Højskolebladet Maj 2013

Page 1

Forført, fortvivlet, forandret Kierkegaard 200 år

s. 1

”Vi er ikke statiske, vi er i tilblivelse” Interview med forfatteren Siri Hustvedt Kierkegaards moderne børn Den store filosof lever i bedste velgående på landets højskoler

maj 2013

siden 1876


s. 2

HØJSKOLERNE & KIERKEGAARD FOREDRAG KURSER UNDERVISNING & EVENT 5. MAJ

www.kierkegaard2013.dk www.hojskolerne.dk

maj 2013


INDHOLD maj 2013 s. 4 Leder Forført, fortvivlet, forandret s. 5 Til tiden Forført af politikere

Kierkegaards forfører har vundet Den æstetiske kynisme lever godt

s. 6 s. 10 Tidsånden kort Ifølge Søren Kierkegaard s. 11 Forført af en Time Manager Ved Asser Amdisen s. 14 s. 20 Bøger 6 gode om det autentiske liv

”Vi er ikke statiske...” Interview med Siri Hustved

s. 24 Forklædt som forfører Kenneth Sperling ville forandre sig selv s. 28 Forførelse - dit navn er kvinde Fra litteraturhistorien s. 34 Sexobjekter Essay af Eliot Weinberger s. 36 Bøger Jørgen Carlsen anmelder 55 bind Kierkegaard

HØJSKOLE s. 44 Højskolen kort s. 46 s. 50 Debat og kommentarer s. 52 Højskolerne og Kierkegaard2013 s. 54 Navne

maj 2013

Kierkegaards moderne børn Der, hvor Kierkegaard kan blive vedkommende for eleverne, er ofte i forhold til de valg, de står i på det tidspunkt af deres liv, valg af uddannelse eller, hvad de skal efter højskolen. Der peger Kierkegaard på valget som kategori. Det udfordrende er ofte ikke bare at vælge mellem det ene eller det andet. Det er måden, vi vælger på, der er vigtig. - jonas møller, lærer på silkeborg højskole

s. 3


debat Leder

s. 4

kolofon 4/maj 2013. 138. årgang

Forført, fortvivlet, forandret Andreas Harbsmeier Redaktør

forføreren er både destruktiv og konstruktiv. lige som søren kier- kegaard selv var det. Her i 200-året for hans fødsel er der al mulig grund til at fremhæve hans tankeunivers som forbløffende friske og geniale udlægninger af den menneskelige eksistens. Som konstruktive bud på en ramme for selvforståelse for det moderne menneske. Men Kierkegaards eksistentielle fordringer kan også være destruktive i al deres radikalitet. Han leverer ikke løsningen på alskens eksistentielle kvababbelser. Men han er en uvurderlig kilde til udfordringen af vante forestillinger om os selv. I dette nummer af Højskolebladet har vi stillet os selv den opgave at forsøge at aktualisere Kierkegaard – at bruge ham som en slags filter til at se på vores egen samtid en nutidig sammenhæng og bringe hans forestillinger om særligt forførelse i spil. Og vi har taget os visse friheder. For Kierkegaard ligger op til at vi selv skal tænke videre. Vi skal ikke bare etage hans ord for gode varer. Det at forføre og blive forført handler også om en åbenhed over for verden. Det handler om at kende verden og forstå det fremmede, at lade sig rive med, men også om at kalkulere med følelser, at være beregnende. Netop denne appetit på livet rummer et stort potentiale, men i særdeleshed også faren for at miste sig selv. Begge dele vil vi gerne pege på her. Forførerens drift efter at erobre den sanselige verden er i virkeligheden ganske udansk – særligt i en tid, hvor lidenskaben ikke just er den drivende kraft. Og måske her ligger et af de væsentligste bud fra Kierkegaard i dag – ikke en løsning, ikke et færdigbroderet verdenssyn, men en opfordring til at tage lidenskaben alvorligt. Både de konstruktive og de destruktive kræfter. Lad dig forføre, selvom forførelsen også rummer fortvivlelsen.

»

Forførerens drift efter at erobre den sanselige verden er i virkeligheden ganske udansk – særligt i en tid, hvor lidenskaben ikke just er den drivende kraft. Og måske her ligger et af de væsentligste bud fra Kierkegaard i dag – ikke en løsning, ikke et færdigbroderet verdenssyn, men en opfordring til at tage lidenskaben alvorligt.

maj 2013

udgiver Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) Formand: Helga Kolby Kristiansen Nytorv 7 - 1450 København K www.ffd.dk redaktion redaktion@hojskolebladet.dk www.hojskolebladet.dk Andreas Harbsmeier (ansv.) Tlf. 3336 4047 Sara Peuron-Berg Tlf. 3336 4267 Jeppe Langkjær redaktionsgruppe Karsten Wind Meyhoff Ane Kollerup Uffe Strandby Neal Ashley Conrad Mette Bock Jonas Møller Ida Ebbensgaard Redaktionen modtager gerne uopfordrede indlæg ud fra devisen: Vi læser det hele og trykker det bedste. skribenter Louise With Kat. Sekjær Johannes Henriksen Jeppe Langkjær Sara Peuron-Berg Andreas Harbsmeier Maj Kirkegaard abonnement Højskolernes Hus Rikke Hansen Tlf. 3336 4036 @: post@hojskolebladet.dk www.hojskolebladet.dk annoncesalg DG Media Tlf.: 7027 1155 www.dgmedia.dk layout Katrine Dahlerup, FFD forside Polfoto/www.kierkegaaard2013.dk tryk Dystan Grafisk Service www.dystan.com udgivelsesplan for 2013: #5: 30. maj #6: 1. august #7: 29. august #8: 26. september #9: 31. oktober #10: 28. november #11: 19. december Deadline 14 dage før udgivelsesdatoen. ISSN: 0018-3334


tema Til tiden

Forført af politikere

s. 5

TEMA Den gode retoriker er en forfører – men inden for politik er forførelse ofte noget negativt af sara peuron-berg foto: krigskampagnen

sokrates, churchill, lenin, fidel castro, grundtvig, obama og pia kjærsgaard. Alle kaldt folkeforførere. Selvom forførelse ofte tænkes at foregå mellem to mennesker, er begrebet siden det antikke Grækenland også blevet brugt i en bredere forstand. En helt ny dokumentar, Krigskampagnen, om Irak-krigen af Boris Bertram fortæller, hvordan hele verden forførtes af en løgn om masseødelæggelsesvåben. Især Anders Fogh Rasmussen, Tony Blair og George W. Bush udførte en bevidst forførelsesstrategi, hvor de systematisk overtalte, forførte og manipulerede deres befolkninger, skriver Charlotte Aagaard, der deltog i researchen til filmen, i Information. Man kan godt overføre forførelse på nogle mere abstrakte processer som politik, hvor nogle af teknikkerne fra forførelsesretorikken kan fungere som ansporende og motiverende, mener Lisa Storm Villadsen, der er lektor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. ”Grundlæggende, når vi taler om forførelse, er det, at vi har en fornemmelse af, at nogen bliver ført af sporet. Der er ligesom den rigtige vej, de føler de bør gå af pligt eller af naturlig tilbøjelighed. Og forføreren fører dem væk på en anden vej.” Jonas Gabrielsen mener også, man kan sige, at forførelse bliver brugt i politisk øjemed i dag. Han er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologi på Roskilde Universitet. ”Men det er svært at sige, hvor grænsen går mellem de tre ord, der ligger og væver sammen: overbevisning, manipulation og forførelse. Noget af det, der kunne

»

Noget af det, der kunne være forførelse - eller manipulation, det er, hvis man fx angående Irak-krigen giver et andet motiv for at handle end det, som man havde tænkt fra grunden - jonas gabrielsen være forførelse - eller manipulation, det er, hvis man fx angående Irak-krigen giver et andet motiv for at handle end det, man egentlig har tænkt som grunden, ” siger Jonas Gabrielsen.

Men forførelse har en dobbelthed i sig. ”Den gode retoriker forfører i den forstand, at han er dygtig til at tænke over, ’Hvem taler jeg til, og hvad skal jeg give disse - og kun disse mennesker - som grunde’. Og det er jo en tilpasning. Sådan er retorik funderet, og det er der ikke nødvendigvis noget negativt i,” siger Jonas Gabrielsen. Lisa Storm Villadsen synes også, den positive side er relevant, selvom det bliver en meget abstrakt forståelse af forførelse. Hun mener dog, det afhænger af, hvad der er på spil. ”Vejen til en vækkelse eller appetitskabelse er noget med, man spiller op til modparten på en måde, så de føler sig set, anerkendt og værdsatte. Det er en måde at kommunikere med den anden part på, så man skaber en følelse af fælles entusiasme og lighed.”


tema Tendens

Kierkegaards

s. 6

Polfoto

maj 2013


forfører har vundet TEMA Kierkegaard skabte Johannes Forføreren for at vise konsekvenserne af den rent æstetiske, hensynsløse kynisme. I dag er Kierkegaards forfører alle vegne af johannes henriksen

det var ikke, fordi han selv lagde damer ned på stribe. Søren Aabye Kierkegaard. Faktisk er det stærkt tvivlsomt, om den senere så berømte filosof overhovedet var i seng med en eneste kvinde i sit 42-årige liv. Ikke desto mindre har han skrevet et af verdenslitteraturens væsentligste værker om forførelse. Og ”Forførerens Dagbog”, som værket hedder, er ikke blevet mindre væsentligt, siden det udkom første gang i 1843, som del af hovedværket Enten-Eller. “’Forførerens Dagbog’ er en mesterlig gennemlysning af det æstetiske menneske i yderste potens,” mener instruktør og dramatiker Martin Lyngbo. alt er æstetik Til daglig er Martin Lyngbo teaterdirektør på Mungo Park i Allerød, som i 2011 havde stor succes med en teaterversion af Kierkegaards klassiker

om Johannes og Cordelia. Siden har ”Forførerens Dagbog” været sat op på en række scener rundt omkring i landet, og til maj er den igen på plakaten i Allerød. Når Kierkegaards blik på forførelsen også er væsentligt i dag, hænger det ifølge Martin Lyngbo sammen med, at medierne og underholdningsindustrien stopfodrer os med forestillingen om, at alt er æstetik og social manipulation. ”De mange realityshows – fra Paradise Hotel til X Factor – er jo i virkeligheden små studier i kierkegaardsk manipulation og forførelse. For amatører ganske vist,” skynder Martin Lyngbo sig at tilføje. Også hverdagslivet i det moderne Velfærdsdanmark bærer præg af de dilemmaer, som gennemspilles af Kierkegaard i ”Forførerens Dagbog”. ”Skal jeg tænde for fjerneren eller i stedet få læst den fagbog, som ligger

s. 7


tema Tendens

s. 8

Kierkegaard og forføreren ”Forførerens Dagbog” er en del af Kierkegaards mest kendte værk Enten – Eller (1843) og en betydningsfuld del af Kierkegaards forfatterskab. Værket beskriver Johannes Forføreren og hans strategi for erobringen af hans hjertes udkårne Cordelia. Med list lykkes forførelsen, hvorefter Johannes taber interessen for Cordelia og efterlader hende hjerteknust. Johannes Forføreren er en reflekteret forfører og viser hvordan en bevidst forførelse kræver både kynisme og intelligens. Det er ofte blevet diskuteret, hvorvidt Johannes og Cordelias forhold kan sammenlignes med Kierkegaards eget forhold til Regine Olsen.

og venter. Skal jeg spise rugbrød eller hoppe direkte til flødeskumskagen. Forførelsens grundlæggende mekanismer rækker langt ind i hverdagen, hvor vi hele tiden konfronteres med valget mellem det æstetiske og det etiske,” siger Martin Lyngbo. Det betyder dog ikke, at man kan

»

Skal jeg tænde for fjerneren eller i stedet få læst den fagbog, som ligger og venter. Skal jeg spise rugbrød eller hoppe direkte til flødeskumskagen. Forførelsens grundlæggende mekanismer rækker langt ind i hverdagen, hvor vi hele tiden konfronteres med valget mellem det æstetiske og det etiske. - martin lyngbo, teaterdirektør

reducere Kierkegaard til en sur kulturkritiker, der vil udlevere forføreren som type. Kritikken handler nemlig i høj grad også om ham selv. Ligeså afgørende er det nemlig ifølge Lyngbo, at Kierkegaard altid meddeler sig til hin enkelte. Det er læseren selv, som skal anfægtes, snarere end han skal sidde med sin fikse fortolkning og pege fingre af en type i tiden.

maj 2013

”Men Kierkegaard viser os den socialt manipulerende, ekstremt selvreflekterende og ekstremt brutale adfærd, som kendetegner Johannes Forføreren,” siger Martin Lyngbo. forførelse i mellemhjernen En ting er, hvad en godt 200-årig filosof i sin tid fandt frem til. For siden Kierkegaard kortlagde forførerens dæmoniske træk, er først Freud og siden hele den naturvidenskabelige forskning i menneskets sociale adfærd kommet til. Martin Skov er tilknyttet Decision Neuroscience Research Group på Copenhagen Business School. Her beskæftiger de sig bl.a. med social neuroscience, som er studiet af, hvordan hjernen og de biologiske systemer påvirker social adfærd. Han understreger, at hjerneforskningen ikke har foretaget specifikke studier af forførelsens biologiske grundsten. Seksuel adfærd i bred forstand er der til gengæld foretaget en lang række studier af. ”Mennesket er grundlæggende et socialt dyr, og meget af det, vi gør, skal forstås på baggrund af, hvilke reaktioner vores handlinger medfører hos andre,” fortæller Martin Skov. Følelser, eller emotioner, som de hedder i den angelsaksisk dominerede neurovidenskab, bliver til dybt inde i hjernen, i det limbiske system. Oven på hjernestammen, som er den del af hjernen, der fører ned mod nakken, sidder en række cellegrupper, som styrer vores positive og negative emotioner. Herunder altså også seksuel stimulans og begær. ”I biologisk forstand begynder forførelsen i det limbiske system. Men billedet kompliceres af, at forførelseshandlinger også involverer visuelle faktorer, hormonelle processer, lugte og ikke mindst sprog. Derfor vil det også være særdeles vanskeligt at lave kontrollerede forsøg af forførelsen,” siger Martin Skov.


s. 9

Han peger på, at meget forskning i dag retter sig mod bestemte hormoners betydning for menneskers social adfærd. En række dyreforsøg har således påvist, at dyr, som udskiller bestemte former af hormonerne oxytocin og vasopressin har bedre anlæg for monogam adfærd. Tilsvarende er det også velkendt i forskningen, at udskillelsen af feromoner hos både mennesker og dyr kan spille en rolle i forbindelse med seksuel adfærd. Både adfærdspsykologien og neurovidenskaben kan således kortlægge en lang række af processer, som knytter sig til menneskets sociale og seksuelle adfærd. Men de er stadig meget langt fra at sige noget sammenhængende om forførelse. Selvom det ikke vil komme

»

I biologisk forstand begynder forførelsen i det limbiske system. Men billedet kompliceres af at forførelseshandlinger også involverer visuelle faktorer, hormonelle processer, lugte og ikke mindst sprog. Derfor vil det også være særdeles vanskeligt at lave kontrollerede forsøg af forførelsen. - martin skov, decision neuroscience research group på cbs

bag på Martin Skov, hvis der inden for en overskuelig årrække udnævnes en amerikansk professor i forførelse. den dobbelte forførelse Professor i forførelse. Måske er det ikke nogen dårlig betegnelse for Danmarks største filosof. Måske er det. Under alle omstændigheder kan man som læser meget nemt blive forført af Kierkegaards spidsfindigheder og skarpe tænkning. Det ved sognepræst og forfatter Sørine Gotfredsen alt om. Siden hun som ung læste Kierkegaard første gang, har hans tekster og tanker fulgt hende gennem livet. I april udgav hun bogen At leve med Kierkegaard, hvor hun fortæller om Kierkegaards betydning for hendes liv. Også - og ikke mindst - for hendes kærlighedsliv. Forførelsen hos Kierkegaard er altid dobbelt. Selv om Johannes Forføreren er en dæmonisk figur, så er forførelsen hos Kierkegaard aldrig entydig, påpeger hun. ”Der er altid tale om en dobbelt bevægelse, hvor den, der forfører, også selv bliver forført. Derfor handler det heller ikke om at pege fingre af forføreren som den rene ondskab, men derimod om at erkende den selvoptagede, overfladiske succesrytter i sig selv,” siger Sørine Gotfredsen. Hun fortæller, at det altid har været en af Kierkegaard-forskningens yndlingsbeskæftigelser at kortlægge forbindelser mellem Søren Kierkegaard og Johannes. Og eftersom han skrev Enten-Eller umiddelbart efter, forlovelsen med Regine Olsen var blevet hævet, er den autobiografiske tolkning da også nærliggende. Sørine Gotfredsen mener dog ikke, at man skal lade sig forføre af sammenhængen. ”Alt tyder på, at Kierkegaard skrev bogen, fordi han ville give Regine mulighed for at ’støde fra’, som han selv formulerede det. I den forstand påtog han sig selv en skurkerolle, men der er ikke meget af det, vi ved om

Thi det er det Fortvivlede, det er ingen Kunst at forføre en Pige, men en Lykke at finde Een, der er værd at forføre. enten-eller, første del, forførerens dagbog

deres faktiske forhold, som tyder på, at Kierkegaard var en skurk i stil med Johannes,” siger hun. Og selvom Kierkegaard efter bruddet med Regine ophørte med at være en forfører i traditionel forstand, så blev han det i en anden forstand, nemlig som forfatter. ”Henvendelsen til hin enkelte er også en form for forførelse. Og en del af udfordringen ved at læse Kierkegaard er, at man samtidig med, at man lader sig forføre, også hele tiden skal huske på at holde fast i sig selv,” fortæler Sørine Gotfredsen. Som præst forsømmer hun ikke lejligheden til at minde os om, at hos Kierkegaard er det eneste, som kan standse forførerens evige jagt efter adspredelse, erkendelsen af, at man står i forhold til noget, der er større end en selv. ”Man skal ikke blive sig selv i forhold til Kierkegaard. Man skal blive sig selv i forhold til Gud,” siger Sørine Gotfredsen.


tema Tidsånden kort

Tidsånden kort - Ifølge Søren Kierkegaard

Humanister anno 2013

Vel har man havt Eksempel paa, at en Zigeunerinde har baaret sin mand på Ryggen gjennem Livet, men dels er dette en Sjeldenhed, dels ogsaa i Lengden trættende – for Manden.

Jeg hader overhovedet disse halvstuderede Røvere – hvorofte har jeg ikke, naar jeg kom i Selskab, med Flid sat mig hen for at tale med en eller anden gammel ugift Dame, som lever af at fortælle Familie-Nyt, og med den største Alvorlighed hørt paa alt, hvad hun kunde snakke op.

søren kierkegaard Endnu Levende

Udvalgt af Jonas Møller Lærer på Silkeborg Højskole, udspændt mellem Kierkegaard og Løgstrup; den ene har vist mig, hvem jeg er – den anden, at jeg ikke er alene.

maj 2013

genialt

”Simply the best” See, Andersen han kan fortælle Eventyret om Lykkens Galoscher – men jeg kan fortælle Eventyret om Skoen som trykker, eller rettere det kunde jeg fortælle men just fordi jeg ikke vil fortælle det, men gjemme det i dyb Taushed, derfor kan jeg fortælle adskilligt Andet.

morsomt

Apropos Blachman

forbyd

træls

s. 10

Grundtvig Den dybere, inderlige Smerte, der i stille Veemod forligte sig med Gud, kjender Grundtvig slet ikke, og just den er Psalmesangens ægte Tone. Grundtvig er en jodlende Friskfyr, eller en brølende Grovsmed.


debat HB’s kommentatorpanel

Denne måned: Asser Amdisen (f. 1972) Forfatter, foredragsholder og tidligere højskoleforstander

Hans Hauge

Rasmus Kjær

Ove Korsgaard

Forført af en Time Manager INDSPARK Time manageren var faktisk smart, men vores tro på, hvor meget orden, kontrol og tid den kunne give, var vildt overdrevet Er der andre end mig, der kan huske første gang, de stødte på en Time Manager. Det var nede i firserne, hvor en stor del af ungdommen gik med slips. For mig personligt var det et traumatisk møde. Jeg var 15, havde langt hår og bondeskjorte, og hvis nogen spurgte til min yndlingsbeskæftigelse, så ville jeg uden tøven svare, at det var at ryge Gauloises og diskutere Gramsci. For de yngre kan jeg afsløre, at en Time Manager var en kalender. En analog én af slagsen, som oftest var et lille ringbind, så man bagerst kunne have sine kontakter, men vigtigst var det, at der i midten var en række farvede sider, hvorpå der stod; projekter. Ideen var, at man kunne styre sin tid

langt mere effektivt end med en gammeldags kalender. Man gik til kurser i det, og det var vældig smart, men virkeligt ikke noget som vi “progressive” unge identificerede os med. Jeg var dog fortabt. Ideen om specielle projektsider og alt den aura af kontrol og overblik, som lå i konceptet, bragte mig fuldstændigt fra koncepterne. Jeg fik aldrig en, men min forelskelse var komplet, og jeg var fuldstændigt forført af tanken om, at jeg så let kunne opnå den kontrol, der som 15-årig virker ganske og aldeles uden for rækkevidde. Det, som bragte mig (og ganske mange andre mennesker) i favnen på Time Manageren, var, at vi havde forelsket os i et begreb, som i en eller anden forstand lovede et quickfix til virkeligheden. Vi havde travlt og manglede overblik, men vi kunne få både tid og overblik ved bare at købe et lille ringbind. For mig var det den første gang, at jeg faldt over sådan et begreb, som måske havde dækket over en reel kerne, men som – fordi det var så forførende og bar på så mange implicitte løfter – kom til at blive varm luft. Time Manageren var faktisk smart, men vores tro på, hvor meget orden, kontrol og tid den kunne give, var vildt overdrevet.

Siden er jeg stødt på fænomenet masser af gange. Det mest klare eksempel på sådan et ord i øjeblikket er nok innovation. Et fint og udmærket ord, som er blevet til aggressivt modeord. Som leder af en videregående uddannelsesinstitution skal jeg nu spilde tid til møder om, hvordan jeg skal understøtte innovationslæringen. Ordet er blevet så populært, fordi det implicit lover kreativitet, nytænkning, iværksætteri og økonomisk vækst, men den måde, det bliver brugt på, er oftest bare som synonym for virksomhedsetablering. Man behøver ikke være ret kvik for at gennemskue, at den måde, hvorpå den slags ord bliver brugt på, gør dem til varm luft, og ordene er derfor stort set ufarlige, men der er også en række ord, som er langt mere farlige. Det er de, fordi de på samme måde er forførende, men i virkeligheden er Newspeak - altså ord, som er bevidst valgt for at få noget grimt til at virke pænt. Udlændingeservice, Moderniseringsstyrelsen og normalisering er eksempler på talemåder, som under det forførende og charmerende ydre skjuler en helt anden dagsorden end den umiddelbart pålydende. Og det er virkeligt farligt.

s.s.11 11


s. 12

Skulde der tænkes et positivt Forhold til Qvinden, da maatte det være saa reflekteret, at det af den Grund ikke blev noget Forhold til hende. At være en udmærket Ægtemand og dog i Stilhed forføre enhver Pige, at synes en Forfører og dog gjemme al Romantikens Glød i sig, var dog Noget, Concessionen i første Potens er dog altid tilintetgjort i anden. stadier paa livets vei, in vino veritas

Foto: Freja Bang Lyngbo, elev på Krabbesholm Højskole

maj 2013


s. 13


tema PortrĂŚtinterview

�Vi er ikke statiske,

s. 14

Polfoto

maj 2013


vi er i tilblivelse.” TEMA Da forfatteren Siri Hustvedt som 15-årig fandt en udgave af Frygt og Bæven i sine forældres bibliotek, begyndte en livslang passion, der siden har været hele spektret rundt fra øjeblikke af ekstrem skønhed og ny indsigt til nær-vanvid. Snart er hun i København med en netop færdiggjort forelæsning om Kierkegaard. af louise with, new york netop som jeg sætter mig til tastaturet, går det op for mig, at det følgende bliver en tekst om en skribent, der taler om en anden skribent, som også skrev om skribenter. Ikke nogen ukompliceret opgave – men en opgave der synes helt i de to hovedpersoners ånd: Forfatteren Siri Hustvedt, amerikaner med norske rødder og base i Brooklyn, New York – og filosoffen Søren Kierkegaard, som hun gennem årtier har læst og studeret indgående, og som også er temaet, når hun om få uger besøger København. vanvid og fascination Hustvedt tager imod i sit hjem i Brooklyn-bydelen Park Slope - høj, spinkel og smagfuldt klædt helt i mørkeblåt. Hun anviser høfligt to polstrede lænestole i stuen, henter to

glas vand i køkkenet, fikserer et øjeblik tilhøreren med sit intense nordisk-blå blik – og går direkte til substansen. Livet er for kort og emnet for vigtigt til small talk, fornemmer man. Og over den næste halvanden time leverer hun, hvad der i mange bidder og brudstykker og fra mange forskellige vinkler ender som en uforbeholden kærlighedserklæring til den danske filosof. En medrivende rejse rundt i nogle af de aspekter af Kierkegaard, som drager, undrer, optager hende og også ind i mellem ”driver mig til vanvid,” som hun erklærer uden tøven. ”Jeg mødte en dansk diplomat ved en fest og sagde til ham: ’Jeg skal snart til København og tale om Kierkegaard – den djævel!’ Han så helt chokeret ud, og jeg tænkte, at jeg nok ikke bør gå rundt og sige den slags. Men det er sandt. Jeg når til et punkt nogle gange,

s. 15


tema Portrætinterview

s. 16

Siri Hustvedt Født i 1955 i Northfield, Minnesota i det amerikanske Midtvesten. Moren var førstegenerations og faren tredjegenerations indvandrer fra Norge. I 1986 PhD i engelsk fra Columbia University, hvor hun skrev sin afhandling om Charles Dickens. Udgav sin første roman The Blindfold i 1992 og har siden udgivet yderligere fire romaner, en digtsamling, to essay-samlinger og nonfiktions-værket The Shaking Woman or A History of My Nerves. I Danmark er hun især kendt for romanen Det, jeg elskede fra 2003, og hendes værker er oversat til mere end 30 sprog. Bosat i Brooklyn, New York og gift med forfatteren Paul Auster med hvem, hun har datteren Sophie. Besøger om kort tid København, hvor hun blandt andet skal tale og forelæse på Kierkegaard Forskningscenteret, på Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet og på Det Kongelige Bibliotek.

maj 2013

hvor jeg virkelig er ved at blive skør.” Alligevel får man i Siri Hustvedts selskab ikke blot lyst til at læse eller genlæse Kierkegaard. Man får lyst til at læse ham med hende. Selv begyndte hun som 15-årig med en udgave af Frygt og Bæven, hun havde fundet i sine forældres bibliotek. ”Jeg kunne lide titlen, og jeg havde hørt om Kierkegaard – det var alt. Jeg har læst den flere gange siden, og jeg tror ikke, at jeg som 15-årig kan have forstået ironien eller ret meget af filosofien. Men dengang var det den eneste tekst, jeg havde læst, der virkelig begreb det forfærdelige i historien om Abraham og Isak. Det var meget stærkt, for jeg havde været oprevet over den historie, siden jeg var barn.” Livet igennem har Siri Hustvedt haft perioder med ”binges”, som hun siger – med uhæmmet ukontrolleret læsning af Kierkegaard, især af pseudonym-værkerne. flerstemmige forfattere Hustvedt understreger flere gange, at hun ikke på nogen måde vil sammenlignes med filosoffen. Men parallellerne er åbenlyse for den, der søger dem: Fra den banale geografiske – begge har nordiske rødder – over den fælles præference for krydsfeltet mellem filosofi, litteratur, kunst, religion og videnskab til de formmæssige – begge arbejder ofte med et kor af fortællerstemmer, tvetydighed, subjektivitet og tekster i mange og komplekse lag. I Siri Hustvedts netop færdiggjorte roman, der udkommer i 2014, er Kierkegaard ”over det hele”, fortæller hun: ”Der er et forord og en redaktør, som nævner Kierkegaard. Og så er der tekster skrevet af forskellige personer. Hovedpersonen, en kvindelig kunstner, taler også om Kierkegaard.” - Hvorfor? ”Fordi jeg er meget interesseret i ideen om masken, om pseudonymet, og hvad det betyder.” De seneste måneder har hun igen fordybet sig i den danske filosof – i pseudonym-værkerne, som hun elsker,

men også i dagbøger, biografier, sekundærlitteratur og uddrag af de teologiske tekster, han udgav i eget navn. ”I dag synes jeg, Efterskriftet er et mesterværk. Den intense ironi, parodierne, vitserne og hele tekstens livlighed – for mig er den superb.”

»

Hvis vi taler om kærlighed, så forstår man jo godt, hvorfor noget af det mest populære, han udgav, var ”Forførerens Dagbog”. For Johannes er en gyser! Og jeg tror, det virkede pirrende. I de sekundære værker er der imidlertid en tendens til at reducere Kierkegaards tekster til de ”rene” filosofiske begreber, oplever hun. ”Begreberne er der også. Jeg anfægter ikke på nogen måde Kierkegaards kvaliteter som filosof. Men de litterære, tekstlige kvaliteter er sublime. Jeg mener, han hører til de største filosofiske skribenter, der har levet – sammen med Pascal og Nietzsche, selvom jeg ikke synes, Nietzsche skriver lige så smukt.” ”Kierkegaard er en skribent, der forandrer sig alt efter, hvor sofistikeret man selv er filosofisk og intellektuelt,” siger Hustvedt. ”Sådan må det være. Men de passionerede tekstlige kvaliteter og nødvendigheden af at skrive er der hele tiden. Med andre ord: Det, jeg først oplevede som meget ung, er noget, jeg stadig elsker.” - Hvordan kan det beskrives? ”Alle gode bøger er skabt af nød-


s. 17

vendighed - fiktion, filosofi, videnskab eller hvad det måtte være. Kierkegaard skrev ud af en nødvendighed, og han talte om pseudonym-værkerne som en ’udtømmelse’. Jeg kan kun sige det på norsk, men du forstår nok.” dramatiker med hemmeligheder Førhen har Hustvedt skrevet om ”hypergrafi”, trangen til at skrive, som blandt andet findes hos epileptikere og manikere, men ikke altid er forbundet med sygdom. ”Jeg tror Kierkegaard havde det, og det er ikke for at sygeliggøre ham. Men hør her: En mand, der dør som 42-årig, og som i sine notesbøger alene skrev 7000 sider. For ikke at nævne de mange bind han udgav ved siden af – nogle af dem enorme.” Siri Hustvedt taler i lange uforudsigelige kæder af sætninger, bisætninger, indskud og tilføjelser, hist og her punkteret af et tydeligt ”mmm” – enten halvt spørgende som i: ”Mmm..? Forstår du?” – eller mere dramatisk som et udråbstegn: ”Mmm! Det skrev han virkelig! Det mener jeg virkelig!” Dramaet hos Kierkegaard, både i værkerne og i hans liv, formidler hun med en stemmeføring, der skifter fra lattermilde udråb til en svag hvisken, når det fx handler om forholdet til moren: ”Han nævner hende ikke et eneste sted. Ikke engang den dag hun døde…” At Kierkegaard brød forlovelsen med Regine Olsen og derefter foregav at være forfører i et forsøg på at vende hende fra sig, kalder hun ”bizarro” og ”perverst”. ”At kalde det andet end perversion ville være forkert. I Stadier på Livets Vej bliver han ved med at bringe affæren op. Der er skyld, tror jeg, forbundet med det. Og han holder aldrig op med at tænke på hende. Så på nogle måder er det jo tragisk.” - Han giftede sig aldrig? ”Nej og i dagbøgerne siger han, at den store ulykke var, at han aldrig var i stand til at knytte sig intimt til nogen.” - Hvorfor ikke tror du? ”Det er et stort spørgsmål – og

det er noget, jeg også har brugt i min roman The Sorrows of An American: Der er en hemmelighed. Et jordskælv, en hemmelighed, hvad det end var. Der var helt bestemt noget unævneligt, og det var en del af ham. Han omtaler aldrig moren, men der findes et brev, som viser, at han var tæt knyttet til hende og sørgede meget over hendes død. Det er mærkeligt.” Om Kierkegaards relevans i dag har Siri Hustvedt meget på hjerte. Om de litterære kvaliteter: ”Hans værker er fulde af metaforer om graviditet, kopulering og fødsler. Over det hele! Han er en stor metaforist, men andre filosoffer har hjælpsomt forsøgt at rydde op i kategorierne. Kierkegaard mangler ikke intelligente læsere, men jeg mener, de litterære betydninger har været oversete.”

»

Alle gode bøger er skabt af nødvendighed - fiktion, filosofi, videnskab eller hvad det måtte være. Kierkegaard skrev ud af en nødvendighed, og han talte om pseudonym-værkerne som en ’udtømmelse’. Om filosofihistorien: ”Han var enormt vigtig og indflydelsesrig i forhold til senere tænkere, men mange af dem skjulte deres gæld. I 1940’ernes Paris var Kierkegaard og Hegel de to vitale navne. Læsningen af dem blev med tiden ikke blot til eksistentialismen, men også til senere teori. Kierkegaard var cool!”

den moderne tænker Længst og mest passioneret taler Hustvedt dog om relevansen i forhold til de aspekter, hun også selv ofte udforsker: Subjektivitet, talrige fortællerstemmer og krydsfeltet mellem flere akademiske discipliner. ”Et af de smukke aspekter ved Kierkegaard er, at han insisterer på et dynamisk syn på mennesket og på subjektiviteten – at den ikke står stille. Vi er ikke statiske, vi er i tilblivelse. Frem til døden.” To af pseudonymerne, Climacus og Anti-Climacus, bliver i Kierkegaards dagbøger sammenlignet med brødre, bemærker hun. ”Jeg tror, de alle er som søskende – denne forsamling, om du vil, af stemmer og perspektiver, han benytter. Hvis vi taler om kærlighed, så forstår man jo godt, hvorfor noget af det mest populære, han udgav, var ’Forførerens Dagbog’. For Johannes er en gyser! Og jeg tror, det virkede pirrende.” Ville Kierkegaard hade eller elske vores tid? ”Jeg tror, det er svært at forestille sig, at han ville støtte seriel monogami. Men et af de smukke træk ved ham er, at han ikke kun er hård ved andre. Han er utrolig hård ved sig selv. For mig er etikeren Assessor Wilhelm en lidt kedelig figur, og jeg tror også, Kierkegaard fandt ham lidt kedelig og selvtilfreds. Det er en del af den ironiske diskurs. Jeg tror, Kierkegaard følte, at han havde en stor dosis æstetiker i sig.” - Så han ville måske ikke godkende, men genkende vores tid? ”Ja, Kierkegaard er på mange måder en dybt moderne tænker. Det er 200 år siden, han blev født – men det er jo som et knips med fingrene, det er kun to lange liv.” Når vi taler relevans, tilføjer Hustvedt: ”Så er der hos Kierkegaard en vægt på idéen om, at subjektivitet er sandhed - og at de store objektive systemer ikke er det. Det er en kritik, der har enorm kraft og styrke i dag.” Videnskaberne er ”utilstrækkelige til at forstå den indre subjektive


tema Portrætinterview

s. 18

virkelighed,” fortsætter hun: ”Eller med andre ord: Man kan ikke tage det subjektive ud af teorien. Så falder det hele fra hinanden.” på tværs af perspektiverne Selv har hun de senere år arbejdet indgående med hjerneforskning og psykoanalyse, blandt andet i bogen The Shaking Woman og i en række senere forelæsninger. ”Jeg var i Paris for nylig og talte på en neurofysiologisk konference, hvor mit argument netop var dette: Man kan ikke glemme det subjektive. Den syges dynamiske virkelighed er vital for at forstå sygdommen.” Hustvedt dykker tilbage i filosofihistorien og taler om videnskabsteori hos Hume og Kant, Kierkegaard og Hegel. ”De fleste videnskabsfolk vil i dag sige: ’Åh ja, vi ved det godt’. Der er subjektivitet, det forstår vi, og intet er absolut, men vores metodologier beskytter os osv. osv. Og alligevel er megen videnskab baseret på en art naiv realisme – en ide om, at der findes en objektiv virkelighed, som kan forklares.” Arbejdet på tværs af discipliner giver Hustvedt ”mulighed for at forstå, at der ikke findes nogen teoretisk model, som dækker al menneskelig virkelighed. Min tankegang lyder: Jo mere du ved og udforsker, jo flere teoretiske vinkler du har på et problem, desto mere nuancerigdom får du.” De medicinske og psykologiske studier har ”åbnet nogle veje i mit sind, som jeg aldrig før har været i stand til at følge. Pludselig kan man se forbindelser og kontrapunkter – jeg tænker på det som en dans. Man skaber nye konstellationer af ideer i stedet for at bevæge sig i en skyttegrav,” siger hun. ”Jeg bryder mig ikke om at vide, hvad en forfatter mener, før jeg læser bogen – blot ved at se litteraturlisten. Men det sker hele tiden, i naturvidenskab og i humaniora, over det hele! De samme navne bliver hentet ind i det

maj 2013

uendelige. Og der er ingen biologisk krop. Det generer mig! Alting bliver… reduceret. Og det er jeg ikke interesseret i.” - Det skrev du også i din email til mig: Vi vil nødig være reduktive? ”Det er et spørgsmål om at følge sin næse. Jeg er heldig, fordi jeg er en

»

Jeg tror, det er svært at forestille sig, at han (Kierkegaard) ville støtte seriel monogami. Men et af de smukke træk ved ham er, at han ikke kun er hård ved andre. Han er utroligt hård ved sig selv. outsider, og jeg skal ikke ’publish or perish’, som man siger – udgive eller forsvinde fra mit felt. Jeg kan arbejde med fiktion og non-fiktion, og jeg kan bruge hele min dag på at skrive og læse. Jeg er fri!” siger hun og tilføjer med en høj latter: ”Ved du hvad? På den måde er jeg som Kierkegaard! Jeg vil stadig ikke sammenligne på nogen måde, men han arvede og var meget bevidst om, at det satte ham i stand til at blive forfatter. Han var bevidst om den luksus, det var, og det samme er jeg.” Ud over arven fandt han også i pseudonymerne en frihed, mener Hustvedt – der flere gange selv har talt om at foretrække fiktion frem for fx erindringer. ”Tag Enten-Eller med disse komplekse lag, hvor Victor Eremita hævder at have fundet to manuskripter. Det kan være farligt at sammenblande liv

og arbejde, men man kan godt anerkende, at der er overlap og udveksling. Selv hvis fiktion er opfundet ud af det blå, så kan den stadig lyve. Hvad, man må håbe på at opnå i fiktion, er en emotionel sandhed, der resonerer hos læseren.” Selv har hun oplevet at blive misforstået gennem årene. ”Man kan jo ikke tilføje et P.S. og sige: Sådan skal denne bog læses. Men hos Kierkegaard taler pseudonymerne med hinanden. I Efterskriftet kommenterer Climacus på de andre – som alle er Kierkegaard. Jeg tror, han var meget bange for at blive misforstået. Men samtidig var han en ’trickster’ og enormt svær at få hold på.” Så er vi tilbage ved de mørke sider – der hører med til enhver stor kærlighed. ”Hvis du arbejder med ham og arbejder virkelig hårdt, så begynder han før eller siden at drive dig til vanvid. Det er sket for mig hver eneste gang.” - På en berigende måde, lyder det til? ”Ja selvfølgelig, ellers ville jeg ikke vende tilbage – eller sige ja til at forelæse i Danmark. Jeg kommer til at læse Kierkegaard igen, men jeg må også have pauser. Jeg har læst Gjentagelsen seks-syv gange. Hver læsning er ny, og hver gang gør den mig skør. Jeg får disse perioder, og på et tidspunkt siger min mand: ’Stop nu. Stop!’” - Lytter du så? ”Ja, for der kommer et punkt, hvor jeg også selv mærker, at jeg ikke kan klare mere. Der er jo stor uenighed i den sekundære litteratur – om hvad der egentlig foregår hos Kierkegaard. Men min plads er en anden. Min opgave er ikke at være reduktiv.” - Hvad er det modsatte af reduktion? At åbne op? ”Ja, det er det, jeg altid arbejder på. Det er min filosofiske position! I stedet for at binde det hele sammen med en pæn sløjfe og lukke det ned så vil jeg langt hellere, at man efterlades med muligheden for at stille det næste spørgsmål.”


Højskolelærer i idræt og vandsport På Silkeborg Højskole har vi brug for en ny idrætslærer. Derfor søger vi en højskolelærer med en stærk pædagogisk og faglig idrætsbaggrund. Det drejer sig om en stilling på min. 75% til ansættelse 1. august 2013. Vi søger en lærer med energi og evner til at udvikle en ny linje for højskolens undervisning i idræt og vandsport. Vi forestiller os, at dine styrker ligger inden for undervisningsfelter som svømning, løb, motion/fitness, kajakpolo, diverse vandaktiviteter, mountain biking, gymnastik/dans, dykning, boldspil, orienteringsløb mv. Vi vægter med andre ord dine evner til på et solidt fagligt grundlag at begejstre for idræt og bevægelse og skabe høj puls for alle elever med en bred idrætsinteresse. Via dit personlige engagement i idræt og bevægelseskultur samt evne til at netværke skal du være med til at profilere højskolens nye idrætslinje. Skolen råder over bl.a. idrætshal, svømmehal og fitnesscenter.

Vi søger en højskolelærer, der har lyst til at indgå i et alsidigt kostskolemiljø og er optaget af faglig sparring og tværfagligt samarbejde omkring projekter og kurser. Desuden skal du have lyst til at engagere dig i elever i og uden for undervisningen. Silkeborg Højskole er en levende og ambitiøs højskole med et bredt undervisningstilbud med vægt på musik, friluftsliv, politik, u-landstudier, kunst, idræt samt eksistentielle, æstetiske, socialvidenskabelige og pædagogisk-psykologiske fag. Ansættelsen kan også rumme undervisning i andre af højskolens fag. Ansøgningsfrist er 16. maj 2013. Skriftlig ansøgning stiles til forstanderne Helga og Carsten Kolby Kristiansen, hvor yderligere oplysninger også kan fås.

Silkeborg Højskole er en moderne højskole oprettet af FDF med rod i den grundtvigske højskoletradition og ligger midt i Søhøjlandets enestående natur med veludstyrede faciliteter og egen svømmehal. Silkeborg Højskole udbyder både lange kurser (aug.-juni) og korte sommerkurser (juni-aug.) og har ca. 100 årselever.

Platanvej 12 8600 Silkeborg T: 86 82 29 33 E: info@silkeborghojskole.dk W: silkeborghojskole.dk

STUDIEREJSE TIL

malTa 8 dage/7 nætter med fly, fra kr.

3.370

Rødding Højskole

søger to højskolelærere pr. 15 august 2013

På grund af øget elevtilgang og for at styrke vores faglig profil, søger vi to nye kollegaer på fuld tid pr. 15.8.2013. Stilling 1: Fuldtidslærer i arkitektur, rum og fotografi. Stilling 2: Fuldtidslærer i teater, sang og musik. Udførlige stillingsbeskrivelser kan læses på: www.rhskole.dk Ansøgningen sendes elektronisk til anja@rhskole.dk. Senest den 5.5.2013 kl. 12.

www.kilroygroupS.com Spar tid og penge & styrk fagligheden på studierejsen

Studiebesøg

Faglige kompendier

Tryghed & sikkerhed

Erfarne konsulenter

Forslag til studiebesøg i Malta: • Skolebesøg • Firmabesøg på Methode Electronics • Besøg på vingård

Skt. Petersborg, fly, 6 dage/5 nætter* ....... Wien, fly, 5 dage/4 nætter ....................... New York, fly, 7 dage/5 nætter ................ Mallorca, fly, 5 dage/4 nætter .................. Paris, egen bus, 6 dage/3 nætter .............

fra kr. 3.775,fra kr. 1.795,fra kr. 5.995,fra kr. 2.765,fra kr. 1.825,-

Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel - * er på hotel.

Kontakt os på Tlf.: 70 22 05 35 hol@kilroygroups.dk gør STudiErEjSEn En klaSSE bEdrE

s. 19


s. 20

Efterskolerne er det bedste springbræt til en ungdomsuddannelse

L I V S O P LY S N I N G · F O L k e L I G O P LY S N I N G · d e M O k r at I S k d a N N e L S e

Efterskoleforeningen søger:

direktør

Drivkraft søges til attraktivt udsigtskontor på Vartov. Sindet er hos de unge. Mennesket kan lede. Hjernen kan administrere. Den er analytisk og strategisk. Figuren kan træde frem og til siden. Munden er kommunikerende og præcis. Ansigtet er tydeligt og tilgængeligt. Personen vil. Se mere på www.efterskoleforeningen.dk/direktor Ansøgningsfrist 10. maj 2013

maj 2013


tema Voxpop

s. 21

Henry, Kenya

23, freelance journalist og studerende ”Pointen med forførelse er at ønske noget eller at jagte noget.”

Riohdi, Japan

Hvad er forførelse

?

Christian, Makedonien 19, universitetsstuderende

”Forførelse er seksuel tiltrækning. Måske magt, indflydelse, charme eller karisma. Det er meget kraftfuldt at forføre nogen.”

21, studerer Global Studies ”Forførelse er at være tiltrukket af nogen og tæt på nogen. Jeg tror mennesker gerne vil og har brug for at være tæt på andre.”

Alex, Brasilien

32, arbejder i reklamebranchen ”Forførelse er for eksempel intelligente mennesker; de tiltrækker mig med gode samtaler.”

Fadwa, Marokko

23, arbejder på et housing agency, har studeret Kommunikation Forførelse er måske, når man er virkelig tiltrukket af noget - eller nogen, det er sådan set lige meget - eller når man virkelig godt kan lide nogen.”


s. 22

Den umiddelbare Don Juan maa forføre 1003, den reflekterede behøver kun at forføre een, og det, der beskæftiger os, er, hvorledes han gjør det. Den reflekterede Don Juans Forførelse er et Kunststykke, hvori hvert enkelt lille Træk har sin særlige Betydning; den musikalske Don Juans Forførelse er en Haandevending, et Øiebliks Sag, hurtigere gjort end sagt. enten-eller, første del, de umiddelbart-erotiske stadier eller det musikalsk-erotiske

Foto: Daniel Emami Riis, elev på Krabbesholm Højskole

maj 2013


s. 23


tema Interview

Forklædt som

s. 24

Polfoto

TEMA Film- og radiomanden Kenneth Sperling ville lære sig selv at forføre – ja, han ville lave om på sig selv. Resultatet blev en besindelse på det, han i forvejen var af maj kirkegaard

maj 2013

det var ikke, fordi han var vor tids don juan. slet ikke. Og som han sidder der på Nørrebro-cafeen en solrig fredag morgen i grå uldsweater og let pjusket hår, giver han mest af alt indtryk af at være en ganske almindelig familiefar med begge ben solidt plantet på jorden. Men erkendelsen af, at de kvinder, han fandt sammen med dengang for fem år siden, inden han mødte sin kone, bare ikke var den rigtige slags kvinder, betød, at radio, tv - og videotilrettelægger Kenneth Sperling var nødt til at tage affære. Det var i 2008, og Sperling var 32 år gammel. Problemet var ikke det at møde kvinder og få


forfører

en kæreste – nej, problemet var, at han ikke turde tage kontakt til de kvinder, som egentlig interesserede ham. Han blev klar over, at han grundlæggende ikke var tilfreds med sine livsomstændigheder. Selvom han i dag synes, at han allerede dengang var for gammel til den slags, indledte han et større udviklingsprojekt; han ville lære om sig selv i mødet med kvinder og samtidig forsøge at lære sig den store kunst: at forføre. erkendelser og afvisning Sperlings projekt skulle vise sig at løbe over godt tre år. Her studerede og læste han værker om forførelse så som

Don Quixote og Baudrillards’ Forførelse – en ”skrivebordsagtig tilgang”, som han kalder denne første fase af projektet. Energien blev i starten mest brugt på opdagelsen af, at det er muligt at ændre på den, man tror man er: ”Jeg havde en fornemmelse af: ’Jeg tror egentlig, jeg har det i mig, jeg har bare aldrig turdet.’” Men det er ikke småting, det kræver at ændre sin egen selvopfattelse. Sperling øvede sig i kunsten at være til stede i så godt som alle situationer – ikke kun i mødet med interessante kvinder, men også i dagliglivets møder med familie, venner og arbejdsrelationer. Samtidig erkendte han, at hans opfattelse af dynamikken mellem mænd og kvinder havde brug for revision. Hans tilgang til kvinder var nok for blid: ”Det var en erkendelsesfase, hvor jeg kom frem til, at der var noget, jeg slet ikke havde forstået. De, der har forstået det her, gør nogle andre ting, end jeg ville jeg gøre. Jeg ville skrive kærlighedsbreve til at starte med,” vedkender Sperling, let genert og smilende, mens han tager en tår af sin kaffe. Jo længere han kom i sine erkendelser, desto tydeligere blev det for ham, at disse tanker ikke blot kunne holdes ved skrivebordet som internaliserede teorier – han måtte forsøge sig i virkeligheden. Han måtte lære at blive afvist af kvinder og mærke, at man ikke dør af det: ”Så jeg gjorde det, jeg var mest bange for, nemlig at få afvisninger. Jeg gik ud og skaffede mig selv afvisninger ved at sige ting, som gjorde det svært for dem at sige andet end: ’Ej, det tror jeg er en dårlig idé’. For at få en eller anden tolerance over for afvisninger,” erindrer han tavst og ligner en, der

s. 25

forsvinder tilbage til fortidens også pinlige møder med det modsatte køn. Projektet nåede herefter nye højder. Sperling besluttede, at han, når han skulle ud og forføre, ville optage sig selv på bånd og i sidste ende producere et radioprogram om forførelse.

»

Så jeg gjorde det, jeg var mest bange for, nemlig at få afvisninger. Han nåede dog aldrig så langt, idet han blev kærester med en af de kvinder, han mødte, hvorefter lysten til at fortsætte forsvandt. ”På en måde lykkedes projektet – på det rigtige tidspunkt. Jeg nåede ikke at blive for dygtig til at forføre. Jeg nåede ikke at have en hel stak af store oplevelser med alle mulige forskellige kvinder, som gjorde, at jeg på en eller anden måde var blevet for dygtig. Da jeg mødte noget, som var helt unikt, standsede jeg der, hvor jeg ellers godt kunne have fortsat.” manuskripter og improvisation Sperling gjorde sig også mange overvejelser om, hvad der er etisk forsvarligt, når det kommer til forførelse. Netop det at forføre så mange som muligt uden egentlig at have sig selv med i forførelsen og uden at kunne mærke en kemi med den, man forsøger at forføre, har aldrig været hverken en del af målet for projektet eller en del af træningen i forførelsen. Han skulle have en rigtig mavefornemmelse i mødet med en anden for


tema Interview

s. 26

Kenneth Sperling 38 år, har arbejdet som radio og tv-tilrettelægger blandt andet på DR, og er nu selvstændig video-skaber. Han er manden bag de nye videoer, som produceres til flere højskoler.

»

Jeg tror nok, at jeg er en type, som signalerer kærlighed mere, end jeg signalerer forførelse. at forsøge en forførelse. Han læste eksempelvis bogen The Game af Neil Strauss. Den handler om Strauss’ egne erfaringer med scoringer og forførelsesstrategier. Sperling var dog meget opmærksom på at bevare den kritiske distance: ”Det, man lærer her, det er hårde stoffer, og det er farligt,” pointerer han. Samtidig skal man holde en vis balance mellem planlægning og tilstede-

maj 2013

værelse, når man skal forføre. Sperling planlagde til en vis grad, når han skulle møde kvinder, men mere som en måde at være forberedt til samtale på snarere end en opskrift, der absolut skulle følges. ”Så snart man har et manuskript, er det et bedrag. Man flytter ud af virkeligheden og ind i en tekst, som man har skrevet på forhånd. Jo mindre man kan være i den tekst, og jo mere man kan være i øjeblikket, desto mere er man tro over for øjeblikket og siger ting, som er ægte og rigtige,” fortæller han eftertænksomt, kigger rundt i cafeen og understreger, at nogle mennesker, som ham selv, bare ikke er de fødte forførere, men skal bruge lidt hjælp i form af forberedelse hjemmefra. på den anden side I det hele taget lader det til, at Sperling i dag forholder sig ambivalent til sit projekt. Da det stod på, var han i en overgangsfase i sit liv og søgte efter noget andet, og erindringerne om tiden synes ikke kun positive: ”Det var vildt… vildt svært. Og det var ret håbløst og totalt uskønt,” fortæller han. Sperling oplevede også paradokset i på den ene side at ville lære at forføre og på den anden side at ville finde kærligheden og røber en erkendelse han har gjort sig: ”Jeg tror nok, at jeg er en type, som signalerer kærlighed mere, end jeg signalerer forførelse”. Projektet handlede altså ikke blot om at finde den eneste ene. For Sperling blev det en øjenåbner for, hvor vigtigt det er at lytte til sig selv, sin krop, og anerkende sine behov uden skam. Han mærkede et behov for at lære at give sig hen til mødet med et andet menneske, som han fandt interessant og beskriver ”det indre dyr”: ”Det var den fornemmelse af dyret i maven, som skulle have lov til at løbe frit og

fungere som en del af mig,” forklarer han med en vis begejstring. Frygten for ikke at kunne leve med sig selv, fordi han ikke fik udforsket det indre dyr, blev drivkraften. Det var måske i virkeligheden her, den største forløsning fandt sted for Sperling. Og selvom han langsomt blev bedre til at møde de kvinder, han syntes var skræmmende, fastholder han i dag en væsentlig del af sin selvopfattelse og understreger: ”Jeg var bestemt ikke nogen stor forfører – eller specielt dygtig til det. Og det er jeg glad for.”

At forføre en Pige, det betyder for de Fleste at forføre en Pige, og dermed Punktum, og dog ligger der et heelt Sprog skjult i denne Tanke. enten-eller, første del, forførerens dagbog


Gave

ko r t t

Giv et gavekort til en oplevelse, der aldrig bliver glemt il højs

koler

ne

Glæd en ven eller et familiemedlem med hel eller delvis betaling af et højskoleophold. Gavekort udstedes på beløb fra 100 kr. Kontakt Højskolernes Hus på 3336 4040 eller bestil via www.hojskolerne.dk/gavekort

Askov Højskole søger styrmand

På Askov Højskole er pladsen på broen klar til dig, som gerne vil lede og udvikle en traditionsrig højskole. Har du baggrunden og kvalifikationerne til at sætte kursen og lade medarbejderne finde vejen, er du måske den, skolen har brug for. Askov Højskole er sammen med Askov Efterskole i en god udvikling. Økonomien er god og den faglige og pædagogiske udvikling i fuld gang. Vi arbejder målrettet for at sikre, at skolen også står stærkt i fremtiden. Vi sætter byggeri i gang for over 20 mio. kr. og ambitionerne rækker videre. Har du lyst til at være med? Læs mere om stillingen på www.askov-hojskole.dk eller kontakt formand Ole Slot på 3017 0900 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Askov Højskole

Den Skandinaviske Designhøjskole er stedet, hvor fremtidens arkitekter og designere gennem livet på højskolen og fagene forbereder sig, før de bliver optaget på en af de videregående kreative uddannelser. Højskolen har 14 professionelle og passionerede ansatte samt en god økonomi og et stærkt omdømme.

Forstander Dristighed • Sanselighed • Innovation Den Skandinaviske Designhøjskole søger en ildsjæl og spydspids til drift og videreudvikling af en velfungerende højskole. Skolen lever og ånder for at danne og udvikle fremtidens ”kreative klasse” og formår overbevisende at kombinere faglighed og innovation med personlig udvikling og vækst. Er du arkitekt, designer eller? Der er mange indgange til denne stilling. Det vigtigste er, at du brænder for at arbejde med unge mennesker, har lyst til undervisning og administration og kan se dig selv i en dialogorienteret lederrolle.

Du tilbydes en spændende lederstilling med stort ansvar og mulighed for at udvikle dine faglige, administrative og personlige kompetencer. Du bliver leder af en højskole med en unik kultur, hvor der er fokus på mangfoldighed, kreativitet, læring og dannelse. For en fortrolig drøftelse af mulighederne kan direktør Evald Eriksen fra Mercuri Urval kontaktes på telefon 4057 8708. Læs mere om stillingen i det uddybende notat på www.mercuriurval.dk

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-122-49883). Ansøgningsfristen udløber den 17. maj 2013 kl. 10.00.

s. 27


tema Historisk

Forførelse

s. 28

TEMA Litteraturhistorien er fyldt med forførende fristerinder. Kom med på en rejse gennem 2500 års fortællinger om farlige og lokkende kvinder, der forfører ubevidst, som hævn, for sjov eller for magt af sara peuron-berg

”I min hjemstavn ville man have korset sig over en kvinde i et sådant kostume. Men i Sevilla tilråbte enhver hende temmelig kåde bemærkninger over hendes holdning og med udfordrende blikke og knyttet hånd i hoften fræk som en sigøjnerske, hvad hun jo også var, gav hun dem alle svar. Ved første øjekast syntes jeg ikke, der var noget ved hende, og jeg tog igen fat på mit arbejde; men ligesom kvinder og katte, der ikke kommer, når man kalder på dem, og kommer, når man ikke kalder på dem, standsede hun foran mig og sagde til mig på andalusisk: ’Hør Far min! Giv mig den kæde, jeg vil hænge nøglerne til mit pengeskab der på!’” Den mørke og iltre Carmen er indbegrebet af en bevidst, sydlandsk og dyrisk forførerske. Uddraget er fra Prosper Mérimées novelle af samme navn fra 1845. Citatet tydeliggør, at forførelse handler om både fremtoning, adfærd og selvbevidsthed. dagligdagsforførelse Al kunst, kultur og litteratur er forfø-

maj 2013

relse, og al forførelse er iscenesættelse, mener forfatter Bo Tao Michaëlis. Han har gennemgået 32 litterære favoritter i bogen Verdenslitteraturens store forførere – en lystvandring gennem en række forførende værker – fra Homer til Kundera. Bo Tao gennemgår kronologisk sine favoritfigurer. Han mener ikke, at der er tale om arketyper, men ser alligevel nogle fællestræk mellem Goethes fortælling om den unge Werthers elskede Lotte og naboens datter. Lotte, der med sin uddeling af rugbrød til sine små søskende ubevidst forfører den unge Werther i en fuldstændig platonisk dagligdagsscene, kan læses som en litterær forgænger til Niels Olsen og Sidse Babett Knudsen, der mødes over opsætningen af et køkken i Den eneste Ene. Det dagligdags som en forførende situation kendetegner, ifølge Bo Tao Michaëlis, det moderne borgerlige menneskes kærlighedsliv og kan siges at være noget særligt nordisk som kontrast til den elegante rokokoforførelse eller den sydlandske varmblodethed.

forførelse som middel til et mål Som alternativ til Bo Tao Michaëlis kronologiske opstilling, kan man i stedet pege på fire grundlæggende forførelsesmotiver: forførelse for forførelsen skyld, for magt, som hævn og den ubevidste eller dragende forførelse. De tre første er de mest interessante. Forførelse opfattes tit synonymt med en aktiv mand, som Johannes Forføreren, og langt størstedelen af de udvalgte forfattere er da også mænd. Men det er de kvindelige figurer, der er de mest fængslende og farlige. Og lidt overraskende flest.


- dit navn er kvinde! LIVSNYDEREN Carmen, som beskrevet i citatet ovenfor, er en kvinde, der forfører for nydelsens skyld. Hun møder dragonen Don José Navarro under optøjer på tobaksfabrikken, hvor hun arbejder. I modsætning til alle andre mænd reagerer Don José ret ligegyldigt over for hende. Det ansporer hende blot, og hun lokker ham ved at lade som om, de kommer fra samme egn, til at lade hende slippe for anholdelse. I stedet bliver Don José straffet for at lade hende gå. Han falder selvfølgelig til sidst pladask for den sensuelle og mørke fristerinde, der både stjæler og ryger! Hun lokker ham endda til kriminalitet i en bande, hvor Carmens talenter bruges til at distrahere; Carmen nyder dette job, hvilket gør Don José jaloux. Don José vil have hende for sig selv, myrder to af hendes beundrere og gifter sig efterfølgende med hende. Men Carmen forelsker sig i en ny ung mand og afviser Josés drømme om et nyt liv. I afmagt stikker Don José hende ned. I bogens samtid blev Carmen opfattet som amoralsk og skandaløst. For Carmen følger sine instinkter og beruser sig i livet, og ingen mand skal stoppe hende. Selvom hun allerede tidligt forudser sin død, gør hun alligevel som hun vil. Hendes lyster og frihed er vigtigst; mænd er mere et middel end et mål. Polfoto

s. 29


tema Historisk

s. 30

ISDRONNINGEN ”At være en kvinde dømt til en smertefuld og ydmygende straf er ingen hindring for skønhed, men det er en forhindring for generobring af magten. Som alle sande genier, vidste Mylady, hvad der passede til hendes natur og midler. Fattigdom var modbydeligt for hende; degradering tog to tredjedele af hendes storhed. Mylady var kun en dronning når blandt dronninger. Nydelsen ved tilfredsstillet stolthed var nødvendig for hendes dominans. At kontrollere underlegne væsner var snarere en ydmygelse end en nydelse for hende.” (egen oversættelse) En af de mest interessante typer er kvinden, der bruger forførelse til at opnå magt eller indflydelse, især politisk. Alexandre Dumas’ værk De Tre Musketerer er fra 1844, men den blonde Lady Clarick de Winter, kaldet Mylady, er på mange måder en moderne selvstændig kvinde, der får en afgørende politisk rolle i en mandeverden. Som ung flygter hun først fra et kloster sammen med en præst og kirkeligt tyvegods. Denne udåd efterlader hende bogstaveligt talt brændemærket som farlig med en Fleur-de-Lis på skulderen. Hun møder herefter musketeren Athos, en rig greve, ved at lade som hun er søster til den mand, der i virkeligheden er hendes elsker. Athos falder for hendes løgn, og de gifter sig. Men da han opdager hendes lilje, føler han sig bedraget. Han hænger hende, men hun overlever. Den blonde skønhed arbejder sig herefter opad i hierarkiet og ender som spion, stikker og morder for kardinal Richelieu. Undervejs får hun forført en del mænd, heriblandt den unge D’Artagnan, selvom han godt ved, hun kun gør det af strategiske årsager, og senere får hun, ved at spille på sin tilsyneladende uskyldighed og lyve om sin religion og et falsk selvmordsforsøg, overtalt sin fangevogter til at slippe hende fri. På sin flugt myrder hun som hævn den kvinde D’Artagnan elsker under påskud af at hjælpe hende. Til sidst løber hun dog tør for venner, og musketererne halshugger hende. Mylady er en af de mest spændende og

maj 2013

Polfoto

fængslende figurer. Hun er blondine – helt modsat Carmen - en lys forførerske, hvis nordiske, kolde fremtoning understreger hendes kalkulerende adfærd. Hun lader sig ikke rive med og skifter ansigt efter rolle. Her er ingen fortrydelse. Det er spis, eller bliv spist. Mylady bruger de talenter og muligheder, hun har til rådighed i en mandeverden for at komme fra bunden af samfundet til magtens tinde. For magt og dermed frihed.


s. 31

HÆVNEREN ”Jeg skrækkelige! Hvorfor raser jeg?/ Og hader dem, der fatter klog og gavnlig Plan?/ Hvi stiller jeg mig fjendsk mod Landets Herskerslægt/ Og mod min mand, som gør hvad gavnligst er for os,/ Naar Fyrstebarn han ægter, avler Brødre saa/ Til mine Børn? Hvad gaar der af mig? Vil jeg ej/ Opgi’ min Harm, naar Guderne gør alting godt?/ […] Men vi er, som vi er - jeg siger intet ondt,/ Blot: Kvinder! Derfor burde ej du gjort dig lig/ En slet ved Daarskabs Snak at give Daarskabs Svar./ Tilgiv! Jeg tilstaar, at jeg ufornuftig var/ Dengang; men nu jeg bedre dette har betænkt.” I Euripides tragedie fra 431 f.v.t. forføres den trolddomskyndige kongedatter Medea af helten Jason. Han har brug for hjælp, og hun lover at hjælpe ham, hvis de gifter sig. Derefter flygter Medea fra sin familie og hjemland med Jason til Korinth. Der forlader han hende for at gifte sig med kong Kreons datter og selv blive konge. Det bryder Medea sig bestemt ikke om og plæderer for retfærdighed ad traditionelle veje. Forgæves. Kongen bliver dog så bekymret for Medeas reaktion, at han landsforviser hende. Det lykkes hende dog ved list og retorisk forførelse at få straffen udsat en dag i en tale til kongen om kvinders ydmyghed over for mænds magt og visdom. Også sin mand Jason overbeviser hun om, at hun tilgiver ham og sender deres to børn af sted med en gylden gave til hans nye kone, der bliver smigret. Men gaven er giftig og koster den nye kone livet. Medea myrder derefter begge børn og tager dem med sig. Børnenes liv er den pris, der må betales, og Medea er overbevist om, at de alligevel vil blive dræbt senere, da de kunne blive en trussel mod magten. Hævnen kommer af hendes retfærdighedsfølelse, men også af hendes kærlighed til Jason. Da han begræder sit tab og kalder hende et monster, svarer hun, at nu har hun da trods alt fået ham til at lytte til hende i stedet for at le af hende. Medea er

Polfoto

som Carmen hovedprotagonist. Hun gider ikke bare være elskerinde – hun vil tages seriøst og spille hovedrollen i Jasons liv. Ikke fordi hun elsker ham vanvittigt, men fordi det var aftalen. Ved sine desperate handlinger tvinger hun alle mændene til at lytte og tage hende seriøst. Og lærer dem en lektie. Der er ingen nåde for de mænd, der har forsmået en kompromisløs kvinde som Medea. forførelsens pris I litteraturhistorien har forførelsen en høj pris. Mange af de mænd, der involverer sig med forførende kvinder, betaler med livet eller mister noget andet dyrebart. For størstedelen af kvinderne er det døden. Ifølge Bo Tao Michäelis er forførelse et skældsord fra første dag i Paradis. Det var med Eva, at kvinden i de store religioner blev til fristerinden og dermed grundlag for den religiøse og sekulære kvindeforagt. Den overleverede historie bliver fortællingen om de bedrageriske og manipulerende kvinder, der ved hjælp af deres charme og seksualitet bruger manden til at opnå noget andet end nydelse. Medea får endda at vide, at det hele er hendes egen skyld, fordi hun er så jaloux. Alle kvinder må bøde for en enkelt kvindes bedrag, som det ses helt konkret i De tre Musketerer eller Tusind og en Nat. Enkelte kvinder

straffer sig selv – andre straffes af overjordiske kræfter, men flest for en mands hånd. Det sker for Carmen, og det sker for Mylady. Og for begge kvinder er deres frihed det vigtigste mål; mænd bliver blot et middel. Kvinderne havde dog ofte ikke andre muligheder i en mandsdomineret verden. De vil være frie kvinder, men de har brug for mænd. De gjorde, hvad de kunne for at opnå magt, frihed, status, hævn og selvfølgelig nydelse. Det er sikkert, at samtiden ikke altid så med milde øjne på disse forførersker. Kvinden som aktiv i forførende, romantiske eller seksuelle situationer faldt udenfor. De var anderledes, skræmmende og truende over for samfundets hierarkiske og patriarkalske orden. Har man ikke læst disse medrivende og klassiske værker, så har man nu endnu en grund. Er man mere til film, tv eller billedkunst, vil man garanteret genkende arketyperne. Bare tænk på den amerikanske volds- og nøgenhedsfyldte tv-serie Game of Thrones’ nådesløse blonde skønhed Cersei Lannister. Hvad ville hun være uden Mylady…


s. 32

maj 2013


Annonce tilAnnonce januar-nr.: Annoncetil tiljanuar-nr.: januar-nr.: Annonce tilAnnonce januar-nr.: Annoncetil tiljanuar-nr.: januar-nr.:

Sekretariatsleder

søges til Grundtvigsk Forum i Vartov de de skolers skolers advokat advokat ® de frie frie de frie frie skolers skolers advokat advokat ® ® ®

s.s.12 12 s.s.12 12

Vi søger en leder med interesse for grundtvigske VI TILBYDER Engagerede kolleger og et inspirerende arbejdsmiljø idéer om samfund, skole og kirke, gerne med med en høj grad af frihed til at sætte sit personlige erfaring fra folkeoplysning, organisationsarbejde præg på stillingen. Løn efter kvalifikationer og eller lignende. Vi forventer en udadvendt, embedsbolig i Vartov. initiativ- og idérig person med gode formidlingsog samarbejdsevner, sans for økonomi og evner Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til 185 skoler 185 frie frie ogskoler skoler børnehaver og og børnehaver børnehaver kan tage kan fejl kan tage tage telefon fejl fejl4092 3112 og formand Torsten Johannessen til185 at førefrie beslutninger ud i livet. 185 frie 185 skoler 185 frie frie ogskoler skoler børnehaver og og børnehaver børnehaver kan tage kan fejl kan tage tage fejl fejl

sekretariatsleder Hans Grishauge, telefon 2014 5471.

ARBEJDSOPGAVER > Udvikling af Vartov som et særligt miljø – et mødested for folkeoplysning og kultur.

Ansøgningsfrist den 17. maj 2013. Ansættelsessamtaler den 3. og 10. juni.

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

> Ansvar for drift og udlejning af Vartovs bygninger og møde- og konferencelokaler.

Ansøgning pr. mail til gth@vartov.dk eller pr. post mrk. ”Sekretariatsleder” til: Grundtvigsk Forum, Vartov Farvergade 27, 1463 København K.

> Ledelse af Grundtvigsk Forums sekretariat med ansvar for personale, økonomi, bibliotek og bygninger.

> Sekretariatsfunktion for Grundtvigsk Forums styrelse og ansvarlig for kontakt til foreningens medlemmer.

Annonce tilAnnonce januar-nr.: Annonce til tiljanuar-nr.: januar-nr.: Grundtvigsk Forum er et landsdækkende

netværk af foreninger, kredse og enkeltmedlemmer, hvis formål er at bringe Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil i nutiden. Foreningen ejer Vartov, et sammenhængende, større bygningskompleks midt i København, med faste lejemål og lokaler til møde- og konferencevirksomhed. Grundtvigsk Forums sekretariat har til huse på Vartov og har ni faste medarbejdere inklusiv sekretariatslederen. Vartov er tillige hjemsted for foreningens tidsskrift ‘Dansk Kirketidende’ og GrundtvigAkademiet. Sekretariatsleder og akademileder indgår i et tæt samarbejde om foreningens aktiviteter på Vartov. Læs mere på grundtvig.dk

Annonce tilAnnonce resten: Annoncetil tilresten: resten: Annonce tilAnnonce resten: Annoncetil tilresten: resten:

de frie de frie skolers skolers advokat advokat ® ® de de skolers skolers advokat advokat ® de frie frie de frie frie skolers skolers advokat advokat ® ® ®

s.s.12 12

185 frie 185 skoler 185 frie frie ogskoler skoler børnehaver og og børnehaver børnehaver kan tage kan fejl kan tage tage fejl fejl Danmarks Danmarks førende Danmarksadvokatfirma førende førende advokatfirma advokatfirma når det gælder når når det det gælder gælder Danmarks Danmarks førende Danmarksadvokatfirma førende førende advokatfirma advokatfirma når det gælder når når det det gælder gælder rådgivning rådgivning rådgivning af frie skoler af af frie frie skoler skoler rådgivning rådgivning rådgivning af frie skoler af af frie frie skoler skoler

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

Vi påtager aldrigos sager modsager frie mod skoler Vi Vios påtager påtager os aldrig aldrig sager mod frie frie skoler skoler Vi påtager aldrigos sager modsager frie mod skoler Vi Vios påtager påtager os aldrig aldrig sager mod frie frie skoler skoler

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

Annonce tilAnnonce resten: Annoncetil tilresten: resten:

januar 2010 januar 2010

januar januar2010 2010 januar januar2010 2010

de frie de frie skolers skolers advokat advokat ® ®

s. 33


tema Essay

s. 34

Sexobjekter essay af eliot weinberger

Polfoto

For den, der har noget at indvende imod seksuel tingsliggørelse, kan Sappho volde problemer. - Poetry Flash (San Francisco) i en anmeldelse af Guy Davenports 7 Greeks Zebrafinker foretrækker hanner med røde og hunner med sorte ben og bliver frastødt af henholdsvis hanner med grønne og hunner med blå ben. En australsk talegallahøne tiltrækkes af den han, der bygger den største rede til hende, og er temmelig krævende –

maj 2013

de største reder vejer op til to tons. En løvhyttefugl som Archboldia papuensis bliver nemmest forgabet i en han, der er i stand til at skaffe blå fjer fra den sjældne paradisfugl Pteridophora alberti til at fore hytten med. En hunterne foretrækker den han, der giver hende flest fisk; dansefluen tager den til mage, som producerer de smukkeste hule silkeballoner. Guppyer kan bedst lide andre guppyer, der er lysorange, mens moskitofisk foretrækker blå mager, og blæksprutter helst vil forenes med

artsfæller, der kan skifte hudfarve. Flodlæbefisken interesserer sig mest for halsens inderside, mens vinkekrabben koncentrerer sig om den ene store klo, der er blevet blå, og som vinker nede fra stranden. En allike vil have en han, der kan synge mere end én melodi. En hunrype udvælger altid den bedste danser blandt hannerne, selv om han allerede har parret sig med tredive andre samme dag. En skalle tæller antallet af buler på hannens krop. Som alle ved, går hunpåfuglen efter de flotteste haler. Svaler og enker


Eliot Weinberger Født 1949. Amerikansk forfatter bosat i New York. Har primært skrevet essays, men også fungeret som redaktør og oversætter af bl.a. Octavio Paz til engelsk.

chimpanse går efter den mest lyserøde og opsvulmede bagdel. Bonobochimpanser dyrker sex uafbrudt. En hunskildpadde bliver forelsket i en han, hvis den stanger hende i hovedet; en hunkanin elsker enhver han, der strinter på hende og vender haledusken til. Sappho er kun overleveret til os på små stumper papyrus, der har været brugt til svøb for mumier, men et omrids af hendes begær har alligevel overlevet. For at sige det med en parafrasering af Davenports oversæt-

»

Guppyer kan bedst lide andre guppyer, der er lysorange, mens moskitofisk foretrækker blå mager og blæksprutter helst vil forenes med artsfæller, der kan skifte hudfarve. Flodlæbefisken interesserer sig mest for halsens inderside, mens vinkekrabben koncentrerer sig om den ene store klo, der er blevet blå, og som vinker nede fra stranden.

og den grønne solfugl elsker hanner med lange haler, mens tredækkeren vil have halen så hvid som muligt. Røde junglehøns ser på øjnene og kammen, men er ligeglade med fjerpragten. Kakerlakken betragter hannen, mens den gør armbøjninger. Bladlusen er på udkig efter vinger; den ukønnede varietet har ingen. En hanurfugl parrer sig med alt, der bare tilnærmelsesvis ligner en hunurfugl, også gerne en træmodel. Den indiske måneplet kan lugte en hun på flere kilometers afstand. En skaldet han-

telse, vil hun helst have en kvinde, der er slank som et ungt træ, med spinkle hænder og håndled som en vildrose. Frejdige øjne, der stråler når de smiler, smukke fødder og så noget, der er gået tabt, men som formodentlig er hud, hvidere end mælk, langt hvidere end et æg. Hun elsker violette brystvorter og violet blødhed, måden de lange folder i en kjole bevæger sig på, hår bundet op med rødt garn og en krone af blomster og dild på krøllet hår. Stemmen skal være mere melodiøs end en harpe,

mere harmonisk end lyrer, en behagelig stemme med honning i ordene. Og dertil en duft, men vi ved ikke længere hvilken. Hun føler sig tiltrukket af en pige fra landet, der er uvidende og ikke ved, hvordan hun skal arrangere kjolen, men også af kvinder indsvøbt i tykt, loddent uldklæde og med lilla lommetørklæder, røde kjoler, kjoler af samme farve som ferskner, med asiatiske skindsandaler eller asiatiske lædersko med lydiske mønstre hen over tæerne. En pige, der plukker en blomst, som lige er sprunget ud, blødere end en fornem kjole, skrøbeligere end en rose, yndefuld, pyntelig, blid, mere gylden end guld, som et æble, som en bjerghyacint. Sapphos parringsplads er en lund med æbletræer, hvor heste gumler på vilde blomster, eller puderne i bløde senge. Når hun gør kur, skænker hun nektar i forgyldte bægre, og de fletter kranse af roser og violer i hinandens hår eller bruger læderfalloser og aromatiske olier. Hun falder i søvn med kinden mod venindens bryst [lakune] fugtig af slim. Hendes begær er som vinden i bjergets skove. Skinsyge får hendes tunge til at klæbe til en tør gane, og en spinkel ild breder sig under hendes hud. Kuller banker, krabber rasper, myg hviner, svaler klikker, den ketsjerhalede kolibri støjer med halen, hanedderkopper spiller en rytme på hunnens spind. En hunkanariefugl skal høre sin mages sang, før dens ovarier udvikler sig; jo mere hannen synger, desto hurtigere går det. Hanmyrepindsvinet bedøver hunnen med en mild gift fra en spore i hælen. Krokodiller og mink voldtager. Svampe har titusinde køn; regnorme er hermafroditter; slimsvampe har tretten køn, der alle parrer sig med hinanden på forskellige måder. Tøffelsneglen flyder på havet som han, men forvandles til hun, når den sætter sig fast på en sten. Bdelloide hjuldyr er hunner alle sammen; de fornyer genpuljen ved at æde deres døde søstre. I parringstiden dør alle hannerne hos den australske pungmus af overanstrengelse. Sapphos mest livagtige fragment, som ikke behøver andre linjer over eller under sig, lyder i Davenports oversættelse i sin helhed: ”Du gør mig liderlig.”

s. 35


tema Bøger

s. 36

Den ultimative Kierkegaard BOGKRITIK 20 år efter begyndelsen, er værket nu fuldbragt: Kierkegaards samlede skrifter findes nu kommenteret i 55 bind. Resultatet er imponerende af jørgen carlsen, forstander for testrup højskole, mag.art. i idéhistorie og medlem af etisk råd

200-året for Søren Kierkegaards fødsel bliver som forventet markeret på forskellig vis - dog på en noget anden måde, end tilfældet var for H.C. Andersen i 2005. Der er ikke gået Las Vegas i jubilæumsfestlighederne. PRfætteren Christian Have er ikke kommet til fadet. Vi bliver fri for endnu engang at høre Tina Turner skråle: ”You’re simply the best, better than all the rest”! Og gudskelov for det! For selv om begrebet og fænomenet ”gentagelse” bestemt har Kierkegaards filosofiske interesse, ville det helt sikkert få ham til at rotere vildt graven på Assistens Kirkegård. Han ville om nogen på det bestemteste frabede sig den slags ”udvortes spektakel.” Til gengæld sker der faktisk rigtig meget på et mere lavmælt niveau. Der bliver holdt en sværm af foredrag, udstillinger, teaterforestillinger og events a la vandreture i Kierkegaards fodspor i det nordsjællandske. Desuden resulterer jubilæumsåret i en række publikationer af forskellig karakter: biografier, monografier, antologier og sågar romaner. Men én ting overstråler alt andet: fuldbyrdelsen af et udgivelsesprojekt, som har været undervejs de sidste 20 år: ”Søren Kierkegaards Skrifter” (SKS). Det er så absolut den fornemste

maj 2013

og mest behørige måde at fejre Søren Kierkegaard på. Her er ikke tale om en event, der dagen derpå er borte med blæsten, men om en ting, der står fra nu af og til – ja til hvad? – til evig tid, såmænd. Det ville helt bestemt falde i Søren Kierkegaards smag, optaget som han var af ”øjeblikket” som en spaltning mellem ”tidens atom” og ”evighedens atom”. Udgivelsen af SKS er frugten af et intensivt filosofisk, teologisk, filologisk og kulturhistorisk forskningsarbejde på Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Forskningscenteret blev oprettet i 1993 og havde som et af sine hovedformål at forestå udgivelsen af en ny, tekstkritisk og kommenteret udgave af alt, hvad Søren Kierkegaard har skrevet. SKS rummer Kierkegaards trykte skrifter, hans journaler (altså dagbøger), hans utrykte skrifter og hans papirer samt udførlige kommentarbind til det alt sammen. hvor gærdet er højest Udgivelsesarbejdet er sket under ledelse af professor Niels Jørgen Cappelørn, som ud over et stort Kierkegaardkendskab er i besiddelse af et udpræget talent for logistik og arbejdstilrettelæggelse. På Kierkegaard Forskningscenteret har man i de sidste

Søren Kierkegaards Samlede Skrifter Bind 1-28 og K1-K28 1. udgave 1997-2013 Hardback Pris: 14.275 kr. Udgiver: Gads Forlag

20 år higet og søgt i gamle bøger. Der er blevet forsket, gransket og endevendt en lang række problemstillinger i forbindelse med Søren Kierkegaards tekster. Ambitionen med de udførlige kommentarer var, at hver en sten i teksten skulle vendes, hvert et spørgsmål skulle besvares – så vidt det overhovedet var muligt, forstås. Meget af dette udredningsarbejde er foregået i de højere filosofiske luftlag – f.eks. Kierkegaards referencer til den tyske filosof Hegel. Andet har


s. 37

nærmest karakter af bagateller. Jeg har ladet mig fortælle, at det sjovt nok tit har været bagatellerne, som var de største tidsrøvere i arbejdet. Man kunne f.eks. støde på et personnavn, der helt en passant nævnes i Kierkegaards papirer eller dagbøger, og det store spørgsmål var så: hvem er der tale om? Meget ofte viste det sig, at svaret var totalt ligegyldigt – i hvert fald til forståelse af Søren Kierkegaards tanker. Efter minutiøs granskning i kirkebøger og andet fandt man frem til, at der antageligt var tale om en lokal gadefejer eller slagtersvend, som Søren Kierkegaard af en eller anden grund havde lagt mærke til. I nogle tilfælde har selv de mest energiske petitesseryttere måttet give op. I så anføres det pågældende navn i kommentarbindet med bemærkningen ”ikke identificeret”. Ak, ja. Man kan bestemt ikke klandre folkene bag SKS for at springe over, hvor gærdet er lavest. Men hvorom alting er. Det er ganske enkelt en mammutpræstation, der ligger bag udgivelsen af SKS. Der er tale om intet mindre end en filologisk bedrift. Lad os nærme os udgivelsen udefra. Værket udgør med dets i alt 55 bind ca. tre løbende hyldemeter og er altså ikke sådan at overse på reolen. Allerede som fysisk objekt springer SKS i øjnene. Tager man det enkelte bind i hånden og betragter det som boghåndværk, oser det langt væk af kvalitet og stilfuldhed. Smudsomslaget er holdt i en støvet blå farve med initialerne ”S.K.” i guldskrift. Under dette gemmer det sig en petroleumsfarvet shirtingindbinding, udstyret med forsænket guldskrift. Åbenbart kan værket også fås i en mere luksuøs indbinding, men dette må være nok for os almindelige dødelige. Typografien er lagt i hænderne på grafikeren Bent Rohde, en af dansk boghåndværks absolutte førstemænd, og resultatet er et smukt og overskueligt satsbillede, som både er behageligt og læsevenligt – ikke mindst fordi

papiret er mildt farvetonet og dermed balsam for øjnene under læsningen. Et nærmere eftersyn vil afsløre, at alle de bind, som rummer Kierkegaards journaler, er 3-4 cm bredere end de andre. Her er man gået på kompromis med formstrengheden af hensyn til indholdet. Det har nemlig muliggjort løbende randbemærkninger til teksten. Her har det udvortes måttet bøje sig for det indvortes – til glæde for alle Kierkegaard-aficionados.

»

Ak, ja. Man kan bestemt ikke klandre folkene bag SKS for at springe over, hvor gærdet er lavest. Men hvorom alting er. Det er ganske enkelt en mammutpræstation, der ligger bag udgivelsen af SKS. Der er tale om intet mindre end en filologisk bedrift. ingen bestseller Nogen bestseller bliver SKS givetvis ikke. Det ville også være lidt ironisk i betragtning af, at Kierkegaard fnyser over ”talmajestæten” og foretrækker at tale til ”hiin Enkelte”. Alene prisen vil være afskrækkende for de fleste privatpersoner. Til gengæld vil det formodentlig være at finde på hylderne på stort set alle biblioteker i Danmark – inklusive højskolebibliotekerne. Men bortset fra, at man altså kan låne bø-

gerne, er SKS så et eksklusivt foretagende, der er forbeholdt dem, som har pengepungen i orden? Fortvivl ikke, for hele herligheden er frit tilgængelig for alle! Enhver kan gratis downloade SKS inklusive alle kommentarer på www.sks.dk. Her er oven i købet navigationsmuligheder, så man kan foretage søgninger i teksten på et hvilket som helst ord. Nu kan man så let som ingenting skrive en kronik om Kierkegaards forhold til blomster, uden at vide noget om det på forhånd. Man skriver blot forskellige blomsternavne som søgeord og bliver derefter præsenteret for de tekststeder, hvor ordene optræder. Man kan selvfølgelig også, for nu at blive i den lettere afdeling, muntre sig med at finde ud af Kierkegaards forhold til dyr. Hvor tit taler han om løver, elefanter, regnorme og hunde? Men hvis man forsøger sig med ordet aber, vil man få noget af et chok. Det vrimler nemlig med aber i Kierkegaards tekster. Forklaringen er såre simpel: Kierkegaard har det med ofte at citere på tysk, hvor ordet aber som bekendt betyder ”men”. Initiativet til Kierkegaardudgivelsen går som sagt 20 år tilbage. Ville man have påbegyndt en sådan udgave i bogform i dag? Næppe. Tænk på den nye udgave af Grundtvigs værker, som udelukkende er digital. Er det godt, at Kierkegaard nåede at udkomme i old school format? Ubetinget ja. Det er noget ganske særligt at sidde og læse i en fysisk bog i forhold til et skærmbillede. Teksten får mere autoritet. Man dvæler mere ved den. Jeg ved godt, at tendensen mere og mere går mod e-bøger. Men lur mig, om der ikke om nogen år optræder en modbølge, når e-bøgerne har erobret markedet – akkurat som vinylen nu vender tilbage på bekostning de digitale cd’er. Til den tid vil man sikkert glæde sig endnu mere over, at SKS foreligger i bogform. Kierkegaard har altid haft fremtiden for sig.


s. 38

Hun har elsket ham høiere end Alt i Verden, høiere end sin Sjæls Salighed, hun har bortødslet Alt for ham, selv hendes Ære, og han blev utro. Nu kjender hun kun een Lidenskab, det er Had, kun een Tanke, det er Hævn. Saaledes er hun ligesaa stor som Don Juan; thi det at forføre alle Piger er det mandlige Udtryk for det qvindelige, at lade sig forføre eengang af hele sin Sjæl, og nu at hade eller, om man saa vil, elske sin Forfører med en Energi, som ingen Ægteviv har. enten-eller, første del, skyggerids

Foto: Barbara Nylin, elev på Krabbesholm Højskole

maj 2013


s. 39


tema Bøger

s. 40

Læst og påtalt TEMA 200-året for Kierkegaards fødsel byder på en lang række nye fagbøger om filosoffens liv og værk – og en enkelt roman. Højskolebladet præsenterer nogle stykker af dem af andreas harbsmeier

At leve med Kierkegaard Af Sørine Gotfredsen Udkommet på Kristeligt Dagblads Forlag Sørine Gotfredsen er kendt som hårdtslående debattør i medierne og fra debatbogen ”Den åndløse dansker” (2011). Men i denne bog kigger hun indad, når hun introducerer Kierkegaard og forklarer, hvorfor hun sætter ham så højt. En personlig introduktion til Kierkegaard, fortalt af en formidler, der siden ungdommen gang på gang har fået slået benene under sig væk af den store tænker.

maj 2013

Søren Kierkegaard – formidlet til nutiden Af Birgit Bertung Udgivet på Forlag1.dk Bogen forsøger at gøre indholdet af de vigtigste af Kierkegaards begreber tydeligt, og alle fagudtryk er derfor udeladt eller forklaret, så den ikke skulle kræve filosofiske eller teologiske forkundskaber. Ligeledes er der brugt nutidigt sprog i citater for om muligt at lette læsningen. Der sigtes primært på gymnasier, Folkeuniversitets, højskolernes og aftenskolernes kursister, samt studiekredse og selvstædigt interesserede; men bogen skulle også kunne være en introduktion for studerende.

En guide til geniet Af Johannes Sløk Forlaget Lindhardt og Ringhof I anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag den 5. maj 2013, genudgiver Lindhardt og Ringhof nu Johannes Sløks guide til geniet. Sløk gør i denne bog på en forståelig og pædagogisk veltilrettelagt måde rede for, hvad der var anliggendet og tankeudviklingen bag Kierkegaards livsværk. Bogen er en uundværlig nøgle for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med Danmarks mest geniale og berømte tænker.


s. 41

Regines gåde - Historien Forbandelsen om Kierkegaards forlove- Af Peter Tudvad de og Schlegels hustru Politikens Forlag Af Joakim Garff Udkommer på Gads Forlag Forholdet mellem Søren Kierkegaard og hans forlovede, Regine Olsen, er en af verdenshistoriens mest besynderlige kærlighedsfortællinger. Regine Olsen har alle dage været en gåde, men Joakim Garff er kommet i besiddelse af mere end 100 hidtil ukendte breve, som Regine har skrevet under sit ophold i Vestindien. I disse breve viser hun sig som en kvinde af kød og blod, meninger og begæringer, kort sagt som en selvstændig kvindeskæbne. Regines gåde udspiller sig hovedsageligt på Sankt Croix, hvor den vestindiske virkelighed bliver et kulturchok for Regine. Bogen skildrer også ægteparret Schlegels hjemkomst til et forandret København og de vanskeligheder, der er forbundet med at leve i tvelyset fra Kierkegaards stadigt større berømmelse.

Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad har vovet springet ud i romangenren. Forbandelsen er den dramatiske fortælling om Søren Kierkegaard. I traditionen fra Dostojevski og Kafka sætter Forbandelsen sin hovedperson i scene i et univers, hvor forbrydelse og straf, synd og nåde bestandigt svinger mellem virkelighed og illusion, så læseren drages ind i Kierkegaards refleksioner og tager del i hans eksistentielle kampe med Gud og mennesker. Således er Forbandelsen en teologisk roman, men netop som sådan giver den et psykologisk portræt af et menneske, der med tragisk patos satte himmel og jord i bevægelse for at finde den sandhed, han kunne leve og dø for. Kierkegaards modstandere, biskop Mynster og professor Martensen, hans ulykkelige kærlighed, Regine, broderen Peter og vennen Emil er sammen med mange andre aktører i denne store fortælling om pietet og perversion, om mord og mened, om kirkens forfalskning af Evangeliet - og om en hyrdedrengs skæbnesvangre forbandelse af Gud.

Kierkegaard når han er bedst – og værst Redigeret af Joakim Garff Udkommet på Kristeligt Dagblads Forlag Hvornår er Kierkegaard entydigt bedst og hvornår entydigt værst? For nogle vil svarene pege i vidt forskellig retning. For andre er Kierkegaard på nippet til at være værst, når han er bedst og altså ligesom bliver for ferm til håndelaget, for professionel i skildringen af sin ulykke, for subtil i sin argumentation – eller bare slet ikke kan modstå fristelsen til at gentage sine egne genialiteter. Endelig kan det vel heller ikke udelukkes, at Kierkegaard er bedst, når han er værst, eksempelvis når han giver borgerskabet eller præsteskabet eller andet skab det glatte lag, så det pisker giftigt velgørende hen over siderne. Med bidrag fra bl.a. Jørgen Carlsen, Niels Birger Wamberg, Suzanne Brøgger, Pia Søltoft, Bertel Haarder, Lilian Munk Rösing, Jørgen Bonde Jensen, Lisbeth Smedegaard Andersen.


Bering Valgmenighed søger kvote 50-præst

s. 42

Vores præst gennem de sidste seks år har fået nyt embede pr. 1. juli 2013. – vi søger derfor hendes afløser med tiltrædelse den 1. august eller snarest muligt derefter. Menigheden Bering valgmenighed er Århusegnens grundtvigianske valgmenighed, stiftet i 1876, postadresse Torshøjvænget 15, 8361 Hasselager. Valgmenigheden har en spændende historie og er en væsentlig medspiller i områdets kulturelle liv. Vi er i øjeblikket små 200 medlemmer. Vi har egen, smuk kirke, stor nyrenoveret præstegård, forsamlingshus og funktionærbolig, hvor bestyreren af forsamlingshuset bor. På alle poster (organist, graver og bestyrer) har vi særdeles dygtige medarbejdere. I forbindelse med kirken har vi kirkegård. Vi har et meget tæt samarbejde med Bering Ungdoms- og gymnastikforening, der har cirka 250 aktive medlemmer. Hvert år siden 1920’erne har vi afviklet amatørteater, i år ”Landmandsliv” med godt 50 engagerede amatører. Desuden har vi et kor (Beringkoret), der medvirker i julens gudstjenester. I det hele taget er menigheden meget glade for sang og musik med jævnlige sangaftener. Her ud over benyttes forsamlingshuset til foredragsaftener og samvær i øvrigt. Men det centrale er vore gudstjenester. Stillingen Vi kan tilbyde en 50% stilling, hvor vi vil lægge vægt på at få en engageret præst med grundtvigiansk livsholdning, initiativrig og med sikker formuleringsevne. Du vil få mulighed for at præge livet i menigheden, og vi kan tilbyde dig en positiv og levende menighed med mod på initiativer. Der er, og har altid været et godt og tillidsfyldt samarbejde mellem vores præst og bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Denne er Valgmenighedens øverste myndighed, og den indkaldes ved beslutninger af større rækkevidde. Vi kan, ud over overenskomstmæssig løn tilbyde en præstegård med særdeles favorabel husleje. Egnen Bering har til huse kun 12 kilometer fra Århus centrum. Der er hyppige busforbindelser ind til byen. Gennem de seneste 30 år har byudviklingen gjort, at der er vokset en Haveby op, grænsende op til vort område. Der er et mindre butikscenter samt skole, bibliotek og idrætsforening. Fra Præstegården er der en storslået udsigt ud over det østjyske landskab, ligesom præstegårdshaven er meget smuk med 100-år gamle træer og stor plæne. I tilknytning til vore beboelser er der gamle rejsestalde, der knytter forbindelsen tilbage.

Har ovenstående vakt interesse, er du meget velkommen til at kontakte menighedens formand: Lars Christensen, tlf 8628 8740 eller 6088 7650 eller til valgmenighedspræst Tine Frisenette, tlf 8692 8878 eller 6065 5695. Du er naturligvis også velkommen til at aflægge os et besøg, ligesom vores hjemmeside www.beringvalgmenighed.dk kan bidrage. Ansøgningen bedes sendt pr. mail til: Formanden Lars Christensen, mailadr. lars.christensen0611@gmail.com Ansøgningsfrist er fredag, den 10. maj 2013 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21.

maj 2013


tema Voxpop

Har du hørt om Søren Kierkegaard?

Oscar, Danmark

Vikar på Guldbergsskolen på Nørrebro ”Han er blevet begravet på Assistens Kirkegård. Han var en stor dansk filosof - verdensberømt, går jeg også ud fra. Religiøs. Og der er noget, der siger mig humanisme, men som jeg har forstået det, er humanisme ateistisk. Og det mener jeg ikke Søren Kierkegaard var.”

Sandra, Østrig

Studerer Historie og Tysk sprog

Emir, Bosnien Herzegovina ”Jeg har hørt om ham. Var han forfatter? Var han skuespiller, eller var han en slags videnskabsmand? ”

Alejandra, Columbia Studerer humaniora

”Filosof. Eksistentialisme. Jeg synes, det er virkelig svært at forstå ham. Men hans stadier og det at være tro mod sig selv kender jeg.” Han tænker over døden og vil gerne finde en måde, hvorpå man kan leve sit liv på en god måde.”

”Han er en filosof, som levede for 200 år siden - tror jeg. Jeg ved, han opdelte et menneskes liv i tre stadier. Den første handlede om at samle smukke ting, den anden handler om fokus på etiske temaer og den tredje handler mere om at være tæt på Gud eller noget i den stil.”

Martina, Italien

Studerer økonomi og International Relations. I gymnasiet var jeg meget interesseret i Kierkegaard og skrev om ham. Jeg syntes det var så spændende, at jeg læste ’Forførerens Dagbog’ og kunne virkelig godt lide den.”

s. 43


højskole Højskolen kort

s. 44

Det sker

Presseklip

Tørre tal

2 9 5 4 6708 1

3

sygdom uden grænser Silkeborg Højskole får besøg af Svend Brinkmann, professor ved Aalborg Universitet, der med foredraget ”Det diagnostiserede liv” vil sætte fokus på, hvordan snart sagt alle menneskelige livsproblemer i dag betragtes som behandlingskrævende. 22. maj på Silkeborg Højskole værdidebat Forstander på Rønshoved Højskole, Thue Kjærhus, kan opleves i selskab med landsformand for Det Radikale Venstre, Klaus Frandsen, lektor Henrik Jensen og sognepræst Kathrine Lilleør i en paneldebat om dannelse og værdi, der er en del af MatchPoints Seminar ved Aarhus Universitet. Kristeligt Dagblads Erik Bjerager styrer ordet. 23. maj på Aarhus Universitet kombinationsmusik Brenderup Højskole byder velkommen til det fremadstormende danske band The Eclectic Moniker. Så er du til festlig pop-rock med caribiske undertoner og energifyldte koncertoplevelser, er det med at købe billet. 24. maj på Brenderup Højskole

”Ville en af højskolebevægelsens grundlæggere, Grundtvig, ikke rotere i sin grav, hvis han hørte om et kort kursus med titlen ‘ Fra vandskræk til vandglæde’? Det kan jeg af gode grunde ikke svare på. Men ifølge Grundtvigsk Forums hjemmeside havde manden i løbet af sit liv 3 koner, fik 5 børn og skrev cirka 1.500 salmer. Så mon ikke han selv ville have elsket korte kurser? Det tror jeg, selv om det nok ikke ville være et kursus mod vandskræk, der ville friste digterpræsten.” Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang i Politiken, den 13. april

For nylig kunne man læse i Politiken, at ”danskerne er gladest for højskole i små portioner”. Det vil sige, at de foretrækker korte kurser. Som det er med statistik, kan de samme tal fortælle ganske forskellige historier. For ser man på antallet af såkaldte ”årselever”, der svarer til én elev i fyrre uger for skoleåret 2011/2012, er billedet lidt et andet. Så bliver det nemlig tydeligt, at aktiviteten på landets højskoler i den grad er fokuseret på højskolernes lange elever.

”Jeg fik højskolekataloget ind ad døren. Jeg så fluefiskerkurset, og det sagde mig mere end alt det Grundtvig og sang. Jeg kalder det et ophold frem for højskole.” Niels Bendixen. Kursist på kort kursus om fluefiskeri på Kalø Højskole i Politiken den 13. april.

Korte kurser, 0-2 uger

“Vi har haft et fald i antallet af højskoler, og det er næsten umuligt at oprette nye. Det vil vi lave om på.” Kulturminister Marianne Jelved i Kristeligt Dagblad den 13. april

ÅRSELEVER

735 Mellemlange, kurser 2-11 uger 370 Lange kurser, 12+ uger 3.879 Elever u. ungd.udd. m. mentor 271 Elever u. ungd.udd. u. mentor 385 Elever med elevstøtte 110

Kilde: FFD. Grafen viser arselevaktivitet på folke- og ungdomshøjskoler 2011/2012 fordelt på takstgrupper.

maj 2013


Bagom Overskud Cataloniens ry

Det er måske ikke til at få øje på for den almindelige turist, der er taget til Barcelona for at opleve Gaudis ufuldstændige La Sagrada Familia, beruse sig i cavaen eller nyde FC Barcelonas besnærende pasningsfodbold på hjemmebanen Camp Nou. Ikke desto mindre er den spanske delstat Catalonien i krise. Journalistholdet fra Ry Højskole har i en artikelserie i Magasinet Europa sat fokus på skyggesiderne af den catalanske hverdag. Eleverne drog således til Cataloniens hovedstad, hvor de interviewede manden på gaden – ung som gammel, politikere, fodboldfans og sågar en politisk redaktør på den catalanske avis El Periodico for at kunne tegne et billede af Catalonien bag facaden – et billede af en region i kamp med sig selv og det omgivne Spanien. I seks artikler behandler og belyser eleverne temaer som ønsket om løsrivelse og selvstændighed, nationalisme og anti-nationale, ungdomsarbejdsløshed og sprogpolitik. Alle artiklerne kan læses på Magasinet Europas hjemmeside www.magasineteuropa.dk. /jl

De danske højskoler har altid haft overskud – i hvert tilfælde i åndelig forstand. Åndeligheden kræver dog en materiel underbygning, som Karl Marx formulerede det, og derfor er det glædeligt, at flere skoler i øjeblikket også melder om en anden slags overskud: det økonomiske. På Brande Højskole resulterede 2012 i et overskud på 2,9 millioner. Den positive udvikling forventes at forsætte med fuld belægning i både forår og efterår, og derfor skal nogle af pengene investeres i opførelsen af en ny elevfløj. Også på Krogerup Højskole kan de prale, idet skolen kom ud af 2012 med historisk stort overskud på 1,4 millioner. Som i Brande prioriteres elevernes boligforhold højt i Humlebæk, hvorfor beløbet hovedsageligt skal bruges på renovering af værelser. Der bliver ligeledes slået rekord på Ry Højskole. Her lyder overskuddet for sidste år på 1,7 millioner. De flotte økonomiske resultater skyldes hovedsagligt en øget elevtilstrømning. En tendens der heldigvis gør sig gældende for flere og flere af landets højskoler. Således var der knap 9.000 elever på de lange kurser i 2011/2012. Det højeste antal de seneste ti år. /jl

Nyt med småt Performance i Berlin Eleverne fra Performers House i Silkeborg havde i slutningen af marts præmiere på deres Kierkegaardinspirerede forestilling ”Either/Or” i Berlin. Forestillingen er blevet til på tværs af skolens linjer, og formålet med afstikkeren til Tyskland var bl.a., at eleverne skulle mærke turnélivet på egen krop. Byggeri i Askov Askov Højskole og Efterskole bygger for 20 millioner. Fondsmidler har banet vejen for det største byggeri siden 1950’erne: renovering og ombygning af Hvide Hus samt opførelsen af en ny elevfløj. Mere musik på Børkop På Børkop Højskole oplever de så stor søgning til deres musiklinje, at de fra august opruster og tilbyder to musiklinjer: Musik og Musik+. Sangskrivning på Testrup Også på Testrup Højskole ser et nyt musikinitiativ dagens lys. Fra efteråret får nye elever på skolens musiklinje således muligheden for at fokusere særligt på sangskrivning. Kogebog fra Ubberup På Ubberup Højskole er de kommet langt i forberedelserne af en ny kogebog – den tredje af slagsen. Bogen vil indeholde opskrifter på sund hverdagsmad og tager udgangspunkt i Ubberups kostfilosofi om, at mad skal være god, sund og uden afsavn.

s. 45


tema HB undersøger

s. 46

Kierkegaards

moderne børn

TEMA Kierkegaards forestillingseunivers lever stadig i bedste velgående på højskolerne. Hans tanker om mennesketyper og om det at vælge har stadig betydning og relevans, da Kierkegaard kan bruges til at kaste lys over den livssituation, det moderne menneske står over for af kat. sekjær, journalist

da nærværende blad for et par år siden spurgte de danske højskoleforstandere om, hvem der stod højest på deres hitliste over store tænkere og inspiratorer, kom Søren Kierkegaard ind på en klar andenplads efter Grundtvig. Men hvordan kommer det til udtryk? Findes ”æstetikeren” og ”spidsborgeren” i 2013? Og har eksistentialismen en fremtrædende plads i vores måde at leve på i dag? Spørger man Ole Hjorth, forstander på Oure Højskole, står hele det moderne gennembrud i gæld til Kierkegaard: ”Og vi står i gæld til det moderne gennembrud. Selvom Kierkegaard er reaktionær i sin opfattelse af kvinden og i sin opfattelse af det politiske, det sociale og af demokrati, kan han ligne nogle af de unge i dag, der lever i deres lyster og har det moderne individs frihed. Kierkegaards egen situation gør, at han aldrig når at ernære sig selv på normal vis. Han formulerer det på den måde, at man er ’sit eget livs redaktør’,” siger Ole Hjorth og tilføjer,

maj 2013

at det samtidig betyder, at man skriver sin egen drejebog, hvilket også kan give en del angst. Den moderne eksistentialisme er det enkelte individs valg af sit liv og meningen med det, forklarer Ole Hjorth. På den måde føler han sig også som ”barn af Kirkegaard”: ”Jeg føler mig ikke så meget i gæld til begrebet folkelighed i Danmark. Jeg føler, at det enkelte individs ansvar for at have en etik; at vælge hvem man er, hvad man er, og hvad man står for, er spørgsmål, som man hele sit liv stiller sig. Nogle lever i traditionens tænkning efter arvede familiemønstre. Men sådan spiller klaveret ikke for moderniteten. Her må enkeltindividet vælge sin egen vej i livet.” æstetikeren på netdating Mads Vestergaard, der er filosof og lærer på Krogerup Højskole, ser det, han kalder en ”rød kulturkritisk tråd”, der går fra Kierkegaards kritik af spidsborgeren og massemennesket til 80’ernes punkbevægelse og videre til nutidens krav om at leve autentisk:

»Kierkegaard kan bruges til at tematisere nogle kritiske figurer, som er levende i dag. Den æstetiske kritik af det spidsborgerlige, finder man for eksempel i en moderne film som Revolutionary Road, hvor lidenskaben forsvinder, mens parret langsomt bliver, som ’man’ skal og bør være.« En anden nutidig tendens er rastløsheden, som også findes hos Kierkegaard. Som eksempel nævner Vestergaard en kronik, der handlede om ungdomskulturen, skrevet af et par gymnasieelever: ”De tog udgangspunkt i udtrykket ’jam’ vi skal også lige videre’ i forbindelse med ungdommens festkultur. De beskrev, hvordan de aldrig rigtig var til den fest, de var til, for de holdt altid deres facebook-chat åben eller tjekkede sms´er for andre tilbud, nye muligheder, de kunne overveje at tage hen til i stedet for.” Kronikørerne beklagede sig over, at man ikke kunne dedikere sig til at være ét sted med de mennesker, man var sammen med – for der var altid


s. 47

mulighed for mere morskab og mere nydelse et andet sted. Ifølge Mads Vestergaard en ganske præcis diagnose på æstetikerens rastløshed i Kierkegaards værk, Enten-Eller: ”Kierkegaard rejser spørgsmålet, om man vil være en forfører, eller om man er villig til at forpligte sig. Hele dating- og singlelivskulturen er et godt billede på det. I internetdating er det hele tiden overflader, der skal forholde sig til overflader. Den måde, man møder hinanden på dér, er på mange måder en æstetisering af kærlighedslivet, fordi det handler om, hvilke muligheder der er for både sansenydelse og morskab. Her kan man på kierkegaardsk etikermanér klage over, at folk ikke er i stand til at forpligte sig til hinanden.” Det er nu ikke Mads Vestergaards ærinde. Han ser blot tendensen og mener, at den kan analyseres ud fra nogle elementer hos Kierkegaard i forhold til den æstetiske måde at leve sit liv på. Men hos æstetikeren, for hvem alle muligheder for nydelse ligger som uåbnede gaver i glitterpapir, findes samtidig risikoen for fortvivlelsen. Eller angsten, som Ole Hjorth også er inde på. Fortvivlelsen hænger sammen med, at æstetikeren oplever, at der ikke er nogen form for kontinuitet eller rød tråd i livet, siger Vestergaard: ”Det bliver et fragmenteret liv, fordi man hele tiden skifter identitet efter omgivelserne og mulighederne. Kierkegaard påpeger, at den manglende evne til at træde i karakter som sig selv fører til fortvivlelse. Det er det, man i psykologien i dag kalder for depression; følelsen af tomhed og meningsløshed. Her er det interessant at se på en mere eksistentiel filosofisk analyse af fortvivlelse som et menneskeligt grundvilkår i stedet for at se på det som en sygdom. Der mener jeg, at Kierkegaard kan have et gyldigt perspektiv på et fænomen, som psykologien og psykiatrien har sat sig på.”

det perfekte valg Jonas Møller, lærer på Silkeborg Højskole, som i år har afholdt temauge om Kierkegaard, mener, at det i højskolesammenhænge er afgørende at gøre Kierkegaard vedkommende for

»

Der, hvor Kierkegaard kan blive vedkommende for eleverne, er ofte i forhold til de valg, de står i på det tidspunkt af deres liv, valg af uddannelse, eller hvad de skal efter højskolen? Der peger Kierkegaard på valget som kategori. Det udfordrende er ofte ikke bare at vælge mellem det ene eller det andet. Det er måden, vi vælger på, der er vigtig. - jonas møller, lærer på silkeborg højskole eleverne. De oplever, at han faktisk har noget at sige til dem i deres liv og i den tid, de befinder sig i, siger Jonas Møller: ”Der, hvor Kierkegaard kan blive vedkommende for eleverne, er ofte i forhold til de valg, de står i på det tidspunkt af deres liv, valg af uddannelse,

eller hvad de skal efter højskolen. Der peger Kierkegaard på valget som kategori. Det udfordrende er ofte ikke bare at vælge mellem det ene eller det andet. Det er måden, vi vælger på, der er vigtig.” Jonas Møller forklarer, at eleverne skal leve op til en række krav fra samfundets side: De skal tage en uddannelse, vælge rigtigt i første hug og gennemføre med højt snit i hurtigt tempo. Og oven i det er der de krav, eleverne har til sig selv. Ifølge Møller er det krav om, at de selv skal levere løsningen på deres liv: ”På den ene side har de selv ansvaret for at skrive deres selvbiografi og vælge rigtigt. På den anden side har de en enorm frihed til at vælge hvad som helst. De skal foretage det, de sommetider selv kalder ’det perfekte valg’. Det kan man mærke som en stigende tendens. At det valg fylder mere og mere.” Kierkegaard kan kaste mere lys over det at vælge, fordi han netop siger, at ethvert valg er styret af en masse tilfældigheder og faktorer, som individet ikke har kontrol over. I uddannelsessammenhænge handler det om adgangsbegrænsning, karaktergennemsnit, forældrenes ønsker og status af uddannelse, siger Jonas Møller: ”Samtidig ved eleverne jo ikke, om det valg er det rigtige. Hvordan skal man vide det, før man har kastet sig ud i det? De føler, de skal vælge rigtigt første gang, for det er en fiasko at vælge forkert og droppe ud, og vælger man forkert to gange, bliver man straffet. Så må man ikke søge ind på sit gennemsnit. Hele tiden får de at vide, at det skal gå hurtigt og at de skal skynde sig igennem.” Her peger Kierkegaard på, at det perfekte valg er en illusion. Det handler om at gå ind til valget med den rigtige indstilling og samtidig erkende, at man ikke har magten over det, slutter Jonas Møller.


s. 48

Det er foragteligt at bedrage og forføre en Pige, men det er end foragteligere, at forlade en Pige saaledes, at man end ikke bliver en Slyngel, men gjør en mere glimrende Retraite, idet man spiser hende af med den Forklaring, at hun var ikke Idealet, og trøster hende med, at hun var Ens Muse. gjentagelsen

Foto: Barbara Nylin, elev på Krabbesholm Højskole

maj 2013


s. 49


tema Kommentar

s. 50

Pikante procenter fra højskoleværelserne af camille gudmand lange, formand for landssammenslutningen af højskolernes elevforeninger Vi var mange, der spærrede øjnene godt op og grinede, da en elevforeningsformand sidste år på et LHEmøde fortalte, at hans højskole har kælenavnet “Giftehøjskolen”, fordi en pæn portion af eleverne faktisk ender som ægtefolk. En så stærk tendens var der ingen af os andre, der kunne berette om, men vi kunne dog alle nikke genkendende til have haft kærligheden inde på livet i højskoletiden. Da jeg fik til opgave at skrive denne klumme under overskriften ”Forførelse”, besluttede jeg derfor sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer at søsætte en lille spørgeskemaundersøgelse, der skulle belyse omfanget af højskolekærligheden nærmere. For der er noget ved stemningen på en højskole, der gør, at der er grobund for store følelser - også tit de varme af slagsen. For nogen sker det allerede første dag. Måske bliver dit blik fanget af en smilende pige på tværs af bordene i spisesalen. Måske er der en galant fyr, der tilbyder at bære din kuffert op på dit værelse. Alle handlinger og samtaler de første dage virker essentielle, for hvem ved, om du taler med din nye bedste ven, eller måske din kommende kæreste.

maj 2013

240 tidligere og nuværende højskoleelever besvarede spørgeskemaet, og svarene var sjov læsning. De kom fra elever fra 28 forskellige højskoler, som i gennemsnit var 20,8 år, da de gik på skolen. Af de 240 gik over 95% på et langt ophold. Det var nemt at konstatere, at der har gået mange elskværdige mennesker på disse 28 højskoler, for eleverne forelskede sig ikke bare én, men halvanden gang i snit - et gennemsnit, der blev trukket flot op af enkelte kærlighedsjunkies med op til 4 og 5 forelskelser på et enkelt ophold. Og som vi alle ved, kan forelskelse i heldige tilfælde lede til fysisk fuldbyrdelse. Det skete for 71% af vores friske spørgeskemaelever, og de havde (da den elektroniske undersøgelse blev afsluttet) i snit haft seksuel omgang med to højskolebekendte. Nogle var dog mere forførende end andre, og to virile elever delte således rekorden med hele 10 nedlægninger hver. Men sex er jo ikke det vigtigste, og den dejligste overraskelse kom, da vi ud fra svarene kunne læse om vedholdenheden af den kærlighed, der hvert år opstår på højskoler i hele landet. 34% af eleverne har nemlig på et tidspunkt fundet en kæreste i højskolemiljøet og endnu bedre: af dem er hele 30% stadig kæreste med den person den dag i dag. Det da en dejlig statistik!

»

34% af eleverne har nemlig på et tidspunkt fundet en kæreste i højskolemiljøet og endnu bedre: af dem er hele 30% stadig kæreste med den person den dag i dag

Uenig?

Giv din mening til kende på bloggen: www.hojskolebladet.dk


Klummen

Fra bloggen s. 51

Naar da Historien i Genesis stik imod al Analogie lader Qvinden forføre Manden, saa er det dog ved nærmere Overveielse aldeles i sin Orden; thi hiin Forførelse er netop en qvindelig Forførelse, da Adam dog egentlig kun igjennem Eva bliver forført af Slangen. Naar der ellers er Tale om Forførelse, da hævder Sprogbrug (bedaare, besnakke o. s. v.) altid Manden Superioriteten begrebet angest

af henrik rasmussen, højskolelærer på grundtvigs højskole

www.hojskolebladet.dk www.facebook.com

Læs Kierkegaard som du vil. Forvent ikke at få venner på det.

ny lov søren iversen, forstander højskolen på kalø ”Flyt kort-kursus tilskud til puljen med lang-kursus tilskud, fordel tilskuddene i forhold til antallet af årselever på de lange kurser, fasthold et langt kursus på mindst 12 uger, fjern de forblommede værdigrundlag, drop enhver form for selvevaluering, drop kravet om års- og indholdsplaner og alt lignende bureaukrati og fremfor alt: Udvis tillid til, at vi på højskolerne, der lever af lange kurser, gør et lødigt og alvorligt stykke arbejde for at hjælpe unge og andre voksne til at findes deres engagerede plads i samfundet.

Enhver, der har været i nærheden af én, der mener at forstå sig på Søren Kierkegaard, ved, hvad jeg taler om. Forfatterskabet er en slagmark. Og går du, kære læser, i tanker om at læse ham, så skal du vide: At under hver sætning lurer en landmine, bag hvert sideskift venter en anden læser på at tage livet af dig og din læsning. Den forestående fødselsdag kan blive et blodbad. The ususal suspects har været ude i de første træfninger. Du kan kende dem på deres venlige retledning af nye læsere og elskværdige advarsel om, at alle andre Kierkegaardlæsere er idioter. Søren Kierkegaard er – sammen med H.C. Andersen – vores største romantiske forfatter. Halvdelen af værkerne er lagt i munden på pseudonymer og fiktive fortællere med fantasifulde navne som Victor Eremita, altså er de litterære værker. Alligevel fyger det med opfordringer til kun at forstå værkerne ud fra ét perspektiv. Noget Kierkegaard kan siges at have bidraget til ved at sætte ”den opbyggelige forfatter” over pseudonymerne - for straks at tilføje, at han nu har fundet på endnu et pseudonym, Anti-Climacus, som står over dem alle. Med vanlig ironisk elegance sætter Kierkegaard tingene på plads, for omgående at åbne igen for læserens fortolkning. Så derfor: Læs Kierkegaard, som du vil. Forvent ikke at få venner på det. Og hold lav profil - med mindre du gerne vil med i kampen om Kierkegaard.

højskolen og kritik i af lars andreassen, lærer egå ungdomshøjskole Ka’ hænde, jeg bliver en kende studs nu eller ligefrem fornærmende, men det er da et tegn på højskolens krise, når de debatterende forstandere ikke evner at skitsere en vision for deres virke. Højskolebevægelsen er død, skrives der, eller vi er så forskellige, at en samlende formulering vil øve vold på vort virke. Og det er krisetegn, når en forstander bruger begrebet ”autencitet” på sin hjemmeside, og efterfølgende må have dets betydning og anvendelighed udlagt af to “menige” filosofilærere fra andre skoler. ”Det er bare PR,” siger han. højskolen og kritik ii af louis mogensen, forstander nordjyllands idrætshøjskole Jeg synes, det er fint at lave en pædagogisk oprustning i vores kreds; men enhver højskolelærer, der ikke ved, hvad han gerne vil med sine elever, burde søge over i en skoleform med mindre frihed.


tema Oversigt

s. 52

Kierkegaard 2013 på højskolerne

I løbet af hele 2013 deltager højskolerne i markeringen af Kierkegaards 200-års jubilæum med en lang række arrangementer over hele landet. Her er alt fra foredrag, teaterstykker, kreative værksteder til temauger på programmet. Derudover har flere højskoler dedikeret Højskolernes Uge (uge 18, fra d. 27. april til 5. maj) til Kierkegaard og det kierkegaardske tema ”Forførelse”. Kierkegaard-året skydes godt i gang blandt andet ved eventen ”Hvad er meningen?” den 5. maj på Nytorv i København. Her er alle højskoler inviteret til at deltage . På modsatte side kan du se en oversigt over hvilke højskoler, der på den ene eller anden vis tager del i Kierkegaard-året. Folkehøjskolernes Forening er del af det overordnede programråd for Kierkegaard 2013.

maj 2013


den rytmiske højskole Holder åbent hus-dag i Højskolernes Uge.

idrætshøjskolen aarhus Deltager i Højskolernes Uge med forførelse som tema.

egå ungdoms-højskole Deltager i Højskolernes Uge med forførelse som tema.

krabbesholm højskole Skolens fotohold har arbejdet med Kierkegaard samt temaet forførelse og har produceret en serie billeder til dette nummer af Højskolebladet.

grundtvigs højskole Holder sommerkursus d. 21.- 27. juli. Ugen handler om Kierkegaard i dag mellem eksistens og religiøsitet. Her er der fokus på Kierkegaards aktualitet gennem begreber som fortvivlelse, kærlighed, bedrag, etik og eksistens. Derudover holder skolen sommerkursus d. 28. juli- 3. august. Her behandles filosofiens store tænkere, hvor Kierkegaard sættes i forbindelse med resten af de store filosoffer som Platon, Aristoteles, Kant og Nietzsche. Dette i samarbejde med Filosofisk Forum. Ydermere gæster Joakim Garff højskolen tirsdag d. 30.april med et foredrag om Kierkegaard. gymnastikhøjskolen i ollerup Højskolen har afholdt en spændende temauge om Kierkegaard som blandt andet indeholdte et dramalab samt fokus på Kierkegaard, krop og coaching. Ugen afsluttedes med en fysisk-visuel forestilling med citater af Kierkegaard, tekster af Nick Cave m.m. hadsten højskole Var vært for foredrag om Kierkegaards tanker og liv d. 11. april. Foredraget var arrangeret i samarbejde med Hadsten menighedsråd og Folkeuniversitetet. Skolen deltager derudover i Højskolernes Uge med forførelse som tema. højskolen marielyst Her holdes forårskursus d. 28. april – 11. maj. Der fokuseres på Søren Kierkegaard og hans liv og samtid med Kåre Lind og Pia Dahl. højskolen performers house Højskolen har arbejdet med Kierkegaard forestillingen Either/Or: En forestilling med dans, teater, musik og nycirkus med fokus på hverdagen. Eleverne har blandt andet opført forestillingen i Berlin. højskolen østersøen Skolen afholder efterårskursus d. 27. oktober – 2. november 2013. Fokus er på Kierkegaard, eksistens og lidenskab, og ugen byder på foredrag, aktiviteter og koncert.

livsstilshøjskolen gudum Her afholdes Livsstilsfestival d. 7. – 9. september. Ugen kredser om at være på bølgelængde med Søren Kierkegaard med fokus på bevægelse i alle dens betydninger. Festivalen afholdes i samarbejde med Hjerteforeningen. løgumkloster højskole Højskolen afholder sommerkursus d. 8.-14. september under overskriften: ”Den bekymrede skovdue - et kursus i Kierkegaard”. Kurset holdes i samarbejde med Kristeligt Dagblad og byder blandt andet på foredrag, udflugter, film og musik. odder højskole Deltager i Højskolernes Uge med forførelse som tema. ry højskole Elisabeth Hartmann gæstede skolen den 10. april med et foredrag hvor Kierkegaards tanker om, hvordan tro og tillid bliver et vindue til vores moderne liv. ryslinge innovations højskole Her afholdes sommerkursus d. 15. – 21. juni. En uge som kredser om fire verdensberømte danskere: Kierkegaard, Grundtvig, H.C. Andersen og Carl Nielsen. Skolen deltager derudover i Højskolernes Uge med forførelse som tema. rødding højskole Højskolen huser sommerkurset ”Grundtvig og Kierkegaard” d. 26. maj- 1. juni. Fokus denne uge er på tro, dannelse, menneske og samfund og arrangeres i samarbejde med Søren Kierkegaard Selskabet og Grundtvigsk Forum. Derudover afholder skolen et sommerkursus d. 23. – 29. juni hvor temaerne er tro, håb og kærlighed. Ugen afholdes i samarbejde med Kristeligt Dagblad. D. 29. maj gæster Claus Damgaard skolen med sit ”Comedy Show: Et komisk og dødsens alvorligt comedy lec-

ture om kærlighed, sex og parforhold”, der rummer essensen af Kierkegaard. Skolen deltager derudover i Højskolernes Uge med forførelse som tema. rørvig folkehøjskole Deltager i Højskolernes Uge med forførelse som tema. s. 53

seniorhøjskolen, nørre nisum Skolen arrangerer sommerkursus d. 14. – 20. august: Her byder ugen på litteraturkursus om Kierkegaard, Conrad og Camus; om livets mening og menneskets frihed. Fire litterære værker perspektiveres ud fra Kierkegaard. Derudover afholdt skolen vinterkursus d. 6. – 12. februar med fokus på Søren Kierkegaard og menneskets eksistens blandt andet i forhold til Dostojevskij, Van Gogh og Monty Python. silkeborg højskole Deltager i Højskolernes Uge med forførelse som tema. testrup højskole Her afholdes sommerkursus d. 30. juni – 6. juli under overskriften ”Søren Kierkegaard - den radikale tænker”. Ugen byder på studiekredse, udflugter, koncert og foredrag, hvor centrale temaer sættes i fokus. vestjyllands højskole Her arrangeres sommerkursus d. 6. – 12. juli om kærlighed og lyst med fokus på Kierkegaards Stadier på Livets Vei fortolket gennem dans, musik, sang og drama. Skolen har desuden afholdt emneuge om Kierkegaards tankeunivers med foredrag, morgensamlinger, centrale værker og studiegrupper om Kierkegaard og kunst, musik, litteratur, teater m.m.


højskole Navne

s. 54

aktuelt:

Filosofi aparte På Krogerup Højskole er de i besiddelse af en anderledestænkende filosofilærer. Mads Vestergaard har siden 2011 undervist i faget ”Filosofi – forstå din samtid, kend dig selv og tænk kritisk”, og hans elever stifter sandsynligvis bekendtskab med andet end blot de traditionelle filosofiske læresætninger. Mads er nemlig på mange måder en intellektuel blæksprutte. Han har som cand.mag. i Filosofi fra Københavns Universitet bevist, at klassiske tanker og idéer ikke kun hører hjemme i dårligt belyste og støvede bibliotekslokaler, men at de kan oversættes og udfoldes i mere utraditionelle sammenhænge i et moderne Danmark.

Navne med småt Mest opsigtvækkende er nok det samfundskritiske kunstprojekt Nihilistisk Folkeparti, som Mads har udviklet og også en overgang var leder af, og som har til formål at oplyse den danske befolkning om dansk politiks ligegyldighed. Derudover virker Mads Vestergaard som underviser og foredragsholder. På Folkeuniversitet i København formidler han emner som eksistentialisme, religion og etik i både filosofiske og idéhistoriske sammenhænge. Også Søren Kierkegaard – og især hans rolle som den moderne eksistentialismes fader – udfylder en central plads i Mads’ filosofiske univers.

outsiderne ved anders holm:

Individets tænker Gennem hele Søren Kierkegaards 42 år lange liv var den 30 år ældre Grundtvig en del af det københavnske nærmiljø. Som ung i begyndelsen af 1830’erne deltog Kierkegaard i nogle grundtvigske møder sammen med sin bror, men fik hurtigt nok. Senere gik han nogle få gange i kirke hos Grundtvig. Men heller ikke det brød han sig om, ligesom han generelt udtalte sig negativt om Grundtvig og alle hans ideer om fællesskaber. Det var ikke noget for individets tænker. Alligevel refererer Kierkegaard flere gange til, at han og Grundtvig har talt sammen på gaden og drøftet forskellige ting. Netop sådan en samtale blev også anledning til Kierkegaards

maj 2013

måske mest positive bemærkning om Grundtvig nogensinde i en journaloptegnelse fra 1849: ”Der er to Arter Underviisning. Den ene er den socratiske: at spørge – for at udhungre den tomme Viden. Den anden er omvendt, at den Lærende spørger. Det var virkelig en værdifuldere Bemærkning af Grundtvig engang i en samtale, at den Underviisning: at spørge Barnet, er forkeert, det er Barnet, der skal have Lov at spørge.” Kender man lidt til Grundtvigs skoletanker og Kierkegaards syn på dannelse, åbnes der her for en sammenstilling. Grundtvig kaldte det ”Skolen for Lyst.” Kierkegaard kaldte det slet og ret ”Lidenskab.”

Dødsfald Børkop Højskole har mistet en inspirerende, kreativ og engageret lærer. Anders Lind døde den 9. marts 2013. Han var ansat på højskolen igennem 12 år og var et stort forbillede for mange elever. Højskolebladet kondolerer. Opsigelse Den Skandinaviske Højskole skal have ny forstander i løbet af sommeren. Mette Gadegård forlader stillingen af personlige årsager. Ny leder Den næste – og i alt tredje – leder af Friskolernes Kontor er fundet. Det bliver Søren Stein Brinck, der 1. august overtager nøglerne til sekretariatet fra Cecil Christensen. Søren har tidligere været forstander og forretningsfører på Idrætshøjskolen i Sønderborg og forlader stillingen som forretningsfører på Vejle Idrætshøjskole. Rund fødselsdag Tidligere redaktør af nærværende blad, Anders Wedel Berthelsen, fyldte 60 den 26. marts. Anders er uddannet cand.mag. i Dansk, Engelsk og Retorik, men har gjort journalistikken til sin levevej – bl.a. med ansættelser på Fyens Stiftstidende, Berlingske Tidende og TV2 Nyhederne. Han er i dag byrådsmedlem i Odense for Socialdemokratiet. Tillykke herfra.


Nyt fra FFD Redigeret af Folkehøjskolernes Forening i Danmark

Foreningens kurser s. 55 2013

Årsmødet afholdes i år på Askov Højskole, 6.-7. juni Indkaldelse bliver sendt ud med posten til alle højskoler og personlige medlemmer primo maj, hvor der også bliver mulighed for onlinetilmelding på www.ffd.dk/årsmøde. Ud over generalforsamlingen byder dagene bl.a. på følgende:

Torsdag - workshops­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­---------------------------------------------------------------------------------------------Samværets betydning v/ Rasmus Kjær, FFD. Et debatarrangement med oplæg om samværets pædagogik og hvad det kan betyde for højskolernes pædagogiske miljø, at man bevidst arbejder med at udvikle samværet. Grundtvig og det historisk-poetiske - en opdatering, v/ Uffe K. Jonas, ph.d., forfatter og sanger. Foredrag om det historisk-poetiske som et kernebegreb i den grundtvigske tradition. Den daglige ledelse - modeller og muligheder v/ Ole Wille, FFD/NIH og Thor West Nielsen, FFD. Her sættes fokus på højskolernes forskellige former for daglig ledelse. Et felt som omfatter mange områder og kræver stadig flere kompetencer. Højskolens omdømme v/ Jakob Bonde Rasmussen og Thomas Koefoed, FFD. Med afsæt i en nylig afsluttet undersøgelse ser vi på, hvor godt et omdømme højskolerne har, og hvor højskolerne med fordel kan sætte ind, hvis vi vil forbedre det. Inspirationsworkshop - om udviklings-projekter på højskolerne v/ Rasmus Kolby Rahbek, FFD. Her sættes fokus på, hvad man som højskole kan få ud af at sætte gang i et udviklingsprojekt.

Fredag - foredrag ---------------------------------------------------------------------------------------------Kierkegaard og kærlighedens skikkelser v/ Pia Søltoft, forskningslektor, ph.d. Foredraget vil stille skarpt på den ene kærlighed og belyse dens forskellige skikkelser og deres kendetegn i Kierkegaards forfatterskab. Alle har ret – Demokrati som princip og problem v/ Rune Lykkeberg, forfatter og redaktionschef på Information. Selvom alle hylder demokrati som en værdi og en løsning, opleves demokrati i praksis som både et problem og en fordring.

16.-17. maj Kursus for lærere, der spiller til fællessang Den Rytmiske Højskole 6.-7. juni Årsmøde og generalforsamling Askov Højskole 18.-19. september samt 23. oktober Mentorkursus for nye mentorer på højskolerne Brandbjerg Højskole

Se mere på www.ffd.dk


HØJSKOLERNES HUS - Nytorv 7 - 1450 København K

s. 56

d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

Bliv klogere på historie, sprog, religion, litteratur, etik, samfund og filosofi Teologi er et bredt studium, som giver dig mulighed for at fordybe dig i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket og mulighed for at granske dens svar på tilværelsens store spørgsmål. Få viden om hvordan kristendom og kirke har præget - og er blevet præget af skiftende tiders mennesker og samfund, arbejd med religiøse, etiske og eksistentielle problemstillinger på en kritisk og engageret måde og bliv i stand til at se verden i et større perspektiv.

Tænk selv - hvis du vil læse teologi er netop dét meningen! Det Teologiske Fakultet ligger i hjertet af København og er kendt for sine biblioteker og det levende studiemiljø. Få mere at vide om teologiuddannelsen på www.teol.ku.dk

maj 2013

B


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.