Page 1

HOBBY

”Malerpinde” - byg af Harris Knudsen


De grundlæggende principper for konstruktioner fremstillet med ”malerpinde”


”Malerpinde” - byg

At bygge med ”malerpinde” eller optændingspinde som de kaldes der hvor jeg køber mine, er en nem og meget billig måde at bygge meget stærke og stabile konstruktioner. Det er desuden en metode der ikke kræver særlig meget værktøj eller plads – hele byggeprocessen kan bortset fra nogle enkelte opgaver foregå ved et køkkenbord. Det er en forudsætning at man har mulighed for enten selv eller med hjælp fra andre at save listerne i de ønskede længder med absolut lige 90º snit. Det kan gøres med en skærekasse og en liste sav men det er en hel del nemmere med en elektrisk afkortersav. Skal ens konstruktioner sammensættes med andet, f.eks. en mini boremaskine hvor der skal laves huller til maskinens hals og


”krop” er det nødvendigt at kunne bore helt præcise og lodrette hulle, så her er en borestander en nødvendighed – og gerne en stor søjleboremaskine af god kvalitet. Ellers handler det mest om at lime stumper sammen. De pinde jeg bruger her køber jeg i poser med 5 kg. (ca. 550 stk. pris under 50 kr.) pindene måler ca. 26,2 cm. i længden, bredden er ca. 0,1615 cm., og tykkelsen ca. 0,315 cm., de sælges som pinde til optænding og er sikkert et spild produkt fra en anden produktion. Når man skal i gang med et byggeprojekt kan man vælge enten at save pinde til efter de mål man har udregnet som værende de rigtige til det man vil bygge eller man kan bygge efter en standart hvor længden på stykkerne er delelig med bredden på pindene, de to ting kan også kombineres. Fordelen ved at benytte den første metode er at det giver en lettere, mindre firkantet konstruktion men der kræver også at man laver en arbejdstegning og beregner målene på de enkelte stykker inden man begynder arbejdet. Den anden metode hvor man benytter stykker i standart mål har den fordel at man kan fremstille sit byggemateriale i store mængder på meget kort tid og kan arbejde spontant uden at behøve en arbejdstegning, til gengæld bliver det færdige resultat mere firkantet og ikke helt så elegant men funktionaliteten bliver den samme. Jeg vælger her at bygge efter standart mål hvor pindene saves ud i længder på 1 x 1 bredde, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 7, 1 x 8 og 1 x 16, med de 9 længder skulle det være muligt at konstruerer stort set alt. For mig er metoden en mulighed for at kunne bygge velfungerende værktøjsmaskiner til næsten ingen penge men metoden vil også kunne bruges til mange andre ting, bare gå i gang så kommer ideerne nok.


Det er let se hvor de skĂŚve lister ligger

Her ser man at listerne ikke er lige bredde


Sortering Det første der skal gøres inden man begynder at konstruerer noget er at sortere sine pinde, der er altid nogle der er for skæve eller har fejl der gør at de ikke kan bruges. Start med at lægge dem op på højkant, på et helt plant underlag. Klem dem sammen med fingrene og giv slip, så er det let at se de skæve og pille dem fra, det ses også tydeligt at der er forskel på bredden, den plejer at ligge mellem 16,00 og 16,15 mm. men det betyder mindre når bare man ved det og tager højde for det når de enkelte elementer konstrueres. Det er en god ide også at frasorterer nogle af de bredeste pinde og holde dem for sig, de er særlig velegnede til konstruktion af visse typer elementer men mere om det senere. I en hel pose pinde er der måske ca. 50 der er så skæve at de ikke kan bruges og ca.50 men en bredde på 16,12 – 16,15 som det er godt at have for sig selv. Når de skæve og fejlbehæfte pinde er sorteret fra, bundter jeg pindene med tape, så er det hurtigere at save mange ens længder enten det nu gøres i en skærekasse eller på en rundsav. De frasorterede bredde pinde skal ikke saves i længder på nuværende tidspunkt men gemmes til senere.


Her er listerne savet i lĂŚngder og klar til brug.


De 9 standart lĂŚngder 1 x 1 bredde 1x2

- -

1x3

- -

1x4

- -

1x5

- -

1x6

- -

1x7 - 1x8

- -

1 x 16 - -


Øvelse 1 Vinkel stykke Lav nogle vinkelstykker i længden 4 og derefter nogle stykker i længder 16, nogen kan bruges som hjælpe pinde og resten kan der bygges videre på. Har du en store aluminiumsliste er det let at få en fin ret vinkel, nogle stygger aluminium er i det hele taget et godt stygge hjælpe værktøj når man bygger, men andet kan også bruges. Bruger du en aluminiums liste til at lave vinkelstykker så lad listerne stikke et lille stykke ud over aluminiumslisten så er det lettere at frigøre dem når limen er tør. Selv om træ lim ikke kan lime aluminium kan det godt få dem til at sidde fast.


Aluminiumslister Et par stykker aluminiumslister (vinkelprofil) er ud over at være en stor hjælp når de første lister samles også et glimrende stykke værktøj når der skal fjernes udflydende limrester. Det er helt nødvendigt at man gør det til en vane, når limen binder efter ca. en halv time, så at fjerne den lim der er flydt ud langs kanterne. Det er vigtigt fordi nogle af elementerne opbygges udefra og ind men det vil ved fremstilling af alle elementerne gøre arbejdet lettere og meget mere præcist hvis der ikke ligger størkner lim i vejen. To stykker på ca. 25 – 30 cm., med sidemål på 10 x 10 mm. og 15 x 24 mm. er meget velegnet men andre mål kan også bruges


Den lim der er flydt ud langs samlingerne fjerne let med et stykke aluminiumsliste


Øvelse 2 Lav en massiv blok med en længde på 4. Start med at sammenlime to lister vinkelret #1. Når limen binder fjernes eventuelle limrester og næste liste monteres #2, fjern limrester og lad emnet tørre efter forskrifterne på limflasken. Når limen er gennemtør, kontrolleres for glemte limrester, herefter monteres de sidste 4 lister i en arbejdsgang, brug kun ganske lidt lim. Brug tvinger, klemmer eller andet til holde listerne på plads indtil limen binder, hvorefter overskydende lim fjernes og emnet tørre færdigt. Når emnet er gennemtør bores et 8 mm. hul gennem midten af emnet. Brug borestader og understøt så træet ikke flosser. Tip: Når du vælger lister til emnet, så find 4 brede stykker (16,11 – 16,15 mm.) 3 til starten og 1 som den sidste. Brug 3 smalle stykker (16 – 16,10 mm.) i midten, så er der bedre plads til limen og resultatet bliver bedre.


1

2


3

4


Hjælpeklods 1 Inden næste øvelse skal der laves nogle små hjælpeklodsen, en 6 – 8 stykker er det altid godt at have. Klodserne bruges når der skal samles et emne fra bund med 2 sider og et midterstykke, når bund og siderne er limet sammen kan midterstykket placeres helt præcist ved hjælp af de små hjælpeklodser. Som det ses på billederne har jeg spidset de to lister, det er ikke nødvendigt de kan lige så godt være lige afskåret eller rundet bare de har en længde på max ca. 13 – 15 mm. Der kommer flere hjælpeklodser undervejs, klodser som man naturligvis godt kan undvære men som gør hele byggeprocesser meget lettere og hurtigere, det bliver også meget lettere at lave ensartede og præcise komponenter som det så igen er nemmere at samle til det man nu vil bygge.


1

2


3

4


Øvelse 3 Lav igen en massiv blok med en længde på 4. Første liste er bund hvorpå de to sider placeres. Når limen er tør placeres den fjerde pind lige midt mellem de to sidepinde, her bruger vi hjælpeklods 1. Pas på ikke at bruge for meget lim, det kan være svært at fjerne det overskydende især ved lange elementer. Når limen binder kan man fjerne overskydende limrester og monterer de næste to lister på hver side af den i midten og slutte med liste 7 som låg. Pindene 1, 2, 3, 4 og 7 er bredde pinde 16,10 – 16,15 mm. 5, 6 er smalle 16 – 16,09 mm.


1

2


3

4


Hjælpeklods 2 Hjælpeklods 2 bruges når der skal laves elementer der kan samles med andre elementer, klodsen sikre at fingrene blive lige lange og har en længde der svare til bredden på de bredeste lister, her 16,15 mm. Klodsen er ikke sværd at lave men den kræver ekstrem nøjagtighed. Start med at lave klodsen på tegning 1, længden på de pinde der bruges er ikke så vigtig men hele klodsen SKAL være absolut retvinklet. Når klodsen på tegning 1 er færdig indsættes de 3 pinde der skal udgøre fingrene og her er det heller ikke så afgørende hvor lange pinde man bruger bare det der udgør fingrene svare helt nøjagtigt til en 1 x 1 pind (16,15 x 16,15 mm.) Her er nøjagtighed helt afgørende så det er bedre at lave ti klodsen for at få en der er i orden end at nøjes men en der er bare en lille smule unøjagtig. En hjælpeklods der ikke er helt præcis gør mere skade end gavn.


1

2


Øvelse 4 Fremstil to gange to elementer der kan samles til en ret vinkel og efterfølgende til en firkant. Elementerne samles i lag af 5 stykker uden sidestykker. Bruger man hjælpeklods 2 er det både hurtigt og ret nemt at lave elementerne. Hvis de to vinkel konstruktioner er retvinklede og man har husket at rense for udflydende lim bør de kunne sættes sammen til en perfekt firkant.

Øvelse 5 Måske havde det, i det foregående, været godt med en vinkel. Så her er øvelsen at fremstille et par små vinkler der gør det nemmere at samle elementer i rette vinkler. En nem og brugbar vinkel kan hurtig fremstiller af 3 listestykker i størrelsen 1 x 1, 1 x 2 og 1 x 3.


1

2


3

4


Øvelse 6 Fremstil en grundbjælke med to samlestykker inde på bjælken og plads til en tredje i den ene ende, vælg selv målene på de enkelte stykker. På tegningerne 1 – 4 ses opbygningen i omvendt rækkefølge. I en konstruktion hvor flere dele skal passe sammen og måske igen samles med andre sammensatte konstruktioner er det helt afgørende at alle mål passer, rette vinkler er rette og ikke mindst at man har husket at rense udflydende lim væk. Man kan godt lave denne konstruktion uden hjælpeklodser men har man hjælpeklods 1 og 2 samt en vinkel går det hele meget nemmere og hurtigere. Når der skal laves en lang grundbjælke kan man med fordel bruge lister i hele længder (de bredde vi sorterede fra i starten) til grundlisten og de to sidelister. Derefter opbygges bjælker fra den ene ende og saves af i den endelige længde til sidst.


1

2


3

4


Øvelse 7 Som udgangspunkt samles listerne til elementer der igen samles med fingersamlinger til rammer. Rammerne kan derefter samles enten med lim eller skruer til kube konstruktioner men der er også andre muligheder. Her ses en af mulighederne hvor samlestykket fastgøres til grundbjælken i et kvadratisk hul. Det gør det muligt at samle to grundbjælker med en portalkonstruktion. Prøv den her viste og find eventuelt på andre muligheder. Maskinskruer og gevindstænger bør også indgå som muligheder, de sammenlimede bøgetræslister er stærke nok til at man kan skære skruegevind i dem. Bruger man en 6 mm. maskinskrue kan man bore et 5 mm. hul og skære gevindet med skruen.


Muligheder Hvad kan man så bruge det til? Jeg tror der er mange mulighede, foreløbig har jeg lavet målepinde, hjælpekonstruktioner til mine maskine, skabeloner til formning, dele til modelbyg og egentlige maskinkonstruktioner. Det bedste ved at bygge med pinde er at det er billig, let og konstruktionen blive meget stabil og stæk. Har man en miniboremaskine kan man bygge en brugbar drejebænk for ca. 20 kr. Inden for maskiner har jeg foreløbig bygget en mini drejebænk, en pantograf fræser og en 3D fræser der alle fungerer. Jeg bruger en 12 V Proxxon miniboremaskine og det fungerer fint til drejebænk og pantograffræser men den er for svag til 3D fræsning så her er det planen at bygge en ny til en større maskine. De sidste billeder viser min konstruktion af motorblokker til min lille mini boremaskine, som det ses er der brug for at kunne bore et par store huller på 20 mm. og 34 mm. Det er indtil nu det eneste sted hvor der er brug for specielt værktøj i form af en borestander, 20 mm. og et indstillelig bor eller kan resten bygges ved køkkenbordet.


Her ses de færdige dele til motorholderen, lige klar til at blive limet sammen. Det kan være en god ide at vente med den endelige sammenlimning til resten af drejebænken også er lavet, i tilfælde af at noget skal ændres eller der skal kompenseres for en mindre skævhed et sted i konstruktionen. Man kan udmærket afprøve om boremaskinen passer i holderen uden at denne er færdigsamlet.


Her indgår motorblokken i en pantograffræser, en meget velfungerende maskine der fungerer fuldt på høje dyer fabriksfremstille udgaver.


Google SketchUp Programmet SketchUp der kan hentes gratis på nettet er et godt grogram til planlægning af byggeprojekter man kan både lave færdige arbejdstegninger eller eksperimenterer med forskellige konstruktioner. Det kræver naturligvis nogen kendskab til hvordan programmet bruges men den tid er det vær at bruge, når først man kender programmet er det både nemt og hurtigt at arbejde med. På You Tube kan man finde en mængde videoer der viser hvordan man bruger programmet. Der er dog lige en enkelt ting man skal være opmærksom på, programmet tager ikke højde for at limen også fylder noget og kan betyde at målene på tegningen afviger en lille smule fra målene på den færdige konstruktion. Det har i praksis ikke den store betydning og let minis, merehvis man ændre tykkelsen på pindene fra 3,15 mm. til 3,23 mm. kommer målene på målepind i Google tegningen meget tæt på målene i virkeligheden. Her har jeg tegnet en mølepind i SketchUp. En fordel ved at bruge et tegneprogram som SketchUp er at man ud over at lave en arbejdstegning også afprøve de funktioner som ens konstruktion er bygget til. En målepind er meget nem at tegne/bygge og er den også ganske brugbar.


Udvendig m책l


Indvendig m책l


Diagonalm책l

Dybdem책l


Beslag, hængsler, små skruer mm.

Låsebeslag 15,00 kr. pr. stk. ” ” 2,50 kr. pr. stk. Håndtag 10,00 kr. pr. stk. Hængsler 2,00 kr. pr. stk. Hjørne beslag 2,00 kr. pr. stk. Samt små skruer med lige kærv.

Find dem her


책 s g o e

S www.harrisknudsen.dk


Hobby – ”malerpinde” byg.  
Hobby – ”malerpinde” byg.  

Den grundlæggende ide i konstruktioner fremstillet af træpinde. Der kan bygges drejebænk, kopi fræser, bordfræser samt hjælpekonstruktioner...

Advertisement