Page 1

Opleidingen

wijzer

2013-2014


Inhoudsopgave

Opleidingen per richting

3

Rotterdams Onderwijs Model

8

De opleidingen:

2

¬

Economie

10

¬

Gedrag en Maatschappij

30

¬

Gezondheidszorg

40

¬

Kunst

52

¬

Media & ICT

58

¬

Onderwijs

68

¬

Techniek

82

Hogeschool Rotterdam

102

Voorzieningen

104

Locaties

106

Studievoorlichting

108

Toelating & aanmelding

110

Studiekosten

112

Studeren in Rotterdam

114


Opleidingen per richting ECONOMIE 1 Pagina

Voltijd

Deeltijd

Duaal

Accountancy

12

Bedrijfseconomie

13

Bedrijfskunde MER

14

Commerciële Economie (CE)

15

CE: SportMarketing & Management *

16

√ √

Communicatie (COM)

17

Facility Management

18

Financial Services Management

19

Fiscaal Recht en Economie

20

International Business and Languages

21

International Business and Management Studies

22

Logistiek en Economie

23

Officemanagement (Associate degree) ***

24

Ondernemen (Associate degree)

25

Small Business en Retail Management

26

Trade Management gericht op Azië

27

Vastgoed en Makelaardij

28

Vrijetijdsmanagement

29

***

* Deze specialisaties zijn direct vanaf het eerste studiejaar te volgen binnen de opleidingen Commerciële Economie, Communicatie en Culturele en Maatschappelijke Vorming. ** In de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij maak je kennis met een aantal opleidingen uit de sector Gedrag en Maatschappij. *** Een Associate degree is een tweejarige opleiding op hbo-niveau. Nadat je het wettelijk erkende diploma - de Associate degree – hebt behaald kun je direct aan het werk. De Ad’s leiden op tot functies waaraan in het beroepenveld grote behoefte bestaat. Maar je kunt ook instromen in het derde jaar van de verwante bacheloropleiding. Rotterdam Academy verzorgt de Ad-opleidingen in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine.

3


gedrag en maatschappij 2

Pagina

Voltijd

Deeltijd

Duaal

Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)

32

CMV: Specialisatie Theater en Maatschappij *

33

Human Resource Management

34

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

35

Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij **

36

Pedagogiek

37

Pedagogisch-Educatief Medewerker (Associate degree) ***

38

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

39

Deeltijd

Gezondheidszorg 3

4

Pagina

Voltijd

Ergotherapie

42

Fysiotherapie

43

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

44

Logopedie

45

Management in de Zorg

46

Management in de Zorg (Associate degree) ***

47

Duaal

√ √

Medische Hulpverlening

48

Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (Associate degree) ***

49

Verloskunde

50

Verpleegkunde

51

√ √


kunst 4 Pagina Arts & Crafts (Associate degree)

Voltijd

Deeltijd

54

Autonome Beeldende Kunst

55

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

56

Vormgeving

57

Pagina

Voltijd

Deeltijd

60

Communication and Multimedia Design

61

COM: Specialisatie Digitale Media *

62

ICT Service Management (Associate degree) ***

63

Informatica

64

Mediatechnologie

65

Technische Informatica

66

***

Duaal

Media & ICT 5 Business IT & Management

Duaal

* Deze specialisaties zijn direct vanaf het eerste studiejaar te volgen binnen de opleidingen Commerciële Economie, Communicatie en Culturele en Maatschappelijke Vorming. ** In de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij maak je kennis met een aantal opleidingen uit de sector Gedrag en Maatschappij. *** Een Associate degree is een tweejarige opleiding op hbo-niveau. Nadat je het wettelijk erkende diploma - de Associate degree – hebt behaald kun je direct aan het werk. De Ad’s leiden op tot functies waaraan in het beroepenveld grote behoefte bestaat. Maar je kunt ook instromen in het derde jaar van de verwante bacheloropleiding. Rotterdam Academy verzorgt de Ad-opleidingen in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine.

5


Onderwijs 6

6

Pagina

Voltijd

Deeltijd

Academische Pabo (Rotterdam en Dordrecht) Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) (Rotterdam en Dordrecht) Lerarenopleiding VO (Voortgezet Onderwijs) en BVE (Beroeps en Volwassenen Educatie):

70 71

√ √

Exact: Wiskunde Biologie Natuurkunde Techniek Sociaal: Aardrijkskunde Economie (Algemene Economie en Bedrijfseconomie) Geschiedenis Maatschappijleer Talen: Nederlands Duits Frans Engels Technisch beroepsonderwijs Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs (Associate degree) ***

72 72 73 73 75 75 76 77 78 78 79 79 80 81

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Duaal


Techniek 7 Pagina

Voltijd

Deeltijd

Duaal

Autotechniek

84

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

85

Bouwkunde

86

Chemie

87

Chemische Technologie

88

Civiele Techniek

89

Elektrotechniek

90

91

92

Industrieel Product Ontwerpen

93

Logistiek en Technische Vervoerskunde

94

95

96

Engineering (Associate degree)

***

Gezondheidszorg Technologie

Maintenance & Mechanics (Associate degree) Maritiem Officier

***

Ruimtelijke Ordening en Planologie

97

Scheepsbouwkunde | Maritieme Techniek

98

Technische Bedrijfskunde

99

Watermanagement

100

Werktuigbouwkunde

101

√ √

* Deze specialisaties zijn direct vanaf het eerste studiejaar te volgen binnen de opleidingen Commerciële Economie, Communicatie en Culturele en Maatschappelijke Vorming. ** In de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij maak je kennis met een aantal opleidingen uit de sector Gedrag en Maatschappij. *** Een Associate degree is een tweejarige opleiding op hbo-niveau. Nadat je het wettelijk erkende diploma - de Associate degree – hebt behaald kun je direct aan het werk. De Ad’s leiden op tot functies waaraan in het beroepenveld grote behoefte bestaat. Maar je kunt ook instromen in het derde jaar van de verwante bacheloropleiding. Rotterdam Academy verzorgt de Ad-opleidingen in samenwerking met Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine.

7


Rotterdams Onderwijs Model

Al onze opleidingen werken met het Rotterdams Onderwijs Model. Dit model garandeert dat onze opleidingen een ideale balans hebben tussen drie elementen: kennis, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Kennisgestuurd onderwijs In de eerste fase van je opleiding krijg je de basis aan kennis en vaardigheden onder de knie, die nodig zijn voor je beroep. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan. In de latere fasen van je opleiding ga je vaker zelfstandig op zoek naar de kennis die je nodig hebt in de beroepspraktijk.

Praktijkgestuurd onderwijs In een hbo-opleiding is de beroepspraktijk zélf de beste leermeester. De praktijk is daarom vanaf het 8

eerste jaar geïntegreerd in je opleiding. Eerst maak je kennis met die praktijk en leer je reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een ‘echte’ opdrachtgever. In de loop van de opleiding worden die projecten complexer. Je werkt dan ook vaak samen met studenten van andere opleidingen. Studenten pakken samen met professionals uit de praktijk en docenten externe opdrachten op. In de stage en het afstudeeronderzoek leer je de beroepspraktijk op een heel zelfstandige manier intensief kennen.

Studentgestuurd onderwijs Op allerlei manieren kun je bij Hogeschool Rotter­dam kiezen wat voor jou belangrijk is. Twee belangrijke mogelijkheden zijn je keuzevakken en je minor (specialisatie). In de eerste twee jaar van je opleiding haal je studiepunten door het volgen van keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit een omvangrijk pakket keuzevakken, aangeboden door de verschillende opleidingen van Hogeschool Rotter­dam. Je krijgt de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken, maar ook om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften.


Als dat nodig is, moet je de keuzevakkenruimte gebruiken om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld op het gebied van de Nederlandse taal, Engels of wiskunde. Belangrijk is ook de minor die je in de laatste fase van je opleiding volgt. Deze minor geeft je de ruimte om naar eigen voorkeur een specifiek accent in jouw studieprogramma aan te brengen.

De lesvormen bij Hogeschool Rotterdam Tijdens je opleiding krijg je te maken met allerlei lesvormen. Natuurlijk krijg je theorievakken in hoorof werkcolleges. In andere lesuren oefen je je vaardigheden in practica en ‘skills-labs’ (praktijkruimtes) en krijg je studieloopbaancoaching. Samen met een aantal medestudenten werk je aan projecten, maar je zult ook regelmatig zelfstandig achter de computer zitten om informatie op te zoeken.

Peercoach De overstap naar het studeren aan een hogeschool is een grote sprong. Dan is het prettig om hierbij ondersteund te worden door een medestudent; een peercoach. Een peercoach ¬ ondersteunt je tijdens de overgang van het voortgezet onderwijs of mbo naar Hogeschool Rotterdam; ¬ helpt je je ‘thuis’ te voelen aan Hogeschool Rotterdam;

¬ stimuleert je zo goed mogelijk te presteren; ¬ is speciaal opgeleid door Hogeschool Rotterdam. Iedereen die studeert of gaat studeren bij Hogeschool Rotterdam kan de hulp van een peercoach inschakelen. Er zijn peercoaches in verschillende rollen: als mentor van je opleiding, als tutor voor een specifiek vak en er zijn mentoraten voor specifieke doelgroepen.

Van geleid via begeleid naar zelfstandig leren In het begin van je opleiding weet je wat er concreet van je verwacht wordt en krijg je veel begeleiding van docenten en studieloopbaancoaches. Langzamerhand kun je steeds meer zelf bepalen hoe je opdrachten aanpakt en aan het einde van je opleiding kun je zelfstandig problemen signaleren en oplossen. Maar ook dan sta je er niet alleen voor. De vakdocenten helpen je natuurlijk verder op weg. Je hebt gedurende je hele opleiding een studieloopbaancoach. Die houdt je studievoortgang bij, steunt je bij het maken van keuzes en helpt bij het oplossen van eventuele studieproblemen. En je wisselt ervaringen uit met medestudenten uit je studiegroep of uit hogere jaren.

9


1 ECONOMIE 10


De opleidingen Kun je praktisch denken, ben je ondernemend, heb je gevoel voor cijfers en kun je goed met mensen omgaan? Wil je een boeiend beroep, waarin elke dag ánders is? Dan zit je goed als je kiest voor één van onze economische opleidingen. Het aanbod van economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam is erg breed. Commercieel, financieel, internationaal, het kan allemaal. Uitgangspunt in alle opleidingen is de praktijk. ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Commerciële Economie (CE) CE: SportMarketing & Management Communicatie (COM) Facility Management Financial Services Management Fiscaal Recht en Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Logistiek en Economie Officemanagement (Associate degree) Ondernemen (Associate degree) Small Business en Retail Management Trade Management gericht op Azië Vastgoed en Makelaardij Vrijetijdsmanagement 11


Accountancy

ECONOMIE 1

De accountant wordt door ondernemers beschouwd als belangrijkste raadgever bij belangrijke beslissingen over het bedrijf. Is dit de rol waarin jij jezelf ziet, volg dan de opleiding Accountancy. Je vindt het interessant om de financiële situatie van bedrijven, instellingen, organisaties en stichtingen in kaart te brengen. Als accountant ben je voor een organisatie hèt aanspreekpunt. Je speelt een cruciale rol in de financiële analyse van een bedrijf, zorgt voor controle op de verslaglegging en geeft adviezen aan de directie. Je moet goed zijn met cijfers, maar ook goed kunnen communiceren en sociale vaardigheden zijn voor een accountant van groot belang. Je hebt immers veel contact met klanten. Met je diploma op zak kun je veel kanten op als het gaat om financieel of bedrijfseconomische functies: assistent-accountant, controller of organisatieadviseur. Je kunt gaan werken bij een accountantskantoor, een bedrijf of overheidsinstelling. Als je accountant wilt worden en de bijbehorende titel wilt voeren, moet je na je hbo-opleiding

12

Accountancy nog doorstuderen. Een solide basis heb je dan al met je hbo-diploma op zak. Ga je door voor accountant, dan kun je daarin twee richtingen kiezen: accountant-administratieconsulent (AA) of register accountant (RA). Als AA werk je vooral voor klanten in het midden- en klein­bedrijf. Als RA werk je voor grotere en complexere organisaties. De opleiding Accountancy biedt je een prettige en uitdagende onderwijsomgeving. Je wordt opgeleid tot professional: innovatief, praktisch en resultaatgericht, maatschappelijk betrokken, ondernemend en gericht op samenwerking. Voorwaarden voor een succesvolle start van je opleiding zijn inzet en motivatie, analytisch vermogen, nauwkeurigheid, nieuwsgierigheid, ethische houding en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.


Bedrijfseconomie

ECONOMIE 1

De bedrijfseconoom is degene binnen een organisatie die het zakelijke succes inzichtelijk maakt en bewaakt. Je bent de spin in het web want zonder geld gebeurt er niets. Als bedrijfseconoom ben je een belangrijke spil in de organisatie. Je maakt en beoordeelt financiĂŤle analyses, zoals begrotingen, resultatenrekeningen, verslagen, jaarstukken en investeringsplannen. Je brengt mensen en middelen bij elkaar en je bewaakt de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen. Je werkzaamheden zijn veelzijdig en in de praktijk vaak afhankelijk van de grootte van de organisatie en je ervaring. Als bedrijfseconoom beschik je over grote rekenvaardigheid; kan je informatie juist interpreteren; zie je de hoofdlijnen en kan je heldere conclusies trekken. Ook kan je goed met mensen omgaan, in teamverband werken en leiding geven. Dankzij een brede kennis op financieel ĂŠn niet-financieel vlak overzie je als adviseur of lid van het managementteam van een bedrijf snel de mogelijke consequenties van beslis-

singen. Daarnaast lever je een voorname bijdrage aan een goede administratie en de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Jij bepaalt daarmee in hoge mate het succes van het bedrijf. Kortom, wil je werken als controller, als financieel administrateur, als treasurer, als adviseur of als riskmanager dan kun je met de opleiding Bedrijfseconomie vele interessante kanten uit. De opleiding Bedrijfseconomie biedt je een prettige en uitdagende onderwijsomgeving. Je wordt opgeleid tot professional: innovatief, praktisch en resultaatgericht, maatschappelijk betrokken, ondernemend en gericht op samenwerking. Voorwaarden voor een succesvolle start van je opleiding zijn inzet en motivatie, rekenvaardigheid en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

13


Bedrijfskunde MER

ECONOMIE 1

De opleiding Bedrijfskunde MER (voorheen de opleiding Management, Economie en Recht) maakt je tot een echt multitalent. Je combineert kennis en vaardigheden vanuit verschillende vakgebieden bij het analyseren en oplossen van bedrijfskundige vraagstukken. Als afgestudeerde aan de opleiding Bedrijfskunde MER ben je een competente bruggenbouwer tussen vakspecialisten. Je kunt goed luisteren, communiceert helder en begrijpt de taal en de belangen van verschillende partijen. Je bent een echte probleemoplosser en weet van aanpakken. Tijdens de opleiding maak je kennis met beroepen op leidinggevend en adviserend gebied, zoals projectleider en managementconsultant.

14

De onderwijsthema’s zijn gebaseerd op de werkvelden bedrijfsorganisatie, human resource management, juridische dienstverlening, overheid, internationalisering, procesmanagement en onderzoek. Hierdoor kun je als startend professional met daadkracht en visie in iedere organisatie aan het werk, zowel in het (internationale) bedrijfsleven als bij de (semi)overheid.


Commerciële Economie (CE)

ECONOMIE 1

Waarom zijn producten van bekende merken zo’n succes? Wie of wat zorgt daar eigenlijk voor? Dat leer je bij de opleiding Commerciële Economie. Met jouw commerciële instelling kom jij erachter aan welk product behoefte is. Door onderzoek weet je bijvoorbeeld welk model bij een BMW-rijder past en welke niet. Door jouw idee boeken mensen steeds meer vakanties online. En dat is nog maar het begin. Door jouw werk gaat een bedrijf doelgericht om met de wensen en behoeften van de klant. Je bent er op uit om het bedrijf succesvoller te maken. Je leert marktsituaties om te zetten in kansen voor de organisatie. Je kent de markt en de branche waarin jij werkzaam bent tot in detail. Zo volg je nauwlettend veranderingen in de markt. Je hebt op de opleiding geleerd deze veranderingen te vertalen naar aanpassingen in bestaande producten. Ook weet je wie of wat nodig is om deze veranderingen in je organisatie te ‘verkopen’ en deze daadkrachtig door te voeren. Zo blijf jij voorop lopen in de markt.

Naast jouw commerciële instelling leer je op de goede manier te communiceren op de momenten dat het nodig is. Je schrijft het beslissende onderzoeksrapport. Je overtuigt de directie van een nieuw product. En je presenteert de innovatieve campagnevoorstellen aan de klant. Jouw verhaal overtuigt mensen. Na je opleiding ben je breed inzetbaar. Zo kun je verantwoordelijk zijn voor de lancering van een nieuw product. Of onderhoud jij het contact met de grootste en belangrijkste klanten. Of geef je zelfs leiding aan het verkoopteam. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld kunnen ze jou gebruiken. En met Rotterdam als internationale stad begint je carrière goed.

15


CE: SportMarketing & Management

ECONOMIE 1

Toen jij geboren werd, was Nike voornamelijk op de Amerikaanse markt met basketbal en tennis bekend. In Europa werd de voetbalmarkt nog gedomineerd door de grote Duitse fabrikanten, zoals Adidas en Puma. Nu heeft Nike een vooraanstaande positie op de wereldwijde voetbalmarkt. Wist je dat er een aantal Nederlanders verantwoordelijk is voor het succes van Nike? Ben jij de volgende die zo’n groot succes boekt? Bij SportMarketing & Management leer je kijken en luisteren naar de sportconsument. Aan welke producten of diensten hebben je sportende medemens of sportverenigingen behoefte en hoe kun je op hun vraag inspelen? Als sportmarketeer help je sportorganisaties, sportbonden of bedrijven in de sportwereld klantgerichter te werken. Je krijgt ‘trainingen’ als Sportmarketing, Sportfinance, Marktonderzoek, Sportmanagementbeleid en Sportmanagementvaardigheden, Communicatievaardigheden en Engels. Tijdens de training Sportmanagementvaardigheden leer je wat 16

teambuilding en leidinggeven is. Daarnaast leer je wat coaching is en krijgen begrippen, zoals action type, betekenis voor jou. Je leert hoe je je eigen talenten in de studie en praktijk kunt versterken en inzetten. Met jouw diploma Commerciële Economie kun je elke marketingfunctie vervullen, zowel binnen als buiten de sportbranche. Je kunt betrokken zijn bij sportsponsoring of als sales- of accountmanager bij een producent van sportkleding aan de slag gaan. Of je werkt bij een gemeente om de sportparticipatie daarbinnen te verhogen. Denk ook aan een baan als eventmanager bij een (top)sportbedrijf of outdoororganisatie. Of als sponsormanager bij een grote multinational.


Communicatie (COM)

ECONOMIE 1

Ben je geïnteresseerd in reclame, PR en voorlichting én vind jij het leuk om veel samen te werken en initiatief te nemen? Dan is de opleiding Communicatie iets voor jou! De opleiding Communicatie leidt je op tot een allround communicatieprofessional. Op basis van onderzoek weet je welke informatie een organisatie moet communiceren en welke media daarvoor het meest geschikt zijn. Zo raak jij de juiste snaar bij de consument. Hoe creëer je media-aandacht bij de lancering van een nieuw product? Hoe sta je de pers te woord als voorlichter van een krokettenfabrikant als blijkt dat een consument een schroef in jouw kroket heeft gevonden en hierover twittert? De opleiding Communicatie laat je kennismaken met het communicatie­vakgebied en brengt verdieping

aan in verschillende facetten van het vak, zoals het creatief bedenken van reclame-uitingen voor een nieuw product, het voorlichten van de pers en het bepalen van de communicatiestrategie. Naast de theoretische verdieping in het vakgebied communicatie, heeft de opleiding praktijkgericht werken hoog in het vaandel staan. De bestudeerde theorie in de hoorcolleges wordt direct toegepast in concrete vraagstukken die je in een projectgroep oplost. De verschillende projecten zijn een afwisseling van fictieve vraagstukken en vraagstukken die een bestaande organisatie bij jou neerlegt.

17


Facility Management

ECONOMIE 1

Als facility manager ben je op managementniveau verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten binnen bedrijven en instellingen. Je houdt je onder andere bezig met het beheer van vastgoed, energiemanagement, klimaatbeheersing en gebouwmanagement. Als facility manager geef je leiding, beheer je contracten met leveranciers en ben je verantwoordelijk voor onderhoud, huisvesting, schoonmaak, beveiliging, gezondheid, veiligheid en facilitaire services. Je hebt de zorg voor bedrijfsprocessen als tele- en datacommunicatie, inrichting, inkoop en logistiek van facilitaire producten. Deze, maar ook andere zaken als ICT en zelfs P&O worden steeds vaker centraal aangestuurd en de facility manager regisseert dit alles. Het is dus zeer

18

afwisselend en uitdagend werk in uiteen足lopende sectoren want facility management is echt overal nodig. Je komt onze afgestudeerden dan ook overal tegen. Zo zijn ze actief in de zakelijke dienstverlening, in de zorg, bij de overheid en bij internationale organisaties en ondernemingen. Spreekt dit je aan en herken je jezelf in de begrippen serviceverlening, gastvrijheid, creativiteit en flexibiliteit, dan is Facility Management een uitdagende opleiding voor jou.


Financial Services Management

ECONOMIE 1

De financieel specialist kan klanten adviseren bij het aanvragen van krediet, het regelen van pensioen of verzekeringen. Dit kun je doen als zelfstandig adviseur of in dienst van een bank of verzekeraar. Als financieel specialist heb je gevoel voor cijfers en weet je het cijfermatige op een praktische en duidelijke manier over te brengen op anderen. Je weet alles van financiële producten. Je kunt goed luisteren en je weet de wensen van de klant boven tafel te krijgen. Je kijkt vooruit en over (lands-) grenzen heen. Bij het geven van een financieel advies kijk je natuurlijk naar de bank- en verzekeringsproducten die de klant nodig heeft, maar je betrekt ook fiscale, juridische en economische

onderwerpen in je advies. Deze opleiding geeft je toegang tot functies bij allerlei financiële instellingen; zoals banken, verzekeraars, pensioen­ fondsen en hypotheekverleners. Je kunt direct aan de slag als financieel adviseur voor zakelijke en particuliere klanten of als specialist in de back office. Je kunt betrokken zijn bij de beheersing van geldstromen, of bij het in kaart brengen van financiële risico’s.

19


Fiscaal Recht en Economie

ECONOMIE 1

Als (bachelor) fiscaal econoom signaleer je problemen op fiscaal gebied. Je biedt daarvoor oplossingen en geeft advies. Je bent voor bedrijven en particulieren de vraagbaak op het gebied van belastingen. Steeds meer bedrijven en particulieren maken gebruik van de diensten van een fiscalist. Dit is niet verwonderlijk, want de fiscale wet- en regelgeving wordt steeds complexer. De beroepspraktijk staat dan ook te springen om allround fiscalisten. Met een diploma van de opleiding Fiscaal Recht en Economie op zak heb je dus een grote kans op een interessante baan met uitstekende carrièreperspectieven. Zo kun je kiezen voor een baan als compliancemedewerker (Tax Analyst) bij een belastingadvies- of accountantskantoor, waar je alle voorkomende fiscale en financiÍle adviezen aan ondernemers en particulieren geeft. Een andere mogelijkheid is om als bedrijfsfiscalist (doorstroomfunctie) te gaan werken bij een grote onderneming of overheidsinstelling. Je geeft dan advies over fiscale zaken en je verzorgt aangiften 20

voor onder meer omzet-, loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tot slot biedt de Belastingdienst volop mogelijkheden om als fiscaal expert aan de slag te gaan. Je taak is om ingediende aangiftes op juistheid te checken en zo nodig met de belastingplichtige in gesprek te gaan. De opleiding Fiscaal Recht en Economie biedt je een prettige en uitdagende onderwijsomgeving. Je wordt opgeleid tot professional: innovatief, praktisch en resultaatgericht, maatschappelijk betrokken, ondernemend en gericht op samenwerking. Voorwaarden voor een succesvolle start van je opleiding zijn inzet en motivatie, rekenvaardigheid en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.


International Business and Languages

ECONOMIE 1

De opleiding leidt studenten op tot professionals die uitstekend in staat zijn om in meerdere moderne vreemde talen zaken te doen met zakenpartners met een andere culturele achtergrond. Wil je de schakel zijn tussen een bedrijf en de internationale zakelijke omgeving die de belangen van een bedrijf of organisatie in kaart kan brengen, doelen kan stellen en deze kan vertalen in plannen? Dan zit je goed bij IBL. Je legt en onderhoudt contacten met de internationale relaties van een bedrijf of organisatie, met name op de gebieden internationaal inkoop-, verkoop-, en accountmanagement; internationaal communicatiemanagement en exportmanagement. Tevens vertaal je deze contacten in activiteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je bent internationaal communicatief bekwaam en goed bekend met een breed spectrum aan

(moderne), op het commerciÍle gerichte communicatiemiddelen. Elke IBL’er beheerst ten minste drie moderne vreemde talen. De IBL’er opereert in verschillende landen en culturen. Daarom heeft hij inzicht in culturele grondslagen, leeft hij zich snel in andere culturen in en begrijpt hij gedrag van zijn internationale zakenpartner ook als uitdrukking van een bepaalde culturele karakteristiek. Ethisch verantwoord handelen is hierbij een kernbegrip. De opleiding wordt in het derde en vierde leerjaar in het Engels gegeven. In het eerste en tweede leerjaar is dit -naar keuze- in het Nederlands of het Engels.

21


International Business and Management Studies

ECONOMIE 1

IBMS is a broad management study programme in English, covering all aspects of international business and management. IBMS prepares students for professional careers in international companies. Based on a combination of elements from the fields of marketing, sales, finance, and management, the programme has a special focus on international trade and commerce. Do you want to study in an international environment and gain practical experience at international companies? During this 4-year study programme you will work with classmates from all over the world. You will also have the opportunity to gain international experience through a placement (abroad), and a study-abroad semester at one of our partner universities.

22

The profile of the IBMS student is based on competencies defined after intensive consultation with the business world and society concerning the knowledge, skills and attitude needed by future managers. The IBMS graduate is aware of international economic developments and the effects they have on the international organisation. Competent in intercultural leadership, analysis, creative problem solving, and planning, IBMS graduates are highly sought after around the world for positions such as Marketing Manager, Consultant, Area Manager, Financial Controller and Sales Manager.


Logistiek en Economie

ECONOMIE 1

Geen enkele organisatie, of dat nu een productiebedrijf of een dienstverlenende instelling is, kan zonder goede logistiek. Productie, handel en distributie staan of vallen met het beheersen van goederenstromen, maar logistieke kennis is net zo hard nodig om activiteiten in een dienstverlenen­de organisatie te faseren en te structureren. Het is de logistiek die de tevredenheid van klanten bepaalt en daarmee de omzet. De opleiding Logistiek en Economie staat midden in de bedrijvigheid van Rotterdam als World Mainport. Kies je voor deze opleiding, dan kies je er voor een manager te worden die het hele

logistieke proces beheerst en daarbij gebruik weet te maken van de modernste informatietechnologie. Bij deze opleiding ligt de nadruk niet zozeer op de technische aspecten van logistiek als wel op economie, management, organisatie en communicatie. Logistiek en Economie is een internationaal georiĂŤnteerde logistieke opleiding waarbij inkoop, productie, warehousing, transport en reverse logistics (omgekeerde logistiek, bijvoorbeeld terugroepacties) een grote rol spelen.

23


Officemanagement (Associate degree)

ECONOMIE 1

Met de tweejarige Ad Officemanagement kun je zowel managementondersteunende als leidinggevende functies bekleden, zoals projectcoördinator of sales assistant. Als je na je mbo of havo je organisatorische en managementvaardigheden wilt uitbreiden, zit je goed bij onze Ad (Associate degree). Je werkt aan het verdiepen en verbreden van je kennis, vaardigheden én inzichten. Dit zijn namelijk de competenties die je voor de functie van Officemanager nodig hebt. De tweejarige hbo-opleiding sluit aan bij de eisen en wensen vanuit het bedrijfsleven. Je kansen op de arbeidsmarkt zijn dus groot. Medewerkers zijn onderweg, hebben afspraken of werken thuis. Ook de werkprocessen binnen organisaties worden ingewikkelder. Daarom is een officemanager die als ‘spin in het web’ de zaken goed organiseert en coördineert voor bedrijven van groot belang. Ook kennis van bedrijfseconomie,

bedrijfsorganisatie, wet- en regelgeving en bijvoorbeeld proces- en verandermanagement is essentieel. Al deze onderwerpen komen tijdens de Ad Officemanagement in theorie én praktijk ruim aan bod. Studieloopbaancoaching is een belangrijk aspect van de opleiding. Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstromen naar de bacheloropleiding Bedrijfskunde MER van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op de Ad Officemanagement. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

24


Ondernemen (Associate degree)

ECONOMIE 1

Deze tweejarige, praktijkgerichte Ad is bedoeld voor professionals en afgestudeerden uit het mbo en havo, die zich als zelfstandig ondernemer willen vestigen of hun werk­ervaring willen onderbouwen. Altijd al gedroomd van het opzetten van je eigen bedrijf? Of wil je als ondernemer je kennis verdiepen en je verder ontwikkelen? Dan zit je goed bij de Ad (Associate degree) Ondernemen. Deze Ad helpt je bij het starten of uitbouwen van een eigen bedrijf. In het bedrijfsleven worden steeds meer ‘ondernemende’ managers gevraagd. Ook hiervoor leidt de tweejarige hbo-opleiding op. De focus ligt op drie kerncompetenties: sales, finance en communicatieve vaardigheden. Deze competenties komen tijdens de opleiding in theorie én praktijk ruim aan bod.

De Ad is in samenwerking met het bedrijfsleven en diverse brancheverenigingen opgezet. Hierdoor krijg je de juiste ingrediënten aangereikt om als ondernemende manager leiding te geven of een eigen bedrijf te starten. Je sluit de opleiding af met het wettelijk erkend Associate degree-diploma waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt enorm vergroot.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

25


Small Business en Retail Management

ECONOMIE 1

Vind jij jezelf ondernemend, toon je initiatief en houd je van aanpakken? Dat moet ook, want bij de opleiding Small Business en Retail Management zien we jou als dé aankomende ondernemer!

Bij de opleiding Small Business en Retail Management word je opgeleid tot zelfstandig ondernemer of manager bij een businessunit van een groot bedrijf. Ondernemen betekent niet direct dat je je eigen onderneming opzet. Natuurlijk kan dat, maar we vinden het vooral belangrijk dat je werkt aan jouw ondernemende vaardigheden. We helpen je ideeën vorm te geven, problemen aan te pakken en zo nu en dan een beslissing te nemen die niet geheel zonder risico is. Naast jouw ondernemende instelling leren we je uiteraard hoe je een onderneming start en deze draaiende houdt. Je schrijft een businessplan en mede door jouw financiële kennis leer je dit plan te

26

verdedigen tegenover de bank. Je voert verkoopgesprekken, onderhandelt en ondervindt hoe je de binnenlandse en buitenlandse markten verovert. Je leert ook hoe je ondernemers met problemen moet adviseren, zodat je zelfstandig consultant kunt worden. Dit is wat je van de opleiding kunt verwachten en wat we van jou verwachten. Vanaf het moment dat je bij ons start, totdat je de opleiding afrondt en verder gaat met jouw ondernemerschap. Dus ben je commercieel, probeer je je ideeën graag uit in de praktijk en zie jij overal marktkansen? Dan past deze opleiding bij jou!


Trade Management gericht op Azië

ECONOMIE 1

De opleiding Trade Management gericht op Azië (TMA) leidt je op voor sleutelposities in de internationale handel gericht op Azië, met name India, Indonesië, Japan, China, Vietnam en Maleisië.

Zakendoen met Azië op de internationale handelsmarkt is een interessante, maar stevige uitdaging. Het handelsverkeer met Azië wordt steeds belangrijker, dus zijn er specialisten nodig die goed in staat zijn om deze uitdaging aan te gaan. Je verdiept je in de enorme diversiteit van andere culturen en je leert omgaan met maatschappelijke en culturele verschillen met als doel handelsbetrekkingen aan te knopen met zakenpartners wereldwijd. Je legt graag nieuwe contacten. Je bent ondernemend en kunt je goed en snel aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Naast

het Engels wil je ook een Aziatische taal leren. Als je jezelf in dit profiel herkent, dan is deze opleiding iets voor jou. Naast begrippen als ondernemersstrategie, marketing, economie, crosscultural management en trends in marketing krijg je bij de opleiding TMA ook vaardigheden als verkooptechnieken en onderhandelen. Een studie- en stageperiode gedurende twee semesters (een jaar) in Zuidoost-Azië of India zijn verplichte onderdelen van de opleiding. De opleiding Trade Management gericht op Azië kan in het Nederlands of in het Engels gevolgd worden.

27


Vastgoed en Makelaardij

ECONOMIE 1

Je bent geboeid door de wereld van bouwen, projectontwikkeling, woon- en werkomgevingen en het lijkt je een uitdaging om -letterlijk- de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen.

Door het volgen van de opleiding Vastgoed en Makelaardij word je opgeleid tot vastgoeddeskundige. Dat is meer dan een makelaar, je bent allround en overlegt ook met planologen en bouwkundigen, met beleidsmakers en financiers, met juristen en consumenten. Bovendien moet je verantwoordelijk en gedreven zijn en vooral communicatief vaardig. De opleiding Vastgoed

28

en Makelaardij leidt je op voor vele aantrekkelijke managementfuncties. Bijvoorbeeld op een makelaarskantoor als bemiddelaar bij verkoop van woningen of bedrijfsruimten, of als adviseur over financiĂŤle aspecten, zoals hypotheken. Maar je kunt ook op andere terreinen terecht met je diploma, zoals in de projectontwikkeling of als vastgoedbelegger.


Vrijetijdsmanagement

ECONOMIE 1

Een toekomstperspectief waarin iedere dag een belevenis is? Dagen vol inspiratie, communicatie en creatief denken? De opleiding Vrijetijdsmanagement biedt mogelijkheden voor het leven.

Vrije tijd. We hebben er steeds minder van, maar willen er steeds meer in beleven. Vrije tijd is beleveniseconomie. En op allerlei manieren kun je daar invulling aan geven. Een spetterend muziekfestival, outdoor fitness of Rotterdam gereedmaken voor de marathon. Ziet jouw creatieve geest het al voor zich? Welkom in de grootste dienstenindustrie van dit moment: vrijetijdsmanagement. De stad, haar inwoners, ondernemers, consumenten; in de wereld van vrijetijdsmanagement komen zij allemaal samen. En jij bent de spil. Met visie. Als slagvaardige creatieveling met een talent voor bruggen bouwen, zet je een stad op de kaart of

maak je een museum commercieel aantrekkelijk. Concepten ontwikkelen, projecten opzetten, aansturen, promoten; jij bent de regisseur van de vrijetijdsbeleving. Hogeschool Rotterdam biedt de opleiding Vrijetijdsmanagement, VTM. Creatief geĂŻnspireerd, economisch gedreven en praktijkgericht. Midden in een bruisende wereldstad met oneindig veel kansen voor jong talent. Hier sta je in het hart van gebiedsontwikkeling: wonen, werken, recreĂŤren, sporten en uitgaan. Verover je Rotterdam, dan verover je de wereld.

29


2 gedrag en maatschappij 30


De opleidingen Je hebt belangstelling voor mensen, je wilt graag iets voor ze betekenen. Dan zoek je een opleiding waarin je leert om op een professionele manier met mensen te werken. Hogeschool Rotterdam heeft verschillende Gedrag en Maatschappijopleidingen die je voorbereiden op uiteenlopende beroepen. Op uitvoerend, maar ook op leidinggevend niveau. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werker, pedagoog, activiteitenbegeleider, personeelsfunctionaris of evenementenorganisator.

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) CMV: Specialisatie Theater en Maatschappij Human Resource Management Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij Pedagogiek Pedagogisch-Educatief Medewerker (Associate degree) Sociaal Pedagogische Hulpverlening

31


Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)

gedrag en maatschappij 2

De CMV’er begeleidt jongeren, volwassenen en ouderen en ontwikkelt activiteiten met hen en voor hen, zodat zij zelf hun sociale en culturele leven vorm kunnen geven. Je wordt met de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) breed en veelzijdig opgeleid. Als CMV’er kun je werken bij profit en non-profit organisaties in diverse functies zoals beleidsmaker, projectleider, activiteitenbegeleider of coach. Bij een bewonersorganisatie werk je bijvoorbeeld als begeleider aan een educatief project over burgerrechten of je organiseert samen een cultuur- of muziekmanifestatie voor de buurt. Ook kun je aan de slag gaan met jongeren als jongerenwerker met als doel hun talent te ontwikkelen. Als programmacoördinator in de recreatiesector ben je bezig om samen met je doelgroep zinvolle vrijetijdsactiviteiten te bedenken of te begeleiden. De wereld van kunst of cultuur is de CMV’er ook niet vreemd. Als educatief medewerker ontwikkel je bijvoorbeeld lesmateriaal bij een museum. Of je 32

organiseert als cultureel ondernemer activiteiten met bewoners, instellingen, kunstenaars of overheid met als doel om kennis te maken met creatieve culturele uitingen. Van tienerwerk tot evenementenorganisatie, als ‘sociaal en cultureel begeleider’ ben je van veel markten thuis. Waar je als CMV’er ook werkt, steeds werk je samen met mensen in een grote diversiteit aan leefstijlen. Daarom staat voorop dat je geïnteresseerd bent in andere mensen. Je zult als CMV’er open moeten staan voor de beweeg­redenen en gedragingen van anderen. Een ander kenmerk van het vak is dat je steeds voortrekker bent. Daarom verwachten we van je dat je ambitieus en gemotiveerd bent. Je moet een nieuwsgierige en ondernemende instelling hebben.


CMV: Specialisatie Theater en Maatschappij

gedrag en maatschappij 2

Binnen de specialisatie Theater en Maatschappij word je niet alleen opgeleid tot een vakkundige CMV’er, maar word je ook als acteur en theatermaker tot het hoogste niveau opgeleid. Door de combinatie van beide aspecten leg je het verband met de mogelijkheden van theater binnen het vakgebied van Culturele en Maatschap­­pe­lijke Vorming (CMV). Als onderdeel van de bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming biedt deze specialisatie een combinatie van agogische vakken, culturele vakken en vakken op theatergebied. Je krijgt les van ervaren docenten op agogisch gebied, maar ook van ervaren docenten van De Acteerschool Rotterdam, die hun sporen in theater en film verdiend hebben. Zij willen met jou het hoogste niveau in acteren bereiken. Je krijgt op De Acteerschool Rotterdam niet alleen les in stem, zang, spel en bewegingslessen, maar je maakt ook voorstellingen en films. Op Hogeschool Rotterdam volg je de agogische vakken. Door de combinatie van theater en maatschappij leer je binnen deze specialisatie hoe je vanuit

acteer- en theatervaardigheden kunt omgaan met problemen in een stad als Rotterdam. Je krijgt inzicht in de verschillende culturen binnen een grote stad. Op deze manier word je een rolmodel en kun je een brug slaan tussen jou en andere jongeren. Je ontwikkelt je tot theatervakmens met een grote maatschappelijke betrokkenheid en met kennis van de grootstedelijke problematiek. Acteren op topniveau en cultureel onder­nemerschap geven je met deze specialisatie de kans op een levenslange carrière als acteur en CMV’er. Een auditie is een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure voor deze specialisatie. Wanneer je wordt toegelaten, moet je rekening houden met een intensieve studiebelasting. 33


Human Resource Management

gedrag en maatschappij 2

Bij de opleiding Human Resource Management gaat het menselijke met het zakelijke samen. Werk is immers voor veel mensen ĂŠĂŠn van de belangrijkste onderdelen in hun leven. Je domein is de arbeidsmarkt; als Human Resource Manager motiveer je werkgevers om hun kennis en kunde in te zetten voor het beter presteren van een organisatie; als arbeidsbemiddelaar of loopbaanadviseur help je mensen aan werk dat bij hen past. Je werkzaamheden variĂŤren van werven en aannemen van personeel, geven van loopbaanadviezen, runnen van een uitzendbureau, verzorgen

34

van trainingen, adviseren van het management bij reorganisaties tot onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Je leert communiceren, efficient handelen, samenwerken, problemen analyseren en creatieve oplossingen vinden. De opleiding doet veel aan internationalisering en het gebruik van informatietechnologie in het beroep.


Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

gedrag en maatschappij 2

Als maatschappelijk werker help je mensen hun problemen zelf op te lossen. Je denkt mee over oplossingen voor maatschappelijke ontwikkelingen als geweld, drugsgebruik, daklozen- en vluchtelingenopvang. Onze maatschappij stelt steeds meer eisen en alles moet steeds sneller. De overheid trekt zich terug als vangnet voor mensen die tijdelijk of lange tijd niet kunnen meedoen. De verantwoordelijkheid wordt daardoor steeds meer neergelegd bij mensen zelf. Maar niet iedereen is altijd in staat om deze verantwoordelijkheid te dragen. Als maatschappelijk werker help je deze mensen hun problemen zelf op te lossen. Je bent een professionele gesprekspartner die zowel materiële als immateriële hulp biedt. Hulp wordt bijvoorbeeld geboden bij problemen met financiën, huisvesting, werkloosheid en/of bij problemen die mensen hebben in relaties met andere mensen.

werk maar ook in een ziekenhuis, bij een sociaal pedagogische dienst of in de bejaardenzorg. Je kunt ook aan de slag als bedrijfsmaatschappelijk werker en in de sociaal juridische hulpverlening. Of op meer gespecialiseerde terreinen: in de reclassering, bij de kinderbescherming, in de verslavingshulpverlening, de jeugdhulpverlening, de daklozenopvang en de geestelijke gezondheidszorg. De maatschappelijk werker onderscheidt zich van andere sociale hulpverleners door specifiek éénop-één hulpverlening te bieden aan mensen van alle leeftijden, zowel op het psycho-sociale vlak als bij alledaagse materiële zaken.

Maatschappelijk werkers kun je overal tegenkomen. Niet alleen in het algemeen maatschappelijk

35


Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij

gedrag en maatschappij 2

Wil je een sociale opleiding volgen, maar weet je nog niet precies welke? Volg dan de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij (OPGM). In dit propedeusejaar maak je kennis met de opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. In het eerste half jaar volg je, naast algemeen beroepsvormende vakken, oriënterende lessen van die opleidingen. Na dat half jaar maak je een voorlopige keuze en volg je naast de vakken uit het OPGMprogramma ook vakken van de opleiding van je keuze. Dat doe je samen met mede-OPGM’ers; een enkele keer schuif je aan bij de eerstejaars van de gekozen opleiding. Aan het eind van het jaar kies je definitief met welke opleiding je doorgaat.

36

Vervolgens start je in het tweede jaar van de gekozen opleiding, zonder tijdverlies. Het programma van de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij is afgestemd op de opleidingen waarop je je oriënteert waardoor je in ieder geval voldoende basis hebt om door te stromen naar de opleiding van je keuze. Je wordt intensief begeleid door je studieloopbaancoach die je helpt bij het bepalen van je opleidingskeuze. Op deze manier kun je een weloverwogen keuze maken voor de sociale opleiding die het beste bij jou past.


Pedagogiek

gedrag en maatschappij 2

Opgroeien in een grote stad als Rotterdam is spannend. Veel jongeren lopen een achterstand op. Soms door eigen toedoen, soms door domme pech. Pedagogen steunen deze jongeren en hun opvoeders in de ontwikkeling naar geluk en zelfstandigheid. Hoe ontwikkelt een kind of een jongere zich? Hoe kun je ouders en medeopvoeders steunen bij het opvoeden en begeleiden van kinderen? Als pedagoog houd je je bezig met vragen rondom opvoeding, zorg en onderwijs. Je werkt met ouders, medeopvoeders en kinderen in alle stadia van hun ontwikkeling. Daarbij kijk je naar situaties waarin zij die ontwikkeling opdoen: in het gezin, de buurt en de school. Als pedagoog moet je weten wat er speelt in de grote stad. Zo kun je zoeken naar creatieve oplossingen voor risico-groepen met zeer diverse achtergronden. Je ziet het als een uitdaging om juist die ouders, kinderen en jongeren te ondersteunen die in hun ontwikkeling en in het onderwijs buiten de boot dreigen te vallen.

Als pedagoog kun je aan de slag: ¬ in het onderwijs, bijvoorbeeld als leerplichtambtenaar of coördinator brede school; ¬ in de opvoedingsondersteuning, bijvoorbeeld als coördinator van een opvoedbureau of adviseur bij een centrum voor jeugd en gezin; ¬ in de jeugdzorg, bijvoorbeeld als begeleider bij Bureau Jeugdzorg; ¬ in de kinderopvang, bijvoorbeeld als coördinator van peuterspeelzalen of groepsleider met een specifieke pedagogische functie; ¬ bij instellingen of de overheid, bijvoorbeeld als kwaliteitsmedewerker jeugdbeleid; ¬ in de wijk, bijvoorbeeld als wijkpedagoog bij een welzijnsinstelling of buurtcentrum.

37


Pedagogisch-Educatief Medewerker (Associate degree)

gedrag en maatschappij 2

Met de tweejarige Ad Pedagogisch Educatief Medewerker kunnen professionals en afgestudeerden uit het mbo zich ontwikkelen tot ‘hbo-specialist jonge kind’ in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Werk je in de kinderopvang, op een peuterspeelzaal of nulgroep en wil je doorgroeien? Zit je in de laatste fase van het mbo en wil je graag verder studeren? Met de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker op zak word je binnen je eigen sector specialist in pedagogische en educatieve begeleiding van jonge kinderen en je collega’s. De Ad Pedagogisch Educatief Medewerker richt zich op de pedagogisch-didactische begeleiding en stimulering van jonge kinderen. Je krijgt les in pedagogische methodieken om de (taal)ontwikkeling van kinderen en de interactie tussen kinderen te stimuleren.

Studieloopbaancoaching is een belangrijk aspect van de opleiding. Binnen de Ad Pedagogisch Educatief Medewerker wordt elke student individueel begeleid: van het startgesprek tot aan de bewaking van de studievoortgang en het behalen van je opleidingscompetenties. Het werkveld heeft een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Ad geleverd. Om ook in de toekomst zo goed mogelijk te blijven inspelen op de bewegingen in de markt, blijft het werkveld nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en verzorging van onderdelen van de opleiding.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

38


Sociaal Pedagogische Hulpverlening

gedrag en maatschappij 2

Als sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH’er) begeleid je mensen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling of in hun dagelijks functioneren. Je wordt tijdens de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening opgeleid tot een breed inzetbare hulpverlener die mensen begeleidt door middel van individuele, gezins- en groepsgesprekken, vaardigheidstrainingen en voorlichting. Je maakt daarbij ook gebruik van sport en creatieve middelen, zoals drama en beeldende vormen. Je kunt met deze opleiding aan de slag binnen een centrum waarbij je cliënten ontvangt en thuis bezoekt, zoals Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming. Je kunt ook als gezinscoach werken bij mensen thuis of in een vervangende woon- en leefsituatie van cliënten. Denk hierbij aan een kamertrainingscentrum voor jongeren, een centrum voor dagopvang voor verslaafden, een gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten, een TBS-inrichting of een medisch kinderdagverblijf.

SPH’ers werken vaak met mensen die op meerdere vlakken tegelijkertijd problemen ondervinden. Zoals een jongere met een licht verstandelijke beperking die in aanraking is met politie en justitie, een verstoorde relatie met zijn ouders heeft en waarbij er sprake is van verslavingsproblemen en financiële problemen. Je gaat samen met deze jongere kijken hoe hij zijn leven weer op de rails kan krijgen. Sociaal pedagogische hulpverlening is een vak voor mensen die geven om anderen, maar ook stevig in hun schoenen staan. Grenzen aangeven en keuzes durven maken zijn wezenlijke elementen van het werk. Als SPH’er onderscheid je je van andere sociale hulpverleners doordat je in staat bent om met creatieve middelen hulp te bieden aan mensen van alle leeftijden, zowel in groepen als op individueel niveau.

39


3 Gezondheidszorg 40


De opleidingen Je kunt in de gezondheidszorg aan de slag binnen of buiten de muren van een instelling. Als verpleegkundige bijvoorbeeld, of als fysiotherapeut, maar ook als manager in een ziekenhuis, of als leraar. Hogeschool Rotterdam biedt verschillende gezondheidszorgopleidingen aan die je voorbereiden op uiteenlopende beroepen.

¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Ergotherapie Fysiotherapie Leraar Gezondheidszorg en Welzijn Logopedie Management in de Zorg Management in de Zorg (Associate degree) Medische Hulpverlening Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (Associate degree) Verloskunde Verpleegkunde

41


Ergotherapie

Gezondheidszorg 3

Stel, iemand krijgt een ongeluk en belandt in een rolstoel. Wat moet er aangepast worden in huis? Zijn de deuren breed genoeg? Hoe leert die persoon douchen en zelf in en uit bed stappen? Moet het toilet aangepast worden? Allemaal vragen voor een ergotherapeut. Jij behandelt jongeren en ouderen die door gezondheidsproblemen alledaagse dingen niet meer goed kunnen doen. Je adviseert en denkt mee over aanpassingen op iemands werk, in huis of qua vervoer. Vaak krijg je ook te maken met mensen eromheen, zoals mantelzorgers, werkgevers of medewerkers van zorgcentra. Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen en wordt ingezet wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, auto­rijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s niet meer (volledig) lukken. Allemaal handelingen die eigenlijk heel ’normaal’ zijn of zouden moeten zijn. De ergo­therapeut bekijkt samen met de cliënt hoe hij of zij deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan oppakken. Ergotherapeuten versterken het dagelijkse handelen. Ze werken praktisch en 42

leren hun cliënten de dingen die voor hen belangrijk zijn weer zelf te doen. De ergo­therapeut kijkt in die situaties samen met de cliënt wat hij of zij wél kan en in welke omgeving dat moet gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden op school, in huis of op het werk? En wat moet en kan er verbeteren? Dat geldt niet alleen voor de inrichting van een huis of kantoor of eventuele hulpmiddelen, maar het heeft ook betrekking op de mensen om de cliënt heen. Of dat nu familie, vrienden, collega’s, mede­scholieren, werknemers, werkgevers of hulpverleners zijn.


Fysiotherapie

Gezondheidszorg 3

Als fysiotherapeut behandel je mensen die problemen hebben met bewegen. Dat kan een lichamelijke oorzaak hebben, maar vaak spelen sociale of psychologische factoren ook een rol. Jij bekijkt het geheel en ontwikkelt samen met jouw cliënt een doeltreffende aanpak voor dat gezondheidsprobleem. Problemen kunnen voortkomen uit lichamelijke aandoeningen, maar ook sociale en psychologische factoren kunnen een rol spelen. In dit verband is vaak sprake van stressgerelateerde klachten. Als fysiotherapeut houd je rekening met deze factoren en besluit je, samen met de cliënt, hoe het gezondheidsprobleem wordt aangepakt. Tijdens je opleiding tot fysiotherapeut leer je menselijk bewegen vanuit verschillende standpunten te bekijken. Naast de flinke dosis theorie en praktische

vaardigheden wordt sterk de nadruk gelegd op het verkrijgen van een juiste beroepshouding. Het vakgebied is enorm in ontwikkeling; de laatste ontwikkelingen vind je terug in de opleiding. Wat je leert, kun je direct toepassen in de praktijk. In practica of je stages bijvoorbeeld. De termen als ‘geboeid door het bewegen van mensen’, ‘geïnteresseerd in mensen’, ‘inlevingsvermogen’, ‘motorische vaardigheid’, ‘analytisch vermogen’, ‘zelfstandigheid’ en ‘teamspirit’ passen perfect bij een fysiotherapeut.

43


Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Gezondheidszorg 3

Je kunt werken als leraar in het voortgezet onderwijs of het beroeps- en volwassenenonderwijs, maar ook als praktijkopleider of opleidingsadviseur in gezondheidszorginstellingen.

De opleiding is gericht op het verzorgen van onderwijs en het coachen en begeleiden van leerlingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor het vak gezondheidszorg en welzijn. Het trainen van pedagogische en didactische vaardigheden neemt een centrale plaats in. Gedurende de gehele opleiding loop je stage in een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Je kunt dan direct de relatie

44

leggen tussen de theorie en de praktijk van het onderwijs en het beroep van leraar zelf ervaren. Vakspecifieke aspecten op het gebied van zorg en welzijn komen vooral in de eerste twee jaar aan bod. In het laatste studiejaar kun je kiezen voor een minor (specialisatie) en ligt het accent vooral op onderwijsontwikkeling en innovatie. Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject of onderzoek in opdracht van een externe opdrachtgever.


Logopedie

Gezondheidszorg 3

Een baby goed leren drinken, een kleuter helpen met spraak en taal, iemand met hoorproblemen helpen met de communicatie. Maar ook iemand na een hersenbloeding behandelen en begeleiden op het gebied van spreken en het begrijpen van taal. Dit is het werk van een logopedist: een zelfstandig en afwisselend beroep. Het vakgebied van een logopedist bestaat uit de stem, spraak, taal, gehoor en afasie/dysartrie (problemen als gevolg van een hersenbloeding). De leeftijd van cliënten varieert van nul tot honderd jaar. Dit betekent dat je in diverse werkvelden werkzaam kunt zijn, zoals in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Ook kun je aan de slag als zelfstandig ondernemer in je eigen praktijk. In de gezondheidszorg werken logopedisten onder meer in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. De patiënten variëren in leeftijd: te vroeg geboren baby’s (mondproblemen en hersenletsel), kinderen (met spraak- en taalproblemen als gevolg van aangeboren aandoeningen) en ouderen (afasie door bijvoorbeeld een hersenbloeding). In het onderwijs kun je als logopedist terecht op basis-

scholen voor de begeleiding van kinderen met een taalontwikkelingsachterstand of spraakproblemen of op scholen voor speciaal onderwijs (zoals voor doven en slechthorenden of voor moeilijk lerende kinderen). Logopedisten worden ook steeds meer betrokken bij het onderwijs aan allochtonen, waarbij ze hen leren het Nederlands verstaanbaar uit te spreken. In het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen geven logopedisten trainingen aan managers en medewerkers die (zich) beter willen presenteren, waarbij de nadruk ligt op stemgebruik, articulatie, spreektempo en -ritme, zinsmelodie en andere communicatieve vaardigheden. De zelfstandig werkende logopedist werkt met een grote verscheidenheid aan cliënten, zowel variërend in leeftijd als in stoornis. 45


Management in de Zorg

Gezondheidszorg 3

Werk je als middenmanager en wil je verdieping van je functie? Of ben je werkzaam als teamleider en heb je de ambitie om door te groeien? Dan is de opleiding Management in de Zorg iets voor jou. Als manager in de zorg sta jij voor een aantal complexe uitdagingen. De vergrijzing neemt toe, het aantal chronisch zieken stijgt en de overheid bezuinigt de komende jaren flink op de zorgsector. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt, in het algemeen voor Nederland, maar in het bijzonder voor de zorgsector. Aan jou de taak om met deze uitdagingen aan de slag te gaan. Dit doet een

46

beroep op jouw leidinggevende en coachende capaciteiten. Daarnaast zijn verandermanagement en social media efficiĂŤnte sturingselementen waar jij als manager gebruik van kunt maken. De bacheloropleiding Management in de Zorg stelt jou in staat om als innovatieve zorgmanager direct de complexe uitdagingen aan te gaan.


Management in de Zorg (Associate degree)

Gezondheidszorg 3

Je werkt in de zorg en hebt de ambitie om door te groeien naar een (meer) coรถrdinerende, leidinggevende of aansturende functie. Dan is de Associate degree Management in de Zorg iets voor jou. Je werkt al als professional in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening en bent toe aan een volgende stap in je loopbaan. Ook als je reeds werkzaam bent in een leidinggevende functie zoals zorgcoรถrdinator, eerste verantwoordelijke of teamleider en je kennis en vaardigheden wilt uitbreiden, is dit een uitstekende match. Je werkt bijvoorbeeld in een algemeen, academisch of categoraal ziekenhuis, een geestelijke gezondheidszorginstelling, een verpleeg- of

verzorgingshuis, in de psychiatrie, thuiszorg, eerstelijnszorg, zoals gezondheidszorgcentra, huisartsenposten en apotheken of kinderopvang. Je moet relevante werkervaring hebben in de gezondheidszorg, dienstverlening en/of welzijn. Tijdens de Ad Management in de Zorg is een dienstverband in de zorg van minimaal 20 uur in de week verplicht. Je kunt wat je leert direct vertalen naar en toepassen in je werksituatie.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

47


Medische Hulpverlening

Gezondheidszorg 3

Wil jij graag ondersteuning bieden op het gebied van medischtechnische zorg? Of ben je al aan het werk in de gezondheidszorg, maar wil je je graag op hbo-niveau bekwamen? Dan is de hbo-bacheloropleiding Medische Hulpverlening iets voor jou! Als medisch hulpverlener ga je als vakspecialist op hbo-niveau aan de slag. Je voert zelf medische taken uit, onder supervisie van de medisch specialist. Je bent in staat diagnostisch onderzoek te verrichten, zelf diagnoses te stellen en therapeutisch te handelen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen jouw specialisatie.

48

Je werkt met de nieuwste medische technologieĂŤn en beschikt over de benodigde communicatieve vaardigheden. Als afgestudeerd medisch hulpverlener oefen je een nieuwe functie uit die tot op heden alleen door verpleegkundigen of anders opgeleiden werd uitgevoerd. Dat brengt je in een unieke positie die vraagt om een pioniersaanpak.


Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (Associate degree)

Gezondheidszorg 3

Als onderwijsondersteuner geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en begeleid je bij practica. Tijdens het Ad-programma staat ervaring opdoen in de onderwijspraktijk centraal. Bij de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn kun je een tweejarig programma volgen dat erop is gericht anderen wegwijs in je beroep te maken. Als onderwijsondersteuner geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en begeleid je bij practica. De lessen geef je aan leerlingen/cursisten die een opleiding volgen voor jouw beroep. Daartoe zul je veel leren over het begeleiden en motiveren van leerlingen en het presenteren van vakinhoudelijke kennis. In mindere mate is er

sprake van verantwoordelijkheid voor inhoud en begeleiding. De taak van de onderwijsondersteuner draagt zo bij aan de functiedifferentiatie in het onderwijs. Bij het Ad-programma zal leren op de werkplek een belangrijk onderdeel van de studie zijn. Na afronding van dit programma is het mogelijk om in slechts twee jaar je volledige tweedegraads bevoegdheid (bachelor) te behalen.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

49


Verloskunde

Gezondheidszorg 3

Als verloskundige ben je aanwezig bij een uniek moment in het leven van ouders. Een spannend en soms moeilijk beroep, want een bevalling laat zich niet plannen en iedere geboorte is weer anders. Jij bent verantwoordelijk voor een goed verloop van zwangerschap, bevalling en kraambedperiode. Een heel bijzondere rol op bijzondere momenten. Je begeleidt zwangeren en hun partner tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed en geeft daarbij ook voorlichting en advies. Hierbij maak je steeds een risicoselectie of de cliĂŤnt onder jouw zorg kan blijven of verwezen moet worden naar een gynaecoloog. Na de geboorte betrek je ook de baby in je zorg en begeleiding. Daarnaast heb je nog de administratieve werkzaamheden in de praktijk of op de afdeling en je bedrijfsvoering als je als zelfstandige bent gevestigd. Scholing en overleg

50

met collega’s, beroepsgroepen in de zorgketen en zorgverzekeraars horen ook bij je vak, zoals de gynaecologie, kraamzorg en de jeugdzorg. Na de opleiding kun je werken als zelfstandig verloskundige in een eigen (groeps)praktijk, verloskundige in dienstverband in een praktijk, gezondheidscentrum of ziekenhuis, verloskundige in een ontwikkelingsland of als medewerker bij een opleiding (als docent) of een onderzoeksinstituut.


Verpleegkunde

Gezondheidszorg 3

Een verpleegkundige doet veel meer dan injecties geven en patiënten wassen. Een verpleegkundige is een zorgprofessional die zieke mensen verpleegt en gezonde mensen helpt voorkomen dat ze ziek worden. Jij bent dus verantwoordelijk voor het verpleegkundig proces, het verpleegplan, de rapportage, het informeren van patiënt en familie en de coördinatie van de zorg door andere hulpverleners. Als verpleegkundige verleen je zorg aan mensen in alle sectoren van de gezondheidszorg. Je werkt met gezonde mensen, of met zieke mensen met lichamelijke of psychische problemen. Bij zieke mensen staat verpleging en begeleiding centraal, bij gezonde mensen preventie. Een hbo-v’er is een professional op het hoogste niveau. Je draagt verantwoordelijkheid voor het hele verpleegkundige proces. Als student Verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam bereid je je voor op de verschillende rollen van een verpleegkundige.

Ten eerste de rol van zorgverlener waarmee je in staat bent om in complexe situaties zorg te verlenen. Je bent ook een soort regisseur, die alle zorgactiviteiten door verschillende zorgverleners op elkaar afstemt. In de rol van coach richt je je vooral op het stimuleren en motiveren van stagiaires en collega’s die op een ander niveau zijn opgeleid. In de rol van ontwerper ben je als hbo-verpleegkundige nauw betrokken bij het bedenken van nieuwe manieren van werken en nieuwe zorgactiviteiten.

51


4 KUNST 52


De opleidingen Je vindt op de Willem de Kooning Academie zowel opleidingen op het gebied van beeldende kunst, media en vormgeving als opleidingen die met de kunsten verwant zijn, zoals de opleidingen Vormgeving en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Je kunt hier studeren voor alle beroepen in de kunsten, van beeldend kunstenaar tot interieurarchitect, van modeontwerper tot virtueel reality-ontwerper. ¬ ¬ ¬ ¬

Arts & Crafts (Associate degree) Autonome Beeldende Kunst Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Vormgeving

Voor alle opleidingen van de Willem de Kooning Academie geldt een selectieprocedure. Kijk voor meer informatie over deze procedure op www.wdka.nl 53


Arts & Crafts (Associate degree)

KUNST 4

Na het volgen van de tweejarige Associate degree Arts & Crafts aan de Willem de Kooning Academie kun je je vestigen als meubelmaker, modemaker, edelsmid, productvormgever of tassenmaker. Zit je in de laatste fase van het middelbaar beroepsonderwijs en wil je graag verder studeren? Of wil je je als professional verder ontwikkelen en je kennis onderbouwen? In beide gevallen zit je bij onze Ad (Associate degree) goed. Bij de Ad Arts & Crafts kun je je ambachtelijke, creatieve en commerciĂŤle vaardigheden verdiepen en uitbreiden. Deze Ad helpt je een uitvoerend specialist in jouw vakgebied te worden en stelt je in staat om innovatieve producten te maken. De ontwikkeling van een eigen signatuur, de techniek en het materiaal staan binnen ons programma centraal. De opleiding biedt een goede balans tussen vakmanschap, creativiteit en ondernemerschap.

De Ad Arts & Crafts maakt deel uit van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. De tweejarige hbo-opleiding is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk en de Vakschool Schoonhoven-Zadkine, het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam en Amsterdam en SintLucas in Boxtel. Om ook in de toekomst op belangrijke ontwikkelingen in de markt te blijven inspelen, wordt nauw contact onderhouden met het beroepenveld, de kenniscentra en de mbo’s.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

54


AUTONOME BEELDENDE KUNST

KUNST 4

Van studenten Autonome Beeldende Kunst verwacht de Willem de Kooning Academie, behalve talent en grote affiniteit met beeldende uitdrukkingsvormen, gevoel voor traditie en lef om te experimenteren. Beeldende kunst is een cultuurdrager en in dí­e rol heeft zij maatschappelijke betekenis. Zij kan uiteenlopende functies hebben: ornamenteel, functioneel, ceremonieel, confronterend, esthetiserend, controversieel, politiserend of ontspannend. Zij heeft dan ook meer betekenissen dan louter persoonlijke expressie en zingeving. Dát maakt haar tot een vak met een beroepsgroep: de beeldend kunstenaar. In het programma van de opleiding Autonome Beeldende Kunst werk je toe naar een persoonlijk artistiek plan dat je inhoudelijk en organisatorisch ontwikkelt met je docenten. Ideeontwikkeling is

een belangrijk onderdeel van je studie en er is veel aandacht voor nieuwe media. Ondere andere in het vak StadsLab richt je je op de praktijk: daar werk je aan concrete projecten in de openbare ruimte. In de mediaprojecten van CrossLab en in speciale projectweken werk je in interdisciplinaire teams. Zoals gezegd, vereist je werk - behalve talent en grote affiniteit met beeldende uitdrukkingsvormen zowel gevoel voor traditie, als lef om te experimenteren. Kijk voor meer informatie op www.wdka.nl

55


DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING

KUNST 4

Aan de Willem de Kooning Academie leer je hoe je tekenen, schilderen en handvaardigheid doceert en bekwaam je je in de digitale cultuur van animaties, websites en andere vormen van interactiviteit. Je gebruikt die media en technieken als didactisch instrument, én je leert anderen om mét en vóór die media te ontwerpen. Daarnaast vervul je als docent in de school of in de buitenschoolse educatie een centrale rol; je adviseert, stimuleert en draagt materiaal aan voor leerlingen, cursisten en collega’s. Als expert op het gebied van visuele communicatie lever je bijdragen aan de onderwijsvernieuwing van de school, en ontwikkel je mediawijze kunstlessen. Tijdens je werk leer je je

56

leerlingen zich open te stellen voor de taal van beelden. Zó kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfbewuste individuen. Ook ben je actief op het gebied van buitenschoolse activiteiten als excursies, kunstzinnige projectweken en museumbezoek. Werken aan projecten in het onderwijs en de buitenschoolse educatie zijn dan ook een belangrijk onderdeel van je studie. Kijk voor meer informatie op www.wdka.nl


VORMGEVING

KUNST 4

Wanneer je de opleiding Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie volgt, kies je direct in het eerste jaar voor een studierichting op het gebied van 2D, 3D of 4D. Heel veel internationaal vooraanstaande ontwerpers op allerlei gebieden hebben tegenwoordig hun thuisbasis in Rotterdam. Veel van hen zijn opgeleid aan de Rotterdamse Academie, waar de ontwerpvakken al heel lang een belangrijke rol spelen. Logisch eigenlijk in een internationale haven- en handelsstad die van ‘aanpakken’ weet. Rotterdam profileert zich - nationaal en internationaal - als stad van design, onder andere door de Designprijs Rotterdam. In de afgelopen twintig jaar zijn - net als in de vakpraktijk - in alle WdKA ontwerpstudies de digitale media een belangrijke rol gaan spelen. Niet alleen als ‘gereedschap’ bij het ontwerpproces, maar vooral ook als werkterrein voor ontwerpers. In alle ontwerpstudies zijn vanaf dag één de digitale media geïntegreerd onderdeel van het studiepakket. WdKA’s CrossLab speelt daarbij een belangrijke rol. ‘Media & Design’ – dáár gaat het om aan de WdKA!

Studierichtingen 2D - Grafisch ontwerpen - Advertising - Illustratie Studierichtingen 3D - Mode - Lifestyle & Design - Ruimtelijk ontwerpen - Product Design Studierichtingen 4D - Animatie - Audiovisueel ontwerpen Kijk voor meer informatie op www.wdka.nl

57


5 Media & ICT 58


De opleidingen Moet je als bedrijf gebruik maken van Facebook of andere online social networks? Welke programmeertaal heb je nodig voor je bedrijf en hoe kun je gebruik maken van de mogelijkheden van het digitale tijdperk? Binnen de media & ICT volgen de ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Tijd dus voor echte professionals die weten waar het over gaat. Binnen deze opleidingen maak je kennis met de hedendaagse digitale technieken en leer je deze op de juiste wijze toe te passen. ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Business IT & Management Communication and Multimedia Design COM: Specialisatie Digitale Media ICT Service Management (Associate degree) Informatica Mediatechnologie Technische Informatica

59


Business IT & Management

Media & ICT 5

Als BIM’er sla je de brug tussen de technische specialisten die software ontwerpen en bouwen en de klanten die ermee aan de slag moeten. Je brengt informatiestromen, wensen en eisen in kaart, geeft richting aan de kernfunctionaliteit en gegevensopslag en draagt dit over aan de specialisten die het softwaresysteem bouwen. Je doet dat door vanuit de wensen van de gebruikers te denken, niet vanuit de techniek. Soms opereer je als een echte diplomaat, bijvoorbeeld wanneer gebruikers niet tevreden zijn over een softwareprogramma, dan weer ben je actief betrokken bij de prijsopgave van een opdracht. Je bent eerder iemand die overzicht houdt over projecten dan dat je alles weet van de techniek. De BIM’er is een

60

bedrijfskundige die met als specialisatie ICT weet hoe dit in de breedste zin toegepast en ingezet kan worden. Affiniteit met economie en organisatie is natuurlijk een dikke pré. Kortom, als BIM’er houd je er van om overzicht te hebben en oplossingen te bedenken voor allerlei problemen. De BIM’er vindt het prettig dat techniek en computers een groot deel uitmaken van het dagelijkse leven. Aan de andere kant ben je sociaal en erg communicatief ingesteld. Je hele werkzame leven ben je bezig om een expert in je vakgebied te blijven.


Communication and Multimedia Design

Media & ICT 5

De opleiding Communication and Multimedia Design is een creatieve en uitdagende opleiding om interactieve media te ontwerpen voor mensen en hun omgeving. Je speelt games op je mobiel en je mobiel houdt precies bij waar je bent geweest. Je koppelt je foto’s aan die plekken, ziet via ‘Layer’ hoe deze plek er in de toekomst uit zou kunnen zien, schrijft er meteen bij wat je daar hebt beleefd en deelt dit online via Facebook met je vrienden. Je leest het laatste nieuws, beluistert de nieuwste muziek via een luisterpaal… Dit zijn allemaal voorbeelden van interactieve mediaproducten en -diensten; variërend van websites en mobiele toepassingen tot interactieve reclamecampagnes. Bij CMD Rotterdam leer je dit soort producten te bedenken, te ontwerpen en vorm te geven.

De Rotterdamse CMD’er is creatief in bedenken van oplossingen en komt met vernieuwende en prikkelende ideeën. Ook kun je je ideeën verbeelden in inspirerende (visuele) prototypes. Tijdens het ontwerpproces werk je niet alleen samen met de opdrachtgever maar ook met de gebruikers van het product of dienst; je onderzoekt daarbij de omgeving, de mens en de context. Je bent nieuwsgierig, soms eigenwijs, hebt een goed inlevingsvermogen, bent op de hoogte van de nieuwste trends en werkt graag samen.

61


COM: Specialisatie Digitale Media

Media & ICT 5

Binnen Communicatie kun je kiezen voor het vierjarige specialisatieprogramma Digitale Media. Hierbij leer je online media slim in te zetten in het communicatiebeleid van een onderneming. Communicatie is overal. Kijk maar om je heen: op televisie, in kranten en tijdschriften, op reclameposters en natuurlijk via internet, overal proberen mensen je iets te vertellen. Van nuttige informatie tot pure reclame. Steeds meer van deze communicatie en informatie verloopt via digitale media als internet, e-mail of je eigen mobiel. Als communicatie-expert in online media weet je hoe je al deze verschillende communicatiemiddelen creatief kunt inzetten om een boodschap effectief over te brengen. Als expert in online media weet je waar de doelgroep zich online bevindt, waarin ze ge誰nteresseerd is en welke online strategie kans van slagen heeft. Bij deze opleiding CDM leer je om

62

creatieve communicatie concepten te ontwikkelen met innovatieve campagnes waar digitale media een belangrijke rol speelt. Je werkt tijdens je studie geregeld samen met studenten van de opleidingen Communication and Multimedia Design en Mediatechnologie. Zo weet je straks precies wie en wat je nodig hebt om jouw communicatieplannen te realiseren. Op elk niveau praat je mee, als communicatieadviseur, projectmanager digitale media, online brandmanager, contentmanager, online campagne adviseur of social media-redacteur. Dit kan in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij adviesbureaus.


ICT Service Management (Associate degree)

Media & ICT 5

De tweejarige, praktijkgerichte Ad ICT Service Management is bedoeld voor ICT-professionals en afgestudeerden van mbo en havo, die als ICT Service Manager binnen organisaties en bedrijven willen werken. Als je je na het mbo of de havo wilt ontwikkelen tot een ICT Service Manager, zit je bij onze Ad (Associate degree) goed. De opleiding ICT Service Management verdiept en verbreedt je kennis, vaardigheden en inzichten in de modernste informatietechnologie. Je leert verbinding te leggen tussen de uitvoering van het werk en het overkoepelende beleid. Ook aspecten als het zelfstandig en proactief functioneren, het ontwikkelen van initiatieven en het aansturen van een team komen tijdens de Ad aan bod. Er bestaat een grote behoefte aan medewerkers die bruggen weten te slaan tussen de eisen en

wensen van de gebruikers en de mogelijkheden van de informatie足techniek. Medewerkers die naast praktische kennis, ook op theoretisch en conceptueel gebied over voldoende bagage beschikken. Hiervoor word je met de Ad ICT Service Management opgeleid. Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstromen naar de bacheloropleiding Informatica van Hogeschool Rotterdam. Het programma daarvan sluit aan op de Ad ICT Service Management. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

63


Informatica

Media & ICT 5

Kun jij je een leven zonder ICT voorstellen? Je shopt via internet, deelt je vakantiefoto’s op Facebook en kunt niet meer zonder mobieltje. ICT is overal en als ICT’er kun je overal aan de slag. Kleding kopen, bioscooptickets reserveren, gamen, chatten, muziek downloaden of jezelf inschrijven voor een opleiding. Internet heeft het leven een stuk makkelijker gemaakt. Bedrijven, de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs: ze zijn allemaal afhankelijk van ICT. Denk bijvoorbeeld aan pinautomaten, navigatiesystemen, robotchirurgie… Onze hele maatschappij leunt op het werk van informatici. Zij zorgen ervoor dat alles snel, efficiënt en veilig werkt. Als informaticus heb je belangrijk werk en draag je bij aan een betere wereld. Neem bijvoor-

64

beeld duurzaamheid: dankzij ICT worden tegenwoordig ‘slimme’ gebouwen neergezet en kan het energiegebruik omlaag gaan. Maar ook in de gezondheidszorg is ICT onmisbaar. Met behulp van ICT kunnen mensen met een handicap weer communiceren of bewegen. Tijdens je opleiding Informatica leer je alles wat je nodig hebt voor de beroepspraktijk. Omdat ICT overal is, kun je met je opleiding alle kanten op. Het bedrijfsleven, de overheid, de game-industrie, de gezondheidszorg of het onderwijs? Aan jou de keus!


Mediatechnologie

Media & ICT 5

Onder de creatieven ben jij de technische specialist en onder techneuten de klant足gerichte creatieveling met het overzicht. Jij hebt als mediatechnoloog de perfecte mix tussen media en informatica die je in staat stelt elke stap in het creatieve technologische proces zelf te begeleiden of uit te voeren. Jouw mogelijkheden als creatieve technoloog zijn eindeloos: van het slim ontwerpen van mobiele applicaties tot ontwikkelen van games. Web/Mobile developer en usability engineer zijn de twee beroepsrollen die je als mediatechnoloog kunt uitoefenen.

Tijdens de studie werk je samen met studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design en de vierjarige specialisatie Digitale Media van de opleiding Communicatie. Deze samenwerking is belangrijk omdat je bij het ontwikkelen van een multimediaproduct goed moet kunnen samenwerken met strategische en creatieve mediaspecialisten.

65


Technische Informatica

Media & ICT 5

Je beheerst de techniek van computers tot in de puntjes. En dankzij jouw kennis van wiskunde en programmeren ben je in staat om moeilijke hard- en softwareproblemen op te lossen. Al in het eerste jaar van de opleiding duik je diep de techniek in. Je maakt kennis met allerlei programmeertalen en technische platforms. Dat doe je onder andere door meteen aan de slag te gaan met praktijkopdrachten. Zo ga je in het eerste jaar een ‘creditcard’ ontwikkelen waarmee je kunt kopiĂŤren. Je programmeert interfaces waarmee eindgebruikers slim in hun omgeving worden ondersteund. Daarbij werk je vaak samen met

66

ontwerpers. Je krijgt de nodige theorie, maar gaandeweg je opleiding krijgt de praktijk de overhand; in het derde jaar loop je stage en ben je veel bezig met het oplossen van concrete opdrachten, zoals het ontwikkelen van een slimme brandweerrobot (kunstmatige intelligentie) of hoe een automobolist handig gebruik maakt van de omgeving via sensoren en beschikbare data (augmented reality, robotica).


67


6 Onderwijs 68


De opleidingen Vind je het leuk om met kinderen of met jongeren om te gaan? Heb je er lol in om ze dingen te vertellen of te leren? Dan is het wat voor jou om leraar te worden. Een leraar moet wel tegen een stootje kunnen en je moet boeiend genoeg zijn om de aandacht vast te houden. Je bent bovendien verantwoordelijk voor een belangrijke fase in hun leven. ¬ ¬ ¬

Academische Pabo (Rotterdam en Dordrecht) Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) (Rotterdam en Dordrecht) Lerarenopleiding VO (Voortgezet Onderwijs) en BVE (Beroeps en Volwassenen Educatie): - Exact: Wiskunde Biologie Natuurkunde Techniek - Sociaal: Aardrijkskunde Economie (Algemene Economie en Bedrijfseconomie) Geschiedenis Maatschappijleer - Talen: Nederlands Duits Frans Engels ¬ Lerarenopleiding VO (Voortgezet Onderwijs) en BVE (Beroeps en Volwassenen Educatie) Technisch beroepsonderwijs ¬ Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs (Associate degree)

69


Academische Pabo (Rotterdam en Dordrecht)

Onderwijs 6

Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit bieden samen de Academische Pabo aan. De Academische Pabo is een gecombineerde opleiding van de studie Peda­gogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit en de Pabo (Lerarenopleiding Basisonderwijs) van Hogeschool Rotterdam. Wil je voor de klas staan, maar ook graag een studie op universitair niveau volgen, dan is de Academische Pabo een goede optie! Na de opleiding heb je een Pabo-bachelordiploma en een universitaire master Pedagogiek & Onderwijs. Je bent bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs. Daarnaast heb je wetenschappelijke kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van opvoeding en onderwijs. Dat maakt de opleiding zeer geschikt voor vwo’ers die het leuk vinden om met kinderen te werken, graag voor de klas willen

70

staan, maar zich ook verder willen verdiepen en betrokken willen zijn bij onderzoek en innovatie in het onder­wijs. Door de wetenschappelijke kennis en vaardigheden waarover je na je studie beschikt, kun je bijvoorbeeld speciale aandacht geven aan kinderen met leer- en gedragsproblemen en beleidsmatige taken vervullen op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie op de school waar je werkt. Ook ben je in staat onderzoek te doen naar de methodieken die op een school worden gebruikt.


Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) (Rotterdam en Dordrecht)

Onderwijs 6

Voorop staat natuurlijk dat je graag met kinderen werkt. Jij bent degene die ze in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Maar ook met volwassenen kun je goed overweg: je werkt in een team en hebt te maken met ouders en met andere begeleiders. Je houdt ervan je in de breedte en in de diepte te ontwikkelen: je vindt veel schoolvakken interessant en vindt het leuk om jouw kennis over te brengen op kinderen. En natuurlijk moet je ook van veel onderwerpen meer willen weten. Je bent creatief, niet alleen op een kunstzinnige manier, maar ook in het verzinnen van oplossingen en nieuwe manieren om stof over te dragen. Je bent niet bang om beslissingen te nemen en grenzen te stellen en je kunt verantwoordelijkheid aan. Betrokken bij kinderen, veelzijdig, creatief en sociaal. Passen die woorden bij jou? Dan is de Lerarenopleiding Basisonderwijs, ofwel de Pabo, iets voor jou! Wie op een basisschool werkt, moet een brede basis hebben. Je moet les kunnen geven in alle

basisschoolvakken. Dit betekent dat je tijdens je opleiding ook van veel vakken de didactiek en de kennis leert. Dit gebeurt aan de hand van de landelijke kennisbasis. Iedere onderwijsperiode heeft een beroepsthema centraal staan, waaraan de vakken verbonden worden. Zo is in jaar één bij onderwijs aan kleuters ‘spelen en leren’ het thema en bij groep 5/6 ‘instructie en werkvormen’. De vakken die je tijdens de opleiding volgt, zijn in drie richtingen verdeeld: onderwijskundige vorming, vakinhoudelijke vorming en culturele/ maatschappelijke vorming.

71


Lerarenopleiding VO/BVE EXACT Wiskunde, Natuurkunde, Onderwijs Biologie, Techniek

6

Exacte vakken staan aan de basis van bijna alle leerstof. Hier worden de vragen beantwoord die er echt toe doen. Ben je nieuwsgierig en vind je het leuk om die nieuwsgierigheid bij anderen op te wekken? Kies dan voor een lerarenopleiding in een exact vak. Wiskunde Bijna geen vak kan zonder de kennis en principes die de wiskunde aandraagt. Denk daarbij niet alleen aan de natuurwetenschappen, maar ook aan cultuur en maatschappij. Wiskunde is bij uitstek het vak voor wie graag logisch en helder redeneert, graag de uitdaging aangaat van analytische vraagstukken en niet bang is om abstract te denken. Het schoolvak Wiskunde, en daarmee ook de lerarenopleiding, is steeds meer gericht op de toepassing van die abstracte principes. Op het programma staan analyse, algebra, vlakke en ruimtelijke meetkunde, lineaire algebra en vectormeetkunde, kansberekening, wiskunde en cultuur en statistiek. Maar ook toegepaste wiskunde, informatica en geschiedenis van de wiskunde. Ga je de 72

Lerarenopleiding Wiskunde volgen en kom je van het vwo met wiskunde B? Dan kun je je opleiding met ĂŠĂŠn jaar verkorten! Wiskunde is een leuke maar ook lastige studie. We verwachten dat je tenminste havo met wiskunde B of vwo met wiskunde A of B hebt afgerond.

Biologie Hoe zitten hersenen van mensen eigenlijk in elkaar en waarin zijn ze anders dan die van dieren? Wat ziet een vlieg nu eigenlijk? Waarom zijn niet alle planten groen? Kun je van een enkele cel iets afleiden over het hele organisme? Is evolutie nu werkelijk een survival of the fittest, of zit het toch wat subtieler in elkaar? Hoe komt het dat leven uitsterft in een vervuilde sloot en hoe valt een


ecologisch evenwicht weer te herstellen? Wie zijn ogen goed openhoudt, komt elke dag verschijnselen tegen die te maken hebben met biologie. Luister maar eens naar een bioloog als Midas Dekkers: “een bioloog heeft vooral heel goed leren kijken”. Wie kiest voor de Lerarenopleiding Biologie leert scherper waarnemen en experimenten uitvoeren die antwoord kunnen geven op belangrijke vragen. Je krijgt vakken als celbiologie, dierkunde, biotechnologie, ecologie, erfelijkheid en evolutie, menskunde, veldbiologie, maar ook practicumtechnieken en scheikunde. Excursies vormen een vast onderdeel van het programma.

Natuurkunde Natuurkunde is een grote ontdekkingstocht door de natuur en het heelal. Door het doen van experimenten en onder­zoek bouwen we onze kennis op, maar er moeten ook conclusies getrokken worden en daarvoor is wiskunde nodig. Galileo Galilei (1564 - 1642) zei het al: “Het boek van de natuur is in wiskundige taal geschreven”. Experimenten en wiskunde hebben de natuurkunde gemaakt tot wat het nu is. Dit is ook terug te vinden in de Lerarenopleiding Natuurkunde. Naast het doen van practicumproeven en eigen onderzoekjes moet je je ook verdiepen in theoretische concepten. Het programma bevat cursussen die de natuur­ kunde van de middelbare school verder uitdiepen (mechanica, licht- en geluidsgolven, elektriciteit en magnetisme, enzovoort), maar ook nieuwe onderdelen als atoom- en kern­fysica, thermodynamica,

relativiteitstheorie, weerkunde en sterrenkunde. Verder staan cursussen als modelleren en simuleren, onderzoeken en ontwerpen, meten en regelen op het programma. Ook zaken als digitale elektronica, scheikunde en wiskundige technieken komen uitgebreid aan bod. Er wordt bij alle onderdelen veel gebruik gemaakt van de computer. Binnen het leergebied Mens en Natuur staat natuurkunde niet op zichzelf; samen met de vakken techniek en biologie kun je werken binnen dit leergebied. Maar bij een Lerarenopleiding Natuurkunde gaat het natuurlijk niet alleen om natuurkunde. In de opleiding leer je ook hoe je als leraar je rollen als professional, ontwerper, uitvoerder, pedagoog en collega in een team moet invullen. Kom je van het vwo met natuurkunde in je pakket? Dan is er de mogelijkheid om te versnellen en je opleidingsduur te verkorten. Natuurkunde is een leuke, maar ook lastige studie. Je moet tenminste havo met natuurkunde hebben afgerond. Als je mbo-niveau 4 hebt gedaan, dan heb je meestal onvoldoende natuurkunde in je vooropleiding en zul je dat in het eerste jaar moeten bijspijkeren tot en met het niveau havo natuurkunde. Er is momenteel een groot tekort aan natuurkundeleraren, dus de vooruitzichten op een geschikte baan zijn uitstekend en de verwachting is dat de tekorten in de nabije toekomst alleen maar groter zullen worden.

Techniek Altijd al zijn mensen bezig geweest dingen te bedenken en te maken die het leven makkelijker >

73


Lerarenopleiding VO/BVE EXACT Wiskunde, Natuurkunde, Onderwijs Biologie, Techniek

< en leuker maken. Of het nu een vuistbijl is of een stofzuiger, overal is techniek voor nodig. Techniek is daarom een breed en praktisch vak. Het onderwijs in techniek richt zich op het kennismaken met die aspecten van techniek die van belang zijn voor een goed cultuurbegrip, voor het maatschappelijk functioneren en voor verdere technische ontwikkelingen. Je verwerft hiertoe kennis en inzicht in de drie pijlers van techniek (materie, energie en informatie), in de nauwe relatie tussen techniek en natuurwetenschappen, en tussen techniek en samenleving. Je besteedt veel tijd aan praktisch werken: functionele ontwerpen maken en onderzoekspractica uitvoeren. Je gebruikt handgereedschap en elektrische apparatuur voor het bewerken van allerlei materialen: van textiel tot metaal. Technisch tekenen komt aan de orde, maar ook procesbesturing en informatiekunde. Je krijgt vakken als ontwerpen, schetsen en tekenen, computerontwerpen, materiaalbewerking en gebruik van gereedschappen, statische en dynamische constructies, elektrische, elektronische, mechani-

74

6

sche, pneumatische en hydraulische systemen. De componenten wis- en natuurkunde zijn onmisbaar voor techniek, maar je leert ook over de geschiedenis van de techniek, de plaats ervan in de samenleving en de invloed ervan op het milieu. Binnen het leergebied Mens en Natuur staat techniek niet op zichzelf; samen met de vakken natuurkunde en biologie kun je werken binnen het leergebied.


Lerarenopleiding VO/BVE sociaal Aardrijkskunde, Onderwijs Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer

6

Hoe zit onze maatschappij in elkaar? En de maatschappij over de grens? Waar komen die verschillen vandaan en hoe is dat te beïnvloeden? Vragen die aan de orde komen bij de lerarenopleidingen in de sociale vakken. Aardrijkskunde Waarom krijgen sommige gebieden de ene aardbeving na de andere te doorstaan? Hoe zit het nu werkelijk met de gevolgen van ontbossing? Waarom is de rijkdom zo ongelijk verdeeld over het aardoppervlak? Wat betekent het om in een derdewereldland te wonen of in een verenigd Europa of om je land te zien veranderen van een agrarisch in een toeristisch gebied? Het zijn letterlijk ‘wereldvragen’ waarin een studie Aardrijkskunde inzicht biedt. Bij de Lerarenopleiding Aardrijkskunde verdiep je je zowel in de sociale geografie als in de fysische geografie. Met vakken als politieke geografie, ontwikkelingsgeografie, Europa, Afrika, maar ook geologie en geomorfologie, milieugeografie, weer en klimaat en cartografie. En omdat je als toekomstig geograaf niet alle verschijnselen

vanuit je studeerkamer kunt bestuderen, ga je regelmatig op excursie. In Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen. De afgelopen jaren zijn we met studenten naar de Ardennen en Ghana geweest.

Economie Wat is een tekort op de betalingsbalans? Hoe kan een beurscrisis een economische crisis teweegbrengen? Wat kan de overheid doen aan werkloosheid? Wat betekent ‘de vrije markt’? Maar ook: hoe zit een onderneming nu eigenlijk in elkaar? Wat betekent automatisering voor kleine en grote bedrijven? Economie ligt aan de basis van alle mogelijke verschijnselen die je om je heen ziet. In het groot: de wereld, de maatschappij. Maar ook in het klein: het bedrijf of zelfs je eigen huishouden. > 75


Lerarenopleiding VO/BVE sociaal Aardrijkskunde, Onderwijs Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer

< De econoom is gefascineerd door ‘hoe het werkt’ en probeert, door onderzoek, grip te krijgen op economische processen en ze eventueel te beïnvloeden. Tijdens je opleiding leer je deze economische verschijnselen te vertalen naar de belevingswereld van jonge mensen. Je krijgt daarom vakken zoals geld- en bankwezen, overheidsfinanciën, internationale economie, marketing en financiering. Maar ook vakdidactiek waarbij leerstijlen en coaching aan de orde komen.

Geschiedenis “Het verleden is een ander land. Ze doen de dingen daar anders.” Mensen die het vak Geschiedenis interessant vinden, verplaatsen zich graag in vroegere tijden. Ze zijn geïnteresseerd in de verhalen en beelden van een samenleving waarin mensen anders dachten, anders met elkaar omgingen en andere dingen belangrijk vonden. Het verleden is een ‘ander land’ waarnaar je op reis kunt gaan. Doel van die reis is dat verleden beter te leren kennen en te begrijpen. Soms heeft dat als resultaat dat je ook bepaalde kenmerken van de huidige samenleving beter in een historisch verband kunt zetten. Het is bijvoorbeeld leerzaam 76

6

om de huidige strikte toelating van vluchtelingen in ons land te vergelijken met de manier waarop zij in de 17e eeuw welkom werden geheten. De Nederlandse Republiek was in die tijd een echt immigratieland. Bij de Lerarenopleiding Geschiedenis verwerf je allereerst basiskennis van de geschiedenis, van de vroege prehistorie tot de huidige tijd. Die basiskennis heb je nodig om straks zelf als leraar op een verantwoorde manier kennis te kunnen doorgeven. Dat gaat om belangrijke personen, gebeurtenissen maar ook om politieke stelsels, over samenlevingsvormen en over culturen. We doen dit met de cursussen Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe- en Nieuwste Geschiedenis. Daarnaast ga je oefenen in het ‘historisch redeneren’. Dan gaat het bijvoorbeeld om het leggen van historische verbanden, het denken in termen van oorzaak en gevolg of het opsporen van overeenkomsten en verschillen tussen het verleden en de huidige tijd. Je krijgt dit onder de knie door veel te lezen, door zelf werkstukken en scripties te maken, door aan medestudenten historische onderwerpen uit te leggen of door lessen te geven op je stageschool. Als je straks geschiedenisleraar bent, beschik je over veel parate historische kennis, kun je op een


deskundige manier over je vak nadenken én kun je dat in inspirerende lessen ook echt laten zien. Kortom, je bent een gids die met leerlingen kan reizen door de tijd.

Maatschappijleer Als leraar maatschappijleer moet je lesgeven over onderwerpen waarmee veel mensen dagelijks te maken hebben, die ze interessant vinden en waarover ze altijd wel een mening klaar hebben. Het gaat dan om onderwerpen als criminaliteit, zorg, politiek, multiculturele samenleving, internationale problemen, media, of problemen rondom arbeid en verzorgingsstaat. Dit noemen we bij maatschappijleer sociale en politieke vraagstukken. Waarom en hoe geven we daar bij maatschappijleer les over? Het waarom. Mensen hebben vaak een mening over sociale en politieke vraagstukken, maar het ontbreekt hen aan achtergrondkennis. Het vak maatschappijleer heeft de bedoeling deze achtergrondkennis te bieden. Daardoor begrijpen mensen het vraagstuk beter, ze zien de oorzaken en gevolgen ervan, kunnen er goed een standpunt over formuleren en zien in welk belang ze bij de (oplossing van) het vraagstuk hebben. Ze leren vervolgens welke groeperingen en organisaties passen bij die standpunten of belangen, waaronder uiteraard politieke groeperingen en instellingen. Op deze wijze draagt maatschappijleer bij aan a) inzicht in de complexiteit van de maatschappij en b) aan burgerschapsvaardigheden om in die

complexiteit de weg te kunnen vinden en keuzes te kunnen maken. Dat hoort bij ieders algemene ontwikkeling. Het hoe: de vakinhoud. Alle genoemde vraagstukken bestuderen we bij maatschappijleer uit standaard invalshoeken en vragen. Dat zijn vragen als: ‘Wat staat er in de wet?’ ‘Wat is het beleid?’ ‘Wat doen/willen overheden en politieke partijen?’ ‘Welke organisaties en belangen spelen een rol?’ ‘Wat zijn (oorzaken en gevolgen van) gedrag en opvattingen van mensen?’ Of we nu criminaliteit of media bestuderen, altijd keren deze vragen terug. Ze vormen de rode draad in het vak. Deze vragen zijn daarbij afkomstig uit wetenschappen als sociologie, politicologie, rechtswetenschappen, sociale psychologie, culturele antropologie. In deze zin is maatschappijleer het vak dat de sociale wetenschappen in het voortgezet onderwijs en mbo vertegenwoordigt. Het hoe: de lerarenopleiding. In het vakdeel van de lerarenopleiding maatschappijleer zie je ten eerste het bovenstaande terug. Er zijn cursussen over de sociale en politieke vraagstukken en over de sociale wetenschappen. Daarnaast komt verder vakdidactiek aan bod: je leert de vakinhoud over te dragen. In alle lerarenopleidingen (dus ook maatschappijleer) komen vervolgens stages, algemene beroepsvaardigheden en keuzeonderwijs voor.

77


Lerarenopleiding VO/BVE Talen Nederlands, Duits, Frans, Engels Onderwijs

6

Wie z’n talen spreekt, verruimt z’n horizon. Juist voor een klein land als Nederland is dat besef belangrijk. Als jij anderen wilt helpen hun horizon te verruimen, is een lerarenopleiding talen een goede keus. Hogeschool Rotterdam biedt Nederlands, Duits, Frans en Engels aan. Je leert de taal maar ook de cultuur uit dat taalgebied. En in veel gevallen kun je een deel van je studie in het buitenland volgen. Nederlands Als je Nederlands studeert, bestudeer je de taal die je al beheerst. Dit geeft je de mogelijkheid je te verdiepen in diverse aspecten van de taal. Bij de lerarenopleiding Nederlands maak je kennis met literatuur door veel te lezen, er met elkaar over van gedachten te wisselen en recensies te schrijven. Verder houd je je bezig met vragen als ‘hoe zit ons taalsysteem in elkaar?’ en ‘waarom spreken jongeren vaak net weer even anders dan hun ouders?’. Je leert ook welke moeilijkheden onze taal kan opleveren voor iemand die Nederlands als tweede taal moet leren. Vanzelfsprekend is er 78

ook veel aandacht voor je eigen vaardigheid in schrijven, lezen, luisteren en spreken en zul je zien dat je enorm vooruitgaat en al snel met gemak teksten schrijft en analyseert. Je weet hoe je een goede presentatie geeft en hoe je presentaties van anderen kunt beoordelen. En bovenal leer je hoe jij straks weer jouw leerlingen kunt enthousiasmeren voor boeken of toerusten voor een vervolgstudie of beroep.

Duits Studeer je Duits dan krijg je in alle studiejaren taalvaardigheidstraining. Daarbij leer je de taal steeds


beter spreken en verstaan, lezen en schrijven. Uiteraard krijg je grammatica en word je ingewijd in de cultuur van Duitsland. In het vakonderdeel ‘Landeskunde’ bestudeer je topografie, sociale omgangsvormen, maatschappelijke instellingen en geschiedenis van Duitstalige landen. In het eerste jaar ga je een week op excursie naar Berlijn of Wenen en in de hoofdfase van de opleiding kun je drie maanden aan een Duitse universiteit studeren. Er wordt veel aandacht besteed aan jeugdliteratuur; ook moderne en oudere literatuur komt in samenhang met geschiedenis aan de orde. Bij vakdidactiek leer je hoe je de Duitse taal aanbiedt en hoe je het leerproces organiseert. Je leert didactische modellen voor lees- en luistervaardigheid, spreek- en schrijfvaardigheid en voor grammatica. Je maakt motiverend lesmateriaal met en voor de computer en leert hoe je een toets moet samenstellen. Je oefent in de stagevoorbereiding hoe je een lesplan maakt en hoe je een klas of groep instrueert en begeleidt.

Frans Frans staat verder van ons af dan Engels en Duits en is daarmee voor veel Nederlanders een lastige taal. Waar leer je de taal van het land het beste? In het land zelf! Daarom bevat het programma al in het eerste jaar een excursie naar Parijs. In het derde jaar ga je een paar maanden naar de universiteit van Toulouse. Daar volg je lessen Frans en je neemt deel aan de lessen FLE (Français Langue Etrangère), bestemd voor mensen die Frans als vreemde taal gaan doceren. Je maakt dan hele-

maal deel uit van de Franse samenleving en wordt ondergedompeld in de Franse cultuur. Gelukkig ben je daar in de eerste twee jaar van de opleiding al op voorbereid. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vier vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Je leert niet alleen de taal zelf beheersen, maar natuurlijk leer je ook hoe je straks je eigen leerlingen warm kunt maken voor de Franse taal en cultuur.

Engels Engels is een taal die je meestal al heel vertrouwd is. Tijdens je opleiding werk je aan vergroting van je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Het uitgangspunt is dat Engels niet alleen een belangrijk communicatiemiddel is, maar ook een cultuurproduct, tot stand gebracht door miljoenen gebruikers over de hele wereld. Daarom is er ook aandacht voor literatuur en kennis van de Engelstalige wereld. In de hoofdfase van je opleiding behoort studeren in het buitenland tot de mogelijkheden. Dat kan in Engeland of Ierland, maar bijvoorbeeld ook in Zweden. In het eerste en het tweede jaar worden er reizen naar GrootBrittannië georganiseerd. Deze reizen hebben een overwegend cultureel karakter. Deelname aan de reizen is in jaar één verplicht. Al direct in je eerste jaar ga je met leerlingen aan de slag. Gedurende je opleiding leer je hoe je ze het beste de taal kunt bijbrengen, maar ook het begeleiden van de leerlingen staat hoog in het vaandel.

79


Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs

Onderwijs 6

Heb je twee rechterhanden? En vind je het leuk om je kennis en vaardigheden over te dragen? Dan is de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs je op het lijf geschreven. Hogeschool Rotterdam biedt een verbrede lerarenopleiding aan met uitstroomprofielen in zeven bevoegdheidsgebieden.* Je hebt als student aan de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs veelal een mbo-opleiding in een technisch vakgebied afgerond en je bezit meerdere jaren werkervaring in dat vakgebied. Je kiest het uitstroomprofiel dat hoort bij je initiĂŤle vakopleiding en ervaring. De Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs kent zeven uitstroomprofielen, te weten: Bouwtechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Mechanische Techniek, Motorvoertuigentechniek, Werktuigbouwkunde* en Bouwkunde*. De eerste twee studiejaren zijn gericht op verbreding van je vakkennis. Je maakt

80

dan kennis met een aantal (technische) vakken anders dan het door jou gekozen uitstroomprofiel. In de laatste twee studiejaren vindt er vakverdieping plaats. Je gaat jezelf dan technisch specialiseren binnen je uitstroomprofiel. Voor alle opleidingen geldt dat het examenprogramma van de voltijd opleiding identiek is aan de deeltijdopleiding. * Voor studenten die kiezen voor het uitstroomprofiel Bouwkunde en Werktuigbouwkunde begint de vakverdieping al in het tweede studiejaar.


Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs (Associate degree)

Onderwijs 6

Werk je al een paar jaar en denk je erover om verder te studeren? Wil je graag je kennis en kunde aan anderen overdragen? Dan is het nieuwe verbrede Associate-degreeprogramma Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs iets voor jou. Dit tweejarige programma biedt je de kans je verder te ontwikkelen en je kennis te verdiepen. Nadat je je diploma – de Associate degree – hebt behaald, kun je eventueel instromen in het derde jaar van de bachelor Lerarenopleiding en je tweedegraads bevoegdheid halen. Het programma tot Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs is erop gericht anderen wegwijs te maken in het beroep waarin je werkt. Als Onderwijsondersteuner geef je zelfstandig les in het beroepsonderwijs en begeleid je practica.

De lessen geef je aan leerlingen die een opleiding volgen voor jouw beroep. Bij dit deeltijdprogramma is het leren op de werkplek een belangrijk onderdeel van de studie. Bij het Ad-programma Onderwijs­ ondersteuner Technisch Beroepsonderwijs maak je een keuze uit één van de volgende uitstroomprofielen: Bouwtechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Mechanische Techniek en Motorvoertuigentechniek.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

81


7 techniek 82


De opleidingen Je bent gefascineerd door techniek. Je wilt weten hoe dingen in elkaar zitten. Je bent goed in exacte vakken en je bent creatief in het vinden van oplossingen voor ingewikkelde problemen. Je bent niet bang voor een muis (heel veel ingenieurswerk wordt namelijk achter de computer verricht). Hogeschool Rotterdam biedt opleidingen in de technische sector. ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬

Autotechniek Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Bouwkunde Chemie Chemische Technologie Civiele Techniek Elektrotechniek Engineering (Associate degree) Gezondheidszorg Technologie Industrieel Product Ontwerpen Logistiek en Technische Vervoerskunde Maintenance & Mechanics (Associate degree) Maritiem Officier Ruimtelijke Ordening en Planologie Scheepsbouwkunde | Maritieme Techniek Technische Bedrijfskunde Watermanagement Werktuigbouwkunde

83


Autotechniek

TECHNIEK 7

Als autotechnisch ingenieur weet je alles van de techniek van de auto én van het reilen en zeilen binnen de automotive branche. Ben jij benieuwd hoe een motor werkt, maar nog meer hoe deze nog efficiënter kan lopen, hoe deze ontworpen is en of er lichtere en betere materialen gebruikt kunnen worden? Ben je geïnteresseerd in welke krachten er op een wielophanging komen als een voertuig een scherpe bocht maakt? Wil je meedenken over milieuvriendelijk vervoer, misschien wel met alternatieve aandrijfsystemen en brandstoffen zoals waterstof? Ben je iemand die niet alleen zelf graag rijdt (of zou willen rijden) maar ook wil uitvinden hoe auto’s duurzamer, veiliger en schoner kunnen worden? Kun je daarbij breed

84

denken en verder kijken dan naar wat er op de garagebrug gebeurt? Vind je het leuk om oplossingen te bedenken en daarover met allerlei mensen te praten? Dan is de opleiding Autotechniek jou op het lijf geschreven. Als afgestudeerd ingenieur kun je afhankelijk van je specialisatie aan de slag als ontwerper/constructeur bij fabrikanten en ingenieursbureaus, als testingenieur bij fabrikanten en onderzoeksinstituten, als productmanager/marketingmanager bij importeurs en als technisch specialist bij een leasebedrijf.


Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

TECHNIEK 7

Onderzoek aan lichaamscellen is een populair onderwerp bij deze opleiding. Wist je dat pijn door het lichaam zelf kan worden bestreden? Bij intensieve training maakt je lichaam endorfine aan: dat maakt je ongevoeliger voor pijn en zorgt ervoor dat je je lekker voelt. De opleiding kent twee hoofdrichtingen: Medische diag­nostiek en Research. Kies je voor Research dan word je opgeleid voor beroepen waarbij het uitvoeren van weten­schappelijk of toepassingsgericht onderzoek centraal staat. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend. Ze hebben vaak te maken met de gezondheid van de mens maar kunnen ook gericht zijn op de voedselvoorziening of milieuproblematiek. Je leert behalve de technieken vooral ook hoe je een onderzoek opzet en hoe je de resultaten kunt interpreteren; dus dataverwerking en statistiek zijn naast de laboratoriumtechnieken

ook belangrijke onderwerpen. Binnen deze richting kun je via keuzevakken je eigen accent leggen op een onderzoeksterrein dat je het boeiendst vindt. Medische diagnostiek omvat twee studierichtingen, microbiologie en klinische chemie, die gericht zijn op functies in laboratoria van ziekenhuizen. Je voert allerlei analyses uit op patiĂŤntenmateriaal die bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose en het kiezen van de beste behandeling. Je wordt ook betrokken bij de implementatie en optimalisatie van nieuwe methoden en technieken die voortkomen uit de jongste wetenschappelijke inzichten.

85


Bouwkunde

TECHNIEK 7

Ben je ge誰nteresseerd in hoe gebouwen worden ontworpen en gebouwd? Dan kun je je met de opleiding Bouwkunde specialiseren in de beroepen die gebouwen realiseren, met de titel ingenieur voor je naam. Bouwkunde is een breed vakgebied, je kunt er vele interessante beroepen in uitoefenen. Traditioneel leidt de opleiding Bouwkunde op voor beroepen bij architectenbureaus en bij aannemers, waarbij het gaat om het voorbereiden en uitvoeren van projecten. Deze projecten kunnen heel verschillend zijn: woningen, kantoren, scholen en winkelcentra. De laatste jaren zijn er veel nieuwe beroepen bij gekomen, zoals de projectontwikkelaar, de constructeur, de bouwfysisch adviseur (klimaat, akoestiek en duurzaamheid); ook functies bij tal van andere adviesbureaus (kosten, organisatie, projectmanagement) en verschillende functies bij

86

woningcorporaties die grote aantallen woningen beheren en hierbij veel lastige vraagstukken op het gebied van stadsvernieuwing tegenkomen. Al deze beroepen hebben gemeen dat je een goede bouwkundige basis moet hebben. Je moet technische tekeningen kunnen maken en lezen, kennis hebben van constructies, bouwfysica, bouwsystemen en materialen, kunnen organiseren, samenwerken en leiding geven. Ook moet je een goed oog hebben voor de actualiteit en welke rol je daar als bouwkundig expert in kunt spelen. In de opleiding Bouwkunde komen al deze aspecten in trainingen, cursussen, projecten, stages en excursies aan bod.


Chemie

TECHNIEK 7

Dagelijks wordt in laboratoria over de hele wereld geĂŤxperimenteerd met chemische stoffen. Er worden nieuwe materialen en analysetechnieken ontwikkeld en bestaande methoden verbeterd. Als er een bombrief explodeert, zoeken chemici uit wat het geweest is en wat de oorzaak kan zijn. Als de samenstelling van een partij goederen of de verontreinigingsgraad van een milieubesmetting moet worden vastgesteld, is dat primair een taak voor chemici. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, parfums, smaakstoffen en plastics hoort binnen het werkveld van de chemie. De opleiding Chemie kent drie afstudeermogelijkheden, namelijk Analytisch-Fysische Chemie, Organische Chemie en Biochemie. Bij Analytisch-

Fysische Chemie onderzoek je de samenstelling van de meest uiteenlopende stoffen. Je gebruikt daarbij allerlei moderne (computergestuurde) technieken. Bij Organische Chemie staat de ontwikkeling centraal van nieuwe en verbeterde (organisch-) chemische stoffen en materialen. Bij Biochemie gaat het om de technische toepassing van chemische processen in levende organismen. Een voorbeeld is de bereiding van biobrandstof of andere biogrondstoffen, door de toepassing van specifieke micro-organismen.

87


Chemische Technologie

TECHNIEK 7

Een chemisch technoloog is vooral betrokken bij het ontwerpen en opschalen van chemische productieprocessen. Ook zijn ze intensief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe materialen en producten. Het meten aan en het regelen van installaties is een belangrijk aspect. De opleiding Chemische Technologie richt zich vooral op de procestechnologie. Een procestechnoloog houdt zich met name bezig met het ontwerpen en opschalen van productie足processen. Hoe laat ik een reactie, die op labschaal prima verloopt, ook op fabrieksschaal plaatsvinden? Maar ook het verbeteren en optimaliseren van bestaande processen is een belangrijk aandachtsgebied van de procestechnoloog. Vanzelfsprekend vinden veel afgestudeerden een baan in de procesindustrie. Chemisch technologen zijn betrokken bij alle stappen van een goed werkend productieproces: vanaf het eerste idee over een nieuw product tot de realisatie ervan. Je vindt ze

88

bij de ontwerpfase, de opstartfase, de opschalingsfase en de gebruiksfase van grootschalige (chemische) productieprocessen. Achter het bureau, het beeldscherm of in de fabriek. Afgestudeerden zijn in functies terecht gekomen als plantmanager bij een levensmiddelenproducent, ontwerper van procesinstallaties bij een ingenieursbureau, procestechnoloog bij een chemisch productiebedrijf, salesmanager bij een onderdelenfabrikant en adviseur bij de brandweer. De opleiding Chemische Technologie wordt verzorgd door de Rotterdam Mainport University of Appplied Sciences: dit is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en de STC-Group.


Civiele Techniek

TECHNIEK 7

De opleiding Civiele Techniek is gericht op studenten met interesse in ontwerpen, organiseren en bouwen van grote projecten. Met deze opleiding zorg je ervoor dat er waterwegen, dijken, polders, wegen, spoorwegen en vliegvelden zijn met de daarbij behorende bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Landaanwinning, waterzuivering, waterafvoer, kustverdediging, irrigatie, stuwdammen en riolen zijn civieltechnische werken. Milieuaspecten spelen een belangrijke rol. Civieltechnische ingenieurs zijn niet alleen bezig met de aanleg van werken. Ook het renoveren, onderhouden en beheren van bestaande werken biedt veel werkgelegenheid. Door de klimaatsveranderingen zullen in de toekomst veel nieuwe civieltechnische werken nodig zijn. Je kunt niet alleen in Nederland werken, maar ook in

het buitenland. Enkele voorbeelden van functies zijn: uitvoerder/projectleider bij een aannemingsbedrijf in de weg- en waterbouw, ontwerper bij een ingenieursbureau, medewerker bij een overheidsdienst, hoofd gemeentewerken, technisch commercieel medewerker of als specialist bij een advies- of onderzoeksinstituut. De opleiding bestaat uit vijf basiscompetenties: initiĂŤren, ontwerpen, specificeren, uitvoeren en beheren. Het gaat daarbij om kennis en inzicht, toepassen, oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. Kijk op hogeschoolrotterdam.nl/ct voor omschrijvingen van veel voorkomende beroepen.

89


Elektrotechniek

TECHNIEK 7

We maken er elke dag gebruik van: je doet het licht aan, kijkt tv, surft even op het internet, belt een vriend. Het heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Als de stroom uitvalt, ontstaat er chaos. Zoek je een opleiding met gunstige toekomstperspectieven, dan is Elektrotechniek een goede keuze. Op de arbeidsmarkt is veel vraag naar afgestudeerden Elektrotechniek. Tijdens de opleiding word je ruimschoots begeleid, onder

90

andere bij het maken van een specialisatie keuze in een bepaald gebied van de elektrotechniek. Deze keuze bestaat onder meer uit het kiezen van een stage of duaal bedrijf, de minor en de afstudeeropdracht.


Engineering (Associate degree)

TECHNIEK 7

Met de tweejarige Ad Engineering op zak kun je binnen de werktuigbouwkunde aan de slag als werkvoorbereider, designer/ engineer, technisch medewerker of manager productieproces. Wil je je na je mbo- of havo-opleiding graag verder ontwikkelen tot een technische professional op hboniveau? Of werk je op technisch en operationeel niveau bij een industrieel bedrijf en wil je doorgroeien? Dan zit je bij onze Ad (Associate degree) goed. Binnen de Ad Engineering werk je aan het verdiepen en verbreden van je kennis, vaardigheden ĂŠn inzichten. Er bestaat een grote (en groeiende!) behoefte aan technici die gespecialiseerd zijn in de eerste fasen van de Product Life Cycle. Denk daarbij aan het onderzoeken, het ontwerpen en produceren van machines en installaties. Al deze aspecten komen tijdens de Ad Engineering in theorie ĂŠn praktijk ruim aan bod. Je volgt de Ad Engineering in een technische en dynamische omgeving. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats binnen het

Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek naast het Da Vinci College in Dordrecht. Je werkt aan echte vraagstukken met echte opdrachtgevers. Voor de deeltijd- en duale studenten zal het praktijkgedeelte deels in de Duurzaamheidsfabriek en deels op de werkplek plaatsvinden. Het meer theoretische gedeelte volg je bij Hogeschool Rotterdam. Deze tweejarige hbo-opleiding sluit aan bij de eisen en wensen vanuit het bedrijfsleven. Je kansen op de arbeidsmarkt zijn dus groot. Nadat je het diploma - de Associate degree - hebt behaald, kun je eventueel doorstromen naar de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

91


Gezondheidszorg Technologie

TECHNIEK 7

Deze opleiding leidt je op tot een ingenieur die werkt op het snijvlak van gezondheidszorg en techniek. Je combineert kennis van de gezondheidszorg, techniek, bedrijfskunde en informatica. Je ouders gingen vroeger naar een ziekenhuis en moesten toen voor een simpele behandeling wel drie dagen in het ziekenhuis blijven! Tegenwoordig is de techniek al zover dat dat niet meer nodig is en je misschien dezelfde dag nog naar huis kan. Dat wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe en snellere apparatuur. Maar samen met nieuwe apparaten wordt het ook steeds ingewikkelder en niet iedereen begrijpt meteen wat ze doen of hoe ze werken. Gezondheidszorg Technologie is de link tussen de gezondheidszorg en de techniek. Het is een praktische opleiding die zich op de techniek richt, op de mensen achter de techniek, en de

92

gezondheidszorg. Een gezondheidszorgtechnoloog is een praktisch en patiëntgericht persoon die medische appa­ratuur kan beheren en innoveren. Van bloeddrukmeters tot complete operatiekamers. Iemand met een brede blik, die niet alleen het apparaat ziet, maar iedereen eromheen; de maker, de koper en de gebruikers ervan: de arts, de paramedicus, de verpleegkundige en natuurlijk de patiënt. Ze hebben niet alleen inzicht in de techniek, maar ook in de zorg. En niet te vergeten staan ze stil bij de vraag: “Hoe zorg ik dat patiënten zich op hun gemak voelen?”


Industrieel Product Ontwerpen

TECHNIEK 7

Bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen leer je hoe je een idee moet uitontwikkelen tot een product dat werkt, te gebruiken, maakbaar en betaalbaar is. Ben je ge誰nteresseerd in hoe producten werken en hoe ze in de fabriek gemaakt worden? Wil je graag weten hoe je een product in 3D in de computer tekent en daarna je eigen ontwerp zelf op onze 3D printer maakt? Hoe je als productontwerper met fabrikanten of andere specialisten communiceert over productiemogelijkheden en materiaalgebruik? Dan heb je het over industrieel product ontwerpen: het verzinnen, maken, uitwerken en testen van slimme technische productoplossingen oftewel productengineering. Je leert dat slim meestal ook betaalbaar betekent, want de kostprijs van een product is vaak een belangrijke factor bij het

ontwerpen. Duurzaamheid is in het ontwerpproces een belangrijk uitgangspunt voor elk productontwerp: materialen van het product mogen niet onnodig het milieu belasten en moeten geproduceerd worden onder goede omstandigheden. Een productontwerp dat je maakt bij deze opleiding is zinvol en nuttig in gebruik. Een kinderbuggy moet bijvoorbeeld zowel licht als stevig zijn, compact opvouwbaar en ook veilig en betaalbaar zijn. Je leert welke gevolgen je ontwerp voor de gebruiker, de maker en zijn omgeving hebben en hoe je daar rekening mee houdt.

93


Logistiek en Technische Vervoerskunde

TECHNIEK 7

Bij de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde ligt het accent op transport. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat je deze opleiding vindt in ‘Mainport Rotterdam’. Heb je je wel eens afgevraagd wat er in de truck zit die voor je in de file staat op de snelweg? Misschien zit er voor een vermogen aan computerapparatuur in, mis­schien zit hij wel vol met aardappelen. En waarom zitten die goederen in een truck en niet in een vliegtuig of in een zee- of binnenschip? Of kunnen ze ook met de trein? Waarom zijn ze nú op de weg en niet gisteren of morgen? In de regio Rijnmond worden vervoersstromen met elkaar verbonden. Goederen afkomstig van zeeschepen worden verdeeld over de weg, het

94

spoor, de binnenvaart en de lucht, en omgekeerd. Zo ontstaan er wereldomvattende vervoersketens. Het beheersen en organiseren van deze ketens is waar het bij Logistiek en Technische Vervoers­ kunde om gaat. De opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde wordt verzorgd door de Rotterdam Mainport University of Appplied Sciences: dit is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en de STC-Group.


Maintenance & Mechanics (Associate degree)

TECHNIEK 7

Met de tweejarige Ad Maintenance & Mechanics kun je je als operationeel projectleider op hbo-niveau specialiseren in energie, design, maintenance of management. Wil je na het mbo je ontwikkelen tot een technische professional op hbo-niveau? Of werk je op technisch en operationeel niveau bij een industrieel bedrijf en wil je doorgroeien? Dan zit je bij de Ad (Associate degree) Maintenance & Mechanics goed. Je verdiept en verbreedt je kennis, vaardigheden én inzichten. Je leert verbinding te leggen tussen de uitvoering van het werk en het overkoepelende beleid. Er bestaat een grote behoefte aan technici, die gespecialiseerd zijn in de laatste fasen van de Product Life Cycle. Denk aan het onderhoud en het aanpassen van machines en installaties. Aspecten die tijdens de opleiding in theorie én praktijk ruim aan bod komen. Deze tweejarige opleiding sluit aan bij de eisen en wensen vanuit het bedrijfsleven.

Je kansen op de arbeidsmarkt zijn dus groot. De Ad Maintenance & Mechanics leidt op tot een officieel erkend diploma, de Associate degree. Na afronding van je Ad kun je als onderhoudsengineer, werkvoorbereider, tekenaar, constructeur of projectleider aan de slag. Wil je eventueel verder studeren, dan kun je doorstromen naar het derde jaar van de bacheloropleiding Werktuigbouw­kunde van Hogeschool Rotterdam. Het programma daar­van sluit aan op de Ad Maintenance & Mechanics. Je kunt dan in twee jaar je bachelor behalen.

Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine

95


Maritiem Officier

TECHNIEK 7

Tegenwoordig heeft zeevaart alles met techniek te maken. Daarom kent deze ge誰ntegreerde opleiding zowel technische als nautische vakken, maar ook managementvaardigheden zitten in het pakket. De eerste twee jaar krijg je ge誰ntegreerd les, dan ga je naar zee voor je stage. Na de stage kun je je specialiseren via de minor, het afstuderen en de tweede stage in de nautische of de technische richting. Je draagt zorg voor de navigatie, de lading en de technische systemen aan boord. De aanvangssalarissen zijn hoog en er is veel vraag naar zeevarenden in de hele wereld. Er wordt zelfs op dit moment een baangarantie

96

afgegeven door de reders. De opleiding Maritiem Officier wordt verzorgd door de Rotterdam Mainport University of Appplied Sciences: dit is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en de STC-Group. De STC-Group is het grootste opleidingsinstituut op het gebied van transport en logistiek in Nederland en het simulatorpark is het grootst en meest uitgebreide van Europa.


Ruimtelijke Ordening en Planologie

TECHNIEK 7

Tijdens de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie word je opgeleid als planoloog en/of stedenbouwer. De opleiding biedt de kennis op gebied van planologie en stedenbouw in samenhang aan, en noemt de student daarom een planologisch ingenieur. Als planologisch ingenieur heb je invloed op de inrichting van de ruimte. De opleiding heeft haar focus op de problematiek van steden en stedelijke gebieden. In Nederland bestaat een grote vraag naar ruimte. We willen allemaal een aantrekkelijke omgeving, leefbare steden, bedrijven dichtbij de bebouwde kom of bij belangrijke knooppunten, efficiĂŤnt vervoer van personen en goederen en ruimte voor vrijetijdsvoorzieningen, natuur en water. Het probleem is dat de Nederlandse bevolking nog steeds groeit, maar de ruimte gelijk blijft. Daardoor moeten steeds meer wensen gerealiseerd worden op de 40.000 vierkante kilometer die Nederland

meet. Dat kan alleen maar door de ruimte intensiever (boven- ĂŠn ondergronds), creatiever en beter te gebruiken. Dat is de uitdaging voor planologen en stedenbouwers: zij zijn degenen die samen met anderen bedenken hoe ze de beperkte ruimte zo goed mogelijk kunnen inzetten. Zij bedenken het niet alleen, zij zijn ook betrokken bij de uitvoering ervan. Dit kan als ontwerper, adviseur, procesmanager, ontwikkelaar of onderzoeker.

97


Scheepsbouwkunde | Maritieme Techniek

TECHNIEK 7

De Nederlandse scheepswerven behoren tot de wereldtop. Al eeuwen hebben we de vakkennis in huis en ook is Nederland een toonaan­ gevende scheepsbouwnatie. Er worden in Nederland veel verschillende schepen ontworpen en gebouwd, van baggerschepen en offshorevaartuigen tot veerschepen en luxueuze jachten. Ook wereldwijd wordt de Nederlandse kennis ingezet ten behoeve van de internationale scheepsbouw. In de opleiding Scheepsbouwkunde | Maritieme Techniek worden de waardevolle eeuwenoude tradities van de scheepsbouw gecombineerd met de meest moderne technieken. Dit alles om schepen te ontwerpen en te bouwen die voldoen aan de eisen van nu en de nabije toekomst: veilig, duurzaam en kostenefficiÍnt. Scheepsbouwkundig ingenieurs houden zich bezig met het ontwerpen en construeren van schepen.

98

Functies die je kunt uitoefenen zijn tekenaar, ontwerper, calculator of constructeur. Ook in andere functies binnen de scheepsbouw zijn zij te vinden, bijvoorbeeld in adviesfuncties of het management van scheepswerven en in research & developmentprojecten. De opleiding Scheepsbouwkunde | Maritieme Techniek wordt verzorgd door Rotterdam Mainport University of Applied Sciences: een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en de STC-Group.


Technische Bedrijfskunde

TECHNIEK 7

Als technisch bedrijfskundige ben je breed opgeleid en veelzijdig inzetbaar. Je kunt dus op veel plaatsen terecht: in het bedrijfsleven, in de zakelijke dienstverlening of in de industrie. Hierdoor ben je gewild op de arbeidsmarkt. Je bent een bedrijfskundige die werkt in een technische omgeving. Het is jouw taak mensen in de organisatie aan te sturen en te motiveren en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Je wilt de markt voor een product verkennen? De kwaliteit van een productielijn binnen een fabriek verbeteren? Of het logistieke proces effici毛nter maken? Dat kan als technisch bedrijfskundige. Technisch bedrijfskundig ingenieurs zijn allrounders en kunnen in alle sectoren van een bedrijf aan het werk: planning, inkoop, productie, verkoop en distributie. Het zijn probleemoplossers die werken op het snijvlak van economie, organisatie en techniek en in staat zijn veranderingen door te voeren. Op bepaalde punten ga je dieper in zonder het overzicht te verliezen. Een baangarantie bestaat niet, maar onze

studenten Technische Bedrijfskunde hebben tot op heden in zowel economisch gunstige als ongunstige tijden, vaak al v贸贸r het afstuderen een goede baan; werkloosheid kennen ze niet of nauwelijks. Verder baseren wij onze positieve verwachtingen op het ook in deze tijden zeer grote aantal vacatures waarin technisch bedrijfskundigen worden gevraagd. Je kunt dan ook kiezen uit een rijke verzameling van functies en beroepen. Voorbeelden zijn: manager, bedrijfsleider, productieleider, inkoper, industrieel verkoper, organisatieadviseur en projectleider.

99


Watermanagement

TECHNIEK 7

De Rotterdamse watermanager wordt opgeleid voor het managen van stedelijk water. Je werkt aan een veilig en duurzaam watersysteem in de stad. Als Rotterdamse watermanager vertaal je wensen van waterbeheerders, planologen, stedenbouwkundigen en bewoners in dijken, stadswateren en waterwijken. Watermanagers zijn hard nodig want bescherming tegen overstroming, beschikbaarheid van drinkwater, een goed werkende riolering en mooi water om aan te werken, wonen of recreĂŤren is belangrijk voor iedereen. Als gevolg van de klimaatveranderingen en bevolkingsgroei krijgen vooral laagliggende gebieden, zoals deltasteden, steeds meer problemen met water. Denk daarbij aan meer aanvoer van water door de grote rivieren, intensievere regenbuien, een stijgende zeespiegel en grondwaterstanden. Deltasteden hebben behoefte aan oplossingen voor deze

100

waterproblemen. Daarnaast moeten de kansen van water voor de stad en haar omgeving niet uit het oog worden verloren. Daarom ben je niet alleen met een technisch profiel maar ook met een profiel Economie & Maatschappij toelaatbaar tot deze opleiding. Ligt jouw hart bij het water, de inrichting van steden of de zorg om ons klimaat? Dan is deze opleiding echt iets voor jou. Watermanagers werken bij overheden, adviesbureaus, belangenorganisaties of in hun eigen bedrijf. Bijvoorbeeld als onderzoeker, ontwerper, modelleur, adviseur of projectmanager. Watermanagement is internationaal van belang dus je kunt in Nederland aan de slag, maar ook in het buitenland.


Werktuigbouwkunde

TECHNIEK 7

In het dagelijkse leven kom je overal producten tegen waar een werktuigbouwkundig ingenieur in het ontwerpproces bij betrokken is geweest. Voorbeelden hiervan zijn liften, auto’s en blu-ray spelers. Je bent gefascineerd door techniek. Je wilt weten hoe machines in elkaar zitten en je wilt nieuwe dingen maken of bestaande dingen verbeteren, bijvoorbeeld omdat milieueisen zijn veranderd. Je lost een technisch probleem creatief op, werkt graag met de computer en vindt het prettig samen te werken met anderen. Werktuigbouwkunde is een heel breed vakgebied waarbinnen je bijvoorbeeld als ontwerper van producten en machines of leidinggevende van een ontwerpteam aan de slag kan. Naast alledaagse producten werkt een werktuigbouwkundige ook aan olieboorplatforms, hijskra-

nen, scheepsmotoren, turbines voor de elektriciteitscentrales en de machines voor de productie van microchips. De variëteit geeft al aan dat het gaat om machines die met brute kracht een brugdeel op zijn plaats hijsen of juist om machines die met uiterste precisie een onderdeel kunnen bewerken. Werktuigbouw­kundigen zijn verder actief als afdelingsleider, projectleider of technisch adviseur. Als werktuigbouwkundige spreek je de taal van andere technici binnen het bedrijf en communiceer je afhankelijk van je functie met klanten, leveranciers, monteurs, planners, inkopers, regelgever en directie.

101


Hogeschool Rotterdam

Outside In Inside Out. Om jou effectief te laten studeren haalt Hogeschool Rotterdam letterlijk de Rotterdamse omgeving naar binnen. Geen verzonnen oefeningen, maar concrete projecten, onderzoeksvragen en vernieuwingen uit de Rotterdamse regio. We voegen jouw talent en onze kennis er aan toe en geven dat geheel weer terug aan die regio. Jij leert zo wat echt werkt, wij blijven er scherp van en tegelijker足 tijd helpen we bedrijven en instellingen. Honoursprogramma en Innovation Labs Sinds 2010 kun je aan Hogeschool Rotterdam een Honoursprogramma volgen. Dit programma is bedoeld voor ambitieuze studenten die graag creatief en innovatief aan hun beroep willen werken. De Innovation Labs nemen in dit programma een belangrijke plaats in. In een Innovation Lab 102

werk je met studenten uit andere opleidingen aan complexe projecten van opdrachtgevers uit de Rotterdamse regio. Voor studenten die het Honoursprogramma willen volgen is het Innovation Lab verplicht. Voor andere studenten zijn de Innovation Labs ook toegankelijk. Wel moet je dan je motivatie aantonen in een toelatingsgesprek. Het Honoursprogramma is bedoeld voor studenten met ambitie die meer willen halen uit hun opleiding. Wanneer je het totale programma doorloopt, krijg je bij je diploma een honours degree. Studenten die tijdens de opleiding alleen het Innovation Lab volgen en afsluiten met een positief resultaat, ontvangen hiervoor een certificaat.

Overtref jezelf Laat je inspireren door onze Rotterdamse menta足li足 teit, studieaanpak en omgeving. Wij dagen je uit en helpen je om de lat hoger te leggen dan je voor mogelijk hield. We bouwen je opleiding slim op, zorgen ervoor dat wat je leert, ook werkt in de praktijk van nu en geven je de ruimte om zelf accenten te leggen in je opleiding. Zo haal je meer uit jezelf.


Studiesucces

Studeren met een beperking

We willen er zo goed mogelijk voor zorgen dat jij als student ook de best mogelijke begeleiding en onder­ steuning krijgt om je opleiding met succes af te ronden. Daarom vinden we het belangrijk al zo snel mogelijk kennis met je te maken. Veel van onze studenten kunnen wel wat extra ondersteuning gebruiken om het beste uit zichzelf te halen. Die bieden we graag.

Studenten met een functiebeperking kunnen ook bij ons studeren. Voor studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen hebben, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Vraag bij de decaan van je locatie welke mogelijk­heden er zijn voor jou, het liefst voordat je met je opleiding begint. Ook kunnen studenten van het ‘PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam.nl/voorzieningen

Proefstuderen Als je met je studiekeuze al een eind op weg bent, kun je een dag komen proefstuderen. Je gaat actief aan de slag en ervaart of jouw beeld van de opleiding overeenkomt met de werkelijkheid. Bijna iedere opleiding biedt een eigen proefstudeerprogramma voor leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo en voor derde- en vierdejaars studenten van mbo-niveau 4-opleidingen. De uren proefstuderen kun je in overleg met je decaan laten meetellen voor je totale studielast Loopbaan Oriëntatie en Beroep (LOB).

Studentendecanen Studentendecanen werken onafhankelijk en ver­ trouwelijk. Je kunt bij hen terecht als je persoonlijke problemen hebt, als je twijfelt over je studiekeuze en met vragen over geldzaken, over wet- en regelgeving, over studieaanpak en over speciale voorzieningen. Het decanaat verzorgt ook trainingen (o.a. faalangsttraining, cursus studiekeuze, assertiviteitstraining).

Studiekeuzebegeleiding Als je nog niet precies weet welke richting je op wilt, kan Hogeschool Rotterdam je ondersteunen bij je studiekeuze. We bieden bijvoorbeeld de cursus studiekeuze ‘Kiezen doe je zo!’ aan. De cursus stu­diekeuze helpt je bij het kiezen van een hboopleiding en is gericht op eindexamenkandidaten (havo 5, vwo 6 en mbo-niveau 4). Tijdens vier bijeenkomsten ga je samen met andere leerlingen onder begeleiding van een studiekeuzebegeleider aan de slag. Door verschillende opdrachten krijg je inzicht in je kwaliteiten, je interesses, je toekomstwensen en de acties die je kunt ondernemen om tot een studiekeuze te komen. Kijk voor meer informatie over alle vormen van studiekeuzebegeleiding op hogeschoolrotterdam.nl/studiekeuzebegeleiding

103


voorzieningen

E-mailaccount en internet PC- / internetruimtes Mediatheken / bibliotheken International Office (voor studie / stage in buitenland) Sportmogelijkheden (www.erasmussport.nl) Studenten- en studieverenigingen Restaurants en studentencafĂŠs Vestiging Randstad Uitzendbureau Hogeschoolmagazine Profielen Decanen, vertrouwenspersonen, studentenpastor Helpdesks ICT, Nederlands en Dyslexie Platform voor studeren met een beperking (PowerPlatfom) Studerende Ouders aan Zet Programma voor Topsporters Stilte- en gebedsruimtes op locaties Wijnhaven, Academieplein en Museumpark Kopieerservice Xerox Filiaal boekwinkel Studystore Keuzeonderwijs/Minorbureau (informatie over keuzevakken en minors) 104


105


locaties

1 Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

4 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WN Rotterdam

7 Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam

2 Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

5 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 99 3011 WN Rotterdam

8 Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam

3 Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

6 Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WJ Rotterdam

9 Locatie RDM Campus Droogdok 17 3089 JL Rotterdam 10 Locatie Rochussenstraat Rochussenstraat 198 3015 EK Rotterdam 11 Locatie Lloydstraat Lloydstraat 300 3024 EA Rotterdam 12 Locatie Dordrecht Achterom 103 3311 KB Dordrecht

106


107


studievoorlichting Studievoorlichting

Belangrijke telefoonnummers

Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Afdeling Studievoorlichting (010) 794 44 00

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl

Studeren met een beperking (010) 794 62 48 Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00

Bezoekadres

Visitor Centre locatie Museumpark (metro Dijkzigt) Burg. sâ&#x20AC;&#x2122; Jacobplein 1 3015 CA Rotterdam

Kijk voor de actuele openings­tijden op hogeschoolrotterdam.nl/studievoorlichting

Contactpersoon Topsport en Studie (010) 794 62 44 Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (050) 599 77 55 Vestia Rotterdam Stadswonen (studentenhuisvesting) (010) 800 72 00 Jongeren Informatie Punt (010) 436 25 44

108


Open Dagen

Proefstuderen

Tijdens de open dagen kun je kennis maken met alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam en een indruk krijgen van de faciliteiten en de sfeer van de locaties. Je bent welkom op:

Elk jaar organiseert Hogeschool Rotterdam Proefstudeerdagen. Kijk voor de data van Proefstuderen en het aanmeldformulier op hogeschoolrotterdam.nl/proefstuderen

¬ Zaterdag 10 november 2012 ¬ Zaterdag 26 januari 2013 ¬ Zaterdag 23 maart 2013

Meeloopdagen

Open Avonden *

Er is een beperkte mogelijkheid een dag individueel met een student mee te lopen. Neem daarvoor contact op met afdeling Studievoorlichting.

Verspreid door het jaar organiseren we ook een aantal open avonden, waar je naast algemene ook specifieke informatie over één of meerdere opleidingen kunt krijgen. ¬ Woensdag 20 maart 2013 (alleen deeltijd) ¬ Woensdag 5 juni 2013

*

De open avonden van de Willem de Kooning Academie zijn alleen voor de opleidingen Vrijetijdsmanagement en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. 109


toelating & aanmelding

Voor vragen over (afwijkende) toelatingsvoorwaarden, intake en assessment kun je terecht bij afdeling Studievoorlichting. Toelatingsvoorwaarden Uitgebreide informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je op hogeschoolrotterdam.nl

Ik mis een vak Je hebt een ‘deficiëntie’ als je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-lang diploma met een onjuist doorstroomprofiel of vakkenpakket om rechtstreeks toegelaten te worden. Deze deficiëntie moet je opheffen vóórdat je met de opleiding start. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam speciale deficiëntietoetsen aan, die je met positief resultaat moet afronden. Ook kun je voor de meeste vakken voorbereidingscursussen volgen. Bij afdeling Studievoorlichting kun je terecht voor meer informatie. 110

Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk een toelatingstraject te volgen, mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt twee uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Nadat je de aanlegtest succesvol hebt afgelegd, leg je het toelatingsexamen af. Deze toelatingsexamens vinden plaats in de periode van maart tot en met juli. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voor­ bereidingscursussen te volgen. Bij afdeling Studievoorlichting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvragen van een informatiegids. In deze gids vind je informatie over de examen­vakken, voorbereidingscursussen, voorbeeldexamens, benodigde boeken, kosten en examendata. Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen moet altijd tegelijk gebeuren met de aanmelding voor


de opleiding die je wilt volgen. Aanmelden voor de opleiding verloopt via Studielink. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden

Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatings­toets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal programma II’ (NT2) hoef je de toe­latingstoets van de hogeschool niet af te leggen. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing. De medewerkers van afdeling Studievoorlichting kunnen je hierover meer informatie geven.

Voor je aanmelding in Studielink heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.DigiD.nl. Kijk voor alle informatie over de aanmeldprocedure op hogeschoolrotterdam.nl/ aanmelden

Studiefinanciering voltijd en duaal Onder bepaalde voorwaarden hebben voltijd- en duale studenten met de Nederlandse nationaliteit recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar woon je wel in Nederland? Dan kun je in een aantal gevallen toch studie­financiering krijgen. Kijk voor uitgebreide informatie op www.duo.nl

Deeltijd Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Aanmelden Je kunt je eenvoudig online aanmelden via Studielink. Via Studielink regel je meteen je aanmelding bij zowel DUO in Groningen als de hogeschool. Je studiefinanciering moet je nog wel apart aanvragen bij DUO.

111


studiekosten

Collegegeld

Instellingscollegegeld

Het collegegeld voor 2013 - 2014 is nog niet bekend als de brochures worden gedrukt. De bedragen worden elk jaar voor 1 april bekend gemaakt. In 2012 - 2013 bedroeg het collegegeld voor een:

Studenten uit niet EER-landen betalen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

¬ voltijdopleiding € 1.771,¬ duale opleiding € 1.771,¬ deeltijdopleiding € 1.464,-

112

Studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam.nl/ collegegeld


Langstudeerders

Overige studiekosten

Als student mag je zowel over een bacheloropleiding als over een masteropleiding één jaar langer doen dan het aantal jaren dat de bachelor/master officieel duurt. Zolang je hieraan voldoet, betaal je het wettelijke collegegeld. Voldoe je niet meer aan de regel, dan moet je een verhoogd collegegeldtarief betalen. Kijk voor de actuele informatie op hogeschoolrotterdam.nl/collegegeld

Afhankelijk van de gekozen opleiding moet je voor de aanschaf van boeken, readers en andere leermaterialen rekenen op een bedrag tussen € 300,en € 1.000,- per jaar. Ook kosten van eventuele excursies komen voor rekening van de student. Bij afdeling Studievoorlichting kun je meer inlichtingen krijgen over financiële zaken.

113


Studeren in rotterdam

Wie in Rotterdam woont of studeert, hoeft zich nooit te vervelen. De stad is constant in beweging en er is altijd wat te beleven. Een jonge stad die bruist van de energie. Wie je ook bent, je voelt je er snel thuis. Trams, bussen en metro’s brengen je overal waar je wilt zijn. Naar de locaties van de hogeschool – die bijna allemaal aan dezelfde metrolijn liggen – maar ook naar de verschillende uitgaansgebieden. Vanaf de locaties Museumpark/Academie­­plein loop je zo naar de eet-, muziek- en danscafé’s rond de Nieuwe Binnenweg en de multiculturele Witte de Withstraat. Bij de locaties Blaak/Wijnhaven liggen de terrassen van de Oude Haven op een steenworp afstand. En de locatie Kralingse Zoom ligt vlakbij de studentikoze Oostzeedijk. Maar Rotterdam heeft meer, zoals bijvoorbeeld het Internationale Film Festival Rotterdam, de Rotterdamse Museumnacht, North Sea Round Town, de Parade en het jaarlijks 114

terugkerende Zomercarnaval. Voor meer informatie over uitgaan, restaurants, evenementen, musea, enz. kun je kijken op www.rotterdam.info.

Stad om te ontdekken De hogeschoolgebouwen staan er vlakbij of zelfs middenin: de culturele as van Rotterdam. De beroemde musea en talloze galeries, de schouwburg, de bioscopen en de vele kleine theaters bieden voor iedereen wel wat. Leuk om te ontdekken! Als student krijg je bovendien bijna overal korting. Voor meer informatie:

www.010.pagina.nl

www.boijmans.nl

www.kunsthal.nl

www.wdw.nl


Stad om te wonen

Stad om te sporten

Anders dan in andere studentensteden heb je in Rotterdam binnen niet al te lange tijd een betaalbare woning! Informeer naar jongerenhuisvesting bij het Jongeren Informatie Punt (JIP). Een briefje ophangen op de vele prikborden – van bibliotheek tot supermarkt - wil ook nog wel eens resultaat opleveren. Je kunt ook naar een woning zoeken op:

Zelf sporten, kijken naar sport, sport en studeren, werken in de sport…het kan allemaal in Rotterdam. Onder de ambitieuze titel ‘Rotterdam City of Sports’ voert de stad al jaren een veelzijdig en aantrekkelijk sportprogramma van de ABN-Amro Marathon Rotterdam en City Racing Rotterdam tot aan het ABN-Amro World Tennis Tournament in Ahoy en de Red Bull Air Races. Wil je zelf sporten, dan kun je bij de Stichting Studentenvoorzieningen bijvoorbeeld ook voor een spotprijsje een kaart kopen die je een voordelige keuze biedt uit zo’n veertig sporten.

www.stadswonen.nl

www.woonnet-rijnmond.nl

www.kamernet.nl

www.huurkamers.nl

www.studentopkamers.nl

www.erasmussport.nl

115


Colofon Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Uitgave: Hogeschool Rotterdam, afdeling Communicatie Redactie en coรถrdinatie: Myrthe Doornik, Annemarie Vaissier, Fabian Valk Ontwerp en uitwerking: Bruikman reclamestudio Fotografie: Jan Nass, Sander van der Torren, Laura Zwaneveld Drukker: Drukproef BV

Wil je meer informatie over studeren aan Hogeschool Rotterdam? Kijk dan op:

www.hogeschoolrotterdam.nl of volg ons op: @overtrefjezelf

/hogeschoolrotterdam

Opleidingenwijzer 2013-2014  

Opleidingenwijzer 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you