Page 1

| 26 februari 2014 |

Zorg voor de Hooge Heide !


Aanpak en doel Hooge Heide… • Doel: – Komen tot een aantrekkelijke visie en uitvoeringsprogramma Hooge Heide

• Hooge Heide binnen De Groene Delta

• Tot nu toe ‘Zorg voor de Hooge Heide!’ – Uitvoering diverse projecten in De Groene Delta – Visie Hooge Heide midden – nieuwe projecten

• De aanpak via workshops dus inbreng van jullie!

| 26 februari 2014 |


| 26 februari 2014 |

‘Hooge Heide binnen De Groene Delta’


De Hooge Heide binnen De Groene Delta‌

| 26 februari 2014 |


Thema’s binnen De Groene Delta

| 26 februari 2014 |


Wie doen er mee? • • • • • • • • • • • •

Natuurmonumenten Staatsbosbeheer Brabants Landschap Brabantse Milieufederatie ZLTO en Hertogboeren Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel Provincie Noord-Brabant Gemeente Vught Gemeente St. Michielsgestel Gemeente Heusden Gemeente ‘s-Hertogenbosch… …..en

steeds meer andere partijen o.a. bedrijfsleven, particulieren, burgers, onderwijs, zorginstellingen, kunst- en cultuursector…. | 26 februari 2014 |


De stand van zaken per gebied 2014

| 26 februari 2014 |


Meer van Engelen

| 26 februari 2014 |


Stadsdommel natuur aan de rand van de vesting

| 26 februari 2014 |


Het Bossche Broek het natuurmuseum van de stad

| 26 februari 2014 |


Rijke natuur

| 26 februari 2014 |


Eind 2014 gereed‌.

| 26 februari 2014 |


Diezemonding stap voor stap op weg naar‌.

| 26 februari 2014 |


| 26 februari 2014 |

Zorg voor de Hooge Heide! Hoe het ooit begon‌


Hooge Heide; een kleinschalig versnipperd landschap

| 26 februari 2014 |


Versnipperd en allemaal achter een hek‌‌

| 26 februari 2014 |


Ligging in sterk verstedelijkte omgeving‌

| 26 februari 2014 |


Projecten in De Groene Delta‌vooral gemeente

26 februari 2014


Uitnodigen anderen en faciliteren ontmoetingen!

| 26 februari 2014 |


Wie het kleine niet eert….. • Zorgboerderij Korsten • ´Rondjes om´ • Boek Hooge Heide

• Wandelpaden en nestkasten • Het Bewaarde Land

| 26 februari 2014 |


Kans op geld vanuit soortenbeleid ‌


Samen werken aan natuur- en recreatievisie Hooge Heide

| 26 februari 2014 |


Analyse voorbeeld natuur‌


Cultuurhistorische waarden‌


Visie vertaald naar projecten‌.

| 26 februari 2014 |


Cultuurhistorie

| 26 februari 2014 |


Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatielandschap

| 26 februari 2014 |


Entree en ontvangst door zorginstellingen‌.

| 26 februari 2014 |


Heijmans verleiden om te investeren in verbinding‌

| 26 februari 2014 |


Maatregelen Overzicht acties en maatregelen

Trekker

Planning

Natuur * Bos maakt plaats voor heide en stuifzand * Mooi zo'n vlinderbaan in het Sparrenburgbos * We maken een omvormingsplan voor het natuurbos * We creëren een rustgebied voor fauna door een paar paden af te sluiten * We gaan door met geïntegreerd bosbeheer * We leggen x poelen in bestaand natuurgebied * We gaan voor x poelen bij particulieren * We gaan over tot herintroductie van de knoflookpad * We leggen drie faunatunnels aan * We bestuderen de kansen voor 'spoelwaternatuur' * We halen begroeiing weg en herstellen het stuifzand bij Rosmalen

Bosgroep Zuid Lips Capital Bosgroep Zuid Brabant Water Alle boseigenaren Brabant Water Veldcoordinator Landschapsbeheer Nuland/IVN Oss Landschapsbeheer Nuland Brabants Water gemeente 's-Hertogenbosch

2011-2014 2011-2014 2011 e.v. 2011-2014 2011 e.v. 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011 2011-2012

Landschap en cultuurhistorie * We gaan Landduin Jozefoord weer beleefbaar maken * In omgeving Mariaoord werken we aan herstel van heide, landduin en wandelpaden * We maken de Randwal Hees weer beleefbaar * We voeren een integraal plan uit voor Mariaoord * We herstellen enkele oude lanen in de Hooge Heide * We versterken het kampenlandschap door erfbeplanting en houtwallen * We leggen een houtwal aan langs de knoop A59 * In de knoop zelf zou bos niet misstaan…

LSB Nuland Mariaoord en eigenaar Bosgroep Mariaoord Bosgroep Veldcoordinator Veldcoordinator Rijkswaterstaat

2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2012

Recreatie * Binkhorst en Mariaoord worden informatiepunten * Er komen parkeerplaatsen op de Binckhorst * We gaan voor een parkeerplaats Bergstraat noord bij de volkstuinen * We zorgen voor informatieporden bij iedere parkeerplaats * Er komt een uitkijktoren op de vuilstort * Er komen twee of drie boulders in of nabij stuifzand Rosmalen * De waterleidingstraat wordt een fietsstraat * Er wordt een lange wandelroute aangelegd; sommige worden afgesloten * Er komt een natuur- en recreatiekaart voor het gebied * We gaan voor een uitkijkpunt op het landduin Jozefoord * We halen de hekken van BW weg en plaatsen boomrillen waar dat nodig is * We markeren het hondenlosloopgebied met bordjes * We leggen een rolstoelpad aan tussen Binckhorst en Mariaoord

Mariaoord en Binckhorst Binckhorst gemeente Maasdonk gemeente 's-Hertogenbosch IVN gemeente 's-Hertogenbosch gemeenten 's-Hertogenbosch en Maasdonk gemeente 's-Hertogenbosch gemeente 's-Hertogenbosch Bosgroep Brabant Water gemeente 's-Hertogenbosch gemeente 's-Hertogenbosch

2011-2012 2011-2012 2011-2014 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2014 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2014


Landschapsbelang Maasdonk

| 26 februari 2014 |


Boek ‘Hooge Heide’

| 26 februari 2014 |


Informatiepunten

• • • •

Mariaoord Binckhorst Heike Aardrijk

| 26 februari 2014 |


Rolstoelpad

| 26 februari 2014 |


Natuurakkers

| 26 februari 2014 |


Natuurakkers

| 26 februari 2014 |


Natuurakkers

| 26 februari 2014 |


Website • Gezamenlijk communiceren • Alle groene mogelijkheden • Naast bestaande info van de partijen

| 26 februari 2014 |


Zandverstuiving Rosmalen • Terugdringen boskernen • Aanplant struiken / gebiedseigen soorten • Parkeren / routing

| 26 februari 2014 |


De aanpak • Workshop, huiswerk en ondersteuning door gemeente(n) • Analyse (hoe is het nu?) • Thematische uitwerking (wat willen we per functie?)

• Visie (hoe ziet de wereld er uit over…) • Uitvoeringsprogramma – projecten, acties, organisatie en geld

| 26 februari 2014 |


Globale gebiedsbegrenzing‌

| 26 februari 2014 |


Landschap

| 26 februari 2014 |


Bodem, geomorfologie en

| 26 februari 2014 |


Recreatie

| 26 februari 2014 |


Natuurbeleid‌

| 26 februari 2014 |


Legenda natuur- en bosgebied (V,Vl) heide en stuifzand (R,V,S, D) poelen en open water (A,L) beken en weteringen (L, Vl) soorten kleinschalig landschap (S) voorkomen en uitbreiding das overig stedelijk en recreatief groen


1850

| 26 februari 2014 |


Hoogtekaart

| 26 februari 2014 |


Bedankt voor uw aandacht | 26 februari 2014 |

Startbijeenkomst 26 februari 2014  
Startbijeenkomst 26 februari 2014  
Advertisement