Page 1


Uniek bemestingsconcept van Haifa voor teelten in vollegrond De ideale meststof voor uw perceel afgestemd op de behoeften van uw gewas? Wij maken voor u op maat: MyCoteN Mix. Op basis van uw grondmonsters of ervaringen maken wij de optimale samenstelling voor u.

eze meststof bevat de (deels) gecoate stikstof CoteN®, waardoor u werkgangen kunt besparen en een rustige en gezonde gewasgroei stimuleert. Bovendien hoeft u niet onnodig in het gewas te rijden. Naast stikstof kunnen we fosfaat, kalium, magnesium en calcium toevoegen aan de MyCoteN™ mix zodat uw gewassen niets tekort komen. Behalve efficiënt, gemakkelijk, duurzaam en kwalitatief goed in orde bent u ook economisch goed uit met dit concept van Haifa.

Werkingsduur en toepassing CoteN® (2M) werkt gedurende twee maanden bij een gemiddelde bodemtemperatuur van 21°C. In de praktijk halen we die gemiddelde temperatuur niet en werkt CoteN® (2M) langer; drie tot vier maanden. CoteN® (4M) heeft in de praktijk een werkingsduur van vijf tot zes maanden.

Voordelen MyCoteN™ Mix

Werkingsprincipe CoteN® CoteN® is een volledig gecoate granulaire ureumkorrel. Gecoate ureum voorziet het gewas van stikstof in de vorm van ureum dat wordt omgezet in ammonium (NH4) en uiteindelijk in nitraat (NO3). De werkingsduur en de snelheid van afgifte zijn alleen afhankelijk van de gemiddelde bodemtemperatuur (zie afbeelding). Voor de start is er vocht nodig om de stikstof in de korrel in oplossing te brengen. CoteN® is door dit alle bijzonder geschikt om stikstof op een efficiënte en duurzame manier bij het gewas te brengen.

Gebruiksadvies MyCoteN™ Mix MyCoteN™ Mix kan zowel voor als na het planten worden toegepast. Dit kan via rijenbemesting, maar ook breedwerpig. Inwerken na toedienen wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.

MyCoteN™ Mix op uw bedrijf in 2019?

Bezoek tijdens Groot Groen Plus in Zundert onze stand B048 voor meer info over dit unieke bemestingsconcept of maak een afspraak met één van onze bemestingsspecialisten: Lowie Weerts: lowie.weerts@haifa-group.com Willem-Jan de Kort: willem-jan.de.kort@haifa-group.com


Voor uniform fust van goede kwaliteit

Het bestuur van de Stichting Hulpmaterialen wordt gevormd door ondernemers die de LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten en handelsbond Anthos vertegenwoordigen. Voorzitter is Leon Smet (Anthos).

KUNSTSTOFFABRIEK COEVORDEN B.V.


Lees meer over de ervaringen van kwekers op DeBoomkwekerij.nl


Aan- en verkoop, onteigeningen, taxatie en bedrijfsbegeleiding van boomkwekerijen Engelandlaan 58 2391 PN Hazerswoude-Dorp I ITC Boskoop T: 0172 - 53 48 79 W: www.vdsm.nl E: info@vdsm.nl

Agent Pasquini e Bini Nederland Gijsbert van Aanholt 06- 1375 8881

Yo u r A d j u v a n t S p e c i a l i s t

Hulpstoffen voor gewasbescherming ●

Hasten, elasto G5 en atplus verbeteren de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen en groeiremmers SURfaPLUS BV, Wageningen tel. 0317-451217 E-mail: info@surfaplus.com www.surfaplus.com

Direct leverbaar Ilex Crenata in de soorten ‘Caroline Upright’, ‘Convexa’ en ‘Green Hedge’. Voor voorjaar 2019 ook ‘Glory Gem’ en ‘Stokes’. Michel Tersluijsen 06 53738030

Bel of mail voor meer informatie over advertentiemogelijkheden: Tel: 071 565 9645, e-mail: media@hortipoint.nl


Compleet in teeltvloeren Telefoon: 0182 - 351144 • Bergambacht info@houdijkdenboer.nl • www.houdijkdenboer.nl

Bestel nu voor €49,90!

LRRIERPHQ]ÄŽQYDQRXGVKHULQWLHPYHUERQGHQPHW KHWODQGVFKDS'LWERHNEHVFKUÄŽIWPHHUGDQ ORRIERRPVRRUWHQHQK\EULGHQGLHRDEHODQJUÄŽN]ÄŽQ YRRURSHQEDDUJURHQ$DQERGNRPHQKHUNHQQLQJ WRHSDVVLQJHFRORJLHHQEHKHHU(HQVWDQGDDUGZHUN YRRUOLHIKHEEHUVHQYDNPHQVHQ0HWYHHO DFKWHUJURQGLQIRUPDWLHHQUÄŽNJHÃŒOOXVWUHHUG

• 0HHUGDQVRRUWHQORRIERPHQK\EULGHQHQ  YDULÈWHLWHQ

• HHUNHQQLQJWRHSDVVLQJHQEHKHHU • GHVFKLHGHQLVYDQKHWERRPJHVODFKWHQVWDQGSODDWVHQ • LĎVWYDQFROOHFWLHVYDQERRPJHVODFKWHQHQ  PRQXPHQWDOHERPHQ

• 0HWPHHUGDQNOHXUHQIRWRpV HHWERHNLVWHEHVWHOOHQYRRUb LQFO EWZexFOYHU]HQGNRVWHQ GRRUHHQPDLOWH VWXUHQQDDULQIR#KRUWLSRLQWQO

Bel of mail voor meer informatie over advertentiemogelijkheden: Tel: 071 565 9645, e-mail: media@hortipoint.nl


GrootGroenPlus presenteert in oktober samen met de KVBC een Road Show waar prijswinnende noviteiten uit het verleden aandacht krijgen. In dit vakblad stond afgelopen edities het verhaal van enkele van deze planten. Dit is de laatste bijdrage.


Bekijk een fotoreportage van AgroTechniek Holland op deboomkwekerij.nl.


Uitgebreid assortiment in laanen sierbomen, fruitbomen, spillen, dakplantanen en leilindes (vormbomen).

ZOWEL IN DE VOLLE GROND ALS IN CONTAINER Het juiste adres voor de beste kwaliteit! Kijk op onze website voor meer informatie:

WWW.MABO.NL

Achterstraat 12 | 6668 AA Randwijk T +31 488 49 1271 | F +31 488 49 1342 E info@mabo.nl | I www.mabo.nl


klimaatneutraal natureOffice.com | NL-077-331716

gedrukt


Video

Profile for Stichting Vakinformatie Siergewassen

BKW 2018-20  

BKW 2018-20