Page 1

Opleiding Vrijetijdsmanagement Voltijd 2011 - 2012

overtref jezelf

hogeschoolrotterdam.nl


Inhoudsopgave / Colofon

Rotterdams Onderwijsmodel

04

Colofon Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden

Opleiding Vrijetijdsmanagement

06

Uitgave: Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

16

Redactie en coördinatie: Arjan Lagendaal

Overzicht Opleidingen

18

Ontwerp en uitwerking: Vuurrood

Voorzieningen

20

Toelating & Aanmelding, Studiekosten

22

Rotterdam

26

02

Rotterdam is voor Hogeschool Rotterdam veel meer dan de meest uitdagende regio van Nederland. Het is een manier van denken en doen. Wij noemen dat ‘Op z’n Rotterdams’. Op z’n Rotterdams betekent praktijkkennis slim toepassen in innovatieve studieprojecten. Dromen proberen waar te maken zonder bang te zijn om op je gezicht te gaan. Gedurfd combineren, niet opgeven en groot willen denken. Die houding is overal succesvol en vrij exporteerbaar. Wie ’t maakt in Rotterdam, maakt het overal. Onze opleidingen zijn praktijkgericht en gevestigd op acht uitstekend te bereiken hoofdlocaties in het hart van Rotterdam en één in Dordrecht. We kunnen je opleiden voor bijna alle beroepsgroepen.

03


Het Rotterdams Onderwijsmo del garandeert een ideale balans tussen kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling Kennisgestuurd onderwijs In de eerste fase van je opleiding krijg je de basis aan kennis en vaardigheden onder de knie, die nodig zijn voor je beroep. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan. In de latere fasen van je opleiding ga je vaker zelfstandig op zoek naar de kennis die je nodig hebt in de beroepspraktijk.

De lesvormen bij Hogeschool Rotterdam Tijdens je opleiding krijg je te maken met allerlei lesvormen. Natuurlijk krijg je theorievakken in hoor- of werkcolleges. In andere lesuren oefen je je vaardigheden in practica en ‘skillslabs’ (praktijkruimtes) en krijg je studieloopbaancoaching. Samen met een aantal medestudenten werk je aan projecten en je zult ook regelmatig zelfstandig achter de computer zitten om informatie op te zoeken.

Praktijkgestuurd onderwijs In een hbo-opleiding is de beroepspraktijk zélf de beste leermeester. De praktijk is daarom vanaf het eerste jaar geïntegreerd in je opleiding. Eerst maak je kennis met die praktijk en leer je reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een ‘echte’ opdrachtgever. In de loop van de opleiding worden die projecten complexer. Je werkt dan ook vaak samen met studenten van andere opleidingen. Studenten pakken samen met professionals uit de praktijk en docenten externe opdrachten op. In de stage en het afstudeeronderzoek leer je de beroepspraktijk op een heel zelfstandige manier intensief kennen.

Van geleid via begeleid naar zelfstandig leren In het begin van je opleiding weet je wat er concreet van je verwacht wordt en krijg je veel begeleiding van docenten en studieloopbaancoaches. Langzamerhand kun je steeds meer zelf bepalen hoe je opdrachten aanpakt en aan het einde van je opleiding kun je zelfstandig problemen signaleren en oplossen. Maar ook dan sta je er niet alleen voor. De vakdocenten helpen je natuurlijk verder op weg. Je hebt gedurende je hele opleiding een studieloopbaancoach. Die houdt je studievoortgang bij, steunt je bij het maken van keuzes en helpt bij het oplossen van eventuele studieproblemen. En je wisselt ervaringen uit met medestudenten uit je studiegroep of uit hogere jaren.

Studentgestuurd onderwijs Op allerlei manieren kun je bij Hogeschool Rotterdam kiezen wat voor jou belangrijk is. Twee belangrijke mogelijkheden zijn je keuzevakken en je minor (specialisatie). In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit een omvangrijk pakket keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Als dat nodig is, moet je de keuzevakkenruimte gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Belangrijk is ook de minor die je in het vierde jaar volgt. Deze minor geeft je de ruimte om naar eigen voorkeur een specifiek accent in jouw studieprogramma aan te brengen.

04

Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

05


De opleiding: Vrijetijdsmanagement Daarom studeren bij de Hogeschool Rotterdam!

De Rotterdamse opleiding Vrijetijdsmanagement is zeer praktijkgericht; dit gebeurt in de vorm van projectonderwijs waarbij je werkt aan projecten uit het werkveld, stages in jaar 2 en 3 en een afstudeeropdracht in het 4e jaar. Rotterdam is boeiend voor een vrijetijdsmanager vanwege het zakelijke, het culturele, sportieve én multiculturele karakter van de stad. De opleiding zorgt ervoor dat je gedegen kennis van economie en managementvaardigheden meeneemt. Je leert te onderzoeken, communiceren, evalueren en analyseren. Je verovert de stad en als je het in Rotterdam kan, kan je het overal. Het beroep In Nederland geven mensen steeds meer geld uit aan vrije tijd. De opleiding Vrijetijdsmanagement richt zich op deze markt. Je wordt een manager die grote evenementen regelt zoals het Zomer-carnaval of Lowlandsfestival. Je zet een shoppingmall op poten, organiseert een EK Voetbal of exploiteert een uitgaanscentrum. Je onderzoekt, verzint, berekent en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Als de consument maar waar voor zijn geld krijgt. Jouw toekomstbeeld: De Rotterdamse Vrijetijdsmanager Je bent als Rotterdamse vrijetijdsmanager open minded, direct, creatief, gedreven, communicatief, met een flinke dosis lef en met respect voor mens en omgeving. Als vrijetijdsmanager houd je je bezig met het initiëren, creëren, en vermarkten van producten en diensten, je bent zelfstandig en ondernemend. Je kerntaken als vrijetijdsmanager vind je terug in het managen van een organisatie die opereert binnen de vrijetijdssector, het regisseren en vermarkten van belevenissen en het ontwikkelen van visie en beleid.

De fasen De Rotterdamse opleiding Vrijetijdsmanagement onderscheidt zich vooral van andere opleidingen door z’n sterke praktijkgerichtheid. Het is echt studeren op z’n Rotterdams: ”leren doe je door te doen”. Een voorbeeld hiervan is het projectonderwijs dat gedurende de eerste twee jaar de kern vormt van de opleiding. Dit betekent dat elk kwartaal een thema onderzocht wordt in een project. Het gaat dan niet om verzonnen opdrachten, maar om projecten die rechtstreeks afkomstig zijn uit het werkveld. De kennis- en vaardigheidsvakken zijn om de projecten heen gegroepeerd. Zij bieden je de noodzakelijke theoretische kennis en praktische vaardigheden. Rotterdam is al lang niet meer alleen maar ‘die degelijke stad van werken en van bouwen’. De toekomstige manager krijgt niet alleen te maken met de wereldhaven die van Rotterdam een businessstad maakt, maar ook met de ruim 180 nationaliteiten die de multiculturele stad bevolken. Een stad die in 2001 terecht Culturele Hoofdstad van Europa was, in 2005 met veel enthousiasme een sportjaar heeft neergezet en in 2009 de eerste Europese Jongerenhoofdstad was. Een kennisstad met een rijk netwerk. Besluit jij Vrijetijdsmanagement in Rotterdam te gaan studeren, dan moet je flink aanpakken. Je krijgt een stevige portie bagage mee aan economie en managementvaardigheden. Je leert een onderzoek op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Je krijgt modulen als Imagineren, het analyseren van de vrijetijdsbesteding en marktgericht denken. Je oefent je vaardigheden in communiceren, informatica, onderzoek opzetten en uitvoeren en in talen als Nederlands en Engels. Je gaat op pad om de stadswijken en de stad te leren kennen. Je verovert de stad, en van daaruit de rest van de wereld: als je het in Rotterdam kan, kan je het overal.

De Rotterdamse Vrijetijdsmanager is een bruggenbouwer. Je hebt een passie om verschillende doelgroepen te bereiken en je hebt oog voor andere culturen. Je bent gastvrij en servicegericht en economisch goed onderlegd. Beleidsmatig inzicht en organisatorische kwaliteiten zijn noodzakelijk. Het commerciële aspect wordt altijd benaderd vanuit het streven naar de optimale balans tussen People, Planet en Profit waarbij het spanningsveld tussen deze drie als een uitdaging wordt beleefd. Je werkt vanuit een overall visie. Je beschikt daartoe over economisch, maatschappelijk, politiek en cultureel inzicht. Bovendien heb je een trendwaarnemend en –voorspellend vermogen.

06

“Je hebt een passie om verschillende doelgroepen te bereiken en je hebt oog voor andere culturen.” “Gedrevenheid en betrokkenheid zijn voorwaarden om een succesvolle vrijetijdsmanager te worden. De vakkennis, die studenten bij de opleiding Vrijetijdsmanagement opdoen, maakt ze tot mensen die in de praktijk hun draai zullen vinden. En dat de studenten vanaf hun eerste jaar kennis maken met de praktijk is heel belangrijk. Je moet een keer die stress meegemaakt hebben voordat het evenement begint, terwijl er nog allerlei zaken geregeld moeten worden.” Van der Vegt verwacht een rooskleurige toekomst voor de studenten die nu aan de opleiding beginnen. “De markt groeit nog steeds. Natuurlijk zal een economische recessie invloed hebben. Maar in een gebied als West-Europa zal er altijd wel veel ruimte en ook geld vrijgemaakt worden voor vrije tijd.” Jos van der Vegt Algemeen directeur van Ahoy

07


Propedeuse / Hoofdfase

De propedeuse Dit eerste jaar is bedoeld om je via beroepsoriëntatie, gastsprekers en praktijkcases een goede indruk te geven van wat je kunt verwachten bij Vrijetijdsmanagement. Hierin moet blijken of je echt vrijetijdsmanager wilt worden en of je er geschikt voor bent. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de belangen en behoeften van klanten, overheid en bedrijfsleven. Je leert het vrijetijdsaanbod in kaart brengen. In de projecten werk je in groepjes aan praktijkopdrachten. Zo leer je taken verdelen, plannen en organiseren en je leert natuurlijk om samen te werken. In het eerste jaar krijg je basiskennis aangereikt in de vakgebieden economie, vrijetijdskunde, marketing en onderzoek. Je leert een aantal belangrijke beroepsvaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden, omgaan met computers en het uitvoeren van onderzoek. In de loop van het jaar wordt bekeken waar je sterke en zwakke kanten liggen. Aan het einde van het propedeusejaar krijg je een bindend studieadvies: stoppen of doorgaan. Keuzevakken Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat je de mogelijkheid krijgt om een deel van je studie zelf in te vullen. In de eerste twee jaar van je studie haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zo’n 300 hogeschoolbrede keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen studie heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Denk daarbij aan het keuzevak Ondernemingsplan, of leer een moderne vreemde taal, zoals Spaans. Andere voorbeelden zijn Marktonderzoek ‘Uitgaan Rotterdam’, Festivalmanagement, maar ook Digitale Videobewerking of Cultuur van het Oude Egypte. Daarnaast is het mogelijk de keuzevakkenruimte te gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of Wiskunde. Het kan allemaal!

08

“Ik wil een minor kiezen waarbij PR en reclame aan bod komen. Die kant trekt mij het meest.”

De hoofdfase Vanaf het tweede jaar vindt verdieping en verbreding van de theorie plaats en leer je de beroepsvaardigheden hanteren. Je leert bijvoorbeeld leisuresystemen onderkennen en opbouwen (een leisuresysteem is een samenhangende keten van vrijetijdsbelevenissen) en nieuwe vrijetijdsproducten ontwikkelen. In dit tweede jaar oriënteer je je ook op de internationale markt door je kennis van de Engelse taal uit te breiden en door een excursie naar het buitenland te maken. Je loopt in dit jaar een stage van tien weken. Aan het eind van het tweede studiejaar kies je een afstudeerrichting waarmee je je gaat specialiseren in een aspect binnen de vrijetijdseconomie. Je kunt kiezen voor Evenementen, Kunst en Cultuur en City Branding. Met de keuze voor een afstudeerrichting maak je tevens een keuze voor je minor waarmee je van start gaat in het derde studiejaar. De minor is gekoppeld aan je afstudeerrichting waarmee je automatisch kiest voor Evenementen, Kunst en Cultuur of CityBranding. In het derde studiejaar neemt de stage een half jaar in beslag. In het vierde studiejaar ga je verder met je minor en staat het tweede gedeelte van het jaar in het teken van je afstudeeropdracht. Deze afstudeeropdracht is juist tegen het einde van je opleiding gepland omdat bedrijven behoefte hebben aan ‘bijnaprofessionals’. Het doorstromen van je stage naar betaald werk wordt op deze manier ook gemakkelijker De competenties Het onderwijs van de Hogeschool Rotterdam is competentiegericht. Je krijgt alle studieonderdelen aangereikt, die je later in de praktijk nodig zult hebben. Wat je later in de praktijk moet weten en kunnen - de competenties- is vastgesteld in nauw overleg met het beroepenveld, dus met die organisaties waarbij je na je opleiding aan het werk zult gaan.

09


Minors: Kunst en Cultuur / Evenementen / City Branding De opleiding VTM van de Hogeschool Rotterdam heeft vanaf het studiejaar 2009-2010 gekozen voor drie afstudeerrichtingen, namelijk Kunst en Cultuur, Evenementen en City Branding. Deze keuze is tot stand gekomen op basis van de Rotterdamse beroepspraktijk. Profilering van de studie vindt plaats in de vakstudie met stage en minorkeuze. Een minor is een onderwijsprogramma wat verdiepend of verbredend kan zijn naast de vakstudie. De opleiding Vrijetijdsmanagement kent drie minorprogramma’s die aansluiten bij de vakstudie en afstudeerrichtingen: City Branding Was het enkele jaren geleden nog een achterbuurt, de laatste jaren is het ’t Chelsea van Rotterdam: het is kunst wat de klok slaat. DE culturele hotspot in Rotterdam is de Witte de Withstraat. In de minor City Branding leer je het toeristisch-recreatief product stad kennen. Regio’s en steden ontwikkelen zich in een snel tempo in een poging zich te onderscheiden van de concurrentie. Tijdens de minor leren we je kritisch te kijken naar deze ontwikkelingen en ontdek je waarom bepaalde gebieden of plaatsen (sites) wel of niet succesvol zijn. Bataviastad heeft zich ontwikkeld tot een succesvol product in Lelystad. Waarom is dit een succesverhaal en geen flop? Was hartje Amsterdam niet een meer geschikte locatie geweest? Waarom trekt een stad vele toeristen en recreanten naar zich toe? Deze vraag maakt onderdeel uit van de citymarketing van een stad. Tijdens de minor leer je kritisch te kijken naar bestaande strategische plannen en de operationele uitvoering hiervan. Kaas en Gouda zijn altijd verbonden geweest, maar jij weet aan te geven hoe Gouda meer kan worden dan kaas! Hiertoe schrijf je een marketingplan en zet je een originele promotiecampagne op. Met de minor City Branding op zak weet jij wat een site of stad nu echt attractief maakt!

10

Evenementenmanagement In de huidige experience economy zijn evenementen een middel bij uitstek om belevenissen vorm te geven. Je bent straks in staat om strategische doelen uit de beroepspraktijk te vertalen in een creatief concept en vervolgens de uitvoering van een evenement te organiseren voor zowel publieke als zakelijke opdrachtgevers, waar alle betrokken partijen vol enthousiasme op terugkijken. De minor Evenementenmanagement is een aanvulling op het reguliere programma van je opleiding. De inhoud van de minor is gericht op de cyclus waarin het evenement ingebed dient te zijn: analyseren en ontwerpen (creëren), verkopen, uitvoeren en evalueren. Eenmalig of periodiek terugkerend: een evenement moet altijd tot een onvergetelijk succes worden gebracht. Dat is de uitdaging, maar dat is ook juist wat een evenement zo kwetsbaar maakt. Ben je een organisator in spé met oog voor strategie, flexibel en praktisch ingesteld, dan is de minor Evenementenmanagement iets voor jou. Tijdens deze minor leer je hoe je een opdracht verwerft en werk je aan conceptontwikkeling. Je leert de strategische kant van evenementen kennen, inclusief de verschillende belangen en consequenties (economisch, cultureel, etc.) ook is veel ruimte gemaakt voor de praktische uitvoering van een ‘eigen’ evenement. Kunst en Cultuurmanagement De Kunst & Cultuursector is dynamisch en tegelijkertijd traditioneel sterk gebonden aan de overheid. De overheid fungeert vaak als belangrijkste financier en opdrachtgever. Met het overheidsbeleid om meer zelfstandigheid en verantwoording van kunst- en cultuurorganisatie hun activiteiten over het gevoerde beleid en relatie tot de consument en samenleving te vragen, heeft deze sector de laatste decennia een transformatie ondergaan. Subsidies zijn teruggedraaid, marktwerking heeft zijn intrede gedaan en organisaties van kunst- en cultuurevenementen hebben nieuwe wegen moeten inslaan om het hoofd boven water te houden. Er is een sterke behoefte ontstaan aan professionals die visie, durf, zakelijk inzicht en organisatietalent koppelen aan empathie voor artistieke kwaliteit en vernieuwing. Aan de hand van praktijksituaties en binnen stevige theoretische kaders zal er gewerkt worden aan de competenties om visie en beleid te ontwikkelen binnen de bestaande formele kaders en overheidsregels. Het beleid en deze visies worden omgezet in praktische oplossingen. Je leert hoe om te gaan met gemeentelijken rijksbeleid, waar de grens ligt tussen artistieke vrijheid en praktische haalbaarheid. Je leert in teamverband te werken waarbij studenten van de opleiding CMV en/of de Willem de Kooning Academie vanuit hun invalshoek en ervaring aanvullende expertise zullen inbrengen. Communicatiestrategieën, organisatievormen en wet- en regelgeving die noodzakelijk zijn binnen het ontwikkelen en implementeren van visie en beleid worden aan de orde gesteld. Veelal zal dit betekenen dat je naast de artistiek leider, de functie van zakelijk leider/manager gaat invullen of dat je binnen de overheid en semi-overheid meedenkt en werkt aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

11


Studieroutes / Wat je nog meer moet weten

Voltijd De voltijd is een vierjarige dagopleiding met stages. Verkort Als je een diploma MTRO (Middelbaar Toeristisch en Recreatief beroepsonderwijs) of Middelbare Hotelschool hebt, duurt de opleiding 3 jaar. Je start echter wel in het propedeusejaar. Heb je een propedeuse van een andere hbo-opleiding of van de universiteit behaald, dan kan in overleg een verkort programma worden vastgesteld. Startgesprek Als je je ingeschreven hebt voor de opleiding vrijetijdsmanagement ontvang je een uitnodiging voor een gesprek, het startgesprek. Samen met een ervaren docent kijk je daarbij of je verwachtingen ten aanzien van de studie van je keuze realistisch zijn. Daarnaast kijk en bespreek je welke vakken moeilijk voor je kunnen zijn. Je kunt het advies krijgen om een week voor het begin van de introductieweek je voorkennis op te frissen in de Summerschool. Internationalisering De Hogeschool Rotterdam heeft als uitgangspunt dat de studenten worden voorbereid op een Europese en zelfs mondiale economie en arbeidsmarkt. Naast delen Engelstalig onderwijs hebben we een aantal internationale activiteiten. Zo is er een netwerk van universiteiten in het buitenland waarmee in nauwe samenwerking een regelmatige studentenuitwisseling plaatsvindt. Enerzijds kan het hier gaan om een werkbezoek, waarbij studenten in groepen van maximaal 15 personen voor een week een andere universiteit bezoeken. Anderzijds zijn er mogelijkheden om een deel van je studie bij een andere, in het buitenland gevestigde, universiteit te gaan volgen, zonder dat je langer over je opleiding doet. Ook is het mogelijk om internationale ervaring op te doen door middel van een stage. Vanuit de opleiding werken we er aan dat studenten tenminste één keer tijdens de studie een internationale leerervaring hebben.

Kenniscentrum In de kenniscentra verdiepen docenten en studenten van diverse opleidingen en professionals uit de beroepspraktijk zich gezamenlijk in actuele vraagstukken. Zij delen onder leiding van een lector kennis, voeren onderzoek uit en organiseren bijeenkomsten. Dit levert weer nieuwe kennis op die maatschappelijk relevant is en in de praktijk wordt toegepast. Introductieweek Voorafgaand aan het eerste jaar organiseert vrijetijdsmanagement een introductieweek. In drie dagen kijk je op welk gebied jouw organisatorische talenten nu eigenlijk liggen. De introductieweek is natuurlijk bij uitstek de gelegenheid om je medestudenten op een leuke manier te leren kennen. Daarnaast hoor je ook meer over wat de studie nu precies inhoudt en wat je de komende vier jaar kunt verwachten. Deze week is georganiseerd door studenten VTM; met veel vragen kun je dus direct terecht bij ‘ervaren’ VTM’ers.

“Na het tweede jaar kies je een afstudeerrichting waarmee je je specialiseert in een aspect van de vrijetijdseconomie.”

“Als er iets te klagen is, wordt er direct iets aan gedaan. Er wordt echt geluisterd naar de mening van studenten.”

Toelatingsvoorwaarden Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl. Meer weten? Raadpleeg dan de studiegids van het huidige studiejaar bij afdeling Studievoorlichting. Je kunt ook kijken op internet: www.hogeschoolrotterdam.nl/studiegids.

Jij bent iemand die vrije tijd ziet als tijd waarin men zelf boeiende activiteiten kan ondernemen en/of organiseren. Je hebt oog voor gaten in de vrijetijdsmarkt en je bent creatief in het vinden van invullingen daarvoor. Je kunt goed organiseren, hebt een zakelijk instinct en bent niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Je kunt goed met allerlei soorten mensen omgaan en bent tegelijkertijd heel zelfstandig. Herken je jezelf in de woorden creatief, zakelijk, communicatief en slim? Dan is de opleiding Vrijetijdsmanagement iets voor jou!

12

13


Zuidwijk: Samenwerken in de praktijk Je werkt vanuit een overall visie. Je beschikt daartoe over economisch, maatschappelijk, politiek en cultureel inzicht. Bovendien heb je een trendwaarnemend en — voorspellend vermogen. Spreekt dit beroep je aan? Kom dan deze opleiding volgen bij de Hogeschool Rotterdam!

In de Rotterdamse tuinstad Zuidwijk wordt de komende vijf jaar onroerend goed, publieke voorzieningen en de openbare ruimte ontwikkeld. De woningbouwcorporatie Vestia is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Rotterdam. Meer dan twintig opleidingen en zeven kenniskringen werken mee aan deze grootscheepse herstructurering. De hogeschool wil real life cases voor docenten en lectoren om haar onderwijs op een hoger niveau te tillen. En voor studenten om hen beter voor te bereiden op de toekomst door te leren in en uit de praktijk. Daarnaast kan Zuidwijk een proeftuin zijn voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van interprofessioneel samenwerken en nieuwe werkwijzen. Probleemgestuurd en praktijkgestuurd onderwijs staan hierbij centraal, waarbij de vragen uit de wijk de leidraad vormen. De bijna veertig projecten in Zuidwijk zijn erg verschillend van aard. Studenten doen bijvoorbeeld onderzoek naar: hoe kinderen tussen de 7 en 12 jaar de openbare ruimte gebruiken; • welke mogelijkheden er zijn om een brede school op te richten; • hoe een ideaal woonpark voor demente mensen eruit kan zien; • de financiële risico’s van de herstructurering van Zuidwijk; • de behoefte aan dienstverlening onder kopers van nieuwbouwwoningen, huidige en voormalige huurders; • het voorzien van alle woningen van breedbandaansluiting om de digitale dienstverlening te verbeteren. •

14

15


Wetenswaardigheden, moge lijkheden, voorwaarden, adressen, telefoonnummers en... een stad!

Honoursprogramma en Innovation Labs Vanaf 2010 kun je aan Hogeschool Rotterdam een Honoursprogramma volgen. Dit programma is bedoeld voor ambitieuze studenten die graag creatief en innovatief aan hun beroep willen werken. De Innovation Labs nemen in dit programma een belangrijke plaats in. In een Innovation Lab werk je met studenten uit andere opleidingen aan complexe projecten van opdrachtgevers uit de Rotterdamse regio. Voor studenten die het Honoursprogramma willen volgen is het Innovation Lab verplicht. Voor andere studenten zijn de Innovation Labs ook toegankelijk. Wel moet je dan je motivatie aantonen in een toelatingsgesprek. Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten met ambitie die meer willen halen uit hun opleiding. Wanneer je het totale programma doorloopt, krijg je bij je diploma een honours degree. Studenten die tijdens de opleiding alleen het Innovation Lab volgen en afsluiten met een positief resultaat, ontvangen hiervoor een certificaat. Overtref jezelf Laat je inspireren door onze Rotterdamse mentaliteit, studieaanpak en omgeving. Wij dagen je uit en helpen je om de lat hoger te leggen dan je voor mogelijk hield. We bouwen je studie slim op, zorgen ervoor dat wat je leert, ook werkt in de praktijk van nu en geven je de ruimte om zelf accenten te leggen in je studie. Zo haal je meer uit jezelf.

Outside In Inside Out. Om jou effectief te laten studeren haalt Hogeschool Rotterdam letterlijk de Rotterdamse omgeving naar binnen. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, onderzoeksvragen en vernieuwingen uit de Rotterdamse regio. We voegen jouw talent en onze kennis er aan toe en geven dat geheel weer terug aan die regio. Jij leert zo wat echt werkt, wij blijven er scherp van en tegelijkertijd helpen we bedrijven en instellingen

Studeren met een beperking Studenten met een functiebeperking kunnen bij ons gewoon studeren. Voor de ruim tien procent studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen hebben, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Bovendien kunnen studenten van het ‘PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam.nl/powerplatform. Studentendecanen Studentendecanen werken onafhankelijk en vertrouwelijk. Je kunt bij hen terecht als je persoonlijke problemen hebt, als je twijfelt over je studiekeuze en met vragen over geldzaken, over wet- en regelgeving, over studieaanpak en over speciale voorzieningen. Het decanaat verzorgt ook trainingen (o.a. faalangsttraining, cursus studiekeuze, assertiviteitstraining).

Studiesucces We willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat wie bij ons komt studeren ook de best mogelijke begeleiding en ondersteuning krijgt om die studie met succes af te ronden. Daarom vinden we het belangrijk al zo snel mogelijk kennis met je te maken. Veel van onze studenten kunnen wel wat extra ondersteuning gebruiken om het beste uit zichzelf te halen. Die bieden we graag.

Studerende moeders Zwangerschap of studeren in combinatie met andere gezinverantwoordelijkheden vormt een extra belasting. Het vergt nogal wat regel en uitzoekwerk, daarnaast blijkt dat (her)intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www.studerendemoeders.nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen en (her)-intredende moeders relevante informatie inwinnen.

Proefstuderen Als je met je studiekeuze al een eind op weg bent, kun je een dag komen proefstuderen. Je gaat actief aan de slag en ervaart of jouw beeld van de opleiding overeenkomt met de werkelijkheid. Bijna iedere opleiding biedt een eigen proefstudeerprogramma voor leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo en voor derde- en vierdejaars studenten van mbo-opleidingen niveau 4. De uren proefstuderen kun je in overleg met je decaan laten meetellen voor je totale studielast Loopbaan Oriëntatie en Beroep (LOB). Kijk voor data op pagina 21 van deze brochure.

Cursus Studiekeuze De cursus studiekeuze helpt je bij het kiezen van je hbo-opleiding. Voor eindexamenkandidaten (havo 5, vwo 6 en mbo-niveau 4) is er een cursus van 4 bijeenkomsten. Hierin ga je samen met andere leerlingen onder begeleiding van een studiekeuzebegeleider aan de slag. Door verschillende opdrachten krijg je inzicht in je kwaliteiten, je interesses, je toekomstwensen en de acties die je kunt ondernemen om tot een studiekeuze te komen. Kijk voor meer informatie en aanmelding op hogeschoolrotterdam.nl onder het kopje ‘studiekeuze’.

16

17


Opleidingen

Media, Art, Design & Education • Autonome Beeldende Kunst • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving • Vormgeving Economie • Accountancy • Bedrijfseconomie • Bedrijfskundige Informatica • Commerciële Economie (CE) • CE: Specialisatie Sportmarketing en Management * • Communicatie (COM) • COM: Specialisatie Digitale Media * • Facility Management • Financial Services Management • Fiscale Economie • International Business and Languages • International Business and Management Studies • Logistiek en Economie • Management, Economie en Recht • Small Business en Retail Management • Trade Management gericht op Azië • Vastgoed en Makelaardij Gedrag en Maatschappij • Culturele en Maatschappelijke Vorming • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening • Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij ** • Pedagogiek • Personeel en Arbeid • Sociaal Pedagogische Hulpverlening Gezondheidszorg • Associate degree: • Gezondheidzorg en Welzijn • Management in de Zorg • Ergotherapie • Fysiotherapie • Leraar Gezondheidszorg en Welzijn • Logopedie • Management in de Zorg • Verloskunde • Verpleegkunde

18

Onderwijs • Associate degree: Techniek (in de basisvorming) en Technische Beroepen (Bouwtechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Mechanische Techniek en Motorvoertuigentechniek) • Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) (Rotterdam en Dordrecht) • Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en BVE (Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie): Aardrijkskunde, Biologie, Bouwkunde, Bouwtechniek, Duits, Economie, Elektrotechniek, Engels, Frans, Geschiedenis, Installatietechniek, Maatschappijleer, Mechanische Techniek, Motorvoertuigentechniek, Natuurkunde, Nederlands, Techniek, Werktuigbouwkunde, Wiskunde Techniek • Autotechniek • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek • Bouwkunde • Chemie • Chemische Technologie • Civiele Techniek • Communication and Multimedia Design • Elektrotechniek • Gezondheidszorg Technologie • Grafimediatechnologie • Industrieel Product Ontwerpen • Informatica • Logistiek en Technische Vervoerskunde • Maritiem Officier (i.s.m. het Scheepvaart en Transport College) • Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf *** • Ruimtelijke Ordening en Planologie • Technische Bedrijfskunde • Technische Informatica • Watermanagement • Werktuigbouwkunde

19

* Deze specialisaties zijn direct vanaf het eerste studiejaar te volgen binnen de opleidingen Communicatie en Commerciële Economie ** In de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij maak je kennis met een aantal opleidingen uit de sector Gedrag en Maatschappij *** In de Oriënterende propedeuse Techniek en Bedrijf maak je kennis met een aantal technische opleidingen


Voorzieningen / Locaties / Meer informatie

Voorzieningen • E-mailaccount en internet • PC- / internetruimtes • Mediatheken / bibliotheken • International Office (voor studie / stage in buitenland) • Sportmogelijkheden (www.erasmussport.nl) • Studenten- en studieverenigingen • Restaurants en studentencafés • Vestiging Randstad Uitzendbureau • Hogeschoolmagazine Profielen • Decanen, vertrouwenspersonen, studentenpastor • Helpdesks ICT, Nederlands en Dyslexie • Platform voor studeren met een beperking (PowerPlatfom) • Steunpunt Studerende Moeders (www.studerendemoeders.nl) • Programma voor Topsporters • Stilte- en gebedsruimtes op locaties Wijnhaven, Academieplein en Museumpark • Kopieerservice Xerox • Filiaal boekwinkel Selexyz (locatie Kralingse Zoom) • Keuzeonderwijs/Minorbureau (informatie over keuzevakken en minors) Locaties Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam

Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam

Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam

Locatie RDM Campus Droogdok 17 3089 JL Rotterdam

“De kennis- en vaardigheidsvakken zijn om de projecten heen gegroepeerd. Zij bieden je de noodzakelijke theoretische kennis en praktische vaardigheden.”

Wil je meer informatie Masteropleidingen en voortgezette opleidingen. Voor actuele informatie over de masteropleidingen en voortgezette opleidingen van Hogeschool Rotterdam kijk je op hogeschoolrotterdam.nl of bel je met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting t. (010) 794 44 00 Studievoorlichting Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur Op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur t. (010) 794 44 00, e. studievoorlichting@hro.nl, i. hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres Museumpark 40 3015 CX Rotterdam Open Dagen Tijdens de open dagen kun je kennis maken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: • Zaterdag 13 november 2010 • Zaterdag 22 januari 2011 • Zaterdag 26 maart 2011 Open Avonden * Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over één of twee opleidingen kunt krijgen. • Woensdag 8 december 2010 (alleen deeltijd) • Woensdag 8 juni 2011 • Woensdag 24 augustus 2011 (inschrijfavond) * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Proefstuderen Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam proefstudeerdagen. Je kunt je aanmelden voor een proefstudeerdag via hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen. De proefstudeerdagen worden gehouden op: • Donderdag 18 november 2010 • Dinsdag 14 december 2010 • Donderdag 24 februari 2011 • Dinsdag 12 april 2011 Meer informatie over proefstuderen vind je op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen. Meeloopdagen Er is een beperkte mogelijkheid een dag individueel met een student mee te lopen. Neem daarvoor contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting.

20

21

Belangrijke telefoonnummers Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting t. (010) 794 44 00 Studeren met een beperking t. (010) 794 62 48 Stichting Handicap en Studie t. (030) 275 33 00 Contactpersoon Topsport en Studie t. (010) 794 62 44 Helpdesk Dyslexie t. (010) 794 40 86 Informatie Beheer Groep t. (050) 599 77 55 Stadswonen (studentenhuisvesting) t. (010) 800 72 00 Jongeren Informatie Punt t. (010) 436 25 44


Toelating & Aanmelding

Toelatingsvoorwaarden Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl. Ik mis een vak Je hebt een ‘deficiëntie’ als één of meer verplichte vakken niet in je doorstroomprofiel/eindexamenpakket zitten. Je kunt deficiëntie(s) opheffen door speciale deficiëntietoetsen met positief resultaat af te leggen. Heb je een deficiëntie in je doorstroomprofiel havo of vwo dan moet je, voordat je met de opleiding begint, deze deficiëntie(s) opheffen. Heb je een diploma oude stijl havo/vwo, een diploma havo/ vwo doorstroomprofiel oude stijl of een mbo-diploma lang/ oude stijl met een deficiëntie in het doorstroomkwalificatie-certificaat, dan kun je zowel vóór als tijdens je propedeusejaar de deficiënties opheffen. Hogeschool Rotterdam biedt voor bijna alle deficiënties cursussen aan. De afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kan je over de mogelijkheden van het opheffen van een deficiëntie informeren. Hoe eerder je contact opneemt, hoe beter. Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk een toelatingstraject te volgen mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee verplichte onderdelen; de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt 2 uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden plaats in april, mei, juni, juli en augustus. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen, het aanvragen van een informatiegids en het is mogelijk om voorbeeldexamens in te zien. In de informatiegids vind je informatie over de examenvakken, voorbereidingscursussen, benodigde boeken, kosten, examendata en aanmeldingsformulieren. Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen moet altijd tegelijk gebeuren met de aanmelding voor de opleiding die je wilt volgen. Aanmelden voor de opleiding verloopt via Studielink. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden.

22

Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingstoets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma II’ (NT 2) hoef je de toelatingstoets van de hogeschool niet af te leggen. De medewerkers van de afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kunnen je over dit onderwerp meer informatie geven. Aanmelden Je kunt je digitaal aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/ aanmelden. Het programma dat daarvoor zorgt heet ‘Studielink’. Hogeschool Rotterdam en de IBG zijn via Studielink met elkaar verbonden. Met dit programma regel je meteen je aanmelding bij zowel de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen als de hogeschool. Op de website hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden vind je een speciale handleiding, waarin je kunt lezen hoe je je aanmeldt. Vragen Voor vragen over de opleiding, het aanmelden, (afwijkende) toelatingsvoorwaarden, intake en assessment kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam. t. (010) 794 44 00

“Je kunt goed organiseren, hebt een zakelijk instinct en bent niet bang om je handen uit de mouwen te steken.” Dít is de opleiding die ik wil. Ik kan goed organiseren. Ik zie snel wat mensen aanspreekt en vind het een uitdaging om een groot evenement aan te pakken. Dat kan als manager van een recreatiepark, als beleidsmedewerker bij de overheid op het gebied van Cultuur & Economie, als organisator van evenementen of als marketingmanager sportvoorzieningen. Maar ik zou ook arrangementen kunnen ontwikkelen om Rotterdam nóg aantrekkelijker te maken voor bedrijfsevenementen. Ik zou het uitgaansleven nog aantrekkelijker kunnen maken met aangepaste programma’s.

“Je hebt oog voor gaten in de vrijetijdsmarkt en je bent creatief in het vinden van invullingen daarvoor.”

23


Studiekosten

Studiefinanciering voltijd en duaal Onder bepaalde voorwaarden hebben voltijd en duale studenten met de Nederlandse nationaliteit recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar woon je wel in Nederland? Dan kun je in een aantal gevallen toch studiefinanciering krijgen. Zie voor uitgebreide informatie: www.ib-groep.nl. Deeltijd Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering. Collegegeld Het collegegeld voor 2010 - 2011 is nog niet bekend als de brochures worden gedrukt. De bedragen worden elk jaar in februari vastgesteld. In 2009 - 2010 bedroeg het collegegeld voor: • voltijdopleiding € 1.620,• duale opleiding € 1.620,• deeltijdopleiding € 1.320,Instellingscollegegeld Studenten uit niet EER -landen betalen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld. Studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld. Overige studiekosten Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar. Ook kosten van eventuele excursies komen voor rekening van de student. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je meer inlichtingen krijgen over financiële zaken. Instelling & opleiding Instelling: • Hogeschool Rotterdam Officiële opleidingsnaam: • Vrijetijdsmanagement 34438

24

25


Rotterdam is een stad die c onstant in beweging is en waar altijd wat valt te beleven Naar de locaties van de hogeschool - die allemaal aan dezelfde metrolijn liggen - maar ook naar de verschillende uitgaansgebieden. Vanaf de locaties Museumpark/Academieplein loop je zo naar de eet-, muziek- en danscafé’s rond de Nieuwe Binnenweg en de multiculturele Witte de Withstraat. Bij de locaties Blaak/Wijnhaven liggen de terrassen van de Oude Haven op een steenworp afstand. En de locatie Kralingse Zoom ligt vlakbij de studentikoze Oostzeedijk. Maar, Rotterdam heeft meer, zoals bijvoorbeeld het Internationale Film Festival, Bavaria City Race en het jaarlijks terugkerende Zomer-carnaval. Voor meer informatie over uitgaan, restaurants, evenementen, musea, enz. kun je kijken op www.rotterdam.info.nl. Stad om te ontdekken De hogeschoolgebouwen staan er vlakbij of zelfs middenin: de culturele as van Rotterdam. De beroemde musea en talloze galeries, de schouwburg, de bioscopen en de vele kleine theaters bieden voor iedereen wel wat. Leuk om te ontdekken! Als student krijg je bovendien bijna overal korting. Voor meer informatie: • www.010.pagina.nl • www.boijmans.nl • www.kunsthal.nl • www.wdw.nl

Stad om te sporten Zelf sporten, kijken naar sport, sport en studeren, werken in de sport…het kan allemaal in Rotterdam. Onder de ambitieuze titel ‘Rotterdam City of Sports’ voert de stad al jaren een veelzijdig en aantrekkelijk sportprogramma van de Fortis Marathon en Bavaria City Racing tot aan het world tennis tournament in Ahoy en de Red Bull Air Races. Wil je zelf sporten, dan kun je bij de Stichting Studentenvoorzieningen bijvoorbeeld ook voor een spotprijsje een kaart kopen die je een voordelige keuze biedt uit zo’n veertig sporten. www.erasmussport.nl.

Wie in Rotterdam woont of studeert, hoeft zich nooit te vervelen. De stad is constant in beweging en er is altijd wat te beleven. Een jonge stad die bruist van de energie. Wie je ook bent, je voelt je er snel thuis. Trams, bussen en metro’s brengen je overal waar je wilt zijn.

Stad om te wonen Anders dan in andere studentensteden heb je in Rotterdam binnen niet al te lange tijd een betaalbare woning! Informeer naar jongerenhuisvesting bij www.stadswonen.nl of bij het Jongeren Informatie Punt (JIP). Een briefje ophangen op de vele prikborden – van bibliotheek tot supermarkt – wil ook nog wel eens resultaat opleveren. Je kunt ook naar een woning zoeken op: • www.woonnet-rijnmond.nl • www.kamernet.nl • www.huurkamers.nl • www.studentopkamers.nl

26

27


Hogeschool Rotterdam Vrijetijdsmanagement Wijnhaven 61 3011 WJ Rotterdam t. (010) 794 47 47 hogeschoolrotterdam.nl

28


september 2010

Erratum brochure > Vrijetijdsmanagement

Toelating & Aanmelding Pagina 22 De tekst onder het kopje ‘Ik mis een vak’ komt te vervallen. De volgende tekst komt hiervoor in de plaats: Je hebt een ‘deficiëntie’ als je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-lang diploma met een onjuist doorstroomprofiel of vakkenpakket om rechtstreeks toegelaten te worden. Deze deficiëntie moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale deficiëntietoetsen aan, die je met positief resultaat moet afronden. Ook kun je voor de meeste vakken voorbereidingscursussen volgen. Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie.

Studiekosten Pagina 24 De tekst onder het kopje ‘Collegegeld’ komt te vervallen. De volgende tekst komt hiervoor in de plaats: Het collegegeld voor 2011 – 2012 is nog niet bekend als de brochures worden gedrukt. De bedragen worden elk jaar voor 1 april bekend gemaakt. In 2010 – 2011 bedroeg het collegegeld voor: - voltijdopleiding € 1.672,- duale opleiding € 1.672,- deeltijdopleiding € 1.378,-

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Vrijetijdsmanagement  

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Vrijetijdsmanagement

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Vrijetijdsmanagement  

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam Vrijetijdsmanagement

Advertisement