Page 1

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM

HF

EN DAG PÅ HTG UD OVER DET SÆDVANLIGE FAGLIG FORDYBELSE OG FÆLLESSKAB

HTG HF 2013.indd 1

2014 27/10/13 21.20


HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup Telefon 3396 4050 5 minutter fra Høje-Taastrup Station

ALT DU VIL VIDE OM HTG 2014

HTG.DK OG PÅ FACEBOOK HTG HF 2013.indd 2

27/10/13 21.20


HTG GIVER DIG MULIGHED FOR EN HF-EKSAMEN MED ET HØJT FAGLIGT NIVEAU DU KAN FORDYBE DIG OG FÅ FAGLIG INDSIGT – OGSÅ PÅ TVÆRS AF FAGENE VÆLGER DU OS, VÆLGER DU AT BLIVE EN DEL AF ET STORT FÆLLESSKAB SOM DU SELV KAN PRÆGE

HTG HF 2013.indd 3

27/10/13 21.20


HVER UGE ER DER EN TIME I SKEMAET SOM BRUGES TIL FRIVILLIG IDRÆT, FÆLLESTIMER, LÆSEVEJLEDNING, SKOLERÅD, STUDIEVEJLEDNING, LEKTIECAFÉER. OG OGSÅ NOGLE GANGE TIL AT MAN BARE KAN HYGGE SIG MED SINE VENNER.

4

HTG HF 2013.indd 4

27/10/13 21.20


EN DAG PÅ HTG En skoledag på HTG består normalt af 4 lektioner à 90 min. I løbet af skoledagen er der brug for plads og faciliteter til både arbejde og pauser. I undervisningen er der behov for variation og kreativitet.

DE FYSISKE RAMMER

Høje-Taastrup Gymnasium er tegnet og opført af arkitekt Henning Larsen i 1981, som har tænkt på lys og luft og friske omgivelser. Skolen har store undervisningslokaler og mange forskellige rum til pauser og gruppearbejde. Skolens kantine fungerer som et dagligt samlingspunkt. Til større fællesarrangementer har vi et auditorium, der kan rumme en hel årgang.

UNDERVISNINGEN

I har forskellige måder at lære på, og derfor sørger skolens lærere for at variere både timernes indhold og undervisningsmetoderne. Forudsætningen for variation er at have nogle lærere, der tør eksperimentere og udfordre den traditionelle undervisning. Fra efteråret 2011 er en lang række af Høje-Taastrup Gymnasiums lærere gået ind i et stort europæisk forskningsprojekt med fokus på læring. Ved på denne måde hele tiden at tænke nyt i forhold til jer og undervisningen, forsøger vi at skabe en varieret hverdag for jer. Desuden arbejder vi med lektiebegrænset undervisning.

KLASSEVÆRELSER

På HTG har alle hf-klasser et fast klasselokale, hvor I hører til i de 2 år, I går på hf. Bortset fra idræt, de kunstneriske fag (praktisk/ musiske) og de naturvidenskabelige fag, foregår alle klassens timer i jeres eget klasselokale, så I kan være med til at gøre lokalet til jeres eget.

5

HTG HF 2013.indd 5

27/10/13 21.20


NÅR DU STARTER INTRODUKTIONSFORLØBET

Introduktionsforløbet strækker sig over 4 uger i begyndelsen af 1. hf. Formålet er at: • • • •

gøre din overgang til hf-uddannelsen bedre tilgodese dine faglige behov i relation til hf-uddannelsen give dig gode arbejdsvaner medvirke til at etablere et fælles læringsrum

I løbet af de 4 uger bliver du introduceret til skolens ithjælpemidler, skolebiblioteket, forskellige arbejdsformer og studieteknik. Klassens lærere vil danne sig et indtryk af dine faglige forudsætninger gennem forskellige øvelser, således at undervisningen kan indrettes efter behov.

FASTE MAKKERPAR

Jeres lærere sætter jer i faste makkerpar allerede fra 1. skoledag. Makkeren er en fast samarbejdspartner til gruppe- og pararbejde, og makkeren sørger for at tage kontakt, hvis du er fraværende. Vi synes, det er vigtigt at I opbygger nye venskaber allerede fra starten af hf-tiden.

6

HTG HF 2013.indd 6

27/10/13 21.20


7

HTG HF 2013.indd 7

27/10/13 21.20


Kl.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

08.10-09.10

Matematik

Naturvidenskab Dansk Kemi 2)

Kunstnerisk Fag 3)

Dansk

09.20-10.20

Matematik

Værksted

Engelsk

Naturvidenskab Biologi 2)

10.30-11.30

Kultur/Samfund Kultur/Samfund Naturvidenskab Værksted Historie 1) Religion 1) Geografi 2)

Dansk

12.00-13.00

Dansk

Kunstnerisk Fag 3)

Engelsk

Matematik

Matematik

13.10-14.10

Engelsk

Idræt

Kunstnerisk Fag 3)

Matematik

Kultur/Samfund Samfundsfag 1)

14.20-15.20

Værksted

Idræt

Kunstnerisk Fag 3)

Kultur/Samfund Værksted Historie 1)

Dansk

UNDERVISNINGEN PÅ HF-UDDANNELSEN SÅDAN SER EN STANDARD-HF UD 2. hf

Værkstedsundervisning

1. hf

Dansk

Kultur- & samf. fag

Engelsk

Større skriftlig opgave Valgfag 1 + valgfag 2 + evt. valgfag 3 Matematik NaturIdræt videnskab

Praktisk/ musisk fag

OBLIGATORISKE FAG Dansk A Naturvidenskab Engelsk B - Biologi C Matematik C - Geografi C Idræt C - Kemi C Praktisk/musisk fag1 C Kultur- og samfundsfag - Historie B 1 Vælg mellem billedkunst, - Samfundsfag C drama, mediefag og musik - Religion C

I 2.hf-klasse fortsætter fagene Kultur- og samfund, Dansk og Engelsk, og du skal desuden vælge 2-3 valgfag på enten B- eller C-niveau Valgfag kan være Billedkunst, Biologi, Drama, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion og Samfundsfag. Holdene bliver oprettet, hvis tilstrækkeligt mange melder sig. Du skal også skrive en større skriftlig opgave inden jul i 2.hf.

8

HTG HF 2013.indd 8

27/10/13 21.20


VÆRKSTEDSUNDERVISNINGEN

På udvalgte tidspunkter i løbet af skoleåret er der værkstedstimer. Her vil faglærere hjælpe dig med fx lektielæsning og gode råd om skriftlige opgaver. Studievejledere kan undervise i forskellige studieteknikker og timerne kan bruges til vejledning i forbindelse med større skriftlige opgaver.

TUTOR-ORDNINGEN

I hver klasse udpeges 3 lærere som tutorer, som er kontaktpersoner for 8-10 elever. Ved regelmæssige møder mellem tutoren og dig diskuteres, hvordan det går med uddannelsen, hvor langt du er nået, og hvad der er det næste skridt for at gøre udbyttet af uddannelsen endnu bedre. Du udarbejder i samarbejde med din tutor en studiebog, således at I begge hele tiden kan følge med i den udvikling, der sker.

9

HTG HF 2013.indd 9

27/10/13 21.20


INTERVIEW MIA, 2P

”Før jeg startede på HF, gik jeg i 10. klasse på en idrætsefterskole.” Hvorfor valgte du at søge ind på HF? ”Det var, fordi HF tilbød de fag, jeg godt kunne tænke mig. Jeg ville godt undvære at have to fremmedsprog, for jeg er ikke så glad for sprogfagene. Det betød faktisk ikke så meget, at uddannelsen kun var to år. Det var primært, fordi HF har de fag, jeg gerne vil have.”

HVAD ER DET GODE VED AT GÅ PÅ HF PÅ HTG? ”Det gode ved HF generelt er, at man ved, hvad man skal til eksamen i, fordi vi skal til eksamen i alle fag. Det betyder, at jeg er nødt til at være med i hver eneste time, og det er jeg rigtig glad for. Desuden er jeg meget glad for at gå på HTG, fordi folk er meget sociale og åbne. Jeg oplever, at det er nemt at tale med andre fra andre klasser, også de elever der går på STX. Vi er jo meget færre HFelever end STX-elever, men det oplever jeg ikke som et problem. Noget, der har overrasket mig positivt ved at gå her på HTG, er lærerne. Jeg synes, vi har nogle meget gode lærere, som også er meget sociale. De er ikke kun lærere, men interesserer sig også for os som mennesker. Det er jeg virkelig glad for.”

VED DU, HVAD DU VIL EFTER HF?

10

HTG HF 2013.indd 10

”Nej, så langt er jeg ikke nået. Det kommer vel i løbet af året. Jeg har mange småidéer, men der er ikke noget, der er fast endnu. Jeg skal helt sikkert bruge nogle af de fag, jeg har her. Måske kunne jeg godt tænke mig at læse noget med økonomi, matematik eller samfundsfag.”

27/10/13 21.20


HVAD VIL DU VÆRE? 2 ÅRS HF BRINGER DIG VIDERE MOD DINE MÅL Administrationsøkonom Bioanalytiker Designer Ergoterapeut Ernæring & sundhed Fysioterapeut Jordemoder Laborant Lærer Politibetjent Procesteknolog Pædagog Socialrådgiver Sosu-assistent Sygeplejerske Tekstilformidler

11

HTG HF 2013.indd 11

27/10/13 21.20


UD OVER DET SÆDVANLIGE SKOLEKOMEDIE

En uge i foråret er der liv på HTG i døgndrift. Fire aftener i træk vises årets skolekomedie. Skolekomedien på HTG er for alle elever der har lyst til at være med. Straks efter nytår begynder prøverne, og elever fra alle klasser og klassetrin samles for at lave en fantastisk forestilling. Skolekomedien har fast premieredato mandag i uge 7 og afsluttes med en stor fest for alle de mange deltagere.

HVERDAGEN PÅ HTG ER MEGET MERE END LEKTIER OG OPGAVER. MANGE GANGE I LØBET AF ÅRET ER HELE SKOLEN INVOLVERET I FORSKELLIGE STØRRE ARRANGEMENTER. EN STOR DEL ER I SELV MED TIL AT STYRE. 12

HTG HF 2013.indd 12

27/10/13 21.20


SKOLENS FØDSELSDAG

Siden bygningerne blev taget i brug i 1981, har skolens fødselsdag været en særlig begivenhed. Vi fejrer det ved at tage en dag ud af skemaet, hvor I deltager i forskellige workshops. Workshoppene handler om alt fra Bollywooddans og boksning til poker, gourmet madlavning og pressefoto. Hele dagen rundes af med en festmiddag med lærerrevy, stand-up og FEST!

FREDAGSCAFÉER

Alle 1.hf- og 1.g-klasser afholder en fredagscafé en gang i løbet af deres første skoleår. Der bliver som regel serveret kage og drikkevarer i en hyggeligt atmosfære — ofte endda med et tema.

FESTER

Næsten en gang om måneden bliver der holdt fest på HTG. Tilbagevendende fester er introfesten, julefesten, fastelavnsfesten og årets helt store tilløbsstykke: Gallafesten. Der er elever fra alle klassetrin med i skolens festudvalg.

HTGupdate

Alle begivenheder, store som små, ville ikke være begivenheder, hvis ikke vi blev orienteret om dem. Skolebladet HTGupdate sørger for at intet foregår ubemærket. Redaktionen er åben for alle der har lyst til at skrive om eller tage billeder af livet på HTG. Se mere på www.htg.dk/ update

HTG HF 2013.indd 13

13

27/10/13 21.20


MORGENSAMLING

Morgensamling er et vigtigt fælles forum for kommunikation og underholdning i skolens kantine. Det er stedet hvor der bliver orienteret om hvad der foregår på skolen både fagligt og socialt, og stedet hvor vi alle, både elever og lærere, samles om de ting der sker på HTG.

SPORT OG FITNESS

Der er mange muligheder for at dyrke motion i fritiden på HTG. Vi har et fitness-rum hvor der er adgang for alle i skolens åbningstid. Hold fra skolen deltager ofte i sportsturneringer mod andre skoler, og både i hultimerne og efter skole kan du gå til fx basket eller zumba. Tilbuddene varierer fra skoleår til skoleår.

14

HTG HF 2013.indd 14

27/10/13 21.21


INTERVIEW EIWAN, 2Q

”Jeg startede på teknisk skole efter folkeskolen og gjorde grundforløbet færdigt. Derefter gik jeg på HG, men det var ikke noget for mig. Jeg har også arbejdet, inden jeg startede på HF.”

HVORFOR VALGTE DU AT SØGE IND PÅ HF? ”Fordi jeg ville have en uddannelse. Jeg arbejdede, men jeg vidste godt, at jeg skulle komme i gang – og HF er en gymnasial uddannelse, så med en HFeksamen kan jeg komme videre til noget andet. En gymnasial uddannelse giver adgang til flere og bedre uddannelser end andre ungdomsuddannelser. Og så betød det også noget, at det kun er to år, og ikke tre år som STX – jeg vil gerne være færdig nu.”

HVAD ER DET GODE VED AT GÅ PÅ HF PÅ HTG? ”Man lærer meget! Og for mit vedkommende har jeg fundet ud af, hvad jeg er god til. Jeg troede fx ikke, at jeg var så god til matematik – men det er jeg faktisk. Måske var jeg bare for doven i folkeskolen!”

VED DU, HVAD DU VIL EFTER HF? ”Nej, jeg ved det ikke lige nu. Jeg tror, jeg vil til USA og arbejde i et år, for jeg har også familie derovre. Før jeg startede på HF, overvejede jeg at studere i USA, men det er for dyrt – men jeg kunne stadig godt tænke mig at komme derover og arbejde. Jeg skal også have en uddannelse, men jeg ved ikke helt, hvad jeg vil læse. Jeg overvejer Copenhagen Business School.”

15

HTG HF 2013.indd 15

27/10/13 21.21


sagt om HTg:

"det skal være sjovt at være her, men vi er her ikke for sjov"

"jeg kan utrolig godt lide skolen. "kan kun anbefale "HTg er et super Føler mig gymnasiet til alle fantastisk sted!" velkommen" mine venner!" "jeg er glad for at jeg valgte HTg, der er god stemning, lærerne er gode og jeg ser frem til tre rigtig gode år!"

kom til besøgsaften vi holder besøgsaften for alle interesserede torsdag den 19. januar 2012 kl. 19.30 til 21.30

ANSØGNING TIL HF-UDDANNELSEN SKEMA PÅ WWW.OPTAGELSE.DK

KOM TIL BESØGSAFTEN

VI HOLDER BESØGSAFTEN FOR ALLE INTERESSEREDE TORSDAG DEN 16. JANUAR 2014 KL. 19.30 TIL 21.30

HTg.dk HTG.DK HTG HF 2013.indd 16

27/10/13 21.21

Htg hf 2013 16s  

HTG HF infofolder Høje-Taastrup Gymnasium