Page 1

Horsens Ungdomsskoles Ungemagasin

unghorsens.dk

|1|

|

april 2019

|

#03

|

Ă…rg. 24


IND HOLDS FOR TEG NEL SE

02 | Indholdsfortegnelse 03 | Spot On redaktionen 04 | Leder/Velkommen til USK 05 | Hvad nu hvis man takker nej 06-07 | Fordomme skal nedbrydes... 08-09 | Religionskalender 10-11 | Tips til en god eksamen

38 | Østbirk 39 | Østbyen 40 | Hvad vil du gå til i USK? 41 | Konfi Quiz 42 | U-Turn 43 | USK kontakt 44 | Klubber

12-13 | Rabbit Hole 14 | Summer Science Camp 15 | Summer Dance Camp 16-17 | SEXTalk 18 | Ungfest Horror 19-22 | Adam & Noah

31 | Gedved/Hovedgård 32 | Hatting 33 | Lund 34 | Lundager 35 | Stensballe 36 | Torsted 37 | Vestbyen

DETTE NUMMER: Spot On - blad nr. 3 24. årgang, april 2019.

GRAFIK & LAYOUT: Michael Been ADMINISTRATIV REDAKTØR: Stine wind kjølholt

NÆSTE NUMMER: Det næste Spot On udkommer i august 2019.

Horsens Ungdomsskoles Ungemagasin

unghorsens.dk

|

april 2019

|

#03

|

Årg. 24

ASSISTERENDE REDAKTØR: Thor Schriver Magnussen

INFO: Spot On er Horsens Ungdomsskoles magasin, som sendes direkte til alle unge i alderen 13-18 år i Horsens Kommune. Bladet fås gratis ved henvendelse til Horsens Ungdomsskole.

FORSIDE FOTO: Bahadir Badi Berber TRYK: Grafisk Forum, Horsens INDHOLD: Spot On prioriterer indsendt materiale efter bedste evne. Horsens Ungdomsskole er ikke ansvarlig for udtalelser, der ikke kommer direkte fra Ungdomsskolen eller ansatte i Ungdomsskolen.

OPLAG: Spot On udgives i et oplag på 6050 stk.

|1|

ANSVARSHAVENDE: Nina Nielsen, Jan Asmussen & stine kjølholt Ungdomsskolen - tlf. 76 29 15 30 ungdomsskolen@horsens.dk unghorsens.dk

|2|

23 | Actiontur til Norge 24-25 | Sommerdrinks 26 | ASV 27 | Bankager 28 | Brædstrup 29 | DGP 30 | Egebjerg

ETIK: Spot On forbeholder sig ret til at afvise forslag, der måtte stride mod bladets etiske/ moralske linie, ligesom vi forbeholder os ret til at forkorte indlæg. Vi gør opmærksom på, at indsendte artikler ikke nødvendigvis dækker redaktionens holdninger. HENVENDELSER: Spot On Horsens Ungdomsskole Falstersgade 24, 1. sal 8700 Horsens tlf. 76 29 15 30


Ajna Cizmic

Clara Larsen

Ida Friis

Thor Schriver Magnussen

tør du

være med?

Har du lyst til at være en del af den fedeste ungeredaktion?! Så se her…

Går du og drømmer om at blive journalist? Tør du at interviewe kendte? Har du kreative ideer til, hvad der kunne være fedt i et ungdomsblad? Eller synes du bare, det er sjovt at skrive og kunne du godt tænke dig at se dit navn på tryk ved en fed artikel? Som del af vores redaktion på Spot On får du mulighed for at prøve drømmen af! Tilmeld dig på

unghorsens.dk.

Hvis du har nogle spørgsmål så er du velkommen til at sende en sms, ringe eller maile til redaktør Stine W. Kjølholt på tlf. 40384304 eller mail stkjo@horsens.dk

|3|

FØLG OS PÅ FACEBOOK

SPOT ON - UNGHORSENS

David Le


Forskellighed eller Forskel-Lighed – Du vælger selv. Forskel-Lighed er titlen på et projekt, som vi for en del år siden gennemførte her i Horsens Ungdomsskole med fokus på at nedbryde fordomme og fremme gensidig forståelse. Forskel-Lighed er OGSÅ en bevidst grammatisk fremstilling af, at den ene halvdel af ordet består af LIGHED, altså alt det vi mennesker har til fælles, og efter min mening den vigtigste del af ordet. Der ER langt mere, der bør samle os end skille os ad. Uanset om vi er født og opvokset i Danmark eller et helt andet sted, uanset om vi er kristne, muslimer, eller ateister, uanset om vi spiser rødgrød med fløde, flæskesteg eller ej, så er vi alle mennesker med følelser, potentialer, mål og drømme og behov for venskab, kærlighed, samhørighed og fællesskaber på mange niveauer. Det er vigtigt at huske, at Forskel ikke pr. definition = forkert, og at Lighed ikke pr. definition = rigtigt. Det er nok mere dækkende at skelne mellem kendt og ukendt eller trygt og utrygt.

For selvom der er forskel på os to, så er vi gode venner kan du tro!

nogle opfordringer fra mig til dig. Lad os...

Sådan lyder omkvædet i Kaj og Andreas ”Vennesang”, som mange børn og voksne kender.

erstatte uvidenhed med VIDEN erstatte utryghed med FORSTÅELSE erstatte afstandtagen og fordomme med NYSGERRIGHED OG ÅBENHED erstatte generalisering med DET ENKELTE MENNESKE erstatte dem og os med VI eller DIG og MIG

Når en grøn frø og en farvestrålende papegøje på trods af deres mange og indlysende forskelle i kultur, livsvilkår, udseende mm. alligevel kan være venner, hvorfor er det så, at det for mange af os mennesker alligevel kan være så svært i virkeligheden. Den indlysende og umiddelbare forklaring er selvfølgelig, at det ene er fantasi og det andet virkelighed, men det er helt sikkert ikke hele forklaringen. Jeg er med garanti ikke bedre end så mange andre. Jeg har også en tendens til at det, jeg ikke kender, eller som jeg synes er anderledes kan gøre mig usikker og enkelte gange endda lidt utryg, men i stedet for at tage afstand fra kulturelle forskelle og det, som er anderledes, så lad os gøre noget ved det - SAMMEN!

Lad os gøre det på hver vores måde og lad os hver især starte med os selv.

Jan Asmussen

Viceungdomsskoleleder

Fordomme skal nedbrydes med kærlighed og med selvironi og humor, som Adam og Noah udtrykker det i 2 af de spændende artikler i dette Spot On, og det er helt sikkert gode budskaber, som jeg bakker op om og kan supplere med

Hvordan tilmelder jeg mig? TILMELD DIG PÅ UNGHORSENS.DK, HVOR DU KAN FÅ FLERE OPLYSNINGER OM DE ØNSKEDE AKTIVITETER.

Hvem kan være med? HVIS DU BOR I HORSENS KOMMUNE – ER DU VELKOMMEN PÅ ALLE UNGDOMSSKOLENS AFDELINGER OG UNDERVISNINGSSTEDER. ER DU FYLDT 13 ÅR, ER DU VELKOMMEN I KLUBBERNE, OG DU KAN DELTAGE I DE FLESTE AKTIVITETER OG TURE. ER DU FYLDT 14 ÅR, KAN DU OGSÅ MELDE DIG TIL UNDERVISNINGSHOLD.

Find dig selv

i Spot On…… Ungdomsskolens medarbejdere fotograferer deltagere i undervisningsog klubsituationer for hele tiden at have gode billeder til Spot On og unghorsens.dk

UngHorsens kortet? SOM ELEV I HORSENS UNGDOMSSKOLE, SKAL DU TILMELDES EN KLUB, OG DU BLIVER DERVED DEN HELDIGE EJER AF UNGHORSENSKORTET FOR KUN KR. 25.

Se undervisningstilbud og spændende aktiviteter, for alle 13-18 årige i Horsens Kommune

UNGHORSENS.DK |4|


af Ungjournalisterne Ajna Cizmic og Ida Friis Holgersen foto StockPhoto

HVAD NU HVIS MAN TAKKER NEJ?

NEJ TAK

Nogle unge føler, at man bliver nødt til at drikke for at være en del af fællesskabet. Lykke synes nogle gange, hun føler sig nødt til at drikke, når andre gør det og har det sjovt. Men hvad nu hvis man takker nej? “Jeg har selv prøvet ikke, at blive inviteret med til fester, fordi jeg ikke drikker. Men jeg føler mig ikke uden for fællesskabet, selvom jeg ikke har lyst til at drikke,” lyder det fra Amalie. Dette er Lykke med til at bekræfte. Hun har nemlig været med til fester, hvor der var nogle, der ikke blev inviteret på baggrund af, at de ikke drak. Der er selvfølgelig situationer, hvor man bliver inviteret, selvom man ikke drikker alkohol. I disse situationer kan man hurtigt føle sig udenfor fællesskabet. Dette afkræfter Johannes. “Man kan jo godt tage med til fester for at få oplevelsen med anyways. Jeg føler sagtens, man kan tage med, også når man ikke drikker,” siger han.

Det er minoriteten af 7.-9. klasse-elever, der drikker. Men alligevel føler mange unge sig ikke som en del af fællesskabet, fordi de ikke dyrker alkoholkulturen.

ALKOHOL, JA TAK ELLER NEJ TAK?

I dag er der mange unge, der tror på, at det er de fleste, der drikker, og derfor gør de det selv. “Jeg drikker, fordi jeg drikker med vennerne,” lyder det fra Lykke Vestfall, som går i 9. klasse på Stensballeskolen. Dog viser en undersøgelse fra SSP-Horsens, at 57% af unge fra 7.-9. klasse aldrig drikker. Hvorfor unge ikke drikker, er der forskellige årsager til. Amalie Berg, der også går på Stensballeskolen, siger: “Jeg må ikke drikke, før jeg bliver 16.” I Danmark må du, ifølge loven, i en alder af 16 år købe alkohol med en procent på under 16,5. Der er flere grunde til, at unge ikke drikker alkohol. En af de grunde kommer Daniel Pertou, som går på årgang med Amalie og Lykke, med. Han fortæller, at han ikke drikker, fordi han træner.

SKRU NED

Der er masser af konsekvenser af et stort indtag af alkohol. Ikke nok med at spiritussen kan frembringe sinds- og adfærdsmæssige problemer. Det påvirker også dit helbred og dine organer. Her er de fire unges svar på, hvordan man formindsker sit alkoholforbrug som ung. Daniel: “Årh det ved jeg godt nok ik’.”

AT VÆRE FULD = SJOVERE

Johannes: “Det er en god ide at drikke vand, eller noget andet i stedet, for så bliver man jo ikke fuld.”

De fleste unge har en ide om, at man har det sjovere, når man er fuld, end når man er ædru. Vi har spurgt Johannes Kjærgaard, der går i klasse med Amalie og Lykke, om netop denne opfattelse er sand. Han er delvist enig. Han forklarer, at nogle gange er det sjovere, når man er påvirket, fordi man tit gør nogle sjove ting, man ellers ikke ville gøre. Her supplerer Lykke: “Hmm, man tænker ikke rigtig så meget, når man er fuld.” Ifølge samme undersøgelse fra SSP, lavet i 2017, viser det sig, at 80% af unge fra 7.-9. klasse i Horsens kommune faktisk aldrig har været fulde.

Lykke: “Det vil også hjælpe, hvis forældrene sætter grænser hjemmefra.” Amalie: “Jeg er enig med Lykke der.”

Læs mere om flertalsmisforståelser på SSP Horsens hjemmeside

|5|


af Ungjournalist Clara Olivia Larsen

FOR DOM ME SKAL NED BRY DES MED KÆR LIG HED

1

|6|

Vi bliver hele tiden påvirket. Fordomme har altid eksisteret i alle former for kulturer, og de skyldes ofte en uvidenhed om den eller dem, man har fordomme overfor. Nogle mennesker reagerer på samfundsudviklingen med stor interesse og nysgerrighed overfor, hvad nye kulturer kan bringe samfundet, mens andre reagerer med usikkerhed og tvivl overfor, hvad det kan betyde for vores lands oprindelige kultur, at der for eksempel kommer nye mennesker til. Men da vi umuligt kan kende alle, tager vi selvfølgelig udgangspunkt i egne erfaringer og ting vi hører og ser, når vi skal forstå eller danne en mening om noget eller nogen.


2

3 |7|

Jeg står selv midt i ungdommen, og jeg ved, at vi unge ofte er særligt sensitive. Vi udvikler os hele tiden, og vi vil gerne danne vores egne holdninger. Min frygt var, at mange unge lod sig påvirke af fordomsfulde valgplakater, ubehagelige udtalelser i fjernsynet eller hyggeracismen, som vi hver dag oplever. Heldigvis er min egen fordom blevet modbevist gang på gang. Jeg ser i høj grad, at mange unge mennesker ønsker at sætte sig udover deres privilegerede plads og møde folk, hvor de der. Mange på min egen alder gør oprør mod diverse negative menneskesyn ved at bekæmpe had og fordomme med omsorg og kærlighed – dette er noget jeg har set med egne øjne, blandt andet til optog i Aarhus, hvor en masse unge mennesker samles i optog gennem byen med lys og snakker om, hvordan vi bekæmper fremmedhad. Eller i alle de seje ungdomsorganisationer, blandt andet DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungdom), hvor en masse seje unge i hele landet hjælper med at integrere de andre unge flygtninge i byerne. Jeg har selv været en del af DFUNK, og det har virkelig givet mig nogle smukke oplevelser, som jeg aldrig vil glemme. Det er helt vildt fantastisk og rørende at mødes med jævnaldrende fra hele verden.

Hvis vi vil, kan vi lære hinanden så meget. I DFUNK lærte jeg blandt andet at lave klassiske retter fra de forskellige flygtninges hjemland og forskellige folkedanse. Jeg oplevede et trygt og behageligt fællesskab, hvor alle udviste en fælles respekt for hinanden. Det har påvirket mig enormt meget at få lov til at lære alle disse mennesker at kende - det har især åbnet mine øjne for, hvor meget vi kan løfte og hjælpe hinanden, hvis vi udviser en gensidig respekt.


Religions kalender af Ungjournalist David Le

Kalender over helligdage i foråret 2019. Foråret er fyldt med en masse spændende helligdage fra alle mulige religioner. Vi har blandt andet påsken, som mange af os kender, men har du styr på, hvilke andre helligdage vi træder i møde her i foråret?

14. april Hindi/Tamilsk nytår (Vaisakhi) Hinduisme

I Hinduismen ligger nytår senere end natten mellem 31. december og 1. januar. Det nye år starter med Vaisakhi. Her fejrer man, at dagene bliver lysere og lysere, som et symbol på starten af et positivt år.

5. maj - 4. juni Ramadan - Islam

Fra denne dag af og en måned frem skal muslimer faste fra solopgang til solnedgang. Så det betyder nul mad og vand til solen er gået ned. Dog handler ramadanen ikke kun om at faste, man skal også være god mod andre og bedst muligt undgå at bagtale andre.

|8|


10. maj Store Bededag Kristendom Jeg er sikker på, at vi alle elsker en fridag som Store Bededag, men hvorfor er det egentlig, at vi fejrer denne dag? Store Bededag blev i 1686 lovfæstet af den Sjællandske biskop Hans Bagger. Meningen bag Store Bededag var, at alt arbejde var forbudt denne dag.

17. maj Buddhas Fødselsdag Buddhisme

Buddhas Fødselsdag, som også kendes som Vesak, er den største og vigtigste festival i buddhismen. Her fejrer man Buddhas fødsel og død, og det gøres ved at tage i tempel med blomster.

8. juni - 10. juni Ugefesten (Shavuot) Jødedom

Shavuot er pinse for jøder. De fejrer, at Gud gav israelitterne Toraen. Toraen er jødernes hellige lovbog, som også indgår i det, som vi kalder Det Gamle Testamente.

|9|


Tips til en god

Af Ungjournalist Ida Friis Holgersen og Ajna Cizmic

eksamen SPOT ON’S TIPS TIL GODE EKSAMENSRESULTATER Blå kuglepenne og en bog under hovedpuden. Selvom vi nok må se i øjnene, at det bedste tip til en god eksamen er at være velforberedt. Så har vi her samlet en masse sjove og usædvanlige tips, du kan overveje at bruge, mens du forbereder dig til eksamen eller under selve prøverne. Så prøv dem af, og se, hvad der virker bedst for dig - hvem ved, måske kan et stykke chokolade score dig det 12 tal, du går og håber på?

4

TANDFE-EFFEKTEN

1

Undersøgelser viser, at lægger du din opgavebog under hovedpuden, mens du sover, klarer du dig bedre til prøver. UNDERLIGT, MEN TÆNK HVIS DET VIRKER!

2

5

LÆS HØJT At læse højt skulle efter sigende øge din hukommelse med

“BLOGGERMAD” OM MORGENEN En insta-værdig havregrød med friske bær, hakkede nødder og chokolade skulle faktisk være noget af det bedste, du kan spise før en prøve. Mandler, havregryn, mørk chokolade og blåbær er nemlig “brain snacks”, og super gode for din hjerne!

30/5 METODEN

Det siges at den bedste måde at arbejde på, er ved at klø på i 30 minutter og så belønne dig selv med en pause på 5 minutter.

DEREFTER: GENTAG!

50%! SKRIV DINE NOTER MED

3 BLÅT

Har du svært ved at lære dine mange noter udenad? Skriv dem ned i hånden og med blåt blæk, dette skulle gøre det nemmere for hjernen at huske dem!

| 10 |

6

UNDGÅ FASTFOOD Det er blevet bevist, at spiser du friturestegt eller fed mad 5 dage før en test, kan det gå ud over din koncentrationsevne. Så ingen McDonald’s!

1


7

SÆT DIN MOBIL PÅ FLYFUNKTION Sørg for at din mobil er sat på flyfunktion, og er helt uden for rækkevidde. På den måde ender du ikke med at tagge dine venner i memes på Facebook i tre kvarter, i stedet for at lave din fysik opgave!

8 9

TRÆN FØR EKSAMEN At træne før en test aktiverer din hjerne og hjælper dig med at huske!

ARBEJD OM MORGENEN

Sørg for at komme i seng i ordentlig tid og stå så tidligt op. Din hjerne arbejder nemlig bedst i dagslys og om morgenen!

BEGYND MED DET SVÆRESTE

10

11

At få den sværeste del af opgaven ud af verden til at begynde med, gør resten af opgaven nemmere at overskue!

ER DU OVERTROISK? Hvis du lige skal have det sidste skub, før din eksamen, kan du få en af dine nærmeste til at kaste en kop vand efter dig, når du forlader dit hjem. Crazy, right? Men måske bringer det held?

| 11 |


Rabbit Hole Fes ti val 2019 | 12 |


17.–18.

MAJ

2019

Kan du også godt lide, at høre fed musik og sidde under den varme sommersol med alle dine venner? Det kan vi i hvert fald! Derfor af holder vi igen i år Rabbit Hole Festival på Det Gule Pakhus, Madevej 2. Festivalen løber af stablen 17. – 18. maj 2019, hvor en masse upcoming bands fyrer op for festen begge dage og danner ramme om en skide hyggelig weekend. Hvis musik ikke er din eneste interesse, så byder dagene også på andre spændende og kreative aktiviteter, såsom arts and crafts station, hvor du kan sætte dit personlige præg på Det Gule Pakhus. Hvis du lige præcis den dag skal passe din irriterende mindre søskende, så frygt ej! Vi af holder også Børnenes Rabbit Hole lørdag 18. maj, hvor der både er en masse sjov musik og mulighed for at finde sin indre kunster. Dette er selvfølgelig også for barnlige sjæle og spirende kunstnere. Vi vil selvfølgelig ikke lade jer gå sultne herfra, så der er mulighed for at købe noget lækker mad og en række læskende drikke i baren hele weekenden. Du kan allerede nu følge med i forberedelsen af festivalen på Facebook under Rabbit Hole Festival 2019 – SAVE THE DATE. Hvis du synes dette lyder utrolig spændende, kan du også blive frivillig og hjælpe til med festivalen og blive en del af det fede fællesskab. Du kan sende en besked til ’Det Gule Pakhus’ facebookside, og vi tager imod alle henvendelser med stor taknemmelighed. Frivillig eller ej – VI glæder os til at se DIG 17. – 18. maj 2019.

– Rabbit Inspiranter FOTO AF HANNE NIELSEN

| 13 |


For alle fra 7. klasse - 18 år

BRÅSKOVGÅRD

EFTERSKOLE 4. - 8. august 2019

WORKSHOPS INDEN FOR

BIOLOGI KEMI/BIOTEK TEKNOLOGI DESIGN & KONSTRUKTION ENGINEERING SPILUDVIKLING

SPØRGSMÅL? Kontakt Sine på

SIMA@INSERO.COM tlf 41772471 SE MERE OG TILMELD DIG PÅ

INSERO.COM/SUMMERSCIENCECAMP

| 14 |


PRIS

PRIS

1500 KR

950 KR

[ u. 18 ĂĽr fra Horsens, Hedensted & viborg kommune ]

[ hvis du kommer fra andre kommuner] | 15 |


AF UNGJOURNALIST CLARA OLIVIA LARSEN

Høje kropsidealer, porno, sex og onani er alle ting, som Pia Bach Hansen kommer til at afmystificere i de fremtidige blade af SpotOn Horsens. Pia er et kendt ansigt blandt mange unge og voksne mennesker i byen. Man kender hende måske fra hendes spændende foredrag om sex, sociale medier eller som SSP-vejleder.

Jeg har interviewet Pia og spurgt hende, hvad formålet er for hendes nye side om sex, og hvorfor det er særligt vigtigt for hende at få belyst dette emne i ungdomsbladet. Når Pia er ude at holde oplæg om sex, viser det sig, at de unge mennesker ikke ved særligt meget om emnet, og de er meget nysgerrige på, hvad Pia har at fortælle. ”Da jeg startede med at holde oplæg om sex, havde jeg et billede af, hvordan jeg troede tingene var skruet sammen. Jeg troede egentligt, at unge mennesker havde mere viden omkring sex, end de

i bund og grund har. Når jeg tænker på, hvor let adgang de unge mennesker har til at skaffe oplysninger omkring det at dyrke sex og have et intimt forhold, så er de faktisk alligevel ikke klædt ret godt på. Meget af den viden de henter er nemlig gennem pornosider, som ikke fortæller hele sandheden om, hvad sex er.” På baggrund af hendes viden om, hvor lidt de unge mennesker ved om sex, har hun taget et valg om, at starte denne nye side om sex, også kaldet ”SEXtalk”, hvor unge mennesker kan stille hende anonyme spørgsmål, som de gerne ville have svar på.

| 16 |


Det er vigtigt for Pia, at de unge mennesker skal turde stille hende spørgsmål. De skal vide, at hun ikke er en autoritær rolle, men blot en hjælpende hånd. ”Da jeg var ung, snakkede jeg ikke med mine forældre om sex. Vi skulle finde ud af det hele selv. Det er vigtigt for mig, at jeg ikke fremstår som en autoritær, belærende person, men derimod som en de unge har lyst til at snakke med og stille spørgsmål. De unge skal vide, at jeg ikke dømmer dem. Jeg er her for at snakke om det, der måske kan være svært at snakke om med sine forældre.”

Pia Bach Hansen

SEXtalk

Find os på facebook på SEXtalk

| 17 |


af Ungjournalist Thor Schriver Magnussen

tilbageblik

SKRÆK OG GRU TIL UNGFEST

Nogle af pigerne han fulgtes med, ville dog ikke helt indrømme, at det påvirkede dem. “Ej, det var faktisk ikke så slemt”. “Det var da jer, der skreg højest,” lød det så fra en af de andre drenge.

Det var en masse skræmte drenge og skrigende piger, der i november myldrede rundt på Den Grå Fabrik. Anledningen var ungfest og i den forbindelse var hele overetagen omdannet til et vaskeægte Horror House fyldt med zombier på lur i mørke gange og en psykotisk mand med motorsav. “Det var rimelig creepy. Især da ham med motorsaven dukkede op og jagtede os, sagde Lukas, som går i 8.klasse på Østerhåbsskolen.

| 18 |

På dansegulvet i stueetagen pumpede bassen derudad med en technoversion af “Julebal i Nisseland”. Pigerne og drengene stod i hver deres grupper og nippede til sodavand, mens de vuggede lidt med kroppen. På vej ud fra dansegulvet fangede Spot On, Sebastian. Han går i 7. kl. på Byskolen og skulle bruge aftenen i selskab med sine gode venner. Men et besøg op til den uhyggelige første etage, skulle han ikke nyde noget af. “Jeg kan sgu ikke klare sådan noget. Jeg har prøvet det en gang før i Djurs Sommerland, m men der skyndte jeg mig at finde den nærmeste nødud gang. Jeg vil nok hellere gi’ den gas på dansegulvet senere, sagde han.


list af Ungjourna agnusson er M Thor Schriv

“Du er underlig, jeg er underlig lad os være det sammen” Du kender sikkert makkerparret Adam og Noah fra Facebook og Youtube, hvor de gennem de sidste år har gjort kærligt grin med danskere, vores traditioner og vaner. For nylig har de så rejst landet rundt med et comedy-show, og aktuelt er de i gang med prøverne til “Terkel the motherfårking musical”, hvor de har fået rollerne som bøllerne Sten og Saki. Men hvordan er de to barndomsvenner endt med at få så stor succes?

| 19 |


“Vi er nok de første, som har turdet tage en lup og kigge på danskerne igennem den med vores brune øjne. Og så har vi fået øje på en masse sjove kulturforskelle, som danskere selv griner af, siger Noah.

“Vi er allesammen på samme hold, lige meget hvor vi kommer fra. Det er det, vi prøver at sige, understreger Adam.

Hvad betyder jeres kultur og opvækst for den måde I laver comedy på?

I deres film på nettet og i deres liveshows undrer de sig blandt andet over danskernes spisevaner, bryllupper og børns lege i skolegården. “Vi har gjort det svært at hade os. Vi kan sige nogle ting, hvor vi peger fingre af danskere, men vi smiler, mens vi gør det. Og jeg tror, at alle godt kan se, at det er kærlig ment. Når vi siger det, vi gør, peger vi jo også samtidig fingre af os selv, fortsætter Adam og overlader ordet til Noah igen:

Adam: “Det betyder alt. Det er nærmest kun det, vi trækker på, når vi laver en film til nettet eller står på en scene foran publikum”

“Vi er jo vokset op her i landet, så når vi siger noget, så tænker de f leste, at det jo er rigtig nok. Det er ikke bare noget, vi tror, siger Noah.

Noah uddyber: “Alle mine oplevelser og alle jeres oplevelser, får man gennem sin egen opvækst og den måde, man ser verden på.

Vi er alle på samme hold Adam og Noah fik for alvor deres gennembrud i 2015 på Facebook og Youtube, hvor deres mange film om danskerne blev et kæmpehit. Før de blev populære på nettet, spillede de begge med i teaterforestillinger, hvor de lavede meget af det samme, nemlig comedy om kulturforskelle. Selv er de ikke meget for at snakke om, hvor de kommer fra, og hvor de har boet i Danmark. “Vi oplever, at rigtig mange unge går op i, hvor vi er fra. ‘Er i fra Tyrkiet, Irak eller Egypten?’ Det er altså ikke det, det handler om, siger Adam. ¨Nu er vi her. Vi taler dansk og tænker dansk, fortsætter Noah.

| 20 |


For nylig læste jeg for eksempel om en stamme fra Amazonas-junglen i Brasilien, hvor drengene skal igennem en speciel manddomsprøve. Her får de en handske på hånden fyldt med tissemyrer, som de skal have på i en time. Og en af de myrere kan altså stikke 30 gange værre end en bi! Så da jeg læste det, tænkte jeg: ‘De forældre er jo mærkelige! Elsker I ikke jeres børn eller hvad?’ Men vi gør jo forskellige ting, fordi vi lever forskellige steder, med forskellige kulturer, traditioner og livssyn, siger Noah.

“Pludselig skulle brudgommen på toilettet, og lige pludselig skulle alle andre mænd, som var med til brylluppet, hurtigt op for at kysse bruden. Det havde jeg lidt svært ved at forstå, siger han.

Giver sin løn til far

“De kunne slet ikke forstå, at de penge, jeg havde knoklet hårdt for, skulle gå til familiens chef derhjemme,“ siger Noah og fortsætter:

Et andet kultursammenstød skete også for Noah dengang han var en ung teenager i Danmark. Her havde han ungdomsarbejde som så mange andre. Men da han fik løn første gang og stolt fortalte til sine kolleger, at de penge havde han givet til sin far, kiggede de underligt på ham.

Gennem Noahs opvækst har han altid fået at vide af hans forældre, at han ikke måtte røre en kvinde, før han var blevet gift med hende. Så da han en dag var til et dansk bryllup fik han sig noget af et chok:

“Så der er så mange ting, som Adam og jeg lægger mærke til, fordi vi har en anden opvækst. Og det har vi så lavet til comedy og lykkedes at få succes med”.

“De kunne slet ikke forstå, at de penge, jeg havde knoklet hårdt for, skulle gå til familiens chef derhjemme“ | 21 |


Hvad er målet med jeres comedy? Noah: Målet er vel i sidste ende, at fortælle folk, at vi allesammen er mærkelige, og at det er helt okay. Der er ikke nogen af os, der lever på den rigtige måde. Om du spiser kaninkød eller ikke gør er fuldstændig ligegyldigt. Du er underlig, og jeg er underlig. Så lad os da nyde hinandens underlighed” Adam: Det er jo også bare et mål i sig selv at have et arbejde, hvor vi griner, får andre til at grine og bare har det godt sammen. Når vi kan grine af hinanden og sammen med hinanden på tværs af kulturer, så bliver vi bare tættere på en eller anden måde. Og det er i virkeligheden det, det handler om.

”Du er underlig, og jeg er underlig. Så lad os da nyde hinandens underlighed”

adamognoah.dk

| 22 |


2019

| 23 |


Bliv klar til sommeren med disse lækre alkoholfrie drinks!

Mojito med juice

Sommeren banker snart på døren med sine varme stråler, og inden du har set dig om, ligger du på stranden sammen med vennerne og veninderne og slikker sol. Du får også travlt om aftenen, når hyggen fortsætter med bøffer og pølser på grillen. Med sådan nogle skønne sommerdage kræver det andet end vand til at slukke tørsten med. Derfor har Spot On fundet to lækre opskrifter på alkoholfrie sommerdrinks, som du kan lave sammen med vennerne og veninderne i sommervarmen.

Det skal du bruge: Juice (for eksempel mango eller ananas) Danskvand Knust is 10-12 mynteblade 1 økologisk lime Sådan gør du: Skær limefrugten i både og put dem i et højt glas - stadig med skræl på, da det giver smag. Hæld også myntebladene i glasset og mos det godt med en morter eller en ske. Hæld masser af knust is i glasset og fyld det derefter op med lige meget danskvand og juice. Så er I klar til at smage! Tip: I stedet for juice, kan du også blende hindbær og putte dem i - det smager virkelig godt! Bare husk at koge hindbærrene først, hvis de er frosne.

| 24 |


Brum brom

PINA COLADA

bEAr

Det skal du bruge: Kokosmælk eller almindelig mælk Kokossirup Ananasjuice Isterninger

Det skal du bruge: 2 cl brombærsirup 2 cl sukkerlage 3 cl citronjuice Top med dansk vand

Sådan gør du: Hæld lige meget ananasjuice og mælk i et glas og tilsæt forsigtigt kokossirup, til du synes, drinken har den helt perfekte smag. Hæld det hele i en blender og blend i kort tid, så den får en lækker konsistens. Hæld til sidst drinken tilbage i glasset og put isterninger i. Drinken er både lækker, cremet og kold!

Sådan gør du: Sukkerlage: Bland lige dele sukker og vand i en gryde. Varm det op til kogepunktet, så sukkeret opløses i vandet. Efter afkøling er det klar til brug. Hvis du vil springe sukkerlagen over, kan du bruge flydende honning i stedet

Tip: Hvis du vil gøre lidt ekstra ud af din Piña Colada, kan du putte en klat vaniljeis i drinken

Hæld brombærsirup, s ukkerlage og citronjuice i et glas. Fyld op med knust is og top med danskvand. Pynt med en citronskive eller et friskt brombær.

uhm!

Find flere spændende opskrifter på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside

| 25 |


ASV ASV Ungdomsklub Fredag kl. 13.30-19.00

Beboerhuset, Vestergade 7 B 8700 Horsens

Morten Voigt Hansen Tlf. 60 73 99 62 mvh@horsens.dk

ASV-KLUBBEN ER FOR DIG, SOM HAR NOGLE SÆRLIGE BEHOV Klubben har til formål at skabe netværk gennem forskellige aktiviteter, både i klubben og aktiviteter ud af huset. Hver fredag holder klubben åben fra 13.30, hvor vi henter de unge fra ASV. Herefter går vi over i ungdomsklubben Vestergade 7.B 2 sal. Klubben er åben til kl. 19.00. Du kan komme med ud at bowle, en tur i svømmehallen, til musical eller komme i biografen.

| 26 |

Du kan også bare komme og slappe af med computer, musik, bordtennis og meget mere. De fleste fredage er der fællesspisning. Aktiviteterne i klubben spænder bredt, og vi er meget lydhøre overfor dine ideer. HUSK at i ASV-klubben er alle velkomne, og du bliver en del af et større fællesskab.

Alle medarbejdere er altid klar til en god snak med dig om alt mellem himmel og jord.


BANKAGER Thomas Press Tlf. 30 16 71 73 tpr@horsens.dk

Bankagervej 109 8700 Horsens

VELKOMMEN TIL HORSENS STØRSTE UNGDOMSKLUB > BANKAGERKLUBBEN I Bankagerklubben har vi de sidste par år oplevet en stigning i antallet af unge, som er tilmeldt vores fantastiske ungdomsklub, så vi nu er den største klub i Horsens. Det er der selvfølgelig en grund til. Vi har en fantastisk personalegruppe med voksne, der brænder for unge mennesker. De kommer i klubben hver aften for at lave en masse forskellige sjove, spændende og fede aktiviteter. Vi spiller bordtennis, bager kager, går i hallen og meget meget mere. Derudover er værkstedet åben tirsdag og torsdag, så du kan rode med knallerter eller scooter. Du kan også tilmelde dig de overnatninger, vi har i klubben eller tage med på nogle af vores ture ud af huset. Vi har fx vores årlige traditionstur til Flensburg for at se håndbold, og så arrangerer vi paintball. Men du kan selvfølgelig også være med til, at bestemme, hvad næste aktivitet skal være, både på en klubaften eller måske en tur ud af huset. Vores fokus de sidste par år har også været nærvær. Så selvom der er en masse aktiviteter, du kan lave med dine venner og personalet, er der også mulighed for at få en stille og rolig snak. Der skal også være plads til, at man bare hænger ud, og at der er tid til DIG.

Vi glæder os til at se dig i byens bedste og største klub | 27 |

Bankager Ungdomsklub Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30-21.30


BRÆDSTRUP Peter Østergaard tlf. 61 67 81 77 ptbo@horsens.dk

Brædstrup Ungdomsklub Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

Skolegade 7 8740 Brædstrup

DEN BEDSTE KLUB I KOMMUNEN Vi er så begejstret for alle jer skønne unge mennesker, der hver uge kommer i klub – uden jer ville der ingen klub være! Hos os vil du altid føle dig velkommen og som en del af et meningsfuldt fællesskab. Vi elsker at konkurrere og være kreative, og har du en sjov ide, så sig endelig til. Vi vil altid gerne høre din mening! Kun fantasien sætter grænser. Brædstrup ungdomsklub holder åben tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30-21.30. Tag din ven under armen og kom i klub. Vi står altid klar til en sludder eller en udfordring. Som forældre er man også altid velkommen til at kigge forbi og få en snak og en kop kaffe.

Vi glæder os til at se dig! Følg os på Facebook og se de mange spændende aktiviteter.

KLUBBEN HOLDER LUKKET I SKOLERNES FERIER.

| 28 |


DGP Det Gule Pakhus Mandag, tirsdag kl. 10-16/19-22 Onsdag kl.10-16/18.30-22 Madevej 2 Torsdag kl. 10-23 8700 Horsens Fredag kl. 12-20 Åbent ved arrangementer

Simon Lundvig Tlf. 75 61 04 89/ 24 99 87 37 simonlundvig@ gmail.com

DET GULE PAKHUS HORSENS´ ÅNDELIGE FITNESSCENTER

Godt gemt væk mellem bane-legemerne og den tætte bevoksning langs Emil Møllers Gade og langt nede af den hullede Madevej finder du Det Gule Pakhus – et kreativt og musikalsk produktionshus, hvor frivillige brugere med vidt forskellige baggrunde samles om den fælles interesse at udtrykke deres kreativitet. Her i den gamle sennepsfabrik udfolder der sig et mangfoldigt liv. Her er øvelokaler, scene, studie, værksted og køkken samt udendørsarealer, som kan tages i brug til lige præcis det formål, som du finder interessant. I Det Gule Pakhus kan du mødes med dit band, få undervisning i sang eller deltage i husets minikultur og eventuddannelse Rabbit Inspirant. Om du er til poesi, musik, billedkunst eller noget helt fjerde, så kan du anvende huset som ramme for dine eksperimenter. Det Gule Pakhus er således stedet, hvor du i dit eget tempo kan starte din kulturelle løbebane.

Har dette vakt din interesse, så kan du henvende dig telefonisk eller på Facebook

(hvor du også kan følge med i husets mange aktiviteter).

| 29 |


EGEBJERG Egebjergvej 165 8700 Horsens Tlf. 75656898 i klubbens åbningstid

Egebjerg Ungdomsklub Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19.00-21.50

Ulla Bæk Laursen Tlf. 61 99 74 64 ula@horsens.dk

ER DU MELLEM 13 OG 18 ÅR?

ELSKER DU AT HÆNGE UD MED DINE VENNER? MANGLER I ET STED AT SAMLES, OG MANGLER I NOGET AT GIVE JER TIL SAMMEN? Hvis du lige har siddet og nikket eller sagt ja til mere end en af disse ting, så har vi løsningen til dig. Tag alle dine venner under armen og kom i klubben. I klubben vil I blive mødt af vores personale, som altid har et smil på læben og en sjov udfordring i ærmet. I klubben er der et hav af muligheder for aktiviteter., fx pool, Playstation, bordtennis, airhockey, brætspil og meget mere. Så rammerne for en god aften har vi.

Vi håber, du vil være med! Vi ses i

Egebjerg-klubben

Foråret vil stå på forskellige ture og aktiviteter ud af huset. Følg med på Facebook, se sedlerne i klubben og elevintra på Egebjergskolen for sted tid og dato.

| 30 |


GEDVED

HOVEDGAARD Kirkevej 16, Gedved 8751 Gedved

Thomas Østrup Tlf. 21 44 48 24 thos@horsens.dk

Stationsvej 3 8732 Hovedgård

VELKOMMEN TIL GEDVED OG HOVEDGÅRD! Vi er 2 klubber, der arbejder tæt sammen, og flere af vores klubmedarbejdere vil du møde i begge klubber. Nøgleord i vores klubber er nærvær, morskab, kreativitet, rummelighed, kammeratskab og ikke mindst demokrati. Klubben er for DIG, hvilket betyder, at du i høj grad er med til at præge klubbens dagsorden sammen med dine venner og bekendte. Vores personale er der for at bakke dig op og sammen med dig sørge for, at tingene bliver udført. Vi hygger os sammen om alt fra småt til stort. Vi elsker aktiviteter og spiller mange spil, fx brætspil, Playstation, fodbold, hockey og basket. Vi har også nogle super sjove ture, hvor vi i busser kører til fx Baboon City, Laser Game og Paintball.

Vi ses i klubben. Husk at lufte dine ideer til vores personale.

| 31 |

Gedved Ungdomsklub Mandag og onsdag kl. 18.30-21.30 Hovedgård Ungdomsklub Tirsdag og torsdag kl. 19.00-22.00


HATTING Grønhøjvej 1 Horsens

Hatting Ungdomsklub Mandag, tirsdag og torsdag kl. 18.00-21.30

Hatting Ungdomsskole

HATTING UNGDOMSKLUB > MOBBEFRI ZONE! Forår og fællesskab

Er du vild med skøre konkurrencer, at lave megaburgere på 3 kg, gemmelege på hele skolen, banko, LAN/DVD-nat, juletur til København, AC Horsens hjemmekampe, pakkeleg til jul, pigeaften, PS3 og 4, PC-spil, kreative ting eller noget helt andet? Ja, så er Hatting Ungdomsklub noget for dig. I Hatting Ungdomsklub er der højt til loftet, og vi er altid klar til at lytte til lige netop dit forslag. Så er du mellem 12 og 18 år, og går du mindst i 6. klasse, så er du velkommen til at kigge forbi til en snak og hyggeligt samvær.

Husk at like Hatting Ungdomsskole på Facebook, så du kan følge med i, hvad der sker.

| 32 |

Peter Hasselbalch Kristensen Tlf. 23 98 30 94 pek@horsens.dk


LUND Adnan Suhonjic Tlf. 28 74 46 35 asu@horsens.dk

Ung_lund

lund ungdomsklub

Skolevej 7B, Lund 8700 Horsens

Lund Ungdomsklub Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

SOMMER I LUND-KLUBBEN

Kan du heller ikke vente til sommeren? Så er det godt, at den starter tidligt i Lund-klubben! Vi har fået nye lokaler, og vi har fået vores egen terrasse. Derfor er vi klar til en masse hyggelige sommeraftener med pølser på grillen, is i fryseren og iskolde forfriskninger – SLUSH ICE! Vi laver hver aften fede aktiviteter, som streetfodbold, dødbold, kongespil, og hvad end du har lyst til! Lund-klubben har helt nye arrangementer og ture klar til jer. Vi arrangerer både en tur til Heide Park og ud at spille paintball! Så kig forbi klubben og tilmeld dig næste tur.

VIDSTE DU, AT VI ER FLYTTET I HELT NYE LOKALER OVRE I MULTIHALLEN? KIG FORBI OG SPIL PÅ VORES SUPER FEDE GAMERCOMPUTERE MOD DINE VENNER.

Vi glæder os super meget til en masse sjove aftener og ture sammen med jer!

| 33 |


LUNDAGER Sdr. Torstedvej 1 (kælderen) 8700 Horsens

Morten Voigt Hansen Tlf. 60 73 99 62 mvh@horsens.dk

Lundager Ungdomsklub Onsdag kl. 18.00-19.00

MØD EN KLUBLEDER En klub med plads til forskelligheder

Mit navn er Morten. Jeg er 46 år gammel og født i Horsens. Jeg startede i ungdomsskolen for snart 15 år siden som et bindeled mellem ungdomsskolen og daværende Vestbyskole og sidenhen Horsens Byskole, hvor jeg har arbejdet de sidste 16 år. Gennem de sidste mange år har jeg haft mange opgaver i Ungdomsskolen som spænder over alt fra undervisning i madkundskab til løbehold samt klubmedarbejder i diverse klubber. De sidste 4 år har jeg været tilknyttet ungdomsskolens “uddannelsesrejser” hvor vi har været i Kina 3 gange og til april går turen til USA. Jeg var heldigvis den heldige privilegerede der blev spurgt om jeg havde lysten og motivationen til at blive klubleder i ASV og Lundagerklubberne. Det er måske en af de bedste beslutninger jeg har truffet de sidste mange år. For udover at have mødt nogle dygtige medarbejdere, som brænder for deres arbejde og som alle besidder kompetencer, der kommer de mange brugere til gavn, så har jeg også mødt nogle helt fantastiske unge, der fra dag et, har taget imod mig med åbne arme. Jeg kan i skrivende stund ikke huske én gang jeg ikke er taget glad på arbejde. Mit arbejde bliver ikke dårligere af at forældregruppen, bakker op om de mange tiltag, som ungdomsklubben søsætter. Husk, at Lundagerklubben er for dig med særlige behov og i klubben er der plads til forskelligheder. Så har du lyst til at spille computer, spille bordtennis og billard eller måske er du en kreativ sjæl, så åbner Katrines kreative værksted næsten hver onsdag. Frem mod sommerferien kan du komme med Lundagerklubben til bowling, basket, musical, svømmehal og meget mere.

Håber at vi ses

| 34 |


STENSBALLE Jacob Molboe Tlf. 60 15 23 02 jam@horsens.dk

Bygaden 59 8700 Horsens

UNGSTENSBALLE

NY KLUB KOM NED OG TJEK VORES NYE KLUB UD!

1 X AWESOME FOODTRUCK 5 X BADASS GAMER COMPUTERE 1 X 75 TOMMER FLADSKÆRM 1 X PS4 7 X FANTASTISK MEDARBEJDERE

Vi glæder os til at se jer!

| 35 |

Stensballe Ungdomsklub mandag kl.18.30-21.00 onsdag kl. 15.00-20.00 torsdag kl. 18.30-21.00


TORSTED Sdr. Torstedvej 1 8700 Horsens

Claus Schløtel Jørgensen Tlf. 30 16 71 74 cscj@horsens.dk

Torsted Ungdomsklub Mandag, tirsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

HOLD K.... I ER SEJE! Når du sidder med dette blad i hånden, så er det desværre også ved at være slutningen af en helt forrygende sæson. Vi vil gerne takke jer for alle sjove, frække, glade, spændende, overraskende, opløftende, skræmmende, humoristiske, fantastiske, udfordrende, sejrende, find-selv-på-flere, episoder, snakke og oplevelser. Vi synes I er seje som I er – bliv ved med at være det! Kom i klubben de sidste gange, inden vi begynder at rette blikket på den kommende sæson, hvor vi endnu en gang glæder os til at se jer.

Vi ses! De bedste hilsener Simon, Tobias, Line, Troels, Kæmpe, Julie, Jeanne, Møller, Nicolai, Cecilie og Claus

| 36 |


VESTBYEN Stefan Zeberg Tlf. 40 42 34 29 sze@horsens.dk

Vestbyens Beboerhus Vestergade 7 B, 2. sal 8700 Horsens

VELKOMMEN I BYENS FEDESTE KLUB! HER ER PLADS TIL ALLE!

Vi er en aktiv klub med friske og topmotiverede medarbejdere, der i samarbejde med de unge planlægger konkurrencer, aktiviteter og events. Det er meget vigtigt for os, at de unge i klubben har det sjovt, hyggeligt og alle føler, at det er et trygt og rart sted at være. De unge i klubben er mellem 12-17 år. Kom og vær med.

Vi glæder os til at se jer! VI ER EN FLOK TOTAL, UPERFEKTE,SKØRE,KREATIVE, MADGLADE,SPORTSTOSSEDE, SPILLEGLADE,HYGGEHOVEDER, DANSEGLADE,GAMERNØRDER. VI ER MED PÅ DEN VÆRSTE, ER DU ? KOM OP I KLUBBEN OG FIND UD AF, OM DU ER LIGESÅ CRAZY SOM OS.  

| 37 |

Vestbyens Ungdomsklub Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30-21.30


ØSTBIRK Storegade 45B 8752 Østbirk

Johannes Bojsen tlf. 28 55 90 60 jtb@horsens.dk

Østbirk Ungdomsklub Mandag og torsdag kl. 18.30-21.30

ØSTBIRK UNGDOMSKLUB Rammerne i Østbirk Ungdomsklub er bedre, end de nogensinde har været. Fantastisk personale og fantastisk lokation. Vi har et godt samarbejde med Østbirk Hallen, Idrætsforeningen og Østbirk Skole, specielt i forhold til vores nye E-Sport hold. Medarbejderne vil sørge for, at der mindst én gang om ugen er en sjov aktivitet, som alle kan deltage i. Vi har over dobbelt så mange tilmeldte som sidste år, og vi har flere arrangementer i vente, end dem vi allerede har afholdt. Kom ned mandag og torsdag og hav det sjovt med dine venner og personalet!

Vi glæder os til at se jer!

NY KLUBLEDER | 38 |


ØSTBYEN Østbyens Ungdomsklub Mandag, onsdag og fredag Hybenvej 8 8700 Horsens kl. 18.00-21.00 (Obs! hallen er åben alle ugens dage)

Søren Due Tlf. 24 90 56 12 sdt@horsens.dk

HVAD VIL DER SKE? KOM OG SE.... - en sæson med højt til loftet. Vi vil hen over foråret og sommeren lave en masse fede tilbud til jer unge, både i huset og ture ud af huset. Så kom og nyd hinandens selskab, og lad os nyde alle de muligheder, det gode vejr giver.

Vi glæder os til at se jer!

Mød en medarbejder Hussain er vores alle sammens hyggeonkel, han er altid glad, smilende og frisk på en hyggestund med jer unge. Hussain er også vild med fodbold og sport, så kom gerne og spil med ham i hallen. Hussain kan bestikkes med godt humør og mad. | 39 |


HVAD VIL DU GÅ TIL I UNGDOMSSKOLEN?? Har du nogen

ideer til noget du gerne vil gå til i ungdomsskolen? Vi er (næsten) altid med på det hele INGEN rammer og er klar på nogle fede og skøre aktiviteter!! Så skriv til Stine på

stkjo@horsens.dk

Vi glæder os til at høre fra dig! | 40 |


2

Test dig selv og bliv klogere med

1

HVAD ER EN BORGERLIG KONFIRMATION?

KONFI

quiz 3 4

A:

En konfirmation, hvor man bliver konfirmeret af en almindelig borger

I UDLANDET HAR MAN I MANGE ÅR OGSÅ FEJRET DAGEN, HVOR DET IKKE LIGE ER GUD OG TROSBEKENDELSE SOM ER I FOKUS. DE SIDSTE PAR ÅR ER DENNE MÅDE AT BLIVE KONFIRMERET PÅ OGSÅ BLEVET BENYTTET I DANMARK. MEN HVAD HEDDER DEN?

HVOR STOR EN ANDEL AF UNGE BLIVER CIRKA KONFIRMERET HVERT ÅR?

HVOR GAMMEL MÅ MAN HØJEST VÆRE FOR AT BLIVE KONFIRMERET?

A:

Buddhistisk konfirmation

B:

Kapitalistisk konfirmation

B:

Nonfirmation (man bliver ikke konfirmeret, men fejrer dagen alligevel)

C:

En konfirmation for voksne

D:

En konfirmation for unge i København

5 I GAMLE DAGE KUNNE MAN BLIVE STRAFFET AF KONGEN, HVIS IKKE MAN VALGTE AT BLIVE KONFIRMERET. HVAD KUNNE KONGEN STRAFFE DIG MED?

C:

Humanistisk konfirmation

A: 16 B: 18 C: 21 D:

A: 70 % B: 90 % C: 50% D: 25%

Ingen aldersgrænse (Alle må til hver en tid blive konfirmeret. Man skal dog være døbt først..!)

7 A:

Spillede rundbold

8

B:

Sejlede til Sverige

SKAL SKOLEN I FØLGE LOVEN GIVE ELEVERNE FRI PÅ BLÅ MANDAG?

HVAD LAVEDE MAN BLANDT ANDET I GAMLE DAGE PÅ BLÅ MANDAG?

C:

Gik i Kongens Have

A: Ja B: Nej

D:

A:

POINTTAVLE 6-8 RIGTIGE:

DU ER FOR SEJ, DU VED ALT OM KONFIRMATION OG HISTORIE

4-7 RIGTIGE:

TA’ DET ROLIGT! DET ER BARE IKKE LIGE DIT EMNE. 5: Fængsel 6: Datidens farversvende kunne tage en hvilken som helst mandag fri, når de brugte søndagen til at farve arbejdstøjet blåt og derpå vaske det. 7: Gik i Kongens Have 8: Nej (Alle må til hver en tid blive konfirmeret. Man skal dog være døbt først..!)

2: Humanistisk konfirmation 3: 70 % 4: Ingen aldersgrænse

svar

(man bliver ikke konfirmeret, men fejrer dagen alligevel)

1: Nonfirmation

| 41 |

Blå mandag er et udtryk for, at det er dagen, hvor man tager ud i det blå sammen med sine venner.

B:

0-3 RIGTIGE:

D: Udvisning af landet

HVOR KOMMER UDTRYKKET BLÅ MANDAG FRA?

Samlede skrald på gaden

STÆRKT. DU HAR STYR PÅ MEGET. BLIV VED MED AT VÆRE NYSGERRIG!

A: Fængsel B: Bøder C: Pisk

6

Datidens farversvende kunne tage en hvilken som helst mandag fri, når de brugte søndagen til at farve arbejdstøjet blåt og derpå vaske det.

C:

I gamle dage gik alle de unge i blåt tøj om mandagen efter deres konfirmation


følg os på facebook

HORSENS

anonym telefonrådgivning

27 73 12 37 Man-Ons | 08.00-15.30 Tors | 08.00-18.00 Fre | 08.00-13.30

Robert Holms Vej 5 8700 Horsens

UNGDOM HASH STOFFER

Er du blevet tilbudt? Overvejer du at prøve? Har du prøvet? Ved du, hvordan du kan sige ”NEJ”?

TAG STILLING – OG GØR DET INDEN DU TAGER TIL FESTEN.. U-turns anonyme rådgivning er både for dig, som har prøvet, dig som overvejer at prøve, eller dig som bare er nysgerrig og gerne vil vide mere om hash eller andre stoffer. U-turn er for dig, som er 13-18 år og bor i Horsens kommune. I U-turn vil du altid møde en voksen, der har en stor viden om rusmidler og som er vant til at snakke med unge som dig.

Har du lyst til at lave en aftale, så ring til os på vores anonyme telefon på

Er du forældre, pårørende eller professionel? Så taler vi også gerne med dig!

Hvad vil det sige at være anonym? Når man er anonym, betyder det, at hverken navn, cpr-nummer, skole eller andre personfølsomme oplysninger bliver registreret.

21 73 12 37 HORSENS | 42 |


Horsens Ungdomsskole - KONTAKT Horsens Ungdomsskoles ledelse og administration

Nina Nielsen ungdomsskoleleder tlf. 76 29 15 21 mobil 22 61 73 07 bunn@horsens.dk

Jan Asmussen viceungdomsskoleleder tlf. 76 29 15 23 mobil 20 68 51 84 bujas@horsens.dk

Torben bloksgaard Afdelingsleder tlf. 76 29 15 21 mobil 23 26 80 39 tobl@horsens.dk

Jonna Brammer Kyed administrativ leder tlf. 76 29 15 30 bujr@horsens.dk

Stine W. Kjølholt Fritid, samskabelse & Kommunikation tlf. 40 38 43 04 stkjo@horsens.dk

Therese bach videnscenter tlf. 24 79 02 66 thba@horsens.dk

STIG BREINHOLT KNUDSEN IT konsulent tlf. 76 29 15 24 stig@horsens.dk

Lone ernstsen virksomhedskonsulent tlf. 51 58 99 68 loer@horsens.dk

kristina storegaard Hundahl

Karina Rasmussen

Peter Uldall Thyssen

Karin Nørlund Jakobsen

Fritid og udvikling

Økonomi

Økonomi

tlf. 76 29 15 25 ksth@horsens.dk

tlf. 76 29 15 26 buput@horsens.dk

tlf. 76 29 15 26 bukal@horsens.dk

Heltidsundervisning knallert & førstehjælp

tlf. 76 29 15 15 jobkn@horsens.dk

Horsens Ungdomsskoles Afdelinger Brædstrup afd.

Østbirk afd.

Hovedgård afd.

Afdelinger

Gedved afd.

Lundager klub

Egebjerg afd.

Lund afd.

Se åbningstider og kontaktinfo på alle klubber og afdelinger på BAGSIDEN...

Stensballe afd. Vestby afd. Østby afd. ASV-klub

Det Gule Pakhus Hatting afd.

Den Grå Fabrik

(Ungdomsskolens hovedkontor)

Torsted afd. Bankager afd.

| 43 |


Afsender: Horsens Ungdomsskole | Falstersgade 24, 1. sal | 8700 Horsens

Horsens Ungdomsskoles klubber & åbningstider ASV

Beboerhuset, Vestergade 7B, Horsens

FREDAG KL. 13.30-19.00 Bankagervej 109, Horsens BANKAGER MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30

BRÆDSTRUP

Skolegade 7, 8740 Brædstrup

TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 DET GULE PAKHUS

Madevej 2, Horsens

MANDAG, TIRSDAG KL. 10-16/19-22 | ONSDAG 10-16/18.30-22 | TORSDAG 10.00-23.00 | FREDAG 12.00-20.00 EGEBJERG

Egebjergvej 165, Egebjerg, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 19.00-21.50 GEDVED

Kirkevej 16, 8751 Gedved

MANDAG, ONSDAG KL. 18.30-21.30 HATTING

Grønhøjvej 1, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, TORSDAG KL. 18.00-21.30 HOVEDGÅRD

Stationsvej 3, 8732 Hovedgård

TIRSDAG, TORSDAG KL. 19.00-22.00 LUND

Skolevej 7B, Lund, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 LUNDAGER

Sdr. Torstedvej 1, Horsens

ONSDAG KL. 18.00-19.00 STENSBALLE

Bygaden 59, Horsens

MANDAG OG TORSDAG KL. 18.30-21.00 | ONSDAG 15.00-20.00 TORSTED

Sdr. Torstedvej 1, Horsens

MANDAG, TIRSDAG OG TORSDAG KL. 18.30-21.30 VESTBYEN

Beboerhuset, Vestergade 7 B, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 ØSTBIRK

Storegade 47, 8752 Østbirk

Er du fyldt 13 år og bor du i Horsens Kommune, er du velkommen i Ungdomsskolens klubber. Du kan også tilmelde dig UngHorsensaktiviteter og holdtilbud på

unghorsens.dk

MANDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 ØSTBYEN

Hybenvej 8, Horsens

MANDAG, ONSDAG OG FREDAG KL. 18.00-21.00

Horsens Ungdomsskole Den Grå Fabrik Falstersgade 24 , 8700 Horsens telefon: 76 29 15 30 mail: ungdomsskolen@horsens.dk web: unghorsens.dk Ungdomsskolens kontor Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00-15.30 Torsdag kl. 8.00-17.00 Fredag kl. 8.00-13.30

FØLG OS PÅ FACEBOOK HORSENS UNGDOMSSKOLE | 44 |

Profile for Horsens Ungdomsskole

Spot On - April 2019  

New
Advertisement