Højskolebladet #6 2015

Page 29

BILLEDLIGT

STILSTAND Fotograf: Mikkel Hørlyck I Center Avnstrup afventer flygtninge behandling af deres ansøgning om opholdstilladelse i Danmark. Flygtningene kan ikke forberede sig på fremtiden, og hverdagen er præget af stilstand. Enten bliver de budt velkommen, sendt hjem eller sendt videre til et andet asylcenter. Mikkel Hørlyck har gået på Krogerup Højskole og læser til fotojournalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.