Hus & Have avisen Medieinformation 2022

Page 1

OMR . 1 OMR. 1 OMR . 1 OMR. 1

22ÅRGA NG /21. 2020NG TOBE.RÅRGA / okt 2021 NR.7 8/OK NR. 22ÅRGA NG /21. 2020NG TOBE.RÅRGA / okt 2021 NR.7 8/OK NR.

OMR. 1 OMR. 1 22ÅRGA NG /21. 2020NG TOBE.RÅRGA / okt 2021 NR.7 8/OK NR.

IS EN IS EN AVAV AV IS EN

DU LYS LYS?NOK? FÅRFÅR DUNOK lys gt lys rigti rådetilråd tilgtrigti Se gode Se god

Hus & Have avisen - nu også omdelt med dagblade!

at købe hælervarer

Sådan undgår du at købe hælervarer

E RENC

UR E r KOKNUKeRn RmiEniNferCieelreerllCe E KONVienndmNeniKnliuUfeftRrrieeeRnresEl Nie eller O nsinifer Vind Kn lufternem eVind en ser luftIr REE JANenN

Foto: Henrik Ohsten, TV2

Sådan undgår du er du rvargår an und at købe Sådhæle

, TV2Henrik Ohsten, TV2 Foto: Foto: Henrik Ohsten

FÅR DU LYS NOK? Se gode råd til rigtigt lys

711.000

E NYSGERRIGE!

FORÆLDRE SKAL VÆRE MER

aget i VildEmed n har deltVÆR NYSGERRIGE! LakseryttereRE MERed på, L ærksEomh SKA ÆLD FOR e opm at skab s for Dan ! RIGE NYSEi GER Esig. MER E r Vild tage VÆR L fore e SKA aget ERmed RE ung delt ÅBN og ÆLD har FOR d børn hva serytteren NY BYGNINGSPULJ Lak på, hed med som Vild ud i ærk tilsk get få opm e delta kan har skab du n at om for Se serysttere Dan Lak på, edr sig. omh tageSPU opmeærks foreNING at skab ogeung LJE ÅBNER s for Dan d børn hva NY sig.E ÅBNE rPULJ tage foreBYG eBYGN R 22 og ung ud -20 tilsk INGS 21 få hvad børnEL 20 kan NY IE du ER om Se KØR-S V-F ud tilsk få kan Se om du

EREEsy INRIen NJANNog JA“N E ntes vi var et

eett jeg” V-FERIE 2021-2022 vvteaanrr og i v ipgsaog s te n T sy i rs v n a e s K te o n r sy a “N p en e g KØR-SEL ui“N sTips ” pm g je g N ” o g E je V n e A T og st H r RIE WEEKEND & MINIFE ILuamEgaeFgTpe EapraRr-Å-KRKaSarste uTm

TILTILEFETFETERRÅÅRRSSHHAVEN YE VINDUER,

LITETT KVALITE SK KVA DANSK DAN

N 95,-,4.595 Tabloid format S1 5.1 5 S1 R 20 nt ria Va ITET5 & TRAPPE KVAL20 ITET SKnt KVAL ria DAN SK Va DAN DØREVI hjul næsehjul og nning T LITE prese , T KVA Inkl. LITE ER SK KVA næse DAN og SK DU DAN Inkl. presenning YENDNUER, KUN ,NU 95 H: 365 x B: 266 mm NYENVI 4.5 S1 5.1 20næse 95 PER nt 20 riant APER S1 Varia 55 S1 & TRPP 95,-,-,Va 4.5 DØRE hjul og næse 5 20 nning 95 prese nt 5.1 Inkl. ria hjul A S1 Va 5 og TR 20 & nning nt prese ria Inkl. Va l DØRE ehju næs og ng enni pres Inkl. ng og næsehjul Se de gode tilbud på side 22-23 Se de gode tilbud Se de på side d gode tilbu22-23

KUN NUKUN NU

KUN NUKUN NU NU KUN

Inkl. presenni

Gratis opmåling:

vinduespladsen.dk Gratis opmåling:

vinduespladsen.dk åling: duespladsen.dk tis Gra til hele din info@vin ·opm 00 91 76 g af Tlf. 46

udskiftnin døre vinduer & eller trappe

vinduespladsen.dk

@vinduespladsen.dk

Tlf. 46 76 91 00 · info

Tlf. 46

espladsen.dk 76 91 00 · info@vindu

FERIE IFERIE NIIN & MI &M KEDND WE EEEN WEK ge på

Spar pen ie og landbrugsdiesel sol ing fyr påe på sel geng Spa r lpe Hjæ sdie ar pe Sprs:pen Landbrug ie Basi gsol Fyrin L die0sel ugs ,50 kr./100 atsol Vejl. 11.164 d9.901,5 landbr me L ie0og 0 kr./100 fyrVejl.ing rug0 kr.sdiesel rabat: 2.666,5 landb

ing 2.653,5 e0 kr.ie og Online 8.498 kr. rabat:old fyr Online eth opr rsol lpe Hjæ pris: Din brugsdiesel Land 7.24 pris: Din ie Basi r8 kr.s: gsol pe l. 0gsdi æl Fyrin lt Hjma L /1.000 kr./100 esel nor at Vejl. 11.164 d dbru l. me Lan,502.666,5 /1.0000 kr./100 0 LBasis: 9.901,5 Vejl. lie 0 kr. ngso Fyri rabat: Online r sva for at 0 kr. Vejl. 11.164,50 kr./1000 L d9.901, un 2.653,5 me rabat: imm old Online eth 50ekr./1000 L opr Vejl. 8 kr. 8.49 2.666,50 kr. pris: rabat: Din Online kr. 8 7.24 pris: Din de lde50 kr. Online ho2.653, sun ret ltrabat: og /1.000 l. : 8.498 kr. op ma nor pris /1.000 l. Din 8 kr. : 7.24 pris Din der var hin ors slim alt unf /1.000 l. rm imm no /1.000 l. er og levering pr. 26/9 - 2020 afgiftar ,rsv moms inkl. ris de Dagsp * sun ogim munfo l nu på: der slim de Bestiygg sun oghin .dk- 2020 ema ng pr. 26/9 leverirked etb , afgifter og ww w.n moms 4 *

*

*

*

på side 22-23

Få hjælp til hele din g af udskiftnin døre vinduer & pe eller trap Få hjælp din hele til af udskiftning døre vinduer & pe Få hjælp eller trap

1-2022

KØR-SELV-FERIE 202

*

variant.dk Se alle vores trailere på

nt.dk Se alle vores trailere på varia Se alle vores trailere på

variant.dk

t.dk Se alle vores trailere på varian variant.dk Se alle vores trailere på

*

der slimhin agendse hos Besti

* Dagspris inkl. VIR .DK · TLF. 396 9 081 AVI på: kost og Apoteker Helse Matals,nu

Fremr Købe ing pr. 26/9 - 2020 ter og lever.dk inkl. moms, afgif * Dagsprisw.n yggemarked ww etb . 396 · TLF på: 9 081ker4 il nu AVI VIR .DKBest Apote yggemarked.dk 4 ww w.netb .DK · TLF. 396 9 081

kost og Købese hos Matas, Helse Fremragend

AVI VIR

t og Apoteker de s hos Matas, Helsekos Købe Fremragen

nt.dk Se alle vores trailere på varia

MEDIEINFORMATION 2022

OPLAG:


OMRÅDER OG PRISER OMRÅDE 1

København og nordlige Sjælland (til og med postnr. 4000)

Oplag: 165.000 Fortrinsvis villa/rækkehuse samt dagblade 1/8 side 1/4 side 1/2 side 1/1 side

5.400 kr. 9.000 kr. 17.000 kr. 24.200 kr.

OMRÅDE 2

Syd- og Vestsjælland, Fyn og Jylland Oplag: 546.000 Fortrinsvis villa/rækkehuse samt dagblade 1/8 side 15.000 kr. 1/4 side 25.000 kr. 1/2 side 40.000 kr. 1/1 side 66.000 kr.

OMRÅDE 1 + OMRÅDE 2 Hele landet Oplag: 711.000 1/8 side 1/4 side 1/2 side 1/1 side

18.500 kr. 31.000 kr. 54.000 kr. 88.000 kr.

ANNONCEFORMATER

Særplaceringer gælder uanset område:

1/1 side: H 365 x B 266 mm ½ side: H 180 x B 266 mm eller H 365 x B 131 mm ¼ side: H 180 x B 131 mm

Side 3: Side 5: Side 7:

Levering af færdig annonce

Højreside: +10% Forside: +100% Bagside: + 25%

Materiale fra Word, Publisher, PowerPoint og Excel modtages IKKE.

Der ydes ikke rabat på særplaceringer.

Færdigt materiale skal leveres som højtopløselig CMYK PDF indeholdende skrifter.

+20% +15% +15%

Tema

Hus & Have avisens redaktionelle emner er sæsonrelaterede og aktuelle på udgivelsestidspunktet. Fælles for udgivelserne er emnerne: - Huset - Haven - Sundhed - Årstidsrelaterede temaer


OMR. 1 OMR. 1 OMR. 1

DISTRIBUTION MED FK distribution Nordjyske distribution Jysk/Fynske distribution Danske Dagblades distributionsnet (Bladkompagniet / DAO)

OMR. 1

22ÅRGANG 2020/21. . ÅRGANG ER / okt 2021 NR.7 8/OKTOB NR. 22ÅRGANG 2020/21. / okt 2021 .RÅRGANG NR.7 8/OKTOBE NR.

OMR. 1 OMR. 1 22ÅRGANG 2020/21. / okt 2021 .RÅRGANG NR.7 8/OKTOBE NR.

SEN AVI SEN AVI AVIS EN

DU LYS LYS NOK? FÅRFÅR DUNOK? lys lys rigtigt råd tilråd til rigtigt Se gode Se gode

at købe hælervarer

Sådan undgår du at købe hælervarer

NCE URRE E r KONUKRRminEifNerCie elrle E KONVKinendmNeneninKluifUerftRreieRnrelseElerNieCeller O nseinifer Vind K luftenrem ser en Vind NI ftrenREE JAN en lu

FORÆLDRE SKAL VÆRE MERE

Foto: Henrik Ohsten, TV2

Sådan undgår du er du hælervar undgår at købe Sådan

TV2Henrik Ohsten, Foto: Foto: Henrik Ohsten,

TV2

FÅR DU LYS NOK? Se gode råd til rigtigt lys

NYSGERRIGE!

Vild med har deltaget i MERE NYSGERRIGE! Lakserytteren VÆREsomhed på, SKAL FORÆLD opmærk skabe for atRE Dans NYSGERR med MERE sig. rPULJE VildIGE! VÆRE i ÅBNER foretage SKAL REog unge deltaget FORÆLD børn tteren hvad BYGNINGS NY har Laksery med på, tilskud få somhed opmærk deltaget kani Vild skabe du om terenathar Se Dans for Lakseryt på, omhedr sig. opmærks foretage at skabe ÅBNER og unge forbørn SPULJE Dans hvad BYGNING NY sig. ÅBNER foretager og ungeBYGNINGS PULJE tilskud hvad børn 2021kan få2022 E du -FERI Se om SELVNY KØRSe om du kan få tilskud

REnE syntes vi var et NIoge JAN NI REE JAN “N

et va vi ipsoge et jeg”KØR-SELV-FERIE 2021-2022 enrr og va Tog virst enensyn Ka -tes rtes syn “N um s parRÅ pTsipag jeg”” i“N ogNjeg VE en T HA rst en RS Ka rst Ka pa TE r e LagEF age pa TIum um N WEEKEND & MINIFERIE 2022

KØR-SELV-FERIE 2021-

HAVE RSHA RÅRS L EFEFTETERÅ TITIL

NYE VINDUER, & TRAPPER DØREVIN DUER, VINDUER, NYENYE DØRE & TRAPPER Se de gode tilbud på side 22-23 Se de gode tilbud Se de på side gode tilbud 22-23

DØRE & TRAPPER

KVALITET DANSK KVALITET DANSK

4.595,-,S1 5.195 205 nt S1 Varia 205 KVALITET KVALITET DANSKnt Varia DANSK næsehjul g og TT næsehjul KVALITE Inkl. presennin NU KUN KVALITE DANSK g og DANSK Inkl. presennin KUN NUKUN NU 4.595 S1 5.195 ,-,205 S1 Variant 205 NU KUN

Varia 4.595,,-S1 5.195 205 ntnt205 S1 Varia g og næsehjul nt Inkl. presennin Varia næsehjul og næsehjul presenningg og Inkl. presennin Inkl. presenning og næsehjul

Inkl.

Gratis opmåling:

vinduespladsen.dk

eller trappe Få hjælp til hele din af udskiftning døre vinduer &

Gratis opmåling:

vinduespladsen.dk

duespladsen.dk Gratis opmåling: Tlf. 46 76 91 00 · info@vin sen.dk

Få hjælp eller trappe til hele din af udskiftning døre vinduer & eller trappe

vinduesplad

duespladsen.dk

Tlf. 46 76 91 00 · info@vin

Tlf. 46 76 91 00

dk · info@vinduespladsen.

Spar penge rugsdiesel fyringsolie og landbpå penge HjælperSpar penge sdiesel Spar Landbrugpå ie Basis: Fyringsol L kr./1000sel ugsdie atsolie Vejl. 11.164,50 landbr med L kr./1000og iesel 9.901,50 fyring

rugsd

Online rabat: og landb kr. solie 2.653,50 fyring olde Online rabat: opreth er kr. Hjælp pris: 8.498 Din sdiesel kr. Landbrug pris:lt7.248 Basis: Din er l. Fyringsol Hjælp L /1.000kr./1000 norma gsdiesel at iekr./1000 Vejl. 11.164,50 l. med Landbru /1.000 9.901,50 Vejl. liekr.LBasis: 2.666,50 kr. Fyringso arL Online rabat: at Vejl. 11.164,50 kr./1000 L nforsv 2.653,50kr./1000 med rabat: immu olde OnlineVejl. opreth 9.901,50 8.498 2.666,50 kr. pris: rabat:kr. Din Online kr. kr. 7.248 pris: 2.653,50 Din rabat: Onlinelt holde sunde og /1.000 l. opret norma 8.498 kr. pris: /1.000 l. Din kr. Din pris: ar nder nforsv slimhi alt7.248 /1.000 l. immu norm /1.000 l. - 2020 26/9 pr. moms, afgifter inkl.nfors varog levering Dagspris *immu sunde og nder Bestil nu på: slimhi og sunde .dk levering pr. 26/9 - 2020 etbygge afgifter og marked www.n inkl. moms, * Dagspris 3969 0814 Vejl.

2.666,50 kr. *

*

*

*

*

på side 22-23

Få hjælp til hele din af udskiftning døre vinduer &

FERIE IFERIE & MINI & MIN KEND WEEK WEEEND på

KUN NUKUN NU

Se alle vores trailere på

variant.dk

Se alle vores trailere på variant.dk Se alle vores trailere på

variant.dk

Se alle vores trailere på variant.dk variant.dk Se alle vores trailere på

*

TLF. inderDK ·nuHelsekost slimhAVIVIR. og Apoteker Matas, på: e hos Bestil

Købes Fremragend og levering pr. 26/9 - 2020 moms, afgifter * Dagspris inkl. etbygge marked.dk0814 www.n DK · TLF. på:og Apoteker AVIVIR. Bestil nu3969

emarked.dk www.netbygg .DK · TLF. 3969 0814

Købese hos Matas, Helsekost Fremragend

AVIVIR

de hos Matas, Helsekost og Købes Fremragen

Apoteker

Se alle vores trailere på variant.dk

UDGIVELSER 2022 Januar

Februar

Marts

April

Uge 6:

9.-10. februar

Uge 10: 9.-10. marts 6 7 8 9

1 2 3 4 5

10 11 12 13

14 15 16 17

Maj

Juni 23 24 25 26

Juli

August

27 28 29 30

Oktober 40 41 42 43 44

November 45 46 47 48

Uge 23: 8.- 9. juni Uge 32: 10.-11. august Uge 36: 7.-8. september

31 32 33 34 35

Uge 41: 12.-13. oktober

5. juni Grundlovsdag og pinsedag 6. juni 2. pinsedag

September 36 37 38 39

Uge 19: 11.-12. maj 14. april Skærtorsdag, 15. april Langfredag, 17. + 18. april Påske

1. januar Nytårsdag

18 19 20 21 22

Uge 16: 20.-21. april

December 48 49 50 51 52 25. december Juledag, 26. december 2. Juledag

LINE DEAD ge 14 da se vel før udgi


Telefon.: Telefon.: 70 207001208201 82

Kampagnetilud på vores websit e!

RING OG FÅ ET GODT TIL BUD

AV

70 20 01 82

Annoncer og redaktionelt vedrørende indretning, boligen, vedligeholdelse og istandsættelse.

Gode og nyttige råd om haven, terrassen, blomster og planter, biodiversitet, haveindretning m.m. Du vælger Du vælger selvselv

Om Hus & Have avisen Hus & Have avisen udkommer på 23. år med tips, idéer og gode tilbud fra annoncører til boligen, huset, haven og terrassen. Vores K Kspreder PAAMGsigPNA bredt i forhold til TILannoncører TUIALM GN B B E U D P produkterDogP ydelser, ligesom Å VOÅRVOdenERredaktionelle W W EBSEIi forhold S ogEtrends. S linje er varieret TBSITtil Eårstid

E. E. RING RING GODGTOODGTFOÅGEFTÅ ET Annoncering forhold til størrelse; TIvælges LBTUIiLD BUD halve sider lodret eller vandret, 7helsider, 7 020020 0 18specifik 218mm 2 størrelse. Matekvartsider 0 eller

riale modtages meget gerne færdigt, men vi hjælper også gerne med opsætning af annonce. (Se annonceformater på forrige side).

Det er muligt at købe advertorials – også til Hus &Hus Have & Have Avisen Avisen imødekommer imødekommer ethvert ethvert ønskeønske om annoncering om annoncering i forhold i forhold til størrelse; til størrelse; helside, helsh hjemmesiden www.husoghaveavisen.dk lodretlodret eller eller vandret, vandret, kvartside kvartside eller eller mm størrelse. mm størrelse. Vi modtager Vi modtager gernegerne færdigt færdigt materiale, materiale, men hjæ me med annonceopsætning med annonceopsætning og idéer og idéer hertilhertil til endelig til endelig godkendelse. godkendelse.

For atFor booste at booste en annonce en annonce yderligere, yderligere, er derermulighed der mulighed forDu atfor få plads at få plads på velkommen vores på vores hjemmeside hjemmeside er meget Annoncer og redaktionelt – www.husoghaveavisen.dk – www.husoghaveavisen.dk – ligesom – ligesom vi benytter vi benytter SO ME SOsom ME facebook, som facebook, instagram instagram og twitter. og twitter

vedrørende hus,

til at kontakte os for

vinduer og døre, tag, isolering m.m.

forhold til annoncering, kampagner m.m.

VoresVores annoncører annoncører spreder spreder sig over sig en over bred en vifte bred af vifte både af både nye som nye gengangere, som gengangere, hvoraf hvoraf noglenogle har væ ha en uforpligtende snak i renovering, opvarmning, annoncører annoncører i næsten i næsten 21 år.21 år.

Bemærk Bemærk det også det også er muligt er muligt at benytte at benytte advertorials advertorials – ring–og ring hør ogom hørdeom forskellige de forskellige muligheder! mulighede

Hus og Have Avisen Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund annonce@husoghaveavisen.dk Bjarne Bjarne Stæhr Stæhr

Jeanet Jeanet Gugic Gugic

Chris Sørensen Chris Sørensen

Tlf.: 70 20 Tlf.:01708220 01 82 Mobil: 29 Mobil: 46 01298246 01 82 bs@husoghaveavisen.dk bs@husoghaveavisen.dk

Tlf.: 70 20 Tlf.:01708220 01 82 Mobil: 29 Mobil: 46 01297446 01 74 jg@husoghaveavisen.dk jg@husoghaveavisen.dk

Tlf.: 70 20 Tlf.:01708220 01 82 Mobil: 26 Mobil: 83 71267783 71 77 annonce@husoghaveavisen.dk annonce@husoghaveavisen.dk

Indehaver Indehaver & & adm. direktør adm. direktør samt annoncesalg samt annoncesalg

Redaktion Redaktion

Telefon:

Annoncer Annoncer - Mere end - Mere 20 års end 20 års erfaringerfaring fra kampagnesalg fra kampagnesalg

70 20 01 82 www.husoghaveavisen.dk

Hus og Hus Have og Have AvisenAvisen • Traverbanevej • Traverbanevej 10 • 2920 10 • 2920 Charlottenlund Charlottenlund • annonce@husoghaveavisen.d • annonce@husoghaveavi