Page 1


Program Eko-Etno Hrvatska 2007. DATUM / SAT

DOGAĐANJE

MJESTO

11.09.2007. 11,30 12,00 13,00 15,00 17,00 18,00

Okupljanje uzvanika i piće dobrodošlice Otvorenje Predstavljanje: Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska županija Predstavljanje: Međimurska županija i Osječko-baranjska županija Najbolje od Eko-etna (prijenos Z1) Narodni radio dr. Rubala uživo

Paviljon 1 - Štand MPŠVG Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica

12.09.2007. 10,00 11.00 12,00 13,00 15,00 17,00 18,00

Okrugli stol: “ Problematika šljive i šljivovice u Republici Hrvatskoj” Festival slavonske šljivovice u Zagrebu Predstavljanje: Grad Samobor i Grad Bjelovar Predstavljanje: Federacija Bosne i Hercegovine i Primorsko-goranska županija Predstavljanje: Virovitičko-podravska županija i Sisačko-moslavačka županija Najbolje od Eko-etna (prijenos Z1) Narodni radio dr. Rubala uživo

Paviljon 1 - Seminarska dvorana Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica

13.09.2007. 10,00 10,00 12,00 13,00 15,00 17,00 18,00 20,00

Poslovni susret proizvođača eko-etno proizvoda i obiteljskih hotelijera Upravljačko vijeće Projekta „Sveto Brdo” Općine Lovinac Dan iseljeništva Nagrađeni vinari, vinske kraljice i seoske žene Paviljon 1 - Pozornica Predstavljanje: Zadarska županija i Karlovačka županija Predstavljanje: Vukovarsko-srijemska županija i Splitsko-dalmatinska županija Najbolje od Eko-etna (prijenos Z1) Narodni radio dr. Rubala uživo Eko-etno večer (Prijenos na Z-1) ; Dodjela priznanja i zahvalnica sudionicima Eko-etno Hrvatska; Dodjela nagrada Uzornim hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima

Dvorana Klub izlagača - Upravna zgrada ZV-a Paviljon 1 - Seminarska dvorana

14.09.2007. 10,00 11,00 12,00 13,00 15,00 17,00 18,00

Seminar: „Brendiranje destinacija i autohtonih hrvatskih proizvoda“ Predstavljanje: „Slide show Vinski puti Dubrovačko-neretvanske županije – Pelješki vinski puti“; Radionica eko-etno sudionika s putničkim agencijama Dan strukovnih škola Priča o siru: „Najbolje od najboljeg“ Predstavljanje: Ličko-senjska županija i Općina Cestica Predstavljanje: Dubrovačko-neretvanska županija i Koprivničko-križevačka županija Najbolje od Eko-etna (prijenos Z1) Narodni radio dr. Rubala uživo

Paviljon 1 - Seminarska dvorana

15.09.2007. 10,00 12,00 13,00 15,00 17,00 18,00

Okrugli stol „Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj“ Predstavljanje: Zveza kmetic Slovenije (Savez lokalnih udruženja seoskih žena Slovenije) Predstavljanje: Grad Sveti Ivan Zelina i Grad Velika Gorica Predstavljanje: Šibensko-kninska županija Najbolje od Eko-etna (prijenos Z1) Narodni radio dr. Rubala uživo

Paviljon 1 - Seminarska dvorana Paviljon 1 - Seminarska dvorana Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica

16.09.2007. 10,00 11,00

Narodni vez dr. Rubala uživo Predstavljanje Marijanskih i drugih svetišta tijekom cijelog dana: Svetište BDM Marija Bistrica Župa Lepoglava Vlč. Josip Janković Svetište MB Trsat Svetište MB Snježne - Kamensko Međugorje Župa Dol na Braču Župa Podravski Podgajci

Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica

Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica

Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica Paviljon 1 - Pozornica

1


STRUČNO POPRATNA DOGAĐANJA 12.09.2007. 10,00 Okrugli stol: “ Problematika šljive i šljivovice u Republici Paviljon 1- Seminarska dvorana Hrvatskoj” 13.09.2007. 10,00 Poslovni susret proizvođača eko-etno proizvoda i Dvorana Klub izlagača - Upravna zgrada ZV-a obiteljskih hotelijera 10,00 Upravljačko vijeće Projekta „Sveto Brdo” Općine Lovinac Paviljon 1 14.09.2007. 10,00

Seminar: „Brendiranje destinacija i autohtonih hrvatskih Paviljon 1 - Seminarska dvorana proizvoda“ Predstavljanje: „Slide show Vinski puti Dubrovačkoneretvanske županije – Pelješki vinski puti“ Radionica eko-etno sudionika s putničkim agencijama

15.09.2007. 10,00 Okrugli stol „Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj“ Paviljon 1 - Seminarska dvorana 12,00 Predstavljanje: Zveza kmetic Slovenije (Savez lokalnih Paviljon 1 - Seminarska dvorana udruženja seoskih žena Slovenije)

2


Glavni pokrovitelj: Vlada Republike Hrvatske

Pokrovitelji: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Partner projekta: Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

3


4


Ruralni prostor Republike Hrvatske, promatramo, ja osobno i Vlada kojoj sam na čelu, kao jedno od najvećih bogatstava kojima naša država raspolaže i jednako tako se prema njemu i odnosimo. Ruralno područje naše zemlje predstavlja ekološki očuvano područje kakvih ima malo gdje svijetu i stoga ga shvaćamo kao vrijednost koju smo dobili u naslijeđe i koju moramo očuvati za buduće naraštaje. Takvo shvaćanje ruralnog prostora polazište je naših ciljeva poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivreda  je za nas znatno šira od puke gospodarske djelatnosti i zato ulažemo  napore za očuvanje tih vrijednosti i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnom prostoru. Razvitak ruralnog prostora jest temelj  gospodarskog i društvenog razvitka svake zemlje pa i naše. Iz tog razloga moja je Vlada pokrenula cijeli niz reformi na području poljoprivrede kroz institucionalnozakonodavni, gospodarski i društveni okvir. Da smo  na dobrom putu potvrđuje i činjenica da se naše koncepcije gotovo u cijelosti podudaraju s onim što pred nas, kao uvjet za članstvo, postavlja Europska unija. Na tom putu treba još mnogo toga učiniti. Činjenicu da imamo  prirodna i kulturna bogatstva, te proizvode  toliko raznolike, na relativno malom prostoru, moramo učiniti vidljivim i prepoznatljivim na velikom europskom tržištu.  Manifestacije poput izložbe “Eko-etno Hrvatska” umnogome pomažu ostvarenju tih nakana. I ne samo to. Na ovakvim priredbama povezuje se ono o čemu stalno govorimo, a bez čega nema ukupnog napretka društva. Ovdje se povezuje bogatstvo ruralnog prostora s urbanim dijelovima zemlje. Ovdje se povezuje proizvodnja hrane, kulturna i prirodna baština, tradicijski proizvodi i turizam. Iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske snažno podržava ovakva događanja na kojima se prezentira bogatstvo naše etno-gastronomije, bogatstvo kulture i duha našega naroda i na kojima se  Hrvatska promovira kao svjetski priznata, atraktivna i ponudom bogata destinacija.  Predsjednik vlade Republike Hrvatske Dr.sc. Ivo Sanader

Rural areas of the Republic of Croatia are considered by me personally and by the Government I am heading as one of the biggest treasures of your country and we treat it accordingly. Rural parts of our country are ecologically preserved areas, of which there are not many in the world. Therefore we regard them as a great asset we inherited from our ancestors and are aware of our duty to preserve these areas for the future generations. This perception of the rural area is the starting point for the goals of our agricultural production. Agriculture is to us much more than a mere economic activity and for that reason we are making great efforts to protect these values and to improve the living conditions in the rural regions. Development of these regions is the foundation of economic and social progress of all countries, including Croatia. This is the reason why my Government initiated a series of reforms in the field of agriculture through the institutional, legislative, economic and social framework. The fact that our concepts almost entirely correspond to the conditions for membership set by the European Union confirms that we are on the right track. However, a lot remains to be done on our way. Our county possesses natural and cultural riches and manufactures so many different products in a relatively small area. It is our obligation to make these products noticeable and recognizable at the large European market. Events like the exhibition “Eco-Ethno Croatia” make a huge contribution to the achievement of these goals. And that is not all; they bring together the segments we have been constantly talking about, and which are essential for development of the entire society. Events of this kind combine the riches of the rural areas with urban parts of the country by integrating food production, cultural and natural heritage, traditional products and tourism. Therefore the Government of the Republic of Croatia strongly supports events like these, which present the richness of our ethno-gastronomy, culture and the spirit of our people, as well as promote Croatia as a worldrenowned and attractive destination that has so much to offer.  Prime Minister of the Republic of Croatia Dr.sc. Ivo Sanader

5


6

TURISTIÂťKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

tel. + 385 1 481 40 51. 481 40 52. 481 40 54. fax. + 385 1 481 40 56. e-mail. info@zagreb-touristinfo.hr www.zagreb-touristinfo.hr


Hrvatska je zemlja izuzetne raznolikosti. Od zapada do istoka, od sjevera do juga, jedna do druge, nižu se nebrojene posebnosti: brojni nacionalni parkovi i parkovi prirode; rijetki prirodni fenomeni; predivni krajolici; raznorodna klima; etno osobitosti i tradicija pojedinih mikro podneblja; iznimno bogata riznica spomeničkog naslijeđa; nevjerojatna ponuda bio-raznolikosti; eno-gastronomija; ambijentalna arhitektura; pjesma, kultura i običaji …. Ruralni prostor čini preko 90% njenog teritorija jedno je od najvećih bogatstava Republike Hrvatske u kojem živi oko 46% hrvatskog pučanstva. U tom smislu i poljoprivreda dobiva svoje mjesto i postaje više od same gospodarske djelatnosti. Ona je način života, ona na specifičan način oblikuje obitelj, odnose u obitelji, te njeguje određeni sustav vrijednosti. Zato je razvitak ruralnog prostora temelj gospodarskog i društvenog jedinstva svake zemlje, te uništenje seljačke poljoprivrede značilo bi uništenje krajobraza, tradicije i dijela nacionalnog obilježja i njezinog karaktera. Očuvanje i razvoj ovih prostora temeljna je zadaća kako Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva tako i sviju žitelja diljem Hrvatske. Pristupanje Europskoj uniji nije samo deklarativna odluka. Za poljoprivredu i ruralni razvitak to znači prilagodbu svih segmenata, od administrativnih struktura do proizvodnih pogona i servisa koji ih prate, a sve je to potrebno radi krajnjih korisnika, proizvođača i prerađivača. Podudaranje naše koncepcije sa zahtjevima koje pred nas postavlja članstvo u EU pokazuje da smo na pravom putu. Poznato je da Republika Hrvatska kao srednjeeuropska i mediteranska zemlja raznovrsnih gastronomskih regija i mnoštva autohtonih prehrambenih proizvoda pruža bezbrojne mogućnosti koje doprinose nacionalnom identitetu Hrvatske. Važni elementi kao što su specifičnosti podneblja, kulturno nasljeđe i tradicija, a koje u sebi objedinjuju autohtoni prehrambeni proizvodi, utjecali su na njihovu posebnost i različitost u odnosu na ostale prehrambene proizvode iste kategorije. Isto tako i bogatstvo kvalitetnih prirodnih resursa, nezagađeno plodno zemljište na kojem se proizvodi visokokvalitetna hrana te obilje vodnih resursa, doprinosi razvoju konkurentne poljoprivrede. Poljoprivreda i prehrambena industrija nalaze se među strateškim djelatnostima razvitka cjelokupnog hrvatskog gospodarstva te je od neprocjenjive važnosti povezivanje proizvođača s potrošačima kako u turizmu, tako i u trgovini i ugostiteljstvu.

Croatia is a country of exceptional diversity. From East to West, from North to South, one after another, countless riches can be found: numerous national and nature parks, rare natural phenomena, beautiful landscapes, different climates, ethno features and tradition of single microclimates, an exceptionally wealth of cultural monuments, an unbelievable offer of bio-diversities, enogastronomy, ambience architecture, folk songs, culture and customs… The rural areas make up over 90% of Croatian territory. They are one of the biggest treasures of the Republic of Croatia, inhabited by 46% of the population. Having this in mind, agriculture is getting its place and developing into more than a mere economic activity. Agriculture is the way of living; it shapes the family and relations within the family in a specific manner; it nurtures a specific system of values. Therefore, the development of rural areas is the foundation of economic and social unity of each country. Destruction of rural agriculture would involve destruction of the landscape, tradition and partially of national features and character. Preservation and development of rural areas is the basic mission not only of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, but also of all Croatian citizens. Admission to the European Union is not just a declarative decision. For agriculture and rural development it means adjustment of all segments, from the administrative structures to production plants and related services, for the sake of end users, manufacturers and processors. The fact that our concepts correspond to the conditions for membership set by the European Union confirms that we are on the right track. The Republic of Croatia, as a Central European and Mediterranean country of diverse gastronomic regions and numerous autochthonous foodstuffs, offers countless opportunities that contribute to its national identity. Important elements, such as specific climatic features, cultural heritage and tradition, that are represented in autochthonous foodstuffs, have made them so special and different from other foodstuffs in the same category. The richness of quality natural resources, unpolluted fertile soil, high-quality food is grown in, and an abundance of water resources contribute to the competitiveness of our agriculture. Agriculture and food industry belong to strategic development activities of the entire Croatian economy. It is also very important to connect these producers with consumers of tourism, trade and catering industry.

7


8


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva poduzima brojne korake kako bi se potpomogla i unaprijedila proizvodnja domaćih proizvoda, koji se odlikuju posebnom kakvoćom i koje bi trebalo zaštititi kao autohtone jednom od oznaka: oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom tradicionalnog ugleda. Uz adekvatnu zaštitu i sustav promocije kroz turizam povećava se razina konkurentnosti hrvatskog prehrambenog, ali i turističkog sektora.

The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management is taking numerous measures in order to encourage and promote the production of domestic foodstuffs, which are characterized by special quality and which must be protected as autochthonous under one of the following labels: signs of originality, geographic origin and traditional renown. Adequate protection and system of promotion through tourism will increase the level of competitiveness of Croatian food and tourist sectors.

Hrvatska na tržištu ne može i ne treba konkurirati velikim količinama prehrambenih proizvoda, ali svakako može konkurirati visokokvalitetnim autohtonim proizvodima za bogatiju turističku ponudu.

Croatia cannot and need not compete at the market with large quantities of foodstuffs, but it can certainly be in competition with its high-quality autochthonous products that enrich the tourist supply. The consumers are looking for autochthonous products and are prepared to pay more.

U toj borbi za konkurentnost, potrošači sve više traže autohtone proizvode i spremni su za njih izdvojiti veću cijenu. I na samom kraju, želim naglasiti da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva podržava ovakva događanja koja su idealna prilika za promoviranje Hrvatske kao jedne od svjetskih, gastronomski priznatih, atraktivnih destinacija te za prezentiranje enogastronomskih i turističkih potencijala Hrvatske. «Eko-etno» zasigurno je jedna od značajnih manifestacija koja okuplja svake godine sve više i više izlagača koji nas potiču da sačuvamo stečeno i stvorimo nove vrijednosti za generacije koje dolaze.

Ministar

Finally, we wish to emphasize that the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management supports events like these, which are the ideal opportunity for the promotion of Croatia as one of the world-recognized, attractive destinations and for the presentation of its enogastronomic and tourist potentials. Eco-Ethno is surely one of the significant events, which gather more and more exhibitors each year and encourage us to preserve our heritage and create new values for the generations to come. Petar Čobanković, Minister

Petar Čobanković

9


10


Poštovane gospođe i gospodo, dragi posjetitelji i sudionici priredbe „Eko-etno Hrvatska“, posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti Vas na još jednoj uspješnoj prezentaciji ruralnog prostora Republike Hrvatske. Bogatstvo ruralnih područja temeljeno na raznolikim prirodnim i kulturnim vrijednostima, predstavljeno i na ovoj izložbi kroz poljoprivredne proizvode, tradicijsko kulinarstvo, obrte i folklornu tradiciju dobar su razlog za bavljenje turizmom u seoskom prostoru. Kako je turizam jedan od pokretača gospodarskog razvoja pojedine zemlje ili regije, sa zadovoljstvom ističem da Hrvatska i ove godine bilježi rast turističkog prometa, ne samo na moru nego i u kontinentalnom dijelu. Nesumnjivo je da je to rezultat sustavnih i dobro koordiniranih mjera i aktivnosti na svim razinama javnog i privatnog sektora. Samo ulaganje u kvalitetu jamči produljenje turističke sezone, bolju zaposlenost, veće prihode, ali i siguran i stabilan rast turističkog prometa, te održavanje pozicije Hrvatske kao jedne od vodećih turističkih zemalja. U cilju daljnjeg rasta turističkog prometa, proširenja turističke ponude i ujednačenog razvoja regija, neophodno je poticati održivi razvoj ruralnih područja, čije su mogućnosti i resursi još uvijek turistički nedovoljno iskorišteni, posebice bogata prirodna i kulturna baština, povijest i tradicija. Mnoga ruralna mjesta u Hrvatskoj sadrže neophodne pretpostavke za održivi razvoj turizma koji obuhvaćaju graditeljsku tradiciju, stare i umjetničke obrte, tradiciju lokalnih kulinarskih specijaliteta i napose bogatu folklornu tradiciju. Upravo te vrijednosti postaju sve zanimljivije posjetiteljima i turistima, a seoski prostor mjesto potpunog odmora. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka prepoznalo je značaj seoskog turizma i ukupne potencijale koje naša zemlja ima u razvoju ruralnih područja, a posebice turističke ponude seljačkih gospodarstava, te svojim mjerama, programima i poticajima pokušava ubrzati taj razvoj. Od ove godine, kroz nekoliko novih programa uz postojeće programe i sa znatno uvećanim sredstvima pokušavamo postići još kvalitetniji razvoj seoskog turizma i smatramo da ćemo kombiniranjem oblika bespovratnih potpora male vrijednosti i subvencioniranih kamata u kreditnim programima omogućiti seoskim domaćinstvima, koja imaju interes za razvojem turizma da to i ostvare. Novi programi, koji su nastavak Programa poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima, upravo imaju za cilj afirmaciju ukupne baštine ruralnih prostora i njeno korištenje u turističke svrhe.

Ladies and gentlemen, dear visitors and participants of the “Eko-Etno Croatia” exhibition, it is my great pleasure to wish you a warm welcome at this new successful presentation of the rural areas of the Republic of Croatia.

rural areas.

The richness of rural areas, based on diverse natural and cultural values, presented at this exhibition through agricultural products, traditional cuisine, trades and crafts, and folk tradition, is a good reason to engage in tourism in

As tourism is one of the engines of economic development of a particular country or region, I can emphasize with satisfaction, that this year Croatia is once more recording an increase in the number of tourist visits, not only on the coast but also in the continental part of the country. This is, no doubt, a result of systematic and well coordinated measures and activities on all levels of the public and private sectors. Only investment in quality can guarantee an extended tourist season, higher employment, higher income, certain and stable growth of tourism, as well as maintenance of Croatia’s position as one of the leading tourist countries. For the purposes of further growth of tourism, improvement of the tourist offer and balanced development of regions, it is necessary to encourage sustainable development of rural areas, whose tourist resources are still unexploited, especially their rich natural and cultural heritage, history and tradition. Many rural places in Croatia already have all the necessary preconditions for sustainable tourism development, including their architectural tradition, old trades and crafts, traditional local cuisine and, especially, a rich folk tradition. These values are becoming more intriguing to visitors and tourists and the rural environment is becoming synonymous with profound rest. The Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development has recognised the importance of agrotourism and the overall potential of our country in the development of rural areas, especially in the tourist offer of family farms, and the ministry with its measures, programs and incentives is making significant efforts to accelerate this development. As of this year, we are trying to further increase development of agrotourism through several new programs in addition to the existing ones with considerably greater funds, and we believe that, by combining different forms of non-refundable aid in small amounts and subsidised interest rates in our lending programmes, we shall provide rural households interested in this field of activity with an opportunity to successfully develop their tourist offer. The aim of these new programs, which represent a continuation of

11


12


Posebice nas raduje da smo ove godine uveli i novu kreditnu liniju za seoski turizam „Razvoj turizma na selu“ sa izuzetno povoljnim uvjetima za korisnike. Nadamo se da će to biti dodatni poticaj bržem razvoju ruralnih prostora, ostanku mladih ljudi na selu i očuvanju tradicijskih vrijednosti sela. Upravo tradicijske vrijednosti, identitet prostora, umjetnički i stvaralački potencijal obilježavaju i ovu, petu po redu, izložba „Eko-etno Hrvatska“. Izlagačima i njihovim partnerima, organizatorima i posjetiteljima izložbe želim puno uspjeha i ugodan boravak na ovoj iznimnoj manifestaciji. Božidar Kalmeta, ministar mora, turizma, prometa i razvitka.

the Program of Promotion, Conservation, Restoration and Utilisation of National Heritage in Tourism in undeveloped tourist areas, is precisely the recognition of the complete heritage of rural areas and its utilisation for tourism purposes. We are particularly pleased to have opened a new credit line for agrotourism this year, called “Rural Tourism Development”, with exceptionally favourable terms for users. We hope that this will be an additional incentive for faster development of rural areas, for young people to stay in rural communities and for the preservation of traditional rural values. Traditional values, regional identity as well as artistic and creative potential characterise this, fifth “Eko-Etno Croatia” exhibition. To exhibitors and their partners, the organizers and all visitors of this exhibition, I wish every success and a pleasant time at this exceptional event. Božidar Kalmeta, the Minister of the Sea, Tourism, Transport and Development.

13


14


Kada smo krenuli u projekat Eko-etno Hrvatska bacili smo malu “grudu snijega” koja je danas, a to dokazuje ovogodišnja priredba,  prerasla u - lavinu. Iz godine u godinu pridruživalo nam se sve više županija, sve više gradova i danas na Eko-etno Hrvatska 2007. imamo cijelu Hrvatsku. Petnaest županija ima svoje izložbene prostore. Tu je Grad Zagreb i gradovi i općine   iz još tri županije, te samostalni izlagači iz županija koje nemaju svoja posebna izložbena mjesta. Posebnu težinu i značaj ovogdišnjoj izložbi daje podatak da je glavni pokrovitelj priredbe   Vlada RH, a supokrovitelji  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, te Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Ništa manje značajno je i sudjelovanje mnogobrojnih nacionalnih udruga, strukovnih agencija i saveza.  Partner ovogodišnje manifestacije je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Ove godine posebnu pozornost posvetili smo stručnim skupovima na kojima će svoja predavanja održati eminentni stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za ovu tematiku. Nova dimenzija izložbe isčitava se i iz poslovnih susreta koje pripremamo za eko-etno proizvođače i predstavnike vlasnika obiteljskih hotela, a novost je i predstavljanje Marijanskih i drugih svetišta koja do sada nisu imala priliku predstavljati se javnosti na ovakvim skupovima. Imamo i dva nacionalna ocjenjivanja „Najbolje od najboljeg“ koje obuhvaća obuhvaća dosadašnje „zlatne“ hrvatske proizvođače, a to su: Priča o siru i Festival slavonske šljivovice u Zagrebu. Eko-etno Hrvatska prepoznata je i u medijima koji su već prošle godine shvatili koliko je proizvodnja „zdrave“ hrane, autohtnih i tradicijskih proizvoda, zaštita ruralnog prostora, ruralni turizam i prezentacija nacionalne baštine važna za cjelokupnu sliku Hrvatske. Sve pretpostavke za uspješnu manifestaciju su stvorene prije svega zahvaljujući vrijednim izlagačima, poljoprivrednim i turističkim djelatnicima te predstavnicima županija, gradova i općina koji su se zdušno prihvatili posla u nakani da ovogodišnja Eko-etno Hrvatska bude još bolja i uspješnija nego prijašnjih godina te da bude temelj i traser puta za slijedeće priredbe. Jedna od njih je i Prvi hrvatski kongres o ruralnom turizmu koji će se u listopadu ove godine održati u Hvaru. Predsjednica organizacijskog odbora Eko-etno hrvatska 2007. I Predsjednica uprave hrvatskog farmera d.d. mr.sc. Dijana Katica

When we started the project Eco-Ethno Croatia we threw a small “snowball”, which has turned into an avalanche, as revealed by this year’s event. From year to year we were joined by more and more counties and cities, and today at Eco-Ethno Croatia 2007 we are presenting the entire Croatia. Fifteen counties have their exhibition spaces. Also taking part are the City of Zagreb, cities and municipalities from three other counties, individual exhibitors from counties, who do not have their separate exhibition spaces. The fact that the event will be held under the auspices of the Croatian Government and co-sponsored by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management and the Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development gives it special weight and importance. The participation of numerous national associations, trade agencies and unions is of no less significance. The partner of this year’s event is the Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry of the Federation of Bosnia and Herzegovina. This year special attention will be given to professional gatherings, featuring lectures by eminent experts in several fields related to this topic. The new dimension of the event can be seen in the business meetings we put on for eco-ethno producers and owners of familyrun hotels. Another novelty is presentation of Marian and other shrines that have never been presented to the public at gatherings of this kind. We also prepare two national evaluations “The best of the best” for the previous Croatian “gold” producers called: The story of cheese and Festival of Slavonian plum brandy in Zagreb. Eco-Ethno Croatia is also well-accepted in the media that already last year realized the importance of manufacture of “healthy” food, autochthonous and traditional products, protection of rural areas, rural tourism and presentation of national heritage for the overall image of Croatia. All preconditions for an outstanding event were met, owing to the diligent exhibitors, people employed in agriculture and tourism and representatives of counties, cities and municipalities, who worked very hard to make this year’s Eco-Ethno Croatia even better and more successful and to turn it into the basis of future events. One of them is the First Croatian Congress on rural tourism to be held this year in Hvar. President of the Organizing Committee of Eco-Ethno Croatia 2007 and President of the Board of Hrvatski farmer d.d. Dijana Katica, MSc

15


16


Poštovani,

Dear Sirs,

Sajamski projekt Eko-etno Hrvatska ove godine slavi svoj prvi jubilej - već petu godinu zaredom predstavlja bogatu ponudu ruralnih područja Hrvatske na Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu. Eko-etno hrvatska sajamski projekt, koji raste iz godine u godinu, objedinjuje nastup županija Republike Hrvatske, čija ruralna područja kao i ona susjednih zemalja posjeduju ogromno i još nedovoljno poznato bogatstvo. Mnogim, danas već stalnim izlagačima, nastup na ovom sajmu bio je prvo predstavljanje svojih proizvoda. Kada se prije pet godina započelo s organizacijom ovog projekta, prepoznata je sve veća potreba tržišta za ruralnim ekološkim proizvodima s jedne strane i potreba za predstavljanjem tradicionalnih ponuda i usluga s druge strane, i istovremeno su uočeni snažni potencijali naših županija. Pri tome se u prvom redu mislilo na proizvođače ekološki uzgojenih proizvoda, koji se bave starim tradicijskim obrtima i kojima je bila potrebna promocija i izlazak na tržište. Danas, sa zadovoljstvom možemo istaknuti da je predstavljanje ponude proizvoda i usluga ruralne Hrvatske, u okviru Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma, naišlo na prihvaćanje kako izlagača, tako i poslovne, stručne i opće publike na Zagrebačkom velesajamu. Budući je Zagrebački velesajam „prozor u svijet“ ujedno je i najbolje je mjesto za prezentaciju Hrvatske i njezinih poljoprivrednih, ekoloških i etnoloških bogatstava. Jesenski međunarodni zagrebački velesajam, okuplja u Hrvatskoj najveći broj domaćih i inozemnih posjetitelja i upravo je idealno mjesto za ovakvu promociju. Sajam Eko-etno Hrvatska uspješno promiče kulturnu i prirodnu baštinu, tradicijske obrte i proizvode, te ruralnu turističku ponudu pojedinih županija i Hrvatske u cjelinu. Kroz predstavljanje autentičnih proizvoda i izvornih vrijednosti s ponosom možemo pokazati svijetu, što smo sačuvali od nasljeđa, koje su nam ostavili „naši stari“. Uvjereni smo da će i ove godine na Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu sajam Ekoetno Hrvatska u paviljonu 1, ponovno privući još veći broj posjetitelja, koji će uživati u raskoši folklora, izvornog melosa, tradicionalnih jela i pića, zdrave hrane, starih obrta i svih ostalih autohtonih proizvoda.

This year the fair project Eco-Ethno Croatia celebrates its first jubilee – for the fifth time it will present the rich offer of Croatian rural areas during the run of the Zagreb International Autumn Fair. Eco-Ethno Croatia is a fair project registering increase from year to year. It brings together counties of the Republic of Croatia, whose rural areas, as well as those of the neighbouring countries, have large yet not enough known and recognized potentials. Many of our exhibitors, who are now regularly attending the fair, started presenting their products at Eco-Ethno. Five years ago, when the project was launched, we identified the growing demand of the market for rural eco products on one hand and the need to present the traditional offer and services on the other, but we also recognized large potential of our counties. Today, we are glad to point out that the presentation of products and services offered by Croatian rural areas to take place within the scope of the Zagreb International Autumn Fair has been well accepted by the exhibitors, businessmen, experts and the public. Since the Zagreb Fair is a “threshold into the world” it is the best venue to present Croatia and its rural, ecological and ethnological treasures. Zagreb International Autumn Fair brings together the largest number of home and foreign visitors in Croatia, which makes it an ideal place for promotions of this kind. The fair Eco-Ethno Croatia has been successful in promoting cultural and natural heritage, traditional crafts and rural tourist offer of several counties and Croatia in general. By organizing presentations of authentic products and original values we are proud to show our heritage, left to us by our ancestors, to the world. We are sure that this year’s Eco-Ethno Croatia will assemble even more visitors in the pavilion 1, who will be able to enjoy the rich folklore, original folk songs, traditional cuisine and drinks, healthy food, old crafts and all other autochthonous products. Katja Luka Kovačić, Director General of the Zagreb Fair

Katja Luka Kovačić, Director General of the Zagreb Fair

17


Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dame i gospodo, Prateći brze promjene u poljoprivredi u regiji te prepoznavajući potencijale u Bosni i Hercegovini i nove ideje, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije BiH, a u dogovoru sa Hrvatskim Farmerom i Zagrebačkim velesajmom odlučilo je aktivno podržati projekt EKO-ETNO Hercegovina. Po prvi put na ovaj način prezentiramo našu državu na jednom od najvećih i najznačajnijih sajmova u regiji, rame uz rame sa EKO-ETNO Hrvatskom, koji su kad je riječ o ruralnom razvoju najnaprednija država u regiji. Ovaj projekt smo započeli s Hercegovinom odnosno tri županije: Hercegovačko-Neretvanskom, Herceg-bosanskom i Zapadno-hercegovačkom, i želimo ga proširiti na cijelu Federaciju BiH i pomoći našim iskustvom svima onima koji su zainteresirani za slične projekte. Hercegovina je napredna regija u našoj zemlji i mnogi je vide u skoroj budućnosti kao turistički poželjnu regiju uspoređujući je s regijom Istre u Republici Hrvatskoj. Poljoprivreda je temelj gospodarstva od kojeg živi više od dvije trećine radišnog hercegovačkog stanovništva. U našem je nacionalnom, demografskom, proizvođačko-razvojnom i ako hoćemo identifikacijskom interesu, vrlo bitna činjenica da imamo značajni ruralni i turistički potencijal. Hercegovina je naš „prvi prozor“ kroz kojeg ćemo ući u novo vrijeme ruralno-turističkog razvoja, u kome ćemo u suradnji s ostalim nadležnim ministarstvima oteti zaboravu naše vrhunske autohtone proizvode i ponuditi ih na turističkom tržištu. Jesenji Zagrebački velesajam iz godine u godinu okuplja veliki broj poslovne i opće publike iz Hrvatske i cijelog svijeta. U Ministarstvu smatramo da je Zagrebački velesajam idealno mjesto da počnemo našu EKO-ETNO priču, ponudimo i unapređujemo proizvode ruralnih dijelova naše države. Uvjereni smo da ćemo za par godina imati znatno bogatiju ponudu u ruralno-turističkom sektoru. Istodobno nastojat ćemo razvijati svijest o potrebi čuvanja zdrave okoline promicanja prirodnih znamenitosti i kulturno-povijesne baštine. Zdrav okoliš, zdravo tlo i odgovarajuće tehnologije obrade omogućit će proizvodnju zdrave organske hrane koja može biti važan segment turističke ponude ali i

18

Ladies and Gentlemen, Following the rapid agricultural changes in the region and recognizing potentials in Bosnia and Herzegovina and new ideas, the Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry of the Federation of Bosnia and Herzegovina, in agreement with Hrvatski farmer and the Zagreb Fair, has decided to provide active support to the project Eco-Ethno Herzegovina. For the first time our country will be presented in this way at one of the largest and most significant fairs in the region, side by side with Eco-Ethno Croatia, since Croatia is the most progressive country in the region in terms of rural development. This project started with Herzegovina and its three counties: Herzegovina-Neretva, Herzeg-Bosnia and West Herzegovina. We intend to expand it to the entire Federation of Bosnia and Herzegovina and to help with our experience to all those interested in similar projects. Herzegovina is a progressive region of our country and many see it as a future attractive tourist destination to be compared with Istria in Croatia. Agriculture is the foundation of the economy and more than 2/3 of the hard-working people of Herzegovina make their living of it. In the interest of our nation, demography, production, development and identification it is very important that we have significant rural and tourist potentials. Herzegovina is our “first footstep” towards a new era of rural and tourist development, during which we intend, in cooperation with other authorized ministries, to save our top quality autochthonous products from oblivion and offer them at the tourist market. From year to year the Zagreb International Autumn Fair has been gathering large numbers of trade visitors and general public from Croatia and all over the world. Our Ministry considers the Zagreb Fair to be the ideal venue to begin our Eco-Ethno story, to offer and promote products from rural areas of our country. We are convinced that in a few years’ time the offer in the rural and tourist sector will be much richer. In parallel, we will try to increase the awareness of the necessity to preserve a healthy environment by promoting sights of nature and the cultural and historic heritage. Healthy environment, good soil and adequate


poljoprivrednog i općenito gospodarskog razvoja. Ekologija i poljoprivreda - zdrava hrana je jedan od strateških ciljeva razvitka naše države i jako je važno povezivanje takvih proizvođača s potrošačima u turizmu, trgovini i ugostiteljstvu. EKO-ETNO tema je zasigurno u posljednje vrijeme najtraženija turistička tema. U našoj državi ćemo kroz ovakve izložbe, državne poticaje i podržavanja ovako zdravih aktivnosti, za početak stvoriti nove vrijednosti koje su neophodne za naš opstanak i za generacije koje dolaze.

processing technologies will enable production of healthy organic food that might prove to be not only an essential segment of the tourist offer, but also of the economic development in general. Ecology and agriculture – healthy food is one of the strategic goals of our country’s development and it is very important to connect these producers with consumers of tourism, trade and catering industry.

Ministar

Eco-Ethno has been the most interesting tourist topic of late. By means of such exhibitions and state incentives as well as by supporting healthy activities, our country intends to create new values that are vital for our survival and for future generations.

Damir Ljubić,

Minister Damir Ljubić

FRANJKA ŠUNJIĆ RUČNA IZRADA NARODNIH NOŠNJI Donji Radišići bb. 88 320 Ljubuški Tel.: 039 832 096 Proizvodi: Narodne nošnje svih veličina, suvenir lutke Ante i Mara, opanci više vrsta, torbice, ukrasi, terluci, čarape, rudenjaci, kecelje, džoke, košulje, zašaknice, pušci, užad, tikvice vodenjače, krtoli ... ANTON BORAS PROIZVODNJA MEDA I PČELINJIH PROIZVODA Gornja Vitina bb. 88 326 Vitina Tel.: 039 841 447 GSM: 063 328 356 PROIZVODI: med kadulja, planinski cvijetni med, dalmatinski vrijes, propolis kapi, propolis u zrncima, vosak pčelinji. ANTE RADIŠIĆ ŽIVOTNI STIL TRADICIJA Služanj bb. 88 260 Čitluk Tel.: 036 642 953 PROIZVODI: krtoli razne

veličine i forme, tikve vodenjače, tradicionalne metle, metle perače, duhan škija ... NERO d.o.o. HERCEGOVAČKI CHERRY BRANDY Bleiburških žrtava 1 d 1000 Mostar E-Mail: nero. doo@mocable.ba Hercegovački Cherry Brandy, vrhunski je voćni liker proizveden od alkoholiziranog soka višnje Maraske uzgojene u Hercegovini. Višnja Maraska odnjegovana na hercegovačkom kršu i mediteranskom suncu osim snažnom aromom obogaćuje ovaj liker i svojim ljekovitim svojstvima (umjerenim konzumiranjem smanjuje razinu kolesterola u krvi). Proizvodi se po tradicionalnoj recepturi uz poseban napor proizvođača koji svojom rukom pažljivo odabiru svaki plod višnje Maraske za njegovu proizvodnju. Puni se u bocama od 700 ml i 50 ml. MIRO MIHALJEVIĆ PROIZVODNJA VINA,

ALKOHOLNIH PIĆA I LIKERA Lisice Ljubuški E-mail: miro.mihaljevic@ tel.net.ba PROIZVODI: travarica, medna travarica, medna rakija, loza, višnjevača, orahovača, drijenova rakija, drijenovo vino, žilavku, te kao posebnost crno vino krč. PROIZVODNJA TRADICIONALNOG DRVENOG POSUĐA Hrvoje Artuković i Ante Međugorac Klobuk bb 88 324 Klobuk Hrvoje Tel.: 039 845 181 GSM: 063 324 390 Ante Tel.: 039 845 056 GSM: 063 321 216 PROIZVODI: čanjak veliki, čanjak mali, čanjak za tuču bijelog luka, zdjele, žlice drvene veće i manje, bukare iz jednog dijela, bukare tradicionalne iz više dijelova, stapovi, dio tradicionalnog namještaja kao što je sinija, ćemlija, tronožac stolac ...

FARMA “GALAC” d.o.o. PROIZVODNJA SIRA, UZGOJ OVACA i KOZA Biskupa Čule bb. 88 000 Mostar Tel.: 036 322 560 i 036 313 433 GSM: 063 346 100 PROIZVODI: domaći janjci i domaći kozlići, sir u mišini: ovčiji sir, koziji sir, kravlji sir ... UDRUŽENJE “DRVARSKA DRENJINA” Titova 1. 80 260 Drvar Tel.: 034 820 090 Faks: 034 819 001 Udruženje “Drvarska drenjina” svoje aktivnosti bazira, na popularisanju autentičnih zdravih proizvoda od voćkarice drena, kao simbola zdravlja i svojevrsnog zaštitnog znaka Drvara, inače jedinstvenog drenjinarskog područja. Zajedno sa relevantnim faktorima lokalne zajednice i šire, Udruženje podstiče, razvija i unapređuje sve one segmente rada i djelovanja, koji su u vezi sa turističkom djelatnošću, zaštitom životne sredine kao eko-turističkog područja

19


te proizvodnjom bezbjedno zdrave hrane. Udruženje ukazuje na značaj, problematiku i nudi rješenja po pitanju obnove revitalizacije kulturno-povijesnih spomenika te promidžbe i zaštite novostvorenih turističkih proizvoda i resursa drvarskog područja, kako bi se promicao povijesni i tranzitni turizam te razvio eko-turizam, čime bi se unaprijedio samoodrživi razvoj na bazi iskorištavanja potencijala bogatih domaćih resursa. TVRTKA “ROING” d.o.o. PROIZVODNJA i PRERADA ORGANSKOG, ZAČINSKOG, AROMATIČNOG BILJA i ETERIČNOG ULJA Leopolda Madića bb. 88 320 Ljubuški Tel./Faks: 039 833 098 GSM: 063 320 005, 063 320 006 E-mail: roing@tel.net.ba Web: www.roing.net PROIZVODI: domaće začinsko bilje 30-tak vrsta, aromatizirano i ljekovito bilje (lavanda, ruzmarin, origano, peršin, celer, kopar, bosiljak, razne mješavine), eterična ulja lavanda, ruzmarin, cmilje, kadulja, kantarion, lovor ... TVRTKA “MEDIX” d.o.o. PROIZVODNJA HERBALNIH PROIZVODA Tel./Faks: 039 838 153 GSM: 063 422 020 E-mail: info@medix.ba Web: www.medix.ba Klobučka-Bulića mast zaštićena i patentirana pod imenom Healthyderm. Obitelj Kraljević ujedno vodi i malo Ekogospodarstvo trudeći se ugostiti posjetitelje u opuštajućem prirodnom okružju nudeći im svoje zdrave i prirodne proizvode. Pravi domaćinski ugođaj uz

20

naše proizvode svaki put pruža jedinstven doživljaj. Rado nam navraćaju obitelji i društva, poslovni part-neri, strani i domaći gosti i prijatelji. Tu lovci pripremaju svoje ulove u staroj konobi koja je pravi muzej unikatnih starih alata. Ekogospodarstvo „Obitelj Kraljević“ proizvodi razne domaće proizvode: domaća jela, kruh ispod peke, pršut, vino, kisele mahune i paprike, rakije: orahnjaču,višnjevaču, travaricu i lozu, razne prirodne sokove i marmelade. ANTE MUCIĆ - ANTAS SVESTRANI UMJETNIK IZRADA TRADICIJSKIH GLAZBALA Cerno bb. 88 320 Ljubuški GSM: 063 800 189 PROIZVODI: ručna izrada dipala, gusala, dvojnica, lijerica ... TIHOMIR PRUSINA PROIZVODNJA VINA Vinarija Čitluk Kralja Tomislava 28. 88 260 Čitluk Tel.: 036 642 232 Faks: 036 642 400 E-mail: vinarija.citluk@tel. net.ba Web: www.hercegovinavino.com PROIZVODI: Vrhunska vina: Kameno, Tvrtko, Žilavka Mostar, Blatina, Vranac. Kvalitetna vina: Hercegovačka Žilavka, Herceg, Hercegovačka Blatina, Vranac Stolna vina: Hercegovačko bijelo, Čitlučko bijelo, Ružica, Čitlučko crno. MIROSLAV ĆORIĆ PROIZVODNJA VINA Podrumi Andrija Paoča bb. 88 260 Čitluk Tel.: 036 644 102

Faks: 036 643 102 GSM: 063 322 162 E-mail: podrumi-andrija@ tel.net.ba Web: www.podrumiandrija.com PROIZVODI: Vrhunska Vina: Žilavka Andrija, Blatina Andrija - 0,20 l & 0,75 l, Žilavka Barique, Rose Barique, Blatina Barique - 0,75 l. Kvalitetna vina: Žilavka, Kvalitetno bijelo, Blatina, Kvalitetno crno & Rose kvalitetno -0,75 l & 1l, Vinski liker Andrija 0,375 l, Lozovača Andrija 0,75 l & 1 l. MOTEL HAJDUČKE VRLETI Blidinjsko jezero Blidinje Posušje Tel.: 039 718 522 Faks: 039 718 532 GSM: 063 324 646 E-mail: info@hajduckevrleti-blidinje.com Web: www.hajduckevrletiblidinje.com Tražite li mjesto za opustanje i udisanje čistog zraka, Blidinje je definitivno pravi izbor. Dva sata vožnje od obale mora, ovo se hercegovačko izletište Park prirode Blidinje može pohvaliti očuvanim okolišem i ne ponovljivim prizorima planine Čvrsnice i Vrana. Tijekom sva četiri godišnja doba neumorno privlači turiste. Blidinje je zov ljepote i zdravlja ... MARIĆA GAJ SEOSKO GOSPODARSTVO Ružići bb. 88 347 Ružići Tel.: 039 674 079 Faks: 039 674 015 GSM: 063 326 493 E-mail: info@agroturizamhercegovina.com Web: www.agroturizam-

hercegovina.com Seosko gospodarstvo Marića Gaj, smješteno je pored ceste Grude-Ljubuški. ako želite provesti odmor osluškujući pijev ptica u tišini i zelenilu, hraneći se ekološki proizvedenom hranom, onda je ovo pravo mjesto za Vas. Toplo Vam preporučujemo naša vina, voćne rakije i maslinovo ulje. SLAVEN KOŽUL IZRADA STARIH HERCEGOVAČKIH KUĆA 88 220 Široki Brijeg PROIZVODI: suveniri - stare hercegovačke kuće, mlinice, kutijice, natpise na kamenim pločama itd. ZLATKO GLAVINIĆ IZRADA UMJETNINA i GLAZBALA Babin Do bb. 88 390 Neum Tel.: 036 884 620 GSM: 063 350 242 PROIZVODI: umjetnine duborezi i reljefe sakralnih motiva, umjetničke predmete, glazbala: gusle, diple, dvojnice, lijerice, namještaj za interijer, proizvodi domaće vino i rakiju ... DAVOR MUCIĆ BRAVARIJA MUCIĆ d.o.o. Humac bb. 88 320 Ljubuški Tel.: 039 832 309 Faks: 039 832 308 GSM: 063 325 470 E-mail: bravarija@mucic. info Web: www.bravarija-mucic.com Davor je svoju uspješnu tvrtku “BM” osnovao 2000. godine. Bavi se sa više djelatnosti: izrada kovanih ograda, klizne i krilne kapije sa motorima ili bez, proizvodnja elemenata za kovane ograde, metal-


ni interijer, razni ukrasni predmeti, izrada stupova za javnu rasvjetu, izrada i montaža metalnih konstrukcija i nadstrešnica, pokrivanje i oblaganje proizvodnih hala limom i sendvič-limom. KREŠO ŠOŠE DRVODJELSTVO Humac bb. 88 320 Ljubuški GSM: 063 872 952 PROIZVODI: vrata, kanati, drveni rukohvati za ograde, tronošci, klupe, stolovi, sinije,restaurira stari namještaj ... SREĆKO BRKIĆ SUŠIONICA PRŠUTA BURA SZR VOJNIĆI Vojnići Vodice bb. 88 326 Vitina Tel.: 039 836 120 GSM: 063 406 207 Sušionica pršuta Bura je utemeljena 1999. godine. Na mjestu gdje se nalazi uvijek puše vjetar potreban da osuši pršute na tradicionalan način. Pršuti su vrhunske kvalitete. Posla je kod Srećka svake godine sve više, ljudi donose pršute na sušenje iz svih krajeva Hercegovine, dijelom Dalmacije pa čak i iz Bosne. Srećko posebno vodi brigu o kvalitetnim drvima za sušenje, zamaziva pršute da ne pucaju a tajnu te smjese za zamazivanje nije nam povjerio, radi se isključivo samo o smjesi s prirodnim sastojcima. Pršutana je registrirana kao SZR i ima vlastitog tehnologa koji se brine o tehnologiji prirodnog sušenja. ANTE HERCEG SUŠIONICA PRŠUTA HERCEG u PROLOGU Prolog Njivetine 97. 88 320 Ljubuški

Tel.: 039 847 010 GSM: 063 362 835 Tradicionalna metoda prirodnog sušenje pršuta uz prirodne začine: bijeli luk, crvena paprika, ruzmarin, lovor čini pršute iz sušionice Herceg prepoznatljivim i specifičnim na tržištu. Pored usluge sušenja Ante prodaje svoje vrhunske proizvode: pršut, pancetu, pečenicu. Ima mogućnost prijema gostiju pa ga tako pored ostalih redovito posjećuju ljudi iz Gradskog poglavarstava grada Zagreba kao i NK Lučko. Tradicija sušenja i prodaje pršuta je 50 go-dina i ljudi to kod Ante prepoznaju, vraćaju se uvjek ponovno. Tržišta na koje se za sada prodaju proizvodi su BiH, Hrvatska, EU. HEPOK Vinarija Ljubuški PROIZVODNJA VINA Stjepana Radića bb 88 320 Ljubuški Tel.: 039 830 791 Faks: 0 39 831 644 E-mail: info@hepok.com Web: www.hepok.com HEPOK Vinarija Ljubuški je jedna od najstarijih vinarija na području Bosne i Hercegovine. Tradicionalne vrijednosti i međunarodno poznate sorte Blatina i Žilavka su temeljproizvodnje i ponos ljubuških vinara. Pored ovih autohtonih sorti HEPOK počinje proizvoditi i vina od europskih dominantnih sorti,poput Cabernet Sauvignona, Merlota, Cabernet Franck-a, Zweigelta i Pinot Noira.

88 360 Stolac Tel.: 036 861 125 GSM: 063 856 409 PROIZVODE: bukare, bačve, badnje, stapove, kabliće, bo-kale, drvene kante, kante muzače, posude uhače, bakrorez umjetnine, sablje, noževi ... MLJEKARA LIVNO d.o.o. PROIZVODNJA SIRA Splitska 3 80 101 Livno Tel.: 034 201 295 E-mail: mljekara@livno.biz Web: www.mljekara.livno. biz Mljekara Livno d.o.o. je najveći proizvođač sira u BiH. Nastala je 1970. godine premda je organizirano počela proizvodnja davne 1885. godine. Tradicijom i kvalitetom su od tada prisutni na tržištima regije posebice Hrvatsko. Temeljni cilj je zadovoljstvo kupaca i razvoj sustava upravljanja kvalitetom. Goveda i ovce se veći dio godine hrane isključivo na livanjskim prirodnim pašnjacima i to ovom siru daje specifičan okus i vitamine, minerale, mliječne kiseline koji bez poteškoća osvaja sve zahtjevnije tržište.

BRANKO IVANKOVIĆ MITE KIPARSTVO i SLIKARSTVO Obrtnička 17 80 101 Livno Tel.: 034 225 233 GSM: 063 371 703 TOMISLAV PAVKOVIĆ PROIZVODNJA MLIJEKA i MLIJEČNIH PROIZVODA “ISAT- AP” d.o.o. Rakitno bb. 88 240 Posušje Tel.: 039 692 085 GSM: 063 385 686 PROIZVODI: Sir iz mijeha, svježi sir, va-kum pakrani sirevi, mlijeko. TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAPADNOHERCEGOVAČKE ŽUPANIJE TURISTIČKA ZAJEDNICA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE TURISTIČKA ZAJEDNICA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

RAMIZ I ZIJAD BOŠKAILO PROIZVODNJA TRADICIONALNIH DRVENIH BUKARA, BAČVA, BAKROREZ Hodovo bb.

21


Dubrovačko-neretvanska županija Spoj Jadranskog mora i kraškog krajolika, s bezbrojnim izvorima i rijekom Neretvom na sjeverozapadu, sažet je opis prostora Dubrovačko-neretvanske županije. U tom susretu mora i kopna posebno mjesto pripada otocima: Mljetu, Korčuli, Lastovu, Elafitskim otocima; posljednjima na jugoistočnoj obali Jadranskog mora. Mnogo je prirodnih ljepota u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: Nacionalni park Mljet sa svojim jezerima, Rezervat Malostonski zaljev i Malo more s tradicionalnim uzgojem kamenica još od rimskih vremena, Rezervat Lokrum s botaničkim vrtom i jedinstvenom zbirkom tropskih i suptropskih biljaka, Arboretum u Trstenom s najstarijim europskim platanama. Posebno mjesto zauzimaju veličanstvene Konavle, Stonsko polje, pelješka Crna gora, visoravan Rudine, Rijeka dubrovačka i Ombla, kao izvorište najduže ponornice u Europi, delta rijeke Neretve s ptičjim i ribljim staništima. Otoke Lastovo i Korčulu oplakuje struja koja iz Otranta donosi bogatstvo ribljeg fonda, određuje klimu i način života. U tom podmorju raste i crveni koralj, kao najljepši suvenir. Prostor Dubrovačko-neretvanske županije bogat je iznimnim ljepotama stvorenim ljudskom rukom. To su povijesni gradovi Dubrovnik, Korčula, Ston i ostaci drevne Narone, naselja prebogata svjedočanstvima od povijesnog značenja: Cavtat, Lopud, Trsteno, Orebić, Lastovo, Mali Ston i deseci malih naselja na morskoj i riječnoj obali, u brdima i na poljima. Grad Dubrovnik riznica je otvorenih scenskih prostora, a dubrovačka književnost i glazba odvazda su slavile život. Isto kao i slikovite svečanosti, sačuvane do današnjih dana, u kojima sav dubrovački puk proslavlja dubrovačkog zaštitnika Svetog Vlaha. Spektakularna crkvena povorka što se kreće gradskim ulicama i trgovima, te sveta misa i popodnevna veselja odjeveni su u šarenilo boja, “trake” gustog dima iz trombuna i crkvene barjake žarkih boja. Svečanost se nastavlja u kolendarske ophode i pokladna veselja. A kako u Dubrovniku, tako život slave i kolendarski ophodi u Orebiću pod svjetlom ferala s iščezlih jedrenjaka, Karneval u Cavtatu i Župi dubrovačkoj, Poklade na Lastovu…

22

A blend of the Adriatic sea and karst landscape, with a multitude of springs and the Neretva river on the northwest is a short description of the DubrovnikNeretva County. Where the sea meets the mainland, the islands of Mljet, Korcula, Lastovo, and the Elaphites have a special place as the final points on the southeastern coast of the Adriatic. There are so many natural beauties in Dubrovnik-Neretva County: the Mljet National Park with its lakes, the Mali Ston Bay nature reserve and the Malo More with a tradition of oyster farming dating back to the Roman Empire, the Lokrum nature reserve with a botanical garden and a unique collection of tropical and subtropical vegetation, the Arboretum in Trsteno with the oldest Oriental planes in Europe. Particularly attractive are the magnificent area of Konavle, the Ston valley, Crna gora on the Peljesac peninsula, the Rudine plateau, the Rijeka Dubrovacka area and the Ombla river, as the source of the longest subterranean river in Europe, the Neretva delta with its bird and fish habitats. Along the islands of Lastovo and Korcula flows a sea current from the Otrant bringing an abundance of fish, and determining the climate and the way of life. The sea bed is the home of the red coral, the most beautiful souvenir. The area is abundant in exceptional man-made attractions. These are the historical towns of Dubrovnik, Korcula, Ston as well as the remains of the ancient Narona. There are places witnessing their ancient historical significance: Cavtat, Lopud, Trsteno, Orebic, Lastovo, Mali Ston and dozens of small villages along the coast and by the river, on hill slopes and in the valleys. The City of Dubrovnik is a treasury of open-air scenery, and its literature and music have always been a celebration of life. The same goes for its well preserved picturesque festivities, with the entire local population celebrating the patron of Dubrovnik, St. Blaise. A spectacular procession along the city streets and squares, a holy mass, and the afternoon festivities in a patchwork of colors, “stripes” of dense smoke from historical guns called trombun and vividly coloured parish flags. The festivities will continue in the time Christmas,


Tradicionalan način pripremanja hrane stanovnici Dubrovačko – neretvanske županije vrlo dobro njeguju. Kada se gosta posluži jelom koje se priprema po staroj recepturi, to je izraz najvećeg poštovanja. U dolini Neretve poslastica je brodet od jegulja ili od žaba, a jela od divljači (liska) pravi je specijalitet. Krenete li u smjeru Stona doći ćete do nezaobilaznog izvora gastronomskih užitaka. Iz mora tek izvađene kamenice, dagnje, kunjke i ostale morske plodove možete zaliti najboljim vinima koja se uzgajaju na Pelješcu: Dingač, Plavac, Postup i Pelješac. Korčulani, Blaćani i Velolučani ponudit će vas raznovrsnim delicijama i specijalitetima od ribe, rakova i školjkaša. Na Lastovu je nezaboravan doživljaj rižot ili tjestenina s jastogom. Na Mljetu i Elafitskim otocima poslužit će se ukusna jela od sušene ribe ili morskih plodova, a na obali pršut i sir iz ulja i tradicionalo jelo – zelena menestra. Za vidjeti i okusiti, doživjeti i uživati u ljepotama i blagodatima ovog najljepšeg prostora Republike Hrvatske trebate naći tek malo vremena u kalendaru vaših svakodnevnih obveza i krenuti u vizitu Dubrovačkoneretvanskoj županiji. Županica Mira Buconić, prof.

when local carols are sung, as well as in the time of carnival. Same as in Dubrovnik, a celebration of life continues in carnival processions in Orebic lightened by the lights from the vanished sailing ships, the Carnival in Cavtat and Zupa Dubrovacka, on the island of Lastovo… Local population is cherishing its traditional cuisine. Treating their guests with meals prepared according to ancient recipes is a sign of utmost respect. The Neretva river valley is known for its delicious eel or frog stew (brodetto) as well as game (coot). Heading towards Ston you will come across an exceptional source of gastronomic pleasures. Try oysters, mussels, Noah’s ark shells and other seafood fresh from the sea and make your pleasure complete with superior local wines of the Peljesac peninsula: Dingac, Plavac, Postup and Peljesac. Inhabitants of Korcula, Blato and Vela Luka will offer you various delicacies and specialties of fish, crabs and seashells. An unforgettable experience on the Lastovo island is to taste local risotto or pasta with lobster. On the island of Mljet and on the Elaphites, delicious meals of dry fish or seafood are served. On the mainland, try prosciutto and cheese preserved in olive oil as well as zelena menestra, a traditional meal made of local cabbage with smoked meat. In order to see, taste, experience and enjoy the beauties and amenities of the most beautiful Croatian region, all you need to do is find some free space in your daily schedule and head for a visit to the DubrovnikNeretva County. County Prefect Mira Buconić, Professor

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za regionalni razvoj, poduzetništvo, pomorstvo, turizam, promet i veze Kontakt osoba: pročelnik Branko Negodić Adresa: Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik Telefon: 020 / 351-404; 351-420 Telefax: 020 / 351-439 Email: brankon@edubrovnik.org web stranica Županije:

www.edubrovnik.org MILJAS d.o.o. Ivo Miljas, direktor Mihanići, Kraljeva 8, 20 217 Pridvorje Tel: (020) 797 135 Fax: (020) 358 174 Kontakt: Ivo Miljas - mob. 098/ 847 172, Zvonko Miljas Tradicija proizvodnje vina u obitelji Miljas seže od davne 1897. godine. U Domovinskom ratu sve je uni-

šteno pa se 1998. godine krenulo u obnovu starih i sadnju novih vinograda te obnovu podruma danas suvremeno opremljenog kapaciteta 20 000 litara kvalitetnog vina. Danas je to obiteljska vinarija koja proizvodi kvalitetna i vrhunska bijela i crvena vina-MARAŠTINU, PLAVAC te nadaleko čuvenu MALVASIJU dubrovačku bijelu. Izlošci: Vino: Maraština Miljas –

kvalitetno bijelo vino Plavac Miljas – kvalitetno crno vino ARS LONGA DUBROVNIK d.o.o. Lucija Orešić, direktor Sv. Dominika bb, 20000 Dubrovnik Tel: (020) 322 092 Fax: (020) 322 091 Mob: 098/344 050 E-mail: ars.longa@du.t-com. hr Kontakt: Erika Bonačić

23


ARS LONGA DUBROVNIK d.o.o. utemeljeno je 1998 godine na temeljima neprofitne Trajne radne zajednice samostalnih umjetnika „ARS LONGA VITA BREVIS“. Nova tvrtka naslijedila je umjetničko djelovanje i nadopunila ga novim sadržajem kao što su oblikovanje unikatnih suvenira temeljenih na etnološkoj baštini, proizvodnjom tradicionalnih slastica od suhog voća, proizvodnjom voćnih likera i rakija te prezentacijom najboljih hrvatskih vina, rakija, maslinova ulja i tradicionalnih prehrambenih proizvoda koje proizvode mali proizvođači. Sa svojim proizvodom arancinima, ušećerenim narančama, dobitnik je priznanja za najbolji pojedinačni proizvod na trećoj izložbi proizvoda i usluga ruralnih područja „Eko-etno Hrvatska 2005“. Izlošci: Tradicionalne slastice od suhog voća: arancini, limuncini, bruštulani mjenduli, kuglice od suhih smokava i naranče i kontonjata, voćni i biljni likeri, etno suveniri.

BRATOŠ VINA d.o.o. Ante Bratoš, direktor Gruda 103, 20 215 Gruda - Konavle Tel: (020) 791 287 Fax: (020) 791 303 Kontakt: Ante Bratoš mob. 091/ 564 39 76, Vinogradarstvo i vinarstvo Bratoš Gruda je vinarska kuća u vlasništvu obitelji Bratoš koja se generacijama bavi vinogradarstvom i njegovanjem najboljih konavoskih vina. Vina su proizvedena od grožđa sazrelog u obiteljskom

24

vinogradu i ponosno ponuđena, rezultat su ljubavi prema lozi i grožđu, kroz njegovanje tradicije, marljivosti i urednosti. Danas obiteljska vinarija proizvodi kvalitetna i vrhunska bijela vina - MARAŠTINU, te nadaleko čuvenu MALVASIJU dubrovačku bijelu. Izlošci: Vino: Maraština – kvalitetno bijelo vino Malvasija dubrovačka – vrhunsko bijelo vino HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Dubrovnik Pera Čingrije 6, 20000 Dubrovnik Tel: (+385 20) 412 044; 411 376; 312 099 Fax: (+385 20) 412 044 E-mail: hgkdu@hgk.hr Web: www.hgk.hr Kontakt: Terezina Orlić, predsjednica SAPLUN d.o.o. Marija Crnčević, direktor Stjepana Radića 4, 20210 Cavtat, E-mail: info@saplun.hr Web: www.saplun.hr Kontakt: Marija Crnčević mob. 098/ 526 625, Tvrtka Saplun d.o.o. iz Cavtata izrađuje kozmetičke proizvode od visokokvalitetnih prirodnih sastojaka - hladno dozreli sapun od maslinovog ulja i kozjeg mlijeka, te morsku sol za kupanje. Sapuni se izrađuju ručno hladnim postupkom u malim količinama kako bi se osigurala kakvoća svih sastojaka, a posebno proteina kozjeg mlijeka. Zbog zahtjevnog hladnog postupka sapuni se suše i dozrijevaju min 8-10 tjedana.

Prema vlastitim recepturama koriste se samo prirodni sastojci: maslinovo, palmino i bademovo ulje, kozje mlijeko, eterična ulja i mrvljeni bademi. Svi sapuni su na osnovi maslinovog ulja, a posebno se ističe sapun OLIVA od samog maslinovog ulja i kozjeg mlijeka, bez dodatka eteričnih ulja, namijenjen onima s osjetljivom kožom. U ponudi su i poklon paketići – sapuni u obliku školjke (15 g) zapakirane u školjke (vongole ili brbavice) izronjene iz Jadrana. Morske soli za kupanje također su u potpunosti prirodan proizvod; sadrže morsku sol iz Jadrana obogaćenu čistim eteričnim uljima, te cvjetićima, listovima i plodovima mediteranskog bilja kao što su lavanda, aniš, limun, naranča, melisa, kadulja. Naziv tvrtke i proizvoda je SAPLUN jer se u Dubrovniku i okolici sapun tradicionalno naziva saplun, a logo je crvene boje s malim ornamentom - karakterističnim vezom narodne nošnje Konavala. Osmišljeni uvažavajući tradiciju našeg podneblja i ručno izrađeni kozmetički proizvodi sapluni i soli prepoznatljiv su izvorno hrvatski proizvod koji se može ubrojiti i u skupinu originalnih autohtonih suvenira. Izlošci: Sapuni od maslinovog ulja i kozjeg mlijeka i soli za kupanje obogaćene eteričnim uljima biljaka karakterističnih za dubrovačko područje.

STELLA CROATICA, poljoprivredna proizvodnja Melita Polić, direktor Zabrežje 45

20 250 Babino Polje Otok Mljet Fax: (021) 210 250 Mob: 098/ 928 31 89 E-mail: info@stella-croatica. hr Web: www.stella.croatica.hr Kontakt: Andrija Polić 098/ 928 31 89 Izlošci: Domaće marmelade od jagode, maline, višnji i kupine

UDRUGA PLAVAC MALIPELJEŠAC Anto Martinović, predsjednik udruge 20246 Janjina – Pelješac Tel: (020) 742 010 Fax: (020) 742 019 E-mail: udruga.plavac.mali-peljesac@du.htnet.hr Kontakt: Slobodan Rosić, 098/ 486 293 Udrugu „Plavac mali“ čini šest poljoprivrednih zadruga sa poluotoka Pelješca (PZ Dingač, PZ Stoviš, PZ Kuna 1898, PZ Putniković, PZ Pelješki Vrhovi., PZ Postup) Sve zajedno okupljaju oko 1000 zadrugara i kooperanata što znači da svoju egzistenciju putem proizvodnje grožđa i vina osigurava cca. 4000 stanovnika poluotoka Pelješca. Osnovni je sadržaj djelatnosti udruge Plavac mali – Pelješac upoznavanje i razmjena iskustva među proizvođačima Plavca malog, organiziranje proizvodnje i plasmana sadnica te drugog potrebnog kvalitetnog reprodukcijskog materijala kao i koordinacija nastupa na tržištu te zajednička promidžba imena Plavca malog. Izlošci: Vina – dingač, postup, plavac mali, rukatac-maraština Prezentacije


BLATO 1902 d.d. Ivan Milat, direktor Ulica 31 br. 2/1 20271 Blato Tel: (020) 851 664; 851 029 Fax: (020) 851 307 E-mail: blato@blato1902. hr Web adresa: www.poljoprivredablato.hr Na području Korčulanskog vinogorja, gdje se vinova loza, maslina, rogači, smokve i ostale Mediteranske kulture tradicionalno uzgajaju još od antičkih vremena, iskustvo u proizvodnji vina, rakija i djevičanskog maslinovog ulja, Blato 1902 d.d. je stjecalo od utemeljenja 1902.g. O kvaliteti matičnih proizvoda osim priznanja i medalja osvojenih na mnogobrojnim sajmovima, najbolje svjedoče naši brojni dugogodišnji kupci diljem lijepe naše, jer Blato 1902 d.d., osim vlastitih prodavaonica i restorana u Zagrebu i Rijeci ima i široku prodajnu mrežu. Neki od naših najpoznatijih proizvoda su: - Plavac Blato – kvalitetno crno vino - Korčulanka – kvalitetno bijelo vino - Pošip – kvalitetno bijelo vino - Anisetta – prirodna rakija - Marco Polo – ekstra djevičansko maslinovo ulje - Djevičansko maslinovo ulje JEDINSTVO, poljoprivredna zadruga Smokvica bb, 20272 Smokvica Tel: (020) 831 026, 831 027 Fax: (020) 831 006 E-mail: pz.jedinstvo@du.tcom.hr Kontakt: Ratko Pecotić, zastupnik Izlošci:

Vino: Pošip Smokvica – vrhunsko bijelo vino Rukatac Smokvica – vrhunsko bijelo vino Pošip Korčula – kvalitetno bijelo vino POŠIP, poljoprivredna zadruga Luka Marelić, zastupnik Čara, 20273 Čara Tel: (020) 833 166, 833 146 Fax: (020) 833 006 E-mail: posip.cara@ht.net. hr ; posip.cara@du.t-com. hr Kontakt: Luka Marelić, zastupnik, mob. 098/ 244 102 Izlošci: Vino: Pošip – vrhunsko bijelo vino Pošip – kvalitetno bijelo vino Rukatac – kvalitetno bijelo vino SOLANA STON d.d. Svetan Pejić, direktor Pelješki put 1 20230 Ston Tel: 020/ 754 027 Fax: 020/ 754 134 Mob: 098/ 344 233 E-mail: solana-ston@du.tcom.hr Web. adresa: www.solanaston.hr Solana potječe još iz rimskog doba, dva tisućljeća prije Krista, od kada traje eksploatacija i branje soli na stonskom području. Bazeni u stonskoj solani, najstarijoj u svijetu koja je još u funkciji, dobili su imena po svecima. Tako se kristalizacijski bazeni zovu Frano, Nikola, Baltazar, Marija, Antun, Josip, Ivan, Petar i Pavao, a jedan je bez imena. Za vrijeme Dubrovačke Republike upotrebljavali su se još bazeni Vlaho te Lazar s granitnim dnom

iz kojeg se vadila najčistija sol i slala na bečki dvor. Zbog oštećenja koja su prisutna gotovo u svih devet bazena (zub vremena, rat, potres) gotovo je više nemoguće ubrati sol za prehranu (samo mali dio soli može proći kontrolu kakvoće i koristiti se za prehranu), pa tako najveći dio uroda odlazi u industriju. Stonska sol je jedina koja nema gorčinu i nije potrebno upotrebljavati nikakva sredstva za njezino zgrušavanje. Opstanak stonske solane je u proizvodnji ekološki čiste, te aromatizirane soli, kao i njezino pretvaranje u turističku atrakciju. Stonska solana ima povijesnu i kulturnu baštinu koju je potrebno zaštititi. Izlošci: sol, promidžbeni materijali

OBRT «BABOON» proizvodnja unikatnih proizvoda i trgovina, galllery & gift shop Ana Milašević i Nikol Bagović Dr. Vlatka Mačeka 30 20000 Dubrovnik Tel. 020 / 331 750 e-mail: ana.milasevic@ yahoo.com Unikatni predmeti od keramike, tkanine i perlica dio su prepoznatljivog asortimana dubrovačke obrtnice Ane Milašević. Ljubav prema ovom poslu usadila joj je profesorica likovnog odgoja i umjetnica Agnes Neža Velikonja. Odabranim, ručno izrađenim predmetima u velikoj mjeri obogatila je ponudu dubrovačkih suvenira. Modni nakit od neplemenitih materijala posebna je Anina specijalnost. Izrađu-

je i konfete za vjenčanja, male anđele, prstenove za salvete, čestitke, adresare, patchwork jastučnice, aroma lampe itd.. Kupcima nudi mogućnost sudjelovanja u izradi unikatnih predmeta i suvenira po posebnim narudžbama. OBRT «METALFOUNDER» proizvodnja predmeta od metala lijevanjem i kovanjem Miše Milovčević Put Vlaha Bukovca 19 20000 Dubrovnik tel. 020 425 726, mob: 098/1872819 e-mail: mise.milovcevic@ du.t-com.hr Miše Milovčević u svom dugogodišnjem radu izradio je brojne unikatne predmete od metala, te suvenire viđene na Međunarodnom proljetnom sajmu obrtništva u Celju. Najveće priznanje radu ovog obrtnika je izrada prigodne medalje za jubilarni 100. posjet Svetog oca Hrvatskoj. Izradio je i pozlaćeni kip Svetog Leopolda Bogdana Mandića, poklon Dubrovačko-neretvanske županije Svetom ocu, prilikom posjeta Hrvatskoj. U skladu sa zahtjevima potražnje gospar Miše restaurira antikne predmete.

OBRT “ ARTRUR SEBASTIAN DESIGN“ Tea Batinić-Mitrović Zlatarska 3 20000 Dubrovnik tel: 020 / 323773, fax: 323891 mob: 098285398 e-mail: arturgallery@hotmail.com Tea Batinić Mitrović se bavi izradom, proizvodnjom i

25


plasmanom umjetničkih djela, karnevalskih maska, suvenira i nakita. Nadalje bavi se edicijom grafika, razglednica knjiga i plakata. Kroz mrežu svojih galerija organizirala je 112 samostalnih izložbi akademskih slikara iz zemlje. Kreator je knjige Vodič kroz Dubrovnik u suradnji sa koautorom, talijanskim umjetnikom Osvaldom Cavandoliem, koje je prevedeno na 17 jezika i čija je promocija održana u Dubrovniku, Zagreb, Aucklandu, Wllingtonu i Sydneyu. Unutar svog magistarskog rada želi dokazati da je moguć originalni suvenir, koji nije kič, izrađen od prirodnih materijala koji sljubljuje tradiciju podneblje i kreativnost hrvatskog kraja i koji stoji uz bok kvalitetne kulturološke ponude. Kroz mrežu svojih art radionica ( do sada održano 12 art radionica ) uključuje jednako domaće stanovništvo kao i turiste koji za svog boravka mogu naučiti raditi akvarele kao i

26

tehniku izrade papiermaschea. Članica je udruge DART, radi na promociji kulturne baštine Grada Dubrovnika i trenutno je zadužena za program lizard and geckos watching ( praćenje ponašanja gmizavaca ) u cilju praćenja bioraznolikosti Grada i apliciranju istih na suvenire. Najsupješniji suveniri do sada su maskeroni i maske inspirirane karakterima iz renesansnih drama, izrada eko majica, proizvodnja šešira i konavoskog veza. AETERNA – obrt za proizvodnju suvenira; Vlasnica: Lana Vego Pera Budmani 9 d, 20000 Dubrovnik; Telefon: 020-312-590, Mob: 091-589-0796; e-mail: vego@aeterna.biz; Kontakt: Lana Vego. Obrt se bavi dizajniranjem i proizvodnjom autentičnih suvenira iz prirodnih materijala kao što su koža, pergament i sl.

UDRUGA DEŠA Jany Hansal, Frana Supila 8, 20 000 Dubrovnik Tel: 020 /420-415 Fax:020 /411-033 Mob: e-mail: desa@du.t-com.hr Web: www.desa-dubrovnik.net Kao humanitarna i mirotvorna organizacija, osnovana iz potrebe da pomogne ženu, nevinu žrtvu rata daleke 1991. godine, u poslijeratnim godinama posvetila se traženju načina da osnaži ženu da preživi ratnu traumu. DEŠIN fokus je bio i ostaje usmjeren na ženu. Bilo da je majka ili supruga, žena je uvijek okosnica obitelji. Istraživačica i čuvarica tradicije, ali također je i pokretačica pozitivnih promjena u obitelji i društvenoj zajednici. Danas, petnaest godina kasnije, kroz svoje edukativne i razvojne projekte DEŠA potiče ženu da postane ekonomski neovisna te aktivno sudjeluje u društvu i doprinosi tran-

zicijskim promjenama. DEŠA vidi ženu kao graditeljicu mira, zagovarateljicu tolerancije i dijaloga, za izgradnju boljeg suživota u multietničkom društvu. DEŠIN Centar je postao poznat po održavanju seminara, javnih predavanja, okruglih stolova na različite teme: od samopomoći do konzultacija o zdravom životu, ekologiji, demokraciji i toleranciji. Izlošci: 1. prezentacija procesa proizvodnje, pakiranja i prezentacije soli kao značajnog proizvoda Dubrovačko-neretvanske županije 2. prezentacija Županije kroz radionice: - svila – vez- ruho – vuna –uporabni predmeti - radionica posvećena svili i proces dobivanja svilene niti - tkanje – tkanje vune i konavoskih torbica


Karlovačka županija Poštovani posjetitelji i sudionici priredbe «Eko-etno Hrvatska 2007.»,

Respectable visitors and participants of the show «Eco-ethno Croatia 2007»,

Osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime Karlovačke županije, koja se ove godine predstavlja kao sudionik na ovoj priredbi, jednoj od glavnih tematskih cjelina Međunarodnog jesenskog zagrebačkog velesajma 2007.

It is my great pleasure to greet all of you on the behalf of the County of Karlovac, which is presenting itself as the participant at this show that is one of the main thematic parts of the Autumn Zagreb Trade Fair 2007.

Karlovačka županija raznovrsno je zemljopisno područje smješteno na prijelazu iz središnje u gorsku Hrvatsku na najužem dijelu kopnenog državnog teritorija, tzv. «Karlovačka vrata», na spoju sjeverne i južne Hrvatske te između dvije susjedne države Slovenije i Bosne i Hercegovine. Očuvani okoliš, prirodni resursi, tradicijske vrijednosti, običaji i priredbe prožeti su gostoljubivošću pučanstva ovog prostora te bogatstvom gastronomske i enološke ponude koja ima dugu povijest i raznovrsnost u svakom dijelu naše županije. Razvoj ruralnog prostora jedan je od temeljnih zadataka kada se govori o cjelokupnom razvitku područja naše županije, pri čemu Karlovačka županija pruža punu podršku poljoprivrednim proizvođačima, a osobito proizvođačima i gospodarstvima s ekološkom proizvodnjom te autohtono – tradicijskom proizvodnjom. Upravo kroz programe «Eko-etno Hrvatske» Karlovačka županija je u mogućnosti predstaviti na najbolji način raznoliku ponudu, očuvani okoliš, prirodne resurse, tradicijske vrijednosti te običaje i priredbe našeg kraja. Stoga Vas pozivam da među mnogobrojnim izlagačima na našem izložbenom prostoru pronađete proizvode i usluge koji će svojom kvalitetom i raznovrsnošću zadovoljiti sve Vaše zahtjeve.

Župan Ivica Horvat, dipl.oec.

The County of Karlovac is a diverse geographical area that links the middle part with the mountainous part of the inland Croatia in its thinnest part known as «the Karlovac Gate», which is actually the merging crossroads between the northern and the southern part of the country, as well as between the neighboring countries Slovenia and Bosnia and Herzegovina. The well-preserved surroundings, natural resources, traditional values, customs and festivals are enriched by the friendly hospitality of the inhabitants of this area, and a great variety of the gastronomical and enological offer that has a long tradition and diversity in every part of our country. When talking about the development of the wholesome area of our county, one of the basic task is the development of the rural area and therefore, the appropriate governing and administrative bodies of the County of Karlovac strongly support producers of agricultural goods, and especially those producers and farms who concetrate their production on authentic and traditional values. The programs od «Eco-ethno Croatia 2007» are the ones which enable the County of Karlovac to present the variability of its offer, the well-preserved surroundings, natural resources, traditional values, customs and festivals of our area in its best possible light. For this reason, I invite you all to look for the products and services that will satisfy your high standards with their excellent quality and a great diversity of offer. County Prefect Ivica Horvat, B. Sc. Econ.

27


KARLOVAČKA ŽUPANIJA Ambroza Vraniczanyja 2 47000 Karlovac Centrala: 047/666-111 Telefax: 047/666-261, 666-262 E-mail: ured.zupana@kazup.hr Kontakt osoba: Ivica Horvat, dipl.oec. - župan

Tel: 047/777-477 Mob: 091/4882-760 Predsjednik: Marko Radočaj Dopredsjednik: Nevenka Turkalj Tajnik: Višnja Magdić Udruga malih sirara Karlovačke županije «KORNI» osnovana je u kolovozu 2006. Broji 15 članova osnivača. Djeluje na području Karlovačke županije. Izlošci: Sir i proizvodi od sira

47 222 Cetingrad Tel: 047/781-230 Kontakt: Marko Radočaj Proizvodnja kozjeg sira. Obiteljska farma sa 128 koza. Šampion županijskog ocjenjivanja sira Karlovačke županije 2003. i 2005. godine. Izlošci: Kozji sirevi – polutvrdi kozji sir, dimljeni polutvrdi kozji sir, mediteran i pikant mješavine mekanog kozjeg sira u ulju sa začinima

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NENADA NOVKOVIĆA Točak 26 47 242 Krnjak Mob: 091/411-0988 Kontakt: Branka Novković Farma sa 12 krava, mini sirana i zriona. 15 ha vlastite zemlje, proizvodnja sijena i žitarica za prehranu stoke. Izlošci: Kravlji kuhani sir, dimljeni sir, škripavac, trapist

OBITELJSKO GOSPODARSTVO ŠOŠTAR Tomo Šoštar Vrhovac 63 Ozalj Tel: 047/731-848 Mob: 091-9069-632, 091- 5646-968 Fax: 047/732-505 Kontakt: Elvis Šoštar, Mob: 091-9069-632 Vinar i vinogradar sa dugogodišnjim obiteljskom tradicijom. Mogućnost jahanja na konjima na više od 50 km staza koje vode po okolici Ozlja i uz rijeku Kupu. Mogućnosti degustacije vina u vinskom podrumu i za veće grupe turista i ljubitelja vinske kapljice. Izlošci: Vino – graševina, rajnski rizling, chardonay, traminac, frankovka, muškat – ledena berba, frankopan

MIRKO VRBANEK Vivodina 13 47 283 Vivodina Mob: 091/416-2161 Kontakt: Mirko Vrbanek Proizvođač vina. Godišnja proizvodnja oko 60 000 litara. Izlošci: Vino – stolno bijelo, graševina, chardonnay, pinot sivi, portugizac

MARKO – OBRT ZA DIMLJENJE RIBE Branka Petrunić – Becker Bana J. Jelačića 25 47 250 Duga Resa Tel.: 047/641-166 Mob: 091- 6416-333 Fax: 047/600-101 E-mail: marko-ribe@hi.tcom.hr Svi proizvodi od riba su bez aditiva i konzervansa. Konzervirano sa morskom soli i dimom od bukve. Termički su obrađeni i odmah spremni za upotrebu. Izlošci: Kompletna proizvodna ponuda i novost u ponudi – hladna dimljena tuna.

Izlagači na izložbenom prostoru udruge: - Milan Mišćević, Senjska 83, Josipdol, 047/581-363, 098/739-637 - Nada Braim, Svetog Antuna 6, 47206 Lasinja, 047/884-136, 091/755-6218 - Dušanka Čavrag, Jasenak 84, 47314, Ogulin, 047/562-229, 098/9510-388, - Nena Jelanac, Vojnovac 8, 47 303, Josipdol, 047/579-056, 091/558-0204, - Dijana Matovina, Biljevina 21, 47 306, Saborsko, 047/571-098, 098/992-6821, - Nevenka Turkalj, Jelov Klanac 211, Rakovica, 047/784-272, 098/647-015, - Davorka i Lovro Vrbanek, Petruš Vrh 6, 47 283, Vivodina, Ozalj - Vesna Jurčević, Jazvaci 37, 47201 Draganić, 098/890-472 - Ružica i Nikola Paher, Tounj Zdenac 37, 47264 Tounj, 091/192-2999

UDRUGA MALIH SIRARA KARLOVAČKE ŽUPANIJE «KORNI» Rakovica 6 47 245 Rakovica

OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO RADOČAJ Marko Radočaj Batnoga 179

EKOLOŠKO OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO GRDIĆ Milan Grdić Ravnice 316 g 47 302 Oštarije Tel.: 091/516-5818 Kontakt: Štefica Grdić Ekološko imanje, obrađuju 20-tak hektara, od toga pod kontrolom više od 10 ha – sređena dokumentacija; zaokružena cjelina – krave, plodored, sađenje starih sorti. Pir, proso, ječam, kukuruz, heljda, lan. Izlošci: Ekološki sir – kuhani kravlji, dimljeni; žitarice, brašno, povrće, kruh

28

TURISTIČKA ZAJEDNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE Ambroza Vraniczanyja 6 47 000 Karlovacka zupanija Tel: 047/615-320 Fax: 047/601-415 E-mail: tz-karlovacke-zupanije@ka.t-com.hr Osnovne informacije o izlagaču: www.tzkz.hr Izlošci: Informativno-promidžbeni materijali

EKOLOŠKO OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO LOVRO KRNIĆ Prilaz V. Holjevca 8 47 000 Karlovac Ilovac Ozaljski 7a 47280 Ozalj Kontakt: Lovro Krnić Tel: 047/614-772, 047/732-210 Mob: 091/5466-686, 091/1952-924 Fax: 047/614-722 E-mail: ekomed@kontkod. com Web: www.kontkod.hr/ ekomed Ekološki pčelinjak imamo šestu godinu. Pregled je izvršila Nadzorna stanica Prva ekološka zadruga Bjelovar i BIOP-a Osijek. Stekli smo pravo na korištenje znaka «Ekološki proizvod Hrvatske». Od 2004. godine imamo i vlastitu punionicu i skladište eko meda. Pčele i proizvode šaljemo


na stroge analize u Veterinarski institut u Zagreb što potvrđuje da je naš med bez kemijskih primjesa i teških metala što se postiže isključivim korištenjem prirodnih sredstava i organskih kiselina za tretiranje pčela i čišćenje pčelinjaka. Godišnja proizvodnja je 700 kg. Pčelinjak se nalazi u selu Ozaljski Ilovac 17 km od Karlovca. Članovi smo pčelarskog društva Karlovac. Sudjelovali smo i na više lokalnih manifestacija i priredbi, a i u novinama su više puta objavljeni članci o nama. Izlošci: Eko med livada, eko med bagrem, eko med kesten, saće u eko medu, orah u eko medu, lješnjak u eko medu, smokve u eko medu, eko propolis, eko vosak, medeni kolačići i med s kruhom BRANITELJSKA ZADRUGA «DOM» KRNJAK Krnjak 4 47 242 Krnjak Tel: 047/727-096 Upravitelj: Ritar Emil Primarna djelatnost zadruge je provedba projekta uzgoja i tova lovne divljači – jelena lopatara, divlje svinje i divljeg zeca. Prioritet u radu je ekološki uzgoj, divljač se uzgaja u svom prirodnom staništu, u ograđenom prostoru u šumi Podgorje. Planirana je godišnja proizvodnja 5 tona kvalitetnog mesa divljači. Članovi zadruge bave se i proizvodnjom kravljeg i kozjeg sira, prirodnih alkoholnih pića i destilata alkohola, te ugošćuju turiste na registriranim seljačkim domaćinstvima. Izlošci: Autohtoni sirevi tradicionalne proizvodnje, alkoholna pića i destilati.

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO DARKO VRBANEK Darko Vrbanek Obrež 1c 47 283 Vivodina Tel: 047/758-868 Mob: 098/711-333 Kontakt: Darko Vrbanek E-mail: darko.vrbanek@ ka.t-com Web: www.vina –vrbanek. hr Proizvodnja vina na 2,5ha, moderni vinski podrum sa uređajem za kontroliranu fermentaciju i hladnu stabilizaciju, te zaštitu vina inertnim plinom; moderna kušaonica vina sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje vina. Izlošci: Vino – graševina, chardonnay, muškat žuti, crni pinot, zweigelt, rajnski rizling, mješavina bijelih sorti DOBRO – PETRIĆ d.o.o. Ivan Petrić i Vladimir Petrić Gornja Trebinja 29 47 212 Skakavac Mob: 098-9518-319 Fax: 047/411-609 E-mail: dobro-petric@ka.tcom.hr Kontakt osoba: Ivan Petrić Dobro-Petrić d.o.o. bavi se proizvodnjom jabuka, krušaka i bresaka, te preradom voća u voćne rakije i jabučni ocat. Izlošci: Voćne rakije, jabučni ocat, alkoholni destilati. JOSIP SMOLIĆ Smolić Josip V. Karasa 5 47240 Slunj Tel: 047/777 250 Mob: 091 5966 057 Pčelar i proizvođač rakije. Izlošci: Med i rakija slunjskog kraja PEKARSKO TRGOVAČKI OBRT ŽELIMIR ROŽIĆ Želimir Rožić

Stanka Mihalića 10 47 000 Karlovac Tel: 047/616-087 Mob: 091- 5146-417 Fax: 047/636-330 Kontakt: Želimir Rožić Proizvodnja kruha i krušnih proizvoda. «Prosenica» - eko proizvod Izlošci: Beskvasni integralni kruh od 7 žitarica – jedini takav proizvod na domaćem tržištu. «VRBANEK» - OBRT ZA UZGOJ I PRERADU VOĆA I GROŽĐA Josip Vrbanek Obrež Vivodinski 1 47 283 Vivodina Tel: 047/758-866 Mob: 098/283-666 Fax: 01/4619-099 Kontakt: Josip Vrbanek E-mail: luka.vrbanek@zg.tcom Diplomirani inženjer agronomije. Cijeli radni vijek (preko 30 godina) bavi se voćarstvom i vinogradarstvom. Izlošci: Vina – graševina, rajnski rizling, «Vivodinac», sauvignon, mješavina crnih sorti. Prirodni jabučni sok i prirodni jabučni ocat. Različite konzumne sorte jabuka. «UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA» OZALJ Kurilovac 1 47 280 Ozalj Telefon/Mob: Predsjednik: Josip Vrbanek – 098/283-666 Tajnik: Darko Vrbanek – 098/711-333 Fax: 01/ 4619-099 Kontakt: Darko Vrbanek Na zajedničkom izložbenom prostoru izlagati će desetak članova udruge iz područja ozaljsko-vivodin-

skog vinogorja. Izlošci: Vino, prirodni jabučni ocat, prirodni jabučni sok, različite sorte jabuka. Članovi udruge koji izlažu na izložbenom prostoru: - Marko Furjanić, Furjanići 15 telefon/GSM: 098/551-755 - Marijan Lešćanec, Vrškovac bb telefon/GSM: 098/246-008 - Marijan Ferko, Belošići - Ivan Viktorovski, Vivodina 1 telefon/GSM: 047/753-141 - Zdenko Zoretić, Hodinci 18 telefon/GSM: 047/753-155 «HRVATSKE ŠUME – UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KARLOVAC» Upravitelj uprave: Zoran Sabljarić Put Davorina Trstenjaka 1 47 000 Karlovac Tel: 047/843-200 Fax: 047/613-438 E-mail: uskar@hrsume.hr Kontakt: Zoran Sabljarić Uprava šuma Podružnica Karlovac sastoji se od 14 šumarija i jedne radne jedinice: Cetingrad, Draganić, Duga Resa, Jastrebarsko, Karlovac, Krašić, Krnjak, Ozalj, Pisarovina, Rakovica, Slunj, Topusko, Vojnić, Gvozd i RJ Transport i mehanizacija. LOVAČKI DOM «MULJAVA» – TURISTIČKI CENTAR «PETROVA GORA» Muljava b.b. Vojnić 47 220 Vojnić Mob: 098/447-596 Kontakt za ugostiteljstvo: 098/456-378 Kontakt za organizirane posjete: 098/348-112 Kontakt za lovstvo: 098/348-016 E-mail: lovacki-dom-mu-

29


ljava@hrsume.hr Kontakt osoba: Boris Jarmek Turistički centar «Petrova gora» smješten je u neposrednoj blizini Vojnića, samo 30-tak kilometara od Karlovca. Svim posjetiteljima na raspolaganju su šetnje bukovim i kestenovim šumama po poučnim i planinarskim stazama, vožnja biciklističkim stazama, skupljanje kestena i gljiva, obilazak kulturnopovijesnih zanimljivosti – mjesto pogibije posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića 1097. godine, ostaci pavlinskog samostana iz 13. stoljeća, partizanska bolnica iz II. svjetskog rata i dr. Za učenike osnovnih škola moguće je održavati školu u prirodi uz stručno vođenje. Lovački dom «Muljava» ugostiteljski je objekt «Hrvatskih šuma» d.o.o., Uprave šuma Podružnice Karlovac. Kapacitet objekta su 24 postelje u 4 dvokrevetne sobe i 4 apartmana. U sklopu lovačkog doma su restoran otvorenog tipa, lovački salon, velika sala

30

za poslovne sastanke, a u neposrednoj blizini i veliki ugostiteljski objekt otvorenog tipa za odmor i prehranu. PČELARSKO DRUŠTVO «KARLOVAC» Franjo Capan Baščinska cesta 39a 47 000 Karlovac Mob: 098/241-421 Pčelarsko društvo Karlovac okuplja pčelare sa područja grada Karlovca i okolice. Izlošci: Medovi razni. H.A.C. VESNA DOLKAR d.o.o. Pavla Ritera Vitezovića 8 47 000 Karlovac Kontakt: Vesna Žarković Wender Mob: 091/410-9949 Aromaterapija, specifična njega lica i tijela. Izlošci: Ekološki pripravci, keramički predmeti, žabnica. OBITELJSKO GOSPODARSTVO GRAŠA Gorniki 13 47 283 Vivodina Kontakt: Željko Graša

Tel.: 047/758-766 Mob: 098/649-091 E-mail: info@vina-grasa.hr Web: www.vina-grasa.hr Obiteljsko gospodarstvo Graša ima dugogodišnju tradiciju u vinogradarstvu i proizvodnji vina. Također na gospodarstvu uz odlična vina možete probati sve vrste domaćih gastronomskih specijaliteta. Izlošci: Vina – graševina, chardonnay, muškat žuti, rajnski rizling, frankovka, mješavina crnih sorti. OBITELJSKO GOSPODARSTVO FRLAN Vivodina 3 47 283 Vivodina Kontakt: Marica Frlan Tel.: 047/753-111 Mob: 098/745-220 Fax: 047/601-466 E-mail: info@vina.hr Web: www.vina-frlan.hr Obiteljsko gospodarstvo Frlan nastalo je iz obiteljske, ugostiteljske tradicije koja se razvija od 1905. godine. Na brojnim sajmovima u zemlji i inozemstvu vina s obiteljskog gospodarstva uvijek se vraćaju

okićena zlatnim i srebrnim medaljama. Uz odlična vina nude i autohtona sezonska jela vivodinskog kraja. Izlošci: Vina – chardonnay, muškat žuti, graševina, sivi pinot, bijeli pinot, frankovka. 23. «ART-a» obrt za izradu suvenira i ukrasnih predmeta Marmontova aleja 63 47 000 Karlovac Kontakt: Alma Dubravčić


Koprivničko-križevačka županija Dragi prijatelji,

Dear friends,

čini mi izuzetno zadovoljstvo da vas, kao župan Koprivničko-križevačke županije, opet mogu pozdraviti na ovoj sve značajnijoj priredbi. Naša županija od prvog je dana sudionik ove sajamske manifestacije i stoga me veseli da je danas velik broj županija, općina i gradova prepoznao njen značaj i vrijednost. U našoj županiji puno polažemo na razvoj obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva, pa koristim prigodu da vas pozovem da posjetite naš izložbeni prostor i upoznate se s našim proizvođačima i njihovim proizvodima. Neka to bude prvi korak na putu u našu županiju gdje ćete pronaći mnoštvo interesantnih sadržaja.Upoznajte gastronomsku i turističku ponudu Podravine i Prigorja i njene vrijedne, skrbne i gostoljubive žitelje koji će vam širom otvoriti vrata svojih domova, ali i svoja srca. Obiđite naše etnografske zbirke i upoznajte našu baštinu, našu tradiciju i naše običaje. Dođite i upoznajte prirodne ljepote rijeke Drave, interesantne destinacije u kojoj ćete pronaći svoj mir i odmoriti se od svakodnevice. U Hlebinama, Goli, Molvama, Đurđevcu i drugim mjestima naše županije, upoznajte se sa svjetski poznatom i jedinstvenom «hlebinskom školom» naivne umjetnosti. Kada se umorite od prirodnih i kulturnih znamenitosti okrijepite se odličnim vinima kalničkog i bilogorskog vinogorja, kvalitetnim kupinovim vinima i voćnim rakijama. Počastite svoja čula vrhunskim proizvodima od meda, voćem i povrćem te mesnim i mlječnim prerađevinama. Zaplešite s našim folklorašima i ponesite kući za uspomenu jedinstveni «Ivanečki vez». Sve ovo je samo dio doživljaja kojeg vam u svojoj punini želimo ponuditi u našoj sredini, gdje ste uvijek dobrodošli.

Once again, as the Koprivnica-Križevci head of the county, I have this great pleasure and opportunity to greet you at the event of growing importance. Our county has participated in this fair since its early days and I am therefore, very pleased to see that today a considerable number of counties, communities and cities recognize this fair’s relevance and value. In our small county we care a lot about the development of trades, and small and middle sized businesses, so I would like to take the opportunity to invite you to visit our exhibition area and meet our producers and their products. Let this be the first step on your tour around our county, where you will find lots of interesting facilities. Find out about the gastronomic and touristic offer in Podravina and Prigorje and all our hard-working and friendly people who will widely open their doors, as well as their hearts for you. Please, do visit our etnographic collections and find out about our heritage, tradition and customs. Come and enjoy the natural beauty of the Drava river, interesting destinations where you can find peace and have a little rest from everyday life. In Hlebine, Gola, Molve, Đurđevac and other places of our county, your can have a first hand experiance of the world famous and unique «Hlebine School of naive art». Afterwards, excellent wines from Kalnik and Bilogora wineyard will refresh you, along with high quality blackberry wine and fruit brandies. Treat your senses with top quality products from honey, fruits and vegetables, as well as meat and dairy products. Dance with our folk dancers and take home memories of the unique «Ivanečki vez». All this is only a part of impressions we want to offer you to the full. When you are with us you are always welcome. County Prefect

Župan:

Josip Friščić

Josip Friščić

31


TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Direktor TU TZ KKŽ: mr.sc. Zdravko Mihevc 48000 Koprivnica Antuna Nemčića 5 Tel: 048/624-408 Mob: 098/354-945 Fax: 048/624-407 tz-kk-zupanije@kc.htnet. hr Stručni suradnik:Krešimir Blažek, 098/305-186 AERONAUTIKA d.o.o. Željko Mikačić, dipl.inž. Ivana Trubelje 5 48000 Koprivnica Tel: 048/631-061 Mob: 098/18-345-14 Kontakt: Željko Mikačić, dipl.inž. Proizvodnja pravih voćnih rakija bez aditiva na starinski način. Niz odličja na raznim izložbama. Izlošci: Voćne rakije : kruška tepka – hrvatska kvaliteta; ostale voćne rakije ATELJE FLUKSI Mario Fluksi Bajer 2 48000 Koprivnica Tel: 048/621-791 Fax: 048/621-791 Mob: 098/876-752 Kontakt: Mario Fluksi Izrada autentičnih hrvatskih etnografskih suvenira, demonstracija obrta – rad na lončarskom kolu. Izlošci: Etnografski suveniri : tradicionalne hrvatske preslice, tradicionalne stare hiže, uljanice, medičari s početka 19.st., lončarski proizvodi DEM TRADE D.O.O. Boris Dvorski 48000 Koprivnica Rudešinkin brijeg 5 Tel: 048/634-570 Mob: 098/214-297

32

Fax: 048/634-690 E-mail: demtrade@demtrade.hr Web: www.demtrade.hr Kontakt: Zoran Ožegović, Mob: 098/982-2237 Dem trade d.o.o. osnovan je 1989. g. te se od samog početka bavi proizvodnjom i prodajom kave „GOLD KAVA“. Osim na hrvatskom tržištu kvalitetu i pristupačnu cijenu prepoznali su i žitelji Australije i SAD-a, tako da već 4. godine sa svakogodišnjim porastom proizvod izvozimo u rečene zemlje. Izlošci: - kava za domaćinstvo - espresso kava za ugostiteljstvo - cappuccino - turistička ponuda putničke agencije Euro-tours HMELJARSKA ZADRUGA GREGUROVEC Zadrugari 48265 Raven Gregurovec bb Tel: 048/682-965 Mob: 098/377-650 Fax: 048/682-965 Kontakt: Antonio Huzjak Proizvodnja, prerada i promet hmeljom i hmeljnim proizvodima. Izlošci: Naturalni hmelj (prirodne šišarice), Peletizirani hmelj (pelete tip 90 u modificiranoj N2 atmosferi i u triplex ambalaži). ULJARA HLADNIĆ Dejan Hladnić 48000 Koprivnica Starogradska bb Tel: 048/622-649 Mob: 098/248-113 Fax: 048/622-649 E-mail: hladnic.uljara@ kc.htnet.hr Kontakt: Dejan i Zrinka Hladnić

Registrirani ekoproizvođači bučinog ulja počeli s proizvodnjom 1997. godine. Uz bučino ulje proizvode kamilicu, a pripremaju i proizvodnju ostalog ljekovitog bilja. Izlošci: Bučino ulje – proizvedeno postupkom hladnog prešanja – nerafinirano. Pakirano u tamnu staklenu ambalažu i kartonske transportne kutije. KAMIVA poljoprivredna proizvodnja, dorada i kućna radinost Vatroslav i Miroslav Vrban 48314 Koprivnički Ivanec Koprivnička 1a Tel: 048/638-059 Mob: 098/92-77-609; 098/18-18-779 Fax: 048/638-059 E-mail: kamiva@kc.t-com. hr Web: www.kamiva.com Kontakt: Vatroslav i Miroslav Vrban Primarna pčelarska proizvodnja (150 košnica) te pogon za doradu meda i ostalih pčelinjih proizvoda kapaciteta 150 tona koji je u Haccp sustavu i posjeduje izvozni broj (1491). Kremasti med dobitnik je 3 zlatne žlice i Šampion kvalitet Hrvatske za 2003.g. U kućnoj radinosti izrađuju se narodne nošnje Koprivničkog Ivanca s «ivanečkim vezom» koji nosi znak «izvorno hrvatsko», te suvenira «ivanečkog veza». Izlošci: Bagremov, Kestenov, Lipov i Cvjetni med (pakiranja 250,450,900 i 950g), Kremasti med (250,400, 890 g) te Kremasti med s okusima jagode i mješavine voća (250 i 400 g), Peludan (polen i med) Peludan + Pro (polen, med i propolis), Propolisne tinkture (al-

koholna otopina), Jabučni ocat s medom, Med u saću, Suveniri «ivanečki vez» : broševi, slike, tabletići, stolnjaci, podmetači, te dijelovi ivanečke nošnje. KEBET – obrt za uzgoj bumbara Stjepan Kebet 48321 Peteranec Sigetec, I.Berute 38b Mob: 098/706-545 E-mail: bombus@net.hr Kontakt: Stjepan Kebet Prvi domaći uzgajivač bumbarskih kolonija za potrebe oprašivanja u poljoprivredi. Izlošci: Bumbarske košnice i nekoliko živih kolonija bumbara. RESTORAN «ROYAL» Ivan Koren 48362 Kloštar Podravski Trg Svete obitelji 5a Tel: 048/816-527; 048/816420 Mob: 098/248-449 Fax: 048/816-527 E-mail: ivan.koren@kc.tcom.hr Kontakt: Ivan Koren Restoran Royal nalazi se u centru Kloštra Podravskog na magistralnom pravcu Varaždin-Osijek. Poznat je po kvalitetnoj domaćoj kuhinji i ribljim specijalitetima. Ponos restorana je vlastiti vinski podrum i kušaonica vina u «Vili Ančica» iz 1917.g. u vinogorju Aršanj. Organiziramo grupne izlete pod nazivom «Upoznajte Podravinu» U jesen vas pozivamo na obred «krštenja mošta» u našoj vinskoj kapelici. Izlošci: Vina: graševina, zeleni silvanac, traminac, souvignon, frankovka Domaći likeri i rakije : ore-


hovec, travarica, šljivovica OPG KOTUR RADOVAN Radovan Kotur 48000 Koprivnica Vinička 10 Tel: 048/621-998 Mob: 098/96 95 303 E-mail: korak@net4u.hr Kontakt: Radovan Kotur Već 15 godina bavi se uzgojem jabuka na 3 ha voćnjaka i proizvodnjom jabučnog octa na starinski način prirodnim postupkom. Izlošci: Jabučni ocat KUPIN Josip Bubalo 48311 Kunovec Subotica Podravska, Donji brijeg 60 Tel: 048/837-101; 048//623-723 Mob: 098/209-482 Tel: 048/623-723 Kontakt: Josip Bubalo Proizvodnja kupinovog vina, likera i rakija. Izlošci: Kupinovo vino, Liker od kupina, Rakija od kupine. GORNJOGRADSKO DOBROTVORNO I KULTURNO DRUŠTVO «LIPA» 48260 Križevci Markovićeva Tel: 048/712-387 Mob: 091/754-50-59 Fax: 048/270-425 Kontakt: Branka Gold Društvo «Lipa» bavi se dobrotvornim radom, izradom suvenira, očuvanjem starih običaja, umjetničke i kulturne baštine u Križevcima. Izlošci: - ekološki čaj od lipe, - suveniri Sv. Marka Križevčanina – ručni radovi, - starogradska odjeća.

PG ILA MARIJANA Ila Marijana 48362 Kloštar Podravski Prugovac, Vinogradska 11 Mob: 098/19 39 502 Kontakt: Ila Marijana Proizvodnja kupine (boisen, tonfree) na 1,5 ha. Izlošci: Pekmez i sok od kupine OPG FIŠTROVIĆ Zlatko Fištrović 43000 Bjelovar E.Kumičića 70 Tel: 043/231-039 Fax: 098/960-29-01 Kontakt: Zlatko Fištrović Desetogodišnje iskustvo u voćarstvu. Na području općine Kloštar Podravski u selu Prugovac (Koprivničko-križevačka županija) na površini od 2,5 ha voćnjaka uzgoj jabuka, krušaka, šljiva i bresaka. Izlošci: Jabuka, breskva, kruška Breskve – polovice u staklenki OPG PLATUŽIĆ Marija Platužić 48260 Križevci Gračina 10 Tel: 0485/693-109 Mob: 091/502-64-55 Fax: 048/693-109 Kontakt: Zvonko Platužić Od 2003. g. bavi se uzgojem dugoročnog nasada kupine na ekološkoj osnovi za što 2007. godine dobivaju certifikat o ekološkom uzgoju kupine. Izlošci: Kupinovo vino, sirup od kupine, džem i žele od kupine, rakija od kupine. PAMPA – TEA Krešimir Krznarić 48000 Koprivnica Mije Šimeka 6 Tel: 048/641-302 Mob: 098/897-964 E-mail: pampa@kc.t-com. hr

Kontakt: Krešimir Krznarić Obrt za proizvodnju, trgovinu i istraživanje ljekovitog bilja i čajeva. Izlošci: Mješavine domaćih čajeva, ljekovito i začinsko bilje. OBITELJSKO GOSPODARSTVO PANDUR Blaž Pandur 48362 Kloštar Podravski Kozarevac, Ljudevita Gaja 15 Tel: 048/895-090 Mob: 098/271-487 Fax: 048/814-523 Kontakt: Blaž Pandur Voćarstvom se bavi 16 godina. Obrađuje 7 ha jabuka, 3,5 ha bresaka, 4,5 ha višnje, 1 ha maline, Raspolaže vlastitim rashladnim skladištima kapaciteta 70 tona. Stalno su zaposlena 3 člana obitelji. Izlošci: - razne sorte jabuka - voćne rakije - jabučni ocat - voćni prirodni sokovi «POGRAD», IZRADA SUVENIRA OD DRVA Pero Cik 48350 Đurđevac Bana Jelačića 28 Tel: 048/813-228 Mob: 098/9621660 E-mail: nikola.cik@kc.t-com. hr Kontakt: Pero Cik Obrt «Pograd» registriran je 1995. godine za popravke namještaja i stolarije. Uz to se već duži niz godina bavi izradom originalnih podravskih suvenira od drva. Ovi suveniri su unikatni, ukrašeni podravskim motivima i izrađeni su od tradicionalnog podravskog drva, kao što su: hrast, brijest, kruška, orah ili jasen, a korita ( struganke) izrađena su tradicionalnim načinom (kopanjem) od vrbe i lipe.

Izlošci: - «Obrisačnice» i karniši - Struganke i korita različitih dimenzija - «Bakino ogledalo» s ladicom - Ogledalo na stalku - Kutije za nakit; Kućice – makete «podravske iže» - Kutija s ogledalom za brijači pribor PRO-MED Martin Petričec 48000 Koprivnica Dubovec 6 Tel: 048/671-386 Mob: 091/57-48-797 Fax: 048/671-386 E-mail: pro-med@hi.t-com. hr Kontakt: Martin Petričec Obiteljsko pčelarstvo s tradicijom preko 120 godina. Posjeduje moderne pokretne pčelinjake, punionicu i pakirnicu meda. Od 2003. HACCP standard u cijelom tehnološkom procesu. Registriran za izvoz i u zemlje EU. Izlošci: Med, medni proizvodi, vosak, propolis, cvjetni prašak, napitci od meda, slastice od meda, kozmetički proizvodi od meda, biostimulansi, izvorni pčelinji proizvodi. EKOLOŠKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO Željko Prvčić 48324 Koprivnički Bregi Matije Gupca 60a Tel: 048/830-502 Mob: 098/90-74-012 Kontakt: Željko Prvčić Od 1999. godine kompletno gospodarstvo preorijentirao na ekološko biodinamičko gospodarstvo. Među prvima upisan u registar proizvođača pod red.br. 39. Proizvodi za poznatog kupca 17 vrsti povrća i žitarica.

33


Izlošci: Svježe sezonsko povrće i žitarice, te prerađevine. TEPKA, proizvodnja voćnih rakija i likera Boris Đorđević 48000 Koprivnica Trg dr. Bardeka 5 Tel: 048/642-124 Mob: 098/92-90-590 Kontakt: Boris Đorđević Obitelj godinama strpljivo pronalazi stare sorte voćaka, te na starinski način proizvodi voćne rakije koje su nagrađivane u domovini i u inozemstvu. Od plodova drijenka, oskoruše, dunje, marelice, kruške tepke, vinogradarske breskve, višnje, šljive, kupine, i bazge koje je priroda darovala, na vaš stol donosimo užitak mirisa i okusa domaćih voćnih rakija. Izlošci: - voćne rakije i likeri

34

TERRA Ivana Hadžija 48350 Đurđevac Ulica mladosti 15 Tel: 048/813703 Mob: 098/164-11-93 Fax: 048813703 E-mail: ivana.hadzija@kc.tcom.hr Kontakt: Ivana Hadžija TERRA- izrada unikatne keramike,uporabnih i ukrasnih predmeta,suvenira i keramičkih slika u terracoti i raku tehnici. Izlošci: Uporabna i ukrasna keramika. TESARSKO STOLARSKI I GRAĐEVINSKI OBRT VOKŠAN Franjo Vokšan 48350 Đurđevac Kralja Zvonimira 32 Tel: 048/812-444 Mob: 091/512- 67- 90 Fax: 048/812-444 Kontakt: Franjo Vokšan

Obrt Vokšan radi neprekidno od 1975.g. i bavi se izradom krovnih konstrukcja, kućica za odmor, masivnih garnitura od drva, kao i sjedalica i klupa. Izlošci: Stolovi, klupe i sjedalice od masivnog drveta – uglavnom ručni rad. VRAŽJA KRV, proizvodnja i prerada kupina Zlatko Despotušić 48000 Koprivnica Rudešinkin breg 25 Tel: 048/839-440 Mob: 098/205-543 Kontakt: Zlatko Despotušić Proizvodnja i prerada kupina. Proizvodnja vina, rakije i likera od kupine. Proizvodnja deklariranog sadnog materijala od kupine. Izlošci: Vino od kupine Rakija od kupine

CVJEĆARSKO ARANŽERSKI OBRT «ZVONČIĆ» Zdenka Karlović 48000 Koprivnica Gornji Banovec 9a Tel: 048/625-106 Mob: 098/173-4635 Kontakt: Zdenka Karlović Cvjećarsko aranžerske usluge i trgovina. Izlošci: Aranžmani od suhog i svilenog cvijeća. MEDIČARNA ŠPIČKO Ljubica Špičko 48000 Koprivnica Đure Estera 9 Tel: 048/642-311 Mob: 098/248-480 Kontakt: Ljubica Špičko


Krapinsko-zagorska županija Drago mi je što vas i na ovaj način mogu pozvati u posjet Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje vas uz naše prelijepe zagorske brege, srednjevjekovne dvorce i kurije, te poznate zagorske toplice očekuju i ljudi velikog srca prepunog ljubavi za svoje Zagorje.

I am very glad to have the possibility to invite You to visit Krapina Zagorje County where you can meet spirited people bonded together in mediaeval ambience full of castles, thermal spas and beautiful Zagorje hills.

Ponovnim sudjelovanjem na Ekoetno izložbi želimo predstaviti male proizvođače i tradicijske obrte utkane u našu sliku ekološki promišljenog ruralnog razvoja uz poticanje očuvanja autohtonih proizvoda u stočarstvu, voćarstvu, vinarstvu, proizvodnje sira, meda i sl. Bogatstvo kroz vrijednosti očuvane prirode, povijesnu i kulturnu baštinu nudimo gostima u našoj svakim danom sve bogatijoj turističkoj ponudi. Uz brojne toplice s dugom tradicijom i najkvalitetnijim vodama u Europi možete uživati u tragovima davne prošlosti posjetom dvorcima i kurijama, brojnim turističko-kulturnim manifestacijama, te sve razvijenijim seoskim turizmima na obiteljskim gospodarstvima s bogatom ponudom autohtonih zagorskih specijaliteta. Ne smijemo zaboraviti na vjerski turizam i brojna zagorska svetišta na koje su Zagorci itekako ponosni. U našoj županiji imamo 15 zaštićenih područja u kategoriji spomenika prirode, značajni krajobraz i spomenik parkovne arhitekture. Krapinsko-zagorska županija kontinuirano utječe na pozitivne promjene – vraćanje sjaja toplicama, poticanje seoskog turizma, stvaranje imidža poželjne destinacije, vrednovanje prirodnih i kulturno-povijesnih resursa, potpomaganje ekološke poljoprivrede, a nastupom na Eko-etno Hrvatska pokušat će dočarati barem dio toga. Nadam se da će naš nastup doprinijeti predstavljanju šarolikosti i bogatstva eko-etno riznice Lijepe naše. Na kraju,pozivam vas da razgledate izložbeni prostor Krapinsko-zagorske županije koji će vam dočarati dio njene posebnosti, tradicije, gostoljubivosti i vještina, s željom da se što prije vidimo u Krapinsko-zagorskoj županiji. Županica Sonja Borovčak

With a newly participation on Eco – Ethno exhibition, we want to present small producers and traditional handicrafts in the frame of ecologically driven rural development side by side with encouragement of preservation of autochthonous products in live stock farming, fruit and grape growing, cheese and honey production etc. We offer our wealth, presented through conserved nature, cultural and natural heritage, to our guests in every day richer tourist offer. Among numerous spas with a long tradition and the most quality thermal water in Europe, you can enjoy in the footsteps of ancient past visiting castles and cultural events and enjoy in rural tourism, family farmers and traditional food specialties. We must not forget about religious tourism and a large number of religious shrines we are very proud of. In our County alone, we have 15 protected areas in the category of nature park, meaningful landscape and park landscape architecture. Krapina Zagorje County continuously implicates positive changes – spa development, encouragement of rural tourism, attractive destination image, assessment of natural and cultural resources support of eco farming and with our participation on Eco – Ethno Croatia, we will try to present at least a part of it. I hope that our participation will contribute to presentation of already rich eco – ethno reservoir, of Croatia – Lijepa Naša. In the end, I invite you to see Krapina Zagorje County exhibition room which will demonstrate a part of County’s particularities, tradition, hospitality and handicrafts. And this invitation is an entry to an open invitation to visit Krapina Zagorje County. County Prefect Sonja Borovčak

35


KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA Magistratska 1 49000 Krapina Telefon: 049/329-111 Telefax: 049/329-255 e-mail: tajnistvo@kr.zagzupanija.hr Kontakt: Marija Roksandić TURISTIČKA ZAJEDNICA KZŽ Zagrebačka 6 49217 Krapinske Toplice Tel/Fax: 049/233-653 e-mail: info@tz-zagorje.hr; tzkzz@kr.t-com.hr www.tz-zagorje.hr HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA KRAPINA Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Telefon: 049/371-884, 371-885 Fax: 049/371-883 e-mail: hgkkr@hgk.hr “BAČVARSKO KACARSKA RADIONA“ Dragutin Petek Đurmanec 80a 49225 Đurmanec Tel: 049/346-718, Mob: 098/935-8416 Kontakt: Dragutin Petek Djelatnost obrt: izrada i popravak bačvi i ostalog interijera za kleti – suvenira i polica za vinoteke. Gosp. Petek je već treća generacija kako se bavi ovim tradicionalnim obrtom. Izlošci: bačvice, drveni stalci za butelje i čaše, stilizirani drveni satovi u obliku bačvice. Nagrade i priznanja: Zlatna kuna 2000., Izvorno Hrvatsko BRAVARSKO-KOVAČKA RADIONICA Stjepan Mišak Mirka Bakliže 2 49223 Sveti Križ Začretje Tel/Fax: 049/228-503

36

Mob: 098/310-887 e-mail: bravarska.kovacka. radiona@kr.t-com.hr Kontakt: Stjepan Mišak Djelatnost obrt: ručno i strojno kovanje, izrada umjetničke bravarije, vrata, prozorskih gitri, namještaja te restauracija autohtonih kovanih predmeta i kovanih ograda Izlošci: tradicionalna kovačnica Nagrade i priznanja: priznanje zavoda za poslovno istraživanje 1999., 2002. Priznanje «vrijedne ruke» MGIP najboljem poduzetniku 2005.

«KUNIĆ DIM d.o.o.» Dragutin Kunić Laz Stubički 42A 49246 Marija Bistrica Telefon: 049/419-731 Kontakt: Dragutin Kunić Proizvođač drvenih «Lazanjskih» igračaka i suvenira u obliku dječjeg namještaja, tamburica, leptira, tancara, fućkalica, konja i fijakera. Stalno prodajno mjesto u Mariji Bistrici. Dosadašnje sudjelovanje na sajmovima u Dubrovniku, Splitu, Špancir Festu u Varaždinu, Vinkovcima, Sajmu Turizma i «Eko-Etnu». Izlošci: sve vrste dječjih drvenih igračaka

“LONČARIJA” Ivan Kovačić Adresa: Globočec 20 49246 Marija Bistrica Telefon: 049/469-443, Telefax: 049/464-411 Kontakt: Ivan Kovačić Djelatnost: lončarija Proizvodnja je tradicijska i unikatna, specifična za Krapinsko-zagorsku županiju, Izlošci: suveniri, predmeti od gline za upotrebu.

«OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO GABUD» Matija Gabud Svetoga Martina 9 10361 Cerje, Voćnjaci i proizvodnja: Selnica 191 49246 Marija Bistrica Telefon: 01/2047-700, Mob: 098/277 607 Telefax: 01/2048-558 E-mail: matija.gabud@ email.t-com.hr Kontakt: Mijo Gabud (098/227 607) Posjedujemo plantaže jabuka uz hladnjaču kapaciteta 30 tona. Proizvodimo rakiju od jabuke, jabučni ocat, jabučno vino, jabučni ocat s češnjakom, liker od oraha, bazge, biljni eliksir (liker s 21 ljekovitom travom)… Izlošci: 1. Jabuke 2. Jabučni ocat 3. Jabučni ocat s češnjakom 4. Likeri 5. Sirup od bazge

MEDIČARSKO SVJEĆARSKA RADNJA “ZOZOLLY” Vera Hubicki Adresa: Nova cesta 13 49246 Marija Bistrica Telefon: 049/469-070, Mob: 098/250-336 Telefax: 049/468-354 Kontakt: Vera Hubicki Djelatnost: medičarsko svjećarski proizvodi Jedan od najstarijih medičarsko svjećarskih obrta u Krapinsko-zagorskoj županiji, utemeljen 1882. godine Izlošci: licitarska srca i ostali medičarski proizvodi.

OBRT «RADOVEČKI» Radovečki Ladislav Adresa: Kozjak Začretski 18

49223, Sveti Križ Začretje Telefax: 049/228-018 Mob: 091/2280-018 Kontakt: Ladislav Radovečki Proizvodnja kozjih sireva i kolača Izlošci: razni sirevi, kolači i slanci TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DONJA STUBICA Adresa: Trg M. Gupca 20 49240 Donja Stubica Tel: 049/287-467 Fax: 049/286-112 e-mail: stubica@kr.t-com. hr www.stubica.com Kontakt: Marija Krušelj Najznačajniji projekti: «Zagorski obiteljski tradicijski vrt», «Hrvatski vrt perunika», «Trnac starih sorata voća», «Dani lipe» Izlošci: «Trnac starih sorata voća» «ZBILEKI» d.o.o. Stjepan Drenški Kostelsko 94 49218 Pregrada Tel: 049/347-252 Mob: 098/1354-935 Kontakt: Slavka Drenški Proizvodnja i prodaja meda Izlošci: med (livada, bagrem i kesten), med u saču, med sa dodacima oraha, lješnjaka ili sušenog voća i propolis JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA KZŽ


Ličko-senjska županija Poštovani posjetitelji i sudionici izložbe „ EKO - ETNO HRVATSKA 2007. “

Dear visitors and participants of „ EKO - ETNO CROATIA 2007. “

S posebnim zadovoljstvom pozdravljam Vas u ime Ličko-senjske županije, najveće hrvatske županije koja se po prvi put predstavlja na ovoj izložbi u sklopu Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma.

I am very pleased to greet you on behalf of Lika-Senj County, the biggest county of Croatia which is represented for the first time on this international autumn fair in Zagreb.

Strateška prednost Ličko-senjske županije proizlazi iz očuvanosti ekološki visoko vrijednog prostora, raznolikosti pejzaža, ambijentalnih vrijednosti i raznolikosti kulturnog naslijeđa. Zaštićeni dijelovi prirode osobito su vrijedan dio prirodnih potencijala naše Županije gdje je zbog očuvanosti prirode i njenih vrijednosti zaštićeno oko 28% teritorija Županije, a prednost Županije je i u tome da predstavlja poveznicu sjevera i juga Hrvatske. U namjeri da jedinstvenost Ličko-senjske županije približimo drugima otkrivajući tako za mnoge skrivene ljepote i bogatstvo ličkog kraja upotpunjeno proizvodima i rukotvorinama njegovih vrijednih ljudi pozivam Vas da posjetite naš izložbeni prostor i uživate u raznolikosti tradicijskih i etnografskih obilježja, gastronomskih delicija, u ličkoj pjesmi i plesu koje nas nadahnjuje i svaki put iznova podsjeća i uči o raznolikosti baštinjenog prirodnog i kulturnog bogatstva kao odraza našeg postojanja i zaloga naše budućnosti. Uvjeren da ćete uživati u ponudi iz svih dijelova Ličko-senjske županije osobito mi je zadovoljstvo najaviti i održavanje već tradicionalne – devete po redu izložbe i svima nam dragog druženja prepoznatljivog imena „Jesen u Lici“ koja će se održati 13. i 14. listopada 2007. godine u Gospiću. Dođite i pogledajte, osluhnite i kušajte jedinstveni doživljaj Like!

The strategic advantage of Lika-Senj County derives from the preservation of ecological wealth, diverse landscapes, ambient values and a broad variety of cultural heritage. The protected natural resources are significant parts of the natural potential of our county. Due to conserved nature and natural wealth, about 28% of the county are protected. Another advantage of our county is that it is the connection between the north and the south of Croatia. Our intention is to show you the uniqueness of LikaSenj County and to reveal hidden beauties of this region complemented by local products and handicrafts. We kindly invite you to visit our exhibition and enjoy the variety of traditional and ethnographic marks, gastronomic delicatessens, Lika songs and dances which inspire us and remind us of our cultural heritage and gage for the future. I am sure that you will enjoy the offered products from all parts of Lika-Senj County and it is my pleasure to announce the 9th Annual exhibition “Autumn in Lika” which will be held on 13 and 14 October 2007 in Gospić. Come and see, listen and taste a unique experience in Lika.

County Prefect Milan Jurković dipl. ing.

Župan Milan Jurković dipl. ing.

37


Općina Lovinac Poštovani prijatelji lovinačkog kraja, Lika je oduvijek bila poznata kao krški dio Hrvatske, jedinstven po očuvanim prirodnim ljepotama. Na samom jugu Like, na rubu Ličkog polja, na površini od 355 km², smještena je Općina Lovinac. Omeđena Velebitom, najimpresivnijim hrvatskim planinskim masivom, i Ličkim sredogorjem...uz bogatstvo nedirnutog krajolika, obilje pitkih voda, čisti zrak i tlo, Općina Lovinac predstavlja jedno od najatraktivnijih područja za razvoj tradicijske i ekološke poljoprivrede i održivog turizma. Općina Lovinac danas se ubrzano gospodarski razvija i provodi brojne domaće i međunarodne projekte. Ukupan razvoj općine Lovinac pomno je planiran i njezin razvoj odvija se prema smjernicama približavanja Hrvatske EU i mjerama programa strateškog razvoja Republike Hrvatske. U cilju što većeg očuvanja svojih prirodnih resursa, kulturnih i tradicijskih vrijednosti Općina je, u suradnji s USAID-om, pokrenula projekt održivog razvoja ruralnog turizma zasnovanog na vrednovanju naslijeđa…jer… upravo ono što je do nedavno bilo kočnica ekonomskog razvoja: malo stanovnika, disperzija naselja, male poljoprivredne površine i nerazvijena poljoprivreda, danas je postalo najveća komparativna prednost Općine Lovinac. Na projektu već nekoliko godina uspješno surađuju svi gospodarski subjekti uz pomoć domaćih i međunarodnih stručnjaka. Posebno smo ponosni na projekt „Brandiranja ličkog krumpira kao proizvoda s geografskim podrijetlom”, koji u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom gospodarstva, te sufinanciranjem EU komisije, provodi Poljoprivredna zadruga Lovinac, a u zgradi zadruge nalazi se i degustacijski prostor u stilu tradicionalne ličke arhitekture, čije je uređenje pomoglo Ministarstvo turizma i UNDP, gdje svi posjetitelji, u domaćoj atmosferi, mogu okusiti prave ličke proizvode te vidjeti i kupiti autohtone tradicionalne rukotvorine. Međunarodni projekti koje trenutno provodimo financirani su sredstvima Europske Unije i Svjetske banke. Nedavno je završen vrlo upješan projekt revitalizacije tradicijskih obrta i proizvoda Velebitskog područja, financi-

38

Dear friends of Lovinac area, Lika was always known as a rocky part of Croatia, unique for its preserved natural beauties. On the very south of Lika, on the ending of Lika field, on the surface of 355 km², Lovinac Municipality is situated. Bounded with Velebit, the most impressive Croatian mountain massif and Lika middle-rand…with richness of untouched countryside, plenitude of drinking waters, clean air and earth, Lovinac Municipality is presenting one of the most attractive areas for development of the traditional and ecological agriculture and sustainable tourism. Today Lovinac Municipality is developing very fast in economical sense and implements numerous national and international projects. Overall development of Lovinac Municipality is accurately planed and its development is happening according to the guidelines for Croatia approaching EU and according to the measures of the program for Croatia strategic development. With the goal of protecting our natural resources, cultural and traditional values, as much as possible, the Municipality has started, in cooperation with USAID, project of sustainable rural tourism, based on valuing the heritage…because…exactly the things that use to be, till recently, obstruction for economical development: not numerous population, dispersion of villages, small agricultural areas and undeveloped agriculture, today are the biggest comparative advantage for Lovinac Municipality. On the project for few years now we have very successful cooperation among all economic subjects with help of Croatian and international experts. We are especially proud on the project “Branding Lika potato as a product with geographical source”, that is carried out by Agricultural cooperative Lovinac in cooperation with Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management and Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship and with European Commission co-funding . In the building of the Cooperative you will find the place built in traditional Lika architecture where you can, in domestic atmosphere, taste original Lika products and see and buy autochthon, traditional handicrafts. Establishing of it was helped by Ministry of Sea, Tourism,


ran sredstvima EU, koji smo proveli u suradnji sa Zelenom akcijom iz Zagreba, a koji je pokrenuo proizvodnju prvih regionalno prepoznatljivih proizvoda i tradicionalnih suvenira. Posebno moramo istaknuti najveći međunarodni projekt koji se provodi u Ličko-senjskoj županiji, financiran također sredstvima EU, a koji provodimo u suradnji sa svim nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske. To je razvojni međuregionalni projekt: „Podrška povećanju utjecaja društveno-gospodarskog razvoja Centra planinskog turizma Sveto Brdo u Ličko-senjskoj županiji” ili kraće, Centar planinskog turizma „Sveto brdo”, u kojem nam je partner i susjedna Općina Jasenice. Taj projekt daleko nadilazi granice naše male općine i od državnog je značaja, upravo zato se i sredstvima Svjetske banke financira i Centar za edukaciju u turizmu „Sveto brdo” koji bi morao pripremiti konkuretnu radnu snagu, s područja regije, za velike mogućnosti zapošljavanja koje će pružiti realizacija CPT „Sveto brdo”. Turizam i regionalna proizvodnja hrane i obrtničkih proizvoda, pri uvjetima velike prometne dostupnosti – upravo su oni aduti s kojima Hrvatska računa biti konkurentna na europskom i svjetskom tržištu u budućnosti. Kada se vozite „Dalmationom”, prema tunelu Sveti Rok i vidite brdo s prelijepom kamenom stijenom - Zir, na našem ste području ...skrenite na izlazu Gornja ploča, prema Lovincu ili izađite na izlazu Sveti Rok i doživite nedirnute ljepote ličkih krajolika, netaknute prirode i ljubaznih stanovnika lovinačkog kraja. I zato dođite i što prije posjetite naš lovinački kraj.

Hrvoje Račić Načelnik Općine Lovinac

Transport and Development and UNDP. International projects that we are implementing at the moment are funded by European Union and World Bank. Recently, very successful project of revitalization of traditional crafts and products fro Velebit area was finished, project was funded by EU and carried out in cooperation with Green Action from Zagreb and it started manufacture of first regionally recognisable products and traditional souvenirs. We have to emphasize the biggest international project in Lika-Senj County, funded also by EU and we are carrying it out with all competent Ministries in Croatia. It is interregional project “Support to Maximise the SocioEconomic Development Effects of Sveto Brdo Mountain Tourism Resort for Lika-Senj County”, or shorter, Centre for mountain tourism “Sveto Brdo” in which one of our partners is also the neighbouring Jasenice Municipality. This project goes beyond the borders of our small municipality and it is from national significance as well and that is a reason why from the World Bank funds Centre for education in tourism “Sveto Brdo” is also funded. Centre should be preparing competitive labour force from the region for big employment possibilities which will be offered with realisation of Centre for mountain tourism “Sveto Brdo”. Tourism and regional manufacture of food and craft products, in condition of high traffic accessibility – are exact trumps with which Croatia has to be competitive on European and World market in future. When you drive down “Dalmatina” in direction of tunnel Sveti Rok and you see a hill with a beautiful stony rock, you are in our area… turn on highway exit Gornja Ploča, in direction Lovinac, or on exit Sveti Rok and enjoy untouched beauties of Lika, unaffected countryside and hospitality of people living here. That is the reason why you should come promptly and visit our Lovinac area. Hrvoje Račić Lovinac Municipality Mayor

39


EKO ETNO HRVATSKA 2007. POPIS IZLAGAČA – LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PIVOVARA LIČANKA Karlo Starčević - pivo 53000 Gospić Novoselija bb, Donje Pazarište Tel: 053/685-224 SIRANA „RUNOLIST“ KRASNO Vladimir Tomaić - sirevi 53274 Krasno Krasno bb Tel: 053/851-110 SVETI ROK d.o.o. – voda 53244 Lovinac Sveti Rok bb Mob: 091/364-4232 OBRT „BUNIKA“ džemovi Anka Prpić 53000 Gospić Kalinovača bb Tel: 053/676-002 BUTINA – Kuterevo predmeti od drveta Dubravka Bukovac Kuterevo Kuterevo 21A Tel: 053/799-061 Obrt TOŠANKA proizvodi od drveta Tomislav Rožman 53220 Otočac Kuterevo 95 Tel: 053/799-040 UDRUGA „GAČANKA“ OTOČAC – tradicijski proizvodi od vune Dragica Rogić 53220 Otočac Ante Starčevića 3 Mob: 091/522-0163 LEKO d.o.o. – proizvodnja i prerada pastrve

40

10 000 Zagreb, Mesnička 10 (Pogon Sinac, Ličko Lešće) NADA MURGIĆ – proizvodnja sira 53000 Gospić Budačka 55 Tel: 053/560-777 BERISLAV ŠIMUNIĆ – pčelinji proizvodi 53270 Senj P. Kružića 6 Mob: 098/188-2833 OBRT MICI – kameni suveniri Mira Mraković 53270 Senj Petra Kružića 4 Mob: 091/553-1496 OBRT „PEKA“ – lička štrudla Nikola Baričević 53000 Gospić Lavoslava Vukelića bb 053/560-386 IVAN GOLAC – suveniri i slike 53000 Gospić Bilajska 25 Mob: 098/275-231 NIKOLA KOMUŠANEC – rakija 53274 Krasno Krasno polje bb Tel: 053/851-007 UDRUGA GRAĐANA „TARA“ - – proizvodi od vune, tkane torbe, pletene čarape Sonja Leka 23433 Ličko Petrovo Selo L.P. Selo 55 Mob: 098/906-5395 BUDIMIR EROR – šljivovica 53234 Udbina Bunić 15 Tel: 053/5909-222

MARINKO KAZDA – med, sir 53220 Otočac Kompolje bb Mob:098/245-501 Braniteljska zadruga SJEME-PANJUMJETNOST-ŽIVOT – eko namještaj Slavonski Brod Kosarevac bb p.p. 8 Tel: 035/890-0021 MIJO OREŠKOVIĆ – sir 53220 Otočac Mob: 098/768-220 PEKARA „PLITVIČKA ŠTRUDLA“– plitvičke štrudle Gordana Radaković 53231 Pl. Jezera Mukinje P4 Tel: 053/774-199 GORAN FUMIĆ 53260 Brinje Draženovići 34 Tel: 053/700-115

CISSA d.o.o. Novalja– paleta proizvoda Vinarije Boškinac Boris Šuljić 53 291 Novalja Škopljanska 20 OBITELJSKO GOSPODARSTVO – paški sir Ivan Kustić 53291 Novalja Caska bb Tel: 053/662-102 TURISTIČKA ZAJEDNICA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – promidžbeni materijali 53000 GOSPIĆ Budačka bb POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LOVINAC lički krumpir 53244 Lovinac Centar 30 OPG SEKULIĆ 53244 Lovinac Cvituša 117

SLADOVAČA d.o.o. Gospić – proizvodnja i prerada mesa 53000 Gospić

OPG MARIJAN PAVIČIĆ pčelinji proizvodi 53244 Lovinac Lovinac 57

OBRT SONJA - ličke kape Sonja Marković 53000 Gospić Trnovac bb

LITO d.o.o. promidžbeni materijali 53244 Lovinac Centar 33

OBITELJSKO GOSPODARSTVO VIDAS - paški sir Krunoslav Vidas 53291 Novalja Tina Ujevića 1 OBITELJSKO GOSPODARSTVO maslinovo ulje Stanislav Badurina – Dudić 53 291 Novalja, Lun Dudići bb


Međimurska županija Poštovane dame i gospodo, dragi sudionici i posjetitelji manifestacije „Ekoetno Hrvatska“!

Ladies and gentlemen, dear participants and visitors of „Eco-ethno Croatia“!

Velika mi je čast pozdraviti Vas u ime Međimurske županije koja se i ove godine predstavlja na manifestaciji „Ekoetno Hrvatska“ sa svojim proizvodima i uslugama vezanim uz tradicionalnu proizvodnju i održivi razvoj.

It is a great honour to welcome you on behalf of Međimurje County. This year our County shall present its products and services regarding traditional manufacturing and sustainable development.

Međimurska županija puno energije, truda i financijskih sredstava ulaže u razvoj i promociju svog ruralnog područja. Kroz proračun, te brojnim subvencijama i drugim oblicima pomoći konstantno nastojimo poticati poljoprivrednu proizvodnju i osigurati seljacima put do tržišta za njihove proizvode. Uskoro će i u praksi zaživjeti pilot projekt navodnjavanja koji će našim poljoprivrednicima omogućiti proizvodnju i tijekom sušnih razdoblja.

Međimurje County puts in a lot of effort, time and resources into development and promotion of our rural areas and tourism. Through our budget, subsidies, and other forms of help, we encourage agricultural production and tend to find markets for their products. Soon, we are about to finalize a pilot project regarding irrigation sistem, which will enable our farmers to maintain espected production levels even during periods without rain.

Naša prirodna bogatstva veliki su potencijal kroz koji nastojimo Međimurje učiniti najpoželjnijom turističkom destinacijom kontinentalne Hrvatske. Razvojni projekti koje smo već započeli, i oni koje ćemo tek pokrenuti usmjereni su ka povećanju turističkih kapaciteta i podizanja kvalitete usluge uz očuvanje tradicijskih vrijednosti, te prirodne i kulturne baštine. Toplice Sveti Martin već su danas toplice s najvećom vodenom površinom u Hrvatskoj i smještajnim kapacitetima sa 4 zvjezdice. U narednom razdoblju, brojke koje danas odlikuju toplice Sveti Martin višestruko će se povećati i to sve zahvaljujući isključivo domaćem kapitalu. Iz dana u dan u Međimurju se povećava i broj malih obiteljskih gospodarstava koja svoju budućnost vide kroz razvoj seoskog turizma, te gostima nude iskonski doživljaj prirode, te povijesne i kulturne baštine.

Rich natural resources are a potential that will make Međimurje the best and most desirable turistic destination in continental Croatia. Our development projects are focused on increasing turistic capacities, improvement of touristic offer and raising quality of services. All that, of course, includes preserving traditional values and both natural and cultural heritage. Therme „Sveti Martin“ are recognised as the best, and the biggest thermae in Croatia with newly built 4 star facilities. In the near future number of appartmants and villas in Therme Sveti Martin will be significantly increased, bearing in mind that all investments are made from croatian investors.

Naš geografski položaj na krajnjem sjeveru Hrvatske zahvaljujući kojem smo jedina hrvatska županija koja graniči s dvije države Europske unije – Slovenijom i Mađarskom, činjenica da smo dobili certifikat CIFR – hrvatske regije povoljne za investiranje, kao i činjenica da smo nakon višegodišnjih nastojanja stigli na korak do osnivanja visoke obrazovne institucije sa stručnim studijima, daju nam vjeru u ostvarenje naših strateških ciljeva, a to su: jačanje konkurentnosti gospodarstva, ubrzani razvoj ljudskih resursa, te zaštita prirode i kulturne baštine.

Međimurje County has unique geographical position on the north of Croatia as only County bordering two EU member states – Slovenia and Hungary. The fact that Međimurje was awarded with CIFR (Croatian Investor Friendly Region) certificate and that establishment of the higher education institution in Međimurje is finally becoming reality, gives us faith in achievement of our main strategic goals: strengthening economic competitivenes, rapid development of necesseary human resources and preservation of natural and cultural heritage. I would like to use this opportunity and invite all of you to visit our exhibition space in Pavillion 1 of Zagreb Fair, especially on the 11th of September, when the County of Međimurje will be presented. You will find out that there

41


Pozivam Vas stoga da tijekom trajanja manifestacije posjetite naš izložbeni prostor u Paviljonu 1 Zagrebačkog velesajma, da nazočite predstavljanju naše županije prvog dana sajma – 11. rujna, te da posjetite „horvatski cvjetnjak“, županiju „med Murom i Dravom“ u kojoj svatko može pronaći nešto za sebe. Ne propustite MESAP kao mjesto poslovnih susreta koji će svoje jubilarno 10. izdanje sredinom lipnja iduće godine konačno dočekati u čvrstim objektima. Pozivam Vas da posjetite i brojne druge kulturne, sportske i zabavne manifestacije koje se tijekom cijele godine održavaju u Međimurskoj županiji i uvjerite se u otvorenost i gostoprimstvo Međimurki i Međimuraca.

are many other interesting contents where everyone can find something for themselves. Visit us in Međimurje either for business in scope of regional entrepreneurship fair MESAP which will celebrate its 10th annyversary in newly costructed facilities or for leisure, ranging from sports, cultural and entertainment manifestation, and witness traditional hospitality of Međimurje people. County Prefect Josip Posavec, B. Sc. Eng.

Župan Josip Posavec, dipl. ing.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Ruđera Boškovića 2 40000 Čakovec Tel: 040 374201 Fax: 040 374 269 Mob: 099 241 4596 Kontakt osoba: Marko Puškadija, predstojnik Ureda župana E-mail: marko.puskadija@ med.zup.t-com.hr EKOLOŠKA ZADRUGA SABOL Sabol Josip i Slavica, Međimurske čete 13 40328 Donja Dubrava Ekološko voće i povrće, zimnica OBITELJSKI ETNO MUZEJ STANISLAVA TRSTENJAKA Stanislav Trstenjak Marof 45 4313 Sveti Martin na Muri Domaći proizvodi LOVREC VIOLETA Badličani 10 40306 Macinec Žitarice, brašna,

42

ekološki proizvodi VLADO POSEL Kuršanec, Glavna 116 40000 Čakovec Ekološko voće i povrće DRUŠTVO VINOGRADARA I VINARA „HORTUS CROATIAE“ – MEĐIMURJE Štrigova 29 40312 Štrigova Tel/Fax: 040 851 325 Mob: 098 646 273 Kontakt: Josip Mikec Birana kvalitetna vina međimurskog vinogorja MASA D.O.O. I. G. Kovačića 10 40329 Kotoriba Sokovi od voća i povrća ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. Mlinska 1 40000 Čakovec Tel: 040 375 555 Fax: 040 375 558 Kontakt: Dijana Novak 040 375 565

Kroz svoju stoljetnu tradiciju proizvodnje prehrambenih proizvoda Čakovečki mlinovi surađuju s proizvođačima poljoprivrednih proizvoda iz međimurske regije otkupljujući domaću hrvatsku pšenicu, kukuruz i druge sirovine i danas gotovo 2/3 svojih potreba pokrivaju sa međimurskih oranica. Cjelokupna proizvodnja od polja do stola pod stalnim je nadzorom tehnologa kako u primarnoj proizvodnji kod organizatora proizvodnje tako i u Čakovečkim mlinovima. Čakovečki mlinovi čine najbolje što mogu da bi razvili proizvod koji će najbolje odgovarati predodžbama, željama i potrebama kupaca; bilo da se radi o brašnu, kruhu, pecivima, kolačima, bučinom ulju ili o nekom od ostalih proizvoda iz širokog asortimana. Tvrtka je svoje poslovanje proširila povezivanjem više tvrtki s područja Međimurja i Kvarnera, tako da danas koncern Čakovečkih mlinova čine: Čakovečki mlinovi d.d., Metss d.o.o.

Čakovec, Radnik d.d. Opatija, Trgovina Krk Malinska. SIRKO d.o.o. Krištanovec 81 40000 Čakovec Tel: 040 853 357 Fax: 040 853 793 Kontakt: Dejan Kovačević 091 1241 134 Tvrtka je osnovana 1990. godine kao mala mljekara. Sirko d.o.o. je tvrtka koja se bavi preradom mlijeka i proizvodnjom mliječnih proizvoda. Proizvodni pogoni se prostiru na površini većoj od 2400 m2, u kojoj se dnevno prerađuje više od 30.000 litara mlijeka i proizvodi više od 15 mliječnih proizvoda. Jedan od njihovih proizvoda je i međimurski sir Turoš koji originalno potječe iz ovih krajeva. Sir se plasira na tržišta diljem Hrvatske. AGROMEĐIMURJE d.d. Ruđera Boškovića 10 40000 Čakovec Tel: 040 390 822 Fax: 040 390 824


Kontakt: Ljubica Posavec Utemeljeno davne 1947. godine kao poljoprivredno poduzeće koje uspješno posluje više od pola stoljeća kroz pet proizvodnih jedinica od kojih je jedna vinogradarska, a koja se odvija na 142 ha vinograda gdje se proizvode vrhunske sorte grožđa: moslavac, graševina, pinot bijeli, sauvignon i rizling rajnski od kojih nastaje plemenito vino profinjenog bukea, fine arome, prijatnog i osvježavajućeg okusa te umjerene jakosti. Plasman vina organiziran je putem vlastitih vinoteka u Zagrebu, Čakovcu, Bjelovaru i Varaždinu. Kvalitetu i naklonost potrošača vina iz podruma Agromeđimurja potvrđuju brojnim nagradama i najvišim ocjenama na vodećim sajmovima i izložbama. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC Dr. I. Novaka 1 40000 Čakovec Tel: 040 390 177 Fax: 040 390 186 Kontakt: Dinko Dolenec Utemeljena je 1957. godine i djeluje kroz devet organizacijskih jedinica te kroz 2004. godine otvoreni novi centar – ULO hladnjaču. Te iste, 2004. godine rođena je robna marka jabuke REGINA koja je omogućila međimurskoj jabuci da se diferencira u odnosu na konkurenciju i postane prepoznatljiva kupcima koji od jabuke traže nešto više. REGINA je prva hrvatska robna marka za svježe voće koja se proizvodi po strogo određenim pravilima za integriranu proizvodnju. To podrazumijeva proizvodnju voća visoke kva-

litete uz najbolju moguću zaštitu potrošača i okoliša. PZ proizvodi i bistri sok od jauke REGINA. Sok se proizvodi prešanjem jabuka, a iscijeđeni se sok ne razrađuje vodom niti mu se dodaje šećer po čemu se bitno razlikuje od većine sličnih proizvoda. Sok od jabuke REGINA originalnog je svježeg i ugodnog okusa, slatkog i blagog mirisa, lagano kiselkast, a zahvaljujući bogatstvu vitamina i minerala preporuča se svima koji žele zdravu i kvalitetnu prehranu. MEĐIMURJEPLET d.d. Zagrebačka bb 40000 Čakovec Tel: 040 492 507 Fax: 040 492 511 Kontakt: Anamarija Sobočanec Dujić 040 492 510 Međimurjeplet d.d. trgovačko je društvo u kategoriji srednje velikih poduzeća koje kroz svoju registriranu poslovnu djelatnost nastavlja dugogodišnju bogatu poslovnu aktivnost svojih pravnih prednika – u domeni trgovine na veliko i malo specijaliziranim asortimanom proizvoda dok je druga temeljna djelatnost usmjerena na pružanje otpremničkih usluga na tri granična prijelaza RH te u poslovnoj jedinici unutrašnjeg carinjenja koja se nalazi u sjedištu društva. Vezano na djelatnost trgovine na veliko i malo Međimurjeplet slijedi dugogodišnju poslovnu tradiciju trgovine proizvodima od prirodnih materijala kao što su vrbova šiba, ratan, bambus i vodeni zumbul i to u asortimanu namještaja kao i ostalih pletačkih i košaraških proizvoda. Dio ovog prodajnog asorti-

mana roba je proizvedena u vlastitim pogonima kao tzv. domaća ručna radinost, dok je dio asortimana uvezena roba namijenjena prodaji na domaćem i stranom tržištu. Na području RH društvo ima svoje maloprodajne poslovne jedinice u Čakovcu, Zagrebu, Osijeku i Splitu, a pored vlastite prodaje svoju robu plasira i u velik broj domaćih i stranih trgovačkih kuća. BETONPLASTIK D.O.O. Brezje 97 a 40311 Lopatinec Tel 040 855 526 Fax 040 856 176 Mob 098 931 6881 Betonska galanterija i ručno oslikane figure DRVOREZBAR MILJENKO KRANJČEC Prvomajska 4 40320 Hodošan Tel: 040 679 035 DRVOREZBAR NENAD JAMBROVIĆ Zebanec Selo 49 40314 Selnica Tel: 040 524 251 Mob: 098 612 338 KOŠARAŠTVO POGORELEC J. Slavenskog 21 40329 Kotoriba Tel/fax: 040 682 132 LONČARSTVO MAGDALENIĆ V. Nazora 2, Mihovljan 40000 Čakovec Tel: 040 347 015 MARIJA VRBANEC - rukotvorine

Slakovec, 40305 Nedelišće Mob: 098 9051 981 Ručni tkalački stan „SIGA“ RADIONICA KOLAČA „MONIKA“ J. Broza 117, Ivanovec 40000 Čakovec Tel/fax: 040 337 127 RESTORAN MEĐIMURSKI DVORI V. Nazora 22 40311 Lopatinec Tel/fax: 040 855 763 Web: www.medjimurskidvori.hr FRANCISKA SLAVIČEK Murska 2 40320 Donji Kraljevec Tel: 040 655 356 Ručno tkanje na tkalačkom stanu RUKOTVORINE HREN I M D.O.O. Brezje 62 d 40311 Lopatinec Tel/fax: 040 855 864 Mob: 098 9433 047 Ručno pletene i kukičane rukotvorine: suveniri, odjeća, stolnjaci RUDOLF KAVRAN Kralja Tomislava 7 40000 Čakovec Tel: 040 313 939 Klobučar i kapar SUŠARA I ULJARA „SILADI“ R. Boškovića 6 40329 Kotoriba Tel: 040 682 538 UDRUGA TJELESNIH INVALIDA MEĐIMURJA Perivoj Zrinskih 1

43


40000 Čakovec Tel/fax: 040/391-070 E-mail: utimck@yahoo. com Obrada gline VRTNI CENTAR IVA Braće Radića bb, Štefanec 40000 Čakovec Tel: 040 337 741 E-mail: miha-projekt@ck.tcom.hr Autohtono bilje ZEU „ZELENO MEĐIMURJE“ M. Tita 67, Šenkovec 40000 Čakovec Tel: 040-343944 Fax: 040-343744 E-mail: zeleno.medjimurje@ck.t-com.hr “TERAKOTA” - IZRADA TRADICIONALNIH SUVENIRA Đurđica Horvat Mačkovec 298 F 40000 Čakovec Tel: 040/ 341-356 Mob: 098/ 975 77 43 Suveniri od keramike – maslenka, putra, štumbleki na plotu, bidra, sito… “TERAKOTA” izrada tradicionalnih suvenira - radionica autohtonih suvenira sa dugogodišnjom obiteljskom tradicijom izrade izvornih lončarskih proizvoda (minijatura) ukrašenih na tradicionalni način. Svojom originalnošću, oni su prepoznatljiv suvenir koji održava tradiciju Međimurske županije. IZRADA SUVENIRA „RADEK“ Srećko Radek Držimurec 95 40321 Mala Subotica Tel: 040/ 639-335 Mob: 098/ 9120 249

44

Suveniri od drva - kuružnjak, kolovrat, preša, krave s kolima Izrada suvenira “Radek” majstor Srećko Radek poštujući norme zdravog života i ekoloških materijala, drvu udahnjuje novi život u obliku ručno izrađenih autohtonih i komercijalnih suvenira i ornamenata izrađenih i po narudžbi. Mlin, preša, kukuružnjak, kola s kravicama samo su dio tradicionalnih vrijednosti kojima gopodin Radek čuva uspomene na nekadašnji način života međimurskoga sela, te pomaže u potrazi za pravim, originalnim suvenirom cijeloga kraja. IZRADA DJEČJIH IGRAČAKA „ŠIK“ Ksenija Kolarić Zagrebačka 23 40000 Čakovec Tel: 040/ 384 261 Izrada lutaka u međimurskoj narodnoj nošnji Izrada dječjih igračaka “Šik” - “U svojoj obrtničkoj radnji izrađujem seriju minijatura međimurskih narodnih nošnji nastojeći očuvati etnografsku baštinu Međimurja. Suveniri su prikladno opremljeni popratnim tiskanim materijalom na više jezika. Nadam se da će Vam suveniri poslužiti kao dostojan prezentant bogatstva kulturnog i tradicijskog nasljeđa našeg Međimurja.” “POLI-EL” Ivan Trupković Brezje 143 A 40311 Lopatinec 040/ 855 639 098/ 9158 977 Izrada sakralnih suvenira “POLI-EL” - Poštujući tradicionalne vrijednosti i bogatstvo kulturnog naslje-

đa, obrt “POLI-EL” usmjeren je na izradu suvenira kojima dominiraju sakralni motivi, povijesne znamenitosti i motiv hrvatskog pletera. Autohtoni suveniri hrvatskih gradova izašli iz radionice “POLI-EL” postaju dio turističke ponude i trajna uspomena. BAČVARIJA POZVEK Stjepan Pozvek I. G. Kovačića 2, Dunjkovec 40305 Nedelišće Tel: 040/ 829 232 Mob: 091/ 282 9232 Izrada bačvi, tiblica, garnitura (stol i stolci u obliku bačvi i kaca) BAČVARIJA POZVEK – Tradiciju izrade drvenih bačvi koja je više od jednog stoljeća utkana u tkivo obrtništva Međimurja vrlo uspješno nastavlja obiteljski obrt Pozvek. Osim bačvi različitih oblika, proizvode drvene verifikatore, tiblice za meso i kace za cvijeće, te posebno atraktivne garniture u obliku bačvi za podrume i vinoteke. Proizvodi “Bačvarije Pozvek” izvoze se u Španjolsku, Švicarsku, Austriju, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT “BUHAČ” Dragutin Buhač Morandinijeva 17, Šenkovec 40000 Čakovec Tel: 040/396-400 Mob: 098/990 8417 Mokri suveniri, suveniri s paučinom, voćna rakija i likeri Proizvodno trgovački obrt “BUHAČ” - Uspješno spajajući okuse i mirise, povijest i suvremenost, estetiku i izvornost u originalne hrvatske suvenire, PTO “Buhač” svojom kolekcijom

voćnih rakija i likera, mokrih suvenira i dizajnerske serije proizvoda s paučinom, izaziva oduševljenje i na kopnu i na moru. Svoju ljubav prema Međimurju, gospodin Buhač je objedinio u “Međimurskoj škrinjici”, trgovini prepunoj međimurskog etnografskog blaga pretvorenog u suvenire. ZRINSKA GARDA ČAKOVEC R. Boškovića 3 40000 Čakovec Kontakt osoba: Mihael Štebih, predsjednik (098 9236737); Bojan Kocijan, tajnik (091 5546581) Udruga građana s povijesnom postrojbom „Zrinska garda Čakovec“ osnovana je 30. travnja 2001. godine sa zadaćom promicanja povijesne i vojničke ostavštine slavne hrvatske obitelji Zrinski koja je stolovala u Čakovcu gotovo 150 godina. Gdjegod da se pojave, pripadnici Zrinske garde Čakovec sa svojim povijesnim uniformama i vojničkom disciplinom izazivaju divljenje i poštovanje. ĐURA Z MEĐIMURJA Stjepana Bencea 3 40000 Čakovec Tel: 040 390 541 Mob: 091 530 2950 Video zapisi: humoristični serijal


Osječko-baranjska županija Poštovane gospođe i gospodo, izlagači i pokrovitelji, dragi posjetitelji, cijenjeni uzvanici, srdačno vas u ime Osječko-baranjske županije i svoje osobno pozdravljam i želim dobrodošlicu na sve programe 5. Izložbe Eko-etno Hrvatska 2007., Ova manifestacija podupire opći cilj ruralnoga razvoja, tj. regionalni gospodarski razvoj utemeljen na ideji održivosti i ekološkoj osviještenosti uz uvažavanje prirodnih, povijesnih i kulturoloških posebnosti lokalnih zajednica. Osječko-baranjska županija svoj razvoj zasniva na poljoprivredi ali i na obrtu, prometu i industriji, a sve više i na turizmu. Osječko-baranjska županija druga je po broju stanovnika u Republici Hrvatskoj, a takve su joj zasigurno i razvojne ambicije. Gospodarski preustroj regije iz proizvodnoga područja u snažno trgovačko središte s pravom invazijom megamarketa nagovješćuje snažan zamah prometnoga razvoja i pozicioniranje Županije u jedno od najjačih prometnih čvorišta Hrvatske. Na svim dosadašnjim izložbama Osječko-baranjska županija je za svoj izložbeni prostor osvajala najznačajnije nagrade, uključujući prije dvije godine Zlatnu plaketi za ukupni nastup, a prošle godine naš nastup na Eko-etno Hrvatska, novinari su proglasili najboljim što posebno cijenimo. Ove godine ambicije nam nisu ništa manje. Turistički trendovi u svijetu sve više pokazuju promijenjeno ponašanje turista, koji nastoje doživjeti što je moguće više različitih iskustava tijekom svoga putovanja. Ovome obliku potražnje odgovara koncept ruralnoga turizma, koji integrira kulturnu, seosku, ekološku, športsku, lječilišnu, avanturističku, vjersku i etnološku ponudu. U našoj Županiji postoje sve pretpostavke za razvoj ruralnoga turizma i očekujemo da postane značajan pokretač gospodarskoga razvoja i poboljšanja životnih uvjeta na ovim prostorima. Bogatstvom tradicije, starih obrta, svjetski priznatom gastronomijom, suvenirima koji su puni snage slavonskobaranjske ravnice, uvjereni smo da ćemo premostiti sve teškoće s kojima smo suočeni.

Dear Sirs and Madams, exhibitors and sponsors, dear visitors, esteemed guests, I cordially bid you welcome in my personal name and in the name of the Osijek-Baranja Couty and welcome you to all agendas of the 5th Eco-Etno Exhibition Croatia 2007. This event supports the general aim of the rural development, that is, the regional economic development based on the idea of sustainability and ecological awareness with appreciation of natural, historical and cultural diversity of local communities. The Osijek-Baranja County establishes its development as well as on agriculture but also on craft, traffic and industry and more and more on tourism. The Osijek-Baranja County holds second place regarding the population of the Republic of Croatia, and these are also its developmental aspirations. Economic restructuring of the region from production area into efficacious mercantile center through a great invasion of mega markets announces a strong uplift of the development of traffic and determines the County as one of the strongest traffic junctions in Croatia. On all former exhibitions the Osijek-Baranja County was presented with the most prestigious awards for its pavilion, including the Gold Plaque two years ago for the whole appearance. Our last year’s appearance on the Eco-Etno was, on the part of the journalists, pronounced as the best, what we appreciate the most. This year our ambitions are not less than that. Tourist trends all over the world show a change in the behavior of tourists, who endeavor to pass through as many as possible of different experiences during their trip. This concept of demand corresponds to the concept of rural tourism, which integrates cultural, rural, ecological, sport, spa, adventurous, religious and ethnological offer. All presuppositions for the development of rural tourism are present in our County and we expect it to become an important accelerator of the economic development and that it will improve the conditions of living in this area. Due to the abundance of tradition, old crafts,

45


Sve vas pozivam da razgledate izložbeni prostor Osječko-baranjske županije, na kojem smo pokušali predstaviti dio naših ekoloških proizvoda i tradicijskoga obrta, pokazati kako se nekada živjelo i radilo u Slavoniji i Baranji te istaknuti mogućnosti ruralnoga turizma. Dobrodošli u Županiju u kojoj su kulturno-povijesna baština, tradicijski način života i očuvana priroda u sretnome jedinstvu s lječilišnim, avanturističkim, športskim, lovnim, ribolovnim, ekološkim i ruralnim turizmom. Dobrodošlicu vam želimo i jedinstvenom gastronomskom ponudom uz osebujna slavonskobaranjska vina i poznatu gostoljubivost široke slavonske duše. Opustite se na ovom izložbenom prostoru i uživajte uz zvuke tamburice i veselu pjesmu slavonsku, kušajte domaći kulen, osvježite se čuvenim vinima i zasladite slavonskim kolačima. Neka i vas zadive naša ruha, rukotvorine, tkanice i zlatovezi i nagovore na posjet i odmor u našim biserima poput Bizovačkih toplica, jedinstvenoga Kopačkog rita i sjenovitih baranjskih, đakovačkih, erdutskih i feričanačkih vinogorja. U našoj Županiji imat ćete potpun i nezaboravan doživljaj! Župan Krešimir Bubalo

gastronomy which is famous all over the world, souvenirs bursting with the power of the Slavonija-Baranja plain, we are confident that we will surpass all the difficulties that we are facing. I invite you all to visit the pavilion of the OsijekBaranja County, where we made an attempt to present a part of our ecological products and traditional craft. We also endeavored to present the way people used to live and work in Slavonija and Baranja in the past and tried to emphasize the opportunities of rural tourism. You are welcome in the County, where cultural and historical heritage, traditional way of life and preserved nature are unanimous with the spa, adventurous, sport, hunting, fishing, ecological and rural tourism. Not only that we welcome you with a unique gastronomical offer but also with peculiar wines from Slavonija and Baranja as well as the well-known hospitality of the warm Slavonian soul. Relax here in this pavilion and enjoy the sounds of tamburitza and the joyful Slavonian song, try homemade “kulen” (paprika- flawoured salami), refresh yourself with well-known wines and have some Slavonian cakes. Let yourselves be amazed by our garb, handicrafts, sashes and “zlatovez” (golden threads embroidery) and let them coax you to a visit and a holiday in our pearls like Bizovačke toplice (thermal spa resort), unique Kopački Rit (nature park), and shadowy vineyards of Baranja, Đakovo, Erdut and Feričanci. In our County you will get a complete and memorable experience! County Prefect Krešimir Bubalo

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OSIJEK TRG A. STARČEVIĆA 2 Tel: 031/221-500 Fax: 031/203-191 BIOPA – UDRUGA ZA ORGANSKO-BIOLOŠKU PROIZVODNJU 31000 Osijek Đakovština 2 Tel: 031/204-949 Fax: 031/204-949

46

Kontakt: Siniša Levaković UDRUGA «SLAVONSKI DOMAĆI KULEN-KULIN» 32275 Bošnjaci Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15 Tel: 032/846-967 Kontakt: Vjenceslav Hruška, predsjednik GERŠTMAJER MIHALJ –

UDRUGA VINARA BARANJE 31307 Zmajevac Petefija Šandora 31 Mob: 091/3515-586 Kontakt: Mihalj Gerštmajer SLAVONKA – UDRUGA PROIZVOĐAČA PRIRODNE DOMAĆE ŠLJIVOVAČE 31000 Osijek Marjanska 58

Tel: 031/377-598 Fax: 031/377-598 Kontakt: Stipa Galović, predsjednik RADIONICA KERAMIKE «ASTALOŠ», BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir F. Tuđmana 4 Tel: 031/701-620 Mob: 098/945-5990 Kontakt: Daniel Astaloš, vlasnik


UDRUGA ŽENA «HRVATSKA ŽENA BARANJA» BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir Kralja Tomislava 2 Tel: 031/703-100 Kontakt: Marija Keler «VERUM» D.O.O. BELI MANASTIR 31300 Beli Manastir A. Starčevića 7 Tel: 098/777-630 e-mail: janja.celikovic@ tzg-belimanastir.hr Kontakt: Janja Čeliković, vlasnik RUKOTVORINE – IZRADA UKRASNIH I ODJEVNIH PREDMETA 31000 Osijek Županijska 15 Tel: 031/212-217 Kontakt o: Mara Vakoš, vlasnik Proizvođač autohtonih slavonskih suvenira (radovi na platnu i drugo) LEHKI JELICA I FRANJO 31554 Gat Kolodvorska 71 Tel: 031/674-198 Kontakt: Lehki Jelica MIRA JURKIN- KUĆA ZA ODMOR 31205 Aljmaš Podunavlje 20c Tel: 031/595-103 Kontakt: Mira Jurkin UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT «LOVAC» KRČMA «KOD DANETA» 31205 Aljmaš Trg Braće Radića 22 Tel: 031/595-007 Kontakt: Drago Dumančić SEOSKO

GO9SPODAR-

STVO I KONOBA «ZEKO» 31205Aljmaš Braće Radića 29 Tel: 031/595-188 Mob: 091/550-50-66; 098/990-77-90 www.konoba-zeko.net Kontakt: Zvonko i Jasna Zec «BLAŽEKOVIĆ» MEDIČAR I VOSKAR 31000 Osijek Reisnerova 131 Tel: 031/372-546 Mob: 091/628-7536 Kontakt: Antonija Ranogajec, vlasnik Obrtničku radionicu Medičar i voskar Blažeković utemeljio je 1953. godine majstor Franjo Blažeković. Obiteljsku tradiciju izrade licitarskih i svjećarskih proizvoda danas nastavlja kći Antonija s obitelji. Sudjelovali smo na velikoj izložbi Etnografskog muzeja u Zagrebu Licitarstvo i svjećarstvo-obrt višestoljetne tradicije 2000. godine. Sudjelovali smo u projektu Ministarstva vanjskih poslova Republike hrvatske, izrada božićnog licitarskog nakita za Vatikan 2003. godine. Predstavili smo svoj obrt u Rotterdamu na izložbi tradicionalnih i posebno dizajniranih licitara. Već nekoliko godina uspješno surađujemo s gradskim muzejom grada Vukovara na različitim projektima, surađujemo takođe i sa turističkim uredima grada Osijeka i Vukovara, te smo 2004. u lipnju svoj obrt predstavili na festivalu podunavskih zemalja u Ulmu. Čuvanje tradicijskih vrijednosti znači čuvanje vlastitog, a čuvanje obrta i običaja jedan je od onih elemenata koji nas povezuju s poviješću u kojoj nalazimo korijene, ali i zalog

budučnosti. Prepoznavši kvalitetu izrade i doprinos očuvanju kulturne baštine Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nagrađuje radionicu posebnom nagradom za očuvanje tradicionalnih obrta 2001. godine, a grad Osijek pečatom Grada 2004. godine. PZ «SLAVONSKA PČELA» 31000 Osijek S. Radića 30 Tel: 091/504-1575 Kontakt: Anđelka Skrletović, upravitelj

KOVAČ IŠTVAN 31308 Suza Petefija Šandora 13 Tel: 031/733-182 Kontakt: Ištvan Kovač MARJAN MARINČIĆ 31307 Zmajevac Planina 91a Mob: 091/373-0020 Kontakt: Marjan Marinčić IVAN GREGUREK 31309 Kneževi Vinogradi Glavna 150 Tel: 031/730-929 Kontakt: Ivan Gregurek

«ČOČIĆ» - SALON POKLONA 31000 Osijek Gundulićeva 9 Tel: 031/210-000 Fax: 200-569 e-mail: cococgiesler@net. hr Kontakt: Vedrana Čočić-Giesler, vlasnik Salon poklona ”Čočić”, osim maloprodaje i veleprodaje ima i vlastitu proizvodnju alkoholnih pića i slastica koje odišu prije svega vrhunskom kvalitetom, a potom uslugom te upotpunjuju domaću autohtonu ponudu našeg kraja.

SKLEPIĆ – TURISTIČKI SMJEŠTAJ 31315 Karanac Kolodvorska 58 Tel: 031/720 271 Mob: 98/739 159 e-mail:denis.sklepic@inet. hr Kontakt: Gordana Sklepić, vlasnik

JOSIĆ – OBITELJSKI PODRUM 31307 Zmajevac Planina 194 Mob: 098/252-657 Kontakt: Vlatka Josić, vlasnik

ĐAKOVAČKA VINA D.D. 31418 Drenje Mandićevac bb Tel: 031/837-200 Kontakt: Josip Gavranović, direktor

KOLAR LJUDEVIT 31308 Suza Maršala Tita 6 Tel: 031/733-081 Kontakt: Ljudevit Kolar

IPK ERDUTSKI VINOGRADI 31206 Erdut Trg Branka Hercega 1 Tel: 031/596-555 Fax: 031/596-138 e-mail: komercijala@erdutski-vinogradi.hr

FERAVINO D.O.O. FERIČANCI 31512 Feričanci Ferićeva 16 Tel: 031/603-213 Kontakt: Domagoj Njegovan, direktor

47


VINSKI PODRUMI BELJE D.D. 31309 Kneževi Vinogradi Petefija Šandora 2 Tel: 031/730-902 Kontakt: Baldo Matić, direktor STUDIO GALERIJA TEMPLAR 35000 Našice Pejačevićev trg 4 Mob: 091/5407546 Kontakt: Srečko Perković Slikanje-ulje na platnu, na licu mjesta, motivi mrtva priroda. ”ĐANIĆ” OBRT ZA TRADICIONALNU PROIZVODNJU 31433 Podgorač Petra Preradovića 3 Mob: 098/370818, 091/5898360 Kontakt: Goran Đanić PČELARSKA UDRUGA ”BARANJA” 31300 Beli Manastir Školska 11 Tel: 031/700-168 Kontakt: Ivan Pašić PČELARSKA ZADRUGA „PČELARI SLAVONIJE I BARANJE“, OSIJEK SELJAČKO DOMAĆINSTVO STJEPAN BULIĆ, PROIZVODNJA KULENA Tel: 031/595-125 Aljmaš Kontakt: Stjepan Bulić

48

SELJAČKO DOMAĆINSTVO «ZLATKO HAŠĆEK», PROIZVODNJA RAKIJE Tel: 031/595-209 Aljmaš Kontakt: Zlatko Hašćek SELJAČKO DOMAĆINSTVO «KOD JOZE TRSKANA» M. Palinkaša 21 Aljmaš Tel: 031/582-240 Mob: 091/584.60-08 Fax: 031/582-241 e-mail: mdjurkov@yahoo. com Kontakt: Branka i Josip Đurkov POLJOPRIVREDNA SREDNJA ŠKOLA DALJ, PROIZVODNJA JAGODA, MEDA I RAKIJA UDRUGA MALIH VINARA IZ ERDUTA UDRUGE ŽENA DORA ALJMAŠ, TEA – BIJELO BRDO, GORD – DALJ I VITA – ERDUT, SUVENIRI, RUKOTVORINE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA «VINOGRADAR», PROIZVODNJA RAKIJA Bana Josipa Jelačića 15 Erdut Tel: 031/571-093 Mob: 098/1864-860 Fax: 031/571-092

«ZADRUGA STARI DALJ», PROIZVODNJA SUHOMESNATIH PROIZVODA, DALJ

com www.oaza-bm.hr Kontakt: Jelena MatijevićOpačić

OBRT «ALADIĆ» Josipa Kozarca 31540 Donji Miholjac Mob: 098/212-293 Kontakt: Goran Aladić Kupinovo vino, džemovi i kupinova rakija (samo izlošci)

UDRUGA ŽENA „BARANJSKO SRCE“ Trg Slobode 17 Beli Manastir Mob: 098/95-77-753 Kontakt: Zdenka Leskovar

«HOBOĐ», POLJOPRIVREDNI OBRT Augusta Harambašića 50 Donji Miholjac Tel: 031/631-342 Kontakt: Dario Kinjerovac Lješnjaci (samo izlošci) OPG Vešligaj Braće Radića 21, Golinci 31543 Miholjački Poreč Mob: 098/477-292 Kontakt: Jasminka Vešligaj Kozji sir, kolači od sira, pekmezi, marmelade, proizvodi od meda (prodajno i izlošci) SUVENIRI Matije Gupca 59 Beli Manastir Tel: 095/82-11-129 Kontakt: Melita Lesić MIROVNA GRUPA „OAZA“ Jožefa Antala 3 Beli Manastir Tel: 031/70-50-55 e-mail: oaza_bm@yahoo.

AGROTURISTIČKA ZAJEDNICA VALPOVŠTINE Trg Fabijana Šovagovića 2 Ladimirevci Mob: 098/305-708 e-mail: tolics@pfos.hr Kontakt: Snježana Tolić ANRI za turizam G. Čevapovića 6 Osijek Tel: 031/202-201 Fax: 031/202-238 e-mail: kraljgustera@net. hr www.anri.hr UDRUGA „ŠOKAČKA GRANA“ J.J. Strossmayera 200 31000 Osijek Tel/fax: 031/307-518 info@sokacka-grana.hr www.sokacka-grana.hr


Primorsko-goranska županija Značajne prepreke potrebi da se sačuva i unaprijedi život ruralnih sredina u Hrvatskoj uočavamo u procesu centralizacije i metropolizacije - u sve većoj neravnoteži između bujanja centra i slabljenja periferije. Tu čvrstu, administrativno poduprtu shemu, mijenjaju inozemne investicije u razvoj turizma i rastuća potražnja za građevinskim parcelama, kućama za odmor i vikendicama u prostorima visoke pejzažne, ekološke ili kulturne vrijednosti na obali i otocima Jadranskoga mora. Spontani kolateralni učinci turizma na razvoj ruralnih sredina, međutim, ni izdaleka nisu razmjerni uloženim sredstvima, ostvarenim prihodima i poslovnom prometu u toj gospodarskoj grani. Tradicionalna seoska proizvodnja u nas često se temelji na zastarjelim i nerentabilnim tehnologijama koje ne mogu ni kakvoćom ni količinom zadovoljiti tražene standarde i potrebe tržišta. Izostanak ulaganja i slabe perspektive na tom području mlađe ljude okrenuo je gradu pa u selima nerijetko ostaju samo stariji stanovnici. Velike, nekad plodne površine progutala je šikara ili su neobrađene. Cijene seoskih gospodarstava u unutrašnjosti zemlje su niske pa čitavo imanje ponegdje ne vrijedi koliko garsonijera u Zagrebu?! Primorsko-goranska županija uočava to pitanje kao nacionalni problem obilježen regionalnim i lokalnim posebnostima. Nedostatak proizvodnih investicija muči slavonsko selo kao i primorske otoke. Predvidivi putovi kretanja kapitala ne ukazuju na to da će kroz njih hrvatsko selo samo od sebe doživjeti željeni preporod. Oživljavanje ruralne proizvodnje Županija sagledava kao put zaustavljanja iseljavanja i pomoći porastu životnog standarda na selu. Prostori Gorskog kotara i Kvarnera u pravilu su ekološki sačuvani i pogodni za proizvodnju zdrave hrane i razvoj obiteljskih gospodarstava. Zato Županija potiče ulaganja u izgradnju komunalne i društvene infrastrukture tamošnjih naselja. Stvaranju povoljnijih uvjeta za život u ruralnim područjima Županija pribraja i obvezu zaštite prirodnih, pejzažnih i kulturnih vrijednosti – posebno spomeničke i duhovne baštine. Nadolazeći investicijski val usmjeren prema seoskim

The process of centralisation and ‘metropolisation’, the imbalance between the flourishing of the centre and the weakening of the peripheries, are significant obstacles to the need to safeguard and promote the life of rural communities in Croatia. This strong, administratively backed scheme, is being changed by foreign investments into tourism and by the increasing demand for building land and weekend cottages in areas of high landscape, ecologic and cultural value along the coast and on the Adriatic islands. The spontaneous, collateral effects of tourism onto the development of rural communities are nevertheless not even closely proportionate to the investments, the gains and the overturn in that economic branch. The traditional rural production is often based on outdated and unprofitable technologies, which quality and quantity wise cannot satisfy the sought standards and market demands. The lack of investments and of prospects in that field has turned young people away from the villages where seldom only the elderly remain. The large, once fertile areas have been covered by the underbrush or are uncultivated. The prices of rural estates in the hinterland are very low and sometimes a whole estate is worth less than a studio apartment in Zagreb?! The Primorsko-goranska County views this issue as a national problem with regional and local specificities. The lack of investments into the production is a problem for the villages in Slavonia as well as for the island communities. The foreseeable path of capital movement does not guarantee for the Croatian village the needed revival. The resurgence of rural production is viewed by the County as a means to stop the emigration and to help lifting the living standard in the rural areas. The areas of Gorski kotar and Kvarner are ecologically well preserved and suitable for the production of organic food and the development of family farms. Therefore, the County promotes investments for the construction of communal and social infrastructures in those settlements. As far as the creation of better living conditions in the rural areas is concerned, the County rates among it also the preservation of natural, landscape and cultural values,

49


gospodarstvima valja pravodobno usmjeriti razvoju gospodarstva i procvatu života, a ne pretvaranju seoskih naselja u oaze polupraznih vikendica i ljetnikovaca. Uz svoju pomorsku, prometnu i industrijsku orijentaciju Primorsko-goranska županija razvija turizam i unapređuje mediteransku tradicionalnu proizvodnju. Namjera je da turizam s pratećim djelatnostima uz druge proizvodnje potakne ovčarstvo, ribarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, vinarstvo, proizvodnju sira, meda, ulja, ribljih prerađevina i slično, a ne da ih potisne. Na većem dijelu Kvarnera postižu se očekivano dobri razvojni rezultati, a pomaci na bolje vidljivi su i u Gorskom kotaru. U ovoj prigodi Primorsko-goranska županija se hrvatskom i međunarodnom tržištu predstavlja putem svojih malih proizvođača i raznih obrta skladno uklopljenih u sliku ekološki promišljanog razvoja ruralnog gospodarstva. Uvjereni smo da će i ove godine odaziv posjetitelja i poslovnih partnera biti dobar. Župan Zlatko Komadina

especially monuments and spiritual heritage. The incoming investment wave directed towards family farms must be routed towards the development of the economy and the thriving of life, instead of turning the villages into half-empty oasis of weekend cottages. With its maritime, traffic and industrial orientation, Primorsko-goranska County develops tourism and promotes the traditional Mediterranean production. The intention is for tourism and its collateral activities to stimulate sheep-farming, fishing, fruit and vegetable growing, wine, cheese, honey, oil, fish products production and the like, and not to suppress them. In the greater part of the Kvarner region the developmental results are good as it was expected, and moves in the right direction are visible in Gorski kotar as well. On this occasion, Primorsko-goranska County presents itself to the Croatian and international markets via its small producers and different trades harmoniously integrated in the picture of an ecologically wellconsidered development of rural economies. We are confident that this year the response of visitors and business partners will be traditionally good. County Prefect Zlatko Komadina

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA Adresa : Adamićeva 10, 51 000 Rijeka Tel : + 385/ 051 351-612 Fax :+ 385/051 351-613 E-mail : info@pgz.hr Web : www.pgz.hr GORSKI D.O.O. Damir Zanoškar Fužine 168b, 51 322 Fužine Telefon: 051/436-365 Fax: 051/403-117 E-mail: gorski@ri.htnet.hr Kontakt: Damir Zanoškar Osnovne informacije o izlagaču: informatika i pčelarstvo proizvodi od meda Izlošci: med, medica, ocat od meda, suvenirska pakiranja meda

50

EKOLOŠKA PČELARSKA ZADRUGA VIDMAR Mlinari 5, 51 326 Vrbovsko; Pogon Rijeka Rose Leard 45 51 000 Rijeka Telefon: 051/219 015 Fax: 051/403 486 E-mail: ekoloska.zadruga@ ri.t-com.hr www.epz.hr Kontakt: Branko Vidmar mob.: 091/562 5200 Ekološka zadruga registrirana je 30. srpnja 2004. godine. Broji 12 zadrugara s područja Primorskogoranske i Ličko-Senjske županije. Raspolaže sa sedam ekoloških pčelinjaka (Branko Vidmar, Vjekoslav Habek, Dragutin Krušković, Ante Capić, Rade Ratko Marović i Tihomir Šarar). Proizvodi ekološke

pčelarske proizvode: med, medne mješavine i medicu. Zadruga je posebice poznata po proizvodnji čuvene medice pod nazivom „ Medica starog župnika“ te goranskom medu od jelovog meduna , medu pod nazivom „Tisuću cvjetova meda“ (šumska livada), te primorskom medu (vrijesak). U skoroj budućnosti najavljena je proizvodnja kozmetičkih preparata na bazi meda (krema za lice, krema za ruke,usne…) te sredstava za čišćenje namještaja na bazi pčelinjeg voska. Izlošci: sve vrste gore navedenog ekološkog meda, medica, prigodna suvenir pakovanja

PZ PČELARSTVO APITRADE Hreljin 136 Hreljin 51 226 Tel./fax 051 809 402, 545 552 Mob. 098 1721 502; 098 941 96 57 Kontakt: Milica i Zlatko Štraser E-mail: info@apitrade.hr www.apitrade.hr Zadruga ima suvremenu punionicu meda kapaciteta prerade 500t/god. Proizvodni program obuhvaća proizvode od vrhunskog prirodnog meda, meda s dodacima, pića na bazi meda (medica, medovača, medovina), ocat od meda, proplis, pelud (cvjetni prah) matičnu mliječ , te prigodne gastro suvenire u ambalaži od terakote. Izlošci: sve gore navedeno


KOTA D.O.O. Blažica Sveticki Kosa 5 51 314 Ravna Gora Telefon: 051/818-754 Kontakt osoba: Blažica Sveticki - mob: 098/260209 Nositelji organizacije ravnogorskih Plodova gorja i ostalih aktivnosti na upotpunjavanju turističke ponude ravnogorskog kraja; • organizacija rekreativno edukativnih druženja u prirodi i kulturno zabavnih događanja; • proizvodnja i prodaja domaćih proizvoda: sokovi, čajevi, ljekoviti pripravci, originalni suveniri; • iznajmljivanje bicikala, skija za ski - trčanje i izrada web stranica Izlošci: čajevi od ljekovitog bilja, med od maslačka, sirup od smrekovih iglica, ljekoviti sirupi na bazi borovnice GORJE D.O.O. Neđib Kurbegović Šiljar 26 51 311 Skrad Telefon/Fax: 051/810 351 E-mail: nedzib.kurbegovic@ri.htnet.hr Kontakt: Neđib Kurbegović - mob: 091/583 7521 Poduzeće se bavi preradom bobičastog i jagodičastog voća, proizvodnjom likera od borovnice, mladih borovih iglica, šumskih jagoda i malina, smrekovih iglica, preradom šumskih gljiva, te proizvodnjom džemova od šumske jagode, maline i borovnice, sirupa od borovnice, jagode, maline, borovih iglica, bazge i koprive. Izlošci: sve od gore navedenog «KOTAČ» obrt za proizvodnju i usluge Vid Arbanas

Rudolfa Strohala 127 51 316 Lokve Telefon: 051/831-211 Kontakt: Vid Arbanas mob: 098/965-9156 Osnovna djelatnost obrta je proizvodnja gorskih biljnih likera. Trave i voće beru se isključivo na području Gorskog kotara proglašenog ekološki čistom zonom. Berba se obavlja ručno što garantira kvalitetu ljekovitih trava a time i samih proizvoda. Goranski jeger «SAN HUBERT», primjerice sadrži 57 vrsta ljekovitih trava i 7 vrsta šumskog voća. Sama je proizvodnja količinski vrlo ograničena jer se želi zadržati kontrola nad količinom ubranih trava kako bi se zadržala kvaliteta i osigurala budućnost proizvodnje. U pripremi je zahtjev za dobivanje ekološke markice, te bi to bio prvi proizvod takve vrste u Primorsko-goranskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj što bi zasigurno doprinijelo razvoju turizma, osobito na području Gorskog kotara. Izlošci: Goranski jeger «SAN HUBERT», gorki biljni liker goranski jeger „ San Hubert“, biljni liker „Divlja ruža“ te najnoviji biljni liker „Papra“ pogodan za brojne koktel pripravke. MESNICA-MARKET I PRERADA MESA „ŽUŽIĆ“ Zagrebačka b.b. Krk Tel/fax 051 222 138 Tel. 051 220 210 Mob. 098 258 123 E-mail: mesnica-marketzuzic@ri.t-com.hr Mesnica - market i prerada mesa „Žužić“ posluje već više od trinaest godina.U posljednjih se osam godina specijalizirala u preradi

i proizvodnji više od pedeset vrsta svježih, polutrajnih i trajnih proizvoda pripremljenih po tradicionalnoj recepturi s otoka Krka. Program trajnih mesnih proizvoda obuhvaća proizvodnju krčkog pršuta s kosti, krčkog pršuta s kosti, krčkog lumbula, trajne krčke salame , krčke kobasice, krčke pancete, kuhane šunke u mrežici, krčke buđole itd. Proizvode odlikuje izvrsna kvaliteta te su našli mjesto na brojnim trpezama regije i šire. Izlošci : sve gore navedeno OBRT HELICIKULTURA – Uzgoj, otkup i prerada gastronomskih puževa iz kontroliranih hrvatskih uzgajališta Alma Cvjetković Adresa: Rukavac 60, 51 211 Matulji Tel./fax: 051/742-460 E-mail: helicikultura-ac@net. hr Kontakt: Alma Cvjetković - mob: 098/329283; Konzultiranje, izrada elaborata s investicijskim planom za potrebe pužarstva, početni «know how» i vođenje uzgajivača «step-by-step»; organizirani uzgoj gastronomskih puževa, otkup te prerada mesa puževa i trgovina prerađevinama od puževa pod zajedničkim nazivom robne marke «Hram okusa». Hram okusa je robna marka vezana uz proizvode od mesa puževa vrste Helix Aspersa i Helix Lucorum. Radi se o puževima koji su uzgojeni isključivo u hrvatskim uzgajalištima u kompletnom biološkom ciklusu. Uzgajališta su kontrolirana te u njima nisu korišteni pesticidi i herbicidi pa se stoga ovaj pro-

izvod može nazvati eko proizvodom. Izlošci: proizvodi od mesa puževa u staklenkama te trajni i polutrajni proizvodi ( salama od puževa kao vrhunska delicija) POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGROLIBURNIA Jušići 69c, p.p. 55 51 211 Matulji Telefon/fax: 051/277-258; 051/277-257 Web adresa: www.matulji. hr/agroliburnia Kontakt osoba: Alma Cvjetković - mob: 098/329-283 Poljoprivredna proizvodnja u ruralnim dijelovima općine Matulji sa naglaskom na uzgoj autohtonih sorti voća i povrća. Okupljanje postojećih poljoprivrednih uzgajivača, očuvanje autohtonih proizvoda i stvaranje prepoznatljivog branda proizvoda. Revitalizacija autohtone sorte grožđa Jarbola, sorte kupusa «Brgujski kapuz», revitalizacija starih voćnjaka, povrtlarska proizvodnja, kozarstvo i ovčarstvo. Izlošci: • voće i povrće vlastite proizvodnje • vino OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MAGRIŽ 17. travnja 9 51 517 Kornić, Otok Krk Telefon: 051/851-351 Kontakt: Mirjenko i Vesna Mrakovčić mob: 098/925-1624 OPG «Magriž» nalazi se u Korniću na otoku Krku. Bavi se uzgojem ovaca i proizvodnjom autohtonog krčkog ovčjeg sira te maslinarstvom, odnosno proizvodnjom extra djevičanskog maslinovog ulja. Sama proizvodnja se odvi-

51


ja u mini sirani u Korniću, od sirovog nepasteriziranog ovčjeg mlijeka. Takva izrada je puno složenija i iziskuje više truda i pažnje od izrade sira od pasteriziranog ili kuhanog mlijeka. Za ispašu ovaca se koristi samo prirodna hrana (zelena ispaša i sijeno) bez koncentrata. Zbog svoje vrhunske kvalitete OPG Magriž je dobitnik čitavog niza domaćih i međunarodnih priznanja. Za vrhunsku kvalitetu extra djevičanskog maslinovog ulja (sadržaj slobodnih masnih kiselina ispod 0,1 %) OPG je isto tako dobitnik zlatnih medalja na manifestaciji - Maslina 2006 i Maslina 2007 u Splitu. Izlošci: autohtoni ovčji polutvrdi «KRČKI SIR» i extra djevičansko maslinovo ulje OPG MATE I KATE Supec 8 51516 Vrbnik Vl. Obitelj Ivana Pavana Tel. 051 857 371 OPG Mate i Kate posjeduje obiteljsku siranu u kojoj proizvodi standardiziranom metodom već nadaleko poznati autohtoni krčki sir, te izuzetan krči sir u maslinovom ulju aromatiziranom mediteranskim travama. Izvrsnost sira garantira bogata mediteranska ispaša obzirom na činjenicu da je otok Krk biljnim vrstama najbogatije područje Mediterana. Izlošci: Autohtoni Krčki sir u maslinovom ulju s mediteranskim travama i polutvrdi autohtoni krčki sir. OPG FRANKULIN Grad Grobnik 57 Tel. 051 259 335 Mob.098 831 833

52

Kontakt: Aleksandar Kamenar OPG FRANKULIN je najveći proizvođač mlijeka u Primorsko goranskoj županiji. Nedavno je otvorena suvremena sirana te se krenulo s proizvodnjom polutvrdog masnog kravljeg sira, sira «škripavca» i svježeg kravljeg sira i skute. U planu je i proizvodnja vrhnja i jogurta. Mlijeko odlikuje extra kvaliteta. Izlošci: sve od navedenog A. S. PRIOR d.o.o. ( sirana Arabeska) Na rivi 13 Omišalj 51 513 Tel/faks: 051 841 847 Mobitel: 091 284 15 14 E-mail: sirana-arabeska@ hi.t-com.hr Tvrtka se bavi ovčarstvom i kozarstvom, odnosno proizvodnjom polutvrdih, tvrdih ovčjih i kozjih sireva. Od ovčjih sireva su zastupljeni: polutvrdi i tvrdi masni ovčji sir, ovčji parmezan, ovčja feta te ovčja skuta. Od kozjih sireva su zastupljeni desertni slatki sir s dodatkom suhih smokava, desertni slatki sir s dodatkom brusnica, čisti kozji sir pod nazivom „Kozeta“, mladi polutvrdi kozji sirevi sa začinskim biljem, s dimljenim lososom, sa slanim inćunom, s maslinama, „ Krčki zlatni žlahtinac“ (kozji sir koji zrije u mariniranim listovima vinove loze sorte žlahtina) OKUS MORA d.o.o. Vlasnik: TEICO d.o.o.; Draškovićeva 54, 10 000 Zagreb Adresa proizvodnog pogona: A. Mataije bb 51 250 Novi Vinodolski Telefon:051/244-395 Fax: 051/244-366

E-mail: okus.mora@hi.t-com. hr Kontakt osoba: Vesna Teljega - mob: 091/4921 213 OKUS MORA d.o.o. sa sjedištem u Novom Vinodolskom, Antuna Mataije bb, mlada je firma u razvoju koja se bavi proizvodnjom raznih delicija od plodova mora te marinirane i slane sitne plave ribe (inćuna i srdele). Asortiman gotovih proizvoda sadrži nekoliko različitih salata od morskih plodova, marinirane: inćun, srdelu i kozice, te kozice u kombinaciji s dagnjama, kao i slani inćun i slanu srdelu. Svi proizvodi su pakirani u PVC posude sa zavarenom folijom te poklopcem. Gotovi proizvodi su plasirani na domaće tržište u velike trgovačke lance, a marinirani inćun i srdela se kao poluproizvod izvozi na talijansko tržište. Izlošci: Svi gore navedeni proizvodi KRAJANI d.o.o. Ivan Franolić Nenadići bb 51 511 Malinska, Otok Krk Telefon: 051/861 200 Fax: 051/861 201 E-mail: krajani@ri.t-com.hr Kontakt: Ivan Franolić mob.: 098/912 1827 Krajani d.o.o. osnovano je kao Društvo s ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu. Proizvodna hala od 1.400 m2 sagrađena je na površini cca 10.000 m2. Društvo se bavi uskladištenjem, hlađenjem, zamrzavanjem, obradom, preradom proizvoda (svježe i zamrznute ribe, soljenje, filetiranje i mariniranje ribe). Kapaciteti i mogućnost prerade su soljenje i filetiranje sit-

ne plave ribe od 800 do 1000 tona godišnje. Sve proizvode odlikuje vrhunska kvaliteta što dokazuje izvoz na zahtjevno tržište Italije i Španjolske, Izlošci: Svi gore navedeni morski proizvodi ADRIA FILET D.O.O. Benčani b.b. 51216 Viškovo Tel. 051 504 578 Fax: 051 543 055 E-mail: adriafilet@yahoo. com www.adriafilet.hr Kontakt: Goran Petris Tvrtka je osnovana 1995. Riba orada i brancin se dobavlja iz kontroliranih uzgajališta, a plava riba srdela i inćun iz odabranih zona hrvatskog Jadrana. Slani program obuhvaća slane filete od srdele i inćuna te program carpacci-a od inćuna, srdele, orade, brancina i tune. Adria filet također nudi svježi filet od orade i brancina te smrznuti filet od orade i brancina. Svi proizvodi ne sadrže aditive niti boje, te su bogati omega 3 masnim kiselinama. Pored pakiranja namijenjenim maloprodaji nudi se i tzv. gastro program namijenjen velikim korisnicima (hoteli…) Izlošci: sve gore navedeno OLEAL d.o.o. Maslinovo ulje i kozmetički proizvodi na bazi maslinova ulja Adresa: Kanajt bb 51 521 Punat Telefon: 051/855 666 Faks: 051/ 654 232 E-mail: oleal@net.hr Web adresa: www.olealpunat.com Kontakt: Tomislav Mrakovčić - mob: 091/537-7425


Oleal d.o.o. osnovano je u veljači 2001. godine. Osnivanjem ovog društva pokrile su se potrebe proizvodnje i prodaje Djevičanskog maslinovog ulja otoka Krka, ali i otoka CresLošinj (djelomično), Raba i priobalja. Maslinovo ulje oduvijek je bilo najvažnija i najzdravija masnoća vrlo cijenjena u prehrani ljudi, ali i lijek kod različitih tegoba, sredstvo za njegu tijela, rasvjetu i druge svrhe. Uz maslinovo ulje koje se pakira u boce standardnih oblika, pakiranje se vrši i u bocama raznih oblika, od kojih su neke i ručni rad te se prodaju kao suveniri. Temeljem vjekovnih iskustava gdje se maslinovo ulje koristilo za njegu tijela proizvedene su dvije kolekcije kozmetike. Prva kolekcija su sredstva za sunčanje: krema za sunčanje IP-25, krema za sunčanje IP-12, krema nakon sunčanja, dok drugu kolekciju čine sljedeća sredstva za njegu kože: krema protiv starenja kože lica, hidratantna bio krema za tijelo i ruke te mlijeko za čišćenje kože. Izlošci: Krema za sunčanje IP-25, krema za sunčanje IP-12, krema nakon sunčanja, krema protiv starenja kože lica, hidratantna bio krema za tijelo i ruke, mlijeko za čišćenje kože te razne vrste pakiranja maslinovog ulja. SUSAJDA d.o.o. CRES Cons 3 51 557Cres Tel/fax: 051/571 385 Tel. 051/572 203; 571 227. Mob. 091 761 88 18 E-mail; sebastijan.luzina@ ri.t-com.tr Tvrtka se bavi proizvodnjom ekstra djevičanskog

maslinovog ulja podrijetlom s otoka Cresa dobivenog od autohtonih domaćih sorti maslina: 75% slivnjača, 20% plominka i 5 % rosulja. Sadržaj slobodnih masnih kiselina u ulju je ispod 0,8 % te zadovoljava kako hrvatske tako i europske standarde propisane za ekstra djevičansko maslinovo ulje. Proizvodni program također uključuje i ekstra djevičanska maslinova ulja aromatizirana s limunom, te ulja s dodacima začinskog bilja. Proizvode odlikuje vrhunski osmišljen dizajn i prigodna suvenir pakovanja. Tvrtka je za kvalitetu svojih proizvoda dobila čitav niz priznanja (brončane, srebrne i zlatne medalje) na manifestacijama maslina u Splitu, i manifestaciji Vinistra u Poreču. Izlošci : sve gore navedeno VUPIK d.d. Vukovar, PJ Pavlomir Novljansko polje bb 51 250 Novi Vinodolski Telefon: 051/248-033 Fax: 051/248-031 Kontakt: Miroslav Palinkaš - mob: 098/443-439 Vupik d.d. Vukovar P.J. Pavlomir posluje u Novom Vinodolskom od 1992. godine. Godine 1994. posađeni su prvi vinogradi i time započinje revitalizacija Novljanskog polja i povratak vinogradarstva u Vinodol, nakon cca 100 godina od propadanja vinogradarstva. Godine 1998. dobiveno je i prvo vino, a 2000. godine uređen je novi podrum kapaciteta 50 000 litara. U svojoj proizvodnji Vupik Pavlomir nudi sljedeća vina sa zaštićenim podrijetlom: žlahtinu, chardonnay,

frankovku (MORČIĆ), ružica Vinodola, cabernet sauvignon, žuti muškat, pinot bijeli (GOLUBICA) te rakije: SMOKOVAČA, TRAVARICA i KOMOVICA. Svake se godine u Pavlomiru zasadi nekoliko hektara vinograda te proširuju podrumski kapaciteti i uvode novi proizvodi. Izlošci: Svi gore navedeni proizvodi POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GOSPOJA Obitelj Toljanić Frankopanska 1 51 516 Vrbnik Telefon: 051/857 142 Fax: 051/857 463 E-mail: gospoja@vrbnik. net Web adresa: www.vrbnik. net/gospoja Kontakt: Franjo Toljanić mob: 091/2020 211 P.Z. Gospoja vlasništvo je obitelji Toljanić Zadruga u suvremeno opremljenoj vinariji proizvodi poznato autohtono bijelo vino «Žlahtina» te rakije TROPICU,TRAVARICU i SMOKOVAČU. U sastavu zadruge posluje i nadaleko poznati restoran i konoba „Gospoja“ te caffe bar „ Vrbnička žlahtina“. Izlošci: Žlahtina Toljanić - kvalitetno bijelo suho vino kontroliranog podrijetla Prošek - desertno vino, Domaće rakije: tropica , travarica, smokovača VINARIJA KATUNAR Anton Katunar Sveta Nedija bb 51 516 Vrbnik Telefon: 051/857 393 Fax: 051/857 391 E-mail: info@katunar.com Web adresa: www.katunar. com Kontakt osoba: Anton Katunar -

mob: 091/3 857 393 Hrvatsko primorje ima dugu tradiciju proizvodnje vina koje datira iz antičkih vremena. Slavu je steklo zahvaljujući pucinskom vinu za koje Plinije (1 st.) kaže: «Julija Augusta svojih 86 godina života pucinskom vinu mogla je pripisati, jedino ovo i ni jedno drugo ne okusivši. Raste u zaljevu Jadranskog mora ne daleko od izvora Timava na hridi brijega, kamo dopire morska struja, a priređuje se za mali broj amfora, i misli se da za lijekove nijedno drugo nije bolje». Na toj su tradiciji i stanovnici Krka proizvodili nadaleko poznata vina, a pogotovo Vrbenčani, gdje se ta proizvodnja očuvala do danas. Anton Katunar osuvremenio je obiteljsku tradiciju: sagradio novi podrum, primijenio nove tehnologije te obnovio stoljetnu tradiciju proizvodnje prirodnog pjenušca pod nazivom PORIN, koji uz poznatu žlahtinu i crna vina, skladno zaokružuje proizvodnu paletu. Izlošci: «Porin» prirodno pjenušavo vino proizvedeno modernim charrnat postupkom, «Biser mora» pjenušavo vino spravljeno od mješavine chardonnava, bijelog pinota i žlahtine, crno vino «Kurykta nigra», kvalitetno suho bijelo vino kontroliranog porijekla «Žlahtina Katunar», «Rakija» od dropa žlahtine obogaćena rutom. POLJOPRIVREDNA DRUGA VRBNIK Namori 2 51 516 Vrbnik

ZA-

53


Telefon: 051/857 101 Fax: 051/857 340 E-mail: zlahtina@net4u.hr Kontakt: Slavko Zahija mob: 091/221 0044 P.Z. VRBNIK osnovana 1904. godine danas u suradnji sa svojih 109 zadrugara i ukupno oko 150 proizvođača grožđa proizvodi vino «Zlatna vrbnička Žlahtina» i likersko vino „Prošek“. U podrumu s najsuvremenijom opremom proizvodi godišnje oko 450.000 – 600.000 butelja „ Zlatne vrbničke Žlahtine“. U 2007. godini uveden je novi proizvod „Zlatna vrbnička Žlahtina grand cru“. U sklopu podruma postoji prostor za degustaciju i prodaju vina. Osobita novost je prirodni morski pjenušac pod nazivom „Valomet“ čija se fermentacija odvijala pod morem na dubini od 30,6 metara u trajanju od 400 dana . Atraktivan izgled boce rezultat je djelovanja morskih organizama (alge i pužići) uslijed tako dugotrajnog boravka u moru. Izlošci:

54

vino «Zlatna vrbnička Žlahtina» , „ Prošek “ „Valomet“ „Zlatna vrbnička Žlahtina grand cru“ UGOSTITELJSTVO I TURIZAM «NADA» Željko Juranić Adresa: Glavača 22, 51 516 Vrbnik Telefon: 051/587 065 Fax: 051/857 205 E-mail: nada@ri.t-com.hr Web adresa: www.nadavrbnik.com Kontakt: Ivan Juranić mob: 091/215 8280 Ugostiteljstvo i trgovina «Nada» je obiteljski obrt koji ujedinjuje ugostiteljstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i trgovinu vinom i vinskim destilatima. Ugostiteljstvo i proizvodnja vina su obiteljska tradicija koja traje duže od 30 godina. Danas su proizvodnja vina kao i ugostiteljska ponuda podignute na suvremenu razinu, koristi se najmodernija oprema, no i dalje se glavni naglasak stavlja na održavanje autohtonog štiha domaćeg ambijenta te na dizajn proizvoda.

Izlošci: Vina: • Kvalitetna Žlahtina «Nada» • Stolno crno vino «Brajdica» • Likersko vino «Prošek» • Prirodni pjenušac «Nada» Vinski destilati, rakije: • Komovica • Komovica s rutom • Voćna rakija «Smokovača» Voćni namazi (džemovi) od žlahtine od brajde (crna autohtona sorta grožđa) BELICA UDRUGA „PRIJATELA RUŽ,GROZJA i VINA BELICA“ Jurčići 42, Kastav Tel/fax: 051 625 664 Tel.: 051 625 664 Mob. 098 9318177 E-mail: berislav.srdoc@ri.tcom.hr UDRUGA PRIJATELA RUŽ, GROZJA I VINA „ BELICA“ osnovana je 2004. g. kao nastavak višegodišnjeg druženja vinogradara i vinara Kastavšćine. Danas Udruga broji 95 članova sve mahom mali vinogradari i vinari koji se bave proizvodnjom vina za svo-

je potrebe i za svoje zadovoljstvo. Udruga je tu zato da bi vinari amateri bili u trendu novih saznanja u proizvodnji grožđa i vina. U tu svrhu udruga u svom programu rada ima djelatnost unapređenja vinogradarstva i vinarstva. PEKARNICA SLASTICA «VILMA» Banjol 162 51 280 Rab Tel./fax 051 724 537 Mob. 098 9104044 Kontakt: Josip Brna Proizvodi: autohtona rapska torta te tradicionalne slastice s otoka Raba (rapski mustačoni, rapski slanci, ušećereni bademi, rapski medenjaci, rapski baškotini)


Sisačko-moslavačka županija Dragi prijatelji! Izuzetno mi je drago što ćemo se na jednoj od naših najboljih i najsveobuhvatnijih manifestacija susresti treći puta. “Eko etno” zaslužuje nas, mi zaslužujemo “Eko etno”! Pri tome nam je najbitnije da opet pokažemo plodove neprocjenjivo vrijednog stvaralaštva naših poljoprivrednih ekoloških proizvođača, vinogradara, vinara, pčelara, medara, nositelja seoskog turizma, “čuvara” folklora i narodne baštine, autohtonog graditeljstva kao i tradicijskih obrta. S ponosom mogu ustvrditi kako je aktualna županijska vlast itekako zaslužna jer, kao prvo, financira nastup naših sugrađana na ovoj zanimljivoj i veseloj manifestaciji te, kao drugo, nešto više od 25 milijuna kuna iz proračuna ulaže u raznovrsne i učinkovite mjere poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizma, ratarstva i stočarstva, zaštitu prirode i okoliša, očuvanje tradicijskih vrijednosti, njegovanje folklora i narodnih običaja. O svemu dobrome što radimo možete se informirati na web stranicama Sisačko-moslavačke županije i njenih ustanova, www.smz.hr. Želim posebno istaknuti kako smo u posljednjih godinu dana, koliko je prošlo od našeg posljednjeg susreta, donijeli razvojne strategije u oblastima poljoprivrede i turizma, postali smo prva hrvatska županija sa statusom GMO slobodne zone i regionalnim parkom – Moslavačkom gorom. To su samo neki od uspjeha koje smo postigli i koji nam jamče, stvarajući kvalitetne temelje za daljnji rad, da ćemo i u narednom razdoblju raditi na dobrobit svih naših građana i građanki. Jamstvo je to također za ono što nam je najbitnije: ostvarenje vizije prema kojoj naša Županija postaje mjesto prosperiteta, materijalnog i duhovnog blagostanja, “zelena oaza” poželjna za rad i dostojanstven život. Samo tako ćemo moći zaustaviti trend trajnog odlaska ljudi izvan administrativno-teritorijalnih granica naše Županije, koji je, na žalost, još uvijek prisutan. U ime Sisačko-moslavačke županije i u osobno ime, zahvaljujem svim izlagačima na ovogodišnjoj manifestaciji, organizatorima “Eko etna”, mojim suradnicima. Tu smo kako bismo brojnim posjetiteljima s ponosom pokazali što sve imamo i što znamo proizvoditi, tu smo kako bismo razmijenili iskustva s prijateljima i poznanicima iz drugih hrvatskih županija, tu smo jer se

Dear friends! It gives me a great pleasure that we are about to meet for third time at one of our finest and full scaled of all events. Eco-ethno is worthy of us, and we are worthy of eco-ethno! The matter of utmost importance is abillity to prezent the immense work of our winemakers, wine producers, bee-kepers, honey producers, bearers of village tourism, “keepers” of folklore and national heritage, indigenous architecture, as well as old traditional crafts. Proudly, I can state that actual politics of our county is whom we should thank for that in a great matter. There are a few reasons for that. First of all it finances our countrymen at this interesting and joyfull event. Also, we must not forget to mention that 25 millions of kunas from the budget are beeing deposited for all kinds of means and measures for developing crafts, small entrepreneurers, tourism, agriculture and domestic livestock breeders, environment, keeping up traditional values an folklore traditions. About all these fine and worthy deeds you can get information at www.smz.hr . Esspecially, I would like to point out that we have in the past year since we last met brought up some developing strategies in the field of agriculture and tourism. We have become a first Croatian county that carries the title of GMO free zone and we also registered our own National park “Moslavina mountain”. Those are just a few of numerous accomplishments that we have achieved, which are quality grounds for future work and a warantie for wellfare and prosperity of our countrymen. That is also a warantie for the most important: fullfilment of a vision of our county beeing a place of prosperity, material and spiritual wellfare, a “green oasis” to work and live in. . And that is the only way to prevent people from leaving this region, which is still a growing tendency among us. On behalf of Sisak-Moslavina county and my own I thank all the prezenters in this years event, organizers of Eco-ethno, my associates. We are here to prezent with great pride to numerous visitors all that our county posses and all our skills and know-how. We are here to exchange experience with friends and acquaintances from all Croatian counties and regions. We are looking forward to our meetings, songs, foods and drinks with

55


veselimo susretima, druženju, pjesmi, iću i piću. I, kao što sam rekla na početku, tu smo jer to zaslužujemo!

friends. And as I have said it in the beggining – we are here because we deserve it!

Drage prijateljice, poštovani prijatelji, posjetiteljice i posjetitelji “Eko etna”! Dođite na štand Sisačkomoslavačke županije u prostoru Zagrebačkog velesajma, uživajte družeći se s našim domaćinima, dobrim, srdačnim i otvorenim ljudima, kušajte naše kulinarske specijalitete, probajte vrhunska vina, poslušajte zvuke narodne glazbe Posavine, Pokuplja, Zapadne Slavonije, Banovine i Korduna!

Dear friends, respected friends, visitors of “Eco-ethno”! Come to exibition area of Sisak-Moslavina county in Zagreb fair, enjoy company of our hosts, good, heartily, openminded people, have a taste of our couisin, a sip of prime wines, listen to a native folklore music of Posavina, Pokuplje, West Slavonija, Banovina and Kordun!

Dobrodošli! Do viđenja na štandu Sisačkomoslavačke županije!

Welcome! See you at the exibition area of Sisakmoslavina county! County prefect Marina Lovrić, B. Sc. Eng.

Županica

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA S. i A. Radića 36 44000 Sisak Tel 044/ 550 201 Telefax 044/ 524 158 E-mail: zupan@smz.hr Web: www.smz.hr Kontakt: gđa Marina Lovrić – županica TURISTIČKA ZAJEDNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE S. i A. Radića 28/II 44000 Sisak Kontakt: Ivor Stanivuković Tel: 044/540-163 Fax: 540-164 Mob: 098/9449520 E-mail: tzsmz@email.t.com. hr WEB: www.turizam-smz.hr HGK- ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK Kranjčevićeva 1644000 Sisak Kontakt: Brankica Grd Tel: 044/522-583 Fax: 521-531 Mob: 098/376-394 E-mail: bgrd@hgk.hr

56

Marina Lovrić, dipl. ing.

UDRUGA UNIKAT VEZ SISAK Staro Pračno, I desni odvojak 22 44000 Sisak Kontakt: Edita Kukić Tel: 044/720-146 Mob: 091/725-6370 E-mail: kukici@net.hr WEB: Izrada ručnog rada.

AURA d.o.o. S. i A. Radića 46, 44000 Sisak Kontakt: Bogdan Arnautović Tel: 044/520-418 Fax: 520-001 Mob: 091/793-3802 E-mail: aura.sisak@sk.t-com. hr Nakladništvo.

OPG KOŽNJAK Tišina Erdetska 44 44000 Sisak Kontakt: Vjekoslav Kožnjak Tel: 044/773-070 Mob: 098/371188 Proizvodnja i prerada ekološke kupine.

ŽUPANIJSKA UDRUGA VOĆARA, VINOGRADARA I POVRTLARA VELIKA LUDINA Obrtnička 3 Velika Ludina Kontakt: Marijan Gašparec Mob: 098/9509135 Voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo.

OPG MARINČIĆ Ivana Meštrovića 18 44000 Sisak Kontakt: Vesna Pranjić Tel: 044/521-404 Fax: 044/547-674 Mob: 091/5892346 E-mail: vesna.pranic@sk.tcom.hr Vinogradarstvo i vinarstvo.

OPG DUHAČEK Podbrđe 66 Popovača Kontakt: Biserka i Željko Duhaček Tel: 044/679-688 Mob: 095/8006247-Željko D. i 098/9306504 – Biserka D.

E-mail: zduhacek@inet.hr WEB: www.eko-med.com Proizvodnja i prodaja ekopčelinjih proizvoda. JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE LONJSKO POLJE Krapje 30 Krapje Kontakt: Edvard Bogović Tel: 044/672-080 Fax: 044/606-449 Mob: 098/222-080 E-mail: info@pp-lonjskopolje.hr WEB: www.pp-lonjskopolje.hr Zaštićeno područje-park prirode. OPG SEJAD SEDIĆ Hrvatskog narodnog preporoda 10 44000 Sisak Kontakt: Sedaj Sedić Tel: 044/538-837 Mob: 091/533-5325 Proizvodnja i prerada ekološke kupine. POLJOPRIVREDNOGOSPODARSKA


ZADRUGA – PETRINJKA 2006 Ive Maline 33 Petrinja Kontakt: Mara Vilus Tel: 044/814-067 Fax: 044/814-067 Mob: 098/959-3685 E-mail: petrinjka-2006@net. hr Ekološka proizvodnja hrane. OPG FLORIJANOVIĆ Sredanija 3, Potok Popovača Kontakt: Ivica Florijanović Tel: 044/652-232 Mob: 098/130-4-111, 091/535-30-13 Proizvodnja i prodaja vina i jabuka. JOSIP RADOVIĆ Rimska 11 44000 Sisak Kontakt: Josip Radović Mob: 098/7965520 i 098/1835085 Proizvodnja i uzgoj ljekovitog bilja. OPG ROMAN VUKALOVIĆ Plesmo 8 Krapje Kontakt: Roman Vukalović, Snježana Pavlić Mob: 091/5055811 Slike, mozaici i etno motivi. OPG NIKOLA PETKOVIĆ Kralja Tomislava 73 Glina Kontakt: Nikola Petković

Tel: 044/885-176 Mob: 091/769-1460 Eko kupina. ANTUN SUKNAIĆ Osječka 94 Novska Kontakt: Antun Suknaić Tel: 044/601-661 Proizvodnja domaćeg slavonskog kulena. OPG GORDANA BRKANOVIĆ Trg Đ. Szabe 4 Novska Kontakt: Mićo Brkanović Tel: 044/600-763 Fax: 044/600-763 Proizvodnja tikvica. TOP-TERME D.O.O. Trg bana J. Jelačića 16 Topusko Kontakt: Draženka Trdina, Andreja Šeperac Tel: 044/886-027 Fax: 044/886-029 Mob: 098/391-017 E-mail: top-terme@ ljeciliste-topusko.com WEB: www.ljecilistetopusko.com Zdravstveni turizam, ugostiteljstvo UDRUGA MALIH SIRARA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE «PREVELAC» Galdovačka 1 44000 Sisak Kontakt: Đurđica Kršić Mob: 099/2167078

Proizvodnja sira. OPG VESELIĆ Vukovarska 24, Novo Selo Palanječko 44202 Topolovac Kontakt: Goran Veselić Tel: 044/776-353 Mob: 091/565-0560 Ekološka proizvodnja.

OPG BERONIĆ Trnajec 19 Popovača Kontakt: Dubravko Beronić Tel: 044/679-780 Mob: 098/1300235 E-mail:dubravko.beronic@ sk.htnet.hr Ekološko pčelarstvo. UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA MOSLAVINE «LUJO MIKLAUŽIĆ» KUTINA Augusta Šenoe 2 Kutina Kontakt: Biserka Stojić Tel: 044/647-018 Fax:044/681-920 Mob: 098/376-259 Vinogradarstvo, voćarstvo i podrumarstvo.

Vinogradarstvo i vinarstvo. OPG IMELA Topolovac 32 Topolovac Kontakt: Snježana Pušić Tel: 044/776-140 Fax: 044/776-140 Mob: 098/9670598 E-mail: ljekovotobilje@net. hr WEB: imelabilje.blog.hr Uzgoj, sakupljanje i prerada ljekovitog bilja. P.T.O. FANTASY D. Gervaisa 1 44000 Sisak Kontakt: Nataša Obad Tel: 044/534-699 Mob: 091/504-3410 E-mail: natasa.obad@sk.tcom.hr Proizvodnja nakita i suvenira. JOSIP PALAIĆ Miroslava Kraljevića 12 44000 Sisak Kontakt: Vlasta Palaić Tel: 044/536-592 Mob: 098/9718329 Ručni rad - čipka.

UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA PETRINJSKOG VINOGORJA 1. lijevi odvojak 10, Novo Selište Petrinja Kontakt: Želimir Novaković Mob: 099/5171362

57


58


Splitsko-dalmatinska županija Poštovani, Uvažavajući zalaganje organizatora i pozitivna iskustva izlagača, Splitskodalmatinska županija i ove godine aktivno se uključila u projekt „Eko-etno Hrvatska“ koji se već tradicionalno održava u sklopu Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma. Želja nam je na ovoj manifestaciji predstaviti javnosti barem dio raznovrsne i prebogate riznice prirodnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti kojima obiluje najveća hrvatska županija. Zahvaljujući prvenstveno prirodnim blagodatima, kulturno-povijesnim znamenitostima i iznimnim geografskim obilježjima, Splitsko-dalmatinska županija izrazito je turistički orijentirana. Stoga je upravo razvoj i unapređenje turizma kao generatora i pokretača ukupnog gospodarskog rasta i razvoja na području naše županije, a time i cijele Hrvatske, jedna od naših ključnih strateških odrednica. U cilju ravnomjernog razvoja svih dijelove naše županije, od otoka do Zagore, sustavno pristupamo razradi i provedbi kvalitetnih projekata utemeljenih na konceptu održivog razvoja turizma. U tom smislu važno je istaknuti projekt „Etno-eko selo“ koji ujedinjuje potrebu za očuvanjem naše kulturne baštine, zaštitu tradicionalne dalmatinske arhitekture i načina života, zadržavanje i povratak domicilnog stanovništva u ruralne dijelove županije, te stvaranje jedinstvenog i visokokvalitetnog turističkog proizvoda. Imajući u vidu činjenicu da je ruralni prostor nedovoljno iskorišten resurs te da ga je potrebno neprekidno razvijati s ciljem ravnomjernijeg razvoja, obogaćivanja turističke ponude te povećanja kvalitete življenja u ruralnim prostorima Splitsko-dalmatinska županija je izdala Kulturno-povijesni vodič Zagore Splitskodalmatinske županije te Cikloturistički vodič Zagore Splitsko-dalmatinske županije. U tijeku je i izrada brošure Maslinovi puti koja se nastavlja na brošuru Vinski puti Splitsko-dalmatinske županije. Posebnu pozornost također posvećujemo kulturnom turizmu, potpomažući čitav niz kulturnih i manifestacija i aktivnosti koje njeguju izvorne, tradicionalne kulturne i običajne vrednote naših krajeva. Podupiremo razvoj i širenje ekološke svijesti i zdravog života, posebno među

Ladies and Gentlemen, This year Split and Dalmatia county shall, take part in the project „Eko-etno Croatia“, as a result of positive experience of exhibitors and dedicated activity of the organiser. Our wish is to present the public some of the extremely rich and varied natural, cultural and traditional abundance of this area. Due to the exceptional geographical, cultural and historical sights and natural characteristics, Split and Dalmatia county is distinctively tourismoriented. Consequently, a growth of tourism is considered to be one of the most important generators of economic prosperity, not only of our County, but of Croatia in general. In order to stimulate an equal upgrowth of all parts of the County, from the islands to the mainland, we are very much engaged in sistematical elaboration and implementation of such projects that would provide the development of a selective, high-quality tourism. One of such projects is „Eko-etno village“ which includes both, a need to preserve our cultural inheritage, traditional architecture and customs, as well as as to create a unique tourist product. Considering the fact that rural area is not enough touristicaly engaged, Split and Dalmatia county published „Zagora Cyclotour Guide Book“ and „Zagora Cultural and Historical Guide Book“. We are finishing brochure „Olive roads“ which is conected with tourist publication „Wine roads“. We also pay special attention to cultural tourism, supporting numerous cultural manifestations and activities which cultivate authentic traditional, cultural and customary values of the region. In cooperation with local authorities, we are also engaged in many educational programs which promote healthy life and ecological awareness, especially among young people. It is my pleasure to invite you to our exhibition area and enjoy the fruits of nature and labour of hardworking people of Split and Dalmatia county. County Prefect Ante Sanader, B. Sc. Eng.

59


mladima, surađujući sa školama te drugim ustanovama i organizacijama u gradovima i općinama diljem naše županije. Zadovoljstvo mi je pozvati Vas da nam se pridružite na našem izložbenom prostoru i uživate u bogatim plodovima prirode i predanog rada vrijednih žitelja Splitsko-dalmatinske županije. S poštovanjem uz srdačan pozdrav, Župan Mr. Ante Sanader, dipl.ing

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Domovinskog rata 2 21 000 Split Kontakt osoba: Joško Stella Tel.: 021/400-092 Fax: 021/400-224 e-mail: josko.stella@dalmacija.hr Poljoprivredna zadruga „HVAR“ 21450 Hvar Kontakt: Miroslav Bičanić Tel. 021/718-967 Proizvodnja eteričnih ulja i aromatičnog bilja od lavande, bora i ruzmarina

„BURIN“ d.o.o. 21410 Postira Kontakt: Katija i Jurica Matulić Tel. 021/632-537 Proizvodnja marmelade i džemova od mediteranskog voća na stari način „LUXOR – ZAČINI NADALINA d.o.o.“ 21210 Solin Put Majdana bb Kontakt osoba: Marinko Biškić Tel. 021/210-299 proizvodnja mediteranskih začina

Obrt „FINI BRAČKI SAPUNI“ 21410 Postira Kontakt: Joško Šantić Tel. 021/632-168 Proizvodnja fini sapuni na bazi maslinova ulja s dodatkom aromatičnih ulja

„ULJARA VUKŠIĆ d.o.o.“ 21210 Solin Kontakt: Katarina Vukšić Tel. 021/217-082 Prerada i proizvodnja djevičanskog maslinovog ulja ekstra kakvoće, te proizvodnja slastica i kolača na bazi maslinovog ulja i mediteranskog voća i bilja

Obrt „BROJNE“ 21480 Vis Mirni dvori 3 Kontakt: Velimir Mratinić Tel. 021/711-893 Proizvodnja autohtonog prehrambenog proizvoda od suhih smokava s aromatičnim biljem

Obiteljska poljoprivredna zadruga „SIRANA HUMAC“ 21424 Gornji Humac Kontakt: Ivana Stipičić Tel. 021/370-777 Proizvodnja ovčjeg bračkog sira i ovčjeg sira u djevičanskom maslinovom

60

ulju ekstra kakvoće Ribarski obrt „RIBAR“ 21425 Selca Kontakt: Mile Brhanović Tel. 021/622-451 Proizvodnja i pakiranje slane ribe Poljoprivredna zadruga „SELČANKA“ 21425 Selca Kontakt: Ivica Stančić Tel. 021/622-044 Otkup, prerada, proizvodnja i pakiranje konzerviranje zelenih maslina i djevičanskog maslinovog ulja ekstra kvalitete iz bračkih maslinika Maslinarsko uljarska udruga „BUHAVICA“ 21425 Selca Kontakt: Ivica Stančić Tel. 021/622-025) Proizvođači djevičanskog maslinovog ulja – ekstra: - Josip Borojević, 21426 Sumartin, tel. 021/648-005 - Sinaj Bulimbašić, 21425 Selca, tel. 021/622-051 - Ljerka Litović, 21413 Povlja, tel. 021/639-179 - Vjekoslav Milišić, 21425 Selca, tel. 021/461-688 - Anton Ostojić, 21413 Povlja, tel. 021/639-124

- Zdravko Perić, 21413 Povlja, tel. 639-201 - Ivica Stančić, 21426 Sumartin, tel. 021/648-232 - Ivica Škrpaca, 21425 Selca, Novo Selo, tel. 021/622357 - Damir Štambuk, 21426 Sumartin, tel. 021/648-022 Poljoprivredna zadruga „BRACHIA“ 21000 Split Kneza Višeslava 5 Kontakt: Leopold Botteri Tel. 021/315-440 Otkup i plasman djevičanskog maslinovog ulja – ekstra Poljoprivredna zadruga „MARINA“ 21222 Marina Obala A. Stepinca 2 Kontakt: Svetin Palada Tel. 021/889-333 Otkup, prerada i dorada konzerviranih maslina i djevičanskog maslinovog ulja – ekstra „TURE d.o.o.“ 21410 Postira Kontakt osoba: Ivo Biočina Tel. 021/632-009 Proizvodnja maslina i djevičanskog eko maslinovog ulja ekstra kakvoće


Poljoprivredna zadruga „SVIRĆE“ 21462 Svirće Kontakt: Andrija Carić Tel. 021/768-380) Proizvodnja ekološkog vrhunskog vina iz hvarskog vinogorja i djevičanskog maslinovog ulja – ekstra Poljoprivredna zadruga „BOL“ 21460 Bol Kontakt: Robert Vuković Tel. 098/450-980 Proizvodnja kvalitetnog i vrhunskog vina iz bračkog vinogorja „ZLATAN OTOK d.o.o.“ 21460 Sveta Nedjelja – Hvar Kontakt: Zlatan Plenković tel. 021/745-709 Proizvodnja vrhunskog vina iz hvarskog vinogorja „BASTIJANA d.o.o.“ 21460 Jelsa Kontakt: Andro Tomić Tel. 021/768-160 Proizvodnja vrhunskih i desertnih vina i žestica Poljoprivredna zadruga „KOMIŽA“ 21485 Komiža Kontakt: Ilić Toni Tel. 021/713-023 Proizvodnja vina, rakije i likera Prehrambeno razvojna agencija „PRAG“ 21000 Split Put Kopilice 5 Kontakt: Mirko Gugić Tel. 091/2878-199 Degustacije maslinovog ulja i razvojni program u maslinarstvu Poljoprivredna nakladnička zadruga „AGROKNJIGA“ 21425 Selca Tolstojeva 16 Kontakt: Anabela Dobrić

Tel. 099/3370-416 Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda i poljoprivredno nakladništvo „UDRUGA ZA OČUVANJE BAŠTINE CETINSKOG KRAJA“ 21230 Sinj Kralja Zvonimira 28 Kontakt: Ante Mastelić Osnovna djelatnost udruge je očuvanje kulturne baštine, starih obrta i zanata. U sklopu udruge djeluje nekoliko kulturno umjetničkih društava i proizvođača tradicionalnih alata, odjeće i obuće, tradicijskih glazbala i suvenira Cetinskog kraja. Izlošci: - narodna nošnja cetinskog kraja - drveni i metalni alati, ostale potrepštine tradicionalnog domaćinstva dalmatinske zagore - proizvodi tradicionalne gastronomije - prezentacija izrade drvenih alata - prezentacija izrade glinenih posuda - prezentacija izrade tradicionalnih glazbenih instrumenata dalmatinske zagore (gusle) - prezentacija izrade suvenira dalmatinske zagore „VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO“ 21230 Sinj Šetalište Alojzija Stepinca 2 Tel. 021/821-542, 821-113, 824-833 Izlošci: - alkarska i momačka odora s pripadajućom opremom „IMAGO“ UDRUGA MUŠIĆARA 21230 Sinj Kvartiri 1 Kontakt: Vladimir Alebić

Tel: 021/822-937 Zaštita autohtonih vrsta riba u rijeci Cetini i pritocima, organizacija športskog ribolova (mušičarenja) po sistemu „ulovi pa pusti“ Izlošci: - ribolovni pribor - promotivni materijal TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SINJA 21230 Sinj Vrlička bb Kontakt: Ante Latinac Tel. 021/826-352) Izlošci: - promotivni materijal TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPĆINE KLIS 21231 Klis Megdani 57 Kontakt: Slavica Caktaš Tel. 021/240-578) Izlošci: - promotivni materijal TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TRILJA 21240 Trilj Bana Jelačića 40 Kontakt: Tel. 021/832-510) Izlošci: - promotivni materijal UDRUGA „POKRENIMO TIJARICU“ 21240 Trilj Kontakt: Ivan Bota Tel: 098/182-5830 Očuvanje kulturne baštine, starih obrta i zanata područja sela Tijarice Izlošci: - promotivni materijal - prezentacija narodne nošnje i običaja MESNICE LOVRIĆ „O.P.T.U.M. MEL“ 21233 Hrvace Kontakt: Jakov Lovrić Obrt za proizvodnju mesa i mesnih prerađevina Izlošci: - Dalmatinski pršut

- Alkarska kobasica - Dalmatinska panceta „MIJUKIĆ PROM d.o.o.“ 21261 Runovići Kontakt: Mijo Lešina Sušenje mesa i mesnih prerađevina Izlošci: - Dalmatinski pršut „BATLAN d.o.o.“ 21238 Otok dalmatinski Kontakt: Ivan Jukić Proizvodnja i prerada mlijeka Izlošci: - Cetinski sir „AGROPROMET RUNOVIĆI d.o.o.“ – sirana Runovići 21261 Runovići Kontakt: Josip Tucak Tel: 021/670-351proizvodnja sira i prerada mlijeka Izlošci: - Runovićki sir OPG: MARIJA MRAVAK 21241 Obrovac Sinjski Gala, Gala bb Kontakt: Marija Mravak Tel. 021/839-008 Proizvodnja i prerada meda i pčelinjih proizvoda Izlošci: - med i proizvodi od meda „BOKUN d.o.o.“ Muć Kontakt: Mate Jukić Tel. 021/535-066 Prerada šumskog voća Izlošci: - sokovi od šumskog voća - likeri od šumskog voća - džemovi od šumskog voća „DUJMEX d.o.o.“ Imotski Kontakt: Ljilja Dujmović) Proizvodnja kruha, slastica i proizvoda od tijesta Izlošci: - Imotska torta i rafioli

61


„JASMINKA MONTANA“ Baška Voda Krvavica 53 Kontakt: Jasminka Montana Tel. 095/903-3151 Izrada tradicionalne torte „Makarana“ koja je izvorni proizvod grada Makarske Izlošci: - torta Makarana „TERA VERA“ Imotski Kontakt: Vlasta Prlj Tel. 021/841-424 Proizvodnja eko sapuna i prirodne kozmetike Izlošci: - eko sapuni i kozmetika O.Š. „OCA PETRA PERICE“ 21300 Makarska Zelenka bb Eko škola koja je osvojila brojne nagrade u raznim projektima Republike Hrvatske na temu ekologije te u svojim radionicama proizvode eko sapune s biokovskim travama, kantorijonovo ulje, mirisne vrećice lavande te keramičke suvenire. Učenici škole koriste maslinovo ulje koje sami proizvode iz maslina u svom školskom vrtu za kojeg su također osvojili brojne nagrade (www.opp.hr) Izlošci: - učenički proizvodi JELENA I TEO ERCEG 21300 Makarska Put požara 14 Kontakt: Jelena Erceg Tel. 021/613-546 Proizvodnja prirodne kozmetike na bazi djevičanskog maslinovog ulja Izlošci: - eko sapuni s ljekovitim travama - ulja za masažu na bazi maslinova ulja i ekstrakta aromatičnog bilja

62

„JADRIJEVIĆ-MLADAR BOŽIDAR – DEAN POLJAK“ 21230 Sinj Glavice bb Kontakt: Dean Poljak Tel. 091/576-3466 Izrada umjetničkih radova i replika u kamenu Izlošci: - replika Gaju Liberiju (rad u kamenu) - tvrđava Stari grad Sinj ( rad u kamenu) - Dioklecijanova palača ( rad u kamenu) - Kliška tvrđava ( rad u kamenu) - Prezentacija rada u kamenu IVAN GOJAK 21300 Makarska Ante Starčevića 104 Kontakt: Ivana Gojak Tel. 098/998-0359 Izrada suvenira od keramike sa tradicionalnim detaljima makarskog područja Izlošci: - keramički suveniri makarskog područja „TINTO“ 21300 Makarska Jadranska 1 Kontakt: Mirjana Mihaljević Tel. 098/924-3954 Obrt za izradu dekorativnih aranžmana od podbiokovskog bilja Izlošci: - dekorativni aranžmani i aromatično bilje „VINARIJA RUNOVIĆI“ 21261 Runovići Kontakt: Ivan Jerković Proizvodnja vina Izlošci: - vino VINARIJA ČAPORICE OPG 21240 Trilj Kralja Tomislava 10 Kontakt: Klarić Nediljko

Mob. 091/792-1363 Uzgoj vinove loze i proizvodnja vina Izlošci: - vino „BIK COMMERCE d.o.o.“ Radošić Kontakt: Marko Škopljanac Tel. 021/805-666 Turizam i ugostiteljstvo Izlošci: - prezentacija etno eko sela Radošić HRVATSKI KOLAČ 21000 Split Mostarska 97 Kontakt: Branka Čićin Mob. 098/930-0754 Obrt za proizvodnju kolača Izlošci: - domaći kolači U.O. „MACONDO 21450 Hvar Kontakt: Anne Marie Šurlin Mob. 091/739-2390 Slastice rađene po originalnoj recepturi naših nona, prirodnih aroma, sladora, meda sa levandinih i kaduljinih polja, neprskanog voća dozrelog pod vrelim mediteranskim suncem Hvara. Slastice koje mirišu strasno, a snaži ih stoljetna tajnovita baština prirodne pripreme sabijena u njima. Izlošci: - slastice USLUŽNI OBRT BEPO SOUND Put Sv. Lucije 14 Kaštel Štafilić Kontakt: Željana Mornar Deman Mob: 091 58 23 876 Izlošci: narodne nošnje (zlatovez,) suveniri ( lutke u nošnjama)

PODUZETNIČKI CENTAR SINJ d.o.o. za razvoj poduzetništva Vrlička 41 21230 Sinj Kontakt: direktor Ana Barać Tel: 021 824 453 Mob: 091 735 65 26 Nacionalni sajam pršuta – prezentacija ANTONIJO TRADE d.o.o. za proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim repromaterijalom - Brnik 5 21000 Split Izlošci: - ukrasno bilje LUSTRA d.o.o. za preradu ribe 21 405 Milna Kontakt: Božena Vidović Tel.: 021 636 349 Fax: 021 636237 Mob: 091 3219780 E-mail: bozena.vidovic@ st.t-com.hr )


Šibensko-kninska županija Poštovani, Zadovoljstvo mi je predstaviti Šibensko-kninsku županiju koju kao i ostale županije krase ljepota krajolika i bogatstvo kulturno-povijesnih spomenika. Šibensko-kninska županija, smještena na području Srednje Dalmacije ima najveći planinski vrh i najniži naseljeni otok, najčišće rijeke i najveći broj otoka, gotovo jednaku površinu na kopnu i na moru, dva Nacionalna parka, parkove prirode i velik broj zaštićenih dijelova prirode. Poznata gostoljubivost, odlična klima i prometna povezanost uz spomenute prirodne ljepote i kulturnopovijesne spomenike prava su meta za domaće i inozemne turiste. Nema naselja uz more koje ne živi za i od turizma, a zahvaljujući oživljavanju raznih oblika ruralnog turizma i ostala područja županije su već značajno uključena u ovu djelatnost. Projekt «Eko-etno Hrvatska» osim što potiče očuvanje tradicionalne proizvodnje i kulturne baštine na izvanredan način promovira ruralne krajeve te na taj način podupire regionalni gospodarski razvoj na ideji održivosti i ekološke osviještenosti. Upravo zbog toga i ove godine smo sudionici na «Ekoetno Hrvatska» gdje će naši proizvođači hrane predstaviti sve tradicionalne proizvode od pršuta, sira, meda, vina, suhih smokava, a moći će se i kušati rižot s poznatim šibenskim školjkama. Koristeći tradiciju ručnog rada naših vrijednih baka (pletenje i vezenje), tkalje iz kninske zadruge «TKANICA» i uz pomoć poznate dizajnerice Mine Petre izrađuju atraktivne kolekcije ekskluzivnih moderno dizajniranih odjevnih predmeta od vune i konca, nadahnutim hrvatskim narodnim motivima. Pokušat ćemo i na ovom sajmu posjetiteljima pokazati kako nastaju takvi vrijedni unikatni predmeti. Dakako, i ove godine posjetitelji našeg štanda moći će uživati u oživljavanju običaja uz pjesmu i plesove kulturno umjetničkih društava koja njeguju tradiciju našeg kraja. Županijski projekti razvoja ruralnih područja idu za očuvanjem autohtonih tradicionalnih proizvoda, proizvodnjom ekološki prihvatljivih poljoprivrednih proizvoda i očuvanjem tradicijskih obrta. Ova proizvodnja u spoju s turizmom garancija su

Dear visitors, It is my pleasure to present SibenikKnin County that is, as other counties, known after its beautiful landscapes and rich culturally-historical monuments. Sibenik-Knin County, settled in the area of middle Dalmatia, contains the highest mountain peak and the lowest inhabited island, the cleanest rivers and the biggest number of islands, almost equal surface of land and see, two national parks, nature parks and large number of protected parts of the nature. Known hospitality, climate and excellent traffic connection, on top of the earlier mentioned natural beauties and culturally-historical monuments, create target for local and foreign tourists. There is no settlement by the see that does not live of tourism, but thanks to the revitalisation of different types of rural tourism, other parts of the county have also already been included in this activity. Project ‘Eco-ethno Croatia’, apart from stimulating preservation of the traditional production and cultural heritage, also in a fantastic way promotes rural areas and supports regional economic development as a concept of sustainability and ecological awakening. For that reason we have once again decided to take part at the ‘Eco-Ethno Croatia’ manifestation, where our food producers will present all traditional products, from prosciutto, cheese, honey, vine, dried figs, and one will have the opportunity to try known risotto with shells from Sibenik. Using the skills of traditional hand work from our hardworking grandmothers (knitting and stitching), weavers from the Knin cooperative ‘Tkanica’, with assistance of the known designer Mina Petra, create attractive collection of exclusive and modern clothing, made of wool and rope, inspired by Croatian folk motives. It is our whish to use this fair to demonstrate how these valuable unique items are created. Surely, this year as well, the guest of our bench will be able to enjoy revitalisation of the habits through songs and dances of the cultural associations that cherish tradition of our area. County projects of rural areas development follow the idea of protection of the autochthon traditional products, production of ecologically acceptable agricultural

63


uspješnog razvoja ruralnih područja. Poštovani posjetitelji, slobodan sam pozvati Vas da nam se pridružite na našem izložbenom prostoru, te kušate specijalitete i uživate u etno motivima. Župan Goran Pauk, dipl.oec.

UDRUGA PROIZVOĐAČA DRNIŠKOG PRŠUTA Kralja Tomislava 25; 22320 DRNIŠ Tel: 022/886-157 Predsjednik udruge Nikola Rakić 098/266-022 Izlagat će DRNIŠKI PRŠUT «PRIMOŠTEN BURNI» POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Draga bb; 22202 PRIMOŠTEN Tel: 022/574-142; 574-172; Fax: 022/574-134 Izlagat će kiseli kupus, maslinovo ulje, suhe smokve i bademe «API-HERBA» vl. PERO ANTIČEVIĆ obrt za proizvodnju i prodaju ljekovitog bilja i proizvoda od meda Zvonimirova 45; 22300 KNIN Tel: 091/504-2370 Izlaže med, ljekovito bilje, meleme i proizvode od ljekovitog bilja OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO vl. DARKO MRVICA Put Vida 59; 22000 ŠIBENIK Kontakt osoba Miljenko Mrvica 091/573-8006 Izlagat će vino, travaricu, maslinovo ulje i prošek «NISA» vl. ZORAN SINOBAD obrt za proizvodnju su-

64

venira Čunjačina 7; 22300 KNIN Tel: 022/661-234, mob: 091/518-2114 Izlagat će autohtone suvenire OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ARALICA Branitelja domovinskog rata 8; 22000 ŠIBENIK Tel: 022/441-658 Kontakt osoba Branka Aralica 091/545-2999 Izlagat će maslinovo ulje, proizvode od maslinovog ulja, višnju marasku i proizvode od višnje maraske SEOSKO DOMAĆINSTVO «JURLINOVI DVORI» Don. STIPE PERKOV Draga bb, Primošten Burnji, 22202 PRIMOŠTEN Tel: 022/574-106 Kontakt osoba Don. Stipe Perkov 098/939-1906 Izlagat će autohtone Primoštenske proizvode vino Babić, pršut, slane srdele, ovčiji sir, kruh ispod peke, lozovaču, itd ULJARSKA ZADRUGA MURTER (utemeljena 1910.god) Butina 2; 22243 MURTER Tel: 022/435-599 Fax: 022/435-598 Kontakt osoba: upravitelj Drago Skračić 098/445-693 Izlagat će KORNATSKO

products and cherishment of the traditional crafts. This type of production, connected with tourism, is a guaranty for successful development of rural areas. Dear visitors, I am happy to invite all of you to join us at our exhibition place, to taste our specialities and enjoy our ethno motives. County Prefect

Goran Pauk, dipl.oec.

MASLINOVO ULJE

Izlagat će Skradinsku tortu, pržene, slatke i slane bajame, suhe smokve, itd.

«MASLINJAK» obrt za usluge vl. ZVONA BAŠIĆ Bašina 12; 22243 MURTER Tel: 022/434-684 Fax: 022/434-653 Mob: 098/941-2988; 091/434-3621 Bave se proizvodnjom i doradom mreža za ribarstvo, nautiku i sport. «BARBA I BARBA» vl. SVEMIR MEIĆ-SIDIĆ Servis ribarskih mreža i opreme Stara ulica 8; 22242 JEZERA Tel/fax: 022/438-017; Mob: 098/445-740 Izlagat će ribarske, sportske i mreže za ribnjičarstvo i proizvode od mreža i konopa po narudžbi. TKALAČKA ZADRUGA «TKANICA» Matoševa 27; 22300 KNIN Osoba za kontakt Ilka Dragić Tel: 022/662-894; Mob: 098/193-6127 Izlažu tkane predmete, starinske kape i tkalački stan. «SKRADINSKO ODMORIŠTE» vl. ANTE PAIĆ Obrt za turizam, usluge i ugostiteljstvo Cesta Bribirskih knezova bb; 22222 SKRADIN Tel: 022/771-348; Mob:091/520-9330

«LAĆA-COMMERCE» d.o.o. Skradinsko polje 61A; 22222 SKRADIN Tel/fax: 022/336-802; Mob: 091/336-8020 Izlagat će maslinovo ulje i proizvode od maslinovog ulja. «D.V. ETNOART» vl. DAMIR ŽIVKOVIĆ Obrt za proizvodnju suvenira i umjetnina Hrvatskih branitelja 47; 22215 ZATON Tel: 022/485-520 Izlagat će autohtone suvenire. «ATELIER VENEL» vl. NELICA KNEŽEVIĆ Obrt za izradu narodnih nošnji, suvenira i trgovinu Blata 47; 22211 VODICE Tel: 022/443-122; Mob: 098/197-3556 Izlagat će narodne nošnje i starinske kape «DALMATI» d.o.o. Postolarska 6; 22320 DRNIŠ Kontakt osoba Ana Bljaić 099/220-0205 e-mail: info@dalmati.com www: dalmati.com Prezentirat će etno turizam na ETNO LANDU; PAKOVO SELO


Virovitičko-podravska županija Poštovani, bili smo iznimno počašćeni kada je Virovitičko – podravska županija na prošlogodišnjoj manifestaciji osvojila „Zlatnu povelju” za najbolji sveukupni nastup na Eko - Etno Hrvatska 2006, te nas to vrijedno priznanje obvezuje da se i ove godine predstavimo u najboljem svjetlu. Virovitičko – podravska županije je jedinstvena cjelina u Hrvatskoj. Spoj Slavonije i Podravine, prostor koji sa sjevera okružuje rijeka Drava i njeni rukavci u kojima obiluje bogatstvo riba ili pak bijeli pješčani riječni otoci koji su najbolje vidljivi u ljetnom periodu kada Drava splasne i mnogobrojnim izletnicima ponudi svoje čari. To je područje koje s juga dotiču pitomi obronci Bilogore, rubni dijelovi Krndije i tajanstvenog Papuka. Upravo je Papuk omiljena oaza mnogobrojnih izletnika jer se u njegovoj utrobi nalazi Rupnica, atraktivni geološki lokalitet u ovom dijelu Europe ili iznimno interesantan “Park prirode Papuk”, omiljeno izletište mnogobrojnih turista koji najčešće obilaze “Park šumu Jankovac”, čija je “Grofova poučna staza” dobitnik “Zelenog cvijeta” Hrvatske turističke zajednice, te Ružicu grad, najveći sačuvani fortifikacijski kompleks na području Slavonije, među najvećima u Hrvatskoj. Ovo je županija koja ima nesumljive poljoprivredne kapacitete, pa se stoga možemo podičiti da smo najveći proizvođači voća i povrća u Republici Hrvatskoj. Ulaganja u poljoprivredu su vidljiva, a jedinstveni smo u Hrvatskoj jer se na obali Drave stvara Pilot projekt navodnjavanja Kapinci – Vaška. Virovitičko – podravska županija je vodeća po broju pčelinjih košnica u Republici Hrvatskoj, a dodatan naglasak na „najslađa“ daje joj Viro - tvornica šećera, regionalni div u proizvodnji šećera. Virovitičko – podravska županija je i županija bogata drvetom, bogata slavonskom hrastovinom ili bukovom šumom na prostoru Papuka. U toj priči neizostavno mjesto zauzima TVIN - tvornica virovitičkog industrijskog namještaja, tvrtka koja je etablirana kako na hrvatskom, tako i na inozemnom tržištu. Uz KIO Orahovica - tvornicu keramičkih pločica, Viro i TVIN predstavljaju najveći izvoznički potencijal Virovitičko – podravske županije koja je u tom segmentu na trećem mjestu u Hrvatskoj i

Dear Sirs, We were deeply honoured when the Virovitica-Podravina county was awarded “The Golden Charter” for the best overall performance at “Eko - Etno Hrvatska” 2006, and this valuable recognition obliges us to present ourselves in our best colours this year as well. The Virovitica-Podravina county is a unique location in Croatia. The junction of Slavonia and Podravina, the area that is, from the north, surrounded by the river Drava and its backwaters overflown with fish, or the white sand river islands that are best noticeable in the summertime when the Drava lowers its level and offers its beauty to numerous holiday-makers. That region is touched, from the south, by the gentle slopes of Bilogora, the peripheral parts of Krndija and the mysterious Papuk. And it is Papuk that is the most popular oasis for numerous visitors because its bowls hide Rupnica, an attractive geologic location in this part of Europe, or “The Papuk Nature Park”. An exceptionally interesting and popular destination for numerous tourists visiting “The Jankovac Park Forest” with “The Count’s Didactic Tracks”, the winner of Croatian Tourist Board’s “Green Flower”, and Ružica fortress, the largest preserved fortification complex in the region of Slavonia, and among the largest in Croatia. This is the county having unquestionable agricultural capacities; therefore we are proud to say that we are the largest fruit and vegetable growers in the Republic of Croatia. Investments in agriculture are obvious, and we are unique in Croatia because right now we are in the process of creating an irrigation project for the region of Kapinci-Vaška along the banks of the river Drava. Virovitica-Podravina county has a lead in the quantity of beehives in the Republic of Croatia, and due to Viro sugar factory, regional giant in the field of sugar production, it can be given an additional title “the sweetest”. The Virovitica-Podravina county is also rich in timber, such as the famous Slavonian oak or beech grown in the area of Papuk. In this story, there is a name that should not be omitted and it is TVIN, famous furniture factory from Virovitica, a company that is well positioned in

65


predstavlja iznimno važan kotačić koji pokreće najslađu hrvatsku županiju. Simbioza pitomih pašnjaka, plodonosnih žitnih polja, duhanskih plantaža, uz bogate bazene hrastove i bukove šume kojima obiluje ovo područje, bili su kroz povijest inicijatori razvoja ovoga područja koje bilježi značajan gospodarski rast. Sve to obvezuje nas da i nadalje prezentiramo sve naše ljepote, autohtone proizvode, jedinstvene predmete i folklorne skupine, sve ono po čemu Virovitičko – podravska županija zaslužuje biti primjećena.

Župan

the Croatian as well as the world market. Together with KIO from Orahovica, ceramic tile factory, Viro and TVIN represent the largest export potential of the VirovticaPodravina county, keeping the third position on the list of top Croatian exporters, and as such they represent an important wheel that makes the sweetest county move. The combination of gentle pastures, fertile grain fields, tobacco plantations, area rich in oak and beech woods, initiated in the past the development of this region having a significant economic growth. All the above mentioned obliges us to show all our beauties, our original local products, unique objects as well as our folk dancers and singers, all that makes the ViroviticaPodravina county worth visiting.

Stjepan Feketić dr. med.

County Prefect

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Trg Ljudevita Patačića 1 33000 Virovitica Tel: 033/743-201 Fax: 033/722-465 E-mail: ured.zupana@vpz.hr www.vpz.hr ANTUN KNEZ 33520 Slatina Kreminac 21 Tel: 033/555-948 Kontakt: Antun Knez Izrada užarskih proizvoda Izlošci: - užarski proizvodi BRANKO JURLINA 33520 Slatina Braće Radića 207 Tel: 033/543-444 Kontakt: Branko Jurlina Proizvodnja vina Izlošci: - vino EKOLOŠKO DRUŠTVO VIROVITICA 33000 Virovitica Trg kralja Tomislava bb Tel: 033/803-144 Fax: 033/740-001 kaja@icv.hr Kontakt: Nedjeljka Župa-

66

nić, Katica Kovačević Promicanje ekološke svijesti, očuvanje i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine Izlošci: - Virovitički ekološki vjesnik - glasilo Ekološkog društva Virovitica EUROVOĆE ZADRUGA 33515 Orahovica, Riječani 85 Tel: 033/673-988 Fax: 033/673-940 eurovoce.orahovica@vt.tcom.hr Kontakt: Aleksić Dejan Proizvodnja, otkup i prerada voća i povrća Izlošci: - pasterizirano povrće, kompoti, marmelade, pekmezi FLORA VTC D.O.O. Željko Iharoš, direktor 33 000 Virovitica, Vukovarska 5 Tel: 033/803-140 Fax: 033/800-873 flora-vtc@vt.t-com.hr Kontakt osoba: Željko Iharoš Gospodarenje otpadom,

održavanje parkova i nasada, javnih površina, vrtni centar i cvjećarnice, hortikulturalno projektiranje Izlošci: - cvijeće i ukrasno bilje «FRUCTUS» obrt za proizvodnju voćnih vina, rakija i likera Krešimir Kostelac, vlasnik 33515 Orahovica Kralja Zvonimira 63 Tel: 033/400-596 E-mail: vina_kostelac@yahoo.com Kontakt: Krešimir Kostelac Proizvodnja voćnih vina i voćnih likera Izlošci: - desertna voćna vina, voćni likeri i rakije, poklon paketi, poklon paket-suvenir «Odabrane hrvatske delicije» HRVATSKI DUHANI D.D. 33000 Virovitica Osječka 2 Tel: 033/730-844 Fax: 033/730-728 E-mail: kresimir.kozic@ hd.tdr.hr Kontakt: Krešimir Kožić Proizvodnja i obrada du-

Stjepan Feketić, M.D.

hana Izlošci: - biljke duhana u vegetaciji, uzorci duhana u listu HRVATSKI SPOMENAK 33404 Špišić Bukovica, Bušetina, Vladimira Nazora 8 Tel: 033/737-094 E-mail: josip.erpacic@ vt.htnet.hr Kontakt: Đurđica Erpačić Pisanice šarane voskom ekološki i etno proizvod. Izlošci: - pisanice šarane voskom s tradicionalnim motivima naselja Virovitičko-podravske županije i autorske pisanice s obilježjima Županije. HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB, Uprava šuma – podružnica Našice, Šumarija Voćin 33 522 Voćin, Trg gospe Voćinske 4 Tel: 033/565-137 Fax: 033/565-119 E-mail: miran.kolaric@hrsume.hr Kontakt: Miran Kolarić Izlošci:


- multimedijalna prezentacija Arboretuma Lisičine i izložbeni primjerci hortikulturnog bilja JAMBREŠIĆ IGNACIJE 33518 Nova Bukovica Kolodvorska 72 Tel: 033/564-068 Kontakt: Jambrešić Ignacije Izlošci: - patentirani ekološki proizvod - skidač kamenca u perilicama i bojlerima JAN-SPIDER D.O.O. 33405 Pitomača Petra Preradovića 183 Tel: 033/783-879 Fax: 033/801-101 E-mail: bruno.maric@janspider.hr, zvonimir.bartolic@jan-spider.hr Kontakt: Bruno Marić, Zvonimir Bartolić Proizvodnja i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja, proizvodnja čajeva i tinktura Izlošci: - ljekovito bilje, čajevi, tinkture JASNA GOJEVIĆ 33000 Virovitica Kumičićeva 6 Tel/fax: 033/728-213 E-mail: enio.gojevic@vt.tcom.hr Kontakt: Jasna Gojević Izrada suvenira, crtanje virovitičkih veduta JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK 33522 Voćin, Trg Gospe Voćinske bb Tel: 034/313-030 Fax: 034/313-027 E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Kontakt: Goran Radonić Jedan od najmlađih parkova prirode u Hrvatskoj, zaštićen zbog izuzetno vrijednih bioloških, geoloških, krajobraznih i kultur-

no-povijesnih značajki Izlošci: - promidžbeni materijal

Izlošci: - ljekovito bilje i biljni pripravci

JOSIP ŠIMIĆ 33405 Pitomača Šašnato Polje 30a Mob: 091-254-8344 Kontakt: Josip Šimić Izlošci: - replika tradicijskog graditeljstva – «hrvatski vugel»

MESOPRERADA D.O.O. SLATINA 33520 Slatina Industrijska 5 Tel: 033/551-393 Fax: 033/551-777 E-mail: mesoprerada@vt.tcom.hr Kontakt: Goran Kovač Izlošci: - mesne prerađevine

KIO KERAMIKA D.O.O. 33515 Orahovica Vladimira Nazora bb Tel: 033/840-300 Fax: 033/840-310 E-mail: marketing@kio.hr, kio@kio.hr Kontakt: Katica Petkov Proizvodnja i prodaja keramičkih pločica za unutrašnja i vanjska oblaganja poda i zida te ekstrudiranih keramičkih pločica Izlošci: - promotivni materijal, uzorci pločica KUD GRADINA – ETNO GRUPA 33411 Gradina Trg kralja Zvonimira 9 Tel/fax: 033/784-159 Kontakt: Jana Rozman Izlošci: - predmeti iz zbirke etnomuzeja KUD «VIROVITICA» 33000 Virovitica, Stanka Ilića 46 Tel: 033/728-832 Fax: 0337725-602 E-mail: branko.pocic@inet.hr Kontakt: Branko Počić Plesovi Podravine i Slavonije MELISA 33410 Suhopolje Orešac 37 Tel: 033/771-883 Fax: 033/801-074 Kontakt: Tomislav Marek Proizvodnja ljekovito bilja i ljekovitih pripravaka

OBITELJSKO GOSPODARSTVO I RESTORAN „ZLATNI KLAS“ 33405 Pitomača Otrovanec 228 Tel: 033/714-114 Fax: 033/800-903 E-mail: zlatni.klas.otrovanec@vt.htnet.hr Kontakt: Branko Tkalčec Obitelj Tkalčec već 29 godina vodi izletište i restoran Zlatni klas koji je prerastao u ogledno imanje seoskog turizma koje nudi povratak izvornim vrijednostima prirode, zdravu domaću hranu i druženje sa domaćim životinjama. Restoran je uređen u tradicijskom stilu s vrijednom etnografskom zbirkom restauriranih starih predmeta iz seoskog domaćinstva. Izlošci: - promotivni materijal, degustacija domaćih specijaliteta OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO CVIJETA ŠOPLOHER 33520 Slatina N. Š. Zrinskog 1 Tel: 033/552-269 Kontakt: Cvijeta Šoploher Izlošci: - proizvodi od meda

OBITELJSKO GOSPODARSTVO ŠIMANOVIĆ Čačinci Lipovačka 101 Tel/fax: 033/684-200 E-mail: obiteljsko.gospodarstvo.simanovic@vt.tcom.hr Kontakt: Snježana Šimanović Uzgoj koza, prerada kozjeg mlijeka, proizvodnja sireva, namaza i drugih mliječnih proizvoda od kozjeg mlijeka Izlošci: - sir, namazi OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TADIĆ 33523 Čađavica Vukovarska 179 Tel/fax: 033/545-151 Kontakt: Anđelka Tadić Prerada voća i povrća Izlošci: - grah-salata, džem od kupina, ajvar, gurmanski ajvar, sokovi OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMŠIĆ BRANKO 33000 Virovitica A. Šenoe 19 Tel: 033/722-722 Kontakt: Tomšić Branko Proizvodnja meda i pčelinjih proizvoda Izlošci: - med, medena rakija, gverc, ukrasi i svijeće od voska OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO VAŠAREVIĆ 33520 Slatina Kreminac 120 Tel/fax: 033/555-698 Kontakt: Ljiljana Vašarević Izlošci: - med, medena rakija, ljekovito bilje «PODRAVSKI MUŽIKAŠI» 33405 Pitomača

67


Strossmayerova 58 Tel: 098-465-989 Kontakt: Damir Begović Kulturno – umjetnički program PODRUM VINEDA D.O.O. VUKOSAVLJEVICA 33000 Virovitica, Vukosavljevica Kolodvorska 77 Tel/fax: 033/800-226 Kontakt: Andreja Kaša Kovač Vinogradarstvo i proizvodnja vina Izlošci: - vino POISON CITY D.O.O. 33405 Pitomača Otovanec 94 Tel/fax: 033/714-414 E-mail: poisoncity@poisoncity.hr Kontakt: Mladen Dijaković Proizvodnja, otkup i prerada ljekovitog bilja, eteričnih ulja i čajeva Izlošci: - ljekovito bilje, čajevi POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ERGELA VIŠNJICA 33520 Slatina, Višnjica b.b. - P.P. 46 Tel: 033/401-653 Fax: 033/401-651 E-mail: visnjica@visnjica.hr Kontakt: Kristina Bubaš Poljoprivredna i stočarska proizvodnja, turistička djelatnost Izlošci: - proizvodi od batata SLATINSKA BANKA D.D. SLATINA 33520 Slatina V. Nazora 2 Tel: 033/840-400 Fax: 033/840-429 E-mail: slatinska-banka@ slatinska-banka.hr Kontakt: Tamara Rendulić Izlošci: - promotivni materijal

68

SLAVONKA D.O.O. ČAĐAVICA 33523 Čađavica Kolodvorska bb Tel: 033/544-111 Fax: 033/544-214 E-mail: zadruga-cadzavica@vt.htnet.hr Kontakt: Snežana Matasić Prerada povrća Izlošci: - pasterizirano povrće SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA Rikard Bakan, ravnatelj 33405 Pitomača Trg kralja Tomislava 6 Tel: 033/782-442 Fax: 033/801-434 E-mail: ss-pitomaca-501@ skole.htnet.hr Kontakt: Rikard Bakan Izlošci: - tradicionalna jela s područja Županije, ambijentalni izlošci STARI PODRUM d.o.o. 33520 Slatina Kralja Zvonimira 6 Tel: 033/551-361 Fax: 033/551-145 E-mail: stari.podrum@vt.tcom.hr Kontakt: Krešimir Fučkar Izlošci: - vino STJEPAN IVANEC, slikarski atelje 33405 Pitomača Kladare 62 Tel/fax: 033/782-528 E-mail: stjepan.ivanec@ vt.t-com.hr Kontakt: Stjepan Ivanec Izlošci: - slike na staklu STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA – STRUČNI AKTIV UGOSTITELJA Pavica Biondić Ivanković, ravnateljica 33000 Virovitica Vukovarska cesta 1 Tel: 033/722-939

Fax: 033/726-394 E-mail: info@ssv.hr Kontakt: Mihaljević Ljubica Tradicionalna jela s područja Županije, barske mješavine TAMBURE MARIĆ 33520 Slatina Nikole Tesle 1 Tel: 033/551-440 Fax: 033/550-311 E-mail: kresimir.maric@ vt.htnet.hr Kontakt: Krešimir Marić Izlošci: - tambure TEHNOHIT-HR 33405 Pitomača Domjanićeva 26 Tel: 033/800-350 Fax: 033/800-351 E-mail: tehnohit.hr@vt.tcom.hr Kontakt: Mladen Balić Proizvodnja tradicionalnog rustikalnog namještaja Izlošci: - namještaj VITREX D.O.O. Marijan Keserica, vlasnik 33000 Virovitica Zbora narodne garde 3 Tel: 033/721-168 Fax: 033/722-707 E-mail: vitrex@vt.htnet.hr Kontakt: Marketa Laklija, Angelina Svoboda Proizvodnja prepleta od trske i vrbove šibe, proizvodnja biodizela Izlošci: - proizvodi od pletene vrbove šibe VLATKO GRIBL 33520 Slatina A. Kovačića 9 Tel: 033/555-999 Kontakt: Vlatko Gribl Štavljenje i šivanje krzna Izlošci: - štavljena janjeća, jareća, teleća koža i šivani kožuni

VOĆARSKA ZADRUGA JABUKA 33000 Virovitica Matije Gupca 214 Tel: 033/727-450 Kontakt: Pero Marić Izlošci: - jabuke ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 33520 Slatina, Šetalište J. Bürgera 1 Tel: 033/551-171 Fax: 033/551-371 E-mail: muzej-slatina@vt.tcom.hr Kontakt: Dragica Šuvak Izlošci: - muzejski eksponati-rekonstruirani etnografski predmeti, predmeti etnografske zbirke ZDENKO KORLEVIĆ 33520 Slatina M. Kraljevića 10 Tel: 033/552-551 E-mail: zdenko.korlevic@ vt.htnet.hr Kontakt: Zdenko Korlević Proizvodnja vina Izlošci: - vino ŽENSKA VOKALNA GRUPA «PITOMAČANKE» 33405 Pitomača Gajeva 71 Tel: 033/782-227 E-mail: vesna.bedekovic@ vt.t-com.hr Kontakt: Vesna Bedeković Vokalno-instrumentalni nastup uz pratnju cimbala ŽELJKO MIKULIĆ 33405 Špišić Bukovica Petra Preradovića 34 Tel: 033/716-479 Kontakt: Željko Mikulić Etnografska zbirka obitelji Mikulić


Vukovarsko-srijemska županija Posjetitelji Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma, dragi gosti i posjetitelji 5. izložbe proizvoda i usluga ruralnih područja: «Eko-etno Hrvatska», donosim Vam pozdrave iz Vukovarskosrijemske županije, najistočnije hrvatske županije koja na svojih 2.448 km² površine ima toliko prirodne ljepote, spomenika kulture, tradicijskih obrta i zanata, ali i plodnih oranica, vinograda i šuma da 204.768 stanovnika županije smještenih u 5 gradova i 26 općina imaju pune ruke posla da to prirodno bogatstvo i tradicijsko nasljeđe pretoče u prepoznatljive domaće proizvode hrane i pića, suvenira, tradicijskih nošnji, ali i moderne odjeće sa etno motivima,pa sve do etno frizura. Nasljeđe kojim se ponosimo ujedno nam je i velika odgovornost u njegovu očuvanju, njegovanju i promicanju. Jer nije mala odgovornost biti župan jednog od najstarijih gradova Europe i mjesta sa najdužim kontinuitetom života u Republici Hrvatskoj. A Grad Vinkovci je upravo to, jer je u neprekinutom nizu naseljen već više od 7.000 godina. Tu je i Grad Županja, mjesto u kojem se igrao prvi nogomet i tenis u Republici Hrvatskoj. Vukovarsko –srijemska županija je arheološko nalazište ORIONA- najstarijeg europskog kalendara. Tu je nadaleko poznata i izvan RH, Vučedolska golubica, najpoznatiji nalaz Vučedolske kulture koji datira od vremena više od 2000 godina prije Krista. To su samo neki od razloga za naš opravdani ponos ali i odgovornost u očuvanju i njegovanju bogate kulturne baštine, ali isto tako i jedan od razloga za Vašu posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje bi ste obišli i razgledali dvorce iz 18. stoljeća, dvorac «Eltz» u Vukovaru i dvorac Odeschalchi u Iloku, u kojima su ujedno i Gradski muzeji i u kojima bi uz Gradske muzeje u Vinkovcima i Županji saznali sve o bogatoj povijesti Vukovarskosrijemske županije koje sam se samo malo dotakao. No kada bi ste upoznali našu povijest, i uvjerili se što smo i tko smo, poveli bi Vas u brojne vinske podrume u kojima bi kušali vrhunska vina kojima se ponosimo, a potom bi Vas poveli na brojna seoska obiteljska gospodarstva na kojima bi kušali na daleko poznatu

Dear guests and visitors to the Zagreb International Autumn Fair as well s the visitors to the 5th «Eco – Ethno Croatia», an Exibition of the Products and Services of Rural Areas. I am greetin you on behalf of the Vukovar – Sirnium County, the easternmost Croatian county spreading on the surface of 2,448 square kilometres, which has very beautiful scenery, lots of cultural monuments, traditional crafts and trades, but also fruitful arable land, vineyards and forests what makes 204,768 people living there in 5 cities and 26 municipalities to work hard to create them into renown homemade food and beverages, souveirs, traditional costumes, but also, to create fashion clothes with ethno decorations and even hair done following the ethno style. The heritage of which we are really proud has also been a responsibility in preserving it and its maintenance as well as its promotion. It is not a minor responsibility to be the Prefect of one of the oldest cities in Europe, the city that has had the longest presence of life in the Republic of Croatia. And the City of Vinkovci is exactly the one since it has been inhabite continuously for more than 7,000 years. And there, too, is the City of Županja where people first played football and tennis in the Republic of Croatia. The Vukovar – Sirnium County is an archaeological site where Orion – the oldest European calendar was found. The Vučedol Dove, an artefact dated 2,000 B.C. which belongs to the Vučedol Culture, is also famous far beyond the borders of Croatia. These are only some of the reasons justifying our pride but responsibility too, in preserving and maintaining our rich cultural heritage, and at the same time, it is the reason for your visit to the Vukovar – Sirnium County where you will go sightseeing and visit the 18th century – manor houses, namely, the family Eltz Manor House in Vukovar, the family Odeschalchi Manor House in Ilok, both being town museums together with a town museum in Vinkovci where you would learn everything about the history of the Vukovar – Srinium County of which I have just given a few hints. After you have learned about our history, and find out who and what we are, we shall take you to numerous

69


slavonsku šljivovicu, pa potom izvorni slavonski kulinkulen, a zatim bi Vam možda za promjenu ponudili fiš paprikaš na obalama Dunava, Save, Vuke ili Bosuta ili Vam ponudili čobanac od divljači iz brojnih lovišta u Spačvanskom bazenu, staništu jedinstvenog u Europi hrasta lužnjaka. A sve to u Slavoniji ne ide bez dobrih tamburaša odjevenih u tradicijsku narodnu nošnju, staru i po 100 godina, ili netom istkanu i isšlinganu po uzoru na tradicijsku. Dio toga ugođaja ponudit ćemo posjetiteljima sajamske priredbe «Eko-etno Hrvatska» u okviru Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma. No da bi ste uistinu uživali u svim eko-etno proizvodima Vukovarsko srijemske županije u specifičnom ozračju i okruženju, dođite na jednu od brojnih manifestacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji među kojima je zasigurno najpoznatija «Vinkovačke jeseni», koje su pred nama. Uvjerit ćete se da itekako imamo što ponuditi domaćem i inozemnom tržištu i da nema bojazni da ćemo ulaskom u EU izgubiti dio svoga identiteta. Upravo obrnuto, našom ponudom domaćih proizvoda hrane i pića, kao i ponudom proizvoda tradicijskih zanata i obrta, obogatit ćemo ponudu EU u cjelini. U toj našoj nakani i čvrstom uvjerenju, veliku pomoć nam pružaju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, koji su supokrovitelji i ove sajamske priredbe «Eko-etno Hrvatska». Vjerujem da će sve ovdje navedeno biti razlogom za Vašu posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji, te ukoliko iz nekoga razloga ne uspijete doći na »Vinkovačke jeseni», dođite na Iločku berbu grožđa. Ako pak jesen nije vrijeme za Vašu posjetu, dođite zimi na «Šokačko sijelo» u Županji ili u kasno proljeće na «Konje bijelce» u Babinoj Gredi. A dok Vam se ne ukaže prigoda doći nam u posjetu, svoju znatiželju za kušanjem naših proizvoda zadovoljite na štandu Vukovarsko-srijemske županije, u okviru Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma, gdje ćete pažljivim razgledanjem naše ponude i čitanjem naših tiskanih materijala kao i gledanjem video zapisa osjetiti barem dio atmosfere koju nudimo našim dragim posjetiteljima županije. Siguran sam da je to dobar razlog za Vaš dolazak! Župan Božo Galić, dipl.ing.

wine cellars where you will taste our high quality wines of which we are proud, and then you will be taken to a great number of the family in the country where you will try a famous plum brandy called «Šljivovica», and then a genuine Slavonian sausage called «kulin – kulen». As for the sake of a change you might be offered a fish soup on the banks of the Danube, Sava, Vuka or Bosut river of you can be offered a stew called «Čobanac», made of venision, on numerous hunting-grounds in Spačva basin being a unique European habitat of a common oak. All of these things you can find in Slavonia do not fit without good «tamburitza» players dressed in traditional costumes which might be as old as 100 years or just woven and decorated pursuant to those made in a traditional way. A part of this will be offered to the visitors of the «Eco – Ethno Croatia» exhibition being one section of the Zagreb International Autumn Fair. But to have real enjoyment in the eco – ethno products of the Vukovar – Sirnium County in the specific atmosphere and scenery, we are inviting you to come and join one among many of the events taking place in the Vukovar – Sirnium County of which the best known one to follow soon is «Vinkovačke jeseni». You will find out that there is a lot to be offere to both national and foreign markets and that there should be no fear of losing our identity by joining the European Union. It is just the opposite; with our offer, that includes products like traditional food and beverages as well as the products made by various crafts and trades, we are going to enrich the overall offer in the European Union as a whole. Great support to our intentions and full confidence has been given by the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Managment as well as the Ministry of Sea, Tourism, Transport and Development which are the sponsors of the «Eco – Ethno Croatia» exhibition. I am convinced that everything that was said here, will be a good reason to pay visit to the Vukovar – Sirnium County, and if you fail to come to «Vinkovačke jeseni», for who knows what reason, do not miss «Iločka berba grožđa». If the autumn is not convenient for your visit, do come in winter and visit «Šokačko sijelo» in Županja or late in the next spring visiting «Konje bijelce» in Babina Greda. By the time you will have a chance to visit us, you may fulfil your wish of trying our products at the stand of Vukovar – Sirnium County which is a part of the Zagreb International Autumn Fair, where you will feel, at least one part of the atmosphere being offered to dear visitors to our county by examining and reading the printed materials as well as by watching the videos.

70

County Prefect Božo Galić, B.Sc.Eng.


VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA Županijska 9 32 000 Vukovar Tel. 032 454 201 032 454 202 Fax. 032 454 200 E-mail: vsz-zupan@vk.tcom.hr ILOČKI PODRUMI D.D. dr. Franje Tuđmana 72 32236 Ilok Tel. 032/590-015 Fax. 032 590 117 e – mail: kontakt@ilockipodrumi.hr www.ilocki-podrumi.hr TUNA POTHORSKI 32000 Vukovar Mob: 098 631529 Kupinovo vino ANA VINCETIĆ Bana Jelačića 58 32274 Štitar Mob: 098 922 4877 Izrada nošnji

MIRJANA ZELENIKA A.Benešića 12 32236 Ilok Mob: 098 270 813 E-mail: info@mizel-graf.hr www.vitron.info Zlatni pjenušac ANDRIJANA OSMANOVIĆ Željeznička 61 32240 Mirkovci Tel: 032/ 325-330 Kozji sir MIRJANA ALEKSIĆ V. Nazora 9 32275 Bošnjaci Mob: 098 553 8533 Šlinga IVICA LIŠČEVIĆ Zrinska 103 32245 Nijemci Mob: 098 703473 Tel: 032/280-062 Slavonski kulen

OBITELJSKO PČELARSTVO KNEŽEVIĆ A. T. Jemrića 1 32272 Šiškovci Tel: 032/ 851-065 Med «STRADUN» D.O.O. Marko Jukić Kolodvorska 55 32272 Cerna Tel: 032/354-581 Mob: 098 856 146 Voćne rakije MARIJA VINCETIĆ M. A. Reljkovića10 32275 Bošnjaci Tel: 032/845-299 Mob: 098992 44 12 Šlinga

ŠTEFICA KOJIĆ Duga 71 32100 Vnkovci Tel: 032/331-954 Mob: 091 172 04 90 tradicijski@sokacki-jastuk. com www. sokacki-jastuk.com Tradicijski šokački jastuk LJUBOMIR SUMRAK Zvonarska 6, 32100 Vinkovci Tel: 032/370-363 Mob: 098/950-8989 «Kalotine» sušene jabuke iz Vinkovačkog kraja

MESNICA «AS» Ilija Jelović Veliki kraj 3 32270 Županja Tel: 032/837-592 Slavonski kulen

71


72


Zadarska županija Dragi prijatelji, i ove godine neizmjerno se radujemo novom susretu s vama na već obljetničkoj izložbi proizvoda i usluga vrijednih hrvatskih ljudi iz svih naših županija. Na samom početku posebno izražavam zahvalu organizatorima, ali i svim dosadašnjim sudionicima «Eko-etno Hrvatske» koji su kroz ovu manifestaciju snažno potaknuli gospodarski razvoj ruralnih područja Zadarske županije dajući ujedno prigodu za predstavljanje pune vrijednosti zadarskog zaleđa i otoka najširoj publici. Smještena u samom središtu hrvatske obale, Zadarska županija predstavlja jedinstven spoj najrazličitijih prirodnih ambijenata – bisernih otoka, razvedenog priobalja, ravnokotarskog prostranstva, bukovačkog krša, vrleti Velebita. Raznolikost i sjaj prirodnih posebnosti naše Županije u neponovljivom spoju krajolika oduvijek su činili temelj stvaralaštvu i najvišim kulturnim i gospodarskim dostignućima domaćeg čovjeka kroz povijest, koji je živeći od okoliša uvijek iznova svojim djelovanjem stvarao neprocjenjive vrijednosti. Upravo očuvanje i snaženje ruralnih dijelova temelj je održivog i ravnomjernog razvitka naše Županije i pokretač novih gospodarskih i društvenih aktivnosti. Štiteći prirodne i kulturne posebnosti svog kraja kao temeljne vrijednosti razvoja, danas, u suvremenom svijetu, imamo povlasticu živjeti od naslijeđa svojih predaka i od očuvanog okoliša. To naslijeđe naša regija sutra će donijeti u europsku obitelj dajući joj potpuno novu, a toliko prepoznatljivu vrijednost. Ovom prigodom pozivam vas da otkrijete, istražujete, okusite, osluhnete, doživite Zadarsku županiju pod okriljem vrhova Velebita ćuteći snagu kamenog krša, plodnost ravnokotarske njive i nježnost morske pjene. Dodirnite rukotvorine pašmanskih ribara, osjetite stisak žuljevite ruke kamenoklesara i solara, okusite med s planinskih obronaka, sir sa škrtih otočnih pašnjaka i zlatne kapi maslina i vina. Osluhnite rukanje Tovareće mužike, zaplešite uz pjesmu iz konobe. Makar nakratko zavirite u svakodnevnicu ljudi koji su oduvijek ljubavlju znali vraćati i zahvalnošću čuvati svo bogatstvo tradicijske

Dear friends, Even this year we are looking forward to a new encounter with you on already celebrational exhibition of the products and services from diligent Croatian people throughout each of all our counties. On very beginning I especially want to express my gratitude to the organization committee and to all recent participants of „Eko-etno Hrvatska“ who through this manifestation strongly enhanced economy development of rural areas of the Zadar County giving in the same time the opportunity for presentation of the Zadar hinterlands and islands true values to the public. Situated in the middle of the Croatian cost, The Zadar County represents unique connection between the most diverse natural environments- pearl islands, scattered coastline, endless hinterland of Ravni kotari, rugged Bukovica, Velebit heights. Diversity and glow of natural peculiarities of our County in unrepeatable conjunction of the landscape always has been the creation basis of the highest cultural and economic achievements of the local population throughout history, who by living from the land always again and again by their participation created priceless values. Exactly the preserving and strengthening of the rural area is the ground of sustainable and equal development of our County and initiator of the new economic and social activities. Protecting natural and cultural peculiarities of their own area as the basis value of the progress, today, in the modern world, we have the privilege to live from the heritage of our ancestors and preserved environment. That heritage our region will carry tomorrow in European family offering completely new, already recognized value. At this occasion I invite You to discover, search, taste, listen, live Zadar County under mountain tops of Velebit sensing the power of the rocks, fertility of the land in Ravni kotari and gentile tenderness of the sea mist. Touch Pašman fisherman’s handcrafts, sense the grip of the hardened hand of the stone-cutter , taste the honey from mountain meadows, cheese from poor islands pastures and golden drops of olives and wine. Listen the

73


baštine i prirode koja ih okružuje. Dobrodošli!

Župan

Ivo Grbić, dipl. iur.

sounds of Tovareća mužika, dance with the song from taverns. Even for a short time peek into everyday routine of the people who always knew to love back and with the gratitude cherish their precious traditional heritage and nature which surrounds them. Welcome! County Prefect Ivo Grbić, dipl. iur.

ZADARSKA ŽUPANIJA Božidara Petranovića 8 23 000 Zadar Tel: 023/350-350, 023/350- 401 Fax: 023/250-356 E-mail: ured.zupana@zadarska-zupanija.hr Kontakt: Daniela Nižić TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE Sv. Leopolda B. Mandića 1 23000 Zadar Tel: 023/ 315-316, 023/251-705 Fax: 023/315-316 E-mail: tz-zd-zup@ zd.htnet.hr Kontakt: Ivo Dunatov Promidžba turizma Zadarske županije Izlošci: - promidžbeni materijal MARASKA d.d. Obala kneza Trpimira 7 23 000 Zadar Tel: 023/208-800 Fax: 023/208-801 E-mail: maraska@maraska.hr Kontakt: Mario Marinov 5 stoljeća tradicije i svjetske reputacije u proizvodnji i plasmanu na europsko i svjetsko tržište čuvenih likera (Maraschino), voćnih sirupa (Amarena), i prirodnih voćnih sokova (Maraška juice). U svom proizvodnom asortimanu Maraska danas ima 40 proizvoda, ali je najpoznatija po paleti proizvoda iz ori-

74

ginalne i u svijetu jedinstvene voćne vrste «dalmatinske višnje Maraske» bogate bjelančevinama, mineralima i vitaminima. Pored stimuliranja individualnih uzgajivača, Maraska se odlučila i na podizanje vlastitih nasada višnje Maraske zbog čega se obavlja priprema zemljišta na 200 ha površine, za 200 tisuća stabala. Izlošci: - likeri, voćni sirupi, voćni sokovi BADEL 1862 d.d. – proizvodnja, Vinarija Benkovac Adresa: Ivana Meštrovića 28, 23 420 Benkovac Tel: 023/681-734 Mob: 098 399 557 Fax: 023/681-165 E-mail: / darinka.andrasek@badel1862.hr Kontakt: rukovoditelj Mario Zrile, dipl. ing. Proizvođači grožđa 140 ha vlastitih nasada na imanjima Miranje i Pristeg. Proizvode vino, vinski destilat, lozovaču te prerađuju šljivu. Tijekom 2005. godine podigli su 100 ha vinograda na području Korlata (Benkovac). Izlošci: - kvalitetno vino-Rose Benkovac (1l, 0,75l) SOLANA NIN d.d. Adresa: Ilirska cesta

23 232 Nin Tel: 023/264-021 Mob: 098 552 373 Fax: 023/265-093 Kontakt: Vlado Mihovec, direktor i Predrag Stulić, teh. rukovoditelj Solana Nin proizvodi sol na prirodan način u 4 stupnja isparavanja, čime se istalože lako topivi sastojci u morskoj vodi i na kristalizaciju dolazi salamura zasićena praktički samo sa NaCl. Osim joda koji se dopunski dodaje iz zdravstvenih razloga, u proizvodnji soli ne dodaju se nikakvi aditivi protiv skrutnjavanja i vlažnosti, a ta vlažnost je najbolji dokaz da je sol bez dopunskih aditiva. Ta specifičnost ističe se kroz slogan Sol mora i sunca. Proizvode sol u raznim granulacijama i pakiranju u 1/1 do 25/1 za ljudsku prehranu, mesnu, pekarsku, kemijsku, tekstilnu i drugu industriju. Također proizvode sol za kože, stočnu hranu i posipanje cesta. Izlošci: - sol pakirana u PE vrećama od 1/1 do 25/1. RIBARSKA ZADRUGA «RIBARSKA SLOGA» Batalaža, 23 272 Kali, otok Ugljan Tel: 023/281-748 Mob: 098/413-183 Fax: 023/282-443

Kontakt: Đorđi Kolega, upravitelj E-mail: ribarska-sloga@ zd.t-com.hr «Ribarska sloga» ribarska zadruga Kali ima devet zadrugara koji u svom sastavu imaju 7 brodova u eksploataciji i jednog na navozu. Ukupno u poslovima vezanim uz djelatnost zadruge radi 56 djelatnika. Godišnji ulov sitne plave ribe iznosi oko 3 000 tona. U svom pogonu za preradu sitne plave ribe «Ribarska sloga» zapošljava 8 djelatnica koje čiste, sortiraju, vakumiraju, sole, filetiraju i mariniraju ribu. Glavi kupci svježe ribe «Ribarske sloge» su Tvornica ribljih konzervi «Mardešić» Sali i «Podravka», a slanog programa «Metro», «Getro», «Merkator» Izlošci: - filetirani slani inćuni, očišćena slana srdela, maslina punjena filetima slanih inćuna, filetirani slani inćuni s kaparima MATAŠ - M.N. d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, JASENICE Vukovarska 11 23450 Obrovac Tel: +385(23)655 618 Fax: +385(23)655 619 E-mail: matas@zg.t-com.hr Kontakt: Mladen Nekić, direktor


Mob: 098/414-704 Koristeći iskustva tradicionalne proizvodnje pršuta, te empirijske spoznaje o proizvodnji dalmatinskog pršuta u domaćoj kućnoj radinosti, tvrtka “MATAŠ - M. N. u cilju očuvanja gastronomske baštine, pokrenula je proizvodnju dalmatinskog pršuta “MATAŠ”, kao izvornog ekološkog proizvoda svoga kraja podno Velebita. Dalmatinski pršut “MATAŠ”, po originalnoj recepturi priprema se od davnina u mjestima podno južnog Velebita i Novigradskog mora, gdje je jedinstvena mikroklima, koja u sebi objedinjuje burom doneseni planinski zrak obogaćen ugodnim i laganim mirisima i sastojcima ljekovitog bilja Velebita i slani morski zrak Novigradskog mora. Izlošci: - Dalmatinski pršut, buđola, panceta i pečenice SIRENA – Mala sirana d.o.o. Figurica 20 23 251 Kolan, otok Pag Tel: 023/ 698-052 Mob: 098 236 498 Fax: 023/ 698-107 E-mail: sirena@sirena.hr Kontakt: Ivan Gligora, direktor Sirena – mala sirana d.o.o. zapošljava 11 radnika. Vlasnik i glavni tehnolog je Ivan Gligora koji je jedan od najpoznatijih stručnjaka praktičara iz tehnologije tvrdih sireva danas u Hrvatskoj. Proizvodnja sira u Sireni nastala je na tradiciji izrade domaćeg autohtonog Paškog sira uz primjenu suvremenih metoda sirarske tehnologije. Tako je sačuvana autohtonost i u isto vrijeme dobiven visoko rangiran standardiziran

proizvod koji ide uz bok najpoznatijih svjetskih sireva. Paški sir Gligora dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja. 2002. godine Sirenin Paški sir Gligora dobiva od HGK pravo na upotrebu znaka «Izvorno Hrvatsko». Rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 2000. god. Paški sir Gligora dobiva Zaštićeno zemljopisno podrijetlo, a Rješenjem istog zavoda zaštićen je i žig ovog proizvoda. Izlošci: - Paški sir Gligora, sir Žigljen, sir Figurica, sir Kolan, Sir Kozlar, Paška skuta VINA BIBICH p.t.o. Vukovarska 6f, 23000 Zadar Tel: 023/329-260 Fax: 023/329-261 E-mail: vinabibich@vip.hr Kontakt: Alen Bibić Vina bibich se bave proizvodnjom vrhunskih vina, rakija, delikatesa, maslinova ulja i likera po stoljetnoj obiteljskoj tradiciji od biranih sirovina iz vlastitog uzgoja i kooperacije sa najboljim dalmatinskim proizvođačima meda, sira i sl. Kao Vina Bibich p.t.o. posluju od 2000. g. sa proizvodnjom u Skradinu, te sjedištem u Zadru. U tom razdoblju njihova vina i rakije dobili su čitav niz priznanja po raznim sajmovima u zemlji i inozemstvu. Izvoze u više zemalja Europe, te Kanadu. Izlošci: - vrhunska vina, delikatese, maslinova ulja, rakije, likeri KALINA d.o.o. Velebitska 20 23 000 Zadar Mob: 091/529-9159 Fax: 023/638-401 Kontakt: Nives Kljaić

E-mail: kalina@email.tcom.hr Tvrtka Kalina d.o.o. bavi se otkupom i preradom maslina i maslinovog ulja. Proizvodi delikatese od maslina, a u maslinova ulja dodaje razne trave, temeljeno na tradicionalnim recepturama, koje se koriste u Dalmaciji. Svi proizvodi su bez konzervansa i aditiva, a sirovina je isključivo iz domaćeg uzgoja. Izlošci: masline punjene kozjim sirom, pinjolima, kaparima, pasta od maslina, pasta od maslina s pinjolima i bosiljkom, maslinovo ulje, maslinovo ulje s travama JOSKRO d.o.o. Put Bokanjca 24 23000 Zadar Tel: 023/ 322-225 Mob: 098/ 273-938 Kontakt: Johan Skroče Poduzeće je osnovano 1990 godine. Bavi se sljedećim djelatnostima: prerada plastičnih masa brizganjem, izrada raznovrsnih metalnih proizvoda, trgovina, najam plovila te prerada maslina tj. proizvodnja maslinovog ulja. Izlošci: - maslinovo ulje, kozji sir u maslinovom ulju, ulje gospine trave (kantarionovo ulje) OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO NIKICA ŽAMPERA Adresa: 23 282 Žman, Dugi otok Tel: 023/372-071 Mob: 091/8920-750 Fax: 023/ 372 -071 Kontakt: Nikica Žampera OPG Nikice Žampere osnovano je u mjestu Žman na Dugom otoku 1994. godine i bavi se stočarstvom i proizvodnjom travarica te

zapošljava 2 djelatnika – člana obitelji. Ovo otočno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo temelji svoju proizvodnju na kozjem siru proizvedenom mlijekom vlastitog stada koje broji 80 ekološki hranjenih koza. Uz sir, proizvodi i rakiju lozovaču sa samoniklim aromatičnim biljem poput majčine dušice, kadulje, gospine trave, ružmarina i koromača. Izlošci: - kozji sir i travarica UDRUGA PČELARA «VELEBIT» Jeretova 5 23 000 Zadar Mob: 098/394-734 Kontakt: Damir Baričević, predsjednik udruge U udrugu je učlanjeno 65 pčelara sa područja Zadarske županije koji proizvode med na području Zadarskih otoka, Ravnih Kotara, Like i Velebita. Izlošci: - pčelinji proizvodi OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ZLATKO KAŠTELANAC Polača 20 23 423 Polača Mob: 091/ 8816-616 Kontakt: Zlatko Kaštelanac Bavi se vinogradarstvom i vinarstvom (na površini 3 ha – sorte Debit i Ugni blanc). Od samog početka sudjeluje na izložbama i degustacijama mladog i zrelog vina u Polači i Stankovcima na kojima je i osvojio nekoliko prvih nagrada. Na Sabatini 2004. u Zadru osvojio je zlatnu medalju za vino Zlatna kap, a za isto vino na Gast-u 2005. godine u Splitu osvojio je zlatnu i srebrnu plaketu. Izlošci:

75


- Bijelo stolno vino Zlatna kap (0,75 l) OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO KREŠIMIR DRAŽINA Pristeg 173 23 420 Benkovac Tel: 023/631-145 Mob: 091/582-0111 Kontakt: Krešimir Dražina Osnovne informacije: Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Krešimira Dražine već se dvadesetak godina bavi vinogradarstvom od čega deset godina intenzivno. Na površini od 5000 m2 podiže vinograd sa autohtonim sortama debita i maraštine, od kojih sorti 1995. godine počinje proizvodnju vina. Prve butelje stolnog vina Krešimir izlaze na tržište 1997. godine, sa godišnjom proizvodnjom od 2000 l. Od samih početaka proizvodnje sudjeluje na izložbama i degustacijama mladog i zrelog vina u Polači i Stankovcima, te dvije godine za redom osvaja 1. nagradu za najbolje vino u Stankovcima, a jednom i 1. nagradu za mlado vino u Polači. Izlošci: - bijelo stolno vino Krešimir ( butelja 0,75 l) OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BULJAT Darijo Buljat Suhovare 51, 23 241 Poličnik Tel: 023/354-397 Mob: 098/ 545-030 Kontakt: Darijo Buljat Fax: 023/354-397 E-mail: darijo.buljat@zd.tcom.hr Bavi se proizvodnjom jabuke na površini od 8 ha, breskve 1 ha, stolnog grožđa 6 ha te vinskog grožđa

76

na površini od 1 ha. Izlošci: - jabuka, stolno grožđe, rakije: jabukovača, lozovača, travarica, crno stolno vino. BODULICA RAMOV d.o.o. 23 281 Sali, Zaglav Tel: 023/377-150 Mob: 091/1661 265 Fax: 023/377-150 Kontakt: Dragan Ramov Osnovne informacije: BODULICA RAMOV d.o.o. bavi se preradom maslina, te punionicom i otkupom ulja te proizvodnjom pekarskih proizvoda. Osnovana je 2001. godine sa sjedištem i djelatnošću na Dugom otoku, zapošljava 6 djelatnika. Sadašnji kapaciteti uljare omogućuju preradu 600 tona maslina godišnje, a otkupljuje se 5 tona ulja otočkih maslinara. Izlošci: - extra djevičansko maslinovo ulje PTO NEKIĆ Savska 9 23 210 Biograd n/m Tel: 023/638-154 Mob: 091/553-0711 Kontakt: Rade Nekić E-mail: ranekic@inet.hr www.pto-nekic.com Proizvodno trgovački obrt Nekić bavi se proizvodnjom preradom i prodajom pripravaka na bazi maslinovog ulja i ljekovitog bilja. Cjelokupna proizvodnja se odvija na tradicionalni način, bez upotrebe strojeva, kemije, aditiva, bojila i sl. Svi proizvodi su kontrolirani, atestirani i certificirani. Mnogobrojne svjetske i domaće nagrade to i dokazuju. Izlošci: kozmetika – masti: neven, lavanda, ružmarin, gavez, kadulja, smiljana kozmeti-

ka – ulja za masažu: neven, lavanda, ružmarin, kamilica, kantarion, kadulja biljna kugla – spavalica, mozgalica, disalica, kupalica, travarice – «Biograjka», travarica od 12 trava darovni program OPG «BABAC SANDRA» Sandra Babac Poljica 161, 23 235 Vrsi Tel: 023/390-320 Mob: 098/955-0642, 098/192-8744 Kontakt: Sandra Babac E-mail: sandra.babac@ zg.t-com.hr www.babac.com Proizvodno trgovački obrt Nekić bavi se ekološkim uzgojem, tradicionalnim načinom prerade i prodajom proizvoda od smokava i kupina. Izlošci: - pekmez od svježih smokava «Šinjorina smokva» («Miss Fig»), pekmez od svježih kupina KUD «BOKOLJE», Dobropoljana, otok Pašman Mob: 098/9952-997 Kontakt: Ante Čiklić Osnovne informacije: KUD «Bokolje» osnovan je 1994. godine i danas broji 35 članova koji rade u četiri sekcije: folklorna, pjevačka, dramska i dječja. Organizatori su Otočke smotre folklora, koja je jedini veći kulturni događaj na otocima. Sudionici su Brodskog kola, Đakovačkih vezova i Vinkovačke jeseni. Ostvarili su niz nastupa u Hrvatskoj i u inozemstvu, Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj i Italiji, u Vatikanu, gdje su imali susret sa Svetim Ocem te nastup povodom Dana državnosti 2000. godine. Jedan su od rijetkih KUDova koji njeguju stare ri-

barske običaje kao što je pletenje vrša od pruća, krpanje ribarske mreže i slične pomalo zaboravljene običaje ribara, težaka s Pašmanskog kanala. TOVAREĆA MUŽIKA, Sali, Dugi otok Telefon: 098/9356-460 Kontakt osoba: kapelnik David Frka Osnovne informacije: Ribarstvo u Salima ima višestoljetnu tradiciju, a posebno je bio važan lov na plavu ribu. Uobičajeno je bilo da na brodici koja pali luč i na svoje svijetlo privlači jata riba, bude i rog kojim su davali znak ribarima na drugim brodicama kad će mrežom opasati ribu. Zato je svaka kuća imala rog kao uporabni predmet. Međutim, mlađi naraštaj upotrebljavao je rogove i prigodom priređivanja šala na račun onih koji su se vjenčavali u poznim godinama, odnosno pri ženidbi udovca i udaji udovice. Takve “serenade mladencima” nazivali su tovareća mužika. Mladi mještani išli su za svatovima pušući u rogove, udarajući u metalne dijelove alatki i u željezne pegle. Vremenom (od 1960. godine) izgradili su i svoja nepisana pravila. Odjeveni su u odjeću koja podsjeća na svečanija odijela nekadašnjih radnika tvornice srdela koja u njihovu mjestu postoji više od 90 godina. Za većinu je mladića iz Sali čast i zadovoljstvo sudjelovati u neponovljivim i jedinstvenim nastupima njihove mužike kao unikata jednog otočnog prostora nezaobilaznog u predstavljanju mediteranskog duha i tradicije žitelja hrvatskih otoka.


Grad Bjelovar Raduje me što ove godine Grad Bjelovar sudjeluje na manifestaciji EKO – ETNO HRVATSKA na kojoj će prigodnim programom predstaviti svoje ruralne resurse uključujući raznolikost eko-etno baštine. Bjelovar je grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, osamdesetak kilometara udaljen od Zagreba. Gospodarsko je, sudsko i upravno središte Bjelovarskobilogorske županije. Temelji razvitka grada su poljoprivredna, prehrambena, drvna i metalna industrija te malo i srednje poduzetništvo. Bjelovar ima preko četrdeset tisuća stanovnika. Od toga broja oko 35 % stanovnika su poljoprivrednici. To je svakako i jedan od razloga zašto Grad Bjelovar posebno potiče razvoj poljoprivrede, kontinentalni turizam, ekološku proizvodnju, očuvanje autohtonih receptura i izradu brandova. Grad Bjelovar utemeljio je novu specijaliziranu poljoprivredno-gospodarsku manifestaciju Dani sira u Gradu sira, koja će zacijelo prerasti u tradiciju. Osim toga Grad je u punoj mjeri uključen u proljetni i jesenski međunarodni gospodarski sajam u Gudovcu, posebice sa štandom na kojem prezentira sve svoje poljoprivredno-gospodarske mogućnosti. Bjelovar je postao mjesto održavanja značajnih stručnih foruma sa temama iz poljoprivrede i gospodarstva. Održano je više radionica o udruživanju pravnih subjekata u klastere i konzorcije te udruživanju poljoprivrednika u zadruge, a sve sa svrhom razvoja gospodarstva i poljoprivrede, lakšeg nastupa na unutarnjem i vanjskom tržištu te stvaranja i prezentacije prepoznatljivih brandova ovog kraja. Značajni potencijali Bjelovara su obnovljivi izvori energije, uključujući i geotermalne izvore u Velikoj Cigleni, kao i mogućnost energetskog iskorištavanja otpadne bio-mase u stočarstvu i ratarstvu. Bjelovar spada među ekološki osvještenija područja u Republici Hrvatskoj, sa izgrađenim odlagalištem otpada prema najvišim standardima. Posebno se vodi briga o zaštiti i očuvanju okoliša i razvoju ekološke poljoprivrede a to su sve preduvjeti za razvoj kontinentalnog turizma. Pokrenuti su razni strateški projekti za razvoj grada kako bi se ostvarila vizija koja glasi:

I am delighted that this year the Town of Bjelovar is taking part in the ECO – ETHNO CROATIA manifestation where we will have an occasion to present our rural resources, together with the diversity of our eco-ethno heritage. Bjelovar is situated in northwest Croatia, eighty kilometers from Zagreb. It is the economic, judicial and administrative seat of the BjelovarskoBilogorska County. Basis of development of the town is agriculture, food, wood and metal industry and small and medium entrepreneurship. Bjelovar has over forty thousand inhabitants. From that number, around 35% are farmers. That is one of the reasons why the Town of Bjelovar stimulates the development of agriculture, continental tourism, ecological production, preservation of autochthonous recipes and making of brands. The Town of Bjelovar founded a new specialized agricultural and economy manifestation called “Cheese Days in Cheese Town”, which will certainly outgrow to a tradition. Furthermore, the Town is highly engaged in the spring and autumn international economy fair in Gudovac, especially with a stand where we present all our agricultural and economy possibilities. Bjelovar became a place where important specialized forums are taking place with topics about agriculture and economy. There were many workshops about joining legal subjects into clusters and consortiums and joining farmers into agricultural cooperatives. All with the aim to develop economy and agriculture, to ease the entrance on domestic and foreign markets and to make and present the distinguishing brands from this area. The significant potentials of the town are the renewable energy sources, including the geothermal resources in Velika Ciglena, as well as the possibility to exploit energy from bio-mass waste from livestock farming and crop husbandry. Bjelovar is one of the most ecologically aware areas in the Republic of Croatia, with a waste treatment system made to the highest standards. Most care is given to environmental protection and the development of ecological agriculture as a prerequisite for continental

77


«Grad konkurentne proizvodnje, novih tehnologija i cijeloživotnog obrazovanja; Grad civilnog društva i bogatstva različitosti; Grad turizma, zdravlja, kulture i sporta.» Gradonačelnica Đurđa Adlešić

tourism. Different strategic projects have been launched in order to accomplish the following vision: “The Town of competitive production, new technologies and lifelong education; the Town of civil society, richness of diversity; the Town of tourism, health, culture and sports.” Major Đurđa Adlešić

GRAD BJELOVAR Ivana Gundulića 1 43000 Bjelovar Tel: 043 244 670 Fax: 043 244 615 e-mail: bjelovar@bjelovar.hr OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ĐURĐICA JURANIĆ Višnjevac 41 43226 Veliko Trojstvo Tel: 043/255 110 Predsjednica Udruge proizvođača sira “Bjelovarski kvargl” Dobitnica velikog broja zlatnih, srebrnih i brončanih plaketa za svoje sireve. Izlošci: Sir kvargl, graničar i svježi sir OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO JOSIPA DOŠEN Podgorci 21 43211 Predavac Tel: 043/881 040 Zamjenica predsjednice Udruge proizvođača sire “Bjelovarski kvargl”. Izlošci:

78

Sir kvargl OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO IVAN KOLER Uzgoj i selekcija matica pčela, oplodna stanica Paulovac. P. Radića 18 43000 Bjelovar Tel: 043/211 730 Mob: 091/5107 230 e-mail: ivan.koler@ bj.htnet.hr Izlošci: Medovina sa bilogorskih prostora OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO SNJEŽANA PETREKOVIĆ Matije Gupca 54 43000 Bjelovar Mob: 091/7986 588 Izlošci: Med sa pašnjaka Bilogore EKOLOŠKO OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO MARIJAN RADANEC Vukovarska 21 43000 Bjelovar Tel: 043/214 274

e-mail: marijan.radanec@ bj.htnet.hr Posluje preko obiteljske tvrtke “Laborama” d.o.o. Izlošci: Biljni namazi, đemovi i pelmezi, sokovi, voćna vina, prerađevine od soje, prirodni sapuni. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO STJEPAN MARKEŠIĆ Prilaz sv. Ane 28 43000 Bjelovar Tel: 043/251 622 Mob: 098/9421 477 Izlošci: Voćna vina, vina od jabuke EMA VEZ BJELOVAR Lidija Šetit Celestina Medovića 1 43000 Bjelovar Tel: 043/217 070 Mob: 091 7299 838 Izlošci: Suveniri, tekstilne rukotvorine-etno motivi. GORDANA MATUNCI Voditeljica KUD-a Veliko Trojstvo a.Stepinca 21

43000 Bjelovar Tel: 043/211 695 Mob: 098/820 707 Izlošci: Stara glazbala bilogorskog kraja i tekstilne rukotvorine Bilogore. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO TOMISLAV KOLEDIĆ Mlinska 5, Brezovac 43000 Bjelovar Tel: 043/235 140 Tajnik Udruge proizvođača sira “Bjelovarski kvargl”. Izlošci: Sir graničar TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA Promovira turističke sadržaje Grada Bjelovara i bjelovarsko-bilogorskog kraja.


Grad Velika Gorica Dragi prijatelji, Sa zadovoljstvom vas pozdravljam u ime Grada Velike Gorice, središta drevnoga Turopolja, i pozivam vas da uskoro posjetite naš grad i kraj. U Turopolju vas čekaju gostoljubivi ljudi i bogata baština na koju smo vrlo ponosni. Mnogo je simbola i elemenata na kojima se gradi identitet našega kraja u kojega se već stoljećima ljudi rado naseljavaju, pronalazeći svoj novi zavičaj. Andautonija je najvrednije antičko arheološko nalazište središnje Hrvatske. Turopoljska podgutnica je preteča moderne kravate. Naše drvene crkve, kapele, čardaci i kurije, građene od hrasta lužnjaka, spadaju u najljepše spomenike hrvatske drvene graditeljske baštine. U našim Vukomeričkim goricama niče i po mnogo čemu jedinstveno zavičajno Etno-selo Kravaščica, čije otvaranje očekujemo 2010. godine. Krčka vrata u impresivnome Turopoljskom lugu, u kojemu i danas živi turopoljska svinja, drevna utvrda Lukavec-grad i stara vijećnica Plemenite opčine turopoljske, današnji Muzej Turopolja, tek su neke od nezaobilaznih točaka na putu posjetitelja koji žele doznati više o našoj prošlosti. I davno izumrlo govedo tur još je uvijek snažan simbol koji resi i naš gradski grb. Turopolje, koje omeđuju rijeke Sava, Kupa i Odra, kraj je očuvane prirode u kojemu mnoštvo izletnika i vikendaša provodi svoje slobodno vrijeme. Rijeke, jezero Čiče, mlake i ribnjake osobito pohode ribolovci, a šume su poznata i bogata lovišta. Brojna folklorna društva čuvaju i prikazuju tradicijsku ostavštinu, a kulturne institucije i česte manifestacije obogaćuju društveni život našega kraja. Turopoljski fašnik, Turopoljsko Jurjevo, Proljetni sajam, Goričke večeri, Gastro Turopolja i Lucijski dani najpoznatije su među njima, a svaku novu godinu na otvorenome, uz bogat zabavni program, šampanjac i ples dočekaju tisuće Velikogoričana i njihovih gostiju. Velika Gorica je, uz sve to, moderan grad uređenih parkova, trgova i igrališta, u kojemu imamo gotovo sve što nam treba za kvalitetan život. Velika Gorica je grad prijatelj djece, sporta i mladosti ali i najveće gospodarsko, kulturno i prometno središte Zagrebačke županije. U našemu kraju možete uživati i u vrhunskoj

Dear friends It is my pleasure to greet you on behalf of the Town of Velika Gorica, centre of the ancient region of Turopolje, and to invite you to visit our town and region. You will be welcomed by hospitable people and will see rich heritage we are very proud of. Many symbols and elements have been built into the region which has for centuries attracted people to find their new homes there. Andautonia is the most important archaeological site in central Croatia. Podgutnica (a kind of scarf) is a forerunner of the modern tie. Our wooden churches, chapels, blockhouses and country houses made from oak tree are among the most beautiful monuments of Croatian wooden architectural heritage. Kravaščica, a unique ethno village springing up in Vukomeričke Gorice, will be opened in 2010. Krčka Vrata, the timber gates to the monumental forest Turopoljski Lug, inhabited by a breed of pig indigenous to Turopolje, the ancient fort of Lukavec and the old Town Hall of the Noble Commune of Turopolje, present-day Museum of Turopolje, are just some of the unavoidable sights for the visitors who want to learn more about our history. Even tur, the long extinct kind of cattle, is still a powerful symbol on our coat of arms. Turopolje, bordered by the rivers Sava, Kupa and Odra, is an area of preserved nature where many tourists and weekend visitors like spending their free time. The rivers, lake Čiče and many fish ponds are favourite among fishermen while the forests are famous as rich hunting grounds. Numerous folklore groups keep and present the traditional heritage while cultural institutions and frequent events enrich the social life of our region. The most popular among them are the Carnival of Turopolje, Saint George’s Day, Spring Fair, the Evenings of Gorica, Gastro Turopolja and Saint Lucy’s Days. Every year thousands of the inhabitants, as well as their guests, celebrate New Year in the open, with a rich cultural programme, champagne and dance. Velika Gorica is a modern town with nice parks, squares and playgrounds, and everything one needs for quality life. The town is also Friend of Children, sports and youth, and is the largest economic, cultural and

79


gastronomskoj ponudi. Stare, autohtone oblizeke možete naći u našim pivnicama, a delicije suvremene kuhinje u restoranima i gostionicama. Vrijedni proizvođači su iz svojih voćnjaka i vinograda pripremili za vas vrhunske rakije, likere i kvalitetna vina. Dakle, mnoštvo je razloga koji vas mogu dovesti u Veliku Goricu i Turopolje, a dovoljan je i samo jedan od njih da budete naši dragi gosti. Dobro nam došli!

Gradonačelnik

traffic centre of the District of Zagreb. In our region you can enjoy an excellent gastronomic offer. Old and indigenous dishes can be found in beer houses, while contemporary specialties are served in restaurants and inns. Hardworking producers have made excellent brandy, liquors and high quality wines from fruits grown in their orchards and vineyards. So, there are many reasons that can bring you to Velika Gorica and Turopolje and only one is enough for you to become our dear guests. Welcome!

Tonino Picula

Mayor Tonino Picula

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VELIKE GORICE Matije Slatinskog 11 10 410 Velika Gorica Tel/Fax: + 385 1 6222 378 e-mail: tzvg@tzvg.hr

UMJETNIČKA BRAVARIJA «MASTNAK» Stjepan Mastnak Vel.Gorica Mastnaki 5 Tel./fax 6223 110

ETNO RADIONA ČEHULIĆ Vlado Čehulić, Šiljakovina I.Šabana 19 Tel./fax. 6263 091 Mob. 091/52 44 875 tkanje i izrada narodnog ruha

FORTE PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE Marinko Katulić Buševec Novo selo bb Tel. 6255 238 Mob. 098/384 932 izrada i prodaja muzičkih instrumenata POKLON ATELJE, Maja Radočaj Velika Gorica HBZ 3 Tel./fax. 6213 464

«ZP» Zdenka Petras Vukovina Stara cesta 56 Tel./fax. 6230 257 Mob. 098/767 195 izrada ukrasa i ukrasnih predmeta «IVANČICA» Ivka Srdar Velika Gorica Sisačka 11 Tel. 6225 070 Mob. 091/25 35 459 Fax. 6230 941 modni salon i izrada etno suvenira

80

Tel. 6258 361 Mob. 091/5862 826

Velika Gorica Mob.099/6264 188

„ŠKRINJA“ Branko Blašković, Velika Gorica Turopoljska 17 Mob. 091/289 58 58 Obrt za izradu i restauriranje predmeta od drva. HALUGA Ivan Haluga Velika Gorica Kolodvorska 12 Tel. 6252 331 Mob.098/511 553 Uzgoj voća, proizvodnja sokova, alkoholnih pića, voćnih vina i trgovina na malo

SVJEĆAR I MEDIČAR Josip Saraga Zagrebačka 97/1 Velika Gorica Tel. 6252 009

URAMLJIVANJE SLIKA Zlatko Domjanković Donji Dragonožec Markuševec Turopoljski 20 Mob. 091/508 74 60

«BRIGLJEVIĆ» Miljenko Brigljević Velika Gorica Braće Radića 35 Mob. 098/921 4766 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića.

Tkalački obrt „BARBARA“ Mirjana Švarum Velika Gorica Strmec Bukevski 52/2

Slastičarnica „LA DOLCE VITA“ Tatjana Rebec Zagrebačka 60/1.

„MARKULIN“ Josip Markulin Zagrebačka 16 Velika Gorica Tel. 6221 568 Krojač za mušku i žensku odjeću i trgovinu Obitelj Antolčić Mob: 098/9872 737 Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Pčelarska udruga „TUROPOLJE“ Fax. 6256 351 Mob.098/383 306


Grad Sveti Ivan Zelina Sveti Ivan Zelina je staro kulturno i gospodarsko središte Hrvatskog prigorja, smješteno na blagim obroncima istočnog djela Medvednice, uz dolinu rijeke Lonje. Zelina s ponosom nosi naslov ljepotice Prigorja i prigorskog vidikovca. Treba doći na njezine vrhunce i uživati u pogledu na okolna živopisna sela, voćnjake, vinograde, oranice, šumarke i na livade u ravnici rijeke Lonje ili dalje na okolna i daleka gorja. Sveti Ivan Zelina se nalazi u najistočnijem dijelu Zagrebačke županije. Prema sjeveroistoku se proteže granica sa Varaždinskom županijom, odnosno prema istoku sa Koprivničko - Križevačkom županijom.

Sveti Ivan Zelina is an old cultural and economic centre of the Prigorje region, located on the eastern hillside of Medvednica, in the River Lonja valley. Zelina is proud to be called the beauty of Prigorje and its belvedere. One should come to its hills and enjoy the view of the surrounding picturesque villages, orchards, vineyards, plow fields, groves and meadows in the Lonja valley, or the even more distant mountains. Sveti Ivan Zelina is situated at the far eastern part of the Zagreb County. In the north-east it borders on the Varaždin County and in the east on the KoprivnicaKriževci County.

Zelinski je kraj izuzetno živopisan, te privlači mnoštvo izletnika. Tu se, prolazeći kroz lijepa sela, još može naići na ostatke nekadašnjih mlinova, vodenica, vuglenica i vapnenica. Danas je zelinski kraj na glasu i zbog svojih vina, koja njeguju zelinski vinogradari i vinari. Turistički je posebno zanimljiva Zelinska cesta koja prolazi vinorodnim naseljima zelinskog kraja. Prilika je to da se uđe u vinarske podrume ili u vinograde i kleti poznatih zelinskih vinogradara, te da se tamo razveseli i zabavi uz izvrsne domaće specijalitete i kvalitetno vino. Poseban ugođaj vlada za vrijeme berbi, kao i za vinskih blagdana, Martinja i Vincekovog.

The region of Zelina is extremely picturesque and attracts many excursionists. Passing through these beautiful villages one can still see the now deserted old mills, watermills and lime-kilns that stand evidence of the flourishing trade in the past. Today the region is mostly known for its wines that the local wine-growers and wine-merchants are very justly proud of, as their efforts have been recognized at many wine exhibitions and fairs where they won many awards. The so called wine road that passes through wine-growing villages from Donja Zelina toward Nespeš and Gornje Psarjevo, continuing toward Sveti Ivan Zelina, is especially attractive. A visitor can have a glass of wine in one of the wine-cellars or vineyards or even try some of the local food. A good time to visit this region is during the grape harvest and some of the wine festivities like St. Martin’s or St. Vincent’s Day.

Svake se godine održava i tradicionalna Izložba vina sjeverozapadne Hrvatske. Tijekom 30 godina neprekidnog održavanja izloženo je i ocijenjeno, tradicionalnom strogošću, profesionalno i nepristrano, više od 8000 uzoraka vina. Nesumnjivo je da je Izložba značajno utjecala na razvoj vinarstva u Hrvatskoj, te je i danas mjesto okupljanja najboljih vinogradara, vinara, stručnjaka i svih koji vole tu plemenitu kapljicu. Uz tradicionalno vinogradarstvo i vinarstvo, potiče se i razvoj seoskog turizma te proizvodnje zdrave hrane. Osim razvoja obrtništva i poduzetništva, Grad Sv. Ivan Zelina veliki značaj pridaje razvoju Zone gospodarske namjene Sv. Helena koja je trenutno u izgradnji te razvoju projekta Termalne rivijere Sv. Ivan Zelina, poslovno rekreacijskog i zabavnog vodenog centra s unutarnjim i vanjskim bazenima i sadržajima za zabavu. Ovi kapitalni projekti predstavljaju motor budućeg razvoja zelinskog kraja te će kroz sinergijski učinak s

The traditional wine exhibition has been held each year for the past 30 years. Over 8000 wine samples have been tasted and evaluated in a strict professional manner. This exhibition has undoubtedly influenced the development of the wine-business in Croatia and still brings together the best viticulturists, winemakers, experts and all those who appreciate that noble beverage. Besides traditional viticulture and wine production, rural tourism and the production of healthy food are also encouraged. Besides stimulating craft production and entrepreneurship, the Town Sveti Ivan Zelina gives great significance to developing the industrial district of Sveta Helena, which is currently under construction, and to the development of the project for “Thermal Riviera Zelina”,

81


domaćim poslovnim subjektima omogućiti perspektivan razvoj Grada. Gradonačelnik Vlado Žigrović, dr. vet. Med.

a business-recreational aquatic centre with outdoor and indoor swimming-pools and entertainment facilities. These major projects represent the driving force of the future development of the Zelina region and will, through a synergic effect with the local businesses, enable the long-term development of the town. Major Vlado Žigrović, D. V. M.

GRAD SVETI IVAN ZELINA Trg Ante Starčevića 12 10 380 Sveti Ivan Zelina Kontakt osoba: Štefica Kramarić, dipl.ing. Mob: 091/ 5775-128 Tel: 01/2019-200 Fax:01/2019-202 E-mail: grad@zelina.hr URL: www.zelina.hr VINOGRADARSTVO I VINARSTVO ŽELJKO KOS Hrnjanec Stjepana Domjanića 8 10382 Donja Zelina Mob: 098/367 030 OPG PUHELEK-PUREK Gornje Psarjevo 152 10380 Sv. Ivan Zelina Tel.01/2069-051 ČEGEC DRAGUTIN Biškupec zelinski Čegci 9 10380 Sveti Ivan Zelina Mob. 091/8873539 Izlošci: - kupinovo vino

82

OPG Jarec-Kure Biškupec zelinski Munđakova 6 10 380 Sveti Ivan Zelina Tel. 01/2060-363 Vinogradar OBITELJSKO GOSPODARSTVO ČEGEC Marinovec zelinski 24 10380 Sveti Ivan Zelina, Tel. 01/2060-927 Izlošci: - eko vino EURO-MILK D.O.O. Beloslavec 17g 10381 Bedenica Tel.01/2064-190 Proizvođač sira ANA MARIJA I ZLATKO KUŠIĆ Donje Psarjevo 51 10380 Sveti Ivan Zelina Tel. 01/2069-092 Proizvođač sira

UDRUGA PROIZVOĐAČA MARKE KISELOG ZELJA LAKTEC Laktec 52 10 381 Donja Zelina Kontakt: Vjekoslav Ilijač, predsjednik udruge Tel. 01/ 2773 512 DRAGIJA IVICA Sveti Ivan Zelina Tel. 01/2060-201 Proizvodnja licitara PRELEC IVAN Sveti Ivan Zelina Mob. 098/1634-165 Proizvodnja meda GOSPODARSTVO PANKREC Sveti Ivan Zelina Mob: 098/640-216 Ekološke žitarice UDRUGA „SRCE“ Sveti Ivan Zelina Kontakt: Đurđa Penava Mob: 098/507-807

PEREGLIN RUDOLF I IVANKA Sveti Ivan Zelina Tel. 01/2060-965 Ekološki sokovi VALENTINA ŠEB Pretoki 10 380 Sveti Ivan Zelina Mob: 091/5000-543 Keramika DANICA BEJUK Biškupečka 38 10 380 Sveti Ivan Zelina Tel. 01 2060 771 Mob: 091/5477 -775 Ručni rad “Novo na starom” (Pečki vez)


Grad Samobor Poštovani posjetitelji, prirodna bogatstva i atraktivan položaj Samobora kao i marljive ruke Samoboraca oduvijek su Samobor činili značajnim središtem hrvatskog gospodarstva te je Grad Samobor nesumnjivo najznačajnije gospodarsko središte Zagrebačke županije. Uz poljodjelce, stočare, voćare i vinogradare samoborsku gospodarsku tradiciju čine obrtnici i trgovci te cijeli niz rijetkih tradicionalnih obrta poput kristalobrusača, gravera, licitara, medičara, užara, remenara i dr. Gastronomska ponuda sa samoborskom kremšnitom, rudarskom greblicom, bermetom, muštardom, samoborskom kotlovinom, češnjovkama i samoborskom salamom, odraz je na bogate gastronomske tradicije Samobora. Samobor se ove godine po prvi puta predstavlja na ovoj značajnoj priredbi i to sa županijskom robnom markom “Samoborska salama “ te brojnim samoborskim“ brandovima“ - bermetom, muštardom, gvircom i licitarima. Predstavlja se i proizvodima na bazi meda, čajevima, vinom i rakijom te originalnim samoborskim suvenirima. Pred posjetitelje “ EKO-ETNO HRVATSKA 2007.” Grad Samobor iznosi svoje bogato nasljeđe povezano s novim, ekološkim načinom proizvodnje. Grad se kroz cijelu svoju povijest razvijao uranjajući u okoliš tvoreći skladnu kombinaciju krajobraza i arhitektonskih vrijednosti. Njegove su vizure prepoznatljive, a ozračje kojim odiše opuštajuće i motivirajuće. Gospodarstvo je očuvalo poduzetničku tradiciju, tehnološka znanja i vještu radnu snagu. Osim očuvanja starih tradicijskih obrta, sve više dolazi do izražaja i primjena novih tehnologija, zadržavajući autentičnost izrade i proizvodnje. Grad Samobor proračunskim sredstvima nastoji podržati, razviti i usmjeriti poljoprivrednu proizvodnju kao i seoska domaćinstva zasnovana na tradicijskim i etnografskim korijenima. Ponosni smo na ono što imamo i što ostvarujemo u cilju proizvodnje zdrave hrane i proizvoda, koji će biti

Dear guests, the natural resources and the attractive position of Samobor as well as the hardworking hands of its people have always made Samobor an important center of Croatian economy and the most significant economic center of the Zagreb county. The economic tradition of Samobor is made by farmers, cattle- breeders, fruit- growers, wine-growers as well as by craftsmen and tradesmen and a great number of rare traditional craftsmen like crystal- cutters, engravers, gingerbread-men, rope-makers, harness-makers etc. The gastronomic offer with the Samobor custard slice called ‘’kremšnita’’, a salty cheese cake from Rude called ‘’greblica’’, ‘’bermet’’ – a sweet-sour desert wine, ‘’muštarda’’ – a kind of original Samobor mustard, the Samobor pork and potatoes stew, sausages called ‘’češnjovka’’ and the Samobor salami reflects the rich gastronomic tradition of Samobor. Samobor is this year for the first time a part of this important event presenting itself with the brand of the county - “Samoborska salama “ and lots of Samobor brands - bermet, muštarda, gvirc (mead) and gingerbread. It is also represented by honey-based products, teas, wine and brandy, as well as by the original souvenirs of Samobor. The town of Samobor shows the visitors of “ EKOETNO HRVATSKA 2007” its rich heritage connected with the new ecological way of production. The town has been developing throughout the history in the harmony of landscape and architectural values. Its scenery is recognizable and its atmosphere relaxing and motivating. The economy has preserved the tradition, the technological knowledge and skillful workforce. Besides preserving the old traditional crafts, new technologies are also applied keeping the authenticity of making and production. The town of Samobor is trying to support, develop and direct the agricultural production as well as country households based on the traditional and etnographical

83


konkurentni na tržištu, uz očuvanje naše tradicije ... Danas se Grad Samobor diči brojnim kulturnim i turističkim priredbama poput Samoborskog fašnika, Samoborskih glazbenih jeseni, Proljetnog sajma, Samoborske salamijade, Ljeta u Samoboru, Tamburaške noći i dr. Grad Samobor je Grad sa europskim standardima gospodarskog i društvenog života, u kojeg se mnogo više dolazi nego iz njega odlazi. Posebna mi je čast da Vam možemo predstaviti djelić onog na što smo osobito ponosni te se nadam da ćete uživati u predstavljanju našeg bogatstva. Gradonačelnik Antun Dubravko Filipec

roots using the appropriations. We are proud of what we have and of what we are accomplishing with the goal of producing healthy food and other products competitive on the market preserving our tradition ... The town of Samobor also prouds itself on numerous cultural and tourist events like Samoborski fašnik – the carnival, Samoborske glazbene jeseni – The Samobor Music Autumns, Proljetni sajam – The Spring fair, Samoborska salamijada – The Salami Festival, Ljeta u Samoboru – Samobor Summers, Tamburaška noć – The Tamburitza night etc. The town of Samobor is a town with European economic and social standards, with a lot more people coming in than going out. It is a special honour to present you with a part of something we are especially proud of and I hope you will enjoy it. Mayor Antun Dubravko Filipec

«IGOMAT d.o.o. proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda , nositelj robne marke “Samoborska salama”. Zdravko Runtas Bregana Otruševec br. 17/6 , Tel: 01 3324 180 Mob: 098 282 152 E-mail: igo-mat@zg.t-com. hr «SUBAN» d.o.o. proizvodi od ljekovitoga bilja , botanički vrt u Manja Vasi ima preko 250 označenih biljaka, igralište za djecu, sjenicu, suvenire Milan Suban Samobor Manja Vas 12, Tel: 01 3381 501 Mob: 099-33-81-501 E-mail: suban@suban.hr Web: www.suban.hr

84

„VENDICIJA JELEN“ d.o.o., proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa. Osnovni proizvodi su paštete od divljači i suhomesnati proizvodi od divljači Dubravko Viduč Samobor Josipa Herovića 8, Tel: 01 3366 185 Fax: 3326 445 E-mail:vendicija@zg.htnet. hr «AMETIST» obrt, izrada lutki u minijaturnim nošnjama i metalne replike starog nakita. Sandra Gabrovec Sv. Nedjelja, Padež 7 Tel: 01 3371 308 Mob: 098 186 598 E – mail: sandra. gabrovec@zg.htnet.hr OBITELJ FILIPEC obrt, –tradicijska proizvodnja

bermeta (liker) , i muštarde (pikantni umak) obitelj FILIPEC Samobor Stražnička 1 a Tel: 01 3364 835 Mob: 098 239 010 E-mail: toni.filipec@inet.hr Medičarsko - sviječarski obrt „OSLAKOVIĆ“ .s tradicijom od 1939. god. Proizvode se maštoviti licitari, medenjaci, čisla i gvirc Franjo Oslaković, Samobor Perkovčeva 17 Tel:: 01 33 60 032 Mob: , 098 31 42 94 OBRT „SIROVICA“ – vinogradarstvo i vinarstvo – proizvodnja kvalitetnih vina s kontroliranim porijeklom i usluge

vođenih kušanja vina u vinotočju uz ponudu domaće hrane. Obitelj Sirovica Samobor, Plešivičko Prekrižje 2, Tel: 6293 120 Mob.:098 593 604 E-mail:vinarstvo.sirovica@ zg.htnet.hr «SRČEKO» obrt, asortiman oslikanih staklenih predmeta sa uporabnom vrijednošću: Silvana Krajačić Samobor Trg kralja Tomislava bb Tel: 01 3363 585 E-mail: sikrajac@inet.hr Obiteljsko gospodarstvo «FRANCEKOVIĆ » proizvodnja rakija i destilacija vinskog octa , proizvodi „Tepka“ i „Samoborska Zlatna“ Vlasnik. Božidar


Franceković Samobor, Samoborskih bratovština 1 Tel: 01 3361 889, Mob : 091 3361 889 Obiteljsko gospodarstvo «FRANJKO» rakija viljamovka, bermet, domaći kruh i kolači. Danica Franjko Samobor Ise Velikanovića 12 Tel: 01 3360 580 Obiteljsko gospodarstvo „HORVAT“ proizvodnja ljekovite japanske gljive - shii takee, bukovače, začinsko bilje Rezika Horvat Samobor Gradna 52 Kontakt: 3323 654 KATICA TKALČIĆ – izrada samoborskog „kraluža“ narodnih nošnji , lutki

i tkalačkih stanova, prerada lana Katica Tkalčić Samobor Rudarska Draga 14 Tel: 3324 895 Mob: 099 512 5576 Obiteljsko gospodarstvo «KOLETIĆ -PAVLIN» proizvodnja bermeta i vina , vinotočje, ponuda domaće hrane za goste vikendom Dragutin Koletić Samobor Vrhovčak 30 Tel: 01 3326 017 Mob: 098 622 667 OBITELJSKO GOSPODARSTVO «LINDIĆ» Domaći kruh i kolači, bermet i ostali domaći proizvodi Marija Lindić Mihovilova 12, Hrastina Samobor Tel: 01 3380 059

«MERIDIJANI» d.o.o. Izdavačka kuća - u 12 godina postojanja, razvila bogatu nakladničku djelatnost usmjerenu na dva područja: geografiju i povijest. Direktorica i urednica: Petra Somek Samobor, Bleiburških žrtava 1945. br. 1, Kontakt: 01/33-62-367, fax: 01/33-60-321 E-mail: meridijani@ meridijani.xyz Web: www.meridijani.com PČELARSKO DRUŠTVO SAMOBOR - broji 34 člana i 2000 košnica, godišnje proizvedu 60 tona meda, proizvodi od meda, propolis, medovače i slično. Predsjednik: Ignac Koletić Bregana Đ. Basaričeka 4 Mob: 091 571 5893

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE MLADEŽI Keramičarska radionica – predmeti od gline te ručni radovi od prirodnih materijala Bregana Lug Samoborski, Kneza Zdeslava 2 Tel: 3375 248 «KRISTAL TUK» obrt za brušenje kristala Ručno brušenje kristala i izrada unikatnih predmeta sa tradicijom od 20 godina. Josip Tuk Samobor, Langova 63 Tel: 3367 101 Fax: 3362 799 E-mail: crystal@crystal. com

85


86


Grad Zagreb Dear Visitors and Citizens of Zagreb,

Poštovani posjetitelji, poštovani građani Grada Zagreba,

It gives me great pleasure to present you the agricultural produce (both organic and conventional) of the City of Zagreb and Zagreb County at the Zagreb International Autumn Fair and EKO-ETNO exhibition .

Osobito mi je zadovoljstvo što Vam u okviru Jesenskog međunarodnog Zagrebačkog velesajma i izložbe EKO-ETNO možemo prezentirati poljoprivrednu proizvodnju (ekološku i konvencionalnu) Grada Zagreba. Ponosni smo na ono što imamo i što ostvarujemo, u cilju proizvodnje zdrave hrane i proizvoda koji će biti konkurentni na tržištu uz očuvanje naše tradicije i izvornosti. Stoga, Grad Zagreb odnosno Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, sredstvima Grada, subvencijama, kreditima i pomoćima nastoji usmjeriti i podržati poljoprivrednu proizvodnju na način da kakvoćom i ponudom zadovolji potrebe svojih građana i omogući isplativost našim poljoprivrednicima. Istodobno u tijeku je provedba novih mjera za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zagreba kojima se, kroz strukturne potpore, želi povećati konkurentost poljoprivredne proizvodnje, te što bolje pripremiti naše poljoprivredne proizvođače za uvjete koji ih očekuju pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji. Nadam se da ćete uživati u ovoj bogatoj prezentaciji našeg bogatstva.

S poštovanjem,

We are proud of what we have and what we produce. It is our aim to produce healthy food and products that will be competitive on the market, while at the same time preserving our traditions and originality. With this in mind, the City of Zagreb and the City Department of Agriculture and Forestry aims to provide direction and support for agricultural produce by using City funds, as well as subsidies, loans and grants. In this way, the quality and range of products can meet the requirements of consumers, while maintaining the profits of farmers in this area. At the same time, new measures are being implemented aimed at developing agricultural production in the area of the City of Zagreb. The purpose of these measures is to increase the competitiveness of agricultural produce through structural support and to prepare agricultural producers from the Zagreb area for the conditions they will encounter when Croatia joins the European Union. I hope that you will enjoy this rich presentation of what we have to offer.

Gradonačelnik Milan Bandić, dipl. polit.

Yours sincerely, Mayor Milan Bandić

87


GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Avenija Dubrovnik 12, Zagreb Pročelnik: Darko Vuletić, dipl.ing. šum Tel. 01/ 6585600 OPG “MASLAĆ” Slemenska cesta bb, Horvati, Zagreb Tel.01/6539-166, Mob: 098/1828300 Ekološki džemovi OPG“ HREPIĆ“ Tradicionalna proizvodnja voćnih i ljekovitih rakija i likera / travarica, orahovica, rogačica, martine/ Proizvodnja ulja: maslinovo i kantarionovo Proizvodnja lavande, smilja, ružmarina Kontakt: Katarina Hrepić Mob: 0989349958 OPG – MARIJA MODRIĆ Medvedski breg Šuškovići bb Mob: 098/410834 Sadnice začinskog bilja „SMID“ – t.o. T. Matića 1 Tel. 01/2993729 Mob: 0914011994 Fax. 01/2863044 Jabučni ocat i proizvodi od jabuka EKOLOŠKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVAO - Sever Vukomerečka cesta 4, Zagreb tel: 01/2945-893 Mob: 091/564 2270, 091/720 6502 e-mail: eko-sever@eko-sever. hr www.eko-sever.hr Zelena eko-košara

88

AMBIJENT park, Dominićev odvojak 6, Budenec, Sesvete Kontakt: Aleksandar Grgić Tel. 00385915709333 Ekološki proizvodi od kozjeg mlijeka

Mob: 091 5395817 Vina : portugizac, sivi pinot, kraljevina, chardonnay, muškat Rakije: loza, voćne rakije, medica Likeri: orahovac, višnjevac

„ŽIVA ZEMLJA“ - Udruga za ekološku poljoprivredu, ruralni razvitak i zaštitu okoliša Habijanovac 45 Nova Kapela tel:01/2728-173 Mob: 091/2728173 Ekološki prehrambeni proizvodi

“UDRUGA POVRĆARA GRADA ZAGREBA“ Savica 2 10 000 Zagreb

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA - KUPINA-EKO Zagrebačka 175, Zagreb Mob: 091/7951037 Kupine, kupinovo vino, đem i slatko

SVJEĆARSKO - MEDIČARSKI OBRT vl. Tomica Marica Oporovečki vinogradi 4 Tel. 01/2983-085 Mob: 098/9526263 Licitar

UDRUGA HUMUS - g. Dugonjić Božidar Ivanićgradska 54 Zagreb Tel: 01/245-1185 Mob: 098/602-291 Uzgoj kalifornijskih glista radi proizvodnje humusa i njegove primjene. OPG“VOLARIĆ“ Dragutin Volarić D. Desinec 27, Jastrebarsko Tel: 01/6279278

„ZAGREBAČKA UDRUGA VOĆARA“ Veslačka bb Tel. 098/477386 Kontakt: Stanko Ćosić

AGRO PAN D.O.O. i BIO PAN D. O. O. Koprivnička 40, Zagreb Tel. 048/623 229; 01/3637-753 Mob: 098/658599 Proizvodnja kamenog brašna i eko veta

„UDRUGA VINOGRADARA I VINARA“ – „Zagrebačko vinogorje“

PROIZVODNI OBRT „BAKINA KUĆA“ Vl. Zvjezdana Bosanac Tel. 01/3843-810, Mob: 091/5024-937 E-mail: zvjezdana@bakinakuca.hr Web stranica: www.bakina-kuca.hr Proizvodnja tradicijskih hrvatskih proizvoda (pekmezi, sušeno voće, voće i medu, tradicijski kolači, rakije, likeri, aromatizirani jabučni ocat i dr.

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO – ORAČ Blaguška 59, Blaguša 10 362 Kašina Tel. 01 2055 755

UDRUGA GRAĐANA „SLOW FOOD ZAGREB CENTAR“ Mlinovi 181 b 10 000Zagreb

OPG“KRNIĆ“ Lovro Krnić Prilaz V. Holjevca 8, Karlovac Tel: 047/614772 Mob: 091/5466686

E-mail: ss@haron.hr Kontakt: Saša Sever Mob: 098/9054760 Predstavljanje izvornog ljubitovačkog češnjaka, tradicionalnih mahunarki ljubitovačkog kraja (jari grah, slanutak, bob, leća). „PETRINE PLETILJE“ Modna revija Svibovec 8, Zagreb, Tel: 4683664 LIKOVNA UMJETNIČKA UDRUGA „BLAJHERI“ Remetinečki gaj 20 b 10 020 Zagreb Kontakt :Vladimir Jug, Mob: 091/5539786 OPG ŠTEFANČIĆ KATICA Gata 28b, 10 000 Zagreb Tel: 01/6609-831 Mob: 098 704242 e-mail: katica.stefancic@ zg.t-com.hr Proizvodi lavande, mirisne vrećice, mirisni batići, ulje EUROŠAMP Jelaspoljska 6, 10000 Zagreb Mob: 091 1020050 Proizvodnja gljiva i shiitake OPG „DEKAING“ Wickerhauserova 11 10000 Zagreb Tel: 01/4635272 Domaći proizvodi-maslačkovo vino GLOBAL- BAKINI POKLONI Vrhovec 117 Zagreb Kontakt: Ljiljana Marinac Mob: 0989170434 Ušećereni bademi, bakini poljupci, čokoladne mandolice, mandolice, nonice


Općina Cestica Dragi prijatelji, poštovani posjetitelji, dragi sudionici manifestacije ‘’ Eko-etno Hrvatska 2007’’, kao načelnik Općine Cestica, srdačno Vas pozdravljam i pozivam da posjetite naš izložbeni prostor. Pozivam Vas da na trenutak svratite do Općine Cestica i osjetite dašak starih vremena. Siguran sam da će vas to potaknuti da postepeno otkrijete svu ljepotu ovog djela Hrvatske. Upoznajte turističku i gastronomsku ponudu Općine Cestica, njene vrijedne i gostoljubive žitelje koji će vas dočekati širom otvorenih vrata i srca. Općina Cestica je napredna mala općina koja se smjestila na krajnjem sjeverozapadu Hrvatske, jednim dijelom u plodnoj Dravskoj nizini, a drugim po pitomim vinorodnim brežuljcima na površini od 46 km², odnosno na 3,8 % Varaždinske županije, sa dvadeset naselja u kojima živi oko 6.000 stanovnika. Prometni položaj općine dosta je povoljan iako je općina smještena u pograničnom dijelu države. Kroz nju prolazi jedan od ključnih cestovnih prometnih pravaca – državna cesta D2: Granični prijelaz Dubrava Križovljanska ( granica Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek - Vukovar – Ilok – ( Granica Republike Srbije ). Posebnost općine Cestica naglašava očuvani lijep prirodni krajolik duž rijeke Drave s Ormoškim jezerom. Radi očuvanja posebnosti i zaštite prirode u pograničnom području pokrenuta je inicijativa za proglašenjem posebnog ornitološkog rezervata na području šuma i dravskih rukavaca uz rijeku Dravu i Ormoško jezero. Po mnogočemu raznolik i poseban cestički kraj oduvijek je tijekom svoje povijesti težio razvitku. Bez obzira na to koliko su ga u tome sputavale ili poticale društveno-političke ili ekonomske prilike pojedinih razdoblja, on je imao svoju crkvenu povijest i kulturu, školstvo, gospodarstvo, svoje vinograde i poznata domaća vina. Međutim, trebalo je proći nekoliko desetljeća da bi se pokrenuo kotač razvoja i dobio onaj zamah koji je presudan za opći prosperitet ovoga kraja. Općina Cestica dosegnula je u ovih petnast godina najvišu razinu razvitka u svojoj povijesti, a u zadnje tri godine i svoj procvat u gotovo svim područjima svojega društvenog i gospodarskog života. Posebno smo ponosni na projekt ‘’Turistička zona Haloze-Zagorje’’ koji u suradnji s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka, te sufinanciranjem Europske komisije, provodi Općina Cestica. Na području Turističke

Dear friends, honoured guests, dear participants of the manifestation “Eco-ethno Croatia 2007”, As the Mayor of the Municipality of Cestica, I wish you all a very warm welcome and invite you all to visit our show-rooms. I invite you to come and visit the Municipality of Cestica and feel the ancient spirit. I am sure it will inspire you to gradually discover all the beauty of this part of Croatia. Experience the tourist and gastronomic offer of the Municipality of Cestica, its diligent and hospitable inhabitants who will welcome you with open doors and hearts. The Municipality of Cestica is a small but advanced municipality situated in the north-west part of Croatia, with one part in the valley along the River Drava and the other covered with many vineyards, the total area of 46 square kilometres which is 3,8% of Varaždin County where 6.000 people live in 20 different villages. The traffic position of the municipality is rather favorable, although it is situated on a state cross-border. Passing through is one of the key traffic directions - the state road D2: border crossing Dubrava Križovljanska (Slovenian border) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – Ilok – (Serbia and Montenegro border). In the Municipality of Cestica, there is an especially beutiful scenery along the River Drava and Ormož Lake. There is an initiative to protect the crossborder nature and to proclaim a special ornithological resort park along the River Drava and Ormož Lake. This versatile and very special part of Croatia, has during its history always aspired for development. No matter the social, political or economic problems of some periods, it has always had its church history and culture, school system, rural economy, its vineyards and well-known home-made vines. However, a few decades had to pass to move the wheel of development and to get the kind of swing which was crucial for the general prosperity of this territory. The Municipality of Cestica has in the last ten years reached the highest point of development in its history and in the last three years prosperity in almost all spheres of its social and economic life. We are especially proud of the project “Tourist zone Haloze-Zagorje” which is in the cooperation with the Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development and co-financing of European Comission

89


zone živi 55000 stanovnika u potpuno očuvanom okolišu punom kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti. Na području Općine Cestica nalaze se tradicionalne zagorske hiže, kuće za odmor kao i seoski turizmi koji nude vrhunsko domaće vino i domaće gastronomske specijalitete. U Općinu Cestica pozivamo Vas na jednodnevni i višednevni odmor, izlet ili piknik. Razgledati možete mnogobrojne kulturno-povijesne i prirodne znamenitosti. U mnogobrojnim vinskim podrumima možete degustirati vrhunska bijela vina, a na seoskim gospodarstvima probati domaće kulinarske specijalitete. Za skupine imamo osposobljene turističke vodiče. Moramo spomenuti i projekt Gospodarska zona Cestica. S obzirom da Općina Cestica pripada području posebne državne skri 3. kategorije, investiranje u općinu ima niz prednosti od ostalih poslovnih i poduzetničkih zona u okolici. Ovom prigodom pozivam vas da otkrijete, istražite, okusite i doživite Općinu Cestica. Makar nakratko zavirite u svakodnevnicu ljudi koji su oduvijek ljubavlju znali vraćati i zahvalnošću čuvati bogatstvo tradicijske baštine i prirode koja ih okružuje. Siguran sam da je to dobar razlog za Vaš dolazak. Dobrodošli u Cesticu!

Načelnik Mirko Korotaj

executed by the Municipality of Cestica. There are 55.000 inhabitants on the territory of the Tourist zone, living in an area of completely preserved cultural, historical and natural sights. In the Municipality of Cestica territory, there are traditional Zagorje region houses and country tourisms which offer high-quality vines and home-made gastronomic specials. We invite you to come to the Municipality of Cestica on a one- or more days vacation, visit or picnic. You can do sightseeing; there are many cultural-historical and natural sights. In our vineyards, you can try out high-quality white vines, and the home-made culinary specialities at our farms. There are also qulified tourist guides for groups of visitors. There is another project that has to be mentioned, Economic zone Cestica. As the Municipality of Cestica is a part of the state`s 3rd category care, the investment into the Municipality has more advantages than any other business or entrepreneurial zones nearby. In this occasion, I would like to invite you to discover, explore and experience the Municipality of Cestica. At least for a little while take a look at the lifes of the people who have always known to give back and with gratitude treasure the fortune of traditional heritage and nature around them. I am sure that is a good reason for your visit. Welcome to Cestica! Mayor Mirko Korotaj

OPĆINA CESTICA Dravska 1A, 42208 Cestica Tel: 042/724-824 ILI 042/724-828 Fax: 042/724-825 E-mail: opcina@cestica.hr Kontakt: Vera Borak, Tel: 091 1724 820

90

‘’Vinski hram’’Kotolenko Slavko Martinec Stjepan, vinogradarstvo Mirić Vladimir, vinogradarstvo


Hrvatska matica iseljenika Hrvatska matica iseljenika Eko etno Hrvatska u našim manjinskim zajednicama u Europi Hrvatske manjinske zajednice u susjednim zemljama, nastanjene pretežito u ruralnim područjima europskih zemalja, iznimno su privlačne za sajamsku manifestaciju Eko etno Hrvatska. Taj jedinstveni sajam koji petu godinu za redom okuplja proizvođače, čuvatelje tradicije, ponuđače izvornih hrvatskih proizvoda s združenom ekološkom i etnološkom označnicom Hrvatske Matičinom će suradnjom ove godine ostvariti djelomičan uvid u riznicu hrvatske gospodarske ponude iz sela Austrije, Mađarske i Vojvodine u kojima gotovo pola tisućljeća žive pripadnici naših autohtonih manjina u ekološki očuvanom prostoru. Korijeni zajedništva tih krajeva na rubovima Panonije kriju se u prošlosti kada su oni tvorili po mnogo čemu jedinstven prostor. U toj povijesnoj i zemljopisnoj cjelini tradicionalno su, uz Hrvate, živjeli različiti većinski europski narodi i manjinske zajednice. Među hrvatskim zajednicama, koje se susreću na tom prostoru s nepre­kinutim kontinuitetom od 16. stoljeća, oblikovale su se tijekom dugoga razdob­lja zajedničkoga života osobite povijesne, kulturne, jezične, komunikacijske, mentalitetske i mnoge druge isprepletenosti i srodnosti poput gospodarskih navika karakterističnih za mala seljačka gazdinstva. Danas nije sporno da su Hrvati u austrijskom Gradišću, jednako kao i oni u Mađarskoj ili pak u Vojvodini, prirodni ogranak hrvatskoga naroda, ali isto tako nije sporno ni to da su oni u mnogo čemu osebujan i posve samosvo­jan dio hrvatskoga nacionalnoga bića, nerazlučiv od životne zbilje zemalja na čijem tlu žive. Sada, kada su srednjoeuropske zemlje (Austrija, Mađarska) okupljene u Europskoj uniji, Hrvati koji žive na njihovom dodirnom prostoru prirodno su upućeni jedni na druge, s time da određeni razlikovni razmak koji postoji među njima djeluje kao dodatni čimbenik njihova identiteta u složenom i slojevitom mozaiku sveukupne zbilje suvremenoga panonskoga svijeta. Unutar Europske unije organizirana je raznolika pomoć za očuvanje nacionalnih manjina te je za oče­kivati da će je Hrvati znati iskoristiti za svoje očuvanje i napredak, u čemu će nastojati pomoći i ova sajamska priredba Eko etno Hrvatska. Gospodarstvenici, poput vinara Klikovića iz Austrije

Croatian Heritage Foundation Eco Ethno Croatia In Our Minority Communities In Europe The Croatian minority communities in neighbouring countries, settled for the most part in rural parts of European countries, are exceptionally attractive for the Eco Ethno Croatia event. This unique fair, which has for five years running pooled those who create and preserve tradition, those offering original Croatian products with the combined ecological and ethnological Croatian hallmark will, in collaboration with the Croatian Heritage Foundation, this year provide a partial insight into the treasury of the Croatian commercial offer from the villages of Austria, Hungary and Vojvodina where, for almost half a millennium, the members of our indigenous minorities have lived in an ecologically preserved environment. The roots of the unity of these regions on the edges of Pannonia lie in the past when they formed what was in many ways an integral area. Traditionally, various European national majorities and minority communities lived, along with Croatians, in this historical and geographic entity. Distinct characteristics – historical, linguistic, in communication, and in mentality - and many other intertwined attributes and affinities such as conventions in doing business characteristic of small rural farmsteads have been formed among the Croatian communities that have existed in this area in an unbroken continuity of 16 centuries. It is irrefutable today that the Croats of Austrian Gradišće, just as those in Hungary or in Vojvodina, are a natural branch of the Croatian nation, but it is also incontrovertible that they are a in may ways distinct and entirely independent part of the Croatian national entity, inseparable from the daily reality of the countries on whose soil they live. Now that the Central European countries (Austria, Hungary) are gathered in the European Union, the Croatians who live in their areas of contact are naturally oriented one to the other, with the area of differentiation that exists among them acting as an additional factor of their identity in the complex and layered mosaic of the overall reality of the contemporary Pannonian world. Various forms of assistance have been organised within the European Union for the preservation of national minorities and it is to be expected that Croatians

91


i Heppa iz Mađarske lijep su primjer izvorne hrvatske proizvodnje i izvan domovine koju valja upoznati i okusiti u svoj njezinoj prirodnoj ljepoti i čistoći. Zrno i stabljika pšenice čvrsta su nit, iako naoko krhkog izgleda, koja nas snažno vezuje s životom vojvođanskih Hrvata u žitnici Europe - Vojvodini. Plod zemlje i ruku čovječjih upečatljivo je otisnut u slikama rađenim u tehnici slame, koje su izradile naše vrijedne žene iz vojvođanskih naselja. Stoga, smo za Eko etno Hrvatska odabrali baš taj tradicijski likovni izraz, vjerujući kako će vas mašta i put nakon ovog sajma odvesti u novu poslovnu avanturu. Austrija, Mađarska i Vojvodina prekrasne su zemlje u kojima članovi izvorne hrvatske manjine imaju razvijena mala obiteljska gospodarstva, gdje će vas dočekati ljubazni domaćini bogata stola i čudesne gastronomske ponude starinskih hrvatskih jela i pila. Idućih godina Hrvatska matica iseljenika na manifestaciji Eko etno Hrvatska ima namjeru prikazati tradicijsku kulturu i izvornu hrvatsku ponudu i iz ostalih zemalja u kojima žive hrvatske manjine. Radujemo se susretu s vama! Katarina Fuček, ravnateljica Hrvatske matice iseljenika

will know how to make use of them for their preservation and advancement, in which this Eco Ethno Croatia fair event will endeavour to assist them. Business people like the vintners Kliković of Austria and Hepp of Hungary are a good example of original Croatian manufacture outside the homeland that one ought to get to know and sample in all its natural beauty and purity. The grain and stalk of wheat are a firm, even though at first glance fragile, thread that binds us firmly to the life of the Croats of Vojvodina – the granary of Europe. The fruits of the earth and of human labour have been convincingly impressed in straw-technique paintings, created by the worthy Croatian women of the settlements of Vojvodina. We have, therefore, selected precisely that traditional form of art for Eco Ethno Croatia, trusting that your imagination and the journey after this fair will lead you on a new business adventure. Austria, Hungary and Vojvodina are stunning countries in which members of the indigenous Croatian minorities have small, developed, family farmsteads, where you will be greeted by hospitable hosts, their excellent tables and a wondrous culinary offer of old fashioned Croatian recipes and drinks. In the coming years the Croatian Heritage Foundation also intends to showcase at the Eco Ethno Croatia event the traditional culture and original Croatian offer of the other countries in which Croatian minorities live. We look forward to meeting you! Katarina Fuček, Director of the Croatian Heritage Foundation

MIŠO HEPP iz Pečuha (Mađarska), predsjednik je Udruge hrvatskih vinogradara u Mađarskoj, a vinarstvom se bavi zadnjih 25 godina. Udruga je poznata po proizvodnji vina Portugizac, Chardonoy i Kraljevina koji se uzgajaju u vinogradima u okolici Pečuha, Šikloša, Villanya i Mohača. Do sada su redovito izlagali svoja vina u Hrvatskoj (Zagreb, Kutina i Orahovica) i BIH (Mostar). Klub A.G.Matoš 7624 Pečuh Esze T. broj 3 Mađarska

92

Kontakt: predsjednik Mišo Hepp tel:+3672 211 736 e-mail hepp.mihaly@freemail.hu ili sarosac@freemail.hu ANICA KOSTYAN (Košćan) iz Fileža (GradišćeAustrija), umjetničkom keramikom bavi se od 1975. i najčešća tema njezinih radova su gradišćanski motivi ali izrađuje i moderne skulpture. Do sada je izlagala u Austriji (Beč, Željezno, Trajštof ), Hrvatskoj (Zagreb, Varaždin), Belgiji

i drugdje. Kontakt: Anica Kostyan Hauptstrasse 25 Nikitsch Burgeland Austria 7302 Tel: +43 2614 8314 ili +43 2614 831414 JOZEFINA SKENDEROVIĆ i EDITA PETREKANIĆ BAČIĆ su slamarke-članice Likovno slamarskog odjela pri društvu HKPD «Matija Gubec» u Tavankutu (Vojvodina-Srbija). Od slame izrađuju slike i predmete. Najčešći motivi na slikama

su bačka ravnica i njezini salaši. A od predmeta izrađuju kutije, perlice, prstenje, narukvice i dr. Do sada su skupa s ostalim članicama Društva izlagale na preko 300 izložbi u Vojvodini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Njemačkoj , Austriji i Engleskoj. HKPD «Matija Gubec», 24214 Tavankut, Zmaj Jovina 12, Srbija, Kontakt: predsjednik: Ladislav Suknović, tel/fax +38124 548-350, mob: +38164 1488163, e-mail: lsuknovic@tippnet. co.yu,


www.matijagubec.org.yu MATE KLIKOVIĆ iz Cogrštofa (Gradišće-Austrija) poznati vinar koji u svom obiteljskom poduzeću MATE, zahvaljujući povoljnim uvjetima, proizvodi izvanredna vina kao što su frankovka, zweigelt, cabernet savignon, zeleni veltlinac i savignon blanc. Tom prilikom koristi se modernom tehnologijom koristeći se tradicionalnom vještinom. Dobitnik je mnogih vrijednih nagrada kako u Austriji tako i u inozemstvu. Upravo je otvorio svoje zastupstvo u Zagrebu-Mizel-graf d.o.o.Sektor Vitron, A.T.Mimare 24 i u Iloku-OVTG-Izvori života Zelenika, Ante Benešića 12. Denis Valčić - “veleposlanik” hrvatskih autohtonih jela malih mista srca moga u Australiji

Denis Valčić priznati australski kulinar hrvatskoga je podrijetla. Rođen je na malom dalmatinskom otočiću Ošljak. Ugostiteljsku školu završio je u Dubrovniku, a kulinarsko umijeće razvio je i usavršio u Australiji, novoj domovini u koju se doselio 1966g. Nastanio se u Sidneyu gdje je pronašao svoj dom i posao u struci. Radio je u istaknutim hotelima poput Australiana, Wentwortha, Travelodgea i Menziesa i restoranima kao što je Red Coach i Endeavour. S vremenom je otvorio dva svoja restorana, nazvao ih je Riva i Dalmacija. Njegova kulinarska umijeća upoznali su mnogi u Australiji i zavoljeli hrvatsku kuhinju i poželjeli posjetiti eko etno lokalitete u kojima su stvoreni ti čudesni okusi i mirisi. Shvativši koliko u hrvatskoj autohtonoj kuhinji naših malih mista uživaju

drugi narodi Valčić je odlučio izdati Hrvatsku kuharicu na engleskom jeziku. Knjiga je doživjela veliki uspjeh. To je bio dalji poticaj Valčiću da nastavi promovirati Eko – etno Hrvatsku. Diljem Australije i Novog Zelanda nastupao je u TV emisijama i predstavljao hrvatska vina i hrvatsku kuhinju, promovirao hrvatski turizam i ljepote ruralne i urbane Hrvatske. Za uspjeh u ugostiteljstvu Denis Valčić ističe podršku prijatelja Jima Bošnjaka koji mu je omogućio da iskaže svoje kulinarsko umijeće pripremajući jela za visoko  pozicionirane ljude u Australiji kao što su premijer i predsjednik Vlade. Pripremao je jela za istaknute sportske spektakle, za poznate ljude iz poslovnih krugova ali i za mnoge druge prigode. Hrvatska kuharica 1. i 2. izdanje  Classic Croatian (Klasična

hrvatska kuharica) stigla je u ruke mnogim sladokuscima diljem svijeta. Nakon dviju hrvatskih kuharica, Šenje kroz Hrvatsku, Dennis Valičić izdaje treću kuharicu - Klasična hrvatska kuharica. U njoj donosi recepte koji su klasični za određena područja i ekološke i etnološke lokalitete kako iz kontinentalne tako i primorske Hrvatske.

93


Bez nepotrebne skromnosti možemo reći da je većina čovječanstva počela shvaćati tradiciju, održivi razvoj i ekologiju veoma ozbiljno. Raduje činjenica da je u Hrvatskoj ta svijest iz dana u dan na sve višoj razini. Sve je više onih koji se okreću održivoj i ekološkoj proizvodnji voća, povrća, žitarica i svih ostalih prehrambenih proizvoda. Na takova gospodarstva se više ne gleda s čuđenjem i primislima da nekakvi čudaci pokušavaju nemoguće. Do prije nekoliko godina takva gospodarstva mogli smo izbrojati na prste jedne ruke, a danas ih brojimo na stotine. Zahvaljujući relativno očuvanom ruralnom prostoru, nezagađenim poljoprivrednim površinama, imamo ogromne mogućnost za stalan napredak i širenje tracijske proizvode s naznakama održivosti i eko-proizvodnje. Moramo biti iskreni i priznati si da taj prostor nije očuvan zbog ekološke svijesti nego zbog činjenice da većina  seljašta, u bivšoj državi, nije imala mogućnosti kupovati razna kemijska zaština sredstva i umjetne kemijske proizvode za intenzivnu proizvodnju. Danas bi narod rekao - svako zlo za neko dobro! Ekološka svijest i organizirana briga za proizvodnjom tradicijskih proizvoda počela se sustavno razvijati u ovom desetljeću. Sa zadovoljstvom mogu konstatirati da je tvrtka Hrvatski farmer među prvima, još prije petnaestak godina, prepoznala potrebu za intenzivnijim bavljenjem tom problematikom. Tako je nastala i ova naša priredba koja je zasigurno, kroz prezentaciju malih proizvođača, koji se bave ekološkom proizvodnjom, dala snažan poticaj i postala nezaobilazan čimbenik. Raduje i činjenica da smo shvatili sve vrijednosti naše eko-etno baštine. Shvatili smo da smo najbolji u onom što su nam ostavili u naslijeđe naši stari. Nitko ne može bolje od nas samih pripremiti jela čije su recepte osmislile naše bake i none. Nitko ne može bolje od nas otplesati plesove, otpjevati pjesme i prezentirati običaje koje smo dobili u naslijeđe i koje su dio naše krvi, mentaliteta i svjetonazora.  Ovogodišnja priredba Eko-etno to pokazuje bolje nego i jedna do sada održana. Zato hvala i čestitke svim izlagačima, izvođačima i svima koji na bilo koji način potpomažu ovu korisnu i plemenitu manifestaciju. 

Predsjednik nadzornog odbora Hrvatskog farmera d.d. I kluba članova „selo“ Stjepan Cukor, dipl.Oec.

94

Without unnecessary modesty we can say that the greater part of mankind began taking tradition, sustainable development and ecology very seriously. We are glad that in Croatia this awareness is growing every day. There are more and more people engaged in sustainable and ecological production of fruit, vegetables, cereals and other foodstuffs. Farms of this kind are no longer considered unusual and looked at with second thoughts, as if their owners were eccentrics trying to do the impossible. Only a few years ago you could count such farms on one hand, but today there are hundreds of them. Owing to a relatively preserved rural area and unpolluted farmlands, we have vast potentials for constant development and increase of traditional production with indications of sustainability and eco-production. We must be honest and admit that these areas are not preserved because of our ecological awareness, but because of the fact that in the former state the majority of farmers had no opportunity to buy various chemical protection means and artificial chemical products for an intensive production. Today people would say – every cloud has a silver lining! Ecological awareness and organized production of traditional products started developing systematically in this decade. We are proud to say that some 15 years ago Hrvatski farmer was among the first companies to recognize the need for thorough dealing with this problem. This is how our event came to be. Through the presentation of small manufactures engaged in ecological production, our event gave a strong impetus and became an unavoidable factor. We are pleased that our people understand the value of our eco-ethno heritage and that they realize we are the best in what our ancestors bequeathed to us. No one can prepare the meals based on our grandmas’ recipes better than we do. No one can excel us in dancing the dances, singing the songs and presenting the customs we inherited and which our in our blood, mentality and philosophy of life. This year’s Eco-Ethno will reflect this better than the any of its preceding editions. Therefore we extend our thanks to all exhibitors, performers and all those, who provided their support to this useful and noble event.

President of the Supervisory Board of Hrvatski farmer d.d. and member club “Selo” Stjepan Cukor, BEcon


Izlagači Hrvatski farmer HRVATSKI FARMER d.d. Kralja Zvonimira 121 10000 Zagreb Tel: 01 2337 741 Fax: 01 2314 184 e-mail: hrvatski-farmer@ zg.t-com.hr; info@ hrvatski-farmer.hr www.hrvatski-farmer.hr MESNICA “AS” Velik kraj 3 32270 Županja Kontakt: Ilija jelović Tel: 032 837 590 Mob: 098 591 802 Izlošci: Suhomesnati proizvodi P.O.G. RADOSLAV MORAVEC Mini sirana Florijana Bobića 8 Nova ves Petrijanečka 42206 Petrijanec Kontakt: Radoslav Moravec Tel: 042 716 041 Izlošci: Kozji sir VALENTIN IVANČAN I.Mažuranića 9 43231 Ivanjska Kontakt: Valentin Ivančan Izlošci: Kupinovo, vino, glogovo vino, tinkture.

OPG RIBIČIĆ Kneza Mislava 16 34000 Požega Tel: 034 316 045 Mob: 098 256 106 Izlošci: Voćne rakije ZVONKO BELOVIĆ Štrigova 90 40312 Štrigova Kontakt: Elvira Belović Tel: 040 851 055 Mob: 098 816 820 Izlošci: Vrhunska međimurska vina GRBIĆ d.o.o. Mlinska bb 34000 Požega Kontakt: Nives Lovrić Tel: 034 274 644 Fax: 034 274 304 Bučino ulje, konzervirano povrće SIRANA “MALA SIRENA” 23 251 Kolan Kontakt: Ivan Gligora 023 698 052 Mob: 098 236 498 Izlošci: Ovčji i kravlji sir MATIĆ d.o.o. Žitnjak bb 10000 Zagreb Tel: 01 2451 290 Mob: 098 230 013 E-mail: matic@globalnet. hr

Izlošci: Izvorska voda

“VINEA” REŽEK Plešivica 39 Jastrebarsko Kontakt: Krešimir Režek Tel: 01 6294 836 Fax: 01 6294 837 Izlošci: Vrhunska plešivička vina UDRUGA PROIZVOĐAČA CRNE SLAVONSKE PASMINE SVINJA Nazorova 73 32252 Otok Kontakt: Zdravko Andabaka Tel: 032 394 783 Mob: 098 1651 218 Izlošci: Suhomesnati proizvodi O.P.G. MILAN VITAS Sv. Marka 91 35211 Trnjani Kontakt: Milan Vitas Tel: 035 422 177 Izlošci: Rakija viljamovka KLUB ČLANOVA “SELO” Strukovna udruga Kralja Zvonimira 121 10000 Zagreb Tel: 01 2337 741 Fax: 01 2314 184

Strukovna udruga članica TSG RURAL COOP Zadruga za ruralni razvoj V. Riesznera 8 10000 Zagreb Tel: 01 4683 568 Zadruga za razvoj ruralnih područja TSG ŠIMANOVIĆ Karla Vodopića 7 10452 D. Zdenčina Tel: 01 6288 102 Tel: 01 6289 096 Turističko seljačko gospodarstvo, hrana, piće, konačište, suveniri OBRT “WILLIAMS” Trg sv. Trojstva 20 34000 Požega Kontakt: Zlatko Šimić Tel: 034 274 392 Mob: 098 256 878 Izlošci: Voćne rakije-vilijamovka, jabukovača OPG SAMSON ANDABAKA Nazorova 79 32252 Otok Izlošci: Suhomesnati proizvodi

95


Agencija za strukovno obrazovanje

Agency For Vocational, Education And Training

Poštovani posjetitelji, sudionici izložbe “Eko-etno Hrvatska 2007.”, dragi učenici, profesori i ravnatelji škola

Dear visitors, participants of the exhibition “Eco-ethno Croatia 2007”, dear students, teachers and headmasters,

Osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Agencije za strukovno obrazovanje koja se, drugi put za redom, predstavlja na ovoj izložbi “Eko-etno Hrvatska”. Izložbu “Eko-etno Hrvatska” vidimo kao prostor prezentacije i afirmacije svih tradicijskih vrijednosti koje hrvatski narod stoljećima njeguje na pojedinim području Republike Hrvatske, a posebno na područjima njenog ruralnog dijela. Želja nam je da se što više mladih ljudi aktivno uključi u te aktivnosti. Zbog toga smo, kao suorganizatori izložbe, uključili strukovne škole. Njihovi i naši učenici će, na temu “Eko – etno baština moje županije”, svojim radovima, promovirati eko-etno sadržaje ruralnih prostora hrvatskih županija, te promovirati i njegovati očuvanje ekoloških, autohtonih i tradicijskih proizvoda, zanata i usluga, zaštitu prirodne i kulturne baštine regija i države. Tako će mladi čovjek s otoka, iz Like, iz Slavonije, iz Istre, iz Zagorja kao i iz svakog drugog dijela Republike Hrvatske, prezentacijom svojih radova, prezentacijom svojih običaja i tradicijskog načina življenja, svojom zauzetošću za očuvanjem baštine i tradicijskih vrijednosti biti primjer pozitivnog odnosa prema svemu vrijednome što je hrvatski narod tijekom povijesti izgradio te što cijelo vrijeme ljubomorno čuva i njeguje. Agencija za strukovno obrazovanje razvija nove nastavne programe, koji će uz opće uvažavati i lokalne specifičnosti sredine u kojoj će se provoditi. Time će se nuditi mogućnosti, da se još intenzivnije, kroz redovne školske aktivnosti, njeguju, proučavaju i razvijaju sve pozitivne specifičnosti svake sredine u kojoj se dotični program provodi. Uključivanjem strukovnih škola u Projekt učenici razvijaju svijet o važnosti zdravog odnosa prema okolini i očuvanju naslijeđenih vrijednosti. To je jamstvo opstojnost tih istih vrijednosti i za nove generacije. Zato, dobro nam došli dragi prijatelji na izložbu Eko – etno Hrvatska. Naši učenici, vođeni svojim profesorima i članovima Agencije za strukovno obrazovanje bit će vam dragi domaćini. Ravnatelj Ivan Šutalo, dipl. ing.

It’s a great pleasure to welcome you here today on behalf of the Agency for Vocational Education and Training. This is the second time we participate in this exhibition. We see the exhibition “Eco-ethno Croatia” as an opportunity to present and acknowledge the traditional values Croatian people have nourished for centuries in different parts of the country, especially in its rural areas. Our desire is to engage as many young people as possible in these activities. This is why we, as co-organizers of the exhibition, have decided to include vocational schools as well. With their works on the topic “Eco – ethno heritage of my county” your and our students will present ecoethno contents of rural areas of Croatian counties, and at the same time promote preservation and nurturing of ecological, indigenous and traditional products, crafts and services, as well as natural and cultural heritage of distinct regions and of the country as a whole. Through presentation of their works, traditional customs and way of life and through their engagement in preserving the national heritage and traditional values, young people coming from islands, from Lika, Slavonia, Istria, Zagorje and other parts of Croatia, will serve as an example of a positive attitude towards the treasure that Croatian people had gathered throughout centuries and have been jealously protecting and nurturing ever since. Agency for Vocational Education and Training is developing new curricula that will take into consideration not only general but also local characteristics of the given area. In this way we wish to enable nurturing, studying and encouraging all the positive characteristics of distinct areas through regular school activities. Through participating in this project students’ awareness of the importance of a healthy attitude towards environment and preservation of inherited values grows, which is a guarantee of survival of these values in the coming generations as well. Therefore, my dear friends, let me wish you a warm welcome to the exhibition “Eco-ethno Croatia”. Our students, under the guidance of their teachers and members of the Agency for Vocational Education and Training, will be your dear hosts. Director Ivan Šutalo, B. Sc. Eng.

96


AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE Ulica grada Chicaga 21 10000 Zagreb Tel.: 01/ 62 74 666 Fax: 01/ 62 74 606 E-mail: ured@aso.hr Kontakt osoba: Ivan Šutalo, dipl. ing.

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA Gjure Prejca 2 10 000 Zagreb ravnateljica: mr. sc. Marica Berdik Tel: 01/2988-670 Fax: 011/ 2992-133 e-mail: ss-zagreb-542@ skole.htnet.hr

SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STAŽIMIRA Gundulićeva 2A 10 380 Sveti Ivan Zelina ravnatelj: Božidar Pecak, dipl. ing. Tel: 01/ 206-00-47 Fax: 01/ 2060-622 e-mail: ss-sveti-ivanzelina-501@skole.htnet.hr

PREHRANBENOTEHNOLOŠKA ŠKOLA Gjure Prejca 2 10 000 Zagreb ravnateljica: Ligija PrpaBlažeković, dipl. ing. Tel: 01/2992-357 Fax: 01/ 2992-355 e-mail: ss-zagreb-524@ skole.htnet.hr

SRENJA ŠKOLA DALJ Braće Radić 7 7 31 226 Dalj ravnatelj: Rajko Lukić, prof. Tel: 031/590-290 031/592-156 Fax: 031/590-290 e-mail: srednja-skoladalj@os.t-com.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA ANTUNA HORVATA ĐAKOVO Vijenac kardinala A. Stepinca 11 31 400 Đakovo ravnatelj: Mirko Ćurić, prof. Tel: 031/812-317 Fax: 031/812-317 e-mail: ss-djakovo-503@

skole.htnet.hr PRIVATNA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA KATARINA ZRINSKI S PRAVOM JAVNOSTI Selska cesta 119 10 000 Zagreb ravnatelj: Vitomir Tafra, dipl. oec. Tel: 01/3014-943 Fax: 01/3695-588 e-mail: skola@ katarinazrinski.hr POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA «ARBORETUM OPEKA» Vinica Vinička 53 42 207 Marčan, Vinica ravnateljica: Jelka Grđan, dipl. ing. Tel: 042/722-131 Fax: 042/ 722-444 e-mail: arboretum. opeka@vz.htnet.hr GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC Kralja Tomislava 52 40 300 Čakovec ravnatelj:

Vladimir Masten, dipl. ing. Tel: 040/395-302 Fax: 040/395-302 e-mail: gospodarskaskola-cakovec@ck.htnet. hr INDUSTRIJSKO OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA Ljudevita Gaja bb 35 400 Nova Gradiška ravnatelj: Mijo Matijević, dipl. ing. Tel: 035/361-459 Fax: 035/361-459 e-mail: industrijskoobrtnicka.skola2@sb.tcom.hr GRADITELJSKA OBRTNIČKA I GRAFIČKA ŠKOLA SPLIT Matice Hrvatske 11 21 000 Split ravnatelj: Ivan Kovačević, dipl. ing. Tel: 021/465 413 Fax: 021/465 427 e-mail: www-gogs@ st.htnet.hr

97


98


Ostali izlagači “TIFANI” Paška 23 10000 Zagreb Kontakt: Višnja Pajić Mob: 098 8917 997 Izlošci: Brušena umjetnička ogledala “FRUCTUS” Kralja Zvonimira 63 33515 Orahovica Kontakt: Krešimir Kostelac Tel: 033 400569 Fax: 033 400569 Mob: 098 325 987 e-mail: vina_kostelac@ yahoo.com www: fructus.hr Izlošci: Voćne rakije i likeri, nefiltrirana vina, unikatne poklon kolekcije OPG FRANIĆ Koprivnička 9 42000 Varaždin Kontakt: Mirko Franić Tel: 042 230 043 Mob: 091 250 8475 Izlošci: Prirodno čisti ekološki med, medne rakije, tinkture, suveniri.

Fax: 01 6265 117 Mob: 091 4882 728 Izlošci: Sredstva za čišćenje

Tel: 01 4806 512 Fax: 01 4669 259 Izlošci: Hrvatski suveniri

UDRUGA MALIH SIRARA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE “SIREK” Trg kralja Tomislava 41 10410 Velika Gorica Kontakt: Anđelka Pejaković Tel: 01 6221 138 Fax: 01 6227 747 Mob: 091 4882 728 Izlošci: Domaći tradicionalni autohtoni sirevi i ostale vrste sireva

G.N.L.D. INTERNATIONAL Malekovec 1 Bedekovčina Kontakt: Nada Lasić Tel: 049 213 335 Mob: 098 481 155 Izlošci: Vitamini i ljekovita sredstva

ZEMLJA 1000 OTOKA Orahovička 33a 32 000 Vukovar Kontakt: Pejo Katić Mob: 098 418 743 e-mail: pejo.katic@zemljatisucu-otoka GALERIJA: Gorjanska 22 10000 Zagreb Izlošci: Regionalni autohtoni suveniri

OPG ČORIĆ Krčić 4 10291 Prigorje brdovečko Tel: 01 3397 658 Fax: 01 3355 923 Izlošci: Ljekovito bilje i tinkture TGS – ZADAR Zlatarska 1 23000 Zadar Kontakt: Željana Milošević Mob: 091 5004 020 Izlošci: Preparati za čišćenje slušnog sistema

IGO-MAT d.o.o. Otruševec 15a 10432 Bregana Kontakt: Zdravko Runtas Tel: 01 3324 182 Fax: 01 3324 182 Izlošci: Suhomesnati proizvodi

OBRT “SVJETIONIK” Medvedgradska 12 10000 Zagreb Kontakt: Željko Čošić Mob: 098 9439 397 e-mail: zeljko@svjetionik. hr Izlošci: Autohtoni suveniri

UDRUGA TURISTIČKI KLASTER PO SUTLI I ŽUMBERKU Đ. Basaričeka 4 10432 Bregana Kontakt: Petar Štefanec Tel: 01 3336 830 Fax: 01 3336 832 e-mail: pcsinfo@ pcsamobor.hr

“ZGB NEON STIL” Plaška 61 10410 Velika Gorica Kontakt: Juraj Čurić Tel: 01 6265 117

UDRUGA HRVATSKI SUVENIR Ilica 49/I – galerija 10000 Zagreb Kontakt: Željko Čošić

“ODISEJ” Dunavska 29 – Dubec 10040 Zagreb Kontakt: Branko Beronja Mob: 091 252 6415

Izlošci: Nony ljekoviti tonici PTO “ANDREJ” Goranska 25 51260 Crikvenica Mob: 091 5225 153 Izlošci: Tkalački stan, tepisi UDRUGA KUHARA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Cankareva 42000 Varaždin UDRUGA “ZLATNE RUKE” Nova Gradiška Kontakt: Ana Stojić Tel: 035 346 113 Mob: 098 1733 671 Izlošci: Narodne nošnje i rukotvorine SULOG d.o.o. Krapinska 12 10298 Bistra Tel: 01 3312 582 Mob: 098 412 632 E-mail: sulog@zg.t-com.hr www.exotic-king.com Izlošci: Egzotično povrće, sušene gljive

99


100


Proizvođači voćnih rakija i likera Registrirani proizvođači voćnih rakija i likera koji sudjeluju na ocjenjivanju rakije šljivovice u okviru 5. izložbe proizvoda i usluga ruralnih područja «Eko-etno Hrvatska» od 11.do 16. rujna 2007. i na «Festivalu slavonske šljivovice» 12. rujna 2007. ĐANIĆ-obrt za tradicionalnu proizvodnju Petra Preradovića 3 31 433 Podgorač e-mail: danic-sljivovica@ net.hr kontakt osoba: Goran Đanić, 091/589 83 60 OPG PETKOVIĆ Šenkovec,Zrinskih 4a 40 000 Čakovec

e-mail: milinaj.petkovic@ ck.htnet.hr kontakt osoba: Milinaj Petković, 040/343 314 HM-poljoprivrena proizvodnja itrgovina Ive Lole Ribara 11, Potnjani, 31 423 Bračevci kontakt osoba: Nenad Hudorović, 091/ 562 86 97 HALUGA Kolodvorska 12 10 410 Velika Gorica e-mail: sasa@haluga.hr kontakt osoba: Saša Haluga, 098/511 553 OPG FRANIĆ Koprivnička 9 42 000 Varaždin kontakt osoba: Mirko Franić, 042/ 230 043

AERONAUTIKA d.o.o. I. Trubelje 5 48 000 Koprivnica kontakt osoba: Željko Mikačić, 098/183 45 14

10 432 Bregana e-mail: info@rakije-perkovic.hr kontakt osoba: Dražen Perković, 01/3371 233

BRIGLJEVIĆ-alkoholna pića B. Radića 35 10 410 Velika Gorica e-mail: miljenko.brigljevic@globalnet.hr kontakt osoba: Miljenko Brigljević, 098/921 47 66

MINAS Kolodvorska 99a 32 284 Stari Mikanovci kontakt osoba: Damir Jarić, 098/161 74 75

GIUSEPPE Kralja Zvonimira 4 21 260 Imotski kontakt osoba: Mladenka Puljiz, 098/422 22 59 MDM PERKOVIĆ Klokočevec samoborski 6E

WILIJAMS Trg sv. Trojstva 20 34 000 Požega kontakt osoba: Zlatko Šimić, 098/256 878 TEPKA Trg T. Bardeka 5 48 000 Koprivnica kontakt osoba: Boris Đorđević, 098/929 05 90

Proizvođači sireva prijavljeni za ocjenjivanje sireva «Odmori se sa mnom na zelenoj livadi: imamo zrelo grožđe, mekano kestenje i puno svježeg sira» Virgil, 423 Napokon, rekla bih, nakon godina muka, učenja, dizanja i padanja. Evo nas u trenutku kada Hrvatska može biti ponosna na svoje sireve!. Iako su naše brojke još uvijek dvocifrene (sjetila sam se izjave Charlles De Gaulle-a prije 30-tak godina “kako se može od nekoga očekivati da vodi zemlju sa 325 sireva”, a danas se Francuska popela na oko 500 vrsta sireva!!). Stalno pokušavamo iz zaborava izvući i one posljednje skrivene tajne da bi došli na razinu da nas i po tome počnu razlikovati od drugih, a time će naša misija –Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu biti posve ispunjena.

Ovakvi sirevi zadržavati će se na lokalnim tržištima i treba ih tražiti na mjestima proizvodnje, jer supermarketi i velike trgovine bi morali imati «stručnu brigu» kako bi takvi sirevi mogli postići pravu zrelost, teksturu i okus do samog vrha. Supermarketi, koji se temelje na brzom okretanju kapitala i prodaji velike količine uniformirane robe, ne mogu uzeti taj rizik na sebe. Nasuprot tome lokalne trgovine mogu se snabdijevati takvim sirevima prema potrebi i zahtjevu tržišta. Hrvatska je danas u svojoj ponudi sireva dosegla mnogo razvijenije zemlje, naravno i Hrvatska može kao i Francuska imati svoje «sveto trojstvo –sir, vino i kruh (francuski humanist, svećenik Francois Rabelais). Zadovoljstvo je proglasiti «Zlatni sir za 2007. godinu između 88 vrhunskih, ranije ocijenjenih zlata. Budimo ponosni na sve naše sirare, posebno na one najbolje od

101


najboljih! Sir je najstarija proizvedena hrana, pa neka ostane nama važan prehrambeni proizvod, koji nas uvodi u svijet prirode, užitaka i zadovoljstva. O Zavodu Zavod za mljekarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od svog osnutka 1922. godine bavi se nastavnom, znanstvenom i istraživačkom djelatnošću. Danas su u Zavodu zaposleni visokoobrazovani kadrovi koji su svoje obrazovanje nadograđivali u međunarodnim insti-

NENAD NOVKOVIĆ Točak 26, 47240 Slunj Mob: 0914110988 Vrhnje OPG JURANIĆ Višnjevac 41, 43226 Višnjevac Tel: 043255110 OPG FÜRNKRANZ KATARINA Brdovec, ilije gegorića 14 10291 Prigorje brdovečko Tel: 01 3311866 E-mail: danijel.furnkranz1 @ zg.t-com.hr Svježi kravlji sir OPG ŠIMANOVIĆ Lipovačka 101, 33514 Čačinci Tel: 033684200 E-mail: simanovic@vt.t-com.Hr Kozji sir -slavonski biser ANKICA NUCAK D. Damjanića 6 10290 Zaprešić Tel: 049464041 Mob: 0981930886 Ovčja skuta OPG MORAVEC F. Bobića 8, nova ves 42000 Varaždin Tel: 042716041 Kozji sir MILAN MIŠĆEVIĆ Senjska 83, 47303 Josipdol Tel: 047581363 Mob: 098739637 E-mail: danijela.Miscevic@public.Carnet.Hr Škripavac OO BARBARIĆ Jablan 62, 51326 Vrbovsko

102

tucijama. Posljednjih desetak godina Zavod organizira edukacije za proizvođače i prerađivače mlijeka i mliječnih proizvoda. Znanstveno-istraživačke studije kroz više od 20 projekata tijekom proteklog razdoblja, pomogle su boljem razumijevanju složenog fizikalno-kemijskog, biokemijskog i strukturalnog sastava mlijeka i mliječnih proizvoda. Jedno od glavnih područja istraživanja je znanost sirarstva. Unutar Zavoda djeluje Referentni laboratorij koji je od 2002. godine uvršten u međunarodni sustav Referentnih laboratorija (FIL-IDF) te je certificiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2004.

Tel: 051879258 Mob: 0915451747 Škripavac s maslinama

Tel: 051857371 Mob: 0915220665 Polutvrdi ovčji sir

Mob: 0915165818 Kravlji polutvrdi dimljeni sir,– eko

OPG MRVOŠ Ljubošina 3b, 51327 Gomirje Tel: 051879818 Sir od kuhanog mlijeka s ljutim papričicama

SIRANA “ARABESCA” Buć 3, Omišalj 51500 Krk Tel: 051841847 Krčki ovčji sir

NADA BRAIM Lasinja 116, 47206 Lasinja Tel: 047884136 Mob: 0917556218 Kravlji polutvrdi dimljeni sir

VESNA JURČEVIĆ Jazvaci 37, 47201 Draganić Tel: 047715883 Mob: 098890472 Kravlji polutvrdi sir kuhani sa začinima (origano, ružmarin, kadulja, bosiljak)

LJUBICA I IGOR TOIĆ Vrh 102, 51500 Vrh, krk Ovčji sir

BAKAR IVANKA Tučenik 13, 10345 Gradec Tel: 01 2790083 Dimljeni kravlji sir

OPG IVKA STRUČIĆ Veliki potočec 136 48260 Veliki potočec Tel: 048718459 Prgica AGROLAGUNA D.D. N. Vlašića 34, 52440 Poreč Mob: 0916263020 Fax 052443114 E-mail: luana kusce@agrolaguna.Hr Istarski mješani sir

MARIO KUZMANIĆ Hrvatskih žrtava 2 21400 Supetar, otok brač Mob: 0917864982 Brački ovčji sir KRUNOSLAV VIDAS Tina ujevića 1 Novalja otok pag Tel: 053661159 Mob: 0915254697 Paški sir NEVIA GIZDULIĆ Podhum 112, 51218 Dražice Tel: 051296175 Grobnički sir

MILS MLJEKARA Put komulovića 4, 2 1000 Split E-mail: sinisa.Matutinovic@ mils.hr E-mail: mladen.sain@mils.hr Lećevački sir

VESNA I MIRJENKO MRAKOVČIĆ 18. Travnja 9 Kornjić, 51500 krk Tel: 051851351 Mob: 0989251625 Krčki ovčji sir

SIRANA RUNOLIST D.O.O. 53274 Krasno E-mail: tomaic-commerce@ gs.htnet.Hr Velebitski sir

MARKO RADOČAJ Batnoga 179 472222 Cetingrad Mob: 0989355499 Kozji sir u ulju

OPG “MATE I KATE” Supec 8, 51516 Vrbnik, krk

ŠTEFICA GRDIĆ Ravnice 316 g, 47302 Oštarije

EURO-MILK D.O.O. Beloslavec 17 10381 Bedenica Tel: 012064190 E-mail: mljekara@euromilk.hr Dimljeni sir dragec ŠIMUN MILK D.O.O. Pođunđek 3 10269 Luka Tel: 01/3393431 E-mail: info@simunmilk.Hr Dimljeni sir – dragec KRIŽEVAČKA MLJEKARA Lemeš bb 48260 Križevci Tel: 048/2111061 E-mail: ijaic@globalnet.Hr Križevački dimljeni sir ANKICA MAĐERIĆ Peščenik 31 48000 Pešćenik Tel: 048864152 Prgica ljuta s češnjakom, dimljena DUBRAVKO PERNJAK Stanići 29 Kolan Mob: 098/388811 Paški sir


Svetišta i župe SVETIŠTE GOSPE TRSATSKE Povijest svetišta Majke Božje na Trsatu počinje, 10. svibnja 1291. prijenosom Marijine kuće iz Nazareta na Trsat. To je kuća u kojoj se dogodilo navještenje – anđeo Gabrijel naviješta Mariji da će roditi Spasitelja svijeta, Sina Božjega! Ta je predaja zapisana u 15. st. Nakon što je 10. XII 1294. kućica, prema istoj predaji, prenesena u Loreto, podigao je knez Nikola Krčki-Frankopan na tom mjestu kapelu; ona je ubrzo postala hodočasničko mjesto. 1367. je opet prema predaji, papa Urban V. darovao loretskim hodočasnicima iz Hrvatskog Primorja čudotvornu sliku Majke Božje, i to na molbu Ivana i Stjepana Frankopana. Autor slike je nepoznati majstor kojega Grga. Gamulin naziva “slikar Gospe Trsatske”. 1453. dogradio je Martin Frankopan crkveni brod koji je dosizao do polovice današnjeg glavnog broda, a uz crkvu je podigao samostan za franjevce tadašnje Bosanske vikarije. 1530. dao je Petar Kružić, borac u protuturskim ratovima dograditi kapelu Sv. Petra, a 1531. je na putu od mora do crkve (koja leži 135 m nad morem) postavio 128 stuba i kapelu Sv. Nikole. Danas je to niz od 561 stube i 4 kapele. 1593. franjevci su otvorili gramatičku školu za svoj podmladak. 1624. riječki je kapetan Stjepan della Rovere dao uz Kružićevu kapelu dograditi kapelu Sv. Ane. 1629, 5. ožujka, požar je teško oštetio samostan i crkvu; izgorjeli su knjižnica i arhiv. 1630. dozidao je provincijal fra Mihael Kumar (+1653), kasniji pomoćni biskup u Ljubljani, obnovljenom samostanu dva nova krila: jedno paralelno s južnim dijelom staroga samostana, a drugo u produžetku zapadnog dijela; njemu je 1904. dograđen drugi kat. Od 1631. do 1642. na Trsatu je djelovao švicarski slikar fra Serafin Schon, oslikavši u klaustru život Marijin u 32 fresko-slike, u samostanskoj blagovaonici Večeru Svete Obitelji, a u crkvi oltarne slike Sv. Mihovila, Sv. Katarine, Sv. Nikole, i Gospe Loretske (ova je danas u samostanu). 1644. 24. kolovoza, biskup Petar Mariani blagoslovio je kamen temeljac za pregradnju crkve; fra Franjo Glavinić (1585-1653, barokni književnik) dao je produžiti glavni brod, a pokrajnje kapele Sv. Petra i Sv. Ane uklopiti u novi pobočni brod. 1676. započela je radom bogoslovna škola i djelovala s manjim prekidima do 1783. 1691. podignuta je u produžetku pobočnog broda kapela Sv. Antuna Padovanskog. 1715, 7. rujna, biskup Juraj Franjo Marotti okrunio

je Gospinu sliku krunama iz zaklade kneza Aleksandra Sforze; bila je to prva krunidba Gospina lika izvan Italije. 1725. do 1727. u samostanskoj kiparsko-stolarskoj radionici izradila su braća franjevci, kipari Dioniz Hoffer i Ivo Schwaiger drvene oltare, propovjedaonicu te drugu opremu za crkvu i samostan. 1818. u samostanu je otvorena pučka škola za trsatsku djecu; učitelji su bili franjevci. 1824. dao je fra Barlaam Keser (+1827) podići crkveni toranj i urediti crkveno pročelje. 1906. uz novicijatsku je zgradu dograđena prostrana kapela. Danas se ona koristi kao Kapela zavjetnih darova. 1935. dodijelio je papa Pio XI: crkvi Gospe Trsatske naslov “manje bazilike”. Zbor za bogoštovlje je još 1709. dopustio da se 10. svibnja slavi blagdan Gospe Trsatske, a 1963. je taj blagdan imenovao “Majka milosti od svete nazaretske kućice”. 1960. započela je višegodišnja obnova crkve. Darovi i slike premješteni su iz crkve u Kapelu zavjetnih darova. Trsatsko je svetište “hrvatski Nazaret”, sestrinsko svetište Loretu. Podsjeća na otajstvo utjelovljenja, Marijinu vjeru i pristanak na suradnju u djelu spasenja. To ga predstavlja kao obiteljsko svetište, a blizina mora i Slovenije, Italije, razlog su da je Trsat internacionalno svetište i svetište pomoraca. 1991. za 7000 godišnjicu svetišta uz obnovu svetišta i samostana uređuje se samostanska riznica- muzej. 2003.na blagdan Duhova 8. lipnja , papa Ivan Pavao II hodočastio u Trsatsko svetište i miloo pred glavnim oltarom Majke Milosti- Gospe Trsatske. 2005. Postavljen spomenik pred svetištem Trsatskom hodočasniku Ivanu Pavlu II,rad Ante Jurkića, prvi u svijetu nakon njegove smrti, a u tijeku je i gradnja Aule Ivana Pavla II.

103


SVETIŠTE MAJKE BOŽJE U MARIJI BISTRICI - HRVATSKO NACIONALNO SVETIŠTE Hrvatski narod s posebnim žarom štuje lik Majke Božje i odavna je s ljubavlju naziva Kraljicom Hrvata. Najveće marijansko svetište u Hrvatskoj je Marija Bistrica smještena u pitomoj dolini Hrvatskog zagorja nadomak glavnog grada Zagreba. POVIJEST Svetište Majke Božje u Bistrici u Hrvatskom zagorju ima dugu, višestoljetnu povijest. Samo se mjesto Bistrica spominje godine 1209. kao feudalni posjed župana Vratislava, a 1334. kao sjedište župne crkve sv. Petra i Pavla. Hrvatski sabor 1710. godine čini zavjet da će u crkvi Blažene Djevice Marije podići dostojan glavni oltar, a godine 1715. ispunjava taj zavjet i daje urediti veliki glavni oltar. Crkva je proširena i 1731. posvećena Majci Božjoj Snježnoj. Današnja župna crkva u Mariji Bistrici građena je između 1879. godine i 1882. prema nacrtu bečkoga arhitekta Schmidta, a pod nadzorom njegova učenika Hermana Bolléa. Djelomično je izgrađena na starim temeljima i proširena u neorenesansnom stilu; podignute su i nove arkade, a proširen je i novi župni dvor. Slikar Ferdo Quiquerez naslikao je 22 čudotvorna uslišanja po

zagovoru Majke Božje Bistričke, a D. Novak izradio kipove Krista raspetoga i sv. Kristofora. Za vrijeme gradnje uoči blagdana Uznesenja Marijina izbio je požar u kojem je oštećena cijela unutrašnjost crkve, osim velikoga oltara i čudesnog kipa Majke Božje. Novi je oltar posvećen 1883. godine. Bistrička crkva 1923. godine dobiva naziv manje bazilike (basilica minor), a dodijelio joj ga je papa Pio XI. Nadbiskup zagrebački Antun Bauer 1935. okrunio je zlatnom krunom čudotvorni kip Majke Božje i proglasio Majku Božju Kraljicom Hrvata uz asistenciju nadbiskupa Alojzija Stepinca. 15. kolovoza 1971. održan je u Mariji Bistrici XIII. Internacionalni marijanski kongres te je tom prigodom Biskupska konferencija proglasila Bistričko svetište Nacionalnim prošteništem čitavoga hrvatskog naroda. 1971. godine održao se u Mariji Bistrici Prvi hrvatski nacionalni marijanski kongres. 9. rujna 1984. godine održana je veličanstvena proslava završetka višegodišnjeg slavlja – trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata, tristota obljetnica našašća čudotvornog kipa Majke Božje Bistričke i Nacionalni euharistijski kongres. Najsvečaniji dan bio je 3. X. 1998. kada je papa Ivan Pavao II posjetio Mariju Bistricu povodom proglašenja blaženim mučenikom zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca.

„Križni put sa svijećama na Bistričkoj Kalvariji“

104


Župa Očišćenja BDM – Dol Etno-eko udruga “Hrapoćuša”, Dol

PAVLINI I ŽUPA U KAMENSKOM SLAVE MAJKU BOŽJU SNJEŽNU

Župnik i kontakt osoba: Don Ivan (Ivica) Matulić Tel: O21 63 27 00 Mob: 098852873 e-mail: svecenik13@net.hr

Kamensko-Karlovac, (IKA) – Vjernici župe Blažene Djevice Marije Snježne iz Kamenskoga na Kupi, kojom upravljaju pavlini te hodočasnici iz šire karlovačke okolice koji već od rana jutra pa tijekom cijeloga dana 5. kolovoza, na blagdan Gospe Snježne, hodočaste k svojoj nebeskoj zagovornici Majci Božjoj Snježnoj u crkvu uz stari pavlinski samostan, s četiri mise svečano slave blagdan nebeske zaštitnice svoje stare župe ustanovljene 1673. i naslovnice crkve, koju su početkom 15. stoljeća, mnogo prije ustanovljenja župe, sagradili pavlini uz svoj samostan, te je posvetili Majci Božjoj Snježnoj.

Župa Dol je jedna od starijih župa otoka Brača. Na terenu župe su brojne starohrvatske crkvice od kojih je najinteresantnija crkvica sv. Mihovila u koju se ulazi kroz uspravljeni probušeni sarkofag. Tu i druge crkvice se obilazi u jutarnjoj procesiji na Veliki petak, a procesija ide bespućima Brača i traje 2,5 sata. U župi je sačuvano tradicionalno pučko pjevanje i brojni lijepi liturgijskih i paraliturgijskih običaja. Od poljoprivrednih proizvoda Župa nudi čisto prirodno maslinovo ulje, onako kako ga je dala priroda i Bog (bez umjetnog gnojenja i špricanja – garantirano!) U selu se još proizvode: vino, rakija, mandarine. Etnoeko udruga je stavila sebi u zadatak čuvanje klasične proizvodnje ulja i vina, kao i čuvanje kulturne baštine. Nudimo: mogućnosti hodočašća (štovanje Srca Isusova - na poseban način) duhovnih obnova, sa posjetom starohrvatskim crkvicama, prikazivanje starih liturgijskih običaja i pjevanja.

Na sam blagdan, u župnoj i samostanskoj crkvi - svetištu Majke Božje Snježne, tradicionalni je Dan godišnjeg klečanja pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, a mise su u 8, 9.30, središnja poldanica u 11, a završna blagdanska misa u 17 sati. Svečanu koncelebriranu euharistiju uz župnika, priora i provincijala o. Juru Domšića te pavline iz samostana i svećenike Karlovačkog dekanata i šire predvodi i propovijeda karlovački franjevac fra Bernardin Plantek. INFORMATIVNA KATOLIČKA AGENCIJA – web stranice 05.08 - 05.08.2007 | IKA N - 95702/8

105


POVIJEST CRKVE BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U LEPOGLAVI «Neka je slavljen Trojedini Bog u sjaju ovoga svetišta» Napisano je na latinskom jeziku na triumfalnom luku lepoglavske crkve Svete Marije. Po natpisu zaključujemo da su tvorci ovog veličanstvenog zdanja bili svjesni njegovog sjaja. Hodočasnik koji prijeđe prag crkve ostaje zadivljen uzvišenošću prizora, koji Bogu na slavu ukrasiše vrsni pavlinski umjetnici, a među njima su najpoznatiji Ivan Krstitelj Ranger i Aleksej Koniger. Crkva je remek djelo arhitekture, slikarstva i kiparstva.  Za nas vjernike ona je još više. O tome govori natpis s druge strane slavoluka: «Ovo nije ništa drugo nego kuća Božja i tu su vrata nebeska». Tekst i slike s ovih stranica dočarat će vam samo dio ovih ljepota. Susret u živo može puno više. Ova stara crkva  ima dušu. Duša joj je «Duša duše hrvatske», kako je zapisano na Mariji Bistrici, Isusova i naša majka,

Bezgrešna djevica, utočište grešnika. Kada se susretnu majčina ljubav i ljepota ove crkve doživljaj je potpun. Prema zapisima pavlina Hilariona Gašparotia u kronici lepoglavskog samostana, (Synopsis historicochronologica monasterii Lepoglavensis), crkva je posvećena 1415. godine na drugu nedjelju poslije blagdana sv. Mihaela Arkanđela. Njezina je gradnja započela po dolasku pavlina u Lepoglavu, oko 1400. godine. Najstariji dio crkve je svetište u kojem su se redovnici okupljali na Euharistiju i molitvu. Njemu je bila prigrađena nešto manja i niža lađa  s ravnim drvenim tabulatom, za vjernike. Crkva i samostan su stradali kod prodora Turaka oko 1481. godine. Tadašnji hrvatski ban Ivan Korvin (pokopan po vlastitoj želji ispred glavnog oltara 1504. g.)  pomagao je obnovu samostana i crkve. U toj je obnovi lađa crkve presvođena rebrastim svodom i podignuta do visine svoda svetišta. Tada je toranj ispao malen pa je prvi puta povišen 1640.  a drugi puta 1711. godine, kada je dobio sadašnju kapu i visinu od gotovo 42 metra. U drugoj polovici 17. stoljeća, nadograđivan je  samostan pa je i crkva produljena prostranim pjevalištem podignutim na četiri stupa. Nad ulazna je vrata 1667. g. postavljen grb Emerika Erdodyja. Za izgled crkve važna je i godina 1710. Tada je izgradnjom biblioteke na prvom katu samostana, crkva dobila predvorje i novo pročelje urešeno kipovima crkvenih otaca. Promatrajući od prizemlja prema gore i od desna na lijevo tu se nalaze: sv. Ambrozije i Augustin, sv. Grgur Veliki i Jeronim i nad njima je kip Isusa Krista. Iznad vijenca su kipovi: sv. Pavla Pustinjaka i Sv. Antuna opata i među njima je kip B. D. Marije. Na vrhu je Presveto Trojstvo kao izvor i uvir svega postojanja. Crkva je gotička građevina urešena prekrasnim baroknim oltarima i oslikana kistom našeg najpoznatijeg freskoslikara Ivana Krstitelja Rangera. Izvor: www.zupa-lepoglava.hr

Pročelje crkve

106


DON STIPE PERKOV - DOBRI DUH života na kamenjaru

Don Stipe Perkov (61) je , poduzetnik, Zmaj, turistički i eko-vizionar, etnograf i jedini hrvatski svećenik s vlastitim seoskim domaćinstvom “Jurlinovi dvori” U krševitom srednjejadranskom zaleđu, svega nekoliko kilometara daleko od vreve morskih žala, skrila se skupina od dvadesetak malih raštrkanih sela Primošten Burnji i Primošten Južni. Šetajući vinogradima, maslinicima i kamenim uličicama u kojima je svakodnevica nezamisliva bez magaraca i mazgi, najbolje se mogu vidjeti sve čari ruralnog dalmatinskog zaleđa gdje se način života stoljećima nije znatnije promijenio. Kao da su se kazaljke vremena ispreplele u uspavanoj izmaglici suhozida i jarko crvene zemlje, ostavivši nedirnutim ravnovjesje suživota upornog težaka i škrte prirode. Zadnjih godina su dobrodušni i vrijedni domaćini, vrata svojih iskonskih dvora stidljivo odškrinuli posjetiteljima iz cijelog svijeta, sve radoznalijim za mediteransku kuhinju i egzotični eko-ruralni turizam.

ruralnog turizma i očuvanju baštine pa je i sâm na očevu ognjištu u rodnom selu Draga, 1994. završio uređenje i javnosti otvorio etno-lokalitet “Jurlinovi dvori”. Začetnik je tradicionalne pučke kulturno-turističke manifestacije “Primoštenske užance”. Za njegovanje i čuvanje autohtone etno-baštine, od Udruge europskih turističkih novinara je 2001.g. dobio “Zlatnu medalju sv. Frane”. Kao inicijator komunalnih reformi i infrastrukturnih radova “vidi dalje od drugih”, predano zagovarajući oživljavanje sela i povratak mladosti u zaleđe Primoštena. Pod bruncem (100 godina starom krošnjom vinove loze) “Jurlinovih dvora” i za spokojnog listopadskog poslijepodneva, sa svestranim i elokventnim don Stipom sam razgovarao za kamenim stolom, uz kapljicu domaćeg babića i fetu sira iz maslinovog ulja.

Objavljeno u “JET SET magazinu”, Zagreb, listopad 2003. Tekst i snimci: Davor Perkov Izvor: web stranice Davora Perkova

Don Stipe Perkov, 61-godišnji svećenik, svojevrsni je vizionar budućnosti primoštenskog kamenjara. Zaređen je 1968. a godinu dana kasnije diplomirao na studiju teologije u Splitu. S šibenskim biskupom Arnerićem je 1976. osnovao župu sv. Jeronima u Primošten Stanovima i do 1987. bio prvi njen župnik. Već je šest godina župnik i upravitelj biskupijskog Marijanskog svetišta Gospe Vrpoljačke. Vrlo poduzetan i angažiran u kulturi, 1992. je utemeljio primoštenski ogranak Matice Hrvatske a 1996. osnovao i predsjedava KUD-om “Sv. Juraj” u Primoštenu Burnjem te uređuje glasilo “Vjera u kamenu”. Pročelnik je Zmajskog stola u Šibeniku. Još prije dvadesetak godina je perspektivu opstanka života na dalmatinskom kamenjaru vidio u razvoju

107


MAJKO BOŽJA OD KRASNA, MOLI ZA NAS! U blizini Krasnog, u Lomskoj dulibi, nađeni su ostaci rimske kulture, što govori o pradavnoj naseljenosti ovih prostora. Pod imenom Krasno spominje se prvi put godine 1275., kao i podatak da je u Krasnu bila izgrađena crkva sv. Marije još 1219. godine. Krasno je u srednjem vijeku pripadalo senjskoj crkvi, a poharano je i ostalo bez stanovnika u turskim osvajanjima u 17. stoljeću. Od 1790. opet je župno središte, a župna crkva Gospe od Krasna do danas je poznato proštenište posvećeno Majci Božjoj. Pisac i nekadašnji župnik župe Krasno Milan Pavelić sredinom 19. stoljeća navodi slučajeve koje je čuo od staraca da su na Krasnu zadobili slijepi vid, gluhi sluh a nijemi govor. Kazivali su mu da je u dolinici ispod kapele bilo na hrpe štapova što ih odbaciše hromi koji su tamo došli na štakama, a kući se vratili bez njih, posve zdravi. I u njegovo vrijeme bili su u udubini oltara obješeni brojni znakovi kao zahvala za Gospine milosti. Milan Pavelić nastavlja: “Pisac ovih redaka zabilježio je sedam slučajeva (poimence ih navodi u članku, op. a.), kako ih je čuo pripovijedati od samih ozdravljenih osoba. Prenosi se među narodom na tisuće još ovakvih i sličnih zgoda, iz kojih se razabire, kako je Gospa od Krasna pomagala u olujama na moru i nesrećama na kopnu, u teškim bolestima, u suhim godinama i svakojakim drugim nevoljama. Ima među tima bez sumnje mnogo događaja u kojima se se još jasnije ističe čudesna pomoć Blažene Djevice. LEGENDA - GOSPA U CVIJETU Legenda o Majci Božnoj krasnarskoj potječe iz 1219. godine. Davna pobožna priča kazuje da su pastiri u krasnarskoj šumi pronašli na nekakvom panju čudesan cvijet, a u cvijetu sliku Majke Božje. Pastiri otrgnu cvijet i ponesu ga u Krasnarsko polje, gdje se od drevnih vremena nalazila kapelica. Ali prenesenog cvijeta nestade, dok ga pastiri ne na|oše na istom panju kao i prvi put. To se čudo ponovilo nekoliko puta: prenesli bi cvijet, a on se opet vraćao na panj u šumi. Mjesto koje je Majka Božja odabrala, nije bio ni vidikovac, niti je na tom mjestu netko živio, već naprosto jedna jama. Narod je shvatio Gospinu želju, sagradivši joj na tom šumi kapelicu, a nad samim panjem, gdje se cvijet ukazao, podigli su joj žrtvenik. Kroz naredna stoljeća Krasno postaje poznato marijansko proštenište, naročito čuveno po čudesnim ozdravljenjima. U nepomućenoj tišini i nedirnutoj prirodi ovo je mjesto pogodno za molitvu i razmišljanja. Nisu Krasno i Velebit mimoišli ni poznati hrvatski književnici Silvije Strahimir Kranjčević, Antun Branko Šimić, Milan Pavelić i Vjenceslav Novak. U pjesmi “Naš čovo” Kranjčević ovako piše: Pošao bih Majci Božjoj na proštenje a na Krasno, Pre neg umrem da se skrušim, da bude poslije kasno. PLANINSKOJ RUŽI (Majci Božjoj od Krasna) Ko da su vatrice

108

Srca nam gore, Premila Majčice, Tebi to zbore! Ljerova sestrice, Djevice časna, Planinska ružice, Majčice s Krasna! Slavu Ti pjevaju, Odani ljudi, Strane odmijevaju: Čašćena budi! Molitve prolijeću Planinske kose, Preda te dolijeću Hvalu ti nose: Bijela Golubice, Jabuko slasna, Planinska ružice, Majčice s Krasna! Teške nam bolove Utjehom škropiš, Srdašca snjegove Cjelovom topiš; Srdačnom radosti Puniš nam grudi, Izvore milosti, Hvala ti budi! Milan Pavelić Gotovo svak tko dođe u Krasno i potraži Svetište, neodoljivo želi probati nadaleko poznatu ljekovitu rakiju Velebitsku travaricu, proizvod župnika i čuvara svetišta Majke Božje od Krasna Nikole Komušanca. To je lozovača oplemenjena s 19 ljekovitih trava i medom, a u formulu je krasnarski župnik uložio dvadeset godina istraživanja i ljubavi prema travama i cvijeću. Posebnost ovoga alkoholnog izuma je u činjenici da se u tisuću litara rakije lozovače stavlja 12 kg ljekovitih trava koje se ne kuhaju nego prirodno maceriraju, čime trave zadržavaju svoja ljekovita svojstva. Od trava koje dominiraju tu su koromač, kičica, kadulja, anis, bobice kleka, anđelika, matičnjak, metvica, dakle sve ono najbolje što Velebit može dati. U novije vrijeme župnik Komušanac je uspio proizvesti još jedno alkoholno piće, ženski liker “Vila Velebita”. Pored ljekovite rakije i likera, Krasno je poznato po (vrlo traženom) polutvrdom siru iz krasnarske sirane “Runolist”, kao i po medu s velebitskih livada koji se pravi u kućnoj radinosti. Kontakti: ŽUPNI URED KRASNO tel. 053/851-007 Lukovo, Jablanac). Tel. 053/851-205, 851-206 E-mail: svetiste@svetiste-krasno.com Izvor: www.svetiste-krasno.com


VL Č. JOSIP JANKOVIĆ Vlč. Josip Janković, rođen u Štefancu, Župa Mala Subotica u Međimurju, završio gimnaziju u Varaždinu, Fakultet teologije u Zagrebu i magistrirao 1973. god. Do sad je izdao 14. zbirki pjesama, a 15. je u tisku. Popis izdanih zbirki uključuje tri marijanske: „Kralica angelska i apostolska“ (2002. g.), „Mlijeko djevice Marije“ (2006. g.) i „Nova Eva“ (2007. g.). Zbirke pjesama o suncu i optimizmu: „Sunčani osmjesi „ (1998. g.), „Nebo dječjeg oka“ (1999. g.), zatim o Isusu i domovinskom ratu „Svjetlo kalvarije“ 81999. g.) i „Cvet križnoga dreva“ (2000. g.) te zbirka pjesama o svecima: „Zvezde vu nebici“ (2003. g.), „Jecaj elanejeve violine“ (2004. g.). Vlč. Josip Janković napisao je i pet knjiga aforizama: „Kamenčići, mozaika mudrosti“ (2004. g), „Biserje pred ljude“ (2005. g.)“Zlatna jabuka u srebrnoj posudi“ (2005. g.). „Misao – iskra srca“ (2006. g.), „Veselo srce vrači betege“ (2007. g.), a u tisku je „Ruže s trnjem“. 60-tih godina prošlog stoljeća, vlč. Janković, svoju prvu pjesmu napisao je u „Poletu“, a objavljivao je svoje pjesme i u časopisima “Marulić“, „Spektrum“ i “Zbornik Marulić“ prije 40. godina. Pjesme pisane na kajkavskom dijalektu objavljivane su u časopisu „Reči reč“ i“Kajkavski kolendar“.

Župni ured Garčin - Sv. Mateja, apostola i evanđeliste Vlč. Mato Knežević – Zukin Kralja Tomislava 116 35212 Garčin EKO – ETNO HRVATSKA Na izložbu dolazim iz Garčina, sela 25 km južno od Đakova. Rođen sam 19. rujna 1961.g. u Vrpolju od oca Ivana i majke Mande r. Šarčević. Uvijek sam bio više nego sklon tradiciji povezano s prirodom. Vrpolje je u odnosu na Garčin blizu i podnebljem i tradicijom. Ljubav prema folkloru gajim od ranog djetinjstva, jer sam odrastao u staroj šokačkoj tradicionalnoj obitelji. Tu sam se naučio radovati u obitelji, prirodi, ljudima, životu, životinjama, vlastitom radu i uspjehu nesmetajući drugima, živjeti od svoga rada i da raditi nije sramota, a da stare stvari i običaji nisu ono što se treba zaboraviti, nego da je to blago, bogatstvo, energija, pa i nada duha i tijela. Djelujem u Garčinu od 1999.g., a prethodno sam bio u Gradištu, Valpovu i Vladislavcima. U Valpovu i Vladislavcima djelovao sam za vrijeme domovinskog rata, pa i kao vojni vikar. Župna crkva u Garčinu je građena krajem XVIII st. – završena 1976.g. Garčin je i pravni i fizički sljednik nestalog naselja Garduna (sjeverno od Garčina) sa obronaka Dilja. Podno Garduna naslijedili smo svetište Gospe Grabovačke. Po nalogu Marije Terezije selo se „ušorilo“ u nizinskom dijelu Brodskog Posavlja. Zajednica se ponosi domačim sinovima: povijesničarom Vjekoslavom Klaić i biskupom Antunom Akšamović. Garčin je općinsko mjesto i obuhvaća župe Trnjani i Garčin. Župa Garčin obuhvaća sela: Selna, Garčin, Bicko Selo, Sapci, Staro i Novo Topolje, te malo naselje Surevicu. Župa ima nešto manje od 800 domačinstava sa 2500 stanovnika – vjernika. Na području ima nešto mještana Islamske vjere i nešto više od 80 pravoslavnih obitelji. Među stanovništvom ta raznolikost nije izražena i neumanjuje skladnost suživota.Na području djeluje 7 KUDova. Na izložbu dolazim sa nešto eksponata-predmeta iz naroda sa sakralnim motivima (3 ponjave); sa starim, novim sa starim ornamentom i čisto novim misnicama iz više sela, zatim sa albama (10 kombinacija alba i misnica), te jednom roketom, tri stara i sedam novih oltarnika. U Garčinu, 4. rujna 2007.g.

109


RAKIJE KOJE PREMOŠĆUJU KULTURE Prirodne rakije imaju svoju priču a viljamovka , šljivovica , višnjevača i druge rakije braće Šimić iz Požege upakirane su u priču o znanju , trudu , tradiciji , opredjeljenju , izvrsnim agro –ekološkim uvjetima u voćnjacima … Stoga , i ne čudi da su njihove rakije iz Marindvora kraj Požege našle put do znalaca širom Europe. No , kvaliteta je to s pokrićem , budući da je voćnjak s kruškom viljamovkom podignut u sprezi znanosti i tehnologije , a najmodernija destilerija i duže odležavanje rakije , čak i u barrique omogućuje da na tržište stižu rakije u punoj kondiciji , rakije koje plijene svojom bogatim aromatskim profilom., svojim vrhunskim organoleptičkim osobinama , svojom užitnošću koja uzbuđuje osjetila i asocijaciju na zrelo voće. Uz visoko koncentriranu viljamovku – kao glavni proizvod – i zasigurno ponajbolju na tržištu , braća Šimić u ponudi imaju veliku paletu prirodnih voćnih rakija tako da mogu zadovoljiti baš svaki prohtjev . Njihova šljivovica , tako , očarava svojom izvornošću , na koju smo gotovo i zaboravili ,višnjevača ,iako snažna meka je , kompleksna i opojno aromatična , dok jedinstvena kombinacija lozovače od pet sorata grožđa zavodi elegancijom , plemenitošću , skladnošću.

110

Novitet na tržištu je i liker od maline , a brojni planovi agilne braće Šimić jamče da će njihove rakije i dalje prepoznavati i struka . koja ih je okitila brojnim zlatima , odličjima na domaćim i stranim izložbama i sajmovima , ali i potrošači , koji traže vrhunske rakije i likere.


Glavni medijski pokrovitelji

111


112


Lokalni medijski pokrovitelji

113


114


Hrvatski farmer d.d. Kralja Zvonimira 121 10000 Zagreb tel. +385 1 2337 741 fax: +385 1 2314 184 e-mail: hrvatski-farmer@zg.t-com.hr www.hrvatski-farmer.hr

Zagrebački velesajam Avenija Dubrovnik 15 10000 Zagreb tel. +385 1 6503 213 fax: +385 1 6503 493 www.zv.hr

Tisak: Intergrafika, Bistranska 19 tel: +385 1 3639 987 fax. +385 1 3639 393 Grafička priprema: Ivana Vidović

115


Katalog Eko Etno Hrvatska 2007.  

U katalogu sajma "Eko Etno Hrvatska" koji je održan od 11. do 16. rujna 2007. nalaze se kontakti izlagača, sudionika, pokrovitelja i donator...

Katalog Eko Etno Hrvatska 2007.  

U katalogu sajma "Eko Etno Hrvatska" koji je održan od 11. do 16. rujna 2007. nalaze se kontakti izlagača, sudionika, pokrovitelja i donator...

Advertisement