Prezentare Fundația Humanitas Aqua Forte

Page 1

Ne propunem să promovăm valorile umanismului și să încurajăm dialogul prin proiecte care contribuie la îmbunătățirea raporturilor dintre actul de cultură și categorii foarte diversedepublic.

V a l o r i CULTURA CAFORMARE SPIRITUALĂ.Pentrucacinevasă poatăgândipecontpropriușiieșidin minoratulmentalestenevoiede cultivarespirituală,deînsușireaunor reperementaleșidecunoaștereaatot ceaadunatmaidesoiminteaumană de-alungulistorieisale. UMANISMUL.FundațiaHumanitas AquaFortecrede,dincolodefaptulcă omulesteo„ființăistorică”,căexistă „ideieternumane”careghidează comportamentulumanșiînabsența căroraspeciaumanăedezonorată,iar omenireariscăsăsebarbarizezeșisă aluneceînhaos. EUROPENISMUL.Înistoriaspeciei umane,spiritualitateaeuropeanăa reușitceamaivastăsintezăavalorilor filozofice,științifice,artistice,politice șimoralealeomului,integrând deopotrivăvalorilecaren-auapărut neapăratpehartaEuropei. ILUMINISMUL. Neraportămlael înfelulîncarel-adefinitKantîn1784 întextul„Răspunslaîntrebarea:Ce este«luminarea»”?: „Luminareaesteieșireaomuluidin minorat,acăruivinăopoartăelînsuși. Minoratulesteneputințaomuluidea seservideinteligențasafărăafi condusdealtul.Vinovatsefaceomul deaceastăstare,dacăpricina minoratuluisăunuestelipsa inteligenței,cilipsahotărâriiși curajuluideaseservideeafără îndrumareaaltuia.Sapereaude! Îndrăzneștesăteserveștideinteligența proprie!Aceastaestelozinca luminării.” DINCOLODESTÂNGAȘIDE DREAPTA. Ceeaceconteazăpânăla urmăesteamplitudineaunuimoddea gândinuînraportcuoideologiesauo politicădepartid,ciînraportcuun cocteildeadevăr,bun-simțșibune sentimente.Defapt,opolitică culturalădeanvergurănuededreapta saudestânga,ciedoarinteligentă, adevăratășidreaptă. EXIGENȚAFAȚĂDE PRODUSULCULTURALȘI DESCOPERIREANOILOR TALENTECULTURALE.

Proiectele noastre 2001 Fundațiaorganizează șigăzduieșteîntâlniri șicolocviicu studențiidela filozofieșilitereîn Casamemorială EugenLovinescu. 2011 Primaedițiea "CONCURSULUI HUMANITASÎN LICEE",unconcurs deculturăgenerală pentruliceeni. 2018 Primaedițieaunui nouproiectde comunicare culturală.Seriade conferințe "DESPRELUMEA ÎNCARE TRĂIM".

p ro i e c t a l F u nd a ț i e i

Întrebări de tip eseu, create de scriitori, jurnaliști, specialiști Bibliografia ediției a unsprezecea Etapa I:Scrisoridinexil.Corespondențăinedităde MateiCălinescușiIonVianu.Întrebăriconcepute descriitoareaTatianaNiculescu. Etapa a II-a:Povesteacreierului.Încăutareacelui maicomplicatobiectdinunivers.Întrebări conceputedeprofesorulșicercetătorulAlexandru Babeș,autorulcărții. Etapa a III-a:TezaurulRomânieidelaMoscova. Inventaruluneiistoriideosutădeani.Întrebări conceputedejurnalistulMarianVoicu,autorul cărții. Finală:Jurnal.1935-1944deMihailSebastian. ÎntrebăriconceputedeIoanaPărvulescu.

CONFERINȚELE DESPRE LUMEA ÎN CARE TRĂIM Singurul festival din România de conferințe și dialoguri culturale și științifice, pe teme de actualitate, susținute de specialiști și oameni de cultură de prestigiu. Organizat de Fundația Humanitas Aqua Forte în parteneriat cu Editura Humanitas și ARCCA. p ro i e c t a l F u nd a ț i e i

E.S. HANS KLEMM AmbasadoralStatelorUniteîn România MARTIN S. MARTIN CardiologlaFundeni,apoiînStatele Unite Ediția 2018 4-28 FEBRUARIE OLIVER JENS SCHMITT Profesordeistoriesud-esteuropeană laUniversitateadinViena VICTOR IERONIM STOICHIȚĂ Reputatcriticșiistoricalartelor, numitrecenttitularalCatedrei europenelaCollègedeFrance CRISTIAN PRESURĂ CercetătorPhilipsResearch EindhovenînOlanda THIÉRRY WOLTON Scriitorșiistoricfrancez,autoral impozantei„Histoiremondialedu communisme” Fiecareinvitatasusținuto conferințădeooră,urmată deundialogcucâteo personalitatedinRomânia: CorinaȘuteu,AndreiPleșu, Horia-RomanPatapievici, VladZografi,MarianVoicu, GabrielLiiceanu. ORIA-ROMAN PATAPIEVICI ABRIEL LIICEANU nferințădedeschidere

ANDREI PLEȘU GABRIEL LIICEANU conferințădedeschidere CORNELIU BJOLA Profesordestudiidiplomaticela UniversitateaOxfordşidirectoral OxfordDigitalDiplomacyResearch Group Ediția 2019 23-27 FEBRUARIE Fiecareinvitatasusținuto conferinţădeooră, urmatădeundialogîn profunzimecuCorina Negrea,CătălinVasilescu, brielLiiceanu,Marian cu,IoanStanomirşi dZografi. JIM BAGGOTT Autordecărţideştiinţăpublicatela OxfordUniversityPressşicolaboratorla emisiunideştiinţăBBC LIVIU GIOSAN CercetătorlaWoodsHole OceanographicInstitutionînStatele Unite BOGDAN MARCU Expertînpropulsiarachetelor,cuo carierădedouăzecideaniînindustria aerospaţialăamericană ANDREI CONSTANTINESCU Profesorasistentdepediatriela FacultateadeMedicinăa UniversităţiiColumbiaînNewYork HORIA ROMAN PATAPIEVICI conferințădeînchidere

Acoperire în presă a ediției 2019 INTERVIURICOMUNICATE HOTNEWS CITESTE-MA RADIO ROMANIA CULTURAL LA PUNKT ADEVARUL DESCOPERA.RO STIINTA SI TEHNICA ZIARE LIVE AGENTIA DE CARTE LITERNET MEDIAFAX ZIARUL METROPOLIS RFI ROMANIA LIVIU GIOSAN LA ADEVARUL LIVIU GIOSAN LA SCENA 9 LIVIU GIOSAN LA VICE LIVIU GIOSAN LA TVR BOGDAN MARCU LA ADEVARUL CORNELIU BJOLA LA HOTNEWS CORNELIU BJOLA LA ZIARE.COM CORNELIU BJOLA LA ADEVARUL CORNELIU BJOLA LA ROMANIA LITERARA JIM BAGGOTT LA ROMANIA LITERARA ANDREI CONSTANTINESCU LA SLOWFORWARD.RO ANDREI CONSTANTINESCU LA ADEVARUL ANDREI CONSTANTINESCU LA RFI ROMANIA

MIRCEA CĂRTĂRESCU Conferințadedeschidere Ediția 2020 22-26 FEBRUARIEGERMINA NAGÂŢ Cercetătorcareacondustimp de17aniDirecțiadeInvestigațiia ConsiliuluiNaționalpentruStudierea ArhivelorSecurității(CNSAS) CRISTIAN MUREŞAN Expertînpoliticipubliceîn domeniulenergiei,careactiveazăîn cadrulunuicabinetdeinteligență economicădinParis MANFRED SPITZER Psihiatrușicercetătorînneuroștiințe, directorulSpitaluluiUniversitarde PsihiatrieșialCentruluideTransfer pentruCercetareșiNeuroștiințedin Ulm MIHAI NETEA Internist-infecționistșiprofesorde medicinăinternăexperimentalăla UniversitateaRadbouddinNijmegen, laureatîn2016alPremiuluiSpinoza, ceamaiimportantădistincțieștiințifică aOlandei Fiecareinvitatasusținuto conferințădeooră,urmată deundialogcuo personalitatedinRomânia: MirelaNagâţ,Gabriel Liiceanu,Horia-Roman Patapievici,Cătălin ȘtefănescușiCorinaNegrea. HORIA ROMAN PATAPIEVICI Conferințadeînchidere

Acoperire în presă a ediției 2020 INTERVIURI ANTE ȘI POST CONFERINȚESPOTURI RADIO ȘI COMUNICATE DE PRESĂ HOTNEWS CITESTE-MA RADIO ROMANIA CULTURALPARTENER MEDIA LAPUNKT.RO ADEVARUL - PARTENER MEDIA DESCOPERA.RO ȘTIINȚĂȘI TEHNICA AGENTIA DE CARTE TVR MEDIAFAX ZIARUL METROPOLIS RFI ROMANIA - PARTENER MEDIA MANFRED SPITZER LA SCENA 9 MANFRED SPITZER LA ADEVĂRUL MIRCEA CĂRTĂRESCU LA RFI ROMÂNIA MIHAI NETEA LA PRESSONE HORIA-ROMAN PATAPIEVICI LA RFI ROMÂNIA RADIO GUERRILLA - PARTENER MEDIA DILEMA VECHE CONTRIBUTORS MIHAI NETEA LA HOTNEWS ȘI CONTRIBUTORS MANFRED SPITZER LA PUTEREA A CINCEA MIHAI NETEA LA RFI ROMÂNIA CRISTIAN MUREȘAN LA HOTNEWS ȘI CONTRIBUTORS

RADU PARASCHIVESCU Conferințădedeschidere Ediția 2021 27-28 MARTIEORGANIZATĂ EXCLUSIV ONLINE, PENTRU A NU ÎNTRERUPE CONTINUITATEA SERIEI DE CONFERINȚEVALENTIN NAUMESCU Profesorderelațiiinternaționalela FacultateadeStudiiEuropenea UniversitățiiBabeș-BolyaidinClujși expertindependentalComisiei Europeneîndomeniulrelații internaționale IOANA PÂRVULESCU Scriitoareșiprofesorde literaturăromânămodernăla FacultateadeLitere, UniversitateadinBucurești Fiecareinvitatasusținuto conferințădeooră,urmată deundialogînprofunzime cuCătălinStriblea,Ovidiu Nahoi,MarianVoicu, CătălinȘtefănescu. SORIN IONIȚĂ Analistdepoliticipubliceși fondatoralthinktankului ExpertForum(EFOR)

Ediția 2022 1-24 MAI Expertînistoriamodernă,politicași securitateaRusiei,profesoronorificla UniversityCollegeLondonșidirector generallaMayakIntelligence,ofirmă deconsultanțășicercetarespecializată înrelațiilecuRusia. HORIA ROMAN PATAPIEVICI Conferințădedeschidere GAIA VINCE Cunoscutăjurnalistășirealizatoare britanicădeemisiunidedicateștiinței,fost redactorlaNatureșiNewScientist, actualmentescriepentru TheGuardianși BBC ALEXANDRU BABEȘ Profesordeneuroştiinţeşifiziologiela FacultateadeBiologieaUniversităţiidin Bucureşti.Laboratorulpecareîlconducese ocupădestudiulsistemuluinervosperiferic MARK GALEOTTI STEFANO BOTTONI ConferențiarlaUniversitateadin Florența,undepredăistoriaEuropeide Estșiistorieuniversală.Principalulsău domeniudecercetareestepoliticafață deminoritățișirelațiileinteretniceîn bloculsovietic. Fiecareinvitatasusținuto conferințădeooră,urmată deundialogînprofunzime cu GabrielLiiceanu, CorinaNegrea, BogdanO.Popescu, MarianVoicu,SabinaFatiși CătălinȘtefănescu. GABRIEL LIICEANU Conferințădeînchidere

Acoperire în presă a ediției 2022 INTERVIURI ANTE ȘI POST CONFERINȚESPOTURI RADIO ȘI COMUNICATE DE PRESĂ HOTNEWS - PARTENER MEDIA CITESTE-MA RADIO ROMANIA CULTURALPARTENER MEDIA ISTORIA PE RĂZĂTOARE - INSTAGRAM ADEVARUL PRESSONE - PARTENER MEDIA AGENTIA DE CARTE RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚIPARTENER MEDIA ZIARUL METROPOLIS RFI ROMANIA - PARTENER MEDIA GABRIEL LIICEANU LA RFI ROMÂNIA GABRIEL LIICEANU LA ZAIAFET MARK GALEOTTI LA DIGI24 ALEXANDRU BABEȘ LA MINDCRAFT STORIES STEFANO BOTTONI LA RFI ROMÂNIA STEFANO BOTTONI LA ROMÂNIA LITERARĂ RADIO GUERRILLA - PARTENER MEDIA BOOKHUB CONTRIBUTORS - PARTENER MEDIA MARK GALEOTTI LA REPUBLICA.RO ALEXANDRU BABEȘ LA RFI ROMÂNIA MARK GALEOTTI LA SPOTMEDIA.RO PUTEREA A CINCEA GABRIEL LIICEANU LA RADIO ROMÂNIA CULTURAL MARK GALEOTTI LA TVR GAIA VINCE LA MINDCRAFT STORIES GAIA VINCE LA REPUBLICA.RO GAIA VINCE LA ROMÂNIA LITERARĂ

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.