Uitkrant zomer 2020

Page 6

6

krant KRANT

OPENING

zomer 2020

Up-to-date

Nieuws uit de wereld van kunst en cultuur, de leukste thuisblijftips en binnenkijken bij Amsterdammers. tekst Janna Reinsma

GECUREERD DOOR ANNA Maar liefst 25 decors telt het nieuwe The Upside Down Amsterdam, oftewel: het grootste Instagram-museum van Europa. De oprichter is Anna Nooshin herself, maar haar museum gaat niet alléén over likes, aldus de influencer. ‘We willen ook een verhaal vertellen over het Nederland van nu en bezoekers en creatieven de kans geven zich volledig in de ruimtes te ontplooien.’ Die ruimtes, dat zijn bijvoorbeeld de Mondriaan-kamer, een XL-ballenbak, Candyland en een Magnum-zaal (ja, die van het ijs). the-upsidedown.com

THUIS BIJ AMSTERDAM

What’s nxt?

Nog een spannende culturele plek die binnenkort opent: het Nxt Museum. Dit nieuwe museum in Noord is het eerste in Nederland dat zich wijdt aan mediakunst. Oftewel: internetkunst, digitale kunst en ander werk dat nieuwe media of nieuwe technologieën gebruikt of onderzoekt. Nxt is gevestigd in een gigantisch gebouw vlak bij de NDSM-werf, met genoeg plek voor enorme exposities en installaties. Verwacht dus ook iets groots en meeslepends. v.a. 29 augustus, nxtmuseum.com

Hoe werkt corona door in de levens van Amsterdammers? Kim Faber en Iris Frankhuizen gingen op onderzoek uit. Ze brachten tientallen kleine verhalen samen in een prachtige online omgeving: een geanimeerd poppenhuis waar je al scrollend ontdekt wat er leeft achter de deuren en ramen van mede-stadsbewoners. Een vrouw vertelt hoe ze haar bejaarde moeder met een hoogwerker mocht bezoeken, maar was vergeten dat ze hoogtevrees had. En de hovenier van Artis betreurt het dat niemand de dierentuin in mocht toen alles op zijn mooist in bloei stond. De miniatuurtjes (in audio, beeld en tekst) vormen samen een fraai portret van de stad waarin we nu leven. hethuisvanamsterdam.nl

01 UK OPENING ZOMER 2020_1_RD_MB_SF_MB.indd 6

03-07-20 11:38


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.