Page 1

Logopedie

GEZONDHEIDSZORG

VOLTIJD

2012 2013


Logopedie

Wat zeg je daarvan? Een baby goed leren drinken, een kleuter helpen met spraak en taal, een leraar helpen met zijn stem, een zanger helpen beter te zingen, iemand met hoorproblemen helpen met de communicatie. Maar ook iemand na een hersenbloeding behandelen en begeleiden op het gebied van spreken en het begrijpen van taal, overleg met andere beroepsgroepen en het behandelen en het verzorgen van trainingen, zowel individueel als in groeps­ verband. Dit is het werk van een logopedist: een zelfstandig en afwisselend beroep. Het vakgebied van een logopedist bestaat uit de stem, spraak, taal, gehoor en afasie/dysartrie (problemen als gevolg van een hersenbloeding). De leeftijd van cliënten varieert van nul tot honderd jaar. Dit betekent dat je in diverse werkvelden werkzaam kunt zijn, zoals in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook kun je aan de slag als zelfstandig ondernemer in je eigen praktijk. In de gezondheidszorg werken logopedisten onder meer in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. De patiënten variëren in leeftijd: te vroeg geboren baby’s (mondproblemen en hersenletsel), kinderen (met spraak- en taalproblemen als gevolg van aangeboren aandoeningen) en ouderen (afasie door bijvoorbeeld een hersenbloeding). In het onderwijs kun je als logopedist terecht op basisscholen voor de begeleiding van kinderen met een taalontwikkelingsachterstand of spraakproblemen of op scholen voor speciaal onderwijs (zoals voor doven en slechthorenden of voor moeilijk lerende kinderen). Logopedisten worden ook steeds meer betrokken bij het onderwijs aan allochtonen, waarbij ze hen leren het Nederlands verstaanbaar uit te spreken. In het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen geven logopedisten trainingen aan managers en medewerkers die (zich) beter willen presenteren, waarbij de nadruk ligt op stemgebruik, articulatie, spreektempo en -ritme, zinsmelodie en andere communicatieve vaardigheden.

De zelfstandig werkende logopedist werkt met een grote verscheidenheid aan cliënten, zowel variërend in leeftijd als in stoornis, dus bijvoorbeeld van mensen die hees zijn of stotteren tot mensen die hun accent willen afleren of advies willen over hoe ze kunnen omgaan met hun slechthorendheid. Daarnaast kun je denken aan kinderen die nog niet of nauwe­ lijks spreken of die last hebben van articulatiestoornissen.

Opbouw Rotterdams Onderwijs Model Om onze Rotterdamse aanpak en talentontwikkeling van onze studenten te vertalen naar het onderwijs heeft Hogeschool Rotterdam een strak doorgevoerd onderwijsmodel ontwikkeld. Kenmerkend voor dit Rotterdamse onderwijsmodel (ROM) zijn drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs. Meer informatie vind je op hogeschoolrotterdam.nl/rom

Propedeuse In het eerste jaar, de propedeuse, oriënteer je je op de studie en het beroep. Aan de hand van echte problemen uit de praktijk krijg je les in logopedische en ondersteunende vakken. Alle vakgebieden (stem, spraak, taal, gehoor en afasie/dysartrie) komen aan de orde. In het eerste jaar kun je kijken of logopedie echt iets voor je is, maar de opleiding bekijkt ook of jij geschikt bent voor het beroep.

Hoofdfase In het tweede jaar wordt dieper ingegaan op de onderwerpen uit het eerste jaar. In het derde jaar wordt de leerstof gekoppeld aan de verschillende werkvelden. In het derde en vierde jaar loop je gedurende een langere periode stage. In het vierde jaar volg je tevens een minor. Een minor is een programma dat je de mogelijkheid biedt je beroepscompetenties in een bepaalde richting toe te spitsen. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht.


Vakken

Honours Degree Programma

Basisprogramma

‘Overtref jezelf in de gezondheidszorg’

Als je op hbo-niveau wilt afstuderen, leer je in het basisprogramma een aantal algemene vaardigheden. Enkele voorbeelden van vakken zijn: Communicatie, Informatica, Taalvaardigheden, Studievaardigheden, Organisatiekunde en Onderzoeksvaardigheden.

Beroepsspecifieke vakken Elke opleiding heeft daarnaast een aantal specifieke vakken: Taalontwikkeling, Taalanalyse, Geluidsleer, Fonetiek, Stemtechniek, Presenteren, Muziek, Pedagogiek, Meertaligheid, Menskunde, Gedrag en gedragsverandering, Anatomie en Afasie/dysartrie.

Keuzevakken In jaar één en twee kun je kiezen uit zo’n driehonderd hogeschoolbrede keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Daarnaast moet je de keuzevakkenruimte soms gebruiken om kennis bij te spijkeren.

Minors In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je kunt kiezen uit veel minors. Op de website krijg je een indruk van de minors.

Stemonderzoek Voor je tot de opleiding kunt worden toegelaten, moet je eerst deelnemen aan het toelatingsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op Hogeschool Rotterdam. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van je stem, (uit)spraak en de vloeiendheid van het spreken. De kosten van dit onderzoek bedragen ongeveer € 30,-. Als je deze procedure met positief resultaat afrondt, krijg je een verklaring van toelating. De toelatingsonderzoeken vinden plaats op de open dagen of op afspraak.

Stage en afstuderen In het derde leerjaar loop je een stage van drie dagen per week. Daarnaast volg je onderwijs. In het vierde jaar loop je vier dagen per week stage en werk je tevens aan je afstudeerproject.

De opleiding vind ik leuk. Binnen vier jaar leer je alle facetten van de logopedie kennen. Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven.

Ben jij gedreven om het beste uit jezelf en je opleiding te halen? Dan is het Honours Degree Programma iets voor jou! Je kunt hieraan in de laatste anderhalf jaar van je studie deelnemen. Het programma stelt je in staat om af te studeren met een Honours Degree, bovenop je bachelordiploma. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: ¬ Deelname aan een (internationaal) congres of Intensive Program ¬ Deelname aan een innovation-lab in plaats van een ‘gewoon’ minorproject ¬ Afstuderen binnen de eigen opleiding onder een lector van een kenniskring van het Instituut voor Gezondheidszorg.

Hoe zet jij je vakgebied stevig op de kaart? Samen met studenten van de andere opleidingen binnen het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) start je een fictief gezondheidscentrum. Je vertegenwoordigt jouw opleiding in een kleine, multidisciplinaire pro­ jectgroep en gaat aan de slag met opdrachten uit een gebied in de Randstad. Je leert zo wat er bij het starten en beheren van een multidis­ ciplinair gezondheidscentrum komt kijken, zoals het uitvoeren van een marktonderzoek, aan welke wetten je je moet houden en hoe je aan geld kunt komen. Aan het einde van het project presenteer je in een onderne­ mingsplan hoe jij jouw vakgebied op de kaart gaat zetten.


PRAKTISCHE INFORMATIE Officiële opleidingsnaam

Open avonden *

¬ Opleiding voor Logopedie

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over onze opleidingen kunt krijgen.

Studieroute ¬ voltijd

Locatie opleiding Rochussenstraat Rochussenstraat 198-210 3015 EK Rotterdam

Toelating

¬ Woensdag 6 juni 2012 (open avond expositie) ¬ Woensdag 29 augustus 2012 (inschrijfavond) * De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.

Proefstuderen

Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl/logopedie

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

Aanmelden

Studievoorlichting

Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeld­procedure op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Let op! Voordat je tot de opleiding kunt worden toegelaten, moet je eerst deelnemen aan een stemonderzoek bij Hogeschool Rotterdam.

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres:

Kosten Jaarlijks betaal je collegegeld. De bedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het collegegeld voor 2012-2013 vind je vanaf april 2012 op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,- en € 1.000,- per jaar.

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Open dagen Tijdens de open dagen kun je kennismaken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op: ¬ Zaterdag 12 november 2011 ¬ Zaterdag 21 januari 2012 ¬ Zaterdag 24 maart 2012

Meer weten? Alle opleidingsinformatie en praktijkvoorbeelden vind je op

hogeschoolrotterdam.nl/logopedie

Logopedie vt 2012-2013  

Logopedie vt 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you