Page 1

Aardrijkskunde GPS Speurtocht - Holle Wegen

Opdrachten per punt. 1. A) Je hebt nou een stuk gelopen vanaf de school. Onderweg heb je van alles kunnen zien. Op dit punt waar we nu staan zien we de volgende inrichtingselementen: o A) bos, akkers, ziekenhuis, station o B)verkeersborden, autosnelweg, huizen, akkers, fietspad. o C) autosnelweg, weilanden, benzinestation, rivier. o D) Rivier, bos, busstation, fabrieken. B) Maak van iedere windrichting een foto. C) Tijdens de lessen hebben we het gehad over een cultuurlandschap en een natuurlandschap. Is dit landschap een cultuurlandschap of een natuurlandschap. Geef het juiste antwoord. o A) dit is een natuurlandschap, je ziet geen invloed van de mens. o B) dit is een cultuurlandschap, dit landschap is niet be誰nvloedt door mens. o C) dit is een natuurlandschap en is helemaal gevormd door de mens. o D) dit is een cultuurlandschap en de invloed van de mens is duidelijk zichtbaar. 2. Je staat nu voor een rotonde. Maak ook hier van iedere windrichting een foto.


3.

A) Je staat nou onder aan de Kunraderberg. Je ziet hier een asymtrisch droogdal. Via de onderstaande link te gebruiken, kun je opzoeken wat een droogdal is. Als je dit weet kun je de volgende vraag beantwoorden.droogdal Geef aan welke tekening het juiste asymmetrisch droogdal aangeeft. o A)

o B)

o C)

o D)

4. A) Bekijk het onderstaande filmpje. Het gaat over de graften op hellingen. Kijk eens goed om je heen. Kun je in dit landschap graften herkennen? Filmpje: Lรถss - Schooltv Beeldbank o A) ja, maak er een foto van. o B) nee. B) Graften zijn: o A) Steilhelling die een leemhelling in het Limburgse heuvelland verdeelt in minder steile terrassen, ligt evenwijdig aan de hoogtelijnen. Om erosie tegen te gaan werden op de steilere bouwlanden in Limburg heggen geplant. Doordat er tegen de heggen materiaal aanspoelde en achter de heggen materiaal wegspoelde, onstonden graften. Graften doen ook dienst als veekering, afscheiding en leverancier van geriefhout. o B) Met kreupelhout of bomen begroeide wal langs een akker 5. Bekijk de vegetatie om je heen. o A) Maak een foto van de vegetatie van de vier windrichtingen. o B) Is deze vegetatie typisch voor de bodemtype die hier vooral voorkomt. o Ja, vooral duingrassen en bloembollenteelt o Nee, je ziet vooral weiland en grasland. o Ja, vooral kalkgrassen en eikenbossen. 6. A)Je staat nou op een kruispunt. Je kunt hier goed zien hoe de natuur zich heeft gevormd. Maak een grondboring. Leg iedere boring netjes achter elkaar. Doe dit 5 keer en maak een foto van het resultaat.


Voorbeeld van een grondboring:

B) Je hebt net een grondboring gedaan. We gaan nou kijken of de grond geschikt is voor akkerbouw. Je kunt dit doen door de PH waarde te meten. • Je neemt een pakje en stopt er wat grond in • voeg hier wat gedestilleerd water • Meng het door elkaar totdat je een papje hebt. • Stop een stripje ph-papier in het papje. • Neem het stripje eruit en bekijk het resultaat op de meter. • Geef aan welke ph-waarde de bodem had. o A) PH- waarde tussen de 1-3 o B) PH-waarde tussen de 4-6 o C) PH-waarde 7 o D) PH-waarde tussen de 8-11 o E) PH-waarde tussen de 12-14 C) Deze bodem is geschikt voor akkerbouw. o Ja, kijk maar om je heen. o Nee, je ziet alleen maar graslanden. o Ja en nee, je ziet akkerbouw en grasland gecombineerd. 7. Je staat nou bijna boven op de Kunraderberg. Als je omlaag kijkt tegen de hellingen op zie je onderin iets bijzonders. Je ziet namelijk de verschillende lagen waaruit de bodem is opgebouwd. Elke laag noem je een horizont. Bekijk onderstaande foto en maak zelf ook een foto van de verschillende horizonten. Foto:

Horizont


8. A)Je staat nou op een kruispunt. Je kunt hier goed zien hoe de natuur zich heeft gevormd. Maak een grondboring. Leg iedere boring netjes achter elkaar. Doe dit 5 keer en maak een foto van het resultaat. Voorbeeld van een grondboring:

B) Je hebt net een grondboring gedaan. We gaan nou kijken of de grond geschikt is voor akkerbouw. Je kunt dit doen door de PH waarde te meten. • Je neemt een pakje en stopt er wat grond in • voeg hier wat gedestilleerd water • Meng het door elkaar totdat je een papje hebt. • Stop een stripje ph-papier in het papje. • Neem het stripje eruit en bekijk het resultaat op de meter. • Geef aan welke ph-waarde de bodem had. o A) PH- waarde tussen de 1-3 o B) PH-waarde tussen de 4-6 o C) PH-waarde 7 o D) PH-waarde tussen de 8-11 o E) PH-waarde tussen de 12-14 C) Deze bodem is geschikt voor akkerbouw. o Ja, kijk maar om je heen. o Nee, je ziet alleen maar graslanden. o Ja en nee, je ziet akkerbouw en grasland gecombineerd 9. A) Je kunt aan de linkerkant van je omlaag kijken. Je kijkt dan over het gebied heen. Als je omlaag kijkt, zie je waar ze de Kunraderkalk hebben weggraven. Maak een foto waarop duidelijk te zien is dat de mens hier de kalk heeft weggegraven. B) Neem een stukje Kunraderkalk mee naar school. C)Wat is het verschil tussen Kunrader Kalk en kalksteen uit de Sint Pieterberg? Het antwoord is te vinden op de volgende site: Kunrader kalk. o A) Mergel uit de Sint Pietersberg is korrelig van structuur en kunnen gebruikt worden voor cement. o B) Kunraderkalksteen is veel harder en is daarom onbruikbaar voor het zagen van blokken. o C) Gulpense Krijt is egaal van structuur en daarom ideaal om te zagen. 10. A) Je loopt nou boven op de Kunraderberg. Bekijk de omgeving. En loop gewoon door. B) Je staat nou voor een holle weg. Je ziet duidelijk dat het een steile weg omlaag is en de zijkanten zijn erg steil.


Bekijk onderstaande link en zoek de antwoorden op de volgende vragen. Holle weg C)Wat zijn holle wegen? o Holle wegen zijn ontstaan door schuring van zeewater die de voor uitspoeling zorgen en je krijgt een vlakke weg. 12. Holle wegen zijn ontstaan door uitspoeling. Water zocht het laagste punt. Steile wanden begroeid met bomen.

Weblinks t.b.v. de Speurtocht LĂśss http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030403_loss01k

In Zuid-Limburg vinden we hellingen. Soms zelfs hele steile. Dit is niet handig voor de landbouw, maar toch zijn er veel akkers. Dat komt door de grondsoort loss. Deze is alleen daar te vinden.

Holle wegen in het Heuvelland

http://www.route2020.nl/sjablonen/route2020/pagina.asp?subsite=112&pa gina=3&mode=viewitem&item=75

Holle wegen zijn typerend voor het Limburgse landschap, maar voor agrariĂŤrs is het echter niet altijd makkelijk om een akker te bewerken die gelegen is aan een holle weg. Stichting IKL laat zien op welke manier problemen omzeild kunnen worden. VVV Zuid-Limburg licht de toeristische waarde van deze holle wegen toe.

Opdrachten GPS Speurtocht Havo 4 - SMC  

Vragen behorende bij de GPS Speurtocht voor Havo 4 van het Sintermeertencollege

Opdrachten GPS Speurtocht Havo 4 - SMC  

Vragen behorende bij de GPS Speurtocht voor Havo 4 van het Sintermeertencollege

Advertisement