 3 ปีที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

เรียนด้านภาษาศาสตร์ และอีก 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ก่อนที่จะเข้าสู่งานด้านการสอนภาษาอังกฤษ

TEFL (Teach English as a Foreign Language) โดยผ่านงานการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยต่างๆ

ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงรัสเซีย และยุโรป และมีโอกาสได้ร่วมงานกับ Mayfair School of English มาเป็นเวลากว่า 10 โดยเริ่มจากการเป็นครูสอนภาษา สั่งสมประสบการณ์มาจนได้เลื่อนขึ้นมาเป็น Director of Studies ดังเช่นปัจจุบัน

ที่ Mayfair

ควบคุมดูแลหลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงคอร์สต่างๆ ที่โรงเรียนเปิดสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับ คุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ก่อนนักเรียนจะเริ่มเรียน ทุกคนจะต้องผ่านการสอบทั้งข้อเขียนและ สัมภาษณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยห้องเรียนแต่ละ ห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 16 คน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความเอาใจใส่จากครูที่สอนอย่างทั่วถึง ส่ ว นกลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ เ ตรี ย มตั ว สอบจะแยกให้ ไ ปเรี ย นในกลุ่ ม ที่ มี จ ำนวนนั ก เรี ย นน้ อ ยกว่ า และ หลักสูตรเข้มข้น นอกจากนี้แล้วยังมีหน้าที่ในการดูแลเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่ใช้ในหลักสูตรต่างๆ อีกด้วย Mayfair School of English ได้รับมาตรฐานรับรองจากบริติช เคาน์ซิล และเป็นสมาชิกองค์กร อิงลิช ยู.เค. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในด้าน การสอนภาษาอั ง กฤษของสหราชอาณาจั ก ร และยั ง ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น โรงเรียนระดับเกรดเอ (A-Rate) จากหน่วยงานของโฮมออฟฟิศอีกด้วย

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Courses)

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นคอร์สที่ช่วยฝึกฝนทักษะด้านภาษาเพื่อใช้ใน ชีวิตประจำวันให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรจะเน้นการสื่อสารในเรื่อง การออกเสี ย ง การพู ด การฟั ง และเน้ น คำศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจำวั น รวมถึงหลักการไวยากรณ์ ของการเขียน และการอ่านด้วย ประกอบกับ เนื้อหาที่ยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้ครูที่สอนสามารถปรับเปลี่ยน เนื้อหาที่สอนให้เหมาะสมตามความต้องการของนักเรียนได้ โดยนำเสนอ หลักสูตรตั้งแต่ขั้น Beginner ถึงขั้น Proficiency หลักสูตรดังกล่าวเหมาะ สำหรับทุกคน เปิดสอนทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปี นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตั้ง แต่ระยะเวลา 1 สัปดาห์จนถึง 48 สัปดาห์ และสามารถเลือกตารางเวลาเรียนที่ เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยจะมี 3 ช่วงเวลาคือ 9 โมงเช้าถึงเที่ยง เที่ยงถึงบ่ายสาม โมง และบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็น คอร์สเริ่มทุกวันจันทร์

คอร์ส IELTS

นักเรียนหลายคงคุ้นเคยกับการสอบ IELTS แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าข้อสอบ IELTS นั้ น มี 2 ประเภท ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น โรงเรี ย น Mayfair เป็ น โรงเรี ย นสอนภาษา แห่งเดียวที่เปิดสอน IELTS ทั้ง 2 คอร์ส และยังเป็นคอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุด ของโรงเรียนอีกด้วย

36


IELTS for LIFE หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนในการสอบภาษาอังกฤษทั่วไป IELTS for STUDY หลักสูตรพิเศษเตรียมความ พร้อมสำหรับนักเรียนในการสอบ IELTS เพื่อใช้ใน การเรียนต่อระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใน อังกฤษ

หลักสูตร Certificate / (Advance) Diploma in Business Management or in Travel, Tourism and Hospitality Management คอร์ ส ทั้ ง สองคอร์ ส นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก The Association of Business Executives (ABE) และThe Confederation of Tourism and Hospitality (CTH) และเป็นคอร์สที่ใช้เป็นบันได ก้าวไปสู่การศึกษาต่อระดับปริญญา ที่ได้รับการ รับรองจากมหาวิทยาลัยกว่า 50 แห่งในอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และที่ อื่นๆ อีกหลายแห่งทั่วโลก ในราคาที่คุ้มค่า และ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ สามารถ ยื่ นเรื่ อ งขอวีซ่า สำหรั บระยะการเรียนได้สองถึง สามปีอีกด้วย

Duncan Watson

Director of Studies The Mayfair Education Group Background Duncan spent 3 years studying Linguistics at Oxford University and 1 year at Moscow University. Languages are his passion. This led him to enter the TEFL (Teach English as a Foreign Language) Industry. He has worked in various English schools and colleges throughout the U.K. and overseas, including Russia and Europe. He has taught many students from diverse cultural and linguistic backgrounds from all over the world. He has worked at the Mayfair School of English for 10 years, mostly as a teacher but in recent years he became the Director of Studies.

Responsibilities

The Director of Studies’ responsibilities are to oversee all courses to ensure the academic content is delivered to the highest possible standard. The average class size in the school is 16, in exam it is even less. A placement test and a short interview are used to assess the students’ English ability in order to make sure all students are placed in the most suitable class according to their level. This is the best way to ensure that students are able to สำหรับผู้อ่านนิตยสาร i-ASiA realise their learning potential. The Director of คุณ Duncan บอกว่า ทาง Mayfair School of Studies also has to review all materials that English ขอมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้อ่าน โดยผู้อ่าน students use in class. School of English is accredited ท่ า นใดก็ ต ามที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในคอร์ ส ใดๆ by The Mayfair British Council for the teaching of ก็ตามที่โรงเรียน Mayfair ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม English as a foreign language and is a member English UK, the organization of accredited 2009 จะได้ รั บ iPods ฟรี 1 เครื่ อ ง เพี ย ง of teaching establishments and A-rated by the ท่านแจ้งทางโรงเรียนว่าทราบข่าวนี้จากนิตยสาร United Kingdom Border Authority (UKBA). i-ASiA

นอกจากได้ทำความรู้จักกับคุณ Duncan Watson, Director of Studies, The Mayfair Education Group แล้ว ยังได้ทำความเข้าใจกับ ระบบการเรี ย นการสอนของโรงเรียน Mayfair School of English อีกด้วย แถมยังได้เรียนรู้ว่า ควรจะเลื อ กเรี ย นหลั ก สู ต อะไรที่ เ หมาะสมและ ตรงกับความต้องการ ที่สำคัญได้ iPods มาฟัง เพลง อัดเสียง และเก็บข้อมูลระหว่างการเรียน การสอนได้ตลอดปีอีกด้วย... อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า “ไม่ดีจริง ไม่กล้าบอกต่อ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.mayfaireducationgroup.co.uk

The popular courses offered are:

General English Courses General English will provide you with a balanced input and the skills that you need to improve your English for everyday use. To maximise the students’ learning the programmes focus on communication with pronunciation, speaking, listening and vocabulary featuring every day. Of course, grammar, reading and writing are also covered in these courses and the flexible syllabus means that the tutors can plan each week according to the students’ needs. There are classes for all levels of ability from Beginner to Proficiency. The general language courses are designed to suit everyone with courses starting every week of the year. The students can study any length of time from 1 to 48 weeks and choose the best timetable for them. They can study from 09.00 to 12.00, 12.00 to 15.00 or 15.00 to 18.00. Courses start every Monday.

There are also many intensive courses. With an average of 16 students per class, the students will receive lots of individual attention but also have many opportunities to practise new language with their classmates. IELTS Courses Many students have heard about the IELTS exams, but they may not know that there are 2 IELTS exams. At present, Mayfair School of English is one of the only schools which offer these 2 courses. They are now the most popular courses in the school. IELTS for LIFE - a General English course that prepares students to take the IELTS General Training Exam. IELTS for STUDY - a special course in Academic English that prepares students to take the IELTS Academic Training Exam, an essential requirement for all students who are interested in applying to study at a university or college in the UK in the future. Certificate/ (Advanced) Diploma in Business Management or in Travel, Tourism and Hospitality Management The courses are accredited by both the Association of Business Executives (ABE) and the Confederation of Tourism and Hospitality (CTH) and provide a very cost-effective route to a UK degree. They are also recognised by industry and over 50 universities in the UK, USA, Canada, Australia, New Zealand and elsewhere. The students who enroll on the Certificate/Diploma/Advanced Diploma will be eligible to apply for a 2.5-3 year visa.

For i-ASiA Readers

Mayfair School of English is very pleased to give i-AsiA readers a special offer. Any readers who enroll before the end of August 2009 in any of their courses will get a free iPod. iPods can have a lot of advantages

for students - as well as listening to

music, students can download and listen

to educational materials to help their

studies. Please visit our website at www.mayfaireducationgroup.co.uk for more information. 37


iWORK AT MAYFAIR

แปล / ภาพ :: i-ASiA

Rachel Hacking ประสบการณ์ทำงาน กับ Mayfair School of English

Mayfair School of English เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เก่าแก่ เปิดให้บริการ นักเรียน นักศึกษาทั่วโลกที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองเพื่อมาร่ำเรียนภาษา อังกฤษกับเจ้าของภาษามากว่า 25 ปี วันนี้ i-ASiA มีโอกาสได้มาพบปะพูด คุยกับ คุณ Rachel Hacking ถึงประสบการณ์ที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Mayfair School of English คุณ Rachel Hacking บอกทีมงานว่า “รู้สึกประทับใจที่ได้ทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งของ Mayfair School of English เพราะ Mayfair School นอกจากจะเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีประวัติอันยาวนานที่สุดบน ถนน Oxford Street, London แล้วยังได้มาตรฐานรับรองจาก British Council อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังได้รับการโหวตให้เป็นโรงเรียนเกรด A จาก UKBA (Home Office) รวมถึงได้รับคำนิยมว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ UK EFL ดีเด่นด้านการเรียนการสอนมากว่า 25 ปี“ “บุคลากรที่โรงเรียนเลือกมาสอนนั้นมั่นใจได้ว่ามีประสบการณ์และ ผ่านงานมาแล้วทั้งนั้น และมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้สอนมีคุณวุฒิสูงถึง ขึ้น Diploma Training เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีความเอาใจใส่นักเรียนทุก คนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวโดยจะให้คำแนะนำ คำปรึกษาในด้าน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือการปรับตัวให้เข้ากับการเป็นอยู่ของชีวิต ชาวลอนดอน “ “Mayfair School มีคอร์สต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้เลือกสรร ปัจจุบันกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงขยายให้มีบริเวณ สถานที่สอนที่กว้างขวางมากขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนของนักเรียน นอกจาก นี้แล้วยังเพิ่มคอร์สเรียน 21 ชั่วโมง ให้ตรงตามมาตรฐานของ UKBA เพื่อ การขอวีซ่าอีกด้วย และมีหลักสูตรเพื่อทดสอบภาษามากมายให้เลือกสอบ ตามลำดับของ Cambridge Exam ไม่ว่าจะเป็น FCE, CAE และ CPE คอร์สเตรียมตัวสำหรับ IELTS สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับ Higher Education ตลอดจนคอร์สภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตลอดทั้งวัน จำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนจะเป็นกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละกลุ่มไม่เกิน 16 คน ที่ทางโรงเรียนจัดให้เป็นกลุ่มเล็กเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการเอาใจใส่ อย่างทั่วถึง” ในปีนี้ ปี 2009 ทาง Mayfair School เปิดคอร์สใหม่แนะนำสำหรับ นั ก เรี ย นโดยเปิ ด สอนระดั บ Certificate Diploma และ Advance

38


Diploma ในสาขา Business Management และ Travel, Tourism and Hospitality Management “นอกจากการเรียนการสอนในเวลาแล้วทาง Mayfair School มี การนำเสนอชั้ น เรี ย นฟรี ส ำหรั บ Conversation และ Pronunciation สำหรับนักเรียนทุกอาทิตย์ รวมถึงฟรี Film Club สำหรับวันพฤหัส โดยให้ นั ก เรี ย นเลื อ กภาพยนตร์ ที่ ต้ อ งการดู และรวมตั ว กั น ในห้ อ ง Cinema Theatre ของโรงเรี ย นโดยจะได้ รั บ Snack ฟรี ต ลอดระยะเวลาที่ ช ม ภาพยนตร์ นอกจากนี้ แ ล้ ว วั น ศุ ก ร์ สุ ด สั ป ดาห์ ทางโรงเรี ย นมี Social Program ให้สำหรับนักเรียนต่างชั้นเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักกันอีกด้วย“ จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมด คุ ณ Rachel Hacking เพิ่ ม เติ ม ว่ า “นอกจากได้ทำงานที่ Mayfair School แล้ว สิ่งที่ได้มากกว่าคือการได้ พบปะผู้คน ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ฉันเพื่อน ซึ่ง มิตรภาพและความทรงจำที่ดีเหล่านี้จะอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิต” ทีมงาน i-ASiA นั่งฟังแล้วอดอิจฉานักเรียนที่ได้มาเรียนที่ Mayfair Text :: Rachel Hacking Photo :: i-ASiA School of English ไม่ได้ เพราะ Mayfair School ให้นักเรียนได้มากกว่า I am proud to work for the Mayfair School of English, as it is not only a โรงเรียนสอนภาษา British Council-accredited school and A-rated by UKBA (Home Office),

Rachel Hacking

Working at Mayfair School of English

but it has built a well-earned reputation for excellence within the UK EFL industry over the course of almost 25 years. Our teachers are all experienced and highly qualified, with over 70% having Diploma training. Our administrative staff fully understand the needs of our students and the daily demands that life in London can present. This enables them to provide the dedicated customer care that our students need. The school is steadily expanding, and adding to its range of courses. There are so many English language courses available with dozens of options to choose from, including 21-hour courses that meet all UKBA visa criteria and many Cambridge exam (FCE, CAE and CPE) and IELTS preparation courses, for both the General Training and Academic Training Modules, available across the day. The classes are small, with an average of 16 students per General English class and even fewer in the Exam classes. 2009 has also seen the introduction of our new MAYFAIR COLLEGE courses, allowing students to study for a Certificate, Diploma and Advanced Diploma in Business Management or Travel, Tourism and Hospitality Management. Mayfair School is about more than just our courses - the school is also one of the best in the market when it comes to its range of extracurricular activities. Our students can enjoy free Conversation and Pronunciation classes every week, as well as a free Film Club on Thursdays and diverse Social Programme events organised every Friday. Above all else, I am proud to be a part of the Mayfair School of English team because this is a place where all people, students, teachers, directors and the rest of the staff, whatever their mother tongue, whichever their background, no matter how different from each other, each and every one of them can find a genuine atmosphere of friendship and camaraderie in our school. I believe that the experiences and friendships they gain here will stay with them throughout the rest of their lives. Rachel Hacking- Registrar

39


iSTUDENT

บทความ / ภาพ :: i-ASiA

เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา

2. อ้อม, Barons Court Course: IELTS for Life

ได้ยินคำล่ำลือจากเพื่อนหลายๆ คนที่มาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ว่า Mayfair School เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดบนถนน Oxford Street เรียกได้ว่ามีอายุนานกว่า 25 ปี ... แอบคิดในใจว่าถ้าโรงเรียนเค้าไม่ดีจริงคง อยู่ไม่ได้นานขนาดนี้... ก่อนตัดสินใจเลือกที่นี่ได้เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ของโรงเรียนค่ะ ได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่สถานทูตอังกฤษในประเทศ ไทยต้องการ ที่สำคัญทางโรงเรียนมีบริการด้าน Accommodation ให้ มีนักเรียนไทยจำนวนไม่น้อยที่หลงใหลเสน่ห์ของการใช้ภาษาและสื่อสาร สำหรับนักเรียนที่ไม่มีญาติพี่น้องที่อังกฤษ และต้องการพักอาศัยกับชาวต่าง ด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากจะหาความรู้ด้วยการร่ำเรียนในห้องเรียนแล้ว ชาติชั่วคราว หรือถ้าอยากอยู่เองก็สามารถปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ได้ 7 เดือนที่ Mayfair School รู้สึกประทับใจสถานที่ การเรียนการ บางครั้ ง ต้ อ งเสี ย เงิ น เพิ่ ม เพื่ อ เรี ย นนอกเวลา หรื อ บางคนเดิ น ทาง สอน เพื ่ อ นชาวต่ า งชาติ ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกั น คื อ มาเรี ย นภาษาเพื่ อ ไปต่ า งประเทศเพื่ อ เรี ย นรู้ ก ารใช้ บ ทสนทนาประจำวั น กั บ เจ้ า ของภาษา

โดยตรง และแน่นอนหลายๆ คน ที่เดินทางจากบ้านมาเรียนต่อต้องผ่าน พัฒนาการสื่อสาร อาจารย์ที่นี่สอนดีมีประสิทธิภาพมาก ทุกคลาสจะมี ประสบการณ์การเรียนภาษาด้วยกันทั้งนั้น วันนี้ i-ASiA พามาที่โรงเรียน Feedback Form ให้กรอกเกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารย์เพื่อให้ Mayfair College โรงเรียนสอนภาษาชื่อดังย่าน Oxford, London เพื่อมา นักเรียนทุกคนได้รับสิ่งที่ต้องการครบถ้วนมากที่สุด พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนไทยที่เลือกมาเรียนที่น ี่ 3. บาส, Streatham

Course: IELTS for Study

1. นันท์, Putney Course: IELTS for Life

ก่อนเดินทางมาอังกฤษผมรับราชการอยู่กระทรวงมหาดไทยและดูแลด้าน รู้จัก Mayfair School จากเพื่อนสนิทที่เคยเรียนภาษาที่นี่ ตอนนี้เพื่อนคนที่ กฎหมาย ตอนนี้ลาราชการมาศึกษาต่อด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ที่ Queen แนะนำได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยของอังกฤษแล้ว ทำให้มั่นใจใน Mayfair Mary, University of Londonโดยเลือกเรียนภาษาที่ Mayfair School ก่อน School เพราะเพื่ อ นแนะนำ คิ ด ว่ า ถ้ า ไม่ ดี จ ริ ง เพื่ อ นคงไม่ ก ล้ า บอกต่ อ ถึงเวลาเรียนจริง เลือก Mayfair School เพราะญาติที่อยู่ที่อังกฤษแนะนำ และ หลังจากได้ข้อมูลจากเพื่อนแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเองด้วยระหว่างที่อยู่ คำบอกต่ อจากเพื่อนๆ มั่นใจที่นี่เพราะ British Council รับรอง มาเรียนที่นี่ เมืองไทย โดยเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mayfairschool.co.uk คอร์ส เรียนมีหลากหลายให้เลือกและเวลาเรียนค่อนข้าง Flexible ค่าเรียนอยู่ใน ได้ประมาณ 3 เดือน เรียนคอร์ส IELTS for Study รู้สึกได้ว่าพัฒนาการ ราคามาตรฐาน ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไป สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทาง เขี ย นได้ ม ากเพราะต้ อ งเขี ย นทุ ก วั น ตอนนี้ เ รี ย น 21 ชั่ ว โมงต่ อ อาทิ ต ย์

ไปมาสะดวก และที่สำคัญที่สุดคือ Mayfair School ได้มาตรฐานรับรอง โดยเลือกเรียน 2 ช่วง ช่วงเช้า 5 คลาส 15 ชม. ช่วงบ่าย 2 คลาส 6 ชม. จาก British Council เลยทำให้ตัดสินใจได้โดยไม่ต้องคิดนานค่ะ... หลังจาก ที่เลือกเรียนอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้อังกฤษมีกฎออกมาใหม่ว่านักเรียนที่มา ตัดสินใจได้แล้วก็ติดต่อกับโรงเรียนผ่านอีเมล์ และทำเรื่องต่างๆ เองโดยที่ เรียนภาษาต้องเรียนอย่างน้อย 15 ชม. ไม่รวมเวลาพัก เลยตัดสินใจเรียน ไม่ต้องผ่าน Agency ประหยัดและสะดวกสบายค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ของ 21 ชม. ... ดีครับเรียนเยอะๆ คุ้มค่าเงิน... โรงเรียนก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่เมื่อมีคำถามหรือข้อสงสัย...

1

40

2 3


Learning English with the native speakers

4. หญิง, Notting Hill Gate Course: IELTS for Life

เป็นคนชอบพูด ชอบใช้ภาษาสื่อสารกับชาวต่าง ชาติอยู่แล้ว หลังจากเรียนจบปริญญาตรีที่เมือง ไทย เลยสมัครเป็นไกด์ทัวร์ภาคเหนือ ก่อนตัดสิน ใจเดินทางมาเรียนภาษาเพิ่มเติมที่อังกฤษ ก่อน มาก็เลือกๆ โรงเรียนอยู่หลายโรงเรียนเพราะที่ อังกฤษมีโรงเรียนสอนภาษาเยอะมาก แต่ก็ตัดสิน ใจเลื อ ก Mayfair School เพราะว่ า พี่ ช าย แนะนำ... มีญาติอยู่ที่อังกฤษแต่ว่าลองทำเรื่อง เรียนเองจากไทยค่ะ ไม่ยากอย่างที่คิด ติดต่อ สื่อสารกับทางโรงเรียนด้วยอีเมล์ผ่านเว็บไซต์ของ โรงเรียน ทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาและประหยัด เพราะไม่ต้องผ่าน Agency หรือนายหน้า มาเรียนที่นี่ได้ 7 เดือนแล้ว ตอนนี้เรียน คอร์ส IELTS for Life คือการใช้ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน นอกจากที่ Mayfair School จะมี การเรียนการสอนที่สนุกและมีประสิทธิภาพแล้ว ทางโรงเรียนยังมี Activity Plan ต่างๆ ให้เลือก ไม่ ว่ า จะเป็ น ทั ศ นศึ ก ษานอกสถานที่ ใ นอั ง กฤษ คอร์สซัมเมอร์ในต่างประเทศ หรือ Friday Night Out กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน นอกจากจะทำให้ รู้ จั ก เพื่ อ นต่ า งคลาสเรี ย นแล้ ว ยั ง ทำให้ ไ ด้ ฝึ ก ภาษานอกห้องเรียนโดยที่ไม่รู้สึกว่ากำลังเรียนอยู่ ค่ะ ต่ า งคนต่ า งความคิ ด เห็ น ต่ า งประสบการณ์ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการมาฝึกษา อั ง กฤษกั บ เจ้ า ของภาษาและมาแลกเปลี่ ย น วั ฒ นธรรมในต่ า งแดน เพื่ อ ที่ จ ะนำเอาความรู้ ต่างๆ ที่ได้รับกลับไปเพื่อพัฒนาประเทศ ...เรียน จบแล้วกลับบ้านเรากันเถอะค่ะ...

4

Translated : i-ASiA

Many Thai students like to learn English language. They can use it to communicate all over the world. Some students learn in the classroom. Some pay extra for the English lessons. Some go to study abroad in order to learn from native speakers on the daily basis. Many Thai students who come to the U.K. for further education would study English at English school first. Today, i-ASiA team comes to the Mayfair College, the well-known English school on Oxford Street, to meet Thai students studying English here.

1. Nun (Putney) Course: IELTS for Life

“I have known Mayfair school from my closed friend who studied here before. Now my friend is doing her degree in the University. I am confident in the school reputation because of my friend’s recommendation. When I was in Thailand, I also checked the website for more information. The school offers a variety courses and the timetable is also flexible. The tuition fee is acceptable (not too expensive and not too cheap). The school is situated in the west end and very convenience. The most important thing is Mayfair school is accredited by The British Council. These helped me to make decision easily. After making decision, I contacted the school by myself via the email with the help of the staffs. I didn’t use any agency’s service at all.”

2. Aom (Barons Court) Course: IELTS for Life

“I have heard the name of Mayfair school from many of my friends who studied a English course. They all said that Mayfair school is the longest-established English school on Oxford Street. It was established for more than 25 years. I myself thought if the school is not good, it cannot stay for this long. I got all information from the school website. The school also has the accommodation service for newcomer students who don’t have any relatives or friends here. I have studied here for 7 months. I am impressed with the school location and facilities, friends from different countries and

teachers. They all have the same goals coming here to improve their English. In every class, the students can fill in the feedback form to give feedback, so the students will get what they want.”

3. Bass (Streatham) Course: IELTS for Study

“Before coming to study in the U.K, I was a Thai Government officer for the Ministry of Interior. I will study the Computer Law at Queen Mary, University of London. I chose to study English course at Mayfair school because my relative and friends who live here recommended it to me and the school accredited by the British Council. The IELTS for study course which I have studied for 3 months helps me improve my writing skill a lot because I have to write an essay every day. I chose the 21 hours per week course by studying 15 hours per week in the morning and 6 hours per week in the afternoon because the Home Office imposed the new regulations which the students have to study at least 15 hours per week (not including the break). It is also worth for money.”

4. Ying (Notting Hill Gate) Course: IELTS for Life

“I personally like to talk to the foreigners. After graduation, I decided to become a tour guide in the northern part of Thailand. There are many schools offering the English course in the U.K. I chose Mayfair school because my brother recommended it. Although I have relatives living in the U.K, I didn’t ask for their help. I contacted school via emails without using the agency service saving me a lot of money. I have been studying here for 7 months. I am taking the IELTS for Life course. Mayfair school also offers many activities for students to join e.g. excursion trip, Friday Night Out etc. These help me to practice my English as well.”

All student has their own opinions and experience but they have the same destination which to practice English with the native speakers and exchange the cultures with others in order to develop their own countries.

41


iCOVER STORY

ข้อมูล - Mayfair School of English

Mayfair School of English วางแผนอนาคตการศึกษา

การวางแผนอนาคตการเรียนการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักเรียน นัก ศึกษาถึงเส้นชัยและบรรลุเป้าหมายในหน้าที่การงานในอนาคต มีนักเรียน จำนวนมากเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท หรือสายการเรียนอื่นๆ ที่แตกแขนงออกไปจากที่เคยเรียนมา แต่ ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงระบบ ระเบียบแบบแผนในการเรียนการสอนของที่นี่ ทำให้เกิดความสับสน และเลือกเรียนไม่ถูกจนบางครั้งต้องเสียทั้งเวลาและ เสียค่าเรียนมากกว่าปกติ ทาง Mayfair School of English ได้ให้ข้อมูลสำหรับการวางแผน ศึกษาผ่าน i-ASiA สู่ผู้อ่าน เพื่อให้เป็นความรู้ เป็นผลประโยชน์ และเป็นอีก หนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจวางแผนอนาคตกับการศึกษา ก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยู่ในสถานะอะไร และต้องการจะ เรียนโปรแกรมแบบไหน เช่น เรียนไปเพื่อศึกษาต่อ หรือเพื่อทำงานใน องค์กรต่างๆ - ระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของเราอยู่ขั้นไหน? - เรียนจบแล้วอยากทำอะไร? - มีความสนใจในด้านการทำงานแบบไหนเป็นพิเศษ? - ได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงใดสำหรับวุฒิปริญญา หรือใบ ผ่านงาน - วุฒิการศึกษาของเราอยู่ในลำดับใด?

42

ที่ Mayfair School of English มีคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนเสริมเพื่อทำงาน และคอร์สระดับมหาวิทยาลัยให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ด้านการโรงแรม ด้านธุรกิจ หรือด้านการท่องเที่ยว โดยแบ่งคอร์สเรียนตาม ลำดับ


Foundation คอร์สปูพื้นฐาน

ขั้นแรก - Business Management Certificate หรือ Travel, Tourism and Hospitality Certificate ระยะเวลาเรียน 6 เดือน สายเรียนด้าน Business Management ขั้นที่สอง - Business Management Diploma ระยะเวลาเรียน 12 เดือน ขั้นที่สาม - Business Management Advanced Diploma ระยะ เวลาเรียน 12 เดือน ขั้ น ที่ สี่ - สามารถนำเครดิ ต ที่ เ รี ย นมาด้ า นต้ น ไปเข้ า เรี ย นระดั บ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในยู.เค. ได้

สายเรียนด้าน Tourism and Hospitality

ขั้นที่สอง - Tourism / Hospitality Management Diploma ระยะ เวลาเรียน 12 เดือน ขั้นที่สาม - Tourism / Hospitality Management Advanced Diploma ระยะเวลาเรียน 12 เดือน ขั้นที่สี่ - สามารถนำเครดิตที่เรียนมาด้านต้นไปเข้าเรียนระดับ ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในยู.เค. ได้

สายเรียนด้านนี้ต่างจากเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างไร?

- ไม่ ก ำหนดว่ า ต้ อ งเรี ย นให้ จ บภายในสามปี เพราะสามารถลง ทะเบียนเรียนได้ในเวลาที่เหมาะสมกับสำหรับตัวเอง - การเรียนการสอนในแต่ละขั้น สามารถนำคุณวุฒิไปใช้ประกอบได้ ในชีวิตประจำวัน - สามารถเรียนด้วยทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน - ค่าเรียน ABE (Association of Business Executives) หรือ CTH (Confederation of Tourism and Hospitality, formerly known as CTHM) ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าและสามารถบรรลุเส้นทางการศึกษาเหมือน กัน - ABE และ CTH เปิดกว้างให้สำหรับนักเรียนในหลายระดับการ ศึกษา นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกของการศึกษา การวางแผนก็เหมือนการเดิน ขึ้นบันได ก้าวเดินไปทีละขั้น ก้าวเท้าทุกก้าวด้วยความมั่นใจ และวันหนึ่งก็ จะถึงจุดหมายปลายทางที่วางไว้ ข้อมูลการเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติมติดต่อ Mayfair School of English 67-71 Oxford Street, London W1D 3DN Tel. +44 (0) 207 437 9941, Fax. +44 (0) 207 494 3611, Web. www.mayfairschool.co.uk

43


iARTIST

Photo : Kanit Amaralikhit

เรียนภาษาอังกฤษ โก อินเตอร์

คอลัมน์นี้รองรับผลงานศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทกวี การ์ตูน ภาพวาด ภาพถ่ายและอื่นๆ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับกระเป๋า i-ASiA สุดเก๋ Trend ใหม่ 1 ใบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +44 (0) 7984 181 464 หรืออีเมล์ info@i-asiamag.com

44


45


iLOVE COOKING Text / Photo :: Penny

Students: improve your exam results!

Feeling yourself is not smart enough? It doesn’t matter how brainy you are or how much education you’ve had - you can still improve and expand your mind. Boosting your mental faculties doesn’t have to mean studying hard or becoming a reclusive book worm. There are lots of tricks, techniques and habits, as well as changes to your lifestyle, diet and behaviour that can help you flex your grey matter and get the best out of your brain cells. I would like to tell you more about how students can improve their results by changing their eating habits.

46


been linked to reduced risk for Alzheimer’s, shown to improve learning ability and motor skills in rats, and they are one of the most powerful anti-stress foods you can eat. Strawberries are rich in fisetin, a flavenoid that improves memory recall. Elderberries, blackberries and raspberries have other brain power boosting benefits through their antioxidant content. Avoid: dried, sweetened berries. Now let’s try my breakfast energizer!

Whole-wheat Pancakes

Serves : 4 servings, 3 pancakes each

Your brain is the greediest organ in your body, with some quite specific dietary requirements. So it is hardly surprising that what you eat can affect how you think. If you believe the dietary supplement industry, you could become the next Einstein just by popping the right combination of pills. Look closer, however, and it isn’t that simple. The savvy consumer should take talk of brainboosting diets with a pinch of low-sodium salt. But if it is possible to eat your way to genius, it must surely be worth a try. Feed your brain early First, go to the top of the class by eating breakfast. The brain is best fuelled by a steady supply of glucose, and many studies have shown that skipping breakfast reduces people’s performance at school and at work. Fruit and the memory Fruit is the ultimate brain fuel if you want to stimulate your brain functions you have to eat much fresh fruits. One of the substances that fruit contains are natural sugars. They stimulate the brain so we can think faster and recall information more quickly. This is only an example. There is much more to learn about nutrition. Berries are in season. These delicious berries are one of the best foods for you, period, but they’re very good for your brain as well. Blueberries are known for improving motor skills and learning capacity. Since they’re high in fiber and low on the glycemic index, they are safe for diabetics and they do not spike blood sugar. Blueberries are possibly the best brain food on earth: they have

• 3/4 cup whole-wheat flour • 3/4 cup soft flour • 2 teaspoons baking powder • 1/2 teaspoon baking soda • 1/4 teaspoon salt • 2 large eggs • 1/2 cup plain yoghurt • 1 cup milk • 2 teaspoons honey • Butter for cooking In a large bowl, whisk the flours, baking powder, baking soda and salt. In a small bowl, whisk together the eggs, yoghurt, ¾ cup milk and honey. Slowly whisk the egg mixture into the dry ingredients, stirring until just combined. If the batter seems too thick, add as much of the remaining ¼ cup milk as necessary. Use a large non-stick griddle with a small knob of butter and heat over medium heat. Spoon about 1/4 cup batter per pancake into the pan and top each pancake. Flip when the pancake tops are covered with bubbles and the edges look cooked, about 2 minutes. Cook until the pancakes are golden brown and cooked through, an additional 1 to 2 minutes. Serve immediately or transfer the cooked pancakes to an ovenproof dish and keep warm in a preheated 100 degree oven while making the rest. To serve, arrange 3 pancakes per plate and sprinkle each serving with berries.

Penny Jirayuwattana

47


iPLACE 2 EAT

Photo / Text :: i-ASiA

มุมดื่ม

MERCADO Bar & Cantina อาหารไม่ว่าชาติไหน ย่อมมีรสชาติและเอกลักษณ์ หน้าตา วัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารที่แตกต่างกันออกไป อาหารแม็กซิกัน เป็นอีกหนึ่งอาหารออกจะคุ้นหูแต่อาจจะไม่เคยลิ้มลอง วันนี้ i-ASiA พามาชิมอาหารแม็กซิกันที่ร้าน Mercado Bar & Cantina ย่าน Stroke Newington ซึ่งเป็นร้านอาหารแม็กซิกันร้านเดียวที่ตั้งอยู่ในละแวกนี้ หากใครไม่เคยมารับรองว่าหาไม่ ยากเพราะสีสันของร้านที่ออกจะสะดุดตาที่สุด ด้วยโทนสีที่ร้อนแรงและสนุกสนาน ภายในร้านตกแต่งแบบเรียบง่าย โดยเน้นความเป็นแม็กซิกัน ซิตี้ ประดับประดาด้วยภาพแขวน โปสเตอร์เก่า กระเป๋าจ่ายตลาดผ้าใบ วงกบหน้าร้านสีสดใส ไฟกระพริบหลากสี บนพื้นไม้ขัดสีน้ำตาล เข้ม ผ้าปูโต๊ะลายดอกไม้ทานตะวันเบ่งบาน ประกอบกับดนตรีแม็กซิกัน ทำให้รู้สึกสนุกตั้งแต่ก้าวเท้า เข้ามาในร้าน บริเวณร้านแบ่งออกเป็น 3 โซน ส่วนแรกเป็นบาร์ เหมาะสำหรับนักดื่ม เพราะมีค็อกเทล นานาชนิดให้เลือกดื่ม เหมาะสำหรับดื่มสังสรรค์ เฮฮา ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง เพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนเดินไปที่ ส่ ว นที่ ส อง ส่ ว นนี้ เ ป็ น ห้ อ งรั บ ประทานอาหารในบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่ แ ออั ด นั่ ง สบาย

แบ่งอาณาเขตด้วยพื้นยกระดับ ส่วนที่สามอยู่ลึกเข้าไปด้านในสุดของร้าน เป็นห้องยาวเหมาะสำหรับ ดินเนอร์แบบไพรเวทปาร์ตี้ นอกจากนี้ยังมีโต๊ะ เก้าอี้หน้าร้านให้นั่งดื่ม ชมวิว กินบรรยากาศยามเย็น ช่วงซัมเมอร์อีกด้วย หลังจากเลือกที่นั่งได้แล้ว พนักงานเสิร์ฟชาวแม็กซิกันแท้ จะนำ Tortillas (ข้าวโพดสามเหลี่ยม ทอดกรอบ) มาเสิร์ฟพร้อมกับ Salsa Dipping Sauce (ซอสมะเขือเทศสด) มาให้ชิมราง (เหมือนข้าว เกรียบกุ้ง ที่เสิร์ฟในร้านอาหารไทย) ระหว่างรอสั่งเมนูอาหาร เครื่องดื่มแนะนำ เบียร์แม็กซิกัน เบียร์โคโรน่า เสิร์ฟแบบขวดพร้อมมะนาวเสี้ยวเสียบบนปากขวด มาร์การิต้า (Margarita) คอกเทล น้ำมะนาวสดตัดกับรสชาติของ Tequila และความเค็มของ เกลือทะเลรอบปากแก้ว ดื่มแล้วซาบซ่าถึงใจ

โมจิโตะ (Mojito) คอกเทลของคิวบา ที่ กำลั ง เป็ น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มกั น มากในปั จ จุ บั น ด้วยความหอมของ รัม และความสดชื่นของน้ำ มะนาวและใบสาระแหน่ อาหารแนะนำ Enchiladas De Mole - อาหารแม็กซิ กันแท้ รสชาติที่ชาวแม็กซิกันมาแล้วต้องไม่พลาด จานนี้ เนื้ออกไก่ห่อด้วยแผ่นทอทิลล่า ราดด้วย น้ำซอส “Mole” ซอสแม็กซิกันดำเข้มผสมเครื่อง เทศ รสหวาน แต่เผ็ดร้อน คล้ายช็อกโกแล็ตผสม พริก โรยหน้าด้วยชีส และซอสเปรี้ยว เสิร์ฟพร้อม กับข้าวสูตรเม็กซิกัน และถั่วแดงบด ส่วน TEX-MEX อาหารแม็กซิกันประยุกต์ ที่คนทั่วไปรู้จักได้แก่ Burrito - เนื้อวัว / เนื้อไก่ ห่อด้วยแผ่น ทอทิลลา เสิร์ฟพร้อมซอสต่างๆ เช่น Pico De Gallo, Guacamole, Sour Cream มาพร้อม กับข้าวขาว Fajita - สามารถเลือกเนื้อวัว / เนื้อไก่ เสิร์ฟบนกะทะร้อน แพร้อมแผ่นทอทิลลาอบร้อน และ Guacamole, Sour Cream


MERCADO Bar & Cantina Text : i-ASiA

Fajita

มาร์การิต้า

Burrito

Burrito

ของหวาน Churros Con Cajeta - โดนัทแม็กซิกัน รูปทรงยาว (คล้ายบราซิลเลี่ยนโดนัท) โรยหน้า ด้วยน้ำตาลและซินามอน และช็อกโกแลตซอส ซัมเมอร์โปรโมชั่น วันจันทร์ - Nachos + เบียร์ โคโรน่า ราคา £7 วันอังคาร - Burrito + เบียร์โคโรน่า ราคา £10 วันพุธ - Fajita + เบียร์โคโรน่า ราคา £12

Different cuisine from different countries has its own taste, characteristics and the ingredients which used for cooking are also different. Mexican cuisine is one of the cuisines which you are quite familiar with but you may not ever try. Today i-ASiA team has a chance to try Mexican Tortillas food at Mercado Bar & Cantina in Stoke Newington. This is only Mexican restaurant in this area. You can spot it easily because of the bright and vibrant colour of the restaurant. The interior design is very simple but emphasizing the Mexican Theme. The outrageous interiors mix colourful walls with Mexican prints, canvas shopping bags and vintage film posters. The window and door frames are colourful along with the flashing light. You also see the dark blown wooden floor, the printed sunflower table linen. The Mexican music makes you feel lively. There are 3 different areas which are a bar area, a dining area and a private party area. There are outdoor tables and chairs in the front of the restaurant for the customers to enjoy the summer weather. The tortillas and salsa dipping sauce will be served at the table by Mexican waiters (same as the prawn cracker was served in Thai restaurant) while you are choosing the dishes on the menu to order. The recommended beverage: Corona Beer is the top-selling beer in Mexico and is one of the top selling beers worldwide. Corona beer is available in over 150 countries and often served with a wedge of lime inserted into the neck of the bottle. Margarita is the most common Mexican tequila-based cocktail, made with tequila mixed with triple sec and lime juice, often served with salt on the glass rim. Mojito is a traditionally Cuba cocktail, made of five ingredients: white rum, sugar, lime, carbonated water, and mint. Its combination of sweetness, refreshing citrus and mint flavours is intended to complement the potent kick of the rum, and have made this clear highball a popular summer drink. The recommended dishes: Enchiladas De Mole: the authentic Mexican dish which is fried tortillas stuffed with chicken and smothers in a rich “Mole poblano” sauce( Strongly flavoured, black coloured traditional Mexican sauce, made of complex blends of flavours and spices, like chocolate and chillies) with cheese, sour cream and onion served with rice and beans. The Tex-Mex dishes : Burritos: the Mexican refried wrap served with pico de gallo, sour cream, guacamole and rice on the side. Fajita the fajita meat could be beef or chicken and is brought to the table sizzling loudly on a metal platter with the warm tortillas and condiments such as guacamole, sour cream on the side. The recommended dessert: Churros Con Cajeta: fried dough snacks sprinkled with cinnamon’s sugar and topped with chocolate sauce. Summer promotion Monday: Nachos + Corona beer £7 Tuesday: Burrito + Corona beer £10 Wednesday: Fajita + Corona beer £12

MERCADO Bar & Cantina

26-30 Stoke Newington Church Street, London N16 0LU Tel. 020 7923 0555 www.mercado-cantina.co.uk

49


iCOLUMN

: บทความ เรื่อง :: ชาติ กอบจิตติ ภาพ :: อารีจิตร

จริงอย่างที่พี่เขาว่าหรือเปล่า อากาศร้อนนะครับเดือนนี้(สิงหาคม) ที่บ้านผม ฝนทิ้งช่วงมานานเป็นเดือน บางวันมีเมฆทะมึน มาทำท่ า คล้ า ยฝนจะตก ลมนิ่ ง สงบอบอ้ า วอยู่ อย่างนั้น แต่ก็ไม่ตกมาให้เห็นแม้แต่เศษ ได้แต่ ร้อนนิ่งนั่งเหงื่อไหลอยู่ทั้งวัน (กลางวันจึงต้องกิน เบียร์) สองสามวันมานี้ที่บ้านร้อนอย่างนี้มาตลอด อากาศอ้ า วหลายวั น ติ ด ๆกั น ฟ้ า อั้ น ฝนอย่ า งนี้ หวั่นใจว่าถ้าฝนตกอีกทีตอนนั้นอาจจะเป็นพายุ ใหญ่ ระยะนี้ผมจึงต้องแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ติด บ้านให้บางลง เตรียมตัวรับพายุไปพลางๆ ดูๆ ไปก็คงไม่ต่างจากบรรยากาศของบ้านเมืองเราใน ตอนนี้เท่าใดนัก มันอึมครึมอบอ้าวอย่างไรพิกล นับวันยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนน่าหวั่นใจ ท่านผู้อ่าน คงทราบดี ก็ได้แต่หวังว่าคงไม่เกิดพายุใหญ่ให้ เดือดร้อนกันอีกเหมือนแต่ละครั้งที่ผ่านมา มอง โลกในแง่ ดี ว่ า แต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะฝ่ า ยที่ ก ำลั ง ทะเลาะกันอยู่เขาคงพูดจากันดีๆได้ คนไทยด้วย กันทั้งนั้นนี่ครับ ใช่ใครที่ไหน เอาละครับ ร้อนๆอย่างนี้อย่าคุยเรื่องร้อน เลยจะร้ อ นกั น ไปใหญ่ คุ ย เรื่ อ งเย็ น ๆดี ก ว่ า สบายใจ ท่านผู้อ่านท่านใดจะดื่มเบียร์ไปด้วยก็ได้ นะครับ วงนี้อนุญาต

50

เรื่องที่ “พี่เขาว่า”มานี้เป็นเรื่องที่ผมสงสัย มานานแล้ว แต่ไม่เคยถามใครว่ามันจริงหรือไม่ ไม่ ก ล้ า ถามหรอกครั บ กลั ว เขาจะหาว่ า ดู ถู ก กันเอง เพราะเป็นคนไทยเหมือนกัน เรื่องนี้เกิดขึ้นหลายปีแล้ว คงสักสิบห้าสิบ หกปี ไ ด้ ตอนนั้ น ผมยั ง อยู่ ที่ อ เมริ ก า อยู่ แอล.เอ.ครั บ แอล.เอ.ที่ เ ราล้ อ กั น เล่ น ว่ า “ร้อยเอ็ด” นั่นแหละ ผมเข้าใจเอาเองว่าที่ล้อเล่น กันอย่างนี้ คงไม่ได้เป็นการดูถูกดูแคลนอะไรกับ คนไทยที่อยู่ที่นั่นหรือไปเรียนที่นั่น แต่เป็นการให้ ภาพให้เห็นว่า คนไทยที่นั่นเยอะจริงๆ เหมือนที่ นั่นเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของไทยเรา ว่ากันว่า ถ้าอยากจะไปเรียนหนังสือให้ได้ภาษากันจริงๆ ไม่ควรมาอยู่แอล.เอ. ที่ แ อล.เอ.นั้ น มี วั ด ไทย,ตลาดไทย,ร้ า น อาหารไทย,คาราโอเกะไทย,ลาบ,ส้ ม ตำ,ข้ า ว เหนียว,ร้านเช่าวีดีโอละครจากเมืองไทยเราก็มี อะไรที่เมืองไทยมีที่นั่นมี อยู่ที่นั่นจึงเหมือนอยู่ เมืองไทย วันๆไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้ ผมว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ค นไทยชอบอยู่ แ อล.เอ.นั้ น น่าจะมีส่วนมาจากอากาศที่คล้ายบ้านเราด้วย ที่ นั่นมีแดด และไม่หนาวมาก-ไม่มีหิมะตก (คน ไทยเราส่ ว นใหญ่ ก ลั ว หนาว) ผมจำตั ว เลขใน ตอนนั้นได้ไม่แน่นอน แต่ประมาณว่ามีคนไทย

อยู่ ที่ นั่ น (ทั้ ง ถู ก และผิ ด กฎหมาย) น่ า จะเป็ น

เรือนแสน บ้านที่ผมอยู่นั้นอยู่ออกมานอกเมือง ถ้า ขับรถเข้าเมืองบนทางฟรีเวย์จะใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง เมืองที่อยู่เป็นเมืองเล็กๆ แต่ในเมือง เล็กๆแห่งนั้นก็ยังมีคนไทยอยู่กระจัดกระจายกัน ไป ทุกๆเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานแล้วเราจะมารวม กั น ที ห นึ่ ง มี ป าร์ ตี้ กั น ผลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นไป ตามบ้านของแต่ละคน หิ้วอาหารหอบเบียร์มากิน ร่วมกัน พูดคุยสังสรรค์ เล่นไพ่ ดูละคร (จาก เมืองไทย) พักผ่อนฉลองวันหยุดสุดสัปดาห์ บาง ครอบครัวพาลูกเต้ามาให้เด็กได้เจอะเจอกัน สนุก เฮฮาตามประสาไทยเรา ผมเองตอนไปอยู่ใหม่ๆก็ได้รับความรู้จาก คำสั่งสอนของพี่ๆ ในกลุ่มนี้ ในฐานะที่พวกพี่เขา มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่ า จึ ง สั่ ง สอนน้ อ งใหม่ จะทำตัวอย่างไรเมื่ออยู่ที่นี่ เช่นว่า ถ้าเอ็งโดน ตำรวจเรียกขณะขับรถ เอ็งอย่าเผลอไปให้เงิน ตำรวจเข้าล่ะ เรื่องจะไปกันใหญ่ เพราะตำรวจที่ นี่ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ ตำรวจบ้ า นเรา อย่ า งนี้ เ ป็ น ต้ น เรื่องบางเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้จากพวกพี่ๆ เขา บางเรื่ อ งอาจจะไม่ เ ห็ น ด้ ว ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ออกปากเถี ย งแต่ อ ย่ า งใด ได้ แ ต่ น้ อ มรั บ ฟั ง ไว้ เพราะถือว่าพี่ๆเขาเมตตาจึงบอกเตือน


วันหนึ่ง เกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นในเมือง แอล.เอ. เหตุ เ กิ ด ขึ้ น จากน้ ำ ผึ้ ง หยดเดี ย ว คื อ ตำรวจสามนายรุมตีชายผิวดำ จำชื่อได้ว่า ชื่อ คุ ณ ร็ อ ดนี่ คิ ง เรื่ อ งนี้ เ กิ ด ขึ้ น หลายปี แ ล้ ว ราย ละเอียดอาจจะคลาดเคลื่อนบ้าง (เพราะคนสมอง ดี อ ย่ า งผมมั ก จะเลอะเลื อ นเสมอ) แต่ ใ จความ ใหญ่นั้นไม่ผิดแน่ คือคุณร็อดนี่ คิง แกเมาสุรา ขับรถ ตำรวจคงเห็นเข้าจึงขับรถไล่ตามมา มา จนมุ ม กั น ในที่ เ ปลี่ ย วแห่ ง หนึ่ ง คุ ณ ร็ อ อดนี่ คิ ง ออกมาจากรถตำรวจจึ ง รุ ม ตี ซ ะด้ ว ยกระบอง ท่าทางจะน่วมเอาการอยู่ จริงๆ แล้วเรื่องนี้เป็น เรื่องเล็ก เพราะก็รู้ๆกันอยู่ว่าคนผิวดำนั้นแม้ว่า จะเป็นคนอเมริกันเหมือนกันแต่ในความรู้สึกก็ยัง เป็นพลเมืองชั้นสองอยู่ดี ถ้าเรื่องถึงโรงพักเงียบๆ คงไม่มีปัญหาอะไร แต่เรื่องมันถึงคราวซวยตรง ที่ว่า มีชาวบ้านแอบถ่ายวี.ดี.โอ.เหตุการณ์นั้นไว้ แล้วส่งไปให้สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง (ในแอล.เอ.) จึ ง เกิ ด เป็ น ข่ า วใหญ่ ขึ้ น มา ลำพั ง ว่ า ถ้ า สถานี โทรทัศน์แห่งนั้นแพร่ภาพเพียงหนเดียว ก็คงไม่ เกิ ด เรื่ อ ง เพราะผ่ า นไปสั ก พั ก คงลื ม กั น เอง เหมือนข่าวที่เกิดขึ้นในบ้านเรา แต่สถานีแห่งนั้นมี ภาพนี้ทุกชั่วโมง (สถานีข่าว) และมีทุกวัน ภาพที่ คุณร็อดนี่ คิง ถูกกระบองประเคนใส่ จึงเหมือน ย้ ำ เตื อ นอยู่ ทุ ก วั น (ถ้ า นั บ รวมกั น น่ า จะโดนไป หมื่นกว่าที) มีการกดดันให้ตำรวจต้องสอบสวน เรื่องนี้ขึ้นมา เรื่องดำเนินไปตามกฎหมายจนถึง ขั้ น ศาล แต่ ใ นระหว่ า งรอศาลตั ด สิ น นั้ น เรื่ อ งนี้ กลายเป็ น เรื่ อ งใหญ่ ไ ปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว สถานี โทรทัศน์ทุกช่องเกาะติดตามข่าวทุกวันและขณะที่ เสนอข่าวนี้ ภาพของคนผิวดำ (ร็อดนี่ คิง) ถูก ตำรวจตีก็เสนอประกอบไปด้วยทุกวัน (ว่ากันว่า เจ้าของเทปวี.ดี.โอ.รับค่าลิขสิทธิ์เละ) แต่ก็ยังไม่มี เหตุ ก ารณ์ อ ะไรรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น ต่ า งรอคอย คำตั ด สิ น ของศาล ศาลตั ด สิ น ออกมาโทษของ ตำรวจผู้เกี่ยวข้องนั้นน้อยมาก(อ้างว่าป้องกันตัว เพราะเข้าใจว่าจะลงมาทำร้าย) ในขณะที่คนผิว ดำส่วนใหญ่คาดหวังไปอีกแบบหนึ่ง เมื่อผลการ ตัดสินของศาลออกมาอย่างนี้ จึงเหมือนกับเอา

น้ำมันไปราดกองไฟ เย็นวันนั้นมีการลากคนผิว ขาวลงมาอัดกลางถนน (ในขณะที่นั่งรถติดอยู่) คืนนั้นร้านรวงถูกเผาทำลายเสียหายไปทั่ว พวก ฉวยโอกาสขโมยของออกมาผสม ทุ่ ม เก้ า อี้ ใ ส่ กระจกยกโซฟาขึ้นรถไปเห็นๆก็มี วุ่นวายกันทั่ว เมือง แต่ไม่เห็นมีการปะทะกับตำรวจ ไม่เห็นมี ตำรวจออกมาห้ า มปรามแต่ อ ย่ า งใด โทรทั ศ น์ เกาะข่ า วนี้ ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น ตอนนั้ น คนเหมื อ นมื ด หน้ า ตามั ว ไปหมดแล้ ว ร้ า นค้ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ป ทำลายที่ไปเผานั้นไม่เกี่ยวกับ คุณ ร็อดนี่ คิง เลยแม้แต่น้อย จำได้ว่าเหตุการณ์ดำเนินอยู่สอง วันเจ้าหน้าที่จึงควบคุมความสงบได้ ตอนเช้าวันที่ สามจึงมีการระดมอาสาสมัครทางทีวีให้คนไปช่วย กันทำความสะอาดบ้านเมือง ผมขับรถเข้าไปวน ดูเมือง เห็นแล้วใจหาย ในปาร์ตี้เย็นวันศุกร์อาทิตย์นั้นเรื่องนี้จึง เป็นเรื่องที่เราคุยกัน พี่คนหนึ่งทำงานอยู่บริษัท ขายอะไหล่รถยนต์ของบริษัทเกาหลี แกเล่าว่า คนแหม็ก(แม็กซิกัน)กับคนดำไม่ชอบคนเกาหลี เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะเกาหลีมาอยู่ที่หลังแต่ รวยกว่า เป็นความไม่ชอบส่วนตัวเท่านั้นเอง จึง ถื อ โอกาสผสมโรงด้ ว ย ก็ น่ า จะจริ ง ของพี่ เ ขา เพราะงานนี้ร้านชาวเกาหลีโดนไปไม่น้อย ผมตั้ง ข้อสังเกตกับพี่เขาว่าว่า มิน่าเล่าเขา (ชาวเกาหลี) ถึงเตรียมตัวพร้อมขนาดนั้น เขาคงต้องรู้ว่าจะมี การผสมโรงเกิดขึ้น ดูจากภาพเหตุการณ์สดทาง โทรทัศน์ที่ชาวเกาหลีออกมาปกป้องเมือง (Korea Town) ของเขา ใครๆ เห็นก็ต้องจำชาวเกาหลีไป อีกนาน ภาพชายชาวเกาหลีทั้งหนุ่มและมีอายุทุก คนคาดผ้าที่หน้าผากแต่งตัวในชุดทะมัดทะแมง ถื อ ปื น สะพายปื น เดิ น ตระเวณอยู่ บ นดาดฟ้ า ตึ ก ของตั ว เอง ดู ดั่ ง เป็ น กองกำลั ง ที่ จั ด ตั้ ง มาแล้ ว พร้อมรับสถานการณ์ทุกเมื่อ เห็นถึงความสามัคคี พร้อมเพรียงของเขาในยามเดือดร้อน (โทรทัศน์ มั ก จะเวี ย นมาถ่ า ยภาพที่ บ นดาดฟ้ า นี้ บ่ อ ยๆ ) เห็นถึงความรักชาติรักพวกรักพ้องของเขา เห็น แล้วน่านับถือ พี่เขาพูดเลยไปถึงความกลมเกลียว ของชาติอื่นๆ (ที่อยู่ที่นี่) ให้เห็น ไม่ว่าจะเป็น

ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เวียดนาม ออกปากชมความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนเหล่านั้น แต่พี่ เขาไม่ ยั ก พู ด ถึ ง คนไทย ด้ ว ยความสงสั ย ผมจึ ง ถามพี่เขาไปว่า “เออ แล้วคนไทยเรารวมกันอย่างเขาไม่ ได้เหรอพี่” พี่เขาตอบว่า “ชาติเอ๋ย คนไทยเราถ้าจะ รวมกันยาก คนไทยเรานั้นแม้จะมีอยู่กันเพียงแค่ ห้ า คน แต่ เ ราก็ ส ามารถแบ่ ง กลุ่ ม กั น ได้ เ ป็ น หก กลุ่ม” พี่เขาหัวเราะ เมื่อเห็นผมไม่ขำ พี่เขาจึงพูด ว่า “เชื่อพี่เถอะชาติ นี่เรื่องจริง ไม่เชื่อไปถามใคร ดูก็ได้” ผมลองคิ ด เที ย บดู ก็ น่ า จะมี ส่ ว นจริ ง เหมื อ นกั น เพราะคนไทยที่ เ มื อ งไทยเองก็ เ ป็ น คล้ายๆอย่างนั้น จึงถามพี่เขาไปว่า “มันเป็นเพราะอะไรพี่” “ไม่รู้ บางทีมันอาจจะอยู่ใน ดี.เอ็น.เอ ต้องไป ตรวจเลื อ ดกั น ดู ” คราวนี้ พี่ เ ขาหั ว เราะเสี ย งดั ง ผมจิบเบียร์ในกระป๋อง กลืนคำถามไว้ในใจ ตั้งใจ ว่ากลับไปจะไปถามคนไทยที่บ้านดู ที่นำเรื่องนี้มาเล่า เพราะเห็นว่าบ้านเมือง เราตอนนี้มันเป็นอย่างที่พี่เขาว่าจริงๆ หมายเหตุ : ต่อมาภายหลัง คุณ ร็อดนี่ คิง ฟ้อง เรี ย กค่ า เสี ย หายจากทางตำรวจ ได้ ไ ปหลาย สตางค์อยู่ ส่วนพวกที่มั่วนิ่มขโมยของทำลายร้าน ส่วนใหญ่ถูกตามจับได้ เพราะทางตำรวจมีกล้อง วิ . ดี . โอ. ถ่ า ยไว้ ต ลอด บางบ้ า นที่ ถู ก จั บ ได้ มี จักรยานอยู่ในโรงรถถึงยี่สิบคัน ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ขี่ ไปไหนกันนักหนา

ชาติ กอบจิตติ

51


iCOLUMN

: เรื่องสั้น เรื่อง :: ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ ภาพประกอบ :: อารีจิตร

สมการศีลธรรม (G = Mbˆ²)* 2

ตอนที่ก้าวขาลงจากรถนั้น เรืองกิตติ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจแล้วว่า เขาจะ ทำทานให้กับคนยากสักคนบนสะพานลอยแห่งนี้ เผื่อผลบุญนั้นจะย้อนคืนสิ่ง ดีๆ มาสู่เขาบ้างในอนาคต แต่ที่ยังไม่รู้และต้องตัดสินใจต่อไปก็คือ จะให้กับ ใคร คนไหน และเพราะอะไรนั่นเอง เป้าหมายแรกนั่งชิดราวสะพานด้านขวา ไม่ไกลจากตีนสะพานลอย ขาขึ้นมากนัก เรืองกิตติ์แทบจะตัดเธอออกจากตัวเลือกตั้งแต่แวบแรกที่ได้ เห็น หล่อนเป็นหญิงสาวอายุไม่เกิน 30 ปี จากภายนอกแล้วดูท่าทางแข็ง แรงดี ไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิการที่ตรงไหน ในอ้อมกอดประคอง อยู่ด้วยทารกน้อยที่กำลังแหกปากร้องจ้า และนั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ เขาจำต้องตัดหล่อนออกอย่างเลี่ยงไม่ได้ เขาไม่ค่อยชอบให้เงินกับขอทาน ประเภทนี้นัก คิดเอาเองว่ามันออกจะง่ายเกินไป และที่สำคัญเป็นการหากิน ที่เอารัดเอาเปรียบเด็ก...วินาทีที่เดินผ่านหน้าหล่อนนั้น เรืองกิตติ์รู้สึกว่า ทารกน้อยหยุดร้องไห้ไปชั่วขณะ แล้วมองสบตามายังเขาอย่างตั้งคำถาม สายตาไร้เดียงสาคู่นั้นชวนให้ครุ่นคิด แต่ไม่ทันไรทางโค้งขวาบนสะพานลอย ก็บังคับให้เขาต้องละสายตาไปสู่สิ่งใหม่ เป้าหมายที่สองเป็นวงดนตรีสามชิ้นของคนตาบอด หนึ่งในนั้นคือ หญิงกลางคนร่างท้วมมีกล่องรับบริจาควางอยู่บนตัก มือขวาถือไมโครโฟน หล่อนคงจะทำหน้าที่นักร้องนำ ถัดมาตรงกลางเป็นชายกลางคนนั่งอยู่หน้า คีย์บอร์ดตัวเก่ง เขากำลังพูดคุยอะไรบางอย่างอยู่กับสมาชิกคนสุดท้าย ซึ่ง เป็นชายแก่ผิวคล้ำร่างผอมเกร็ง ผู้สะพายเครื่องดีดที่เรืองกิตติ์ไม่รู้จักชื่ออยู่ บนหัวไหล่ ตำแหน่งของวงดนตรีนี้ ตั้งอยู่บริเวณริมขวาสุดด้านบนสะพาน ลอย คอยดั ก ผู้ ค นตรงหั ว โค้งที่เขาเพิ่งเดินผ่านมา นับเป็นทำเลที่ดีมาก เพราะความแคบของทางจะบังคับให้ทุกสายตาที่เดินผ่าน จำต้องให้ความ สนใจไปโดยอัตโนมัติ * G = Mbˆ² หมายถึง G = Goodness, Mb = Meat Ball

52

เรืองกิตติ์เกือบจะหย่อนเหรียญสิบบาทลงไปในกล่องอะลูมิเนียมสี เงินนั่นอยู่แล้วเชียว ถ้าไม่ติดตรงที่มันเป็นช่วงพักเบรคของวง เสียงดนตรีจึง เงียบลง ครั้นจะหย่อนเหรียญลงไป เขาก็รู้สึกว่ามันออกจะง่ายเกินไปสัก หน่อย เหตุที่เขาไม่ได้รับสิ่งแลกเปลี่ยนใดๆ เลย แม้มันจะเป็นเพียงแค่ความ บันเทิงข้างถนนก็เถอะ แต่เหตุผลแท้จริงที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจ น่าจะเป็นรอย ยิ้มอันสุดแสนจะเปี่ยมสุขของชายกลางคนมือคีย์บอร์ด ที่กำลังหัวร่อต่อ กระซิกกับผองเพื่อนทั้งสองมากกว่า...โดยไม่มีสาเหตุ...เรืองกิตติ์กลับรู้สึกว่า มันเป็นรอยยิ้มที่ช่างทิ่มแทงความรู้สึกในเบื้องลึกของเขายิ่งนัก แม้จะเดิน ผ่านมาไกลถึงกลางสะพานลอยแล้ว แต่เขาก็ยังอดชะงักเท้าเหลียวกลับไป มองรอยยิ้มนั้นอีกครั้งไม่ได้...


หลังจากผ่านโค้งซ้ายที่เชื่อมสู่ทางลงมาได้ไม่ไกล เป้าหมายที่สามก็ ปรากฏสู่สายตา คราวนี้เป็นชายฉกรรจ์หน้าตาอมทุกข์ ผมยาวกระเซิง ใน ชุดกระดำกระด่าง เบื้องหน้ามีแก้วพลาสติกเก่าๆ ตั้งอยู่หนึ่งใบ ความน่า สนใจอยู่ตรงลักษณาการที่เขานั่ง กล่าวคือ คล้ายการนั่งพับเพียบ เพียงแต่ จงใจเก็บปลายเท้าข้างขวาเอาไว้ให้มิดชิด โดยอำพรางด้วยถุงกระดาษเก่าๆ กับเศษผ้าห่มสกปรกๆ สักผืน อีกทั้งกางเกงข้างขวาตั้งแต่เหนือหัวเข่าลงไป จะถูกตัดให้ขาดกะรุ่งกะริ่งเพื่อความสมจริง แต่งแต้มด้วยรอยแผลแดงๆ เยิ้มๆ ล่อให้แมลงวันมาตอม เพิ่มความน่าสงสารเข้าไปอีก มองเผินๆ แล้ว จึงคล้ายกับคนขาด้วนที่ขาดตั้งแต่หัวเข่าลงไปเลยทีเดียว...แต่ปราชญ์ย่อมไม่ พลาดพลั้งเป็นครั้งสอง เรืองกิตติ์เคยเห็นขอทานในลักษณะเดียวกันนี้ ลุก ขึ้นยืนสองขาเดินตัวปลิวมาแล้วที่สะพานลอยแห่งหนึ่ง ครั้งนี้เขาจึงเดินผ่าน เลยไปอย่างไม่คิดจะเหลียวแลแม้เพียงน้อยนิด เดินลงมาอีกไม่กี่สิบก้าว สิ่งที่เขารอคอยก็ยืนอยู่ตรงตีนสะพานแล้ว คนนี้ แ หละ...ใช่ เ ลย เรื อ งกิ ต ติ์ บ อกกั บ ตั ว เองในใจอย่ า งนั้ น ขอทานคน สุดท้ายเป็นชายชราตาบอด ใส่ชุดม่อฮ่อมสีซีดจาง เนื้อผ้าตรงด้านหลังคอมี ริ้วรอยเปื่อยยุ่ยอย่างเห็นได้ชัด เขากำลังบรรจงสีซอตัวเก่งที่สะพายอยู่บน ไหล่อย่างตั้งใจ ปากก็ร้องร่ำทำเพลงเป็นภาษาพื้นถิ่น ที่เรืองกิตติ์เองก็ฟังไม่ ค่อยจะออก แต่นั่นก็หาได้สลักสำคัญกับเรืองกิตติ์ไม่ เพราะสำหรับเขาแล้ว คุณลุงคนนี้แหละ ใช่เลย! ก่อนจะเดินถึงตัววณิพกตาบอดเล็กน้อย เรืองกิตติ์คว้าเหรียญสิบ บาทออกมาจากกระเป๋ากางเกง เขากำลังจะหย่อนเหรียญสิบเหรียญนั้นลงใน กระป๋อง ซึ่งวางอยู่ข้างหน้าชายชราอยู่แล้วเชียว แต่พลันนั้น...เสียงเสียงหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อความคิดอ่านของเขาเป็นอย่างสูง ก็พลันแว่วขึ้นในกระแส สำนึก มันค่อยๆ ดังขึ้นๆ และชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ...เสียงนั้นดังก้องกังวานอยู่ ในหัวว่า...มีออมไม่มีอด...มีออมไม่มีอด... จำเป็นต้องขยายความตรงนี้อีกสักนิด... ด้วยอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์นั้น จากการศึกษาของนักวิชาการใน หลายสาขาหลากอาชีพ ระบุผลการวิจัยต้องตรงกันว่า สื่อดังกล่าวมีอิทธิพล ต่อความคิดอ่านของมวลชน มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ อย่างเหลือคณานับ ปัจจัยหนึ่งนั้นอาจเป็นเพราะลักษณะเฉพาะของสื่อโทรทัศน์เอง ที่ง่ายต่อการ เข้าถึง ง่ายต่อการเสพรับมากกว่าสื่อชนิดอื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์(จำเป็น ต้องอ่านออกเขียนได้) หรือ วิทยุ (ไม่มีความดึงดูดใจเท่ากับสื่อโทรทัศน์ซึ่งมี ภาพเคลื่อนไหว) ซึ่งอิทธิพลดังกล่าวอาจเป็นไปทั้งในทางสร้างสรรค์หรือ ทำลายล้ า งก็ เ ป็ น ได้ ดั ง ที่ เ คยปรากฏเป็ น ข่ า วอยู่ บ่ อ ยครั้ ง ว่ า แม่ ค้ า ใน

ตลาดสดคว้าเปลือกทุเรียนไล่ตบหน้านักแสดงสาว ซึ่งสวมบทบาทเป็นนาง ร้ายหรือตัวอิจฉาในละครโทรทัศน์ อาจกล่าวให้ชัดยิ่งไปกว่านั้นได้ว่า...ทันใดนั้นเอง สโลแกนอันเคยคุ้น (ซึ่งเกิดจากการกระหน่ำยิงสปอตโฆษณา*ทางโทรทัศน์ซ้ำๆ จนเกือบจะ เป็นการสะกดจิต เพื่อหวังผลในทางสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับท่านผู้นำ ประเทศของเรา) ก็เด่นหราชัดแจ้งดั่งโดนไฟส่องขึ้นในกระแสการรับรู้ของ เรืองกิตติ์ หนำซ้ำยังปรากฏขึ้นในรูปแบบของทำนองเพลงเสียด้วย...มีออม ไม่มีอด... ออมหนึ่งส่วนใช้สามส่วน...มีออมไม่มีอด... โจทย์ทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ จึงผุดขึ้นในหัวสมองของเรืองกิตติ์ทันที ทันใดอย่างอัตโนมัติ ซึ่งพอจะถอดรหัสออกมาได้ใจความว่า... “เงิน 10 บาท แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน เท่ากับ... วิธีทำ 10 ÷ 4 = 2.50 บาท ตรวจทานคำตอบ 2.50 x 4 = 10 บาท เพราะฉะนั้น เงิน 10 บาท แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน จึงเท่ากับ ส่วนละ 2.50 บาท” ได้คำตอบดังนั้น เรืองกิตติ์จึงตัดสินใจเก็บเหรียญสิบบาทเหรียญนั้น กลับคืนไปในกระเป๋ากางเกงตามเดิม จากนั้นคว้ากระเป๋าสตางค์ออกจาก กระเป๋าหลัง หยิบเหรียญบาทสองเหรียญกับเหรียญห้าสิบสตางค์อีกหนึ่ง เหรียญที่ซ่อนอยู่ในช่องน้อย หย่อนลงไปในกระป๋องของชายชรา เสียงโลหะ กระทบกันดังกรุ๊งกริ๊ง เป็นจังหวะเดียวกับที่รอยยิ้มน้อยๆ ผุดขึ้นตรงมุมปาก ของเรืองกิตติ์อีกครั้งอย่างภาคภูมิใจ...แล้วเขาก็เดินเลี่ยงไปยังทิศที่รถขายลูก ชิ้นปิ้งจอดอยู่ ก่อนกล่าวกับคนขายด้วยเสียงดังฟังชัด บ่งบอกถึงความ อารมณ์ดีว่า “เอ็นเนื้อไม้นึงครับ!”

* ช่วงปลายปีพ.ศ. 2548 มีโฆษณาทางโทรทัศน์เรื่องหนึ่งของธนาคารออมสิน ซึ่งออกอากาศอยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควร และได้รับการกล่าวขวัญ ถึงกันมาก จนกลายเป็น Talk of the Town อยู่พักใหญ่ ด้วยเนื้อหานั้นกล่าวถึงชีวิตในอดีตของนายกทักษิณ ชินวัตร เป็นที่มาของคำพูดยอดนิยมที่ว่า “มีออมไม่มีอด” หรือ “ออมหนึ่งส่วนใช้สามส่วน”

ชาติวุฒิ บุณยรักษ์

53


iCOLUMN : นิยาย

เรื่อง :: อนุสรณ์ ติปยานนท์ ภาพประกอบ :: www.sxc.hu

เ ค ห วั ต ถุ

ร่มของผม (3)

จดหมายของเธอกระชับ สั้น และเรียบง่าย และทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเธอ คงได้ชมภาพยนตร์เรื่องนั้นเหมือนกัน เธอเชิญผมไปร่วมงานแต่งงานของเธอ เหมือนเรื่องราวในภาพยนตร์ “ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะจำเพื่อนร่วมร่มคนนั้นได้อีกหรือไม่ แต่ฉันได้ อ่านหนังสือของเธอทั้งสองเล่มแล้ว ดีใจที่ติดต่อเธอ ได้อีก “โปรดไปร่วมงานแต่งงานของฉันที่ห้อง xxx โรงแรม xxx วันที่ xx เวลา xxx” “น้อยหน่า” ผมอ่านจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ฉบับนั้น 2 - 3 ครั้ง จน แน่ใจได้ว่า เป็นตัวตนของน้อยหน่าจริงๆ ไม่ผิดเพี้ยน ไม่มีใครล่วงรู้การเดินร่วมทาง ของเรา นอกจากผมกั บ เธอ ผมสั่ ง พิ ม พ์ จดหมายฉบั บ นั้ น จากเครื่ อ ง คอมพิวเตอร์ แล้วใส่มันลงในกระเป๋า เสื้อเชิ้ตในเช้าวันเดินทาง เบื้องนอกนั้นเมฆฝนตั้งเค้ามาแต่ไกล แต่ก็ไม่มีฝนตกลงมาตลอด การเดินทาง ผมไปถึงโรงแรมก่อนเวลาเล็กน้อย และเมื่อผมเดินเข้าประตูใหญ่ ด้านหน้า ก็รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งผิดพลาดไป แม้ผมจะเชื่อว่าข้อความในจดหมายพูดถึงเรื่องของผม กับน้อยหน่า แต่ผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้เขียนและส่งจดหมาย นั้นเป็นตัวเธอจริงๆ กาลเวลาผ่านไป เธออาจเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้แก่ใครต่อใครก็เป็นได้ ใน วันนี้อาจไม่มีเพียงผมกับเธอเท่านั้นที่ล่วงรู้เรื่องราวระหว่างเรา สั ง หรณ์ ใ จของผมเป็ น จริ ง หน้ า ห้ อ งจั ด เลี้ ย งตามนั ด หมายทุ ก สิ่ ง

เงียบสงบ ไม่มีซุ้มประดับดอกไม้สำหรับบ่าวสาว ไม่มีโต๊ะต้อนรับพร้อมของ

54


ชำร่วย ไม่มีแผ่นป้ายบอกชื่อเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวในคืนวันนั้น มีเพียงความ เงียบและความเงียบล่องลอยอยู่ทั่วบริเวณ... หลายปีก่อนหน้า ริมฝั่งทะเลอันดามัน ผมนั่งอยู่บนผืน ทรายกับชาย ชราผู้หนึ่ง ที่ได้รับสมญานามว่า “ผู้ฟังเสียงปลา” รอมรีส่งสัญญาณให้ผม ตามเขาลงไปในน้ ำ อย่ า งช้ า ๆ ไม่ น่ า เชื่ อ ว่ า เมื่ อ เราพุ่ ง ผ่ า นคลื่ น น้ ำ อันกระจัดกระจายอยู่เบื้องบน ท้องน้ำข้างใต้กลับเงียบสงบ แต่แล้วทันใดนั้น เขาก็ส่งรหัสให้ผมเตรียม ตัว เพียงชั่วครู่ ปลาจวดฝูงใหญ่ว่ายผ่านหน้าเราไปอย่าง เงียบงัน นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมล่วงรู้ว่า แม้ในโลกแห่งความเงียบ ก็มีบางสิ่งที่ ดำรงอยู่และเคลื่อนไหวไปมา ผมยืนอยู่ที่หน้าห้องจัดเลี้ยงนั้น ด้วยความรู้สึกว่างเปล่า ไม่มีสรรพสำเนียง ใดเลย แต่กลับมีบางสิ่งลอยผ่านมาในอากาศ มันเป็นกลิ่นหอมของเปลือก ส้ม ผมหันหลังกลับ ห่างออกไปราว 4 - 5 ก้าว มีร่างของหญิงสาวผู้หนึ่ง ร่างเพรียวบอบบางของเธออยู่ในชุดกระโปรงเต็มตัวที่มีลายดอกไม้เล็กๆ และแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกันถึง 15 ปี ผมก็ แน่ใจได้ว่าเธอคือน้อยหน่า จากกลิ่นหอมที่รวยรินจากปลายผมนั้น “เธอมาถึงก่อนเวลา” ผมพยักหน้ารับ “ไม่มีแขก ไม่มีงานเลี้ยง ไม่มีชุดเจ้าสาว?” ผมตั้งคำถาม “วันพรุ่งนี้จะมีทุกสิ่ง สำหรับวันนี้แล้วมีเพียงฉันกับเธอ ไปกันเถอะ” เธอยิ้มน้อยๆ ให้ผมก่อนจะเดินนำหน้าผมไปที่ลิฟต์ ตรงโถงกลาง ผมเดินตามน้อยหน่าไปตลอดทาง ด้วยความรู้สึกงุนงง ถ้าหากไม่มี ทุ ก สิ่ ง ในวั น นี้ แ ล้ ว เธอนั ด หมายผมมาทำไม และแม้ น หากเป็ น วั น รุ่ ง ขึ้ น

แล้ ว ไซร้ ผมมี ค วามหมายอะไรในวั น นี้ ความคิ ด ของผมกระโดดข้ า ม วันเวลาไปมา จนถึงห้องพักของเธอในโรงแรมนั้น น้อยหน่าเปิดประตูห้องก่อนจะยกหูโทรศัพท์ สั่งอาหารค่ำ ผมพินิจ ดูทุกสิ่งในห้องนั้น ดูราวกับมีสงครามขนาดย่อมเกิดขึ้น ทุกสิ่งระเกะระกะไป หมด พื้นห้องเกลื่อนกลาดไปด้วยเศษผ้า ลูกไม้ เส้นด้าย ดินสอ กล่อง กระดาษใส่เศษอาหาร เธอเทน้ำจาก ขวดในตู้เย็นใส่แก้วให้ผม ก่อนจะเอ่ย คำพูดเบา ๆ “ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า แค่การติดอยู่ที่ไหนสักแห่ง เพียง 3 วัน จะทำอะไรรุงรังได้เท่านี้ ทำตัวตามสบาย และนั่งลงข้างๆ ฉัน”

น้อยหน่าเริ่มต้นคลี่กระดาษแผ่นใหญ่ที่มีรูปภาพร่าง ของชุดแต่งงาน ขึ้น ก่อนจะทาบเศษผ้าสีขาวตามลายเส้นบน กระดาษ นอกเหนือจากการ ส่งอุปกรณ์ทั้งหลายให้เธอ ดูเหมือนน้อยหน่าจะเข้าสู่โลกส่วนตัวในวัยเยาว์ อีกครั้งเพียงแต่สิ่งที่เธอกำลังประกอบอยู่นั้นไม่ใช่ร่มสีแดงเพลิง แต่เป็น อาภรณ์สีขาวเจิดจ้า ภายหลังการทานอาหารค่ำร่วมกันอย่างเงียบงันของเราทั้งคู่ ผม หวังว่าน้อยหน่าจะเอ่ยเล่าเรื่องราวบางสิ่งในอดีตที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ เธอกลับ ไปสู่งานเบื้องหน้าอีกครั้ง ผมรู้สึกง่วงงุนและว้าเหว่อย่างยิ่ง แต่ก็ไม่อาจ ข่มตาหลับลงได้ ผมพยายามแสวงหาบางสิ่งฆ่าเวลา เพื่อจะได้นั่งเคียงข้าง เธอให้ น านเท่ า นาน ผมเริ่ ม ต้ น นึ ก ทบทวนชื่ อ ของเพื่ อ นร่ ว มชั้ น เรี ย น ในชั้ น ประถมปี ที่ 1 ซึ่ ง ผมทำได้ ส ำเร็ จ เพี ย ง 3 คนหลั ง จากนั้ น ผมก็

เคลื่อนย้ายความทรงจำ สู่ชื่อของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในชั้นประถมปีที่ 2 ประถมปีที่ 3 ประถมปีที่ 4 ตัวเลขรายชื่อเพื่อนร่วมชั้นของผมเพิ่มจำนวน ขึ้นเรื่อยๆ พร้อมๆ กับ เวลาที่เดินหน้าไป... น้อยหน่าเย็บชุดแต่งงานของเธอเสร็จเมื่อรุ่งสางพร้อมกับการนึกถึง เพื่อนร่วมชั้นเรียนคนสุดท้ายในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เปลือกตาที่หนักอึ้ง ของผมเพ่งมองทางของแสงแดดสลัว มัวซัว ที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาภายใน ห้ อ ง ผมลุ ก ขึ้ น ไปดึ ง ม่ า นหน้ า ต่ า งออกจนสุ ด ในขณะที่ น้ อ ยหน่ า เดิ น หาย เข้าไปในห้องน้ำ พร้อมกับชุดสีขาวของเธอข้างนอกนั้นมีหยาดฝนโปรย บางเบา อันทำให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้ยังไม่ตื่นจากหลับไหล ผมนั่งอยู่บนเตียง นอนนั้นเนิ่น นาน จนฝนซาเม็ด และแสงแดดอ่อนเริ่มลูบไล้ใบหน้าห้องทั้ง ห้ อ งสว่ า งโพลง จนผมไม่ อ าจแยกความสว่ า งไสว ของมั น กั บ ร่ า งของ น้อยหน่าเบื้องหน้า... ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทำไมผู้หญิงถึงอยากเข้าสู่พิธีแต่งงาน ผมจ้อง มองน้อยหน่าในชุดสีขาวนั้น ก่อนจะยอมรับความจริงว่า เธอมีความงดงาม ราวเทพธิดาที่ตื่นขึ้นมาเล่นน้ำค้างในยามเช้า น้อยหน่าเดินตรงไปที่หน้าต่างแล้วจ้องมองไปยังโลก เบื้องนอก “ฝนตก” เธอหันกลับมาบอกผม “เธอเอาร่มมาด้วยหรือเปล่า?” ผมสั่นศีรษะปฏิเสธก่อนลุกขึ้นจากเตียงไปยืนเคียงข้างเธอ “เปล่า” “พูดเล่นน่ะ” เธอยิ้มน้อยๆ “มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว...ช่วยฉันหน่อย”

55


เธอหันหลังให้ผมอย่างช้าๆ บนแผ่นหลังของเธอเป็น แนวกระดุม 5 เม็ดที่ยากจะจัดการมันด้วยมือของผู้สวม “ส่วนสุดท้ายของชุดแต่งงาน ที่ฉันทำเองไม่ได้” ผมเริ่มต้นกลัดกระดุมบนชุดนั้นจนถึงเม็ดสุดท้าย และในขณะที ่

เม็ดกระดุมสุดท้ายเคลื่อนตัวผ่านรังดุม ผมก็ตระหนักได้ว่าภายในค่ำคืนนี้ มันจะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ถูกปลดออกโดยสามีของเธอ ผมหยุดนิ้วไว้ที่ กระดุมเม็ดนั้นเนิ่นนานจนหวาดกลัวว่าเธอจะรู้ แต่เธอกลับเริ่มต้นเล่าเรื่อง ราวอื่นแทน “เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ แค่เพียงการนอนหลับ ทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไป มากมาย “เมื่อฉันตื่นขึ้นอีกครั้ง ไม่มีท้องถนน ไม่มีโรงเรียน ไม่มีคนคุ้นเคย ฉันยังเรียนหนังสือต่อไป ฉันยังนั่งจ้องกระดานต่อไป ฉันยังใช้ชีวิตต่อไป แต่ ใ นหนทางที่ ไ ม่ เ หมื อ นเดิ ม ฉันเรียนหนังสือสูงสุดเท่าที่สมองจะทำได้ ฉันเดินทางไปตามที่ต่างๆ เท่าที่กำลังขาจะทำได้ ฉันมีเพื่อนใหม่มากเท่าที่ สัมพันธภาพของฉันจะทำได้ มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมากมาย แต่ฉันไม่เคยลืม 20 นาทีบนท้องถนนยามเช้านั้นเลย

56

“ภาพสุดท้ายในชีวิตวัยเยาว์ที่ฉันนึกถึงเสมอ คือภาพของร่มสีแดง คันหนึ่งที่ล่องลอยอยู่บนฟ้า... “โลกภายนอกมีฝนตกอยู่เสมอ” น้อยหน่าหันกลับมามองผม “นั่นคือสาเหตุที่ฉันไม่เคยลืมเธอ...” น้อยหน่าขยับตัวเข้าใกล้ผม แล้วกอดผมไว้อย่างนุ่มนวล เป็นความ รู้สึกอ่อนโยน เหมือนกับว่าน้อยหน่าได้เดินทางย้อน เวลากลับไปสู่เด็กผู้หญิง ร่วมชั้นเรียนของผม ไม่ใช่หญิงสาวผู้หนึ่ง ที่กำลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงาน เราทั้งคู่ยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นเนิ่นนานจนในที่สุดก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น น้อยหน่าผละจากผมไปรับสาย ผมมองไปนอกหน้าต่าง ฝนหยุดตก แล้ว ผู้ ค นเริ่ ม ออกจากเคหสถาน มี นั ก เรี ย นในชุ ด ขาวมากมายเดิ น ขวักไขว่ วันใหม่อีกวันมาถึงแล้ว ไม่มีอะไรที่ผมจะทำได้ในที่นี้อีกต่อไป ผม เดินตรงไปที่ประตู แล้วก่อนที่ผมจะปิดประตู น้อยหน่าก็ยื่นกล่องของขวัญ ให้ผม “เธอจะกลับจากงานแต่งงาน โดยไม่ได้รับของชำร่วยไม่ได้หรอกนะ” นั่นคือรอยยิ้มสุดท้ายของเธอ ผมกลับถึงบ้านในยามค่ำ แล้วหลับไหลไปหนึ่งวันเต็ม ผมตื่นขึ้นอีกครั้งในเย็นวันรุ่งขึ้น และในขณะที่ผมอาบน้ำชำระกาย ผมก็ตระหนักได้ว่าน้อยหน่าคงเข้าสู่พิธีแต่งงานจนเสร็จสิ้นแล้ว ผมเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า และนั่ ง ลงที่ โ ต๊ ะ ทำงาน เริ่ ม ต้ น เขี ย นเรื่ อ งราว ระหว่างผมกับเธอ รวมถึงเรื่องราวในวันนั้นจนจบสิ้นลง ในเวลาเพียงสาม ชั่วโมงหลังจากนั้นแล้ว ผมก็นั่งนิ่งอยู่ชั่วครู่ก่อนจะลุกไปเปิดกล่องของชำร่วย จากน้อยหน่า ผมเปิดกล่องใบนั้นอย่างสงบ มันย่อมเป็น สิ่งที่ผมคาดเดาได้ หรือใครทุกคนจะคาดเดาได้ ข้างในนั้นเป็นร่มจำลองสีแดงคันเล็กคันหนึ่ง

อนุสรณ์ ติปยานนท์


อิงประวัติศาสตร์

: iCOLUMN เรื่อง :: กฤษดา เมืองไชย

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม หมอยาผู้วิเศษ ที่วัดอาดวุธวิกสิตาราม มีศาลาหลังใหญ่หลังหนึ่ง มีชื่อว่า ศาลาคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ตั้ง ตระหง่านอยู่ วัดอาวุธวิกสิตารามนี้ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ถนนจรัลสนิทวงศ์ ประวัติของคุณแม่บุญเรือนมีว่า ท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๗ เดือน ๔ ปี มะเมีย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เวลา ๑๑.๒๐ น. คุณแม่บุญเรือนเป็นบุตรของคุณพ่อยิ้ม กลิ่นผกา และคุณแม่สงวน กลิ่นผกา สถานที่เกิดของ ท่านคือบ้านคลองสามวา อ.มินบุรี กรุงเทพฯ ต่อมาบิดาของท่านได้ย้ายไปอยู่ที่ ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี โดยไปยึด อาชีพทำสวนที่นั่น

57


การศึกษาของคุณแม่บุญเรือนนั้น ท่านเรียนพออ่านออกเขียนได้ แต่ท่านก็ได้ไปฝึกวิชานวดจากปู่ของท่าน ชื่ออาจารย์กลิ่น ผู้ที่เป็นหมอนวด มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเวลานั้น คุณแม่บุณเรือนเป็นคนที่มีความตั้งใจดียิ่ง ทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ ดีท่านศึกษาวิชานวดจนแตกฉาน ทำการรักษาโรคบางโรคด้วยการนวด ได้เป็นอย่างดีตามที่ท่านได้เรียนมาจากคุณปู่ของท่าน และท่านได้ใช้วิชา ความรู้ ใ นการนวดรั ก ษาโรคให้ แ ก่ ช าวบ้ า น โดยไม่ คิ ด ค่ า รั ก ษาหรื อ

ค่ า ตอบแทนทั้ ง สิ้ น แต่ สิ่ ง ที่ ท่ า นทำก็ คื อ แนะนำให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา จนหายจากโรคภัยไข้เจ็บทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์กลิ่น ผู้ที่เป็นอาจารย์และเป็นคุณปู่ที่ได้ประสาทวิชาให้ท่าน คุ ณ แม่ บุ ญ เรื อ นได้ บ วชชี ตั้ ง แต่ อ ายุ ยั ง น้ อ ย และได้ ฝึ ก อบรมจิ ต

จนสำเร็จจตุรถฌาน (ฌาน๔) แล้วจึงศึกออกมาได้แต่งงานกับสิบตำรวจโท

58

จ้อย โตงบุญเติม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่สถานีตำรวจนครบาล สัมพันธวงศ์ ทว่าคุณแม่บุญเรือนกับสิบตำรวจโทจ้อยไม่มีบุตรด้วยกัน เมื่ อ ไม่ มี ภ าระหน้ า ที่ ต้ อ งเลี้ ย งดู บุ ต ร คุ ณ แม่ จึ ง ได้ หั น ไปศึ ก ษา สมถวิ ปั ส สนากรรมฐานจากท่ า นพระมหารั ช ชมั ง คลาจารย์ เจ้ า อาวาส วั ด สั ม พั น ธวงศ์ ใ นตอนนั้ น ท่ า นได้ เ รี ย นอยู่ จ นถึ ง พ.ศ.ซ๒๔๗๐ คุ ณ แม่ ยิ่งเรียนก็ยิ่งมีศรัทธาแก่กล้ายิ่งขึ้น จึงลาสามีออกบวชชีอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ ทำความเพี ย รจนกระทั่ ง มี อ ำนาจบั ง คั บ จิ ต ได้ จนได้ ผ ลในทางอภิ ญ ญา หลายอย่าง เป็นที่เล่าลือกันว่าคุณแม่บุญเรือนท่านล่องหนหายตัวได้ คือเมื่อ หลังจากที่คุณแม่ได้ลาจากการบวชชีที่วัดสัมพันธวงศ์ กลับไปอยู่กับสามี ที่ บ้ า นพั ก ตำรวจ คื น หนึ่ ง คุ ณ แม่ ไ ด้ ก ำหนดจิ ต อธิ ษ ฐานขอกลั บ ไปอยู่ ที่ ศาลาวัดสัมพันธวงศ์อีกครั้งหนึ่ง พอสิ้นคำอธิษฐานร่างของท่านก็ได้ไปอยู่ใน ศาลาวัดเสียแล้ว ไม่ทราบว่าท่านออกจากห้องที่บ้านพักไปอย่างไร ได้มีการพิสูจน์กันขึ้นจโดยให้คุณแม่แสดงอิทธิวิธีการล่องหน ซึ่ง คุณแม่เห็นว่าผู้ที่มาขอคืออุบาสิกาฟัก ซึ่งเป็นคนชอบพอกันมิได้คิดจะลองดี อะไรกั บ ท่ า น ตั ว ท่ า นเองก็ ไ ม่ รั บ รองว่ า จะสามารถล่ อ งหนได้ อี ก หรื อ ไม่ อย่างไรก็จะลองทำดู อุบาสิกาฟักได้ใส่กลอนประตูหน้าต่างแน่นหนา มีแม่เล็ก แม่คำ แม่เทียบ มานั่งดูเป็นพยาน ส่วนตัวคุณแม่บุญเรือนท่านไปพัก ที่ บ้ า นพั ก ใน สถานี ต ำรวจ แล้ ว ท่ า นก็ ล งนั่ ง อธิ ษ ฐานจิ ต ขอตั ว เองเข้ า ไปในศาลาวั ด เช่นครั้งที่แล้วได้สำเร็จ สร้างความแปลกใจให้กับอุบาสิกาฟัก แม่เล็ก แม่คำ แม่เทียบเป็นอย่างยิ่ง เรื่ อ งการรั ก ษาโรคของคุ ณ แม่ บุ ญ เรื อ นนั้ น นอกจากจะนวดแล้ ว

คุณแม่บุญเรือนก็มียาทิพย์อีกหลายอย่าง ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบันทึกเอาไว้ว่า ยาทิพย์ของคุณแม่ก็คือของที่เรานำไปให้ท่าน ท่านจะอธิษฐานจิต และให้ ผู้ที่นำสิ่งของนั้นอธิษฐานไปด้วยว่าจะให้สัมฤทธิ์ผลในทางใด แต่จะต้องเป็น ในวันเสาร์ มีสิ่งหนึ่งที่คุณแม่บุญเรือนจะต้องอธิษฐานให้ด้วยตัวท่านเอง นั่นก็ คือปูนกับพริกไทย เล่ากันต่อๆมาว่า ปูนเป็นยาทิพย์ เมื่อทาปูนแล้วจะต้องการให้หาย โรคป้องกันโรค ก็ให้เอาปูนทาตัวเราเอง จะตั้งจิตทำให้คนอื่นด้วยก็ได้ ส่ ว นพริ ก ไทยก็ เ ป็ น ยาทิ พ ย์ อี ก ขนานที่ คุ ณ แม่ บุ ญ เรื อ นอธิ ษ ฐาน ให้ศักดิ์สิทธ์ นอกจากแก้โรคธรรมดาทั่วไปแล้วยังแก้โรคปัญญาทึบ ทำให้ กลายเป็นคนฉลาดได้ สาคู เ ปี ย กเป็ น อี ก ขนานหนึ่ ง ที่ คุ ณ แม่ บุ ญ เรื อ นอธิ ษ ฐานให้ เ ป็ น ยาศักดิ์สิทธิ์ได้ และยาขนานนี้ได้ช่วยชีวิตของนายตำรวจท่านหนึ่งเอาไว้ เพื่อให้ท่านได้อยู่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ไพรก็เป็นยาทิพย์อีกขนานหนึ่งใช้รักษาผู้ป่วยด้วยวัณโรค โรคไต


และโรคอื่นๆ ตำไพรล้าคั้นเอาแต่น้ำผสมกับน้ำอธิษฐานรับประทานได้ผล มาก ถ้าจะให้เป็นยาระบายต้องเติมเกลือเม็ดหรือสองเม็ดลงไป พวกลูกๆหลานๆที่ไปสวดมนต์วันอาทิตย์เป็นประจำ ยาทิพย์ของ คุณแม่คือให้คนเหล่านั้นรับประทานผล ผู้ ป่ ว ยท่ า นหนึ่ ง ที่ ม าให้ คุ ณ แม่ บุ ญ เรื อ นรั ก ษานั้ น ท่ า นเป็ น โรคไต อักเสบ เจ็บปวดตามข้อมือข้อเท้า ไปเสียทุกข้อ ได้ไปให้แพทย์ตรวจที ่

โรงพยาบาลและรักษาอยู่เป็นเวลาหลายเดือน อาการก็ไม่ดีขึ้น มีแต่ทรง กั บ ทรุ ด แพทย์ ที่ รั ก ษาบอกว่ า ท่ า นจะต้ อ งตายแน่ ถึ ง จะมี อ ายุ อ ยู่ ไ ด้ ก็ไม่นาน และอาจต้องเป็นคนพิกลพิการ เมื่อคุณแม่บุญเรือนได้มาดูอาการ ท่านได้แนะนำคนไข้หลายอย่าง และเมื่อคนไข้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาการเจ็บป่วยที่หมอได้บอกเอาไว้ ในตอนรกก็ได้หายไป ยาที่คุณแม่บุญเรือนให้รักษาอาการเจ็บป่วยในครั้งนี้ก็คือสาคู ซึ่ง

คุณแม่ได้บอกให้ญาติของ คนไข้ทำการเปียกสาคูให้รับประทานเสมอ และ คนไข้ก็ได้หายเจ็บป่วยจริง อี ก เรื่ อ งก็ คื อ เรื่ อ งระลึ ก ชาติ คุ ณ แม่ บุ ญ เรื อ นสามารถระลึ ก ถึ ง ชาติและภพก่อนได้ เรื่องระลึกชาติเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันยาก แต่เมื่อคุณแม่ บุญเรือนท่านเป็นนักบุญที่มีจิตเมตตากรุณาสูง มีสัจจะวาจา และอิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ต่าง ๆทำให้ทุกคนที่รู้จักคุณแม่มีแต่ความเชื่อถือ แลศรัทธา มีผู้ที่เคารพนับถือได้สร้างบ้านพักให้คุณแม่บุญเรือนที่วิสุทธิกษัตริย์ ที่ ป ากน้ ำ ประแสร์ จั ง หวั ด ระยอง และบ้ า นพั ก ที่ พ ระโขนง บ้ า นพั ก ที่ พ ระโขนงนี้ ป ลู ก ในที่ ดิ น ปลู ก อยู่ ใ นที่ ดิ น ของคุ ณ หลวงแจ่ ม วิ ช าสอน และคุณนาย ท่านทั้งสองนี้เป็นเจ้าของยาสีฟันวิเศษนิยมนั่นเอง คุ ณ แม่ บุ ญ เรื อ นเริ่ ม มี อ าการเจ็ บ ป่ ว ยเมื่ อ ต้ น เดื อ นกั น ยายน พ.ศ.๒๕๐๗ ท่านมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย รับประทานอาหารไม่ได้ และเมื่อถึงวันที่ ๖ กันยายน คุณแม่ได้สั่งให้หยุดนาฬิกาเรือนใหญ่

ไว้ ที่ เ วลา ๑๑ นาฬิ ก าเศษๆ โดยบอกกั บ ลู ก หลานและสานุ ศิ ษ ย์ ว่ า ท่านหนวกหูเสียงนาฬิกา วันรุ่งขึ้นเป็นวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๗ ก่อนเวลา ++.๐๐ น คุ ณ แม่ พู ด จากั บ ลู ก หลานและสานุ ศิ ษ ย์ ไ ด้ ต ามปกติ แต่ ก็ มี อ าการ อ่อนเพลียมาก และไม่รับประทานอาหารเลย เมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๒๐ น.คุณแม่บุญเรือนก็หยุดหายใจ ท่านจาก ไปด้วยอาการสงบ ซึ่งก็ปรากฏว่า การสิ้นชีวิตของท่านตรงกับเวลาที่ท่านได สั่งให้หยุดนาฬิกาไว้พอดี สานุศิษย์ของคุณแม่ได้หลั่งไหลไปแสดงความเคารพและร่วมบำเพ็ญ กุศลฟังอภิธรรมกันที่บ้านพระโขนงทุกวันและทุกคืน จนถึงวันบำเพ็ญกุศล และประชุมเพลิงที่วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ที่วัดอาวุธวิกสิตารามได้สร้างศาลาคุณแม่บุญเรือน ประดิษฐานรูป

หล่อของคุณแม่ ผู้ที่เคารพนับถือต่างไปกราบบูชา ไปนั่งสวดมนต์ และ อธิษฐานขอให้คุณแม่ดลบันดาลสิ่งที่ปรารถนา และขอให้หายจากโรคภัย จากยาและน้ำอธิษฐานของคุณแม่ เมื่อได้สมปรารถนาแล้วต่างก็พากันบันทึก ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อบูชาคุณของคุณแม่ และประกาศความมีอภินิหารศักดิ์ สิทธิ์ของคุณแม่ให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้ แม้กาลเวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตาม หากศาลาคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ก็ยังเป็นที่ตั้งรูปหล่อของคุณแม่อยู่ ให้ผู้คนได้ไปกราบไหว้บูชา อยู่อีกนานเท่านาน ท่านผู้ใดอยากทราบว่าคุณแม่บุญเรือนมีอภินิหารและศักสิทธิ์เพียงใด เชิ ญ ไปพิ สู จ น์ ไ ด้ ที่ วั ด อาวุ ธ วิ ก สิ ต าราม เขต บางพลัด กรุงเทพมหานครได้ทุกวัน.

กฤษดา เมืองไชย

59


02 Spa

03 Go Green

04 Organic

05 Buddhism

06 Thai Food

07 Flower

08 Vegetarian

09 Travel Thailand

10 Hotel & Resort

11 Thai Wine

12 Thai Food

13 Money Transfer

14 Thai Supermarket

ต้องการเป็นเจ้าของนิตยสาร i-ASiA ฉบับที่................................................ จำนวน...................................เล่ม ราคาเล่มละ £2 รวมค่าขนส่งทั่วประเทศ รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ / นามสกุล ................................................................................................................................................................................................. ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท์ / มือถือ .............................................................................. อีเมล์ .................................................................................................. ชำระค่าขนส่ง ธนาณัติ เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม i-ASiA Ltd. ส่60งไปยัง i-ASiA Ltd. 1 Jutland Rd. London E13 8JH

* แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายเอกสารได้

Back Issue 01 Chinese New Year


Please Note : i-ASiA cannot accept responsibility for any advertisements in the magazine. If you are in any doubt, it is suggest that reference are taken up.

iCLASSIFIED

ขายกิจการร้านนวดไทย เข้าดำเนินงานได้เลย สัญญา Lease 23 ปี สนใจติดต่อ 078 4609 1786 “งานดีไซด์ของเรา คือ ความประทับใจของคุณ” ออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร, เฟอร์นิเจอร์, ร้านอาหาร, สวนหย่อม การ์เด็น ทุกสถานที่ ติดต่อ คุณบอมบ์ 079 4485 3999 e-mail: Smartboychey@yahoo.com

Freelance Photographer

รับถ่ายภาพทั่วไป งานแต่งงาน รับปริญญา ถ่ายภาพครอบครัว งานฉลอง งานสินค้า ร้านอาหาร ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน เชิญชมผลงานได้ที่ http://armybangkok.multiply.com งานสำคัญ วันสำคัญของท่าน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมครับ Mob. 079 1205 6293 :: อั๋น

บริการรับ - ส่งสนามบิน พาเที่ยว ช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ท ย้ายบ้าน รับส่งทั่วไป ราคาคนไทย โทร 075 1552 7139 รับทำขนมไทยๆ หลากหลายชนิด เพื่อใช้ ในงานต่างๆ โทร 079 4721 5335

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ล้างเครื่อง ติดตั้งระบบ กำจัดไวรัส ราคากันเอง

โทร 075 1552 7139 รับทำวีดีโอ Slide Show สำหรับงาน Presentaion ติดต่อ 075 9893 9890

ห้้อง Double ให้เช่า โซน 2 ติดสเตชั่น Archway £160 อินเตอร์เน็ท + บิลทุกอย่าง

Mob .079 5046 3072 รับสมัครพนักงานนวด มีประสบการณ์จำนวนมาก สนใจติดต่อ 020 7313 9013 หรือ 020 7792 4250

ห้องคู่ให้เช่า

ใกล้สถานี Wood Green (Piccadilly Line) £100 - £130 per week รวมบิล มี Net เครื่องซักผ้า Kitchen ติดต่อ 077 8943 6242, 079 0038 8997

ลงโฆษณา Classified กับนิตยสาร i-ASiA

แถมฟรีพื้นที่ลง iClassified Online @ www.i-asiamag.com ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 079 8418 1464

61


Thai Useful Directory The Royal Thai Embassy London

iDIRECTORY LISTING

Butlers Thai Cafe

14 ST Marys Rd,Ealing GreenLondon W5 5ES Tel. 0208 579 8803 Celadon 29-30 Queen’s Gate LondonSW7 5JB Tel. 0207 589 2944 Fax. 0207 823 7492 239 Elgin Avenue, Maida Vale London W9 1NJ Tel. 0207 328 8883 Chaopraya Eat-Thai www.thaiembassyuk.org.uk 22 St.Christopher Place London W1U 1NP Tel. 0207 486 0777 Thai Commercial Affair 11 Herdford St. London S1Y 7DX Chiang Mai Thai Restaurant Tel. 0207 493 5749 Fax. 0207 493 7416 48 Firth St. London W1D 4SF Tel. 0207 437 7444 Tourism Authority of Thailand Crazy Bear 1st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y 5BL 26-28 Wehitfield Street London W1P 5RD Tel. 0207 621 0289 Tel. 0207 925 2511 Fax. 0207 925 2512 East Thai Thai Restaurant Thai Airways International 176 Drury Lane, Covent Gardent, London WC2B 5QF 41 Albemarle Street London W1S 4BF Tel. 0207 405 5551 Tel. 0207 409 7953 Esarn Kheaw WestEast Travel 314 Uxbridge Road. Shepherds Bush London W12 7LJ 295 King Street Hammersmith London W6 9NH Tel. 0208 743 8930 Tel. 0844 815 8899 Fax. 0870 063 312 Fat Boy’s III www.westeasttravel.com 431-433 Richmond Road,East Twickenham Middlesex TW1 2EF Tel. 0208 232 8028 Isarn Royal Thai Consulate 119, Upper St London N1 1QP Tel. 0207 424 5153 Tel. 0121 643 9481 Fax. 0121 449 3334 Jasmine Thai Restaurant Birmingham Hull Tel. 0148 258 1668 Fax. 0148 258 0588 16 Goldhawk Road,Shepherds Bush London W12 8HP Liverpool Tel. 0151 255 0504 Fax. 0151 255 1070 Tel. 0208 743 7886 Glasgow Tel. 0141 353 5090 Fax. 0141 332 2928 Krungthep Restaurant Cardiff, Wales Tel. 0292 046 5777 Fax. 0292 046 5777 227-229 Old Brompton Road, Earl’s Court London SW5 0EA Gibraltar Tel. 003 504 6315 Tel. 0207 259 2314 Kwan Thai Restaurant Thai Temple Unit 1, Hays Geleria. London Bridge London SE1 2HD The Buddhapadipa Temple London วัดพุทธปทีป ลอนดอน Tel. 0207 403 7373 14 Calonne Road, Wimbledon Parkside, London, SW19 5HJ Mae Ping Thai Restaurant Tel. 0208 946 1357 www.buddhapadipa.org 162, The Broadway London SW19 1RX Tel. 0208 545 0021 Oxford Buddha Vihara วัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด Mai Thai 33 Cherwell Drive, Marston, Oxford OX3 0NB 75 The Broadway, Wimbledon London SW19 1QE Tel. 0186 579 1591 www.oxfordbuddhavihara.org.uk Tel. 0208 542 8834 Cittaviveka Chethurst Buddhist Monastery วัดป่าจิตตวิเวก Mango Tree Chethurst (W.Sussex), Peterfield, Hampshire, Gu31 5EU 46 Grosvenor Place, Belgravia London SW1X 7EQ Tel. 0173 081 4986 www.cittaviveka.org Tel. 0207 823 1888 The Buddhavihara Temple Kings Bromley วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ Manorom Thai Restaurant Eastfields House, Alrewas Road, Bromley, Staffordshire, DE13 7HR 16 Maiden Lane Covent Garden London WC2E 7NA Tel. 0154 347 2315 www.watthaiuk.com Tel. 0207 240 4139 The Forset Hermitage วัดป่าสันติธรรม Muang Thai Restaurant Lower Fulbrook, Warwickshire, CV35 8AS 71 Chalk Farm Road London NW1 8AN Tel. 0192 662 4564 www.foresthermitage.org.uk Tel. 0207 916 0653 Wat Sanghathan วัดสังฆทาน Nahling Thai Restaurant 107 Handsworth Wood Road, Birmingham B20 2PH 106 High Road,East Finchley London N2 9EB Tel. 0208 883 8688 Tel. 0121 551 5729 www.sanghathan-uk.com Nahm Amaravati Buddhist Monastery วัดอมราวดี The Halkin, 5 Halkin Street London SW1X 7DJ Tel. 0207 333 1234 St.Margarets Lane, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP1 3BZ Noodles Magic www.amaravati.org 139 A. King St. Hammersmith London W6 9JG Tel. 0208 748 9482 Wat Buddharama London วัดพุทธาราม ลอนดอน Pad Thai 77 Blake Hall Road, Wanstead, London E11 3QX 15 High Street , West Malling Kent ME19 6QH Tel. 01732 870000 Tel. 0208 530 2111 www.watbuddharam.org.uk Patara (Soho) The Dhammapadipa Temple วัดธรรมปทีป (สาขาวัดพุทธปทีป) 15 Greek St. London W1D 4DP Tel. 0207 434 1071 199 Slateford Road, Slateford, Edinburgh, Scotland, EH14 1LA Pepper Tree Tel. 0131 443 1010 www.dpadipa.org 19 Southside, Clapham Common London SW4 7AB Wat Phradhammakaya London วัดพระธรรมกาย ลอนดอน Tel. 0207 622 1758 2 Brushfield Way, Knaphil , Woking, GU21 2TG Pu’s Brasserie Tel. 0148 347 5757 10 Gate Street, Holborn London WC2A 3HP Tel. 0207 404 2132 Wat Sriratanaram Manchester วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ Reun Thai 18 Paulden Avenue, Baguley, Manchester, M23 1PD 100 Fulham Palace Road London W6 9PL Tel. 0208 748 4881 Tel. 0161 998 4550 www.watsriuk.net Rumwong Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery วัดอรุณรัตนคีรี 16-18 London Road, Guildford Surrey GU1 2AF Tel. 0148 353 6092 2 Harnham Hall Cottages, Harnham, Belsay, Northumberland, NE20 0HF Sala Thai www.ratanagiri.org.uk 331 Broadway, Bexleyhealth, Kent DA6 8DT Tel. 0208 304 3308 Saran Rom The Boulevard, Imperial Wharf, Townmead Road London SW6 2UB Tel. 0207 751 3111 101 Thai Kitchen Sugar Hut 352 King Street Hammersmith London W6 0RX Tel. 0208 746 6888 374 North End Road London SW6 1LY Tel. 0207 386 8950 Addie Thai Cafe Tamnag Thai Restaurant 121 Earl’s Court Road London SW5 9RL Tel. 0207 259 2620 50 - 54 Westow Hil , Crystal Palace London SE19 1RX At Thai Tel. 0208 761 5959 30, Greyhound Rd London W6 8NX Tel. 0207 385 9264 Sukhothai Thai Restaurant Bangkok Thai Cafe 6 Windmil Street, Gravesend, Kent DA12 1AD Tel. 0147 432 8113 17-18 New College Parade London NW3 5JD Tel. 0207 722 9605 Thai Orchid Benja 7 Bennett’s Hil Birmingham B2 5ST Tel. 0121 212 1000 17 Beak St. London W1F 9RW Tel. 0207 287 0555 Thai Rice Blue Elephant 303 Portobello Road London W10 5TD Tel. 0208 968 2001 3-6 Fulham Broadway London SW6 1AA Tel. 0207 385 6595 Thai Silk Busaba Eat-Thai Unit No.13 O2 Arena, Peninsula Square London SE10 0DX 106 -110 Wardour Street London W1V 4AS Tel. 0207 255 8686 Tel. 0207 735 9338 Bussara Thai Smile 99 Chiswick High Road London W4 2ED Tel. 0208 995 5774 674 Christchurch Rd Bournemouth BH7 6BT Tel. 0120 272 0088

Thai Restaurant

62

Thai Square (Trafalgar Square)

21-24 Cockspur Street, Norway House London SW1Y 5BL Tel. 0207 839 4000 Thai Taste 130 Cromwell Road London SW7 2HE Tel. 0207 373 1647 Thai Terrace Castle car park, Sydenham Rd, Guildford Surrey GU1 3RT Tel. 01483 503350 Thai Thai Cafe 183 Acton Lane, Chiswick London W4 5 DAw Tel. 0208 994 1093 Yum Yum 187 Stoke Newington High Street London N16 0LH Tel. 0207 254 6751

Chinese Restaurant Four Seasons

84 Queensway, Bayswater London W2 3RL Gold Mine 102 Queensway, Bayswater London W2 3RR Kam Tong 59-63 Queensway, Bayswater London W2 4QH

Tel. 0207 229 4320 Tel. 0207 792 8331 Tel. 0207 229 6065

13 Queensway, Bayswater London W2 4QJ

Tel. 0207 792 9767 Tel. 0207 727 9012 Tel. 0207 221 2535

Magic Wok 100 Queensway, Bayswater London W2 3RR Mandarin Kitchen 14-16 Queensway, Bayswater London W2 3RX Royal China

Ori ental Supermarket Chuanglee

271 Merton Road London SW18 5JS Tel. 0208 870 5292 Muay Supermarket 8A Hogarth Road, Earl’s Court London SW5 0PT Tel. 0207 341 3599 New Loon Moon 9 Gerrard Street, Chinatown London W1D 5PL Tel. 0207 734 3887 Oriental4you 7 Herbert Place Iseworth, Middlesex TW7 4BU Tel. 0208 568 2750 Paya Thai Market 101-103 Kew Road, Richmond Surrey TW9 2PN Tel. 0208 332 2959 Sky Market 5/6 Guildford Crescent, Churchil Way, Cardiff Wales CF10 2HJ Tel. 029 2090 6550 Sri Thai Supermarket 56 Sheperd Bush Road London W6 7PH Tel. 0207 602 0621 Talard Thai Limited 22 Airfield Road, Christchurch Bournemouth BH23 3TG Tel.0800 096 6129 Talad Thai Supermarket 326 Upper Richmond Road London SW15 6TL Tel. 0208 789 8084 Taste of Siam Supermarket 47 Camden High Street London NW1 7JH Tel. 0207 383 5002 Tawana Supermarket 18-20 Cheapstow Road London W2 5BD Tel. 0207 221 6316 Thai & Oriental Market 306 Upper Richmond Rd. East Sheen, London SW14 1JG Tel. 0208 876 2324 ThaiSmile 283-287 King Street London W6 9NH Tel. 0208 846 9960 The Globe Trading Unit 3 Lock Lane Warwick CV34 5AG Tel. 01926 419990


i-ASiA Magazine  

i-ASiA Magazine, June 2009 iSsue 15 - Education. i-ASiA Magazine, Compliment Thai Magazine in the UK