Page 1

Stichting jong Leren, bestuur voor Openbaar en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs Zuid Limburg, streeft er naar onderwijs van hoge kwaliteit te leveren in een veilige sfeer, vanuit een klantgerichte houding. Het onderwijs kenmerkt zich door openheid, door algemene toegankelijkheid en door het bieden van een stimulerende leeromgeving. De organisatie en haar medewerkers zijn zelf ook voortdurend in ontwikkeling binnen het concept van een lerende organisatie. Jong Leren kent een groot aantal uitdagingen: het bouwen aan de kwaliteit van het onderwijs, het vinden van een antwoord op de daling van het aantal kinderen, het blijven voldoen aan de eisen van ouders, invulling geven aan passend onderwijs.

De stichting zoekt kandidaten voor het lidmaatschap van het bestuur Profiel Het nieuwe bestuurslid heeft passie voor het onderwijs en kan dat staven met eerder verrichte activiteiten en/of aantoonbare betrokkenheid bij het onderwijs. Hij of zij onderschrijft de uitgangspunten van Stichting jong Leren en heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het onderwijs in brede zin, binnen de context van een samenleving die continu in beweging is. De man of vrouw die wij zoeken voelt zich thuis in een relatief jonge organisatie die wordt bestuurd volgens de bestuursfilosofie van Policy Governance. Kennis van en ervaring met het besturen op hoofdlijnen is een prĂŠ. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur strekt een juridische en/of financiĂŤle achtergrond tot aanbeveling. Met het oog op de huidige en toekomstige ontwikkelingen, gaat onze speciale belangstelling uit naar mensen die binding hebben met de regio waarin de stichting opereert. Kandidaten met een goed beeld van de veranderende positie die scholen innemen binnen de gemeenten en in de afzonderlijke wijken, hebben onze voorkeur. Uiteraard staat affiniteit met de zorg voor kinderen bij dit alles centraal. Van bestuursleden wordt verwacht dat ze een positieve en constructieve bijdrage kunnen leveren aan de discussiestijdens bestuursvergaderingen. Kandidaten mogen geen dienstverband hebben bij de stichting of bij de gemeentes Maastricht, Eijsden/Margraten, Meerssen of Valkenburg. Tijdsinvestering De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 6 Ă 8 avondvergaderingen per jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er incidenteel deelname aan themabijeenkomsten wordt gevraagd.


Vergoeding De vergoeding vindt plaats op basis van een normale onkostenvergoeding. Inlichtingen Een informatiepakket over Stichting jong Leren kunt u aanvragen via het secretariaat: 043-3101076 of info@jong-leren.nl Uiteraard kunt u ook onze website bezoeken: www.jong-leren.nl Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter, de heer Karel van der Esch, van dinsdag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer 06-21398972 Solliciteren Uw sollicitatie, voorzien van een motivatie en Curriculum Vitae kunt u v贸贸r 28 maart 2011 sturen aan Stichting jong Leren, t.a.v. dhr. K. van der Esch, St. Pieterskade 26 A01 6212 AD Maastricht. Gesprekken met kandidaten zullen gevoerd worden op woensdag 13 en/of woensdag 20 april 2011.

Tekst bestuursvacature 2011  
Tekst bestuursvacature 2011  

Tekst bestuursvacature 2011

Advertisement