Page 1

Horsens Ungdomsskoles Ungemagasin

#1 | august 2018 | årg. 24

UNGHORSENS.DK

Tag med på Sci-Fi-Con i Randers

1


Denne udgave af Spot On har fokus på science fiction

02 Indholdsfortegnelse/Kolofon 03 leder | Måske har i hørt det? | velkommen til horsens ungdomsskole 04 Horsens ungdomsskoles nye leder | mød en medarbejder > Susanne Rubenius 05 Spot On redaktionen | Bliv Ungjournalist på Spot On 06-07 Hvad er subkulturer? 08-09 K-POP 10 Serieanmeldelse 11 ungfest - tema > Future! 12-14 veganer 15 Quiz - hvilken type studerende er du? 16 boganmeldelse 17 mega makeup show 2018 FØLG OS PÅ FACEBOOK 18-19 live rollespil

leder

2018

Horsens Ungdomsskole 20-22 23 24 25 26 27 28

i en galakse langt langt borte > Sci-Fi-Con 2018 hvad du kan gå til i ungdomsskolen | Info om ungdomsskolen selvforsvar | yoga parkour | crossfit Mad & gastronomi | mad med mor makeup & styling | teater med mening 9. klassesprøven | dansk for fremmedsprogede 29 knallertundervisning 30 musical 2019 > audition 31 hey csgo spiller 32 sammenspil 33 barnepigekursus 34 HUDA > horsens ungdomsskoles dykkerakademi 35 Kajak 36 brætspil 37 rabbitinspirant

52 stensballe 53 torsted 54 vestbyen 55 østbirk 56 østbyen 57-58 scandinavian break championship 2018 59-60 The Wiz - musical 2018 61-62 horsens ungdomsskole i kina 2018 63 horsens ungdomsskole kontaktside 64 Horsens Ungdomsskoles afdelinger

38 Dance Academy 39 Dungeons & Dragons | lan party 40 hvad vil du gå til i ungdomsskolen? 42 asv 43 bankager 44 brædstrup 45 det gule pakhus 46 egebjerg 47 gedved 48 hatting 49 hovedgaard 50 Lund 51 lundager

DETTE NUMMER: Spot On - blad nr. 1 24. årgang, august 2018. NÆSTE NUMMER: Det næste Spot On udkommer i december 2018. INFO: Spot On er Horsens Ungdomsskoles magasin, som sendes direkte til alle unge i alderen 13-18 år i Horsens Kommune. Bladet fås gratis ved henvendelse til Horsens Ungdomsskole. OPLAG: Spot On udgives i et oplag på 7015 stk.

2

ANSVARSHAVENDE: Nina Nielsen, Jan Asmussen & stine kjølholt Ungdomsskolen - tlf. 76 29 15 30 ungdomsskolen@horsens.dk unghorsens.dk

GRAFIK & LAYOUT: Michael Been ADMINISTRATIV REDAKTØR: Stine wind kjølholt Assisterende REDAKTØR: Ida sejersdal Dreiager FORSIDE FOTO: Michael been TRYK: Grafisk Forum, Horsens INDHOLD: Spot On prioriterer indsendt materiale efter bedste evne. Horsens Ungdomsskole er ikke ansvarlig for udtalelser, der ikke kommer direkte fra Ungdomsskolen eller ansatte i Ungdomsskolen.

ETIK: Spot On forbeholder sig ret til at afvise forslag, der måtte stride mod bladets etiske/ moralske linie, ligesom vi forbeholder os ret til at forkorte indlæg. Vi gør opmærksom på, at indsendte artikler ikke nødvendigvis dækker redaktionens holdninger. HENVENDELSER: Spot On Horsens Ungdomsskole Falstersgade 24, 1. sal 8700 Horsens tlf. 76 29 15 30


Subkulturer mangfoldighed ? Ifølge ordborgen er subkultur en kultur, som eksisterer inden for en anden større kultur - og som kendetegnes ved en række separate stiltræk, overbevisninger og lignende. Den kan ofte være i opposition til værtskulturen, som kaldes en modkultur. Da jeg var ung i 70’erne var det både via musikken, påklædningen og holdningerne, at man udtrykte sig. Nogle var ”flippere”, og nogle var ”diskere” – og lidt senere fik vi ”punkerne”. Også i dag er det ofte omkring musikgenrer eller politiske ideologier, at man definerer sig som subkultur. Vi oplever ofte, at en subkultur går imod det normale og bevidst distancerer sig fra dette. Jeg tænker, at det kræver mod at skille sig ud - men det er jo heller ikke altid, fordi man vælger noget fra, men tværtimod, at man vælger noget til. Det kan være, man vælger at blive vegetar, at man selv syr sit tøj, at man spiller rollespil – eller noget helt andet. Dette opfatter jeg snarere som et udtryk for mangfoldighed – at vi som mennesker kan udtrykke os på mange forskellige måder via vores tøjstil, musiksmag og madvaner. At vi kan vælge noget, som har betydning for os – men at vi stadig er en del af fællesskabet og har respekt for hinandens valg.

LEDER AF

LONE ØRSTED FORMAND FOR UNGDOMSSKOLENS BESTYRELSE

I dette nummer af SPOT on kan I læse om unge, der interesserer sig for SciFi, rollespil eller har valgt at blive veganer. Og da amorinerne har floreret i varmen, kan I også læse en historie om en sommerflirt. God læselyst – og ønsket om en rigtig god ungdomsskolesæson 2018/2019.

Der er sagt meget om det i nyhederne og I vil i dette nummer af SPOT ON se mig holde skarpt øje rundt om i bladet. Og nu tænker I – hvad snakker hun om, og hvorfor har alle – selv Gollum – fået en anonymiserende bjælke over øjnene? Den 25. maj 2018 trådte EU-persondataforordningen (GDPR) i kraft og det betyder blandt andet, at vi skal have tilladelse til også at vise gruppebilleder af jer her i bladet. Lige nu er vi ved at finde den rigtigste og sikreste måde at gøre det på, – så i dette nummer af SPOT ON er alle anonyme – altså lige på nær mig!

Hvordan tilmelder jeg mig? TILMELD DIG PÅ UNGHORSENS.DK, HVOR DU KAN FÅ FLERE OPLYSNINGER OM DE ØNSKEDE AKTIVITETER.

Hvem kan være med?

Find dig selv

i Spot On…… Ungdomsskolens medarbejdere fotograferer deltagere i undervisningsog klubsituationer for hele tiden at have gode billeder til Spot On og unghorsens.dk

HVIS DU BOR I HORSENS KOMMUNE – ER DU VELKOMMEN PÅ ALLE UNGDOMSSKOLENS AFDELINGER OG UNDERVISNINGSSTEDER. ER DU FYLDT 13 ÅR, ER DU VELKOMMEN I KLUBBERNE, OG DU KAN DELTAGE I DE FLESTE AKTIVITETER OG TURE. ER DU FYLDT 14 ÅR, KAN DU OGSÅ MELDE DIG TIL UNDERVISNINGSHOLD.

UngHorsens kortet?

Se undervisningstilbud og spændende aktiviteter, for alle 13-18 årige i Horsens Kommune

SOM ELEV I HORSENS UNGDOMSSKOLE, SKAL DU TILMELDES EN KLUB, OG DU BLIVER DERVED DEN HELDIGE EJER AF UNGHORSENSKORTET FOR KUN KR. 25.

UNGHORSENS.DK 3


Horsens Ungdomsskoles nye leder Jeg hedder Nina Nielsen, og jeg er den nye leder af Horsens Ungdomsskole. Det vil sige, at jeg ikke er helt ny, for jeg har været viceinspektør her i mange år, men jeg er ny som leder. Jeg har glædet mig til, at vi skal i gang med en ny sæson og når I kigger i bladet, følger os på Facebook eller besøger vores hjemmeside, håber jeg, at I finder noget, I gerne vil være en del af. Ungdomsskolens motto ”Brug din fritid på din fremtid” skal I tage til jer, og udnytte. I Ungdomsskolen har I chancen for at øve jer, blive dygtigere, være sammen med andre og finde ud af hvem I er, hvad der gør jer glade, og især hvad I brænder for og gerne vil mestre. Og det gode er, at I kan gøre det sammen med voksne, som hver især brænder for noget og har det til fælles, at de alle sammen gerne vil se jer lykkes. Skulle I slet ikke finde et tilbud, som passer til jer, eller har I en anden god idé, er I altid velkomne på kontoret på Falstersgade i Horsens, for måske skal vi opfinde noget nyt sammen med jer.

Mød en

MEDARBEJDER Mit navn er Susanne Rubenius, jeg er 39 årog ansat som pædagogisk psykologisk konsulent i Bakkeskolens og Ungdomsskolens Videnscenter.

I mit daglige arbejde løser jeg mange forskelligartede opgaver både internt i Ungdomsskolen og på skolerne i Horsens Kommune. Jeg møder hver dag mange dygtige og engagerede lærere og elever, og det er et privilegium at være en del af en arbejdsplads med klare visioner, højt tempo og stor omstillingsparathed. Jeg er tovholder for det igangværende projekt omhandlende talentudvikling i folkeskolen. En opgave som vi i Ungdomsskolen varetager for Undervisningsministeriet. Det er en stor fornøjelse at undervise elever med mod på faglige udfordringer i turboforløb på skolerne i Lund, Nim og Brædstrup. Vi tager på virksomhedsbesøg, herunder Billund Lufthavn, Dokk1 parkering, Naturvidenskabernes Hus, Huscompagniet samt Arkitektfirmaet Vallentin Haugland. Eleverne arbejder derefter videre med udvalgte problemstillinger, som belyses ud fra mange

4

forskellige vinkler med særlig vægt på bl.a. innovation, programmering, engelsk og science, og eleverne udviser stor idérig dom og engagement.


Mød de sejeste ungjournalister fra

Spot On

redaktionen Ajna Cizmic

Celia Møller Lund Krog

Avin Eliassi

David Le

Ida Dreiager

tør du

være med?

Har du lyst til at være en del af den fedeste ungeredaktion?! Så se her…

TØR DU VÆRE MED?

Går du og drømmer om at blive journalist? Tør du at interviewe kendte? Har du kreative ideer til hvad der kunne være fedt i et ungdomsblad? Eller synes du bare, det er sjovt at skrive og kunne du godt tænke dig at se dit navn på tryk ved en fed artikel? Som del af vores redaktion på Spot On får du mulighed for at prøve drømmen af!

FØLG OS PÅ FACEBOOK

SPOT ON - UNGHORSENS

Tilmeld dig på

unghorsens.dk.

Hvis du har nogle spørgsmål så er du velkommen til at sende en sms, ringe eller maile til redaktør Stine W. Kjølholt på tlf. 40384304 eller mail stkjo@horsens.dk 5


Af Ida Sejersdal Dreiager fotos venligst udlånt

Subkultur er et bredt begreb. Det bruges dog oftest om ungdomskulturer, der adskiller sig fra majoritetskulturen i samfundet. Der er ikke en fast definition på, hvornår noget er en subkultur, og hvornår det ikke er. Men nogle almindelige og alligevel ret forskellige eksempler er punkere, rockere, hippier og hooligans. Ungdomskulturerne blev udbredt efter 2. verdenskrig og i løbet af 1950’erne og 1960’erne, hvor de unge i den vestlige verden begyndte at samle sig uformelt om fælles 6

ideologi og stil. Et kendt, tidligt eksempel er hippierne med deres ønske om fred og protest mod den materialisme, der herskede i samfundet. Derudover kunne man kende dem på deres lange hår og løse tøj. Hippierne blev efterfulgt af blandt andet punkerne i 1980’erne, der også havde både karakteristisk stil og ideologi tilfælles. Punkerne var piercede, havde hår i vilde farver, og både drenge og piger brugte masser af sort makeup. De gjorde også oprør mod samfundet ved at

udvise ligegyldighed overfor både sig selv og omverdenen. Punkerne så sort på fremtiden. De to er bare få af mange subkulturer, der eksisterede i den sidste halvdel af 1900-tallet. Et generelt fællestræk for subkulturerne var, at de som udgangspunkt havde en stærk ideologi, og at de udsprang fra forskellige klasser i samfundet. Ofte var de en protest mod samfundet og havde ambitioner om at ændre det.


Men siden lidt før årtusindeskiftet er billedet af subkulturerne blevet mere mudret. Der er ikke mange klassebestemte subkulturer i dag, og fokus er gået fra ideologien og protesten til den fælles stil og interesse i grupperne. Det er derfor mere spredt, og mange er meget mere løst tilknyttet til ungdomskulturerne. For nogle er subkulturen stadig en stor del af deres identitet, men for mange er det måske nærmere en interesse, som de kun dyrker en gang imellem. Modsat hippierne og punkerne er det ikke altid synligt, at man er en del af en subkultur i dag. Men hvilke subkulturer er der så i dag? I dette blad kommer Spot On med nogle bud på, hvordan subkulturer kan se ud i 2018. Vi spørger for eksempel, hvad det vil sige at være dedikeret k-popfan, og hvorfor man dyrker rollespil. Og så tager vi til Sci-Fi-Con, hvor en masse mennesker klæder sig ud som Science Fiction-figurer og deler deres passion for genren.

Læs endelig

med!

7


Af Ajna Cizmic

Koreansk pop indtager unges playlister verden over

K-pop er ikke bare en musikgenre. Det er faktisk en hel subkultur for sig selv. Flere og flere mennesker verden over er begyndt at hoppe på k-popbølgen. Men hvad det, der gør det så specielt? ”Der er en kultur omkring det. Det er mere end bare musikken”, fortæller Stine på 18, der er K-popfan. K-pop, koreansk pop, startede i begyndelsen af 1990’erne og har oprindelse i Sydkorea. Det er en musikgenre, hvor der bl.a. bliver brugt basguitar, trommer og autotune. Det er typisk sang, men der indgår også rap. K-pop er dog blevet meget mere end bare musik. Det er blevet en hel subkultur, som mange unge er begyndt at dyrke. ”Det, der gør k-pop fedt, er, at det er en helt anden kultur,” siger Stine. Hun fortæller, at hun ikke synes, det er decideret bedre end andet popmusik, men det er anderledes. Det er en af grundene til, at hun selv er k-popfan. Stine forklarer, at der er forskel på, hvordan man bliver en k-popstjerne i forhold til, hvordan man typisk bliver kendt i vesten. Det er nærmest som et talentshow, der bare ikke bliver vist på tv. Er man god nok, bliver man sendt til en skole, hvor man kan gå i op til 6 år. Her bliver man terpet i alt fra musik og dans til skuespil. De tager nogle fra hver måned, og til sidst skaber man så et band med de allerbedste musikere og performere. Ud over at have et stort fokus på musikken, har k-popstjerner en unik kontakt til deres fans, fortæller Stine. For eksempel sender k-popstjerner live via appen We@Live, og på den måde kommunikerer de med deres fans. Udover det kan de også være med i forskellige reality shows, så deres fans kan følge med i deres liv. Et godt eksempel ville være Blackpink, som er et show, hvor de forskellige k-popstjerner bor sammen, og her bliver der så optaget konstant. Stine tror, det er derfor, fansene er mere skøre og hengivne, da de ligesom får skabt et bånd med k-popstjernerne på diverse medier.

8


Tjek appen

we@live Dans er også en stor del af k-pop, og der er karakteristiske danse til alle musikvideoer. Stine fremhæver Gangnam Style som et eksempel, alle kender. Hun nævner dog dansen til sangen Signal of Twice. Den dans prøver flere fans at imitere. Stine fortæller også, at musik og dans ikke er det eneste, k-popstjerner har fokus på. Ud over at lave livevideoer med deres fans, møder man ofte mindst en k-pop stjerne i forskellige k-dramaer (koreanske dramaserier). Stine selv er rigtig glad for de to bands BTS og Seventeen, og hun fortæller blandt andet, at BTS er meget vestlige i deres musik. Hun tror, det er grunden til, at de er blevet så populære. Stine pointerer, at hun bedre kan lide drengegrupperne end pigegrupperne. Men hun lytter også til meget andet end k-pop. Hun forklarer, at fankulturen omkring k-pop skaber et specielt fællesskab. Der er mange små interne ting som memes og apps specielt for k-popfans. Det, synes hun, er fedt at være en del af. Hun fortæller om en episode i et tog, hvor hun mødte en anden k-popfan: ”Der er ikke supermange, som går op i det endnu, især ikke i Danmark. Så når man møder nogen, virker det naturligt at falde i snak. Da jeg var i Paris med min klasse, så jeg en pige, som hørte noget k-pop. Jeg overså på hendes telefon, at der var et logo fra en gruppe, der hedder EXO - en god gruppe. Så sagde jeg bare hej til hende og fortalte, at jeg også lyttede til det. Så snakkede vi, og hun var megasød. Det synes jeg, er sjovt, fordi jeg egentlig er ret genert, og det ville jeg normalt aldrig gøre. Jeg hører også rigtig meget Ed Sheeran, men hvis jeg så en, der hørte ham, så ville jeg ikke lige gå hen og sige hej. Der er en kultur omkring det, netop fordi vi er så få, så det bliver til en subkultur. Man føler, at man kender hinanden”. Ud over k-pop er der også mange andre ting ved asiatisk kultur, som fascinerer Stine. Hun fortæller, at hun er rigtig interesseret i den asiatiske historie og det koreanske sprog. Hun fortæller, at hun både ser anime og koreanske og japanske dramaserier. Hun prøver også at lave koreansk mad. Og netop fordi hun er så stor fan af den asiatiske kultur generelt, tror hun også, at hun kommer til at lytte til k-pop i fremtiden. 9


Af Avin Eliassi

Supernatural SPILLETID: 42 MIN PREMIERE: 13. SEPT. 2005 Medvirkende: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan, Nicki Aycox, Adrianne Palicki, Samantha Smith og Jim Beaver.

AVIN

+ -

10

*****

Jeg kan rigtig godt lide, hvordan den har et realistisk input, selvom selve serien handler om fiktive monstre. Jeg kan ikke så godt lide, at serien nogle gange bliver en smule kedelig i længden i sæson 1.

Serien starter i 1983. John og Mary og deres 2 sønner, Dean og Sam, var en normal familie i Lawrence, Kansas, men en stille nat blev Mary brutalt myrdet af en dæmon. Over de næste 22 år opdragede John sine børn som jægere, som efterforsker paranormale aktiviteter og jager og dræber overnaturlige væsner. John leder efter dæmonen, der dræbte Mary, så han kan dræbe den en gang for alle.


FEST

med

FEST Fredag 21. september 2018

19.00-24.00

Den Grå Fabrik Falstersgade 24, Horsens Dørene lukkes kl 21.00

For alle 13 – 18 årige fra Horsens Kommune | Festen er røg – og alkoholfri Læs mere på > unghorsens.dk > events og Camps

11


m u

Af Avin Eliassi

Veganere undgår alle former for animalske produkter, både som fødevarer og i tøj. Modsat vegetarerne spiser veganere altså heller ikke produkter som æg og mælk, der kommer fra dyr, og de går typisk ikke med tøj, tasker eller sko, der f.eks. er lavet af læder eller skin. Det er en livsstil, som bliver mere og mere populær, og veganske udgaver af animalske produkter finder efterhånden vej til de fleste supermarkeder herhjemme. Men hvorfor bliver man veganer? Og hvordan er det? Spot On har spurgt to veganere fra Horsens: 16-årige Juliane Rune, der har været veganer et år, og 23-årige Anne Sofie Berg Ostradecki, der har været det i to.

JULIANE RUNE

ANNE SOFIE

JULIANE RUNE

ANNE SOFIE

JULIANE RUNE

ANNE SOFIE

12

Hvordan er det at være veganer?

Det kan være meget hårdt til tider. Veganere skal stå model til rigtig meget kritik. Det forventes, at vi ved alt om vitaminer, landbrug og dyrevelfærd. Vi bliver også ofte set som en blanding af supermennesker og tyranner. Men sandheden er, at de fleste af os bare er helt almindelige mennesker, som gør noget for det, vi tror på.

Det er helt fantastisk! Jeg elsker at min levevis matcher min moral. Jeg nyder hver dag, at ingen dyr har lidt og er døde, for at jeg kan spise. Det gør mig glad at tænke på, hvad jeg er en del af, og at jeg kan stå inde for det 100%.

Hvorfor valgte du at blive veganer?

Jeg valgte at blive veganer, da jeg opdagede, at man kunne være det. Jeg var vegetar, og var det egentlig bare for lyden af det. Nu er jeg veganer pga. mit ønske om at stoppe udviklingen af produktionsdyr. Det er i min verden ikke acceptabelt at se på dyr som produkter eller maskiner frem for individer med egen identitet. Derudover gør jeg det også for miljøet.

Jeg har altid haft kæledyr og haft med dyr at gøre. Når jeg så en ko på en mark, plukkede jeg græs til den. Når jeg så ænderne i søen, ærgrede jeg mig over, jeg ikke havde mad med. Når jeg så fårene på marken med deres lam, var min reaktion: ”Nåååååhhhh”. Når jeg så en video på internettet af et dyr, som enten blev slagtet eller havde ondt, blev jeg ked af det.

Hvordan har du det med at dine venner spiser kød?

At mine venner ikke er veganere, det er deres valg. Ligesom det, at jeg er veganer, er mit valg. Den eneste her i verden, som jeg kan ændre, det er mig selv. Alle andre kan jeg kun inspirere, og det har jeg nu også gjort i et vist omfang. F.eks. spiser min familie meget mindre kød nu, efter at jeg er blevet veganer. Min bedste veninde er vegetar og er på vej til at blive veganer, og min kæreste er meget optaget af den veganske livsstil og er åben over for ændring af sin egen.

Mange af mine venner spiser kød. Det gør min familie og min kæreste også. Jeg syntes ikke, det er rart at være omkring. Jeg ser dyrene, som har ladt livet, og jeg bryder mig ikke om, at mine kæreste nærmest fungerer som gravsteder for disse dyr. Jeg væmmes og vil ikke købe animalske produkter til dem eller tilberede dem. Jeg kan ikke bestemme, hvad de vil spise, men jeg hjælper dem ikke med det. Tværtimod tilbyder jeg altid at lave mad, selvfølgelig vegansk, så det er ikke, fordi det er bøvlet for dem, at de ikke spiser kød, når vi spiser sammen.


m ANNE SOFIE

JULIANE RUNE

m

Respekterer og forstår andre dig godt? Jeg tror, at de fleste (i hvert fald i min omgangskreds) forstår mig, men det er ikke altid, at de respekterer mig. Jeg har før i tiden fået råbt “BACON” i hovedet flere gange, og jeg er blevet kaldt rigtig grimme ting som “veganer-luder” på de sociale medier, og i mange af de her situationer, har jeg bare nævnt, at jeg var veganer, ikke andet. Jeg er efterhånden blevet den slags veganer, som bare gerne vil spise sin avocadomad i fred, uden intentioner om at proppe den ned i halsen på andre. Udover alt det knap så positive, som jeg har oplevet, så har jeg også oplevet, at enormt mange mennesker ser op til mig og er meget interesseret i, hvad jeg har at sige. Nogle af dem er endda blevet vegetarer eller veganere som følge. Det er altid rart.

Min familie respekterer mig og de er utrolig stolte over, hvor selvsikker jeg er i den her sammenhæng. Min kæreste synes jeg er lidt fanatisk, men han brokker sig ikke. Og mine venner kan godt forstå det, men ville aldrig selv kunne gøre det. Jeg har ofte mødt ”men hvorfor?”, og det er helt okay. Jeg var også uvidende engang.

ANNE SOFIE

JULIANE RUNE

Hvad gør du til højtider?

Jeg har købt mig en bog, som hedder “Vegansk til Højtider og Fest” I den fandt jeg opskrifter, som jeg brugte i juletiden. Juleaften lavede jeg f.eks. svampe/nøddepostej indbagt i butterdej, derudover stegte jeg de brunede kartofler i plantesmør og lavede en brun sovs på en grøntsagsfond. Jeg fik at vide, at min brune sovs smagte bedst. Til påske har jeg spist fredfisk, kafkas kærlighed, kikærtesalat, røget laks og så videre. Alle de ting vi kender, bare veganske. Det er bestemt ikke sundt, men det smager dejligt og er selvfølgelig ikke nær så usunde som de traditionelle påskeretter.

u

fortsættes på side 14

13


u

u fortsat fra side 13

T

OBEY MA VI KENDE GUIRE R HAM BE DST SOM 2002-200 SPIDERMA 7. MEN DE N I ÅRGAN T VAR IKK G MUSKULØ E KØD, HA SE KROP N BYGGED MED, DA H E SIN AN SKULL E GØRE S KLAR TIL IG ROLLEN. ELL

EN DEGEN STUDIEVÆ ERES RTEN HAR STARTET KALDES “G EN KAMPA OING VEG GNE SOM AN WITH AT FÅ HEL ELLEN” I E E DEN AM T FORSØG ERIKANSK PÅ E BEFOLK NING MED SIN DYREF PÅ RI REJSE. STELLA

MCCARTN PRÆCIS S EY OM SIN M OR, LINDA ER STJERN MCCARTN EDESIGNE EY, REN EN H ENGIVEN HUN ANV VEGANER ENDER HV . E RKEN LÆD ELLER PE ER LS I SINE DESIGNS.

16-årige Juliane Rune

14


Hvilken type studerende er du?

quiz

Sommerferien er slut, og det er tid til at vende tilbage til skolebænken. Men er du den flittige studerende, eller er du nærmere klassens klovn?

TEST DIG SELV HER

Jeg er ofte den, der laver mest i gruppearbejde

Jeg tager ofte noter i timerne

Det fedeste ved skolen er, at jeg kan være sammen med min venner

Jeg laver mine lektier og afleveringer til tiden

Jeg prioriterer skolen højt, fordi jeg synes uddannelse er vigtigt!

I gruppearbejde er jeg den, der sørger for, at alle har det godt og er med

Jeg kan godt finde på at joke lidt med læreren i timerne

Jeg kan altid få mine venner til at grine på en kedelig skoledag

Jeg laver ofte sjov med mig selv for at få et smil fra mine skolekammerater

DU ER DEN SOCIALE ELEV! DU ER DEN FLITTIGE ELEV! Du synes skolen er vigtig, så du gør dig umage og har styr på dine ting. Du kan godt lide skolen, både for det sociale og det faglige!

Du er den søde elev, som de andre kan gå til, hvis de har brug for hjælp. Du er inkluderende og en god klassekammerat!

DU ER KLASSENS KLOVN! Du er den, som får de andre til at grine. Du elsker at drille og joke, og du gør hverdagen mere farverig. Du er klassens klovn på den fede måde! 15


NØRD PÅ CATWALK AF HOLLY SMALE

Af Ajna Cizmic

Bogen Nørd på Catwalk er den første bog i serien om Harriet Manners. Hun er en 15-årig pige, der er kendt som skolens største nørd. Hun er anderledes og forstår ikke, hvorfor de andre på skolen ikke kan lide hende. En dag får hun muligheden for at ændre sig helt og få folk til at kunne lide hende, men hun må lyve omkring det. Vi følger hendes hverdag med venner, familie, kærlighed og meget mere. Jeg synes selv, det er en megafed bog. Jeg er normalt ikke typen, der læser den slags bøger, men jeg synes den var megagod. Det er en bog, jeg helt klart vil anbefale. Den er måske lidt piget, men du kan helt klart læse den, uanset om du er dreng eller pige. Bogen er generelt rigtig godt skrevet, og jeg følte virkelig, at jeg var med hende. Jeg vil også anbefale, at du læser de to andre bøger.

16


MEGA make-up SHOW 2018

Matas Bytorv Horsens & Ungdomsskolen Inviterer til Mega Make Up Show

Lørdag 06. oktober Kl. 13.00-15.00 i bytorv horsens Kom og bliv forkælet ved de mange stande med:

Makeup Hår Negle Læber Øjenbryn Accessories Hudpleje Underholdning Konkurrencer Fotoshoot

Fra

15.00-16.00

Kun adgang med klubkort/UngHorsens-kort. Kan laves på dagen for kr. 25,-

NYX

|

Nilens jord

|

Gosh

|

har MATAS Bytorv Horsens gode tilbud til NETOP DIG!

Max Factor

|

Maybelline

|

Rimmel

|

L’oreal 17


af David Le

Skov, elvere, trolde, slåskampe og magi. Spot On har snakket med rollespilleren Misja Lauridsen, for at finde ud af, hvad live rollespil egentlig er for noget. “Jeg tror altid, jeg vil spille rollespil, for det er en fremragende måde at finde sin grænse, og hvor langt jeg kan nå uden at ødelægge mig selv. Jeg har fundet virkelig gode venner i rollespilsmiljøet”, siger 17-årige Misja Lauridsen fra Horsens Gymnasium Ordet rollespil dækker over rigtig mange ting, men Misja spiller live rollespil. Her følger man ikke et manuskript, men laver sin egen historie sammen med andre. Man kan også godt sige, at det er som en teaterforestilling, hvor man selv skaber historie og handling. I live rollespil er der ikke noget publikum som sådan, så derfor er der ikke noget rigtigt eller forkert.

18


Man træder ind i sin karakter Ankommer man til et rollespil, vil man som nybegynder nok ikke kunne forstå særlig meget. Det, at spillerne går ind og ud af deres roller, kan virke ret underligt. At træde ind i en karakter er et andet ord for, at man begynder sit ‘skuespil’. Man er ikke længere sig selv, men den rolle man spiller. Misja fortæller, at hvis man tager til store rollespilsarrangementer, såsom fladlandssagaen i Hobro,

så kan man tydeligt mærke forskel før og efter, man træder ind i karaktererne. Det er forskelligt, hvor lang tid rollespil varer. Det kommer an på, hvilket rollespil man spiller, og hvor stort det er. Som rollespiller er man en del af et større spil. Ens karakter er en brik, og de valg, man tager undervejs i spillet, vil enten gavne eller skade én i det lange løb.

At spille rollespil er ligesom at gå til sport. Man mødes nogle forskellige tidspunkter om ugen eller måneden, og så tilbringer man tid sammen med venner om det, man kan lide. Alligevel er det lidt anderledes. Laver man en fejl i rollespil, så er det ikke en selv, men ens karakter, som begår fejlen, fortæller Misja.

At træde ind i en karakter er ikke så let, som man skulle tro. Misja fortæller, at det kræver meget arbejde. Det handler blandt andet om at kunne skabe en realistisk karakter og finde det rigtige tøj. Fantasi spiller også en stor rolle, når man skal til at skabe en karakter. Det er jo ikke sjovt, når alle bare er ens. Misja fortæller os også, at nogle rollespillere kan hækle, sy og lave deres eget tøj. Det kan Misja dog ikke. “Jeg bruger rigtig meget af min tid på at gå i genbrug og prøve at finde kostumer i stedet,” siger hun.

En interesse, der giver venskaber

Når man spiller rollespil, er man aktiv, både fysisk og socialt. Man går rundt og lærer en masse nye mennesker at kende, både når man er i sin karakter, men også når spillet er slut. “Det er virkelig dejligt, fordi du altid har nogle mennesker, du kan falde tilbage på,” siger Misja om de venskaber, hun har fået gennem rollespil.

Misja har selv været rollespiller i 2 år, og hun har spillet rollespil mange steder rundt i Jylland. Hun er for eksempel i Hobro hver måned, hvor Østerskov Efterskole afholder Fladlandssaga. Spørger man hende, hvorfor hun spiller rollespil, er svaret klart: “Det er miljøet generelt. Den sociale stemning og den vennegruppe, jeg har. Det er den måde, jeg spiller rollespil på, hvor jeg presser mig selv, udforsker mig selv og finder mine grænser”.

...vidste du at du kan spille dungeons & Drago ns i horsens ungdomsskole? Læs mere på side 39

19


I en galakse langt, langt borte af Ida Dreiager | fotos Michael Been

Lørdag d. 14. april samledes mere end 5000 mennesker til Sci-Fi-Con i Randers. Det var en dag med flotte udklædninger, masser af leg og spændende foredrag om Star Wars.

Luften var varm og tung, som luft bliver, når der er mange mennesker samlet og dårlig mulighed for ventilation. Der lugtede af hal. Men det blev hurtigt glemt. For i et hjørne dansede to drenge rundt om hinanden i en alvorlig lyssværdsduel, og blev passeret af en meter høj prinsesse Leia med håret i de karakteristiske knolde over ørerne og lang, hvid kjole. Luften sitrede af snak og grin og lokkede ind mellem standene. ”Kan du se hende der med blod i hovedet”? spurgte en dreng sin far og pegede på en figur på øverste hylde bag en stand. En noget ældre udgave af prinsesse Leia med grå stænk i de brune knolde og en gulnet kjole gik forbi. En mand blev fotograferet med en stormtrooper. Lørdag d. 14. april dannede Randers Arena rammerne for Sci-Fi-Con 2018. Det var femte gang, begivenheden var i byen, og mere end 5000 gæster besøgte de mange stande med samlergenstande, billeder og plakater med science fiction og især Star Wars-tema.

Kom for at dele glæden ved Star Wars

Ved de fleste stande kunne gæsterne købe tingene med hjem, men der var også en del, som kun var til udstilling. En af de sidstnævnte var Jacob og Bernhardts stand, der var placeret bagerst i hallen lige over for det område, hvor man gratis kunne lave sine egne lyssværd. Her sad Jacob stille og viste sin samling Star Wars-figurer, der indeholdt alt lige fra Darth Vader til Yoda og Chewbacca. Hans far Bernhardt lod gæsterne prøve sine gamle Star Wars og Wing Commander spil. Det var tredje år, at far og søn udstillede deres samling på Sci-FiCon i Randers. ”Det er en far og søn-ting”, sagde Bernhardt. ”Vi kommer for at mærke stemningen og dele vores glæde ved Star Wars”. Bernhardt fortalte, at de to var inde og se den seneste Star Wars-film to gange på samme uge, da den kom i biograferne. Så det er en interesse, der fylder meget for dem, og det er rart at kunne dele den med andre en gang om året.

20

Foredrag om Stjernekrigen

Men det var ikke kun stande, gæsterne kunne opleve til årets Sci-Fi-Con. I hal 2 var der foredrag med skuespillerne fra de første Star Wars-film, der var kommet helt til Danmark for at svare på gæsternes spørgsmål. Og værten på troldspejlet, Jakob Stegelmann, holdt et foredrag om ”Stjernekrigen”, som filmene hed, dengang han først så dem. ”Jeg var meget træt af virkeligheden, og så kan man ty til så mange ting, men jeg gik i biografen”, fortalte Jakob Stegelmann fra scenen. For ham var Star Wars-filmene et eventyr, der lod ham flygte fra hverdagen. Hans oplæg var fyldt med interne Star Wars-jokes og gamle filmklip, der fik hallen til at runge af latter.

”Han er en helt”

Blandt publikum sad kæresteparret Magnus på 19 og Nynne på 18. Magnus’ hår var farvet orange, han havde briller og en sort Star Wars-t-shirt på. Nynnes sorte krøller havde lilla spidser, og hun havde en pandataske på ryggen. De to Star Wars-fans besøgte hovedsageligt Sci-Fi-Con, fordi de ville se Jakob Stegelmann. ”Han er en helt”, sagde Magnus med et genert smil efter foredraget, og Nynne uddybede: ”Vi er begge to vokset op med Troldspejlet, og han er på helt samme måde i virkeligheden. Så det var superfedt!”. Det var første gang, de besøgte Sci-Fi-Con i Randers, men de regnede ikke med, at det blev sidste gang. ”Der er en god følelse af fællesskab. Det er fedt at vide, at her er en hel hal fuld af mennesker, der interesserer sig for det samme. Uanset hvem man går hen til, kan man bare starte en samtale”, sagde Nynne smilende.


Fra kultserien ”Knight Rider” kunne man opleve denne ægte version af bilen ”KITT” En amerikansk Pontiac Firebird fra 1982

Jacob Stegelmann holder foredrag om Stjernekrigen

”KITT” med udsigt til Star Wars!

Star Wars helten, Han Solo, frosset ned i karbonit, fra filmen ”The Empire Strikes Back”

En fyldt messehal i Randers under Sci-Fi-Con 2018 se mere på side 22

21


fortsat fra side 21 En anden figur mange er stødt pü fra Ringenes Herre - Gollum!

22


Hvad du kan gå til i Ungdomsskolen

INFO OM

UNGDOMSSKOLEN ALDERSGRUPPER VI ARBEJDER MED

13-18 ÅR

PRIS FOR UNDERVISNING

GENERELT GRATIS

PRIS FOR UNDERVISNINGSMATERIALER

GRATIS FOR DET GRUNDLIGGENDE MATERIALE (RIMELIGE PRISER) I SPECIFIKKE TILFÆLDE KAN DER OPKRÆVES UNDERVISNINGSGEBYR, F.EKS. HVIS DER ØNSKES UNDERVISNING UD OVER DET GRUNDLIGGENDE/TILBUDTE

TURE/UDFLUGTER

ELEVERNE BETALER SELV FOR TUREN, BÅDE KØRSEL ENTRÉER, MAD M.M. (UNGDOMSSKOLEN BETALER KUN FOR VOKSENLEDSAGELSE)

UDLANDSREJSER

ELEVERNE BETALER SELV FOR TUREN, BÅDE REJSE, OPHOLD, ENTRÉER, MAD M.M. ELEVPRISEN FORØGES, SÅ EN VÆSENTLIG DEL AF REJSE/ OPHOLD FOR LEDSAGERE DÆKKES (UNGDOMSSKOLEN BETALER KUN FOR VOKSENLEDSAGELSE + DE VOKSNES ENTRÉER)

KLUB

DET ER GRATIS AT KOMME I KLUBBERNE

KLUBKORT

DE UNGE SKAL HAVE ET KLUBKORT (HVER SÆSON), FOR AT DELTAGE I UNGDOMSSKOLENS AKTIVITETER. PRIS KR. 25 FOR HELE SÆSONEN

KLUBKORT

DE UNGE SKAL BETALE ET LILLE GEBYR FOR DELTAGELSE I FEST

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID

23


MANDAGE 16.00-17.30

OPSTART UGE 39

DEN GRÅ FABRIK

Er du nogle gange nervøs for at gå alene? Kigger du dig over skulderen, når det er mørkt? Eller synes du bare, det er rart at kunne forsvare dig selv? Så meld dig til selvforsvar! Dette kursus i selvforsvar for unge, har til formål at gøre dig i stand til at afværge overfaldssituationer ved hjælp af simple, men effektive teknikker. Dette hold strækker sig over 10 aftener, med opstart i uge 39.

Yoga

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > SPORT OG DANS

På dette hold vil du lære om yoga, og stifte bekendtskab med en serie af forskellige stillinger. Du vil udfordre din balance og forbedre din styrke og smidighed. Undervisningen vil både bestå af sjove og rå øvelser. Mindfulness vil også være en del af undervisningen. Ingen særlige kompetencer eller færdigheder er nødvendige for at kunne deltage. Vi starter på et lavt niveau og arbejder os op ad.

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > SPORT OG DANS

24

TIRSDAGE 16.00-17.30

OPSTART UGE 39 DEN GRÅ FABRIK


De fleste har set parkour i TV, på internettet eller måske ude i byen, men det er nok de færreste, der har prøvet eller set parkour og freerunning sat sammen på en ny og innovativ måde der både begejstrer og imponerer de fleste!

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > SPORT OG DANS

Crossfit er en ny træningsform, som har taget verden med storm siden 2001. Den er udviklet med formålet: at skabe den ultimative træning. Træningen er et miks af gymnastik, vægttræning og sprint, der i organiseret samspil udvikler styrke, balance, hurtighed, smidighed, koordination og mange andre af de færdigheder, vi som mennesker nyder godt af og kan bruge i andre sammenhænge. Ved crossfit er kroppen i centrum, men et utal af redskaber tages i brug for at opnå de gode resultater. Det er hårdt, men når de grundlæggende færdigheder er lært, kommer du til at lege dig i form.

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > SPORT OG DANS 25


Mad & Gastronomi ONSDAGE 16.30-20.30

OPSTART UGE 39

DEN GRÅ FABRIK

Her kan du lære, hvordan man laver spændende mad på en helt almindelig onsdag. Vi tager udgangspunkt i forskellige mad oplevelser fra det internationale køkken Vi fremstiller det hele fra bunden.Alle kan være med i dette tilbud. Det er ikke en konkurrence, og det gælder ikke om at være bedst. Det gælder om at få noget køkkenerfaring og få en fed oplevelse sammen med nogle andre unge mennesker. Så enkelt er det. “Øvelse gør mester”, som vi siger. Men mindre kan også gøre det.

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > KULTUR OG MAD

Mad med MOR Har du lyst til at dig og din mor skal lave noget sammen ? Bare jer to – og en masse andre døtre og mødre?? Så tag din mor under armen og kom til ”Mad med Mor”, hvor dig og din mor skal lave en masse lækker mad og hygge.

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > KULTUR OG MAD 26


Makeup og styling DEN GRÅ FABRIK

Makeup og styling er et hold hvor der bliver gennegået en masse ting inden for makeup, styling og skønhed. Vi kommer igennem Hudplejerutiner, makeup teknikker, fest makeup, hverdagsmakeup, negle, håropsætning, fletninger og hvad der ellers er interesse for. Så hvis du er interesseret i at fordybe dig i skønhedens verden og lære nogle nye teknikker, er det et hold for dig.

teater med mening

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > SKØNHED OG KREA

gdomsskole n U ens

H ors

OPSTART UGE 39

Teater med mening Har du en skuespiller gemt i maven og har du lyst til at være en del af en tryg gruppe, hvor der er plads til både leg og udvikling? Så skal du tilmelde dig Ungdomsskolens nye teaterhold.

Vi tager udgangspunkt i virkeligheden med fokus på unges hverdagsproblematikker. Sammen skaber vi debat om alt fra mobning til identitetsdannelse. Vi skal blandt andet koble hjernen fra gennem improvisationsøvelser, hvor der ikke findes nogle rigtige eller forkerte svar, og hvor niveauet bliver sat efter dig. Du kan blive klogere på dig selv og andre gennem teater med mening!

TORSDAGE 19.00-21.00 OPSTART UGE 39 DEN GRÅ FABRIK

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > MUSIK OG DRAMA 27


9. OPSTART UGE 39

Folkeskolens afgangsprøve

klassesprøven DEN GRÅ FABRIK

AFSLUTTER MED FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE

Prøveforberedende undervisning. Er det nu, du har fået lyst til at få et eksamensbevis på 9. klasseniveau, så du kan komme videre i livet og uddannelsen? Har du et praktikjob, eller er du i aktivering, så kan der måske blive lavet en aftale om deltagelse i Ungdomsskolens enkeltfagsundervisning, som gennemføres om eftermiddagen.

Matematik Dansk Engelsk Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > SPROG OG BOGLIGE FAG

Dansk for fremmedsprogede

OPSTART UGE 39

Dansk for Fremmedsprogede er en mulighed for unge fremmedsprogede, som har brug for at lære dansk. Mange af deltagerne er udvekslingsstudenter fra alverdens lande, som afvikler noget af deres skoletid i Danmark. På dette hold er der mulighed for at få danskundervisning helt fra bunden både for de der har været i landet længe og for de, som er nytilkomne. Elever fra andre kommuner end Horsens skal betale for at deltage. Undervisningen er gratis for elever bosiddende i Horsens Kommune.

28

DEN GRÅ FABRIK


Fremover sendes der ikke breve ud omkring start af knallertundervisning. Du skal selv holde øje med vores hjemmeside Du kan tilmelde dig fra du er 14 ½ år HUSK at der er begrænsede antal pladser på vores knallerthold, så tjek hjemmesiden løbende. Pris 650,Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til Karin Nørlund Jakobsen 76 29 15 15 jobkn@horsens.dk

Førstehjælpsbevis Kørekort til bil VIL DU HAVE KØREKORT TIL BIL, OG SKAL DU STARTE HOS EN KØRELÆRER? SÅ SKAL DU HAVE GENNEMFØRT 8 TIMERS FÆRDSELSRELATERET OG LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING. I UNGDOMSSKOLEN KAN DU FÅ DIT BEVIS.

VI HAR EN YDERST KOMPETENT UNDERVISER OG KOMPLET PROFESSIONELT UDSTYR, SÅ DER KAN ØVES KUNSTIGT ÅNDEDRÆT, FORBINDING, FORFLYTNING, HJERTESTART MM. FIND DET TIDSPUNKT, DER PASSER DIG, PÅ UNGHORSENS.DK, HVOR DU OGSÅ SKAL BETALE FOR KURSET, SOM KOSTER KR. 450,-

DER ER HOLD I HORSENS & GEDVED 29


AUDITION 2. september 2018 - kl.10.00 den grĂĽ fabrik falstersgade 24

se mere og tilmeld dig pĂĽ unghorsens.dk > fritid > Musik og Drama 30


FIND UD AF DET NU FØR DET ER FOR SENT! KOM OG BEVIS DIT VÆRD. SPIL 1 VS 1 OG SKYD EN TOPSPILLER SAMT COACH UD. Er du træt af at aime og headshotte de samme newbies ud hele tiden, og føler du ikke kommer nogen vegne med dit spil? Trænger du til at blive endnu mere 1337 end du i forvejen er ? Er du til holdspil og kommunikation og er villig til at lære nye metoder og få en mere dybdegående læringsproces af spillet ? Du er måske den nye k0nfig, nej vent device? Eller… hvad med coldzera verdens bedste spiller?

MELD DIG TIL HORSENS UNGDOMSSKOLES ESPORT TEAM – HUNGERS!

Se mere og tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > SPORT OG DANS 31


Sam men spil Er du den næste store musiker? Det finder vi kun ud af på én måde. Kom til sammenspil ved Jonas Jonassen, og lad andre få glæde af dine musikalske evner. Uanset hvilket instrument du spiller, skal vi nok finde plads til dig! Vi skal over en periode på 10 uger, med en enkelt øvedag om ugen, udarbejde en setlist på 6-7 sange, som skal spilles live - foran et publikum! Så om du har hjemme på en scene, eller sceneskrækken skal overvindes, så kom forbi çtil sammenspil

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > MUSIK OG DRAMA 32


Barnepige kursus! Hvordan trøster man, når mor og far ikke er der? Hvordan skifter man en ble? Hvad må små børn IKKE spise?

Har du lyst til at blive barnepige? Så meld dig til dette kursus der giver dig en masse kompetencer så du kan blive en fantastisk barnepige! Ungdomsskolen har lavet et samarbejde med sundhedsplejerskerne i Horsens. De vil undervise jer og sørge for at I lærer alle de rigtige ting. Efterfølgende vil du modtage et bevis for at du har gået på holdet og lært de forskellige kompetencer.

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > KULTUR OG MAD 33


HUDA Horsens Ungdomsskole Dive Academy tilbyder verdens mest populærere dykkerkursus!

Du lærer at dykke ned til 18 meter, og dit certifikat gælder resten af livet – i hele verden. Du vil i interaktion med naturen blive udfordret og blive klogere på dig selv. Vi har altid det bedste udstyr og det skarpeste personale, som sikre dig en god og udviklende oplevelse. Er du til lidt mere..? Så kan du gå på vore kombikursus hvor du bliver kvalificeret til at dykke 40m og dykke med Nitrox blandinger indtil 40%

O2.

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > SPORT OG DANS 34


på 4 undervisningsgange + ekspeditionstur ONSDAG 5. SEPT. 2018

KL. 16.00-19.00

CAMPINGPLADSEN VED BYGHOLM SØ

EFTER 4 UNDERVISNINGSGANGE TAGER VI EN EKSPEDITIONSTUR RUNDT OM HJARNØ

EKSPEDITIONSTUR

LØRDAG 29. SEPT. 2018 VEL MØDT TIL ET SPÆNDENDE OG LÆRERIGT FORLØB.

400,-

Vi sørger for sandwich og vand, hver gang! Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > OUTDOOR OG ACTION 35


Bræt

spil

Er du vild med at spille brætspil?? Så kom til vores brætspilscafe og prøv kræfter med både nye og gamle brætspil! Kom og hyg dig med dine venner, og få nye..! Vi glæder os til at se dig!! OPSTART UGE 39 DEN GRÅ FABRIK

Se mere og tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > KULTUR OG MAD 36


– et udviklingsforløb i Det Gule Pakhus Er du interesseret i at prøve kræfter med at skabe små og mellemstore events i et kreativt miljø hvor musik, kunst og kultur er de bærende elementer? Brænder du for at være virksom i et fællesskab, hvor de aktive sætter dagsordenen og hvor undervisningen bygger på inddragelse frem for opdragelse? – så meld dig til Det Gule Pakhus´ udviklingsforløb Rabbit-Inspirant. Her får du sammen med andre unge mulighed for, at eksperimentere med alt fra idé og konceptudvikling over booking, branding og markedsføring til praktisk handlen. Med Det Gule Pakhus som legeplads, er det din hittepåsomhed, som sætter dagsordenen. Det handler alt sammen om at være nysgerrig og se muligheder.

Undervisere Julie

Lisbeth

har som museumsinspektør på Horsens Kunstmuseum i de seneste år opsøgt og undersøgt specielle former for kultur, fra de museale kulturelle højborge, til de små alternative udstillings- & performancesteder i New York, Korea, Japan, Paris, Berlin, London, Wien, München, Amsterdam og selvfølgelig i Danmark. Undersøgelserne har givet hende et nuanceret billede af hvad kultur i et vestligt perspektiv indeholder, helt fra græsrodsniveau til de store yderst etablerede institutioner.

har over en 12 års periode fungeret som kulturel entreprenør, eventarrangør, frivilligkoordinator, stagemanager, vækstlagsrådgiver og booker i det horsensianske musik & kulturliv. Hun har erfaring med oplevelsesøkonomiske aktiviteter og initiativer, og arbejder i sit kulturelle virke med udvikling af merværdi og publikumsudvikling.

OPSTART UGE 34 DET GULE PAKHUS KL. 18.30-21.30

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > KULTUR OG MAD 37


HORSENS UNGDOMSSKOLE TILBYDER TOPPROFESSIONEL DANSEUNDERVISNING. VORES UNDERVISNING HAR DET FORMÅL AT UDFORDRE ELEVERNE TIL AT VOKSE, BEVÆGE SIG UD AF DERES TRYGHEDSZONE OG TRÆDE ET SKRIDT OVER DERES EGNE GRÆNSER. VI LÆGGER STOR VÆGT PÅ FÆLLESSKABET OG DE GODE OPLEVELSER

MANDAG HIPHOP BEGYNDER

17.30-19.00 MANDAG HIPHOP BEGYNDERE OG ØVEDE

19.00-20.30 onsDAG HIPHOP BEGYNDER

17.00-18.30 ALLE HOLD STARTER I UGE 36

GRATIS Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > SPORT OG DANS 38


OPSTART UGE 39 DET GRÅ FABRIK

Er du træt at League of legends, CS:GO og World of warcraft? Så kan du på dette hold lære, at spille spillet over dem alle Dungeons & Dragons. D&D tager dig og dine venner med ud på uforglemmelige eventyr, hvor dæmoner og kæmpe må lide under jeres overlegenhed. Du blive sat ind i D&D’s uendelige verden af monstre, hvordan man laver en karakter og hvordan du skaber din egen verden.

Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > KULTUR OG MAD

LAN 2018

2.-4. nov Se mere & tilmeld dig på UNGHORSENS.DK > FRITID > CAMPS OG EVENTS 39


HVAD VIL DU GÅ TIL I UNGDOMSSKOLEN?? Har du nogen ideer til noget du gerne vil gå til i ungdomsskolen? Vi har (næsten) INGEN rammer og er klar på nogle fede og skøre aktiviteter!! Så skriv til Stine på

stkjo@horsens.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

40


41


ASV ASV Ungdomsklub Fredag kl. 13.30-19.00

Beboerhuset, Vestergade 7 B 8700 Horsens

Morten Voigt Hansen Tlf. 60 73 99 62 mvh@horsens.dk

VELKOMMEN For dig med særlige behov, typisk i alderen 15-22 år. ASV-klubben er for dig, som har nogle særlige behov. Klubben har til formål at skabe netværk gennem forskellige aktiviteter, både i klubben og aktiviteter ud af huset. Hver fredag holder vi klubben åben fra kl. 13.30-19.00. Aktiviteterne spænder bredt, lige fra en tur i svømmehallen, en dag i klubben med PS4 og biograf, til lejrtur og meget mere. Vi laver løbende klubprogram, så hvis du har et ønske om en aktivitet, har du mulighed for at komme med dine ideer. Første klubdag efter sommerferien bliver d. 31. august 2018. Denne dag holder vi klubdag i klubben, hvor du har mulighed for at se klubben og møde de andre unge, der kommer i klubben. Denne klubsæson sker der en lille ændring på klublederfronten, da Rikke Borch er på barsel. Som barselsvikar træder Morten Hansen til.

Første klubdag efter sommerferien bliver d. 31. august 2018. 42


BANKAGER Thomas Press Tlf. 30 16 71 73 tpr@horsens.dk

Bankagervej 109 8700 Horsens

Bankager Ungdomsklub Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

VELKOMMEN I BANKAGERKLUBBEN. HER ER ALLE VELKOMNE. I Bankagerklubben er vi topmotiverede for at give dig en masse fede, hyggelige og sjove aftener og oplevelser. Vi starter op ligesom sidste år i uge 34, hvor det kun er de nye 7. klasser, der bliver præsenteret for klubben og vores fantastiske personale. Der vil selvfølgelig blive tændt op i grillen og spillet bordtennis, FIFA, rodet med knallerter og meget mere. Vi har åben mandag-torsdag fra klokken 18.3021.30. Bankagerklubben har i mange år været en af de mest besøgte klubber i Horsens, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. Vi laver derfor en masse forskellige aktiviteter for jer unge. Vi har åben i vores værksted, hvor Søren igen står klar til at hjælpe jer. Det er tirsdag og torsdag. Vi har også overnatninger i klubben, ture ud af huset, blandt andet skal vi ned og se en kamp med SG Flensburg-Handewitt i den tyske bundesliga, og meget, meget mere. Vi prioriterer også nærvær højt. Bankagerklubben er et sted, hvor du bare kan komme og hænge ud med vennerne og møde nye unge fra andre skoler eller klasser. Så kom op i klubben, og få en masse fede oplevelser. Kom og få lavet et klubkort, som er gældende hele året, til kun 25 kr. Med klubkortet i hånden åbner der sig en hel ny verden, både i klubben i Bankager, men også for alle de andre aktiviteter der arrangeres af Ungdomsskolen.

Vi glæder og til at se dig!

i t r a t s p o rgang å . 7 r o f 4 uge 3

43


BRÆDSTRUP Skolegade 7 8740 Brædstrup

Peter Østergaard tlf. 61 67 81 77 ptbo@horsens.dk

Brædstrup Ungdomsklub Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

Den bedste klub i kommunen! Tirsdag 21. august åbner vi dørene for de nye 7. klasser med en masse fede arrangementer på programmet. Brædstrup ungdomsklub skal være et sted, hvor alle føler sig velkommen og en del af et meningsfuldt fællesskab. Vi arbejder med inkluderende miljøer, hvor de unge oplever medinddragelse og medindflydelse. Vi i Brædstrup elsker at konkurrere og være kreative, og har du en sjov ide, så sig endelig til. Brædstrup ungdomsklub holder åben tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30-21.30. Tag din ven under armen, og kom i klub. Vi står altid klar til en sludder eller en udfordring. Som forældre er man også altid velkommen til at kigge forbi, og få en snak og en kop kaffe.

NYE LOKALER på 1. sal over musikskolen Vi håber at være klar i de nye lokaler til sæsonstart men ellers starter vi op i de nuværende lokaler Skolegade 9.

Vi glæder os til at se dig! Følg os på Facebook, og se de mange spændende aktiviteter.

44


DGP Simon Lundvig Tlf. 75 61 04 89/ 24 99 87 37 silu@horsens.dk

DGP

Madevej 2 8700 Horsens

Det Gule Pakhus Mandag, tirsdag og onsdag kl.10-16/19-22 Torsdag kl. 17-23 Fredag kl. 12-20

Godt gemt væk mellem banelegemerne og den tætte bevoksning langs Emil Møllers Gade laaaaangt nede af den hullede Madevej finder du Det Gule Pakhus et sociokulturelt eksperimentarium for kreativ, musikalsk og eventbaseret udfoldelse. Her i den gamle sennepsfabrik udfolder der sig et mangfoldigt liv, hvor brugere med vidt forskellige sociale baggrunde mødes for at udtrykke deres kreativitet. På tværs af alder, køn, etnicitet og interesser udvikler og afvikler aktive grupperinger eller enkeltpersoner kulturelle events, koncerter, udstillinger, festivaler, sociale arrangementer mm. Det Gule Pakhus er stedet, hvor man i sit eget tempo har mulighed for at starte sin kulturelle løbebane. Om du er til musik, kunst, poesi, eller noget helt fjerde, så kan du bruge huset, som din kreative testing ground. Det Gule Pakhus råder over en lang række faciliteter såsom øvelokaler, studie, værksted og køkken og tilbyder undervisning i alt fra sang og trommedans over pilates og yoga til projektledelse og events. Drømmer du om at danne dit eget band og stå på en scene, brænder du for at planlægge events eller tage koncertbilleder, eller mangler du bare et sted at høre til og udvikle dig i samspil med andre? – så har huset altid brug for en ekstra hånd i fællesskabets ånd. Har dette vakt din interesse, så kan du altid henvende dig telefonisk, personligt eller på Facebook (hvor du også kan følge med i husets

mange aktiviteter).

45


EGEBJERG Egebjergvej 165 8700 Horsens Tlf. 75656898 i klubbens åbningstid

Egebjerg Ungdomsklub Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19.00-21.50

Ulla Bæk Laursen Tlf. 61 99 74 64 ula@horsens.dk

EGEBJERG Mandag 20. august holder vi åbent hus for 7. klasserne samt deres forældre, hvor der er tændt op i grillen. Tirsdag 21. august er der åbent for 8. klasserne. Onsdag 22. august er det alle, som går i 9. klasse og på andre uddannelser vi byder velkommen. Der vil være åbent fra 19.00 – 21.00 i ovenstående dage.

7. klasse > . August mandag 20 8. klasse > . August tirsdag 21 9. klasse > . August onsdag 22 46


GEDVED Thomas Østrup Tlf. 21 44 48 24 thos@horsens.dk

Kirkevej 16, Gedved 8751 Gedved

Gedved Ungdomsklub Mandag og onsdag kl. 18.30-21.30

Velkommen til Gedved klubben Vi håber meget, at DU vil komme og være en del af klubben og sætte dit præg på aftenerne og aktiviteterne. Hos os hersker der demokrati, hvilket vil sige, at DU har rigtig meget at skulle have sagt. Vi er nemlig med på den værste (næsten)... Det foregår på den måde, at du kommer i klubben og deltager i hyggen. I klubben lægger vi en masse planer sammen med dig og de andre unge, og når der er flere, der ønsker en event, så gør vi alt, hvad vi kan, for at få det op at køre sammen med dig. Du er altså med hele vejen fra ide til planlægning og udførelse. Det meste foregår i klubben, hvor der er masser af hygge og sjove aktiviteter. Vi har derudover busser til rådighed, hvis vi skal på tur væk fra klubben. Det kan f.eks være en tur til en anden by, hvor vi kan lave mange sjove ting. Med andre ord: Kom i klubben, og få en masse fede oplevelser og hygge sammen med dine venner!

En kanonsjov tur i Rush/Århus

Opstart >

mandag den 27. August kl. 18.30-21.30. Åbent mandage og onsdage kl. 18.30-21.30

Vi ses! 

Opstart >

mandag den 27. August

47


HATTING Grønhøjvej 1 Horsens

Hatting Ungdomsklub Mandag, tirsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

Peter Hasselbalch Kristensen Tlf. 23 98 30 94 pek@horsens.dk

Hatting Ungdomsskole åbner sæson 2018/19 mandag 1. oktober kl. 18.30. I klubben er vi 5 ansatte, og her er der plads til alle, hvad enten du kommer for at spille, være kreativ, være med i konkurrencer eller bare hygge med vennerne. Der er et hyggeligt tv-rum, hvor der kan ses en god film, og vi har også PS3, PS4, 8 pc’ere, bordtennis, poolbord og airhockey. Vi er også tit i skolekøkkenet, (vi laver blandt andet MEGABURGER), og holder film/LAN-nat et par gange i løbet af sæsonen. I december skal vi en tur til København, hvor vi skal på strøget, spise pizza og i Tivoli. Hvis I selv har forslag til aktiviteter, er vi meget åbne for nye ideer! Vi lægger stor vægt på, at Hatting Ungdomsskole er mobbefri, og at der altid er en voksen at snakke med.  

Opstart >

mandag den 01. oktober 48


HOVEDGAARD Thomas Østrup Tlf. 21 44 48 24 thos@horsens.dk

Stationsvej 3 8732 Hovedgård

Hovedgård Ungdomsklub Tirsdag og torsdag kl. 19.00-22.00

Velkommen til Hovedgård klubben. Vi håber meget, at DU vil komme og være en del af klubben og sætte dit præg på aftenerne og aktiviteterne. Hos os hersker der demokrati, hvilket vil sige, at DU har rigtig meget at skulle have sagt. Vi er nemlig med på den værste (næsten)  Det foregår på den måde, at du kommer i klubben og deltager i hyggen. I klubben lægger vi en masse planer sammen med dig og de andre unge, og når der er flere, der ønsker en event, så gør vi alt, hvad vi kan, for at få det op at køre sammen med dig. Du er altså med hele vejen fra ide til planlægning og udførelse. Det meste foregår i klubben, hvor der er masser af hygge og sjove aktiviteter. Vi har derudover busser til rådighed, hvis vi skal på tur væk fra klubben. Det kan f.eks være en tur til en anden by, hvor vi kan lave mange sjove ting. Med andre ord: Kom i klubben, og få en masse fede oplevelser og hygge sammen med dine venner! 

En kanonsjov tur i Rush/Århus

Opstart i Hovedgård tirsdag den 28. August kl. 19.00-22.00 Åbent tirsdage og torsdage kl. 19.00-22.00.

Vi ses! 

Opstart >

t s u g u A . 8 2 n e d g a d s tir

49


LUND Skolevej 7B, Lund 8700 Horsens

Lund Ungdomsklub Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

Jan Asmussen Tlf. 20 68 51 84 bujas@horsens.dk

KLUBBEN I LUND ÅBNER IGEN I klubben i Lund glæder vi os helt vildt til at møde dig. Vi lover dig at vi i klubben sammen med dig/jer finder på sjove, skøre og underlige ting vi kan lave. Vi glæder os rigtig meget til at se dig i klubben.

Vi åbner igen mandag 27. august – og vi glæder os til en ny sæson med masser og sjov, gak og løjer!

tust> a27.raug st pdag O den man 50


LUNDAGER Morten Voigt Hansen Tlf. 60 73 99 62 mvh@horsens.dk

Sdr. Torstedvej 1 8700 Horsens

Lundager Ungdomsklub Onsdag kl. 18.00-21.00

Vi er klar til en ny sæson, sammen med jer! Lundager er klubben for dig, som har nogle særlige behov. Klubbens formål er at skabe sociale netværk gennem aktiviteter både i klubben, men også gennem aktiviteter ud af huset. Hver onsdag holder klubben åben fra kl. 18.00-21.00. Sammen med jer laver vi et klubprogram, hvor vi så vidt muligt forsøger at indfri de ønsker, som I har for aktiviteter. Det betyder derfor også, at vi som udgangspunkt ikke er et fast sted hver tirsdag. Første klubdag efter sommerferien bliver onsdag d. 29. august på Lundagerskolen. Denne dag holder vi almindelig klubdag, så du har mulighed for at møde de andre, der kommer i klubben og mærke klubstemningen. Denne klubsæson sker der en lille ændring på klublederfronten, da Rikke Borch er på barsel. Som barselsvikar træder Morten Hansen til. Vi glæder os til en ny sæson, og til at se jer igen!

Opstart > onsdag den 29. august

51


STENSBALLE Bygaden 59 8700 Horsens

Stensballe Ungdomsklub mandag kl.18.30-21.00 onsdag kl. 15.00-20.00 torsdag kl. 18.30-21.00

Jacob Molboe Tlf. 60 15 23 02 jam@horsens.dk

VELKOMMEN TIL

UNGSTENSBALLE KLUB ACTIONTURE REJSER TURNERINGER SAMMENHOLD FÆLLESKAB PAINTBALL CHILL OUT LEKTIE CAFE MADLAVNING Alle er velkomne. Det eneste, I skal gøre, er at møde op! Vi glæder os til at se jer til klubstart i uge 35.

#WEAREUNGSTENSBALLE

Opstart >

mandag 27. august 52


TORSTED Claus Schløtel Jørgensen Tlf. 30 16 71 74 cscj@horsens.dk

Sdr. Torstedvej 1 8700 Horsens

Torsted Ungdomsklub Mandag, tirsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

Halløj! Er du mellem 13 og 18 år gammel, så er Torsted klubben lige noget for dig. Vi er simpelthen ”The place to be” 3 aftener om ugen. Vi har en flok dygtige og sindsyg sjove klubmedarbejdere, som er klar til at sætte gang i løjerne sammen med jer. Der er aktiviteter, hver gang klubben er åben, og I har også selv mulighed for at komme med ideer til aktiviteter. Så kom og vær med, det er ski’e sjovt. Vi spiller bl.a pool, propball, og funballz. Indimellem laver vi varme vafler, og der er tit konkurrencer. I efteråret får du mulighed for at deltage i en spilolympiade, og hvis du er dygtig, kan du blive Torstedmester i Partners. Vi har åbent mandag, tirsdag & torsdag kl. 18.30-21.30, og vi tyvstarter for 7. klasserne mandag den 20. august. Fra mandag den 27. august er I allesammen velkomne.

7. klasser mandag 20. august! 53


VESTBYEN Vestbyens Beboerhus Vestergade 7 B, 2. sal 8700 Horsens

Stefan Zeberg Tlf. 40 42 34 29 sze@horsens.dk

Vestbyens Ungdomsklub Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.30-21.30

Velkommen i Vestbyklubben! Her er der plads til alle Vi er en aktiv klub med friske og topmotiverede medarbejdere, der i samarbejde med de unge planlægger konkurrencer, aktiviteter og events. Det er meget vigtig for os, at de unge i klubben har det sjovt, hyggeligt, og at alle føler, at klubben er et trygt og rart sted at være. De unge i klubben er mellem 12-17 år. Kom og vær med! Vi glæder os til at se dig i byens hyggeligste klub. Vores adresse er Vestergade 7b 2.sal (Vestbyens beboerhus) Vi tager billeder og optager videoer af vores fede aktiviteterne i klubben til vores Facebook side.

Åbningsfest 27 August 2018 kl. 18:30 i Vestbyklubben

54

åbningsfest 27. august!

Den nye sæson er over os, og det skal fejres med den fedeste åbningsfest i byens hyggeligste klub. Der vil være rappelling fra tagterrassen, fodbold og hockey i gården, kongespil, vi slår søm i og meget mere. I klubben vil der være gang i diskoteket, Ps4, biografen, gaming, brætspil, bordtennis og poolbordene. Kom og hyg med dine venner og klubbens personale.

VI SES!


ØSTBIRK Nemanja “Neno” Petkovic tlf. 42 17 49 10 nepe@horsens.dk

Storegade 45B 8752 Østbirk

Østbirk Ungdomsklub Mandag og torsdag kl. 18.30-21.30

Den fedeste klub i kommunen Har du og dine venner lyst til at være et sted i trygge rammer, hvor der er mulighed for sjove aktiviteter, hyggelig stemning og fjollerier i verdensklasse? Så mød op i klubben mandag og torsdag kl. 18:30 og spil et spil, smid dig i sofaen eller hæng ud med vennerne! Så er vi igen klar til at byde velkommen til alle 13-18 årige i Østbirk. Denne gang i nye lokaler efter halbyggeriet! Den nye klub ligger, hvor det gamle cafeteria lå. Efter sidste års succes med mange unge mennesker hver mandag og torsdag, håber vi at kunne slå rekord i år for antallet af tilmeldte i Østbirk.

Vi håber på at se dig! :)

Opstart >

mandag 27. august 55


ØSTBYEN Østbyens Ungdomsklub Mandag, onsdag og fredag Hybenvej 8 8700 Horsens kl. 18.00-21.00 (Obs! hallen er åben alle ugens dage)

Søren Due Tlf. 24 90 56 12 sdt@horsens.dk

Hokus pokus Østbyen i fokus Østbyen - klubben hvor alt kan ske. En ny sæson banker på døren, og som sædvanlig er det kun fantasien, som sætter grænser for, hvad vi kan finde på i jeres klub. Kom og vær en del af et fællesskab! Uanset om det er madlavning, fodbold, basket, kreativitet, FIFA eller andet, som I vil hygge jer med, så kig over i klubben og få et smil på læben og lidt god karma. Der vil i den nye sæson ske mange nye tiltag og nye aktiviteter. I denne sæson har vi haft rigtig mange fede ting på programmet. Vi har haft besøg af AC Horses, besøg af HIC, madlavning og bagning, diverse turneringer og flere store arrangementer og fester med over 100 unge. Vi glæder os til at se jer alle sammen og slå jer i en masse konkurrencer og andet ;) M.v.h. alle medarbejdere og rollemodeller. 56


af Avin Eliassi og David Le fotos af Hanne Nielsen

Breakevent blæste Horsens omkuld for 10. år i træk!

Vinder af Scandinavian Break Championship 2018 - B-Boy Exaggerate (i grøn jump-suit)

Den 3. april 2018 blev der holdt et kæmpe show på Horsens Ny Teater, nemlig Scandinavian Break Championship. I år har der været 10 års jubilæum, og vi har været så heldige, at vi har fået lov til at komme ind og se showet. Lyset er dæmpet, publikum er stille, og så går showet endelig i gang. Gardinet bliver trukket fra, og 16 kvalificerede breakere kommer frem på scenen klar til at battle. Vinderen får 10.000 i præmie, så man kan mærke spændingen i lokalet. Blandt de 16 kvalificerede dansere finder vi den amerikanske El Nino, hollandske Conni og svenske Dogbite. Dj Nobunaga smider fede beats ud gennem højttalerne, og aftenens energiske vært, Michael Jøden, sætter de første battles i gang. Han var fra start af fyldt med energi, og man mærker tydeligt, hvorfor han blev valgt til vært. “Jeg var virkelig spændt på hele eventet fordi niveauet af danserne var virkeligt højt. Jeg mener jo, at nogle af danserne er verdensmestre” - siger norske Exaggerate på engelsk.

Michael ”Jøden” i sin suveræne rolle som SBC-konferencier

Om eftermiddag blev der holdt kvalifikationer for 30 håbefulde breakere. Kun de 9 bedste ville ryge videre til finalen senere på dagen. 8 breakere blev udvalgt til at deltage i finalen. The great bestod af 8 breakere. Disse breakere var nogle, som var blevet fundet af arrangøren bag Scandinavian Break Championship. I The great 8 kunne man finde breakere, som kom fra lande spredt rundt i Europa og USA. Meningen med The great 8 var, at de til finalen skulle op imod de 8 kvalificerede dansere. Gennem aftenen skulle deltagerne kæmpe imod hinanden igennem disse såkaldte battles. En battle er faktisk bare en break duel, hvor konkurrenterne på skift træder ind i centrum, og laver nogle vilde moves, såsom normal break,

Battle in the air

fortsættes på side 58

57


fortsat fra side 57

spinne på hovedet, tricks på én arm og meget mere. Al dansen var freestyle, hvilket betyder, at de deltagende bare har fundet på noget imens, at de var i spotlyset. Særligt én battle var meget spændende. Nemlig kampen mellem vores danske Zoopreme - sidste års vinder, og den marokkanske breaker, Lil Zoo. Det var en semifinale kamp, og den eneste uafgjorte kamp indtil videre. Begge breakere gav deres bedste tricks, og de fik blæst alle omkuld i salen. Desværre røg vores danske Zoopreme ud, men det var helt klart en legendarisk battle. Efter i alt 14 battles findes der endelig en vinder. Til at finde vinderne har de 3 dommere, hollandske Xisco, amerikanske Iron Monkey og danske Blanka, igennem aftenens lange show både knust hjerter, men også givet de fantastiske breakere en chance for at komme tættere på æren og de 10.000 præmiekroner. Nu kan vi næsten ikke holde sløret længere. Vinderen er………. Norske Exaggerate “Niveauet var så højt, og jeg kom her bare i håbet om at møde en af de bedste breakere, og jeg endte med at slå mine 2 idoler, El Nino og Lil Zoo, som jeg har set op til i mange år. Altså de har været i spillet i mange år, og været på toppen af spillet. At vinde over dem var surrealistisk, jeg kan ikke tro på det” - Siger vinderen, Exaggerate, på engelsk. Men selvom det er virkelig fedt at få titlen som vinder af Scandinavian Break Championship, er det ikke kun for konkurrencens skyld, at deltagerne breakdancer. Efter at konkurrencen er slut har vi talt med et par af danserne. Vi har spurgt dem om, hvorfor de danser. “Fordi de kan noget så godt, så giver det mig selv lyst til at gøre det jeg gør godt. Det er altid fedt et eller andet sted, at se hvor forskellig en ting kan være når man er opfindsom. Ligesom matematik, det kan du gøre på så mange måder” - Siger danske Zoopreme. “Jeg hjælper unge med at holde sig væk fra stoffer og bander gennem dans og hip-hop. Det er noget jeg nyder fordi, at breake har hjulpet mig væk fra gaderne” - Siger amerikanske El Nino på engelsk.

58

Pauseunderholdning af Ali Hayder

UngHorsens Dance Academy på scenen

Exaggerate i forgrunden for alle deltagerne til SBC18 på Horsens Ny Teater.


Af Ajna Cizmic fotos af Hanne Nielsen

“At være med i The wiz var fantastisk!” fortæller Søren Uldum Sørensen, som spillede Løven i musicalen “The Wiz”, som bl.a. blev fremvist Fredag 3. marts 2018 af unge fra Ungdomsskolen, der i flere måneder har arbejdet hårdt for at få dette show til at lykkes.

Eventyrlige Oz The Wiz handler om hovedpersonen Dorothy, som ender i det eventyrlige land Oz. Sammen med hendes nye venner Løve, Blikmand og Fugleskræmsel prøver hun at komme hjem igen til hendes tante og onkel. For at få Dorothy hjem og få opfyldt de andres ønsker sættes de 4 igennem mange udfordringer.

Dørene lukkes Allerede da jeg stod udenfor Horsens Ny Teater, kunne jeg se den store flok af mennesker, som stod spændte for at komme ind. Da døren til den store sal blev åbnet, strømmede folk ind for at finde deres pladser. På vej ind så jeg både børn, unge, voksne og ældre mennesker. Nogle hilste på deres venner, mens andre snakkede med deres sidemand. Klokken 20.00 blev dørene lukket, og folk vendte spændt hovederne mod scenen.

“At stå på scenen og fyre den max af er noget, jeg aldrig glemmer! Og det var stort at spille sammen med så mange talentfulde mennesker!” siger Søren.

Stemningen på scenen Efter de første ti minutter var jeg allerede helt optaget af stykket. Man kunne ikke undgå at se, at holdet virkelig har øvet sig, både med sang, koreografi og replikker. Det kunne publikummet også: ”De havde hvert fald øvet det mange gange, kan man se,” sagde Milla, som sad blandt publikummet. Hun fortalte også, at man tydeligt kunne mærke, at der var en god stemning blandt skuespillerne på scenen. fortsættes på side 60

59


fortsat fra side 59

God stemning blandt publikum Ligesom på scenen var stemningen også god hos publikum. Der blev hvisket lidt frem og tilbage mellem sidemænd. Der lød grin, når der blev sagt noget sjov, eller der skete noget sjovt på scenen. ”Jeg tror, alle var meget glade for det”, sagde Milla.

Kram og blomster Da stykket var helt færdig, blev lysene tændt, og folk begyndte langsomt at forlade salen. Indgangen var propfyldt med mennesker, som stod og snakkede, mens de ventede på skuespillerne. Da de kom ud, blev de hyldet af både familie og venner, som havde blomster med til dem.

60


Horsens Ungdomsskole i Kina For 3. år i træk tog Horsens Ungdomsskole til Kina i påsken. Det hele startede, da 40 deltagere mødtes i Billund lufthavn fredag 23. marts, hvor vi vinkede farvel til mor og far. Da de sidste farvelkys var givet, gik turen ufortrødent igennem security og direkte afsted mod det fjerne Østen – med mellemlanding i Finland. Intet knytter bånd, som at være i et langt aluminiumsrør i 14 timer. Derfor var det en flok trætte, men ikke længere fremmede, unge, der ankom i Shanghai lørdag morgen. Selvom natten havde været lang og for manges vedkommende uden søvn, var der ingen, der lagde sig op på værelset, da vi ankom til hotellet. Alle var spændte på at se, hvad Shanghai, verdens største by, havde at byde på. Med 24 mio indbyggere er Shanghai bygget højt, så man kan hurtigt få ondt i nakken, hvis man skal have det hele med. Men når højden ikke altid er nok, må man grave. Så vi fandt ud af, at der var hele indkøbscentre under fødderne på os. Det første møde med den kinesiske mad fik vi allerede efter få minutter i storbyen. Det var en kinesisk ret, der hedder stinky tofu, og det lever fuldt ud op til sit navn. På et hjørne stod der lige udpludselig 40 unge danskere, hvor flere havde svært ved at undertrykke trangen til at holde sig for næsen. Det gav selvfølgelig mulighed for at gå ind og prøve den kinesiske mad. Der lå dog en McDonald’s i forlængelse af de kinesiske restauranter, og den trak i mange, der havde brug for at dyppe fødderne lidt langsommere ned i den kinesiske kultur.

Disneyland

>>>>>>

Efter en god nats søvn kom en af rejsens ventede ture – Disneyland. Forventningens glæde var tydelig, da vi i bussen på vej derud fik øje på det berømte Disney-slot. Efter en lang gåtur fra p-pladsen var vi endelig inde i eventyrlandet. Mulighederne var mange, og der blev taget rigeligt billeder sammen med Minnie Mouse, Fedtmule og alle de andre Disney-figurer. Hvad det helt nye Disneyland, åbnet i sommeren 2016, måske manglede i forlystelse, havde det i den grad i stedet i hygge. Det var en fornøjelse at møde andre fra turen rundt i parken og se, hvordan alle hyggede sig. Mange blev så bidt af Disney-stemningen, at de blev nødsaget til at købe Mickey-ører, hvilket resulterede i, at der sad en del flere mus i bussen på vej hjem, end der gjorde, da vi kørte afsted om morgenen. fortsættes på side 62

61


>>>>>> 62

fortsat fra side 61

Nattog i Kina Mandag var sidste dag i Shanghai. Da vi havde gået og set hele byen nede fra jorden, ville en passende afsked med byen være fra toppen. Vi tog derfor til Jinmao Tower. 420 meter oppe i luften var det muligt at se ud over byen, og hvad vi havde brugt de sidste par dage i. Derefter gik turen mod banegården i Shanghai. De næste 14 timer skulle bruges i et tog, inden vi kom til Beijing. En togtur, der gav mulighed for at slappe af, tænke lidt over alt det, vi allerede havde oplevet, og snakke endnu mere med de nye venner. Togkupéen emmede derfor af god stemning og en fællessang eller to. Togkupéerne med 6 senge i hver havde ikke meget plads. Øverste køje var 2½ meter oppe og krævede lidt klatreevner at komme op i. Efter en god nat på farten ankom vi til Beijing. Det var en stor kontrast til den moderne storby, vi lige havde været i. Da taskerne endnu engang var smidt på hotellet, skulle den nye by udforskes. Med en masse små gader og butikker var byen en helt anden oplevelse, og det var ligesom at være kommet til et nyt land igen. Om aftenen blev der afholdt hyggeaften, hvor der blev konkurreret i mange forskellige discipliner. Der skulle blandt andet smages på lokale delikatesser – blandt andet de obligatoriske hønsefødder.

Verdens længste kirkegård Da hyggeaftenen var slut, var det op i seng. Vi skulle nemlig tidligt afsted dagen efter. Turen gik til den kinesiske mur. Nogle mener, den kan ses fra rummet, andre kalder den verdens længste kirkegård. En ting er dog sikkert – muren er lige imponerende hver gang. Nogle startede Muren på den nærliggende Subway. Andre skulle bruge al den tid, de kunne, på at komme så langt som muligt. Det betød, at der blev sat mur-rekord i år. Vi var helt ude og vende forbi turistdelen af muren, der hvor muren ikke længere er andet end ruiner. Den ensomme mur, der slanger sig gennem det meste af Kina oppe i bjergene, er altid garant for sved på panden. Derfor var det rart, at vi kunne tage en kælk ned ad bjerget, hvor man kunne få afkølet kroppen lidt.

Nye venner Vores venskabsskole I Kina, Beijing School 66 Middle School, havde endnu engang inviteret os ind, så vi kunne se en kinesisk skole. Skoledagen startede med morgengymnastik. Det var tydeligt, at de kinesiske elever havde trænet gymnastikserien lidt mere end de danske. Efter en god omgang motion var det tid til at gå i klasserne. Her skulle vi blandt andet

lære at lave kinesiske tegn, male og lave papirklip. Det var en stor overraskelse for alle danske elever, da klokken pludselig ringede, og det nu var tid til massage. Det stod nu på 10 minutters selv-massage. Skoledagen i Kina er lang, og massage kan derfor være nødvendig. Frikvarteret blev brugt ude på sportspladsen, hvor der blev spillet landskamp i basket – Danmark mod Kina. Resultatet lader vi stå hen i det uvisse… Sidste dag i Kina blev brugt på de sidste seværdigheder. Ingen Beijing uden Den Forbudte By. Kejserens gamle palads er enormt, og det tager lang tid at bevæge sig gennem menneskemylderet, fra den ene ende, hvor formand Maos portræt hænger over indgangen, og hele vejen til den anden, hvor man ender i kejserinden have. Inden vi skulle hjem, skulle de sidste kinesiske penge bruges på Pearl Market. I løbet af turen var vi blevet bedre og bedre til at prutte om prisen, og det skulle stå sin endelige test nu. Hvor meget kunne vi få ud af de sidste kinesiske dollars? Taskerne blev fyldt af souvenirs, tøj, sko, legetøj, nye venner og minder, der vil blive hos os resten af livet.


Horsens Ungdomsskole - KONTAKT Horsens Ungdomsskoles ledelse og administration

Nina Nielsen

Jan Asmussen

tlf. 76 29 15 21 mobil 22 61 73 07 bunn@horsens.dk

tlf. 76 29 15 23 mobil 20 68 51 84 bujas@horsens.dk

SSP & FRITID

ungdomsskoleleder

Stine W. Kjølholt Fritid & Kommunikation tlf. 40 38 43 04 stkjo@horsens.dk

Karin Nørlund Jakobsen Heltidsundervisning knallert & førstehjælp

tlf. 76 29 15 15 jobkn@horsens.dk

Torben bloksgaard bakkeskolen & heltidsundervisningen tlf. 76 29 15 21 mobil 23 26 80 39 tobl@horsens.dk

Therese bach videnscenter (på barsel)

tlf. 24 79 02 66 thba@horsens.dk

Karina Rasmussen

Peter Uldall Thyssen

Christina Lajer Jensen

Jonna Brammer Kyed

tlf. 76 29 15 26 bukal@horsens.dk

tlf. 76 29 15 26 buput@horsens.dk

tlf. 76 29 15 29 claj@horsens.dk

tlf. 76 29 15 30 bujr@horsens.dk

Økonomi

Fritid & udvikling

Økonomi

Pæd. kosulent

Horsens Ungdomsskoles Afdelinger Brædstrup afd.

Østbirk afd.

Hovedgård afd. Gedved afd.

Lundager klub

Egebjerg afd.

Lund afd.

Se åbningstider og kontaktinfo på alle klubber og afdelinger på næste side...

Stensballe afd. Vestby afd. Østby afd. ASV-klub

Det Gule Pakhus Hatting afd.

Den Grå Fabrik

(Ungdomsskolens hovedkontor)

Torsted afd. Bankager afd.

63


Afsender: Horsens Ungdomsskole | Falstersgade 24, 1. sal | 8700 Horsens

Horsens Ungdomsskoles klubber & åbningstider ASV

Beboerhuset, Vestergade 7B, Horsens

FREDAG KL. 13.30-19.00 Bankagervej 109, Horsens BANKAGER MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30

BRÆDSTRUP

Skolegade 7, Brædstrup

TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 DET GULE PAKHUS

Madevej 2, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG KL. 10.00-16.00 / 19.00-22.00 | TORSDAG 17.00-23.00 | FREDAG 12.00-20.00 EGEBJERG

Egebjergvej 165, Egebjerg, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 19.00-21.50 GEDVED

Kirkevej 16, Gedved

MANDAG, ONSDAG KL. 18.30-21.30 HATTING

Grønhøjvej 1, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 HOVEDGÅRD

Stationsvej 3, Hovedgård

TIRSDAG, TORSDAG KL. 19.00-22.00 LUND

Skolevej 7B, Lund, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 LUNDAGER

Sdr. Torstedvej 1, Horsens

ONSDAG KL. 18.00-21.00 STENSBALLE

Bygaden 59, Horsens

MANDAG OG TORSDAG KL. 18.30-21.00 | ONSDAG 15.00-20.00 TORSTED

Sdr. Torstedvej 1, Horsens

MANDAG, TIRSDAG OG TORSDAG KL. 18.30-21.30 VESTBYEN

Beboerhuset, Vestergade 7 B, Horsens

MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 ØSTBIRK

Storegade 45B, 8752 Østbirk

Er du fyldt 13 år og bor du i Horsens Kommune, er du velkommen i Ungdomsskolens klubber. Du kan også tilmelde dig UngHorsensaktiviteter og holdtilbud på

unghorsens.dk

MANDAG, TORSDAG KL. 18.30-21.30 ØSTBYEN

Hybenvej 8, Horsens

MANDAG, ONSDAG OG FREDAG KL. 18.00-21.00

Horsens Ungdomsskole Den Grå Fabrik Falstersgade 24 , 8700 Horsens telefon: 76 29 15 30 mail: ungdomsskolen@horsens.dk web: unghorsens.dk Ungdomsskolens kontor Mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00-15.30 Torsdag kl. 8.00-17.00 Fredag kl. 8.00-13.30

FØLG OS PÅ FACEBOOK HORSENS UNGDOMSSKOLE 64

Spot On Magasinet - August 2018  

Horsens Ungdomsskoles ungemagasin, Spot On. August 2018. Se mere på unghorsens.dk

Spot On Magasinet - August 2018  

Horsens Ungdomsskoles ungemagasin, Spot On. August 2018. Se mere på unghorsens.dk

Advertisement