Page 1

Elektrotechniek DEELTIJD


acht redenen om de deeltijdopleiding Elektrotechniek aan Hogeschool Rotterdam te gaan volgen

Inhoudsopgave acht redenen om de deeltijdopleiding Elektrotechniek aan Hogeschool Rotterdam te gaan volgen rotterdams onderwijs model voor wie bestemd? opleiding beroep aan het woord meer informatie voorzieningen toelating & aanmelding belangrijke telefoonnummers en locaties hogeschool rotterdam 2

Je mag na drie jaar de titel Bachelor of Engineering (ingenieur) voeren

5]

We hebben enthousiaste docenten

2]

De opleiding Elektrotechniek staat landelijk zeer goed aangeschreven

6]

Je leert van collegastudenten uit andere bedrijven

3]

Je voert opdrachten van je studie uit op je eigen werkplek

7]

Je maakt de volgende stap in je carrière

4]

We besteden veel aandacht aan studiebegeleiding

8]

Je volgt theorievakken en trainingen gedurende twee dagdelen op school

1] 2 3 5 6 11 12 14 15 16 18


rotterdams onderwijs model Hogeschool Rotterdam werkt volgens het Rotterdams Onderwijs Model (ROM). Dat wil zeggen dat al onze opleidingen een ideale balans hebben tussen kennis, praktijk en professionele ontwikkeling. Kennis en kunde In de deeltijdopleidingen koppelen we praktijk aan theorie: vraagstukken waar je in je werk tegenaan loopt, breng je tijdens de lessen in, en andersom voer je ook opdrachten voor je opleiding op je werk uit. Zo leer je theorieĂŤn, modellen en concepten praktisch toe te passen. Professionele groei Tijdens je hele opleiding kun je bovendien terugvallen op een vaste studieloopbaancoach. Deze begeleidt jou persoonlijk, adviseert je bij (verandering van) een loopbaantraject en bij je studievoortgang. Een goed voorbeeld van hoe de Rotterdamse aanpak werkt!

3


4


voor wie bestemd? Vaak wordt de opleiding gevolgd door mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Ze bekleden een uitvoerende functie, maar willen doorgroeien naar een leidinggevende of bijvoorbeeld een technisch-commerciÍle functie. Of naar een management- of ontwerpfunctie. Hiervoor is een hbo-diploma een vereiste. Met het juiste diploma op zak kun je een nieuwe stap zetten in je loopbaan. Je kiest voor de drie jaar durende deeltijdstudie Elektrotechniek. De studie volg je naast je werk. Na afronding van de studie heb je als ingenieur/bachelor veel carrièremogelijkheden.

5


opleiding Studievereisten Om als deeltijdstudent te kunnen beginnen is een mbo-diploma Elektrotechniek niveau 4 een prĂŠ. Daarnaast zijn twee jaar relevante werkervaring, een baan in een relevant werkveld van minimaal 20 uur per week en medewerking van je werkgever wenselijk. Studieduur De deeltijdopleiding is zo opgebouwd dat je binnen drie jaar je hbodiploma Elektrotechniek kunt behalen als je in het bezit bent van een relevant mbo-niveau 4-diploma (bij voorkeur Elektrotechniek). Studiebelasting De deeltijdopleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn zo ingericht dat werken en studeren makkelijk te combineren is. Het curriculum is opgebouwd uit een intern en een extern deel. Het interne deel omvat cursussen, trainingen en projecten die op school worden gedaan. Het externe deel bestaat uit projecten die op de werkvloer worden uitgevoerd. Daarnaast zul je wel extra tijd vrij moeten maken voor zelfstudie, zeker in tentamenperiodes. Houd rekening met ongeveer 20 uur zelfstudie per week. De ervaring leert dat de deeltijdopleidingen pittig kunnen zijn. Een goede planning is dan ook erg belangrijk. Studieprogramma Bij Elektrotechniek volg je onderwijs over vakinhoudelijke onderwerpen en leer je de vaardigheden die de moderne ingenieur kenmerken. Het eerste jaar van de opleiding volg je alleen het interne propedeuse programma. Het tweede jaar stroom je in in de hoofdfase. Het interne programmadeel in het tweede jaar omvat cursussen, 6


trainingen en project(en). Dit is inclusief studieloopbaancoaching en portfolio. Binnen de deeltijdopleiding Elektrotechniek kies je in het tweede jaar op welk gebied je je verder wilt specialiseren. Het interne programma in de hoofdfase is toegesneden op de keuze die je maakt. In het tweede jaar start het externe programma, dat is opgebouwd uit werkervaringsprojecten. Het eerste deel van het derde jaar omvat de minor. In het laatste half jaar valt de afstudeeropdracht. Het interne programmadeel in het derde jaar is voornamelijk kennisgestuurd. Het externe deel bestaat uit minorprojecten en de afstudeeropdracht. Bij de opleiding Elektrotechniek volg je vakinhoudelijke vakken als wiskunde, elektronica, energietechniek, regeltechniek, telecommunicatie, en C programmeren. Afstuderen In het kader van afstuderen moet je een samenhangende en complexe opdracht uitvoeren. Met de afstudeeropdracht bewijs je als volwaardig ingenieur te gaan functioneren en de bijbehorende competenties te beheersen. Je voert de afstudeeropdracht uit op je werkplek. Ter voorbereiding stel je een opleidingsplan op met daarin onder andere een duidelijke opdrachtomschrijving, probleemstelling en plan van aanpak. Dit plan bevat tevens persoonlijke leerdoelen. De uitwerking van de afstudeeropdracht wordt vastgelegd in een afstudeerverslag. Daarnaast moet je ook een reectieverslag opstellen. Beide verslagen moeten aan het einde van de afstudeerperiode ten overstaan van een examencommissie worden gepresenteerd en verdedigd. De afstudeerperiode duurt een half jaar. 7


Begeleiding In de deeltijdopleiding wordt het portfoliosysteem gehanteerd om je te begeleiden en om te kunnen beoordelen of je daadwerkelijk de beoogde competenties verwerft. De kern van het portfoliosysteem is het persoonlijk opleidingsplan (POP), met daaraan gekoppeld het persoonlijk activiteiten plan (PAP). Elke student heeft een studieloopbaancoach. Hij/zij is begaan met je vorderingen en zal je, als jij daar behoefte aan hebt, helpen op schema te komen en te blijven. Ook de vakdocenten zijn altijd bereid je te helpen. Tijdens de lesavonden, maar ook daarbuiten kun je via e-mail al je vragen stellen. En vergeet ook je medestudenten niet! Tijdens je studie doe je veel waardevolle zakelijke en persoonlijke contacten op.

8


9


10


beroep Als elektrotechnisch ingenieur kun je je onder andere bezighouden met informatiecommunicatietechniek (ICT), computertechniek, embedded systems (de software en hardware in een product), telecommunicatie, datacommunicatie, telematica, elektronica, elektromagnetische compatibiliteit, energietechniek en met meet- en regeltechniek. Het ICT-vakgebied is sterk in ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van mobiele telefonie, embedded systems en automatisering. Kies je voor de minor Energietechniek, dan krijg je te maken met aandrijvingen voor treinen en trams, centrales, hoogspanning, duurzame energie en vermogenselektronica. Bij de keuze voor de richting Mechatronica werk je samen met werktuigbouwkundigen. De nadruk ligt dan op besturingstechniek, ontwerpen van real-time technische systemen en constructietechnieken. Als afgestudeerde kun je terecht komen in research- en technische ontwikkelfuncties, maar ook in technisch commerciĂŤle functies, of kun je doorgroeien naar een managementfunctie, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Enkele voorbeelden van functies binnen de elektrotechniek zijn: ontwerper van elektronische producten, ontwerper van duurzame energiesystemen en embedded systems engineer.

11


aan het woord Albert Hßnteler (37), electrical engineer bij NEM. Derdejaars student deeltijdopleiding Elektrotechniek Bij NEM ben ik electrical engineer. NEM is een bedrijf dat stoomketels maakt voor power plants. Toen ik aan de opleiding begon werkte ik op detacheringsbasis als E-designer bij een ingenieursbureau. Uiteraard nam ik daar de ruimte die nodig was. Toen ze mij vanaf het begin van het 2e studiejaar niet meer nodig hadden, had ik enerzijds alle tijd voor school, maar tevens ook geen werkgever om projecten te kunnen combineren voor studiepunten. Halverwege het 2e jaar ben ik in vaste dienst gekomen bij NEM. Ik heb een mbo-diploma, maar merkte dat ik meer nodig had voor mijn nieuwe interesse en ambitie. Een hbo-diploma biedt meer carrièremogelijkheden. Voor mezelf wil ik bewijzen dat ik genoeg discipline bezit. Door mijn gemotiveerde instelling en ambitie betaalt NEM de rest van mijn studie. Ik zit bij NEM precies op de plek die ik voor ogen had. Zij begeleiden mij uitstekend en daar ben ik dan ook dankbaar voor.

12


Op mijn werk heb ik KPO&PRE kunnen combineren door bepaalde onderwerpen technisch uit te diepen en te verslaan wat mijn dagelijkse bezigheid was. Het hoofdonderwerp was een motor data sheet van een 25kW motor toegepast voor een recirculatiepomp. Omdat ik nog nooit een evaluatie van zo’n motor had gedaan was het één van de vele uitdagingen van mijn werk. Voor het volgende verslag ben ik begonnen om weer een combi te doen van EPM40&60. Middels kortsluitberekeningen probeer ik de klant te overtuigen om mijn advies te volgen om lagere kortsluitwaarden te hanteren voor een laagspanningsverdeler. Ik doe een aantal groepsprojecten met medestudenten. Dat is wel wennen omdat ik nu ineens afhankelijk ben van de motivatie en inzet van anderen. De docenten zijn een grote inspiratiebron die altijd bereikbaar zijn en een goede begeleiding geven. Mijn studie slokt rustig een paar weekenden per kwartaal op. Maar daarnaast houd ik nog voldoende tijd over voor een sociaal leven.

13


meer informatie Collegetijden In het eerste leerjaar staan er twee lesavonden per week ingeroosterd. Vanaf het tweede jaar krijg je één middag en één avond avond per week onderwijs. Kosten Voor de aanschaf van boeken, readers en andere studiematerialen kun je rekenen op gemiddeld € 400 per jaar. Het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Dit bedrag wordt ieder jaar gewijzigd. Voor het collegejaar 2011-2012 bedraagt het collegegeld € 1412,–. Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering. Instellingscollegegeld Studenten uit niet EER-landen betalen 14

instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld. Studenten die al in het bezit zijn van een hbo- of wodiploma betalen voor de meeste opleidingen instellingscollegegeld. Kijk voor de tarieven en uitzonderingen op hogeschoolrotterdam. nl/collegegeld.

zijn goed te combineren met projecten op je werk. In dat geval snijdt het mes aan twee kanten en kun je misschien studietijd en werktijd voor een deel met elkaar combineren. Uiteraard voer je hierover zelf overleg met je werkgever. Als je de studiekosten zelf moet betalen, kun je een deel van de kosten in mindering brengen op je belastbaar inkomen.

Tip Uit ervaring weten we dat veel werkgevers bereid zijn de studiekosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening te nemen. Hiervoor bestaan fiscale tegemoetkomingregelingen (zie www.belastingdienst.nl). Ook is het mogelijk voor een aantal uur in de week studieverlof aan te vragen. Sommige studieopdrachten

Titel Een afgeronde opleiding Elektrotechniek van Hogeschool Rotterdam geeft recht op de wettelijk beschermde titel ingenieur (ing) die je voor je naam mag voeren. In plaats hiervan mag je ook de internationaal erkende titel Bachelor of Engineering (B Eng) voeren, maar dan áchter je naam.

Deze titels worden ook internationaal officieel erkend en het bedrijfsleven geeft de ‘ing’ een hoge waardering. Doorstuderen Mocht je na het behalen van je bachelordiploma nog verder willen studeren, dan kun je een keuze maken uit de masteropleidingen die de hogescholen en universiteiten aanbieden.


voorzieningen Internet en e-mail Computers, e-mail en internet spelen bij de studie een belangrijke rol. Hogeschool Rotterdam biedt haar studenten een digitale studeerkamer aan, N@tschool. Via een computer op de hogeschool of thuis kun je bijvoorbeeld studieopdrachten maken of met de docent of je medestudenten overleggen. Aan deze elektronische leeromgeving worden voortdurend nieuwe applicaties toegevoegd. Helpdesks ICT en taal Met vragen over computergebruik kun je terecht bij de Helpdesk ICT. Indien Nederlands je tweede taal is, kun je gebruikmaken van het taalspreekuur, bijvoorbeeld om een werkstuk door te nemen of om advies te vragen

over hoe je je taalvaardigheid kunt verbeteren. Studeren met een beperking Studenten met een functiebeperking kunnen ook bij ons studeren. Voor studenten die een handicap, een chronische ziekte of psychische problemen hebben, zijn er daarom speciale regelingen en voorzieningen. Vraag bij de decaan van je locatie welke mogelijkheden er zijn voor jou, het liefst voordat je met je opleiding begint. Ook kunnen studenten van het ‘PowerPlatform’ informatie en begeleiding geven. Kijk voor meer informatie op: hogeschoolrotterdam.nl/powerplatform.

Studerende moeders Zwangerschap of studeren in combinatie met andere gezinverantwoordelijkheden vormt een extra belasting. Het vergt nogal wat regel en uitzoekwerk, daarnaast blijkt dat (her) intredende studerende moeders tegen nogal wat knelpunten aanlopen die de toegang tot onderwijs of de studievoortzetting kunnen belemmeren. Via de website www.studerendemoeders.nl kunnen alle studenten met (a.s.) kinderen en (her-)intredende moeders relevante informatie inwinnen.

Mediatheek en studielandschap Een uitgebreide collectie boeken, vakbladen en naslagwerken is te vinden in de mediatheek. Deze is op collegeavonden geopend. Daarnaast is er onder meer een studielandschap met pc’s en videomonitoren, een kleurenprinter en een kopieerapparaat. Chipknip Voor zover je moet betalen voor de voorzieningen op de hogeschool, doe je dat met je chipknip. Je kunt je kaart in alle hogeschoolgebouwen opwaarderen.

Restaurant Op de locatie Academieplein kun je een eenvoudige warme maaltijd kopen. Ook kun je er terecht voor sandwiches, belegde broodjes, diverse dranken en snacks. 15


toelating & aanmelding Na inschrijving word je uitgenodigd voor een intakegesprek om te bepalen of je opleiding, werkervaring en baan voldoende relevant zijn voor de 3-jarige route. Als je wettelijk toelaatbaar bent, maar een andere vooropleiding hebt, moet je eventueel vakken inhalen op de dagopleiding. In andere gevallen kan gevraagd worden met verslagen van werkzaamheden te bewijzen dat het werk inmiddels op mbo+elektrotechniek niveau is.

16

deficiëntietoetsen met positief resultaat af te leggen. Je moet voordat je met de opleiding begint, deze deficiëntie(s) opheffen. Je kunt contact opnemen met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting voor meer informatie.

Toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot de verkorte opleiding Elektrotechniek moet je beschikken over een mbo-diploma Elektrotechniek niveau 4. Daarnaast zijn twee jaar relevante werkervaring en een baan in een relevant werkveld van minimaal 20 uur per week wenselijk. Ben je in het bezit van een havo-, vwo- of niet verwant mbo-niveau 4-diploma, neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting.

Toelatingsexamen 21+ Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden, dan is het mogelijk een toelatingstraject te volgen, mits je op 1 oktober van het jaar dat je met je opleiding start 21 jaar of ouder bent. Het toelatingstraject bestaat uit twee onderdelen: de aanlegtest en het toelatingsexamen. De aanlegtest duurt 2 uur en geeft inzicht in je capaciteiten, interesses, motivatie en leerstijl. Vervolgens doe je toelatingsexamen. Deze toelatingsexamens vinden plaats in april, mei, juni, juli en augustus. Je kunt je door zelfstudie voorbereiden op het examen, maar het is ook mogelijk vanaf januari speciale voorbereidingscursussen te volgen.

Ik mis een vak Je hebt een ‘deficiëntie’ als één of meer verplichte vakken niet in je doorstroomprofiel/eindexamenpakket zitten. Je kunt deficiëntie(s) opheffen door speciale

Bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kun je terecht voor meer informatie over het toelatingsexamen en het aanvragen van een informatiegids. In deze gids vind je informatie over de examenvakken,


voorbereidingscursussen, voorbeeldexamens, benodigde boeken, kosten, examendata en aanmeldingsformulieren. Aanmelding voor de examens en/of voorbereidingscursussen moet altijd tegelijk gebeuren met de aanmelding voor de opleiding die je wilt volgen. Aanmelden voor de opleiding verloopt via Studielink. Kijk voor meer informatie op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Buitenlandse diploma’s Je kunt je met een buitenlands diploma inschrijven voor een opleiding als dit gelijkwaardig is aan het vereiste Nederlandse diploma. Hogeschool Rotterdam oordeelt of het buitenlandse diploma gelijkwaardig is. Met een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig is erkend, moet je nog wel slagen voor een toelatingstoets ‘Nederlands als tweede taal’. Alleen als je in het bezit bent van een diploma van het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma II’ (NT2) hoef je de toelatingstoets van de hogeschool niet af te leggen. De medewerkers van afdeling Studievoorlichting & Aansluiting kunnen je hierover meer informatie geven.

Aanmelden Je kunt je aanmelden op hogeschoolrotterdam.nl/aanmelden. Het programma dat daarvoor zorgt heet ‘Studielink’. Op de site vind je een handleiding waarin je kunt lezen hoe je je aanmeldt. Intakegesprek Met iedere kandidaat die de deeltijdopleiding Elektrotechniek wil volgen, wordt een intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt vastgesteld of er een mogelijkheid is tot een verkorte route. Voor meer informatie kun je contact opnemen met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting van Hogeschool Rotterdam. Open dagen en avonden Door het jaar heen organiseren we een aantal open dagen en avonden. Daar krijg je naast algemene informatie ook specifieke informatie over de deeltijdopleiding van je voorkeur. De data van de open dagen en avonden vind je op hogeschoolrotterdam.nl

Meer informatie Wil je meer informatie over opleidingen, toelating, aanmelden en studeren in het hbo? Neem dan contact op met afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. Kijk voor onze actuele openingstijden op hogeschoolrotterdam.nl

(010) 794 44 00 studievoorlichting@hr.nl hogeschoolrotterdam.nl Bezoekadres Visitor Centre Burgemeester s’Jacobplein 1 3015 CA ROTTERDAM

17


8(-

< D

J GA <

D

J9

IL

@E>

FL

<I;

C <M 8I

KQ N <J

<

<I

B <;@A

8J

D

LJ

9I

L>

J<G

C8 JC88E

B

D

8 % M 8E I@A

>

:B

.

<M FI

J<CN

<>

I@:?K@E>

:8G<CC<

I@:?K@E> 9I<;8& >FI@E:?<D

;<<J:?

8(-

IL> I;9 FF

;

JK I8 8K

88E

EN JK8;@F

;FI;KJ

?@CC<

;@AB

<C88E

E

JKI<M<CJN

<>

<>

L@

FD

@EN

C

88 J<C

GQ

9F

F

A<

8E

D

E<E 9I@<

8E

C8

D

BIL@JN

<;@A

@AB

D

<LIFD8JK G8IB

>IF<E<

C@E>

;

<>

<E<

<I8JDLJD:

9I@<

2

8J 9

D

?@CC<C88E

¬ Locatie Blaak Blaak 10 3011 TA Rotterdam

C<

FD

(

GC<

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (050) 599 77 55

@C

GLKJ<C

¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 107 3011 WJ Rotterdam ¬ Locatie Wijnhaven Wijnhaven 61 3011 WN Rotterdam

+ ,

N

D88JKLEE<C

¬ Locatie Pieter de Hoochweg Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam

Helpdesk Dyslexie (010) 794 40 86

D8

FL;

FI

*

)

D ?FE

D N<JK9C88B

D

B I8

D

D FFJKGC<@E

I@:?K@E> ;<E?88>& LKI<:?K

9I<

<>

> <N<

> IF

J<E

><C

D

E

88K JK I

J@E

9F

J<IC88

;J <

JK8K@FE 9C88B

><C

¬ Locatie Academieplein G.J. de Jonghweg 4-6 3015 GG Rotterdam

D :FFCJ@E

I

LJ F:?

8;

D

¬ Locatie Kralingse Zoom Kralingse Zoom 91 3063 ND Rotterdam

18

@AB

<J D8K?<E

E8

J@E><C

Stichting Handicap en Studie (030) 275 33 00

<CJ;

N<<

N<JK<I

Studeren met een beperking (010) 794 62 48

¬ Locatie Museumpark Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

9<LB

ËJ$>I8M<E;@ABN8C

Hogeschool Rotterdam Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting (010) 794 44 00

locaties hogeschool

<B

N<>

belangrijke telefoon– nummers

?@ >FL

D

BI8C@E>J<9FJ

9F<Q<DN<>

J:

<E JK8K

:<EKI88C JK8K@FE

FCPDG@8N<>

D M8 8

EN

<>

Elektrotechniek ¬ Locatie Academieplein


Instelling:

Hogeschool Rotterdam

Officiële opleidingsnaam:

Elektrotechniek

CC<

colofon De deeltijdbrochure Elektrotechniek is gemaakt in opdracht van Hogeschool Rotterdam. Het algemene postadres van Hogeschool Rotterdam: Postbus 25035 3001 HA Rotterdam Het centrale telefoonnummer: (010) 794 00 00 Afdeling Studievoorlichting & Aansluiting: (010) 794 44 00 E-mail: studievoorlichting@hr.nl Studenten Service Center: (010) 794 42 00 E-mail: ssc-communicatie@hr.nl Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Uitgave: Hogeschool Rotterdam, Afdeling Communicatie Fotografie: Hans Tak DTP opmaak: Bruikman Reclamestudio Drukker: Schefferdrukkerij 19


Deeltijdbrochure Elektrotechniek  

Opleidingsbrochure Hogeschool Rotterdam