Hegedűs a háztetőn | Scripcarul pe acoperiș| Fiddler on the Roof

Page 1

SHELDON HARNICK – JERRY BOCK – JOSEPH STEIN

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ FORDÍTOTTA | TRADUCEREA ÎN LIMBA MAGHIARĂ DE: G. DÉNES GYÖRGY – KOSSUTH-DÍJAS | LAUREAT AL PREMIULUI KOSSUTH, REMÉNYI GYENES ISTVÁN

RENDEZŐ | REGIA: BÉRES LÁSZLÓ SÓLEM ALÉCHEM NOVELLÁI ALAPJÁN, ARNOLD PERL KÜLÖNLEGES ENGEDÉLYÉVEL. | DUPĂ POVESTIRILE LUI SHALOM ALEIHEM, CU PERMISIUNEA SPECIALĂ DIN PARTEA LUI ARNOLD PERL. A NEW YORK STAGE ELŐADÁSÁNAK PRODUCERE HAROLD PRINCE VOLT. | PRODUCĂTORUL SPECTACOLULUI CREAT LA NEW YORK STAGE A FOST HAROLD PRINCE.

AZ EREDETI NEW YORK STAGE-ELŐADÁS RENDEZŐJE ÉS KOREOGRÁFUSA JEROME ROBBINS VOLT. REGIZORUL ȘI COREGRAFUL SPECTACOLULUI ORIGINAL DE LA NEW YORK STAGE: JEROME ROBBINS. A HEGEDŰS A HÁZTETŐN BEMUTATÁSÁT A MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. (WWW.MTISHOWS.EU) ÉS A THEATRUM MUNDI SZÍNHÁZI ÉS IRODALMI ÜGYNÖKSÉG, BUDAPEST (WWW.THEATRUM-MUNDI.HU) KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS TETTE LEHETŐVÉ.| PRODUCŢIA SPECTACOLULUI SCRIPCARUL PE ACOPERIŞ A FOST POSIBILĂ PRINTR-UN ACORD ÎNCHEIAT ÎNTRE MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. (WWW.MTISHOWS.EU) ȘI AGENŢIA TEATRALĂ ŞI LITERARĂ THEATRUM MUNDI (SZÍNHÁZI ÉS IRODALMI ÜGYNÖKSÉG), BUDAPESTA (WWW.THEATRUM-MUNDI.HU).


VINDIS ANDREA, TŐTSZEGI ZSUZSA, ALBERT CSILLA, PETHŐ ANIKÓ, JEROVSZKY TÍMEA


3 Hegedűs a háztetőn története egy kis ukrán

Tevje változni és változtatni kényszerül, ám a

faluban, Anatevkában játszódik az 1900-as évek

problémák nem csitulnak, a békés kis falu életét

elején. Anatevka közössége hagyománytisztelő,

ellenségeskedés és zavargások háborítják. A

összetartó kis közösség, ahol mindenkinek

zsidó közösséget a megsemmisülés fenyegeti,

megvan a megszokott és elfogadott szerepe

kiűzetnek a faluból, ám az újrakezdés reménye

a rabbitól a házasságközvetítőn át Tevjéig, a

tovább élteti a hitet.

tejesemberig, aki feleségével Goldével és öt lányával él és próbál túlélni.

Nagysikerű, humoros musical egy zsidó család

A mindennapi megélhetésért folytatott harc

külső kényszerek és belső vágyak által irányított

és az eladósorban levő lányok jövője nem

életéről egy viharos történelmi időben, de

kis fejtörést okoznak Tevjének, ő azonban

leginkább a változó világokról és a mindenkori

rendíthetetlen hittel ragaszkodik vallásához és

értékrendről, arról, hogy mit jelent emberség,

a hagyományokhoz, a változások kora azonban

család, hit, közösség és összetartás.

gyökeret ver az ő házában is, és akár akarja, akár

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

nem, ez felforgatja családja megszokott életét.

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

A Broadway-en 1964-ben bemutatott, nagysikerű


4 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Cunoscutul muzical Scripcarul pe acoperiş a avut

comunităţii. Dar vremurile se schimbă şi vrând-

premiera pe Broadway, în anul 1964. Povestea se

nevrând viaţa de zi cu zi a familiei este perturbată.

desfășoară la începutul anilor 1900, în Anatevka,

Tevye este nevoit să-şi schimbe abordarea, dar

un mic sat ucrainean. Comunitatea din Anatevka

problemele nu se rezolvă și viața paşnicului sătuc

este una solidară, care respectă tradiția, în cadrul

este tulburat de ostilităţi. Comunitatea evreiască

acestei societăţi restrânse fiecare având un rol

este amenințată cu distrugerea, este expulzată

foarte clar definit, de la rabin până la peţitoare,

din sat. În ciuda acestor lucruri, speranța unui nou

sau la Tevye, lăptarul, care – alături de soția

început continuă să le alimenteze credința.

sa Golde și de cele cinci fiice – încearcă să supraviețuiască.

Un muzical de succes, plin de umor, despre viața

Lupta zilnică pentru asigurarea traiului şi a

unei familii evreiești, chinuită de constrângeri și

viitorului fiicelor, care vor fi curând la vârsta

dorințe, într-o epocă istorică turbulentă, dar, mai

măritişului, îi dau mari bătăi de cap lui Tevye. Cu

ales, despre o lume în schimbare și valori eterne,

toate acestea, continuă să creadă cu fermitate

despre tot ceea ce înseamnă umanitate, familie,

în propria religie şi rămâne credincios tradiţiilor

credinţă, comunitate şi solidaritate.


5

A Sabbat, vagyis a szombat a pihenés napja. Ilyenkor nemhogy

a környezet, mivel világosság lesz. Íme néhány olyan érdekes

dolgozni nem szabad, de semmilyen olyan tevékenységet végezni,

tevékenység, amelyekre Sabbat napján oda kell figyelni:

amely valamilyen erőfeszítéssel jár. A Sabbat-tartás hagyománya szerves részét képezi a zsidó vallásnak, olyannyira, hogy ez az

1. Tilos írni, illetve írást kiradírozni – ez vonatkozik feliratok

egyetlen vallási rituálé, mely a Tízparancsolatban is szerepel.

kitörlésére is, vagyis ha egy étel csomagolásán felirat van, azt

(…) A kikapcsolódást, pihenést azonban a kívülálló számára

úgy szabad csak kinyitni, hogy a rajta lévő kép vagy írás ne

terhesnek tűnő szabályok kötik meg. Nem szabad főzni, ház

sérüljön, tehát azokat kikerülve, vagy a betűk között lehet csak

körüli munkát végezni, varrni, kötni, írni, szerelni és még sok

feltépni a csomagolást.

más, munkának számító tevékenységet végezni. A lényeg az, hogy az ember ne csináljon olyat, amellyel környezetét uralhatja

2. Tilos csomót kötni, illetve kioldani – ez nem vonatkozik olyan

vagy megváltoztathatja, vagy amely alkotással és teremtéssel

esetekre, amikor valami véletlenül csomózódik be, ez esetben a

jár – hiszen például a villany felkapcsolásával is megváltoztatjuk

csomót ki lehet oldani.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

S A B B AT H

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

A


6 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

3. Tilos röntgent készíteni, hiszen az egy végleges képet hoz

szokás általában péntek délután előre leszaggatni a papírt).

létre. 7. Tilos gyümölcsöt facsarni – kivételnek számít, ha a gyümölcs 4. Tilos egy új könyv összeragadt oldalait szétválasztani.

levét valami olyasmire öntjük, ami felszívja, például ha halra citromlevet facsarunk az egészen odáig megengedett, amíg a hal

5. Tilos „Post-It”-ot használni.

felszívja a citromlevet, ha tócsa keletkezik körülötte, akkor tilos.

6. Tilos papírt szétszakítani, ez vonatkozik a WC papírra is – ha azonban az emberi méltóságról van szó, lehet kivételt tenni, amennyiben az általános szokástól eltérünk, vagyis lehet WCpapírt használni, ha nem a perforáció mentén szakítjuk le (bevett

Forrás: https://israelclub.ewk.hu/


7

şi creaţie – de exemplu, dacă aprindem lumina, schimbăm ceva

doar să lucrezi, ci şi să întreprinzi orice fel de activitate care

în mediul înconjurător pentru că s-ar face lumină. Iată câteva

implică vreun efort. Tradiția păstrării Şabatului este parte

activități de ținut minte pentru Şabat:

integrantă a religiei iudaice, fiind singurul ritual religios inclus în Cele Zece Porunci. (…) Cu toate acestea, relaxarea și odihna

1. Este interzis să scrii, respecitv, să ştergi literele scrise – acest

trebuie să fie în limitele unor reguli care să nu fie împovărătoare

lucru se aplică și pentru ștergerea inscripțiilor, cu alte cuvinte,

pentru lumea exterioară. Nu ai voie să găteşti, să faci treburi

dacă un produs alimentar are vreo inscripţie pe ambalaj, acesta

gospodăreşti, să coşi, să tricotezi, să scrii, să repari şi multe

poate fi deschis doar fără deteriorarea imaginii sau a literelor,

alte activităti care sunt considerate a fi muncă. Ideea principală

desfăcând ambalajul și ocolindu-le sau rupându-l pe lângă

ar fi ca omul să nu facă nimic din ceea ce ar putea stăpâni sau

literele inscripţionate.

schimba mediul înconjurător, sau care ar presupune construire

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Şabatul, sau sâmbăta, este ziua de odihnă. De Șabat nu e interzis

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Ș A B AT U L


8 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

2. Este interzis să legi noduri, respectiv, să le dezlegi – acest

atunci când vine vorba de demnitatea umană, se pot face excepții

lucru nu se aplică în cazurile în care nodul s-a legat accidental,

dacă ne îndepărtăm de practica obișnuită, adică hârtia igienică

acesta putând fi dezlegat.

poate fi folosită dacă nu este ruptă de-a lungul perforațiilor prestabilite (pentru a preîntâmpina astfel de problem, se

3. Este interzis să îţi faci raze X pentru că ele vor forma o imagine obişnuieşte ruperea hârtiei în prealabil, în după-masa zilei de definitivă.

vineri).

4. Este interzisă separarea paginilor lipite între ele dintr-o carte

7. Este interzisă stoarcerea fructelor – face excepție doar sucul

nouă.

de fructe dacă este apoi turnat pe ceva care îl absoarbe, de exemplu, dacă se stoarce lămâia deasupra peștelui până când

5. Este interzisă folosirea „Post-It”-urilor.

peștele absoarbe sucul; dacă însă în jurul său se formează o baltă, atunci operațiunea este interzisă.

6. Este interzisă ruperea hârtiei, inclusiv a hârtiei igienice – însă, Sursa: https://israelclub.ewk.hu/


9

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

ÁRUS PÉTER, ALBERT CSILLA


10

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Felállni, újból és újból felállni

BÉRES LÁSZLÓ


11

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

BÉRES LÁSZLÓ RENDEZŐVEL PÁ SZK A GÁ SPÁR BE SZÉLGE TE T T


12 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

PÁSZKA GÁSPÁR: Már két alkalommal dolgoztál a

választásom a Hegedűs a háztetőn musicalre.

társulattal: A kétbalkezes varázslót és a Légy jó

Megtiszteltetés számomra a Kolozsvári Állami

mindhaláligot rendezted. Hogyan talált meg téged ez

Magyar Színház társulatával dolgozni, hiszen a

a rendezés, ez a darab, illetve, hogyan láttad magad

román és magyar nyelvű színjátszás egyik legjobb

előtt a munkát a kolozsvári színészekkel?

társulatáról van szó. A szereposztás számomra egyértelmű volt. Zsolt ideális Tevje és azt is

BÉRES LÁSZLÓ: A mostani rendezésem egyenes

tudtam,hogy a szerepek könnyedén kioszthatóak,

következménye az előző két munkámnak. A

hiszen jó hangú, képzett színészekre számíthatok.

két előadás sikere, a jó hangulatú, eredményes próbafolyamatok mind az együttműködés

P. G.: Főiskolásokra is szükség volt.

folytatásának irányába mutattak. A [Tompa] Gáborral való beszélgetéseinkben körvonalazódott,

B.L.: Igen. A Hegedűs a háztetőn az egyik

hogy a Légy jó mindhalálig közönségsikeréhez

legismertebb és az egyik legtöbbet játszott musical

hasonló, a nagyközönség érdeklődését felkeltő

és hatalmas szereposztást igényel. Az volt az

zenés előadásra lenne igény. Így esett a

elképzelésem, hogy a társulat tagjai legyenek


13 összetartó közösség. Így a főiskolások az orosz

egy ukrajnai, zsidók és oroszok lakta faluban:

katonákat alakítják – nyilván, néhány tapasztalt

Anatevkában. A történet egyik szálát Tevje, a

színész vezetésével.

szegény sorsú tejesember vívódásai képezik, aki az öt lánya iránti szeretet és a hagyományok

P. G.: A mű egy múltszázadban játszódó zsidó

mélységes tisztelete között őrlődik, hiszen lányai

közösség történetét mutatja be. Ma Kolozsváron

érzelmeiknek megfelelően választanak férjet és

erősen megfogyatkozott a zsidóság létszáma. Hogyan

nem pedig házasságközvetítés útján. Ez egy nagyon

tudja ez az előadás a mai kolozsvári közönséget

emberi és nagyon érthető magatartás. Csak halkan

megszólítani? Vajon mennyire áll távol ez a történet

jegyzem, meg hogy nekem meg három lányom van,

egy átlag kolozsvári embertől?

ebből a szempontból is kicsit magaménak érzem ezt a történetet. A másik szál pedig a többség

B.L.: Azt gondolom, hogy nem csak egy átlag

és a kisebbség viszonyát boncolgatja. Anatevka

kolozsvári nézőhöz, hanem egy átlag nézőhöz

zsidó közössége cári parancsra el kell hagynia az

is nagyon közel áll. A musical cselekménye a

otthonát. 1905-öt írunk, a cári Oroszországban

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

20 század elején, Oroszországban játszódik,

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Anatevka falu zsidó lakói. Egy összefüggő,


14 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

(na meg nem csak ott!) kezdetét veszik a zsidó

A székelyföldi falvak közösségeiben ez mind a mai

lakossággal szembeni pogromok, kitelepítések.

napig így van. Ott sokkal erősebb az összetartozás

Antiszemitizmus, rasszizmus, idegengyűlölet. Ez a

érzete, amelyet hagyományok tisztelete tart

musical úgy beszél a múltnak egy szegmenséről,

fenn. Hagyománya van a “kalákázásnak”

hogy fájóan a jelenbe mutat.

(építkezéskor, krumpliszedéskor, disznóvágáskor), a farsangolásnak, a húsvéti locsolásnak, a

P. G.: Ma létezhet-e Anatevkához hasonló közösség,

karácsonyi éneklésnek, a búcsújárásnak és még

ahol az emberek ennyire összetartanak, és ahol

sokáig sorolhatnám. Mindez szervesen ágyazódik a

békességben és egyetértésben élnek? Mi az, ami

vallásba. Megvannak a falu világának meghatározó

megbomlaszthat egy ilyen közösséget?

személyiségei: vannak hírhozók, vannak a pletykálkodók, és megvannak a valóban mérvadó

B.L.: Én így látom a kolozsvári magyar közösség egy személyiségek is. A helybéli plébános rendszerint részét is. Van itt egy szűkebb magyar értelmiségi

a közösség egyik emblematikus figurája.

réteg amely nagyon összetartó, mindenki mindent

Ugyanakkor a közösség értékrendjével szembe

tud a másikról, a hírek gyorsan terjednek.

menni elég kockázatos dolog. Az erős közösségek


15 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

BOGDÁN ZSOLT, BUZÁSI ANDRÁS, FOGARASI ALPÁR, BALLA SZABOLCS, LACZKÓ VASS RÓBERT, SINKÓ FERENC, VÁTA LORÁND, BODOLAI BALÁZS


16 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

nem tűrik a másságot. Egy példát mondok: a

tartottátok fontosnak, hogy autentikusan mutassátok

családunk évek óta egy Gyergyószentmiklós

be a zsidó hagyományokat?

melletti faluból, Csomafalváról hordja a szénsavas ásványvizet, amelyet egy kútból merítünk, és

B.L.: Olvastam, filmeket néztem és érdeklődtem

amely egy magánudvaron található. Ez a kút

otthon az egy szál megmaradt zsidó ismerősömtől,

nyitva áll, mindenki előtt. A kútra vízért – és így az

aki a helyi zsinagóga kulcsát is őrzi. Carmencita,

udvarra – naponta százan járnak be. A tulajdonos

például érdeklődött egy rendező ismerősétől, (a

nem engedheti meg magának, hogy bezárja

Conștanța-i színház igazgatója), akiről kiderült, hogy

udvarának kapuját, hiszen az ásványvíz közkincs.

zsidó esküvője volt. Igyekszünk ezt az autentikus

Ha megtenné kiközösítenék. Ez még a régi széki

világot bizonyos részeiben megeleveníteni,

rendeknek a sajátos erkölcsi normarendszeréből

tisztelettel adózva a zsidó kultúrának. A

fakad.

hagyományok a kis közösség életében elementáris, megtartó erővel hatnak. Az olvasópróbán is

P. G.: Az előadás zsidó hagyományokra épít. Hogyan

elhangzott, a Sabbat kapcsán az egyik legfontosabb

készültél, dokumentálódtál rendezőként? Mennyire

mondat: Nem a Zsidók tartották meg a Sabbat-


17 A Sabbat-tartás hagyománya szerves részét

és a szűk környezetedre koncentrálsz. Ezek azok

képezi a zsidó vallásnak, olyannyira, hogy ez az

a pillanatok, amikor a család valóban egymásra

egyetlen vallási rituálé, mely a Tízparancsolatban

tud figyelni. A gyerek tud az apjától és az anyjától

is szerepel. A zsidók szemében az otthon

kérdezni. Az interperszonális kapcsolatok így sokkal

különleges szerepet tölt be. Ez az a hely, ahol a

szorosabbra fűződnek. Ha megnézed a zsidó nép

szent nap, a szombat – sabbat – elkezdődik. Ez a

és kultúra nagyon különböző helyeken, különböző

hetente megtartott pihenőnap péntek este, nem

népek mellett maradt meg mind a mai napig.

sokkal naplemente előtt kezdődik, és a következő

Pontosan ezeknek a nagyon erős hagyományoknak

naplementéig tart – a zsidók számára a naplemente

köszönhetően.

jelenti a nap kezdetét. Az otthon egyúttal az a hely is, ahol a családanya különösen fontos szerepet

P. G.: Amikor ez az előadás készül, éppen 75 évre

játszik.

vagyunk Auschwitz felszabadításától. Mit gondolsz,

A Sabbat megtartása arra “kényszeríti” a közösséget,

hogy kinek a feladata az emlékezés? Egy előadás

hogy a család együtt létezzen otthon. Képzeld, van

segíthet az emlékezet megtartásában?

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

egy nap, amikor egy picit megállítod a rohanó életed,

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

ot, hanem a Sabbat tartotta meg a zsidóságot.


18

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

FARKAS LORÁND, BOGDÁN ZSOLT, BODOLAI BALÁZS


19 ilyen témájú művel foglalkozunk, színpadra

látom, hogy nem csak a színházban, hanem a

állítjuk, a szomorú múlt újra bekerül és ott marad

mindennapokban is. Neki is három gyereke van,

a nézők tudatában – a köztudatban. Ez már

úgyanúgy vélekedünk az apaság, a felelősség

egy tiszteletadás, ez már segítség az emlékek

kérdéséről is, és onnantól tulajdonképpen kiderült,

megőrzésében, feldolgozásában. A musical

hogy a két út szinte ugyan azon a sínen megy.

konkrétan kötődik a zsidó hagyományhoz,

Ha közös az értékrend, közös a cél, akkor az utat

ugyanakkor meg túl is mutat ezen, és egyetemessé

könnyű végigjárni. Zsolt egy nagyon nyított színész

válik: az Anatevka című dal az előadás végén a

aki igyekszik megérteni, elfogadni a rendezői

kirekesztettek, elüldözöttek himnuszaként szólal

elképzelést és így állt ehhez a szerephez is. Ami

meg.

számomra bámulatos, az a mérhetetlen alázat amivel a munkájához közelít: jóval a próbák kezdete

P. G.: A főszereplőt, Tevjét alakító Bogdán Zsolttal,

előtt jelen van, folyamatosan készül és a próbákon

hogyan dolgoztatok együtt? Hogyan alakult az apa

teljes gőzzel teljesít. Nem ismer köztes állapotot.

szerepe a próbák során?

Öröm és megtiszteltetés vele dolgozni.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

B.L.: Nagyon hasonlóan gondolkodunk, úgy

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

B.L.: Természetesen. Azon keresztül, hogy egy


20 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

P. G.: A próbafolyamat alatt fontos alkotótársaid Jakab

típust különböztetünk meg: a történetmesélő és az

Melinda koreográfus és Kolcsár Péter zenei vezető.

asszociatív táncot. Ha úgy tetszik: vannak helyzet-

Mennyire segítik a te rendezői látásmódodat? Vannak

koreográfiák és tánc-koreográfiák. Az első esetben

olyan helyzetek, ahol partnerként találjátok ki a

egy mini-történetmesélés zajlik, a másodikban

jeleneteket?

pedig egyik mozdulat asszociatív módon szüli a következőt. A próbafolyamatok előtt rengeteget

B.L.: Jakab Melindával mi régi alkotótársak

beszélgetünk, együttesen alakítjuk a képsorokat,

vagyunk, a Légy jó mindhaláligban, és a Kolozsvári

majd Melinda nagyon jó intuíciója alapján alakul ki a

Magyar Opera több emlékezetes előadásában

végső képlet.

is együtt dolgoztunk. Egy nyelvet beszélünk, értjük egymás gondolatát, mondhatom, hogy

Péterrel egy nagyszerű találkozás jött létre.

egy csapat vagyunk. Az a fajta rendező vagyok –

A színpadi próbákat megelőzte másfél hónap

mivel elég sok mozgás- és táncszínházi előadást

korrepetálás, majd a zongorás és zenekaros próbák

rendeztem –, aki rendszerint a koreográfiákba is

követték. Neki kiemelt szerepe van az előadásban

beleavatkozik. Táncban többnyire két szélsőséges

is hiszen nem csak a zenekart vezeti, hanem a


21 a színpaddal.

a hagyományok feltétlen tisztelete között. Ez egy nagyon erős emberi érzés, és ezeknek az

P. G.: Miért döntöttetek úgy Carmencitával, hogy

érzeteknek a kinagyítására törekszünk, sőt egy

eltértek a realista díszletelemektől és inkább egy

nagyon felfokozott állapot irányába mozdulunk

stilizált térbe helyezitek a szereplőket és a történetet?

el. Ezért a játékstílus is egy parányit a realistától elmozduló, picit stilizált, picit pontozottabb.

B.L.: A darab olvasásakor azt éreztem, hogy

Alapja a realista játék, de annál feszesebb.

ezt nem egy realista keretben szeretném

Egy picit expresszionizmusba hajló játékmód,

megvalósítani. A díszletünk falai ajtók sokaságából

amelyet a nagyon erős állapotok és „lényegesítő”

állnak – számomra az örök úton levést jelképezik.

(esszencializáló) gesztusok jellemeznek. Azt

Ha akarod, nyitottság, ha akarod, zártság, az ajtók

remélem, és azt feltételezem, hogy az emberi

kifele és befele is nyílnak, de mindenképp egy

állapotok is sokkal erőteljesebbé válnak, egy ilyen

küszöb átlépését feltételezik.

üres térben. Nagyon fontos ebben a történetben

Az előadás egyik fő témája Tevje vívódása,

a hit. Tevjének az Istennel való kommunikációja.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

egyéni harca a lányai iránt érzett szeretet, és

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

színészekkel folyton kommunikálva, együtt lélegzik


22 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Ehhez meg, azt gondolom, hogy egy üres tér sokkal

ezekből a beszélgetésekből folyamatosan erőt

többet segít.

merít. Számomra a legfontosabb konklúziója ennek a történetnek, az a DERŰ. A derűs hit a továbblépés,

P. G.: Mit jelent számodra a hit? És mit jelképez neked

a tovább élés reményében. A hegedűs a háztetőn a

a hegedűs a háztetőn?

reménynek, a továbbjutásnak, a továbbélésbe vetett reménynek a szimbóluma. A remény, ami tovább

B.L.: Úgy gondolom, hogy hit nélkül élni lehet,

visz, ami éltet bennünket. Ez akár a zsidóság,

de nem érdemes. Ez az előadásomnak is az

akár pedig a mi kis erdélyi magyar közösségünk

egyik mottója. Ami engem megragadott ebben a

számára is fontos: olyan erőt meríteni a hitből,

musicalben az az a hit, amit Tevje az Úristennel

amelynek segítségével derűsen tudunk időnként

való beszélgetésekből tapasztal meg. A szerzők

nevetni másokon, de akár önmagunkon is, és

rengeteg humorral fűszerezve mutatják meg

felállni, újból és újból felállni, talpra állni.

számunkra a főszereplőnek Istenhez fűződő

A hegedűs a háztetőn a Chagall-festményből indul

viszonyát: hol perlekedik vele, hol kéri, hol

ki, és valamilyen szinten Tevje is megfogalmazza a

könyörög, hol pedig csak beszámol neki. Tevje

legelső mondataiban, amit a közösségnek intéz:


23

gyötrődünk, hogy kicsaljunk valami kellemes, egyszerű dallamot, anélkül, hogy kitörnénk a nyakunkat.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

mindnyájan hegedűsök vagyunk a háztetőn. Kínlódunk,

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Márpedig mi itt, Anatevkában, ebben az eldugott kis faluban


24 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

A

M E N Ó R A

A legõsibb zsidó szimbólum kétségtelenül a hétágú

A menóra kelyheit a mûvész úgy alakította ki, hogy három-

gyertyatartó, a menóra. (Ez a szó héberül egyszerûen lámpást

három oldalsó láng fénye befelé világítson. Nem véletlenül:

jelent.) Párhuzamosan fölfelé ívelõ fához hasonlít, amelynek

a menóra fényeinek egyesülniük kell, ahogyan a fa

ágai kétoldalt ölelik át a törzsbõl egyenesen felfelé ívelõ

lombjainak is csak egyetlen közös céljuk lehet: hogy felfelé

fõágat. Már az idõszámításunk elõtti 15. században, Mózes

terebélyesedjenek, s hogy gyümölcsöt érleljenek…

korában is fontos szerepet töltött be: a pusztai Szentély középpontjában állt, s egyetlen percre sem aludhatott ki a

Egyesek szerint a hétágú lámpás a hét 7 napját jelenti, s

lángja. (Az örök lámpás olaját a papok naponta pótolták.)

a páros és páratlan napok középpontjában a szombat áll.

A kor legkitûnõbb ötvöse, Becalél mester készítette

Mások úgy vélik, hogy az oldalsó lángok a világ “hat irányát”

színaranyból, drágakövekkel ékesítve a kb. 1 méter magas

jelzik. (Az ókori ember így fogalmazta meg magában a

menórát. (Nevét ma képzõmûvészeti akadémia és múzeum õrzi három dimenziót: elõttem, mögöttem, jobbra, balra, fent Jeruzsálemben.)

és lent.) A régi vallásos zsidók úgy vélték, hogy mindezek


25

Cel mai vechi simbol evreiesc este, fără îndoială, sfeșnicul cu

uralkodik.

șapte braţe, menora. (Acest cuvânt înseamnă lampă în limba ebraică.) Seamănă cu un copac ale cărui ramuri se întind

(…) Manapság a menórát a vallási gyakorlatban nem

paralel spre cer, crengile sale îmbrăţisând pe ambele părţi

használják, de lakásdíszként, zsidó intézményeken,

ramura principală care se continuă din trunchi. Menora a jucat

zsinagógákon és mindenféle dísztárgyon elõszeretettel

un rol important în istorie încă din epoca lui Moise, în secolul

szokás elhelyezni. Ám mindenképp és mindmáig ez a zsidó

al XV-lea î.Hr.: se afla în centrul Altarului din pustiu, flacăra

identitás legfõbb szimbóluma.

ei neputând fi stinsă nici pentru o clipă. (Uleiul lămpii eterne a fost adăugat zilnic de către preoți.) Menora, care era de cca. 1 metru înălţime, a fost realizată din aur masiv şi împodobită cu pietre preţioase de către maestrul Beţalel. (Academia de

Forrás: www.zsido.hu

arte şi muzeul din Ierusalim îi poartă astăzi numele.)

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

fölött a “negyedik dimenzió”, az idõ felett álló, idõtlen Isten

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

M E N O R A


26 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Artistul a proiectat candelele menorei în aşa fel încât flacăra

patra dimensiune” era mai presus de toate, se afla dincolo

celor trei braţe să lumineze spre interior pe fiecare parte.

de dimensiunea temporală, acolo unde domnea atemporalul

Nu a fost din pură întâmplare, luminile menorei trebuie să se

Dumnezeu.

unească, așa cum crengile copacului pot avea doar un singur scop comun: să se extindă spre cer şi să dea roade…

(…) În zilele noastre, menora nu este folosită în practica

Potrivit unora, candelabrul cu șapte braţe reprezintă cele

religioasă, dar poate fi regăsită ca obiect decorativ al casei,

7 zile ale săptămânii, sâmbăta reprezentând centrul zilelor

putând fi întâlnită deseori şi în cadrul instituţiilor evreieşti,

pare şi impare. Alții cred că flăcările laterale indică cele

a sinagogilor, respectiv, pe exteriorul diferitelor obiecte

„șase direcții” ale lumii. (Acesta a fost modul prin care omul

decorative. Cu toate acestea, rămâne până în zilele noastre

antic a definit cele trei dimensiuni: în faţa mea, în spatele

principalul simbol al identității evreiești.

meu, în dreapta mea, în stânga mea, deasupra mea și sub mine.) În trecut, evrei religioși considerau că „cea de-a

Sursa: www.zsido.hu


27

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

FARKAS LORÁND, VINDIS ANDREA


28

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Să ne ridicăm, să ne ridicăm iar și iar

BOGDÁN ZSOLT


29 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

INTERVIU CU REGIZORUL LÁSZLÓ BÉRES, R E A L I Z AT D E GÁ S PÁ R PÁ S Z K A


30 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

GÁSPÁR PÁSZKA: Este a treia oară când lucrezi cu

vorba de una din cele mai bune companii de limbă

Teatrul Maghiar de Stat Cluj. Ce te-a determinat să

maghiară și una dintre cele mai bune din România.

alegi acest nou titlu, Scripcarul pe pe acoperiș?

Distribuția a fost evidentă pentru mine: Zsolt este un Tevye ideal, și eram convins că rolurile pot fi

LÁSZLÓ BÉRES: Această punere în scenă este o

ușor distribuite pentru că pot conta pe actori bine

consecință directă a celor două montări anterioare.

pregătiți și pe calitățile lor vocale.

Succesul spectacolelor, repetițiile eficiente desfășurate într-o atmosferă agreabilă au prilejuit

G.P.: Ai avut nevoie și de studenți.

continuarea colaborării. În discuțiile avute cu Gábor [Tompa] a apărut nevoia de a realiza o nouă piesă

L.B.: Da. Scripcarul pe acoperiș este unul dintre

muzicală cu succes la public, cum a fost Fii bun până

musicalurile cele mai cunoscute și cel mai des

la moarte, capabilă să atragă spectatorii iubitori de

jucate, care necesită o distribuție imensă. În

teatru muzical. Așa am ales musicalul Scripcarul

conceptul meu regizoral, membrii trupei sunt

pe acoperiș. Pentru mine este o onoare să lucrez

locuitorii evrei ai satului Anatevka. O comunitate

cu trupa Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, fiind

închegată, unită. Iar studenții de la actorie joacă


31 actori cu experiență.

și respectul profund pentru tradiții, dat fiind faptul că fetele își aleg soții pe baza sentimentelor și nu

G.P.: Piesa prezintă viața unei comunități evreiești

prin negocierea căsătoriei. Un comportament cât se

din secolul trecut. Populația evreiască a Clujului a

poate de uman și de înțeles. Menționez în paranteză

scăzut foarte mult. În ce fel poate să se adreseze acest

că și eu am trei fete, din acest punct de vedere

spectacol publicului clujean de azi? Cât de familiară

simt că această poveste mi se adresează într-un

este această poveste clujeanului mediu?

fel și mie. Celălalt fir al acțiunii analizează relația dintre majoritate și minoritate. Conform ordinului

L.B.: Cred că este familiară, și nu numai clujeanului

dat de țar, comunitatea evreiască din Anatevka

mediu, dar și unui spectator obișnuit. Acțiunea din

trebuie să părăsească satul. Suntem în 1905,

musical se petrece în Rusia de la începutul secolului

perioada în care în Rusia țaristă (și nu numai acolo!)

trecut, în satul ucrainean Anatevka, locuit de evrei

începe pogromurile împotriva populației evreiești

și ruși. Unul dintre firele povestirii îl reprezintă

și deportările acestora. Antisemitism, rasism,

frământările lui Tevye, un lăptar sărac, care se

xenofobie. Musical-ul vorbește despre o perioadă

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

zbate între iubirea pentru cele cinci fiice ale sale

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

rolul soldaților ruși – evident, conduși de câțiva


32 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

din trecut, dar în același timp arată cu degetul și

a „clăcii” (organizată la construcția unei case, la

spre prezent.

culesul cartofilor, sau cu ocazia tăierii porcului), alta ar fi fărșangul, udatul din ziua de Paști, colindatul

G.P.: Mai pot exista astăzi comunități precum Anatevka, de Crăciun, pelerinajul și multe altele. Toate astea în care oamenii sunt solidari, trăiesc în pace și

sunt înrădăcinate organic în religie. Lumea satului

armonie? Ce poate destrăma o asemenea comunitate?

are și ea personalitățile ei cu influență: există mesageri, bârfitori, dar și personaje care sunt într-

L.B.: Așa cred că este o parte din comunitatea

adevăr referințe locale. Parohul satului face parte,

maghiară clujeană. Există un strat intelectual

de obicei, din figurile emblematice ale comunității.

maghiar mai restrâns, care este foarte solidar, cu

Totodată este destul de riscant să te opui sistemului

toții se cunosc între ei, veștile se răspândesc rapid.

de valori al comunității. Obștea solidă nu tolerează

În comunitățile satelor secuiești, acest fenomen a

diferența. Ca să dau un exemplu: familia noastră

rămas neschimbat până astăzi. La ei sentimentul

își ia apa minerală de ani de zile de la Ciumani, un

solidarității este mult mai profund și este susținut

sat de lângă Gheorgheni, apa fiind scoasă dintr-

de respectul tradițiilor. Una dintre tradiții este aceea un puț aflat într-o curte privată. Acest puț este


33

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

KATÓ EMŐKE, BOGDÁN ZSOLT


34 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

accesibil oricui, zilnic vin o sută de oameni după

cheile sinagogii. Carmencita a vorbit cu un regizor

apă, desigur, cu toții intră și în curte. Proprietarul

pe care îl cunoaște (directorul teatrului din

nu poate închide poarta pentru că apa minerală

Constanța), despre care a aflat că a avut o nuntă

este un bun comun. Dacă ar închide-o, ar fi respins

evreiască. Ne-am străduit să reînviem cumva

de comunitate. Aceste lucruri își au originea în

anumite detalii din această lume autentică, aducând

sistemul de reguli morale specific vechii ordini a

un omagiu culturii evreiești. Într-o comunitate

scaunelor secuiești.

mică, tradițiile au o forță de susținere capitală. În perioada lecturilor, am subliniat una dintre

G.P.: Spectacolul se bazează pe tradițiile evreiești. Cum frazele cele mai importante referitoare la sabat: Nu te-ai pregătit, unde te-ai documentat ca regizor? În ce

evreii au păstrat sabatul, ci sabatul i-a păstrat pe

măsură ai considerat importantă redarea tradițiilor

evrei. Respectarea sabatului este parte organică

evreiești?

a religiei mozaice, fiind singurul ritual religios cuprins și în Decalog. Pentru evrei, familia are un

L.B.: Am citit, am văzut filme și am stat de vorbă cu

rol special. Este locul în care începe ziua sfântă,

singura mea cunoștință, un evreu care păstrează

sâmbăta – adică sabatul. Această zi de odihnă ținută


35 de apusul soarelui, și durează până la apusul de a

de diferite popoare. Tocmai datorită acestor tradiții

doua zi – pentru evrei, asfințitul înseamnă începutul

foarte puternice.

zilei. În același timp, în familie mama joacă un rol deosebit de important.

G.P.: În timp ce pregătiți spectacolul sărbătorim 75 de ani de la eliberarea Auschwitz-ului. Ce crezi, cine

Respectarea sabatului „impune” comunității ca

are datoria să-și reamintească cele petrecute? Un

familia să stea împreună acasă. Imaginează-ți o zi

spectacol poate ajuta la întreținerea memoriei?

în care oprești cursul rapid al vieții și te concentrezi doar asupra anturajului tău cel mai apropiat.

L.B.: Bineînțeles. Prin abordarea unei piese

Acestea sunt momentele în care membrii familiei

cu o asemenea temă, prin punerea ei în scenă

sunt atenți unii la alții. Copilul are prilejul să le pună

evocăm trecutul trist și îl menținem în conștiința

întrebări tatălui sau mamei sale. Astfel, relațiile

spectatorilor – în conștiința colectivă. Acesta este

interpersonale devin mai strânse. Dacă privim cu

un fel de omagiu, un ajutor pentru păstrarea și

atenție, poporul și cultura evreiască s-au menținut

asimilarea amintirilor. Musicalul este legat de

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

până în ziua de azi în locuri foarte diverse, alături

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

săptămânal începe de vineri seara, puțin înainte


36 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

FOGARASI ALPÁR, VÁTA LORÁND, SINKÓ FERENC, TORDAI TEKLA, KICSID GIZELLA, VARGA CSILLA, KALI ANDREA, LACZÓ JÚLIA


37

intitulat Anatevka, pe care îl auzim la sfârșitul spectacolului, este un imn al celor excluși, al surghiuniților. G.P.: Cum ai colaborat cu Zsolt Bogdán, care joacă rolul protagonistului Tevye? Cum a evoluat rolul tatălui în cursul repetițiilor? L.B.: Avem un mod de a gândi foarte asemănător, cred că nu doar în teatru, dar și în viața de zi cu zi. Și el are trei copii, împărtășim aceleași opinii cu privire la paternitate, la responsabilitate, și ne-am dat seama că cele două căi urmează cam aceeași

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

dincolo de aceasta, devenind universală: cântecul

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

tradiția evreiască, dar în același timp trece și


38 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

linie. Dacă sistemul de valori este comun, dacă țelul

viziunea ta regizorală? Au fost situații în care ați creat

este același, e mai ușor să parcurgi drumul până

scene ca parteneri egali?

la capăt. Zsolt este un actor foarte deschis, care încearcă să înțeleagă, să accepte ideea regizorală

L.B.: Cu Melinda Jakab colaborez de multă vreme,

– aceasta este atitudinea lui și în cazul de față. Pe

am lucrat împreună la Fii bun până la moarte

mine mă uimește această nemărginită smerenie

și în multe spectacole memorabile ale Operei

cu care își abordează munca: este prezent cu mult

Maghiare din Cluj. Vorbim aceeași limbă, înțelegem

înainte de începerea repetițiilor, se pregătește

gândul celuilalt, pot să spun că facem parte din

continuu, iar la repetiții participă cu toată energia.

aceeași echipă. Eu sunt tipul de regizor care

Nu cunoaște starea intermediară. Este o bucurie și

intervine deseori și în coregrafie. Am regizat multe

o onoare să lucrezi cu el.

spectacole de teatru de mișcare sau de teatru-dans. În dans, se întâlnesc de regulă două tipuri extreme:

G.P.: Pe parcursul repetițiilor ai avut doi colaboratori

dansul povestitor și dansul asociativ. Altfel spus,

importanți: coregrafa Melinda Jakab și directorul

există coregrafii de situație și coregrafii de dans.

muzical Péter Kolcsár. În ce măsură au sprijinit cei doi

În primul caz are loc o mini-narațiune, în al doilea


39 Înaintea repetițiilor discutăm foarte mult, elaborăm

un spațiu stilizat?

împreună șirul imaginilor. Apoi, grație intuiției foarte bune care o caracterizează pe Melinda, se

L.B.: În timp ce citeam piesa, am realizat că nu îmi

naște formula finală.

doresc să realizez acest spectacol într-un cadru

Cu Péter s-a creat o colaborare extraordinar de

realist. Peretele decorului este compus dintr-o

bună. Înainte de a intra la scenă, actorii au avut

mulțime de uși, ceea ce reprezintă pentru mine

timp de o lună și jumătate repetiții cu pian și cu

ideea de a fi mereu pe drumuri. Dacă vrei, este

orchestră. Péter are un rol deosebit în acest

o deschidere, dacă vrei, este o izolare, ușile se

spectacol, el conduce orchestra și în același timp

deschid atât spre exterior, cât și spre interior, dar

comunică permanent cu actorii, respiră împreună

în oricare dintre variante ele presupun traversarea

cu scena.

unui prag. Una dintre temele principale ale spectacolului este

G.P.: Ce v-a determinat ca, împreună cu Carmencita

frământarea lui Tevye, lupta dintre iubirea pentru

Brojboiu, să renunțați la elementele de decor realiste

fiicele sale și respectul necondiționat al tradițiilor.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

și să preferați așezarea poveștii și a personajelor într-

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

o mișcare o naște pe următoarea, în mod asociativ.


40 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Este un sentiment foarte puternic, iar noi vrem să

G.P.: Ce înseamnă de fapt credința pentru tine? Și ce

accentuăm aceste sentimente, mai mult, încercăm

simbolizează din punctul tău de vedere scripcarul pe

să le transpunem într-o stare de exacerbare. Din

acoperiș?

această cauză și stilul de joc se distanțează puțin față de cel realist, este un pic stilizat, punctat.

L.B.: Cred că se poate trăi fără credință, dar

Se bazează pe jocul realist, dar e mai tensionat.

nu merită. Aceasta este și una dintre temele

Un mod de interpretare cu o ușoară deviere spre

spectacolului meu. M-a fascinat credința pe care

expresionism, caracterizat de stări foarte intense și

Tevye o are și dialogurile sale cu Dumnezeu. Autorii

de gesturi „esențializante”. Sper că stările sufletești

ne arată cu mult umor relația sa cu Dumnezeu:

vor deveni și ele mult mai intense într-un spațiul gol

uneori se sfădește cu el, alteori se roagă, uneori îl

ca acesta. În această poveste, credința este foarte

imploră, alteori îi povestește ceva. Fiecare dintre

importantă. Comunicarea dintre Tevye și Dumnezeu. aceste dialoguri îi dau tot mai multă putere. Pentru Iar pentru aceasta, consider că un spațiu gol este

mine, cel mai important câștig al acestei povești

mult mai potrivit.

este seninătatea. Speranța în viitor, speranța


41 simbolul speranței, al continuității, al speranței în

să ne ridicăm, să ne ridicăm iar și iar, să ne punem

supraviețuire. Speranța care ne face să mergem

pe picioare.

mai departe, care ne menține în viață. Este un lucru important atât pentru evrei, cât și pentru mica

Scripcarul pe acoperiș are ca punct de pornire

noastră comunitate maghiară din Transilvania:

tabloul lui Chagall, iar Tevye formulează și el în

să ne întărim prin credință, ea ne ajută să râdem

primele sale fraze adresate comunității:

Să știți că noi, cei din Anatevka, în acest sătuc uitat de lume suntem cu toții scripcari pe acoperiș. Ne străduim, ne zbatem să cântăm o melodie plăcută, simplă, fără să ne rupem gâtul.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

uneori cu seninătate de cei din jur, dar și de noi, și

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

supraviețuirii. Scripcarul pe acoperiș reprezintă


42 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

H Á Z A S S ÁG

Z S I D Ó

M Ó D O N

„Nincs férfi nő nélkül, sem asszony férj nélkül, egyikük

tíz felnőtt férfiból álló minjánnak is jelen kell lennie: ez a

sem lehet Isten nélkül.”(Genesis Rábá 8:9.) A zsidó esküvői

házasságkötés nyilvánosságát biztosítja. A házasságkötés

szertartás ezt a kapcsolatot tükrözi. A törvény és a

szertartása a ketubá, a házasságlevél megírásával kezdődik,

hagyomány értelmében ezzel a szertartással jön létre az új

amelybe a feleség jogait rögzítik, arameus nyelven.

család.

A vőlegénynek egyéb kötelezettségek mellett írásban vállalnia kell, hogy egy bizonyos összeget kifizet

A jogi bonyodalmakhoz vezető szabálytalanságok elkerülése

feleségének, ha a házasság felbomlanék. A jogszabály szerint

érdekében a hagyomány szerint a házassági szertartást

az asszonynak nem szabad férjével élni, ha a ketubá nincs

csakis a törvényekben járatos személy, elsősorban rabbi

birtokában.

vezetheti. A rabbi jelenléte azonban nem feltétlenül szükséges. A helyesen elvégzett szertartás érvényesnek

A szertartásra a chupá, az esküvői baldachin alatt kerül sor.

tekinthető abban az esetben is, ha nem rabbi vezette. A

Az ősi időkben a chupá egyszerű sátor volt. Később fából


43

készült, jelképes baldachin váltotta fel. A Talmud megemlíti,

„Nu există bărbat fără femeie, nici soaţă fără soț, nici unul

hogy felépítéséről a vőlegény apjának kellett gondoskodnia.

sau altul fără Dumnezeu.” (Genesis Raba 8:9) Ceremonia de

A Jeruzsálem melletti Bétárban szokás volt a chupát abból a

nuntă la evrei reflectă această relație. Conform legii și a

cédrus- vagy fenyőfából készíteni, amelyet a vőlegény, illetve

tradiției, această ceremonie pune bazele noii familii.

a menyasszony születésekor külön erre a célra ültettek. Bíbor vagy arany kelmével borították, és virágfüzérekkel

Pentru a evita neregulile care duc la complicații legale,

díszítették.

tradiția este ca ceremonia de căsătorie să fie celebrată doar de către o persoană avizată în probleme legale, preferabil de către rabin. Cu toate acestea, prezența unui rabin nu este esențială. O ceremonie efectuată în mod corect poate fi considerată validă chiar dacă nu a fost celebrată de un

Forrás: www.zsido.com

rabin. De asemenea, trebuie să fie prezentă şi o adunare

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

E V R E I A S C Ă

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

N U N TA


44 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

de zece bărbați evrei adulți, sau un minian, acest lucru

menționează că realizarea baldachinului a fi responsabilitatea

asigurând caracterul public al actului căsătoriei. Ceremonia

tatălui mirelui. În Betania, în apropiere de Ierusalim, era o

de căsătorie începe cu scrierea contractului de căsătorie,

cutumă ca baldachinul să fie făurit din lemnul copacului de

chetuba, în care sunt consemnate drepturile soției, în limba

cedru sau pin care fusese plantat cu acest scop în momentul

aramaică. Printre alte obligații, mirele trebuie să se angajeze

nașterii mirelui, respectiv, a miresei. Chuppah era acoperită

în scris să plătească o anumită sumă soției sale în caz de

cu material textil purpuriu sau auriu, şi decorată cu ghirlande

divorț. Conform legii, o femeie nu are voie să locuiască cu

de flori.

soțul ei dacă nu are chetuba în proprietatea sa. Ceremonia are loc sub chuppah, baldachinul de nuntă. În antichitate, chuppah era un simplu cort. Ulterior a fost înlocuită cu un baldachin simbolic din lemn. Talmudul

Sursa: www.zsido.com


45

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

VÁTA LORÁND, KÁNTOR MELINDA


46 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

P O G R O M A pogrom orosz eredetű szó, melynek jelentése „pusztítás,

felerősítették hagyományos, vallási alapú antiszemitizmust.

erőszakos rombolás”. Történelmi fogalomként olyan

Ez szolgált a pogromok ürügyéül.

erőszakos támadásokra utal, amelyeket a nem zsidó lakosság

A pogromok elkövetői helyileg szerveződtek, esetenként

követett el az Orosz Birodalom területén és más országokban

a kormány és a rendőrség biztatására. Zsidó áldozataikat

élő zsidók ellen. Az első pogromnak nevezett atrocitás az

megerőszakolták, meggyilkolták és kifosztották házaikat.

1821-es odesszai zsidóellenes zavargás volt. A „pogrom” mint leíró fogalom akkor vált bevetté, amikor 1881 és 1884 között II. Sándor cár meggyilkolását követően kiterjedt zsidóellenes zavargások söpörtek végig Ukrajna és Dél-Oroszország területén. A cári Oroszországhoz hasonlóan a holokauszt idején Németországban és Kelet-Európában a zsidókkal szembeni gazdasági, társadalmi és politikai ellenérzések

Forrás: https://encyclopedia.ushmm.org/content/hu/article/pogroms


47

a intensificat tradiționalul anti-semitism bazat pe diferența

„distrugere, atac violent”. Ca termen istoric, se referă la

religioasă. Acesta a servit drept pretext pentru pogromurile

atacurile violente ale populațiilor non-evreiești împotriva

declanşate.

evreilor care locuiau pe teritoriul Imperiului Rus sau al altor

Executanţii pogromurilor se organizau local, uneori fiind

ţări. Prima atrocitate care a căpătat denumirea de pogrom

încurajaţi de guvern şi poliție. Victimele atacurilor – evreii –

a fost revolta anti-evreiască din anul 1821, de la Odessa.

au fost violate şi ucise, iar casele lor jefuite.

Termenul „pogrom” a devenit cunoscut atunci când, între anii 1881 și 1884, după asasinarea Ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei, revoltele antisemite s-au răspândit pe teritoriul Ucrainei şi în sudul Rusiei. Asemănătoare evenimentelor din Rusia țaristă, în timpul Holocaustului, ostilitatea economică, socială și politică față de evreii din Germania și Europa de Est

Sursa: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/pogroms

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Termenul pogrom provine din limba rusă şi înseamnă

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

P O G R O M


48 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

J O S E P H

S T E I N

színművéből ihletődött Take Me Along és a Juno című musical librettói (utóbbi Marc Blitzstein zenéjével), valamint egy nagysikerű vígjáték,

Joseph Stein librettista karrierje a televízióban

az Enter Laughing. Következő műve a Hegedűs a

kezdődött, tagja volt annak a neves szerző-

háztetőn (Fiddler on the Roof), amely elnyert két

csapatnak, amely a Your Show of Shows és

Tony-díjat (amelyet a Broadway színházaiban

a The Sid Caesar Show műsorait írta. Első

játszott művek és az ott játszó színészek között

színházi munkája (társszerzőként) a Plain and

osztanak ki) és a New York Drama Critics’

Fancy című nagysikerű musical volt, amely egy

Circle (az irányadó New York-i színikritikusok

kifinomult New York-i pár kalandjait írja le a

testülete) musicalek számára kiosztott díját.

pennsylvaniai amisok között. Következő darabja

Következő darabja, a Zorbász is nevezést kapott

a Mr. Wonderful volt Sammy Davis Jr.-ral a

a Tony-díjra, az előadás zenéjét John Kander és

főszerepben. Librettót írt Jerry Bock és Sheldon

Fred Ebb írta. További produkciói: King of Hearts,

Harnick musicalje, a The Body Beautiful számára. Irene, Rags (újabb nevezés a Tony-díjra), és a The Baker’s Wife, amelyet Londonban mutattak További munkái: az Eugene O’Neill Ifjúság című


49 Stein írta az Enter Laughing és a Hegedűs a

Davis Jr. El a creat libretul pentru musicalul

háztetőn filmváltozatainak forgatókönyvét is.

lui Bock şi Harnick, întitulat The Body Beautiful.

Forrás: www.mtishows.com

Următoarele sale librete au fost scrise pentru Take Me Along, după piesa Ah, Wilderness a lui Eugene O’Neill, și Juno, a cărei partitură a fost

Joseph Stein și-a început cariera în televiziune

compusă de către Marc Blitzstein. Mai apoi, a

și a făcut parte din grupul scriitorilor notorii

scris adaptarea comediei de mare succes Enter

care au creat programele Your Show of Shows

Laughing. Scripcarul pe acoperiş a fost următorul

și The Sid Caesar Show. A fost coautorul

său spectacol, pentru care a câștigat premiul

spectacolului Plain and Fancy – aceasta fiind

Tony, precum și Premiul Cercului Criticilor de

şi prima sa incursiune teatrală –, un musical

Teatru (Drama Critics’ Circle Award). A fost,

de succes despre aventurile unui cuplu

de asemenea, nominalizat la un premiu Tony

sofisticat din New York, care trăia în cadrul

pentru următorul său spectacol, Zorba, compus

comunităţii Amish din Pennsylvania. Următorul

de Kander şi Ebb. Celelalte producții ale sale

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

său spectacol a fost Mr. Wonderful, cu Sammy

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

be és nevezték a Laurence Olivier Díjra. Joseph


50 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

includ King of Hearts, Irene, Rags (pentru care a fost din nou nominalizat pentru un premiu Tony) și The Baker’s Wife, care a fost produs la Londra, și care i-a adus o nominalizare pentru Premiul Laurence Olivier. Domnul Stein este, de asemenea, autorul scenariilor filmelor Enter Laughing și Scripcarul pe acoperiş.

Sursa: www.mtishows.com MAROSÁN CSABA, PETHŐ ANIKÓ


51

Jerry Bock New Havenben, Connecticut államban született 1928 november 23-án. Ez volt az első “vendégszereplése” New Yorkon kívül. Harminc évvel később Sheldon Harnickkel megírta a The Body Beautiful című musicalt, amelyet először Philadelphiában mutattak be. Ez volt a negyedik vendégszereplése. A kettő között volt a Catch a Star, egy rövid életű revü, amelynek kapcsán Walter Kerr kritikusban felvetődött a kérdés: „Hogyan neveznénk azt a valamit, ami a bukás és a siker között

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

B O C K

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

J E R RY


52 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

helyezkedik el? Kerr válasza: Talán a b-akker.

szavazásán elnyerte a legjobb musical, míg

Ezután Jule Styne és Tommy Valano világra

Bock és Harnick a legjobb zeneszerző-szövegíró

segítette Bock, Larry Holofcener és George

páros címét), Hegedűs a háztetőn (kilenc Tony-

Weiss szüleményét Mr. Wonderful címmel,

díj, köztük az év legjobb musicaljének kijáró

melynek főszereplője az ifjabb Sammy Davis

elismerés), The Apple Tree és The Rothschilds.

volt. A címadó dal és a Too Close For Comfort

A Hegedűs 1989-es ezüstjubileuma után

című a darab ma is élő leszármazottai. Bock

(az előadás egy nagyobb részlete szerepel

és Harnick nagyszerű együttműködéséből

a Jerome Robbins’ Broadway című zenés

hét év alatt öt zenés produkció született: The

antológiában), a következő évben a The

Body Beautiful, Fiorello! (a történelem negyedik

Rothschilds-t is sikerrel újították fel az Off-

musicalje, amely elvitte a Broadway mindhárom

Broadway-n. Azóta Bock és Harnick három nagy

„koronáját, a Tony-díjat, a New York-i Kritikusok

elismerésnek örvendhetett: helyet kaptak a

Körének díját és a színház-kategóriában

Theater Hall of Fame-ben, (a Színházi hírességek

kiosztott Pulitzer-díjat), Tenderloin, She Loves

csarnokában), elnyerték a Dalszerző Hírességek

Me (utóbbi a Variety szakfolyóirat kritikusainak

Csarnokának Johnny Mercer Díját, és a Kreatív


53 Creativity díját. Bock azonban a legkedvesebb

Connecticut, la 23 noiembrie 1928. Aceasta a

„kitüntetésének” a Wisconsin Egyetem

fost prima sa “avanpremieră” din afara oraşului.

bölcsész-díszdoktori címét tartotta, ugyanis

Treizeci de ani mai târziu, el și Sheldon Harnick

ezen az egyetemen, diákkorában ismerte meg

au creat The Body Beautiful, la Philadelphia.

feleségét, Pattit, és ugyanott határozta el, hogy

Aceasta a fost a patra sa avanpremieră din

zeneszerzői pályára lép. Jerry Bock számos

afara orașului. Între timp au fost create Catch

szakmai szervezet és egyesület tagja volt,

a Star, un spectacol de revistă efemer care,

ezek közül a legkedvesebb volt számára a BMI

potrivit criticului Walter Kerr, a dar naştere

Foundation tagsága. Saját bevallása szerint

întrebării: “Cum numiți ceva care se află între

élete legnagyobb életű sikerei: felesége, Patti,

eşec şi succes?” Răspunsul lui Kerr? „Un

fiuk, George, és lányuk, Portia.

e-cces”. Mai apoi, Jule Styne și Tommy Valano i-au convins pe Bock, Larry Holofcener și George Weiss să creeze musicalul Mr. Wonderful,

Forrás: www.mtishows.com

avându-l în rolul principal pe Sammy Davis Jr.

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Jerry Bock s-a născut în New Haven,

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Amerikáért Alapítvány Spirit of American


54 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Piesa titulară, respectiv cea întitulată Too Close For Comfort sunt cunoscute şi astăzi. Celebra colaborare dintre Bock și Harnick a dat naştere a nu mai puţin de cinci partituri în şapte ani. The Body Beautiful, Fiorello! (câștigător a triplei coroane de premii de pe Broadway: Premiul Tony, Premiul Cercului Criticilor din New York și Premiul Pulitzer pentru dramaturgie, fiind abia al patrulea musical din această ultimă categorie). Tenderloin, She Loves Me (câștigător al sondajului criticilor de la publicaţia Variety drept fiind cel mai bun musical, numindu-i pe Bock și Harnick drept cel mai bun compozitor, respectiv, textier). Scripcarul pe acoperiş – (nouă Premii Tony, inclusiv cel pentru cel mai VIOLA GÁBOR


55 Rothschilds. Pe lângă producția aniversării de

este diploma onorifică de Doctor în Litere,

argint din anul 1989 a spectacolului Scripcarul

primită de la Universitatea din Wisconsin. Acela

pe acoperiş (din care segmente important au

a fost locul unde a conuscut-o pe soția sa, Patti,

fost include în producţia antologică denumită

și unde a decis să devină compozitor. Domnul

Jerome Robbins’ Broadway), o nouă abordare

Bock este membru al mai multor bresle și

mult apreciată a piesei The Rothschlds off-

asociații profesionale, printre care se numără şi

Broadway s-a bucurat de succes în anul

BMI Foundation, Inc., care ocupă un loc special

următor. De atunci, Bock și Harnick au fost

în inima sa. Cât despre Patti, soția lui, George,

onorați de trei ori, prin includerea lor în Theater

fiul lor și Portia, fiica lor, Bock mărturisește că

Hall of Fame, fiindu-le, totodată, decernate

sunt cele mai longevive succese ale sale.

şi premiile Johnny Mercer Award din partea Songwriters Hall of Fame, şi Spirit of American Creativity Award din partea Fundaţiei pentru America Creativă (Foundation for a Creative

Sursa: www.mtishows.com

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

America. Dar „premiul” cel mai drag al lui Bock

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

bun musical al anului), The Apple Tree și The


56 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

1943-ban vonultam be, 1946-ban szereltem le

S H E L D O N

H A R N I C K

kitüntetéssel, tiszthelyettesi rangban. Amíg Georgiában, a Robins Field légitámaszponton állomásoztunk, előadóként és dalszövegíróként

Születtem 1924. április 30-án. A Chicago Portage Park Grammar School-ba jártam iskolába 1930–1938 között, ezalatt hegedűt is tanultam. Középiskolámat a Carl Schurz High School-ban végeztem 1938–1942 között, ezzel párhuzamosan folytattam a hegedű és a zeneelmélet tanulását a Boguslawski Musical College-ben. A középiskola utolsó két évében kezdtem írni paródiákat, karcolatokat, néhány dalszöveget, Stanley Orzey-vel közösen.

szerepeltem azokban a darabokban, amelyet önkéntes Speciális Szolgáltató Egységünk rendezett. (A híradósoknál szolgáltam a légierő keretében, a szórakoztatással szabadidőmben foglalkoztam.) Eközben részt vettem a Yank Magazine paródiaversenyén is, ahol ötödmagammal második díjat nyertem. Leszerelésem után hegedűsként játszottam Bud Whalen tánczenekarában, Chicago környékén. 1946–1949 között a Northwestern University School of Music hallgatója voltam, hegedű


57 évente megrendezett revüjében, a Waa-Mu

On-Broadway és Off-Broadway revük számára

Show-ban, 1947-től 1953-ig. Egyik évben

(zenéjüket jómagam, David Baker vagy Lloyd

zenét írtam a Dolphin Show című „vízirevü”

B. Norlin szerezte): Two’s Company, John

számára is. Egyetemi éveim után Henry

Murray Anderson’s ‘Almanac’, The Shoestring

Brandon tánczenekarával turnéztam Chicago

Revue, Shoestring ‘57, Kaleidoscope, The Littlest

környékén és a Közép-Nyugaton. (Mivel a

Revue, Vintage ‘60. (A Julius Monk Cabaret több

zenekart karcsúsítani kellett ahhoz, hogy újabb

előadása számára is írtam dalokat.) Az első

felkéréseket kapjon, másokkal együtt engem

szöveges előadás, amelybe dalokat írtam, a

is elbocsátottak.) Játszottam Xavier Cugat

Horatio volt (librettó: Ira Wallach, zene: David

zenekarában, egy Minneapolis-i fellépésen, de

Baker), bemutatta Margo Jone színháza Dallas-

az első előadás után kirúgtak. 1950-ben New

ban, 1954-ben (később az Off-Broadway-n

York-ba jöttem, színházi dalszerző akartam

is bemutatták, 1961-ben, Smiling the Boy Fell

lenni. Első dalom, amelyet egy Broadway-

Dead címmel). 1955 teljes nyári évadjában, az

előadásba írtam: The Boston Beguine az 1952

’56-os évad felében és 1957 néhány hetében

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

új arcai-ban. Ezután néhány évig dalokat írtam

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

szakon diplomáztam. Részt vettem az egyetem


58 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

a Green Mansions üdülőhely színtársulatában

(1966), The Canterville Ghost (tévé-musical,

dolgoztam. Név nélkül írtam dalokat a The

1966), The Rothschilds (1970). Szöveget írtam

Amazing Adele (1956 – sohasem mutatták be a

az akkori New York-i polgármester, John V.

Broadway-n) és a Shangri-La számára (1956).

Lindsay fellépései számára is, az Inner Circle

Emellett a Portofino című darabba is (1958),

(Press Club Show) előtti fellépéseihez (1966-

sajnos, ezúttal már saját nevem alatt.

ban, ill.1970–73 között évente). KERESKEDELMI

ELŐADÁSAIM JERRY BOCK-KAL (akivel 1956-

PRODUKCIÓK: 1958-1959 között a Buick, Esso

ben ismerkedtünk meg): The Body Beautiful

Gas, Nabisco, Columbia Phonograph, Milliken

(1958), Ford Tractor Show (zártkörű ipari tévé-

stb. cégek számára, és egy tévéreklám (Jerry

show, 1959), Fiorello (1959), Tenderloin (1960),

Bockkal) a Ballantine Beer-nek 1965-ben.

Man in the Moon (1963) a Bil Baird Marionettes

ELŐADÁSOK (ÉS DALOK) MARY RODGERS-SZEL:

számára, She Loves Me (1963), To Broadway

Pinocchio (1973) a Bil Baird Marionettesnek;

with Love (1964, New York-i Világkiállítás),

William’s Doll Marlo Thomas tévéműsora, a Free

Hegedűs a háztetőn (1964). Baker Street (több

To Be You and Me számára (1974). ELŐADÁSOK/

dalszöveg, név nélkül, 1965), The Apple Tree

FILMEK MICHEL LEGRAND-NAL: A Song for a


59

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

DIMÉNY ÁRON


60 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

King (a film nem készült el); A Christmas Carol

Egyetemen 1986-ban, az előadás jogait jelenleg

– első bemutatója egy 1981-es karácsonyi

a Rodgers and Hammerstein Organization

turnén, az előadás jogait jelenleg a Rodgers and

kezeli. OPERÁK JACK BEESONNAL: Captain

Hammerstein Organization kezeli; Aaron’s Magic

Jinks of the Horse Marines (bemutató: Kansas

Village, animációs film, 1997-ben bemutatták be

City Lyric Theatre, Missouri, 1975, lemezen

az Egyesült Államokban (Európában 1955-ben

kiadta az RCA, jelenleg a Desto Records

került forgalomba, The World is One Big Chelm

forgalmazza); Dr. Heidegger’s Foundation of Youth

címmel). ELŐADÁSOK (ÉS DALOK) JOE RAPOSO-

(bemutató: National Arts Club, New York, 1978,

VAL: egy tévésorozat zenei témája: We’ll Get

lemezkiadás: CRI); Cyrano (bemutató: Theater

By (1974, a sorozat írója Alan Alda); Alice in

Hagen, Hagen, Németország, 1994. szeptember

Wonderland (1975) a Bil Baird Marionettes

10.). OPERÁK THOMAS Z. SHEPARDDEL: Love

számára; Sutter’s Gold, kantáta (bemutatta

in Two Countries (két egyfelvonásos opera:

a Boston Symphony Orchestra, 1980-ben); A

That Pig of a Molette és A Question of Faith,

Wonderful Life, Az élet csodaszép c. filmből

bemutató: Musical Theatre Works, Theatre at St.

ihletődött musicalhez, első előadása a Michigan

Peter’s Church, New York, 1991). OPERA HENRY


61 Opera (Missouri) megrendelésére, bemutatva

fordítás”. Mozart: A kairói lúd, bemutató: Lyric

Kansas City-ben, 1998. március 7-én.

Opera of Kansas City, Missouri, 1982. Lehár: A

ÖNÁLLÓ MŰVEIM: Frustration, „mini-opera”

víg özvegy, bemutató: San Diego Opera Company,

egy rövid felvonásban, bemutató: Encompass

főszerepben Beverly Sills, 1977. Bizet: Carmen,

Theatre, New York, 1979. A Frustration egyike

bemutató: Houston Grand Opera Company,

azoknak a rövid vígoperáknak melyeket

1981. Ez a fordítás az operaház rendelésére

beválogattak a Fantasies Take Flight című

készült, rövidített, enyhén átdolgozott

válogatásba. ANGOL NYELVŰ FORDÍTÁSOK,

változatából készült Peter Brook La Tragédie

FELDOLGOZÁSOK: Sztravinszkij: A katona

de Carmen-jének angol szövege. Bemutató:

története, bemutató: Chamber Symphony of

Vivian Beaumont Theatre, New York, 1984.

Philadelphia, a Bil Baird’s Marionettes-szel,

Canteloube: Auvergne-i dalok, közülük hétnek

1967. Renard, a PBS megrendelésére, még

a bemutatójára Marni Nixon koncertjén került

nem került bemutatásra. Ravel: A gyermek és

sor, New Yorkban, 1982-ben. J.S. Bach: Phoebus

a varázslat, bemutató: The Manhattan Music

és Pán vetélkedése (kantáta), a Bach Aria Group

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

School, 1971. Jelenleg ez a „hivatalos amerikai

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

MOLLICONE-NAL: Coyote Tales a Kansas City


62

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ


63 New York állam, 1988. Aiolosz megengesztelése

utazása (még nem került bemutatásra). Verdi:

(Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft

Kesztyűária (a Rigolettó-ból), a fordítás Placido

kantáta), a Bach Aria Group megrendelésére,

Domingo tévéfellépésére készült (1985). Ives:

bemutatója: Stony Brook, New York állam, 1990.

Elgie, a finálé dala Jerome Robbins Ives Songs

Chabrier: A hiányos neveltetés – ezt A kairói

című balettjében, bemutató: New York State

lúd-dal együtt a Metropolitan Opera „Mini-

Theatre (1988). Ghetto, jiddis dalok fordításai

Met”-je rendelte, még nem került bemutatásra.

Joshua Sobol darabja számára (a tucatnyi dal

Jean-Michel Damase: Az örökösnő, a fordítás

felét fordítottam én, Jim Friedman a többit),

L. Ducreux francia librettójából készült, amely

bemutató: Mark Taper Forum, Los Angeles

Ruth és Augustus Goetz darabjából ihletődött,

(1986). Michael Legrand: A Cherbourg-i esernyők

ez utóbbi pedig Henry James regényéből, a

(Jacques Demy szövege), bemutató: New York

Washington Square-ből (bemutatásra még

Shakespeare Festival Theatre (1979). Michael

nem került). Édouard Pailleron: A világ, ahol

Legrand: Kísértet-szerelem című darabjából

unatkoznak (még nem került bemutatásra).

(Didier van Cauwelaert szövege, még nem került

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Eugène Labiche/Édouard Martin: Perrichon úr

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

megrendelésére, bemutatója: Stony Brook,


64 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

bemutatásra) az Elment egy barát c. dal (Jean-

și câteva melodii originale, în colaborare cu

Michel Damase dalszövege).

Stanley Orzey. Am fost recrutat în armată în

Forrás: www.mtishows.com

anul 1943. Lăsat la vatră în 1946 (Având rangul: T-4). În timp ce fusesem staționat la Robins Field, Georgia, am lucrat ca interpret și am

M-am născut la 30 aprilie 1924. Am frecventat

scris cântece pentru spectacolele oferite de

cursurile şcolii Chicago Portage Grammar

grupul nostru voluntar de servicii speciale.

School între anii 1930 şi 1938. Am început

(Am lucrat drept tehnician în departamentul

studierea viorii în această perioadă. Am urmat

de comunicare, fiind atașat forțelor aeriene;

liceul în cadrul Carl Schurz High School între

activitătile de divertisment au fost făcute în

anii 1938 şi 1942. (Şi mi-am continuat studiile

timpul meu liber.) De asemenea, am participat

de vioară şi de teoria muzicii la Boguslawski

la concursul de parodie al Revistei Yank și am

Musical College). În ultimii doi ani de liceu la

fost unul dintre cei cinci câștigători ai premiului

Schurz am început să scriu parodii, schițe

al II-lea. După lăsarea la vatră, am lucrat ca violonist în trupa de dans al lui Bud Whalen în


65 Northwestern University School of Music între

pentru un spectacol la Minneapolis, dar am

anii 1946-1949, unde mi-am dobândit Diplomă

fost concediat după prima reprezentaţie. Am

de licență în muzică, cu specializarea vioară.

venit la New York în 1950 pentru a încerca să

Am contribuit la spectacolul de revistă anual al

devin compozitor de teatru muzical. Primul

studenților de la Northwestern, Waa-Mu Show,

cântec dintr-un spectacol jucat pe Broadway:

în anii: 1947-48-49-50-51-52-53. De asemenea,

The Boston Beguine din New Faces of 1952. În

într-un an am scris partitura programului

următorii câțiva ani am contribuit cu propriile

acvatic denumit Dolphin Show. După absolvire

mele cântece la următoarele spectacole de

am lucrat în cadrul orchestrei de dans a lui

revistă jucate On și Off-Broadway (muzica

Henry Brandon în Chicago și regiunea Midwest a

pieselor fiind compusă ori de mine, ori de David

Statelor Unite ale Americii. (Numărul membrilor

Baker sau Lloyd B. Norlin): Two’s Company, John

trupei a trebuit să fie redusă pentru a continua

Murray Anderson’s ‘Almanac’, The Shoestring

să fie contractată, iar eu am fost unul dintre

Revue, Shoestring ‘57, Kaleidoscope, The Littlest

cei câțiva muzicieni care au fost eliberaţi din

Revue, Vintage ‘60. (De asemenea, mi-au fost

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

trupă.) Am lucrat cu orchestra lui Xaviar Cugat

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Chicago. Am frecventat cursurile din cadrul


66 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

incluse cântece în mai multe spectacole Julius

Portofino (1958), unde versurile mele, din

Monk Cabaret.) Am scris versurile pentru primul fericire, nu mai erau anonime. meu spectacol realizat după o carte, Horatio

Spectacole realizate în colaborare cu JERRY

(Carte: Ira Wallach, Muzică: David Baker).

BOCK (pe care l-am cunoscut în 1956): The Body

Produs la teatrul lui Margo Jone din Dallas, în

Beautiful (1958), Ford Tractor Show (Emisiune

1954. (Acest spectacol a fost produs ulterior

TV industrială, cu circuit închis, 1959). Fiorello

în Off-Broadway în 1961, sub titlul Smiling the

(1959). Tenderloin (1960). Man in the Moon (1963)

Boy Fell Dead). Am lucrat cu personalul teatral

pentru Bil Baird Marionettes. She Loves Me

al staţiunii văratice Green Mansions, întregul

(1963). To Broadway with Love (1964) (pentru

sezon estival al anului 1955, jumătate din

New York Fair). Scripcarul pe acoperiş (1964).

sezonul lui ‘56 și câteva săptămâni în ‘57. Am

Baker Street (am contribuit cu mai multe cântece

fost chemat să scriu versuri, în mod anonim,

în mod anonim: 1965). The Apple Tree (1966).

pentru spectacolul The Amazing Adele (1956

The Canterville Ghost (1966) (Musical TV). The

– nu a fost niciodată prezentat pe Broadway);

Rothschilds (1970). De asemenea, am scris

Shangri-La (1956). De asemenea, pentru

materiale pentru primarul de atunci al orașului


67 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

LACZKÓ VASS RÓBERT, ÁRUS PÉTER, BOGDÁN ZSOLT, SINKÓ FERENC, ORBÁN ATTILA, SZŰCS ERVIN, FARKAS LORÁND, BALLA SZABOLCS


68 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

New York, John V. Lindsay, pentru aparițiile

neprodus). A Christmas Carol. Prima producție

sale în cadrul Inner Circle (Press Club Show)

a fost un turneu de Crăciun în 1981. Drepturile

1966-70-71-72-73. SPECTACOLE INDUSTRIALE:

de autor ale producţiei sunt acum gestionate

Din 1958 până în 1959 am realizat spectacole

de Rodgers and Hammerstein Organization.

industriale pentru firme precum Buick, Esso

Aaron’s Magic Village, film de animație lansat

Gas, Nabisco, Columbia Phonograph, Milliken

în SUA în 1997. (Lansat în Europa sub titlul The

etc., și am realizat o reclamă TV pentru

World is One Big Chelm, în 1955.) SPECTACOLE

Ballantine Beer (împreună cu Jerry Bock) în

(ȘI CÂNTECE) REALIZATE CU JOE RAPOSO: Tema

1965. SPECTACOLE (ȘI CÂNTECE) REALIZATE

muzicală a serialului TV scris de Alan Alda:

ÎMPREUNĂ CU MARY RODGERS: Pinocchio

We’ll Get By (1974). Alice în Țara Minunilor (1975)

(1973) pentru Bil Baird Marionettes. Piesa:

pentru Bil Baird Marionettes. Cantata Sutter’s

William’s Doll pentru emisiunea specială a lui

Gold. Premiera: Boston Symphony Orchestra

Marlo Thomas: Free To Be You and Me (1974).

(1980). A Wonderful Life – Musical bazat pe

SPECTACOLE / FILME CREATE ÎMPREUNĂ

filmul It’s a Wonderful Life. Prima producție:

CU MICHEL LEGRAND: A Song for a King (film

University of Michigan (1986). Drepturile de


69 Rodgers and Hammerstein Organization. OPERE

City (Missouri). Premiera: Kansas City, 7 martie

CU JACK BEESON: Captain Jinks of the Horse

1998.

Marines. Premiera: Kansas City Lyric Theatre,

LUCRĂRI INDIVIDUALE: Frustration, o „mini-

Missouri (1975). Înregistrat inițial de RCA, acum

operă” într-un singur act. Premiera: Encompass

disponibil pe Desto Records. Dr. Heidegger’s

Theatre, NYC (1979), Frustration a fost una

Foundation of Youth. Premiera: National Arts

dintre câteva opere comice scurte incluse într-o

Club, NYC (1978). Înregistrat de CRI: Cyrano.

prezentare denumită Fantasies Take Flight.

Premiera: Theater Hagen; Hagen, Germania:

TRADUCERI/ADAPTĂRI ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

10 septembrie 1994. OPERE CU THOMAS Z.

Stravinski: Povestea unui soldat. Premiera:

SHEPARD: Love in Two Countries – cuprinzând

Chamber Symphony of Philadelphia, cu Bil

două opere într-un act: That Pig of a Molette şi

Baird Marionettes (1967). Renard. (Comandat

A Question of Faith. Premiera: Musical Theatre

de PBS, neprodus încă.) Ravel: Copilul şi vrăjile.

Works, Theatre at St. Peter’s Church, NYC

Premiera: The Manhattan Music School (1971).

(1991). OPERE CU HENRY MOLLICONE: Coyote

Acum, e considerat a fi „traducerea americană

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Tales – comandat de Opera Lirică din Kansas

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

autor ale spectacolului sunt acum gestionate de


70 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

FOGARASI ALPÁR, VÁTA LORÁND, VARGA CSILLA, SINKÓ FERENC, LACZKÓ VASS RÓBERT, BUZÁSI ANDRÁS, KALI ANDREA, KICSID GIZELLA, SZŰCS ERVIN


71 Cairo”). Premiera: Opera Lirică din Kansas

(1988). Împăcarea lui Aeolus (Cantată). Comandat

City, Missouri (1982). Lehár: Văduva veselă.

de Bach Aria Group. Premiera: Stony Brook,

Premiera: San Diego Opera Company, cu Beverly

NY (1990). Chabrier: Une Éducation Manqueé.

Sills, (1977). Bizet: Carmen. Premiera: Houston

Aceasta, împreună cu L’Oca del Cairo a fost

Grand Opera Company (1981). (Ei au comandat

comandată de „Mini-Met”-ul Operei Metropolitan

traducerea). O versiune prescurtată a traducerii

din New York. (Nu a fost încă produs.) Jean-

mele, ușor revizuită, a devenit versiunea în

Michel Damase: The Heiress. Tradus în baza

limba engleză a filmului La Tragedie de Carmen

libretului francez de L. Ducreux bazat pe

de Peter Brook. Premiera: Vivian Beaumont

piesa lui Ruth și Augustus Goetz, care a fost la

Theatre, NYC (1984). Canteloube: Songs of the

rândul său bazată pe romanul lui Henry James

Auvergne. Șapte dintre acestea au avut prima

întitulat Washington Square. (Nu a fost încă

lor interpretare într-un concert susținut de

produs în limba engleză.) Edouard Pailleron: Le

Marni Nixon, New York (1982). J.S. Bach: Cearta

Monde ou L’on S’Ennuie (O lume unde domnește

dintre Phoebus și Pan (Cantată). Comandat de

plictiseala). (Nu a fost încă produs.) Eugene

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

Bach Aria Group. Premiera: Stony Brook, NY

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

oficială”. Mozart: L’Oca del Cairo („Gâsca din


72 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Labiche / Edouard Martin: Le Voyage de Monsieur

Shakespeare Festival Theatre (1979). Michael

Perrichon (Vacanța lui Monsieur Perrichon). (Nu a

Legrand: L’Amour Fantome (text de Didier van

fost încă produs) Verdi: Questa o Quella (aria din

Cauwelaert) (Nu a fost încă produs.) Cântec: A

Rigoletto). Tradus pentru Placido Domingo, spre

Friend Has Gone Away (franceză: Un Ami S’en Est

a fi inclusă în emisiunea sa TV specială (1985).

Alle – versuri: Jean-Michel Damase).

Ives: Elgie. Traducere folosită drept melodie finală în baletul Ives Songs al lui Jerome Robbins. Premiera: NY State Theatre (1988). Ghetto – traduceri ale unor cântece idiș spre folosirea lor în piesa cu acelaşi titlu de Joshua Sobol. (Dintr-o duzină de melodii, am tradus jumătate; iar Jim Friedman a tradus cealaltă jumătate). Premiera: Mark Taper Forum, L.A. (1986). Michael Legrand: The Umbrellas of Cherbourg (text de Jacques Demy). Premiera: NY

Sursa: www.mtishows.com


73 STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

VINDIS ANDREA, JEROVSZKY TÍMEA, TŐTSZEGI ZSUZSA, KATÓ EMŐKE, FARKAS LORÁND


SHELDON HARNICK – JERRY BOCK – JOSEPH STEIN

MAROSÁN CSABA

Fegyka | Fyedka

VIOLA GÁBOR

Szása, a barátja | Sasha, prietenul lui

LACZKÓ VASS RÓBERT

Avram, könyvárus | vânzătorul de cărți

HEGEDŰS A HÁZTETŐN SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

VÁTA LORÁND

Mordcha, kocsmáros | cârciumarul

FORDÍTOTTA | TRADUCEREA ÎN LIMBA MAGHIARĂ DE: G. DÉNES GYÖRGY – KOSSUTH-DÍJAS | LAUREAT AL PREMIULUI KOSSUTH, REMÉNYI GYENES ISTVÁN

Nahum, koldus | cerșetor

FOGARASI ALPÁR

Jászi, kalapos | Yussel, pălărier

BALLA SZABOLCS

Valamint | Precum și: TORDAI TEKLA, KICSID GIZELLA, IMRE ÉVA, KALI ANDREA, ÖTVÖS KINGA, LACZÓ JÚLIA, SINKÓ FERENC, BUZÁSI ANDRÁS, BÁLINT ELŐD, ERDEI MÁTÉ, NAGY GELLÉRT,

Tevje, tejesember | Tevye, un lăptar Golde, a felesége | soția lui

BOGDÁN ZSOLT

NAGY KOPECZKY KRISTÓF, ORBÁN SZABOLCS, VARGA PÉTER, WAGNER ÁRON

KATÓ EMŐKE

Cejtel | Tzeitel

ALBERT CSILLA

Zenészek | Muzicieni: GYENGE ZOLTÁN BALÁZS (hegedű | vioară),

Hódel | Hodel

VINDIS ANDREA

LUPȘA MARIUS (klarinét | clarinet), TURÁK BOTOND FERENCZ (harsona | trombon),

Chava | Hava

PETHŐ ANIKÓ

Sprince | Shprintze

TŐTSZEGI ZSUZSA

Bjelke | Bielke

JEROVSZKY TÍMEA

Jente, a kerítőnő | Yente, o peţitoare

KÁNTOR MELINDA

Lázár Wolf, a mészáros | Lazăr Wolf, un măcelar Mótel Kemzojl, szabó | Motel, un croitor sărac Sandel, az anyja | Shandel, mama lui

ORBÁN ATTILA ÁRUS PÉTER VARGA CSILLA

ANTAL ATTILA (nagybőgő | contrabas), CSERGŐ DOMOKOS (ütőhangszerek | percuție), SZÉKELY NORBERT (billentyűs hangszerek | acordeon/clape), KOLCSÁR PÉTER (zongora | pian) Rendező | Regia

BÉRES LÁSZLÓ

Szövegkönyv | Scenariul

JOSEPH STEIN

Zene | Muzica Dalszövegek | Versurile

Percsik, diák | Percik, un student

FARKAS LORÁND

Cejtel nagymama | Bunica Tzeitel

ZONGOR RÉKA

Díszlet- és jelmeztervező | Decorul și costumele

Fruma Sára | Fruma-Sarah

CSUTAK RÉKA

Koreográfus | Coregrafia

Rabbi | Rabinul Mendel, a fia | fiul lui Csendbiztos, őrmester | Jandarmul

Data premierei | Bemutató időpontja:

SZŰCS ERVIN BODOLAI BALÁZS DIMÉNY ÁRON

2020. FEBRUÁR 21 FEBRUARIE 2020

Zenei vezető, korrepetitor | Conducerea muzicală, corepetitor

Rendezőasszisztens | Asistent de regie A jelmeztervező asszisztense | Asistent costume Ügyelő | Regia tehnică

JERRY BOCK SHELDON HARNICK KOLCSÁR PÉTER CARMENCITA BROJBOIU JAKAB MELINDA BUCHMANN EMŐKE BOCSKAI GYOPÁR ZONGOR RÉKA, ALBERT ENIKŐ


75

A NEW YORK STAGE ELŐADÁSÁNAK PRODUCERE HAROLD PRINCE VOLT. | PRODUCĂTORUL SPECTACOLULUI CREAT LA NEW YORK STAGE A FOST HAROLD PRINCE. AZ EREDETI NEW YORK STAGE-ELŐADÁS RENDEZŐJE ÉS KOREOGRÁFUSA JEROME ROBBINS VOLT. REGIZORUL ȘI COREGRAFUL SPECTACOLULUI ORIGINAL DE LA NEW YORK STAGE: JEROME ROBBINS A HEGEDŰS A HÁZTETŐN BEMUTATÁSÁT A MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. (WWW.MTISHOWS.EU) ÉS A THEATRUM MUNDI SZÍNHÁZI ÉS IRODALMI ÜGYNÖKSÉG, BUDAPEST (WWW.THEATRUM-MUNDI.HU) KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS TETTE LEHETŐVÉ.| PRODUCŢIA SPECTACOLULUI SCRIPCARUL PE ACOPERIŞ A FOST POSIBILĂ PRINTR-UN ACORD ÎNCHEIAT ÎNTRE MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. (WWW.MTISHOWS.EU) ȘI AGENŢIA TEATRALĂ ŞI LITERARĂ THEATRUM MUNDI (SZÍNHÁZI ÉS IRODALMI ÜGYNÖKSÉG), BUDAPESTA (WWW.THEATRUM-MUNDI.HU). A MAGYAR FORDÍTÁS JOGAIT AZ UMPA ÜGYNÖKSÉG KÖZVETÍTETTE. DREPTURILE DE AUTOR PENTRU PREZENTA TRADUCERE ÎN LIMBA MAGHIARĂ AU FOST FURNIZATE DE CĂTRE AGENȚIA UMPA.

SZERKESZTŐSÉG | REDACȚIA: Felelős szerkesztő | Redactor responsabil: DEMETER KATA Munkatárs | Colaborator: MIRELA SANDU Fordítások | Traduceri: KOROS-FEKETE SÁNDOR, KÖPECZI JULIÁNNA Foto: BIRÓ ISTVÁN Design: ERCSEI ZSOLT

STAGIUNEA 2019/2020 | 227. ÉVAD

DUPĂ POVESTIRILE LUI SHALOM ALEIHEM, CU PERMISIUNEA SPECIALĂ DIN PARTEA LUI ARNOLD PERL

HEGEDŰS A HÁZTETŐN | SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

SÓLEM ALÉCHEM NOVELLÁI ALAPJÁN, ARNOLD PERL KÜLÖNLEGES ENGEDÉLYÉVEL.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.