Page 1

Mølle Bladet

nr. 27 . 2013

Invitation til havefolket Maj Marked - ikke kun med spillemandsmusik og børnekræmmermarked!

B

estyrelsen bag Lumby Mølle ønsker til stadighed at udvikle de arrangementer, der er på Lumby Mølle. Gennem mange år var Mors Dag dagen hvor sæsonen startede, og hvor blomstersalget var en af de bærende aktiviteter. Nu er arrangementet ændret til Maj Marked, og er flyttet 14 dage længere frem for at vejret gerne skulle blive bedre. Blomsterne er der stadig, og det er stadig de lokale gartnere der sponserer. Men i år vil der være

mulighed for haveejer, eller andre haveinteresserede, at deltage med de blomster, stauder eller andre planter man har i overskud. Haveejere eller andre haveinteresserede kan købe en plads ved Maj Marked d. 26.maj, kl. 10-17, hvor man kan udstille, sælge eller bytte de planter man har i overskud fra sin egen produktion. Der er ikke nogen grænser for hvilke planter man tager med på markedet, Fortsættes næste side


blot det er nogle man selv har fremavlet. Prisen vil være kr. 75,- pr. m stadeplads, og det vil være muligt at have en trailer stående på pladserne. Vi håber med dette tiltag at gøre Maj Markedet til stedet, hvor haveinteresserede mødes hvert år for at udveksle planter og inspiration. Og med op til 2000 besøgende, skulle der være mulighed for en masse interesserede kunder. Ønsker man en plads, skal man udfylde en tilmeldingsblanket, der findes her i Møllebladet, eller på møllens hjemmeside, og sende den med post, eller e-mail til den oplyste adresse. Ønsker man yderligere oplysninger om markedet, kan man kontakte Søren på tlf. 30275847. Maj Markedet vil stadig også være hygge med musik i møllehaven, kræmmerpølser fra grillen, udstillinger – og selvfølgelig Børnekræmmermarked.

Ønsker man at deltage i Børnekræmmermarkedet, skal man udfylde tilmeldingen her i Møllebaldet, og aflevere den til den nævnte adresse, sammen med kr. 50,-. Det er alle børn op til 16 år, der kan deltage, og der må kun sælges brugte, eller hjemmelavet ting fra børneværelset. Der er dog stadig kun 25 pladser, så det er først til mølle….. Søren Hørslev Hansen

Veludført arbejde og god service til fornuftige priser. Alt i elarbejde udføres.

Tlf. 65 95 57 95 Aut. el-installatør - Henrik Hjortebjerg - H.C. Lumbyesvej 185

www.jackpot-danmark.dk sømarksvej 45 5471 søndersø TLF. 64 89 32 32 - FAX. 64 89 35 35 E-mail: mail@jackpot-danmark.dk www.jackpot-danmark.dk 2


Debatmøde - hvorfor!

I

efteråret 2012 inviterede vi til debatmøde i kornmagasinet. Bestyrelsen ville gerne høre ideer og kommentarer fra vore frivillige hjælpere, og skabe en dialog om hvorfor vi gør som vi gør, og hvordan vi kan gøre det bedre. Der kom heldigvis mange kommentarer, og nogle forslag til små og større justeringer som vi kan tilpasse umiddelbart. Vi er rigtig mange frivillige, som ved en stor fælles indsats udfører alle de forskellige opgaver der skal gøres, for at det hele fungerer når vi har åbent hus på møllen. Bestyrelsen har et ønske om at undersøge mulighederne for at uddelegere flere ansvarsområder på specifikke felter. Det skal ses som et ønske om at styrke samarbejdet, og en aflastning af bestyrelsen, samtidig med at vi håber det vil give et større engagement og tilfredsstillelse for de involverede. Bestyrelsen ønsker på ingen måde at fralægge sig sit overordnede ansvar, men ser flere muligheder i at få ansvaret uddelegeret. Det skulle forhåbentlig også medføre at der kommer nye ideer og forslag til en nemmere eller bedre måde at gøre tingene på, til gavn for både hjælpere, publikum og foreningen. Det skulle også gerne resultere i at endnu flere bliver interesseret i at hjælpe til på Møllen, og også gerne yngre

mennesker, så vi kan sikre foreningens grundlag fremover. Nogle af de områder der måske kunne uddelegeres, kunne være grillen, havemøbler ud og ind, blomstertombolaen, P-plads og færdselsskiltning samt øvrig skiltning, for at nævne nogle eksempler på konkrete emner. Kunne du selv have lyst til at deltage i eller måske stå for en konkret opgave er vi meget interesseret og lydhøre. Vi håber det er et tiltag der vil blive taget godt imod og som bringer os et skridt videre med at bevare Lumby Mølle. Jørgen Hansen.

Efter en god snak ved debatmødet, var der også tid til en kaffepause. 3


Løve Mølle

I

løbet af 2013 renoveres Løve Mølle. Begge vinger skal tages ned ved hjælp af en kran. Der skal laves en ny vinge til møllen. Den anden vinge skal have ny hæk, som er det træstativ, som sejlene sidder på. Mens møllevingerne er nede skal der udskiftes tre store bjælker i hatten. Bjælkerne er den bærende konstruktion i hatten. De er store og måler 40 x 40 cm. og har en længde på 4 meter. For at udføre dette arbejde skal hatten tages af møllen eller der skal rejses et stort stillads hele vejen rundt om møllen helt op til hatten. I Løve Møllelaug har vi skaffet pengene til renoveringen, og vi regner med at arbejdet går i gang efter turistsæsonen, og det bliver afsluttet inden årets udgang.

gæster rundt i møllen lige fra grundplan og de 19 m op i møllens hat. Møllerne fortæller også om møllen og kværnenes funktion.

Den første mølle i Løve blev bygget i 1860 af kromanden i Løve i samarbejde med møller Dedenroth fra Høng. Møllen brændte natten til den 21. januar 1881. Møllen blev genopført og var køreklar igen i november måned samme år. Mange spørger, kan man virkelig opføre en ny mølle så hurtigt. Forklaringen er, at en møllebygger i Mullerup havde en næsten færdig mølle liggende, som skulle være opført i Mullerup. Men Madam Andersen, som ejede Løve Mølle, havde mange penge og en kundekreds, så hun købte den færdige mølle og fik den opført i Løve i stedet for.

Tag en tur med Erlings hestevogn fra Stilling Strand hver tirsdag i skolernes sommerferie. Erling kører en tur til Løve Mølle, hvor der er mulighed for at se møllen inden turen går tilbage igen. Ring til Erling på 5854 7103.

Den nystiftede brugsforeningen købte i 1918 møllen og kroen i Løve. I 1921 solgte brugsforeningen møllen til Ole Pedersen, der var forpagter af møllen. Ole Pedersen blev møllens sidste møller og drev møllen indtil 1961. Han overdrog møllen til det ny etablerede Løve Møllelaug, som siden har stået for møllens drift og vedligeholdelse. Løve Mølle er en hollandsk gallerimølle. Det vil sige, at møllen har en omgang i 6 meters højde, hvorfra møllerne kan betjene møllen og sætte sejl på vingerne. Herfra er der en fantastisk udsigt. I klart vejr kan man se Kalundborg, Slagelse og Lindø værftet ved Odense. Løve Mølle er fredet og fremstår som da den blev genopført i 1881. Dog er der, mens møllen var i aktiv brug, sket små ændringer. Møllen står i dag som en arbejdsplads anno 1881. Møllen og møllerne arbejder, som vinden blæser. Vinden var jo den tids mulighed for at udnytte energien. Man er helt afhængig af, at der er vind nok til at trække møllen. Det var et stort problem før i tiden. Det fortælles, at der på et tidspunkt op til jul havde været vindstille i tre uger. Juleaftensdag og juledag kom der vind og møllen kunne arbejde. Men der kom også 70 bønderkøretøjer til møllen på de to dage. 2. juledag blev der vindstille igen. En sådan oplevelse var medvirkende til, at møllerne fik installeret petroleumsmotorer. På Løve Mølle står en gammel Bukh motor fra 1915. Den startes ved festlige lejligheder. I dag bliver møllen drevet af frivillige møllere, som maler hvede og spelt til mel, der sælges fra møllen. Møllerne viser gerne 4

Møllen kan besøges fra 15/6 til 31/8 samt i efterårsferien, hvor møllen har åbent på tirsdage og torsdage kl. 13 – 16. Møllen har også åbent 16/6 kl. 10 – 16. Det årlige julemarked i møllen afholdes den 30. november og 1. december kl. 10 – 16. Møllen kan også besøges af selskaber efter aftale med Ole på 2031 9320. Møllens vinger vil dreje rundt og møllen vil arbejde i åbningstiden, hvis der er vind nok.

Møllen har tre små håndtrukne kværne og en lille valse, som børnene kan få lov til at bruge til at male mel eller valse havregryn på. De får så hurtigt en forståelse for, hvorfor vindens kraft var så betydningsfuld, når man ikke bare kunne trykke på kontakten og få energien fra elektricitet. Henning Vingborg, Løve Mølle


5


Onsdag aften på Lumby Mølle

O

nsdag aften, dagen midt en i travl uge, klokken er 18, aftensmaden er spist og opvasken er klaret. Lumby Mølle er klar til aktivitet. Storstuen er opvarmet og bordene optaget med kniplebrædder. En aften med undervisning i kniplingens kunst er i gang. Kornmagasinet er klar til endnu en aften med akvarelmaling. Staffelier er opstillet og lærredet er klar til maling. Udenfor sker der noget en lille flok iført arbejdstøj går rundt sparker lidt i stenene. Pludselig er alle i gang med en opgave. Flagstangen trænger til maling. Den skal være klar til en ny sæson med arrangementer på Lumby Mølle. En udskiftning af flagstagstøtten er påkrævet, den gamle er rådden. På den gamle bloksav er en ny blevet skåret og ligget på lager et stykke tid. Den gamle møllevinge 24 meter lang, meget tung, bliver slebet og malet rød, og vil få en plads i frugthaven som bænk. Buskrydderen er startet og mange vildskud bliver fjernet. Grensaksen er med i lommen et par grene bliver fjernet. Scenen på græsplænen, hvorfra spillemandsmusikken skal fornøje os alle, klargøres. Den rødstribede teltdug har været til reparation i vinter og skal monteres på stålstængerne. Der lyder motorlarm fra magasinhuset, ud kører den røde traktor monteret med rive. Gårdspladsen skal rives. Traktoren har vi til låns mod at give den husly og brændstof. Det store telt er lejet hos ”Sjov og Fritid”. Traktoren trækker vognen med teltgrej ud i det fri. Fire mand fordeler stænger rundt på græsplænen. En time senere står teltet klar til brug. Græsset er slået på marken, klar til opmærkning af P-plads. En trækvogn, læsset med mørtel, kalk og stiger, kommer hen over den nyrevet gårdsplads. Der er kalket stuehus. Resultatet kan ses efter et par dage, hvor det vil fremstå kridhvidt.

og rødfarg. Et skridt tilbage og beundre resultatet, gammel håndværkteknik er udført, man har lært noget nyt. Ned på knæ og tjære sokkel. Det regner, det er tid til oprydning i magasinhuset. Ting sættes på plads. Grillene rengøres, så de er klar til sæsonen. Vinden er stabil, vi kan male mel. Kværnen er rengjort og klar. Vingesus og lyden af kværnen, der knækker hvedekornet. En tidslomme af nostalgi griber alle. Solen er ved at gå ned, en smuk solnedgang kan ses fra omgangen. Klokken nærmer sig halv ni, en onsdag aften, og der bliver lidt uro. Duften af varm møllekringle og kaffe trækker alle ind i slyngelstuen bagved køkkenet. En enkelt øl eller sodavand nydes og snakken går lystigt. Der skrives i logbog, så man ikke glemmer, hvilke opgaver der er udført. Endnu en onsdag aften uden TV er ved sin afslutning, man har fået oplevelsen af at være en del af et frivilligt/socialt fællesskab for bevaring af Lumby Mølle, uanset alder og køn. Flere kan få denne oplevelse hvis man vil reservere en onsdag aften. Stig Olsen.

Bindiningsværk bliver malet med kærnemælk/linolie Sammen når vi langt. Og der er rigeligt at gå i gang med! 6


www.lumbymolle.dk ALLESØ - 5270 ODENSE N TLF. 65 97 80 80 - www.allese.dk

7


Lumby Mølle som lokalt vartegn – også i fremtiden.

L

umby Mølle har nu i mere end 25 år været omdrejningspunktet for et stort lokalt engagement, der har resulteret i, ikke kun en fantastisk smuk mølle, men også et dejligt område der er brugbart til mange formål. Det er vi mange der kan være stolte af. Foreningen bag møllen har gennem hele perioden udviklet sig løbende. Fra at være en lille fast kerne af folk, bestående af bestyrelsen plus et par mand, består de aktive på møllen i dag af bestyrelsen plus mere end 50 aktive personer. Herudover har foreningen et godt samarbejde med andre lokale foreninger, der gør at det er muligt at holde et højt aktivitetsniveau. Med så mange aktive medhjælpere, opstår der en ny udfordring – nemlig det at organisere arbejdet. Der er mange til at udføre de ting der skal gøres, men der er mange aftaler der skal laves, inden en aktivitet på møllen kan gennemføres. Det kan en bestyrelse på 7 personer ikke klare alene. Derfor er det vigtigt at der til stadighed kommer nye personer der ønsker at yde en indsats for at opretholde aktivitetsniveauet på Lumby Mølle. Samtidigt skal aktiviteterne også fornys, så man ikke gror fast, og hænger i gamle rutiner uden udvikling.

Alt dette skal være med til først og fremmest, at sikre at Lumby Mølle som fast holdepunkt i lokalsamfundet. Men håbet er også at Lumby Mølle kan blive et aktivitetssted for hele Odense og hele Fyn. Det er et spændende projekt, som kun kan lykkedes ved at stå sammen. De sidste 25 år har været en spændende periode, men hvis udviklingen skal fortsætte er det lokale engagement en vigtig del. HUSK! Det er også DIN mølle.

Søren Hørslev Hansen

8


Lumby Mølle som vi kender den! -Masser af mennesker, og spillemandsmusik fra scenen.

-

Friskt bagerbrød hver dag! Online tips/lotto. Friske delikatessevarer. Posthus

STIGE

Tlf. 66 18 82 58

ÅBEN: Man-fre: kl. 8- 19, lør- søn: kl. 7- 19

9


Bliv guide på Lumby Mølle Vi har i 2012 haft så mange opgaver ved arrangementerne, at vi har haft svært ved at bemande møllen med mandskab der kan fortælle historien. Det er ærgerligt, da det er møllen vi alle gerne vil fortælle om. Tingene er simpelthen vendt på hovedet. Arrangementerne er blevet så store at der ikke er folk nok til at tage sig af det der startede det hele! Derfor søger vi personer der kunne tænke sig at være guide i møllen. Det skal være personer der er åbne, og som har lyst til at tale med mange mennesker. Det er en utrolig spændende opgave for de rette personer, da møllen får besøg af folk fra hele landet, og fra hele verden. Man behøver ikke at kunne hele møllens historie, eller kende teknikken i møllen – det har vi personer der nok skal oplære dig/jer i. Man skal blot have interessen for at fortælle en utrolig spændende historie om et stykke af den Danske bygningskultur. Kunne du tænke dig at blive en del af Lumby Mølles guideteam? Så kontakt Søren på tlf. 30 27 58 47.

LUMBYGAARD ENTREPRNØRFORRETNING ApS Aut. Kloakmester

- Etablering/renovering af kloak og dræn. - Anlægs- og gravearbejde udføres. - Beton- og støbeopgaver.

TLF. 65955403 H.C. LUMBYESVEJ 58 - LUMBY 10


Lumby Mølle har fået en toldkop

V

ed foreningens fest for møllens hjælpere i Lumby Forsamlingshus d. 20. oktober 2012, fik foreningen foræret en toldkop i kobber. Det var Otto Rasmussen, der forærede foreningen hans egen toldkop , da han mente den gjorde mere gavn på Lumby Mølle. Det er dog ikke den oprindelige toldkop fra Lumby Mølle – den ved vi ikke hvor er. Men det er MEGET sjældent at finde en toldkop i dag, da disse er gået til samtidigt med møllerne blev nedlagt og revet ned. Nogen blev dog poleret op og brugt som pyntegenstande i stuerne, hvilket også er tilfældet med den som Lumby Mølle har fået foræret af Otto Rasmussen. Det er derfor en meget værdifuld genstand foreningen har fået foræret, hvilket vi er meget taknemmelige for. Efter reformationen 1536 og afslutningen af middelalderen var der et behov for faste retningslinier for målenheder. En Toldkop er en gammel målenhed for rummål indført i 1683 under Christian den 5.. Den skulle afmåle den mængde korn som mølleren skulle have som betaling, for at male det korn bonden indleverede. Kornet blev målt op i skæpper. 1 tønde korn (ca. 139 liter) svarede til 8 skæpper. Mølleren skulle have en toldkop for hver indleveret skæppe korn, hvilket svarede til 1/18 af det indleverede korn. For at alt skulle gå rigtigt til, skulle toldkoppen være forsynet med et toldstempel, så bonden kunne se at mølleren ikke snød med vægten. Der er mange historier om hvordan mølleren forsøgte at snyde sig til lidt ekstra korn. En historie handler om møllerens nedslidte hænder. Når mølleren fyldte toldkoppen med korn skulle den stryges af med flad hånd. Men mølleren havde en nedslidt og kroget hånd – så det var ikke altid mølleren brugte en flad hånd!

En glad Otto Rasmussen overrækker toldkoppen til formanden for Lumby Møllegaard, Jørgen Hansen. Lumby Mølles nye toldkop udført i kobber og har et stempel indgraveret Chr.5, som sikrer at den er godkendt til afregning. Den vil blive opbevaret forsvarligt bag lås og slå, men vil blive udstillet ved de store arrangementer, sammen med Lumby Mølles gamle bibel fra 1550.

Vognmandsforretning

Chr. Jensen & Søn www.phlumby.dk Bestil online: Træpiller, staldstrøelse, topdressing, brænde, grus, sten, bigbags, m.m. Trailersalg: Afhent hver lørdag kl. 10-13. Nu også mulighed for at betale med Dankort.

Tlf. 30 69 08 72 11

Tilmelding til Børnekræmmermarked Maj Marked d. 26. Maj 2013 På Lumby Mølle


LUMBY-TÅRUP VEJ 66 - 5270 ODENSE N

Tlf. 65 95 40 82 Tømrer- og Snedkerarbejde. Vinduer og døre efter mål.

12


H.C. Lumbyeparken

A

lle Lumby-borgere har fra august og frem til starten af januar, ved indkørslen til byen kunnet glæde sig over Jens Galschiøtts smukke statue i bronze af HC Andersen. Nu baner statuen vej for en permanent forskønnelse af det trekantede område mellem Slettensvej og H.C. Lumbyesvej. Borgerforeningen indgik nemlig dialog med Odense Kommunes by- og kulturafdeling, Park og Vej, som har givet tilsagn om at hjælpe med renovering af det grønne område. Borgerforeningen har derfor allieret sig med arkitekt Povl Edvard Hansen, Kildegårdens Tegnestue, som har tegnet en skitse for en smuk, lille park i området. Odense Kommune har bidraget med renovering og fjernet det gamle buskads og stammet træerne op. Derudover bliver der sået græs til foråret. Kommunen vil desuden levere buske, som vi selv skal plante. Nu venter vi på besked fra H. C. Lumbyparken vil være det første man møder når Forstadspuljen med henblik på at kunne opstille en man kommer til Lumby fra Odense flagstang m.v. samt gøre plads til byens juletræ. Derudover er der løse tanker om en statue af H.C. Lumbys, men det afventer kapital og materialer. Under alle omstændigheder vil området dog fremover fremstå langt kønnere end før. Vel mødt i H.C. Lumbyeparken til foråret.

www.lumbymolle.dk

Hanne Sørensen Lumby og Omegns Borgerforening

13


Famely-Dart 2013

F MØLLE BLADET

MØLLEBLADET udgives af LUMBY MØLLEGAARD REDAKTION: ANNONCER:

amilydart blev grundlagt tilbage i 1991/92 på Harlekinvej under navnet Harlie-Dart. Det var i forbindelse med fællesspisning i fælleshuset. Det gik så godt med dartspillet, at vi startede en egentlig turnering op for beboerne, familie og bekendte. Idéen er fortsat den samme – dart med socialt samvær. Det er ikke en turnering, som har de fjerneste ambitioner om at true den danske dartelite. Næsten tværtimod. Det handler her om, at hele familien kan spille med, helt fra 9-10 års alderen og til man ikke kan løfte pilene længere. Vores juniorer starter for eksempel med handicaps, i nogle tilfælde voksne også. De har således en slags tyvstart, når de går til skiverne mod de mere garvede spillere. Således skal de kun spille ned fra 251, mod de garvedes 301. Når de så er skrappe nok, bliver de justeret op på niveau med vi andre. Spillerne inddeles pr. lodtrækning i 5-6 indledende puljer med 4-6 spillere i hver. Her vil de 3 vindere så gå videre til en mellemrunde, imens taberne kan se frem til at spille C-finale, eller en tur i opsamlingspuljen og dermed en ekstra chance for mellemrunden. Her kvalificerer man sig så til enten A, B eller C-finalerne. Der er 2 A-finaler, hvor vinderne af disse så mødes i en Super-A finale, hvor vi kan kåre månedens vinder.

Povl Edvard Hansen (ansv.) Anderupvej 64 5270 Odense n Tlf. 66 18 80 22 Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

SATS: UgeAvisen Nordfyn 63 45 25 00 TRYK: Fynske Medier, Trykkeri OPLAG: 6,500 eks. ISSN 0904-9568

E - BLADET: Layout Harris Knudsen Tlf. 66 18 27 94

www.lumbymolle.dk

Bestyrelsen Lumby Møllegaard Jørgen Hansen Tlf. 65 95 50 27

Helga Pedersen Tlf. 65 95 59 47

Jesper Olsen Tlf. 65 95 54 03

Anne Holm Tlf. 65 95 50 95

Stig Olsen Tlf. 23 44 50 78

Lene Mortensen Tlf. 60 82 97 31

Søren H Hansen Tlf. 65 95 58 47

14


Alt efter sin placering i disse finalerne tjener man så point sammen i de 9 måneder, som turneringen kører over, og årets 16 bedste mødes i en alle-mod-alle finale, normalt i starten af maj måned. Det tager det meste af dagen, men er ganske underholdende. Hver måned er der præmier til vinderen, 2. pladsen, bedste juniorspiller og til et par andre kategorier. Hvis spillerne så ellers orker mere, slutter vi også månedens spil med en gang ”Skovhugger”, også kendt som ”øl-dart”, og her er det med at ende i bedste halvdel, da dem som slutter i laveste halvdel betaler en øl/vand til dem i de bedste – og i skovhugger kan alt ske… Efter spillet, der som regel er første lørdag i måneden, udkommer vores blad "Family-Dart", som sendes ud til spillerne på mail, og lægges frem i trykt udgave hver gang vi spiller. Derudover har vi en hjemmeside: www.familydart.dk , hvor I kan læse mere om de enkelte måneders resultat, aktuel stilling, spilledatoer, billeder fra turneringen og andet nyt. Hjemmesiden er hurtigt opdateret, så det er her I kan læse nyhederne først. Det er første sæson vi spiller på Lumby Mølle, og vi er kommet flot igang. Der er også tæt løb i den samlede stilling, hvor de ligger tæt i toppen. Det kan I læse meget mere om på hjemmesiden. Du kan altid få mere at vide om turneringen, ved at henvende dig til enten Bjarne Hansen, Henning & Lene Mortensen, Frederik Frederiksen, Jan Hesteng eller Tommy Brumvig. De kan kontaktes enten via mail på hjemmesiden eller telefonisk via deres numre, som står på hjemmesiden også. Jan Hesteng

Generalforsamling Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Lumby Møllegaard

Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.30 på Lumby Mølle Dagsorden er som følger : 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Valg af bestyrelse : På valg er : Jørgen Hansen Stig Olsen Lene Mortensen Anne Holm Valg af suppleant: På valg er : Jørgen Jepsen Valg af revisorer : På valg er : Ejner Pedersen Erik Johansen Valg af revisorsuppleant : På valg er : Keld Refsgård 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen

Så er der også dart på Lumby Mølle - første lørdag i hver måned. 15


”Lumby Møllegaard” Nekrolog

L

Bliv medlem af ”Lumby Møllegaard”

Slettensvej 294, 5270 Odense N MØLLE

BLADET

Lille historisk beretning om Lumby Mølle

Kontigent er kr. 100,- pr. År. Indbetales i pengeinstitut Betalings ID: +73<+81 09 77 63

umby Mølles mangeårige revisor og trofaste støtte , Otto Rasmussen gik bort d. 9. december 2012. Otto Rasmussen var en af de store personligheder på Lumby Mølle, og ydede til det sidste en stor indsats, ikke kun for Lumby Mølle, men også for møllesagen generelt. Otto´s interesse for møller stammede tilbage fra hans barndom, hvor han havde sin gang på Lumby Mølle, som var i familiens eje. Og Otto fulgte arbejdet på Lumby Mølle tæt, og var gennem mange år en fast del af Vingeholdet, hvor han med stor entusiasme fortalte de mange besøgende om møllens funktion og historie. Og Otto var med helt fra foreningen start i midten af 1980’erne, hvor han hjalp med det praktiske arbejde der skulle gøres. Han var altid klar med et godt råd eller en hjælpende hånd når der skulle laves Mølleblad, arrangeres mølletur, eller når der skulle laves informationsmateriale. Hans faglige viden inden for møllerfaget var enorm. Var der noget han ikke vidste, havde han de rette kontakter og undersøgte sagen til bunds. Ved foreningens generalforsamlinger var Otto altid en aktiv deltager. Hans skarpe og konstruktive kommentarer til bestyrelsens arbejde, blev sagt med et glimt i øjet, så man ikke var i tvivl om den gode intention. Ved generalforsamlingen i 2011 forærede Otto møllen en Hollandsk kornvægt, som udstilles ved foreningens arrangementer. Otto Rasmussen var også meget aktiv i Dansk Møllerforening, hvor han var redaktør for foreningens blad

”Møllen ” fra 1993 til 1998. Han arrangerede også mange minderige mølleture i ind- og udland for foreningens medlemmer. Otto nåede at besøge Lumby Mølle sidste gang d. 24. november inden Møllenisse Jul. Her nåede han at nyde en kop kaffe og møllekringle, som han holdt meget af. Otto Rasmussen og hans altid gode humør vil blive savnet. Ære være Otto Rasmussens minde!

Otto Rasmussen som vi kendte ham. Engageret og god til at forklare om møllens funktioner.

Så er der pause! Men vi er klar igen i

2013 16


Aktiviteter på Lumby Mølle 2013 Majmarked, søndag d. 26. maj, kl. 10-17: Børnekræmmermarked, tombola, spillemandsmusik, udstillinger, demonstration af gammelt håndværk og m.m. Dansk Mølledag, søndag d. 16. juni, kl. 10-17: Spillemandstræf, Kunsthåndværkerdag, demonstration af gammelt håndværk, kræmmermarked, rundvisning i møllen og m.m. Sct. Hans, søndag d. 23. juni, kl. 18-22: Fællesspisning i møllehaven. Grillene er tændt. Bål og båltale i parken bag møllen. Vingesus, onsdag d. 3. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. Vingesus, onsdag d. 10. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m.

Vingesus, onsdag d. 24. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. Vingesus, onsdag d. 31. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. Møllemarked, søndag d. 18. august, kl. 10-17: Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, grill, udstillinger, demonstration af gammelt håndværk og m.m. Børnedyrskue, lørdag d. 7. september, kl. 13-16: Børn udstiller deres dyr i møllehaven – mange fine præmier Mølle-nisse jul, søndag, d. 24. november kl. 10-16: Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre juleting.

Vingesus, onsdag d. 17. juli, kl. 19-21: Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af kaffe, møllekringle, øl, vand, is m.m. Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med få undtagelser. For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet Vel mødt på Lumby Mølle Bestyrelsen


www.lumbymolle.dk

Møllebladet - 2013 - Lumby Mølle  
Møllebladet - 2013 - Lumby Mølle  

Lumby Mølleblad – et blad, der fortæller om restaureringen af Lumby Mølle og hvad det kan betyde for byen og egnen. Lumby Mølle et udflugtsm...

Advertisement