The Scholar Juridik – Oktober 2022

Page 18

SARA NORDGAARD & ANN-SOFIE DAHLSTRÖM ”VÅRA MEDARBETARE ÄR VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG”

marianne hulkko Redaktör H Sebastian Lundborg

BLIR DET EN NYSTART I HÖST?

Följ oss på thescholar.se för regelbundna nyheter och uppdateringar inom karriär & livsstil.

Följ

I det här numret av The Scholar – Juridik kan du bland annat läsa om vad som händer på några av Sveriges ledande advokatbyråer och om vad en spännande position på en internationell firma kan medföra för din framtida karriär, ditt växande nätverk och dina möjligheter att arbeta utomlands. Många framgångsrika inom det juridiska fältet håller nog med om att arbetslivserfarenhet är guld värt, och att våga satsa lönar sig.

The Scholar!

THESCHOLAR.SE2

Produktion

Sara Nordgaard & Ann-Sofie Dahlström – DLA Piper 1446 16 JAG FÅR ARBETA MED SPÄNNANDE KUNDER I EN MILJÖ SOM BÅDE ÄR VARM OCH PROFESSIONELL VÅRA MEDARBETARE ÄR VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG SATSAR MYCKET TID OCH RESURSER PÅ ATT UTBILDA JUNIORA JURISTER OCHUTVECKLANDEROLIGT

Alexander Fogde, Projektledare David Svedberg, Head of Sales VD Sebastian Lundborg

The Scholar är Consulting Sverige AB, oktober 2022.

Med det hoppas jag att du har något fint planerat och en härlig höst framför dig, oavsett vad du åtar dig. Stort lycka till på din fortsatta resa!

Omslag

östen är kommen och även om många av oss säkert hade kunnat önska oss en eller annan skön sommardag till så finns det någonting speciellt med våra skiftande årstider, eller hur? Hösten tycker jag är som gjord för planering och nya tag, en chans att ta sig an nya möjligheter, projekt och äventyr. Kanske har du själv tagit dig an en ny utbildning eller en ny praktikplats. Eller står du i startgroparna för nästa steg i karriären, kanske till och med ett nytt jobb?

Trevlig läsning!

producerat av Human Performance

Projektledare

John Pettersson, Art Director My Dorup, Editor-in-Chief Redaktör Marianne Hulkko Anna Holmberg Fotograf Albin Hag

PRECIS RÄTT ATTITYD landrover.se Nya Range Rover Sport MY23. Bränsleförbrukning från 0,8 l/100 km, CO2-utsläpp från 18 g/km, WLTP. Miljöklass Euro 6DF. Med reservation för ev tryckfel. NYA RANGE ROVER SPORT

Cederquist har dessutom valt att samla hela verk samheten under ett och samma tak. Resultatet är en stark och sammansvetsad kultur. Byrån är en kom petensbaserad organisation vilket innebär att de erbjuder alla medarbetare ett av marknadens främ sta karriärs- och utbildningspaket.

– Man måste hitta ett arbetssätt som fungerar och som man trivs med i längden. Vårt arbete är tids-

Isabel Cantos tycker att utmaningarna varierar, spe ciellt om de har hög arbetsbelastning under en tid och krävande uppdrag.

Verksamhetsgruppen som Anna Green Jensen tillhör tillhandahåller rådgivning avseende bland annat börsintroduktioner, offentliga uppköpserbjudanden, spinoffs och andra aktiemarknadstransaktioner. De arbetar även mycket med årsstämmor i noterade bolag och ger löpande juridisk rådgivning inom till exempel börsrätt, bolagsstyrning och incitamentsprogram till ett stort antal börsbolag. Cederquist arbetar ofta med komplicerade transaktioner och fokuserar ständigt på att skapa förutsättningar för en hållbar prestation.

– Vi arbetar tvärfunktionellt. Det innebär att vi arbetar tätt med våra andra verksamhetsgrupper inom till exempel arbetsrätt, konkurrensrätt och immaterialrätt. Vi arbetar även med kollegor som har särskild erfarenhet av den sektor som transak tionen rör, säger Isabel Cantos.

– Tiden på Cederquist har varit ännu bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Det är ett väldigt inspirerande, stimulerande och utmanande arbete, på ett positivt sätt. Jag får arbeta med spännande kunder i en miljö som både är varm och professionell, säger hon.

THESCHOLAR.SE4

Läs mer på cederquist.se

ÄR VARM OCH

– Jag vill hinna handleda yngre jurister och ha tid till att ge ordentlig återkoppling. Vi har en bra struk tur för detta på byrån, men det är mycket som man vill göra samtidigt, säger Anna Green Jensen.

”JAG FÅR ARBETA MED SPÄNNANDE KUNDER I EN MILJÖ SOM

Deras breda tänk kring hållbarhet, arbetssätt och goda teamkänsla har visat sig vara en lönsam investering. Cederquists M&A-team rankas kontinuer ligt som ett av de bästa i Sverige av både Chambers och Legal500. Isabel Cantos och hennes kollegor biträder regelbundet ett stort antal ledande svenska och utländska noterade och onoterade bolag, risk kapital- och venturefonder samt finansiella institut i deras M&A-affärer.

– Vi är ett starkt team på byrån. Vi arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. Det är en väldigt prestigelös miljö med spännande och komplexa uppdrag – och framför allt så har vi roligt på jobbet, säger Isabel Cantos, senior associate.

– Det är viktigt att ha rätt verktyg för att vi ska kunna lyckas i vårt arbete. Det innebär att vi måste ha rätt personer på rätt plats och i rätt team. Det är människorna i teamen som gör att allt fungerar så bra som det gör på byrån. Vi har tillgång till otroligt mycket kunskap, säger hon.

Cederquist är en av Sveriges främsta advokatbyråer med en spännande historia som sträcker sig tillbaka till 1953. En viktig framgångsfaktor är byråns öppna och transparenta företagskultur som både främjar snabb personlig utveckling och hållbar prestation.

Trots att Anna Green Jensen och Isabel Cantos har väl genomarbetade rutiner brottas de också med utmaningar i sitt arbete. Båda två är eniga om att det är svårt att få tiden att räcka till.

C

– Utvecklingsmöjligheterna är stora och det finns stort utrymme att själv driva och påverka sin utveck ling och specialisering utifrån intresse och expertis. Ett stort engagemang för sin egen och gruppens ut veckling, och i förlängningen Cederquists utveckling, är något som uppmuntras och tas emot mycket väl i

– Det är viktigt att planera sitt arbete och tänkta på att inte skapa flaskhalsar för medarbetarna i teamet. Det gäller att prioritera arbetet noga och lägga tid på rätt saker liksom att vara tillgänglig för yngre kollegors frågor, säger hon. BÅDE PROFESSIONELL”

– Det är viktigt att arbeta med hållbar prestation på jobbet. Där kommer teamet in i bilden igen. Efter som vi arbetar med många komplexa transaktioner som kräver mycket av oss emellanåt är det viktigt att ha förtroende för varandra och känna att vi utvecklar den här verksamheten tillsammans. Alla ska kunna känna sig trygga i gruppen, säger hon.

organisationen. Cederquist är en lyhörd och flexibel arbetsgivare, säger Isabel Cantos.

ederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och drivs som ett true partnership där alla arbetar tillsam mans mot ett gemensamt mål. När The Scholar pratade med byrån för några år sedan sa de att; nyckeln till att driva en modern advokatbyrå är att ha passionerade medarbetare som vill vara med och utveckla sig själva, kunden – och Cederquist. Anna Green Jensen, counsel, fyller i:

Isabel Cantos, senior associate i teamet för privat M&A, håller med.

krävande och kräver mycket emellanåt. Därför är det viktigt att hitta ett andningshål och skapa utrymme för mer än bara jobb för att fylla på med energi, som att resa, träna eller umgås med vänner, säger hon.

Med över 60 år i branschen har Cederquist en hel täckande kompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. Byråns specialister rankas ständigt bland Sveriges främsta, och gemensamt för alla är ett nyfiket förhållningssätt till både det juridiska hantverket och till kundens affär. Anna Green Jensen är sedan fyra år tillbaka en del av teamet på Cederquist som arbetar inom aktiemarknads- och värdepappersrätt.

THESCHOLAR.SE 5

– Förutsatt att det inte finns några inbokade möten eller tighta deadlines är det exempelvis möjligt att ta en timme för att träna på eftermiddagen. Flexi TALANGER DELPHI: MYCKET TID OCH RESURSER PÅ ATT UTBILDA JUNIORA JURISTER”

– Att jobba på Delphi i början av karriären är en mycket bra skola, oavsett om man har för avsikt att tillbringa hela karriären på en advokatbyrå eller vill gå vidare och jobba med annat senare i livet. Delphi satsar mycket tid och resurser på att utbilda juniora jurister, säger han.

DÄRFÖR VÄLJER UNGA

D

– Jag besökte Delphi som student inom ramen för en kurs på universitetet och fick ett väldigt gott intryck Framförallt då delägarna och medarbetarna hade en trevlig och glad framtoning. När det var dags att söka jobb ville jag väldigt gärna jobba på Delphi eftersom det verkade vara en bra arbetsplats, säger Felix Makarowski, senior associate och advokat.

elphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialis ter inom de flesta av affärsjuridikens områden. Med cirka 200 medarbetare på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping erbjuder Delphi en bred specialistkompetens, vilket tillsammans med Delphis goda rykte leder till att många unga talanger söker sig till byrån. Fanny Maxeby, Felix Makarowski och Olga Sahlén är tre av dem.

6

Felix Makarowski trivs bra på Delphi och lyfter fram trevliga och hjälpsamma kollegor samt flexi bilitet som en viktig del av hans vardagliga arbete.

Det blev som han ville och idag har Felix Makarowski arbetat på Delphi i cirka 3,5 år. Han är en del av teamet på Stockholmskontoret där han jobbar med konkurrensrätt, tech-juridik och säkerhetsskyddsfrågor.

”SATSAR

Under 2021 blev Delphi certifierade som en mycket bra arbetsplats, enligt Great Place to Works internationella standard. Det är första gången en advokatbyrå i Sverige får en sådan certifiering. – Jag trivs jättebra på Delphi. En stor anledning är variationen på arbetsuppgifter, alla trevliga kollegor och spännande klienter. Vi arbetar alltid i team och hittar ofta på roliga saker tillsammans, även utanför arbetet, säger Fanny Maxeby, associate.

THESCHOLAR.SE

– Vi får utrymme att växa i vår yrkesroll, dels genom Delphis utbildningsprogram Delphi Academy, men också genom att ledningen är öppna för nya idéer och tankar kring hur vi bäst utvecklar vår verksamhet tillsammans. Att arbeta på Delphi är kul och utveck lande. Med engagemang och en positiv inställning är jag helt övertygad om att man kan komma långt på Delphi, säger hon.

– Jag sökte därför tjänsten som sommarnotarie på Delphis kontor i Linköping. Under de fyra veckorna som min sommarpraktik pågick trivdes jag väldigt bra. Efter min examen i juni 2021 var det ingen tvekan om att jag ville arbeta på Delphi, säger hon och hyllar Delphi som en jämställd arbetsplats med spännande ärenden, klienter och kultur.

biliteten förutsätter att jobbet blir gjort, men det är skönt att kunna planera arbetsdagen för att hinna med annat som är nödvändigt i livet, säger han.

Fanny Maxeby fick upp ögonen för Delphi under studietiden på juristprogrammet vid Uppsala univer sitet. Delphi var aktiva i flera studentsammanhang och hon fick en mycket positiv bild av advokatbyrån.

Hon berättar att Delphi lägger stora resurser på att utveckla sina medarbetare genom att ge dem möjligheter att fördjupa sina specialistkompetenser, sitt affärskunnande och framförallt sitt ledarskap.

Olga Sahlén arbetar också på Stockholmskontoret i Tech & IP-gruppen med IT-avtal, dataskydd, tech-relaterade frågor, men även med andra typer av kommersiella avtal.

– Jag ville tillbaka till Delphi på grund av kollegorna och kulturen. Variationen i arbetet samt byråns arbetssätt är något som jag också trivs väldigt bra med. I tidigt stadium får man ta del av och utföra varierade arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att skriva artiklar på Delphi Tech Blog till att hålla i interna och externa seminarier eller att upprätta avtal, säger hon.

Läs mer på delphi.se

Idag arbetar Fanny Maxeby som associate på byrån. Hon berättar att de har ett bra upplägg på kontoret i Linköping där alla nyanställda får arbeta brett inom kontorets samtliga rättsområden under de två första åren. Syftet är att medarbetarna ska få en bred bas – och en möjlighet att testa på olika rättsområden.

– Redan från start får man vara delaktig i ärenden och delta på klientmöten. Vi arbetar i team vilket gör att det alltid finns någon som kan svara på ens frågor. Jag arbetar mest med transaktioner vilket är superkul. Vi har en väldigt öppen och välkomnande kultur på Delphi. Dessutom finns det ett stort utrymme att vara sig själv. Stämningen på advokatbyråer är inte alls så formell som många tror, säger hon.

THESCHOLAR.SE

Olga Sahlén, associate, håller med. Hon var sommar notarie på advokatbyrån under sommaren 2020. Efter examen från Stockholms universitet 2021 arbetade hon på en annan affärsjuridisk byrå innan hon valde att återvända till Delphi i början av året.

7

– Som en del av WTS Global, det största oberoende internationella skattenätverket i världen, kan vi vara verksamma i över 100 länder, säger Emelie Malmgren, HR-ansvarig på Svalner. Vi har som målsättning att våra medarbetare ständigt ska utvecklas i sin karriär och ett utbyte är en fantastisk möjlighet till både pro fessionell och personlig utveckling. Inför ett second ment utvärderar vi noga våra medarbetares behov, målsättningar och förväntningar på utbytet i syfte att identifiera den bästa matchningen med annan en medlemsbyrå.

– Jag fick utrymme till många egna initiativ och jag märkte genast att Svalner och Atlas har fler likheter än olikheter. De är båda framåt med högt i tak och gillar att prova nya saker. Det var en fantas tisk Ingmarupplevelse.roterade inom Svalners tre momsgrupper vilket ökade hans kompetens inom moms.

A SECONDMENTS LÅTER DIG KLÄTTRA I KARRIÄREN PÅ EN

THESCHOLAR.SE8

Den person från Atlas som bytte plats med Tyra från Svalner var Ingmar Mul. Han studerar skatterätt vid Groningens universitet i Nederländerna och hade ett internship hos Atlas.

Nya kontakter och karriärmöjligheter

På Svalner Skatt & Transaktion får du möjlighet att arbeta tillsammans med några av Sveriges absolut främsta experter inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Totalt består bolaget av cirka 110 medarbetare som arbetar inom företagsbeskattning och indirekta skatter, finansiell transaktionsaktionsrådgivning, värdering samt redovisning. Svalner är Sveriges ledande oberoende specialister inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning och kan via sitt medlemskap i det internationella nätverket WTS Global erbjuda sina medarbetare spännande utbildningar och utbyten i mer än 100 länder.

Ingmar tillbringade två månader på Svalner, men medger att det kändes som mycket längre tid än så, på grund av alla nya intryck.

tt göra karriär på Svalner är det många som intresserar sig för, särskilt de som vill klättra i karriären och arbeta internationellt. Förutom att utbytena, som kallas för secondments, utgör en möjlighet till personlig utveckling och fortbildning så stöttar de även Svalner i att bredda sitt perspektiv och stärka sitt globala nätverk.

– Trots att det är en utmaning att jobba i ett annat land, där språkkunskaperna är något begränsade, så är jag stolt över mig själv. Jag funderar på att kom ma tillbaka om några år. Stockholm är en av de bästa städerna att bo i och jag uppskattar hur kollegorna på Svalner umgås mycket även utanför kontoret. Jag är glad över att jag tog den här chansen och rekom menderar alla som kan och vill att prova!

Professionell och personlig utveckling Bland de medarbetare på Svalner som genomfört ett secondment finns Tyra Broman. Tyra hade arbetat som skattejurist inom moms i cirka tre år innan hon tog chansen att tillbringa drygt tre månader i momsgruppen på advokatbyrån Atlas Tax Lawyers i Amsterdam.–Jagharalltid varit intresserad av att arbeta internationellt och har tidigare både jobbat och studerat utomlands, säger Tyra. Förutom att det är väldigt roligt att uppleva en ny plats och träffa nya människor ville jag lära mig om hur det är att arbeta hos en av våra samarbetspartners. Möjligheten att kunna arbeta internationellt var en av anledningarna till att jag började på Svalner!

Under sin tid i Amsterdam jobbade Tyra både för Svalner respektive Atlas i varierande utsträckning. – Jag fick hjälpa till i flera olika ärenden, säger hon. Då jag inte har en nederländsk juristexamen, eller talar nederländska, var det många ärenden kopplade till gränsöverskridande frågor som exempelvis varuhandel som jag fick vara delaktig i. Atlas har även flera inter nationella klienter med verksamhet i Sverige, vilket har varit väldigt smidigt då jag har haft möjlighet att bidra med momsrådgivning från ett svenskt perspektiv.

– Redan tidigt under min praktik på Atlas Tax Lawyers ställde jag frågan om det fanns möjlighet till ett utbyte hos Svalner, säger Ingmar. Jag bodde i Sverige under några år som barn och har tillbrin gat flera semestrar där, så jag längtade efter att få utforska landet i vuxen ålder.

Förutom att Tyra fått bredda sina kunskaper inom moms har hon också utvecklat sin engelska men framförallt skapat ett kontaktnät för livet.

– Alla mina kollegor på Atlas var extremt välkom nande och gjorde sitt yttersta för att jag skulle känna mig som en i gänget. Människorna i Nederländarna är nog lite mer avslappnade och spontana än vi svenskar, vilket jag ska försöka fortsätta att anamma, skrattar Tyra.

Läs mer på svalner.se

Svalner, grundat 2005, är Sveriges ledande oberoende byrå inom skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Svalner har över 110 medarbetare som är specialister inom företagsbeskattning och indirekta skatter, finansiell transaktionsaktionsrådgivning, värdering samt redovisning. Deras specialistkompetenser är inom bland annat fastigheter, fåmansföretag, bank och finans, M&A samt private equity.

INTERNATIONELL SKALA THESCHOLAR.SE 9

venska Juridiska Mästerskapen, SM i juridik, är en rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. Juriststudenter från universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg, Umeå och Karlstad är inbjudna att delta. På grund av pandemin förra året genomfördes alla moment digitalt, men i år var tävlingen tillbaka i dess vanliga form.

Men innan de fick ta emot beskedet om att de hade vunnit SM i Juridik väntade en tuff muntlig plädering i lokalfinalen som hölls i Värmlands tingsrätt. Finalfrågan handlade om ett köp av en ballastreningsmaskin som påstods vara behäftad med färre häst krafter än vad parterna från början hade kommit

S

DE VANN SM I

– Vi har ganska liknande sätt att se på saker och vi är vana vid att samarbeta. Därför kändes det naturligt att ställa upp i SM i juridik tillsammans. Vi ville också ställa upp för den retoriska övningen i tävlingen. Juristprogrammet är rätt teoretiskt. Vi har båda praktiserat på advokatbyrå. Där fick vi dels ett intresse för ombudsrollen, men vi har även insett vikten av att kunna argumentera på ett retoriskt och effektivt sätt, säger hon.

Deras fallenhet för juridiken skulle visa sig fungera även i praktiken. Fyra år efter att de hade träffats på universitetet för första gången vann de SM i Juridik 2022.

De två studenterna går i samma klass på juristpro grammet. Tova Edwinson berättar att de har hållit ihop sedan de började studera på universitetet 2018. Nu har de en termin kvar innan examen, men båda är övertygade om att de har hittat en vän för livet.

– Vi är glada över att vi fick möjlighet att delta i tävlingen på plats. Det är en helt annan sak att argu mentera och prata för sin sak i verkligheten, säger Tova Edwinson och Isa Movitz som representerade Karlstads universitet.

Att studera juridik var från början inget självklart val för någon av dem, men nu känner båda att de har hittat rätt.

THESCHOLAR.SE10

– Det var en jätterolig upplevelse, men även lärorikt, säger de två juriststudenterna.

– Vi hade inte en tanke på att vi skulle kunna vinna tävlingen. För oss var det bara roligt och lärorikt. Det var också kul att få testa på att vara subjektiv och företräda en annan part, säger Tova Edwinson.

– Vi är båda intresserade av samhällsfrågor. Nu blev det en fullträff, säger Isa Movitz.

10 000 kronor och en resa till Mannheimer Swartlings kontor i New York stod på spel när riksfinalen i SM i Juridik i Högsta domstolen avgjordes i början av maj. Vinnare blev Tova Edwinson och Isa Movitz från Karlstads universitet.

SM i juridik

2022

Efter vinsten i lokalfinalen väntade en resa till Stockholm och Högsta domstolen. I riksfinalen handlade det återigen om ett köp av en ballastreningsmaskin. Momentet bestod av en kortare skriftväx ling och plädering inför justitieråden Svante O. Johansson, Agneta Bäcklund, Stefan Johansson, Malin Bonthron och Johan Danelius.

Deras strategi skulle visa vara helt rätt. Förutom att de två studenterna vann hela tävlingen åkte de hem till Karlstad med 10 000 kronor och till hösten väntar en resa till Mannheimer Swartlings kontor i New York.

– Maskinen skulle transporteras från svarande till kärande. Under transporten går svarande i konkurs och kärande har inte fått omedelbar besittning av maskinen. Frågan är om käranden genom överläm nandet av vissa transportdokument har avskurit svaranden rådigheten. Vi lade mycket fokus på att framställningen skulle vara tydlig och pedagogiskt upplagd, säger Tova Edwinson.

JURIDIK

mannheimerswartling.se

THESCHOLAR.SE 11

Läs mer på smiijuridik.se och

I de Svenska Juridiska Mästerskapen tilldelas du tillsammans med din lagkamrat rollen som antingen kärande eller svarande i ett fiktivt case. Sedan processar ni skriftligen och inför domstol – precis som i verkligheten. Tävlingsjuryn består av verksamma domare och erfarna advokater. Det bästa laget på varje ort representerar sitt universitet vid riksfinalen inför justitieråden i Högsta domstolen. Tävlingen är ett utmärkt tillfälle för deltagarna att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina juridiska färdigheter.

överens om. Frågan som parterna tvistade om var om fel i vara förelåg.

– Vi lade rätt mycket tid på att läsa oss in på maskinens karaktär och på det företag som motparten företrädde. Vid pläderingen använde vi oss av visuella hjälpmedel genom utskrivna bilder, säger Isa Movitz.

– Det ska bli spännande. Det är inte många som får möjlighet att besöka en internationell byrå utomlands. Det här har varit en av de roligaste upplevelserna som jag har varit med om under min studietid – och att få dela det med en vän är speciellt, säger Isa Movitz.

Han är en av White & Case unga talanger, men Omid Dares har redan flera tunga uppdrag bakom sig. Han var bland annat med och biträdde ett konsortium av europeiska institutionella investerare vid förvärvet av 50 procent av aktierna i Stockholm Exergi från Fortum, för tvåsiffrigt miljardbelopp.

Han beskriver miljön på byrån som både öppen och varm.

THESCHOLAR.SE12

– White & Case tar hand om sina anställda. Det vi gör tillsammans utanför arbetet är minst lika vik tigt. Jag är bland annat involverad i olika interna satsningar så som mentorskapsprogram och vårt

– Civilingenjörer arbetar också i grund och bot ten med det. Mina föräldrar kom till Sverige från Afghanistan 1992. Jag föddes här 1997. Under hela min uppväxt förespråkade de alltid för att jag skulle studera vidare. Jag läste naturvetenskap på gym nasiet och då kändes ingenjörsprogrammet som ett naturligt steg efter det. De blev otroligt stolta när jag började studera på KTH, säger han.

– Jag har ett stort intresse för affärer och jag vill arbeta i en stimulerande miljö med en internationell prägel. Möjligheten att arbeta utomlands är också stor. Jag får även arbeta med en stor skara klienter och har i ett tidigt skede fått ta mycket eget ansvar. Delägarna litar på min förmåga. Det känns bra att de har den tilliten till mig, säger han.

N

DÄRFÖR VALDE HAN WHITE & CASE: ”JAG VILL ARBETA I EN STIMULERANDE MILJÖ MED EN INTERNATIONELL PRÄGEL”

är Omid Dares växte upp var det en självklarhet för honom att studera vidare, men juridiken var inte hans förstahandsval. Det var istället en karriär som civilingenjör som lockade honom. Han har alltid varit intresserad av affärer och bolag samt problemlösning i anslutning till dessa.

– Jag kontaktade rekryteringsavdelningen på White & Case under min utbytestermin. Två delägare från Corporate M&A-teamet ringde upp mig och frågade om jag var intresserad av en tjänst som trainee hos dem. Jag blev såld på deras erbjudande. Båda är dessutom otroligt skarpa jurister och leder teamet med bravur. Det slutade med att jag tackade ja. Jag skrev min uppsats samtidigt som jag arbetade under våren fram till examen.

Omid Dares lyfter fram ett exempel. Han hade bara varit associate i knappt två veckor när han blev en del av teamet som arbetade med en stor och kom plicerad transaktion värd flera miljarder kronor.

White & Case den första internationella advokatbyrån i Sverige. På Stockholmskontoret arbetar de bland annat med private equity, corporate M&A, debt finance, capital markets och dispute resolution.

Det dröjde inte länge förrän Omid Dares upptäckte att han hade valt fel inriktning. Han berättar att hans familj ifrågasatte varför han ville byta till juristprogrammet.–Detvarsvårt

– Det som även övertygade mig att White & Case var rätt byrå är den höga utvecklingskurvan. Man får tidigt arbeta nära både delägare och seniora juris ter. En annan fördel är den internationella prägeln som bland annat bidrar till att vi hela tiden får spännande mandat. Om jag ska beskriva kontoret i Stockholm så är vi en stor byrå i ett mindre format. Vi är så pass stora att vi kan arbeta med både eta blerade och intressanta bolag som har varit med i spelet länge, men även mindre bolag som till exem pel nya spännande tech-start-ups, säger han.

are har alltid haft företräde i Mellanöstern vad gäller högstatusutbildningar. Jag är emellertid övertygad om att jag i slutändan gjorde helt rätt val, säger han.

Omid Dares och hans team på corporate M&A arbetar främst med att bistå klienter med före tagsförvärv. De arbetar både i Sverige, men även utanför landets gränser. Det är något som den unga talangen trivs bra med.

Omid Dares började studera juridik på Stockholms universitet 2017. Han var även utbytesstudent på University of Glasgow under en termin. Det var då han fick upp ögonen för White & Case arbete, kultur och internationella prägel.

– Jag trivs jättebra. Utvecklingskurvan är hög och jag lär mig nya saker hela tiden, säger han.

– Jag fick hjälpa till med att ro affären i hamn. Det var otroligt spännande och utvecklande att få vara delaktig i en affär av denna magnitud. Jag utvecklas fortfarande lika mycket som jag gjorde när jag bör jade arbeta på White & Case. Jag utmanas hela tiden, men vi har även roligt på jobbet. Det är en härlig stämning, många roliga event och sociala tillställningar, säger han.

Det som också lockade Omid Dares är det faktum att White & Case är en av världens ledande advokat byråer. De har över 2 400 jurister fördelat på 44 kontor i 30 länder. När Stockholmskontoret invigdes 1983 var

för mig att förklara vad affärsjuridik är eftersom det är ett främmande och ganska abstrakt ämne givet vår bakgrund. Ingenjörer och läk-

När Omid Dares var student hade han inga kontakter i byråvärlden. Han önskade att det hade funnits ett kontaktnät med redan etablerade jurister. White & Case driver ett mentorskapsprogram för juriststudenter och det var något som Omid direkt kände att han vill vara en del av, för att lyfta fram dessa frågor.

Vill du veta mer om White & Case arbete?

THESCHOLAR.SE 13

Arbeta på White & Case?

– Vi har haft ett antal juriststudenter som har fått en mentor under våren. De har träffats några gånger, varit på studiebesök på White & Case i Stockholm

Läs mer på whitecase.com/careers/locations/sweden

White & Case är en av världens främsta advokatbyråer som präglas av innovation, mångfald och gemenskap. De brinner för att göra affärer och levererar alltid högsta kvalitet i allt de gör. De värdesätter individuella prestationer såväl som framgångsrikt lagarbete och både uppskattar, uppmuntrar och förutsätter att du tillsammans med dina framtida kollegor tar initiativ för att bygga firmans fortsatta framgång. Som jurist på White & Case får du tidigt självständighet på en hög nivå, men självfallet även stöd och hjälp från dina mer erfarna kollegor. Läs mer om våra lediga tjänster redan idag.

Följ Facebook:på White & Case LLP-Sverige Instagram: whitecase.sweden

diversity and inclusion-arbete. I takt med att jag utvecklas som affärsjurist vill jag även bidra till utvecklingen av byrån, säger han.

samt deltagit på föreläsningar och mingel. Vi har fått uppfattningen av att det har varit både ett lyckat och uppskattat initiativ. Det känns jättekul. Jag ser fram emot att få delta i fler omgångar av mentorskapsprogrammet, säger han.

THESCHOLAR.SE14

– Jag bestämde mig för att plugga juridik relativt tidigt på gymnasiet. Även om jag inte riktigt visste vilket rättsområde jag till slut ville hamna i var det något med problemlösningen, och pulsen i arbetet som jag kände kunde passa mig. Intresset för affärs juridik kom under programmets senare terminer. När jag läste fördjupningskurser inom både aktieoch finansmarknadsrätt, parallellt med extraarbete på Fjärde AP-fonden, blev det ganska klart vad jag ville göra, säger han.

Kärlek vid första ögonkastet, så kan man beskriva känslan när den dåvarande studenten Andreas Wårdh klev in på Setterwalls Stockholmskontor för första gången 2019. Idag arbetar han som biträdande jurist på advokatbyrån.

I Setterwalls M&A/Aktiemarknadsgrupp arbetar han både med den publika och privata sidan. Han förklarar att det något som alla nya biträdande jurister gör på byrån. I det stora hela går jobbet ut på att biträda bolag löpande och i olika transaktioner.

– Jag rekommenderar alla som studerar juridik att arbeta som sommarnotarie. Det är ett bra tillfälle att få uppleva arbetsmiljön, den sociala miljön, och det faktiska arbetslivet på en byrå. Jag tyckte att det var mycket lärorikt att vara notarie på Setterwalls.

Andreas Wårdh sökte till sommarnotariatet på Setterwalls och blev antagen. Under sex veckor fick han tillfälle att utöva juridiken i praktiken samtidigt som han fick möjlighet att knyta nya kontakter och delta i sociala aktiviteter.

etterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med en historia som går tillbaka till 1878. Det är ingen hemlighet att de är måna om den nya generationen biträdande jurister. Det är också något som Andreas Wårdh, biträdande jurist på byrån sedan början av 2021, vittnar om.

– Det finns ingen stolthet eller hierarki på Setterwalls. Alla strävar alltid efter byråns bästa. Det är även högt i tak och prestigelöst, utan att göra avkall på kvalitet eller kompetens, säger han.

Andreas Wårdh tog examen från Uppsala universitet 2020. Men vad var det som fick honom att intressera sig för juridik från början – och framförallt affärsjuridik?

S

Jag fick ett så gott intryck att jag valde att söka uppsatspraktik i M&A-gruppen, säger han.

FRÅN SOMMARNOTARIE TILL BITRÄDANDE JURIST PÅ SETTERWALLS: ”UTVECKLANDE OCH ROLIGT”

– Jag jobbar dock nästan uteslutande mot den publika sidan numera då det är den typen av

– Min första kontakt med Setterwalls var under mina tid som sommarnotarie 2019. Jag hade träffat Setterwalls på kontaktdagarna i Uppsala och fick ett väldigt gott intryck av såväl HR som de represen tanter som var där för dagen, säger han.

THESCHOLAR.SE 15

ansvar. Det finns även en tydlig utvecklingskurva att förhålla sig till. Jag skulle säga att utvecklingskurvan är brant, men så länge man får rätt stöd är det endast en fördel, säger han.

Han har också haft en handledare i form av en delägare, och en äldre jurist som fadder sedan han bör jade arbeta på byrån.

– Jag arbetar alltid tillsammans med minst en kol lega. Jag både uppskattar och tycker att det är kul att arbeta i team. Jag har en bakgrund i diverse lag sporter och jag värdesätter ett bra samarbete. Det har vi på Setterwalls, säger han.

– Jag, och många med mig, skulle nog säga att det är årets viktigaste arbetsdag, säger Andreas Wårdh med glimten i ögat och fortsätter:

Läs mer på setterwalls.se

– De ser bland annat till att vi som är nya kommer in i arbetet på ett bra sätt genom att ge oss inspirerade och utmanande uppgifter. De tar sig även tid att svara på frågor som kan dyka upp när man är nybakad jurist, säger Andreas Wårdh.

Han rekommenderar andra unga talanger, och biträdande jurister som vill arbeta på en spännande byrå som ligger framkant inom affärsjuridik, att söka sig till–Setterwalls.Jagupplever att byrån har en vänlig kultur där alla behandlar alla lika. Det finns inga tydliga hierarkier. Som ny kan jag sticka in huvudet hos vem som helst för att ventilera en tanke eller idé.

När Andreas Wårdh ska summera den första tiden som biträdande jurist på Setterwalls gör han det med glädje.

– Det har varit både utvecklande och roligt. Som junior på Setterwalls får man möjlighet att tidigt ta

Han är också glad över att fått möjligheten att ta med sitt fotbollsintresse till jobbet. Det han syftar på är Advokat-SM i fotboll. I år är han dessutom lagkapten för Setterwalls team.

Andreas Wårdh berättar att det kan låta klyschigt, men han betonar att ingen vecka är den andra lik på byrån. Ett genomgående tema i hans roll som biträdande jurist är att arbeta i flera olika typer av projekt. Det handlar om både större och i mindre projekt.

juridik som intresserar mig mest. När det gäller publika ärenden handlar uppdragen ofta om kapitalanskaffningar och börsnoteringar, IPO:s, även om det förekommer uppköpsprocesser. Jag ger också löpande rådgivning rörande allmänna bolagsrättsliga frågor för klienterna, säger han.

– Dagen i sig handlar främst om fotboll där många, precis som jag, spelat under stora delar av livet, nu får chansen att känna på lite tävlingspuls igen. Sedan är det naturligtvis alltid kul att stöta på gamla kursare och kompisar från andra byråer. Vi kommer att jobba hårt för att komma längre än förra året. Där det surt nog stopp i kvartsfinalen efter en 0–1 förlust mot slutsegrarna.

Varje år tar DLA Piper dessutom fram en hållbarhetsrapport som beskriver det interna arbetet som bedrivs inom aspekterna; miljö, likabehandling, samhällsengagemang, mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption och penningtvätt.

Även fast medarbetarna på DLA Piper rör sig i en spännande värld förstår Ann-Sofie Dahlström att det ibland kan kännas skrämmande för unga talanger att söka sig till en global advokatbyrå.

– Vi erbjuder det bästa av två världar. Du startar din resa på vårt lokala kontor på Sveavägen mitt i centrala Stockholm. Här får du en introduktion till byrån med hjälp av erfarna och professionella kollegor som stöttar dig genom byråns gedigna onboardingprogram, säger hon.

– Vi har mycket att vara stolta över, men som kunskapsföretag är våra medarbetare vår viktigaste tillgång och därför kommer deras hälsa och välbefinnande alltid först. Vi vill vara en arbetsplats där alla kan komma till sin rätt på lika villkor. Vi är stolta över vårt samhällsengagemang och att vi stöttar behövande genom vårt långsiktiga pro bonoarbete, säger Ann-Sofie Dahlström.

THESCHOLAR.SE16

– Konkurrensen om talangerna är tuff och det finns många spännande och bra arbetsplatser både för nyexaminerade och mer seniora jurister att väl ja mellan. Om du är arbetssökande är det viktigt att du gör ordentlig research och väljer en arbetsplats som du genuint tror passar med din personlighet och intressen, säger Ann-Sofie Dahlström och Sara Nordgaard håller med.

– Eftersom vi är ett tjänsteföretag finns vårt eget klimatavtryck främst i våra kontor, de resor vi behöver genomföra och de leverantörer vi väljer för vårt kon tor och kringtjänster. Vi behöver även kunna hjälpa våra klienter i den omställning de själva går igenom. Att skapa förändring finns på varje enskild individ, men det är kollektivt och genom små förändringar som vi får till en större förändring, säger hon.

DLA PIPER STÅR SIG STARK I KONKURRENSEN: ”VÅRA

ÄR VÅR VIKTIGASTE

mer på dlapiper.se

– Våra värderingar, stötta, samarbeta, våga och överträffa är viktiga för oss och genomsyrar DLA Piper i hela världen, och i allt vi gör som är kopplat till våra medarbetare, våra klienter och vårt sam hälle. Det finns inga vassa armbågar, säger Ann-Sofie Dahlström, HR-chef.

DLA Piper är den största internationella advokatbyrån på den nordiska marknaden, men vad är det som gör att de lyckas locka till sig så många talangfulla medarbetare? Ann-Sofie Dahlström, HR-chef, tror att många lockas av, och är nyfikna på, advokatbyråns internationella perspektiv. – Hos oss får du chansen till det bästa av två världar, säger hon.

För de två kollegorna är DLA Piper det självklara valet av arbetsplats för både erfarna jurister och unga talanger. I sina olika roller på advokatbyrån har de god insikt i alla delar av organisationen.

Sara Nordgaard berättar att på kontoret i Stockholm har de skapat ett internt hållbarhetsnätverk som arbetar konkret med hållbarhetsfrågor. Det gäller alla områden, som till exempel jämställdhet och inkludering samt deras egen miljöpåverkan.

D

– På DLA Piper finns det alltid möjlighet till utveck ling och lärande, oavsett yrkesroll. Du får även ta stort eget ansvar tidigt i karriären. För att trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse för affären, vår verksamhet samt en vilja till stort eget ansvar i kombination med god social förmåga, säger hon.

Hon menar att lagar och regler i ett större samman hang skapar en enorm styrning i samhället.

Läs

Nästa steg är DLA Pipers internationella utbildningsprogram. Här introduceras du till byrån globalt. Du får även möjlighet till både utbildning samt nordiska och globala secondments med tillfälle att vidga ditt nätverk och knyta nya kontakter från andra delar av världen.

LA Piper värdesätter samarbete framför konkurrens, alltid med klien tens bästa i fokus. De har även byggt upp ett starkt samarbete mellan grupper och kompetensområden. Resultatet är en kultur som kännetecknas av en stark gemenskap och god stämning.

– Du arbetar med svensk juridik i Sverige oavsett om byrån är lokal eller global, men mycket av arbetet sker på engelska så det är viktigt att du kan behärska språket. Vi erbjuder därför våra medarbetare att läsa engelska som en del av introduktionen, säger Ann-Sofie Dahlström.

Sara Nordgaard, marknads- och kommunikationschef, berättar att en av fördelarna med att befinna sig på en internationell spelplan är att de med kontor i över 40 länder kan erbjuda en enhetlig och effektiv rådgivning till klienter runt om i hela världen.

– Det som gör oss till en attraktiv arbetsgivare är de globala möjligheterna. Det handlar om både nordiska och internationella utbyten, men även att arbeta i globala projekt, gränsöverskridande möten – och den enorma kunskapsbank av specialister som finns på en global fullservicebyrå, säger hon.

– Att ta del av en verksamhet som en global advokatbyrå erbjuder ger ständigt ny kunskap och insikter där utgångspunkten är lagen. Om en ny lag införs som kräver att alla företag rapporterar sina avtryck på ett visst sätt så driver det utvecklingen av företaget och i längden hela samhället i en specifik riktning. Det skapar en enorm kraft, säger Sara Nordgaard. MEDARBETARE TILLGÅNG”

THESCHOLAR.SE 17

tt jobba globalt blir din vardag, inte ett undantag”. Så beskriver Baker McKenzie vardagen på kontoret i Stockholm. 77 kontor i 46 länder kan låta övermäktigt, men det är ett sammansvetsat team som arbetar över gränserna.

– Vi är ett internt nätverk för medarbetare som brinner lite extra för innovation och legal technology. Tillsammans med ambassadörer från andra Baker McKenzie-kontor driver och deltar vi i innovationsprojekt, testar nya legal tech-verktyg – och före språkar effektiva och smarta arbetssätt, säger Johanna Rådås, innovation och knowledge manager.

speciellt eftersom det finns en så stark satsning inför framtiden och en genomarbetad strategi, säger hon.

Baker McKenzie satsar också mycket på de medarbetare som vill engagera sig i innovation och stöt tar gärna initiativ som kan leda till förbättring. INNOVATION OCH LEGAL EN DEL AV DEN GLOBALA ADVOKATBYRÅNS STRATEGI

– Vi är stolta över vårt innovationsarv, men det hand lar hela tiden om att tänka nytt. Vi jobbar efter ledorden rethink, reshape och reimagine. Hur vi kan förbättra det vi gör och på vilka nya sätt kan vi arbeta, säger hon.

A

sera tidskrävande moment, något som Baker McKenzie idag gör bland annat med hjälp av legal tech.

DÄRFÖR ÄR

– Jag ansvarar för att implementera den globala KM- och innovationsstrategin lokalt på kontoret i Stockholm. Min chef sitter i Lima, Peru, och jag har kollegor runt om i hela världen. Det är en jätterolig roll,

När Johanna Rådås var student på juristprogrammet vid Uppsala universitet upptäckte hon att det var tan ken på att modernisera det juridiska arbetssättet som lockade henne mest. Hon berättar att hon ville hitta nya och innovativa sätt för att bland annat effektivi-

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. En av grundpelarna i deras övergripande strategi är innovation. Stockholm Reinvent Ambassadors verkar för att sprida Baker McKenzies globala innovationsstrategi lokalt på kon toret i Stockholm.

THESCHOLAR.SE18

TECHNOLOGY

Den affärsjuridiska byrån har bland annat gjort flest gränsöverskridande transaktioner i världen för elfte året i rad. Johanna Rådås, innovation och knowledge manager, blev en del av teamet i början av 2020. Hon är jurist i grunden, men arbetar idag i ett globalt team på byrån med fokus på innovation och kunskapshantering.

Johanna Rådås berättar att Baker McKenzie har en lång historia av innovation – från att vara den första globala advokatbyrån till det strategiska samarbetet med AI-företaget Spark Beyond.

– En av fördelarna med att vara en global advokat byrå är den stora portfölj av tech som finns tillgänglig. Genom vår interna TechCompass får juristerna en överblick av tillgänglig mjukvara, träningsmaterial, FAQ:s och vägledning kring vilken applikation som passar bäst för olika ändamål. Vi har redan idag ett stort antal innovativa lösningar på plats, men vi jobbar hela tiden på att utvärdera och lägga till nya verk tyg som hjälper oss lösa problem, arbeta bättre och mer effektivt. Det är en viktig del i vår innovations strategi, säger hon.

Baker McKenzie har precis blivit tilldelade the AI Innovation Award för sin satsning inom Machine Learning på The Legal Innovation Awards. Tävlingen lyfter fram de byråer och dess medarbetare som driver utvecklingen framåt i branschen.

THESCHOLAR.SE 19

Det är en jätterolig roll, speciellt eftersom det finns en så stark satsning inför framtiden och en genomarbetad strategi.

– Vi har ett jättebra utvecklingsprogram som heter Reinvent Fellows. Om våra medarbetare har en lösning på ett problem som de vill utveckla kan de söka till programmet. De som blir antagna får en möjlighet att arbeta med sitt projekt i tre till sex månader, säger Johanna Rådås.

Det händer med andra ord mycket på Baker McKenzie på innovationsområdet. För att öka engagemanget ytterligare bland medarbetarna anordnar de bland annat interna tävlingar. Förra året genomfördes den globala innovationstävlingen Reinvent Challenge.

Alla som har blivit uttagna till att bli en del av Reinvent Fellows sätter sitt vardagliga arbete på paus under tiden de utvecklar, och genomför sin innovationsidé.

– Det som alla har gemensamt, och som är syftet med programmet, är att utveckla sättet som vi levererar juridisk rådgivning på. Reinvent Fellows är också en möjlighet att bredda sitt register som jurist. Just nu har vi elva stipendiater som driver sju pro jekt inom fem olika verksamhetsområden, säger hon.

– Vi är jättestolta och glada över att vårt AI-arbete uppmärksammas. Det är ett erkännande – och ett bevis att vi är på rätt väg. Här kommer vi att lägga stort fokus under de kommande åren, säger Johanna Rådås.

– Det var en pitchtävling med fokus på att lyfta fram nya innovativa lösningar till en fiktiv klient. Vi var 300 personer i 30 lag från kontor över hela världen som deltog. Första priset var en resa till Kennedy Space Center i Florida för att bli astronaut för en dag. Rein vent Challange är ett av de roligaste projekt som jag har varit en del av under året, säger hon.

Läs mer på bakermckenzie.com

Johanna Rådås, innovation och knowledge manager.

Alla medarbetare har också möjlighet att påverka sin karriär på Hammarskiöld. Efter några år kan de till exempel få göra ett så kallat secondment. Det innebär att de temporärt blir utplacerade hos ett klientföretag, eller en utländsk advokatbyrå, och får arbeta som jurist i deras verksamhet.

– Men det är också lite poängen med mjuka värden. Hos oss spelar intuition och känsla in i rekryteringen.

SÅ TÄNKER HAMMARSKIÖLD NÄR DE REKRYTERAR NYA MEDARBETARE: ”VI LÄGGER STOR VIKT VID ATT FÖRSÖKA LÄRA KÄNNA PERSONEN” J THESCHOLAR.SE20

– Efter cirka tre år på Hammarskiöld fick jag möjligheten att göra ett secondment på ett stort svenskt industriföretag. Jag hade tidigt uttryckt ett intresse för att göra ett secondment, dels för att få testa på en in-house roll, och dels för att få en inblick i våra klien ters dagliga arbete, säger han.

Fredrik Osvald kallar valet av byrå för "en slump", men idag är den nyblivna advokaten mer än nöjd med sitt val. Det som började med en spontan lunch slutade med en spännande karriär på Hammarskiöld.

– Det är många i min familj som är jurister. Man kanske kan säga att jag blev omedvetet invaggad i att

Hammarskiöld är en affärsjuridisk full service-byrå där fokusområdena är M&A, bank och finans, kom mersiella tvister, IT- och immaterialrätt samt EUoch konkurrensrätt. Byrån är baserad i Stockholm, men många av uppdragen är internationella. Fredrik Osvald började sin karriär med att rotera i byråns olika verksamhetsgrupper.

– Vi agerar även ständigt bollplank åt varandra i vårt dagliga arbete och det finns inga ”stängda dörrar” på kontoret. Feedbackkulturen i kombination med att de yngre juristerna arbetar väldigt nära de mer seniora juristerna och delägarna, har vi märkt leder till en väldigt brant utvecklingskurva. Av egen erfarenhet är det fascinerande att se hur snabbt man utvecklas i sin yrkesroll hos oss, säger Fredrik Osvald.

Under några månader arbetade Fredrik Osvald som bolagsjurist på företagets juristfunktion. Han kallar det för ”en väldigt lärorik och rolig upplevelse”.

uristprogrammet på Uppsala universitet beskrivs som en bra inkörsport för traditionella juristyrken som domare, åklagare och advokat, men också för tjänster inom näringslivet eller den offentliga sektorn. Den anrika utbildningen har fostrat många framgångsrika jurister. En av dem är Fredrik Osvald. Efter examen 2018 blev han en del av teamet på Advokatfir man Hammarskiöld – och han är även nybliven advokat.

Det är ingen hemlighet i branschen att Hammarskiöld har ett sammansvetsat team, men hur tänker de kring rekrytering? Enligt Fredrik Osvald tittar de inte bara på formella meriter

– Det är minst lika viktigt att det finns en ömsesidig känsla för att den nya medarbetaren kommer passa bra in på Hammarskiöld. Vi lägger stor vikt vid att försöka lära känna personen i fråga och försöker därför att träffa alla kandidater så tidigt som möjligt i processen, säger han.

juridiken var ett naturligt val. Sedan skulle det visa sig att det var ett utmärkt yrkesval även för mig, säger han.

– Man uppmuntras också att hela tiden tänka självständigt samt reflektera och redogöra för sina tankegångar kring de juridiska och praktiska problem som man ställs inför. Det är utmanande, men helt nödvändigt för att lära sig en advokats hantverk. Med rätt stöd är det dessutom väldigt givande – och framförallt roligt, säger han.

Eftersom Hammarskiöld hanterar ett brett spektrum av ärenden är det viktigt att samarbetet mellan verk samhetsgrupperna är sömlöst. Att det fungerar så bra som det gör är delvis en effekt av att de yngre juristerna i början av sin karriär får rotera i byråns olika verksamhetsgrupper.–Utöverattfåen övergripande förståelse för vad respektive verksamhetsgrupp arbetar med får man också en chans att lära känna alla medarbetare på

Fredrik Osvald berättar att de mer seniora juristerna och delägarna är väldigt måna om att alla nyanställda snabbt ska bli en del av teamet.

– Efter att ha testat på de olika verksamhetsområdena valde jag att specialisera mig inom privat M&A. Idag arbetar jag nästan uteslutande med privat M&A med särskild inriktning mot private equity, säger han.

Han menar att det är svårt på förhand att säga vilka egenskaper man ska ha för att passa bra in på Hammarskiöld.

– Jag fick ett väldigt gott intryck. Lunchen ledde till en mer formell intervju och sedan ett jobberbjudande. Jag ser mycket positivt på framtiden och stormtrivs på jobbet, säger han.

För att skapa rätt miljö för juristerna att utvecklas i har Hammarskiöld också lagt mycket tid på att skapa en positiv feedbackkultur. Det innebär att medarbetarna kontinuerligt får återkoppling och konstruktiva kommentarer på sitt arbete.

byrån. Det är också en fördel med att vara en lite mindre byrå till antalet jurister. Idag är vi cirka 40 jurister. Det leder inte bara till att verksamhetsgrupperna, utan hela byrån som sådan, fungerar som ett team, säger Fredrik Osvald.

Det är inte heller så att alla behöver vara lika för att passa bra in, snarare tvärtom, säger Fredrik Osvald.

– Det är även ett bra sätt för byrån att bibehålla och utveckla en nära kontakt till en viktig klient. Man får också en ovärderlig inblick i våra klienters verksamheter, säger han.

Läs mer på hammarskiold.se

THESCHOLAR.SE 21

Skeppsbron Skatt har cirka 80 medarbetare i Stockholm, Malmö och Göteborg, men utveck lingsmöjligheterna sträcker sig även utanför kontorsgränserna. Janina Hägg från TP-gruppen har precis avslutat ett secondment hos advokatbyrån Garrigues i Madrid, Spanien.

– Det har varit fantastiskt. Min arbetsgivare var otroligt lyhörd när jag berättade att jag ville arbeta utomlands, säger hon.

22

– Jag gick juristprogrammet på Lunds universitet och började arbeta på byrån bara någon vecka efter

Valet föll till slut på Göteborg och Felix Schöttle är nöjd med sin nya hemstad. Han flyttade till västkusten i januari och trivs bra på kontoret. Samtidigt har inte hans arbetsuppgifter – eller tjänst förändrats.

S

”OM DU VILL ARBETA MED SKATTEFRÅGOR ÄR SKEPPSBRON SKATT ETT SJÄLVKLART VAL” Felix Schöttle Janina Hägg THESCHOLAR.SE

keppsbron Skatt grundades 2003 och idag är de Sveriges främsta obero ende skatterådgivare. The Scholar har pratat med tre medarbetare som alla kan skriva under på att byrån är en mobil, stabil och flexibel arbetsplats. Felix Schöttle började sin karriär på Malmökontoret hösten 2020.

examen. Jag bodde kvar i Lund och pendlade till Malmö, men efter ett tag kände jag att det var dags att röra på sig. Jag ville se något nytt och valde mellan att flytta till Stockholm eller Göteborg, säger han.

– Mina kollegor var både positiva och hjälpsamma när jag frågade om det var möjligt att byta kontor. Jag är fortfarande kvar i samma team. Vi är otroligt tajta och arbetar mycket över kontorsgränserna, säger han.

Therése Østergaard tycker att kombinationen av att de arbetar i team samtidigt som de har fokus på den enskilda individen är tilltalande.

THESCHOLAR.SE

Skeppsbron Skatts grupp inom inkomstskatt består av några av landets mest erfarna skatterådgivare. De erbjuder skatterådgivning baserad på högsta kompetens, nytänkande och branschkunskap. Deras ambition är att leverera tydlig och användbar rådgivning med högsta kvalité. Therése Østergaard har arbetat på byrån i 16 år – och hon ser positivt på framtiden.

syr alla team för att kunna leverera den bästa rådgivningen, säger hon.

Janina Hägg från TP-gruppen har jobbat på kontoret i Stockholm sedan 2018. Hon arbetar med klienter inom flera olika branscher med ett särskilt fokus på internprissättning och internationell beskattning, men utvecklingsmöjligheterna på Skeppsbron Skatt, sträcker sig även utanför kontorsgränserna. Hon har precis avslutat ett secondment i Spanien.

Läs mer på skeppsbronskatt.se

– Det ska vi fortsätta med, men vi vill även lyfta våra gamla kärnområden som indirekt skatt och företags beskattning. Om vi backar bandet så började allt med rådgivning inom just företagsbeskattning. Här vill vi bland annat förnya vårt löfte till marknaden att vara den ledande leverantören av skatteråd, säger hon.

23

– Jag tycker att det är en riktigt bra arbetsplats. Vår platta organisation med snabbt till beslut är också en bidragande faktor. Om någon kommer på en idé och det låter vettig, då kör vi, säger hon.

Therése Østergaard

I mars packade hon väskorna och åkte ner till Spanien för ett secondment hos advokatbyrån Garrigues i Madrid.

Felix Schöttle arbetar med klienter inom flera bran scher med ett särskilt fokus på svensk och internationell personbeskattning.

– Om du vill arbeta med skattefrågor är Skepps bron Skatt ett självklart val. Här är det skatt som är i fokus. Alla kunder är byråns kunder. Vi skräddar

– Det som lockade mig med skattefrågor från bör jan var det internationella perspektivet. Det får jag på Skeppsbron Skatt. Det har bara varit positivt att flytta till Göteborg, både på ett personligt och yrkesmässigt plan, säger han.

Skeppsbron Skatt är en fullservicerådgivare och hanterar alla typer av skattefrågor för både stora och små företag. Idag arbetar cirka 80 medarbetare på kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Skeppsbron Skatt är även medlemmar i Taxand, världens främsta internationella nätverk av oberoende skatterådgivare och samarbetar därigenom med firmor världen över.

Om Skeppsbron Skatt

Therése Østergaard, managing partner sedan 1 maj, berättar att de inte har något program eller uttalade strategier när det gäller flytt mellan deras kontor, eller arbete utomlands.

Hon berättar att Skeppsbron Skatt är ett företag i ständig utveckling. Under de senaste åren har de bland annat arbetat med att bredda tjänsteutbudet.

– Jag tycker att det är fantastiskt att det finns så många möjligheter på byrån. Jag ville åka utomlands för att bland annat lära mig mer om de finansiella aspekterna av TP, exempelvis olika värderingsmetoder för immateriella tillgångar eller bolag. Vi har ett nära samarbete med en advokatbyrå i Spanien och jag frågade om det var okej om jag jobbade hos dem i några månader, säger hon.

– Vi låter våra medarbetare utvecklas utifrån deras egna förutsättningar. Allt beror på situation och önskemål, men vi är flexibla och lyssnar på våra medarbetare, säger hon.

– Det har varit en jättebra upplevelse. Jag har lärt mig massor, fått nya vänner, utforskat ett annat land och framförallt så har jag utvecklats inom mitt yrke. Nu ser jag fram emot att jag får nyttja mina nyfunna kunskaper hemma i Sverige, säger Janina Hägg.

THESCHOLAR.SE24

– Vi tycker självklart att det är tråkigt att tappa unga och duktiga biträdande jurister, men vi är också väldigt stolta över att våra jurister är attraktiva på arbetsmarknaden och får andra fina jobb. De som lämnar advokatbranschen är heller inte förlorade för alltid. Tidigare var det inte lika vanligt att juris ter som en gång har lämnat affärsjuridiska advokat byråer kommer tillbaka, men idag är det ingen som tycker att det är konstigt, säger hon.

– Jag tillhör den nya generationen av jurister som inte lika ofta sitter ting direkt efter juristpro grammet. Jag trivdes jättebra på Cirio, men jag hade inget annat att jämföra med, säger han.

DÄRFÖR VALDE BOLAGSJURISTEN ATT ÅTERVÄNDA TILL ADVOKATBYRÅN CIRIO

Maria Arnoldsson tycker att det är bra att unga biträdande jurister vågar testa andra vägar i karriären, men uppmuntrar också bolagsjurister att inte stänga dörren för advokatbranschen.

till exempel lärt mig att se hela sammanhanget för den rådgivning som advokatbyråer ger – och hur man bäst tillämpar det i praktiken, säger han. Jag har lärt mig att bättre förstå vilken typ av rådgivning klienterna behöver.

25

Men varför ville Sebastian Iso-Kamula återvända till Cirio? Han nämner komplexa frågor och uppdrag som en anledning.

Det har bara gått några månader sedan Sebastian IsoKamula började arbeta på Cirio igen, och han ångrar sig inte. Han är nöjd med sitt val och trivs bra.

– Det är jättekul att vara tillbaka. Det känns nästan som att jag inte har varit borta, men på ett positivt sätt. Jag har snabbt kommit tillbaka in i arbetet, och det har varit roligt att träffa alla gamla kollegor igen. Det är i advokatrollen som jag trivs bäst, säger han och fortsätter:

Sebastian Iso-Kamula kom tillbaka till Cirio i maj i år och idag är han managing associate i Cirios kompe tensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A. Där arbetar han med bland annat kapitalanskaffningar till börsbolag, börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, bolagsrätt, informationsgivningsfrågor samt frågor rörande fond- och värdepappersverksamhet.

– Vi vill vara en affärspartner till våra klienter och inte bara lämna legal rådgivning. Sebastian har dessutom kommit tillbaka med ny energi, tankar och idéer, vilket även har varit peppande för mig. Han passar verkligen bra i advokatrollen.

THESCHOLAR.SE

– Det är bra eftersom det ger ett värdefullt utbyte till både dem själva och advokatbyråerna eftersom de jurister som kommer tillbaka tar med sig andra kunskaper och erfarenheter som både de själva, och byrån har stor nytta av, säger hon.

– Det är enklare än vad man tror att byta bransch. Jag har vänner och bekanta som har gjort samma resa. De har jobbat några år som bolagsjurister för att sedan gå tillbaka till en advokatbyrå, så jag tror att det börjar bli vanligare än vad det var förut. Bara för att du testar något annat så stänger du inte dör ren till advokatvärlden, säger han.

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att jurister som har valt att lämna det affärsjuridiska advokatyrket återvänder till branschen. En av dem är Sebastian Iso-Kamula. Efter fyra år som bolagsjurist valde han att återvända till Cirio Advokatbyrå.

När Sebastian Iso-Kamula berättade för Maria Arnoldsson, delägare och advokat på Cirio, att han blivit erbjuden ett nytt jobb som bolagsjurist på Skandia, blev hon glad för hans skull.

När Maria Arnoldsson önskade Sebastian Iso-Kamula lycka till med hans nya jobb på Skandia hoppades hon på att han skulle återvända till byrån. Nästan fyra år senare blev det verklighet.

C

– På Cirio sitter vi inte bara på kammaren och kan juridik. Vi verkar i näringslivet och det är viktigt att förstå helheten, säger han och Maria Arnoldsson håller med.

Läs mer på cirio.se

– Vi blev jätteglada när Sebastian ville komma tillbaka till oss. Han har lärt sig massor genom att arbeta som bolagsjurist och hans kompetens är mycket värdefull för oss, säger hon.

Sebastian Iso-Kamula bestämde sig för att lämna advokatrollen och 2018 blev han en del av juristteamet på Skandia. Som bolagsjurist fick han möjlighet att arbeta med liknande frågor som på Cirio, men från ett annat perspektiv. Det innefattade bland annat frågor om Skandia kapitalförvaltnings investeringar, bolagsrätt och frågor rörande fond- och värde pappersrörelse.–Jagharutvecklats

irio är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer med fokus på progressiva branscher. Byrån grundades 2019 och var tidigare en del av en annan stor svensk advokatbyrå. Cirio erbjuder affärsjuridisk rådgivning inom de flesta områden. De har specialiserade sektorgrupper inom digital juridik, life science, fastighet samt förnybar energi. Sebastian Iso-Kamula började arbeta på byrån direkt efter juristexamen från Stockholms universitet 2015, men efter några år började han att fundera på att testa en annan väg inom yrket.

– Jag har fått en ökad förståelse för våra klienter, deras situation och affärer, säger han.

otroligt mycket genom att arbeta på klientsidan. Jag har

– Även om jag arbetade med samma juridik på Skandia kände jag att det är en större utmaning att jobba på en byrå. Bolagsjurister tar ofta hjälp av advokatbyråer med de riktigt komplexa frågorna och jag ville vara på den sidan igen, säger han.

Nyckeln till framgång är duktiga medarbetare som trivs – ett ledmotiv på Advokatfirman Glimstedt. Medarbetarna ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete och ta eget ansvar, i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid.

Ansvar, balans utveckling

Praktikplatser erbjuds i sju olika städer, läs mer på våra karriärsidor.

glimstedt.se

&

Vad är syftet med Kontaktdagen?

GAIUS är juriststudenternas arbetsmarknadsmässa i Göteborg. Det är en dag som bjuder på tävlingar, event och framförallt arbetsgivare från olika delar av landet! Vårt mål är att ge juriststudenterna en inblick i arbetslivet och den bredd av möjligheter som finns efter examen, men också knyta meningsfulla kontakter. Den fartfyllda mässan avslutas med en bankett för alla studenter och arbetsgivare som varit med och möjliggjort årets upplaga av GAIUS.

Vad är GAIUS?

JiA-dagarna är en fullspäckad vecka där vi satsar på att erbjuda juriststudenterna en bred bild av det framtida arbetslivet. Det finns något för alla, allt från en spännande debatt, till intressanta föredrag och en inspirerande mässa med över 60 utställare. Studenterna kommer även ges möjligheter att lära känna utställarna bättre genom träningsintervjuer och kontaktsamtal.

Vilka är några av årets utställare?

Var:

GAIUS

Jag rekommenderar även att delta på våra olika event i anslutning till mässan samt att följa våra sociala medier för få uppdaterad information. Under fem veckor innan mässan genomför 15 av våra utställare s.k. Instagram takeovers där de under en dag presenterar sin verksamhet på Kontaktdagens Instagram. Dessa är en väldigt bra uppladdning! Sen finns det även information om alla utställare i vår app Kontaktdagen, som ger en bra överblick.

Varför ska man komma på JiA-dagarna?

Kommer det vara några spännande nyheter i år?

Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Detta år firar GAIUS 30 år och vi planerar därför en mässa som man sent ska glömma. Utan att förstöra spänningen inför vad som komma skall kan vi bland annan berätta att vi har en hel del utställare som är med på GAIUS för första gången, vilket är otroligt kul, så till vida att studenterna kan få en bättre överblick över vilka möjligheter som finns under och efter juridikstudierna!

2022

Olsson VD Hilma Meiby JiA-general

Var: AF-borgen, Lund

När: 8 december

Vad för spännande evenemang arrangeras i år? Utöver själva mässan den 9 november arrangeras fyra event med våra huvudsponsorer på olika teman. Dessutom har vi årligen konceptet ”Pre-day” som är en dag fylld av tre olika föreläsningsevent. Jag kan inte i nuläget avslöja de spännande innehållen i respektive event men jag lovar att det är event ni inte vill missa. Håll utkik på våra sociala medier framöver för att få mer information om dessa!

Vad kan man som student förvänta sig? Studenterna kan förvänta sig mängder av inspiration, givande samtal och kravlösa möten med representanter från arbetslivet. Det kommer finnas något för alla juriststudenter, oavsett om studenten läser termin 1 eller termin 9.

Genom att vara väl förberedd kommer du enklare kunna planera frågor du vill ha svar på, som exempelvis arbetsuppgifterna för studentpoolen på en byrå eller praktik på domstolen. Vi vill också skicka med att man aldrig ska vara rädd för att ställa frågor. Arbetsgivarna är där av en anledning, att få träffa er som är framtidens jurister! Avslutningsvis vill vi rekommendera en sväng förbi vår student- respektive företagslounge där det kommer att finnas all sorts godsaker att plocka på sig.

Linus Olsson & Ibrahim Halwachi Projektledare, Gaius

Linnea

UPPTÄCK ÅRETS MÄSSOR

Var:

Hur ska man som student ladda inför Kontaktdagen? Kontaktdagen ger dig som student en bra möjlighet att ställa de frågor man undrar över inför sitt kommande arbetsliv, till sina potentiella framtida arbetsgivare. Mitt tips är därför att fundera över vilka frågor som är viktiga för dig samt att kolla upp vilka utställare du är särskilt intresserad av, för att verkligen ta chansen att få veta mer om vad du vill göra efter studietiden.

Jag ser fram emot att träffa er i Uppsala den 9 november, ses där!

Vilka slags kontakter kan man som student knyta? Kontaktdagen är ett tillfälle för att samtala med och networka med olika arbetsgivare vilket potentiellt kan resultera i extrajobb, sommarjobb eller jobb efter examen. Det finns möjlighet att söka Kontaktsamtal med olika utställare vilket är ett enskilt möte med en representant från den utställare man önskar. Detta är ett uppskattat inslag från både utställare och studenter vilket bidrar till en mer personlig kontakt för studenterna.

Vi vill, som alltid, erbjuda våra studenter en så bred mässa som möjligt. Vårt mål har varit att studenterna ska gå ut från mässan och känna att de mött utställare från juridikens alla hörn och kanter. Årets utställare kommer vara bland annat affärsjuridiska och humanjuridiska byråer, förvaltningsmyndigheter, domstolar, ideella organisationer och mycket mycket mer.

Vilka möjligheter erbjuds studenterna? Studenterna har bland annat möjlighet att söka kontaktsamtal bland olika arbetsgivare som hålls under mässdagen. Kontaktsamtal är ett ypperligt tillfälle att få introducera sig och skapa en personlig kontakt med arbetsgivarna. Det kommer även finnas möjlighet för studenterna att söka sig till ”crew” vilket är gänget som tillsammans med GAIUS projektgrupp bygger upp mässan och hjälper till under dagen för att sedan tillsammans avsluta kvällen med banketten.

Läs mer på kontaktdagen.se och våra sociala medier, @kontaktdagen

Besök så många utställare som möjlighet för kunna skapa dig en uppfattning om vad som intresserar just dig och dina mål med juristutbildningen. Förbered dig också i god tid genom att reflektera över vad du vill ha ut av mässan, är det en sommarnotarietjänst, en uppsatspraktik eller kanske en studentpooltjänst?

JIA-DAGARNAKONTAKTDAGEN

När: 9 november

När: 31 oktober till 3 november

Det är att studenter ska få en första kontakt med arbetslivet. Vi vill underlätta kontakten mellan studenter och arbetsgivare samt visa bredden på olika karriärsvägar efter examen.

Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

Vad är ert bästa tips till studenterna som besöker mässan?

I år introducerar vi dessutom ett nytt lunchevent tillsammans med Sveriges domstolar som vi tror kommer bli väldigt uppskattat av studenterna.

Läs mer på gaius.nu

Likt tidigare år smygstartar vi veckan redan den 27 oktober med ett sprakande mingel i AF-borgen. Utöver detta kan studenterna delta i ett case där det ges möjlighet att testa sina affärsjuridiska kunskaper. Det kommer även finnas flera chanser att förbereda sig inför det framtida arbetslivet genom att få sitt CV granskat eller kanske gå till vår CV-fotografering för att knäppa en snygg bild.

Vad är enligt dig årets höjdpunkt? Årets höjdpunkt vill jag påstå är arbetsmarknadsmässan. Mässan kommer expandera in i ytterligare en sal på AF-borgen och kommittén har arbetat otroligt hårt för att skapa en så givande och inspirerande mässa som möjligt för studenterna. Jag vill dock även flika in med att jag tror att våra föredrag och debatten kommer vara riktiga succéer i år också. Något som absolut inte heller borde missas är den magiska Höstfesten.

Läs mer på jiadagarna.se

A

– Det finns jättemycket kunskap att hämta hos oss. Vi är bara ett samtal bort. Om du är på väg ut på arbetsmarknaden kan vi hjälpa till med till exempel intervjuträning. När det är dags att prata lön ger vi individuell lönerådgivning, säger Karin Lundin.

– Steget ut i yrkeslivet är fortfarande en stor utmaning. På Akavia samlar vi både studenter och yrkesverksam ma vilket innebär att det finns en enorm kunskap och erfarenhet. Det är även ett perfekt nätverk, säger hon.

Jenny Kallerman är jurist och vice ordförande på Akavia. Hon har varit engagerad i facket sedan hon studerade till jurist i början på 1990-talet.

Faktaruta: Om Akavia Akavia är förbundet för dig som valt den akademiska vägen. Förbundet bildades av Jusek och Civilekonomerna 2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Förbundet är partipolitiskt obundet och det tredje största förbundet inom Saco. Akavia vill att varje medlem ska få full utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet.

THESCHOLAR.SE28

– Fördelen med att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal är att du automatiskt får ett grundpaket med villkor som du inte behöver förhandla fram själv. Förra året tog vi fram ett skräddarsytt kollektivavtal för juristbranschen. Nu arbetar vi för att få alla advokatoch juristbyråer att skriva under, säger Karin Lundin.

– Om du är med i facket kan du få hjälp med bland annat cv, personligt brev, rådgivning kring lön och avtal, men det är också en trygghet ifall något skulle hända, säger Jenny Kallerman, jurist och vice ordförande på fackförbundet Akavia.

Enligt de båda juristerna är det ovanligt med kollek tivavtal i branschen. Anställningsavtalen är ofta långa och krångliga. Därför kan det vara bra att få hjälp med att granska anställningsavtal.

Akavia hjälper sina medlemmar med frågor som rör allt från kollektivavtal, löner, uppsägningar och arbetsmiljö till diskriminering. De som är intresserade av att hjälpa till och stötta andra akademiker kan engagera sig fackligt både på lokal och central nivå.

AKAVIA HJÄLPER JURISTER ATT BYGGA EN HÅLLBAR KARRIÄR

söka mitt första jobb efter juristexamen ringde jag till mitt dåvarande fackförbund Jusek eftersom jag ville ha rådgivning kring vilka byråer som var bra – och vilka jag skulle undvika, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia och berättar att hon är tacksam över de tips och råd som hon fick i början av karriären.

Som jurist kan du arbeta på allt från advokatbyråer till kommuner, regioner och statliga förvaltningar. Som ny i branschen kan det låta övermäktigt, men det finns ett knep som gör övergången från universitetet till arbetslivet mycket enklare.

kavia bildades av Jusek och Civilekonomerna den 1 januari 2020. Idag har förbundet 130 000 medlemmar som består av ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Det finns många anledning ar till varför det är bra att gå med i facket, men det finns fortfarande en okunskap kring vad som ingår i medlemskapet.–Närjagskulle

Läs mer på akavia.se

1. ALINCY SNEAKER, DAM – Dressade sneakers i en trendig tolkning av en klassiker. Ovandel av skinn med en glansig finish och en tjockare yttersula. 1599:- | 2. KELLIN BOOT, DAM – Grova chelseainspirerade boots med en moderna look. Ovandel i premiumskinn med resår i sidorna och yttersula av gummi. 1999:- | 3. FAIRWYN BOOT, HERR – Eleganta boots med snörning perfekta för jobbmötet. Ovandel i premiummocka samt präglad GANT-logotyp. 1899:- | 4. MC JULIEN SNEAKER, HERR – Höstens favoritsneakers i elegant mocka med skinndetaljer. Innersula i skinn med memoryfoam ger hög komfort. 1499:- | 5. JOREE SNEAKER, HERR – Premium Sneaker i mocka med lättviktssula. Kontrasfärgad hälkappa och innersula i skinn med återvunnet memoryfoam. 1399:1 4253

THESCHOLAR.SE

”Skapa en arbetsplats dina medarbetare inte bara ser fram emot att gå till idag, men imorgon och i framtiden också”. På en hållbar arbetsplats upplever vi saker tillsammans, utvecklas, samverkar och ges utrymme för att ha roligt. En konferens utomlands, i en banbrytande miljö, skapar förutsättningar för nya situationer där man som individ, men också tillsammans med andra, kan upptäcka och lära sig mycket om sig själv såväl som sin samvaro. – Efter en lång tid av att jobba hemma måste vi kanske lära känna varandra på nytt, våga ty oss till varandra igen och bryta gränserna. Kvalitativa utlandskonferenser kommer bli ännu mer betydelsefulla nu när det är tryggare att resa igen, berättar Johan Ekmark, La Villa Travel.

En utlandskonferens kan vara ett företags bästa investering. Här kan man uppnå ett förändringsarbete på bara några dagar som annars kan ta flera år på hemmaplan. Men det krävs planering och att man vänder sig till någon som förstår hur man på bästa sättet skapar en konferens.

30 Läs mer om konferenser, bröllop och fester med La Villa på lavilla.se

I framtiden kommer tiden som läggs på att träffas öga mot öga, där möjligheten för att lära känna varandra och hitta tillhörighet bli allt viktigare. Det är där man som anställd kan förstå varför ett företag jobbar som de gör, hur och med vilka medel. Då räcker det inte med att arrangera en social aktivitet då och då, även om det också bidrar till positiva aspekter för anställda, men på helt andra sätt.

– En riktigt bra konferens ska vara något som man talar om i flera år efteråt. Något som får andra att känna ”där vill jag också arbeta”. För att få det måste man vända sig till någon som vet vikten av att skapa sammanhållning och roliga stunder tillsammans, avslutar Johan.

F

– Hemma i Sverige vet vi vad som står på alla skyltar, vi känner till alla regler – även de oskrivna. Om vi beslutar oss för att lämna Sverige och åka utom lands händer något mer. Vyerna vigdas. Kanske blir man lite orolig i själen. Hur fungerar det här? Ska jag titta åt höger eller vänster när jag är i London? Hur är det med dricksen i USA? Kan jag dricka vattnet i Spanien? Varför är kaffekoppen så liten i Italien?, säger Johan.

När människor känner sig osäkra tyr de sig till varandra. Det är en av alla anledningar till att en utlandskonferens snabbt skapar gemenskap, speciellt i ett företag. Om företagsledaren i sin tur kan förmedla varför företaget finns och varför varje anställd är en viktig del av pusslet, skapas en känsla av inkludering som är hållbar.

ör många innebar pandemin en stor omställning som förde med sig många utmaningar. Som företag har man fått många insikter, som att stora kontorsytor kan banta ner och därmed bespara stora kostnader, tidsvinsten man får genom att slippa pendla är enorm och digitala möten skapar effektivitet. Framtiden innebär säkerligen en blandning av att arbeta hemma och på kontor, med alla möjliga vari anter där till – utmaningen nu är; hur skapar vi dynamik, sätter en företagskultur, gemenskap, vision och mål när vi inte ses varje dag?

ALLT BÖRJAR MED EN GEMENSAM UPPLEVELSE UTANFÖR GRÄNSERNA

– Efter att ha arrangerat konferenser i Italien i över 35 år har vi lärt oss vad som är viktigt för en lyckad konferens, vi hjälper även de som arrangerar att få ut det mesta av sin resa. Med oss kan man släppa all kon troll, och vara gäst på sin egen fest. Vi fungerar som en reseledare i bakgrunden, utan att ta plats ser vi till att allt flyter på i bakgrunden där ni får stå i fokus och bara kan njuta av det ljuva livet, säger Johan.

First Again

För mer information: www.marellboats.com

Marell Boats är ett världsledande företag för design och tillverkning av högpresterande båtar med fokus på polis, patrull, räddning, transport och tender. Tillsammans med våra kunder och partners leder vi utvecklingen av hållbarhetslösningar, hybriddrivlinor och bränsleeffektivitet i höghastighetsbåtar. Det nuvarande modellprogrammet omfattar båtar från 9 meter upp till 19 meter, inklusive M9, M12, M15, M17 och M19 som finns tillgängliga i Custom-, Tender-, Patrol-, SAR-, RIB-, Crew- och Tour utförande med inombordare eller utombordare. Målet är att ge en trygg och ren körglädje för alla användare och stödja kommersiella operatörer med hög prestanda, säkra arbetsförhållanden, flexibla plattformar och en låg totalkostnad. Varvet och huvudkontoret ligger i Östhammar, 130 kilometer norr om Stockholm.

“A cup of” är en podcast från Roschier som riktar sig till dig som är intresserad av den juridiska världen och vill veta mer om hur det är att arbeta på en advokatbyrå. Varje månad bjuder vi in olika gäster till podden, allt ifrån trainees, rekryteringsexperter till jurister och delägare, för att prata om människorna, arbetet och vardagen på en advokatbyrå. Målet är att ge dig som lyssnar en inblick bakom kulisserna på en advokatbyrå.

Bakom kulisserna på en advokotbyrå

“A cup of” finns där poddar finns. Lyssna nu!

roschier.com

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.