Page 1

naam 1:                                                                                                                                                    klas                                  naam  2:                                                                                                                        klas                    

2. POWERPOINT  OF  KEYNOTE   Een  presentatie  in  PowerPoint  of  KeyNote  is  een  goede  manier  om  via  dia’s  te  laten  zien  wat   je  ‘in  huis’  hebt.  Vaak  zie  je  dat  terug  in  winkels  bij  het  promoten  van  nieuwe  artikelen.  Soms   gebruikt  men  een  presentatie  om  bij  de  bank  geld  ‘los’  te  krijgen,  op  beurzen  om  mensen   nieuwsgierig  te  maken  of  juist  te  informeren  hoe  een  product  werkt.   Vandaag  gaan  we  een    presentatie  in  PowerPoint  of  KeyNote  maken.  Bij  het  maken  van  een   presentatie  moet  je  je  altijd  houden  aan  de  6-­‐6-­‐1-­‐regel,  die  houdt  in  dat  je  max.  6  zinnen  van   6  woorden  op  1  dia  zet.   Deze  opdracht  doe  je  in  tweetallen.  De  docent  bepaalt  met  wie  je  samenwerkt.     1.  Thema:    FEEST   Een  carnavalsfeest,  galabal,  eindexamenfuif  of  een  verjaardagsfeest.  Wie  gaat  er  niet  graag   naar  toe?  Meestal  sta  je  er  niet  bij  stil  wat  er  vooraf  allemaal  gedaan  moet  worden  om  een   dergelijk  feest  te  organiseren.  Dat  ga  je  in  deze  opdracht  doen.  Met  behulp  van  PowerPoint   of  KeyNote  laat  je  aan  alle  leerlingen  in  de  school  weten  dat  er  een  feest  staat  aan  te  komen.   Deze  presentatie  zal  op  de  tv-­‐schermen  in  de  aula  gepromoot  gaan  worden.   Als  je  een  feest  gaat  organiseren,  moet  je  aan  een  heleboel  dingen  denken.  Om  je  op  weg  te   helpen  is  onderstaand  stappenplan  opgesteld.  Lees  dit  eerst  goed  door  en  werk  het  dan  stap-­‐ voor-­‐stap  uit.   Stappenplan:   • Het  feest  organiseer  je  voor  alle  leerlingen  van  de  onderbouw  van  het  Connect  College.   Dat  is  dus  je  doelgroep.     • Bepaal  het  thema  van  het  feest.     o Je  kent  vast  wel  een  voorbeeld  van  vroeger:  prinsessenfeest,  ridderfeest.       Alleen  was  dat  voor  een  klein  groepje.         Op  jouw  feest  komen  250  mensen.     Dus  houd  daar  rekening  mee!     o Zorg  voor  een  origineel  thema.   o Weet  je  echt  niets  te  verzinnen,  surf  dan  eens  op  internet.     o Houd  rekening  met  de  kosten.  Het  feest  moet  betaalbaar  blijven.  Met  het   entreegeld  moeten  alle  kosten  betaald  worden!       Thema:………………………………………………………………………………………….     • Je  houdt  het  feest  op  school.  Locatie:  Maasbrachterweg  in  de  spetterend,  versierde  aula.     Zorg  voor  voldoende  decoratie  in  de  aula  zodat  de  gasten  gelijk  in  een  goede  sfeer  en   stemming  komen.  Welk  decoratiemateriaal  is  nodig?  Koop  je  het  of  huur  je  het?  Kijk  eens  

1  

Les 2  Handel  &  Administratie  11-­‐12  2BK  MNi    


naam 1:                                                                                                                                                    klas                                  naam  2:                                                                                                                        klas                    

op internet  wat  decoratiemateriaal  kost!!   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   Kosten  decoratiemateriaal:  ………………………………………………………………………………………………  

• Tijdens dit  feest  nodig  je  ook  een  zanger(es)  of  een  groep  uit  die  voor  een  spectaculair   optreden  gaat  zorgen.  Denk  ook  weer  aan  de  kosten.  Een  site  waar  je  kunt  nagaan  wat   een  artiest  of  groep  kost  is  www.easybookings.nl  of  www.boek-­‐entertainment.nl.   Naam  artiest/groep:      …………………………………………………………………………………………………….   Kosten  artiest  /  groep:  ………………………………………………………………………………………………………     • Tijdens  het  feest  wil  je  ook  graag  enkele  hapjes  serveren  aan  de  feestvierende  leerlingen.   Denk  aan  een  portie  bitterballen/frikadellen  of  een  ander  buffet.  Zoek  op  internet  naar   enkele  hapjes  en  de  kosten  van  deze  hapjes.  Denk  hier  aan  het  aantal  gasten  en  hoeveel   hapjes  je  iedere  gast  wil  geven.       Kosten  hapjes:  …………………………………………………………………………………………………………………     • Nu  je  een  feest  aan  het  organiseren  bent,  kom  je  erachter  dat  het  geven  van  een  feest   voor  250  mensen  heel  veel  geld  kost.  Al  met  al  kosten  de  versieringen,  de  artiest  en  de   hapjes  veel  geld!  Jullie  hebben  het  geluk  dat  de  school  de  drank  wil  sponsoren.  Drank   hoef  je  dus  niet  in  te  kopen.     Maak  een  overzicht  van  alle  kosten  van  het  feest.     Kosten  decoratiemateriaal     €………………………….   Kosten  artiest       €………………………….   Kosten  hapjes       €………………………….   +   Totaal  kosten  feest       €………………………….     • De  kosten  van  het  feest  moeten  worden  betaald  uit  de  opbrengsten  van  het  entreegeld   voor  de  kaartjes.  Met  andere  woorden:  250  leerlingen  kopen  een  kaartje,  dat  brengt  geld   op  en  hiervan  moet  alle  kosten  betaald  worden.     Reken  uit  hoeveel  de  entreekaartjes  gaan  kosten  voor  de  leerlingen.     …………………………………………………………………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………………………………………………………………     Zijn  de  entreekaartjes  voor  de  leerlingen  niet  te  duur?  Ja  of  nee?   …………………………………………………………………………………………………………………………………………     Zo  ja?  Wat  kun  je  doen  om  de  prijs  van  de  entreekaartjes  te  verlagen?   …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2  

Les 2  Handel  &  Administratie  11-­‐12  2BK  MNi    


naam 1:                                                                                                                                                    klas                                  naam  2:                                                                                                                        klas                    

• Je weet  nu  wat  de  kosten  en  de  opbrengsten  zijn  van  je  feest.  Maak  een  begroting.  Je   weet  misschien  wel  wat  dat  is.  Dat  heb  je  gehad  bij  het  vak  economie.  Op   www.nibudjong.nl    vind  je  een  voorbeeld.  Gebruik  de  zoeken-­‐functie  van  de  site  om  iets   over  begroten-­‐begroting  te  lezen.  Zorg  dat  de  begroting  sluitend  is!     Zet  daarvoor  eerst  alle  kosten  op  een  rijtje,  onder  het  kopje  uitgaven.   Dan  zet  je  de  opbrengsten  op  een  rij,  onder  het  kopje  inkomsten.      

Begroting feest  

3  

Uitgaven:   Inkomsten:                                                   Totale  uitgaven:       Totale  inkomsten:                                         €     €                   Je  hebt  nu  je  feest  georganiseerd.  Je  wil  natuurlijk  dat  er  zoveel  mogelijk  leerlingen   naar  jouw  feest  komen.  Je  gaat  nu  via  een  PowerPoint  of  KeyNote  bekend  maken  dat   er  een  feest  aan  staat  te  komen.    Maak  dus  een  presentatie  waarin  je  kort  vermeldt:   o Titeldia:  Feest   o Inleiding:  waarom  dit  thema     o doelgroep   o feestprogramma   o entree   o eindig  met  een  spreuk  en  jullie  namen  (met  deze  spreuk  probeer  je  zoveel   mogelijk  leerlingen  te  trekken)    

Les 2  Handel  &  Administratie  11-­‐12  2BK  MNi    


naam 1:                                                                                                                                                    klas                                  naam  2:                                                                                                                        klas                    

denk aan  de  6-­‐6-­‐1  regel  bij  het  maken  van  een  Powerpoint.     Dus  per  dia:  maximaal  6  zinnen,  maximaal  6  woorden  per  zin,  op  1  dia.     • minimaal  6  dia’s,  maximaal  10     • Maak  de  presentatie  zo  aantrekkelijk  mogelijk!     • Lever  de  PowerPoint  digitaal  in,  in  Its  Learning  bij  de  juiste  opdracht.  Jullie  krijgen   hier  een  punt  voor!   •

 

Bij de  beoordeling  let  ik  op:   o o o o o

Gebruik van  de  6-­‐6-­‐1-­‐regel   Lay-­‐out,  de  verdeling  van  de  tekst  en  plaatjes  in  je  presentatie   Inhoud   Originaliteit   Goede  antwoorden  bij  de  vragen  in  deze  les  

  Veel  plezier  met  het  maken  van  deze  presentatieopdracht!!  

4  

Les 2  Handel  &  Administratie  11-­‐12  2BK  MNi    


naam 1:                                                                                                                                                    klas                                  naam  2:                                                                                                                        klas                    

EVALUATIE: PRESENTATIE  MAKEN  VOOR  EEN  FEEST     1. Vond  je  het  leuk  om  een  feest  te  organiseren  Wat  vond  je  (niet)  leuk?   …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………   2. Vond  je  het  leuk  om  decoratiemateriaal  te  zoeken?  Wat  vond  je  (niet)  leuk?   …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………   3. Vond  je  het  leuk  om  een  artiest  te  zoeken?  Wat  vond  je  (niet)  leuk?   …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………   4. Vond  je  het  leuk  om  voor  hapjes  te  zorgen?  Wat  vond  je  (niet)  leuk?   …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………   5. Vond  je  het  leuk  om  een  begroting  te  maken?  Wat  vond  je  (niet)  leuk?   …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………   6. Vond  je  het  leuk  om  een  PowerPoint  presentatie  te  maken  waarin  jij  je  feest   aankondigt  aan  alle  onderbouw  leerlingen  van  het  Connect  College?  Wat  vond  je   (niet)  leuk?   …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………   7. Zou  je  naar  aanleiding  van  deze  PSO-­‐les  willen  kiezen  voor  H&A?  Waarom  wel  of   waarom  niet?   …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

5  

Les 2  Handel  &  Administratie  11-­‐12  2BK  MNi    

Les 2 - H&A Presentatie feest  
Les 2 - H&A Presentatie feest  

Leerlinegen moeten een plan uitwerken voor de organistaie van een feest en dit presenteren.

Advertisement