Innovation #2 – Mars 2023 – Svenska Dagbladet

Page 10

INNOVATION

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS UTGÅVA2

VÅR VERKLIGHET ÄR EN STÄNDIGT PÅGÅENDE REVOLUTION

”Nu är det väl revolution på gång”, menade Bob hund redan för 25 år sedan. Mycket har såklart hunnit hända sedan dess och på flera håll skulle det nu vara passande att ackompanjera utvecklingen med detta skånska soundtrack. För med all ny teknik och forskning som fortsätter att föra vårt samhälle framåt är det nästan så att man har börjat ifrågasätta om det finns någonting som inte går att göra.

Det är en fantastisk insikt efter de senaste tuffa åren, som kantats av pandemi, krig och inflation, att inse att världen trots allt aldrig riktigt stått stilla – även om det ofta kunnat kännas så. Snarare verkar det som om att produktiviteten ökat markant, men även som att viljan att vara med och bidra till framtidens samhälle aldrig varit större. Detta nummer av Innovation är dessutom med och stärker just bilden av att den tekniska och digitala revolutionen fortsätter att bidra till positiva förändringar i världen.

För Cortus, som vi möter på sida sju, är det stora målet att revolutionera energimarknaden. Detta genom att ersätta fossila bränslen med kostnadseffektiva gröna energikällor. Sedan 2009 har de satsat på att omvandla växtmaterial till bränsle för industriella processer – och bidra med nya alternativ som uppfyller samma behov som dagens fossila bränslen. Genom sin teknik hoppas de kunna bidra till en oberoende industri med en minskad klimatpåverkan.

Så, nog är det allt en revolution på gång. Den har varit här ett tag nu, men den blir bara allt större och tydligare ju fler dagar som går. Ha det med i bakhuvudet, när världen känns som allra mest mörk och hopplös, att i vinklar och vrår som man kanske inte alltid ser så bubblar det ständigt av innovation som kommer att göra framtiden bättre.

Trevlig läsning!

Josefi Jönsson, Redaktör

Innovation är producerad av Human Performance

Consulting Sverige AB och distribueras mars 2023

Produktion

Sebastian Lindfors, Art Director

My Dorup, Editor-in-Chief

Redaktör

Josefi Jönsson

Linn Ålund Thorgren

Projektledare

Alexander Fogde, Projektledare David Svedberg, Head of Sales

Omslag iStockPhoto

VD

Sebastian Lundborg

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 2
7
13 25 31
Sebastian Lundborg

Är du vår framtida specialist?

Nu söker vi framtidens automationsspecialister

Att det är brist på ingenjörer i hela världen konstaterade UNESCO redan 2010 och Sverige är inget undantag. Det finns bland annat en stor brist på automationsingenjörer då allt fler tillverkningsprocesser automatiseras och utvecklingen av system går fort. Det här var en av anledningarna till att Granitor Systems startade upp traineeprogrammet ”Granitor Automation School”

Vi söker dig som är nyexaminerad civilingenjör eller högskoleingenjör inom automation, elektroteknik, elkraft eller mekatronik. Traineeprogrammet, det sjunde i ordningen, startar den 4:e september 2023. Som morgondagens automationsspecialist är vägarna framåt många och som trainee hos Granitor Systems får du möjlighet att ta reda på vad som passar just dig.

Läs mer om traineeprogrammet och ansök på granitor.se/systems

SEKRETESS & DATASÄKERHET

NEXT GENERATION SECURITY ÅTERVINNING • ÅTERBRUK • SEKRETESSTJÄNSTER

Varför är sekretesshantering viktigt?

Så snart uttjänt elektronisk utrustning lämnar er organisation utsätts det för exponering som kan leda till ett potentiellt dataintrång.

Som organisation är ni ansvariga för säkerheten för er insamlade data även efter att enheterna har tagits ur den fungerande verksamheten.

Faktum är att fram till ni kan intyga via till exempel ett raderingscertifikat eller destruktionscertifikat av en auktoriserad partner äger ni och ansvarar fullt ut för er egen datasäkerhet.

Med vår sekretesshantering hjälper vi organisationer att förstöra känslig data på plats eller i vår egen anläggning, allt för att uppfylla kraven gällande dataskydd så ni undviker påföljder för bristande efterlevnad.

Hur går det till?

När ni kontaktar oss får ni alltid hjälp med planeringen kring just ert projekt av en dedikerad medarbetare.

Vi säkerställer en god kontroll och koordinering av alla aspekter i ert projekt från initiering till planering, genomförande, kontroll och avstämning. Detta för att uppnå våra gemensamma överenskomna mål.

Hur ser processen ut?

Materialet packas ner i plomberade sekretessboxar som sedan körs av en säker transport till NG-Metalls sekretessavdelning. När materialet anländer görs en ankomstkontroll för att säkerställa att utrustningen det är i samma skick som när det skickades. Materialet miljösaneras och sedan storleksreduceras i vår fragmenteringsprocess. Ni som kund erhåller ett destruktionsintyg och önskade rapporter,

materialet går till sist vidare till smältverk för att bli återvunnen råvara.

- skyddar ni era prototyper och era informationsbärande enheter när ni avyttrar dem? Hotet finns inte bara online... Kontakta oss gärna: 0150 - 36 80 35 kundservice@ngmetall.se ngmetall.se Ring oss för att diskutera sekretess 0150-368035 ISO 27001:2013
Namnlöst-1 1 31.01.2023 13:26:16
Scanna mig

SÅ SPARAR FASTIGHETER MILJONTALS KRONOR

Rexel Sverige specialiserar sig på modern energiteknik. Som pådrivare i utvecklingen av ett energieffektivt och fossilfritt Sverige erbjuder bolaget de främsta helhetslösningarna inom energieffektivisering, laddsystem för elfordon, solenergi, energilager och belysning för alla slags byggnader. Genom hållbara lösningar, som möter kundernas önskemål och framtida behov kan man spara stora summor.

Med sin breda kompetens inom elinstallation, industri, elnät och fastigheter inriktar Rexel Sverige, en del av Rexel Group, sig på omställningen till ett elektrifierat och uppkopplat samhälle där system samverkar.

– Vi utvecklar energieffektiva, skalbara och långsiktiga lösningar för att hjälpa våra kunder att framtidssäkra deras fastigheter, säger Mikael Ångman, försäljningschef på Rexel Sverige AB. Där har vi en stark position på marknaden med lång erfarenhet inom energiteknik och ett brett utbud av hållbara produkter och lösningar i teknisk framkant. Utmaningen i dag ligger i ett elbehov som ökar fortare än vi kan producera ny energi, varför vi behöver planera och samverka för att nyttja den el vi faktiskt har på ett smartare, med nya tekniska lösningar.

Sverige kan spara upp till 5,5 TWh på belysning

Energi: effektivisering, lagring och delning

• Hur kan vi frigöra energi i våra fastigheter?

• Hur kan vi fördela elen när belastningen på elnätet blir högre?

• Hur ska vi energieffektivisera de områden där energiförbrukningen är som störst?

Rexel erbjuder skräddarsydda helhetslösningar samt rådgivning för att besvara frågor som dessa.

– Genom att byta all gammal belysning i Sverige till smart LED kan vi spara upp till 5,5 terawattimmar (TWh), motsvarande elbehovet

för över 1 miljon elbilar, säger Mikael. (Extra aktuellt nu när EU fasar ut alla gamla lysrör.) Trenden tyder på att vi kommer ha 2,5 miljoner elektrifierade fordon på våra svenska vägar 2030. Om vi ska elektrifiera samtliga fordon ökar vårt elbehov med cirka 11 TWh, vilket i sin tur påverkar såväl laddinfrastrukturen som elnätet. Det är där som smarta integrerade system, uppkopplade mot fastigheterna, blir särskilt viktiga för att fördela energiförsörjningen över dygnets alla timmar utan att tumma på komforten.

Solenergi är förnybar och tillgänglig redan i dag, och i kombination med energilagring kan du dels sänka kostnaden för el genom att du lagrar den när den är billigare, köper från nätet när elpriset är lägre för att slutligen använda när elpriserna är högre.

– För fastighetsägaren blir en solcellslösning rentav en inkomstkälla. Här har vi på Rexel en viktig roll i att bredda kunskapen inom energilagring, laddning och kringliggande teknik mot industri och elnätsbolag, samt för att främja samverkan.

En annan trend är fastigheter som ingår ett gemensamt energisystem där de kan dela energi.

– Om en fastighet har ett lägre elbehov för stunden kan en annan fastighet i samma interna nät få lite mer, och så fortgår balansen fram och tillbaka fastigheterna emellan. Det gör att vi kan nyttja el där den behövs mest för stunden.

Redan i dag erbjuder Rexel produkter för kunder som vill ingå gemensamma systemlösningar för energidelning.

Ett smartare ekosystem Den smarta tekniken är också energieffektiv då den möjliggör smart styrning där energisystemet kommunicerar med till exempel elbilen att ladda när solen skiner, liksom till fastigheten att fördela energiförbrukningen baserat på faktorer som styrsignaler, pris och väderdata.

– Detta kommer vi få se mer av i framför allt större fastighetslösningar där du genom AI kommer kunna nyttja energilagret vid elavbrott, samt för att ”punktmarkera” särskilda noder som ska prioriteras automatiskt. Innovationsgraden är hög och tillsammans med ett nytt tankesätt kan Sverige lösa flera aspekter av den klimatutmaning vi står inför i dag. Vi finns här för att stötta övergången!

Läs mer på rexel.se eller energy.rexel.se

Foto: Minna Yr

Att styra sin el kan spara stora pengar åt fastigheten

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 5
Energieffektivisering på Romelanda UF. Foto Fredrik Redelius M i k a e l Å n g man, försäljningschefpåRexelSverigeAB

BayWa re är ett av de ledande företagen inom förnybar energi och vi har stor fokus på innovativa lösningar.

Vi arbetar med projektutveckling, byggnation, drift och underhåll.

Tillsammans med våra ca 4300 medarbetare fortsätter vi att göra förnybar energi bättre – för dig, för oss och för framtiden.

https://nordic.baywa-re.com

SÅ BLIR SKOGSAVFALL TILL GRÖN ENERGI

Volatiliteten på energimarknaden ökar behovet av förnybar energi. Cortus Energy har därför utvecklat smart teknologi som använder skogsavfall för att producera effektiv biogas – en kostnadseffektiv energikälla utan ökade klimatavtryck.

Cortus grundades 2006 med visionen att revolutionera energimarknaden genom att i industriell skala ersätta fossila bränslen med kostnadseffektiva gröna energikällor. Idén var att förgasa biomassa på ett effektivt termiskt sätt och på så vis skapa en ren produkt utan begränsningar inom användningsområdet.

– Att omvandla växtmaterial till bränsle för industriella processer är någorlunda unikt, och genom ett samarbete med initierade vi år 2009 tester med en prototypreaktor som gjorde det tydligt för oss att detta var något som faktiskt fungerade. Vår första riktiga reaktor byggde vi år 2011 och 2018 installerade vi en fullt integrerad process hos ståltillverkaren Höganäs AB som idag förses med fossilfri biogas, förklarar Rolf Ljunggren, vd Cortus Energy.

En utmaning inom energibranschen är att ta fram gröna alternativ som samtidigt kan tillfredsställa samma behov som fossila bränslen kan.

– Vårt samhälle är idag till hög grad beroende av fossila bränslen, och vår utgångspunkt är att skapa en möjlighet för att producera energi som kan ersätta den fossila, utan att förlora produktivitet eller effektivitet. Med vår teknik har vi uppnått detta.

Efterfrågan på Cortus Energys teknik är stor och lyfter bolaget har kontakt med intressenter runt om i Europa, Nordamerika, Japan och Kina.

– Energiförsörjningen har seglat upp som en avgörande fråga för hur vår värld ska utvecklas. Framförallt i och med den stora turbulens som präglar elpriserna just nu. Vår teknik erbjuder

en möjlighet till att etablera ett oberoende av denna oroliga marknad och samtidigt minska klimatpåverkan.

Cortus Energys teknik kommer därmed fungera som en viktig byggsten på vägen fram till mer grön energi, men Rolf Ljunggren vill belysa att det inte är isolerad lösning.

– Vi har väldigt bråttom att gå över till förnybar energi och ofta landar diskussionen i att allt ska

elektrifieras. Men det motsägs kraftfullt av den volatilitet som råder på elmarknaden. Därför tror vi på en kombination av lösningar för att nå målsättningen om ett fossilfritt samhälle. Vår lösning är ett komplement till elektrifiering, och vi är övertygade om att det kommer utvecklas ännu fler.

Gällande prissättningen är en annan fördel att Cortus Energys förnybara teknik ger användaren möjligheten att själv kunna styra över sina energikostnader.

– Med utvecklingen av fler och större anläggningar kommer vi nå kostnadsnivåer som är konkurrenskraftiga med dagens fossila priser.

En fördel är också att råvaran är billig och lättillgänglig. Att det är ekonomiskt hållbart också en viktig drivkraft för att fler satsar på en omställning.

Nu prospekterar Cortus Energy runt om i världen för att etablera fler produktionsanläggningar, bolagets nästa steg i utvecklingen och kommersialiseringen av tekniken.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 7
Läs mer på cortus.se
Vår lösning är ett komplement till elektrifiering, och vi är övertygade om att det kommer utvecklas ännu fler.

IT-DRIFT ATT FÖRLITA SIG PÅ

Hostek erbjuder problemfri, hållbar och säker IT-drift i Sverige med professionell rådgivning – tack vare unik kompetens och lång erfarenhet erbjuder Hostek skräddarsydda och hållbara lösningar för allt från enskilda IT-konsulter till stora telekombolag.

För Hostek står helheten alltid i fokus. Att kunna garantera högsta säkerhet och integritet, med den senaste tekniken och driftsäkra strategiskt placerade datacenter väger lika tungt.

– Många av våra konkurrenter gör det enkelt för sig och rekommenderar kunderna att lägga sin IT-miljö hos Azure eller Google Cloud där kunden både blir inlåst i ett ekosystem och tappar kontrollen över sin data. I stället driftar vi våra egna molntjänster i Sverige med ett mycket högre dataskydd och på 100 % förnyelsebar energi. Vi välkomnar våra kunder att komma och se våra datahallar med egna ögon. Vårt moln finns på riktigt och det går att ta på. Med oss som långsiktig IT-partner kan våra kunder fokusera på kärnverksamheten och behöver inte bekymra sig över IT-driften, säger, Ossian Madisson, Country Manager på Hostek Sverige.

Hållbara datahallar i Sverige

I en bransch där elkonsumtion är oundviklig blir betydelsen av hållbara val ännu större. För Hostek är det en viktig fråga och utmaning som de ställs inför dagligen.

– Vi driftar hundratusentals hemsidor, epostadresser och servrar i våra svenska datahallar. Precis som datorn hemma, förbrukar våra servrar ström och genererar värme i processen. Gemensamt för våra kunder är att deras affärskritiska tjänster måste vara online dygnet runt.

Hostek har byggt upp en medveten företagskultur, aktivt valt att agera ansvarsfullt och strävar efter att välja rätt när möjlighet att välja finns.

Några av de åtgärder som gjorts med fokus hållbarhet är: drift på 100 % förnyelsebar energi, miljöbränsle till reservkraftsgeneratorerna, samt återanvändning av elektronik och därefter återvinning. I sitt hållbarhetsarbete har Hostek dessutom senaste året investerat stort i ett nytt toppmodernt kylsystem för att kunna dra nytta av frikyla nästan året om och effektivisera energiåtgången för nedkylningen av datahallarna.

– I slutändan är jag övertygad om att samhällsnyttan av våra tjänster per förbrukad kWh kraftigt överstiger densamma hos flera av de stora datahallarna som senaste åren etablerats i Sverige för att dra nytta av billig el och skattelättnader. Vi är väldigt stolta över de initiativ vi gör för att göra skillnad.

Hållbarhet handlar även om nationellt oberoende, inte minst gällande förvar av data. Behovet av lokala hostingaktörer i respektive land där kunder kan placera sin IT-drift har ökat enormt bara de senaste åren, och Hostek ser tydligt hur intresset har breddats från nästan alla branscher när det gäller att flytta hem datan till Sverige och deras tjänster.

Betala för det du använder

– Vår vision är att vara det självklara valet för både nystartade och etablerade företag. Vi erbjuder skalbar IT-drift där du som kund själv kan skala upp eller ner efter behov, och på så sätt endast betalar för vad du använder. Vår infrastruktur tillåter dig att skala ned i till exempel lågsäsong och skala upp vid högre tryck som

kampanjer eller när ditt företag växer, helt utan att kompromissa med er cybersäkerhet, säger Ossian Madisson.

Med skalbar och stabil IT-infrastruktur är Hostek redo när kundens behov förändras. Med en trygg och stabil drift i bakgrunden får kunden mer tid över för att fokusera på sin kärnverksamhet, medan Hostek fokuserar på att utveckla flera tjänster parallellt.

– Just nu håller vi på att packa upp och sätta upp ett nytt lagringskluster för en av våra virtualiseringsplattformar, denna med 100 % NVMe SSD för bästa möjliga prestanda. Därtill håller vi också på att bygga om och proaktivt uppgradera våra interna nätverk för att vår underliggande infrastruktur aldrig ska vara en begränsning i våra kunders möjligheter, avslutar Ossian Madisson.

Läs mer på hostek.com/sv/

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 8
Vår vision är att vara det självklara valet för både nystartade och etablerade företag.

Nyproduktion i Götafors - Vaggeryd Logistikpark

Vaggeryd Logistikpark är ett nytt logistiknav i södra Sverige endast 20 min söder om Jönköping.

Här finns ca 120 000 kvm byggbar bruttoarea redo för nybyggnation. Med direktanslutning till E4:an, tillgång till järnväg och elanslutning på upp till 20MW har vi ett unikt erbjudande till våra blivande hyresgäster. Läs mer på vaggerydlogistikpark.se

Nyproduktion i Ödeshög - Ödeshög Logistikpark

Ödeshög Logistikpark ger med sin närhet till E4:an ett optimalt läge ca 65 kilometer norr om Jönköping.

Här planerar vi att uppföra ett antal logistikanläggningar med varierande lokalyta, totalt 40 000 kvm. Det finns möjligheter för nya hyresgäster att skapa en skräddarsydd lösning för både yta och funktion. Läs mer på odeshoglogistikpark.se

För information kontakta Jesper Carlsöö på jesper.carlsoo@logistea.se eller 0733-57 18 87 logistea.se
120 000 kvm 40 000 kvm

SMIDIGA RETURSYSTEM FÅR FLER ATT PANTA

I Sverige har vi pantat burkar och flaskor sedan 1984, vilket gör oss till en av världens äldsta pantmarknader. Det innebär också att kunderna ställer höga krav på att utrustningen på ett enkelt och smidigt sätt tar hand om förpackningarna och underlättar processen. Därför levererar Envipco, ett globalt bolag med sina rötter i USA, smarta och effektiva pantstationer till handlare runt om i Sverige. För att ännu fler ska välja att panta mera!

Det amerikanska bolaget Envipco startade sin svenska verksamhet 2016 och har sedan dess levererat högkvalitativa pantmaskiner till handlare runt om i Sverige. Direkt märktes det en stor skillnad – pantvolymerna ökade avsevärt tack vare maskinens enkelhet och smidiga utformning.

– Vi fick direkt ett positivt gensvar på att slutkunden bara behöver vända sin pantpåse upp och ner och tömma. Att mata i förpackningarna en och en är rena stenåldern, vilket bevisas av våra maskiners effektivitet. Jämfört med ett traditionellt sätt går det fem gånger så snabbt att panta med vår utrustning, berättar Lars Haglöf, vd på Envipco.

För slutkunderna är ytterligare en fördel att maskinerna installeras utanför affärslokalerna. Det gör det enkelt att panta innan du går in i butiken, och du slipper stå i entrén och trängas. – För butikerna finns en rad fördelar med våra system, exempelvis lagringskapaciteten, som oftast är fyra gånger mer än i traditionella system. Butikspersonalen behöver inte släppa vad de gör för att springa och tömma panten då maskinerna står still.

Lars Haglöf berättar att handlare som installerat deras system upplever enorma kundtillströmningar.

– Vi har sett exempel på upp till 1200 procent volymökning av pant för att man valt att byta maskin. Ett exempel är Sölvesborg, där vi placerade en maskin i Mjällby 2017. Det året tog man emot 3,5 miljoner förpackningar i hela kommunen. Året efter hade siffran stigit till 5,3 miljoner och 2021 var siffran 6,4 miljoner. Denna tendens ser vi över hela landet, storstad som landsbygd, norr som söder.

Envipco kan skräddarsy olika lösningar beroende på kundens behov, exempelvis genom att addera fler moduler för att bygga ut lagrings-

kapaciteten ytterligare. Allt handlaren själv behöver tillhandahålla är strömförsörjningen. – Tacksamheten från kunden är det mest konkreta som vi upplever med denna lösning. Från att vara något som kunderna tycker är jobbigt till att bli något som är enkelt och faktiskt roligt gör att fler kommer och pantar, och handlar – vilket ger oss mervärde, säger Albin Håkansson, handlare på Extra Stormarknad i Mjällby.

En annan nöjd kund är Stefan Källvik, köpman på ICA Kvantum i Säffle, som också lyfter hur smidigt Envipcos system är för slutkunden.

”Den stora uppsidan är att se hur nöjda våra kunder är! Många kommer långväga för att panta hos just oss, vilket gör att de även besöker vår butik – det hade aldrig hänt om det inte vore för Envipcos pantmaskin.”

– Stefan Källvik.

Envipcos maskiner finns såväl hos handlare som på återvinningscentraler, från norr till söder, i hela landet. Läs mer på envipco.se

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 10
Stefan Källvik, handlare Ica Kvantum Säffle

FRÅN VISION TILL VERKLIGHET

PÅ VATTNET

Flytande konstruktioner ger nya, innovativa möjligheter för stadsutveckling, framför allt invid vattennära områden. Våra flytande anläggningar, såsom pooler, spa- och välmåendecenter, restauranger och bostadsområden är ett attraktivt och spännande alternativ för framtidens mer funktionella och smarta städer. Inom snar framtid kommer två av våra projekt i Sverige att stå klara för invigning, båda öppna för allmänheten och definitivt värt ett besök.

Case: Inre hamnen Norrköping

Visionen är en levande, vattennära stadsdel som lockar både Norrköpingbor och tillfälliga besökare. Bryggorna och simbassängerna förstärker närheten till vattnet på ett mångsidigt sätt. Kajområdet byggs ut ovanpå vattnet med flytbryggor, där det är tryggt att simma och bada i poolerna eller koppla av i bastun.

Visionen var intressant med oregelbundna former och vinklar. Lösningen är Bluet® flytande infrastruktur planerad och levererad av Bluet. En flytande helhet som omfattar två stycken Bluet® grated pool. Vattnet i Motala ström strömmar igenom bassängernas perforerade väggar. Bassängerna erbjuder en trygg miljö med svagare strömning, jämn botten, fritt från föremål och skräp. Bassängerna omges av soldäck samt en flytande bastu i KL-trä. Flytbryggor med bastu och bassänger ska stå klara innan juni 2023.

Närheten till vattnet bevaras ständigt eftersom bryggorna och bassängerna flyter på vattnet, de följer med höjdvariatonerna i strömmen och är tillgängliga vid olika vattenstånd. I och med att vattnet cirkulerar naturligt kräver bassängerna väldigt lite underhåll, endast regelbunden rengöring och sedvanlig kontroll av bassängredskap. För vattenområden med sämre kvalitet erbjuder vi tilläggsutrustning, foder som avskiljer bassängvattnet från det omgivande samt filtrerings- eller reningssystem.

Case: Hamnbadet i Jubileumsparken, Göteborg

Visionen är en mötesplats för alla, en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven. En plats med grönområden och närhet till vattnet. Resultatet är Jubileumsparken, en park som sträcker sig ut på Göta älv. Hamnbadet har en unik utformning som

påminner om en trollslända, en långsmal kropp med runt huvud och utstickande vingar.

Visionen av hamnbadet var ambitiös och medförde en rad nya tekniska innovationer som binder samman alla funktioner. Lösningen är en specialdesignad Bluet® flytande infrastruktur av megapontoner i betong, som inkluderar påbyggnader och bassänger. Hamnbadet har en upphöjd gångbro i stål från parken ut till det cirkulära hopptornet, en tribunbyggnad i trä, soldäck och tre bassänger. Alla anslutningar, rör, ledningar och teknik är dolda men lätt åtkomliga för service och underhåll.

Ekologi, hållbarhet och naturvänlighet betonas starkt vid hamnbadet. Befintliga pontoner och bassäng återanvänds, och vattenreningen till den befintliga bassängen sker naturligt i parken där ett biofiltreringssystem anlagts. Hamnbadet invigs i samband med Göteborgs 400-årsjubileum i juni 2023.

Läs mer på www.bluet.fi

Fakta: Hamnbadet i Jubileumsparken, Göteborg

Bluet® flytande infrastruktur av megabetongpontoner, sammanlagt ca 1008 m2, en helhet av fem flytande delar med påbyggnader.

– Bassängerna sammanlagt ca 580 m2, består av en rund hoppbassäng och två rektangulära bassänger.

– Befintliga pontoner och bassäng återanvänds.

Fakta: Inre hamnen Norrköping

– Bluet® flytande infrastruktur av betongpontoner, sammanlagt ca 1063m2, består av tre flytande helheter.

– Bluet® grated pools, 2 st. (naturvattenpool) bassänger sammanlagt ca 338 m2, består av en simbana och en asymmetrisk bassäng.

– Flytande bastu av KL-trä, ca 65m2.

KimmoSaharinen, Chefsingenjör/Medgrundare

Teresia Wahrman,

Projektchef

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 11
– ATT
BYGGA
Flytbryggor i Inre hamnen, konceptvisualisering. Norrköping kommun, Nyréns Arkitektkontor Hamnbad i Jubileumsparken, visualisering. Göteborg stad, RaumlaborBerlin

NY BEHANDLINGSMETOD KAN HA POTENTIAL MOT SVÅR FETTLEVERSJUKDOM

Övervikt och diabetes är två av våra vanligaste folkhälsoproblem, som i sin tur ökar risken för ett flertal olika sjukdomar, bland annat icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NAFLD). I dag saknas det effektiv behandling mot bekräftad NAFLD, men forskare från Karolinska Institutet med flera undersöker just nu en läkemedelskandidat som visar potential för utvecklingen av ett behandlingsalternativ mot fettlever.

Icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NAFLD) är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom i Europa och USA där NAFLD drabbar mer än 100 miljoner vuxna. Ännu finns ingen riktad behandling mot NAFLD, utan man behandlar i första hand sjukdomen med viktreducering, lipidsänkande läkemedel, blodtryckssänkande mediciner och andra läkemedel som används vid behandlingen för typ 2-diabetes, som även ska minska förekomsten av NAFLD.

Antikropp kan motverka skadlig fettansamling i levern Den behandlingsprincip som forskare på Karolinska Institutet nu utvecklat – tillsammans med forskare på CIBERDEM, CIBEROBN, CSL Behring och CSL Innovation – introducerar en ny metod som kan komma att effektivt förhindra uppkomsten av fettlever.

– Det vi kunnat visa i tidigare studier är att proteinet vaskulär endoteltillväxtfaktor B (VEGF-B) styr hur fett ackumuleras i kroppens vävnader, säger Annelie Falkevall, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet. VEGF-B fungerar genom att stimulera frisättning av fett från den vita fettvävnaden, som via blodkärlen kan transporteras och lagras i bland annat levern, med ökad risk för fettlever. Genom att använda oss av en läkemedelskandidat i form av en antikropp för att blockera proteinets aktivitet så läcker inte fettet inte ut i kärlen och orsaka den här skadliga fettansamlingen i levern.

Resultat från studierna har förutom en farmakologisk blockering av VEGF-B-proteinet i möss även visat en korrelation mellan nivån av VEGF-B-signalering och utveckling av NAFLD i fettvävnad från människor.

– Läkemedelskandidaten har genomgått en så kallad fas 1-prövning i friska människor och vårt nästa steg är att komma igång med en så kallad fas 2-prövning i NAFLD-patienter, säger Ulf Eriksson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet.

Hög förväntan på fortsatt utveckling

Den omfattande utbredningen av personer med NAFLD, den ökade risken för tillika allvarliga följdsjukdomar, samt de tidiga studiernas lovande indikationer gör det fortsatta utvecklingsprogrammet attraktivt för investerare.

– NAFLD är den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom, där personer med NAFLD har en hela 17 gånger högre risk att utveckla levercancer, säger Ulf. Med det nya behandlingsalternativet som vi just nu undersöker har vi stora förhoppningar på att hjälpa de många individer som är drabbade av NAFLD. Jag vill rikta ett stort tack till våra bidragsgivare utan vilka utvecklingen av den här behandlingsmetoden varit omöjlig. Nu hoppas vi att fler intressenter ska inse möjligheterna med vårt fortsatta utvecklingsprogram och vilja vara med och se det realiseras.

För detaljerad information, se studien ”Inhibition of VEGF-B signaling prevents non-alcoholic fatty liver disease development by targeting lipolysis in the white adipose tissue” på Journal of Hepatology (www.journal-of-hepatology.eu/article/ S0168-8278(23)00026-0/fulltext)

Icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NAFLD) i typ 2 diabetes

Obehandlad

Behandlad med läkemedelskandidat (blockering av proteinet VEGF-B)

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 12
Fotograf: Stefan Zimmerman Fotograf: Stefan Zimmerman Fotograf: Stefan Zimmerman Figur 1. Illustration av hur den nya läkemedelskandidaten som blockerar funktionen hos proteinet VEGF-B minskar fettansamlingen i levern. Frisk lever Fettlever
Fett
Ansamling av fett
Kontaktuppgifter; Ulf Eriksson (ulf.pe.eriksson@ki.se) eller Annelie Falkevall (annelie.falkevall@ki.se)

INNOVATIV EGENVÅRD KAN LÖSA PROBLEMEN INOM SJUKVÅRDEN

Allt fler söker vård världen över, samtidigt som personalbristen ökar. Krafttag behöver tas för att lösa problemet och innovativa tankesätt behöver introduceras. Genom sin nytänkande syn på sårvård vill Odinwell bli en central del av lösningen.

Att det råder personalbrist inom den svenska vården har gått få förbi, men faktum är att problemet sträcker sig bortom Sveriges gränser. Från Storbritannien kom nyligen siffror som visar på att det saknas över 100 000 anställda inom sjukvårdssystemet, vilket såklart påverkar hur många som idag kan erbjudas vård och vilken typ av vård de får. För att råda bot på problemet har begreppen ”self care” och ”share care” blivit allt mer aktuella – allt för att kunna erbjuda fler som är i behov av vård rätt hjälp.

Genom att låta fler sköta sin egen vård på hemmaplan, eller ta hjälp av människor i sin närhet, ges fler patienter chansen att komma i kontakt med sjukvården. Något som på vissa sätt går hand i hand med tankesättet bakom Odinwell, vars syfte är att transformera sårvården. Genom att addera ett extra lager till dagens bandage, med fiber och sensorer, bidrar Odinwell med teknik som ger patienten själv och dess vårdgivare möjligheten att kontrollera sår utan att behöva lyfta på själva bandaget.

– Statens kommuner och regioner gjorde en studie när det kommer till sårvård, vilken visade att ungefär 13 % av omkostnaderna i Sverige går åt till bandage och annat material för omläggningar. Därtill går hela 87 % idag åt till personalkostnader. Det visar på att just sårvården är väldigt personalintensiv – och att vi kan vara med och bidra till en stor avlastning. Att kunna bevaka på avstånd, för att få en tidig indikation kring eventuell infektion, skulle kunna innebära att mindre resurser behöver sättas in från vårdens håll vad gäller svårläkta sår, berättar Susanne Olauson, vd för Odinwell.

Med hjälp av ljus har Odinwell introducerat ett sätt för vårdgivare att övervaka en patients sår och avläsa dess aktivitet utifrån ett draget gränssnitt. Ett innovativt synsätt som inte bara minskar arbetsbördan för sjukvården, utan även främjar läkningsprocessen för svårläkta sår. På så sätt kommer fler sjukvårdsplatser att kunna öppnas upp för behövande – och upplevelsen av svårläkta sår lindras för de patienter som dras med dem.

– Vi har en åldrande befolkning, vilket inte gynnas av att mängden utbildade som kommer in på marknaden inte matchar den ökande mängd patienter som är i behov av vård. Det är ett enormt gap som inte kommer att stängas inom de närmaste 20 åren, men för att överhuvudtaget klara av att minska det så behövs innovativa lösningar som kan avlasta vården, säger Susanne Olauson.

– Vården behöver bli mer behovsstyrd, så att de som verkligen är i behov av hjälp kan få den hjälp de behöver. Med vår syn på sårvård kan man frångå vård baserad utifrån kalendern och verkligen sätta in hjälp där det behövs och när det behövs, avslutar Susanne.

Läs mer om Odinwells nya perspektiv på sårbehandling på odinwell.com

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 13

DIGITAL UTVECKLINGSPLATTFORM FÖR HÄLSA OCH HÅLLBARA RESULTAT

Sustain Change tar ett helhetsgrepp kring chefer och medarbetares välmående och organisationers effektivitet. Med stöd av en digital utvecklingsplattform kan du nu som arbetsgivare tillsammans med dina medarbetare åstadkomma ett mätbart bättre mående, förbättra samarbetet samt bli mer effektiva. Tänk friskvård, företagshälsa, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling på samma plats.

Människor som mår bra, presterar bra – och i välfungerande företag är det lättare att både må bra och göra ett bra jobb. Det menar Anna Ahrenfelt, vd och grundare av Sustain Change som sedan starten 2015 erbjuder proaktivt utvecklingsstöd för välmående medarbetare och välfungerande företag. Utvecklingsstödet har under de senaste åren digitaliserats och i dag kan alla inom en organisation ta del av erbjudandet till en låg kostnad.

Från reaktiv till proaktiv utveckling – För att vara konkurrenskraftiga på marknaden och attraktiva som arbetsgivare går det inte att vänta på krisen utan man behöver agera proaktivt, säger Johanna Palmqvist, vice vd på Sustain Change. I dag misslyckas 7 av 10 förändringsarbeten och det görs många felaktiga investeringar som inte leder till hållbar förändring som exempelvis anonyma enkäter, föreläsningar eller hälsoundersökningar. Ofta läggs så mycket som 80 % av

budgeten på reaktiva insatser. Det vill vi ändra på då vinsterna för både individ och organisation är många. Det handlar både om livskvalitet och lönsamhet.

Johanna fortsätter:

– Anna har utifrån sin erfarenhet som organisationskonsult digitaliserat sin kunskap och skapat möjligheten att paketera tjänsterna för organisationens unika utmaningar. Våra metoder och verktyg är baserade på forskning och vi finns för alla som vill öka sannolikheten att lyckas med förändringar, såväl individuella som organisatoriska.

För att lyckas behöver vi stärka förändringskompetensen och ge systemstöd till såväl den enskilda individen som till de ansvariga för de organisatoriska förändringarna. För att klara dagens stressiga tillvaro och överleva som företag

behöver vi genomgå större transformationer för att bryta mönster och skapa nya strukturer. På så sätt kan vi utveckla mer funktionella organisationer och som människor leva hållbara liv.

Digital plattform visar mätbara resultat

Sustain Changes 5-stegsmetod hjälper organisationer, grupper och individer att genomföra stegvisa förändringar genom reflektionsuppgifter, dialog, digitala arbetsboards, artiklar, digitala föreläsningar med mera. Vid behov kan även konsult-, coach- och vårdtjänster köpas till.

– Med hjälp av våra utvecklingsguider får individer och team värdefulla insikter om nuläget och ser nya, alternativa vägar genom vilka en handlingsplan kan tas fram. Därefter kommer det stora jobbet; att faktiskt genomföra det som har bestämts. Då är kunskap om förändring och kontinuerlig uppföljning avgörande, säger Johanna.

Genom mätverktyget Human Wellbeing Index, följer medarbetaren sin utveckling medan chefen får en status på hur teamet mår. Utifrån resultatet på Organisation Well Function Index utvecklas förutsättningar för en god arbetssituation och goda relationer.

Det är dags för ett paradigmskifte Sustain Changes vision är ett mänskligare samhälle, där människors behov är en utgångspunkt för hur vi gemensamt organiserar företag, familjeliv och samhälle.

För att lyckas med det behövs det ett paradigmskifte inom näringslivet, från kortsiktig vinstjakt till långsiktiga och hållbara resultat. Från en fysisktill en holistisk syn på arbetsmiljö, med människans behov i centrum.

– Tänk om vi skulle forma samhället utifrån det vi vet i dag, istället för det vi visste när vi byggde det. Ett samhälle där människor mår bra och kan bidra med hela sin förmåga. Det tror jag att vi alla vill, avslutar Anna.

Sustain Change hjälper människor att leva och arbeta hållbart i en omvärld som stressar sig sjuk. Vi erbjuder abonnemangstjänster för både individ och team.

Läs mer på sustainchange.se

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 14
Anna Ahrenfelt, grundare och vd samt Johanna Palmqvist, vice vd Sustain Change

Forma framtidens smartaredanlösningar i dag.

Vi är det moderna bolaget med schyssta och modiga kollegor.

Vi ser till att både invånare och företag har en fungerande vardag.

Vi gör det tillsammans. Vi gör det på riktigt. Välkommen!

esem.se

Vi är en modern och utvecklande arbetsgivare. Engagemanget bland alla oss 650 medarbetare syns och känns utåt. Nu är vår HR-chef dessutom utsedd till till ”Årets HR-direktör” på Universum Employer Branding Awards. Universum arbetar med att lyfta fram goda exempel inom just arbetsgivarvarumärke.

Jobba hos oss!

ÄLDRE OCH YNGRE TÄNKER MER LIKA OM TEKNIK ÄN FÖRVÄNTAT

I forskningsprojektet GenerationTech, vid Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet, undersöker forskarna likheter och skillnader mellan hur åldersgrupper som representerar olika generationer använder teknik. Hittills har de nått förvånande slutsatser.

Upptakten till forskningsprojektet var när en journalist kontaktade professor Susanne Iwarsson med frågan om varför äldre inte vill använda ny teknik.

– En sådan fråga synliggör att kunskapen om äldres förmågor att använda teknik är otillräcklig. Intresset som uppstod när artikeln publicerats i en dagstidning tydliggjorde att det behövs ett generationsperspektiv på hur människor använder olika slags teknik, berättar Susanne Iwarsson, som är professor i gerontologi vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Forskningsprojektet GenerationTech belyser åldrande och teknik ur ett generationsperspektiv, utifrån syftet att utveckla ny kunskap om erfarenheter av och attityder till olika slags teknik.

– I projektet har vi utgått ifrån tre åldersgrupper: 30–39 år, 50-59 år, och 70-79 år och undersökt deltagarnas inställning till och användning av både traditionell och digital teknik, säger Susanne Iwarsson.

Projektet inleddes 2019 med en fokusgruppsstudie där resultaten avslöjade att deltagarna i de tillfrågade åldersgrupperna diskuterade teknikanvändning på ett sätt som visade att de delade många åsikter och preferenser, oavsett vilken åldersgrupp de tillhörde. Det fanns skillnader mellan åldersgrupperna, men likheterna var det mest slående.

Doktoranden Jens Offerman, som baserar sin avhandling på GenerationTech, berättar att genom en nationell enkätstudie har man kunnat bekräfta att resultaten från fokusgrupperna gäller även i ett större urval av befolkningen. En

framträdande likhet mellan åldersgrupperna är att många föredrar traditionella teknologier, som exempelvis tvättmaskin eller vattenkokare, framför innovativa digitala produkter som exempelvis ”smart home”-produkter.

– Att man tänker så lika mellan generationerna talar emot de uttryck för åldersdiskriminering som präglar synen på äldres kunskap och förmåga när det gäller teknik. Studien visar att det i alla åldersgrupper finns individer som kan och vill vara delaktiga i den tekniska utvecklingen. En slutsats är att de utmaningar man upplever egentligen inte beror på människorna utan på tekniken – tekniken bör anpassas efter oss, inte tvärtom, säger Jens Offerman.

Steven Schmidt, docent i medicinsk psykologi och koordinator för CASE, har lett arbetet med

att etablera en ny testmiljö för att studera hur människor interagerar med sin omgivning och hur detta påverkar hälsan. Under våren tar forskarna MoRe-Lab (Movement & Reality lab) i bruk, bland annat för studier om hur människor använder teknik i sina hem. – Teknik som vi använder i vardagen – som spis, ugn, diskmaskin, kaffebryggare, blir i allt större utsträckning uppkopplad via smart teknologi. Det vill säga, produkterna kan styras digitalt, med en app eller liknande. Resultaten från GenerationTech visar att utvecklare och designers inte alltid tar fram produkter som folk faktiskt vill ha, samt att bruket av ny teknik i högsta grad är individuellt och inte generationsbundet, säger Steven Schmidt.

Läs mer på www.case.lu.se

Torsdagen 20 april inbjuder forskarna till en konferens med temat ”Att förstå brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa” vid Lunds universitet, där det bland annat finns möjlighet att besöka MoRe-Lab. För den som inte kan delta på plats i Lund går det att delta i konferensen online. För mer information och anmälan, se denna länk: www.case.lu.se/konferens

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 16

VÄRDESKAPANDE LÖSNINGAR FÖR EN LYCKAD DIGITAL TRANSFORMATION

PDSVision hjälper produkttillverkande företag att lyckas med deras digitala transformation genom ett heltäckande erbjudande präglat av teknik som bland annat Computer Aided Design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM), simulering (CAE) och Augmented Reality (AR). PDSVision förser kunder med en lösning som ger kontroll över hela produktlivscykeln, stärker samarbeten, kortar ledtider och optimerar tillverkningsprocessen – från design till eftermarknad.

Dagens moderna digitala teknik har revolutionerat hur tillverkande företag designar, konstruerar, utvecklar och producerar nya produkter. Information och processdata är numera nyckeln till en lyckad digital transformation, och kontroll över dessa sätter företagen i förarsätet för deras egen framgång.

Den digitala tråden underlättar spårbarhet och samarbete PDSVision är en global leverantör av mjukvarulösningar och erbjuder en av marknadens starkaste produktportföljer. Portföljen inkluderar PTC- och ANSYS med produkter och tjänster som PTC Creo, PTC Windchill, Thingworx och ANSYS CAE. PDSVision utvecklar även egna tilläggsprogram under varumärket myPDS, för att förse varje unik kund med rätt skräddarsydda verktygslåda.

– Vi hjälper företag att ta kontroll över hela produktlivscykeln och att hålla ihop informationsflödet hela vägen från början till slut i vad som kallas för en digital tråd, säger Johan Adelgaard, försäljningschef på PDSVision Nordics. Vi skapar på detta sätt värde och relevans.

Den digitala tråden skapar ett sömlöst dataflöde mellan anslutna system och enheter för att synliggöra förändringar i produktledet och

möjliggör samarbeten i realtid mellan olika funktioner på företaget. Den underbygger också en mer effektiv kommunikation med leverantörer och kunder.

Hållbar produktutveckling som strategiskt initiativ Drivet av ett ökat kundintresse prioriterar allt fler tillverkande företag numera hållbarhet högre än någonsin. Medvetna konsumenter är allt oftare villiga att betala mer för hållbart framtagna produkter och de företag som kan möta deras krav och förväntningar vinner marknadsandelar över konkurrenter.

– Med hjälp av en digital tråd kan företag enkelt bearbeta stora mängder data och snabbare komma till beslut, säger Johan. Detta är i synnerhet användbart för när de ser över sina värdekedjor med avsikt att identifiera områden och optimera produktutvecklingen ur hållbarhetssynpunkt.

En av våra kunder uttryckte även ett annat perspektiv på hållbarhet när han sa: ”Vad är mer hållbart än att utveckla en produkt med riktigt hög kvalitet och lång livslängd?”

Med rätt digitala verktyg kan företag dessutom effektivt dokumentera och presentera resultat och i förlängningen arbeta för att uppnå deras

hållbarhetsmål, möta kraven för önskade hållbarhetscertifieringar samt vinna ökat förtroende hos konsumenter, som ett ansvarstagande företag.

– PDSVision har vad som krävs för att låsa upp ditt företags framgångsrika digitala transformation, avslutar Johan.

Läs mer på pdsvision.com

PDSVision har vad som krävs för att låsa upp ditt företags

framgångsrika digitala transformation

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 17

BTH UTBILDAR OCH FORSKAR FÖR ATT RÅDA

BOT PÅ KOMPETENSBRISTEN INOM SÄKERHET

Det rådande världsläget har bidragit till att säkerhet står högt på agendan i många delar av samhället. Samtidigt råder det en stor brist på kompetens för att möta de moderna hoten – och det gör Blekinge Tekniska Högskola högaktuell. Högskolan står nämligen i centrum för ett växande kluster av forskning och utveckling inom säkerhet.

Vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är säkerhet en del av alla teknikutbildningar och studenterna får möjlighet att delta i att lösa aktuella problem som både rustar studenter inför framtida jobb och skapar faktiska lösningar för företag här och nu.

– I dag styrs allt av mjukvara vilket gör att i princip vem som helst, från var som helst, kan göra enorm skada med en cyberattack. Det blir därför tydligt att vi måste öka kunskapen om säkerhet oavsett område. Om alla blir mer medvetna minskar vi risken för att viktiga säkerhetsanpassningar glöms bort. Därför prioriterar vi säkerhet i samtliga utbildningar, berättar Tony Gorschek, professor på BTH.

Fokus på dubbla säkerhetsaspekter

Tony Gorschek betonar att det fokuseras för lite på så kallad engineering security – vilket är den sorts säkerhetsanpassningar som tillämpas under designprocessen och utvecklingen av digitala plattformar. I stället är det vanligare att resurser prioriteras vid operational security som används först när en plattform är i gång.

– Våra utbildningar innefattar båda säkerhetsaspekterna, men vi vet att värdet är större av att studenterna får god kunskap om engineering security. När vi involverar säkerheten tidigt i ett projekt eller under produktutveckling minskar vi risken för intrång och i slutändan förebygger vi också behovet av operational security.

Vikten av marin säkerhet och vägen framåt BTH är beläget i Karlskrona, där Försvarsmaktens marinbas även har sitt huvudsäte. Här ligger också MTC, Marine Technology Center of Sweden. Det är därför ingen slump att ett centrum för nydanande säkerhetslösningar inom det marina växer fram här. BTH är en viktig part i framtidens marina säkerhet då landets enda civilingenjörsutbildning med inriktningen marin systemteknik finns här.

Oskar Frånberg, docent på BTH, berättar att den marina säkerheten har en betydande roll i det moderna svenska samhället för att tackla klimatförändringar, säkra energileveranser och stärka försvaret.

– Den marina säkerheten blir allt viktigare för att skydda infrastruktur som exempelvis vindkraft ute till havs eller sjökablar på botten. Samtidigt som vi utför åtgärder för att övervaka denna infrastruktur bidrar denna ökade uppsikt till en förhöjd säkerhet över lag då vi får data av vad som sker under havsytan.

BTH och Karlskrona spelar en stor roll i landets säkerhetsutveckling då beställare, producenter, slutanvändare och forskare finns på en och samma plats. Högskolan samarbetar med många företag och myndigheter vilket ger forskare och studenter möjlighet att få djupare inblick och praktisk förståelse för världens säkerhetsproblematik.

– Genom dessa samarbeten kan vi samla empiriska data på vad som fungerar i verkligheten och den tillämpade forskningen och aktuella kunskapen är guld värd, avslutar Oskar Frånberg.

Om alla blir mer medvetna minskar vi risken för att viktiga säkerhetsanpassningar glöms bort

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 19
Läs mer på www.bth.se

FRAMTIDEN FÖR TILLVERKNINGSINDUSTRIN

De senaste åren har visat att vi inte kan ta något för givet. Förändring har blivit den nya normen och tillverkningsindustrin står inför omvälvande tider. Energipriser, hög inflation och utmaningar i leveranskedjan är några av de faktorer som orsakar stora problem. Vad kommer forma framtidens affärsmodeller för tillverkningsföretagen? Den frågan bad vi det svenska konsult- och forskningsföretaget Kairos Future ge oss svaret på.

Resultatet blev en rapport om tillverkningsindustrins framtid. Som underlag fick vi 58 nordiska företagsledare att svara på om hur de förbereder sig för framtiden. Tillsammans med kvantitativ data från tidigare större studier från 2021, presenteras bland annat vilka faktorer och trender som påverkar industrin och hur man gör bäst för att förbereda sig inför framtidens utmaningar. Rapporten identifierade tre avgörande trender som kommer att forma tillverkningsindustrins fram till 2030.

Ökade risker

Ineffektiva försörjningskedjor och en marknadsmiljö som ständigt förändras gör att många nordiska företag kämpar. Det är viktigt att fatta beslut i rätt tid för att öka konkurrenskraften. Att investera i innovation och samtidigt upprätthålla en sund lönsamhet ser vissa som en utmaning. Chefer tycker att det är svårt att förutse utfallen, vilket avskräcker från investeringar. Reaktionsförmågan är ofta långsam och kostsamma omstruktureringar minskar marginalerna. Nu är det hög prioritet bland många chefer att utveckla en hållbar affärsstrategi, robusta försörjningskedjor och en digital och säker tillverkningsinfrastruktur.

Digitalisering

Inom tillverkningssektorn har digitaliseringen förbättrat marknadsförståelsen och affärsverksamhetens reaktionsförmåga. Två betydande fördelar med en digitaliserad verksamhet är intelligent riskhantering och processförbättring. Studien visar dock att endast 65 procent av de nordiska tillverkningsföretagen har satt upp explicita mål för digitalisering och utsett det till en företagsprioritet.

Hållbarhet inom affärsmodeller

Hållbarhet avser mer än bara miljön, utan även ekonomisk och social hållbarhet. I stället för att sälja produkter har många av våra nordiska

kunder börjat utveckla nya affärsmodeller. I dessa hyr man istället ut produktens funktion baserats på användning, så kallad Product as a Service. Detta stimulerar långsiktiga kundrelationer och ökad lönsamhet.

Nyckeln till framgång Den djupgående studien från Kairos Future förklarar vilka utmaningar och möjligheter som väntar industriföretagen. Där presenterar vi vilka fem prioriterade initiativ som företagsledare gör för att framtidsäkra sina företag. Skanna QR-koden på denna sida för att ta del av rapporten i sin helhet.

Läs mer på plmgroup.se

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 20
Scanna QR-Koden och läs mer! Alexander Håård Business Area Manager

Den nya regeringen vill stoppa rekryteringen till gängen. Varför händer så lite?

Alla är överens. Gängkriminaliteten måste brytas. Regeringens budget för i år innehåller stora satsningar på polisen. Det förebyggande arbetet har glömts bort. Förslaget om 10 miljoner till 290 kommuners socialtjänst är ett hån mot våra medlemmar. Akademikerförbundet SSR kräver stora satsningar för att skapa en långsiktig förändring och öka tryggheten för alla.

SVERIGE BEHÖVER

 10 000 fler som jobbar förebyggande

 Tio miljarder mer till förebyggande arbete

 Rätt insats till rätt individ i rätt tid – använd vetenskap och beprövad erfarenhet

Annons Kommuner framkant 251x372mm.indd 1 2023-01-30 21:50

INTERGATE STÅR STARKA NÄR SÄKERHETSBEHOVET ÖKAR

in- och utpassager, och på så sätt få kontroll på samtliga delar av säkerhetsarbetet inom verksamheten.

Produkterna som Intergate erbjuder finns redan på många anläggningar runtom i samhället, utan att de nödvändigtvis märks av. Då slussning och

kontroll av trafik på detta sätt bör göras sömlöst och med individen i åtanke är detta någonting som Martin ser ljust på.

I rådande världsläge där både osäkerheten och hotbilderna ökar är vikten av att känna sig säker på sin arbetsplats högre än någonsin – vare sig det gäller att ha kontroll på säkerhetsklassad information eller att hålla obehöriga ute. Intergate möter detta behov genom att erbjuda högkvalitativa säkerhets- och accessprodukter som är byggda för att hålla längre, oberoende av yttre faktorer. Med en högaktuell debatt kring kärnkraftverk, samtidigt som samhällskänsliga anläggningar upplever en ökad hotbild, växer behovet av högkvalitativa säkerhetslösningar kraftigt. Martin Persson, vd på Intergate, menar att de sett en ökad efterfrågan från företag som önskar uppdatera sina säkerhetslösningar, exempelvis genom

– Intergate har moderna och högkvalitativa produkter som kan anpassas efter företagens önskade utfall. Möjligheten att anpassa säkerhetsanordningarna gör att människor kan använda dem utan att det stör den dagliga driften.

Ökad intern kontroll

Säkerhetsarbetet som utförs med Intergates produkter går längre än att endast hindra obehöriga att ta sig in på anläggningar. Exempelvis möjliggör produkterna för en ökad intern kontroll då man får en större inblick på vilka som bör ha tillgång till känslig information, eller om samtliga personer tagit sig ut ur anläggningen vid en utrymning.

– Det är vitalt att ha kontroll på situationen innan faran inträffar – och det kan vi hjälpa till med. Med ett övergripande och brett produktsortiment har vi det som krävs för att skapa ett tryggt och säkert samhälle, avslutar Martin.

UTBYGGNADEN AV SPÅRNÄTET, EN DEL AV VÅR HÅLLBARA SAMHÄLLSUTVECKLING

Stockholm växer, och med storstadens expansion ökar också behovet av alternativa kollektiva transportmedel. Allt fler trafikanter väljer spårvagn i dag och Stockholm Spårvagnar vill bygga ut det befintliga spårnätet för att fortsatt stötta den hållbara samhällsutvecklingen och förse såväl invånare som besöksnäring med ett effektivt och klimatsmart alternativ.

Stockholms Spårvägar är en operatör inom Stockholms kollektivtrafik som på uppdrag av SL driver Spårväg City och Lidingöbanan. Spårvagnstrafiken möjliggör för många trafikanter att färdas smidigt mellan Stockholms knutpunkter, och Stockholms Spårvägar hoppas det ökade intresset samt den pågående stadsutbyggnaden nu ska leda till en utbyggnad av spårnätet. – I första hand vore det en bra idé att knyta ihop Spårväg City med Ropsten, i anslutning till Lidingöbanan, och sedan i nästa steg trafik upp till Norra Djurgårdsstaden samt till områden i Frihamnen där det planeras bostäder, säger Göran Bergström, vd för Stockholms Spårvägar. Det skulle resultera i en god kommunikationslösning, inte minst för de som ska bo och arbeta där.

Många vinster med spårväg

Tack vare det ringa rullmotståndet kan spårvagnar hålla en utsläppsfri och låg energiförbrukning, lägre än elbussars, och rymma tre gånger fler passagerare än standardbussar. Spårvagnar erbjuder även ett tillgängligt och bekvämt färdsätt.

– Du behöver inte ta dig ned under jorden, utan kliver på i markplan, vilket underlättar för resenärer med barnvagn, rullator eller rullstol, säger Göran. Spårvagnstrafiken har även företräde före bil och buss, så du lättare kommer fram i trafiken. Spårvägen Tvärbanan är ett

Göran menar att vi bör satsa mer på hållbar kollektivtrafik för att stötta omställningen till en fossilfri transportsektor.

– Det är min uppfattning att våra ledande politiker har en övervägande positiv syn på fortsatt spårvägsutbyggnad, Stockholm Spårvägar ser med tillförsikt fram emot att bidra till denna positiva samhällsutveckling!

Läs mer på ss.se

Faktaruta Intergate AB har sedan 1995 försett företag, kommuner och myndigheter både i och utanför Sverige med smidiga lösningar för person- och fordonstrafik.

Med flera tusen installationer av allt från vägbommar i parkeringshus till passagesystem i Kärnkraftverk vet vi vad som krävs för att skapa unika kundanpassade lösningar för specifika behov.

Läs mer på intergate.se

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 22
bra exempel på en förbindelse som knyter ihop väst med öst, där tunnelbana hela vägen inte är ett alternativ.

Vårlunch

Finsk-svenska handelskammarens traditionella vårlunch äger rum den 17 april 2023 i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm. Sveriges överbefälhavare Micael Bydén talar om världsläget, det aktuella läget i Försvarsmakten och om internationellt samarbete. Vårlunchen är ett årligen återkommande nätverksevenemang, där du har möjlighet att träffa representanter från näringslivet i Finland och Sverige samt knyta värdefulla kontakter. Varmt välkommen att anmäla dig!

Tid: Måndag 17 april 2023 kl. 12:00–14:00.

Plats: Spegelsalen, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

Anmälan: Senast 29 mars 2023 på adressen finsve.com/varlunch

Deltagaravgift: Kostnadsfritt för handelskammarens medlemmar. Övriga 900 kronor.

Övrigt: Begränsat antal platser.

och anmälan: www.finsve.com/varlunch

--
Info
INBJUDAN TILL FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMARENS

SCANDINAVIAN XPO

NORDENS NÄRMASTE MÖTESPLATS!

Välkomna att besöka oss på Scandinavian XPO – en toppmodern mötesplats med kapacitet för 8  000 gäster. Omsorgsfullt planerad för både besökare, utställare och arrangörer gör oss till den perfekta platsen för både stora och små evenemang.

Med fem minuter till Arlandas terminaler når du Nordens alla hörn inom en timme!

Vi ses på Scandinavian XPO!

scandinavianxpo.com

IN Sthlm-ScandXpo-270x375.indd 1 2023-01-23 15:23 IN Sthlm-ScandXpo-270x375.indd 1 2023-01-23 15:23 IN Sthlm-ScandXpo-270x375.indd 1 2023-01-23 15:23
IN Sthlm-ScandXpo-270x375.indd 1 2023-01-23 15:23

BTH TAR TÄTEN – PÅ RESAN

MOT EN HÅLLBAR DIGITALISERING

Med digitalisering och hållbarhet i fokus är Blekinge Tekniska Högskola, BTH, med och verkar för framtiden. Genom att samverka med aktörer från näringslivet och samhället bidrar de med forskning av hög kvalitet. Inte minst genom att vara nyckelspelaren i en rad projekt där det framtida samhället står i fokus.

– BTH siktar på att öka säkerheten i vårt digitaliserade samhälle. Numera använder sig alla av digitala verktyg och det har blivit en handelsvara på samma sätt som till exempel elektricitet. De senaste åren har vi sett hur digitala enheter dessvärre är enkla att manipulera, samtidigt som de är oerhört nödvändiga, och därför måste vi öka skyddet kring dem, förklarar Kurt Tutschku, professor i telekommunikationssystem och ledare för BTHs team för Säkerhet och Distribuerade System (SDS). Teamet består idag av femton medlemmar och växer snabbt.

I det EU-finansierade projektet CISSAN är BTHs SDS team, tillsammans med Blue Science Park, med och utvecklar och demonstrerar nya metoder för att skapa säkrare nätverk i energisektorn. De senaste åren har elnäten blivit allt mer digitaliserade och består idag av så kallade Internet-of-Things-noder, vilka kan göra elnäten sårbara för hackerattacker. Att addera ett lager av AI-teknik på dessa noder skulle innebära en större kontroll över elnäten – och med det även en ökad säkerhet. Detta då AI-mjukvaran kommer att kunna detektera huruvida systemet är på väg att utsättas för en attack. – Genom CISSAN är vi med och samlar alla intressenter i elnätets värdekedja runt samma bord. I projektet tar vi täten som en akademisk partner och bidrar därtill med vår vetenskapliga förståelse inom ämnet. Detta gör vi tillsammans med fyra lokala aktörer i Blekinge och fyra nationella aktörer, samtidigt som projektet även pågår i fem ytterligare länder, fortsätter Kurt.

Utöver CISSAN är BTH även en nyckelspelare i BonsAPPs, ett europeiskt H2020-projekt, vars syfte är att hjälpa små och medelstora företag att påbörja sin digitaliseringsresa, genom att låta dem komma åt, implementera och använda artificiell

intelligens på ett enkelt och prisvärt sätt. Något som förenklar hanteringen av vanligtvis tidskrävande icke-funktionella uppgifter inom AI-design och producerar AI till en lägre prisbild.

Dessa båda satsningar pågår parallellt med Symphony, ett projekt som ska bidra till nya möjligheter att erbjuda och hantera molnbaserade telekommiljöer för applikationer och kunder. Idag är det fortfarande en komplex fråga, hur detta ska genomföras, och BTH är därför en nyckelspelare när det kommer till att samla in den kunskap som krävs. Allt för att i framtiden även kunna erbjuda robusta lösningar för säkra molntjänster ut mot kund.

– Att vara del av den här typen av projekt ger oss stora möjligheter att fördjupa vår forskning inom SDS. Vi har många idéer och dessa måste vi kunna applicera på innovation. Det här ger oss en stor möjlighet att omvandla tankar till handling och att samtidigt hitta ett hållbart sätt att genomföra det på. Genom att driva dessa projekt tillsammans med alla involverade partners kan vi vara med och föra akademin och industrin samman, så att vi kan dra nytta av varandras kunskaper, avslutar Kurt.

Läs mer på bth.se. För mer information om BonsAPPS besök bonsapps.eu eller bonseyes.com

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 25
BonsApps-projektet
Symphony-projektet
”Vi har många idéer och dessa måste vi kunna applicera på innovation
har fått finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 under bidragsavtal nr 101015848.
finansierades av KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling), Sverige. CISSAN-projektet finansieras av Vinnova, Sverige.

SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTIONEN – UNIK I SITT SLAG

Specialpedagogiken behövs när det uppstår en obalans mellan skolans krav och förväntningar och den enskilda individens behov och förutsättningar. Både som praktik och som vetenskapligt ämne synliggör specialpedagogiken dessa utmaningar och tar fram lösningar som främjar alla elevers möjligheter till delaktighet och lärande. Vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet tillhandahålls gedigna utbildningar och högkvalitativ forskning för att utveckla morgondagens lärande.

Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet erbjuder professionsutbildningar för lärare, till special- lärare och specialpedagog, samt masterutbildningar.

– Våra utbildningar har som mål att utveckla förmågan att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd och att skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. Dessutom utvecklas studentens förmågan att analysera och förebygga risksituationer för barn och ung- domar, berättar Jenny Wilder, prefekt och professor vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Inom speciallärarprogrammet finns fem inriktningar: specialisering mot utvecklingsstörning, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, synskada, och språk-, skriv-, läsutveckling. Det stora behovet av utbildade speciallärare och specialpedagoger växer och institutionen tillhandahåller även kurser som ingår i alla lärarprogram på Stockholms universitet.

– Idag finns det en stor variation i klassrummet, vilket inne- bär att det ibland finns elever för vilka skolan inte fungerar. Därför måste lärare kunna skapa en inkluderande special- pedagogisk miljö där barn och unga får det stöd de behöver.

Dessa elever kan behöva hjälp av olika anledningar och vi lägger fokus vid att studera pedagogiska miljöer och hur omgivningen kan stötta vid svårigheter.

Därför vill Jenny Wilder uppmuntra fler verksamma lärare som upplever ett behov av kompetensutveckling att söka till någon av institutionens utbildningar. Genom att studera vid SU får du en gedigen avancerad akademisk utbildning i att ge fler barn och unga stöttning i sitt lärande.

– Dessutom genomför vi tillämpad forskning och är unika utifrån att vi är det enda lärosäte som har en institution helt dedikerad till specialpedagogik. Idag har vi 25 aktiva doktorander som bedriver forskning av en bred tvärvetenskapliga karaktär, förklarar Jenny Wilder och fortsätter:

– Forskare, lektorer och studenter vid institutionen kommer från en bred bakgrund, inom bland annat pedagogik, utbildningsvetenskap, psykologi, socialt arbete, logopedi, arbetsterapi med mera. De undersöker specialpedagogiken på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå, inom fem forskningsområden: bland annat delaktighet och lärande, etik, makt och profession, migration, lärandemiljöer och didaktiskt

Vi hjälper er sätta mål och ta fram handlingsplaner för hur ni uppnår dem. Vår molnbaserade plattform Eyescube involverar alla och gör det enkelt och roligt att tillsammans arbeta mot era mål. Lätt att komma igång med och enkelt att använda.

lärande samt spädbarnsårets och förskolans specialpedagogik.

Vid institutionen finns cirka 40 universitetslektorer i specialpedagogik och hösten 2022 började 260 studenter på programmen för att bli speciallärare och specialpedagog.

– Totalt, genom både våra program och fristående kurser, möter vi cirka 2500 studenter varje år. Vi uppmuntrar alla som är intresserade av specialpedagogik att söka sig till vår institution! avslutar Jenny Wilder.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 26
Läs mer på su.se/specialpedagogiska-institutionen Jenny Wilder, prefekt och professor vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet
Effektivisera ditt företags produktivitet genom ett bra målarbete.
Gör arbetet roligare och mer effektivt redan idag genom en gratis provperiod.
ankarsrum.com

Vi levererar robusta lösningar för säker mobiltäckning inomhus

Vad gör MIC Nordic?

Vi tillhandahåller möjligheten för kommunikation ”MIC360° As A Service”

Det betyder att vi är en systemintegratör med fullt ansvar för projekten från FoU, projektering, design och installation av kvalitetsprodukter till service, drift och övervakning.

City-DAS®

City-DAS är MIC Nordics koncept för mobiltäckning där mobiloperatörernas basstationer centraliseras för att kunna nyttjas av flera byggnader i samma område. MIC Nordic levererar även system baserat på O-RAN Systemen kan utföras som Neutral-Host eller byggas som Privata Nät.

Framtidssäkra antennsystem

Våra egenutvecklade MIC360° komponenter klarar allt från Rakel till 5G. De svensktillverkade antennerna är diskreta och av högsta kvalitet och bestyckade med den nya kontakstandarden 4.3-10 för bästa PIM prestanda.

UPPSALA UNIVERSITET SATSAR PÅ ÖKAD JÄMSTÄLLDHET INOM ELEKTROTEKNIKEN

Allt fler kvinnor söker sig till mansdominerade forskningsområden, men för Uppsala Universitet är det inte tillräckligt. Istället storsatsar lärosätet – för att öka jämställdheten inom energi- och elektrotekniken.

Det är inom elektrotekniken som många av framtidens viktigaste innovationer idag utvecklas och gror. Historiskt sett har forskningen dominerats av män, men ju viktigare frågorna blir för morgondagens samhälle, desto fler kvinnor väljer att söka sig till utbildningar inom området.

Sedan flera år tillbaka arbetar Uppsala Universitet för att locka fler kvinnor, och studenter med andra etniciteter, till Institutionen för elektroteknik. Bakom de internationella masterprogrammen All-Electric Propulsion Systems och

Renewable Electricity Production står Irina

Termiz och Valeria Castellucci, som tror att deras roller som programansvariga kan få fler kvinnor att våga söka sig till elektrotekniken.

– Ett av våra uppdrag är att vara förebilder för andra. Vi vill att vårt ledarskap ska få fler kvinnor att ta sig an detta ämne, som tidigare attraherat främst män. Vi arbetar ständigt för att nå dessa studenter tidigt, så de vågar satsa redan vi yngre ålder, förklarar Valeria Castellucci, biträdande universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik.

– Det kommer även leda till en förändrad syn på kvinnligt ledarskap. Även idag kan man ofta se ett motstånd kring kvinnor i ledande positioner. Vi arbetar därför aktivt för att få yngre manliga studenter att bli mer välkomnande mot kvinnliga studenter inom fältet, säger Irina Termiz, universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik.

Att frågor inom förnybar energi är viktiga för framtiden förutspås locka fler kvinnor till Uppsala Universitet de närmaste åren. Vilket även poängteras av Malin Göteman och Nattakarn Suntornwipat, som båda bedriver forskning kring framtida källor för energiförsörjning.

– När jag påbörjade min utbildning var det mest män inom fältet, men nu ser vi hur det börjar bli mer jämställt. Och det är väldigt viktigt att vi fortsätter arbeta för att locka fler kvinnor till branschen. För vi har olika synsätt på saker,

vilket behövs för att få till en bättre dynamik, säger Nattakarn Suntornwipat.

– Samhället står inför stora förändringar framöver, både vad gäller miljöfrågor och digitalisering och elektrifiering. Vi behöver installationer av enorma mängder förnybar energi. Där behöver vi alla kompetenser som vill bidra till att verkligen göra skillnad, avslutar Malin Göteman.

Läs mer på elektroteknik.uu.se

www.micnordic.se
Ready 2G 3G 4G 5G IOT WIFI 6 RAKEL
Ett av våra uppdrag är att vara förebilder för andra

ETT UPPROP FRÅN TRANORNAS RIKE – PLATSUTVECKLING GENOM HÅLLBAR NATURTURISM

Att besöka Hornborgasjön är att göra en fascinerande tidsresa, där du färdas genom forntid, nutid och mot framtiden. Vid Hornborgasjön faller allt på plats när det ursprungliga och det eviga vävs samman. Vi har alla ett ansvar att förvalta detta arv.

Hornborgasjön – ett naturområde i Västra Götaland känt för sin biologiska mångfald – men kanske allra mest för den spektakulära trandansen som varje år lockar 100 000-tals besökare till platsen. Att Hornborgasjön med sin unika natur har utvecklats till ett viktigt besöksmål ställer krav på en hållbar utveckling. Kommunerna Falköping, Skara och Skövde har en långtgående samverkan för att säkerställa hållbar naturturism vid Hornborgasjön med omnejd. Därför kändes det som en bekräftelse att projektet beviljades finansiering inom ramen för Tillväxtverkets satsning på hållbar platsutveckling. Satsningen är ett resultat av Tillväxtverkets uppdrag att främja hållbar platsutveckling, det vill säga en utveckling som utgår från en särskild platsutmaning, tar hänsyn till olika intressen och involverar en mångfald av aktörer. Det handlar om att utveckla metoder och arbetssätt som kompletterar det traditionella arbetet med destinationsutveckling.

Dags att gå från ord till handling!

Sveriges turistpolitiska mål att år 2030 vara världens mest hållbara destination byggd på innovation kräver kunskap, mod och vilja att förändra synen på hur ett besöksområde kan utvecklas hållbart, inte minst hos politiken. Det kräver metodutveckling och detta har Visit Hornborgasjön arbetat med i två projekt finansierade av Tillväxtverket, med målen att bidra till en nationell metod där besöksnärings– och samhällsplaneringsfrågor integreras i syfte att öka samverkan kring frågor som rör platsutveckling genom hållbar naturturism.

Metoden visar hur olika strategiska perspektiv på platsens utveckling integreras genom varierande typer av samverkan i olika delar av processen med att utveckla området kring Hornborgasjön.

den traditionella destinationsutvecklingen till att tillsammans med funktioner och organisationer skifta till ett bredare platsperspektiv, säger Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef i Falköpings kommun, och fortsätter: – Destinationsutvecklingen bör ses som ett av flera verktyg för en hållbar platsutveckling med hänsyn till attraktivitet, arbetstillfällen och en bra boendemiljö. Det blir också viktigt att sprida alla våra insikter till andra svenska kommuner. För ska Sverige som besöksland kunna utvecklas på ett hållbart sätt behöver vi kommuner, inklusive turistorganisationer, göra denna perspektivförflyttning och med den följer en förändring av roller och uppdrag.

Satsningen har gett möjligheter att utforska och bygga kunskap kring frågor om destinations- och platsutveckling i ett känsligt område som Hornborgasjön. I fokus har varit att definiera samverkansmöjligheter och att komma till rätta med inlåsningar som skapar hinder för samverkan inom en kommun och mellan kommuner.

Satsningen har även genererat viktig kunskap om hur turism- och besöksnäringsfrågor kan integreras i lokala processer, och inte minst från politiskt håll.

– Vi är övertygade om riktigheten och nödvändigheten att ställa om från att enbart fokusera på

”Det är av central betydelse för en hållbar utveckling av besöksmålet Hornborgasjön att vi fortsätter att aktivt arbeta – på alla nivåer – för att säkerställa det offentliga ansvaret tillsammans med besöksnäring och civilsamhället. Det är bara genom dialog, politisk samsyn och samhandling över förvaltningsgränserna vi kan bevara vårt unika arv som Hornborgasjön är,” säger Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Falköping.

Läs vidare om Tillväxtverkets satsning kring Hållbar platsutveckling här: kunskapbesoksnaring.se/platsutveckling Läs mer på visithornborgasjon.se och falkoping.se

Fakta:

Visit Hornborgasjön är ett organiserat samarbete mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, i samverkan med företrädare för de tre kommunerna, Länsstyrelsen Västra Götaland och Turistrådet Västsverige. Tillsammans arbetar parterna för att utveckla destinationen Visit Hornborgasjön.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 29
Foto: Tore Johansson

PATIENTNÄRA FORSKNING AKTUALISERAR BRISTER I AKUTVÅRDEN

Bristen på vårdplatser runt om i Sverige är ett välkänt problem och den nivåstrukturering som infördes 2015 har haft en negativ påverkan på den tidigare välutvecklade akutkirurgin på centrallasaretten. Detta aktualiserar behovet av förändring inom vårdsektorn. Vid Kirurgkliniken på Västmanlands Sjukhus Västerås bedrivs forskning inom patientnära vård för att undersöka hur vårdcentraliseringen påverkar patientsäkerheten landet runt.

2015 genomförde SKR och Socialstyrelsen en centralisering av vården till landets universitetssjukhus. Enligt Haile Mahteme, professor och verksamhetschef vid Kirurgkliniken, Region Västmanland, skedde detta på bekostnad av kvaliteten på den nationella vården.

– I detta beslut har man inte beaktat den lokala patientsäkerheten, vilket konkret innebär att inom en snar tid kommer kirurgklinikernas på centrallasaretterna inte kunna uppfylla sina uppdrag. Trycket på akutkirurgin ökar i takt med att det sker allt fler våldsbrott i Sverige, vilket har skapat ett behov för konkret data som kan användas för att påvisa detta nationella problem, förklarar Haile Mahteme.

Forskningen på nivåstruktureringen inom svensk vård är en del av det arbete som bedrivs vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland. Inom regionen har man länge bedrivit framgångsrik forskning om exempelvis bröstcancer och mag- och tarmsjukdomar.

– Vi ligger i framkant för en förändring mot mer pa tientnära forskning som bedrivs även utanför universitetssjukhusen och skapa r

mervärde för patienterna. I vår forskningsgrupp ingår läkare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter och många fler, för att skapa ett brett och djupgående perspektiv kring flera olika vårdområden.

Fokus för forskningen är hur utfallet av centaltstyrda systemförändringar och framsteg inom vården påverkar den aktuella patienten. Planen är att framöver även inkludera data från andra centrallasarett för att validera det nationella perspektivet.

– Under mina 20 år vid universitetssjukhus såg jag endast universitetssjukhusperspektivet, men på centrallasarett har jag uppmärksammats på och vill lyfta fram konsekvenserna av nivåstruktureringen för andra patientgrupper ur ett nationellt perspektiv.

Läs mer på regionvastmanland.se

Det perfekta lyftet har många beståndsdelar

Helhetsansvaret.

Rådgivningen.

Produkten.

Vänd dig till våra auktoriserade återförsäljare. Då kan du alltid lita på att din lyftutrustning är en del av en trygg helhetslösning. Den ger dig tillgång till expertisen i ABUS Sverige Gruppen under kranens hela livslängd.

Hitta din återförsäljare på abus-kransystem.se

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Human Performance ANNONS 30

vi hjälper dig fokusera på hantverket

Med Hantverksdatas digitala verktyg arbetar du hållbart och får full kontroll på projektens lönsamhet, effektivitet och utveckling. Allt i samma system.

www.hantverksdata.se

SVENSKA MODUS THERAPEUTICS NÅR NYA MILSTOLPAR

I UTVECKLINGEN AV UNIK SEPSISBEHANDLING

Uppskattningsvis drygt 11 miljoner människor i världen avlider årligen av sepsis eller septisk chock, tidigare kallat blodförgiftning. I dagsläget saknas effektiv specifik behandling för dessa allvarliga tillstånd. Det svenska bioteknikbolaget Modus Therapeutics utvecklar en behandling med potential att förbättra prognosen och rädda liv vid sepsis och andra sjukdomar med höga medicinska behov.

– Sepsis är för många relativt okänt, trots drygt 40 000 årliga fall i Sverige, säger John Öhd, vd på Modus Therapeutics.

Behandlingarna baseras på bolagets patenterade substans sevuparin, med en unik verkningsmekanism som kan neutralisera processer som ligger bakom allvarliga inflammationstillstånd. Modus Therapeutics har det senaste året nått flera viktiga milstolpar i den kliniska utvecklingen av sevuparin.

Positiva top-line-data

– Vi presenterade i början av 2023 positiva top-line data från vår Fas 1b LPS provokationsstudie i friska frivilliga. Tre olika dosnivåer av sevuparin testades och vi kunde observera kliniskt relevanta behandlingseffekter på immunceller och andningen hos deltagarna. Den sedan tidigare gynnsamma säkerhetsprofilen kunde även bekräftas vid inducerade inflammatoriska tillstånd. De positiva resultaten innebär att vi nu ser en tydlig väg in i Fas 2a med en studie som planeras i patienter med sepsis, säger John Öhd.

Parallellt analyseras sevuparins potential att behandla andra inflammatoriska tillstånd. En klinisk prövning i Fas 1 utvärderar effekten av sevuparin hos barn med svår malaria.

– Nyligen lämnades även en patentansökan in som omfattar användningen av sevuparin vid njursjukdom med avsikten att ytterligare stärka vår forskningsportfölj, säger John Öhd.

Läs mer på modustx.com

Texten är skriven av Annika Wihlborg

Se hur Hantverksdata kan hjälpa just ditt företag!

MÖJLIGHET ER

STORA MÖTEN & EVENT

Samla hela teamet för en inspirerande vistelse i vacker skärgårdsmiljö. Upplev en historisk mötesplats med personlig karaktär, gastronomi i världsklass och högt i tak. Här väntar stora möjligheter för alla stora möten och event.

DESTINATIONEN MED MÄNNISKOR I FOKUS SEDAN 1924

Gård är en historisk konferensanläggning vackert belägen i Saltsjöbaden. Redan 1924 förvärvades Vår Gård av Kooperativa förbundet och blev kursverksamhet för utbildning av KF:s butikspersonal och chefer. Idag är Vår Gård en modern, svanenmärkt konferens- och hotellanläggning med fokus på möten mellan människor.

Vår
www.vargard.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.