Page 1

FĂśrsamlingsbladet frĂĽn svenska kyrkan i holmsund & obbola

nr 2 2014


Församlingsbladet ges ut av Svenska kyrkan i Holmsund och Obbola

Björns betraktelse

Församlingsbladet kommer ut med fyra nummer per år och delas ut till alla hushåll i Holmsunds församling.

Alla busschaufförer känner varandra

Församlingsbladets redaktionsråd består av Björn Kling, Evelina Miderfjäll, och Marcus Gustafsson Har du tankar om Församlingsbladet? Hör av dig till Evelina Miderfjäll tfn 090-70 61 02 evelina.miderfjall@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: Björn Kling Tryckeri: Original tryckeri, Umeå Distrubition: Sandviks IK/Obbola IK f-01/02 Upplaga: 4250 ex Framsida: Myller framtaget och lånat av Skarpnäcks församling. Nästa nummer kommer i slutet av augusti.

Pastorsexpeditionen Adress: Kyrkogatan 9 913 31 Holmsund Öppettider under sommaren: (23 juni-15 augusti) tisdag-fredag kl 10-12. Ordinarie öppettider: mån-tis: kl 10-12 ons: kl 15-17 tors-fre: kl 10-12 Tfn nr 090-70 61 00 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ holmsund Facebook: www.facebook.com/ holmsundsforsamling Epost: holmsund@svenskakyrkan.se

Alla busschaufförer känner varandra. När vi möts efter vägen hälsar vi genom att sträcka upp handen. Det är väl en bekräftelse av den andre och en önskan om att resan ska gå bra. När jag någon gång träffar en busschaufför i en annan stad eller ett annat land har vi väldigt lätt att börja prata med varandra. För vi känner ju redan varandra, fastän vi aldrig setts förut. Motorcyklister känner också varandra. Det verkar som att småbarnsföräldrar också gör det. Och hundägare. De flesta av mina sammanhang har jag inte valt själv. Jag valde inte mina föräldrar och var jag föddes och växte upp. Min fru och jag valde varandra, men vi fick våra vänner och släktingar på köpet. Grannar och arbetskamrater fick jag inte välja. Klassen i skolan var ett annat sammanhang som jag kastades in i. På gott och på ont. När jag ska beskriva mig själv blir det ofta att jag berättar om de sammanhang och grupper jag finns med i och som har format mig. Jag identifierar mig snarare utifrån grupptillhörighet än som en ensam individ. Jag är kristen, vilket i Sverige kan betyda att detta är en privatsak. Det trummas in oss att vi är väldigt ensamma i sådant som har med andlighet och religion att göra. Men det är nog inte så jag ser det. Min tillhörighet till Kyrkan och församlingen och Guds folk som är på vandring är det som betyder allra mest för mig. Kanske blir det än tydligare när jag är i andra länder. Där finns inte det där privata och ensamma på samma sätt och där har vi systrar och bröder som på ett självklart sätt hör ihop med oss. Jag slås av hur den världsvida Kyrkan är ett nätverk av människor som hör ihop med varandra. Jag är väldigt stolt att detta är mitt stora sammanhang. Från kyrkan i Sydafrika hämtar jag ett levande uttryck som heter Ubuntu. Uttrycket är svåröversatt, men betyder ungefär att: Jag är, eftersom Vi är. Kanske finns denna insikt också i Sverige, men mer tidigare än nuförtiden. Måhända är jag mer afrikan än svensk i detta avseende. Nej, det är klart jag är svensk. Och kristen. Jag är – för att jag hör ihop med andra.

Björn Kling Kyrkoherde och busschaufför


Rikskören Pro Musica kommer till Holmsund den 22-29 juni. På tisdagen 24 juni kl 18.30-20.30 kan alla som vill vara med på en Öppen Körrepetition! Vi övar ett par sånger som sedan ska framföras tillsammans på Musik i sommarkväll i Holmsunds kyrka torsdag den 26 juni.

Välkommen med i sången! Gillar du att baka?

Boka dop, vigsel, skicka minnestelegram, eller kanske funderar du över gravskötslar? Välkommen in på Pastorsexpeditionen i fd prästgården, vid Holmsunds kyrka. Du kan också ringa eller maila till oss. Sommarens öppettider: (23 juni-15 augusti) tisdag-fredag kl 10-12. Tel 090-70 61 00 holmsund@svenskakyrkan.se

Församlingen efterlyser bullar i alla former och smaker att ta med när Bullbussen är ute på gator och torg. Vill du baka och skänka bullarna till församlingens diakonala arbete med Bullbussen så kom gärna med dina bakverk till pastorsexpeditionen! Församlingens Bullbuss står på Himelska fridens torg och Ica Fyrens parkering och serverar fika på måndag- och fredagförmiddagar (med reservation för semestertider).

Brudparet Fällman

Lennart och Anita gifte sig den 15 juni 1957 i Holm- sunds kyrka. Anita hade en krona på huvudet som fick sig en törn när de skulle sätta sig i bilen efter vigseln i kyrkan. På kvällen hittade Lennart pärlan från kronans dekora- tioner i Anitas hår och den kunde repareras. Paret har varit gifta i 43 år i år, en bedrift att beundra. Har du någon du vill åldras tillsammans med? Välkommen till vigsel!

3


Vad håller Svenska k Holmsunds församling finns till för församlingsborna i första hand, men är också en del av Kyrkan i landet och hela världen. Det är skillnad på att vara Kyrka i olika delar av världen och i olika tider av historien. I Holmsund/Obbola ser det ut så här just nu: Livets stora händelser Evelina Suurholma 18 år Jag tycker att kyrkan är bra för att det händer så mycket, det finns så mycket att göra för alla olika åldrar. Ungefär som på Solbackakyrkans middagar då barnen kan pyssla och vuxna prata och dricka kaffe. Det finns någonting för alla i kyrkan.

Vi vill uppmärksamma högtider och viktiga händelser i familjens och släktens liv. Holmsunds församling är hedrade varje gång vi får finnas med i detta. I Kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort. I Holmsunds församling döps, vigs och begravs människor året om och två konfirmationsgrupper konfirmeras varje år.

Solidaritet – för alla överallt Alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. Holmsunds församling besöker och skapar mötesplatser för ensamma, gamla och socialt utsatta människor. Bullbussen finns på Himmelska fridens torg och Ica parkeringen i Obbola för att möta människor och församlingens secondhandbutik ger människor långt från arbetsmarknaden arbetstillfällen. Man kan också söka ekonomisk hjälp från församlingen då samhällets stöd inte räcker till.

Barn och ungdomar Barnen har en särställning. Vi har ett gemensamt ansvar för deras växande och för att ge dem trygghet. I Holmsunds församling är barn- och ungdomsarbetet prioriterat och det finns ett stort spektra av verksamheter och insatser för orternas unga. Vilka de är kan du läsa på hemsidan: svenskakyrkan.se/holmsund Inger Renström 65 år

Musik och körer

Gudstjänsterna tycker jag är en av kyrkans starkheter. Där får jag vila och återhämtning, det finns inga krav på prestationer och man får komma som den man är.

I kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. I Holmsunds församling finns fem barn-och ungdomskörer, fem vuxenkörer. Musikaftnar och konserter hör till det vanliga kalendariet.

I gudstjänsten lämnar jag vardagen en timme och får lyssna, vara med i sången och bara ta emot, sen när jag går därifrån tar jag med mig någon fundering in i vardagen igen. Det ger mig en ro som jag önskar att fler skulle få upptäcka!

4


a kyrkan på med? Kyrkan - byggnaden Det finns inget rum som är som Kyrkorummet. Det är något med Kyrkolokalen som får en sträng i oss att vibrera. Våra kyrkobyggnader är fulla av historia och har en särskild plats i våra hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar. Holmsunds kyrka, som är ett arv från sågverkstidens glansdagar, är öppen för vem som helst att besöka alla dagar kl. 08.0019.00.

Olyckor, kriser och katastrofer Diakoner och präster (och andra) finns till hands i sorger och kriser. Vi har stor erfarenhet i detta. Och om det inträffar någon mer omfattande katastrof har Holmsunds församling krisberedskap och samarbetar med samhällets övriga jourgrupper. Och när våra systrar och bröder i andra delar av världen drabbas av är vi väldigt snabba att hjälpa till, snabbare än de flesta. Vårt nätverk med andra kyrkor i resten av världen gör att vi vet och att vi har vägar att se till att hjälpen kommer fram. Vi borrar brunnar, bygger skolor och sjukhus och finns med i katastrofarbete. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

Kärleksbudskapet Det behövs någon som pekar på kärleksbudskapet. Ibland verkar det som att alla bara bryr sig om sig själva. Ibland verkar det som att konsumism och materialism blir det viktigaste i livet. Inte alltid är det så, men ibland och oftare och oftare. Kristet liv handlar om att bry sig om andra. I Holmsunds församling får du vara med och bygga relationer och gemenskap och sprida omsorg över samhälle och värld.

Gud Inte så att Kyrkan har Gud i sin byrålåda, för det går ju inte. Men vi försöker ta det kristna livet på allvar. De av oss som har en andlig längtan känner sig hemma i Holmsunds församling. Bön, dop, nattvard och att ställa upp för din medmänniska är självklara mötesplatser mellan Dig och Gud.

Håkan Jonsson 40 år Jag tycker kyrkan är värdefull för sitt engagemang i olika barnaktiviteter som tex Kyrkis och barnkörerna. Barnen älskar aktiviteterna och ledarna gör ett fantastiskt jobb. Dessutom är det gratis och kan avlasta föräldrar och förskola.

Medlemskap Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan kan vara väldigt olika och ha stor variation. Vi hoppas att du vill vara medlem och stötta och kanske också ta del av allt som sker. Tack för allt du bidrar med! Vill du öka din delaktighet i församlingen så är du välkommen. Prata med en av kyrkans anställda så hjälps vi åt att hitta ditt sammanhang.

Inträde På sidan svenskakyrkan.se/omoss/ medlemskap hittar du blanketter och information för att bli medlem i Svenska kyrkan. Hör av dig om du har frågor!

5


Siffror från församlingen 2013 4890 besök gjordes på församlingens 122 Gudstjänster på röda dagar under året. 645 besök gjordes på onsdagarnas veckomässa i Holmsunds kyrka.

Och i framtiden...? Holmsunds församling arbetar med inriktning och prioriteringar för de närmaste åren. I en ny Församlingsinstruktion finns riktningen formulerad och utifrån den mejslas nu varje steg fram. Mycket av det som redan görs i församlingen är värdefullt, men församlingsinstruktionen fokuserar på det som känns extra angeläget att ta tag i. Här får du läsa ett axplock ur den. Holmsunds församling vill under de fyra kommande åren verka för att: •

öka barn, ungdomars och vuxnas plats i gudstjänsten, dvs deras delaktighet och deltagande.

utöka körernas och annan musikmedverkan vid våra gudstjänster och mässor.

genomföra en högkvalitativ konfirmationstid och stärka konfirmationsseden i församlingen.

möta de vuxna runt barnen i samband med barnverksamheten.

utveckla ledarutbildningen för ungdomar efter konfirmationen.

ordna fler samtalsgrupper för vuxna.

inbjuda dem som finns på tröskeln till ett liv i församlingen till våra ordinära gudstjänster och verksamhet.

152 barn fanns med i församlingens barngrupper.

ordna nya och fräscha verksamheter och gudstjänster för dem som inte känner sig lockade av våra traditionella uttrycksformer.

Drygt 100 ideella medarbetare fanns i församlingen.

utveckla vår sommarverksamhet, den tredje terminen.

få goda kontakter med en vänförsamling i en annan del av Kristi världsvida kyrka.

51 personer döptes. 40 ungdomar konfirmerades. 71 begravningar ägde rum. 226 deltagare fanns med i församlingens körer. 135 ungdomar fanns med i församlingens ungdomsarbete.

Foto: Ulrika Lagerlöf /IKON

100 339 kr samlades in av den internationella gruppen.

Församlingsinstruktionen finns att läsa i sin helhet på: svenskakyrkan.se/holmsund/om-forsamlingen

ver SyrienS barn behö 90 01 22-3 Pg 900-12 23 Bg Din hjälp svenskakyrkan.se/syrien

6

nu


Kalendarium

juni 2014

Som p ro g m a r ra m

2014

Årets upplaga av sommarprogram med Musikkvällar, Gudstjänster och andra samlingar kommer i brevlådorna under vecka 25.

Seaside Gospel

startar igen den 15 september. Vill du vara med i Skärgårdens svängigaste kör är du välkommen! Till hösten övar vi på måndagar kl 19.00. Körledare: Anna Bergendahl

Varje onsdag firas Veckomässa kl 18.30 i Holmsunds kyrka. För detaljprogram se: www.svenskakyrkan.se/holmsund

SÖNDAG 1 JUNI

SÖNDAG 22 JUNI

GUDSTJÄNST

FRILUFTSGUDSTJÄNST

solbackakyrkan kl 1o.00 Roland Benerdal, Clarence Jakobsson mfl. holmsunds kyrka kl 11.00 Elisabet Jonsson

obbola kyrkogård kl 14.00 Björn Kling TORSDAG 26 JUNI

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Arr: Kulturföreningen i Holmsund och Obbola

holmsunds kyrka kl 18.30 Rikskören Pro Musica, dir. Fredrik Winberg. landad kör bestående av rutinerade körsångare från hela Sverige.

SÖNDAG 8 JUNI

SÖNDAG 29 JUNI

MÄSSA/HÖGMÄSSA

HÖGMÄSSA

solbackakyrkan kl 1o.00 Anton Sjöström holmsunds kyrka kl 11.00 Ingrid Burstedt

holmsunds kyrka kl 11.00 Björn Kling SÖNDAG 29 JUNI

SÖNDAG 15 JUNI

obbola kyrka kl 16.00 Björn Kling

MUSIK I LÖVSPRICKNINGEN holmsunds kyrka kl 18.00 Carolina Miskovski

GUDSTJÄNST

GUDSTJÄNST PÅ ALTANEN

solbackakyrkan kl 1o.00 Björn Kling obbola kyrka kl 16.00 Björn Kling

Konfirmand nästa år?

21-22 JUNI KONFIRMATIONSHELG

Är du född år 2000? Då kan du konfirmeras nästa år!

konfirmationsgudstjänst

Förutom att man har väldigt mycket roligt när man konfirmeras får du också chansen att få brottas med frågor om vem du är och vad du tror på. Håll utkik, inbjudan kommer till dig!

midsommardagen 21 juni kl 14.00 holmsunds kyrka

högmässa med konfirmation söndag 22 juni kl 11.00 holmsunds kyrka

Alla församlingsbor och andra är välkomna på konfirmationshelgens högtider!

Vid dessa båda tillfällen medverkar församlingens konfirmander och ledare och bjuder på en minnesvärd högtid. Anton Sjöström, Peter Gunnarsson, Anna Bergendal

7


Nr 2 2014 färdigt  
Nr 2 2014 färdigt  
Advertisement