Page 1

NUMMER 3 | 2015

Förnyelsebar lack till tak Svensk teknik för takterrasser Myresjömålet i Högsta domstolen Tegel – passar överallt

DEBATT Byggskandalen som hade kunnat undvikas TEMA Tak och fasad

NYHET! METODER OCH MATERIAL

HUSÄGARNA FICK RÄTT

Enstegstätade fasader är fel

Så byggdes torp

Yrkesporträtt Projektledaren lägger byggpusslet för att hålla ihop projektet


Fasadsystem för alla typer av byggnader Sto erbjuder fasadsystem som passar objekt med olika behov och höga krav på energieffektivitet. Våra fasadbeläggningar, isoler- och renoveringssystem samt luftade fasadsystem är utvecklade för att förbättra funktionen och bevara byggnadernas värde. Systemen är uppbyggda av komponenter som samverkar och är anpassade till varandra. Med våra olika ytbehandlingar som puts, färg, sten, glas och glasmosaik ges stora möjligheter till individuell design. Information om våra produkter och service inom Fasad, Interiör, Betong och Golv finns på www.sto.se

Sto Scandinavia AB | 020-37 71 00 | kundkontakt@sto.com | www.sto.se


ANT

P

2 0 Å R

RO

DUK

AR NT A

I

D RO UK

AR

I

I

P

P

ÅR

0

3 0 Å R

G

A NT

T

AR

G

TI 3

T

DUK

G

GAR

AN

RO

TE NT

T

AT

ÄT

V

SWL Stålkonstruktioner AB • Box 23 • 777 21 Smedjebacken • Tel 0240-66 87 50 • www.swl.se

1 0 Å R


Lyft blicken

Uppdatera ditt tak på plannja.se

Taket som kan betala en del av din elräkning a.se tak på plannj Uppdatera ditt

Produkt:

r Plannja Trend Sola för att ta välja en takexpert rför är det klokt att dä h oc ngarna lfå len so so r ast dä en unik lösning Taket ligger närm nnja Trend Solar är vatten. t Pla i. rm va erg en till i s len erg till vara på so vandlar solens en om a arn ng lfå som So t design. även Solelpake integreras i takets odukter hittar du ipr erg len nskar so mi r av lje d vä utbu ergiprodukt du I Plannjas breda Oavsett vilken solen r. åla str s len so i genererar el av plannja.se/solenerg Läs mer på www. plannja.se i@ erg len din elförbrukning. so på adsfri rådgivning stn ko r fö dig av r Eller hö

Beskrivning:


Ledare BYGG  ■ EL ■ VVS ■ ANLÄGGNING Tidningen Husbyggaren ges sedan 1958 ut av SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund och är en heltäckande fack- och idétidning för bygg­branschen och dess beslutsfattare. Tidningens riktar sig till kvalificerat byggfolk i före­skrivande och byggande led inom Hus och anläggning, El, VVS, samt Fastighets­ förvaltning. SBR BYGGINGENJÖRERNA

Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm, info@sbr.se Tfn: 08-462 17 90 ISSN 0018-7968 REDAKTION

redaktionen@husbyggaren.se Ansvarig utgivare: Lars Hedåker Teknisk redaktör: Andreas Falk 070-170 98 52 andreas@husbyggaren.se Redaktör: Helena Thorén 070-621 55 11 helena@husbyggaren.se ANNONSAVDELNING

Mediarum Sverige AB 08-644 79 60 annons@husbyggaren.se PRENUMERATIONSÄRENDEN

08-643 11 60 pren@husbyggaren.se PRENUMERATIONSPRISER

Prenumeration, kronor per år: 495:– Lösnummer, plus porto: 89:– Samtliga priser exkl. moms. UTGIVNINGSPLAN 2015

Nr 1 v.10 Nr 4 v.38

Nr 2 v.17 Nr 5 v.44

Nr 3 v.23 Nr 6 v.49

GRAFISK FORM OCH TRYCK

Koncis Kommunikation, Stockholm Exakta, Malmö OMSLAG

Plåttaksarbete Katrindalsvägen 5, Stockholm Foto: Pavels Tak EF · www.taksthlm.se Husbyggaren är medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan är ­1 1 200 ex. Kontrollerad av TS. Husbyggaren uttrycker SBRs ­officiella uppfattning endast då det särskilt ­anges. Redaktionen ansvarar inte för m ­ aterial som inte beställts.

Våren är här – eller?

M

Meterologiskt är det är sant att våren är här – men i realiteten? Det har hittills var alltför kallt för att våren ska få kallas vår. Vi får väntar på bättring och framför allt vill vi ha det absolut bästa väder som finns när SBRs årliga förbundsstämman äger rum i Malmö 15–16 maj. Den är över när denna text kan läsas och ett referat från stämman finns i tidningen. När det gäller bostadsbyggandet så lyser de skarpa förslagen ännu med sin frånvaro. Ska vi lyckas med att öka bostadsproduktionen så måste det ske något radikalt – men vad? Det verkar som om politiken också ställer sig frågan och väntar på ”vad!” Från en sydlig horisont kan konstateras att det kommunala bostadsbolaget i Malmö och i flera andra kommuner med för den delen, gör allt för att få fram så många bostäder som möjligt. Många gånger med oortodoxa grepp, förtätningar, påbyggnad, ombyggnad av kontor och lokaler, även tillfälliga lösningar med paviljonger m.m. Processen från tanke till byggstart är lång och måste förenklas och kortas. Andra länder till exempel Tyskland har haft samma problem med lång och krånglig handläggning men lyckats mer än halvera tiden genom att rensa i regelträsket. Skulle inte vi kunna göra samma sak, eller är vi för fega och rädda för radikala förändringar. Bostads­ minister Mehmet Kaplan har måhända ett svårt uppdrag, men det hjälps inte, vi vill se skarpa förslag för ökat bostadsbyggande. Det duger inte att bara pytsa in pengar, det mest omfattande hittills är 3,2 miljarder

kronor till främst billiga och små lägenheter och som fastighetsägarnas tidning påpekar, mest verka tillfredsställa huvudsakligen grupper som generellt stöder regeringens politik. Frågan om Myresjöhusmålet med de enstegstätade husfasaderna har varit föremål för många kommentarer i media. Två inlägg i detta nummer av tidningen belyser frågan och det är klart man undrar – är det verkligen så att domen omfattar alla hus med denna fasad? Det finns ca 120 000 lägenheter med denna konstruktion och av dem är cirka 22 000 småhus. Domen avser ju endast småhusen i målet, och blir ju prejudicerande vad gäller småhus till konsument, men gäller det även för lägenheter i flerfamiljshus och för att inte tala om övriga hus, när inte konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen gäller? Nu är ju inte Myresjöhusmålet helt avgjort än och det är bara att avvakta. Men stora konsekvenser för byggbranschen är nog att förvänta. Och sommaren har kommit lite närmare.

LARS HEDÅKER

Ansvarig utgivare lars@hedaker.se

Spara 50 % i bygghöjd på indragen takterrass ?

KOLJERN® är del av FOAMGLAS® www.koljern.se

HUSBYGGAREN NR 3.2015 

5


På ÅF har vi en passion för

Energieffektivisering Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid. På ÅF strävar vi efter att skapa så kallade smart buildings, fastigheter där man bygger in teknik som övervakar och styr energiförbrukningen vilket leder till effektivisering och lägre driftskostnader. Med fokus på energieffektivisering tror vi på en bättre framtid. ÅF är hjärtat i teknikvärlden. Följ våra framgångar på www.afconsult.com

Dimensionering av pelare och balkar enligt eurokod Statcon är ett dimensioneringsprogram för alla som arbetar med trä- och stålkonstruktioner. Du kommer snabbt igång och blir effektivare i ditt arbete! Nyheter 2015

Post&Beam • Dimensionering av hålplåt och trälask i skarvar • Hjälp att lokalisera byggplats • Fördefinerade egenlaster på tak, väggar och golv

Connections • Bucklingskontroll av stållaskar

Kontakta oss så ordnar vi en personlig webbdemo. 20 minuter är allt som krävs, sedan är du igång. 010-130 87 00, statcon@consultec.se

VisionPlus

www.consultec.se

Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd. Unik konstruktion! H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se | www.hfonstret.se


Innehåll # 3 | 2015 8 MARKNADSNYTT

Kyla från berget i kylbafflar, miljövänligt flamskyddsmedel, elektronisk startspärr för säkrare byggplatser, fogar som sväller i vatten. 10 BIOBASERAD LACKERING AV BANDPLÅT TILL TAK

Mer förnyelsebara kemiska komponenter kan introduceras i bandlacker de närmaste åren. Senaste forskningsrön presenteras. 16 HANDIKAPPANPASSADE TAKTERRASSER

10

Takterrasser ska handikappanpassas. Byggbolag och handikappförbund drar åt olika håll. En svensk byggelementteknik kan lösa det. 19 TAKBRANSCHEN I BLÅSVÄDER?

Extremare väder utsätter taken för större påfrestningar. Vilket ansvar har besiktningsmannen när taken blåser av? 22 MYRESJÖMÅLET

Högsta domstolens bedömning av putsad enstegstätad fasad diskuteras. Vilken betydelse får domen för branschen? 26 FORM & TEKNIK

Är aldrig något nytt under solen? Tak och fasader ser ut som de alltid gjort. Kan vi tänka utanför boxen? 31 DEBATT

Byggskandalen kunde undvikits. Vad gör vi för att inte upprepa den? 32 UTBLICK

Tak och vägg i en och samma konstruktion med hjälp av ribbskal. 35 TEGEL – ALLA TIDERS BYGGMATERIAL

22

Tegel kan användas till så många delar av en byggnad. Hur står teglet emot väta och fukt, kyla och frost? Lär dig teglets byggfysik. 40 METODER & MATERIAL

Så byggdes torpen som kan vara 200 år gamla. Det är långsiktigt hållbart byggande. Men vem ansvarar för att de bevaras? 43 YRKESPORTRÄTT

Anders Hedén är projektledare inom bygg. Samordning och gemensam målbild är nycklar för att byggen blir klara i tid.

16

46 NOTERAT

CE-märkta byggmaterial i stål och aluminium, professorer bråkar om energi­besparande färg, plåtpriset 2015. 48 NYTT FRÅN SBR

Följ med till entreprenadbesiktningssymposium i Berlin, ABK 09 och entreprenadjuridik i SBRs regi, verksamhetschefens första åtta månader.

I nästa nummer: Green Building & Fastighet. Numret kommer ut vecka 38.

TEMA I DETTA NUMMER

■ TAK OCH FASADER

Forskningsprojektet BioCoilCoat avslutades i år. Det visar att det förnyelsebara kolinnehållet i bandlackerna till takplåt kan öka avsevärt de närmaste åren. Ny svensk teknik löser nivåskillnader för takterrasser. Tak som blåser av när stormarna ökar. Vilket ansvar har besiktningsmännen vid takskador? Det uppmärksammade Myresjö­ målet i Högsta domstolen belyses. Vilka konsekvenser får domen för byggbranschen? Tegel på fasader och tak, men också som stommar och golv. Tegel är ett material som är användbart på väldigt olika sätt.

HUSBYGGAREN NR3.2015 

19

35 7


Marknadsnytt Fogar som sväller i vatten

Laddstation för fem surfplattor

Mögel i väggarna växer i hög luftfuktighet eller vatten. SikaSwell är ett fogtätningssystem för alla typer av konstruktionsfogar. Det består av produkter som sväller i kontakt med vatten och då bygger upp ett svälltryck inuti konstruktionen. Svälltrycket tätar fogarna och hindrar vatten att passera. Profilerna fäster lätt till fogar och genomföringar i betong med Sikas lim utan att påverka armering eller formsättning. Produkt­ sortimentet omfattar lösningar för tätning av konstruktionsfogar, genomföringar, prefabricerade betongelement och isoleringsfogar till exempel mellan betong och stålkomponenter. Den lätta applice­ ringen gör användningsområdet för produkten mycket brett. www.sika.com

Det ska vara enkelt att ta med sig surfplattan i farten. Därför laddas surfplattorna via stiftkontakterna på långsidan. Då kan man snabbt sätta ned surfplattan i stationen och den ansluter direkt till laddnin­ gen. Laddstationens undersida är försedd med cellgummi-fötter så den inte ska glida på bordsytan. Det finns gängade skruvhål på undersi­ dan för att kunna skruva fast stationen. Pågående laddning indikeras med en röd lysdiod, när den är fulladdad går dioden över till att lysa grönt. Laddningsprestandan påverkas inte av antalet enheter. Ett tomt batteri tar cirka 8 timmar att ladda fullt. Inledningsvis lanseras stationen till Samsung Galaxy Tab Active 8.0 SM-T365, utrus­ tat med originalskal. Fler modeller kan komma i framti­ den, beroende på förfrågan. www.brodit.se

Fönster till nytt bankkontor

Tio gånger effektivare än en kylmaskin Kyla från berget och stora kylbafflar. Det är hemligheten bakom Skanskas Deep Green Cooling. Systemet som ger ett energisnålt och behagligt inomhusklimat fick Stora Inneklimatpriset 2015 under konferensen Ecoforum. Skanskas egenutvecklade och patenterade kylteknik Deep Green Cooling ger 20 till 30 delar kyla. Det innebär att Deep Green Cooling är upp till tio gånger effektivare än en kylmaskin. Detta eftersom den inte har elslukande kompres­ sorer, bara en enda liten cirkula­ tionspump som kräver ström. Skanska Deep Green Cooling är ett slutet system där kylvattnet inte har kontakt med grundvattnet. Det är en konstruk­ tion som ger en stor fördel under byggprocessen. www.skanska.se

8

En fönstertillverkare från Burträsk i Väster­botten levererar fönster till SEB:s nya kontor som just nu byggs i Solna. Det nya bankkontoret byggs på upp­ drag av Fabege i Arenastaden, Solna. Det blir en av Sveriges största affärsfastighe­ ter på senare tid. Fastighetens exteriör är modern med stora partier i glas. – De stora glaspartierna är en utma­ ning som få tillverkare klarar. Vi var faktiskt enda tillverkaren i Sverige som klarade att tillverka fönster av den storlek och med de specifikationer som krävdes, berättar Susann Klippmark, marknadschef på Snidex. I slutänden stod valet därför mellan Snidex och en utländsk tillverkare. Den första etappen byggs nu och ska tas i drift 2017. www.snidex.se

250 år sedan senaste nya färgen Det går några år mellan Falu Rödfärg lanserar nya produkt­ kategorier. Det var 1764 som den klassiska Falu Rödfärg började tillverkas vid Falu gruva. Den nya färgen för knutar och foder är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja och har samma matthet och lyster. Den fäster på både hyvlat och ohyvlat virke, bör inte målas på ytor som inte får färga av sig, låter träet andas natur­ ligt och stänger därmed inte inne fukt. www.falurodfarg.com

HUSBYGGAREN NR 3.2015


CE-märkt Uppfyller EN 516 klass 2, typ B.

CWL Safety System Taksäkerhet på högsta nivå. Se mer om taksäkerhet i vår skrift Säkra Tak som du beställer från oss via info@cwlundberg.se

20år

Allt som behövs för att ge tak en vacker och säker design.

GARANTI

Korrosivitetsklass C4

Tuff stadsmiljö och nära kust med saltvatten.

www.cwlundberg.se


TAK

BANDLACKERAD PLÅT

med miljövänlig ytbehandling År 2012 lanserades på marknaden en bandlack med förnyelsebara komponenter som ersätter fossilt baserade komponenter. Efter många års forskning och ut­ veckling introducerade SSAB ett biobaserat lösningsmedel och nu finns fortsatta forskningsresultat från kompetenscentret EcoBuild som visar att mer förnyelsebara kemiska komponenter kan bli introducerade i bandlacker de närmsta åren. Det förnyelsebara (”gröna”) kolinnehållet i färgen som idag är ca 10% kan komma att höjas till mer än 50% med vidare forskning och utveckling.

10

HUSBYGGAREN NR 3.2015


Sophiahemmet, Stockholm. Bandlackerad takplåt, GreenCoat®, från SSAB med grön profil.

Foto: Andreas Falk.

B

ANDLACKERAD PLÅT MED FRAMTIDA HÖGT INNEHÅLL AV BIOBASERADE KOMPONENTER

BioCoilCoat, ett forskningsprojekt finansierat av VINNOVA och kompetenscentret EcoBuild, avslutades i januari 2015. Projektet var inriktat på att introducera biobaserade bindemedel för bandlacker och resulterade i att det så kallade gröna kolinnehållet kunde ökas till ca 35 % genom att använda sig av FDCA (furandikarboxylsyra), en förnyelsebar kemisk komponent som härrör från kolhydrater. Om man inkluderar än fler gröna komponenter i fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten kan rimligtvis det gröna kolinnehållet ökas till mer än 50 %. I en pilottillverkning av en grundfärg under projektets gång producerades en färg som

HUSBYGGAREN NR 3.2015 

klarade alla initiala tester för bandlackerad plåt, utom tester av tåligheten mot UV-ljus. Färgen fungerar därför utmärkt som grundning men inte som toppfärg, berättar PerErik Sundell, ytbehandlingsansvarig på SSAB. Mycken tid inom BioCoilCoat har ägnats åt att förbättra tåligheten mot UVljus, men målsättningen har ännu inte riktigt uppnåtts. Det finns intressanta forskningsresultat, men bilden är inte riktigt klar över hur det hänger ihop säger Bror Sundqvist, som är projektledare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. BANDLACKERAD PLÅT MED GRÖN PROFIL SEDAN 2012

GreenCoat® är ett patenterat koncept för organisk ytbeläggning. En betydande del av konventionella lösningsmedel har ersatts av ett förnybart, reaktivt lösningsmedel vilket

framställs av naturliga oljor, exempelvis rapsmetylester, RME. Själva idén till att använda RME i färg uppkom redan 2002 under diskussioner mellan Professor Mats Johansson, KTH, Martin Svensson, Lantmännen och Per-Erik Sundell, SSAB. Tidigare erfarenhet från forskningsprojekt rörande användning av växtoljor i färg och lack i kombination med kunskap om den speciella bandlackeringsprocessen ledde fram till ett koncept där fossilbaserade, organiska lösningsmedel ersätts med metylestrar av fettsyror som ett reaktivt lösningsmedel. Efter en inledande studie som bekräftade att idén fungerade lämnades en patentansökan in 2003. Därefter ansöktes om medel från VINNOVA för ett industristött doktorandprojekt på KTH som startades 2004. Katarina Johansson anställdes

11


TAK

Foto: Andreas Falk.

som doktorand och forskningen bedrevs i nära samarbete med de industriella partnerna och leddes av professor Mats Johansson, KTH. Industripartnerna representerade också hela värdekedjan vilket gjorde att en lång rad aspekter beaktades. Lantmännen som råvaruleverantör, Akzo Nobel som bindemedels- och färgtillverkare samt SSAB som slutanvändare, bildade på detta sätt en stark utvecklingskonstellation. Projektet fokuserade på användning av naturliga råvaror från svensk jordbruks- och skogsindustri. När kompetenscentret EcoBuild startades 2007 införlivades projektet med samma parter samt SP, fortfarande med Mats Johansson som projektledare och 2008 disputerade Katarina Johansson inom detta område. Finessen med en reaktiv spädare som

Foto: Bror Sundqvist.

Målad plåt med ”grön” färg från projektet BioCoilCoat (VINNOVA, EcoBuild). Till höger; vit primer (BioCoilCoat) i pilotskala med ca 35% grönt kolinnehåll. Till vänster; Toppfärg, standard, Röd Prelaq Greencoat (SSAB) med ca 10% grönt kolinnehåll ovanpå vit primer (BioCoilCoat). Sammantaget har systemet till vänster ca 20% grönt kolinnehåll.

12

rapsmetylester (RME) är att det fungerar som lösningsmedel under tillverkning, applicering ända tills färgen kommer in i härdningsugnen. Väl där, så byter RME roll från att vara lösningsmedel till att vara en permanent färgkomponent och reagerar kemiskt med polyesterbindemedlet istället för att förångas som ett konventionellt lösningsmedel. På så sätt utgör en del av RMEmolekylen en del av det färdiga färgskiktet. Från början behövdes full förståelse för kemin och sedan tillämpades den kunskapen för att göra en färgformulering som fungerade i en industriellt storskalig process som bandlackering. SSAB lämnar garantier för glans- och kulörförändring på upp till 25 år, vilket innebär att utomhusexponeringar i krävande miljöer erfordras innan en ny produkt kan introduceras på marknaden. Som regel krävs exponering av provpaneler i fem år på Bohus Malmön samt tre år i Florida innan en ny färgbeläggning utvärderas och förhoppningsvis uppfylla de höga krav som ställs på exempelvis takplåt. Vidare så måste produkten utvärderas i verklig hantering, allt från lackering, transport, klippning, formning och slutlig montering på tak. Det första taket som lades med GreenCoat® var på Sophiahemmet 2007, följt av ett antal andra provobjekt under de kommande åren innan färgsystemet marknadsintroducerades på Nordbygg 2012. Det tog således tio år från ursprunglig idé till kommersiell lansering. Idag medför konceptet en rad fördelar i hela kedjan från färgtillverkare till slutlig användning av den bandlackerade produkten. Först och främst mildras belastningen på miljön eftersom den reaktiva spädaren

framställs ur förnybara råvaror samt att transport och hantering av fossila lösningsmedel minskas. Ur arbetsmiljösynpunkt innebär användning av RME en minskning av irriterande och illaluktande lösningsmedel. Alkylestrar av växtoljor är också effektiva lösningsmedel vilket ibland medför att en mindre mängd RME räcker för att erhålla rätt viskositet. Dessutom så förbättras reptåligheten samt förmågan att motstå väder och vind eftersom det är möjligt att använda andra, bättre typer av polyesterbindemedel, vilka normalt inte kan användas för bandlackering. Det gröna innehållet kan också kombineras med pigment och tillsatser i färgblandningen för att åstadkomma funktionella ytor. Pigment som reflekterar solens värmestrålning ger en takyta som är avsevärt kallare än normala beläggningar, vilket ger mindre termiska rörelser av stålet samt också är skonsammare mot själva färgskiktet. Renare takytor kan också fås genom en tillsats i färgen som gör att vatten väter ytan bättre och på så sätt sköljer bort damm och smuts.” GRÖNA BINDEMEDEL I BANDLACK

Eftersom forskningsresultaten med RME var så pass positiva så startades ett fortsättningsprojekt 2008 inom EcoBuild med idén att dessutom använda en biobaserade polyester i bandlacker, ”Biopolyester for Coil Coatings”, med Emma Östmark, SP, som projektledare och senare från SP Ylva Kärrfeldt, Malin Dahlborg och slutligen Bror Sundqvist. Tanken var att ytterligare höja det gröna innehållet i bandlacker. Detta projekt nu utan Lantmännen men istället

HUSBYGGAREN NR 3.2015


FAKTARUTA

BIOCOILCOAT Ökat innehåll av biobaserade kemikalier i grön bandlack, är ett VINNNOVAfinansierat projekt i EcoBuild kompe­ tenscenter som pågick under perioden december 2012 – januari 2015. Omsätt­ ning 1.7MSEK. Aktörer i projektet var Perstorp, AkzoNobel, SSAB, KTH och SP.

Privat hem, Särö. Bandtäckt tak med GreenCoat® från SSAB.

med Perstorp som projektdeltagare var det som sedermera ledde fram till BioCoilCoat 2012. En hel del erfarenhet och kunskap samlades i projekten och var en god grund för gå mot pilottester och vidare utvärdering i BioCoilCoat. BIOCOILCOAT

Forskningsprojektet BioCoilCoat har haft som mål att öka innehållet av biobaserade kemikalier i bandlack. Projektet pågick från december 2012 till januari 2015 och omsatte 1,8 MSEK. Parterna utgjordes av Perstorp AB, AkzoNobel Industrial Coatings AB, SSAB, KTH och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Projektet var en fortsättning på ett tidigare liknande EcoBuild-projekt med nästan samma parter och inriktning. Tidigare fanns också ett EcoBuild-projekt för bindemedelstypen alkyder för färg på trä. Även detta var baserat på FDCA som kemisk komponent och resulterade i lovande prototypfärger för trä. En av grundidéerna var att visa att svensk biomassa från skog och jordbruk som innehåller kolhydrater kan utgöra en bas istället för olja. BioCoilCoat-projektet har också bestått av en tydlig värdekedja från kemikalieleverantör till sluttillverkare av lackerad plåt, med hög kompetens och stor erfarenhet hos de inblandade personerna, vilket har varit viktigt för att ta fram prototyper och relevant kunskap. NÄTVERK AV BIOBASERADE PROJEKT

BioCoilCoat har varit ett delprojekt i det större Furu2Furan - Processer för svensk lignocellulosa till värdefulla furankemikalier under perioden september 2013 till juli HUSBYGGAREN NR 3.2015 

Foto: Bror Sundqvist.

2015. Furu2Furan var ett större paraplyprojekt finansierat av VINNOVA för att storskaligt utvärdera användningen av svensk biomassa för att tillverka furankemikalier som också är en bas för FDCA. En del av experimenten gjordes i stor skala vid SP Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik och satte in BioCoilCoat i ett större sammanhang. Många av de parter som var med i BioCoilCoat och Furu2furan är nu med i Furan2Market en samarbetsplattform för diskussioner, utbyten av erfarenheter och möjliga nya projekt. FLER BIOBASERADE FORSKNINGSPROJEKT PÅ FDCA

BioCoilCoat har varit ett i flera avseenden lyckat projekt, men mer arbete återstår för att komma vidare. Förhoppningen är att kunna skapa nya projekt med bandlacker och andra färger med denna teknologi. Lyckas satsningen med att produktifiera färger och lacker och öka kompentensen kring dessa, så innebär det en rejäl skjuts mot användningen av förnyelsebara komponenter för ett biobaserat och uthålligt samhälle. Även annan användning av FDCA inom området för plast, kemi och material vore spännande och intressant att forska vidare på. ■

ECOBUILD Kompetenscenter för eko-effektiva och beständiga biobaserade material och produkter för bygg-, möbel-, textil- och fordonstillämpningar. EcoBuild arbe­ tar i hela värdekedjan, från råvara till slutprodukt i samarbete med såväl små som stora företag, både nationella och internationella. EcoBuild koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swerea IVF. I dagsläget består centret av 23 företag, 10 universitet och högskolor samt 5 forskningsinstitut. Un­ der 2014 omsatte EcoBuild 34 MSEK och 108 personer var aktiva inom centrets projekt. För mer information, se hemsi­ dan http://www.ecobuild.se/ FDCA 2-, 5-Furandikarboxylsyra. Cas Nr: 323840-2. Kemikalien kan produceras från kolhydrater (hexoser) från skogs- och jordbruksråvaror. FDCA är identiferad av US Department of Energy som en av de 12 viktigaste kemikalierna för omställ­ ning till en grön kemi. Den är föreslagen som en ersättare för fossilt baserade kemikalier i polymerer. Fettsyra alkylestrar: Raps metylester, RME, är den alkylester som idag används i GreenCoat, men även andra naturliga oljor kan utnyttjas, exempelvis tallolja metylester, TOME. GreenCoat® är bandlackerad plåt baserad på ett patenterat, industriellt koncept för lackering, vilket resulterar i att en betydande del av den färdiga färgfilmen utgörs av naturliga, förnybara komponenter. Sedan lanseringen av GreenCoat® 2012 har över 1000 ton färg används till att lackera en yta motsva­ rande ca 13 500 000 m2.

PER-ERIK SUNDELL

BROR SUNDQVIST

Principal Specialist, SSAB EMEA AB, Borlänge.

Projektledare och forskare på SP Sveriges Tekniska Forsknings­ institut i Skellefteå, Hållbar Samhällsbyggnad, sektionen för biobaserade material och produkter.

13


TAKSÄKERHET Komplett program skyddsanordningar för din taksäkerhet. Produkterna finns på lager för omgående leverans i varmförzinkat eller lackerat utförande.

Nyhet Takbryg ! gor och nockräck med vajeen r

Takbrygga med vajer

Nockräcke med vajer

• Takbryggor • Takbryggor med vajer • Snöräcken • Nock- och takfots -räcken • Takstegar • Fasadstegar • Skyddsräcken

Dössjonsvägen 10 • 792 36 Mora 0250-289 80 • info@perwikstrand.se • www.perwikstrand.se

Vi bygger livskvalitet! Vi tänker: • • • • •

Energisnålt Behagligt inomhusklimat Bra ljudisolering Bra värmeisolering Minimalt underhållsbehov

Med våra prefabricerade monteringsfärdiga betongväggar får du allt detta! Kontakta oss


Allt som behövs för ett lyckAt projekt! Avjämning · betongrenovering & ytskydd · betongteknik · elAstisk limning · fog · golv · plAttsättning · tak · vAttentätning

www.sika.se

Tyvek 183x129 S_Layout 1 12.05.15 14:36 Side 1

Om huset själv får välja! Diffusionsöppna Vindskydd och Underlagstak Produkterna Isola Tyvek® och AirGuard® ger lufttäta och mycket fuktsäkra konstruktioner. Med unik teknologi från DuPont TM uppnås snabb uttorkning och en torr och varm byggnad. Resultatet är ett mycket fuktsäkert och energieffektivt hus. Finns även som brandhämmande Vindskydd Tyvek® Fire CurbTM i brandklass B, samt för fasader med permanent öppna spalter, Isola Tyvek® UV-Facade.

Försprånget ligger i teknologin!

Torra och sunda hus! www.isola.se


TAK

TAKTERRASSER

anpassas för funktionsnedsatta Kvarteret Målaren, BA Byggfastigheter, Eslöv.

När nya hus skulle byggas i Hammarby Sjöstad 2005 uppstod en livlig debatt om takterrasser och handikappanpassning. Byggbolagen ansåg att det skulle bli för dyrt att göra alla terrasser direkt tillgängliga för handikappade och ville istället bygga lägenheter med takterrasser som det är trappsteg till. Handikapporganisationer och många andra protesterade och debatten har fortsatt sedan dess. Det finns dock en svensk byggelementteknik som löser nivåskillnadsproblemet. TEXT: PEO LIND, FRILANSSKRIBENT

P

roblemet med indragna terrasser är den nivåskillnad som uppstår vid en påbyggnad med cirka 25–35 centimeter på bjälklaget för att klara fukt- och isoleringskraven. Påbyggnaden ger en höjdskillnad mellan terrassens golv och det invändiga golvet. En lösning i nybyggnation är högre takhöjd i den del av en underliggande våning som ligger under själva terrassen. En annan möjlighet är höja golvnivån i den översta våningen till terrassens nivå vilket dock får till följd att takhöjden måste justeras. 16

KOSTNADSKRÄVANDE LÖSNINGAR VANLIGT VID INDRAGNA TAKTERRASSER

Höjs golvnivån kan det dessutom ge följd­ effekter ute i trapphuset på det översta våningsplanet som också måste höjas samtidigt som det krävs en förlängning av trapporna. För många arkitekter och byggkonstruktörer uppstår även problem med att man lätt överskrider den tillåtna totala bygghöjden för en fastighet. Det är i många byggprojekt som indragna takterrasser lett till både oväntade problemställningar och kostnadskrävande lösningar. – Med traditionella metoder kan det bli väldigt höga kostnader för indragna takter-

rasser. I kvarteret Målaren är det cirka 170 kvadratmeter takterrasser och hade vi valt det vanliga sättet att konstruera och bygga terrasserna skulle det ha lett till att vi tvingats bygga upp 1 100 kvadratmeter lägenhetsyta för att jämna ut höjdskillnaden samt höjningar av trapphuset. Det blir en oproportionerligt hög kostnad och det gäller inte minst vid byggnationer där indragna terrasser visserligen kan vara attraktiva, men främst är ett byggnadskrav som måste uppfyllas för det översta våningsplanet. Det säger Anders Lim Nilsson på StatikDesign som på uppdrag av byggherren Bert Anderssons Fastighets AB och Strängbetong bland annat haft ansvar för projektering av stommen med montageritningar och framtagande av underlag till elementritningar för kvarteret Målaren i Eslöv. Det är 90 hyreslägenheter i två nya huskroppar som byggs i kvarteret och där de översta takvåningarna med sina terrasser sannolikt kommer att bli mycket attraktiva. De nya husen ska stå klara för inflyttning i januari 2016. – Vid byggnation av flerbostadshus med hyresrätter i mindre städer är det ofta viktigt att bygga kostnadseffektivt för att inte hyresnivåerna ska bli för höga. Det är ytterligare en anledning till att jag tycker Koljern

HUSBYGGAREN NR 3.2015


är intressant som teknik och att vi valde den här lösningen för Målaren. Tekniken är en nyhet för mig trots att den funnits några år och jag är övertygad om att den har en stor marknad, fortsätter Anders Lim Nilsson. Takterrasselement är 25 centimeter isolerande och självbärande element som möjliggör terrasskonstruktioner med upp till nio meters fri spännvidd vid normala personlaster. Att elementen endast är 25 centimeter innebär en höjdbesparing på minst 50 procent jämfört med traditionella takterrasskonstruktioner och därmed minskar behovet drastiskt när det gäller att ta hand om höjdskillnader. BRAND- OCH FUKTSÄKRA ELEMENT MED MINST 50 ÅRS LIVSLÄNGD

Den svenskutvecklade byggelementtekniken har från början utvecklats för villor men flerbostadshus blir ett allt intressantare användningsområde. Tekniken bygger på ett svenskt patent som sedan mars 2014 ägs av Foamglas Nordic AB via moderbolaget Pittsburgh Corning Euorpe SA/NV i Belgien. Grunden till Koljern togs fram redan i början av 2000-talet av uppfinnaren och sundsvallsbon Åke Mård. Ett nära samarbete mellan Åke Mårds utvecklingsbolag och Foamglas har lett fram till att tekniken utvecklats till dagens kompletta elementkoncept. Tekniken bygger på att Foamglas cellglasisolering sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till självbärande byggelement med god isoler- och bärförmåga som kan användas som terrasselement, betongfri bottenplatta, utfackningsväggar, källarväggar, tak och även hela hus genom sammanfogning av element. När det gäller byggnation av villor har tekniken uppmärksammats då den har stora energisparfördelar. I Sundsvall har en villa byggts med Koljern och som producerar mer energi än den förbrukar. Koljern blev också en av pristagarna i miljöinnovationstävlingen Green Innovation Contest 2012.

FAKTA OM TEKNIKEN OCH ISOLERINGEN

Tekniken är en prefabricerad elementbyggnadsteknik som möjliggör energisnåla, fukt-, skadedjurs- och brandsäkra byggnader som behåller sina egenskaper hela byggnadens livslängd. Tekniken har utvecklats till att omfatta takterrasselement och element till väggar, tak och hela hus. Elementen tillverkas normalt i bredder på upp till 2,4 meter och kan produceras som grundelement i längder upp till tolv meter och som fribärande element på upp till nio meter för tak och terrasser. Elementen består av ett ramverk av plåtlättbalkar som sammanfogas runt en kärna av isolering. 90 procent av ett element består av isolering och moderele­ menten kläs även med isolering för att inte plåtlättbalkarna ska exponeras och bilda köldbryggor. Cellglasisoleringen tillverkas genom jäsning av återvunnet glas och är helt fritt från miljöskadliga ämnen. Isoleringen är vatten- och ångtätt, har hög tryckhållfasthet, är obrännbart och dimensionsstabilt, har hög beständighet mot angrepp från gnagare och myror samt en teknisk livslängd på över femtio år med bibehållen isolerförmåga. ■

3D-grafik av uppbyggnad av indragen takterass, Koljern.

VÄCKTE STORT INTRESSE PÅ FACKMÄSSA

Foamglas var på plats när mässan BAU 2015 anordnades i januari i München. BAU är världens största fackmässa för arkitektur, byggmaterial och byggsystem. Mässan arrangeras vartannat år och lockar mer än 230 000 besökare och cirka 2 000 utställare från ett 40-tal nationer. Vid BAU 2011 fick Foamglas och moderbolaget Pittsburgh Corning en utmärkelse för koncernens cellglasprodukter inom en kategori (Nature Plus) för hållbart byggande. När BAU arrangerades i år väckte Foamglas ny uppmärksamhet när Koljern-tekniken presenterades i moderbolagets monter. ■ HUSBYGGAREN NR 3.2015 

Skisser på indragen takterass: Pittsburgh Corner EuropéSA/NV.

17


Tak- och Ventilationshuvar för all ventilation och takgenomföringar

Snabbt Enkelt Säkert

Färggaranti 10 år - Funktionsgaranti 20 år

t-emballage.se annons_JBF_2015_V16_17mars_t-emballage 190x131.indd 1

2015-03-30 13:46:45

Har du koll på

Underhållskostnaderna - vikportens kanske främsta styrka Alla portar behöver ett visst underhåll för att fungera optimalt men är du medveten om de stora kostnadsskillnaderna mellan vikporten och takskjutporten? En Ecolid vikport från Prido är konstruerad för att minimera underhållskostnaderna Den är testad och godkänd för mer än 1 miljon öppningscykler Serviceintervall på 36 månader för manuella portar och 18 månader för motordrivna Låga reservdelspriser och 7 års garanti

Vill du veta vad din port kostar att äga? Besök oss på vår hemsida eller ring 0512-295 90 www.prido.se/produkter/underhallskostnader

40 års erfarenhet inom industriportstillverkning


TAK

Takbranschen i blåsväder? Med ett allt extremare väder ökar påfrestningarna på byggnader. Stormen Gudrun skövlade skog och blåste av tak. I april i år blåste tak av i Uppland. Håller taken för klimatförändringarna? Vi granskar besiktningsman­ nens ansvar när olyckan är framme. TEXT: HELENA THORÉN FOTO: STAFFAN CLAESSON, TT

M

ed de klimatförändringar forskarna är överens om kan vi förvänta oss häftigare skyfall, längre perioder av torka men också betydligt hårdare vindar. Stormen Gudrun fällde inte bara 75 miljoner kubikmeter skog natten mellan 8–9 januari 2005, hon blåste även av ett antal tak. Den 12 april i år varnade SMHI för mycket hårda vindbyar och utfärdade en klass 1-varning för sydöstra Sverige. Under eftermiddagen blåste plåttak av på fastigheter i ett bostadsområde i Uppsala. Skadeutredningen pågår, men det ser ut som om vinden kan ha dragit upp skruvarnas infästning i takstolarna och gjort att taken lossnade. HUSBYGGAREN NR 3.2015 

Som tur var skadades ingen männi­ska. Husbyggaren har talat med Ola Svensson på Plåtkonsult Ola Svensson AB, som är certi­fierad besiktningsman och specialiserad på yttertak och fasader. Han påpekar att utvecklingen gått framåt. Nya tak med tätskiktsmatta håller generellt en högre standard än för femtio år sedan, vilket gör att avblåsningar är ovanligare idag. Takskador är kostsamma historier – oavsett vilken typ av tak vi talar om. Vilket ansvar har besiktningsmän när olyckan är framme? Vilka underlag ska man kräva från takentreprenören vid slutbesiktningar av tak? – Vid slutbesiktning av tak – oavsett taklutning – krävs att entreprenören kan redovisa att han följt sin kvalitets – och egenkontroll-

Ola Svensson, certifierad besiktningsman och SBR byggingenjör.

plan. Begär alltid att få ta del av egenkontrolldokumentation som visar att det egna kvalitetsarbetet är väl genomfört. Begär också att få ta del av vindlastberäkning, infästningsplan samt vilka CE-märkta fästdon, inklusive prestandadeklaration, man använt sig av. Min uppfattning är att en entreprenad – med tätskiktsmatta på låg­ lutande tak inte ska godkännas om vindlastberäkning och infästningsplan saknas vid besiktningen. Vilka risker tar besiktningsmannen som inte begär in dem? – Vi som besiktningsmän tar en stor risk om vi godkänner entreprenader där vital dokumentation saknas. Vår besiktning är okulär och det är oftast svårt att bedöma till exempel infästningar om man inte har en plan

19


TAK

att granska efter. Man tar på sig ett ansvar i och med att godkännandet bekräftar att entreprenaden är kontraktsenligt utförd. Entreprenaden som har fått godkänt kan inte upphävas med mindre än att en part begär överbesiktning. En besiktningsman som godkänt en entreprenad på felaktiga grunder berättar sällan om det, utan anmäler det till sitt försäkringsbolag och hoppas på ett snabb slut. Det är lite pinsamt. Vilka krav ställs på den som utför slut­ besiktningen, till exempel för att teckna försäkring? Och vilka krav tycker du är lämpliga? – Som certifierad eller godkänd besiktnings-

man är man tvungen att årligen redovisa dels att man har ansvarsförsäkring, dels rapportera att man har arbetat med besiktningar minst 600 timmar under året. Om man sysslar med entreprenadbesiktning torde detta vara självklart. För övrigt är det min uppfattning att om man påtar sig ett uppdrag som besiktningsman för låglutande tak ska man ha erfarenhet av detta. Det är många delar i ett utförande av tak och tätskikt som man inte kan läsa sig till. Vad kan hända när man saknar den erfaren­heten? – Vi får en del uppdrag som ”överbesiktningsmän” där icke sakkunniga har besikti-

gat tak utan att ha den ingående kunskapen, och som påtalat fel som inte är relevanta för funktionen. Ett exempel är att besiktningsmannen påpekar att taket är knöligt och ojämnt – vilket är normalt vid omläggning av ett tak, trots att beställaren inte specificerat att knölarna på det underliggande taket ska tas bort. Det har ingenting med funktionen att göra, taket är inte otätare om det är knöligt. Hur kan man i branschen förebygga takskador? – Korrekt projektering, utförande av vindlastberäkningar, rätt infästningar och en stram egenkontroll. ■

STORMAR UNDER HUNDRA ÅR

1902 25 dec. ”Julstormen” Götaland (båtar upp på land), 35 m/s i Köpenhamn. 1943 29 aug. Nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. 1953 1 feb. Hollandsstormen, katastrof­ översvämningen. 1954 3 jan. Östra Svealand och sydöstra Norrland, 36 i medelvind på Agö. 1967 17 okt. Östra Götaland, flera om­ komna, 40 m/s i medelvind under en 10-minutersperiod.

1969 22 sept. Svealand och norra Götaland, 10 döda, 35 m/s. 1969 1 nov. Svealand och norra Götaland, 6 döda, 36 m/s. 1978 30 dec. Ostlig snöstorm i Syd­ sverige, 36 m/s på Hanö. 1992 20 dec. Tarfala 81 m/s (vindby). 1994 27–28 sept. Estonia gick under i en normal höststorm, 25 m/s. 1999 3–4 dec. Stora skador i Malmö på byggnader, 36 m/s.

2002 29 jan. Orkan i södra Sverige, 41 m/s i Växjö. 2005 8–9 jan. ”Gudrun”, södra och meller­sta Götaland, vindbyar i inre Småland 33 m/s. Källa: Boverket, september 2007, Byggnader i föränd­ rat klimat. Bebyggelsens sårbarhet för klimatföränd­ ringars och extrema väders påverkan

Vårdslöshet kan göra besiktningsmannen ansvarig FÖR BESIKTNINGSMANNAUPPDRAG träffas ofta ett avtal där standardavtalet Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09, är avtalsinnehållet. I ABK 09 regleras besiktningsmannens ansvar gentemot beställaren till exempel vid takskada. Det står i ABK 09 att konsulten ska genomföra uppdraget fackmässigt, med omsorg och iaktta god yrkessed. Det innebär sådant som att besiktningsmannen ska kontrollera uppgifter och begära in kompletterande utredningar om det behövs för besiktningen. – När ett tak blåser av brukar beställaren i första hand rikta skadeståndsanspråk mot entreprenören, men beställaren kan också anse att besiktningsmannen ska dela ansvaret om han har varit vårdslös vid utförandet av sitt uppdrag. Han behöver då ha åsidosatt sedvanlig omsorg vid kontroll av entreprenörens handlingar och vid eventuell okulär besiktning och därför inte utfört sitt uppdrag som det var avtalat, berättar Viktoria Edelman, advokat på Andersson Gustafs­son Advokatbyrå.

20

DE FLESTA BESIKTNINGAR av takentreprenader

sker genom att besiktningsmannen går igenom de handlingar takentreprenören redovisar. Finns det en infästningsplan, egenkontrollen är gjord och likaså vindlastberäkningen ser de flesta besiktningsmän ingen anledning att ifrågasätta entreprenören. Om entreprenören inte följt det han uppgett, till exempel bara gjort varannan infästning, och därmed lämnat osant intygande riskerar han att fällas för brott. Besiktningsmannen går i sådant fall fri från ansvar. DET FALL DÄR besiktningsmannen kan hållas

ansvarig är vid vårdslöshet. Konsultens skadeståndsskyldighet är begränsat i ABK 09 till 120 prisbasbelopp (2015: 5,34 miljoner kronor) om inget annat avtalats. – Det finns en risk för besiktningsmän som i sina uppdragsavtal begränsar sin skadeståndsskyldighet till att motsvara besiktningens kostnad eller högst två prisbas­ belopp (red. anm. 2015: 89 000 kronor). Som beställare av entreprenad­besiktningen

borde man begära försäkringsskydd i enlighet med ABK 09, påtalar Viktoria Edelman. DET ÄR BESTÄLLAREN

som bestämmer vem han vill vända sig mot för att Viktoria Edelman, utkräva ansvar. advokat inom entreprenad­juridik. I fallet med plåt­ taket som blåste av i Uppsala har ansvarstiden för entreprenören gått ut för längesedan, även besiktningsmannens ansvar för utförd slutbesiktning gäller inte längre. Båda löper över maximalt tio år om inte längre ansvarstider har avtalats. Om det finns en underhålls­ ansvarig plåtslagare eller liknande är det den som eventuellt kan hållas ansvarig för skadorna. ■ Helena Thorén

HUSBYGGAREN NR 3.2015


ko

ntr

Protan Vakuumtak

oll

era

to

ch

go

dk

än

ta

vS

JU STARKARE VIND, DESTO BÄTTRE EFFEKT

int

ef

By

gg

for

sk

(T

G

22

Protan Vakuumtak är ett unikt system, som med hjälp av vindkraften skapar ett undertryck och suger fast takduken mot underlaget. Det krävs inga infästningar på takytan. Ingen perforering av fuktspärren. Protan Vakuumtak är ett hållbart system även i mycket extrema väderförhållanden. Ju starkare vind, desto bättre vakuumeffekt. Enklare. Snabbare. Bättre.

Takinnovation sedan mer än 40 år. Protan grundades för 75 år sedan och är idag en av de ledande takleverantörerna i Europa. Protan takduk har under de sista 40 åren installerats på tak i olika klimatzoner som sträcker sig från öknen i Afrika till tundran på Svalbard. Takdukar från Protan är robusta och har en lång livslängd i alla slags väderförhållanden. Vår PVC-duk håller era värden skyddade och säkra, år efter år. Vårt mål: Att alltid vara steget före inom utveckling, teknik och expertis. sale@protan.se

www.protan.se

81

)


FASAD

MYRESJÖHUSMÅLET

Är enstegstätade fasader lämpliga för sitt ändamål? I mars 2015 prövade Högsta domstolen, HD, frågan om så kallade enstegstätade fasader är fel i småhus­entreprenad där Myresjöhus varit totalentreprenör.

M

yresjöhus har under åren 1999–2003 på totalentreprenad uppfört ett stort antal enfamiljshus åt konsumenter. Avtalet mellan konsumenterna och Myresjöhus var baserat på ABS 95. Myresjöhus hade valt att använda sig av en särskild typ av väggkonstruktion, enstegstätade fasader, i entreprenaderna. När fastigheterna byggdes var denna typ av fasader vanligt förekommande och typcerti­fierade. Ingen i byggbranschen var då medveten om att fasaderna var särskilt riskfyllda. 22

2007 UPPTÄCKTES FUKTPROBLEM

GODKÄND SLUTBESIKTNING

Att fasaderna skulle vara riskfyllda upptäcktes först under året 2007 när SP Sveriges Provnings- och forskningsanstalt (numera SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) redovisade problem med fuktinträngning i fasaderna. I en mer omfattande rapport år 2011, efter att fler fasader hade frilagts i sin helhet, uttalade SP att fasaderna var så riskfyllda att de borde fasas ut. Risken bestod bland annat av betydande risker för mögel, röta och dålig lukt. Dessutom bedömdes att fasaderna även vid små otätheter kunde ge förhållandevis stora läckage av regnvatten.

Konsumenterna reklamerade på grund av detta fel i fasaderna. Reklamationen skedde efter att den tvååriga garantitiden enligt ABS 95 gått ut. Felen menade fastighets­ägarna bestod i såväl Myresjöhus val av konstruktion som i utförandet. Myresjöhus inställning var att fel inte förelåg bland annat eftersom arbetet var fackmässigt utfört, godkänd slutbesiktning fanns samt då riskerna inte var kända när fasaderna uppfördes. ANSVARSFRÅGAN PRÖVADES UTIFRÅN ABS 95

Vid denna tidpunkt tillämpades i princip inte konsumenttjänstlagen på konsument­

HUSBYGGAREN NR 3.2015


Att fasaderna var vanligt förekommande och typcertifie­ rade samt att de vid utförandet inte ansågs som riskfyllda saknar betydelse.

entreprenader och felfrågan har därför prövats utifrån ABS 95. Av ABS 95 framgår att fel bland annat ska anses föreligga om den färdiga entreprenaden avviker från vad som avtalats eller om resultatet av entreprenörens arbete avviker från kravet på fackmässighet. Eftersom konsumenterna reklamerat fasaderna först efter utgången av den tvååriga garantitiden enligt ABS 95 gäller därtill att entreprenören svarar för fel endast om felet är väsentligt och om felet beror på vårdslöshet hos entrepre­ nören. TINGSRÄTTEN GAV HUSÄGARNA RÄTT

Foto: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Tingsrätten ansåg att fel förelåg i fasaderna, att felet var väsentligt samt att Myresjöhus varit vårdslöst vid valet av konstruktion trots att fastigheterna uppfördes innan riskerna med fasaderna blev kända för branschen. Detta eftersom Myresjöhus inte gjort några kontroller om fasaden skulle fungera i ett längre perspektiv. HOVRÄTTEN ANSÅG MYRESJÖHUS AGERAT FACKMÄSSIGT

Hovrätten ansåg att det förelåg fel samt att felet var väsentligt. Till skillnad från tingsrätten ansåg dock hovrätten att Myresjöhus agerat fackmässigt vid valet av fasadkonstruktion, eftersom branschen inte kände till riskerna. Det hade inte heller framkommit någonting som visade att Myresjöhus trots allt borde ha insett riskerna med fasadkonstruktionen.

HUSBYGGAREN NR 3.2015 

Fuktskador.

23


Säker På TakeT Nyhet!

Wire-system för bättre säkerhet på taken!

Nyhet! TräGuiden i nytt format med nya funktioner.

Den digitala handboken för trä och träbyggande.

www.traguiden.se

Gratistjänst från Svenskt Trä.

Jag ser flera fördelar med de nya funktionerna i TräGuiden. Jag hamnar rätt snabbare och slipper lägga tid på att leta på fler ställen. Merja Krank, arkitekt Zenit Arkitekter.

Wire-system till takbryggor För att ytterligare öka säkerheten på taken har Weland Stål utvecklat ett wire-system som även kan monteras på befintliga takbryggor. Man kopplar säkerhetsselen mot wiren som löper längs hela takbryggan så man inte behöver byta fästpunkt.

Enkel lösning på wir esystem ihop m ed takbrygga elle r nockräcke.

Weland Stål AB • Industrivägen 1 • 523 90 Ulricehamn Tel. 0321-261 60 • Fax 0321-167 10 E-mail: info@welandstal.se • Internet: www.welandstal.se

SBR efter din titel är ett objektivt bevis på din kompetens.

Du har allt att vinna på att bli medlem!

Du som uppfyller våra krav på kompetens och erfarenhet kan bli medlem i SBR Byggingenjörerna. Och får därmed rätt att lägga SBR till din titel. Dessa tre bokstäver visar vad du går för och fungerar som kvalitetsgarant för kunden. Att vara Byggingenjör SBR är en klar konkurrensfördel. Läs mer om yrkesförbundet som ger dig tre bokstävers försprång på www.sbr.se


FASAD

att pröva ifall felet är väsentligt samt om felet har sin grund i entreprenörens vårdslöshet. Dessa frågor kommer att prövas av HD vid en senare tidpunkt.

till exempel en projektör som konsumenten anlitat, sådant avrådande kan komma att behöva ske på grund av att det av projektören föreskrivna utförandet inte är lämpligt för sitt ändamål.

VAD FÅR DOMEN FÖR BETYDELSE?

Målet överklagades till HD som valde att inledningsvis pröva ifall det förelåg fel i fasaderna på grund av att Myresjöhus valt en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad.

Att HD i sin dom tolkat ABS 95 utifrån vad som framgår av bestämmelserna i konsumenttjänstlagen innebär att domen enligt vår uppfattning även får betydelse för tolkningen av felansvaret i entreprenader där konsumenttjänstlagen är direkt tillämplig eller där ABS 05/09 är avtalat. Att målet får betydelse även för konsumententreprenader där ABS 05/09 är avtalat beror på att ABS 05/09 endast utgör tillägg till bestämmelserna i konsumenttjänstlagen. Varken i konsumenttjänstlagen eller i ABS 05/09 återfinns dock krav på att fel måste vara väsentliga eller ha sin grund i entreprenörens vårdslöshet. Detta innebär att de prövningar som nu återstår att göra

HÖGSTA DOMSTOLENS BEDÖMNING

HDs bedömning tar avstamp i ABS 95, men HD väger även in vad som enligt konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen avses med fel. Utifrån dessa bedömningsgrunder kommer HD fram till att slutresultatet av entreprenörens arbete ska motsvara vad en konsument med fog kunnat förutsätta. Vilket innebär att den färdiga entreprenaden ska vara konstruerad på sådant sätt att den är lämplig för sitt ändamål. För att en fasadkonstruktion ska kunna anses vara lämplig för sitt ändamål ska den enligt HD klara mindre utförandebrister och yttre påverkan av sedvanligt slag. Eftersom fasadkonstruktionen i sig visat sig vara särskilt riskfylld för problem med mögel, röta och dålig lukt kan konstruktionen enligt HD inte anses lämplig för sitt ändamål. HD tillägger också att fasaderna inte längre används och att de bedömts som olämpliga av Boverket. Att fasaderna inte är lämpliga för sitt ändamål innebär att resultatet av entreprenörens arbete inte motsvarar vad konsumenten kunnat förutsätta och HD anser därför att fasaderna utgör fel. Att fasaderna var vanligt förekommande och typcertifierade samt att de vid utförandet inte ansågs som riskfyllda saknar därför betydelse. KVARSTÅENDE FRÅGOR ATT PRÖVA

Även om HD nu konstaterat att fel föreligger är målet inte avgjort ur Myresjöhus och konsumenternas perspektiv. Det återstår HUSBYGGAREN NR 3.2015 

Entreprenörer verksamma i småhus­ entreprenader får räkna med ett ökat ansvar.

HÖGRE KRAV PÅ BESIKTNINGSMÄN OCH PROJEKTÖRER

Kravet på att konstruktioner ska vara lämpliga för sitt ändamål ställer också nya och ökade krav på till exempel besiktningsmän och projektörer. Vår slutsats utifrån domen är att en besiktning inte längre kan utgå endast ifrån entreprenadens kontraktshandlingar, utan besiktningsmannen måste även beakta lämpligheten i utförandet i entreprenadens samtliga delar. Det kan vidare ställas krav på att besiktningsmannen ställer fler frågor till parterna för att få reda på vilken funktion som efterfrågats för att bedöma lämpligheten. Myresjöhusmålet visar även att det inte går att förlita sig enbart på typgodkännande och liknande avseende byggmetoder och konstruktionslösningar, vilket innebär att samtliga som är involverade i byggprocessen måste öka sin omvärldskunskap och sin kännedom om vad som är känt kring olika lösningars tillförlitlighet. I den aktuella tvisten är felfrågan avgjord, men fastighetsägarna måste vänta en tid till innan de får svar på frågan om Myresjöhus ansvarar för felet. Det finns därför all anledning att återkomma i denna fråga. ■

KOMMENTAR

för HD inte behöver prövas när konsumenttjänstlagen i sin nuvarande lydelse är til�lämplig eller ABS 05/09 är avtalat. Entreprenörer verksamma i småhusentreprenader får nu alltså räkna med ett ökat ansvar för tekniska lösningar som de själva väljer. Det blir i dessa fall entreprenören som ansvarar för att den valda lösningen är lämplig för sitt avsedda ändamål. Det är dock inte självklart att konsumenten ska stå risken vid motsatsen, det vill säga när konsumenten valt utförande (vi tänker då framförallt på utförandeentreprenader). Entreprenören har alltjämt en skyldighet att avråda konsumenten från tjänster som inte är till nytta för konsumenten. En skyldighet som åvilar entreprenörer på grund av konsumenttjänstlagens krav på avrådandeskyldighet. Det kan därför inte uteslutas att entreprenörens ansvar i framtiden kommer att inkludera även avrådande från utförande som föreskrivits av

I samtliga instanser har även frågan om avtalet och de förpliktelser som framgår av avtalet får överlåtas till annan varit uppe för prövning. Den frågan har vi bortsett från i denna artikel. HDs dom går att läsa på www.hogstadomstolen.se, se mål T 916-13.

DANIEL FOGELBERG

Advokat vid Foyen Advokatfirma

TOMMI POSSNERT

Jur.kand. vid Foyen Advokatfirma

25


Form &Teknik

OS-parken i München, ritad av Frei Otto och Gunther Behnisch, uppförd 1972.

Är aldrig något nytt under solen? Evolutionen är allestädes pågående. Så är även människans interaktion med hennes omgivningar. I sin nyfikenhet och receptivitet har människan ständigt inspirerats av företeelser i hennes omedelbara närhet och av hennes fantasi och det borde i sig innebära att hon sitter på både nyckel och lås till en hållbar framtid. Mycket har redan gjorts genom historien och påfallande ofta har relativt lite lärts, men måste det vara så, framgent? TEXT & FOTO: ANDREAS FALK · ANDREAS @HUSBYGGAREN.SE

E

tt vanligt uttryck syftar på de gamla grekerna. ”Redan de gamla grekerna” säger vi, och menar att något visst redan har blivit gjort, förut, för länge sedan. ”Intet nytt under solen” säger vi också, och syftar på samma förhållande, att vi ofta upplever att det vi gör, kommer på och uppfinner här och nu redan är uppfunnet och prövat, i en eller annan form, för länge sedan. Naturen har för övrigt gjort det mesta redan, som att uppfinna smarta vattenavvisande material, resurseffektiva och materialsnåla lättviktskonstruktioner med precis den mängd materia som behövs på exakt just rätt plats. Det är evolutionens gång, och syfte, att utveckla allt bättre funktioner hos den levande biomassan och att förfina dessa funktioner, själva biomassans prestanda, för optimal överlevnad under föränderliga 26

förutsättningar i en föränderlig värld. Människan är en frukt av ett evolutionärt förlopp och vi är ständigt stadda i förändring och utveckling. Det som är nytt för oss under den geologiska epok som somliga givit namnet antropocen, den på förslag avgränsade tidsåldern sedan sent 1700-tal då världen påverkas starkare av människan och hennes handlingar än av någon annan faktor, är att radikalt förändrade livsbetingelser inträder i en takt som evolutionen inte hinner med att anpassa biomassan till. Samtidigt som evolutionen går långsamt, i och med att den i Darwinistiskt perspektiv selekterar de överlevnadsstarka individerna, kan man konstatera hur snabbt levande organismer de facto reagerar på förändringar i omgivningen. METAFORERS NYTTA

Studier på astronauter som vistas länge i tyngdlöshet visar att kroppen relativt snabbt börjar omfördela massa i kroppens

benstruktur, som reaktion på att jordgravitationens kraftpåverkan ändrats till mer riktningslösa förhållanden. Benstrukturen som är optimerad för att klara de kraftpåkänningar som vårt förhållande till tyngdlagen ger upphov till, tenderar att omformas, omfördelas. Många konstruktionsrelaterade studier har ägnats åt detta naturens evolutionärt utvecklade gensvar på livsbetingelserna som biomassan kontinuerligt utsätts för. I alltifrån I-balkar till betongskal används principer för materialutnyttjande som naturen praktiserat genom årmiljoner. Även principerna för genetik utnyttjas i digitala optimeringsprocedurer i form av genetiska algoritmer. Liknelser med naturfenomen som rain flow för att beskriva kraftflöden i konstruktionssystem utnyttjas för åskådliggörande av lastförhållanden och direkt förståelse för lastfördelningens påverkan på och förutsättningar för konstruktionsutformning.

HUSBYGGAREN NR 3.2015


Sveriges största passivhus. Med hållbart tak från Derbigum. I Trelleborg ska Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg stå klart 2016. Sveriges största passivhus och plusenergihus. På det 15 000 kvm stora taket ligger ett hållbart och miljöanpassat tätskikt från Derbigum och till stora delar kommer taket täckas av sedum. Även som tätning för innergården valdes ett tätskikt från Derbigum. Det handlar om hållbara tankar. Produktionen sker i en fabrik med kretsloppscertifieringen ISO 14040 och har klassats i högsta nivå i SundaHus. Materialet levererades av Buildsmart och all takläggning utfördes av Skånska Tak. Två som ser fram mot det hållbara samhället.

Tak som ligger tätt och tryggt i minst 30 år. Med en överlägsen produkt, auktorisation och utbildning av entreprenörer, garantier samt upprepade kvalitetskontroller får du ett tätt och bekymmersfritt tak i många år. Tak som är miljöcertifierade och återvinningsbara. Certifierad produktion och andra miljöklassningar samt ett material som till 100% går att återvinna till nytt material gör Derbigum till ett bra miljöval. Tak där unika 15-åriga garantier ingår. En 15-årig garanti för arbete, material och följdskador gällande offentliga och kommersiella byggnader samt hyresfastigheter.

Vi levererar smarta lösningar för hållbart byggande. Och vi siktar mot toppen, det vill säga taken. Det handlar om tätskikt i återvinningsbar asfalt, gröna tak med unika egenskaper, energibesparande tak, solenergi, naturligt ljus och korkisolering. Kort sagt, allt det där smarta som tak faktiskt kan bidra med för en mer hållbar värld.

Buildsmart AB

Spjutvägen 5

175 61 Järfälla

Tel 08 795 94 80

info@buildsmart.se

www.buildsmart.se


Utsikten via en av de interaktiva skärmarna i Tokyo Skytree, projekterat och byggt 2006–2012, där historiska fakta ges om bebyggelsen i omgivningarna.

NYFIKENHETEN ÄR MÄNSKLIG

Människans nyfikenhet och minnesförmåga har lett henne långt, liksom hennes nedärvda altruistiska beteende, att människor hjälps åt och samarbetar för det gemensamma bästa. Ensam är inte stark. Ensam blir lätt ett byte och ensam klarar inte att täcka in alla de kompetenser och erfarenheter och observationsförmågor som flera tillsammans kan uppbringa. Människans nyfikenhet och minnesförmåga har fört henne fram till punkten då hennes aktiviteter på allvar är den mest avgörande faktorn för planetens framtida utveckling. Här, i denna avgörande punkt, gäller det att undvika förhastade beslut och handlingar. Det gäller att lyssna, att observant iaktta vilka skeenden som påverkar, vilka som stärker och vilka som söndrar med näst intill omedel­bar verkan. SKAL OCH FILM

Den tyske arkitekten och konstruktören Frei Otto (1925–2015) utformade de centrala byggnadsverken för sommar-OS i München 1972 och något senare den så kallade multihallen i Mannheim för en trädgårdsmässa 1975. Frei Otto fick årets Pritzkerpris – arkitekturvärldens nobelpris – men avled innan det hann delas ut och han tilldelades det slutligen postumt. Hans professionella gärning har värdesatts världen över, inte minst för hans experimentella inställning till konstruktion och arkitektur. Olympiabyggna28

BMW Welt, expobyggnad för BMW i München, ritat av österrikiska Coop Himmelb(l)au 2001–2007.

derna i München utformades i samarbete med Günther Behnisch och står alltjämt kvar till beskådan och användning. Så även multihallen i Mannheim, ett så kallat grid­ shell byggt i trä, även om hallen är i ett bedrövligt nedgånget skick idag. Dessa konstruktioner utvecklades utan dagens kraftfulla datorverktyg. Basen för dess konstruktiva funktion och beteende genererades primärt genom fysiska modeller och studier av såpfilmer, pådrivna och framtagna av nyfikna sinnen. Långt före datorernas explosionsartade utveckling. En reflektion som man kan göra av detta är att människans uppfinningsförmåga inte är bunden till datorverktyg och heller inte borde vara begränsad av desamma. Det är lätt hänt att vi uppfinner en svart låda som ska göra allt, precis allt för oss, och sedan sitter där och väntar i vördnad, som vid ett altare, på att den heliga lösningen ska spottas ut. Denna vår blinda tilltro! Vid seminariet Eco-forum vid Stockholmsmässan den 22–23 april talades mycket om det högaktuella verktyget livscykelanalys, LCA. Det talades en hel del om stora sammanhang och om inkluderandet av sociala aspekter i hållbarhetsbegreppet, men också om att LCA är just ett verktyg. Som sådant är det beroende av en tänkande individ som reflekterar över både det som stoppas in i modellen och det som kommer ut. Den blinda tilltron utgör en stor fara och en ödesdiger ledstjärna.

BLOCKERINGARS VARA ELLER INTE VARA

Människan strävar ständigt efter att uppfinna och studerar fenomen runt omkring sig. Hennes fantasi är utan andra begränsningar än hennes förutfattade meningar, de blockeringar som hon själv sätter upp, medvetet eller omedvetet. Samtidigt bygger och bygger vi, till synes utan eftertanke kring vilka problem som det genererar, problem som vi sedan är nödsakade att försöka lösa för att komma vidare. Om vi nu har en så stor påverkan på våra livsbetingelser, borde vi när allt kommer omkring kanske bryta med alla förutfattade meningar som vi kommer på oss själva med! Har vi kanske själva nyckeln till de lås som vi tenderar att smälla igen längs vägen framåt? Vi vill ha drägliga livsrum. Vi vill bo varmt men inte för tätt, vi vill bo torrt men inte för hett. Vi har material i naturen, som naturen redan utvecklat under årmiljoner och som mycket väl kan bära på lösningarna på alla våra basala behov, om vi bara tänker till. Tak och fasader har människor byggt i tusentals år – måste det då vara så svårt? ■

ANDREAS FALK

Arkitekt SAR/MSA, Tekn. Dr. Arkitekturkontoret andreas@husbyggaren.se

HUSBYGGAREN NR 3.2015


Ä N N U

E N

I N N O V A T I V

L Ö S N I N G

F R Å N

I S O V E R

Svensktillverkad isolering

Du vet väl att du numera kan spara både plats, pengar och tid? Bygg och renovera energismart med ISOVER Vario Xtra Möjligheten att använda kompakta snedtakskonstruktioner i vårt kalla klimat har nu tagit ett stort kliv framåt. Den nya, variabla och patentanmälda ångbromsen ISOVER Vario Xtra ger platsbesparande och fuktsäkra konstruktioner utan luftspalt och montaget går snabbare än vanligt. ISOVER Vario Xtra lämpar sig för takkonstruktioner i hela Sverige. Konstruktionen fungerar även med ISOVER InsulSafe® lösull och lättbalk i högre tjocklekar. Gå in på vår hemsida och läs mer om kompakta tak och projekteringsanvisning för ISOVER Vario Xtra. Du hittar även vår lösning i Wikells sektionsfakta® ROT 15/16, Yttertak (11.050).

Läs mer här!

www.isover.se/kompaktatak

Konstruktionens unika fördelar: • 48 mm tunnare konstruktion än standard • Färre komponenter ger effektivare och snabbare montage. • Nu ännu bättre U-värde • Låg vikt med glasull • Obrännbar isolering • ISOVER UNI-skiva 35 är en EPD-verifierad isolering.


SLÄPP IN LJUSET

För moderna hus med höga krav Sapa Building Systems erbjuder fasadsystem i aluminium och glas med lång livslängd, minimalt underhåll, pålitliga funktioner och hög flexibilitet. Våra system ger arkitekten stor valfrihet i design och utformning och är alltid utvecklade med energihushållning i fokus för att klara våra stränga nordiska förhållanden och krav. Fasadsystemen är mycket välisolerade och framtagna för att spara, kontrollera och generera energin med hjälp av lågt U-värde, fals för 3-glas isolerrutor samt möjlighet att integrera sol-avskärmning och solceller på ett estetiskt sätt. Kontakta gärna vår arkitektsupport för rådgivning på 020-74 20 60.

Sapa Building Systems AB 574 81 Vetlanda Tel. 0383-942 00 www.sapabuildingsystem.se


Debatt

Byggskandalen som hade kunnat undvikas Minska risken för framtida byggskandaler utifrån erfarenheterna från enstegs­ tätade fasader. Satsa på kvalitativa och säkra konstruktioner. Och agera snabbare på signaler om att något är fel.

H

ögsta Domstolen har den 19 mars fastställt att enstegs­ tätade fasader på träregelväggar är en felaktig konstruktion. Problemet är att byggbolagen har uppfört mellan 110 000 och 160 000 bostäder med enstegtätade fasader, varav upp till 22 000 småhus. I dessa hus bor och arbetar 100 000-tals människor i Sverige. Åtgärdskostnaderna kommer att uppgå till mångmiljardbelopp. Frågan är hur det kunde gå så fel, då konstruktionen strider mot grundläggande byggnadsteknik. Det ligger ju nära till hands att fukt- och mögelskador uppkommer i fasaderna. Man kan spontant tycka att enstegs­ tätade fasader egentligen har rätt mycket av ”Kejsarens nya kläder” över sig. Många i byggbranschen måste ha insett att konstruktionen inte skulle fungera, men de höll tyst för att precis som i sagan inte framstå som okunniga. Kanske ville de inte bli sedda som motståndare till förändring. Andra fick helt enkelt inte gehör för sin kritiska uppfattning. Det finns dock byggbolag som gick mot strömmen och valde att avstå från att använda sig av enstegstätade fasader. De är nog lättade idag över att de vågade göra så. Det märkliga är att byggskandalen med enstegstätade fasader i Sverige bara är en byggskandal i repris. Samma jätteskandal ägde rum på 1990talet i USA, Kanada och Nya Zeeland, men trots tillgång till

Internet och att byggbranschen har internationella kontakter, verkar man inte ha tagit något större intryck av detta. Trots att flera internationella byggmaterialkoncerner var inblandade i fukt- och mögelskandalerna rörande enstegstätade fasader i USA, Kanada och Nya Zeeland, hade de inga moraliska betänkligheter med att sälja enstegstätade fasader i Sverige. Det kan väl knappast ha kommit som en överraskning för dem att deras enstegstätade fasader även kom att orsaka fuktproblem i Sverige. De såg väl bara Sverige som ytterligare en marknad att tjäna pengar på, något som många boende har fått ta konsekvenserna av. Idag talas det mycket om CSR (Corporate Social Responsibility). CSR innebär ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Enstegstätade fasader kan knappast betecknas som annat än en katastrof ur ett CSR-perspektiv, då reparationskostnaderna uppgår till mångmiljardbelopp, tiotusentals ton byggmaterial måste kasseras i förtid samt människor tvingas bo och arbeta i fukt- och mögelskadade hus. Enstegstätade fasader är den största byggskandalen någonsin i Sverige, men utifrån erfarenheterna av den, kan följande saker utkristalliseras, som kan minska risken och omfattningen av framtida byggskan­daler.

1. Låt inte snålheten bedra visheten. I valet mellan att välja en oprövad metod, som förvisso är några kronor billigare, och en beprövad metod som bevisligen fungerar, välj den senare. 2. Satsa i högre utsträckning på kvalitativa och säkra konstruktioner, som har lägre risk att skadas om det som inte får hända trots allt händer, till exempel att vatten skulle komma att läcka in någonstans. Det är faktiskt ett försäljningsargument att ha lite ”airbag” och säkerhetsmarginal i konstruktionerna, så att risken för framtida skador blir mindre. 3. Ha en företagskultur där det i praktiken är tillåtet att föra fram sin mening utan risk för repressalier, inte bara i något fluffigt policydokument. Alltför strömlinjeformade organisationer fyllda med jasägare, där alla tycker lika eller där effekten av organisationskulturen blir att

många håller tyst med vad de egentligen anser, är en fara för sig själva. 4. Ha en bättre omvärldsbevakning, som även har blickarna riktade utomlands. 5. Reagera och agera snabbare, när signaler om fel kommer in. 6. Främja bättre kunskap om fukt i byggnadskonstruktioner samt om hur olika delar i byggnadskonstruktioner som helhet fungerar tillsammans. Skulle byggbranschen sakna tillräckliga drivkrafter att vidta åtgärder på egen hand för att undvika framtida byggskandaler, är alternativet skärpt lagstiftning innebärande negativa ekonomiska konsekvenser för de bolag som inte sköter sig. ■ ULF STENBERG

Chefsjurist Villaägarnas Riksförbund


TAK OCH VÄGG MED SAMMA KONSTRUK­TION RIBBSKAL, SÅ KALLADE GRID­SHELLS,

är en konstruktionstyp som kan anpassas och modifieras med stor frihet både under utformningsskedet och under uppförandet. Principen vinner konstruktiv styrka genom dubbelkrökta former och applicerades inom stålkonstruktion så tidigt som sent 1800-tal av Vladimir Shukhov för den allryska industri- och konstutställningen i Novgorod 1897, men har sedan tidigt 2000-tal blivit utnyttjad och uppmärksammad i träbaserade byggprojekt. Tidiga projekt i Storbritannien som Downland Weald 2002 och Savill Garden, Windsor Great Park i Surrey 2006, har banat väg i både teori och praktik för de idéer som prövades i Frei Ottos multihall Mannheim från 1975. Det som sätter de geometriska begränsningarna är materialegenskaperna, knutpunkternas tillåtelse av ribbornas relativa förskjutning under uppförandet och formen på det plana ribbverket som sedan höjs eller lyfts till sin slutliga geometri. Vid universitetet i Neapel bedrivs forskning om och utveckling av träbaserade ribbskal och

FAKTA / CO2 ECO-STRUCTURE

PLATS: Villa Pennisi in Musica, Piazza Agostino Pennisi n. 29, Acireale (Catania), Sicilien. PROJEKTETS SYFTE: ”Architecture that merges with music.” Att skapa en akustiskt funktionell temporär scen utan behov av elektrisk förstärkning. UTFORMNING: Sergio Pone, Sofia Colabella, Daniele Lancia och Bianca Parenti m.fl. PROJEKTPERIOD: 1–13 augusti 2015

funktionen av digitala verktyg under dimensionering, formning, och formmodifiering under uppförandefasen. Ett syfte med forskningen är att utforska och utveckla ribbskal som konstruktivt koncept för bärverk med flera funktioner. De utförs ofta som kompletta skal, men kan liksom i Savill Garden utnyttjas även som enbart tak, eller enbart väggkonstruktion, med tillägg av skikt som bidrar med klimat­skalsfunktion. Ett exempel på ett relaterat paviljongprojekt är Resonant String Shell, ReS. ReS är baserat på en enkla­re trästomme av fackverksramar och uppförs i augusti för sjätte året i rad på Sicilien, där konstruktionen ska bära ett akustikskal kring en tempo­rär scen: ”Architecture that merges with music.” ■

Digital modell av ett av ribbskalen som tagits fram vid universitetet i Neapel.

Ribbskal under uppförande.

© Sofia Colabella

ReS, Resonant String Shell, under ett musikframträdande 2013.

Ribbskalet då det erhållit sin slutgiltiga geometri genom successivt lyftande av ribbverkets centra­la delar.

32

HUSBYGGAREN NR 3.2015


Kapillärbrytande och dränerande helt enligt Boverkets nya allmänna råd

Vill du veta vad som gäller för putsade fasader utifrån de nya råden? Kontakta Magnus Wiberg 0171-46 98 88 • magnus.wiberg@combimix.se

www.combimix.se

150416_Annons_Tidsskriften_Husbyggaren_88x264mm.indd 1

2015-04-16 14:11


UNIDRAIN - SHOWERLINE Snabbare badrumsbyggnation med kvalitétssäkrat golvfall Unidrain - ShowerLine är en vidareutveckling av Unidrains linjeavloppsarmaturer vilket ger stora byggtekniska fördelar samt ett kvalitétssäkrat golvfall. Hela arbetsprocessen med att bygga golvfall och att utföra golvavjämning i ett badrum / våtrum kan utföras snabbare än med konventionella metoder. Det kvalitétssäkrade golvfallet får man på köpet.

Beställ vår ShowerLine broschyr på info@jafo.eu eller via QR koden

Golvytan utanför duschzonen kan utföras helt plan enl gällande branschregler. Dock får aldrig bakfall förekomma. Unidrain ShowerLine kan placeras i vänster- eller högerhörn samt även mitt på en vägg om man vill ha en så kallad walk-in dusch.

Golvfallet utförs med valfritt golvspackel

Inbyggt golvfall som uppfyller gällande branschregler = kvalitetsäkring

Golvfall och golvavjämning före tätskiktsläggning

= Plan yta

= Lokalt fall mot golvavloppet

ShowerLine finns i 3 olika grundmodeller, höger, vänster eller walk-in.

by JAFO

www.unidrain.se

|

www.jafo.eu

I

046 333900


FASAD

TEGEL alla tiders byggmaterial

Gumlösa kyrka i Vinslöv, Skåne. Sveriges äldsta fungerande tegel­byggnad från 1192. Foto: Lars Bertilsson.

Det finns inget annat än just tegel som kan täcka in så många olika delar av en byggnads behov av material, gammal befintlig byggnad som nyprojekterad. Materialet sträcker sig ända från avloppsrör, via stabila stommar till skorstenskrön. På det stora hela handlar det om temperatur, tid, lera och sand för att få ändamålsenligt tegel.

H

ållbart kan inte sammanfattas bättre än summan av alla tegelegenskaperna. Hållfast då det klarar hög belastning. Hygroskopiskt – tar upp och avger fukt – utan att ta skada under förutsättning att det har möjlighet att torka ut. Teglet fungerar särskilt bra som ackumulerande fukt- och temperaturbärare. I en stomme bromsar det hög värmeinstrålning, sedan släpper tegelstommen långsamt ifrån sig den lagrade värmen då den omgivande temperaturen sjunker. På samma sätt klarar en tegel- eller putsad tegelvägg- att buffra fukt och sedan släppa fukten till omgivningen när den relativa fuktigheten, RF, sjunker. Det man kan HUSBYGGAREN NR 3.2015 

kalla ett gynnsamt hygrothermiskt 1 förlopp. Inomhus mår vi som bäst i RF-nivåer mellan 40–60 procent så att våra slemhinnor och hud utgör det motståndskraftiga skydd vi behöver. Det finns två typer av särskilt hållbara tegelstommar. Den ena består av två murverk sammanbundna av kramlor, med lämpligtvis perlit eller cellglasisolering mellan. Perliten är ett upphettat glasmineral behandlad för att bli hygrofobisk, det vill säga vattenavvisande. Cellglaset Stikloporas från Lettland är rullat i kaolin (porslinslera) och har minimal fuktupptagningsförmåga. Man skulle även kunna ha cellglasskivor mellan skal- och bärande mur. Den andra typen av tegelstomme är så kallat isolertegel, exempelvis Porotherm,

där själva murstenen försetts med ett invändigt kanalsystem som fyllts med perlit. Den muras med tunnfog på en millimeter för att minimera köldbryggor. Isolerteglet är inte frostbeständigt och måste skyddas med en diffusions- och saltöppen puts, eller en fasad av tegel. Det isolerande materialet ska alltid skyddas från framförallt väta, men även från höga fukthalter då vatten som bekant leder värme och isoleringens funktion är att hindra värmeläckage. Tegelstommar har också visat på god täthet i samverkan med puts. Tegelmuren och den diffusions- och saltöppna putsen är materialsamverkande och utgör i sig därför ingen fuktskaderisk som flerskiktsstommarna med den tätande eller putsbärande plasten visat sig vara.

35


Foto sid. 36-38: Felicia Oreholm.

FASAD

Fasadtegelprover.

CRADLE TO CRADLE

Då teglet endast består av sand, lera, sågspån och eventuell färgpåverkande mineral i form av exempelvis kalk så är det ett emissionsfritt material. Det avger inga skadliga gaser eller partiklar, utan tar bara upp och avger fukt i relation till den omgivande miljön. Till och med när stenen eller pannan är färdigförbrukad kan man använda den ytterligare en vända som fyllnadsmaterial under jord, kross som fuktbehållare i jord, eller som dekoration. Helt utan negativ påverkan på ekosystemet. MATERIAL, LIVSLÄNGD OCH HÅLLBARHET

Idag gröncertifierar vi diverse frigolit- eller inplastade flerskiktsstommar. Stommar utan materialsamverkan och med förväntade livslängder på cirka femtio år. Det certifierade blir ett solklart exempel på så kal�lad greenwash 2 i jämförelse med beprövade material med byggnadsfysikaliskt fördelaktiga materialegenskaper där vi inte förväntar livslängder under hundra år. Ingen av oss betvivlar teglets hållbara kapacitet eftersom vi allihop har vistats i mängder av de här minst hundraåriga byggna36

derna. Vidare är tegel ljuddämpande och varken brinner eller möglar. Och de som äger hus med tegelfasader slipper ägna sin semester åt att skrapa och måla. PROBLEM OCH STYRKOR

Egentligen kan den sunda och hållbara tekniska funktionen med tegel förklaras med hygroskopi och att det massiva materialet har samma fukthantering inifrån och ut. Detsamma gäller andra massiva byggmaterial som exempelvis olimmade timmerstommar. Långsamvuxen och lufttorkad träråvara. Tung, tät, formstabil och tålig, precis som teglet. Material i samverkan med sina hygroskopiska förmågor att ta upp och avge fukt utan att materialet tar skada borgar också för långsiktigt ekonomiska byggnader. Det finns självklart exempel på murverk som inte håller. Ett av dem är att stenen inte bränts i tillräckligt hög och jämn temperatur och därför inte klarar frostsprängning berättar Leif Olander på Wienerberger. En annan är att tegelstenarna sitter på ett ställe som utsätts för alltför stora mängder fukt eller vatten och därför inte hinner

torka ur och trots sin frostklassning helt enkelt sprängs sönder. – Har man tilläggsisolerat en vind med synlig mur på insidan under tak, eller murat under gångbroar och trappor är risken för alltför konstant fukttillförsel stor, och stenen klarar inte påfrestningen över tid. En utomhusmur måste vara täckt ovantill för att skydda mot högt vattentillskott, säger Leif Olander. En skalmur med behov av en luftspalt på cirka 30 millimeter måste ha små luftningshål i muren så att fukt och kondens inte stannar kvar eller kommer i kontakt med exempelvis bakomliggande trämaterial, så kallade oäkta stenhus. Sommarkondens är den vattenutfällning som uppstår är när ett murverk blivit genomvått och sedan snabbt torkas upp av solen. Bruket får heller inte skapa bulor som riskerar att täppa till luftspalten på insidan av murverket, om konstruktionen behöver en sådan. Det behövs särskilt om det är ett så kallat falskt stenhus med en träregel­ stomme som försetts med tegelfasad. Murverket i sig tål fuktkvoter på hundra procent under förutsättning att muren har

HUSBYGGAREN NR 3.2015


R ÄT T

Felaktig brukpåläggning skadar ventilationen i en mur.

FEL Illustration: Sofia Wrangsjö.

rierna och på den andra ”energimänniskor”. Vi behöver en yrkesgrupp med båda kompetenserna, säger Roland Zinkernagel från Malmö miljöförvaltning och han fortsätter. Vi behöver också en diskussion på nationell nivå i media om vad som är acceptabelt att förändra för att byggnaderna ska få en bättre energiprestanda. Byggnader utan användning fyller ju ingen större funktion. TEGELBRUK I SVERIGE

möjlighet att torka ur inom en rimlig tid. Det är också viktigt att murverkens diffusionsöppenhet inte tätas med val av fel puts eller färg. BYGGNADSKULTUR

Det finns mängder av äldre och mycket uppskattade byggnader av tegel på attraktiva centrala platser. Ibland finns stora intressen som vill riva dem för att ge plats för nya byggnader. Byggnader som många gånger har sämre och kortsiktigare materialkombinationer än de ursprungliga tegelbyggnaderna. Men ska de äldre byggnaderna stå kvar måste de ju användas för att ha ett existensberättigande och inte bara bli till byggnadsreliker. Eftersom EU-direktivet 2020 kräver en minskad energianvändning i våra fastigheter så krävs energieffektiviseringar även i de äldre byggnaderna när de byter användningsområde för fortsatt bruk. Coolbricks var ett EU-finansierat projekt mellan länder som Estland, Tyskland, Polen och Sverige. – Samarbetet avsåg att inventera och ta fram en gemensam policy som syftade till att lyfta frågan, och även utföra praktiska tester, berättar Stefan Olsson, projektledare på Energikontor Sydost som var en av deltagarna i den svenska delen av CoolBricks. Projektet är avslutat och har resulterat i bland annat en handbok 3 om hur och vad man kan göra med energiprestandan i de äldre husen utan att i alltför stor utsträckning förvanska byggnadernas utseende och kulturhistoriska värden. – Vi behöver ökade kunskaper. På ena sidan har vi de bevarande byggnadsantikva-

På 1700-talet fanns det ungefär femhundra tegelbruk runtom i Sverige. 1950 var de hundra och idag har vi fyra tegelbruk kvar. Miljonprogrammet med betongen, som också är ett hållbart material, och det industriella byggandet konkurrerade helt enkelt ut bruken i Sverige. Snabbare, och därmed billigare byggande. Tegel kräver trots allt en murande hantverkare. I Sverige finns idag ett enda moderniserat bruk för industriell tegelproduktion, Haga bruk i Enköping. Bältarbo tegelbruk i Hedemora är också ett industriellt tegelbruk, men med äldre teknik och maskiner till exempel en ringugn från 1940-talet. Bältarbo bruk hjälper särskilt arkitekter och länsantikvarier med tidstypiska utseenden och tegelfunktioner. Sen finns Horns bruk utanför Skövde som är ett mer kulturbevarat tegelbruk som handslår till största del golvtegel, men även andra specialstenar, där det ojämnare utseendet eller formen är av största vikt. Sist men inte minst finns även Vittinge tegelbruk i Uppland som tillverkar en- och tvåkupiga tegelpannor. RÅVARORNA OCH PRODUKTION

Produkten tegel består i grunden av lera, sand och sågspån. Sågspånets funktion är att skapa porer i materialet för att man ska

Sten som kross i Hammarbybacken i Stockholm.

få bruket mellan själva stenarna att genom kapillärkrafter suga fast i varandra. Ytterligare en konstruktiv naturlag – byggfysik – om man tillämpar den medvetet. Lerpartiklarna har i sig små elektriskt laddade kristaller med plus- och minuspol som gör att kristallerna hakar i varandra, leran blir kladdig. Haga Bruk utanför Enköping tar leran från åkrarna runtom det relativt nyrenoverade bruket. På mitten av 1800-talet fanns det räls till de omgivande lertäkterna. Numera transporteras leran som väger ett par ton per kubikmeter med hjälp av lastbil. För att komma åt lerlagret så schaktar man bort 25–30 centimeter matjord ner till lerlagret på cirka 1–1,5 meter. När man grävt upp leran så återfyller man matjorden i relation till grundvattnet, och så kan odlingen fortsätta i den bördiga Mälardalen.

(1) Hygrotermisk, ett fysikaliskt förlopp där fukt och värme samspelar. (2) Greenwashing är när verksamheter eller produkter marknadsförs som miljövänligare än produkten egentligen är. Det är inte ovanligt att företag eller organisationer läg­ ger ned mer pengar på den gröna logotypen än att ställa om sin verksamhet till en mer miljö- och klotbesparande riktning. (3) CoolBricks ISBN 978-3-9815446-5-7 Teknisk handbok med exempel på lösningar och forskningsprojekt på befint­ liga tegelbyggnader (engelsk text).

HUSBYGGAREN NR 3.2015 

Tegelbränningstemperaturer.

37


HØJSLEV TAKTEGEL BRÄND VID 1.050 °C

Extra hård och slät yta. Endast ca. 7% vattenupptagning.

Takteglets intensiva färg är resultatet av bränning vid 1050 °C.

Mycket smutsavvisande och väderbeständig. Hög frostbeständighet.

Önskar du ytterligare information om Højslev eller övrigt tegelsortiment ifrån Randers Tegl kontakter du någon av våra representanter. Se fler typer av taktegel och fasadtegel på www.randerstegl.se 38

info@randerstegl.se | www.randerstegl.se HUSBYGGAREN NR 3.2015


FASAD

Akustiktegel, särskilt ljuddämpande för skol­ byggnader, atrium, aulor.

Marktegel.

FÄRG OCH FORM

Teglet har olika frostbeständighetsklassningar för att klara olika förutsättningar, och det är särskilt viktigt i länder som Sverige som har ett så pass varierande klimat från norr till söder. Klimatet leder till olika väderförutsättningar som snabba temperatursvängningar över dygnet, vätande slagregn och uttorkande blåst. I sin tur skapar det mängder av olika mikroklimat med hjälp av topografin och den omgivande vegetationen. All denna klimatvariation påverkar frostbeständigheten. Frosttestet går till så att man i olika batcher fuktar och fryser ner till –20°C hundra gånger. Blir det åverkan på stenen klassas teglet ner. FT2 är den högsta frostklassen på tegel. Marktegel har FT2-klassning. Klass FT1 tål femtio testcykler. Frostbeständighet är heller inte samma sak i Sverige som i varma länder som Spanien. Något att tänka på då byggmaterial cirkulerar fritt i Europa idag. Vill man ha en växtfasad så lämpar sig också oputsad tegel betydligt bättre. Man kan använda sig av ett distanssystem så att man får luftning mellan växtlighet och framförallt bruket som i vissa fall kan vittra en aning över tid från det fuktigare mikroklimatet som uppstår mellan den murade fasadens hygroskopi och den fuktbevarande växtligheten. Ska växten klättra direkt på fasaden så är Murgröna den lämpligaste växten då rötterna inte suger fukt eller näring ur väggen utan tar sitt vatten från marken. Den behåller sina blad året om, klarar soliga men föredrar skuggiga lägen. Fördelarna med en växtfasad bortsett från estetiken är att den bromsar vind och sparar uppvärmningsenergi som annars blåser bort runt knuten. Den bidrar också till biologisk mångfald och tar som annan växtlighet upp gaser och partiklar och verkar därigenom som luftrenare. Det är dock viktigt att beskära växtligheten runt fönster och under takfoten så den inte flyttar takpannor och smiter in i potentiella glipor där den kan göra skada.

Eventuella tillsatser i leran skapar andra färger än den röda tegelfärgen. Det är järnhaltig lera som ger teglet dess rösa färg. Har leran hög kalkhalt blir teglet gult. Vill man ligga någonstans mittemellan så tillsätter man kalk efter behov. För svart tegel tillsätter man titan. När man färgar bara ytan på tegelstenen så kallar man den engoberad. I Östersund glaserar man tegel, och på så vis kan man få hela färgskalan, det mesta är möjligt, och den glaserade produkten blir mer och mer populär. – Ytstrukturen på tegelstenen kan man påverka med hjälp av bland annat sågspån, sandblästring och bränningstemperaturer. Naturlig färgskiftning på stenen kan man få till med hjälp av eldslågan i vedeldad tegelbränning, berättar Andreas Lorentzon på Horns bruk. Ute på Haga Bruk berättar Lennart Henne­berg att man inte bara provar ut nya tegelfärger åt arkitekter, man gör även tester för att utveckla teglets tekniska egenskaper och prestanda genom stenstorlekar. Allt test-tegel sorteras separat och säljs sedan till reducerat pris som industritegel. Det man också brukar kalla murtegel. Haga Bruk producerar idag cirka 5,5 miljoner sten per år, men har kapacitet för det dubbla. FASADER, HÅLLBARHET OCH UNDERHÅLL

– Vissa fastighetsägare väljer tegelfasader till de två första våningarna på sina byggnader och övergår sedan till puts berättar Lennart Henneberg. Skälet är att murade fasader inte inbjuder till klotter i samma utsträckning som de enfärgade och släta putsfasaderna. Den murade fasaden håller också betydligt bättre mot exempelvis lutade cyklar än en putsfasad gör. Sverige har också många anlagda bränder, ofta via fasad. En tegelfasad saknar helt inslag av cellplast, och brinner inte i sig. Enkelt förebyggande som påverkar förvaltningsekonomin av en byggnad. HUSBYGGAREN NR 3.2015 

HÅLLBARHET PÅ RIKTIGT

Det finns inte bara olika förhållningssätt till byggande och de ingående materialen. Vi har olika syn på ekonomi och olika syn på långsiktighet. Dessutom har vi olika kunskap och intresse av miljö, hälsa och hållbarhet. Men saker och ting börjar förändras på miljöområdet. Fler och fler som jobbar med miljö har lämnat domedagsprofetiorna bakom sig och fokus ligger nu på möjligheterna. Vad har det med tegel att göra? Jo… besiktigande byggingenjörer är skadeproffs och har helt enkelt en gedigen kunskap om hur materialen fungerar under fel förutsättningar. De har också gedigen kunskap om hur kvalitet eller bristen på kvalitet påverkar ekonomin över tid. Kvalitet är nämligen alltid lönsamt för den som ska förvalta. Idag är det inte nödvändigtvis samma enhet som initialt betalar för det som ska förvaltas. Och just precis där uppstår det ohållbara. Och därför har den ekonomiska stödfunktionen miljöcertifieringar uppstått som vilseledande kompensation. Kunskap är inte tungt som tegel att bära, men det gäller att ha modet och styrkan att hålla kvar vid den eftersom vi idag många gånger bygger mot bättre vetande. För att våra byggnader ska hålla gott över tid, och erbjuda brukarna av byggnaderna ett gott inneklimat och god ekonomi så måste vi inte bara samverka bättre under beställar-, projekterings- och byggskedet. Vi måste också titta på materialens egenskaper, och sedan titta vi vidare på hur vi kan få materialen att samverka. Då håller byggnaden, precis som tegel, bra över tid. ■

FELICIA OREHOLM

Miljöstrateg och föreläsare inom sunt och miljöprofilerat byggande

39


BEPRÖVAD KUNSKAP ANVÄNDS INTE

Soldattorp i norra Uppland.

Så byggdes torpen Att kunna läsa historien i våra livsmiljöer är angeläget för många människor – nu och i framtiden. Svenska byggnads­ vårdsföreningen konstaterar dock att ”vardagsbebyggelsen” på landsbygden i form av torp, enklare bostadshus och ekonomi­byggnader rivs, förfaller eller förvanskas. Under stormaktstiden etablerades ny bebyggelse på landsbygden utanför byarna genom att herremännen byggde slott och herrgårdar med dagsverkstorp och backstugor på ägorna. I indelningsverkets regi byggdes soldat-, dragon- och båtsmanstorp. Torpmiljöer, ofta i enskilda lägen, blev ett vanligt inslag i landskapsbilden. En rik kunskapskälla för hur torpen byggdes är syneprotokollen från 1700- och 1800-talen för indelningsverkets torp, som byggdes på samma sätt som andra torp. HUR BYGGDES TORPEN?

Raka tallar med mycket kärnved hämtades från skogen. Det var ett tungt arbete att hugga och forsla timret till byggplatsen. Därför återanvändes timret – utsidan vändes inåt i nästa bygge – ”husen uppfördes av nytt och gammalt”, som det står i protokollen. Även övrigt byggmaterial hämtades från omgivningen – näver, mossa för tätning, virke till golv och snickerier samt torv, lera och halm. Torpen placerades på högre belägen mark med god dränering för att undvika 40

fukt. Mellan de bärande stenarna under knutarna infogades lösa stenar och innanför dessa lades en så kallad mullbänk för att stoppa kyla och blåst. Förutsättningarna för avrinning av regnvatten avgjorde taklutningen – lägsta lutningen för torv, brantare för vedtak och brantast för halm eller vass. Som tätskikt användes flera lager näver. Under senare delen av 1800-talet täcktes taken alltmera med spiller (träspån) och även med det mindre brandfarliga teglet. Under 1800-talet blev det vanligt att ler­ klina väggarna invändigt. Kliningen, bestående av lermjöl sand, hackad linhalm och limvatten gav täthet mot möss, god värmeisolering och gott inomhusklimat. Det är fascinerande att läsa om detta rationella och resurssnåla byggande – sunda byggmaterial hämtades från naturen i trakten, man använde nedärvda kunskaper för att torpen skulle stå emot fukt och kyla, byggmaterial återanvändes så långt möjligt och när materialet var alltför skadat för att användas återgick det till naturen i naturliga processer. Kan man komma närmare ett långsiktigt hållbart byggande?

Trots att kunskap om äldre tiders byggande numera är väl tillgänglig genom litteratur, byggnadsvårdsbutiker som säljer beprövade produkter och entusiastiska byggnadsvårdare som förmedlar erfarenheter, ser man tyvärr alltför ofta förvanskningar med plåttegel, plastfärg, onödiga fönsterbyten, upprätning av timmerväggar med skivmaterial samt för äldre byggnadsskick främmande detaljer. Resultatet blir att det kulturhistoriska värdet försvinner, dessutom ofta till högre kostnad jämfört med renovering på traditionellt sätt. Enligt miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd miljö” ska det historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer bevaras, användas och utvecklas. I kulturmiljölagens portalparagraf anges att ”ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö delas av alla”. När det gäller den del av kulturarvet som består av vardagsbebyggelsen på landsbygden kan man dock konstatera att det snarare råder avsaknad av ansvar – frånsett enstaka fastighetsägare som förstår att man inte äger kulturarvet utan att man förvaltar och vårdar det för nästa generation. INSIKTEN OM KULTURARVETS BETYDELSE MÅSTE ÖKA

Om vi inte genom ”de små stegens tyranni” så småningom helt ska förlora inslaget av kulturhistoriskt värdefull vardagsbebyggelse i det kulturlandskap vi alla uppskattar måste därför kunskapen öka om vikten av att värna om kulturarvet hos alla aktörer – politiker, tjänstemän, byggföretag och fastig­hetsägare. Detta skulle till exempel kunna ske genom lagkrav på kommunala kulturmiljöprogram, utbildning om det byggda kulturarvet i undervisningen och insatser av museer och hembygdsföreningar att inventera och dokumentera bebyggelsen. Kort sagt handlar det om att öka medvetenheten om att vi måste vara rädda om vårt kulturarv och främja en helhetssyn på dessa värden. Men det är bråttom! ■

KRISTINA BERGLUND

Arkitekt SAR/MSA Styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

HUSBYGGAREN NR 3.2015


minska

r avrin

Veg Tech

ningen

med 5

0%

Vi är din säkra och trygga leverantör av:

SEDUMTAK - GRÖNA TAK Fördelar med Veg Techs sedumtak: Svenska växter som odlas i Småland Egen säkerhetsutbildad personal Mer än 25 års erfarenhet mm.

er täd s e önar - för gr

Tel: 0472-363 00 • 08-669 48 00 • vegtech.se • gronarestader.se

Murma Valvbågsform i aluminium Den lätta lösningen på ett tungt problem

www.murma.se

Starka, lätta och säkra takkonstruktioner KOSTNADS- OCH ENERGIEFFEKTIVITET

I-balk är ett kostnadseffektivt alternativ för att åstadskomma välisolerade takkonstruktioner.

STARKA OCH LÅNGA

Balkhöjder upp till 500 mm medför att det är möjligt att uppnå takkonstruktioner med stora spännvidder, även med höga snölaster.

LÄTT PÅ BYGGET

I-balkens låga vikt ger fördelar vid montage av takkonstruktioner. Den låga vikten ger lägre transportkostnader och mindre behov av stora kranar på byggplatsen.

Kontakta oss och läs mer på: www.masonitebeams.se


KONSULTERANDE INGENJÖRER ESKILSTUNA

LUND

STOCKHOLM

STOCKHOLM GÖTEBORG

Tänker du bygga om eller bygga nytt? Vi kan hjälpa dig från idé till färdigställande! Vi utför projektledning, byggledning, byggkontroll, kostnadsberäkningar och besiktningar.

Av SBSC cert. besiktningsföretag Av SP SITAC cert. besiktningsman för entreprenadbesiktningar

Besiktning/Konsultation/Utbildning • Sprinkler • Brandlarm • Gassläcksystem

Projekterar, utreder och besiktar VVS, kyla, styr, sprinkler och vattenrening Vi finns i Solna och Uppsala. Ring 08-564 859 50 eller Torbjörn Lång, 08-564 859 52, e-mail, torbjorn.lang@pbt.se www.pbt.se

www.brandskyddsbesiktning.com Vitnäsvägen 54, 142 42 SKOGÅS info@brandskyddsbesiktning.com 08 - 510 104 70

Lillatorpsgatan 18 • 416 55 Göteborg Telefon 031-40 05 20 • Fax 031-40 22 33

HELSINGBORG

NACKA • SÖDERTÄLJE • VARBERG • 08-567 021 00 WWW.TQI.SE

MEKANISKA ­PRÖVNINGSANSTALTEN

ST CLEMENS GATA 45, 252 34 HELSINGBORG, TEL. 042-12 00 10 www.akermans.se

BESIKTNINGAR · BYGGLEDNING KONSTRUKTIONER 42

AV FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDET ­AUKTORISERADE/ CERTIFIERADE ­BESIKTNINGSMÄN FÖR SPRINKLER-, B ­ RANDLARMOCH ­INERTGASANLÄGGNINGAR

För bättre samhällen www.tyrens.se

MPA AB, Månskärsvägen 9, 141 75 Kungens kurva Tel 08-410 102 30 Fax 08-722 39 40 www.mpa.nu

HUSBYGGAREN NR 3.2015


Yrkesporträtt PROJEKTLEDARE BYGG

’’ 

Den vanligaste fallgropen är att man har olika målbilder… man hamnar för snabbt i skarpt läge.

i projektet som ser till att arbetet flyter på genom de olika skedena. Projektledaren upphandlar byggare som oftast ser till att material, verktyg, utrustning och maskiner finns på plats vid rätt tidpunkt. I projekteringsfasen kan han eller hon hålla kontakt med fler än ett dussin personer, i senare faser beror det på entreprenadform. Anders Hedén är byggingenjör SBR på Projektkraft & Partners. Han arbetar idag som projektledare och kontrollansvarig. Förut var han projektledare på medelstora och stora projekt. För två år sedan valde han att starta eget och har därefter tagit uppdrag i mindre byggprojekt.

PROJEKTLEDAREN ÄR SAMBANDSCENTRALEN

Foto: Mauro Rongione.

Samordning verkar vara en viktig del av arbetet, kanske kan det liknas vid att lägga pussel. Vilka är projektledarens viktigaste talanger? – Ett projekt har ekonomiska, kvalitets- och tidsmål som bryts ner i delmål. Att definiera vad rätt delmål och mål är kan vara svårt, men det är helt nödvändigt. Dessa mål behöver alltid kommuniceras i samband med att projektet startar och stämmas av genom de olika skedena. Gör man inte det riskerar man att tappa fokus. Som projektledare behöver du kunna hantera blandningen av hårda och mjuka värden, och de inblandades outtalade personliga mål (som ibland inte stämmer överens med projektets mål). Du skapar verklighet av vad som först bara finns på ritningar och planer. Vad är det bästa med att vara byggprojekt­ ledare? – Det är kul att få använda alla sina egenskaper, sitt teknik-

kunnande, ekonomiska sinnelag och människokännedom. Jag tycker också om att det blir ett konkret resultat. Vilken kompetens krävs av en erfaren projektledare? – För det första behöver du ha varit med i byggproduktion för att förstå byggtekniken. För det andra bör du arbetat med projekteringsledning från utredning till ibruktagande. Det är bra om en projektledare finns med i alla skeden. Du går igenom målen, om de behöver ändras tar du upp det med beställaren. Det är alltid beställaren som bestämmer i slutänden. Vilka är de vanligaste fallgroparna i ett större byggprojekt? – Det vanligaste är att man har olika bilder av vad som ska göras. Målbilden måste vara densamma hos alla parter. Idag är det kortare tid för att förprojektera. Det gör att man hamnar för snabbt i skarpt läge. Varför blir så många större byggprojekt dyrare än projekterat? – När ett projekt startar har man inte kännedom om hela målbilden. Kunskapen klarnar under projektets gång. Kostnaderna kan öka medvetet för att man förändrar målet. Sedan kan markförhållanden påverka kostnaderna och även en överhettad marknadssituation. Det är vanligt att man underskattar komplexiteten redan från start. Ett sätt att komma närmare den budgeterade kostnaden är att tidigt gå igenom riskmoment. En fördel är om entreprenör och projektör sitter med i projektledningen.

NAMN: Anders Hedén ÅLDER: 54. ARBETAR PÅ: Projektkraft & Partners. BOR: Lägenhet vid Hornstull. UTBILDNING: Tekniskt gymnasium, husbyggnadsteknisk linje, har sedan dess haft olika roller som arbetsledare, byggledning, projektledning och kontrollansvarig. INTRESSANTASTE BYGGNADEN DU KÄNNER TILL: Empire State Building. DITT BÄSTA PRIVATA PROJEKT: Just nu att ta MC kort.

HUSBYGGAREN NR 3.2015 

43


BYGGLEVERANTÖRER Vi utför kompletta bullerskärms-­ entreprenader Försäljning av Planta Bullerskärmar

www.gnf.eu Tel: +46 (0)144-314 09 Fax: +46 (0)144-314 29 Mobil: +46 (0)705 556 576

Peikko är experten på infästningsteknik för betongkonstruktioner och samverkansbalkar för tunna bjälklagskonstruktioner. www.peikko.se

Peikko Group - Concrete Connections since 1965

Åtgärda fukt, lukt och radon i golvet

MER INFO OCH RÅDGIVNING Tel 0451-898 77 info@jape.se

44

Jape Ventgolv är ett mekaniskt ventilerat system för golv och väggar som effektivt ventilerar bort fukt, lukt, radon och andra föroreningar som finns i underlaget.

www.ventgolv.se

HUSBYGGAREN NR 3.2015


BS_Husbyggaren_45x58_Layout 1 2013-

BYGGLEVERANTÖRER

Tätskikt för hållbart byggande Derbigum leder utvecklingen av tätskikt. Tätt och hållbart – precis det som samhället behöver! Läs mer på www.buildsmart.se

Murverksarmering

Fuktsäkrar husgrunder! Snabb uttorkning • God värmeekonomi Torr grund • Låg totalkostnad • Varm grund

www.murma.se

ventisol.se

Prenumerationserbjudande! Prova tre nummer för 119 kr

pren@husbyggaren.se

HUSBYGGAREN NR 3.2015 

45


Noterat Professorer bråkar om energibesparande väggfärg

CE-märkta byggmaterial i stål och aluminium Ett nytt verktyg för dig som arbetar med lastbärande konstruktioner i stål och aluminium. Med hjälp av scheman och illustrationer hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring standarden EN 1090-1.

Det kommunala bostadsbolaget Kils­ bostäders har köpt väggfärg av märket Thermoskydd för 2,5 miljoner. De hoppas på energibesparingar, men professorer är oeniga om färgens effekt.

REGLERNA GÄLLER I EUROPA

EU:s byggproduktförordning anger att byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Det gäller alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vars samexistensperiod har gått ut. Sedan den 1 juli 2014 gäller kraven även för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner enligt EN 1090-1. Reglerna gäller i alla länder som tillhör den inre marknaden, det vill säga EU och Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet. Syftet är att det ska bli lättare att handla med produkter inom Europa, eftersom du som tillverkare bara behöver använda en standard för att bedöma din byggprodukt oavsett i vilket land du kommer att sälja den.

– Vår förhoppning är att om vi målar med den här färgen i stället för en traditionell silikatfärg så kan vi eventuellt få en energibesparing, säger Bo Hällsten, fastighetsingenjör på Kilsbostäder AB. – Det är mycket möjligt att det här kommer bli jättebra och att de får jättefina fasader. Men om de trodde att de skulle få den här energibesparingen tack vare färgen så är de lurade, säger Folke Björk, professor i byggnadsteknik på Kungliga tekniska högskolan.

Boverkets råd för ungas utemiljö Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljö med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar: Gör plats för barn och unga! Den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, PBL, har visat sig vara ett viktigt verktyg för att långsiktigt kunna säkra barns och ungas tillgång till en god utemiljö. Därför har Boverket tagit fram allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL (BFS 2015:1 FRI).

KOSTAR 2,5 MILJONER

Plåtpriset 2015

Foto: Mathias Nero.

Plåtpriset 2015 gick till LINK Arkitektur för byggnaden Skandionkliniken och Hotell von Kræmer i Uppsala. I byggnaden ryms Nordens första cancerklinik för protonbehandling. De får utmärkelsen för fasadens ljusa och hoppfulla utstrålning till en både tung och teknikkrävande verksamhet, en fasad som också klarar de höga kraven på säkerhet. Det är femte året i rad som priset delas ut till en svensk arkitektbyrå som i ett projekt under året visat plåtfasadens möjligheter utifrån form, funktion, innovation och miljö.

Arkitekt: LINK Arkitektur Metallfasad: Perforerad kassettfasad i lackerad aluminium med bakomliggande sandwichelement. Entré i stålplåt. Plåtslageri och monteringsarbeten: WEPAB Plåtmonteringar AB

46

Kilsbostäder betalar runt 2,5 miljoner kronor till företaget ThermoGaia för att få fasaderna ommålade. Företaget lovar inte bara ommålning utan också att den färg som används ska leda till en energibesparing på upp till 14 procent, genom att färgen torkar ut fasaderna och reflekterar värme. Folke Björk menar att det är humbug. Två professorer inom strålning och energi, Nils Svendenius och Lars Bylund håller inte med. – Att påstå att färgen är en humbug är både ett tecken på osaklig argumentation och att vederbörande inte har förståelse för den här färgens fysiska egenskaper och funktion. Färgens speciella egenskaper minskar en ytterfasads fuktinnehåll och bidrar till ett förbättrat och konstant U-värde vilket självklart innebär en minskad värmeförlust. En annan viktig egenskap i detta sammanhang är att den har en hög reflektans för strålning med våglängder i både det korta IR området och i det extremt långvågiga IR området med våglängder över 10 000 nm. I detta fall kan egenskaperna jämföras med lågemissiva glas. Sommaren 2014 målade Karlstads Bostads AB, KBAB, sex fastigheter på Östra Raden i Karlstad med samma energisparfärg och fick sex procents energibesparing och en halvering av fukten i fasaderna. Fastigheterna är byggda i mitten på 1960talet som en del av det dåvarande miljonprogrammet.

HUSBYGGAREN NR 3.2015


Marknadsnytt Vattning av växtvägg styrd av solen

Flamskyddsmedel som är miljövänligt

Soldrivna bevattningsanläggningar för urbana växtväggar kan bli verklighet. Duon Daniel Lindberg, Alessandro Ripel­ lino Arkitekter, och Michiel van Noord, Esam, har konstruerat ett koncept där solenergin driver en pump som förser växterna med vatten och näring i ett självgående system. De vann solenergi­ tävlingen Stockholm Solar Challenge och Stockholms stad ska undersöka om anläggningen kan bli en integrerad del av stadsmiljön i Norra Djurgårdsstaden.

Årets hetaste produktnyhet 2015 är Apyrum enligt Nordbyggs jury. Det är ett biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som visar att kemi kan bidra till en giftfri miljö. Apyrum är en svensk innovation med patent i Europa. Den baseras på en teknologi vilken förändrar den fysikaliska och kemiska process som uppstår när ett material utsätts för hög värme, till exempel eld. Vätskan interagerar med såväl de fysi­ kaliska och kemiska egenskaperna hos ett material, både vid applicering och vid värmeexponering, för att nå balans mellan materialets brand-, fysikaliska och mekaniska egenskaper. Apyrum-systemet fokuserar på ett materials fysikaliska egenskaper och dess överföring av energi. Genom att påverka materialets fasövergångar och därmed förkorta dess vätske- och gasfas, bryts kedjereaktionen (pyrolysen) som är en förutsättning för uppkomsten av eld. www.deflamo.com

Elektronisk startspärr ger säkrare arbetsplats Ett riskmoment på byggarbetsplatser är att maskiner körs eller an­ vänds av personal som inte har behörighet eller utbildning. Utveck­ lingsprojektet ”Maskinkontroll – för säkrare byggarbetsplatser” har utvecklat ett system som gör det omöjligt för personal att använda maskiner de inte har behörighet för. Det vann Årets innovation 2014 av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Varje maskin har en elektronisk startspärr som kommunicerar med en central databas där maskinbehörigheter är registrerade. Maskin­ behörigheten är kopplad till det individuella ID06kortet. Projektet ger möjligheter till förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet på byggarbets­ platsen. Systemet är ett effektivt hjälpmedel till stor nytta för bygg- och installationsföretagen. www.infobric.se

Värmeskanna byggnader med laserskanner Genom att kombinera två tekniker, värmekamera och laserskanner, kan noggranna energianalyser göras av byggnader. På laserskannern monteras en värmekamera för att hitta köldbryggor och dolda installa­ tioner som golvvärme, stammar och radiatorrör. Resultatet blir en mätbar 3D-modell av byggnaden. www.astacus.se

Staket enkelt att sätta upp Knacka fast stolpen, vik ned flikarna och skruva fast träreglarna. Smidigare än så blir det inte! Med stake­ tet Nydala gör Wernamo Design staketmonteringen enklare än någonsin tidigare. Kombinationen av metallstolpar och träreglar blir dessutom ett snyggt inslag i trädgården. www.wernamodesign.se

HUSBYGGAREN NR 3.2015 

47


NYTT FRÅN SBR

Vi finns för dig!

Kalendariet

FÖRBUNDET BILDADES 1951 och är en ideell yrkesorganisation med 2 800 medlemmar i 27 lokalavdelningar. SBR utvecklar och marknadsför medlemmarnas kompetens och bevakar deras intressen. SBR erbjuder bland annat utbildningar, expertrådgivning och kollegialt nätverkande. Medlemmar får använda den skyddade titeln Byggingenjör SBR. SBR representerar Sverige i det europeiska samarbetsorganet AEEBC och sam­verkar med systerorganisationer i Norden. SBR ger även ut branschtidningen Husbyggaren. FÖR MEDLEMSKAP KRÄVS byggingenjörsexamen eller motsvarande. Studenter kan ansluta sig till SBR. Mer information: www.sbr.se

2014–2015

Händer i SBR Antagningsutskottet, möte 24 juni

Händer i branschen Nordiskt byggsymposium Island, 4 – 6 september

KA-information 28 – 29 augusti

Sweden Green Building Conference 2015 Kista, Sweden Green Building Council 30 september – 1 oktober

SBRs studieresa 2015 går till Brasilien: Sao Paulo, Brasilia och Rio de Janeiro 19 – 27 september

Ekobygg 2015 Kistamässan, 30 september – 1 oktober Barnsäkerhetsforum 2015 Karlstad, Myndigheten för säkerhet och beredskap 6 – 7 oktober

Kursprogram 2015 ● ABK 09 ● AMA anläggning 13 ● Att planera och styra projekt ● Byggarbetsmiljösamordnare, steg 1, grundutbildning ● Byggarbetsmiljösamordnare, steg 2, fördjupningspaket ● Byggarbetsmiljösamordnare, tentamen ● Entreprenadbesiktning 1 – grund­ utbildning ● Entreprenadbesiktning 2 – steg 2 ● Entreprenadbesiktning 2 – tentamen

● Entreprenadbesiktningssymposium – för certifierad eller godkänd besiktningsman ● Entreprenadjuridik, grundkurs ● Entreprenadjuridik, fortsättningskurs ● KA-symposium ● Kontrollansvarig enl PBL ● Offentlig upphandling av byggentrepre­nader och tjänster ● Överlåtelsebesiktning av fast egendom ● Överlåtelsebesiktning, provtillfälle för besiktningsman

SBR Byggingenjörerna ■ SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm, info@sbr.se ■ Hemsida: www.sbr.se ■ Styrelseordförande: Lars Hedåker, 040-15 06 34 ■ Verksamhetschef: Björn Edebrand, 08-462 17 95 ■ Medlemsärenden: Lena Pettersson, 08-462 17 90 ■ Kurser: Diana Undén, 08-462 17 93, Kamilla Björk, 08-462 17 94

Kursanmälan och information om utbildningarna

■ Ekonomi: Uno Rydholm, 08-462 17 96

Se www.sbr.se eller ring 08-462 17 94

■ Juridik: Foyen Advokatfirma AB, 08-506 184 00

Företagsanpassade kurser: SBR anordnar företagsanpassade

■ Försäkringar: SBRs försäkringsservice, 08-697 44 34

kurser. Vi skräddarsyr kurser för ditt företag.

■ Bokhandel: Svensk Byggtjänst, www byggtjanst.se

Kurser för höstens vidareutbildning Alla höstens kursdatum är klara och inlagda på SBRs hemsida. En nyhet är att SBR anordnar ABK 09 samt Entreprenadjuridik grund- och fortsättningskurs i egen regi igen. ABK 09

Endagskurs för dig som upphandlar konsulttjäns­ ter eller för dig som själv är konsult. Kursen ger dig grundläggande kunskaper av­ seende ABK 09, det standardavtal som används vid konsultuppdrag. Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter. Kursen tar bland annat upp hur ett konsultuppdrag omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvarsoch ersättningsfrågor. Spara tid och pengar genom att upprätta or­ dentliga konsultavtal. Senaste årens rättsfall vi­ sar att det är viktigare än man kan tro att avtalet anger uppdragets omfattning, ekonomiska villkor och ansvarsfördelning. Det är också viktigt att du vet vad som gäller om skadestånds- och försäk­

48

ringsfrågor samt följderna om något går fel. PRIS: 5 100 kronor (SBR-medlem 4 700 kronor). FÖRELÄSARE: Advokaterna E. Westberg Persson, Bo Svensson, Daniel Fogelberg. PLATS: Stockholm 21 oktober / Göteborg 5 november GRUNDKURS I ENTREPRENAD­JURIDIK

Detta är en endagsgrundkurs som riktar sig till alla (beställare, entreprenörer, besiktningsmän med flera) som tillämpar AB 04 och ABT 06. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i en­ treprenadjuridik. Vid kurstillfället kommer vi att gå igenom standardavtalen AB 04 samt ABT 06, de viktigaste regelverken i en entreprenad. Efter kurstillfället har du kunskaper om beställarens och entreprenörens skyldigheter och rättigheter. Under kursen riktas särskild uppmärksamhet mot avtalens bestämmelser om besiktning (7 kap). PRIS: 5 100 kronor (SBR-medlem 4 700 kronor)

FORTSÄTTNINGSKURS I ENTREPRENADJURIDIK

För dig som har baskunskaper i entreprenad­ juridik. Kan du tolka kontraktshandlingar? Vilka regler gäller vid skadestånd? Hur löser du tvister? Fördjupa dina kunskaper i AB och ABT och lär dig undvika fallgroparna vid kontraktsskrivning. Vill du lära dig mer om entreprenadjuridik och ha möjlighet att ta upp praktiska frågor från din vardag då ska du gå fortsättningskursen. Vid kurstillfället kommer vi att gå igenom bestäm­ melser i AB 04 och ABT 06 som gäller bl. a omfattning, ÄTA-arbeten, tidsförlängning, hinder och väsentligt rubbade förutsättningar. Kursdel­ tagarna får också möjlighet att diskutera frågor som bygger på verkliga fall. PRIS: 5 100 kronor (SBR-medlem 4 700 kronor) FÖRELÄSARE: Advokaterna Eva Westberg-Persson och Peter Falk PLATS: Stockholm, 14 oktober / Malmö, 19 november

FÖRELÄSARE: Advokaterna Per Westman, Daniel Fogelberg PLATS: Stockholm, 8 oktober / Malmö, 22 oktober

HUSBYGGAREN NR 3.2015


Nya medlemmar Tommy Håkansson Byggkonstruktör, Tommy-Bertil Byggteknik AB Birgitta Andersson Sektionschef, ÅF Infrastructure AB Marcus Holmström Platschef, Cobab Sverige AB Karl Blad Byggingenjör, Roslagens Plåtkonsult AB Patrick Palmqvist Fastighetsförvaltare, Breab Tomas Olsson Byggledare, Stockholms projektstöd AB Mattias Freiholtz Konsult, Olden Byggkonsult Anders Lundqvist Besiktningsman, Anders Byggkontroller och Besiktning AB Johnny Aller Besiktningsman, Aller Byggkonsult AB Niklas Broddeskog Projektledare, AB Bostaden i Umeå Lars Sandström Besiktningsman, Projekt EL AB

Entreprenadbesiktning har symposium i Berlin ■■ PLATS Golden Tulip Hotel Hamburg **** Datum: 10 – 13 september 2015 Föreläsare: Byggingenjör SBR Tomas Thulin med flera ■■ PRIS 16 275 kronor (18 375 kronor för ej SBR-medlem), Tentamen 1 900 kronor (2 400 kronor för ej SBR-medlem). I avgiften för symposiet ingår flyg, transfer, övernattning på hotellet, frukost, lunch och fika. ■■ VILLKOR Kursanmälan är bindande. Du kan skicka ersättare vid förhinder, dock kan extra avgifter för flyg tillkomma. Alla priser är exklusive moms. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. ■■ Certifierade och godkända BM skall delta i ett tvådagars-symposium vartannat år för att uppfylla kraven. ■■ INNEHÅLL Symposierna omfattar bland annat: – Fördjupning av regelverken för entreprenadbesiktning enligt föreskrifterna i AB, ABT samt ABS. – Redovisning och diskussioner kring nya domar inom entreprenad. – Nyheter i lagstiftning, med mera. – En nyhet är granskning av utlåtanden.

Peter Olsson Projektledare, Projektledning Bygg AB

■■ MÅLGRUPP Dessa symposier vänder sig i första hand till medlemmarna i SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp.

Magnus Henriksson Besiktningsman, Byggrådet i Väst AB

■■ FRÅGOR Mejla diana.unden@sbr.se

Ola Eklund Besiktningsman, 14 Energy Eklund & Eklund Rommel Narváez Konstruktör, Alten Sverige AB Ivi Badri Storkökskonsult, Projektengagemang KöksArkitekterna AB Mohsen Payadeh Mehr Byggnadsinspektör, Stadsbyggnadskontoret Alexander Jönsson Byggnadsinspektör, Staffanstorps Kommun Stefan Henrixon Egen företagare, Firma Stefan Henrixon Andreas Larsson Projektledare, Dana Project AB Ola Karlsson VD, Fernstål Partner AB Insa Ostendorf Projektledare, Sweco Management Conny Nilsson Projektledare, Sweco Management Jimmy Svensson Byggnadsingenjör, Atrio Arkitekter Katja Svanberg VD, Katja Aktiebolag Anders Lagergren VD, Bygg och Anläggningsprojekt AB Annika Berg Besiktningsman, Österjärn AB

HUSBYGGAREN NR 3.2015 

Stålkonstruktioner Att stålkonstruktioner är ett intressant och komplicerat område, blev nog de flesta som närvarade vid Joel Jons­ sons föreläsning på Sjöfarts­ hotellet i Stockholm i april, övertygade om. Joel har 24 års erfarenhet som stålkonstruktör och har dessutom arbetat med kontroller, besiktningar, utredningar och kvalitetssäkring av stora stålkonstruktioner i ungefär lika många år. Han arbetar på uppdrag av både beställare och entreprenörer som behöver hans expertis. Denna kväll i april hade de SBR-medlemmar som samlats nöjet att få ta del av valda delar av hans erfarenhet. Joel berättade ingående och detaljerat om olika typer av konstruktioner och visade bilder på bra och dåliga exempel.

Joel Jonsson

Joel påminde också lyssnarna om att bristande kvalitet kan få förödande konsekvenser. Kvällens lärdom får nog bli att om du känner dig det minsta osäker på en stålkonstruktions kvalitet, och inte själv är expert – anlita en sådan. Erika Lindberg · SBR Stockholm

49


NYTT FRÅN SBR

SBR:s förbundstämma 15–16 maj 2015 Årets förbundsstämma i SBR har just avhållits i Malmö. Arrangör var Malmöavdelning med Gunnar Edebrand i ledningen. Gunnar Edebrand var också ordförande på stämman. Stämmodagarna inleddes som vanlig med SBR´s golfmästerskap, för tjugonde gången, och ägde rum på Trelleborgs golfklubb vackert och böljande belägen ett par hundra meter från Östersjöns strand några mil söder om Malmö. Vinnare blev Per Håkansson, Kristianstad-avdelningen och han tog därmed sin andra vinst i det ständiga vandringspriset. På andra plats kom Lennart Eriksson, Malmöavd. Tredje plats tog Lars Sjölund, Uppsalaavd. Vid fredagskvällens välkomstbuffé, som hölls i kulturkvarteret S:t Gertrud, välkomnades vi av Malmöavdelningens ordförande Ronny Dennfjord. Det serverades en italiensk buffé och till den underhölls vi av en duo som framförde skånska visor på klingande skånsk dialekt och en trevlig stämning infann sig, som det ska vara.

Stämman 16 maj ägde rum i Druidborgen och inleddes som vanligt med den allmänna diskussionen och då diskuterades bl.a. lokalavdelningarnas juridiska status, visionen med Husbyggaren presenterades av vår publisher Björn Mårtenson, förslag till strategiplan 2018 och slutligen togs de frågor upp som Uppsalaavdelning skickat in.. Inga beslut tas, men diskussionen ger ändå en vägledning om vad som uppfattas som viktigt ute hos lokal-avdelningarna. En sammanfattning kommer att skickas ut via SBR-info. Själva förbundsstämman, som följde efter diskussionen, inleddes av SBRs ordförande Lars Hedåker med ett kort anförande där han översiktligt redogjorde för hur SBR:s ekonomiska situation efter några besvärliga år vänt från underskott till över-

skott. Vinnaren i medlems-tävlingen mellan lokalavdelningarna presenterades, Stockholmsavdelningen med 45 nya medlemmar tog första priset på 5 000 kr. Tvåa blev Norrköpingsavdelningen som fick 3 000 kr och trea Göteborgsavdelningen, 2 000 kr. Stämmoordförande Gunnar Edebrand lotsade stämman genom den givna dagordningen. Den stora frågan om SBR´s ekonomiska situation hade tidigare diskuterats. En liten fördjupning gjordes i den ekonomiska årsredovisningen och förklarades de överskott som både förbundet och serviceaktiebolaget SBR AB uppvisade. Förbundets och AB:ets sammanlagda överskott uppgår till 1,12 miljoner kr, en förbättring på ca 3 miljoner kr jämfört med resultatet 2013. Stämman beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Två motioner från Norrköpings-avdelningen avhandlades, en om att undersöka möjligheterna att starta en konsultgrupp, vilket ska utredas och den andra om att ta fram en SBR-modell för förfarande vid uppförande av enbostadshus, vilket avslogs. Det togs beslut om oförändrade medlemsavgifter och ersättning till styrelsen, samt beslutades om budget 2015 med ett prognostiserat överskott på 730 tkr och om rambudgeten 2016. Till styrelseordförande omvaldes Lars Hedåker, Malmö och till vice ordförande

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

SBR utvecklar medlemsnyttan Åtta månader har nu gått sedan jag tillträde som verksamhets­ chef i SBR. Det har varit mycket intressanta och händelserika månader då jag satt mig in i verksamhetens olika delar. SBR har mycket att erbjuda sina medlemmar men det finns en rad områden där jag uppfattar att vi kan bli ännu bättre och öka med­ lemsnyttan ytterligare. Några projekt har redan nu gått i hamn andra är i start- eller genom­ förandefasen. Här följer en kort summering vad som hänt, vad som är på gång och vad vi på SBR kansli arbetar med på längre sikt. 50

KOMMUNIKATION OCH NYTT VERKSAMHETSSYSTEM

I första skedet har vi arbetat på att ytterligare förbättra kommunikationen till både medlemmarna och externt. Detta genom mer frekventa nyhetsbrev till medlemmar och intressenter, ny layout och design på hemsidan samt direktutskick till medlemmar inom olika verksamhetsområden och expertgrupper. SBR centralt har även tagit steget in i sociala medier med en officiell Facebook och LinkedIn sida samt egna expertgruppsidor som ger en ny möjlighet till nätverkande och fungerar som ett komplement till Pärmen. SBR håller på att gå över till ett nytt webbaserat verksamhetssystem. Detta i ett led att både förbättra kommunikation och våra medlemmars möjlighet att marknadsföra sig genom hemsidan. Det kommer även i förlängningen att innebära en kostnads­ effektivisering för SBR. Systemet kommer att fungera som SBRs medlemssida där varje medlem kommer att

ha tillgång till sitt eget medlemskonto där man smidigt kan uppdatera sina uppgifter för till exempel sin egen marknadsföring eller ändra sina kontakt- eller fakturauppgifter. Som medlem kommer man även att direkt kunna boka kurser och andra aktiviteter i SBR. Övergången kommer att ske fullt ut under hösten. SBRS LOKALAVDELNINGAR OCH EXPERTGRUPPER

Den 27–28 mars deltog ett 20-tal representanter från lokalavdelningarnas styrelser runt om i landet på ordförandekonferensen i Stockholm vilket resulterade i bra feedback, idéer, förslag och diskussioner. SBR vill erbjuda sina medlemmar ett lokalt nätverk och en möjlighet att lokalt kunna hålla sig a jour i branschen med intressanta seminarier, föredrag eller studiebesök. Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på ideella insatser där det alltid kommer att finnas ett behov av medlemmarnas eget engagemang, intresse och stöd.

HUSBYGGAREN NR 3.2015


nyvaldes Hans Magnusson, Stockholm, båda på ett år. Anders Hedén, Stockholm omvaldes på två år. Anders Englund, Stockholm och Camilla Werme, Helsingborg nyvaldes, båda på två år. Michael Maddison, Halmstad och Nils Wittgren, Göteborg är valda till förbundsstämman 2016. Göran Wahlström, Tony Bergsten och Lars Derk som lämnade styrelsen avtackades. Efter 25 års troget medlemskap erhöll 47 medlemmar veterantecknet. Bo Olofsson, Kristianstad var på plats och mottog sitt tecken som han egentligen skulle fått förra året. För övriga så sker utdelning av tecknet genom lokalavdelningarnas försorg. 2016 års stämma kommer att äga rum i Stockholm och 2017 blir det i, ja det vet vi inte riktigt ännu, men Norrköpingsavdelningen anmälde sitt intresse genom den ihärdige Anders Wihag. Alla som bidragit till genomförande av stämman tackades. Vid förra årets stämma framfördes önskemål att ordförandeträffen skulle återinföras och en sådan avhölls i slutet av mars månad 2015 i Stockholm. Lars Hedåker sammanfattade dagen med en lite mer positiv syn på SBRs utveckling, samt hänvisade till verksamhetschefen Björn Edebrands SBR-info 6 maj om vad som hänt och vad som är på gång. Varefter stämman avslutades. Medresenärer till stämmodeltagare som inte deltog på stämman gjorde, vad som framkom senare vid återkomsten, en mycket uppskattad guidad utflykt till Köpenhamn under ledning av Druidordensbrodern Bo Olsén. Stämmodagen avslutades med den traditionella högtidsmiddagen och underhållning av tjugomanskören Lyran på restaurang Skeppsbron 2 i Börshuset. Lars Hedåker SBR centralt stödjer lokalavdelningarna med aktivitetsbidrag för t.ex. möten, föredrag eller medlemsrekrytering men kommer även aktivt att hjälpa till med att starta upp eller stödja befintliga lokalavdelningar där behovet finns. Först ut med att starta upp verksamheten igen var Värmlands­ avdelningen som lockade till sig över 20 medlemmar på sitt nystartsmöte och som i skrivande stund har sitt årsmöte om några dagar. Centralt tittar vi även på möjligheten att paketera seminarium som går att genomföra på flera platser i landet med aktörer inom specifika verksamhetsområden i branschen. SBRs expertgrupper erbjuder spetskompetens och nätverk inom centrala byggämnesområden. SBR centralt har utökat resurHUSBYGGAREN NR 3.2015 

Stämman är samlad.

Avtackning vice ordförande Göran W…

Gunnar Edebrand, stämmans ordförande.

ser från kansliet för att bistå grupperna i deras arbete med att utveckla marknad, symposier och expertrådgivning. STRATEGI 2018 OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Under januari fastställde SBRs styrelse strategiplanen för 2015–2018 som presenterades under ordförandekonferensen i slutet av mars och som även togs upp för beslut under förbundsstämman i Malmö den 16 maj. Fyra områden kommer att prioriteras: medlemsutveckling, marknad och kommunikation, utbildning och expertgrupperna. I korthet har målen för respektive prioriterat område syftet att: ■■ Öka antalet medlemmar i SBR genom att öka medlemsnyttan och möjligheten till lokalt nätverkande

Hans Magnusson, ny vice ordförande.

■■ Stärka varumärket SBR och öka intäkter på marknadssidan. ■■ Behålla en hög kvalité i kursverksam­ heten och skapa fler nya kurser inom aktuella områden. ■■ Utveckla befintliga expertgrupper och skapa nya med hög spetskompetens.

Björn Edebrand Verksamhetschef SBR

51


Posttidning B Husbyggaren Gävlegatan 15 113 30 Stockholm

®

KEDER XL FRÅN LAYHER VÄDERSKYDDAR DITT BYGGE!

Fuktsäker produktion av passivhus med trästomme.

Produktion av trähus kräver ofta väderskydd

Isolering av trähus under torra förhållanden

Väderskydd ovanpå bostadshus.

Layher levererar en helhetslösning: u u u u

Ett komplett sortiment av ställningar och väderskydd av högsta kvalitet. Kompetent rådgivning kring Din affär och Dina projekt. Handfast produktutbildning och teknisk support. Pålitliga och snabba leveranser.

Kort sagt ett långsiktigt partnerskap som ger Dig Mer Möjligheter.

www.layher.se

Husbyggaren nr 3 2015  
Husbyggaren nr 3 2015  

Tidningen ges ut av SBR – Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Husbyggaren kommer i 11 300 exemplar och läses av medlemmar, arkitekter, kons...