Page 1

Toelating en voorbereiding

Informatiegids

TOELATING

2012 2013


Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Toelatingstraject 21+ 6 2.1 Aanlegtest 6 2.2 Toelatingsexamen 6 2.3 Vakken toelatingsexamen 7 2.3.1 Associate-degreeprogramma’s 11 2.3.2 Willem de Kooning Academie 11 2.4 Data en kosten examens 12 2.5 Voorbereiden toelatingsexamen 12 2.5.1 Voorbereidingscursussen 12 2.5.2 Voorbereiding op Studie en Loopbaan (VSL) 12 2.5.3 Opstapcursus spelling en grammatica 12 2.5.4 Data en kosten voorbereidingscursussen 12 2.5.5 Voorbereiding zonder cursus 14 2.6 Aanmelden 14 2.7 Afmelden 14 2.8 Aankomende studenten met een beperking 14 2.9 Vrijstellingen en geldigheid 14 2.10 Persoonlijke begeleiding en ondersteuning 15 2.10.1 Trajectbegeleider 15 2.10.2 SupportTeam 21+ en Deeltijd 15

3

Buitenlands diploma: NT2-Toelatingstoets

16

3.1 Nederlands als tweede taal 16 3.2 Waardering buitenlands diploma 16 3.3 NT2-Toelatingstoets 16 3.4 Staatsexamen NT2-II 17 3.5 NT2-Voorbereidingscursus 17 3.6 Voorbereiding door zelfstudie 17 3.7 Aanmelden 17 3.8 Afmelden 18 3.9 Aankomende studenten met een beperking 18 3.10 Vrijstellingen en geldigheid 18 3.11 Schakeljaar hbo/wo 18

4

Deficiënties

19

4.1 Deficiëntievakken 19 4.2 Data en kosten toetsen 22 4.3 Voorbereiden deficiëntietoets 22 4.3.1 Voorbereidingscursussen 22 4.3.2 Data en kosten voorbereidingscursussen 22 4.3.3 Voorbereiding zonder cursus 23


4.4 Aanmelden 23 4.5 Afmelden 23 4.6 Aankomende studenten met een beperking 24 4.7 Vrijstellingen en geldigheid 24

5 Bijspijkeren en Opfrissen 25 5.1 Wat is bijspijkeren en opfrissen? 25 5.2 Vakken 25 5.3 Voorbereidingscursussen 25 5.4 Data en kosten 25 5.5 Aanmelden 26 5.6 Afmelden 26

6 Literatuur 27


1 Inleiding Wil je een hbo-opleiding gaan volgen bij Hogeschool Rotterdam, maar ben je niet (volledig) toelaatbaar met jouw diploma? Ben je in het bezit van een buitenlands diploma dat voldoet aan het wettelijk vereiste niveau, maar moet je nog aantonen dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst? Of ben je wel in het bezit van het juiste diploma, maar lijkt het je toch verstandig om vóór aanvang van je opleiding één of twee vakken bij te spijkeren of op te frissen? In deze brochure kun je lezen wat je in deze situaties moet doen om met je hbo-opleiding te kunnen beginnen. Je vindt in deze gids informatie over:

Toelatingstraject 21+ Je bent 21 jaar of ouder en beschikt niet over de juiste vooropleiding ¬ lees verder in hoofdstuk 2

Buitenlands diploma, NT2-Toelatingstoets Je hebt een geldig buitenlands diploma, maar moet aantonen dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst ¬ lees verder in hoofdstuk 3

Deficiënties Je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-diploma (lang of niveau 4) met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee je niet rechtstreeks toelaatbaar bent. Je hebt één of meer vakdeficiënties ¬ lees verder in hoofdstuk 4

Bijspijkeren en Opfrissen Je hebt het juiste diploma maar je wilt je kennis beter laten aansluiten op de hbo-opleiding van jouw keuze ¬ lees verder in hoofdstuk 5

5


2

Toelatingstraject 21+

Heb je geen havo-, vwo- of mbo-diploma (lang of niveau 4) waarmee je toelaatbaar bent tot de hboopleiding van je keuze? Ben je 21 jaar of ouder op 1 oktober van het jaar waarin je een opleiding wilt starten? Volg dan het Toelatingstraject 21+. Rond je het traject succesvol af, dan ben je toelaatbaar tot de opleiding. Het Toelatingstraject bestaat uit twee verplichte onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. Wanneer je bij je inschrijving aangeeft dat je niet direct toelaatbaar bent, ontvang je automatisch binnen tien werkdagen na aanmelding voor de opleiding van je keuze bericht van afdeling Studievoorbereiding. 2.1 Aanlegtest Het Toelatingstraject begint bij afdeling Studievoorbereiding met de aanlegtest. Deze test is verplicht en moet met succes worden afgelegd om met het Toelatingstraject verder te mogen. Voor de aanlegtest is geen voorbereiding mogelijk. De test toetst het algemene capaciteitenniveau dat nodig is om toegelaten te worden tot een opleiding in het hoger beroepsonderwijs en deze met succes te volgen. Voor een goed studieresultaat zijn niet alleen capaciteiten van belang. Daarom geeft de test ook meer inzicht in je studiekeuze en persoonlijkheid. Daarnaast worden er vragen gesteld over je persoonlijke omstandigheden in relatie tot het studeren. Zo ontdek je waar je aandachtsgebieden liggen en kun je met meer vertrouwen starten met je opleiding. De test bestaat uit een aantal vragen en opdrachten die je digitaal beantwoordt en uitwerkt. Het totale programma duurt maximaal drie uur, afhankelijk van de tijd die jij nodig hebt. Eventueel worden jouw persoonlijke scores in een vervolggesprek besproken met een trajectbegeleider (zie bladzijde 15). 2.2 Toelatingsexamen Nadat je de aanlegtest met een positief eindresultaat hebt afgelegd, doe je toelatingsexamen. Afdeling Studievoorbereiding organiseert het toelatingsexamen en neemt dit ook af. Als je voor het examen slaagt, voldoe je aan ĂŠĂŠn van de gestelde vooropleidingseisen. Je krijgt dan een verklaring waarmee je een stap verder bent in de toelatingsprocedure voor de opleiding waarvoor je toelatingsexamen hebt gedaan. Sommige opleidingen stellen daarnaast aanvullende eisen, zoals de stemtest bij Logopedie, de loting bij Fysiotherapie en de selectieprocedure bij Verloskunde. Enkele andere opleidingen stellen weer eisen aan je werksituatie of werkervaring. N.B. Met een toelatingsexamen dat je bij een andere hogeschool hebt afgelegd, ben je niet toelaatbaar. In dat geval dien je alsnog een toelatingsexamen te doen bij Hogeschool Rotterdam.

6


2.3 Vakken Toelatingsexamen Elke opleiding kent zijn eigen pakket aan vakken waarin toelatingsexamen moet worden gedaan. In de volgende tabellen vind je de toelatingsexamenvakken per opleiding.

Toelatingsexamen opleidingen Economie Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Facility Management - Financial Services Management - Fiscaal Recht en Economie - Officemanagement (Associate degree) - Vastgoed en Makelaardij

Nederlands Engels Economie Wiskunde A

- Commerciële Economie1 - Communicatie2 - Logistiek en Economie - Ondernemen (Associate degree) - Small Business en Retail Management - Trade Management gericht op Azië - Vrijetijdsmanagement

Nederlands Engels Economie

- International Business and Languages

Nederlands Engels Economie tweede moderne vreemde taal (Frans, Duits of Spaans)

- International Business and Management Studies

English for IBMS Economics for IBMS

Toelatingsexamen opleidingen Gedrag en Maatschappij Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Culturele en Maatschappelijke Vorming3 - Human Resource Management - Maatschappelijk Werk en Dienstverlening - Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij - Pedagogiek - Pedagogisch-Educatief Medewerker (Associate degree) - Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nederlands Engels Maatschappijleer Geschiedenis

1 Voor de specialisatie SportMarketing & Management van de opleiding Commerciële Economie gelden dezelfde examenvakken als voor de opleiding Commerciële Economie. 2 Voor de specialisatie Digitale Media van de opleiding Communicatie gelden dezelfde examenvakken als voor de opleiding Communicatie. 3 Voor de specialisatie Theater en Maatschappij van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) gelden dezelfde examenvakken als voor de opleiding CMV. Daarnaast wordt bij deze specialisatie een selectieprocedure toegepast.

7


Toelatingsexamen opleidingen Gezondheidszorg Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Ergotherapie - Fysiotherapie4 - Logopedie5

Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde A

- Verpleegkunde

Nederlands Engels Maatschappijleer Biologie

- Management in de Zorg (bacheloropleiding)

Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde basis onderbouw

- Management in de Zorg (Associate degree) - Leraar Gezondheidszorg en Welzijn - Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (Associate degree)

Nederlands Engels Maatschappijleer Ondersteunend Rekenen

- Verloskunde6

Nederlands Scheikunde Wiskunde A Biologie

Toelatingsexamen Lerarenopleiding Basisonderwijs: PABO Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Lerarenopleiding Basisonderwijs

Nederlands Engels Maatschappijleer Rekenkunde Mondeling bij de opleiding7

4 Voor de opleiding Fysiotherapie geldt ook nog een loting. Aanmelden via Studielink v贸贸r 15 mei 2012! 5 De opleiding Logopedie heeft ook de aanvullende eis van de stemtest. Neem hiervoor contact op met afdeling Studievoorlichting. 6 Voor de opleiding Verloskunde geldt ook nog een toelatingsprocedure. Aanmelden via Studielink v贸贸r 15 januari 2012! 7 Bij een positief resultaat van het schriftelijke gedeelte volgt het mondelinge gedeelte. Hierbij komen de algemene ontwikkeling en motivatie aan bod.

8


Toelatingsexamen Lerarenopleidingen VO/BVE Willem de Kooning Academie Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Docent Beeldende Kunst en Vormgeving8

Nederlands Engels Maatschappijleer

Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs richting Mens en Maatschappij Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Aardrijkskunde

Nederlands Engels Maatschappijleer Aardrijkskunde

- Economie

Nederlands Engels Maatschappijleer Economie

- Geschiedenis - Maatschappijleer

Nederlands Engels Maatschappijleer Geschiedenis

Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs richting Exact Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Biologie

Nederlands Engels Maatschappijleer Biologie

- Natuurkunde - Techniek9

Nederlands Engels Maatschappijleer Natuurkunde

- Wiskunde

Nederlands Engels Maatschappijleer Wiskunde B

8 Je moet ook voldoen aan de algemene toelatingseis van de Willem de Kooning Academie, wat wil zeggen dat je moet aantonen dat je over voldoende artistieke aanleg beschikt. 9 Voor de Associate-degreeprogramma’s voor onderwijsondersteuner gelden dezelfde examenvakken als voor de bacheloropleidingen.

9


Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs Technisch Beroepsonderwijs10 (voor docenten mbo en vmbo) Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

Uitstroomprofielen: - Bouwkunde - Bouwtechniek - Elektrotechniek - Installatietechniek - Mechanische Techniek - Motorvoertuigentechniek - Werktuigbouwkunde

Nederlands Natuurkunde Wiskunde B

Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs richting Talen Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Frans - Duits - Nederlands

Nederlands Engels Maatschappijleer tweede moderne vreemde taal

- Engels

Nederlands Engels voor de Lerarenopleiding Engels Maatschappijleer

Toelatingsexamen opleidingen Media & ICT Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Business IT & Management

Nederlands Engels Economie Wiskunde A

- Communication and Multimedia Design

Nederlands Engels Creatief denken

- Informatica

Nederlands Engels Wiskunde A

- Mediatechnologie

Nederlands Engels Wiskunde basis onderbouw

- Technische Informatica

Nederlands Engels Wiskunde B

10 Voor de Associate-degreeprogramma’s voor onderwijsondersteuner gelden dezelfde examenvakken als voor de bacheloropleidingen.

10


Toelatingsexamen opleidingen Techniek Opleiding

Examen bestaat uit de vakken

- Autotechniek - Bouwkunde - Chemische Technologie - Civiele Techniek - Elektrotechniek - Engineering (Associate degree) - Industrieel Product Ontwerpen - Maintenance & Mechanics (Associate degree) - Maritiem Officier - Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf - Ruimtelijke Ordening en Planologie - Watermanagement - Werktuigbouwkunde

Nederlands Engels Natuurkunde Wiskunde B

- Gezondheidszorg Technologie - Logistiek en Technische Vervoerskunde - Technische Bedrijfskunde

Nederlands Engels Wiskunde B

- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Chemie

Nederlands Engels Scheikunde Wiskunde B

2.3.1 Associate-degreeprogramma’s Voor de Associate-degreeprogramma’s gelden in beginsel dezelfde examenvakken als voor de betreffende bacheloropleidingen, tenzij anders is aangegeven in de tabellen. Bij sommige Associate-degreeprogramma’s worden extra eisen gesteld aan werksituatie en/of werkervaring. 2.3.2 Willem de Kooning Academie De kunstopleidingen van de Willem de Kooning Academie kennen een eigen, aparte 21+ toelatingsregeling. Bij de meeste WdKA-opleidingen moet je aantonen dat je over voldoende artistieke aanleg beschikt en bovendien moet de AOB-test worden afgelegd. Deze test meet of je over voldoende competenties beschikt om op hbo-niveau te kunnen studeren. Nadere informatie hierover kun je krijgen bij de Willem de Kooning Academie, (010) 794 47 50. Er zijn echter twee opleidingen van de WdKA waarvoor afwijkende eisen gelden: ¬ Vrijetijdsmanagement ¬ Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Voor deze twee opleidingen leg je de aanlegtest af en moet je deelnemen aan het reguliere Toelatingstraject 21+. De AOB-test hoeft voor beide opleidingen niet te worden gemaakt. Voor de opleiding Vrijetijdsmanagement hoef je niet aan te tonen dat je over voldoende artistieke vaardigheden beschikt. Voor de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving moet dit wel. De vakken voor je toelatingsexamen kun je vinden in voorgaande rode tabellen. Let op! De toelatingsregeling bij de Willem de Kooning Academie voor de kunstopleidingen staat geheel los van het Toelatingstraject 21+. Dit betekent dat je met deze toelatingsregeling niet toelaatbaar bent voor een andere opleiding binnen Hogeschool Rotterdam. Andersom geldt ook dat je met het Toelatingtraject 21+ niet toelaatbaar bent bij één van de kunstopleidingen aan de Willem de Kooning Academie.

11


2.4 Data en kosten examens De data en tijden van de toelatingsexamens kun je vinden in de bijlage of op onze website. Kijk op: hogeschoolrotterdam.nl/toelating De kosten voor deelname aan het Toelatingstraject 21+ zijn € 45,- voor de aanlegtest en € 35,- per examenvak, inclusief eventuele herkansing. N.B. Deze prijzen zijn exclusief de voorbereidingscursussen. In het geval dat je een onvoldoende haalt voor je examen, heb je recht op één herkansing per vak. 2.5 Voorbereiden toelatingsexamen Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op je toelatingsexamen. Hogeschool Rotterdam biedt voor de meeste vakken voorbereidingscursussen aan. Je kunt eventueel ook kiezen voor zelfstudie en alleen een examen inkopen (zie 2.5.5). 2.5.1 Voorbereidingscursussen We raden je aan deel te nemen aan de voorbereidingscursussen die Hogeschool Rotterdam aanbiedt. Aankomende studenten die deze cursussen volgen, hebben namelijk een grotere kans te slagen voor hun toelatingsexamen. Welke cursus je kunt volgen, hangt af van het examen dat je gaat afleggen en de opleiding die je wilt volgen. We bieden cursussen aan voor de vakken Nederlands, maatschappijleer, geschiedenis, Engels, economie, rekenkunde, biologie, wiskunde A, wiskunde B, scheikunde en natuurkunde. Ook bieden we de cursus ‘Voorbereiding op Studie en Loopbaan’ aan. Je hebt bij de voorbereiding literatuur nodig. In hoofdstuk 6 vind je de literatuurlijst met de benodigde literatuur per vak. Naast het volgen van lessen, maak je ook huiswerk. Reken op vier tot vijf uur studietijd per week per vak. De ervaring leert dat omwille van de studielast het verstandig is niet meer dan twee voorbereidingscursussen tegelijk te volgen. 2.5.2 Voorbereiding op Studie en Loopbaan (VSL) In de module ‘Voorbereiding op Studie en Loopbaan’ (VSL) wil afdeling Studievoorbereiding aankomende studenten al vóór de start van de studie voorbereiden op het studeren aan de hogeschool. Het studeren op de hogeschool verloopt heel anders dan bij een middelbare schoolopleiding. Er wordt meer zelfstandigheid van de student verwacht en er moet veel worden samengewerkt. Het hoger onderwijs is de laatste jaren veranderd: veel minder traditionele (klassikale) lessen en veel meer competentiegericht leren in de vorm van projecten, stages en praktijkopdrachten. Dit is van invloed op de manier waarop de student studeert. De module VSL geeft informatie over het studeren op het hbo en biedt een samenhangend stappenplan om de studie succesvoller te doorlopen. Via praktische opdrachten krijgt de aankomende student een beeld van wat hem/haar te wachten staat. Ook een verkenning van het (toekomstige) beroepenveld maakt onderdeel uit van het programma. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/toelating. 2.5.3 Opstapcursus spelling en grammatica De Opstapcursus spelling en grammatica is ter voorbereiding op de Voorbereidingscursus Nederlands. Tijdens de Voorbereidingscursus Nederlands blijkt namelijk elk jaar weer dat een groot aantal aankomende studenten niet over voldoende kennis van de spelling en grammatica van de Nederlandse taal beschikt. Speciaal voor deze groep is de cursus: Opstapcursus spelling en grammatica voor 21+ studenten. In deze cursus worden de belangrijkste problemen op het gebied van taal aan de orde gesteld. Er is een verschillend aanbod voor autochtone en allochtone aankomende studenten, omdat deze twee groepen tegen andere taalproblemen aanlopen. De cursus wordt op drie verschillende momenten in het jaar aangeboden. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/toelating. 2.5.4 Data en kosten voorbereidingscursussen De data en tijden van de voorbereidingscursussen kun je vinden in de bijlage of op onze website. Kijk op: hogeschoolrotterdam.nl/toelating

12


De kosten voor de voorbereidingscursussen zijn: Cursus Nederlands

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Maatschappijleer

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Geschiedenis

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Engels

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Economie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Rekenkunde

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Biologie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Wiskunde A

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Natuurkunde

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Scheikunde

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Wiskunde B

€ 210,- (10 lessen van 165 minuten, inclusief examen en herexamen)

Voor de volgende vakken kun je in de zomer een intensieve cursus volgen: Cursus Nederlands

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Maatschappijleer

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Engels

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Geschiedenis

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Economie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Natuurkunde

€ 210,- (9 lessen van 180 minuten, inclusief examen en herexamen)

Cursus Wiskunde B

€ 210,- (9 lessen van 180 minuten, inclusief examen en herexamen)

De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling. Na het behalen van de aanlegtest krijg je van Studievoorbereiding een link toegestuurd om je voor deze voorbereidingscursussen via de Hintshop aan te melden. Heb je nog vragen over de voorbereidingscursussen en/ of de aanmelding? Neem dan contact op met afdeling Studievoorbereiding, (010) 794 60 00.

13


2.5.5 Voorbereiding zonder cursus Het is ook mogelijk om je voor te bereiden zonder cursus, door middel van zelfstudie. In hoofdstuk 6 vind je een literatuurlijst met de benodigde literatuur per vak. Je dient deze zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld via een boekhandel of internet. Voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde A en Natuurkunde kun je een reader downloaden van de interne website (na aanmelding ontvang je hiervoor de inloggegevens). Voor de voorbereiding op het vak Nederlands is ook het ‘Tekstboekje Nederlands schrijven’ via deze website beschikbaar. Daarnaast kun je op onze website voorbeeldexamens van alle vakken vinden. Kijk op: hogeschoolrotterdam.nl/toelating 2.6 Aanmelden Wil je je aanmelden voor het Toelatingstraject 21+ en/of een voorbereidingscursus? Kijk dan op onze website onder: hogeschoolrotterdam.nl/toelating. Ga vervolgens naar Stappenplan aanmelden > Ik wil deelnemen aan het Toelatingstraject 21+. Heb je vragen over de aanmeldingsprocedure? Neem dan contact op met afdeling Studievoorbereiding, (010) 794 60 00. 2.7 Afmelden Aanlegtest Je kunt je tot tien werkdagen voor de betreffende testdatum schriftelijk of per e-mail afmelden en het testgeld terugvragen. Bij afmelding worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding heb je geen recht meer op teruggave van het examengeld. Je kunt je niet telefonisch afmelden. Meer informatie over de regels die gelden binnen het toelatingstraject staat op hogeschoolrotterdam.nl/toelating.

Toelatingsexamen Je kunt je tot tien werkdagen voor de betreffende examendatum schriftelijk of per e-mail afmelden en het examengeld terugvragen. Bij afmelding worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding heb je geen recht meer op teruggave van het examengeld. Je kunt je niet telefonisch afmelden. Meer informatie over de regels die gelden binnen het toelatingstraject staat op hogeschoolrotterdam.nl/toelating. Voorbereidingscursussen Je kunt je tot tien werkdagen voor de eerste bijeenkomst van de cursus schriftelijk of per e-mail afmelden en het cursusgeld terugvragen. Bij afmelding worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding heb je geen recht meer op teruggave van het cursusgeld. Je kunt je niet telefonisch afmelden. Meer informatie over de regels die gelden binnen het toelatingstraject staat op hogeschoolrotterdam.nl/toelating. 2.8 Aankomende studenten met een beperking Bij het afnemen en beoordelen van examens houden wij rekening met aankomende studenten met een beperking, zoals een functiestoornis, chronische ziekte of dyslexie. Aankomende studenten moeten ons minimaal vijftien werkdagen voor het eerste toetsmoment schriftelijk op de hoogte stellen van hun beperking. Bij de brief dient een medische verklaring te worden gevoegd. Aankomende studenten met een beperking die een voorbereidingscursus willen volgen raden wij aan zo vroeg mogelijk, maar ten minste vijftien werkdagen voor de start van de cursus, contact op te nemen met afdeling Studievoorbereiding. Wij onderzoeken dan welke mogelijkheden er zijn om bij Hogeschool Rotterdam een voorbereidingscursus te volgen. 2.9 Vrijstellingen en geldigheid Vrijstellingen voor het Toelatingstraject 21+ Je kunt vrijstellingen verkrijgen in de volgende gevallen: 1. Je hebt al eerder toelatingsexamen gedaan bij Hogeschool Rotterdam en je hebt daarbij één of meerdere vakken met een voldoende afgesloten. Je behaalde vakken zijn dan maximaal 17 maanden geldig. Als je bijvoorbeeld in april 2011 één of meer vakken van het toelatingsexamen hebt behaald, dan is je vrijstelling tot en met september 2012 geldig. 2. Je hebt deelcertificaten havo of vwo behaald voor de betreffende vakken van het toelatingsexamen en je voldoet aan de leeftijdseis. Er worden geen vrijstellingen verleend op vakken of onderdelen van een mbo- of hbo-opleiding!

14


Als je voor één of meer vrijstellingen in aanmerking denkt te komen, stuur dan een officieel gewaarmerkte fotokopie of scan van je deelcertifica(a)t(en) naar: Hogeschool Rotterdam T.a.v. Studievoorbereiding Postbus 25035 3001 HA Rotterdam studievoorbereiding@hr.nl Zorg ervoor dat Hogeschool Rotterdam zo spoedig mogelijk op de hoogte is van je behaalde certifica(a)t(en). Als je hier (te) lang mee wacht, loopt de procedure van je toelating namelijk onnodige vertraging op. Wanneer je voor een vak een vrijstelling hebt gekregen, hoef je voor dat vak geen examen af te leggen. Geldigheid van de verklaring Als je geslaagd bent voor het toelatingsexamen van Hogeschool Rotterdam ontvang je een verklaring van toelaatbaarheid die maximaal 17 maanden geldig is. 2.10 Persoonlijke begeleiding en ondersteuning Heb je je aangemeld voor het Toelatingstraject 21+ en heb je behoefte aan extra ondersteuning en begeleiding? Dan kun je terecht bij je trajectbegeleider en het SupportTeam 21+ en Deeltijd. 2.10.1 Trajectbegeleider Als deelnemer aan het Toelatingstraject 21+ krijg je een persoonlijke begeleider toegewezen, de trajectbegeleider. De trajectbegeleider is je vaste aanspreekpunt tijdens het gehele toelatingstraject. Je kunt bij deze persoon terecht voor individuele begeleiding tijdens de voorbereiding op je studie. Ook de uitslag van de aanlegtest kan een aanleiding zijn voor een gesprek met je trajectbegeleider. 2.10.2 SupportTeam 21+ en Deeltijd Het SupportTeam 21+ en Deeltijd bestaat uit een groep enthousiaste peercoaches die zelf in deeltijd studeren of die in het verleden 21+ toelatingsexamen hebben gedaan. Het voornaamste doel van het SupportTeam is je als student te begeleiden en te coachen vóór en tijdens je studie. Uit eigen ervaring en ervaringen van andere studenten weten de peercoaches goed waar nieuwe studenten tegenaan lopen. Zij wijzen je de weg binnen de grote organisatie van Hogeschool Rotterdam en zorgen ervoor dat je je sneller thuisvoelt. Het SupportTeam biedt onder andere: ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Advies: bij het plannen van werk, studie en gezin en de overgang naar ‘weer’ studeren. Support en empowerment: haal het beste uit jezelf en je studie. Peercoaching: steun van een student (bij voorkeur met dezelfde achtergrond en studie) op vakinhoudelijk of organisatorisch gebied. Netwerk: de gelegenheid om met andere studenten te netwerken. Ontspanning: reguliere borrels of felicitatieborrels, bijvoorbeeld om het behalen van het Toelatingsexamen 21+ of de propedeuse te vieren. Deskundigheidsbevordering: cursussen en workshops speciaal gericht op 21+ en deeltijdstudenten.

Voor meer informatie over het SupportTeam 21+ en Deeltijd of het aanvragen van begeleiding/ondersteuning, kun je mailen naar supportteam@hr.nl.

SupportTeam 21 en Deeltijd

15


3

Buitenlands diploma: NT2-Toelatingstoets

Als je in het buitenland een diploma hebt behaald, kun je in de meeste gevallen ook een opleiding aan Hogeschool Rotterdam volgen. Het buitenlandse diploma moet dan wel vergelijkbaar zijn met het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. 3.1 Nederlands als tweede taal Ook als je buitenlandse diploma gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse havo-, vwo- of mbo-diploma (lang of niveau 4), moet je de Nederlandse taal goed beheersen. Bijna al onze opleidingen worden namelijk in het Nederlands gegeven. Of je het Nederlandse taalniveau voldoende beheerst, wordt vastgesteld in de NT2-Toelatingstoets van Hogeschool Rotterdam óf in het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma II’ (NT2). Voor opleidingen die in een andere taal dan het Nederlands worden gegeven, geldt deze eis niet. 3.2 Waardering buitenlands diploma Jouw buitenlandse diploma kun je laten waarderen door Hogeschool Rotterdam. Wij doen dit voor je in samenwerking met NUFFIC (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs). Houd bij het laten waarderen van je diploma door NUFFIC wel rekening met een wachttijd van minimaal 4 weken. Schrijf je dan ook tijdig in voor je opleiding! Het is niet mogelijk om als particulier je diploma te laten waarderen door NUFFIC. Diplomawaardering voor particulieren kan alleen bij het IcDW (Informatiecentrum Diplomawaardering). Dagelijks zijn zij bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.30 uur. Neem voor meer informatie contact op met: IcDW Postbus 7338 2701 AH Zoetermeer t: (079) 3217930 i: www.idw.nl 3.3 NT2-Toelatingstoets De NT2-Toelatingstoets van Hogeschool Rotterdam bestaat uit twee opeenvolgende fasen: Fase 1: Lees- en Schrijfvaardigheid In deze fase wordt het niveau van je leesvaardigheid en schrijfvaardigheid getoetst. Jouw NT2-niveau voor deze vaardigheden dient te liggen op niveau B1/B2 van het Europees Referentie Kader. Dit niveau is vergelijkbaar met het niveau van het Staatsexamen NT2 - programma II voor de onderdelen Lezen en Schrijven. Om je leesvaardigheid te toetsen, krijg je een aantal korte en lange leesteksten met meerkeuzevragen. Om je schrijfvaardigheid te toetsen moet je een aantal korte schrijftaken en minimaal één lange schrijftaak uitvoeren. De uitslag van de eerste fase wordt binnen vijftien werkdagen per e-mail naar je e-mailadres van Hogeschool Rotterdam gestuurd. Als je bent geslaagd voor beide onderdelen van deze fase, kun je verder naar fase twee. Fase 2: Spreek- en Luistervaardigheid In deze fase van de NT2-Toelatingstoets kijken we of het niveau van je spreekvaardigheid en luistervaardigheid voldoende is om een opleiding aan Hogeschool Rotterdam te kunnen volgen. Ben je ook geslaagd voor dit mondelinge gedeelte (Spreken en Luisteren), dan ben je geslaagd voor de gehele NT2-Toelatingstoets van Hogeschool Rotterdam. Je mag starten met je opleiding als je natuurlijk ook aan de andere algemene toelatingseisen voldoet. Data en kosten De data van de NT2-Toelatingstoets kun je vinden in de bijlage of op onze website: hogeschoolrotterdam.nl/toelating De kosten voor de toets bedragen € 80,-

16


3.4 Staatsexamen NT2-II Naast de NT2-Toelatingstoets van Hogeschool Rotterdam kun je er ook voor kiezen om het Staatsexamen NT2-II af te leggen. Dit kun je doen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Neem voor meer informatie contact op met: DUO Afdeling Examendiensten Postbus 30158 9700 LK Groningen t: (050) 599 89 33 i: www.ocwduo.nl 3.5 NT2-Voorbereidingscursus Als je er niet zeker van bent dat jouw Nederlands op voldoende niveau is om te slagen voor de NT2-Toelatingstoets, raden we je aan om deel te nemen aan de NT2-Voorbereidingscursus. Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: ¬ Schriftelijke en mondelinge vaardigheden ¬ Brieven en verslagen schrijven ¬ Het verwoorden van ideeën en gedachten, het voeren van een gesprek ¬ De belangrijkste grammaticaregels ¬ Uitbreiding woordenschat We verwachten van je dat je actief deelneemt aan de lessen en je thuis goed voorbereidt. De studiebelasting, inclusief lessen, is minimaal 8 tot 10 uur per week. Het boek dat je nodig hebt voor de cursus vind je in de literatuurlijst in hoofdstuk 6. Data en kosten De data en tijden van de voorbereidingscursus kun je vinden op onze website. Kijk op: hogeschoolrotterdam.nl/toelating De kosten voor de cursus, inclusief de toets en herkansing, zijn € 220,-. 3.6 Voorbereiding door zelfstudie Het volgen van een voorbereidingscursus is niet verplicht. Het is ook mogelijk om je voor te bereiden door middel van zelfstudie. Je kunt een informatiegids downloaden op onze website, hogeschoolrotterdam.nl/toelating. In deze gids staat alle benodigde informatie over de verschillende onderdelen van de toets. Ook vind je in deze gids een lijst met boeken en allerlei tips voor zelfstudie en voorbeeldopgaven. Met deze informatiegids kun je je goed voorbereiden op de toets. Schrijf je op tijd in, zodat je voldoende voorbereidingstijd hebt. 3.7 Aanmelden Wil je je aanmelden voor de NT2-Toelatingstoets en/of de voorbereidingscursus? Kijk dan op onze website onder: hogeschoolrotterdam.nl/toelating. Ga vervolgens naar Stappenplan aanmelden > Ik heb een buitenlands diploma. Heb je vragen over de aanmeldingsprocedure? Neem dan contact op met afdeling Studievoorbereiding, (010) 794 60 00. Voor NT2-kandidaten geldt daarnaast het volgende: sinds 1 augustus 2008 kan de MVV- en Verblijfsvergunningaanvraag alleen door Hogeschool Rotterdam worden ingediend. De aanvraagprocedure wordt gestart op het moment dat je een toelaatbaar buitenlands diploma hebt én geslaagd bent voor de NT2-Toelatingstoets. Een brief met de procedure wordt je toegestuurd na ontvangst van je aanmelding. De kosten voor deze aanvraag worden bij jou in rekening gebracht. Om je inschrijving in behandeling te kunnen nemen, dient deze samen met de overige bescheiden uiterlijk 1 juni 2012 bij ons in bezit te zijn. Voor vragen hierover kun je terecht bij het Studenten Service Center, (010) 794 42 00 of SSC-communicatie@hr.nl.

17


3.9 Afmelden NT2-Toelatingstoets Je kunt je tot tien werkdagen voor de betreffende toetsdatum schriftelijk of per e-mail afmelden en het toetsgeld terugvragen. Bij afmelding worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding heb je geen recht meer op teruggave van het toetsgeld. Je kunt je niet telefonisch afmelden. Meer informatie over de regels die gelden binnen het toelatingstraject staat op hogeschoolrotterdam.nl/toelating.

Voorbereidingscursus Je kunt je tot tien werkdagen voor de eerste bijeenkomst van de cursus schriftelijk of per e-mail afmelden en het cursusgeld terugvragen. Bij afmelding worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding heb je geen recht meer op teruggave van het cursusgeld. Je kunt je niet telefonisch afmelden. Meer informatie over de regels die gelden binnen het toelatingstraject staat op hogeschoolrotterdam.nl/toelating. 3.10 Aankomende studenten met een beperking Bij het afnemen en beoordelen van examens houden wij rekening met aankomende studenten met een beperking, zoals een functiestoornis, chronische ziekte of dyslexie. Aankomende studenten moeten ons minimaal vijftien werkdagen voor het toelatingsexamen schriftelijk op de hoogte stellen van hun beperking. Bij de brief dient een medische verklaring te worden gevoegd. Aankomende studenten met een beperking die een voorbereidingscursus willen volgen raden wij aan zo vroeg mogelijk, maar ten minste vijftien werkdagen voor het begin van de cursus, contact op te nemen met afdeling Studievoorbereiding, (010) 794 60 00. Wij onderzoeken dan welke mogelijkheden Hogeschool Rotterdam heeft om een voorbereidingscursus te volgen. 3.11 Vrijstellingen en geldigheid Vrijstellingen NT2-Toelatingstoets Je kunt vrijstellingen krijgen in de volgende gevallen: 1. Je hebt de NT2-Toelatingstoets van Hogeschool Rotterdam al gedaan en een aantal onderdelen van de toelatingstoets met een voldoende afgesloten. Je behaalde onderdelen zijn dan maximaal 17 maanden geldig. Als je bijvoorbeeld in april 2011 onderdelen van de NT2-toelatinsgstoets van Hogeschool Rotterdam hebt behaald, dan is je vrijstelling geldig tot en met september 2012. 2. Je hebt alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2-II programma behaald. Op losse behaalde onderdelen van het Staatsexamen NT2-II krijg je gĂŠĂŠn vrijstellingen. In dat geval moet je deelnemen aan de NT2-Toelatingstoets van Hogeschool Rotterdam. Geldigheid van de verklaring Als je geslaagd bent voor de NT2-Toelatingstoets van Hogeschool Rotterdam ontvang je een verklaring van toelating die maximaal 17 maanden geldig is. 3.12 Schakeljaar hbo/wo Als het niveau van je Nederlands nog niet voldoende is om de NT2-Voorbereidingscursus te volgen, dan kun je in 2012 - 2013 deelnemen aan het Schakeljaar hbo/wo dat Hogeschool Rotterdam in samenwerking met het Albeda College organiseert. Het Schakeljaar hbo/wo start in september 2012 en loopt tot juli 2013. Je kunt in dit jaar het vereiste niveau Nederlands halen. De lessen vinden plaats bij het Albeda College in Rotterdam. In dit jaar volg je niet alleen lessen Nederlands, maar ook Engels en informatica. Afhankelijk van het niveau van je vooropleiding en de gekozen opleiding aan Hogeschool Rotterdam, volg je ook vakken als economie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde of biologie. Je kunt je alleen aanmelden voor het Schakeljaar hbo/wo via de inschrijfprocedure van Hogeschool Rotterdam. Voor meer informatie over de inschrijfprocedure of het aanvragen van een inschrijfformulier voor het Schakeljaar hbo/wo kun je een e-mail sturen naar SSC-communicatie@hr.nl. Let op! Indien je een studievisum nodig hebt, kun je niet deelnemen aan het schakeljaar. Hogeschool Rotterdam vraagt voor aanmelders voor het schakeljaar geen studievisum aan. Wanneer je aan alle inschrijvingseisen hebt voldaan, word je uitgenodigd voor een intakegesprek bij het Albeda College. Deze intakegesprekken vinden plaats in de laatste week van augustus en de eerste week van september 2012.

18


4

Deficiënties

Je wilt een opleiding gaan volgen, maar je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-diploma (lang of niveau 4) met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee je niet rechtstreeks toelaatbaar bent. Je hebt dan één of meer zogenaamde ‘vakdeficiënties’. 4.1 Deficiëntievakken De vakdeficiënties moet je hebben opgeheven vóórdat je met een opleiding kunt beginnen (dus voor 1 september 2012). Je kunt deficiënties opheffen door voor iedere deficiëntietoets minimaal een 6 te halen. Iedere opleiding heeft zijn eigen eisen met betrekking tot het doorstroomprofiel of vakkenpakket van je vooropleiding. De deficiëntievakken kunnen hierdoor per opleiding verschillen. In onderstaande tabellen vind je de vakken per opleiding.

Deficiëntievakken Opleidingen Economie Oud diploma havo, vwo, ‘Oud’ doorstroomprofiel ‘Nieuw’ doorstroommbo-lang havo en vwo profiel havo en vwo Accountancy Fiscaal Recht en Economie Financial Services Management

Economie óf Wiskunde A

Economie1

Economie en Wiskunde A2

Bedrijfseconomie

Economie óf Wiskunde A

Economie1

Economie en Wiskunde A3

Communicatie4

Economie óf Wiskunde basis onderbouw

Geen

Wiskunde basis onderbouw

Commerciële Economie4 Logistiek en Economie

Economie óf Wiskunde A

Economie

Economie en Wiskunde A2

Ondernemen (Associate degree) Small Business en Retail Management Trade Management gericht op Azië

Geen

Economie

Economie

International Business and Management Studies

Geen

Economics for IBMS

Economics for IBMS

International Business and Languages Bedrijfskunde MER Officemanagement (Associate degree)

Economie óf Wiskunde A

Economie

Economie

Facility Management

Geen

Economie

Economie en Wiskunde A2

1 2 3 4

Voor havo C&M geldt dat je Wiskunde A moet doen in plaats van Economie Voor havo N&T, N&G en voor vwo geldt alleen Economie als deficiëntie Voor havo/vwo N&G en vwo C&M geldt alleen Economie als deficiëntie Voor de specialisatie SportMarketing & Management van de opleiding Commerciële Economie en de specialisatie Digitale Media van de opleiding Communicatie gelden dezelfde deficiëntievakken als voor de opleidingen zelf

19


Vervolg Opleidingen Economie Oud diploma havo, vwo, ‘Oud’ doorstroomprofiel ‘Nieuw’ doorstroommbo-lang havo en vwo profiel havo en vwo Vastgoed en Makelaardij

Geen

Economie

Economie en Wiskunde A5

Vrijetijdsmanagement

Economie

Economie

Economie

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs / BVE Oud diploma havo, vwo, ‘Oud’ doorstroomprofiel ‘Nieuw’ doorstroommbo-lang havo en vwo profiel havo en vwo Lerarenopleiding Natuurkunde

Geen

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B6

Lerarenopleiding Wiskunde

Geen

Wiskunde B

Wiskunde B

Lerarenopleiding Biologie

Geen

Biologie

Biologie

Lerarenopleiding Techniek7

Geen

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B8

Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs7

Geen

Wiskunde B

Wiskunde B

Lerarenopleiding Frans

Geen

Frans

Frans

Lerarenopleiding Duits

Geen

Duits

Duits

Lerarenopleiding Economie

Geen

Economie

Economie

Opleiding Gezondheidszorg Oud diploma havo, vwo, ‘Oud’ doorstroomprofiel ‘Nieuw’ doorstroommbo-lang havo en vwo profiel havo en vwo Verloskunde

5 6 7 8 9 10

20

Biologie en Scheikunde

Biologie en Scheikunde9

Biologie, Scheikunde en Wiskunde A10

Voor vwo C&M geldt alleen Economie als deficiëntie Voor havo N&G en voor vwo N&G, E&M geldt alleen Natuurkunde als deficiëntie Voor de Associate-degreeprogramma’s gelden dezelfde deficiëntievakken als voor de bacheloropeidingen Voor vwo E&M geldt alleen Natuurkunde als deficiëntie Voor havo/vwo N&T geldt alleen Biologie als deficiëntie Voor havo/vwo E&M en voor vwo C&M gelden alleen Biologie en Scheikunde als deficiëntie, voor havo/vwo N&T geldt alleen Biologie als deficiëntie


Opleidingen Media & ICT Oud diploma havo, vwo, ‘Oud’ doorstroomprofiel ‘Nieuw’ doorstroommbo-lang havo en vwo profiel havo en vwo Communication and Multimedia Design Mediatechnologie

Geen

Geen

Wiskunde basis onderbouw

Technische Informatica

Geen

Wiskunde B

Wiskunde B

Opleidingen Techniek Oud diploma havo, vwo, ‘Oud’ doorstroomprofiel ‘Nieuw’ doorstroommbo-lang havo en vwo profiel havo en vwo Bouwkunde Civiele Techniek

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B11

Natuurkunde en Wiskunde B12

Ruimtelijke Ordening en Planologie Watermanagement

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B

Logistiek en Technische Vervoerskunde

Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B13

Natuurkunde en Wiskunde B

Technische Bedrijfskunde

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B

Gezondheidszorg Technologie

Geen

Wiskunde B

Wiskunde B

Autotechniek Elektrotechniek Engineering (Associate degree) Maintenance & Mechanics (Associate degree) Maritiem Officier Werktuigbouwkunde Oriënterende Propedeuse Techniek en Bedrijf

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B11

Natuurkunde en Wiskunde B12

Industrieel Product Ontwerpen

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B11

Natuurkunde en Wiskunde B14

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Chemie

Scheikunde en Wiskunde B

Scheikunde en Wiskunde B

Scheikunde en Wiskunde B

Chemische Technologie

Natuurkunde en Wiskunde B

Natuurkunde en Wiskunde B11

Natuurkunde en Wiskunde B

11 12 13 14

Voor vwo E&M geldt alleen Natuurkunde als deficiëntie Voor havo N&G en voor vwo N&G, E&M geldt alleen Natuurkunde als deficiëntie Voor havo E&M geldt alleen Wiskunde B als deficiëntie Voor havo N&G en E&M geldt alleen Natuurkunde als deficiëntie

21


4.2 Data en kosten toetsen De data en tijden van de deficiëntietoetsen kun je vinden in de bijlage of op onze website. Kijk op: hogeschoolrotterdam.nl/toelating De kosten voor de deficiëntietoets zijn € 35,- per examenvak, inclusief herkansing. 4.3 Voorbereiden deficiëntietoets Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op je deficiëntietoets. Hogeschool Rotterdam biedt voor de meeste vakken voorbereidingscursussen aan. Je kunt eventueel ook kiezen voor zelfstudie. 4.3.1 Voorbereidingscursussen We raden je aan deel te nemen aan de voorbereidingscursussen die Hogeschool Rotterdam aanbiedt. Aankomende studenten die deze cursussen volgen hebben namelijk een grotere kans te slagen voor hun deficiëntietoets. Welke cursus je kunt volgen, hangt af van de toets die je gaat afleggen en de opleiding die je wilt volgen. We bieden cursussen aan voor de vakken economie, biologie, wiskunde A, wiskunde B, scheikunde en natuurkunde. Je hebt bij de voorbereiding literatuur nodig. In hoofdstuk 6 vind je de literatuurlijst met de benodigde literatuur per vak. Naast het volgen van lessen, maak je ook huiswerk. Reken op vier tot vijf uur studietijd per week per vak. De ervaring leert dat omwille van de studielast het verstandig is niet meer dan twee voorbereidingscursussen tegelijk te volgen. 4.3.2 Data en kosten voorbereidingscursussen De data en tijden van de voorbereidingscursussen kun je vinden in de bijlage of op onze website. Kijk op: hogeschoolrotterdam.nl/toelating


De kosten voor de voorbereidingscursussen zijn: Cursus Economie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Biologie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Wiskunde A

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Natuurkunde

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Scheikunde

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Wiskunde B

€ 210,- (10 lessen van 165 minuten, inclusief toets en herkansing)

Voor de volgende vakken kun je in de zomer een intensieve cursus volgen: Cursus Economie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Natuurkunde

€ 210,- (9 lessen van 180 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Wiskunde B

€ 210,- (9 lessen van 180 minuten, inclusief toets en herkansing)

De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling.

4.3.3 Voorbereiding zonder cursus Het is ook mogelijk om je voor te bereiden zonder cursus, door middel van zelfstudie. In hoofdstuk 6 vind je de literatuurlijst met de benodigde literatuur per vak. Je dient deze zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld via een boekhandel of internet. Voor de vakken Wiskunde A en Natuurkunde kun je een reader downloaden via de interne website (na aanmelding ontvang je hiervoor de inloggegevens). Je kunt op onze website voorbeeldexamens van alle vakken vinden. Kijk op: hogeschoolrotterdam.nl/toelating 4.4 Aanmelden Wil je je aanmelden voor een toets en/of voorbereidingscursus? Kijk dan op onze website onder: hogeschoolrotterdam.nl/toelating. Ga vervolgens naar Stappenplan aanmelden > Ik heb een deficiëntie. Heb je vragen over de aanmeldingsprocedure? Neem dan contact op met afdeling Studievoorbereiding, (010) 794 60 00. 4.5 Afmelden Deficientietoets Je kunt je tot tien werkdagen voor de betreffende toetsdatum schriftelijk of per e-mail afmelden en het toetsgeld terugvragen. Bij afmelding worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding heb je geen recht meer op teruggave van het toetsgeld. Je kunt je niet telefonisch afmelden. Meer informatie over de regels die gelden binnen het toelatingstraject staat op hogeschoolrotterdam.nl/toelating.

23


Voorbereidingscursus Je kunt je tot tien werkdagen voor de eerste bijeenkomst van de cursus schriftelijk of per e-mail afmelden en het cursusgeld terugvragen. Bij afmelding worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding heb je geen recht meer op teruggave van het cursusgeld. Je kunt je niet telefonisch afmelden. Meer informatie over de regels die gelden binnen het toelatingstraject staat op hogeschoolrotterdam.nl/toelating. 4.6 Aankomende studenten met een beperking Bij het afnemen en beoordelen van examens houden wij rekening met aankomende studenten met een beperking, zoals een functiestoornis, chronische ziekte of dyslexie. Aankomende studenten moeten ons minimaal vijftien werkdagen voor het eerste toetsmoment schriftelijk op de hoogte stellen van hun beperking. Bij de brief dient een medische verklaring te worden gevoegd. Aankomende studenten met een beperking die een voorbereidingscursus willen volgen raden wij aan zo vroeg mogelijk, maar ten minste vijftien werkdagen voor de start van de cursus, contact op te nemen met afdeling Studievoorbereiding. Wij onderzoeken dan welke mogelijkheden er zijn om bij Hogeschool Rotterdam een voorbereidingscursus te volgen. 4.7 Vrijstellingen en geldigheid Vrijstellingen deficiëntietoets Je kunt vrijstellingen verkrijgen in de volgende gevallen: 1. Je hebt al een deficiëntietoets van Hogeschool Rotterdam voor het betreffende vak gemaakt en met een voldoende afgesloten. Je behaalde vak is dan maximaal 17 maanden geldig. Als je bijvoorbeeld in april 2011 een deficiëntietoets hebt behaald, dan is je vrijstelling geldig tot en met september 2012. 2. Je hebt deelcertificaten havo of vwo behaald voor de betreffende deficiëntievakken. Als je voor één of meer vrijstellingen in aanmerking denkt te komen, stuur dan een officieel gewaarmerkte fotokopie of scan van je deelcertifica(a)t(en) naar: Hogeschool Rotterdam T.a.v. Studievoorbereiding Postbus 25035 3001 HA Rotterdam studievoorbereiding@hr.nl Zorg ervoor dat Hogeschool Rotterdam zo spoedig mogelijk op de hoogte is van je behaalde certifica(a)t(en). Als je hier (te) lang mee wacht, loopt de procedure van je toelating namelijk onnodige vertraging op. Wanneer je voor een vak een vrijstelling hebt gekregen, hoef je voor dat vak geen examen af te leggen. Geldigheid van de verklaring Als je geslaagd bent voor de deficiëntietoets van Hogeschool Rotterdam ontvang je een verklaring van toelating die maximaal 17 maanden geldig is.

24


5

Bijspijkeren en Opfrissen

Je hebt het juiste diploma voor de opleiding van je keuze en je kunt zonder problemen met de opleiding starten. Toch kan het opdoen van extra kennis nooit kwaad. 5.1 Wat is bijspijkeren en opfrissen? Je hebt een vwo-, havo- of mbo-diploma (lang of niveau 4) behaald waarmee je toelaatbaar bent. Toch is het in sommige gevallen slim om nog een extra vak te volgen, zodat je kennis beter aansluit bij de opleiding die je gaat volgen. We noemen dit bijspijkeren. Heb je wel de passende vakken gehad, maar is je kennis een beetje weggezakt, dan kun je ook cursussen volgen. Je komt er zo achter of je kennis voldoende is voor de opleiding die je wilt volgen. We noemen dat opfrissen. 5.2 Vakken Bijspijkeren of opfrissen is mogelijk als je een opleiding gaat volgen binnen de richtingen Techniek, Economie, Gezondheidszorg, Onderwijs of Media & ICT. De vakken die hiervoor het meest aan te raden zijn, verschillen per richting: ¬ Voor een opleiding in de richting ‘Techniek’ gaat het om de vakken wiskunde B, natuurkunde en/of scheikunde. ¬ Voor een opleiding in de richting ‘Economie’ is dat het vak economie. ¬ Voor een opleiding in de richting ‘Gezondheidszorg’ zijn dat de vakken biologie, wiskunde A en/of scheikunde. ¬ Voor een opleiding in de richting ‘Onderwijs’ gaat het om het vak waarin je leraar wilt worden. ¬ Voor een opleiding in de richting ‘Media & ICT’ gaat het om het vak wiskunde A of wiskunde B. Je kunt ook bijspijkeren of opfrissen voor één van de andere vakken die worden aangeboden. 5.3 Voorbereidingscursussen Je kennis van een vak bijspijkeren of opfrissen doe je door een voorbereidingscursus te volgen. Om daarna te testen hoeveel kennis je hebt opgedaan, kun je een bijspijkertoets of een opfristoets afleggen. De toetsen zijn echter niet verplicht om de opleiding te starten. Je voldoet immers al wel aan de toelatingsvoorwaarden. Naast het volgen van lessen, maak je ook huiswerk. Reken op vier tot vijf uur studietijd per week per vak. Je hebt hierbij literatuur nodig. In hoofdstuk 6 vind je de literatuurlijst met de benodigde literatuur per vak. 5.4 Data en kosten De data en tijden van de voorbereidingscursussen kun je vinden in de bijlage of op onze website. Kijk op: hogeschoolrotterdam.nl/toelating De kosten voor de voorbereidingscursussen zijn: Cursus Nederlands

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Maatschappijleer

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Geschiedenis

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Engels

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Economie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Rekenkunde

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

25


Vervolg kosten voor de voorbereidingscursussen: Cursus Biologie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Wiskunde A

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Natuurkunde

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Scheikunde

€ 190,- (10 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Wiskunde B

€ 210,- (10 lessen van 165 minuten, inclusief toets en herkansing)

Voor de volgende vakken kun je in de zomer een intensieve cursus volgen: Cursus Nederlands

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Maatschappijleer

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Geschiedenis

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Engels

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Economie

€ 90,- (6 lessen van 100 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Natuurkunde

€ 210,- (9 lessen van 180 minuten, inclusief toets en herkansing)

Cursus Wiskunde B

€ 210,- (9 lessen van 180 minuten, inclusief toets en herkansing)

De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling.

5.5 Aanmelden Wil je je aanmelden voor een voorbereidingscursus en/of toets? Kijk dan op onze website onder: hogeschoolrotterdam.nl/toelating Ga vervolgens naar Stappenplan aanmelden > Ik wil mijn kennis bijspijkeren of opfrissen. Heb je vragen over de cursussen, toetsen of aanmeldingsprocedure? Neem dan contact op met afdeling Studievoorbereiding, (010) 794 60 00. 5.6 Afmelden Voorbereidingscursus Je kunt je tot tien werkdagen voor de eerste bijeenkomst van de cursus schriftelijk of per e-mail afmelden en het cursusgeld terugvragen. Bij afmelding worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding heb je geen recht meer op teruggave van het cursusgeld. Je kunt je niet telefonisch afmelden. Meer informatie over de regels die gelden binnen het traject staat op hogeschoolrotterdam.nl/toelating.

26


6 Literatuur Alfabetische lijst van de te bestuderen literatuur per vak Aardrijkskunde

H.J.C. Kasbergen, e.a. Samengevat, havo, aardrijkskunde. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789006073676 H.J.C. Kasbergen, e.a. Examenbundel / havo, aardrijkskunde. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff

Grote Bosatlas (52e of 53e druk). Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers Biologie

J.A.M. Baar, e.a. Anatomie en fysiologie (reeks: Basiswerk AG). Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789031346721 Dit boek moet helemaal bestudeerd worden, behalve de hoofdstukken 11 en 13. G. Verkerk. BINAS HAVO VWO. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers ISBN 9789001893804

Creatief denken

H. Bakker. Creatief denken. Uitgeverij: Boom/Nelissen ISBN 9789024414048

Duits

De literatuur voor dit vak is niet verplicht, maar wordt aangeraden. S. Szita. Begegnungen Deutsch als Fremdsprache B1+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch (met 2 Audio-CD’s). Uitgeverij: Schubert ISBN 9783929526929

HCE examenidioom, Duits havo (2e herziene druk). Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042536753 Het lezen van literatuur met veel voorkomend vocabulaire (zie bijvoorbeeld op internet: www.focus.de). Een goed woordenboek Duits-Nederlands. Economie

H. Duijm. Percent Economie Bovenbouw HAVO Theorieboek, deel 1. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042538757 Hoofdstukken 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 10. H. Duijm. Percent Economie Bovenbouw HAVO Theorieboek, deel 2. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042538795 Hoofdstukken 15, 17, 18, 20 en 21. H. Duijm. Percent Economie Bovenbouw HAVO Studiehulp, deel 1. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042538764 H. Duijm. Percent Economie Bovenbouw HAVO, Studiehulp, deel 2. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042538801 H. Duijm. Percent Economie Bovenbouw HAVO Antwoordenboek, deel 1. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042538771 H. Duijm. Percent Economie Bovenbouw HAVO Antwoordenboek, deel 2. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042538818

Economics for IBMS

G. Hubbard. Essentials of Economics (2nd edition). Uitgeverij: Pearson Education ISBN 9780132460958 Chapters: 1, 2, 3, 4, 5 en 7.

27


Engels

Reader, te downloaden van de interne website (na aanmelding ontvang je hiervoor de inloggegevens). Aanbevolen literatuur:

HCE Examenidioom, Engels havo (2e herziene druk). Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042536593 Een goed woordenboek Engels-Nederlands. English for IBMS

Reader, te downloaden van de interne website (na aanmelding ontvang je hiervoor de inloggegevens). Aanbevolen literatuur: R. Murphy. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English (3rd edition of een latere editie). Uitgeverij: Cambridge University Press ISBN 9780521532891 Een goed woordenboek Engels-Nederlands.

Engels voor de Lerarenopleiding Engels

Reader, te downloaden van de interne website (na aanmelding ontvang je hiervoor de inloggegevens). Aanbevolen literatuur:

HCE Examenidioom, Engels havo (2e herziene druk). Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042536593 R. Murphy. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English (3rd edition of een latere editie). Uitgeverij: Cambridge University Press ISBN 9780521532891 Een goed woordenboek Engels-Nederlands. Frans

De literatuur voor dit vak is niet verplicht, maar wordt aangeraden. J. van Schaik. HCE Frans examenidioom / HAVO / druk 2. Uitgeverij: ThiemeMeulenhoff ISBN 9789042536678 Het lezen van literatuur met veel voorkomend vocabulaire. Een goed woordenboek Frans-Nederlands

Geschiedenis

MeMo / HAVO / deel Handboek / druk 3. Uitgeverij: Malmberg ISBN 9789034533364 (prijs 2011 ca. 72 euro) of De drie zogenaamde Katernen: • Vroegmoderne tijd / deel Katern Havo / druk 3. Uitgeverij: Malmberg ISBN 9789034541246 • Moderne tijd 1 / deel Katern Havo / druk 3. Uitgeverij: Malmberg ISBN 978903454239 • Moderne tijd 2 / deel Katern Havo / druk 3. Uitgeverij: Malmberg ISBN 9789034541215) (totaalprijs 2011 ca. 42 euro) Voor zowel het boek als de katernen geldt: hoofdstuk 5 t/m 12, behalve de zogenaamde ‘Thema’s’ op blz. 110-116, 136-142, 161-168, 194-200, 218-224, 242-248, 268-274 en 292-298.

28


Maatschappijleer

B. Schuijt, e.a. Thema’s Maatschappijleer / Havo / deel Lesboek (3e druk). Uitgeverij: Essener ISBN 9789086740505

Thema’s Maatschappijleer HAVO werkboek 2011-2012. Uitgeverij: Essener ISBN 9789086740857 Interactieve opdrachten zijn te vinden op www.themashavo.nl. Gebruikersnaam: havo Wachtwoord: essener 2012 Natuurkunde

Reader, te downloaden van de interne website (na aanmelding ontvang je hiervoor de inloggegevens). FleXact, CD-ROM wiskunde en natuurkunde. Uitgeverij: Bètarom (via Hintshop en bedrijfsbureau)

Nederlands

Reader, te downloaden van de interne website (na aanmelding ontvang je hiervoor de inloggegevens).

NT2 (Nederlands als tweede taal)

B. de Boer, e.a. Nederlands op niveau. Uitgeverij: Coutinho ISBN 9789046900673

Ondersteunend Rekenen (voor de gezondheidszorgopleidingen)

J.P. Geerling e.a. Basisvaardigheden Rekenen / deel Gezondheidszorg. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers ISBN 9789001709747

Rekenkunde (PABO)

E. de Moor, e.a. Basisvaardigheden Rekenen / deel Pabo (2e herziene druk). Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers ISBN 9789001767419

Scheikunde

J.H. Vermaat, e.a. Basischemie. Voor studenten in het beroepsonderwijs (6e druk). Uitgeverij: Kavanah ISBN 9789057400728 G. Verkerk. BINAS HAVO VWO. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers ISBN 9789001893804

Spaans

Aangeraden wordt het lezen van literatuur met een veelvoorkomend vocabulaire. Eindexamens havo kunnen worden geoefend via www.examenblad.nl. Een goed woordenboek Spaans-Nederlands

Voorbereiding op Studie en Loopbaan

S. Grit, e.a. Zo... Studeer je. Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers ISBN 9789001802387

Wiskunde A

Reader, te downloaden van de interne website (na aanmelding ontvang je hiervoor de inloggegevens). J. van de Craats e.a. Basisboek Wiskunde (2e editie). Uitgeverij: Pearson Education ISBN 9789043016735 Hieruit moet worden bestudeerd: hoofdstuk 1 t/m 6, 9 t/m 11 en 16.

Wiskunde basis onderbouw

J. van de Craats e.a. Basisboek Wiskunde (2e editie). Uitgeverij Pearson Education ISBN 9789043016735 Hieruit moet worden bestudeerd: § 1 t/m 4, 6, 9 t/m 11 en 16

Wiskunde B

Th.M van Pelt e.a. Wiskunde voor het hoger onderwijs, deel 0 (vierde druk). Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers ISBN 9789001033385 Hieruit moet worden bestudeerd: hoofdstuk 1.1. t/m 1.5, 2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.5, 2.6, 2.7.

29


30


Studievoorbereiding Bezoekadres: Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) kamer MP.H01.038 Burg. s’Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam (010) 794 60 00 Correspondentieadres: Hogeschool Rotterdam T.a.v. Studievoorbereiding Postbus 25035 3001 HA Rotterdam studievoorbereiding@hr.nl

hogeschoolrotterdam.nl

Uitgave: oktober 2011 Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatiegids Studievoorbereiding 2012-2013  

Informatiegids Studievoorbereiding 2012-2013