Page 1

Scholingsvoorstel Academische school deelproject 4 Workshop 1: Algemene computervaardigheid, internetvaardigheid en e-mail Uitvoerder Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers Scholingsdata

Medewerker Fontys Lerarenopleiding Sittard Fontys Lerarenopleiding Sittard 2x2 uur 15 14-02-2008 + 21-02-2008 FLOS

Inhoud Een opleiding volgen of een beroep uitoefenen zonder gebruik van ICT is niet meer voorstelbaar. Dat geldt zowel voor leerlingen als studenten maar zeker ook voor docenten. Natuurlijk gebruiken we allemaal al vele jaren de computer en hebben we in het verleden al een aantal vaardigheidstrainingen gehad. De ervaring leert echter dat het niveau op dit vlak nog wel verschilt. Om goed te kunnen functioneren moet men een aantal basisvaardigheden bezitten. Wat komt zoal aan bod: Alg. computervaardigheid Basisvaardigheden Bestanden beheren Afdrukbeheer Computer configuratie Computer onderhoud Tips en trucs

Internetvaardigheid Basis Internet Explorer, venster en menu’s Eigenschappen Internet Explorer Webpagina,s openen Zoeken op internet (basis) Downloaden, freeware, shareware Tips en trucs

E-mail E-mail berichten lezen, maken, versturen,ontvangen en doorsturen Bijlagen versturen, ontvangen, openen en opslaan Adresboek maken E-mail versturen met behulp van het adresboek Groep (mailinglist) maken Tips en trucs


Workshop 2: Microsoft Word Uitvoerder Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers Scholingsdata Inhoud

Medewerker Fontys Lerarenopleiding Sittard Fontys Lerarenopleiding Sittard 2x2 uur 15 27-02-2008 + 05-03-2008 FLOS

Iedereen gebruikt wel eens het programma Word om een document te maken (brief, verslag, notulen, proefwerken, enz.). Vaak wordt het programma Word nog gebruikt als een veredelde “typemachine” en dat is het zeker niet. Heel veel mogelijkheden binnen Word die de kracht van het programma uitmaken worden niet of nauwelijks gebruikt. Breng daar verandering in. Wat komt zoal aan bod: Basisvaardigheden Beeldweergave Open en, opslaan en sluiten Werkbalken toevoegen/verwijderen en gebruiken Documentindeling Tips en trucs Opmaak Letter en alinea opmaak Kopen voettekst Paginanummering Inhoudsopgave Fig uren/tabellen Tips en trucs Afdrukken Printer selecteren Paginastand en formaat Diverse pagina’s Selecties Tips en trucs


Workshop 3: Microsoft Excel Uitvoerder Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers Scholingsdata Inhoud

Medewerker Fontys Lerarenopleiding Sittard Fontys Lerarenopleiding Sittard 2x2 uur 15 12-03-2008 + 19-03-2008 FLOS

Onbekend maakt onbemind. Dit geld zeker voor Excel. Veel zaken die we vaker doen met Word (denk hierbij aan tabellen maken, rijtjes maken, cijfers bijhouden, enz.) gaan veel eenvoudiger met Excel. En het lijkt moeilijker dan het is. Door het beheersen van een aantal basisvaardigheden kunnen we al veel nuttige en mooie producten maken. Hoe kan ik een berekening maken in Excel? Hoe kan ik een grafiek maken? Kan ik in Excel rapportcijfers laten berekenen? In deze workshop wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden voor het gebruik van MS Excel. Wat komt er zoal aan bod: Een werkblad maken en bewerken Gegevens in een cel invoeren Gegevens in een cel vervangen/bewerken/wissen Selectietechnieken leren Rijen en kolommen invoegen/verwijderen Cellen kopiĂŤren, verplaatsen (slepen) De functie "vullen" gebruiken Een werkblad opmaken Getallen opmaken (zoals aantal decimalen veranderen) Kolombreedte aanpassen Celuitlijning aanpassen Koppen centreren Lettertypes aanpassen (grootte en stijl) Randen toevoegen Werkbladtitels blokkeren Werken met formules Een eenvoudige en meervoudige formule maken Een formule kopieren (ook met de functie "vullen") Een relatieve/absolute celverwijzing in een formule maken De functie SOM, Autosom en gemiddelde gebruiken Grafieken maken Een


grafiek aanmaken De grootte van een grafiek veranderen Een grafiek verplaatsen Een grafiekstijl veranderen

Workshop 4: Microsoft PowerPoint Uitvoerder Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers Scholingsdata Inhoud

Medewerker Fontys Lerarenopleiding Sittard Fontys Lerarenopleiding Sittard 2x2 uur 15 26-03-2008 + 02-04-2008 FLOS

Met behulp van Microsoft PowerPoint kan in korte tijd een professionele presentatie gemaakt worden. Naast tekst kunnen grafische voorstellingen, grafieken, zelfgemaakte tekeningen of geluid en videobeelden in de presentatie verwerkt worden. Behalve het geven van presentaties met de computer kunnen overheadtransparanten, hand-outs, overzichten en notities afgedrukt worden. Wat komt er zoal aan bod: Basisvaardigheden Presentaties openen en opslaan Dia’s maken/dia’s opmaken Ontwerp/animatie Tekenen, autovormen, organogrammen Afbeeldingen, video, geluid, hyperlink, knoppen Presentatie Diapresentatie weergeven Diapresentatie onderbreken Diavoorstelling instellen Integratie Importeren van objecten en bestanden Uitwisselen tussen pakketten door kopiÍren en plakken Bestandsformaten


Workshop 5: Fotobewerking Uitvoerder Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers Scholingsdata Inhoud

Medewerker Fontys PTH Eindhoven Fontys Lerarenopleiding Sittard 1 x 2 uur 15 11-02-2008

Bijna iedereen maakt wel eens foto's met een digitale fotocamera. Deze foto's kunnen overgezet worden naar de computer om ze daar vervolgens te bewerken. Van formaat wijzigen tot het retoucheren van foto's, van scherper maken tot bijsnijden, van achtergrond weghalen tot rode ogen verwijderen. Het komt allemaal terug in de workshop.

Workshop 6: Videobewerking Uitvoerders

Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers Scholingsdata

Inhoud

Medewerker Fontys Lerarenopleiding Sittard en medewerker Fontys PTH Eindhoven Fontys Lerarenopleiding Sittard Eerste bijeenkomst: 2 uur Tweede bijeenkomst: 3 uur 12 workshop 6a: 28-01-2008 - 18-02-2008 workshop 6b: 29-01-2008 - 19-02-2008 workshop 6c: 30-01-2008 - 20-02-2008

Veel docenten maken regelmatig videoopnamen met een analoge of digitale camera. Om van deze videobeelden een professioneel uitziende film te maken en deze bijvoorbeeld op DVD te kunnen zetten, is het erg handig om kennis van videobewerking te hebben. In deze workshop leren de deelnemers een zelfgemaakte film over te zetten naar de computer om hem vervolgens te bewerken en te monteren. Programma eerste bijeenkomst: Presentatie en demonstratie videoregistratie en videobewerking. Handson workshop videobewerking. Doelstelling: eerste kennismaking met Pinnacle Studio


10. Programma tweede bijeenkomst: Zelf gemaakte video importeren op de computer. Bewerken van de ge誰mporteerde videobeelden met Pinnacle Studio 10. Presentatie en bespreking gemonteerde films.


Workshop 7: Internettoepassingen Uitvoerder Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers Scholingsdata Inhoud

Medewerker Fontys PTH Eindhoven Fontys Lerarenopleiding Sittard 1 x 4 uur 15 09-04-2008

Deze workshop laat deelnemers kennismaken met een aantal recente en relevante internettoepassingen. Docenten kunnen deze toepassingen inzetten in hun onderwijs of gebruiken bij het ontwerpen van onderwijs. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn o.a.: Web 2.0 applicaties (algemeen). Streaming video. Mobiel leren.

Workshop 8: Webdesign Uitvoerder Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers Scholingsdata Inhoud

Medewerker Fontys PTH Eindhoven Fontys Lerarenopleiding Sittard 1 x 2 uur 15 16-04-2008

In deze workshop gaan deelnemers een eigen website maken. Het betreft een workshop webdesign voor beginners, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een online applicatie voor het maken van websites, te weten Weebly. Programma workshop: Algemene inleiding webdesign. Demonstratie ‘maken van een website met Weebly’. Zelf een website maken met Weebly.

Workshop 9: Werken met een electronische leeromgeving Uitvoerders

Uitvoeringslocatie Duur workshop Maximaal aantal deelnemers

Medewerkers van de afzonderlijke scholen voortgezet onderwijs die deelnemen aan deelproject 4. Intern. Nog niet bekend. Nog niet bekend.


Scholingsdata Inhoud

Nog niet bekend Nog niet bekend.

Scholingsvoorstel Ac. School Limburg 2008  
Scholingsvoorstel Ac. School Limburg 2008  

Scholingsvoortstellen en data voor de bijscholing ICT Vaardigheden aangeboden door de Academische School

Advertisement