__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMSKABELSE Ungdomsskole, SSP og Folkeskole Læring | Trivsel | Personlig mestring

2017/2018 1


Indhold 03 Forord 04 MILIFE 05

Performance 9. årgang

06

Skoleblad - Mediehuset

07 Kinesisk 08 japansk 09

Dance Academy

10

Mountainbike og landevejsCykling

11 Crossfit 12 Parkour 13 Outdoor 14

Natur- og udeliv i idræt – en dag på vandet

15

Outdoor – valgfag

16

Outdoor – bevægelsesdage

17

Outdoor - teambuilding

18

SSP - Intro

19

SSP – It’s Up 2 U

21

SSP – Sociale Medier

22

SSP – Alkohol og Forældreaftaler

23

SSP - Det gode ungdomsliv

24

SSP – Forum Teater

25

SSP - Unge og Seksualitet “Fra Adam og Eva til porno på nettet…”

26

Videncenter for læring og inklusion

27

Praktiske oplysninger og priser

28

Kontakt os

Forside- og bagsidefoto af michael been. Fotos i resten af kataloget af Hanne Nielsen, med mindre andet er angivet.

2


Forord For 4. år i træk sender Ungdomsskolen dette samskabelseskatalog ud med tilbud, der kan bidrage til den åbne skole og understøtte elevernes læring, trivsel og personlig mestring. I skoleåret 2016/17 indgik vi 50 samskabelsesaftaler i Horsens Kommune, hvor ca. 1300 unge deltog i f.eks kinesisk, outdoor og MILIFE. Vi er rigtig glade for alle de positive tilbagemeldinger, der er kommet fra skolerne, fra de unge og deres forældre - og ikke mindst fra vore egne medarbejdere, der er vendt hjem med gode og lærerige oplevelser. Årets katalog har fokus på uddannelsesparathed, læring, trivsel, personlig mestring og bevægelse i skolen. Der er opstillet læringsmål for alle forløb, der evalueres elektronisk og afsluttes med uddeling af kompetencebeviser til de unge, hvor det er muligt. Vi har valgt at organisere de forskellige tilbud ud fra ønsket om størst mulig læringseffekt, og I vil derfor kunne finde: • • • • •

Valgfag på 30 eller 60 timer, svarende til 20 eller 40 uger Temadage Temauger Camps SSP oplæg

Det er vigtigt for Ungdomsskolen at bidrage til den åbne skole med læring, udvikling og oplevelser, der fremmer den unges personlige og faglige udvikling samt generelt bidrager til det gode ungeliv. Indholdet i dette katalog afspejler denne intention. Vi ser frem til endnu et godt skoleår med givtige samskabelsesaftaler for både Folkeskole, Ungdomsskole og ikke mindst de unge mennesker.

Rikke Nedergaard Afdelingsleder Fritid & Udvikling. Mail: rine@horsens.dk 76291522/30109173

3


MILIFE MILIFE er en systematisk uddannelse til unge i personlige og sociale kompetencer. MILIFE er udvikling af de unges potentialer og kan betragtes som talentudvikling på alle niveauer. Derfor henvender MILIFE sig til ALLE unge, og vi anbefaler, at holdene sammensættes, så forskellige typer af unge mixes. Vi tilbyder 2 MILIFE- kompetenceområder: Kend dig selv Dig og andre Læringsmål – Kend dig selv • Eleven kan afklare sine værdier, og ved hvordan man bedst anvender sine intelligenser, tænkestile og personlige strategier • Eleven kan afklare sine personlige styrker og færdigheder, og kender til strategier for kreativitet og innovativ tænkning • Eleven er bevidst om eget og andres kropssprog, samt hvordan man øger sit selvværd Læringsmål – Dig og andre • Eleven kan kommunikere effektivt, og ved hvordan man vedligeholder og afslutter forhold • Eleven kender til strategier i forhold til konflikthåndtering og stress • Eleven kan samarbejde i grupper og kender til feedback strategier Evaluering af MILIFE uddannelsen forgår elektronisk med præ- og postmåling, hvor den unge vurderer sig selv, men også vurderes af forældre og klasselærer. Kompetenceteamet Dig og andre kan tilrettelægges som et særligt forløb med henblik på optimering af klassens trivsel.

Fakta

Holdnavn: MILIFE Målgruppe: 7., 8. og 9. årgang Organisering: Valgfag 20 eller 40 uger, temauger, særligt tilrettelagte forløb Max 15 elever pr. hold OBS! Ungdomsskolen har indrettet et særligt Milife lokale på Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens. Vi anbefaler at undervisningen foregår der.

4


performance 9. årgang

En god overgang til Ungdomsuddannelserne For 9. klasserne har vi 2 særlige forløb, der skal sikre at de unge forlader grundskolen med højere selvtillid og større indre sikkerhed og med de nødvendige kompetencer til at klare sig gennem prøverne med et godt resultat.

1 Lær at tackle din eksamensangst

Gennem metoder fra kognitiv psykologi, mindfulness og tankefeltterapi lærer de unge strategier til at tackle angsten i eksamenssituationen. Disse forløb kan arrangeres enten for grupper eller som individuelle forløb.

2 High Performance –

gå til prøverne med sikkerhed, selvtillid og gennemslagskraft! Eksamensworkshop, hvor de unge lærer: • Hvordan man forbereder sig mest hensigtsmæssigt • Teknikker til at klare den mundtlige eksamenssituation • At lave en god entré • At brænde igennem • At argumentere • At lytte aktivt • At præsentere fagligt stof Læringsmål • Eleven opnår færdigheder og viden i forhold til at skabe ro i pressede situationer • Eleven opøver strategier i forhold præstationer og prøvesituationer

Fakta

Lær at tackle sin eksamensangst Målgruppe: 9. klasse Organisering 4 x 2 timer, maj Max 12 elever Mødested: Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens. High performance Målgruppe: 9. klasse Organisering 6 x 2 timer, april/maj Max 12 elever Mødested: Den Grå Fabrik, Falstersgade 24, 8700 Horsens.

5


Skoleblad

med mulighed for lommefilmproduktion

Mediehuset er Ungdomsskolens kommunikationshus. Her bliver der lavet plakater, flyers, digitale løsninger, videoproduktioner og Ungdomsskolens blad, Spot On. Mediehuset tilbyder temauger, hvor eleverne arbejder professionelt med nyhedsmedier, kommunikation og layout. Der arbejdes i Adobe-pakken, med fokus på InDesign, Photoshop og Premiere Pro. Målet er at producere et professionelt online magasin, hvor eleverne i løbet af ugen indsamler og bearbejder stof fra deres egen hverdag, skole og lokalmiljø. Forløbet organiseres som en nyhedsredaktion, hvor man planlægger sin egen tid ud fra deadlines og dagens/ugens mål. Der er også mulighed for at lave mindre videoindslag til brug i magasinet. Læringsmål Fælles mål, Dansk 8. – 9. klasse • • • •

Planlægning, fase 1, 2 og 3 Forberedelse, fase 1,2 og 3 Fremstilling, fase 2 Præsentation og evaluering, fase 2 og 3 #3 APRIL 2017 |

årg. 22

asin skoles Ungemag

Horsens Ungdoms

UNGHORSENS.DK

QUIZ hvilken Youtuber ’er du?

LIGE PINOR IER HIST

Selvtillid Sammenhold & Skønhed

Fakta

Holdnavn: Mediehuset Målgruppe: 8.-9. klasse Organisering Temauge - mandag til fredag hele året Max 8 elever Mødested: Mediehuset, Jyllandsgade 16A, 8700 Horsens (1. sal i villaen på hjørnet af Jyllandsgade og Christiansholmsgade)

6


Kinesisk Igen i år er der mulighed for at sætte kinesisk på skoleskemaet. For de unge, der i skoleåret 2016-17 har haft kinesisk tilbyder Ungdomsskolen fortsætterhold i samarbejde med skolerne. Den unge lærer at tale kinesisk på begynder- eller fortsætterniveau og stifter bekendtskab med skriftsproget. Derudover skal den unge tilegne sig viden om: • Kinas historie og kultur • Levevilkår i Kina • Kinas position i den globale verden • Natur og miljø samt produktion Der vil blive talt, skrevet, læst og set film og en enkelt gang skal eleverne også udforske det kinesiske køkken. Læringsmål • Eleven kan tale kinesisk på begynder- eller fortsætterniveau • Eleven kender til Kinas historie og kultur samt generelle levevilkår • Eleven har viden om det kinesiske sprog, både skrift og tale

foto venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Kinesisk begynder/Kinesisk fortsætter Målgruppe: 7.- 9. klassetrin Organisering Valgfag, 40 uger Undervisningen foregår enten på den enkelte skole eller på Ungdomsskolen, Den Grå Fabrik.

7


Japansk Japansk - sprog og kultur

Japan er et spændende land som er meget forskellig fra Danmark. På dette hold, hvor vi har fokus på det unikke japanske sprog og den anderledes kultur arbejdes der med bl.a. japanske skriftsystemer og tegn. Eleverne får bl.a. opklaret hvordan man lærer et så anderledes sprog som japansk, hvordan japanere kan undvære flertal og hvordan man taler med personer af forskellig rang. På holdet lærer eleverne den grundlæggende japanske grammatik, hvordan man bestiller mad og spørger om vej og hvor man kan finde mere information om Japan. Holdet ser også anime og forsøger at spotte forskellene mellem den virkelige verdens Japan og den kultur, der udelukkende ses i anime. Læringsmål • At finde ud af, hvad japansk er for et sprog, lære de mest grundlæggende ting • Selv at kunne opsøge viden og finde ud af mere om Japan • At kunne begå sig nogenlunde i Japan

foto venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Japansk – sprog og kultur Målgruppe: 7.- 9. klassetrin Organisering Valgfag, 20 eller 40 uger Undervisningen foregår enten på den enkelte skole eller på Ungdomsskolen, Den Grå Fabrik

8


Dance Academy Street Dance/Hiphop og Breakdance

Undervisningen er for alle uanset alder, køn og fysik. Der er mange positive sidegevinster ved dans – blandt andet: • Udvikling af motoriske kompetencer • Udvikling af musiske kompetencer • Øget selvværd • Øget kropsbevidsthed • Øget evne til at forstå kropssprog • Oplevelsen af at lykkedes • Følelsen af at høre til i et fællesskab De kompetente undervisere sætter en ære i at ramme det rette niveau, så alle oplever, at de udvikler og dygtiggør sig. Undervisningen foregår i trygge rammer, hvor ALLE kan være med og sidst men ikke mindst – der skal sved på panden og så skal det være sjovt! Forløbet afsluttes med et danseshow for forældre og lærere. Læringsmål Fælles mål for Idræt 6.–9. klasse • Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter • Eleven har viden om kendetegn ved kulturelle danse og stilarter • Eleven kan udvikle fælles koreografier og udtryk

Fakta

Holdnavn: Dance Academy Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering: Temauge Temadag(e) Undervisningen foregår på skolen eller Den Grå Fabrik

9


Mountainbike og Landevejscykling Ungdomsskolens cykelinstruktør giver eleverne en grundig indføring i både mountainbike og racercyklen. Eleverne tilegner sig grundlæggende teoretisk viden om cykelsport generelt, herunder brug og vedligehold af udstyr, teknik i forhold til kørsel på forskelligt underlag – og så skal vi selvfølgelig ud og prøve de forskellige discipliner med både enkeltstart og holdstart. Læringsmål • Eleven mestrer de 2 discipliner mountainbike og landevejscykling • Eleven kender til materiel og sikkerhed, herunder hvordan man vedligeholder udstyr • Samarbejde i grupper

foto af Horsens Ungdomskole

Fakta

Holdnavn: Cykling Målgruppe: 7. – 9. klasse Organisering Valgfag, 20 eller 40 uger Mødested: Aktivitetscenteret i Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved eller på skolen Max 28 elever

10


Crossfit Crossfit er alsidig træning af hele kroppen, hvor der hovedsageligt trænes med egen kropsvægt. Der er fokus på udholdenhed, kredsløbstræning, styrke, balance og smidighed. Eleverne tilegner sig en grundlæggende teoretisk viden inden for styrke- og konditionstræning – og så får de sved på panden! Læringmål Fælles mål for idræt, 8.-9. klasse • Eleven kan udføre egne og andres træningsprogrammer • Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv • Eleven får indblik i, hvor vigtigt det er at være i god form

foto venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Crossfit Målgruppe: 8.-9. klasse Organisering Valgfag, 20 eller 40 uger Mødested: Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved eller på skolen Max 16 elever

11


PARKOUR Parkour er en atletisk disciplin, som er tilgængelig for alle, fordi den kombinerer basale fysiske færdigheder som at løbe, hoppe, klatre osv. Parkour er et af Horsens Ungdomsskoles nyere tilbud. Det er erfaringen, at parkour også er attraktivt for de drenge, der normalt set ikke tiltrækkes af idræt. Mål og indhold I parkour får eleverne muligheden for at bruge deres krop på en anderledes måde. De opnår større styrke og kropsbevidsthed, opøver blik for at finde løsninger og udvikler deres tro på evner og beslutninger. En træningsgang består af opvarmning, styrketræning, teknisk træning og udstrækning. Der arbejdes også med de psykiske aspekter og selve tilgangen i parkour, hvor fokus er på at finde løsninger: hvis vejen ikke fungerer, finder man en ny. Det handler om at lære at mestre sine omgivelser og at kunne bevæge sig så hurtigt og effektivt som muligt ved brug af omgivelserne.

foto venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Parkour Målgruppe: 7.- 9. klassetrin Organisering Valgfag, 20 eller 40 uger

12


Outdoor oversigt

læs mere om vores outdoortilbud på de næste sider

Outdoor – flere muligheder

Vi har i Ungdomsskolen en bred ekspertise indenfor Outdoor. Dette vil vi gerne brede mest muligt ud og har derfor sammensat forskellige Outdoor tilbud. Tilbud der dækker fagspecifikke emner i idrætsfaget: • Natur- og udeliv i idræt – en dag på vandet, modul 1 +2 – kajak sejlads • Natur- og udeliv – en dag med navigation modul 1+2 – kortlæsning, kompas, GPS og o-løb + Adventure Race Outdoor valgfag: • Valgfagsforløb på 60 timer med alsidige frilufts- og udeaktiviter Outdoor bevægelsesdage: • Temadage med en særlig Outdoor bevægelsesaktivitet på programmet • En dag med mountainbike • En dag med klatring modul 1,2,3 • En dag med adventurerace Outdoor teambuilding: • En dag med teambuilding under åben himmel – fokus på klassens sociale liv og trivsel, den enkeltes personlige mestring • Et døgn med teambuilding skoven som klasselokale i 24 timer med lejrliv, overnatning, samarbejdsøvelser, mestring og trivsel

13


Natur- og udeliv i idræt

– en dag på vandet

Ungdomsskolens Outdoorteam tilbyder at varetage den del af idrætsundervisningen, der omhandler natur- og udeliv – aktiviteter på vand. Undervisningen er tilrettelagt som en temadag, der indeholder intro til sejlads i kajak, sikkerhed på vandet, ro- og padleteknikker samt makkerredning og en fælles sejltur. Kan suppleres med et modul 2, der giver lidt større sikkerhed og erfaring med sejlads og hvor eleverne sammen med instruktørerne planlægger sejlturen. Læringmål Fælles mål for Idræt, 8. – 9. klasse • Eleven kan vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviteter på land og i vand • Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand • Eleven kan udvikle friluftskvaliteter på land og i vand • Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteter

Foto venligst udlånt af Ålborg Kommune

Fakta

Holdnavn: En dag på vandet Målgruppe: 7. – 9. klasse Organisering Temadag i uge 18 – 39 Tirsdage kl. 9.00 – 12.00 Mødested: Den Grå Fabrik, Falstersgade 24 Op til 28 elever

14


Outdoor – valgfag

Valgfaget Outdoor er for de unge, der brænder for at fordybe sig i friluftsaktiviteter og udeliv. Der afprøves en bred vifte af forskellige friluftsaktiviteter med det formål, at den unge oplever og prøver den alsidighed, der findes indenfor udeliv. De unge udfordres fysisk og mentalt og lærer at færdes i naturen med respekt og bibeholde glæden ved et aktivt udeliv. Der afprøves følgende aktiviteter: • Kajak • Kano • Mountainbike • Klatring – væg og træ • Rappelling • Navigation • Adventurerace • Naturen som spisekammer • Opbygning af outdoorcamp • Bushcraft: grej, kniv, bål etc. • Overnatning i det fri Læringsmål • Eleverne opøver et alsidigt færdighedsog vidensniveau indenfor forskellige frilufts- aktiviteter • Eleverne tilegner sig viden om og færdigheder i at færdes i naturen på land og til vands fotos venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Outdoor Valgfag Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering: Valgfag, 60 timer Tilrettelægges med 3 lektioner pr. gang, ingen undervisning i december og januar. Faget afsluttes med en overnatningstur i det fri. Mødested: Den Grå Fabrik, Falstersgade 24 Antal elever: Op til 28 elever alt efter aktiviteter

15


Outdoor – bevægelsesdage

Bevægelsesdage er outdoor temadag, hvor en gruppe elever kan prøve kræfter med særlige bevægelsesaktiviteter. En dag på mountainbike Introduktion til grundlæggede mountainbiketeknikker og derpå race i skoven. En dag med klatring modul 1 + 2+ 3 Modul 1: Klatring på klatrevæg – intro til klatreteknikker og sikkerhed Modul 2: Træklatring – intro til klatreteknikker og sikkerhed ved Træklatring samt afprøvning af svævebane fra træernes top Modul 3: Rappelling – intro til rappellingteknikker og sikkerhed, rappelling fra 8 meters bro. En dag med Adventure race Adventure Race er en konkurrence, der indeholder flere forskellige aktiviteter f.eks. terrænløb, mountainbike, klatring. Det stiller krav til de unges alsidighed, udholdenhed, navigationskompetencer og samarbejdsevner. Læringsmål • Eleven opøver basale færdigheder indenfor det valgte tema • Eleven tilegner sig basal viden om teknik, sikkerhed, udstyr samt vedligehold af udstyr indenfor det valgte tema

foto venligst udlånt

Fakta

Holdnavn: Outdoor temadag Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering: Temadage uge 14 – 51 Tirsdage eller torsdage Kl. 9.00-15.00 Max 28 elever Mødested: Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved OBS! Tilbydes allerede i foråret 2017!

16

Foto venligst udlånt af ledreborg.dk


Outdoor - teambuilding

En dag eller et døgn, der har klassens sociale liv, trivsel og mestring i fokus. Vi flytter ud i det fri og tilbyder en dag med friluftsaktiviteter og samarbejdsøvelser, der giver de unge mulighed for at bruge krop og sind på en anderledes måde, se hinanden i et nyt lys og styrke oplevelsen af klassefællesskab og personlig mestring. En dag med teambuilding En udfordrende og sjov skoledag, hvor personlig udvikling og samarbejde er i højsæde. Et døgn med teambuilding Et døgn hvor klasselokalet er ude under åben himmel. Der laves udfordrende samarbejdsøvelser, mindfulness, mad over bål og overnatning i shelters. Outcome for dagen eller døgnet defineres sammen med klassens primære lærere. Der evalueres efterfølgende på outcome. En dag eller døgn med teambuilding kan med fordel kombineres med en MILIFE temadag med emnet – Dig og andre, der afdækker klassens gruppeprofiler og elevernes individuelle konfliktstile med henblik på at fremme klassens positive sociale udvikling Læringsmål • Eleverne udfordres på samarbejde, vaner og holdninger med fokus på gruppens sammenhold og dynamik

Fakta

Holdnavn: En dag med teambuilding: Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering Temadag uge 14 – 51 Tirsdage og torsdage kl. 9.00-15.00. Max 26 elever. Mødested: Aktivitetscenter Gedved, Parallelvej 6, 8753 Gedved. Det forventes at klassens primære lærere deltager på dagen. Holdnavn: Et døgn med teambuilding: Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering Uge 22,23,24,33,34,35,36,37 Torsdag kl. 10.00 til fredag kl. 12.00. Max. 26 elever Mødested: Hansted Skovvej 44, 8700 Horsens Det forventes, at 2 af klassens primære lærere deltager

17


læs mere om vores SSP oplæg på de næste sider

SSP Oversigt

SSP Horsens 2017/18 It’s up 2 U

Sociale medier

Alkohol og forældreaftaler

Det gode ungdomsliv

Unge og sexualitet

Forum Teater

Se side 21

Se side 23

Se side 24

Se side 25

Se side 26

Se side 27

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

90 min.

GRATIS

1000 kr. pr. kl.

2000 kr. pr. kl.

5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Elevoplæg Forældrearrangement

(60 min.)

(90 min.)

120 min.

Lærerdeltagelse

PRIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Signaturforklaring JA - det er en mulighed nej - det er ikke en mulighed JA - det er en mulighed, men det er ikke et krav

Skan & bestil

18


SSP

– It’s Up 2 U It´s Up 2 U har fokus på tidlig forebyggelse, holdningsbearbejdelse og trivselsfremme på mellemtrinnet. I ungdomsårene er det vigtigt at være en del af noget, at høre til, og føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler ofte, at de skal leve op til noget eller til hinanden for at føle sig accepteret ligesom de ofte påvirkes af flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres egne værdier og holdninger uden at vide eller tænke over, hvilke konsekvenser deres valg kan få. Værdier ændrer sig meget i ungdomsårene, og man udvikler sin personlighed yderligere gennem de valg, man træffer eller ikke træffer. Derfor er det sundt og lærerigt at snakke om venskaber og værdier og gøre sig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigt i ens liv og ikke mindst hvorfor. I oplægget indgår små rollespil/eksempler, som viser hvor svært det kan være at få sagt fra, når kammerater lokker/presser en til noget man egentlig ikke har lyst til. De unge får lejlighed til at prøve at mærke efter ”i maven”, hvornår noget føles rigtigt eller forkert.

Læringsmål • Eleverne får viden om deres egne værdier og flertalsmisforståelsers eksistens og mulige påvirkning af deres og andre unges faktiske adfærd • Eleverne lærer i praksis at kende, fastholde og ikke gå på kompromis med egne værdier, at sige fra og træffe positive valg • Eleverne får øget viden og handlekompetence, som bedre gør dem i stand til at tage aktivt stlling i deres eget liv som unge

HVAD VÆLGER DU ? it’s up 2 U

HVAD it’s up 2 U ER EN GO’ VEN?

dinator SSP-koor 5184 sen - 2068 Jan Asmus

bujas@hor

sens.dk

SSP-koordinator

Jan Asmussen - 2068 5184

bujas@horsens.dk

Fakta

Holdnavn: SSP – It´s Up 2 U Målgruppe: 5.-(6.) klasse Organisering Afvikles over 2 sammenhængende lektioner pr. klasse. Kan hvor dette tidsmæssigt passer sammen følges op af deltagelse på forældremøde (ca. 1 time) med info til forældrene. Alternativt kan forældreinfo udsendes via intra. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode til højre)

Skan & bestil

19


Fra Ungdomsskolens danseforestilling Unexpected Adventure

20


SSP

– Sociale Medier De sociale medier er en stor del af de unges såvel som deres forældres hverdag. Oplægget har fokus på de unges færden på de forskellige apps/hjemmesider, unges kommunikation med hinanden, og hvordan de i fællesskab kan skabe en sund onlinekultur omkring måden de behandler hinanden på. Elevoplæg afholdes klassevis i skoletiden og forældreoplæg for årgangen(e). Elevoplæg: Fokus på de unges identitet og kommunikation online/ikke online, konflikttrappen, hvordan forhindrer vi digital mobning, deling af nøgenbilleder og hvad stiller man op, når man bliver offer for det. Oplægget lægger op til at de unge selv byder ind med, hvad der rører sig i og udfordrer deres livsverden. Via dialog og kommunikation støttes de unge i at kunne træffe gode og fornuftige valg uden at ligge under for flertalsmisforståelser om, hvad de tror alle andre unge gør, i forhold til, hvad de i virkeligheden gør. Forældreoplæg: Gennemgang af de unges mest brugte sociale medier. Både fokus på de positive sider samt hvor og hvordan de unge oplever konflikter. Dialog om, hvad det betyder at være forældre til en såkaldt ”digitalt indfødt”. Forældrene får gode råd og redskaber til at møde deres barn i den digitale verden, samt viden om faldgruber, man som forældre bør være opmærksomme på i forhold til børn og unges liv på de sociale medier. Oplægget baseres på viden om unges onlineliv og tager udgangspunkt i de tidligere afholdte elevoplæg. Læringsmål • Eleverne får øget viden om god/uhensigtsmæssig kommunikation, sexting, fotos mm. online. • Eleverne bliver bevidste om og får bedre forudsætninger for at forebygge negative oplevelser/ konsekvenser af egne og andres adfærd online og hjælpes til at kunne træffe gode og fornuftige valg. • Eleverne klædes på til at der skabes/bevares en god klassekultur. • Forældrene får øget viden om de unges brug af sociale medier på godt og ondt og hvilke problemstillinger, man som ung risikerer at opleve online. • Forældrene får bedre forståelse for unges online-liv, og gode råd og redskaber til dialog md de unge og hvad de som forældre bør være opmærksomme på.

Fakta

Holdnavn: SSP – Sociale Medier Målgruppe: Primær: Primær 6. klasse (generelt forebyggende), sekundær 7.-8. klasse (fortrinsvist hvis aktuelt problem) Organisering Elevoplæg: 2 lektioner pr. klasse Forældreoplæg: 60-75 minutters oplæg samlet for hele årgangen. Lokalitet/materiale: Egnet lokale i forhold til antal deltagere med tilhørende pc, smartboard eller projektor/lærred samt lyd. Til forældreoplægget anbefales bordopstilling med mulighed for gruppedebat. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode til højre)

Skan & bestil

21


SSP

– Alkohol og Forældreaftaler Elevoplæg: Unge har ofte overdrevne forestillinger om andre unges adfærd – kaldet flertalsmisforståelser eller sociale overdrivelser – ikke mindst omkring alkohol. Elevoplæggene sigter på at forebygge tidlig alkoholdebut. Oplægget kommer omkring mange emner. Forældreaftaler: Forældrenes holdninger har stor indflydelse på unges adfærd, ikke mindst omkring alkohol og debutalder. Derfor er forældreaftaler en af de meste effektive måder, hvorpå forældre kan tage fælles ansvar og støtte hinanden i at udsætte unges alkoholdebut. Forældrene orienteres også om lovgivning og faktaviden om området og om deres handlemuligheder for at støtte de unge i en sund festkultur. Som afslutning på oplægget udarbejdes en fælles forældreaftale. Læringsmål • Eleverne får viden om unges faktiske alkoholadfærd og flertalsmisforståelsers mulige påvirkning af unges risikoadfærd og dermed et mere reelt billede af hvad der er normalt blandt unge. • Forældrene får viden om unges faktiske alkoholadfærd og flertalsmisforståelsers mulige påvirkning heraf samt deres egen store mulighed for at sætte rammer. • Forældrene motiveres til at lave forældreaftaler og sætte fælles rammer for klassens/årgangens unge. Disse aftaler ajourføres efterfølgende normalt årligt.

Fakta

Holdnavn: SSP – Alkohol og Forældreaftaler Målgruppe: 7. klasse + deres forældre Organisering 90 min pr. klasse, som følges op at et forældremøde for årgangen på 120 min. Materialer/lokaler: Klasselokale med mulighed for at bruge internet/pc til elevoplæg. Egnet lokale til forældremøde med mulighed for at bruge smartboard eller lign med lyd og billede samt en bordopstilling der giver mulighed for gruppedebat. Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode til højre)

22

Skan & bestil


SSP

- Det gode ungdomsliv ”Det gode ungdomsliv” tager udgangspunkt i en tese om, at alle unge mennesker ønsker et godt og sundt ungdomsliv i størst mulig trivsel. Gennem en kombination af faktaviden, debat og gruppearbejde med forskellige virkelighedsnære historier, får de unge mulighed for at reflektere over eget liv, og hvilken kvalitet af ungdomsliv de ønsker, når de snart skal færdiggøre deres folkeskoletid og starte på et nyt kapitel i deres liv. Der bliver ikke nogen løftede pegefingre eller moraliseren, men vi vil gerne skabe rum til dialog og debat, om hvad der fremmer et godt ungdomsliv, og hvad der kan hindre eller besværliggøre et godt ungdomsliv og ikke mindst hvordan, man selv kan påvirke dette positivt. Undervejs inddrages statistik fra ungeprofilundersøgelsen, så de unge med egne øjne kan se, om de er medskabere eller bærere af de flertalsmisforståelser, der kan være med til at forringe deres og deres kammeraters ungdomsliv. I oplægget kommer vi udover flertalsmisforståelser bl.a. omkring emner som: småkriminalitet mobning/chikane, det sunde/usunde liv (alkohol, rygning, stoffer), online-adfærd, den gode kæreste, den gode ven/veninde og det gode forhold til forældrene og andre voksne. Læringsmål • Eleverne bliver konfronteret med eksempler på adfærd og valg, som kan være med til at stå i vejen for et godt ungdomsliv • Eleverne involveres aktivt, og kommer til at reflektere over om deres egne faktiske eller mulige handlinger og valg fører dem i den retning, de ønsker i deres liv • Eleverne bliver mere bevidste om hvorvidt de valg, de træffer, er hensigtsmæssige, både i forhold til eget og kammeraternes ungdomsliv og trivsel.

Fakta

Holdnavn: SSP - Det Gode Ungdomsliv Målgruppe: 8. klasse Organisering Varighed: 90-120 min. Gerne i perioden august – januar

Skan & bestil

Oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode til højre)

23


SSP

– Forum Teater Små teaterstykker om situationer, dilemmaer og konflikter man som ung kan komme ud for på sociale medier, digital mobning, kriminalitet, misbrug og lign. Se fx videoklip på www.youtube.com (søg på SSP Horsens + Forum Teater). Aktivitet: Unge skuespillere (Horsens Amatør Teater) opfører 2 stykker, hvor unge udsættes for en problematisk situation. Stykkerne gennemspilles første gang uden stop. Ved næste gennemspilning kan de unge stoppe stykket og komme med forslag til at løse problemstillingerne, ligesom de kan overtage en af rollerne, hvis man har forslag til hvordan, man kan løse stykkernes dilemmaer. Stykkerne fortsætter nu med de nye løsningsmuligheder og skuespillerne reagerer i forhold til de nye input. Processen styres af en joker (Street Team/ skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag i spil og får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger mm. og hvordan, det evt. kan fungere i virkeligheden. Kan supplere den øvrige undervisning, som traditionelt finder sted om unge og kriminalitet, eller ifm. arbejdet med skolernes krimimesse for 7. årgang. Læringsmål • Eleverne får kendskab til og bliver bevidste om mulige konsekvenser af at træffe uhensigtsmæssige valg • Eleverne lærer at reflektere over, hvordan man kan forebygge og håndtere konfliktsituationer og svære ”valg” og mærke, hvad der er rigtigt og forkert • Eleverne øver sig i konfliktløsning og oplever hvor lidt der nogle gange skal til for at noget går galt og hvor svært det kan være at løse det igen

Fakta

Holdnavn: SSP - Forum Teater Målgruppe: 5.-7. klasse Organisering Afvikles over 2 sammenhængende lektioner. Materialer/lokaler: Et lokale hvor der er plads til alle elever – og plads i den ene ende af lokalet til, at skuespillerne kan opføre de forskellige stykker. 2 ud af 5 mulige stykker vælges på forhånd. Pris: 2.000 kr. pr. klasse, som afregnes med SSP/Ungdomsskolen (dækker løn til 4-6 skuespillere). Skolen sørger for mad og drikke til skuespillerne.

24

Skan & bestil


SSP – Unge og Seksualitet

“Fra Adam og Eva til porno på nettet…” Elevoplæg: Generelt forebyggende og oplysende oplæg om unge, identitet, seksualitet og krop. Oplægget er dialogbaseret samt bredt oplysende om emner, der for mange voksne kan være svære at tale med teenagere om, og som det kan være svært at have tid til i den almene undervisning. Oplægget veksler mellem dialog, film, musik, fotos og generel information. De unge hører også om beskyttelse og prøver at sætte kondom på en attrap mm. Nogle stikord: • Kærlighed for alle generationer, sex er andet end samleje • Kend din krop, tabuiserede forhold som bad/nøgenhed, normalbegreber, mediepåvirkninger • Seksuel orientering, fordomme, prævention, kønssygdomme • Den første gang, respekt for sig selv og andre, den gode oplevelse, det skal være rart • En snak om grænser og grænseoverskridende adfærd i tale, handling og online-adfærd • Hvem kan man snakke med om sex og introduktion til www.sexfordig.dk mm

Læringsmål: • Eleverne understøttes i deres personlige udvikling med udgangspunkt i de nævnte emner. • Eleverne får viden om og bliver klogere på emner som identitet, krop, sex, egne grænser. • Eleverne får viden om forskellige former for prævention og kønsygdomme.

Fakta

Holdnavn: SSP – Unge og Seksualitet ”Fra Adam og Eva til porno på nettet…” Målgruppe: 7.-9. klasse Organisering: 90 min pr. klasse Lokaler: Klasselokale eller egnet lokale med mulighed for at bruge internet/pc, smartboard eller lign med lyd og billede. Pris: 1.000 kr. pr. klasse Alle oplæg bestilles via oplægsportalen hos SSP (Se QR kode til højre)

Skan & bestil

25


Ungdomsskolens videnscenter Ungdomsskolens videnscenter understøtter kommunens folkeskoler i forhold til elevernes læring, trivsel og personlige mestring. Vi har fokus på, at alle elever bliver så dygtige, som de kan – både fagligt, personligt og socialt. Det kræver ofte ændrede rammer i undervisningen, hvor lærerens rolle som læringsleder har den afgørende betydning. Vi tilbyder forløb for lærerteams indenfor alle aspekter af læringsledelse og inklusion i praksis: Klasserumsledelse, Læringsdifferentiering, Neurorelationel læring, arbejde med elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Endvidere tilbyder vi læringsforløb med eleverne i forhold til motivation, læringsstrategier, tænkning og fokus på gode mestringsstrategier, socialt, læringsmæssigt eller personligt. Vi arbejder med udgangspunkt i co-teaching hvor vi i samarbejde med skolens lærere laver skræddersyede læringsforløb tilpasset netop jeres målgruppe. Ring eller skriv – så aftaler vi et møde Torben Bloksgaard 23268039 tobl@horsens.dk

26


Praktiske oplysninger og priser Aftaler vedr. fag, temadage og camps indgås ved at rette henvendelse til Rikke Nedergaard, rine@horsens.dk eller tlf. 30 10 91 73. For at skolerne kan få det bedste udbytte af vores aftaler for skoleåret 2017/18, skal aftalerne være indgået senest 1. juni 2017. Dette sikrer, at vore medarbejdere har mulighed for i god tid at kontakte skolerne med henblik på samarbejde og forberedelse. Ungdomsskolen udformer en kontrakt, som returneres i underskrevet stand. Derefter er aftalen bindende. Skolen bliver kontaktet af den underviser, der skal varetage læringsforløbet, så de praktiske detaljer kan aftales nærmere. Så snart skolen har hold/elevliste til læringsforløbene, fremsendes de pr. mail til Ungdomsskolen – senest 1 uge før holdstart. Ungdomsskolen registrerer fremmøde og melder dette tilbage til skolen månedligt. Ungdomsskolen sørger for evaluering og udstedelse af kompetencebevis i alle læringsforløb. Priser: Valgfag 60 timer: 15.000 kr. pr. underviser* Valgfag 30 timer: 7.500 kr. pr. underviser* Temauge 30 timer: 7.500 kr. pr. underviser* Temadag 7 timer: 1750 kr. pr. underviser* Et døgn med teambuilding: 6000 kr. prisen er inkl. aften- og morgenmad, forudsætter deltagelse af 2 af klassens lærere. Milife Læringscamp 4 uger: 5000 kr. pr. elev SSP tilbud: Aftaler vedr. SSP rettes direkte til Jan Asmussen, aftalerne kan indgås løbende. SSP oplæg bestilles via QR koden nedenfor. * Af sikkerhedsmæssige årsager er der to instruktører på alle outdoorforløb.

Skan & bestil SSP OPLÆG

27


Kontakt os, sĂĽ vi kan lave en aftale Rikke Nedergaard Afdelingsleder Fritid og Udvikling Tlf. 30 10 91 73 / rine@horsens.dk Jan Asmussen Afdelingsleder SSP og forebyggelse Tlf. 20 68 51 84 / bujas@horsens.dk Annika Bech Horsted Madsen Administrativ medarbejder Tlf. 76 29 15 25 / abhm@horsens.dk

Horsens Ungdomsskole Falstersgade 24 8700 Horsens Tlf. 76291530 ungdomsskolen@horsens.dk

unghorsens.dk SAMSKABELSE - Ungdomsskole, SSP og Folkeskole 2017/2018

28

Profile for Horsens Ungdomsskole

Samskabelseskatalog 2017/2018 - Horsens Ungdomsskole  

Samskabelseskatalog 2017/2018 - Horsens Ungdomsskole  

Advertisement